PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI. TASKalfa 2550ci"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK OBSŁUGI TASKalfa 2550ci

2 Wstęp Dziękujemy za zakup TASKalfa 2550ci. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik obsługi, a potem przechowywać go w pobliżu urządzenia, aby zapewnić łatwy dostęp do podręcznika. Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów. Etykieta przedstawiona na rysunku stanowi gwarancję, że materiały eksploatacyjne są naszej produkcji. Dostarczane podręczniki Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne. Quick Guide Zawiera opis często wykonywanych czynności. Safety Guide Zapewnia informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia związane z instalacją i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik. Safety Guide (TASKalfa 2550ci) Zawiera opis miejsca instalacji urządzenia, etykiet ostrzegawczych itp. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik. Płyta DVD (Product Library) Podręcznik obsługi (ten podręcznik) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Command Center RX User Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide File Management Utility User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference

3 Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym Podręczniku Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej. Symbole OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. UWAGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne. Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.... [Ostrzeżenie ogólne]... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze] Symbol wskazuje, że powiązana sekcja zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]... [Demontaż zabroniony] Symbol oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są określone wewnątrz symbolu.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem] Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna). NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom. i

4 Spis treści Spis treści Mapa Menu iv Otoczenie xviii Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) xx Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania xxi Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa xxii 1 Nazwy części Panel operacyjny Urządzenie Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania Sprawdzanie akcesoriów Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli Kable podłączeniowe Włączanie/wyłączanie Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie Przełączanie języka wyświetlacza Ustawianie daty i czasu Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) Instalacja oprogramowania Command Center RX (Ustawienia poczty ) Ładowanie papieru Ładowanie oryginałów Podstawowa obsługa Logowanie/wylogowanie Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search Wyświetlacz panelu dotykowego Podgląd oryginałów Wybór trybu kolorowego Kopiowanie Wysyłanie Ekran potwierdzenia miejsc docelowych Przygotowanie do wysyłania dokumentu do komputera Określanie miejsca docelowego Korzystanie ze skrzynki dokumentów Anulowanie zadań Ekran Ustawienia podstawowe Program Zapisywanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) Korzystanie z przeglądarki internetowej Używanie aplikacji Weekly Timer Sprawdzanie licznika Ekran pomocy Konserwacja Regularna konserwacja Czyszczenie ii

5 Spis treści 5 Rozwiązywanie problemów Usuwanie awarii Reagowanie na komunikaty Usuwanie zaciętego papieru Dodatek Urządzenia opcjonalne Dodatek-2 Papier Dodatek-4 Dane techniczne Dodatek-12 Indeks Indeks-1 iii

6 Mapa Menu (Użyto tu nazw wyświetlanych na panelu dotykowym. Mogą się one różnić od przywołanych tytułów.) Oryginał/Papier/Wykańczanie Rozmiar oryginału Wybór papieru Oryginały o rozmiarach mieszanych Orientacja oryginału Sortuj/Przesunięcie (strona 3-18) Zszyj (strona 3-22) Taca wyjściowa Kolor/Jakość obrazu Gęstość (strona 3-11) Obraz oryginału (strona 3-12) Wybór kolorów Auto Kolor (strona 3-8) Pełny kolor (strona 3-8) Monochromaty czny (strona 3-8) Pojedynczy kolor Tryb EcoPrint Równowaga koloru Wyreguluj kolor Szybki obraz Ostrość Dostosowanie gęstości tła Nasycenie Zapobieganie przesiąk. Układ/edycja Powiększenie (strona 3-14) Połącz Margines/centrowanie Wybielanie krawędzi Broszura Druk dwustronny (strona 3-16) iv

7 Okładka Nakładka formularza Nr strony Strona Memo Plakat Powtórzenie obrazu Pieczątka tekstowa Dodatkowe informacje Ustawienia zaawansowane Skanowanie ciągłe Automatyczne obracanie obrazu Negatyw obrazu Odbicie lustrzane Informacja o kończeniu zadania Wpis nazwy pliku Zastąp priorytet Powtórz kopię Arkusz podkładowy folii Program (strona 3-59) Miejsce docelowe Książka adresowa (strona 3-42) Wpis adresu (strona 3-25) Wpis ścieżki folderu (strona 3-27) Wpis nr FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Wpis adresu i-fax (patrz Fax Operation Guide) Skan WSD/Skan DSM Oryginał/format wysyłania danych Rozmiar oryginału Oryginały o rozmiarach mieszanych 2-stronnie/oryginał książki Orientacja oryginału Rozmiar wysyłania Format pliku Rozdzielanie plików Długi oryginał (patrz Fax Operation Guide) v

8 Kolor/Jakość obrazu Ustawienia zaawansowane Program (strona 3-59) Gęstość Obraz oryginału Rozdzielczość skanowania Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Wybór kolorów Ostrość Dostosowanie gęstości tła Zapobieganie przesiąk. Powiększenie Centrowanie Wybielanie krawędzi Opóźniona transmisja FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Skanowanie ciągłe Informacja o kończeniu zadania Wpis nazwy pliku Temat/treść wiadomości i-fax Temat/treść (patrz Fax Operation Guide) Bezpośrednia transmisji FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Odpytywanie odb. FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Wyślij i drukuj Wyślij i zapisz FTP przekaz szyfrowany Pieczątka tekstowa Dodatkowe informacje vi

9 Skrzynka niestandardowa Zapisz plik Funkcje Rozmiar oryginału Oryginały o rozmiarach mieszanych 2-stronnie/oryginał książki Orientacja oryginału Rozmiar zapisywania Zapobieganie przesiąk. Gęstość Obraz oryginału Rozdzielczość skanowania Wybór kolorów Ostrość Dostosowanie gęstości tła Powiększenie Centrowanie Wybielanie krawędzi Skanowanie ciągłe Informacja o kończeniu zadania Wpis nazwy pliku Otwórz Drukuj Funkcje Wybór papieru Sortuj/Przesunięcie (strona 3-18) Zszyj (strona 3-22) Taca wyjściowa Połącz Margines/centrowanie Broszura Druk dwustronny (strona 3-16) Okładka Nakładka formularza Nr strony Informacja o kończeniu zadania Wpis nazwy pliku Usuń po wydrukowaniu Zastąp priorytet Tryb EcoPrint vii

10 Powiększenie Pieczątka tekstowa Pieczęć bates Równowaga koloru Wyreguluj kolor Szybki obraz Nasycenie Kolor/Jakość Gęstość (strona 3-11) obrazu Obraz oryginału (strona 3-12) Wybór kolorów Ostrość Dostosowanie gęstości tła Zapobieganie przesiąk. Wyślij Miejsce docelowe (strona 3-42) Funkcje Rozmiar wysyłania Format pliku Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Centrowanie Opóźniona transmisja FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Informacja o kończeniu zadania Wpis nazwy pliku Temat/treść wiadomości i-fax Temat/treść (patrz Fax Operation Guide) FTP przekaz szyfrowany Usuń po transmisji Powiększenie Rozdzielanie plików Pieczątka tekstowa viii

11 Skrzynka zadań Pamięć wymienna Kolor/Jakość obrazu Dołącz Przenieś/Kopiuj Szczegóły (strona 3-48) Wyszukaj(Nazwa) (strona 3-48) Wyszukaj(nr) (strona 3-48) Dodaj/edytuj Druk prywatny/zapisane zadanie Szybka kopia/wydruk roboczy i wstrzymanie Powtórz kopię Formularz dla nakładki Zapisz plik Funkcje Pieczęć bates Gęstość Obraz oryginału Rozdzielczość Wybór kolorów Ostrość Dostosowanie gęstości tła Zapobieganie przesiąk. Rozmiar oryginału Oryginały o rozmiarach mieszanych 2-stronnie/oryginał książki Orientacja oryginału Rozmiar zapisywania Zapobieganie przesiąk. Gęstość Obraz oryginału Rozdzielczość skanowania Wybór kolorów Ostrość Dostosowanie gęstości tła Powiększenie Centrowanie Wybielanie krawędzi Skanowanie ciągłe Informacja o kończeniu zadania ix

12 Wpis nazwy pliku Format pliku Pieczątka tekstowa Dodatkowe informacje Drukuj Funkcje Wybór papieru Sortuj/Przesunięcie (strona 3-18) Zszyj (strona 3-22) Taca wyjściowa Druk dwustronny (strona 3-16) Informacja o kończeniu zadania Zastąp priorytet Pieczątka tekstowa Dodatkowe informacje Zaszyfrowane hasło do PDF Druk JPEG/TIFF Dopasuj dokument XPS do strony Kolor/ Jakość obrazu Wybór kolorów Skrzynka faksów (patrz Fax Operation Guide) Program (strona 3-59) Zadania drukowania Zadania wysyłania Zadania zapisywania Urządzenie/Komunikacja Papier/materiały eksploatacyjne x

13 Ustawienia wspólne Język Ekran domyślny Dźwięk Alarm Głośność głośnika FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Głośność monitora FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Układ klawiatury Ustawienia oryginału/ Niestandardowy rozmiar oryginału papieru Niestandardowy rozmiar papieru Ustawienie kasety Ust. tacy uniwersalnej Ustawienie typu nośnika Domyślne źródło papieru Ustawienia autowykrywania oryginału Nośnik dla auto (kolor) Nośnik dla auto (mono) Źródło papieru dla okładki Czynności związane z papierem specjalnym Miara Obsługa błędów Błąd dupleksu Błąd wykańczania Błąd braku zszywek Przekrocz. limit wykończ. Błąd niedopasowania papieru Niezgodność włożonego papieru Zacięcie przed zszywaniem Taca wyjściowa Potwierdzenie orientacji Czynności związane z brakiem toneru kolorowego Domyślne ustawienia Orientacja oryginału funkcji Obraz oryginału (Kopiowania) Obraz oryg. (Wyś./Zap.) Rozdzielczość skanowania Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz Fax Operation Guide) xi

14 Wybór koloru (kopia) Wybór kol. (wyślij/zapisz) Format pliku Rozdzielanie plików Gęstość tła (Kopiowania) Gęstość tła (wyślij/zapisz) Zapobieganie przesiąk. (Kopiuj) Zapob. przesiąk. (Wyś./Zap.) Powiększenie Domyślne wybielanie krawędzi Wybiel. kraw. do ost. str Margines domyślny Automatyczne obracanie obrazu Tryb EcoPrint Poz. oszcz. toneru (EcoPrint) Obraz High Comp PDF Kompresja kolor TIFF Jakość obrazu (Format pliku) Sortuj/przesunięcie Druk JPEG/TIFF Dopasuj dokument XPS do strony Skanowanie ciągłe PDF/A Wpis nazwy pliku Temat/treść wiadomości Powtórz kopię Typ klawiatury USB Pieczątka systemowa Dostosuj wyświetlanie stanu Poziom alertu o małej ilości toneru Przesuń dokumenty jednostronicowe Wyświetl dziennik zadań xii

15 Kopiuj Wyślij Wybór papieru Automatyczne obracanie obrazu Automatyczny wybór papieru Automatyczny priorytet % Rezerwuj następne zadanie według priorytetu Wstępny limit Rejestracja ustawienia podstawowe Rejestracja ustawienia podstawowe Sprawdzenie miejsca docelowego przed wysłaniem Sprawdzenie wpisu dla nowego m. doc. Typ koloru Ekran domyślny Wyślij i przekaż dalej Skrzynka Skrzynka niestandardowa dokumentów/ Skrzynka faksów (patrz Fax Operation Guide) pamięć wymienna Skrzynka zadań Przechow. zad. szyb. kop. Przechowywanie powtarzalnych zadań kopiowania Usunięcie przechowywanych zadań Skrzynka odpytywania (patrz Fax Operation Guide) Rejestracja ustawienia podstawowe FAKS (patrz Fax Operation Guide) Drukarka Emulacja Ustawienia koloru Tryb błyszcz. Tryb EcoPrint Poz. oszcz. toneru (EcoPrint) Zastąp A4/Letter Druk dwustronny Kopie Orientacja Limit czasu wysuwu strony Czynność związana z wysuwem wiesza Czynność związana z powrotem znaku Nazwa zadania Nazwa użytkownika Tryb podawania papieru xiii

16 System Sieć Nazwa hosta Ustawienia TCP/IP TCP/IP IPv4 IPv6 Szczeg. protok. NetWare AppleTalk skan WSD druk WSD Enhanced WSD Enhanced WSD (SSL) Bezp. Protokół SSL Zabezp. IPP Zabezp. HTTP Zabezp. LDAP Zabezpieczenia SMTP Zabezpieczenie POP3 (użytkownik 1) Zabezpieczenie POP3 (użytkownik 2) Zabezpieczenie POP3 (użytkownik 3) IPSec interfejs LAN Uruchom ponownie sieć Uruch. pon. całe urządzenie Ustawienia blokowe Host USB interfejsu Urządzenie USB Opcjonalny interfejs 1 Opcjonalny interfejs 2 Poziom zabezpieczeń Bezpieczeństwo danych Funkcja opcjonalna xiv

17 Data/ czasomierz Dopasowanie /konserwacja Data/czas Format daty Strefa czasowa Automatyczne resetowanie panelu Automatyczne uśpienie Automatyczne czyszczenie błędów Minutnik trybu energooszczędnego. Resetuj czasomierz Czasomierz uśpienia Minutnik kasowania przerwania. Pomijanie zadań z błędem Czasomierz czyszczenia błędów Czas braku dostępu (patrz Fax Operation Guide) Regulacja gęstości Kopiuj Wyślij/skrzynka Dostosowanie Kopiuj (Automatyczne) gęstości tła Wyślij/skrzynka(Automatyczne) Odświeżanie bębna Korekcja czarnych linii Inicjalizowanie systemu Jasność wyświetlacza Tryb cichy Automatyczna korekcja kolorów Rejestracja kolorów Cykl kalibracji Dopasowanie krzywej tonów Kalibracja Odświeżanie wywoływacza Czyszczenie skanera laserowego xv

18 Raport Drukuj raport Strona stanu Lista czcionek Stan sieci Stan usługi Ustawienia raportu administracyjnego (patrz Fax Operation Guide) Edytuj miejsce docelowe Logowanie użytkownika/ rozliczanie zadań Ustawienie raportu wyników Wyślij historię dziennika Raport wyniku wysyłania Raport wyników odbioru FAKSU (patrz Fax Operation Guide) Ustawienia komunikatu o zakończeniu zadania. (patrz Fax Operation Guide) Wysyłanie automatyczne Wyślij historię dziennika Miejsce docelowe Temat dziennika zadań Książka adresowa Klawisz szybkiego dostępu Druk. Listy (patrz Fax Operation Guide) Ustawienia domyślne Sortuj książki adresowej Dokładniej Typ książki adresowej Ustawienie logowania użytkownika Logowanie użytkownika Lista użytkowników lokalnych Autoryz. lokalna Ust. autoryzacji Autoryzacja grupowa grupowej Lista grupy Ustaw. uwierzyteln. gościa Uzyskaj właś. użyt. siec. Ustawienia prostego logowania Uwierzytelnienie gościa Właściwość gościa Proste logowanie Przycisk prostego logowania xvi

19 Ustawienie rozliczania Rozliczanie zadań zadań Drukuj raport rozliczania Rozliczanie wszystkich zadań Rozliczanie każdego zadania Lista rozliczania Ustawienie domyślne Zastosuj limit Licznik kopiarki/ drukarki Domyślny limit licznika Licz według rozmiaru papieru Zadanie o nieznanym id. Właściwość użytkownika Aplikacja Internet xvii

20 Otoczenie Urządzenie może pracować w następujących warunkach: Temperatura: 10 do 32,5 C (Wilgotność powinna wynosić do 70%, gdy temperatura wynosi 32,5 C). Wilgotność: 15 80% (Temperatura powinna wynosić do 30 C, gdy wilgotność wynosi 80%). Papieru powlekanego należy używać przy temperaturze do 25 C i wilgotności do 60%. Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Zaleca się, aby korzystać z urządzenia w temperaturze: około C lub mniej przy wilgotności: około 36 do 65%. W celu użytkowania urządzenia w optymalnych warunkach, dostosować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu. Dodatkowo, podczas wyboru lokalizacji urządzenia należy unikać wymienionych poniżej miejsc. Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikać lokalizacji narażonych na drgania. Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury. Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza. Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału nieodpornego na oddziaływanie kółek, podczas przesuwania urządzenia po instalacji podłoga może ulec uszkodzeniu. Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia. xviii

21 Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych UWAGA Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować oparzenia. Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz kontaktu z oczami i skórą. W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem. W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner. Inne środki ostrożności Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne. Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40 ºC, unikając gwałtownych zmian temperatury i wilgotności. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować. Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu, a główny wyłącznik zasilania jest wyłączony, wysyłanie faksów jest niemożliwe. Aby wejść w tryb uśpienia, nie wolno wyłączać głównego włącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym. xix

22 Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia. Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 według normy IEC/EN :2007. Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia laserem. Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika. Etykieta pokazana poniżej jest umieszczona na urządzeniu z prawej strony. xx

23 Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może być zabronione. Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/ skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania. Pieniądze papierowe Banknoty Papiery wartościowe Znaczki Paszporty Świadectwa i certyfikaty Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione powyżej. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. xxi

24 Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień: Informacje prawne...xxiii Kwestia nazw handlowych...xxiii Funkcja sterowania oszczędnością energii... xxx Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego... xxx Oszczędzanie zasobów - Papier... xxx Korzyści dla środowiska wynikające z Zarządzania Energią"... xxx Program Energy Star (ENERGY STAR )...xxxi Informacje o Podręczniku obsługi...xxxii xxii

25 Informacje prawne Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody firmy KYOCERA Document Solutions Inc. jest zabronione. Kwestia nazw handlowych PRESCRIBE i KPDL są znakami towarowymi firmy Kyocera Corporation. TASKalfa jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy KYOCERA Document Solutions Inc.. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation. Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc. IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank. Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy International Typeface Corporation. W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST MicroType firmy Monotype Imaging Inc. To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group. To urządzenie jest wyposażone w moduł NF opracowany przez firmę ACCESS Co., Ltd. Ten produkt zawiera przeglądarkę NetFront firmy ACCESS CO., LTD. ACCESS, logo ACCESS i NetFront są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ACCESS CO., LTD. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach ACCESS CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia i nie są używane. xxiii

26 GPL/LGPL Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/ lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania, a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL. Więcej informacji o dostępności kodu źródłowego znajduje się na stronie Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xxiv

27 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xxv

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Podręcznik obsługi FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN PODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI > Wstęp Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Niniejszy Podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. LiDE 220

Podręcznik online. LiDE 220 LiDE 220 Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu Skanowanie Rozwiązywanie problemów polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4887-01 PL NPD4887-01 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu.

MG6400 series. Podręcznik online. Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu. MG6400 series Podręcznik online Najpierw przeczytaj Przydatne funkcje dostępne w urządzeniu Podstawowe informacje o urządzeniu polski (Polish) Zawartość Najpierw przeczytaj................................................

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 06 February 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PRINT COPY SCAN FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn PODRĘCZNIK OBSŁUGI FAKSU Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL

Przewodnik pracy w sieci NPD4947-00 PL NPD4947-00 PL Spis treści Spis treści Wprowadzenie Uwagi... 3 Informacje na temat niniejszego podręcznika... 3 Przestroga, Ważne i Uwaga... 3 Wersje systemów operacyjnych... 3 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 25 February 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Przewodnik użytkownika NPD3399-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana

Bardziej szczegółowo