Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Monika Domańska Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Kraków, październik 2013

2 Spis treści 1. Wstęp Wielka Brytania Niemcy Austria Francja Grecja Finlandia Inne kraje skandynawskie: Szwecja, Dania Łotwa Estonia Litwa Holandia Hiszpania Węgry Belgia Czechy, Słowacja Kraje bałkańskie USA Chiny... 71

3 1. Wstęp Szybko zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza stawia nowe wyzwania przed szkolnictwem wyższym na całym świecie. Pod hasłami społeczeństwa wiedzy, wspierana jest polityka jak najszerszego dostępu do wykształcenia. Jednocześnie nastąpiła zmiana kontekstu, w jakim funkcjonują uczelnie - zatrudnialność absolwentów rozumiana jako potencjał ułatwiający świadome i skuteczne operowanie na zmieniającym się rynku pracy staje się głównym wyznacznikiem jakości kształcenia. Wprawdzie ciągle jeszcze najbardziej uznawane rankingi uniwersyteckie uwzględniają w metodyce kwestie badań naukowych, nagród Nobla i cytowań w uznanych czasopismach badawczych, ale czynniki, którymi kierują się kandydaci na uczelnie wyższe to możliwość uzyskania pracy pewnej, dobrze płatnej, satysfakcjonującej. Aspiracje edukacyjne młodzieży na całym świecie rosną. Tendencja ta jest doskonale widoczna w Polsce, gdzie nastąpił skokowy wzrost wskaźników skolaryzacji a liczba wyższych uczelni pomimo zmian demograficznych jest niezwykle wysoka. Wykształcenie wyższe jest tradycyjnie uważane za przepustkę do lepszego świata pracy i traktowane jako inwestycja, zapewniająca sukces finansowy i zabezpieczającą przed bezrobociem. Podobnie jest w innych krajach w Europie i na świecie (np. Chiny 30 krotny wzrost liczby studiujących). Zapotrzebowanie rynku pracy na osoby z wyższym wykształceniem jest bezdyskusyjne. Raport CEDEFOP prognozuje wzrost ilości zawodów w obszarach wymagających wiedzy i umiejętności z 29% w roku 2010 do 35% w Jednocześnie stopa bezrobocia osób w wyższym wykształceniem rośnie a dyplom wyższej uczelni nie jest już bezwzględną gwarancją zatrudnienia. Wywołuje to w absolwentach uczelni poczucie frustracji i rozczarowania a obywateli, polityków i przedstawicieli środowiska akademickiego skłania do refleksji na temat jakości szkolnictwa wyższego. Absolwenci muszą sami wziąć odpowiedzialność za własną przyszłość zawodową w warunkach rosnących wymagań pracodawców, dużej konkurencji na rynku. Niesie to potrzebę zdobycia dodatkowej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji związanych z wyborem zawodu, pracodawcy, dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego wobec konieczności kształcenia się przez całe życie oraz z przygotowaniem do

4 podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy, który wymaga przedsiębiorczości, innowacyjnego myślenia, zaradności, świadomości własnej wartości, doskonałej komunikacji, dbałości o własny rozwój zawodowy. Potrzeby te i brak pewności budzą w młodych ludziach stojących u progu kariery poczucie zagrożenia stanowi przeszkodę w odniesieniu pożądanego sukcesu. Stąd wzmożona potrzeba pomocy i doradztwa. Władze uczelni wyższych w Europie i na świecie widzą od dawna potrzebę zaangażowania się w dobre przygotowanie swoich studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy nie tylko poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem studiów ale także wykształcenie uniwersalnych kompetencji, zapewnienie pomocy doradczej czy psychologicznej i dostępu do informacji ułatwiających start zawodowy, aktywne planowanie kariery i funkcjonowanie w nowej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Jedną z metod zaspokojenia tych potrzeb jest rozwój instytucjonalny usług doradczych i informacyjnych wyrażający się tworzeniem nowych jednostek w strukturze uczelni takich jak: ośrodki pomocy psychologicznej, centra informacji, biura karier. W Polsce biura karier działają od lat 90-tych XX wieku. Ich początki były trudne, ale dzięki dobrym wzorcom europejskim, z których skorzystano (Wielka Brytania, Holandia), dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, skromnym ale stałym dopływom środków finansowych w ramach różnych schematów finansowych najpierw krajowych (środki Krajowego Urzędu Pracy, projektu Pierwsza Praca), a następnie unijnych (Kapitał Ludzki) rozwinęły swoją działalność dorównując a nawet w wielu wypadkach przewyższając poziom europejski. Tak jak wzorce brytyjskie i holenderskie wykorzystywane były przy rozwijaniu polskiej sieci biur karier, która z 9 biur w roku 1997 osiągnęła obecnie liczbę ok. 300, tak polskie biura stanowią wzór do naśladowania i modelowe rozwiązanie przy tworzeniu biur w innych krajach (Serbia, Chorwacja, kraje Kaukazu) i ulepszaniu działania istniejących biur europejskich (Hiszpania, Portugalia, uczelnie grupy Santander). Mimo różnic kulturowych, ekonomicznych różnych warunków gospodarczych panujących w różnych krajach sama idea i zasady pozostają niezmienne. Stąd możliwość korzystania z doświadczeń innych, z dobrych praktyk i temu celowi służy też ta publikacja, w której starałam się oprócz przedstawienia ogólnych zasad i warunków funkcjonowania biur karier w

5 różnych krajach skupić się na ciekawych, innowacyjnych rozwiązaniach możliwych do zastosowania lub tylko przemyślenia w warunkach polskich. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały niektóre elementy funkcjonowania systemów doradztwa na uczelniach w wybranych krajach europejskich, a także w USA i Chinach wraz z wnioskami i rekomendacjami wynikającymi stąd dla biur karier w naszym kraju. Opisy te powstały w oparciu o: 1. własne obserwacje autorki poczynione przy okazji odwiedzania biur w ramach projektów TEMPUS, Leonardo da Vinci, i innych, informacji uzyskanych od pracowników biur karier spotykanych podczas konferencji międzynarodowych w których brała udział jako przedstawiciel i inicjator Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier a także ekspert boloński specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnialności. 2. kwerendę internetową 3. bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe z ok. 30 biurami w UK i Finlandii (tabela z wynikami ustrukturyzowanego wywiadu Załącznik 1) 4. wywiady z pracownikami polskich biur karier, którzy w ostatnim czasie odwiedzili biura w innych krajach (lista rozmów załącznik 2).

6 2. Wielka Brytania Historia Chociaż sama idea pomagania i doradzania młodzieży oderwanej od domu rodzinnego w wyniku specyfiki systemu prywatnego szkolnictwa brytyjskiego jest starsza, pierwsze biura poradnictwa dla młodzieży (obejmujące usługi dla studentów) powstawały na podstawie dokumentu Education Act (Choice of Employment) wydanego w roku 1910 (a więc później niż w USA), były to tzw Juvenile Employment Offices. Po II wojnie światowej biura doradztwa zawodowego powstawały przy masowo przy szkołach średnich i uniwersytetach. Jak bardzo jest to znaczący i wpisany w tradycję element procesu edukacji niech świadczy fakt, że nawet w kultowej książce H. Rowling Harry Potter prowadzi rozmowę z doradcą zawodowym. Działania Biura brytyjskie główny nacisk kładą na poradnictwo (counselling), rozumiane jako pomoc w określeniu dalszej zawodowej drogi życiowej studentów w oparciu o ich możliwości zidentyfikowane poprzez rozmowy i testy prowadzone przez doradców zawodowych. Klientami biur karier są najczęściej studenci, absolwenci są kierowani są do krajowego systemu poradnictwa (biura pracy), chociaż na niektórych uczelniach nie ma takich ograniczeń lub istnieją ograniczenia czasowe (np. biura doradzają absolwentom przez 5 lat po ukończeniu przez nich studiów). Usługi poradnictwa świadczone są według wzorców przypominających terapię, są ograniczone czasowo i zamawiane ze znacznym wyprzedzeniem. Pracowników polskich biur karier czasem dziwiło dość ich zdaniem biurokratyczne, zrutynizowane i odpersonalizowane podejście do studentów 1. Zresztą temat krytyki jakości usług doradczych pojawił się w prasie brytyjskiej 2. Studenci narzekali też na rutynę i niewiedzę doradców co do zmian na rynku pracy szczególnie w obszarze nowych zawodów (np. nowe media, praca w agencjach kreatywnych, nowe usługi), nowych 1 Wizyta przedstawiciela Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Cardiff 2 10 things every graduate should know before they start job hunting, Tanya de Grunwald,The Guardian, Friday 1 June 2012;

7 możliwości zatrudnienia (freelancing), pozostając w starym schemacie pojęciowym normalny pracodawca praca na pełny etat. Biura są znakomicie wyposażone, zatrudniają wielu specjalistów. W Tabeli 1 zestawiłam wielkość zatrudnienia w oparciu o listę członków stowarzyszenia AGCAS. Ponieważ stowarzyszenie grupuje doradców zawodowych faktyczna liczba zatrudnionych może być większa. Niektórzy doradcy pracują na części etatu, ale liczby i tak są imponujące. Inne dane liczbowe dotyczące działań biur karier zawiera Załącznik 1. Są to wyniki ustrukturyzowanego wywiadu z pracownikami wybranych biur brytyjskich. Tabela 1. Liczba zatrudnionych w biurach karier w Wielkiej Brytanii i Irlandii na podstawie materiałów sieci AGCAS Nazwa Zatr. Nazwa Zatr. Nazwa Zatr University of London 88 University of Dundee 17 Dublin Institute of Technology 9 University of Birmingham 63 University of the West of Scotland 17 Liverpool HopeUniversity 9 University of Nottingham 54 BangorUniversity 16 SouthamptonSolentUniversity 9 University of Edinburgh 51 Birmingham City University 16 Kingston University 8 University of the West of England, Bristol 49 Cardiff Metropolitan University 16 Robert Gordon University 8 University of Leeds 44 NorthumbriaUniversity 16 University of Gloucestershire 8 University of Warwick 44 University of Brighton 16 University of Wolverhampton 8 University of Exeter 42 University of Southampton 16 Dublin University, Trinity College 7 University of Manchester 42 University of Westminster 16 KeeleUniversity 7 University of Sheffield 40 BPP University College of Professional Studies 15 University of Bolton 7 City University 34 Imperial College London 15 University of Cumbria 7 Newcastle University 34 Plymouth University 15 University of Lincoln 7 Nottingham Trent University 32 University College Cork 15 University of Northampton 7 Sheffield HallamUniversity 32 University of Salford 15 York St John University 7 University of York 31 AberystwythUniversity 14 Canterbury Christ Church University 6 University of Hertfordshire 30 Heriot-Watt University 14 University for the Creative Arts 6 Liverpool John MooresUniversity 29 Regent's College 14 University of Abertay 6 University of Bristol 29 SwanseaUniversity 14 University of Bedfordshire 6 Cardiff University 28 University of Greenwich 14 University of Worcester 6 Open University 28 University of Strathclyde 14 LeedsTrinityUniversity College 5

8 University of Essex 28 Aston University 13 National University of Ireland, Maynooth 5 Durham University 27 Coventry University 13 Swansea Metropolitan University 5 University of Central Lancashire 26 EdinburghNapierUniversity 13 University of Chichester 5 Manchester Metropolitan University 25 University College Dublin 13 London South Bank University 4 University of East Anglia 25 University of Hull 13 MiddlesexUniversity 4 De MontfortUniversity 24 University of Sunderland 13 University of the Highlands and Islands 4 University of Cambridge 24 University of the Arts London 13 CranfieldUniversity 3 University of Ulster 24 Edge Hill University 12 Dublin City University 3 London School of Economics Queen Margaret University, 23 FalmouthUniversity 12 and Political Science Edinburgh 3 LoughboroughUniversity 23 Glasgow CaledonianUniversity 12 University College Birmingham 3 University of Sussex 23 Leeds Metropolitan University 12 University of Wales Trinity Saint David 3 Lancaster University 22 Oxford Brookes University 12 University of Wales, Newport 3 Oxford University 22 RoehamptonUniversity 12 University of Winchester 3 University of Glasgow 22 TeessideUniversity 12 Bournemouth University 2 University of Leicester 22 University of Aberdeen 12 University of Buckingham 2 StaffordshireUniversity 21 University of Huddersfield 12 University of Glamorgan 2 University of Liverpool 21 University of St Andrews 12 Blackburn College 1 BrunelUniversity 20 University of Bath 11 GSM London 1 Queen'sUniversity of Belfast 20 University of Limerick 11 HealthEducationNorth East 1 University of Portsmouth 20 GlyndwrUniversity 10 Martin Pennington Consulting 1 University of Derby 19 National University of Ireland, Galway 10 South West PeninsulaDeanery 1 University of Reading 19 University of Kent 10 StMary'sUniversity College 1 Anglia RuskinUniversity 18 University of SouthWales 10 TranscenditLtd 1 London Metropolitan University College Plymouth St 18 University of Surrey 10 University Mark and St John 1 University of Stirling 18 University of West London 10 Writtle College 1 University of Bradford 17 Bath Spa University 9 University of Chester 17 Buckinghamshire New University 9 Klientami biur brytyjskich są głównie studenci drugiego i trzeciego roku (absolwenci undergraduate studies), którzy potrzebują zarówno porad zawodowych jak i informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Biura organizują spotkania z pracodawcami, coroczne

9 procedury rekrutacyjne na uczelniach i prowadzą analizy rynku pracy na potrzeby uczelni jako że uruchomienie nowego kierunku studiów na uczelni wymaga rzetelnie opracowanego potwierdzenia zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Biura stanowią też centra informacyjne studenci znajdują tam uporządkowane wg systemu identycznego w całym kraju (kolory odpowiadają różnym działom) informacje o zawodach, firmach bezpłatne poradniki, corocznie wydawane katalogi ofert pracy firm komercyjnych, bibliotekę, kilka do kilkunastu stanowisk internetowych. Fot. 1 Biuro Karier w Sheffield (foto Monika Domańska) Fot. 2 Biuro Karier w Hull (foto Monika Domańska)

10 Daje się jednak zaobserwować, szczególnie w ostatnich latach, zmiana podejścia związana z odejściem od wyłącznego czystego doradztwa w stronę prowadzenia przez biura działalności komercyjnej, w tym pobieranie opłat za zamieszczanie ogłoszeń firm poszukujących pracy na stronach internetowych biur, rozwijanie, przynoszących zyski, targów pracy czy umożliwienie firmom zorganizowanego prowadzenia wstępnej rekrutacji na uczelniach (w tym np udostępnianie pomieszczeń). Wiąże się z tym znacząca informatyzacja działań biur nie tylko dla potrzeb e-doradztwa ale także podnosząca profesjonalizm w dziedzinie kontaktów komercyjnych z firmami. Biura coraz częściej zakupują kosztowne (rzędu 30 tys. funtów) profesjonalne systemy zarządzania z elementami CRM (Customers Relations Management) przy czym jako klient traktowany jest nie tylko student ale i pracodawca. Skłonność ku komercjalizacja jest w Wielkiej Brytanii dość delikatna w porównaniu do USA ale daje się zaobserwować. Poniżej opiszę kilka form działalności, które wykraczają poza tradycyjny zakres i mogą być inspiracją do działań biur w Polsce 1. Rozwijanie umiejętności komunikacji pisemnej poprzez zachęcanie studentów do opisywania i dokumentowania swoich osiągnięć zawodowych (porównać można to do francuskiej inicjatywy PEC). 2. Rozwijanie form i narzędzi dokumentacji osiągnięć i rozwoju studentów np. projekt HEAR (Higher Education Achievement Record) na Uniwersytecie Swansea (m.in. pisanie blogów o rozwoju zawodowym). Na Uniwersytecie w Kingston studenci mają opracować i opisać Personal Training Plan. 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu samodzielne rozwijanie zatrudnialności (rozumianej jako własny potencjał) przez studentów Employability Awards. Jest to coraz popularniejszy projekt na uczelniach. Studenci otrzymują coś w rodzaju indeksu w którym dokumentują/zbierają punkty za udział w szkoleniach (organizowanych przez biura karier ale nie tylko) rozwijających umiejętności przydatne na rynku pracy np. poznanie siebie (wartości, typ osobowości, style uczenia się) zwieńczone napisaniem eseju (znowu opis- rozwój komunikacji pisemnej), opracowanie dokumentów aplikacyjnych, ćwiczenie rozmowy, inne określone regulaminem działania oraz za wszelkie doświadczenia zawodowe (prace czasowe, wolontariat, praktyki). Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów studenci otrzymują certyfikaty

11 (rozpoznawane i cenione przez pracodawców) lub nawet nagrody rzeczowe lub pieniężne fundowane przez sponsorów firmy lub urzędy. Przykłady: Swansea Employability Award (SEA), RED Award certyfikat wydaje Uniwersytet w Reading, Lancaster Award, Futures Award (Central Lancashire University), York Employability Award. 4. Ważna jest inspiracja do korzystania z biur ze strony rówieśników rozpowszechniony jest system ambasadorów biur karier (Brunel University). 5. Biura Karier dostarczają informacji pracownikom uczelni, na stronach internetowych wśród adresatów są podawani studenci, absolwenci, pracodawcy i właśnie pracownicy uczelni, dla których biuro karier przygotowuje materiały np. o definicji zatrudnialności, sytuacji na rynku pracy, pożądanych umiejętnościach i kompetencjach (Cardiff University). Pracownicy biur regularnie spotykają się z nauczycielami akademickimi. Pytani o szczególnie cieszące się zainteresowaniem studentów szkolenia pracownicy biur wymienili raczej tradycyjny zestaw: Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych metoda case study Warsztaty dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do procedur rekrutacyjnych w tym Assessment Centre, autoprezentacja (Developing your Brand), obecności w mediach społecznych, przedsiębiorczości. Zapytani o najbardziej popularne wśród studentów działania 3 pracownicy biur wymienili: targi pracy (w tabeli w Załączniku 1 widać skalę tych przedsięwzięć, w kilku przypadkach deklarowana liczba pracodawców przekracza 100), korzystanie ze strony biura (150 tysięcy użytkowników rocznie), zajęcia z planowania kariery zawodowej, stworzenie systemu dla wsparcia zajęć z Professional studies 14 e- lekcji, z których studenci mogą korzystać indywidualnie lub mogą być 3 bezpośredni kontakt z biurami patrz Załącznik 1.

12 wykorzystywane przez prowadzących zajęcia (bardziej efektywna metoda, przymus ma znaczenie). W 2012 roku największy wskaźnik 97,6% absolwentów pracujących lub uczących się dalej 6 miesięcy po studiach osiągnął Robert Gordon University w Aberdeen w Szkocji. Tamtejsze biuro działa bardzo tradycyjnie prowadzi doradztwo, zapewnia dostęp do informacji, opracowuje atrakcyjne wizualnie poradniki (.pdf i wersja papierowa), prowadzi internetowa bazę danych My Career a na stronie udostępnia prezentacje linki i filmy wideo o charakterze szkoleniowym. Jedyna innowacja to umieszczenie na uczelnianej platformie Moodle kursów planowania kariery. Technologie Biura karier korzystają z nowoczesnych technologii, prawie wszystkie są obecne na Facebooku (chociaż z obserwacji wynika, że jest to głównie działanie informacyjne, nie ma reakcji na artykułu i informacje prezentowane na FB czy dyskusji w społeczności jest to jedynie stosowany i zapewne efektywny kanał informacyjny), ilość obserwatorów (lajków) stron jest podobna jak w Polsce kila tysięcy osób max. Na stronach publikowane są też podcasty krótkie filmiki i prezentacje lub filmy video (najczęściej opracowywane przez AGCAS) Badania losów zawodowych absolwentów Biura brytyjskie aktywnie uczestniczą w prowadzeniu ogólnokrajowych badań statystycznych losów zawodowych absolwentów Destination Leavers Higher Education, DLHE). W Wielkiej Brytanii przy Ministerstwie Edukacji działa HESA Higher Education Statistics Agency której zadaniem jest m.in. prowadzenie statystyki zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni i zawodów. Dostarczanie przez uczelnie informacji o losach min. 80% absolwentów 6 miesięcy po ukończeniu studiów jest obowiązkowe, pozyskiwanie informacji odbywa się poprzez ujednolicone w całym kraju formularze elektroniczne a także drogą telefoniczną (biura karier robią to w oparciu o własny personel lub zatrudniają jako ankieterów studentów) a dane zbiorcze są publikowane w formie dorocznych raportów. Rankingi uczelni pod względem zatrudnialności studentów mają zatem solidne podstawy.

13 Kwestionariusze są bardzo proste, a zbierane dane ograniczają się do: statusu zawodowego, informacji o firmach zatrudniających absolwentów, zarobkach i lokalizacji (badania mobilności). HESA prowadzi także badania absolwentów po 3 i 5 latach od ukończenia studiów (Longitudinal Survey) na wybranej próbie nieprzekraczającej 10% populacji. Wymagana prawem pod karą grzywny wysoka responsywność badań DLHE (80%), ujednolicona metodyka, status podawany na konkretny dzień roku, w miarę jednolita struktura uczelni wyższych wszystko to sprawia, że wyniki badań (głównie wskaźnik procentowy zatrudnionych) mogą być i są porównywane. Porównywalność badań i ich publiczna dostępność prowadzi nieuchronnie do tworzenia rankingów i ogromnej presji z tym związanej. Presja ta może prowadzić nawet do manipulacji danymi, czemu zapobiegać mają audyty prowadzone przez niezależne firmy audytorskie (KPMG). Presja ma też pozytywne elementy. Na uczelniach powoływane są specjalne jednostki ds. zatrudnialności rozliczane z wyników DLHE danej uczelni na tle innych albo zatrudniani są menadżerowie kontraktowi, których jedynym zadaniem jest pozytywna zmiana wskaźników. Rzeczywistym zmianom ulegają programy studiów, uczelnie nawiązują intensywne kontakty z pracodawcami, do programu studiów wprowadzane są obowiązkowe zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej wszystko po to, aby wejść do pierwszej dziesiątki. Biura karier rozpowszechniają informacje o losach zawodowych absolwentów What do xxx University Graduates do (Co robią absolwenci uczelni XXX) jest stałą pozycją w strukturze stron internetowych biur karier poszczególnych uczelni (w oparciu o wyniki DLHE). Współpraca biur - AGCAS Biura karier współdziałają w ramach sieci AGCAS (www.agcas.org.uk) Association of Graduate Careers Advisory Services działającego w formie prawnej stowarzyszenia (charity status podobny do organizacji pożytku publicznego). Celem AGCAS jest przede wszystkim współpraca i wymiana doświadczeń, lobbying na rzecz biur i ich reprezentacja, efektywne wykorzystanie zasobów np. poprzez publikowanie materiałów informacyjnych (np. ulotki I have graduated from <nazwa kierunku>. What next?), edukacyjnych (filmy). AGCAS organizuje też szkolenia i doroczne konferencje dla swoich członków. Członkostwo w AGCAS jest otwarte dla biur spoza Wielkiej Brytanii członkiem AGCAS jest Biuro Karier UMK w Toruniu.

14 Jakość działania biur standard MATRIX Od stycznia 2014 UK Quality Code for Higher Education QAA (marzec 2103), dokument obowiązujący dla wszystkich brytyjskich instytucji szkolnictwa wyższego, będzie traktowany jako materiał referencyjny w przeglądach akredytacyjnych QAA (krajowa instytucja akredytacyjna 4 ). Rozdział B4 Enabling Student development and achievement obejmuje zagadnienia dotyczące działalności biur karier, stanowiące ważny czynnik w przyznawaniu akredytacji. W pracy biur karier w Wielkiej Brytanii ogromny nacisk kładzie się na kwestie jakości. Większość brytyjskich biur posiada certyfikat MATRIX, posługują się też w pracy normami QAA czy AGCAS. MATRIX to system jakości obejmujący wszystkie instytucje państwowe i prywatne zajmujące się doradztwem. Certyfikat MATRIX, przyznawany po szczegółowej procedurze audytorskiej, jest wysoko ceniony i pożądany przez biura i ich klientów pomimo wysokich kosztów. Certyfikowaniem zajmuje się firma (organizacja non-profit) EMQC. Poza standardem MATRIX EMQC przyznaje i audytuje np. firmy prawne (certyfikat LEXCEL, czy firmy świadczące usługi we wspieraniu małych i średnich firm SFEDI). MATRIX określa ramy jakościowe dla działania instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym (nie tylko biur karier). Certyfikacja następuje raz na trzy lata, jest kosztowna (w 2007 biuro w Hull zapłaciło ponad 10 tys. funtów, obecnie cena nieco spadła, zależy od wielkości - dla organizacji liczących 1-5 osób wynosi 1500 funtów plus 100 funtów dziennie za dzień pracy asesora), procedura trwa kilka dni obejmuje analizę dokumentów dostarczonych przez biuro, ale też inne działania (np. pracownicy EMQC pytają losowo spotkanych studentów o to jak trafić do biura karier). Kolejne etapy akredytacji są następujące: zgłoszenie, przegląd bieżącej praktyki samoocena w oparciu o kwestionariusz dostępny w sieci, zlecenie audytu, procedura audytorska prowadząca do decyzji. Standardy MATRIX obejmują 4 elementy: zarządzanie, zasoby, usługi i działania mające na celu stałe podnoszenie jakości biura. Biuro karier musi wykazać, że ma jasno sprecyzowane, mierzalne cele będące elementem szerszej strategii działania, jasno określona jest struktura zarządzania, promowane i wdrażana jest polityka równości, bezstronności, poufności. Biuro 4 The Quality Assurance Agency for Higher Education

15 musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musi efektywne promować swoje usługi (stąd wywiad kontrolny wśród studentów) a także zapewnić, że klienci i personel mają wpływ na działania biura. Zasoby powinny odpowiadać realizowanym zadaniom i misji biura, muszą być efektywnie wykorzystywane, powinny być określone wymagania kwalifikacji personelu biura a jego rozwój zawodowy wspierany i dokumentowany. Usługi biura muszą być świadczone w sposób bezstronny i obiektywny, to czego mogą oczekiwać klienci musi być jasno określone (patrz Statement of Service). Organizacja musi dążyć do stałego podnoszenia jakości działań (konieczny jest zdefiniowany system) np. poprzez zbieranie informacji zwrotnej, prowadzić ocenę efektywności współpracy, stały przegląd działań, ewaluację personelu Dokument Statement of Service Dokument taki definiujący i opisujący w jasny i przejrzysty sposób wszystkie sprawy związane z działalnością biura mają wszystkie znane mi biura. Omówię go szerzej, gdyż uważam, że opracowanie takiego dokumentu jest wskazane dla wszystkich biur karier w Polsce. Nie jest to jedynie opis działania dla celów marketingowych, czy regulamin wymagany na uczelni. Opisuje dokładnie, czasem bardzo dokładnie językiem właściwym dla dokumentu prawnego, czego ze strony biura mogą spodziewać się jego klienci i partnerzy. We wszystkich przypadkach na początku określona jest misja biura karier: np. utrzymanie się w czołówce uniwersyteckich biur karier w UK z racji usług wysokiej jakości oferowanych klientom biura: studentom, wydziałom uczelni i pracodawcom poprzez innowacyjne działania, energię i zaangażowanie naszego personelu. 5 Następnie definiowani są potencjalni klienci biura: studenci wszystkich stopni studiów uczący się na Uniwersytecie lub prowadzący tam badania, absolwenci (nie zawsze), pracownicy naukowi uczelni pracodawcy lokalni, regionalni, krajowi i zagraniczni. Podana jest dokładna lokalizacja biura (z uwzględnieniem ewentualnych dyżurów doradców na różnych wydziałach w innych lokalizacjach niż podstawowa) i godziny otwarcia. Opisane są ewentualne ograniczenia i wskazówki dostępu, np. dla osób niepełnosprawnych, kwestie parkingu, opis możliwości pracy z osobami dyslektycznymi i niedowidzącymi. 5 Misja biura karier Uniwersytetu Aberystwyth

16 Zdefiniowane są usługi biura wraz z terminami ich realizacji (lub maksymalnego oczekiwania) bardzo szczegółowo z zaznaczeniem zasad działania w okresie wakacyjnym Czego można oczekiwać w biurze: Wysokiej jakości usług w zakresie (przykładowo): Poufnych i bezstronnych rozmów doradczych na tematy zawodowe i edukacyjne ze strony profesjonalnego personelu Informacji związanej z rozwojem zawodowym Informacji o ofertach pracy zarówno płatnych jak i bezpłatnych Informacji o ofertach praktyk płatnych i bezpłatnych Możliwości identyfikacji, rozwoju umiejętności związanych z zatrudnialnością Okazji do spotkania z rekrut erami Anonsowana jest możliwość odesłania do innych instytucji, jeżeli zachodzi taka potrzeba Zapowiadane są oczekiwane działania ewaluacyjne ze strony klientów. Opisane są zasady pozyskiwania opinii np. kwestionariusze dla klientów lub grupy fokusowe oraz metodyka analizy danych, zasady i częstotliwość ich publikacji oraz deklarację wprowadzenia proponowanych pożądanych i racjonalnych zmian najszybciej jest to możliwe. Opisane są polityki i kodeksy praktyk biura np. kodeksy uczelniane/agencji jakości QAA, AGCAS, które to dokumenty są dostępne na życzenie klientów, polityka uczelni o różnorodności i równym traktowaniu, zasadach szacunku podczas pracy i studiów, polityka równości rasowej i etnicznej. Podane są miejsce i forma składania zażaleń z terminami rozpatrzenia (np. trzy dni na odpowiedź, 15 dni na rozpatrzenie, 4 tygodnie na poinformowanie o ostatecznym wyniku pracy). Następnie wyszczególnione są usługi z podziałem na poszczególne grupy docelowe.

17 Opis usług dla studentów Spotkania doradcze z określonym doradcą, bardzo szczegółowy opis sesji i zasad rezerwacji terminów np. krótkie sesje (drop-in) sesje 15 minutowe (max. czas jaki może poświęcić doradca w przypadku jeżeli student przychodzi nieumówiony wcześniej, 30 minutowe, 45 minutowe itp.). Potwierdza to obserwacje poczynione przez naszych doradców wizytujących biura brytyjskie. Warsztaty dotyczące planowania kariery, poszukiwania pracy, procesu aplikacji. Organizacja targów pracy i spotkań umożliwiających studentom na zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy Biuletyn on-line z ogłoszeniami o ofertach pracy praktyk wolontariatu Program sesji rekrutacyjnych prezentacji Dobrze wyposażone centrum informacyjne z materiałami i ulotkami do zabrania o podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o zawodach, studiach podyplomowych. Podana jest forma materiałów - ulotki, firmy dvd, aplikacje komputerowe i języki (np. angielski i walijski). Znaczne zasoby internetowe Testy on-line (nazwy) Strona internetowa z aktualną informacja o wydarzeniach i działaniach biura, imprez rekrutacyjnych, prezentacji i targów i ofert pracy i staży Informacja o praktykach, stażach rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej Szansa uczestnictwa w konkursach Opis zewnętrznych programów/projektów realizowanych poprzez biura (np. program GoWales) z zaznaczeniem zasad dostępności np. ograniczeń dla studentów spoza UE. Sprecyzowano także oczekiwania biura od klientów studentów/absolwentów Komentowanie działania biura i przekazywanie wszelkich pomysłów ulepszenia pracy (osobiście lub z zastosowanie formularzy) Cierpliwość i wyrozumiałość w okresach roku kiedy jest dużo pracy

18 Szacunek dla materiałów dostępnych w biurze Informowanie jeżeli nie mogą uczestniczyć w zajęciach lub przyjść na umówione spotkanie tak by można oferować miejsce innym studentom Podane są sytuacje, w których od studentów mogą być pobierane opłaty (np. za druk czy xero materiałów) Oferta dla pracodawców Publikowanie ofert pracy Udostępnianie studentom informacji o pracodawcy Udogodnienia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i procedur rekrutacyjnych na terenie uczelni Pomoc w rozpowszechnianiu informacji o firmie na terenie uczelni Umieszczenie informacji na stronie interesowej o pracodawcy Employer directory Udział w targach pracy i prezentacjach firm informujących o wolnych miejscach pracy Sponsorowanie publikacji Wraz z zasadami płatności konkretnym cennikiem czy regułami negocjacji opłat za poszczególne usługi Warunek kontaktu z pracodawcami oferowane przez nich wynagrodzenie dla rekrutowanych studentów musi być wyższe niż ustawione minimum. Ogłoszenia od agencji doradztwa personalnego są publikowane o ile biuro karier zna nazwę firmy, dla której jest prowadzona rekrutacja Ze strony biura pracodawcy mogą oczekiwać profesjonalnych działań informacyjnych, promocyjnych, regularnego aktualizowanie wiadomości o firmie i pomocy w uzyskaniu informacji o uczelni. Biuro nie może przekazywać informacji o absolwentach bez ich zgody Biuro nie gwarantuje obecności studentów podczas sesji rekrutacyjnych lub prezentacji firm.

19 Biuro oczekuje od pracodawców: informacji o zmianach zasad rekrutacji w tym zmianach osób kontaktowych w firmie, jak najwcześniejszej informacji o zaprzestaniu rekrutacji na dane stanowisko oraz Informacji zwrotnej o działaniu biura i ewaluacji usług. W dokumencie podana jest osoba kontaktowa dla firm ze strony biura Dokument zawiera też deklarację o uczciwym i równym dostępie do usług wszystkim klientom niezależnie od ich płci, pochodzenia etnicznego, wieku, preferencji seksualnych, religii czy niepełnosprawności. Znajduje się w nim uwaga o odpowiedzialności prawnej. Wszelkie informacje i porady udzielane są przez biuro karier w dobrej wierze i prowadzone są wszelkie możliwe wysiłki, aby zapewnić ich najwyższą jakość. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody wyrządzone wskutek działania z wyjątkiem uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem ze strony personelu biura. Praktyki Uczelnie i pracodawcy zwracają uwagę na jakość praktyk. W Wielkiej Brytanii organizowany jest konkurs National Placement and Internship Award, gdzie przyznawane są nagrody dla studentów, dla pracodawców i dla uczelni w następujących kategoriach: najlepszy student/praktykant, najlepsze biur karier (w 2013 było to BK na Uniwersytecie w Birmingham), najlepszy program na rzecz zatrudnialności absolwentów, najlepszy pracodawca, najlepszy program praktyk, najlepsza firma MŚP oferująca praktyki, najlepsza kampania reklamowa praktyk na uczelni, praktyka najlepsza pod względem otwarcia na różne grupy społeczne potrzebujące wsparcia. Poradnictwo psychologiczne Biura karier działają w szerszej strukturze (czasem także ulokowane są wspólnie) z innymi biurami doradczymi oferującymi poradnictwo psychologiczne, porady dla osób niepełnosprawnych (w tym wyszczególniono osoby cierpiące na dysleksję) oraz pomoc duchową (wieloreligijne duszpasterstwa na uczelniach). Uczelnie brytyjskie mają bardzo rozwinięte działania w zakresie wsparcia psychologicznego kierowanego do studentów z problemami z adaptacją w nowym środowisku, narkotykami,

20 alkoholem. W 2012 roku przeprowadzono ogólnonarodowe badanie w grupie 55 tys. studentów poddanych doradztwu psychologicznemu w punktach poradnictwa (innych niż biura karier) na 65 uczelniach. W 81% przypadków konsultacje pomogły w podjęciu decyzji o pozostaniu na uczelni, 79% pomogło osiągać lepsze wyniki na studiach, 78,1% dzięki poradom osiągnęło sukces na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności miękkich czy zdanie sobie sprawy z własnych atutów. 16,8% klientów deklarowało, że porady nie były skuteczne głównie z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę (średnio to ok. 9 dni), zbyt krótkie sesje (max 60 min.). Podsumowanie 1. Brytyjskie biura karier ze względu na długą historię i tradycje a także kulturę dokumentacji, standaryzowania i jakości są doskonałym przykładem edukacyjnym i dlatego stanowią wzór dla wielu krajów. 2. Szczególnie ważne i warte propagowania wśród polskich biur i władz uczelni są standardy jakości MATRIX nawet jedynie na etapie samooceny (bez angażowania zewnętrznych organizacji generujących koszty). Być może warte rozważenia dla procedur PKA. 3. Doskonale funkcjonuje współpraca biur w ramach AGCAS. 4. Wśród działań biur na uwagę zasługuje współpraca biur karier z pracownikami akademickimi, wspieranie i dostarczanie informacji niezbędnej w umieszczaniu zagadanień zatrudnialności w programach studiów. Ciekawa jest inicjatywa Employability Awards skłaniająca studentów do podejmowania szkoleń i zdobywania różnorodnych doświadczeń zawodowych. 5. Być może działania doradcze są zbyt sformalizowane i w niektórych wypadkach nie spełniają oczekiwań studentów, ale nadal jest to wzór do naśladowania.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Oferta dla studentów

Biuro Karier. Oferta dla studentów Biuro Karier Biuro Karier prowadzi swoją działalność od września 2001 roku, a głównym celem tej jednostki jest promocja oraz aktywizacja zawodowa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej

Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Certyfikat ISO 9001 (od 2002) ŁCDNiKP 824/rz Dobre praktyki w kreowaniu zintegrowanego procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego i edukacji zawodowej pozaformalnej Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Standardy efektywności i jakości działania biur karier za granicą

Standardy efektywności i jakości działania biur karier za granicą Standardy efektywności i jakości działania biur karier za granicą Monika Domańska Akademia Górniczo-Hutnicza Ekspert boloński To improve the careers service, there's a simple solution: Careers Services,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016

PROGRAM SZKOLENIA. Szczecinek 2016 PROGRAM SZKOLENIA Szczecinek 2016 Szczecinek, 16.11.2016 Szanowni Państwo, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Centrum Konferencyjne ZAMEK organizują w roku edukacyjnym 2016/2017 cykl szkoleń z

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge Cambridge University Polish Society Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Uniwersytet w Cambridge, styczeń

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY. 16 22 czerwca 2008. www.ekipa.info www.workwindow.info ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 16 22 czerwca 2008 www.ekipa.info www.workwindow.info Internetowe Europejskie Targi Pracy odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Program Ambasador Tesco

Program Ambasador Tesco Program Ambasador Tesco SPIS TREŚci Kim jesteśmy?....................................... 3 Czym jest Program Ambasador Tesco?............ 4 Kogo szukamy?...................................... 5 Twoje zadania

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej

Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej Katalog ECTS, sposób jego przygotowania i aktualizacji Certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej Sylwia Sobieszczyk Uczelniany koordynator ECTS Politechnika Gdańska Gdańsk 12.06.2012 1999-2000 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo