Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr"

Transkrypt

1 Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr

2 Wstęp Naukę pobiera 66 uczniów, w tym 7 uczniów klas III- VI posiada opinie PPP w Mońkach i 1 uczeń posiada orzeczenie. Klub Przedszkolaka w Dolistowie 20 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Mikicinie 16 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Jaświłach 23 przedszkolaków 1 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 uczeń posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3 Wstęp Pracownicy W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników ( pedagogicznych -12, niepedagogicznych 2) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni 6 Niepełnozatrudnieni - 6 W Klubach Przedszkolaka zatrudnionych jest 6 pracowników (pedagogicznych 3, niepedagogicznych 3) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni- 4 Niepełnozatrudnieni- 2

4 Statystyka Zachowanie, wyniki nauczania, frekwencja, czytelnictwo

5 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Średnia klasy Celują cy Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszcza jący Niedosta te czny I - III IV V VI 24 Ocena opisowa , , ,14 Razem ,07% ,43% 58 18,89% 64 20,84% 33 10,75% Średnia szkoły 4,18

6 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie 2012/2013 średnia szkoły : 4, /2014 średnia szkoły : 4,18 w bieżącym roku średnia wzrosła 0,05

7 Średnie klas z przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI Klasa Przedmioty objęte sprawdzianem Średnia klasy Matematyka Język polski Język angielski IV 2,86 3,5 3,36 3,24 V 3,01 3,43 3,86 3,43 VI 3,07 3,64 3,64 3,45 Średnia szkoły: 3,37

8 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne I - III 24 Ocena opisowa IV V VI razem ,1% 8 27,56% 4 13,79% 1 3,45% -- --

9 Zachowanie uczniów oceny wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

10 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie r.szk 2012/2013 r.szk 2013/ wzorowych 16 wzorowych 6 bardzo dobrych 8 bardzo dobrych 7 dobrych 4 dobrych 3 poprawne 1 poprawna

11 Zestawienie frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA 0 I II III IV V VI LICZBA UCZNIÓW W KLASIE % OBECNO- ŚCI 86,1% 90% 91,8% 89,7% 89,4% 96,2% 95,6% UCZNIO- WIE ZE Z100% FREK- WENCJĄ Justyna Głowicka Weronika Bekisz, Karol Głowicki Damian Puciaty Mateusz Borys Mateusz Koszczuk, Szymon Purwin, Andrzej Wojtach Sylwia Sokołowska RAZEM 61 UCZNIÓW UZYSKAŁO 91,26%

12 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA I II III IV V VI RAZEM LICZBA UCZNIÓW W KLASIE LICZBA PRZECZY TANYCH KSIĄŻEK ŚREDNIA NA 1 UCZNIA ,4 9,7 11,5 9,6 11,6 10,61

13 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/ Średnia na ucznia kl. I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl. VI

14 Stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Średnia ocen Wysokość stypendium 1 Mateusz Borys IV 5,17 150,00 2 Joanna Feltowicz IV 4,75 100,00 3 Mateusz Koszczuk V 4,83 100,00 4 Szymon Purwin V 5,0 150,00 5 Konrad Jankowski VI 5,01 150,00 6 Emilia Wiśniewska VI 5,01 150,00 7 Krystian Borys VI 5,01 150,00 8 Łukasz Wodnicki VI 4,8 100,00 9 Anna Rogało VI 4,9 100,00 RAZEM 1150,00

15 Diagnozy wstępne wrzesień 2013

16 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie 1 8 8,25 41% bardzo niski woj. podlaskie ,15 56% średni Polska ,50 57% średni

17 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 4 osiągnęła średni wynik 8,25p., co stanowi 41% możliwych do zdobycia i jest wynikiem bardzo niskim. Jest to wynik o 2,9 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 3,25p. niższy od średniego wyniku w kraju.

18 Diagnoza wstępna z matematyki - klasa IV ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 16,4 63%

19 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie IV Najwyższy wynik 25 pkt ( 96,2%)uzyskał 1 uczeń, również jeden uczeń uzyskał 20 pkt, czyli 76,9%. Czterech uczniów uzyskało wynik powyżej 50%, Tylko jeden uczeń uzyskał wynik poniżej 50%. Średni wynik klasy- 16,4 pkt, co daje 63%

20 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie ,14 51,00% niski woj. podlaskie ,11 61,00% średni Polska ,83 59,00% średni

21 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 5 osiągnęła średni wynik 10,14p., co stanowi 51% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niskim. Jest to wynik o 1,97 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,69p. niższy od średniego wyniku w kraju.

22 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 12,3 32,3%

23 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V Tylko jeden uczeń uzyskał wynik powyżej połowy możliwych do zdobycia punktów - czyli 55,3%. Dwóch uczniów uzyskało wynik powyżej 40%, a pozostali uczniowie uzyskali wyniki poniżej 30%.

24 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Poziom Ilość uczniów % Najwyższy 1 7,14 Bardzo wysoki 1 7,14 Wyżej średni 2 14,29 Średni 3 21,43 Niżej średni 3 21,43 Niski 1 7,14 Bardzo niski 1 7,14 Najniższy 2 14,29

25 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Ilość uczniów piszących 14 tj. 100%. 2 uczniów tj. 14,29% posiada opinie PPP. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 p. Klasa VI osiągnęła wynik 19,64p, co stanowi 49% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niżej średnim. Jest to wynik o 1,88 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,86 niższy od średniego wyniku w kraju.

26 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Testy semestralne z języka angielskiego w klasach III-VI Test semestralny z języka polskiego kl. V Test semestralny z matematyki - kl. IV

27 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III. ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 38 pkt 59%

28 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65 pkt. Średni wynik testu 38pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

29 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 58 pkt 67%

30 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Jeden uczeń nie przystąpił do testu z powodu choroby. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 86pkt Średni wynik testu 58pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

31 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 45 pkt 73%

32 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 61pkt Średni wynik testu 45pkt (co stanowi ocenę dobrą)

33 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie pkt 71%

34 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI Test kompetencji z języka angielskiego pisało 14 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65pkt Średni wynik testu 46pkt (co stanowi ocenę dobrą)

35 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowe 7 14,0 pkt. 58%

36 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Uczniowie zdobyli dwie oceny dobre, trzy dostateczne i dwie dopuszczające. Nie było ocen niedostatecznych, bardzo dobrych i celujących. Średnia ocen klasy 3,0.

37 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 ucz.) 16,3 pkt 54,3 %

38 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ani jedna osoba nie otrzymała oceny celującej i bardzo dobrej. 3 uczniów uzyskało oceny dobre(42,9%), 2 uczniów oceny dostateczne (28,6%) i po 1 ocenie dopuszczającej i niedostatecznej ( po 14,3%). Średnia oceny klasy 3,0

39 Obserwacje zajęć Obserwacje zajęć w szkole - 7 Obserwacje zajęć w Klubach Przedszkolaka- 2 Kontrole wewnętrzne (stołówka, dyżury nauczycieli, dzienniki) - 7

40 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się możliwości poprawiania tylko ocen negatywnych i niskich (ndst, dop. i dst) ze sprawdzianów; - wprowadza się konieczności ponownego przystąpienia ucznia do poprawy w ciągu 1 tygodnia lub terminie uzgodnionym z nauczycielem w sytuacji, gdy podczas pierwszej próby otrzymał on ocenę niższą niż dostateczna; - wprowadza się listy gratulacyjne na I semestr i zakończenie roku szkolnego dla rodziców uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i wzorowe zachowanie; - wprowadza się tytułu i odznaki WZOROWEGO UCZNIA dla osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie;

41 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się dyplomy i statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT dla uczniów klasy VI, którzy ze sprawdzianu zewnętrznego uzyskali wysokie wyniki (staniny 9., 8. i 7.); - w poszczególnych PSO wprowadza się zmiany zawierające informacje o motywowaniu uczniów do nauki, np. przyznawanie tytułów najlepszym uczniom w określonej dziedzinie MISTRZA, ZNAWCY, EKSPERTA itp.

42 Frekwencja rodziców na zebraniach

43 Klasa I Klasa I 20 0 Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4

44 Klasa II Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Klasa II

45 Klasa III Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa III

46 Klasa IV Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa IV

47 Klasa V Zebranie 1 Zebranie 3 Zebranie 5 Klasa V

48 Klasa VI Zebranie 1 Zebranie 2 Zebranie 3 Zebranie 4 Klasa VI

49 Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w klasach IV-VI

50 Rodzice ze 100% frekwencją na zebraniach Klasa I p. R. Poduch, p. J. Suszko, p. E. Tyborowska, p. D. Zawalich Klasa II p. W. Bekisz, p. B. Feltowicz, p. A. Giza Klasa III p. K. Żukowska Klasa IV p. A. Borys Klasa V brak rodziców ze 100% frekwencją Klasa VI p. M. Bajko, p. K. Jankowska, p. B. Rogało, p. T. Skutnik

51 Inne informacje o szkole

52 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2 Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia dyd- wyrównawcze Alicja Grzegorczyk 2 Koło polonistyczne Alicja Witkowska 3 Praca z uczniem słabym - Ortograffiti Alicja Witkowska 4 Praca z uczniem zdolnym Teresa Mróz 5 Opieka świetlicowa Teresa Mróz 6 Koło muzyczne Bogusława Bochenko

53 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt Praca z uczniem słabym Praca z uczniem zdolnym Koło komputerowe kl. II Opieka świetlicowa Opieka świetlicowa Zajęcia dyd.- wyrównawcze Koło komputerowe kl. III Elżbieta Tyborowska Józef Chitruk Alicja Grzegorczyk Alicja Grzegorczyk Krystyna Huniewicz Krystyna Huniewicz Krystyna Huniewicz

54 Zajęcia edukacyjne wynikające z projektu organizacyjnego (płatne) Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia plastyczne B. Bochenko 2 SKS T. Mróz

55 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 8 uczniów klas I IV, 5 uczniów kl.0 i 7 przedszkolaków. W Klubach Przedszkolaka poza zajęciami logopedycznymi prowadzone są zajęcia taneczne i zajęcia z rytmiki.

56 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia korekcyjno kompensacyjne uczęszcza - 10 uczniów Na gimnastykę korekcyjną uczęszczają 4 uczniowie Na zajęcia rewalidacyjne uczęszcza 1 uczennica Na zajęcia wczesnego wspomagania uczęszcza 1 uczeń

57 Programy i przedsięwzięcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klub Bezpiecznego Puchatka kl. I Śniadanie Daje Moc kl. 0 III Owoce w Szkole kl. I III Ortograffiti kl. IV - VI WF z klasą kl. IV VI Szklanka mleka kl. O VI Wspólne drugie śniadanie w szkole kl. I - VI Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

58 Wycieczki w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 WYCIECZKI W SP W DOLISTOWIE W R.SZK. 2013/2014 -zestawienie za I semestr Klasa Przedmiotowe Krajoznawczo -turystyczne Imprezy rekreacyjnosportowe RAZEM KL.I KL.II 3 KL.III 2 KL.IV 2 KL.V 2 KL.VI

59 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Lp. Konkursy w SP w Dolistowie w roku szkol. 2013/14 I semestr Szkol ny Gminny Szczebel Rejono wy Powiatowy Wojewódzki Ogól nopolsk i Osiągnięcia, miejsca N-l odpowiedzial ny 1 Szkolny Konkurs Ortograficzny,,O pióro Dyrektora szkoły ( I etap) 10 ucz Do II etapu zakwalifikowało się 7ucz. A.Witkowska 2 Rodzinna Wigilia bez alkoholuliteracki 3 ucz. M. Puciata I miejsce A.Rogało- II miejsce E. Wiśniewska- III miejsce A.Witkowska 3 Rodzinna Wigilia bez alkoholuplastyczny 23 ucz. Iza Rećko kl. 0 nagroda Mateusz Giza kl. IInagroda Natalia Feltowicz kl. IInagroda E. Chilmon kl. VIwyróżnienie B. Bochenko K. Huniewicz A. Grzegorczyk T. Mróz

60 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/ Ozdoby choinkowe 5 Szopki i gwiazdy kolędnicze 7 Michał Wiśniewski kl. 0 - nagroda 6 ucz. Mateusz Koszczuk- nagroda Elżbieta Chilmonwyróżnienie Krystian Borys, Konrad Jankowski, Sebastian Domurat, Łukasz Wodnicki -nagroda B. Bochenko B. Bochenko, ks. J.Chitruk 6 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 4 ucz 2 ucz. 2 ucz. Krystian Borys Emilia Wiśniewska uczniowie uzyskali tytuł Finalisty A. Witkowska 7 Wojewódzki Konkurs Matematyczny 8 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy 4 ucz udział E. Tyborowska 6 ucz Udział T. Mróz

61 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/ Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 6 ucz udział A. Gudel 10 Konkurs plastyczny,,najpiękniejsz e miejsce w mojej gminie 10 ucz udział B. Bochenko 11,,Przyroda wokół mnie -plastyczny 11 ucz udział T. Mróz

62 Akcje dobroczynne Szlachetna Paczka (wpłaty indywidualne) - 370zł Kiermasz Bożonarodzeniowy 320zł (Pieniądze przeznaczono na zakup produktów do Szlachetnej Paczki.) Akcja Góra Grosza - 89,77zł Gwiazdka dla Afryki (na rzecz szczepionki dla dzieci z Sierra Leone) 200zł pieniądze zebrane zostały w dn. 21 I 2014r.

63 Teatrzyki, warsztaty i spotkania ze specjalistami w szkole: Kopciuszek opowieść o kształtowaniu się postaw moralnych Co jest najpiękniejsze? teatrzyk o tematyce profilaktycznej Spotkanie z leśniczym z BPN ph. Cztery pory roku w BPN Spotkanie z treserką psów nt. Jak zachowywać się podczas spotkania z psem Dwa spotkania z przedstawicielami Policji w Mońkach nt. Bezpieczna droga do szkoły i Bezpieczne ferie zimowe Warsztaty dla kl. IV VI z Przedstawicielami Stowarzyszenia Sakwa W poszukiwaniu śladów przeszłości Warsztaty dla kl. IV VI z Ekomobilem Jeżowóz pt. Odkrywcy przyrody - organizmy żyjące w Biebrzy

64 Koszty poniesione na modernizację placówki Klub Przedszkolaka w Dolistowie 3524,97 zł Klub Przedszkolaka w Jaświłach ,75 zł Klub Przedszkolaka w Mikicinie ,97 zł Szkoła Podstawowa w Dolistowie ,77zł

65 Dożywianie Ogółem z obiadów korzysta 50 ucz. - 73% Z obiadów bezpłatnych korzysta -35 osób kl.0-vi - 51 % herbata - 59 ucz. kl.0-vi 86% mleko - 66 ucz % warzywa i owoce w szkole kl. I-III 24 ucz. -100%

66 Dowozy Do szkoły dowożonych jest 37 uczniów ( w tym 3 osoby z Klubu Przedszkolaka) co stanowi 51,5% wszystkich uczniów.

67 Działalność SKO Szkolna Kasa Oszczędności działa w SP w Dolistowie od listopada 2013r. Opiekunem jest Pani Bogusława Bochenko. Uczniowie uczą się oszczędzania, wpłacając na swoje konto w książeczce oszczędnościowej. Dodatkową zaletą jest też możliwość śledzenia swoich oszczędności na koncie internetowym, do którego mają dostęp. Poza tym oprocentowanie dla dzieci do lat 12 wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie za regularne oszczędzanie otrzymują drobne gadżety: długopisy, ołówki, smycze, notesy, magnesy. W naszej szkole regularnie oszczędza tylko 8 osób, co stanowi 15,3%. Konta internetowe posiada 28 osób, co stanowi 53,8 % wszystkich uczniów szkoły.

68 Bal charytatywny - zestawienie r. szk. 2009/2010 plac zabaw r. szk. 2010/2011 klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej nr 1 i 3 (zakup mebli) r. szk. 2011/2012 klasopracownie: edukacji wczesnoszkolnej nr 2 i języka angielskiego (zakup mebli) r. szk. 2012/2013 szatnie kl. I III i IV VI r. szk. 2013/2014 (15 osób) zebrano 1000zł i 150 dolarów z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna planu: PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2002 roku oraz z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009 CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem O 2 5 7 I

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia zespołu klasyfikacyjnego w sprawie klasyfikacji rocznej klasy... w roku szkolnym 2015/2016

Protokół posiedzenia zespołu klasyfikacyjnego w sprawie klasyfikacji rocznej klasy... w roku szkolnym 2015/2016 Protokół posied zenia zesp ołu klasyfikacyjnego w sprawie klasyfikacji rocznej S t r o n a 1 Protokół posiedzenia zespołu klasyfikacyjnego w sprawie klasyfikacji rocznej klasy... w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III ZAŁOŻENIA: Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu Sprawozdanie z realizacji projektu 1. Tytuł projektu: Rodzina zawsze najważniejsza. 2. Harmonogram zadań wraz z założonymi celami. Projekt Rodzina zawsze najważniejsza zakładał następujące cele: ogólny:

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOWSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE im. Jana Brzechwy Opracowany na podstawie: 1. art. 90 t ust. 1 pkt.2 i ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ opracowany na podstawie 65 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2013/14

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej.

Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów w Zespole Szkół w Bystrzycy Oławskiej. Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 41

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają: a) posiadana przez ucznia wiedza merytoryczna, b) posiadane umiejętności praktyczne, c) zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem. ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz... kl...

Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem. ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz... kl... Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz.... kl.... Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem Informuję, Ŝe z powodu braku podstaw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

System oceniania wg średniej ważonej w Szkole Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku

System oceniania wg średniej ważonej w Szkole Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku System oceniania wg średniej ważonej w Szkole Podstawowej nr 69 im. gen. St. Sosabowskiego w Gdańsku Gdańsk, wrzesień 2015 r. Średnia ważona ocen W związku z wdrożeniem w Szkole Podstawowej nr 69 im. gen.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klasy I przyrodniczo humanistycznej na rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM NR 51 w Bydgoszczy

ZASADY REKRUTACJI do klasy I przyrodniczo humanistycznej na rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM NR 51 w Bydgoszczy ZASADY REKRUTACJI do klasy I przyrodniczo humanistycznej na rok szkolny 214/215 GIMNAZJUM NR 51 w Bydgoszczy I. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 214/215 zaplanowano otwarcie jednej klasy pierwszej o ukierunkowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania 1. Przedmiot: Matematyka 2. Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum 3. Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Świątkowska, Wioletta Stokowiec, Monika Golda, Katarzyna Łakomiec

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH

KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH KARTA ZMIAN W STATUCIE ZSS W STRADUNACH Lp. 1. Data wprowadzenia zmiany Numer uchwały RP Dotyczy zapisu w rozdziale, statutu 30.08.2010r. 9/2009/2010 Roz. IV 6, ust.2 Treść po zmianach Rozdział IV 6, ust.2

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY w Zespole Szkół w Sicinach Obszar I. Kształcenie Zadanie Sposób realizacji termin Odpowiedzialni Uwagi Zapoznanie uczniów i rodziców z nowopowstałymi dokumentami szkoły: a) WZO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Zespołu Szkół Gminy Izbicko PG im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku 1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie. Wymagania edukacyjne dostosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity) - (Dz. U. z 1996r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum 39 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się: 1) z urzędu - na podstawie zgłoszenia rodziców - absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym 2014 / 2015 zgodnie art.42 ust 2a Karty Nauczyciela

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym 2014 / 2015 zgodnie art.42 ust 2a Karty Nauczyciela Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym 2014 / 2015 zgodnie art.42 ust 2a Karty Nauczyciela L.p. Nazwisko i imię nauczyciela 1. Banaśkiewicz Anna Nazwa prowadzonych zajęć zgodnie z art. 42

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych szkoła podstawowa.

Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych szkoła podstawowa. Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych szkoła podstawowa. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalone są według skali: stopień niedostateczny 1 stopień dopuszczający 2 stopień dostateczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zatwierdzona do realizacji na zebraniu rady pedagogicznej 28.08.2015r. 1 Spis treści: 1.Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne szkoły str. 3-9 2.Konkursy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Podstawę prawną rekrutacji stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczyciel matematyki: mgr Izabela Stachowiak Wilk Przedmiotowe zasady oceniania opracowane zostały na potrzeby bieżącego oceniania uczniów ich postępów na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PREZENTACJA DLA RODZICÓW PREZENTACJA DLA RODZICÓW Z dniem 15 września 10r. rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Poszerzyć horyzonty szkoła pełniejszych szans. Kwota

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ str.... ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez......... (nazwa szkoły) pod nr...... (wypełnia szkoła niepubliczna)...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język angielski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV VI język angielski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016

Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016 Harmonogram i regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie Szczecińskim HARMONOGRAM 2015/2016 9 MAJA 2015R. DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY od 11 maja 2015 r. do 27 maja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GDAŃSKU.

POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GDAŃSKU. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GDAŃSKU. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie sposobu warunków oceniania klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum. Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum. Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej. Gimnazjum Procedura przeprowadzania badania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW w ZSP w Ciasnej- Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Załącznik nr 10 do Statutu Zespołu Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych Na podstawie art. 90g pkt od 1 do 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 października 2014 r. Poz. 5001 UCHWAŁA NR 309/XL/2014 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W IŁAWIE I. PODSTAWA PRAWNA ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ IŁAWA, 29 VIII 2011 r. ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ ZAJĘC POZALEKCYJNYCH Z ART. 42 KN SP 9 W MIELCU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZYDZIAŁ ZAJĘC POZALEKCYJNYCH Z ART. 42 KN SP 9 W MIELCU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZYDZIAŁ ZAJĘC POZALEKCYJNYCH Z ART. 42 KN SP 9 W MIELCU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Rodzaj Zajęć Imię i nazwisko prowadzącego liczba godz. Dla kogo Termin realizacji sala 1 Kółko polonistyczne Czwartek

Bardziej szczegółowo

SZKOŁAPODSTAWOWA W BOLKOWIE Dyrektor: Sławomir Kałużny Wspieramy uczniów w ich rozwoju indywidualnym. Pogłębiamy zainteresowania naszych uczniów. Rozwijamy umiejętności i talenty w naszych podopiecznych.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowały: mgr Emilia Włoczyk mgr Anna Bućkowska 1 OBSZAR I - KSZTAŁCENIE Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Dziennik Ustaw 20 Poz. 9 Nr 5 str. 1... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez...... pod nr... (wypełnia szkoła niepubliczna) ARKUSZ OCEN UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 września 2013 r. Poz. 3385 UCHWAŁA NR 249/XXVIII/13 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W RACOCIE ROK SZKOLNY 2013/2014 SPIS ZAWARTOŚCI PSO Z BIOLOGII I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii II. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 2. Formy i metody sprawdzania wiedzy. 3. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zajęcia realizowane w Zespole Szkół w Choczewie w roku szkolnym 2014/2015

Dodatkowe zajęcia realizowane w Zespole Szkół w Choczewie w roku szkolnym 2014/2015 Dodatkowe zajęcia realizowane w Zespole Szkół w Choczewie w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Nazwa prowadzonych zajęć Klasy, w których realizowane są zajęcia Dzień tygodnia Godziny od do Nazwisko i imię prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.Wewnętrzne Zasady Oceniania 2. Podstawa programowa dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; Przedmiotowy system oceniania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej klas I-III w PSP nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych Podstawa prawna: do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach w roku szkolnym 2014/2015 1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć świetlicy i plan zajęć z KN dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej rok szkolny 2014/2015. Od dnia 11.05.2015 r.

Plan zajęć świetlicy i plan zajęć z KN dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej rok szkolny 2014/2015. Od dnia 11.05.2015 r. Zajęcia pozalekcyjne świetlicowe i z zajęcia pozalekcyjne z K N Szkoła Podstawowa i Gimnazjum II semestr od dnia.05.05 r. roku szkolnego 04/05 Plan zajęć świetlicy i plan zajęć z KN dla uczniów klas I-III

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012

Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012 Podsumowanie pracy w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie za rok szkol. 2011/2012 Dane o nauczycielach Status nauczycieli Nauczyciele dyplomowani 12 Nauczyciele mianowani 1 Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język niemiecki Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język niemiecki Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim

AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim AZYMUT NA SUKCES - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CELE KONKURSU

REGULAMIN CELE KONKURSU REGULAMIN Szkolna Liga Klas CELE KONKURSU Podniesienie jakości pracy szkoły Integracja zespołów klasowych przez wspólne działania Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów

Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów Kryteria rekrutacji i przyjęcia uczniów do XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu ul. Osiedlowa 36 w roku szkolnym 2013/2014 Klasa I A/B B grupa sportowa 10 godzin wychowania fizycznego A grupa ogólna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

ZESTAWIENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZESTAWIENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 LP. RODZAJ ZAJĘĆ IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA KLASA, KLASY LUB NAZWISKA OSÓB DZIEŃ, GODZINA NR SALI LUB MIEJSCE ZAJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych. w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w I semestrze 2015/2016 r.

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych. w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w I semestrze 2015/2016 r. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w I semestrze 2015/2016 r. Lp. Nazwisko i imię nauczyciela 1. Albanowicz Joanna Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 44 im. W. Szymborskiej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 44 im. W. Szymborskiej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 44 im. W. Szymborskiej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) o zmianie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Chociej. Katarzyna Chociej. Radosław Kacunel środa czwartek. Dorota Kamioska. Zofia Kowalczuk. Barbara Chancewicz.

Katarzyna Chociej. Katarzyna Chociej. Radosław Kacunel środa czwartek. Dorota Kamioska. Zofia Kowalczuk. Barbara Chancewicz. Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/201 - II półrocze Lp. Nazwa zajęć Nauczyciel prowadący Dzień tygodnia Godzina lekcyjna Sala Grupa wiekowa 1 Konsultacje i porady pedagogiczne. Jolanta Dąbrowska

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe (z art.42 KN) nauczycieli klas II (budynek B)

Zajęcia dodatkowe (z art.42 KN) nauczycieli klas II (budynek B) Zajęcia dodatkowe (z art.42 KN) nauczycieli klas I (budynek B) pani Iwona Blaut 1a poniedziałek: zajęcia wyrównawcze 11.45 12.30 sala 6 środa: zajęcia artystyczne 12.45 13.30 sala 1 pani Grażyna Rubisz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Marcin Zarzycki Jolanta Sobczyk Szkoła Podstawowa nr 1 Polkowice PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Przedmiotowy System Oceniania z historii i społeczeństwa jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENY rok szkolny: 2015-2016 przedmiot: fizyka klasy IB prowadzący zajęcia: mgr Marek Gabała Fizyka jest dziedziną nauki, której zgłębianie polega

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo