Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania"

Transkrypt

1 Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania

2 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik, Grażyna Wójcik Akademia Ekonomiczna w Krakowie Centrum Rozwoju i Promocji Kraków, ul. Rakowicka 27

3 3 SPIS TREŚCI Gaudeamus igitur... 5 Słowo wstępne... 6 Kalendarium Uczelni... 8 Władze Uczelni Organizacja roku akademickiego WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Władze Wydziału Zarządzania Obsługa dziekanacka studentów Skład osobowy katedr Wydziału Zarządzania oraz zainteresowania naukowo- -badawcze pracowników Formy, kierunki i specjalności studiów Plany studiów Jednolite stacjonarne studia magisterskie Studia niestacjonarne pierwszego stopnia wieczorowe Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne Studia niestacjonarne drugiego stopnia wieczorowe Studia niestacjonarne drugiego stopnia zaoczne Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe obsługi studentów Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy Biblioteka Główna Jednostki administracyjne obsługi studentów Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów Kontrola opłat za studia Centrum Rozwoju i Promocji Akademickie Centrum Kariery Biuro Programów Zagranicznych Dział Współpracy z Zagranicą

4 4 Opieka zdrowotna Przychodnia Rejonowa AE NZOZ Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Ubezpieczenia studenckie Formy pomocy dla niepełnosprawnych Organizacje studenckie Organizacje społeczno-samorządowe Organizacje międzynarodowe Organizacje sportowe i turystyczne Organizacja kulturalna Studencki ruch naukowy Inne oferty dydaktyczne Programy nauczania w języku angielskim Studia pedagogiczne Wydziałowe Studium Doktoranckie Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Kursy językowe Wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Mapka kampusu Uczelni Sale dydaktyczne Gastronomia Patroni medialni

5

6 Drodzy Studenci, Każdego roku Akademia Ekonomiczna w Krakowie przygotowuje Vademecum studenta, które zawiera najbardziej aktualne informacje o studiach w naszej Uczelni. Vademecum to kompendium użytecznych i praktycznych informacji, umożliwiających poznanie organizacji i struktury Szkoły oraz przydatnych w dokonaniu wyboru przedmiotów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. Jestem przekonany, że Vademecum przyczyni się również do Waszej integracji ze Społecznością Akademicką i zachęci do aktywnego uczestnictwa w jej życiu. Chcemy, aby zawarte tu informacje ułatwiły Wam korzystanie z oferty edukacyjnej i kulturalnej. Dlatego umieściliśmy między innymi informacje o organizacji roku akademickiego, poszczególnych wydziałach, jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz o tych, które w strukturach administracyjnych zajmują się obsługą studentów. Znajdziecie w nim także informacje o organizacjach studenckich oraz wskazówki dotyczące przygotowywania prac magisterskich i dyplomowych, a także adresy zamiejscowych ośrodków dydaktycznych i mapkę Uczelni, która zwłaszcza na początku studiów może okazać się pomocna w poruszaniu się po kampusie przy ul. Rakowickiej. Vademecum zawiera również ofertę kształcenia dla absolwentów i obcokrajowców. W ubiegłym roku akademickim obchodziliśmy Jubileusz 80-lecia powstania naszej Uczelni. Ten rok choć już nie jubileuszowy powinien być równie bogaty w wydarzenia ważne dla życia Uczelni. Pragnę życzyć, by był on dla Was Studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie udany, owocny i radosny, a uwieńczone sukcesem zaliczenia i egzaminy przyniosły Wam satysfakcję z wiedzy, którą zdobyliście. Życzę, abyście dumni z 80-letniej tradycji swojej Uczelni byli pewni, że kształci ona ludzi goto-

7 wych stawić czoło wyzwaniom współczesnego świata. Jestem pewien, że wszystkie oferty i wydarzenia potwierdzą słuszność dokonanego przez Was wyboru studiów właśnie u nas, w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Rektor prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

8 8 Kalendarium Uczelni 1924 r. utworzenie Instytutu Towaroznawstwa przy ul. Kapucyńskiej r. powołanie Wyższego Studium Handlowego (222 studentów) 1927 r. wybudowanie ze środków własnych budynku przy ul. Sienkiewicza r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Wiedza Handlowa 1931 r. wybudowanie drugiego budynku przy ul. Sienkiewicza r. przekształcenie Wyższego Studium Handlowego w Akademię Handlową 1939 r. zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów 1943 r. podjęcie konspiracyjnej działalności dydaktycznej (50 studentów) 1945 r. wznowienie zajęć (1518 studentów) 1945 r. uzyskanie prawa nadawania tytułu magistra 1950 r. wprowadzenie kształcenia w systemie dwustopniowym: studia zawodowe i studia uzupełniające magisterskie 1950 r. przekształcenie Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną 1952 r. przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu fundacji księcia A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej r. uruchomienie studiów zaocznych dla pracujących 1954 r. wprowadzenie jednostopniowego systemu studiów magisterskich 1955 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk 1957 r. rozpoczęcie wydawania serii Zeszyty Naukowe 1959 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia naukowego doktora 1959 r. początek kształcenia w punktach konsultacyjnych 1961 r. uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta 1969 r. powstanie instytutów w miejsce katedr 1970 r. oddanie do użytku pawilonów A, B, C 1973 r. utworzenie Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych 1973 r. uruchomienie Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego 1974 r. zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną 1975 r. uroczyste obchody 50-lecia Uczelni (przywrócenie barw i wprowadzenie herbu Uczelni, wmurowanie tablic pamiątkowych) 1976 r. oddanie do użytku pawilonu D 1981 r. przywrócenie samorządności i wybór władz Uczelni przez przedstawicieli całej społeczności akademickiej 1990 r. oddanie do użytku budynku przy ul. Rakowickiej r. utworzenie Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 1992 r. reorganizacja Uczelni: powołanie Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Towaroznawstwa na prawach wydziału (od 1995 r. Wydział), likwidacja instytutów i powołanie katedr, wprowadzenie jednolitego planu studiów pierwszego roku, zmiana programów kształcenia i planów studiów

9 1993 r. wprowadzenie licencjackich studiów wieczorowych 1994 r. reforma studiów na kierunku Towaroznawstwo (wprowadzenie studiów dwu stopniowych specjalnościowych) 1995 r. oddanie do użytku budynku Biblioteki Głównej 1998 r. oddanie do użytku hali sportowej oraz części dydaktycznej 1999 r. wizyta Papieża Jana Pawła II 1999 r. adaptacja piwnic Budynku Głównego na cele dydaktyczne 2000 r. oddanie do użytku krytej pływalni 2000 r. uroczyste obchody 75-lecia Uczelni 2000 r. odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II w 1999 r r. ustanowienie dnia 28 maja Dniem Akademii (święto całej społeczności akademickiej, upamiętniające datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 r.) 2000 r. ustanowienie dnia 6 listopada Dniem Pamięci (obchodzony dla uczczenia pamięci profesorów i innych członków społeczności akademickiej aresztowanych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego, a także pamięci wszystkich zmarłych pracowników Uczelni) 2000 r. oddanie do użytku nadbudowanej kondygnacji i poddasza budynku Ustronie 2000 r. rozpoczęcie budowy nowego budynku dydaktycznego (pawilonu Wydziału Finansów) 2001 r. oddanie do użytku poddasza Budynku Głównego 2001 r. powrót do rekrutacji na kierunki studiów; zniesienie studium podstawowego 2001 r. wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Towaroznawstwo 2002 r. zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych i oddanie do użytku budynku Księżówka 2002 r. utworzenie Wydziału Finansów 2003 r. nadanie przez MENiS uprawnień Wydziałowi Finansów do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii 2003 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie laureatem srebrnego medalu Cracoviae Merenti, za szczególne zasługi dla Stołecznego Miasta Krakowa 2004 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i marketing, prowadzonym na poziomie magisterskim i zawodowym 2004 r. oddanie do użytku pawilonu F 2004 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego 2004 r. otwarcie Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz nowej sali posiedzeń Senatu AE 2004 r. jubileusz 40-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kielcach 2004 r. wizyta delegacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie u Papieża Jana Pawła II z okazji 26. rocznicy pontyfikatu 9

10 r. wizyta dr. Włodzimierza Cimoszewicza Ministra Spraw Zagranicznych RP 2004 r. wizyta prof. dr. hab. Marka Belki Prezesa Rady Ministrów RP 2005 r. wizyta Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie 2005 r. uroczyste obchody 80-lecia Uczelni (odsłonięcie pamiątkowych tablic, na których umieszczono nazwiska wszystkich rektorów Uczelni, doktorów honoris causa AE w Krakowie oraz pracowników Uczelni, którzy zostali uhonorowani tym tytułem przez uczelnie krajowe i zagraniczne, odsłonięcie rzeźby Ławeczka autorstwa Karola Badyny, wybicie jubileuszowego medalu zaprojektowanego przez artystę rzeźbiarza prof. Jerzego Nowakowskiego) 2005 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów stacjonarnych oraz oceny warunkowej na poziomie studiów I i II stopnia w formie studiów niestacjonarnych 2005 r. jubileusz 25-lecia NSZZ Solidarność z udziałem ostatniego Prezydenta RP na obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego 2005 r. jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego

11 11 Rektorzy Uczelni Dyrektor Wyższego Studium Handlowego: prof. dr Arnold Bolland Rektorzy Akademii Handlowej: prof. dr Arnold Bolland prof. dr Albin Żabiński prof. dr Zygmunt Sarna prof. dr Stefan Grzybowski Rektorzy Wyższej Szkoły Ekonomicznej: prof. dr Stefan Grzybowski prof. dr Mieczysław Mysona prof. dr Stefan Bolland prof. dr Władysław Bieda prof. dr Józef Gajda prof. dr hab. Antoni Fajferek Rektorzy Akademii Ekonomicznej: prof. dr hab. Antoni Fajferek prof. dr hab. Jan M. Małecki prof. dr hab. Jerzy Altkorn prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński 2002 prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

12 12 WŁADZE UCZELNI Najwyższą władzą w Uczelni jest Senat. W skład tego organu kolegialnego wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie Uczelnią leży w gestii rektora i prorektorów: do spraw studenckich i kształcenia, do spraw badań i współpracy międzynarodowej, do spraw organizacji i rozwoju. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni niezastrzeżone dla innych organów lub dyrektora administracyjnego. W szczególności rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych, kadrowych i finansowych, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni. Prorektor ds. studenckich i kształcenia pierwszy zastępca rektora odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na różnych formach studiów, w tym studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich. Zajmuje się organizowaniem rekrutacji i nadzorem nad jej przebiegiem, praktykami i wymianą zagraniczną studentów. Koordynuje i kontroluje rozdział środków pomocy materialnej studentom, inicjuje działania zmierzające do zapewnienia studentom właściwych warunków socjalnych. Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uczelni, inicjuje i koordynuje kontakty z ośrodkami zagranicznymi, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych ze współpracą zagraniczną. Jednocześnie sprawuje nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni i nad działalnością Biblioteki Głównej. Prorektor ds. organizacji i rozwoju koordynuje prace związane z rozwojem Uczelni, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych z jej promocją oraz promocją zawodową studentów i absolwentów. W gestii prorektora ds. organizacji i rozwoju leży także nadzór nad wyposażeniem Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt komputerowy. Ponadto organizuje i koordynuje kontakty z krajową praktyką gospodarczą i nadzoruje organizowanie przetargów publicznych. Władze Uczelni są wybierane przez przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów.

13 REKTORZY AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki rektor prof. dr hab. Andrzej Szromnik prorektor ds. studenckich i kształcenia pierwszy zastępca rektora prof. dr hab. Janusz Teczke prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wacław Adamczyk prorektor ds. organizacji i rozwoju

14 WŁADZE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA prof. dr hab. Józef Pociecha dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Czesław Mesjasz, prof. AE prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Lula, prof. AE prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Adam Sagan prodziekan Wydziału Zarządzania

15 15 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Wyszczególnienie Studia dzienne i wieczorowe Studia zaoczne Czas trwania roku akademickiego 1 X IX 2006 Semestr zimowy Czas trwania semestru 1 X II X III 2006 Czas trwania zajęć dydaktycznych 3 X I X II 2006 Przerwa świąteczna 23 XII I 2006 Sesja egzaminacyjna 30 I 12 II II 5 III 2006 Sesja poprawkowa II III 2006 Semestr letni Czas trwania semestru 13 II 23 VI III 23 VII 2006 Czas trwania zajęć dydaktycznych 13 II 11 VI III 9 VII 2006 Przerwa świąteczna IV 2006 Święto Uczelni 28 V 2006 Sesja egzaminacyjna VI VII 2006 Sesja poprawkowa IX IX 2006 Spotkanie informacyjne władz Uczelni ze studentami I roku studiów dziennych i wieczorowych odbędzie się 30 września 2005 r. w pawilonie dydaktyczno-sportowym: dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych o godz. 8.00, dla Wydziału Finansów o godz , dla Wydziału Towaroznawstwa o godz , dla Wydziału Zarządzania o godz Obowiązkowe szkolenie studentów I roku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się 30 września 2005 r. w pawilonie dydaktyczno-sportowym: dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych o godz. 9.00, dla Wydziału Finansów o godz , dla Wydziału Towaroznawstwa o godz , dla Wydziału Zarządzania o godz

16 STYCZEŃ LUTY MARZEC STYCZEŃ LUTY MARZEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N

17 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

18 18 WŁADZE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA Organem kolegialnym rozstrzygającym najważniejsze sprawy wydziału jest rada wydziału, w skład której wchodzą: dziekan, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i przedstawiciele studentów. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. Władze wydziału są wybierane co trzy lata przez przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów. OBSŁUGA DZIEKANACKA STUDENTÓW Dziekan prof. dr hab. Józef Pociecha Budynek Główny, pok. 008 przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęć z innych kierunków studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przyjęć z innych uczelni, skarg i wniosków

19 19 Prodziekani dr hab. Paweł Lula, prof. AE Budynek Główny, pok. 009 przyjmuje studentów kierunku Informatyka i ekonometria wszystkich form studiów oraz studentów kierunku Zarządzanie i marketing studiów stacjonarnych semestrów dr hab. Czesław Mesjasz, prof. AE Budynek Główny, pok. 009 przyjmuje studentów kierunku Zarządzanie i marketing wszystkich form studiów specjalności: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, Zarządzanie firmą, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia semestrów dr hab. Adam Sagan Budynek Główny, pok. 009 przyjmuje studentów kierunku Zarządzanie i marketing wszystkich form studiów następujących specjalności: Euromarketing, Gospodarka turystyczna, Rachunkowość, Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, Zarządzanie turystyką i hotelarstwem Dziekanat Wydziału Zarządzania Budynek Główny, pok. 002, , faks Kierownik: mgr inż. Maria Tomaszewska, pok. 006A Zastępca kierownika: Teresa Styś, pok. 007A Przyjmowanie stron: poniedziałki, wtorki, piątki w godz , czwartki w godz

20 20 Kierunek, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Jednolite stacjonarne studia magisterskie Informatyka i ekonometria rok I Dorota Siudak rok II mgr Grażyna Okręglicka rok III Zofia Wojtasik, Anna Zacharska-Kuc 005A lata VI-V Halina Majkut Zarządzanie i marketing rok I Zofia Wojtasik 005A rok II mgr inż Katarzyna Wierzbicka rok III mgr inż Katarzyna Wierzbicka rok IV Anna Zacharska-Kuc 005A rok V Jolanta Salwa Studia niestacjonarne pierwszego stopnia wieczorowe Zarządzanie i marketing rok I Małgorzata Galiak rok II Dorota Kochana rok III Elżbieta Długosz Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne w Krakowie Informatyka i ekonometria rok I Małgorzata Galiak rok II Dorota Kochana rok III mgr Grażyna Okręglicka rok IV Elżbieta Długosz Zarządzanie i marketing rok I Małgorzata Galiak rok II Dorota Kochana rok III mgr Grażyna Okręglicka rok IV Elżbieta Długosz Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne w Krakowie zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Zarządzanie i marketing D ę b i c a rok I mgr Grażyna Okręglicka rok II Zofia Wojtasik 005A rok III Halina Majkut N o w y T a r g rok I i II Elżbieta Długosz rok III Halina Majkut rok IV Jolanta Salwa S t a s z ó w rok II, III Dorota Kochana T a r n ó w rok II i IV Jolanta Salwa W a d o w i c e rok I mgr Grażyna Okręglicka rok II Ewa Guzik

21 21 Kierunek, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Studia niestacjonarne drugiego stopnia wieczorowe rok I Małgorzata Galiak Studia niestacjonarne drugiego stopnia zaoczne w Krakowie semestr I (bez Ra) Dorota Zgud semestr I specjalność: Ra Halima Majkut semestr II Dorota Zgud semestr III specjalności: In, Ra, ZZL Dorota Siudak semestr III specjalności: Eu, ZT, ZF Teresa Styś 007A semestr IV Cecylia Hołyst Studia niestacjonarne drugiego stopnia zaoczne zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Zarządzanie i marketing C h r z a n ó w rok II Dorota Siudak D ę b i c a rok I Anna Zacharska-Kuc 005A rok II Teresa Styś 007A K i e l c e rok I i II Cecylia Hołyst N o w y S ą c z rok I i II Cecylia Hołyst N o w y T a r g rok I Jolanta Salwa rok II Małgorzata Galiak R z e s z ó w rok I Teresa Styś 007A rok II Anna Zacharska 005A T a r n ó w rok I, II Jolanta Salwa Przyjmowanie stron: poniedziałki, wtorki, piątki w godz , czwartki w godz , soboty w godz (w środy dziekanat nie przyjmuje stron).

22 22 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA ORAZ ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PRACOWNIKÓW * KATEDRA METOD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ul. Rakowicka 27, pawilon A Kierownik: dr hab. Janusz Czekaj, prof. AE Sekretariat: mgr Teresa Wolny pok. 405, tel , (tel./faks) Adiunkci: dr Marek Ćwiklicki, dr Tomasz Kafel, dr Hubert Obora, dr Bernard Ziębicki Asystenci: mgr Marek Jabłoński, mgr inż. Maciej Walczak, mgr Angelika Wodecka-Hyjek Zainteresowania naukowo-badawcze: Janusz Czekaj: Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Zastosowanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania. Doskonalenie systemu motywacyjnego. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Doradztwo organizacyjne. Rozwój myśli organizatorskiej. Marek Ćwiklicki: Metody organizacji i zarządzania. Historia myśli organizatorskiej. Japońskie metody zarządzania. Zarządzanie informacją i komunikacją. Informatyka w zarządzaniu. Zarządzanie w administracji publicznej. Tomasz Kafel: Zarządzanie organizacjami non-profit. Metody analizy strategicznej w instytucjach pozarządowych. Metody twórczego myślenia. Zastosowanie metod inwentycznych w reklamie. Zarządzanie informacją i komunikacją. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Hubert Obora: Metody organizacji i zarządzania. Historia myśli organizatorskiej. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM). Japońskie metody zarządzania. Zarządzanie informacją i komunikacją. * Opracowano według stanu na dzień 2 stycznia 2006 r.

23 23 Bernard Ziębicki: Metody organizacji i zarządzania. Nowe metody rozwoju potencjału pracowniczego. Wartościowanie pracy i projektowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń. Zarządzanie informacją i komunikacją. Benchmarking. KATEDRA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH ul. Rakowicka 27, budynek Ustronie Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Potocki Sekretariat: mgr inż. Izabella Laskowska pok. 516, tel Adiunkci: dr Daniel Gach, dr Bogusz Mikuła Asystenci: mgr Marek Makowiec, mgr Anna Pietruszka-Ortyl, mgr Renata Winkler Zainteresowania naukowo-badawcze: Arkadiusz Potocki: Zachowania ludzi w organizacji. Metodologia organizacji i zarządzania. Zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne. Humanizacja pracy. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w przedsiębiorstwie. Postęp organizacyjno-techniczny w pracach administracyjno- -biurowych. Zespołowość w zarządzaniu. Zarządzanie aliansami strategicznymi przedsiębiorstwa. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Daniel Gach: Metodologia organizacji i zarządzania. Zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Zespołowe formy organizacji pracy. Wspólnoty w organizacji. Rozwój kapitału ludzkiego. Kreowanie wiedzy w organizacji. Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Wykorzystanie techniki informacyjnej w działalności gospodarczej. Bogusz Mikuła: Zachowania organizacyjne. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Zarządzanie wiedzą. Humanizacja organizacji pracy. Zarządzanie personelem. Racjonalizacja systemów zarządzania. Doskonalenie struktur organizacyjnych instytucji gospodarczych i administracyjnych. Doskonalenie systemów motywacji. Organizacja przebiegów pracy biurowej. Zespołowe formy organizacji pracy. KATEDRA PROCESU ZARZĄDZANIA ul. Rakowicka 27, budynek biblioteki Kierownik: prof. dr hab. Adam Stabryła Sekretariat: mgr Katarzyna Szaflarska, Joanna Trzaska pok. 117, tel , (tel./faks)

24 24 Profesorowie: prof. dr hab. Leszek Kozioł, dr hab. Czesław Mesjasz, prof. AE, dr hab. Halina Piekarz, prof. AE Adiunkci: dr Beata Barczak, dr Katarzyna Bartusik, dr Jan Beliczyński, dr Paweł Cabała, dr Andrzej Kozina, dr Małgorzata Tyrańska, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr Krzysztof Woźniak Asystenci: mgr Bernard Bińczycki, mgr Tomasz Małkus, mgr Mariusz Wachala, mgr Sławomir Wawak, mgr Ewa Zych Zainteresowania naukowo-badawcze: Adam Stabryła: Zarządzanie firmą. Zarządzanie procesowe. Proces zarządzania. Struktury organizacyjne. Zarządzanie strategiczne marketingowe. Projektowanie systemów zarządzania firmą. Systemy informacji menedżerskiej. Zarządzanie informacjami. Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie jakością. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Rachunkowość menedżerska. Analiza i projektowanie procesów zarządzania. Beata Barczak: Zarządzanie firmą. Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego. Samorząd terytorialny. Doskonalenie systemów zarządzania firmą. Diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych. Zarządzanie innowacjami. Katarzyna Bartusik: Zarządzanie firmą. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Zarządzanie strategiczne. Zmiany organizacyjne. Doskonalenie systemów zarządzania. Doskonalenie struktur organizacyjnych. Współczesne metody organizacji i zarządzania. Granty europejskie. Jan Beliczyński: Zarządzanie reklamą. Zarządzanie środkami przekazu. Zarządzanie strategiczne. Struktury organizacyjne. Zarządzanie relacjami z klientami CRM. E-biznes. Zarządzanie mediami. Paweł Cabała: Prakseologia. Planowanie w przedsiębiorstwie. Kontrola menedżerska. Controlling strategiczny. Systemy wczesnego ostrzegania. Zarządzanie w warunkach kryzysu. Socjologia organizacji. Andrzej Kozina: Zarządzanie firmą. Organizacja firmy. Negocjacje handlowe i finansowe. Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych. Diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi. Leszek Kozioł: Zarządzanie operacyjne oraz zachowanie organizacyjne pracowników. Praktyczna realizacja motywacyjnej funkcji zarządzania. Organizacja procesów pracy, elastyczne systemy zatrudnienia. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty ochrony pracy. Analiza czynników produktywności i uwarunkowania przedsiębiorczości. Czesław Mesjasz: Doskonalenie struktur organizacyjnych. Zarządzanie strategiczne. Analiza systemowa. Systemy informacyjne zarządzania. Negocjacje handlowe i finansowe. Zastosowanie teorii gier w teorii i praktyce negocjacji. Negocjacje w handlu i finansach międzynarodowych. Zarządzanie międzynarodowe. Nadzór korporacyjny. Halina Piekarz: Zarządzanie firmą. Organizacja firmy. Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie jakością. Analiza efektywności zarządzania. Controlling menedżerski. Zarządzanie zmianą i rozwojem firmy. Efektywność kadry menedżerskiej. Nowoczesne metody zarządzania i organizacji. Ergonomia.

25 25 Małgorzata Tyrańska: Zarządzanie operacyjne. Funkcja motywacji. Strategie wynagradzania. Kontrakty kierownicze. Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie firmą. Controlling menedżerski. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Jolanta Walas-Trębacz: Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie firmą. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi. Zarządzanie produktem. Strategie innowacyjne. Strategia produktu. Controlling produktu. Doskonalenie struktur organizacyjnych. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Krzysztof Woźniak: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Doskonalenie systemów zarządzania. Projektowanie systemów zarządzania firmą. Systemy Informacji Menedżerskiej. KATEDRA STRATEGII ZARZĄDZANIA ul. Rakowicka 27, pawilon B Kierownik: wakat KATEDRA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRACY ul. Rakowicka 27, pawilon B Kierownik: prof. dr hab. Adam Szałkowski Sekretariat: Elżbieta Siwiec pok. 254, tel , , (tel./faks) Adiunkci: dr Jacek Kopeć, dr Jarosław Piwowarczyk St. wykładowca: dr Anna Piechnik-Kurdziel Asystenci: mgr Urszula Bukowska, mgr Grzegorz Łukasiewicz, mgr Piotr Zając Zainteresowania naukowo-badawcze: Adam Szałkowski: Problemy zarządzania personelem. Motywacyjne i etyczne aspekty gospodarowania. Stosunki pracy. Kapitał ludzki i jego racjonalne wykorzystanie. Polityka społeczna w gospodarce rynkowej. Rynek pracy i racjonalizacja zatrudnienia. Jacek Kopeć: Zarządzanie personelem. Systemy oceniania pracowników. Systemy wynagradzania i premiowania pracowników. Rozwój personelu. Optymalizacja zatrudnienia. Kształtowanie warunków pracy. Ocena funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Anna Piechnik-Kurdziel: Zarządzanie personelem. Polityka zatrudnienia i rynku pracy. Efektywność i koszty pracy. Jarosław Piwowarczyk: Zarządzanie personelem. Motywowanie pracowników. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmą.

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo