Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr"

Transkrypt

1 Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr

2 Wstęp Naukę pobiera 66 uczniów, w tym 7 uczniów klas III- VI posiada opinie PPP w Mońkach i 1 uczeń posiada orzeczenie. Klub Przedszkolaka w Dolistowie 20 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Mikicinie 16 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Jaświłach 23 przedszkolaków 1 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 uczeń posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3 Wstęp Pracownicy W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników ( pedagogicznych -12, niepedagogicznych 2) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni 6 Niepełnozatrudnieni - 6 W Klubach Przedszkolaka zatrudnionych jest 6 pracowników (pedagogicznych 3, niepedagogicznych 3) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni- 4 Niepełnozatrudnieni- 2

4 Statystyka Zachowanie, wyniki nauczania, frekwencja, czytelnictwo

5 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Średnia klasy Celują cy Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszcza jący Niedosta te czny I - III IV V VI 24 Ocena opisowa , , ,14 Razem ,07% ,43% 58 18,89% 64 20,84% 33 10,75% Średnia szkoły 4,18

6 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie 2012/2013 średnia szkoły : 4, /2014 średnia szkoły : 4,18 w bieżącym roku średnia wzrosła 0,05

7 Średnie klas z przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI Klasa Przedmioty objęte sprawdzianem Średnia klasy Matematyka Język polski Język angielski IV 2,86 3,5 3,36 3,24 V 3,01 3,43 3,86 3,43 VI 3,07 3,64 3,64 3,45 Średnia szkoły: 3,37

8 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne I - III 24 Ocena opisowa IV V VI razem ,1% 8 27,56% 4 13,79% 1 3,45% -- --

9 Zachowanie uczniów oceny wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

10 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie r.szk 2012/2013 r.szk 2013/ wzorowych 16 wzorowych 6 bardzo dobrych 8 bardzo dobrych 7 dobrych 4 dobrych 3 poprawne 1 poprawna

11 Zestawienie frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA 0 I II III IV V VI LICZBA UCZNIÓW W KLASIE % OBECNO- ŚCI 86,1% 90% 91,8% 89,7% 89,4% 96,2% 95,6% UCZNIO- WIE ZE Z100% FREK- WENCJĄ Justyna Głowicka Weronika Bekisz, Karol Głowicki Damian Puciaty Mateusz Borys Mateusz Koszczuk, Szymon Purwin, Andrzej Wojtach Sylwia Sokołowska RAZEM 61 UCZNIÓW UZYSKAŁO 91,26%

12 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA I II III IV V VI RAZEM LICZBA UCZNIÓW W KLASIE LICZBA PRZECZY TANYCH KSIĄŻEK ŚREDNIA NA 1 UCZNIA ,4 9,7 11,5 9,6 11,6 10,61

13 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/ Średnia na ucznia kl. I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl. VI

14 Stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Średnia ocen Wysokość stypendium 1 Mateusz Borys IV 5,17 150,00 2 Joanna Feltowicz IV 4,75 100,00 3 Mateusz Koszczuk V 4,83 100,00 4 Szymon Purwin V 5,0 150,00 5 Konrad Jankowski VI 5,01 150,00 6 Emilia Wiśniewska VI 5,01 150,00 7 Krystian Borys VI 5,01 150,00 8 Łukasz Wodnicki VI 4,8 100,00 9 Anna Rogało VI 4,9 100,00 RAZEM 1150,00

15 Diagnozy wstępne wrzesień 2013

16 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie 1 8 8,25 41% bardzo niski woj. podlaskie ,15 56% średni Polska ,50 57% średni

17 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 4 osiągnęła średni wynik 8,25p., co stanowi 41% możliwych do zdobycia i jest wynikiem bardzo niskim. Jest to wynik o 2,9 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 3,25p. niższy od średniego wyniku w kraju.

18 Diagnoza wstępna z matematyki - klasa IV ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 16,4 63%

19 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie IV Najwyższy wynik 25 pkt ( 96,2%)uzyskał 1 uczeń, również jeden uczeń uzyskał 20 pkt, czyli 76,9%. Czterech uczniów uzyskało wynik powyżej 50%, Tylko jeden uczeń uzyskał wynik poniżej 50%. Średni wynik klasy- 16,4 pkt, co daje 63%

20 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie ,14 51,00% niski woj. podlaskie ,11 61,00% średni Polska ,83 59,00% średni

21 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 5 osiągnęła średni wynik 10,14p., co stanowi 51% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niskim. Jest to wynik o 1,97 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,69p. niższy od średniego wyniku w kraju.

22 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 12,3 32,3%

23 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V Tylko jeden uczeń uzyskał wynik powyżej połowy możliwych do zdobycia punktów - czyli 55,3%. Dwóch uczniów uzyskało wynik powyżej 40%, a pozostali uczniowie uzyskali wyniki poniżej 30%.

24 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Poziom Ilość uczniów % Najwyższy 1 7,14 Bardzo wysoki 1 7,14 Wyżej średni 2 14,29 Średni 3 21,43 Niżej średni 3 21,43 Niski 1 7,14 Bardzo niski 1 7,14 Najniższy 2 14,29

25 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Ilość uczniów piszących 14 tj. 100%. 2 uczniów tj. 14,29% posiada opinie PPP. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 p. Klasa VI osiągnęła wynik 19,64p, co stanowi 49% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niżej średnim. Jest to wynik o 1,88 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,86 niższy od średniego wyniku w kraju.

26 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Testy semestralne z języka angielskiego w klasach III-VI Test semestralny z języka polskiego kl. V Test semestralny z matematyki - kl. IV

27 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III. ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 38 pkt 59%

28 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65 pkt. Średni wynik testu 38pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

29 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 58 pkt 67%

30 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Jeden uczeń nie przystąpił do testu z powodu choroby. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 86pkt Średni wynik testu 58pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

31 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 45 pkt 73%

32 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 61pkt Średni wynik testu 45pkt (co stanowi ocenę dobrą)

33 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie pkt 71%

34 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI Test kompetencji z języka angielskiego pisało 14 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65pkt Średni wynik testu 46pkt (co stanowi ocenę dobrą)

35 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowe 7 14,0 pkt. 58%

36 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Uczniowie zdobyli dwie oceny dobre, trzy dostateczne i dwie dopuszczające. Nie było ocen niedostatecznych, bardzo dobrych i celujących. Średnia ocen klasy 3,0.

37 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 ucz.) 16,3 pkt 54,3 %

38 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ani jedna osoba nie otrzymała oceny celującej i bardzo dobrej. 3 uczniów uzyskało oceny dobre(42,9%), 2 uczniów oceny dostateczne (28,6%) i po 1 ocenie dopuszczającej i niedostatecznej ( po 14,3%). Średnia oceny klasy 3,0

39 Obserwacje zajęć Obserwacje zajęć w szkole - 7 Obserwacje zajęć w Klubach Przedszkolaka- 2 Kontrole wewnętrzne (stołówka, dyżury nauczycieli, dzienniki) - 7

40 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się możliwości poprawiania tylko ocen negatywnych i niskich (ndst, dop. i dst) ze sprawdzianów; - wprowadza się konieczności ponownego przystąpienia ucznia do poprawy w ciągu 1 tygodnia lub terminie uzgodnionym z nauczycielem w sytuacji, gdy podczas pierwszej próby otrzymał on ocenę niższą niż dostateczna; - wprowadza się listy gratulacyjne na I semestr i zakończenie roku szkolnego dla rodziców uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i wzorowe zachowanie; - wprowadza się tytułu i odznaki WZOROWEGO UCZNIA dla osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie;

41 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się dyplomy i statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT dla uczniów klasy VI, którzy ze sprawdzianu zewnętrznego uzyskali wysokie wyniki (staniny 9., 8. i 7.); - w poszczególnych PSO wprowadza się zmiany zawierające informacje o motywowaniu uczniów do nauki, np. przyznawanie tytułów najlepszym uczniom w określonej dziedzinie MISTRZA, ZNAWCY, EKSPERTA itp.

42 Frekwencja rodziców na zebraniach

43 Klasa I Klasa I 20 0 Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4

44 Klasa II Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Klasa II

45 Klasa III Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa III

46 Klasa IV Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa IV

47 Klasa V Zebranie 1 Zebranie 3 Zebranie 5 Klasa V

48 Klasa VI Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa VI

49 Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w klasach IV-VI

50 Rodzice ze 100% frekwencją na zebraniach Klasa I p. R. Poduch, p. J. Suszko, p. E. Tyborowska, p. D. Zawalich Klasa II p. W. Bekisz, p. B. Feltowicz, p. A. Giza Klasa III p. K. Żukowska Klasa IV p. A. Borys Klasa V brak rodziców ze 100% frekwencją Klasa VI p. M. Bajko, p. K. Jankowska, p. B. Rogało, p. T. Skutnik

51 Inne informacje o szkole

52 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2 Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia dyd- wyrównawcze Alicja Grzegorczyk 2 Koło polonistyczne Alicja Witkowska 3 Praca z uczniem słabym - Ortograffiti Alicja Witkowska 4 Praca z uczniem zdolnym Teresa Mróz 5 Opieka świetlicowa Teresa Mróz 6 Koło muzyczne Bogusława Bochenko

53 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt Praca z uczniem słabym Praca z uczniem zdolnym Koło komputerowe kl. II Opieka świetlicowa Opieka świetlicowa Zajęcia dyd.- wyrównawcze Koło komputerowe kl. III Elżbieta Tyborowska Józef Chitruk Alicja Grzegorczyk Alicja Grzegorczyk Krystyna Huniewicz Krystyna Huniewicz Krystyna Huniewicz

54 Zajęcia edukacyjne wynikające z projektu organizacyjnego (płatne) Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia plastyczne B. Bochenko 2 SKS T. Mróz

55 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 8 uczniów klas I IV, 5 uczniów kl.0 i 7 przedszkolaków. W Klubach Przedszkolaka poza zajęciami logopedycznymi prowadzone są zajęcia taneczne i zajęcia z rytmiki.

56 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia korekcyjno kompensacyjne uczęszcza - 10 uczniów Na gimnastykę korekcyjną uczęszczają 4 uczniowie Na zajęcia rewalidacyjne uczęszcza 1 uczennica Na zajęcia wczesnego wspomagania uczęszcza 1 uczeń

57 Programy i przedsięwzięcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klub Bezpiecznego Puchatka kl. I Śniadanie Daje Moc kl. 0 III Owoce w Szkole kl. I III Ortograffiti kl. IV - VI WF z klasą kl. IV VI Szklanka mleka kl. O VI Wspólne drugie śniadanie w szkole kl. I - VI Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

58 Wycieczki w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 WYCIECZKI W SP W DOLISTOWIE W R.SZK. 2013/2014 -zestawienie za I semestr Klasa Przedmiotowe Krajoznawczo -turystyczne Imprezy rekreacyjnosportowe RAZEM KL.I KL.II 3 KL.III 2 KL.IV 2 KL.V 2 KL.VI

59 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Lp. Konkursy w SP w Dolistowie w roku szkol. 2013/14 I semestr Szkol ny Gminny Szczebel Rejono wy Powiatowy Wojewódzki Ogól nopolsk i Osiągnięcia, miejsca N-l odpowiedzial ny 1 Szkolny Konkurs Ortograficzny,,O pióro Dyrektora szkoły ( I etap) 10 ucz Do II etapu zakwalifikowało się 7ucz. A.Witkowska 2 Rodzinna Wigilia bez alkoholuliteracki 3 ucz. M. Puciata I miejsce A.Rogało- II miejsce E. Wiśniewska- III miejsce A.Witkowska 3 Rodzinna Wigilia bez alkoholuplastyczny 23 ucz. Iza Rećko kl. 0 nagroda Mateusz Giza kl. IInagroda Natalia Feltowicz kl. IInagroda E. Chilmon kl. VIwyróżnienie B. Bochenko K. Huniewicz A. Grzegorczyk T. Mróz

60 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/ Ozdoby choinkowe 5 Szopki i gwiazdy kolędnicze 7 Michał Wiśniewski kl. 0 - nagroda 6 ucz. Mateusz Koszczuk- nagroda Elżbieta Chilmonwyróżnienie Krystian Borys, Konrad Jankowski, Sebastian Domurat, Łukasz Wodnicki -nagroda B. Bochenko B. Bochenko, ks. J.Chitruk 6 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 4 ucz 2 ucz. 2 ucz. Krystian Borys Emilia Wiśniewska uczniowie uzyskali tytuł Finalisty A. Witkowska 7 Wojewódzki Konkurs Matematyczny 8 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy 4 ucz udział E. Tyborowska 6 ucz Udział T. Mróz

61 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/ Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 6 ucz udział A. Gudel 10 Konkurs plastyczny,,najpiękniejsz e miejsce w mojej gminie 10 ucz udział B. Bochenko 11,,Przyroda wokół mnie -plastyczny 11 ucz udział T. Mróz

62 Akcje dobroczynne Szlachetna Paczka (wpłaty indywidualne) - 370zł Kiermasz Bożonarodzeniowy 320zł (Pieniądze przeznaczono na zakup produktów do Szlachetnej Paczki.) Akcja Góra Grosza - 89,77zł Gwiazdka dla Afryki (na rzecz szczepionki dla dzieci z Sierra Leone) 200zł pieniądze zebrane zostały w dn. 21 I 2014r.

63 Teatrzyki, warsztaty i spotkania ze specjalistami w szkole: Kopciuszek opowieść o kształtowaniu się postaw moralnych Co jest najpiękniejsze? teatrzyk o tematyce profilaktycznej Spotkanie z leśniczym z BPN ph. Cztery pory roku w BPN Spotkanie z treserką psów nt. Jak zachowywać się podczas spotkania z psem Dwa spotkania z przedstawicielami Policji w Mońkach nt. Bezpieczna droga do szkoły i Bezpieczne ferie zimowe Warsztaty dla kl. IV VI z Przedstawicielami Stowarzyszenia Sakwa W poszukiwaniu śladów przeszłości Warsztaty dla kl. IV VI z Ekomobilem Jeżowóz pt. Odkrywcy przyrody - organizmy żyjące w Biebrzy

64 Koszty poniesione na modernizację placówki Klub Przedszkolaka w Dolistowie 3524,97 zł Klub Przedszkolaka w Jaświłach ,75 zł Klub Przedszkolaka w Mikicinie ,97 zł Szkoła Podstawowa w Dolistowie ,77zł

65 Dożywianie Ogółem z obiadów korzysta 50 ucz. - 73% Z obiadów bezpłatnych korzysta -35 osób kl.0-vi - 51 % herbata - 59 ucz. kl.0-vi 86% mleko - 66 ucz % warzywa i owoce w szkole kl. I-III 24 ucz. -100%

66 Dowozy Do szkoły dowożonych jest 37 uczniów ( w tym 3 osoby z Klubu Przedszkolaka) co stanowi 51,5% wszystkich uczniów.

67 Działalność SKO Szkolna Kasa Oszczędności działa w SP w Dolistowie od listopada 2013r. Opiekunem jest Pani Bogusława Bochenko. Uczniowie uczą się oszczędzania, wpłacając na swoje konto w książeczce oszczędnościowej. Dodatkową zaletą jest też możliwość śledzenia swoich oszczędności na koncie internetowym, do którego mają dostęp. Poza tym oprocentowanie dla dzieci do lat 12 wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie za regularne oszczędzanie otrzymują drobne gadżety: długopisy, ołówki, smycze, notesy, magnesy. W naszej szkole regularnie oszczędza tylko 8 osób, co stanowi 15,3%. Konta internetowe posiada 28 osób, co stanowi 53,8 % wszystkich uczniów szkoły.

68 Bal charytatywny - zestawienie r. szk. 2009/2010 plac zabaw r. szk. 2010/2011 klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej nr 1 i 3 (zakup mebli) r. szk. 2011/2012 klasopracownie: edukacji wczesnoszkolnej nr 2 i języka angielskiego (zakup mebli) r. szk. 2012/2013 szatnie kl. I III i IV VI r. szk. 2013/2014 (15 osób) zebrano 1000zł i 150 dolarów z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem O 2 5 7 I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono

2012/2013 według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, omówiono Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obwody szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013... 7 3. Dane demograficzne.... 9 4. Kadra kierownicza szkół i przedszkoli... 10 5. Organizacja sieci szkół i przedszkoli....

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo