5. Obsługa. Obsługa zegara. Wiersz tekstowy (zawsze pokazuje pytanie w menu, na które należy odpowiedzieć TAK (przycisk OK) lub NIE (przycisk + lub )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Obsługa. Obsługa zegara. Wiersz tekstowy (zawsze pokazuje pytanie w menu, na które należy odpowiedzieć TAK (przycisk OK) lub NIE (przycisk + lub )"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Cyfrowy zegar sterowniczy SA-TD/1W, astronomiczny Spis treści 1. Zastosowanie 2. Środki bezpieczeństwa 3. Wyświetlacz 4. Użytkowanie / Instalacja 5. Obsługa 6. Przegląd menu wejściowego 7. Uruchomienie 8. Menu PROG 9. Menu 10. Manu MAN 11. Menu 12. Kasowanie 13. Dane techniczne 1. Zastosowanie Zegar astronomiczny znajduje zastosowanie przy sterowaniu oświetleniem (np. ulic, wystaw sklepowych). Po wprowadzeniu współrzędnych określających położenie geograficzne, zegar oblicza czas zachodu i wschodu słońca dla każdego dnia roku stosownie do wprowadzonej lokalizacji. Po uruchomieniu, zegar posiada pełną funkcjonalność (wraz z programem czasu rzeczywistego). Może być o zaprogramowany na przerwę w czasie nocy celem zaoszczędzenia energii. Klawiatura może być zablokowana kodem PIN. Zegar powinien być stosowany zgodnie z instrukcją obsługi. Jakiekolwiek inne użytkowanie aparatu jest niedozwolone. Producent nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań za uszkodzenia wynikłe z takiego użycia. 4. Użytkowanie / Instalacja Używaj zegara tylko w suchych pomieszczeniach. Zegar przeznaczony jest do użycia w warunkach środowiskowych normalnego zanieczyszczenia. Zegar przeznaczony jest do montażu na szynie 35 mm; montaż naścienny przy pomocy dodatkowego panelu montażowego jest również możliwy. Pomimo zastosowania zaawansowanych środków ochronnych, silne pola elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie zegara sterowanego przez mikroprocesor. Z uwagi na powyższe: używaj oddzielnych przewodów do podłączenia napięcia zasilającego odbiorniki indukcyjne stosuj z odpowiednimi filtrami RC nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, np. transformatorów, styczników, komputerów, telewizorów i urządzeń zdalnie sterowanych wykonaj RESetpo każdym przerwaniu pracy Uwaga: zaprogramowane czasy przełączeń zostaną zachowane w pamięci EEPROM. montaż w pobliżu urządzeń wydzielających dużą ilość ciepła skraca czas życia baterii. 5. Obsługa Obsługa zegara 1. Przeczytaj linie tekstu: Migający tekst lub symbol zawsze wskazuje pytanie. 2. Podejmij decyzję: Odpowiedz na pytanie za pomocą przycisku 2. Środki bezpieczeństwa Instalacja urządzeń elektrycznych powinna być przeprowadzona jedynie przez wykwalifikowane osoby. Należy stosować się do krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Wszelkie modyfikacje i ingerencja w konstrukcję urządzenia będą skutkowały utratą gwarancji. 3. Wyświetlacz Decyzja TAK: Potwierdzenie Za pomocą przycisku OK. 6. Przegląd menu wejściowego Decyzja NIE: Zmiana za pomocą przycisku + lub Podgląd zaprogramowanych czasów przełączeń (1segment = 30 minut). Linia piktogramów: PROG,, MAN, Symbole czasów przełączeń Zachód Słońca ZAŁ Początek przerwy nocnej WYŁ Koniec przerwy nocnej ZAŁ Wschód Słońca WYŁ Stan kanału: ON załączony, OFF wyłączony Menu Wyboru (podczas wprowadzania informacji do zegara zawsze najpierw wciśnij przycisk Menu) PROG,, MAN, lub Przerwanie wprowadzania danych Poziom napięcia zasilającego dobry: migają dwie kropki Za mały poziom napięcia zasilającego: migają trzy kropki Przycisk + lub = odpowiedź NIE lub kontynuacja (ustawianie wartości, np. zmiana godziny) Wiersz tekstowy (zawsze pokazuje pytanie w menu, na które należy odpowiedzieć TAK (przycisk OK) lub NIE (przycisk + lub ) Wskazanie czasu a.m. / p.m. (rano/ po południu, niewidoczne przy trybie 24-godzinnym) s = sekundy min = minuty Dni tygodnia od 1 do 7 ze strzałką do zmiany dnia (1 = poniedziałek, 2 = wtorek) Przycisk OK = odpowiedź TAK potwierdzenie wyboru lub programowanie Bezpośrednie przełączanie ręczne (tylko w trybie automatycznym) naciśnij oba przyciski jednocześnie przełączanie ręczne naciśnij oba przyciski jednocześnie przez ok. 2 sekundy: trwałe przełączanie 7. Uruchomienie Zegar dostarczany jest w tzw. trybie uśpienia (wyświetlacz jest wyłączony). Włączenie bez dołączonego zasilania Krótko naciśnij jakikolwiek przycisk. Wyłącznik posiada zapas mocy, dlatego może być zaprogramowany przed instalacją.

2 Wejście sterujące Wejście to pozwala na załączenie urządzenia niezależnie od czasów wschodu i zachodu Słońca oraz zaprogramowanych czasów przełączeń. Przełączenie za pomocą sygnału sterującego odpowiada funkcji Stałe załączenie. Wejście jest sterowane napięciem o wartości 230 V zgodnie ze schematem: Program przełączeń Używając przycisku Menu, następuje przejście z trybu automatycznego do głównego menu trybu wejściowego. Wybierz pozycję PROG (PROGRAM) i potwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisku + lub można przechodzić pomiędzy poszczególnymi pozycjami podmenu: Nowy, Przepyt, Zmienic, Skasow, Koniec. Za pomocą przycisku OK potwierdza się wybór odpowiedniej pozycji. Potwierdzając przyciskiem Koniec, następuje powrót do trybu automatycznego. Podmenu NOWY Przykład: programowanie przerwy nocnej Przy programowaniu zawsze następuje przejście przez 4 etapy w nocy. Załączenie zegara wieczorem o zachodzie słońca (astronomicznym) (krok 1). Przy wcześniej określonej godzinie (np. 23:00) wyłączenie (krok 2). Nad ranem następuje ponowne załączenie o określonej godzinie (np. 4:00) (krok 3). Przy wschodzie Słońca (astronomicznym) wyłączenie (krok 4). 1. Wybierz pozycję menu PROGRAM. Uwaga Podłączenie napięcia do zacisku S powoduje zablokowanie przycisków, z tego powodu wejście sterujące powinno być odłączone podczas uruchomienia urządzenia. 1. Za pomocą przycisków + lub, wybierz język (np. polski). 2. Zachowaj używając przycisku OK. Można teraz uruchomić zegar, wprowadzając lokalizację lub współrzędne. Uruchomienie przez wprowadzenie lokalizacji 1. Potwierdź LOKALI przyciskiem OK. 2. Wybierz kraj przyciskiem + lub. Potwierdź przyciskiem OK. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz miasto. Potwierdź przyciskiem OK. Ponieważ data i czas są już zaprogramowane fabrycznie, zegar jest gotowy do użycia i znajduje się w trybie automatycznym. Uruchomienie przez wprowadzenie współrzędnych 1. Zamiast LOKALI, za pomocą przycisku + lub wybierz KOORDYNAT. Potwierdź przyciskiem OK. 2. Wybierz swoją lokalizację geograficzną spośród stref czasowych za pomocą szerokości i długości geograficznej. 3. Za pomocą przycisków + lub wybierz współrzędne swojej lokalizacji: szerokość geograficzną północną / południową (N/S), wprowadzając wartość z zakresu od 0 do Za pomocą przycisku + lub ustaw długość geograficzną zachodnią lub wschodnią, wprowadzając wartość z zakresu od 0 do Za pomocą przycisku + lub ustaw odpowiednią strefę czasową (np. Polska +01 h). 7. Zachowaj wciskając przycisk OK. zegar jest teraz gotowy do użycia i znajduje się w trybie automatycznym. 8. Menu PROG Astronomiczne czasy przełączania są automatycznie zapisywane po uruchomieniu zegara i wprowadzeniu informacji o położeniu. Przełączenia będą wykonywane codziennie. W menu PROG mogą być zaprogramowane dodatkowe przerwy nocne oraz usunięte przełączenia astronomiczne. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz podmenu NOWY. Na wyświetlaczu pojawi się ASTR CZAS. Na wyświetlaczu pojawi się PROG CZAS. 6. Naciśnij przycisk +. Na wyświetlaczu pojawi się DODAJ. Na wyświetlaczu pojawi się USTAW. 8. Za pomocą przycisku + lub ustaw żądany czas. 9. Potwierdź przyciskiem OK. Na wyświetlaczu miga napis PROG-Czas i pokazany jest ustawiany czas. Czas załączania (końca przerwy nocnej) nie jest jeszcze zapisane. 10. Potwierdź wejście przyciskiem OK. Ponownie wyświetlacz wskazuje PROG CZAS. 11. Naciśnij przycisk+. Wyświetlacz wskazuje DODAJ. 1 Wyświetlacz wskazuje USTAW. 13. Za pomocą przycisku + lub ustaw żądany czas. 1 Wyświetlacz wskazuje ASTR CZAS. Automatyczne wyłączenie w obliczonym czasie wschodu Słońca jest zapisane jako aktywne. 1 Wyświetlacz wskazuje PN-NOC (noc poniedziałkowa). 16. Wybierz żądaną noc za pomocą przycisku + lub. 1 Noc z poniedziałku na wtorek jest pokazywana na wyświetlaczu jako 1 2. Uwaga Wprowadzona została przerwa nocna dla nocy poniedziałkowej. To ustawienie może zostać zapisany dla pojedynczej nocy. Można także skopiować je dla innych nocy lub wszystkich pozostałych nocy tygodnia. 18. Wyświetlacz wskazuje KOPIA. 19 Potwierdź przyciskiem OK, jeśli chcesz skopiować ustawienie dla innych nocy. 20. Za pomocą przycisku + wybierz noc do której program ma mieć zastosowanie (np. noc z wtorku na środę). 21. Potwierdź za pomocą przycisku OK. 22. Za pomocą przycisku + wybierz np. następną noc. 23. Potwierdź za pomocą przycisku OK. 24. Aby wybrać wszystkie noce tygodnia, naciśnij przycisk OK, aż pojawi się ZAPISZ przy końcu tygodnia. 25. Potwierdź przyciskiem OK, aż pojawi się NOWY.

3 Podmenu Przepyt i Zmienic sprawdzenie i zmiana ustawień. Przykład: Sprawdzenie poszczególnych kroków przełączania. 3. Za pomocą przycisku + wybierz menu podrzędne Przepyt. 4. Potwierdź za pomocą przycisku OK. 5. Wyświetlacz wskazuje PN-NOC. Wyświetlane zostają czasy przełączeń dla nocy poniedziałkowej. 6. Potwierdź przyciskiem OK, aby zobaczyć 4 fazy przełączeń dla nocy z poniedziałku na wtorek (za pomocą przycisku + lub można przejść do wyświetlenia pozostałych nocy). 7. Na wyświetlaczu pojawi się linia symboli dla czasów astronomicznych/przełączeń, która pokazuje 4 etapy przełączeń w nocy (pierwszy etap pokazany jest szczegółowo). W linii tekstu miga DA- LEJ. Aby zobaczyć inne etapy należy naciskać przycisk OK. Czasy przełączania dla każdego dnia tygodnia wyświetlane są jeden po drugim. 8. Po zakończeniu przeglądu, pojawi się napis KONIEC. Naciskając przycisk OK, można powrócić do podmenu wyboru. Za pomocą przycisku Menu, można przerwać i powrócić do trybu automatycznego. Przykład: Usunięcie pojedynczego przełączenia w nocy 3. Przyciskiem + wybierz podmenu ZMIEN. W razie potrzeby mogą zostać wybrane dodatkowe noce i zmienione czasy przełączeń. Naciśnięcie przycisku OK, spowoduje powrót do podmenu wyboru. Za pomocą przycisku Menu, można w dowolnej chwili zakończyć wprowadzanie zmian i powrócić do trybu automatycznego. P odmenu SKASOW 3. Za pomocą przycisku + wybierz podmenu SKASOW. Znajduje się tu wybór trzech różnych podmenu: NOC: usuń pojedynczą noc (czasy astronomiczne i przełączeń) PROG WYL: usuń wszystkie czasy przełączeń, czasy astronomiczne są aktywne dla wszystkich dni (stan jak przy dostarczeniu). WSZYS-WYL: wszystkie czasy astronomiczne i przełączeń są usunięte (pamięć pusta). 5. Potwierdź np. NOC przyciskiem OK. Wyświetlacz wskazuje PN-NOC. Wyświetlacz wskazuje SKASOWANIE ustawienia czasu astronomicznego i czasów przełączeń dla poniedziałku są usunięte. Następuje powrót do trybu automatycznego. 7. Jeśli chcesz usunąć przełączenia dla innych nocy, wykonaj ponownie punkty MENU Wyświetlacz pokazuje PN-NOC. Wyświetlane są czasy przełączeń dla poniedziałkowej nocy za pomocą segmentów. Używając przycisku + lub możesz wybrać noc, w której astronomiczne czasy mają być usunięte. Miga napis DALEJ (zobacz punkt 7. w poprzednim przykładzie). 6. Naciśnij przycisk +. Wyświetlacz wskazuje USUN (oznacza to, że możesz teraz zablokować wykonanie pierwszej fazy automatyczne załączenie o obliczonym czasie zachodu Słońca). 8. Jeśli chcesz usunąć (zablokować wykonanie) dodatkowych kroków przełączania, postępuj według powyższego opisu. Przykład: Zmiana czasów przełączania. Uwaga: Tylko ustalane czasy przełączania dla przerwy nocnej (etap 2. i 3. nocy) mogą być zmienione. Obliczane czasy astronomicznego zachodu i wschodu Słońca (etap 1 i 4) mogą być jedynie zablokowane lub dopasowane przez OFFSET w menu. 1. Za pomocą przycisku Menu wybierz pozycję PROG. 3. Użyj przycisku +, aby wybrać podmenu ZMIEN. Wyświetlacz wskazuje PN-NOC. Wyświetlane są czasy przełączeń dla nocy poniedziałkowej za pomocą segmentów. Za pomocą przycisku + lub możesz teraz wybrać noc, dla której chcesz zmienić czas przełączeń. 6. Wyświetlona zostanie linia z symbolami czasów astronomicznych / przełączeń, która pokazuje 4 etapy przełączeń w nocy (pierwsze przełączenie jest wyświetlone szczegółowo). W linii tekstowej miga DALEJ. 7. Potwierdź DALEJ przyciskiem OK. 8. Drugie przełączenie pojawia się na wyświetlaczu (początek przerwy nocnej). Za pomocą przycisku + wybierz podmenu DODAJ. 9. Potwierdź przyciskiem OK. 10. Przyciskiem + lub ustaw żądany czas wyłączenia w nocy. 11. Potwierdź przyciskiem OK. 12. Zmiana czasu trzeciego przełączenia (koniec przerwy nocnej) wykonywana jest zgodnie z punktem 8. Po ustawieniu czterech przełączeń, następuje przejście do wyboru nocy (punkt 4). Za pomocą przycisku Menu, można przejść z trybu automatycznego do menu głównego trybu wejściowego. Wybierz pozycję menu (GOD/DAT) i potwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisku + lub następuje przejście pomiędzy podmenu Czas, Data, Lat/Zim i KONIEC. Przyciskiem OK potwierdź odpowiednie Menu. Potwierdzając KONIEC, nastąpi powrót do trybu automatycznego. Ustawianie / zmiana czasu zegara. 1. Wybierz pozycję przyciskiem Menu. Pojawi się podmenu Czas. 3. Potwierdź przyciskiem OK. 4. Za pomocą przycisku + lub ustaw bieżący czas zegara. Ustawienie daty, miesiąca i dnia. 3. Przyciskiem + wybierz podmenu Data. Wyświetlacza wskazuje rok (ROK). 5. Za pomocą przycisku + lub ustaw rok. Wyświetlacz wskazuje miesiąc (MIESIAC). 7. Za pomocą przycisku + lub ustaw bieżący miesiąc. 8. Potwierdź przyciskeim OK. Wyświetlacz wskazuje dzień (DZIEN). 9. Przyciskiem + lub ustaw bieżący dzień. 10. Potwierdź przyciskiem OK.

4 Zmiana czasu letniego / zimowego ( Lat/Zim) W zależności od poszczególnych wersji, automatyczna zmiana czasu letniego /zimowego jest zaprogramowana. Jeśli chcesz zmienić ustawienie czasu letniego/zimowego, wybierz je z tabeli. Ustawienie / obszar Europa Wielka Brytania / Portugalia Grecja USA / Kanada Ustawienie Dowolne pozwala na indywidualne zaprogramowanie zmiany czasu letniego / zimowego przez wprowadzenie miesiąca, tygodnia i godziny przełączenia (miesiąc 3 = marzec, tydzień 4 = czwarty tydzień miesiąca, tydzień 5 = miesiąca). Zmiana czasu następuje w odpowiednim tygodniu podczas nocy z soboty na niedzielę. 3. Za pomocą przycisku + wybierz podmenu Lat/Zim. 5. Za pomocą przycisku + lub wybierz Z LAT/ZI (automatyczne przełączanie czasu aktywne). 7. Za pomocą przycisku + lub wybierz z tabeli sposób przełączania czasu (np. Europa). 8. Potwierdź przyciskiem OK. (przełączanie czasu jest teraz aktywne). Wyświetlacz wskazuje KONIEC. 9. Za pomocą przycisku OK, następuje powrót do trybu automatycznego. Wyłączanie automatycznej zmiany czasu letniego / zimowego. 3. Za pomocą przycisku + wybierz podmenu Lat/Zim. 5.. Za pomocą przycisku + wybierz BEZ LAT/Z (wyłączenie zmiany automatycznej). 6. Potwierdź przyciskiem OK (od tej chwili nie ma automatycznego przejścia między czasem letnim a zimowym) Wyświetlacz pokazuje KONIEC. 7. Za pomocą przycisku OK następuje powrót do trybu automatycznego. 10. Menu MAN Początek czasu letniego pierwszy tydzień kwietnia Początek czasu zimowego Godzina zmiany 2:00 1:00 3:00 2:00 Dowolne wybierany wybierany wybierany 3. Użyj przycisku + lub aby wybrać RĘCZNIE. Wyświetlacz wskazuje ZAL/WYL, RECZN-WYL lub RECZN-ZAL (w zależności od poprzedniego stanu przełączenia). Zegar powróci do trybu automatycznego, stan przełączenia styku zostanie zmieniony. Zamiast wskazania daty, na wyświetlaczu pojawi się ZAL/WYL RECZNE WLACZ lub ZAL/WYL RECZNE WYLACZ. Przełączenie stałe Ustawienie stałego załączania / wyłączania 1. Za pomocą przycisku Menu, wybierz pozycję MAN. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz TRWA ZAL lub TRWA WYL. Zegar powróci do trybu automatycznego i przyjęty zostanie wybrany stan przełączenia. Na wyświetlaczu wskazane zostanie TRWA ZAL lub TRWA WYL. Wybrany stan przełączenia pozostanie, aż nastąpi skasowanie stałego przełączenia. Anulowanie / usunięcie ręcznego i stałego przełączenia 1. Za pomocą przycisku Menu wybierz pozycję MAN 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz SKASOW. Program wakacyjny Program wakacyjny powoduje zawieszenie wykonywania wszystkich przełączeń. W czasie wakacji, zegar pozostaje wyłączony. Okres wakacji jest zdefiniowany przez wprowadzenie daty początku i końca przerwy wakacyjnej. Ustawienie programu wakacyjnego. 1. Za pomocą przycisku Menu, wybierz pozycję RECZN ZAL. 3. Za pomocą przycisku + wybierz PROG. WAKACJE. Wyświetlacz wskaże NOWY. Wyświetlacz wskaże POCZATEK, a następnie ROK. 6. Za pomocą przycisku + lub ustaw rok dla początku programu wakacyjnego. 8. Za pomocą przycisku + lub ustaw miesiąc (MIESIAC). 9. Potwierdź przyciskiem OK. 10. Za pomocą przycisku + lub ustaw dzień (DZIEN) dla początku programu wakacyjnego. 11. Potwierdź przyciskiem OK. 12. Za pomocą przycisku + lub ustaw godzinę dla początku programu letniego (mogą być wprowadzone tylko pełne godziny). 13. Potwierdź przyciskiem OK. Aby wprowadzić datę końcową koniec programu wakacyjnego (ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, CZAS), postępuj zgodnie z punktami opisanymi powyżej. Używając przycisku Menu, można przejść z trybu automatycznego do menu głównego trybu wejściowego. Wybierz pozycję menu MAN (RĘCZNIE tryb ręczny) i potwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisku + lub można przechodzić pomiędzy kolejnymi podmemu: RECZN ZAL, RECZN WYL, TRWA ZAL, TRWA WYL, WAKACJE KONIEC. Przyciskiem OK potwierdź odpowiednie menu. Potwierdzając KONIEC, powrócisz do trybu automatycznego. Przełączanie ręczne Ręczne przełączenie WŁĄCZ lub WYŁĄCZ zawsze powraca do ustawienia wynikającego z programu. Ustawienie zegara jest automatycznie poprawiane przez zachowany program przy następnym przełączeniu. Ustawienie przełączania ręcznego 1. Za pomocą przycisku Menu, wybierz pozycję MAN (tryb ręczny). Zegar powróci do trybu automatycznego. Program wakacyjny rozpocznie się zgodnie z wprowadzoną datą tzn. zegar pozostanie w stanie wyłączenia od tej daty do daty końca okresu wakacyjnego. Sprawdź / skasuj program wakacyjny 1. Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 4 powyżej. 2. Za pomocą przycisku + wybierz PRZEPYT/SKASOW. 3. Potwierdź przyciskiem OK.

5 11. MENU PIN Urządzenie może zostać zabezpieczone przed niepowołanym użyciem za pomocą 4-cyfrowego kodu. 1. Za pomocą przycisku Menu, wybierz pozycję KONFIGURA. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz podmenu PIN. Wyświetlacz wskazuje BEZ PINU. 5. Za pomocą przycisku + lub wybierz Z PINEM. Za pomocą przycisku Menu następuje przejście z trybu automatycznego do menu głównego trybu wejściowego. Wybierz menu (KONFIGURA) i potwierdź przyciskiem OK. Za pomocą przycisku + lub można przechodzić miedzy podmenu Offset, Jezyk, Pozycja, 24h / 12 h, Form Daty, PIN i Koniec. Używając przycisku OK, wybierz odpowiednie Menu. Potwierdzając KONIEC, powrócisz do trybu automatycznego. Offset Urządzenie może być optymalnie zaadoptowane do środowiska (góry, doliny ) Obliczony czas wschodu i zachodu Słońca może być przystosowany do lokalizacji za pomocą ręcznie wprowadzanego współczynnika OFFSET. 1. Za pomocą przycisku Menu, wybierz pozycję KONFIGURA. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz podmenu OFFSET. Wyświetlacz wskazuje ZACHOD (zachód słońca). Bez zmian współczynnika korekcyjnego: potwierdź przyciskiem Menu. Zmiana współczynnika: 5. Za pomocą przycisku + lub wybierz odpowiedni współczynnik od 120 do minut. Wyświetlacz wskazuje WSCHOD (wschód Słońca). 7. Patrz punkt Za pomocą przycisku + lub wybierz odpowiedni współczynnik od -120 do minut. 9. Potwierdź przyciskiem OK. Wyświetlacz wskazuje KONIEC. Za pomocą przycisku OK następuje powrót do trybu automatycznego. Pozycja menu 24 h/ 12 h (AM - PM) 1. Za pomocą przycisku Menu wybierz punkt menu KONFIGURA. 2. W celu zatwierdzenia wciśnij przycisk OK. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz pozycję 24h/ 12h. 4. W celu zatwierdzenia naciśnij przycisk OK. Wyświetlony zostanie komunikat 24h lub 12h. 5. Za pomocą przycisku + lub wybierz żądany format wyświetlania czasu. 6. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk OK. Wyświetlony zostanie komunikat KONIEC. 7. Przycisk ok powoduje powrót do trybu automatycznego. Forma daty (wskazanie godziny i daty) 7. Za pomocą przycisku + lub wybierz pierwszą cyfrę 4-cyfrowego kodu. 8. Potwierdź wprowadzoną cyfrę przyciskiem OK. 9. Wybierz pozostałe cyfry za pomocą przycisku + lub. 10. Potwierdź każdą cyfrę przyciskiem OK. Wyświetlacz wskazuje KONIEC. 11. Za pomocą przycisku OK następuje powrót do trybu automatycznego. 90 sekund po ostatnim użyciu przycisku, klawiatura zostanie zablokowana. Dalsze działanie może być kontynuowane po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN. Wybór działania bez kodu (usunięcie kodu PIN) 1. Wykonaj punkty od 1. do 4. jak poprzednio. 2. Za pomocą przycisku + lub wybierz BEZ PINU. 3. Potwierdź przyciskiem OK. Wyświetlacz wskazuje KONIEC. 4. Powrót do trybu automatycznego następuje przez naciśnięcie przycisku OK. 12. Kasowanie Tylko w przypadku awarii. Po wykonaniu funkcji RESET zegara, wszystkie indywidualne ustawienia zostaną skasowane. Zaprogramowane czasy przełączeń pozostaną niezmienione. Uwaga: jeśli kod PIN został wprowadzony do zablokowania klawiatury, po wykonaniu funkcji RESET celem ustawienia godziny kod PIN należy wprowadzić ponownie. z tego względu, przed wykonaniem funkcji RESET, upewnij się, że znasz kod PIN. jeżeli kod PIN jest aktywny, po wykonaniu funkcji kasuj, zegara nie będzie można uaktywnić bez wprowadzenia prawidłowego kodu PIN. 13. Dane techniczne Napięcie znamionowe: 230 V 240 V / +10% 15% Częstotliwość: Hz Styk: bezpotencjałowy Przerwa międzystykowa: poniżej 3 mm Taktowanie zegara: kwarcowe Materiał styków: AgSnO 2 Moc przełączania: 16 A/250V~, cos =1 10 A/250V~, cos =0,6 Obciążenie lampami żarowymi: 2300 W Obciążenie lampami halogenowymi: 2300 W Obciążenie lampami fluorescencyjnymi: - bez kompensacji: 1000 VA - z kompensacją szeregową: 1000 VA - z kompensacją równoległą: 400 VA (42µF) Kompaktowe lampy fluorescencyjne: 9 x 7W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W Klasa ochronności: II zgodnie z EN przy prawidłowej instalacji Stopień ochrony: IP20 zgodnie z EN Za pomocą przycisku Menu wybierz punkt menu KONFIGURA. 2. W celu zatwierdzenia naciśnij przycisk OK. 3. Za pomocą przycisku + lub wybierz pozycję menu FORM DATY. 4. W celu zatwierdzenia naciśnij przycisk OK. 5. Za pomocą przycisku + lub wybierz odpowiedni format wyświetlania, np lub lub W celu potwierdzenia naciśnij przycisk ok. Wyświetlony zostanie komunikat KONIEC. 7. Naciśnij przycisk OK, aby powrócić do trybu automatycznego.

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i programowania cyfrowego zegara sterującego z programem astronomicznym. TWA-1 i TWA-2

Instrukcja obsługi i programowania cyfrowego zegara sterującego z programem astronomicznym. TWA-1 i TWA-2 Instrukcja obsługi i programowania cyfrowego zegara sterującego z programem astronomicznym. TWA-1 i TWA-2 Zegar cyfrowy z programem astronomicznym jest elektronicznym zegarem tygodniowym służącym do automatycznego

Bardziej szczegółowo

K-800510 PODRĘCZNIK. Cyfrowy zegar sterujący 2 kanałowy Basic 230 V -1-

K-800510 PODRĘCZNIK. Cyfrowy zegar sterujący 2 kanałowy Basic 230 V -1- PODRĘCZNIK Cyfrowy zegar sterujący 2 kanałowy Basic 230 V -1- Wprowadzenie Szanowny Kliencie, Prezentowany timer cyfrowy DS 1000 umożliwia programowanie układu sterowania temperaturą w określonym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe

Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Zegar tygodniowy sterowanie przewodowe Tryby programowania : Automatyczny 1 Automatyczny 2 Obecny czas i dzień Dni tygodnia Mo = Monday (Poniedziałek) Di = Tuesday (Wtorek) Mi = Wednesday (Środa) Do =

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar sterujący TR 685 S. Opis płyty czołowej

INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar sterujący TR 685 S. Opis płyty czołowej INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar sterujący TR 685 S Opis płyty czołowej 1 programowanie / odczytywanie 2 nastawianie aktualnego czasu 3 ustawiania dnia tygodnia 4 wskaźnik dnia tygodnia (1 = pon., 2 = wtor.. 7

Bardziej szczegółowo

programowym Klucz programowy jest wykorzystywany do nagrywania kroków programowych.

programowym Klucz programowy jest wykorzystywany do nagrywania kroków programowych. EE180: 1-kanałowy zegar astronomiczny cronotec z kluczem programowym EE181: 2-kanałowy zegar astronomiczny cronotec z kluczem programowym Instrukcja obsługi Opis produktu Zegary astronomiczne EE180 i EE181

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Tempus Digital Cyfrowy zegar sterujący D GB CZ BZT Instrukcja montażu i obsługi BZT Podłączanie zewnętrznych przewodów jest dozwolone MENU

Tempus Digital Cyfrowy zegar sterujący D GB CZ BZT Instrukcja montażu i obsługi BZT Podłączanie zewnętrznych przewodów jest dozwolone MENU 310365 01 Tempus Digital Cyfrowy zegar sterujący BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ PL Instrukcja montażu i obsługi MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 BZT26440 N L L Podłączanie

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Tempus Digital Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący D GB CZ BZT28A71. Instrukcja montażu i obsługi BZT28A71

Tempus Digital Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący D GB CZ BZT28A71. Instrukcja montażu i obsługi BZT28A71 2 8mm 310366 Tempus Digital Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący BZT28A71 Instrukcja montażu i obsługi 0,5mm - 2,5mm 2 MENU 0 6 12 18 24 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T OK BTZ28A71 D GB CZ HR 16(10)A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania

Tygodniowy zegar sterujący 2-kanałowy Instrukcja użytkowania Nr katalogowy: 1073 00 1 Programowanie, odczytywanie 2 Ustawianie aktualnej godziny 3 Ustawianie dnia tygodnia 4 Wskazanie dni tygodnia (1 = pn, 2 = wt.. 7 = nd) 5 Kursor t do wskazywania dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący SHT-1 SHT-1/2 SHT-3 SHT-3/2 P L Spis treści Symbol, Podłączenie... 3 Uwagi... Charakterystyka... 5 Dane techniczne... 6 Wykonania zegarów sterujących, Obciążenia... 7 Opis aparatu...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu

Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu 000646680 Strona 1 z 13 1/5 Tastor Konsum SD - Astro Urządzenie do sterowania roletami z funkcją astro i przyłączem czujnika SD Instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY

Przycisk wybierania opcji Przycisk potwierdzenia programowania/przycisk kontroli ustawień Przycisk ustawień godziny ENTER/TEST PANEL OPERACYJNY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

termostat pomieszczeniowy TR-104

termostat pomieszczeniowy TR-104 SPIS TREŚĆI 1. DANE TECHNICZNE 2. OPIS 3. INSTALACJA 4. OBSŁUGA 4.1. Wyświetlacz 4.2. Klawiatura 4.3. Ustawianie zegara 4.4. Programowanie kalendarza 4.5. Podgląd i zmiana temperatury 4.6. Ręczna zmiana

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący TSDW1COA DK S FIN N CZ H PL RUS. Instrukcja montażu i obsługi TSDW1COA

Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący TSDW1COA DK S FIN N CZ H PL RUS. Instrukcja montażu i obsługi TSDW1COA 2 8mm 309521 Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący TSDW1COA 0,5mm - 2,5mm 2 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T 167381 Instrukcja montażu i obsługi 0 6 12 18 24 MENU OK TSDW1COA PL DK S FIN N CZ H PL RUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu TR 685-1 top2 685 0 101 TR 685-2 top2 685 0 102 TR 685-3 top2 685 0 103 TR 685-4 top2 685 0 104 990012345 F n:50 Hz R 6a U n:120/230 V~ I c:16(10)a C1 U c:250 V~ I c:8(1)a C2,C3,C4 Schaltuhr TR 685-4 top2

Bardziej szczegółowo

ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA

ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ASO-2 ASTRONOMICZNY STEROWNIK OŚWIETLENIA (s/n od 507/06) -1- Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 2 1.1. Zastosowanie... 2 2. Dane techniczne... 3 3. Opis działania i programowanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

2. Montaż, Uruchomienie, Podłączenie 3

2. Montaż, Uruchomienie, Podłączenie 3 PL 1. Spis treści 2 1. Obsah 2. Montaż, Podłączenie, Uruchomienie 3 3. Przyciski 4 4. Wyświetlacz 4 5. Nastawienia dokonane w zakladzie 5 6. Rozkazy 6 7. Zblokowanie dni tygodnia 7 8. Czasu zegarowego

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

SELEKTA SELEKTA 171 top2 RC. SELEKTA172 top2 PL H CZ. Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący. SELEKTA 171 top2 RC

SELEKTA SELEKTA 171 top2 RC. SELEKTA172 top2 PL H CZ. Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący. SELEKTA 171 top2 RC 2 2 309 279 01 SELEKTA SELEKTA 171 top2 RC SELEKTA 172 top2 171 0 100 172 0 100 Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący DATA L Ext N 0 6 12 18 24 MENU OK + SELEKTA 171 top2 RC

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

SELEKTA SELEKTA 170 top2 D GB F I. Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący. SELEKTA 170 top2

SELEKTA SELEKTA 170 top2 D GB F I. Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący. SELEKTA 170 top2 2 8mm 309 081 01 SELEKTA SELEKTA 170 top2 170 0 100 0,5mm - 2,5mm 2 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T 0 6 12 18 24 Instrukcja montażu i obsługi Cyfrowy astronomiczny zegar sterujący MENU OK SELEKTA 170

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

PRN-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI PRN-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący TSDW1CODG. Instrukacja obsługi i montażu GB D F E N PL TSDW1CODG

Cyfrowy zegar sterujący TSDW1CODG. Instrukacja obsługi i montażu GB D F E N PL TSDW1CODG 2 8mm 309 522- Cyfrowy zegar sterujący TSDW1CODG Ext L N RC 167382 0 6 12 18 24 Instrukacja obsługi i montażu MENU 0,5mm - 2,5mm 2 C1 16(10)A 250V~ 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T OK TSDW1CODG max. 100 m

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z programem dziennym

Termostat pokojowy z programem dziennym Termostat pokojowy z programem dziennym Instrukcja obsługi Nr produktu: 610701 Wersja 06/06 PRZEZNACZENIE Termostat pokojowy z programem dziennym służy do włączania podłączonych urządzeń (np. palnika,

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NEO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 5 2 3 4 6 7 1 Dzień 2 Pożądana (ustalona) temperatura 3 Ogrzewanie włączone/wyłączone 4 Noc 5 Przycisk funkcyjny 6 Obniżenie temperatury w ciągu dnia (5 dni) 7 Obniżenie temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo