SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013

2 Marcin Drabek, Marta Klimowicz Raport Serwisy społecznościowe i oferowane przez nie możliwości monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Warszawa/Wrocław, kwiecień

3 Spis treści 3

4 Spis treści 1. Podsumowanie opracowania Cel opracowania Problem badawczy Źródła informacji Sposoby analizy Podsumowanie zidentyfikowanych oraz opisanych doświadczeń i rozwiązań Wnioski Opracowanie główne Wprowadzenie Cel opracowania Problem badawczy Analiza wybranych serwisów społecznościowych Facebook NK.pl Porównanie Facebooka i NK.pl GoldenLine LinkedIn Porównanie GoldenLine i LinkedIn Źródła informacji, techniki gromadzenia i metody ich analizy Podsumowanie zidentyfikowanych oraz opisanych doświadczeń i rozwiązań Ograniczenia (źródła i możliwe typy błędów, ich znaczenie dla wnioskowania i sformułowanych rekomendacji) Rekomendacje i zalecenia (sugestie) Bibliografia

5 1. Podsumowanie opracowania 1.1. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka serwisów społecznościowych pod kątem możliwości zastosowania oferowanych przez nie rozwiązań i funkcji do monitorowania losów zawodowych oraz ewentualnego wykorzystania w ramach programów lojalnościowych kierowanych do absolwentów. Charakterystyka serwisów obejmuje następujące obszary: Opis i analizę działających w Polsce wybranych serwisów społecznościowych, których grupą docelową są osoby w wieku 22+ (absolwenci szkół wyższych), ze szczególnym uwzględnieniem i charakterystyką tych funkcji, które pozwalają na poznanie ich losów zawodowych oraz obecnej sytuacji zawodowej. Analiza wybranych serwisów społecznościowych pod kątem utrzymywania przez uczelnie kontaktu z absolwentami. Przykłady takich serwisów społecznościowych działających w Polsce, które w największym stopniu przydatne są do monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Dane statystyczne dotyczące popularności wybranych serwisów społecznościowych wśród polskich internautów. Możliwe sposoby pozyskiwania danych z serwisów społecznościowych i związany z tym kontekst komercyjny i formalny (uwarunkowania prawne pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych) Problem badawczy Podstawowym problemem badawczym jest stopień, w jakim serwisy społecznościowe umożliwiają pozyskiwanie informacji na temat losów zawodowych absolwentów, a także sposób w jaki są one obecnie wykorzystywane przez szkoły wyższe do podtrzymywania kontaktu z absolwentami. Dodatkowo, zajmiemy się również kwestiami formalnymi i komercyjnymi związanymi z pozyskiwaniem danych osobowych z wybranych serwisów społecznościowych Źródła informacji Na potrzeby opracowania wybraliśmy cztery najważniejsze w Polsce serwisy społecznościowe skierowane do użytkowników powyżej 22 roku życia, a więc takich, którzy mogą już być absolwentami uczelni wyższych. Są to dwa dominujące serwisy o charakterze 5

6 ogólnym: Facebook i nk.pl (dawniej nasza-klasa), oraz dwa serwisy profesjonalne: GoldenLine.pl i LinkedIn. W analizach opieramy się na danych statystycznych udostępnianych przez badane serwisy społecznościowe, danych pochodzących z badań internetu Megapanel PBI/Gemius 1, World Internet Project Poland, danych z narzędzia Sotrender 2 oraz danych pochodzących z rankingu Alexa 3. Analizę danych statystycznych uzupełniamy o obserwację działań wizerunkowych, prowadzonych w serwisach społecznościowych przez największe w Polsce uczelnie wyższe o profilu ekonomicznym, a także analizę zawartości profili wybranych użytkowników, udostępniających informacje o statusie swojego wykształcenia i przynależności do grup powiązanych z uczelniami ekonomicznymi Sposoby analizy Niniejsze opracowanie przygotowane jest metodą desk research, opierającą się na analizie, syntezie i podsumowaniu istniejących już danych. W trakcie desk research, badacze pozyskują i analizują dane pochodzące z różnych źródeł w naszym przypadku są to wymienione już powyżej źródła informacji. Jest to jedna ze standardowych metod badawczych, szeroko stosowanych przy większości badań rynku Podsumowanie zidentyfikowanych oraz opisanych doświadczeń i rozwiązań Najcenniejszych informacji do śledzenia losów absolwentów dostarczają w głównej mierze serwisy o charakterze profesjonalnym, w drugiej kolejności - serwis Facebook, zaś nk (pomimo swojej pierwotnej roli) okazuje się być niemal zupełnie nieprzydatna do tych celów. Serwisy o charakterze profesjonalnym zachęcają swoich użytkowników do dzielenia się z innymi informacjami na temat swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Poszukiwanie pracy lub pracownika to podstawowe motywacje, dla których internauci decydują się na korzystanie z tego typu serwisów, stąd też większość z nich udostępnia swoje rozbudowane CV w wersji elektronicznej. Bardziej dociekliwe osoby mogą również prześledzić zainteresowania wybranej osoby, zanalizować jej sieć społeczną i na tej podstawie wysnuć dodatkowe wnioski związane z jej sytuacją zawodową. Serwisy skupiające się na funkcji towarzyskiej są w mniejszym stopniu użyteczne podczas poszukiwania istniejących na rynku rozwiązań związanych z monitorowaniem losów absolwentów i opracowywaniem dla nich programów lojalnościowych. Użytkownicy tego typu stron stosują w większej mierze różnego rodzaju zabezpieczenia prywatności,

7 uniemożliwiające przeglądanie ich profili osobom postronnym. To, co w serwisie o charakterze profesjonalnym jest zaletą (możliwość zaprezentowania swojego CV jak największej liczbie zainteresowanych osób), w serwisie o charakterze towarzyskim staje się wadą. Co więcej, ze względu na odmienne potrzeby realizowane przez te serwisy, ich użytkownicy koncentrują się na innych zajęciach, w przypadku Facebooka czy nk - w głównej mierze niezwiązanych z aktywnością zawodową Wnioski Dzięki popularności serwisów społecznościowych - zarówno o charakterze profesjonalnym, jak i towarzyskim, internauci są oswojeni ze standardowymi rozwiązaniami i przyzwyczajeni do typowych funkcji, oferowanych przez te strony. Tym samym, należy mieć je na uwadze, opracowując listę podstawowych funkcji dla serwisu społecznościowego dla absolwentów szkół wyższych. Bez wątpienia, wśród najpopularniejszych funkcji, obecnych w niemal każdym serwisie społecznościowym znajdują się: możliwość stworzenia swojego profilu - wymaga ona zazwyczaj od użytkownika podania swojej nazwy użytkownika (nicku), uzupełnienia informacji na swój temat (w zależności od charakteru serwisu), a także dodania zdjęcia (awatara); możliwość dodawania znajomych - poprzez wysyłanie i akceptowanie zaproszeń; możliwość dodawania treści do serwisu - począwszy od tekstów, poprzez zdjęcia, filmy, na linkach skończywszy; interaktywność - użytkownicy mają możliwość komentowania treści zamieszczanych w serwisie przez inne osoby, a także wysyłania prywatnych wiadomości. Popularność Facebooka sprawia, że internauci przyzwyczajeni są do logowania się za pomocą swojego konta również do innych serwisów jest to opcja warta rozważenia przy budowaniu serwisu dla absolwentów (należy jednak wziąć również pod uwagę aspekt czasu niewykluczone, że już w najbliższej przyszłości FB zostanie zdeklasowany przez inną społeczność internetową i udostępnianie internautom logowania za pomocą tej strony zacznie być źle przez nich postrzegane i sprawi, że strona będzie oceniana jako przestarzała). 7

8 2. Opracowanie główne 2.1 Wprowadzenie Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na przełomie marca i kwietnia 2013 roku, kiedy według badania Megapanel PBI/Gemius wśród najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Polsce prym wiódł Facebook, za nim znajdowała się nk.pl, zaś pierwsza dwudziestkę zamykał LinkedIn 4. Analizując wybrane serwisy, skupialiśmy się na następujących zagadnieniach: w jaki sposób serwis umożliwia udostępnianie (a następnie pozyskiwanie) informacji na temat wykształcenia i kariery zawodowej? jakie informacje użytkownik serwisu podaje obowiązkowo, jakie zaś są przedmiotem jego wyboru? jakie funkcje oferowane przez serwis są najpopularniejsze wśród użytkowników i które z nich mogą być przydatne w świetle analizy losów absolwentów przez uczelnie?; czy użytkownicy mają możliwość dołączania do grup tematycznych czy lubienia stron, wskazujących na ich wykształcenie lub obecną sytuację zawodową? na jakiej podstawie użytkownicy konstruują swoją sieć społeczną w serwisie czy są to osoby, które znają z kontaktów twarzą w twarz, czy są to osoby, których nie poznały bezpośrednio? 2.2. Cel opracowania Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania pozwolić ma w przyszłości na zbudowanie listy funkcjonalności, które są niezbędne w serwisie kierowanym do absolwentów szkoły wyższej Problem badawczy Podstawowym problemem badawczym, któremu poświęcone jest niniejsze opracowanie, jest stopień, w jakim serwisy społecznościowe umożliwiają pozyskiwanie informacji na temat losów zawodowych absolwentów, a także sposób w jaki są one wykorzystywane obecnie przez szkoły wyższe do podtrzymywania kontaktu z absolwentami. Dodatkowo, opracowanie to dostarcza informacji na temat kwestii formalnych i komercyjnych w kontekście pozyskiwania danych osobowych z wybranych serwisów społecznościowych. 4 Megapanel PBI/Gemius, dane za styczeń 2013 r. W lutym 2013 r. serwis LinkedIn znalazł się już poza pierwszą dwudziestką. 8

9 Na potrzeby opracowania wyodrębniliśmy cztery najważniejsze w Polsce serwisy społecznościowe skierowane do użytkowników powyżej 22 roku życia, a więc takich, którzy mogą już pochwalić się uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej. Są to dwa dominujące serwisy o charakterze ogólnym: Facebook i nk.pl (dawniej nasza-klasa) oraz dwa serwisy profesjonalne: GoldenLine.pl i LinkedIn. Nie braliśmy pod uwagę innych serwisów społecznościowych (jak np. Google+ czy Fotka.pl) z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, ich popularność w Polsce jest marginalna (jak w przypadku Google+). Po drugie, ich charakter jest zdecydowanie towarzyski, a ich użytkownicy nie ujawniają na swój temat większości informacji, w tym tych związanych z edukacją (jak w przypadku Fotki czy wielu innych serwisów o charakterze randkowo-erotycznym). Stąd też, w niniejszym zestawieniu nie znajdują się pozostałe serwisy, zajmujące 20 pierwszych miejsc w aktualnym rankingu Megapanel PBI/Gemius w Kategorii Społeczności. Są wśród nich m.in. YouTube, serwisy randkowe (edarling.pl), serwisy typu Q&A (ask.fm) czy platformy blogowe (Wordpress i Tumblr). Wybrane przez nas serwisy są tymi, w których odnaleźć można informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, są to również serwisy społecznościowe sensu stricto, a więc posiadają wszystkie podstawowe funkcjonalności, charakteryzujące ten typ stron. Ze względu na swoją specyfikę, przeznaczenie czy grupę docelową, żaden z pozostałych serwisów znajdujących się na liście dwudziestu najpopularniejszych serwisów w kategorii tematycznej Społeczności, nie jest przydatny z punktu widzenia niniejszego opracowania. Zbiorczy ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według liczby użytkowników (real users). Dane za Megapanel PBI/Gemius, luty Facebook.com ( realnych użytkowników) zajmuje w nim 9

10 drugie miejsce za zgrupowanym wynikiem serwisów Google. Grupa Nk.pl plasuje się na dwunastym miejscu z liczbą ( ru). Najpopularniejsze w Polsce serwisy według liczby użytkowników w kategorii społeczności. Dane za Megapanel PBI/Gemius, luty 2013 r. Popularność portali społecznościowych w Polsce w wielkościach procentowych. Dane za World Internet Project Poland Na pytanie Na jakim portalu ma Pan(i) konto? odpowiedziało w 2011 roku 719, a rok później 752 respondentów w wieku lat. Warto zwrócić uwagę na odbiegające od rzeczywistej liczby użytkowników deklaracje wskazujące serwisy nk.pl oraz Facebook. Porównanie deklaracji badanych pokazuje jednak różnicę między skalą popularności między dwoma największymi serwisami społecznościowymi a długim ogonem pozostałych. 10

11 2.4 Analiza wybranych serwisów społecznościowych Facebook Facebook posiada w Polsce realnych użytkowników 5, zajmując tym samym pierwsze i niekwestionowane miejsce w kategorii serwisów społecznościowych, a drugie po zagregowanym wyniku serwisów Google (w sumie ponad 16,5 mln realnych użytkowników 6 ). Użytkownikami Facebooka są najczęściej ludzie młodzi, do 33 roku życia. Największa grupa użytkowników Facebooka w Polsce pod względem wieku to osoby w wieku lat (29% użytkowników), a więc osoby mogące studiować i te, które mogły niedawno ukończyć studia. Drugą największą grupą są osoby w wieku do 18 lat (25% użytkowników). Osoby powyżej 25 roku życia stanowią w sumie 45% użytkowników serwisu. Struktura wieku użytkowników Facebooka w Polsce. Sotrender, dane za luty 2013 r. Facebook został stworzony w 2004 roku przez studenta Uniwersytetu Harvarda, Marka Zuckerberga jako zamknięty serwis społecznościowy adresowany do amerykańskich studentów, a nieco później również uczniów szkół średnich. We wrześniu 2006 roku został otworzony dla wszystkich użytkowników z całego świata, którzy posiadają aktywny adres mailowy i mają więcej niż 13 lat, stając się wkrótce najważniejszym serwisem społecznościowym w skali globalnej i jednocześnie tworząc punkt odniesienia dla wielu innych tego typu przedsięwzięć. Polska wersja językowa serwisu została uruchomiona w maju 2008 roku. Facebook jest serwisem łączącym funkcje towarzyskie z marketingowymi. 5 Megapanel PBI/Gemius, dane za luty 2013 r. Łączna liczba użytkowników zarejestrowanych, a więc posiadających profile w serwisie wynosi osób (Sotrender, dane za luty 2013 r). 6 Megapanel PBI/Gemius, dane za luty 2013 r. 11

12 Użytkownicy prywatni posiadają profile oznaczone zazwyczaj (lecz niekoniecznie) prawdziwym imieniem i nazwiskiem 7, zawierające zdjęcie profilowe, zdjęcie tła oraz informacje o sobie, dzielące się z kolei na kategorie: informacje podstawowe (data urodzenia, deklarowane języki obce, poglądy polityczne i religijne), wykształcenie i praca (ukończone szkoły i uczelnie wyższe, zazwyczaj bez podziału na klasy i profile w ramach kierunków kształcenia) zazwyczaj podawana jest bieżąca lub ostatnia afiliacja zawodowa i edukacyjna, miejsce zamieszkania (obecne i tzw. miasto rodzinne ), informacje kontaktowe (numer telefonu, adres mailowy), rodzina (członkowie rodziny, posiadający facebookowe profile i zaakceptowani w ramach serwisu jako rodzina), informacja o znajomych (liczba znajomych i linki do ich profili). W zależności od ustawień prywatności, mogą one być widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu, wszystkich znajomych, wybranych grup znajomych, bądź jedynie samego właściciela profilu. Podstawowe informacje, widoczne dla każdego to: nazwa profilu, zdjęcie profilowe i zdjęcie tła. Istnieje możliwość zablokowania wyników wyszukiwania dotyczących własnego profilu; pozostaje się wówczas całkowicie anonimowym dla osób spoza kręgu znajomych oraz znajomych tychże znajomych. W najbardziej restrykcyjnej opcji, uwzględnienie swojego profilu w wynikach wyszukiwania można ograniczyć jedynie dla osób z listy znajomych. Widok zakładki Informacje w profilu osoby ujawniającej publicznie jedynie swoją płeć. Pozostałe informacje mogą być widoczne dla osób z listy znajomych. 7 Facebook dba o to, aby użytkownicy posługiwali się swoimi prawdziwymi imionami i nazwiskami, a jego administratorzy kontaktują się z osobami, którzy są podejrzani o posługiwanie się nieprawdziwymi danymi. Tacy użytkownicy są proszeni o zmianę swoich informacji w serwisie lub dostarczenie dowodu (np. skanu dokumentu) poświadczającego te dane. 12

13 Widok nagłówka profilu użytkownika w serwisie Facebook. Po lewej stronie pod zdjęciem profilowym widoczna ramka z informacjami zawierającymi obecne miejsce pracy, ukończone studia, miejsce zamieszkania oraz miasto pochodzenia. Jest to jedyne miejsce zawierające informację o edukacji użytkownika serwisu i nie zawsze łączy się z lubieniem fanpage a swojej uczelni. Aby uzyskać informacje do danych osobowych podawanych przez użytkowników, należy wybrać zakładkę Informacje. Adres strony z informacjami to nazwa_użytkownika/info, przy czym każdy z użytkowników może samodzielnie edytować swoją nazwę użytkownika, podając wybrany przez siebie nick lub decydując się na ujawnienie swojego imienia i nazwiska. Najbardziej typowe aktywności wykonywane przez użytkowników to publikacja tzw. statusów (również dzięki aplikacjom zewnętrznym 8 ), postów tekstowych, zdjęć, krótkich filmów oraz linków; komentowanie cudzych postów; tzw. lajkowanie (czyli lubienie postów, linków, statusów itp.), tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich. Drugim typem profilu jest fanpage, przeznaczony dla znanych postaci, bohaterów fikcyjnych, akcji społecznych oraz użytkowników instytucjonalnych, takich jak: marki, organizacje i przedsiębiorstwa w tym również szkoły oraz uczelnie. Fanpage posiada szereg funkcjonalności ułatwiających diagnostykę komunikacji z użytkownikami (np. szczegółowe 8 Np. zmiany statusu miejsca pobytu, dokonywane za pomocą aplikacji mobilnej Foursquare, albo aplikacje służące do gier i konkursów. 13

14 wskaźniki zasięgu postów) i jest zalecany przez administratorów serwisu jako właściwa forma aktywności dla podmiotów biznesowych. Najbardziej popularnymi fanpage ami w Polsce były w styczniu 2013 roku strony: Serce i Rozum ( fanów 9 ), Demotywatory ( ), Play ( ), Orange Polska ( ) oraz Kwejk.pl ( ). Fanpage z kategorii edukacyjnej nie cieszą się już tak wielką popularnością. Trzy z polskich uczelni figurujące na liście 500 najlepszych uniwersytetów na świecie (ranking ARWU), a więc Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Śląski notują na Facebooku kolejno: , i fanów. 10 Wśród uczelni o profilu ekonomicznym, najbardziej lubianym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ( fanów), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zajmuje pod tym względem drugie miejsce z fanami; kolejne w rankingu popularności są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (8 786) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (7 018). 11 Widok nagłówka fanpage a Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z aktualną liczbą osób lubiących stronę. 9 Sotrender, dane za luty 2013 r. 10 Dane z r. Uniwersytet Jagielloński jest z ponad 19 tys. fanów najbardziej popularnym fanpagem uczelni wyższej w Polsce. 11 Dane z r. 14

15 Część podstawowych danych statystycznych jest dostępna publicznie. Liczba polubień jest podstawową miarą wielkości publiczności fanpage a. Dokładne dane wskazujące ilość osób, które widziały publikowane na fanpage u posty są widoczne tylko dla jego administratorów. Ważniejsze od zajmowanego w danej kategorii miejsca wydaje się być zróżnicowanie między możliwością polubienia fanpage a uczelni a fanpage a popularnej marki lub osobistości. Lubienie fanpage a jest często aktywnością o charakterze tożsamościowym, a więc określającą postawy, zainteresowania i przynależność do określonej (pożądanej) grupy społecznej. Uczelnie wyższe są tutaj w wyjątkowej sytuacji, ponieważ użytkownicy Facebooka dokonują osobnej afiliacji edukacyjnej w informacjach o sobie. Oznacza to, że użytkownik, który wpisał w rubryce wykształcenie i praca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (bądź użył wcześniejszej nazwy - Akademia Ekonomiczna), nie musi być jednocześnie fanem oficjalnego profilu swojej alma mater. Dysproporcja między liczbą fanów najpopularniejszych fanpage y rozrywkowych i edukacyjnych wskazuje, że jest to częsty przypadek. Należy również podkreślić, że obecnie fakt polubienia oficjalnego profilu uczelni lub podanie jej w swoim wykształceniu, nie jest w żaden sposób dostępne poprzez wyszukiwarkę Facebooka. Jedyną możliwością sprawdzenia wykształcenia wybranego użytkownika, jest wejście na profil tej osoby i zanalizowanie udostępnianych poprzez nią informacji. W sytuacji, gdy ktoś z naszych znajomych lubi profil szkoły wyższej, informacja ta będzie widoczna dla nas wyłącznie wtedy, gdy odwiedzimy bezpośrednio profil tej uczelni. Również administratorzy profili nie mają wglądu w fanów swojej strony widzą oni sumaryczne podsumowanie liczby fanów, a także dane demograficzne, nie mają jednak dostępu do listy swoich fanów w postaci listy indywidualnych profili. Facebook zatem nie ułatwia tworzenia 15

16 społeczności wokół absolwentów szkół wyższych, raczej trudno jest dotrzeć do innych osób, które ukończyły tę samą, co my szkołę, jeśli nie znajduje się ona na liście naszych znajomych. Jednocześnie należy pamiętać, że liczba fanów jest bardzo istotnym wskaźnikiem obecności w mediach społecznościowych i warto się o nią starać. Po pierwsze, liczba fanów jest często najłatwiejszą do zaobserwowania miarą sukcesu, braną pod uwagę zarówno przez potencjalnych użytkowników, jak i zewnętrznych obserwatorów. Każdy profil i każdy fanpage można łatwo odlubić, zatem bieżąca liczba fanów jest miarą zainteresowania publikowanymi treściami. Po drugie, liczba fanów wyznacza zasięg publikowanych w profilu treści - liczony również osobami, które są znajomymi aktualnych fanów, a więc zasięg ten może wzrastać geometrycznie. Przy umiejętnie prowadzonej kampanii promocyjnej, liczba fanów może wzrosnąć w ciągu kilku dni nawet o kilka tysięcy osób, a interesujące posty mogą docierać do dwu-, lub-trzy razy większej publiczności niż wskazuje na to ilość osób lubianych aktualnie dany profil czy fanpage. 12 Widok treści w zakładce z informacjami o użytkowniku Facebooka po dodaniu do znajomych, bądź udostępnieniu informacji w ustawieniach prywatności tak, aby były dostępne dla wszystkich odwiedzających profil. W zależności od stopnia ustawień prywatności, pole w rubryce Wykształcenie i praca może być widoczne jako puste, nawet jeśli w istocie dane zostały uzupełnione przez użytkownika. 12 M.Bernstein, E. Bakshy, M.Burke, B. Karrer, Quantifying the Invisible Audience in Social Networks, Stanford University

17 Średnia ilość interakcji związana z określonym typem postów publikowanych przez strony. Sotrender, dane obejmujące polskich użytkowników Facebooka za rok Zdecydowanie największą aktywność użytkowników wzbudzają posty zawierające zdjęcia. Ankiety zliczają jako aktywność osoby oddające głos, nie można ich jednak polubić ani udostępnić. Trudno również wyobrazić sobie odnoszący sukces profil zbudowany wyłącznie na ankietach facebookowych. Jedną z najpopularniejszych na FB uczelni jest Uniwersytet Jagielloński 14, którego profil w kwietniu 2013 roku lubiło ponad 20 tys. użytkowników. Informacje zamieszczane na profilu dotyczą przede wszystkim aktualnych wydarzeń na uczelni (m.in. spotkania, konferencje czy wykłady), często wzbogacane są o materiały wizualne. Wśród wpisów z tego roku, większość lubiana jest przez co najmniej kilkadziesiąt osób, pojawiają się również udostępniania, wskazujące na to, że inni internauci zdecydowali się opublikować treści z https://www.facebook.com/jagiellonian.university 17

18 profilu UJ na swym własnym, umożliwiając tym samym szerszą dystrybucję treści. Treści publikowane przez UJ nie są jednak szczególnie intensywnie komentowane przez internautów mają one zazwyczaj po jednym-dwu komentarzach. Facebook pozwala również na korzystanie z opcji rekomendacje, jednak zazwyczaj wykorzystywana jest ona przez użytkowników zamieszczających informacje o charakterze spamerskim. Warto jednak pamiętać o istnieniu takiej funkcji przy budowaniu serwisu dla absolwentów przy odpowiednim zmotywowaniu i jednoczesnym zniechęcaniu spamerów, może mieć ona bardzo praktyczne znaczenie, zarówno dla rekomendowanej szkoły, jak i dla osób, które zdecydują się na korzystanie z zamieszczanych rekomendacji. Wśród popularnych na FB uczelni znajduje się również krakowska Akademia Górniczo- Hutnicza, której profil na początku kwietnia 2013 roku lubiło niemal 19 tys. użytkowników 15. Profil ten charakteryzuje podobna aktywność, co oficjalny profil UJ: zamieszczanie informacji z życia bieżącego uczelni, jej pracowników i studentów, przeplatane ciekawostkami naukowymi lub raportami pogodowymi. W przeciwieństwie do UJ, AGH nie zdecydowała się na udostępnianie funkcji rekomendowania, tym samym jej użytkownicy nie mogą samodzielnie napisać nic na profilu uczelni jedyne dostępne im interakcje to lubienie oraz dzielenie się zamieszczanymi przez uczelnię treściami. 15 https://www.facebook.com/agh.krakow 18

19 19

20 W odróżnieniu od UJ i AGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 16, pozwala użytkownikom także na samodzielne publikowanie treści w profilu (dostępnych po wybraniu opcji posty innych osób ). Są to w głównej mierze wiadomości o charakterze spamerskim, promujące koncerty, promocje w restauracjach, promocje tabletów itp. Nie znajdziemy tam wiadomości pisanych przez wdzięcznych absolwentów lub aktualnych studentów uczelni. Uniwersytet jest bardzo aktywny; codziennie publikowanych jest nawet kilka wiadomości, stąd też wiele z nich pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji fanów nie mają one ani jednego lajka. udostępnione przez użytkowniku w profilu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Posty 16 https://www.facebook.com/uczelnia.sukcesu 20

21 Bardzo aktywny na FB jest również Uniwersytet Śląski, posiadający ponad 8 tys. fanów. Uczelnia pozwala na zamieszczanie rekomendacji oraz własnych wpisów na swoim oficjalnym profilu i podobnie, jak w przypadku wcześniej omówionych profili, również tutaj pojawiają się głównie informacje o charakterze reklamowo-komercyjnym. Ze względu na bardzo dużą aktywność profilu (kilka postów dziennie), wiele ze statusów ma bardzo małą liczbę reakcji fanów często poniżej 5 lajków, co przy takiej liczbie fanów nie jest zbyt imponującym wynikiem. W analogiczny sposób prowadzone są oficjalne profile również innych największych polskich uczelni. Standardowo publikowane są aktualności z życia szkoły, zaproszenia na bieżące wydarzenia, rzadziej archiwalne zdjęcia lub komentarze dotyczące np. polityki, kultury czy pogody. Nie znaleźliśmy przykładu profilu prowadzonego w sposób wskazujący na ukierunkowanie na dotarcie do absolwentów, a więc zainteresowanie działaniami szkoły również tych osób, które ukończyły już swoją edukację. Przeanalizowane profile nie wskazują na to, by działania takie były priorytetowe dla osób zarządzających profilami szkół na Facebooku NK.pl Serwis nk.pl posiada obecnie realnych użytkowników 17, zajmując dwunaste miejsce w Polsce pod względem popularności ogółem, a drugie po Facebooku w kategorii serwisów społecznościowych. Serwis został uruchomiony w listopadzie 2006 roku pod nazwą nasza-klasa, a jego celem było umożliwienie kontaktu z byłymi kolegami i koleżankami szkolnymi. Mimo chałupniczego web-designu, permanentnie niedziałających serwerów i braku działań promocyjnych (przynajmniej na początkowym etapie), w ciągu pierwszych czternastu miesięcy istnienia serwisu, zarejestrowało się w nim ponad 7 milionów użytkowników 18. Dla wielu z nich szczególnie osób starszych było to pierwsze zetknięcie z portalem społecznościowym, wraz z jego specyfiką interakcyjną, więziotwórczą i (auto)prezentacyjną. Ogromna popularność, jaką zdobyła wówczas nasza-klasa pozostaje do dziś jednym z najbardziej spektakularnych fenomenów społecznych polskiego internetu. Powolny odpływ użytkowników i utrata pozycji (zarówno wizerunkowej, jak i realnej mierzonej liczbą użytkowników) na rzecz Facebooka, dokonały się dopiero w połowie 2011 roku Megapanel PBI/Gemius, dane za luty 2013 r. 18 Największy przyrost użytkowników, nasza-klasa zanotowała w ostatnim kwartale 2007 roku

22 Przyrost użytkowników serwisu nasza-klasa między grudniem 2006 (pierwsza ilościowa miara popularności serwisu) a styczniem 2008 r. Dane za Megapanel PBI/Gemius. 20 Serwis startował z hasłem portal dla ludzi z klasą, w jednoznaczny sposób określając ideę tego miejsca jako strony, gdzie odnaleźć można znajomych ze szkolnej ławki. Z czasem ta formuła przestała jednak wystarczać twórcom serwisu i zdecydowali się oni na zastąpienie wcześniejszego tagline'u hasłem miejsce spotkań (nawiązującego z kolei do hasła promującego miasto, w którym powstał serwis: Wrocław The Meeting Place). Założyciele strony chcieli rozwinąć serwis w kierunku platformy komunikacyjnej, łączącej ludzi nie tylko ze względu na wcześniejsze szkolne znajomości 21. Od początku istnienia serwisu, użytkownicy mogą założyć w nim osobisty profil, umieścić awatar, zapisać się do istniejącej szkoły/klasy/kierunku, bądź założyć własną listę, wysłać innemu użytkownikowi prywatną wiadomość, zostawić wpis w jego profilu, a także publikować albumy ze zdjęciami. Nieco później serwis wzbogacił się o kolejne funkcjonalności, z których najważniejsze to Śledzik (rodzaj mikrobloga, umożliwiającego śledzenie aktywności innych użytkowników), komunikator NK (wzorowany na komunikatorze Facebooka oraz funkcjonalnościach Gadu-Gadu) i aplikacje z grami (także wzorowane na aplikacjach Facebooka). Aby uzyskać dostęp do informacji podawanych w profilu przez użytkowników, należy odwiedzić stronę z profilem użytkownika, gdzie w zależności od ustawień prywatności można sprawdzić jego imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu, ukończone szkoły i klasy, zapoznać się z listą znajomych, obejrzeć zdjęcia dodane przez

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Jacek Ratajczak, Natalia Kopeć PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PLATFORM INTERNETOWYCH DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI DOBRE EUROPEJSKIE PRAKTYKI Wrocław, kwiecień 2013 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Streszczenie managerskie...

Bardziej szczegółowo

media społecznościowe

media społecznościowe raport media społecznościowe wrzesień 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 5 Społeczności wciągają jak narkotyk. I szybko nie przestaną 23 Zaistnieć z własną aplikacją 11 Social media reklamowo. Powoli

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes?

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes? Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? Wsparcie medialne Marketing ofert nieruchomości 2 Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? www.lukaszkruszewski.pl

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH MARKETINGOWYCH

GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH MARKETINGOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK Politechnika Łódzka ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Partnerzy Wydawca Marta Smaga kierownik ds. rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Marta Smaga jest

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL 2 Słowem wstępu Rosnąca popularność Internetu zmusza marketerów do podejmowania nowych wyzwań. Jak możemy poznać potrzeby internautów, potrzeby grupy docelowej naszego biznesu? Temu właśnie służą badania

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Potencjał. Idea. Inicjatywa Uwolnij swoją karierę Polska na celowniku Jakie szanse daje sektor BPO/SSC Nowoczesny kandydat Tradycyjne CV już nie wystarczy O krok

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI

STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI STRONY INTERNETOWE POLSKICH UCZELNI Marta MADEJCZYK, Ewa PRAŁAT-KUBISZEWSKA Streszczenie: W pracy poruszono temat stron internetowych szkół wyższych, które powinny być wizytówką uczelni i źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo