Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA KRYTERIA JAKOŚCIOWE IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU Niniejszy dokument przedstawia procedurę przyznawania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych, zwanej dalej Porównywarką Ofert, dla niezależnych serwisów internetowych porównujących oferty w segmencie telekomunikacji. I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel fax Weryfikacja składanych wniosków: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE 1. Cel Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Zgodnie z art. 21 ust. 2 Dyrektywy o usłudze powszechnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) krajowe organy regulacyjne zachęcają do dostarczania porównywalnych informacji, które pozwolą użytkownikom końcowym i konsumentom dokonać niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług, na przykład za pomocą przewodników interaktywnych lub podobnych technik. W przypadku, gdy takie udogodnienia nie są dostępne w obrocie nieodpłatnie lub za rozsądną cenę, państwa 1

2 członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne mogły udostępniać takie przewodniki lub techniki bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich. Osoby trzecie mają prawo do bezpłatnego korzystania z informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa udostępniające sieci łączności elektronicznej lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej do celów sprzedaży lub udostępniania takich interaktywnych przewodników lub podobnych technik. Niniejszy przepis zaleca zatem wspieranie działań mających na celu tworzenie narzędzi umożliwiających porównywanie ofert telekomunikacyjnych, jak również propaguje bezpłatny dostęp do tego typu informacji. Prezes UKE mając na względzie dobro wszystkich użytkowników końcowych usług telekomunikacyjnych pragnie zapewnić maksymalne korzyści w zakresie dostępności i różnorodności ofert, ich cen oraz jakości oferowanych na rynku telekomunikacyjnym usług. Dlatego został stworzony specjalny program, dzięki któremu serwisy internetowe porównujące oferty usług telekomunikacyjnych, które świadczyć będą swoje usługi w sposób rzetelny, przejrzysty i kompleksowy, otrzymają Certyfikat Prezesa UKE. Prezes UKE poprzez działania akredytacyjne serwisów porównawczych dąży do zwiększania dostępności informacji o ofertach, stwarzając tym samym konsumentom możliwość dokonania najlepszego wyboru wśród dostępnych na rynku telekomunikacyjnym usług. Ponadto działania te mają na celu pobudzanie dostawców tychże usług do formułowania jak najbardziej przejrzystych ofert oraz wspieranie równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert ma zatem na celu: udzielanie akredytacji serwisom porównującym ceny usług telekomunikacyjnych; zapewnienie wykorzystania w procesie akredytacji kryteriów obiektywności i przejrzystości; gwarantowanie, że kryteria na podstawie których oceniani są wnioskodawcy zapewniają użytkownikom końcowym rzetelne i łatwe do wykorzystania narzędzia oraz zwiększają świadomość użytkowników końcowych. 2. Opis Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Niniejszy dokument określa zasady przyznawania przez Prezesa UKE Certyfikatów niezależnym serwisom internetowym pozwalającym porównywać oferty w segmencie telekomunikacji. Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert skierowany jest do podmiotów działających w sektorze telekomunikacji. Przez podmioty rozumiemy przedsiębiorców, do których zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej Kc, zaliczamy: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art Kc, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Prezes UKE zaprasza zatem do programu wszystkie podmioty dostarczające porównanie cen dla szerokiej gamy usług telekomunikacyjnych, w tym: - Telefonii stacjonarnej - Telefonii komórkowej - Internetu - Telefonii VoIP - Telewizji - Ofert łączonych (Pakietów) 2

3 Do Certyfikatu Prezesa UKE mogą przystępować zarówno podmioty porównujące usługi telekomunikacyjne w skali ogólnopolskiej, jak również w obrębie województwa, powiatu, czy gminy (bądź kilku jednostek terytorialnych). Certyfikat nadawany jest na okres jednego roku. Certyfikat może być przedłużony na kolejny rok. W tym celu podmiot powinien złożyć ponownie wniosek w terminie przewidzianym w pkt IV.2. Informacje pozyskane przez Prezesa UKE od podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, które zostały objęte przez niego klauzulą tajności, zostaną użyte tylko i wyłącznie na potrzeby procedury certyfikacyjnej. Informacje takie nie zostaną także w żadnym wypadku ujawnione stronom trzecim (oprócz wybranego przez serwis audytora na potrzeby przeprowadzenia audytu). Za zachowanie poufności informacji w trakcie audytu odpowiadają wszystkie strony procedury przyznawania Certyfikatu Prezesa UKE, a więc: Prezes UKE, podmiot ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, oraz audytor. Proces składania wniosków oraz kryteria akredytacji zostały określone w dalszej części niniejszego dokumentu. III. WARUNKI UCZESTNICTWA KRYTERIA JAKOŚCIOWE Do programu Certyfikat Prezesa UKE mogą przystąpić przedsiębiorcy oferujący serwisy internetowe, które pozwalają porównywać oferty w segmencie telekomunikacji. Serwisy te muszą spełniać określone przez Prezesa UKE warunki. Warunki te określają poniższe kryteria jakościowe. Dostępność 1. Serwis musi być dostępny dla wszystkich użytkowników końcowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem przerw koniecznych do dokonania niezbędnej aktualizacji danych zawartych w narzędziu, jeśli serwis zdecyduje się w ten sposób aktualizować dane). 2. Porównywanie ofert powinno być świadczone bezpłatnie lub za rozsądną (symboliczną) opłatę dla wszystkich użytkowników końcowych. 3. Serwis nie będzie mógł wymagać od użytkowników żadnych danych osobowych w celu skorzystania jedynie z porównywania podstawowych usług. Rzetelność 4. Dane zamieszczone w serwisie powinny być aktualizowane nie rzadziej niż co 14 dni. Serwis musi zawierać dokładną informację o tym, kiedy została przeprowadzona ostatnia aktualizacja poszczególnych danych. 5. Dane dotyczące poszczególnych ofert telekomunikacyjnych powinny odzwierciedlać także dostępne w nich oferty specjalne (np. bonusy, zniżki, pakiety itp.) oraz wszelkie wstępne/jednorazowe koszty, które musi ponieść użytkownik końcowy (np. koszt instalacji oraz koszt zakupu niezbędnych urządzeń końcowych). Przejrzystość Serwis nie może być finansowany (ani pozostawać pod wpływem) żadnego z dostawców usług działających na terenie Polski (konieczność zamieszczenia takiego oświadczenia na swojej stronie internetowej). 3

4 6. Serwis musi posiadać stosowny Regulamin regulujący korzystanie z usług serwisu. 7. Serwis musi ujawnić Prezesowi UKE, w jaki sposób zdobywa środki na pokrycie swojej działalności. 8. Serwis musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowość i wszechstronność 10. Porównanie cen musi być kompletne i wyczerpujące. Dane powinny zawierać kompleksową liczbę dostawców usług (wliczając kluczowych graczy), odzwierciedlającą odpowiedni poziom wyboru ofert dla użytkowników końcowych na danym terenie. 11. Porównanie nie może pomijać żadnego dostawcy usług, który przejawia gotowość porównania swojej oferty z innymi ofertami dostępnymi na rynku, pod warunkiem, iż spełnia on wymogi postawione przez serwis. 12. Porównanie, w przypadkach gdzie to możliwe, powinno brać pod uwagę lokalizację Użytkownika końcowego, aby przedstawiać oferty tam dostępne. 13. Serwis musi porównywać oferty telekomunikacyjne kompleksowo, w tym przedstawiać użytkownikom końcowym także inne czynniki, które mogliby wziąć pod uwagę decydując się na wybór konkretnej oferty, niż tylko cena usług. Niemniej jednak podstawowym czynnikiem decydującym i wpływającym na kolejność w rankingu porównania będzie cena usług. Dostępność Narzędziem najbardziej dostępnym i skupiającym najwięcej możliwości porównania cen za usługi telekomunikacyjne w obecnych czasach jest Internet. Zatem pierwszym podstawowym i koniecznym warunkiem otrzymania Certyfikatu Prezesa UKE jest dostępność serwisu on-line przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Warunek ten przewiduje przerwę w dostępności do serwisu niezbędną na dokonanie aktualizacji ofert poszczególnych operatorów. W niniejszym przypadku konieczne będzie zawiadomienie Prezesa UKE o czasie trwania prac aktualizacyjnych oraz zamieszczenie na stronie internetowej serwisu informacji o przyczynie braku dostępu do narzędzia wraz z określonym czasem zakończenia tychże prac. Prezes UKE dopuszcza dokonywanie aktualizacji baz danych w tle (tj. z wykorzystaniem niedostępnej dla użytkowników, testowej wersji serwisu) bez konieczności zawieszania dostępu do oficjalnej wersji serwisu. W ten sposób, po uzyskaniu pewności, że zaktualizowane dane nie zawierają błędów i wyświetlają się poprawnie na wersji testowej, aktualne dane będą mogły być opublikowane na ogólnodostępnej stronie serwisu. Aby jednak nie dyskryminować żadnego z dostawców serwisów porównujących, Prezes UKE dopuszcza obie opisane powyżej formy aktualizacji danych. Dostawca będzie zobowiązany poinformować Prezesa UKE o wyborze sposobu aktualizacji danych. Drugim koniecznym warunkiem do spełnienia jest bezpłatne lub za rozsądną (symboliczną) cenę świadczenie przez dany serwis usługi porównywania ofert usług telekomunikacyjnych wszystkim użytkownikom końcowym. Dodatkowym atutem będzie zastosowanie w serwisie specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i starszych. Przeglądarki mogą oferować pomoc lektora prowadzącego przez wszystkie kolejne opcje wyboru i / lub opcję powiększenia tekstu na stronie www. Trzecim warunkiem do spełnienia jest brak konieczności podawania przez użytkownika danych osobowych. Działanie to ma na celu zarówno ochronę użytkownika przed otrzymywaniem m.in. zbędnych informacji marketingowych za pośrednictwem podanego adresu , jak również maksymalne ułatwienie dostępu do informacji zawartych 4

5 w porównywarce. Jednocześnie Prezes UKE dopuszcza podawanie przez użytkowników danych osobowych, w przypadku gdy będą oni chcieli skorzystać z innych (rozszerzonych) usług czy funkcjonalności oferowanych przez serwisy, a podanie tych danych będzie w tych przypadkach niezbędne. Jednocześnie Prezes UKE wskazuje na możliwość oferowania przez serwisy zajmujące się porównaniem usług on-line świadczenia porad także off-line poprzez m.in. zapewnienie specjalnej infolinii lub kontaktu mailowego, dzięki którym użytkownik mógłby uzyskać od wyspecjalizowanego doradcy informacje dotyczące zarówno porównania ofert telekomunikacyjnych, jak i funkcjonowania samego serwisu www. Prezes UKE dopuszcza obie formy kontaktu off-line z użytkownikami. O ile jednak kontakt mailowy pozwala na weryfikację jakości i rzetelności odpowiedzi udzielanych przez serwis porównujący oferty, o tyle w przypadku kontaktu telefonicznego, rozmowy będą musiały być nagrywane w celach dowodowych. Dany serwis będzie zobowiązany poinformować Prezesa UKE o tym jaką formę kontaktu off-line z użytkownikami będzie stosował. Prezes UKE dopuszcza równoległe stosowanie obydwu form. Rzetelność Dane wykorzystywane do porównywania ofert powinny być na bieżąco aktualizowane, tak, aby użytkownicy końcowi byli dokładnie poinformowani o zmianach w ofertach poszczególnych dostawców usług. Należy pamiętać, że oferty w poszczególnych sekcjach rynku telekomunikacyjnego (oferty bywają skomplikowane, zawierają wiele dodatkowych bonusów, udogodnień, pakietów itp.) często nie są ujęte w podstawowych ofertach dostawców usług. Ważne jest, aby informowano użytkowników końcowych o wszystkich kosztach jednorazowych, takich jak np. koszt instalacji urządzenia lub koszty serwisu. Prezes UKE oczekuje zatem, aby ceny i porównania były dokładne i aktualne. Aktualizacja ma być dokonywana nie rzadziej niż co 14 dni ze wskazaniem w odpowiednim miejscu strony internetowej, kiedy dane zostały ostatnio zaktualizowane. Przejrzystość Podstawowym wymogiem Prezesa UKE w zakresie przejrzystości jest, aby serwis ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, nie był w żaden sposób powiązany lub pozostawał pod wpływem konkretnego dostawcy usług. Jednocześnie Prezes UKE dopuszcza możliwość reklamowania w ramach serwisu porównującego usługi telekomunikacyjne, ofert konkretnych operatorów, pod warunkiem, że powierzchnia reklamowa serwisu będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na tych samych warunkach, biorąc pod uwagę miejsce prezentacji reklamy (miejsce na stronie www), czas prezentacji reklamy oraz typ programu informatycznego użytego do zamieszczenia reklamy na stronie. Certyfikowany serwis będzie mógł, po przedstawieniu Prezesowi UKE odpowiedniego uzasadnienia i uzyskaniu jego akceptacji, odmówić emisji określonych rodzajów reklamy. Aby jasno określić swoją niezależność od konkretnych dostawców usług, serwis ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE, będzie miał obowiązek ujawnienia Prezesowi UKE (na jego wyraźne żądanie) skąd pochodzą środki na działalność serwisu. W ten sposób Prezes UKE uzyska potwierdzenie formalnej, organizacyjnej, osobowej i prawnej niezależności certyfikowanych serwisów od dostawców usług. Chodzi tu przede wszystkim o przedstawienie źródeł finansowania wszystkich aspektów składających się na funkcjonowanie całego serwisu, takich jak m.in. koszty wprowadzania 5

6 i aktualizacji danych, koszt utrzymania serwerów, koszty utrzymania odpowiednich zasobów ludzkich. Serwisy ubiegające się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE zobowiązane będą poinformować, jakie przychody czerpią z zamieszczanych na stronie www reklam, jakie środki są w stanie przeznaczyć na funkcjonowanie serwisu samodzielnie, a także od jakich zewnętrznych (niezależnych lub w określony sposób powiązanych z serwisem) podmiotów pozyskują dodatkowe środki na swoją działalność. Jednocześnie serwis taki będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż jego działalność nie jest dotowana ze środków żadnego z dostawców usług. Takie oświadczenie będzie musiało zostać umieszczone także na stronie www serwisu. Jednocześnie Prezes UKE nie uniemożliwia serwisom ubiegającym się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert prowadzenia działalności polegającej np. na zamieszczaniu na swojej stronie www możliwości doładowywania kont telefonii prepaid poszczególnych operatorów lub zapewniania pośrednictwa przy negocjacji lepszych warunków umowy na usługi telekomunikacyjne, przeniesienia numeru, czy zmianie operatora. Prezes UKE dopuszcza stosowanie odpłatności za takie usługi, jednakże pod warunkiem, iż wybór takiej opcji dla użytkowników końcowych będzie dobrowolny i niezależny. Na stronie www serwisu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE będzie musiał znajdować się także odpowiedni Regulamin, w pełni regulujący korzystanie z serwisu i obejmujący takie elementy jak m.in.: rodzaj i zakres świadczenia usług, rodzaj odpowiedzialności serwisu za zamieszczane informacje, tryb postępowania reklamacyjnego dla użytkowników serwisu, tryb zamieszczania przez użytkowników serwisu różnego rodzaju opinii i komentarzy (jeśli serwis będzie przewidywał taką możliwość). Ponadto w regulaminie będzie musiała zostać określona zgodność zamieszczonych w serwisie informacji z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, w przypadku pobierania opłat za świadczone przez serwis usługi, obok Regulaminu powinien zostać zamieszczony na stronie www serwisu Cennik świadczonych usług. Kompleksowość i wszechstronność Porównywanie ofert poszczególnych dostawców usług powinno być kompletne i wyczerpujące. Serwisy porównujące usługi telekomunikacyjne muszą zawierać zatem możliwość porównywania odpowiedniej liczby i rodzaju dostawców usług w celu zapewnienia użytkownikom końcowym jak najpełniejszych i najdokładniejszych informacji. Wymagane jest, aby porównanie prowadzone przez serwis nie pomijało żadnego dostawcy usług, który chciałby swoją ofertę porównać z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Dotyczy to przede wszystkim tych dostawców usług, którzy w momencie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE nie będą znajdować się wśród podmiotów porównywanych. Prezes UKE zwraca przy tym uwagę, iż w przypadku złożenia przez konkretnego dostawcę usług wniosku o włączenie do porównania, będzie musiał on spełnić pewne warunki postawione przez serwis (jeśli serwis zdecyduje się postawić takie wymagania). Może to dotyczyć w szczególności przedstawienia przez takiego operatora danych koniecznych do porównania w narzuconym przez serwis formacie (interfejsie). Prezes UKE informuje, iż po stronie operatora będzie leżeć odpowiedzialność za podawanie do porównywania danych niezgodnych z rzeczywistą ofertą. W razie wątpliwości, jak również zdobycia konkretnych dowodów, na to, że dane podane przez operatora są nieprawdziwe, serwis może zwrócić się do Prezesa UKE, który podejmie w takiej sprawie konieczną interwencję. Możliwość wyłączenia z porównania kluczowych dostawców usług (jak również kluczowych usług lub składników danych ofert) mogłaby wprowadzać użytkowników końcowych w błąd. 6

7 Dodatkowo mało prawdopodobnym będzie, aby w ten sposób skonstruowane porównanie przyciągało użytkowników końcowych do korzystania z danego serwisu. Prezes UKE zdaje sobie jednak sprawę, iż na niektórych rynkach (np. dostępu do Internetu szerokopasmowego lub telefonii stacjonarnej) praktycznie nie będzie możliwe włączenie do porównania każdej dostępnej na rynku oferty, ze względu na bardzo dużą liczbę podmiotów świadczących usługi. Ze względu na powyższe Prezes UKE nie ustanawia odgórnie ilości lub nazw poszczególnych dostawców usług, których oferty ubiegające się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE serwisy miałyby obowiązek zaimportować do swoich porównywarek. Poszczególne sektory rynku telekomunikacyjnego rozwijają się bardzo dynamicznie i takie listy stawałyby się bardzo szybko nieaktualne. Niemniej jednak, Prezes UKE oczekuje od serwisów ubiegających się o przyznanie Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert uwzględnienia takiej liczby dostawców usług, która odzwierciedlałaby poziom wyboru dostępnego dla użytkowników końcowych w danej sekcji rynku telekomunikacyjnego, włączając w to obowiązkowo kluczowych graczy na porównywanym obszarze. Kryteria, na podstawie których Prezes UKE będzie podejmował decyzję, czy dane zawarte w porównywarce danego serwisu są wystarczające, będą obejmować analizę procentowego pokrycia rynku ujętego w porównaniu. Procent ten będzie ustalany w oparciu o posiadaną przez porównywanych dostawców usług liczbę abonentów oraz ustalany indywidualnie dla każdej z sekcji porównania. Do analizy wspomnianego pokrycia rynku Prezes UKE sugeruje zapoznanie się z aktualnym Raportem z pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej infrastrukturą telekomunikacyjną, obejmującym zrealizowane w danym roku i planowane na kolejny rok inwestycje oraz budynki umożliwiające kolokację, który corocznie jest publikowany na stronie internetowej UKE. Dodatkowo Prezes UKE informuje, że na podstawie rocznych sprawozdań operatorów telekomunikacyjnych publikowany jest corocznie na stronie internetowej UKE Raport o stanie usług telekomunikacyjnych w Polsce, w którym prezentowane są również informacje o udziale poszczególnych operatorów na rynku. Ważne jest, aby użytkownikom końcowym były przedstawiane informacje na temat usług i dostawców usług dostępnych na obszarze geograficznym, którym są zainteresowani przy porównywaniu ofert. Zdaniem Prezesa UKE, rezygnacja z zawężania wyników wyszukiwania do takich ofert, którymi użytkownik byłby zainteresowany patrząc przez pryzmat obszaru geograficznego, na którym zamieszkuje, bardzo zubaża wyniki porównania. Jednak z uwagi na fakt, iż z informacji posiadanych przez Prezesa UKE wynika, że inicjatywy w zakresie szczegółowego porównywania ofert na rynku telekomunikacyjnym spotykają się z negatywnym nastawieniem operatorów, Prezes UKE dopuszcza w skrajnych przypadkach brak informacji o terytorialnym zasięgu danej oferty. W takim przypadku konieczną informacją, jaka będzie musiała być dodana do wyników wyszukiwania, a także szczegółowych informacji o danej ofercie, będzie zastrzeżenie, iż dane o jej zasięgu terytorialnym są niedostępne, a w przypadku chęci skorzystania z takiej oferty użytkownik samodzielnie będzie musiał dokonać weryfikacji jej dostępności w swoim miejscu zamieszkania. Serwis będzie musiał natomiast podać w takim przypadku dane kontaktowe do konkretnego operatora tak, aby możliwym było zasięgnięcie przedmiotowej informacji. Takie rozwiązanie jest najlepszym z obecnie możliwych, a jednocześnie automatycznie wyklucza z procesu ubiegania się o Certyfikat Prezesa UKE podmioty, które mają na celu promowanie tylko określonych dostawców usług poprzez zbytnie ograniczenie 7

8 liczby podmiotów uwzględnionych w kalkulacji lub nie wprowadzanie do serwisu ofert kluczowych graczy w danej sekcji rynku telekomunikacyjnego. Dodatkowo Prezes UKE informuje, iż w przypadku chęci wycofania przez danego operatora jego oferty z porównywarki, żądanie takie nie będzie mogło zostać przez serwis zaakceptowane, jeżeli oferta będzie dostępna w sprzedaży i informacje o niej będą dostępne publicznie. Taka oferta powinna być porównywana w serwisie niezależnie od stanowiska operatora. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ofercie (jednostkowym cenniku czy promocji) prezentowanej przez operatora (a więc nie z winy serwisu uwzględniającego ofertę danego operatora w porównywarce), nie będzie ona mogła znaleźć się w porównaniu do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Serwis, oprócz powiadomienia o tym fakcie Prezesa UKE, będzie zobowiązany powiadomić o przyczynach wycofania konkretnej oferty z porównania w odpowiednim, widocznym miejscu na swojej stronie internetowej. Pozostałe elementy całościowej oferty konkretnego operatora, w przypadku pozytywnej weryfikacji ich prawdziwości, będą mogły znajdować się w tym samym czasie w porównaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spełnienia przez poszczególne podmioty wymagań opisanych powyżej, Prezes UKE jest gotów do współpracy i przedstawienia potrzebnych wyjaśnień na każdym etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE. IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU 1. Kto może przystąpić do programu Udział w programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert jest dobrowolny. Do programu mogą przystąpić podmioty znające problematykę rynku telekomunikacyjnego. Serwis może być dedykowany w szczególności następującym usługom telekomunikacyjnym: Telefonii stacjonarnej, Telefonii komórkowej, Internetowi, Telefonii VoIP, Telewizji, Ofertom łączonym (Pakiety). Do Certyfikatu Prezesa UKE mogą przystępować zarówno podmioty porównujące usługi telekomunikacyjne w skali ogólnopolskiej, jak również w obrębie województwa, powiatu, czy gminy (bądź kilku jednostek terytorialnych). 2. Składanie wniosków i wymagane dokumenty Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznany Certyfikat Prezesa UKE (np. aby uzyskać Certyfikat Prezesa UKE na rok 2015 wniosek należy złożyć do 30 września 2014 r.). Wniosek zostaje rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE. 8

9 Wypełniony wniosek Wnioskodawca składa do Prezesa UKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, faksem lub osobiście. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wzór wniosku zgłoszenie do Programu - dostępny jest na stronie Proces akredytacji składa się z następujących 7-iu kroków: Krok 1 Po rozpatrzeniu i stwierdzeniu prawidłowości złożonego wniosku, Prezes UKE zwraca się do Wnioskodawcy o przedstawienie szczegółowego opisu porównywarki ofert dostawców usług telekomunikacyjnych. Opis ten powinien odpowiadać na następujące pytania: 1. Kto jest właścicielem serwisu? 2. Kiedy serwis został uruchomiony? 3. Dla jakich obszarów geograficznych możliwe jest dokonywanie porównań ofert? 4. Jakim usługom telekomunikacyjnym dedykowany jest serwis? 5. Czy od użytkowników końcowych pobierane są opłaty za uzyskanie dostępu do serwisu? Jeżeli tak, to jakie elementy serwisu są odpłatne oraz ile wynoszą opłaty? 6. Ilu użytkowników końcowych skorzystało z serwisu od momentu jego uruchomienia (w podziale comiesięcznym)? 7. Jakich operatorów telekomunikacyjnych oferty są dostępne w serwisie? 8. Na jakim poziomie szczegółowości dokonywane jest porównywanie ofert. Czy obejmuje ono jedynie podstawowe elementy, czy również dodatkowe opcje, takie jak np. pakiety minut/sms-ów, bonusy, upusty itp.? 9. Jak wygląda proces wprowadzania danych, ich aktualizacji oraz nadzór nad zgromadzonymi w serwisie informacjami? 10. Ilu pracowników zaangażowanych jest w proces wymieniony w punkcie 9? 11. Jak często dane w serwisie są aktualizowane? 12. Czy istnieje alternatywny dostęp do informacji znajdujących się w serwisie, (np. poprzez połączenie telefoniczne z doradcą)? 13. Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na działalność serwisu, w szczególności należy przedstawić informację, czy serwis jest dotowany ze środków któregoś z dostawców usług działających na terenie Polski? 14. Czy serwis przewiduje specjalne ułatwienia / udogodnienia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych? 15. Czy serwis posiada poza samą możliwością porównywania ofert telekomunikacyjnych także inne funkcje dedykowane użytkownikom końcowym? 16. Czy dla serwisu został określony Regulamin? Jeżeli tak, należy przekazać taki dokument do analizy Prezesa UKE. 17. Czy serwis posługuje się Cennikiem świadczenia usług? Jeżeli tak, należy przedłożyć wspomniany Cennik do analizy Prezesa UKE. 9

10 18. Inne informacje, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione do oceny Prezesa UKE. W przypadku przedstawienia niewystarczających informacji, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w niniejszej sprawie w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie. Krok 2 Jeśli Prezes UKE otrzyma kompleksowe wyjaśnienia oraz stwierdzi, że Wnioskodawca jest w stanie spełnić zakładane przez Prezesa UKE kryteria certyfikacji, Wnioskodawca zostanie zaproszony do siedziby UKE w celu dokonania prezentacji narzędzia oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania przedstawicieli UKE. Termin spotkania zostanie ustalony w porozumieniu z Wnioskodawcą. Ze spotkania zostaje sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Krok 3 Po prezentacji narzędzia Wnioskodawca zostanie poproszony o sporządzenie raportu, który powinien zawierać następujące informacje: liczbę ewentualnych skarg użytkowników serwisu Wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawiać raport uwzględniający liczbę otrzymanych skarg, najczęściej pojawiające się problemy/zastrzeżenia, oraz sposób, w jaki zgłoszone problemy/zastrzeżenia udało się rozwiązać, cykliczność i terminowość aktualizacji danych dokonywanych przez serwis, w okresie przewidzianym w wymaganiach koniecznych Certyfikatu Prezesa UKE, tj. w okresie nie rzadszym niż 14 dni Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzania aktualizacji danych wraz z podaniem których ofert dotyczyły oraz daty, w której nastąpiła aktualizacja, przerwy w funkcjonowaniu serwisu Wnioskodawca, będzie zobowiązany przedstawiać zestawienie wszystkich przerw w dostępie do porównania jakie miały miejsce w tym czasie wraz z ich przyczynami oraz czasem trwania, włączanie do porównania nowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych - Wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawiać w comiesięcznych okresach zestawienie wszystkich wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zgłosili chęć włączenia swoich ofert do porównania prowadzonego przez serwis, wraz z czasem prawidłowego zaimplementowania ich danych do narzędzia, Przy ocenie funkcjonowania serwisu będzie brana również pod uwagę współpraca Wnioskodawcy z Prezesem UKE, w tym terminowość oraz szczegółowość odpowiedzi na pytania Prezesa UKE. Prezes UKE zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedstawianie raportu zawierającego powyższe informacje również po fakcie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE wnioskowanemu serwisowi. Krok 4 Prezes UKE podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, o czym niezwłocznie informuje Wnioskodawcę. O odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, ze względu na wyniki postępowania wyjaśniającego stwierdzające, iż sposób porównania prowadzony przez serwis jest nierzetelny lub faworyzuje oferty konkretnych operatorów, Prezes UKE niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji poinformuje Wnioskodawcę. 10

11 Krok 5 Po podjęciu przez Prezesa UKE decyzji o przyznaniu Certyfikatu Prezesa UKE, po spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich Kryteriów Jakościowych, jakie zostały określone w pkt III. niniejszej procedury, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy, o przeprowadzenie audytu technicznego wnioskowanego narzędzia w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu Certyfikatu Prezesa UKE. Audyt ma na celu zweryfikowanie prawidłowości działania serwisu zgodnego z wytycznymi Prezesa UKE. Do przeprowadzenia takiego audytu Wnioskodawca zwróci się do wybranej przez siebie firmy zewnętrznej, z zastrzeżeniem, iż jest to podmiot niezależny i obiektywny. W tym celu, przed rozpoczęciem procesu audytu Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Prezesowi UKE nazwę wybranego przez siebie audytora wraz z jego krótkim opisem, programem, całościowym kosztem, oraz terminem, w jakim audyt ma zostać przeprowadzony. Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe kryteria, które powinien spełniać audytor. Audytor powinien przeprowadzić audyt, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wiedzą fachową, z całą rzetelnością i starannością stosownie do przepisów prawa, kierując się w swoim postępowaniu bezstronnością i niezawisłością oraz nie ujawniając osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z przeprowadzonym audytem. Audytor, który uczestniczy w wykonywaniu usług poświadczających, powinien przestrzegać zasady niezależności. Oznacza to, że jego postępowanie powinno być rzeczowe, obiektywne, wolne od uprzedzeń, wpływu rozbieżności zdań (sporów), a także nacisków innych osób usiłujących zmienić jego stanowisko w konkretnych sprawach. Audytor, podejmując się przeprowadzenia audytu, powinien posiadać kompetencje niezbędne do jego wykonania, rozumiane jako posiadaną wiedzę, nabyte umiejętności i doświadczenie, a w trakcie przeprowadzanego audytu wykorzystywać w pełni te kompetencje. Audytor jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Może on ujawnić informacje tylko wtedy, gdy: a) istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji przez audytora, b) Wnioskodawca zlecający audyt upoważnił audytora do ujawnienia informacji. Audytor odpowiada za zachowanie tajemnicy przez podległych mu pracowników i osoby z nim współpracujące. Audytor przeprowadzający audyt powinien zachować niezależność zawodową. Niezależność zawodowa polega na tym, że w trakcie wykonywania audytu, audytor jest samodzielny i niezależny, podlega wyłącznie przepisom prawa oraz zasadom etyki zawodowej. Audyt nie może zostać zlecony audytorowi posiadającemu udziały, akcje lub inne tytuły własności u podmiotu zlecającego audyt lub w jednostce z nim powiązanej. Audyt nie może zostać zlecony audytorowi jeżeli występują powiązania finansowe, rodzinne i inne zagrażające niezależności pomiędzy audytorem a podmiotem zlecającym audyt. Zachowanie niezależności wymaga, aby zarówno cena przeprowadzanego audytu, jak i wynagrodzenie audytora nie były ustalane warunkowo, w zależności od rodzaju rezultatów przeprowadzonego audytu. Niezależność audytora może być zakwestionowana, jeżeli audytor (lub osoby mu bliskie) przyjął od zlecającego audyt dobra albo usługi o wartości przekraczającej zwyczajowo przyjętą uprzejmość lub gościnność. 11

12 Świadczeniu przez tego samego audytora, temu samemu podmiotowi zlecającemu, audytu w kolejnych latach powinna towarzyszyć racjonalna zmiana uczestniczących w wykonywaniu audytu oraz osób kierujących i nadzorujących wykonywanie audytu. Wynagrodzenie audytora za świadczone przez niego usługi powinno uwzględniać: 1) złożoność wykonywanej usługi, 2) poziom wiedzy i doświadczenia osób, które powinny być zaangażowane do wykonania zleconego audytu, 3) niezbędną ilość czasu, jaką obejmuje wykonanie audytu, 4) zakres odpowiedzialności związanej z przeprowadzanym audytem, 5) inne koszty ponoszone w związku z przeprowadzanym audytem. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzany audyt powinna zostać określona w umowie zawieranej pomiędzy audytorem a zlecającym audyt. Zakazane jest takie działanie audytora i zlecającego audyt, które jest sprzeczne z prawem oraz zagraża lub narusza interes innego podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE. Oprócz powyższego Wnioskodawca zobowiązany będzie do wypełnienia stosownego oświadczenia, które następnie powinien zostać przekazany zlecającemu audyt. Zlecający audyt przekazuje właściwie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię takiego oświadczenia Prezesowi UKE wraz z innymi informacjami, o których mowa w Kroku 3 procedury przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, tj. krótkim opisem audytora, szczegółowym programem audytu, jego całościowym kosztem oraz terminem, w jakim ma on zostać przeprowadzony. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury otrzymania Certyfikatu Prezesa UKE. Audyt może zostać przeprowadzony po uzyskaniu pełnej akceptacji Prezesa UKE, tj. po stwierdzeniu wiarygodności audytora. W tym celu Prezes UKE zastrzega sobie prawo do bezpośrednich kontaktów z wybranym przez wnioskodawcę audytorem oraz do zasięgnięcia opinii u podmiotów zewnętrznych, które potwierdzą wiarygodność i fachowość wybranego audytora. Prezes UKE zachowuje sobie także prawo do przekazania uprzednio wybranemu przez podmiot ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE audytorowi wszelkich informacji i oświadczeń woli uzyskanych od podmiotu ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE podczas dotychczasowego procesu certyfikacji ( Krokach 1, 2 i 3 ). Audyt może zostać przeprowadzony w miejscu uzgodnionym przez Wnioskodawcę oraz audytora. Niezależnie od tego Prezes UKE zastrzega sobie prawo do obecności przedstawicieli UKE w trakcie dokonywania audytu. Całkowity koszt audytu ponosi Wnioskodawca. Wyniki audytu przedstawiane są Prezesowi UKE przez wnioskodawcę w ciągu 7 dni od dnia zakończenia audytu. Audyt nie nosi znamion kontroli. Prezes UKE w przypadku stwierdzenia nieznacznych nieprawidłowości, których usunięcie spowoduje możliwość utrzymania przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE, poinformuje o tym Wnioskodawcę oraz zaleci ich usunięcie w podanym przez siebie terminie. Prezes UKE w przypadku stwierdzenia znacznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy do przedłożenia wyjaśnień, poinformuje Wnioskodawcę o podjęciu decyzji o odbiorze przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE. Krok 6 12

13 Przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE (lub odmowa jego przyznania) nie nosi znamion decyzji administracyjnej, jednak podmioty, które są przekonane, że zostały poszkodowane podczas procesu oceny mogą złożyć odwołanie bezpośrednio do Prezesa UKE w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy przyznania Certyfikatu Prezesa UKE. W przypadku przyznania Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE listę podmiotów posiadających Certyfikat Prezesa UKE, datę jego nadania oraz okres ważności Certyfikatu Prezesa UKE. Publikowane są także odnośniki (linki) przenoszące odpowiednio na stronę certyfikowanego serwisu. Uroczyste wręczenie Certyfikatu Prezesa UKE odbędzie się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o czym certyfikowany serwis zostanie odpowiednio wcześniej zawiadomiony. O odmowie przyznania Certyfikatu Prezesa UKE Wnioskodawca zostanie również niezwłocznie poinformowany przez Prezesa UKE pismem. W niniejszym przypadku Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji Prezesa UKE. Prezes UKE będzie wówczas zobowiązany rozpatrzyć ww. odwołanie w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania i niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowany podmiot. Lista podmiotów, którym nie został przyznany Certyfikat Prezesa UKE nie będzie publikowana. Po otrzymaniu Certyfikatu Prezesa UKE, serwis może zamieścić na swojej stronie internetowej logo (znak) Certyfikatu Prezesa UKE. Serwis posiadający Certyfikat Prezesa UKE może wykorzystać znak również do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych, w tym informacyjnych oraz tworzących wizerunek firmy lub samej usługi, której znak dotyczy. Certyfikat Prezesa UKE przyznawany jest na okres jednego roku. Krok 7 W celu propagowania świadomości użytkowników końcowych odnośnie istnienia programu Certyfikat Prezesa UKE oraz propagowania certyfikowanych serwisów i zachęcania użytkowników końcowych do korzystania z ich porad, Prezes UKE zobowiązuje się do: prowadzenia na stronie internetowej UKE wykazu podmiotów, którym Certyfikat Prezesa UKE został przyznany, a w szczególności do podawania bezpośrednich odnośników (linków) do ich stron internetowych, doradzania użytkownikom końcowym dzwoniącym do prowadzonego przez Prezesa UKE Centrum Informacji Konsumenckiej odwiedzenia stron internetowych certyfikowanych podmiotów, w celu zasięgnięcia szczegółowych, rzetelnych i obiektywnych informacji na temat porównania ofert operatorów telekomunikacyjnych, wydania ulotek informacyjnych szeroko dystrybuowanych wśród użytkowników końcowych z nazwami oraz linkami do stron internetowych certyfikowanych podmiotów, propagowania wśród użytkowników końcowych wiedzy o istnieniu programu Certyfikat Prezesa UKE oraz o certyfikowanych podmiotach podczas wystąpień publicznych Prezesa UKE, informowania niezależnych organizacji konsumenckich o istnieniu programu Certyfikat Prezesa UKE w celu dalszego dystrybuowania przez nie takich informacji wśród jak największej ilości użytkowników końcowych, innych sposobów promowania programu Certyfikat Prezesa UKE oraz akredytowanych podmiotów. 13

14 3. Zasady przedłużania ważności Certyfikatu Prezesa UKE Przedsiębiorca zainteresowany przedłużeniem ważności Certyfikatu Prezesa UKE zobowiązany jest przedłożyć Prezesowi UKE ponownie wniosek o nadanie Certyfikatu Prezesa UKE wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, zgodnie pkt IV.2, oraz sprawozdanie ze swoich działań związanych z Certyfikatem Prezes UKE za rok ubiegły. Sprawozdanie powinno zawierać informacje (zarówno ilościowe jak i jakościowe) o działaniach przedsiębiorcy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. W przypadku nieprzekazania ponownego zgłoszenia do UKE, Certyfikat Prezesa UKE traci ważność, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich materiałów informacyjnych przedsiębiorcy podawanych do publicznej wiadomości. 4. Zasady przestrzegania przez certyfikowany podmiot warunków Programu Certyfikat Prezesa UKE w okresie jego ważności. Podczas okresu ważności przyznanego Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE zobowiązuje certyfikowany podmiot do informowania o: nowych funkcjonalnościach serwisu, datach przeprowadzanych aktualizacji, zmianach w liczbie porównywanych dostawców usług wraz z dokładnym wskazaniem, których dostawców dotyczą zmiany (w przypadku zmniejszenia liczby porównywanych dostawców usług, powinien zostać podany szczegółowy powód takiego działania), zmianach w Regulaminie serwisu, każdorazowo (bez wezwania Prezesa UKE), kiedy takie zmiany nastąpią. Dodatkowo, Prezes UKE zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz doraźnego sprawdzania zgodności funkcjonowania serwisu z kryteriami jakościowymi określonymi w niniejszym Programie, odnośnie działań, o których mowa w Kroku 3 w czasie trwania okresu akredytacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy do Prezesa UKE będą docierać od użytkowników końcowych sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. W takim przypadku Prezes UKE może wezwać certyfikowany podmiot do złożenia wyjaśnień w sprawie i/lub zlecić (lub przeprowadzić samodzielnie) audyt certyfikowanego podmiotu w omawianym zakresie. 5. Zasady odebrania Certyfikatu w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę warunków Programu W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE może cofnąć przyznany Certyfikat Prezesa UKE lub wezwać certyfikowany podmiot do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w ustalonym terminie. Prezes UKE może w takim przypadku skonsultować się z certyfikowanym podmiotem, tak aby wskazana nieprawidłowość została usunięta niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym, realnym do dopełnienia przez certyfikowany podmiot. W przypadku cofnięcia Certyfikatu Prezesa UKE, Prezes UKE niezwłocznie informuje o tym certyfikowany podmiot na piśmie, uzasadniając przy tym swoją decyzję. Na stronie 14

15 internetowej UKE publikowana będzie natomiast lista podmiotów, którym Certyfikat Prezesa UKE został cofnięty, wraz z uzasadnieniem. Certyfikowany podmiot, któremu Prezes UKE wycofa przyznany wcześniej Certyfikat Prezesa UKE nie może posługiwać się już znakiem graficznym, o którym mowa w Krok 6 i zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku z wszystkich materiałów informacyjnych podawanych do publicznej wiadomości, począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania informacji o odebraniu Certyfikatu Prezesa UKE. Posługiwanie się znakiem graficznym bez zgody Prezesa UKE oznacza naruszenie praw do tego znaku. Regulamin został opublikowany w dniu 10 stycznia 2014 r. Załączniki: 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE, 2. Wzór oświadczenia audytora, 3. Wzór Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert, 4. Ankieta do Certyfikatu w kategorii Porównywarka Ofert 15

16 Załącznik 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Zgłoszenie do Programu CERTYFIKAT PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w kategorii PORÓWNYWARKA OFERT.. Miejscowość, data Zgłaszam reprezentowany przeze mnie serwis internetowy... zajmujący się porównywaniem ofert w segmencie telekomunikacji do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Imię i nazwisko osoby reprezentującej serwis Nazwa przedsiębiorcy świadczącego serwis Adres siedziby przedsiębiorcy telefon fax Adres strony www, na której dostępny jest serwis Usługi telekomunikacyjne objęte porównaniem Terytorium objęte porównaniem Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie przedsiębiorca spełnia wszystkie określone przez UKE warunki uczestnictwa w kategorii Porównywarka Ofert. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert oraz akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, iż wraz ze zgłoszeniem przedstawię działania reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcę, potwierdzając spełnienie warunków Programu... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz pieczęć w przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich określonych w Regulaminie warunków, UKE może w porozumieniu z operatorem wyznaczyć termin do spełnienia warunków. 16

17 Załącznik 2. Wzór oświadczenia audytora.. Miejscowość, data Oświadczenie dotyczące bezstronności i niezależności przeprowadzanego audytu. W imieniu. z siedzibą w oświadczam, że posiadam niezbędne kompetencje oraz wiedzę fachową potrzebną do przeprowadzenia audytu, którego wyniki warunkować będą przyznanie przez Prezesa UKE podmiotowi Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert w kategorii serwisów internetowych porównujących oferty w segmencie telekomunikacji. Jednocześnie oświadczam, iż postępowanie audytowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami niezależności zawodowej, a także będzie rzeczowe, obiektywne oraz wolne od uprzedzeń, wpływu rozbieżności zdań (sporów), jak również nacisków osób trzecich.... imię, nazwisko, podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji audytora 17

18 Załącznik 3. Wzór Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadcza, że Xxxxxx ul. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx świadczy usługi porównywania ofert usług telekomunikacyjnych zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Porównywarka Ofert zapewniając konsumentom dostęp do porównywalnych i bezstronnych informacji, pozwalających na dokonanie niezależnej oceny kosztów związanych z różnymi schematami korzystania z usług telekomunikacyjnych, dając im tym samym możliwość dopasowania i wyboru najlepszej oferty wśród ofert dostępnych na rynku usług telekomunikacyjnych Certyfikat ważny jest do:. 20. roku Numer rejestracyjny: PO/0/0000 Warszawa, dnia. 20. r..... Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 18

19 Załącznik 4. Ankieta do Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Porównywarka Ofert 1. Kto jest właścicielem serwisu? 2. Kiedy serwis został uruchomiony? 3. Dla jakich obszarów geograficznych możliwe jest dokonywanie porównań ofert? 4. Jakim usługom telekomunikacyjnym dedykowany jest serwis? 5. Czy od użytkowników końcowych pobierane są opłaty za uzyskanie dostępu do serwisu? Jeżeli tak, to jakie elementy serwisu są odpłatne oraz ile wynoszą opłaty? 6. Ilu użytkowników końcowych skorzystało z serwisu od momentu jego uruchomienia (w podziale comiesięcznym)? 7. Jakich operatorów telekomunikacyjnych oferty są dostępne w serwisie? 8. Na jakim poziomie szczegółowości dokonywane jest porównywanie ofert. Czy obejmuje ono jedynie podstawowe elementy, czy również dodatkowe opcje, takie jak np. pakiety minut/sms-ów, bonusy, upusty itp.? 9. Jak wygląda proces wprowadzania danych, ich aktualizacji oraz nadzór nad zgromadzonymi w serwisie informacjami? 10. Ilu pracowników zaangażowanych jest w proces wymieniony w punkcie 9? 11. Jak często dane w serwisie są aktualizowane? 19

20 12. Czy istnieje alternatywny dostęp do informacji znajdujących się w serwisie, (np. poprzez połączenie telefoniczne z doradcą)? 13. Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na działalność serwisu, w szczególności należy przedstawić informację, czy serwis jest dotowany ze środków któregoś z dostawców usług działających na terenie Polski? 14. Czy serwis przewiduje specjalne ułatwienia / udogodnienia dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych? 15. Czy serwis posiada poza samą możliwością porównywania ofert telekomunikacyjnych także inne funkcje dedykowane użytkownikom końcowym? 16. Czy dla serwisu został określony Regulamin? Jeżeli tak, należy przekazać taki dokument do analizy Prezesa UKE. 17. Czy serwis posługuje się Cennikiem świadczenia usług? Jeżeli tak, należy przedłożyć wspomniany Cennik do analizy Prezesa UKE. 18. Inne informacje, które Państwa zdaniem powinny zostać przedstawione do oceny Prezesa UKE. W przypadku przedstawienia niewystarczających informacji, Prezes UKE może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w niniejszej sprawie w wyznaczonym terminie. 20

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu EcoFirma

Regulamin Programu EcoFirma Regulamin Programu EcoFirma Program EcoFirma to największy w Polsce program certyfikujący skierowany na ochronę środowiska. Celem programu jest wspieranie i promocja firm wyróżniających się działaniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK

REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK REGULAMIN KARTY KIBICA LECHII GDAŃSK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: a) składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Lechii Gdańsk, b) wydawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak u Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe I. Definicje Nowy Abonent Uczestnik Promocji, który w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA

CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA CERTYFIKACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU FROEBLOWSKA GRUPA Każda grupa przedszkolna może ubiegać się o uzyskanie certyfikatu Froeblowskiej Grupy. Certyfikat wydawany jest na 12 miesięcy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015/WSO z 16.02.2015 r. Uchwały Rady 10/2015/RN z 26.02.2015r Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Wieleń luty 2015 Polityka informacyjna Banku określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych Załącznik do zarządzenia Nr 81/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2015 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku (dalej Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez działającej jako pion przy Akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ...

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ... WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P234/15 dotyczący: Testy penetracyjne 2015 Warszawa, dn. 01.07.2015r. 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo