Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych"

Transkrypt

1 Funkcjonowanie systemu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów oraz szeroko pojętego poradnictwa w uczelniach zagranicznych Monika Domańska Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Centrum Karier Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie Kraków, październik 2013

2 Spis treści 1. Wstęp Wielka Brytania Niemcy Austria Francja Grecja Finlandia Inne kraje skandynawskie: Szwecja, Dania Łotwa Estonia Litwa Holandia Hiszpania Węgry Belgia Czechy, Słowacja Kraje bałkańskie USA Chiny... 71

3 1. Wstęp Szybko zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza stawia nowe wyzwania przed szkolnictwem wyższym na całym świecie. Pod hasłami społeczeństwa wiedzy, wspierana jest polityka jak najszerszego dostępu do wykształcenia. Jednocześnie nastąpiła zmiana kontekstu, w jakim funkcjonują uczelnie - zatrudnialność absolwentów rozumiana jako potencjał ułatwiający świadome i skuteczne operowanie na zmieniającym się rynku pracy staje się głównym wyznacznikiem jakości kształcenia. Wprawdzie ciągle jeszcze najbardziej uznawane rankingi uniwersyteckie uwzględniają w metodyce kwestie badań naukowych, nagród Nobla i cytowań w uznanych czasopismach badawczych, ale czynniki, którymi kierują się kandydaci na uczelnie wyższe to możliwość uzyskania pracy pewnej, dobrze płatnej, satysfakcjonującej. Aspiracje edukacyjne młodzieży na całym świecie rosną. Tendencja ta jest doskonale widoczna w Polsce, gdzie nastąpił skokowy wzrost wskaźników skolaryzacji a liczba wyższych uczelni pomimo zmian demograficznych jest niezwykle wysoka. Wykształcenie wyższe jest tradycyjnie uważane za przepustkę do lepszego świata pracy i traktowane jako inwestycja, zapewniająca sukces finansowy i zabezpieczającą przed bezrobociem. Podobnie jest w innych krajach w Europie i na świecie (np. Chiny 30 krotny wzrost liczby studiujących). Zapotrzebowanie rynku pracy na osoby z wyższym wykształceniem jest bezdyskusyjne. Raport CEDEFOP prognozuje wzrost ilości zawodów w obszarach wymagających wiedzy i umiejętności z 29% w roku 2010 do 35% w Jednocześnie stopa bezrobocia osób w wyższym wykształceniem rośnie a dyplom wyższej uczelni nie jest już bezwzględną gwarancją zatrudnienia. Wywołuje to w absolwentach uczelni poczucie frustracji i rozczarowania a obywateli, polityków i przedstawicieli środowiska akademickiego skłania do refleksji na temat jakości szkolnictwa wyższego. Absolwenci muszą sami wziąć odpowiedzialność za własną przyszłość zawodową w warunkach rosnących wymagań pracodawców, dużej konkurencji na rynku. Niesie to potrzebę zdobycia dodatkowej wiedzy niezbędnej w procesie podejmowania decyzji związanych z wyborem zawodu, pracodawcy, dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego wobec konieczności kształcenia się przez całe życie oraz z przygotowaniem do

4 podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy, który wymaga przedsiębiorczości, innowacyjnego myślenia, zaradności, świadomości własnej wartości, doskonałej komunikacji, dbałości o własny rozwój zawodowy. Potrzeby te i brak pewności budzą w młodych ludziach stojących u progu kariery poczucie zagrożenia stanowi przeszkodę w odniesieniu pożądanego sukcesu. Stąd wzmożona potrzeba pomocy i doradztwa. Władze uczelni wyższych w Europie i na świecie widzą od dawna potrzebę zaangażowania się w dobre przygotowanie swoich studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy nie tylko poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem studiów ale także wykształcenie uniwersalnych kompetencji, zapewnienie pomocy doradczej czy psychologicznej i dostępu do informacji ułatwiających start zawodowy, aktywne planowanie kariery i funkcjonowanie w nowej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Jedną z metod zaspokojenia tych potrzeb jest rozwój instytucjonalny usług doradczych i informacyjnych wyrażający się tworzeniem nowych jednostek w strukturze uczelni takich jak: ośrodki pomocy psychologicznej, centra informacji, biura karier. W Polsce biura karier działają od lat 90-tych XX wieku. Ich początki były trudne, ale dzięki dobrym wzorcom europejskim, z których skorzystano (Wielka Brytania, Holandia), dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, skromnym ale stałym dopływom środków finansowych w ramach różnych schematów finansowych najpierw krajowych (środki Krajowego Urzędu Pracy, projektu Pierwsza Praca), a następnie unijnych (Kapitał Ludzki) rozwinęły swoją działalność dorównując a nawet w wielu wypadkach przewyższając poziom europejski. Tak jak wzorce brytyjskie i holenderskie wykorzystywane były przy rozwijaniu polskiej sieci biur karier, która z 9 biur w roku 1997 osiągnęła obecnie liczbę ok. 300, tak polskie biura stanowią wzór do naśladowania i modelowe rozwiązanie przy tworzeniu biur w innych krajach (Serbia, Chorwacja, kraje Kaukazu) i ulepszaniu działania istniejących biur europejskich (Hiszpania, Portugalia, uczelnie grupy Santander). Mimo różnic kulturowych, ekonomicznych różnych warunków gospodarczych panujących w różnych krajach sama idea i zasady pozostają niezmienne. Stąd możliwość korzystania z doświadczeń innych, z dobrych praktyk i temu celowi służy też ta publikacja, w której starałam się oprócz przedstawienia ogólnych zasad i warunków funkcjonowania biur karier w

5 różnych krajach skupić się na ciekawych, innowacyjnych rozwiązaniach możliwych do zastosowania lub tylko przemyślenia w warunkach polskich. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały niektóre elementy funkcjonowania systemów doradztwa na uczelniach w wybranych krajach europejskich, a także w USA i Chinach wraz z wnioskami i rekomendacjami wynikającymi stąd dla biur karier w naszym kraju. Opisy te powstały w oparciu o: 1. własne obserwacje autorki poczynione przy okazji odwiedzania biur w ramach projektów TEMPUS, Leonardo da Vinci, i innych, informacji uzyskanych od pracowników biur karier spotykanych podczas konferencji międzynarodowych w których brała udział jako przedstawiciel i inicjator Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier a także ekspert boloński specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnialności. 2. kwerendę internetową 3. bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe z ok. 30 biurami w UK i Finlandii (tabela z wynikami ustrukturyzowanego wywiadu Załącznik 1) 4. wywiady z pracownikami polskich biur karier, którzy w ostatnim czasie odwiedzili biura w innych krajach (lista rozmów załącznik 2).

6 2. Wielka Brytania Historia Chociaż sama idea pomagania i doradzania młodzieży oderwanej od domu rodzinnego w wyniku specyfiki systemu prywatnego szkolnictwa brytyjskiego jest starsza, pierwsze biura poradnictwa dla młodzieży (obejmujące usługi dla studentów) powstawały na podstawie dokumentu Education Act (Choice of Employment) wydanego w roku 1910 (a więc później niż w USA), były to tzw Juvenile Employment Offices. Po II wojnie światowej biura doradztwa zawodowego powstawały przy masowo przy szkołach średnich i uniwersytetach. Jak bardzo jest to znaczący i wpisany w tradycję element procesu edukacji niech świadczy fakt, że nawet w kultowej książce H. Rowling Harry Potter prowadzi rozmowę z doradcą zawodowym. Działania Biura brytyjskie główny nacisk kładą na poradnictwo (counselling), rozumiane jako pomoc w określeniu dalszej zawodowej drogi życiowej studentów w oparciu o ich możliwości zidentyfikowane poprzez rozmowy i testy prowadzone przez doradców zawodowych. Klientami biur karier są najczęściej studenci, absolwenci są kierowani są do krajowego systemu poradnictwa (biura pracy), chociaż na niektórych uczelniach nie ma takich ograniczeń lub istnieją ograniczenia czasowe (np. biura doradzają absolwentom przez 5 lat po ukończeniu przez nich studiów). Usługi poradnictwa świadczone są według wzorców przypominających terapię, są ograniczone czasowo i zamawiane ze znacznym wyprzedzeniem. Pracowników polskich biur karier czasem dziwiło dość ich zdaniem biurokratyczne, zrutynizowane i odpersonalizowane podejście do studentów 1. Zresztą temat krytyki jakości usług doradczych pojawił się w prasie brytyjskiej 2. Studenci narzekali też na rutynę i niewiedzę doradców co do zmian na rynku pracy szczególnie w obszarze nowych zawodów (np. nowe media, praca w agencjach kreatywnych, nowe usługi), nowych 1 Wizyta przedstawiciela Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Cardiff 2 10 things every graduate should know before they start job hunting, Tanya de Grunwald,The Guardian, Friday 1 June 2012;

7 możliwości zatrudnienia (freelancing), pozostając w starym schemacie pojęciowym normalny pracodawca praca na pełny etat. Biura są znakomicie wyposażone, zatrudniają wielu specjalistów. W Tabeli 1 zestawiłam wielkość zatrudnienia w oparciu o listę członków stowarzyszenia AGCAS. Ponieważ stowarzyszenie grupuje doradców zawodowych faktyczna liczba zatrudnionych może być większa. Niektórzy doradcy pracują na części etatu, ale liczby i tak są imponujące. Inne dane liczbowe dotyczące działań biur karier zawiera Załącznik 1. Są to wyniki ustrukturyzowanego wywiadu z pracownikami wybranych biur brytyjskich. Tabela 1. Liczba zatrudnionych w biurach karier w Wielkiej Brytanii i Irlandii na podstawie materiałów sieci AGCAS Nazwa Zatr. Nazwa Zatr. Nazwa Zatr University of London 88 University of Dundee 17 Dublin Institute of Technology 9 University of Birmingham 63 University of the West of Scotland 17 Liverpool HopeUniversity 9 University of Nottingham 54 BangorUniversity 16 SouthamptonSolentUniversity 9 University of Edinburgh 51 Birmingham City University 16 Kingston University 8 University of the West of England, Bristol 49 Cardiff Metropolitan University 16 Robert Gordon University 8 University of Leeds 44 NorthumbriaUniversity 16 University of Gloucestershire 8 University of Warwick 44 University of Brighton 16 University of Wolverhampton 8 University of Exeter 42 University of Southampton 16 Dublin University, Trinity College 7 University of Manchester 42 University of Westminster 16 KeeleUniversity 7 University of Sheffield 40 BPP University College of Professional Studies 15 University of Bolton 7 City University 34 Imperial College London 15 University of Cumbria 7 Newcastle University 34 Plymouth University 15 University of Lincoln 7 Nottingham Trent University 32 University College Cork 15 University of Northampton 7 Sheffield HallamUniversity 32 University of Salford 15 York St John University 7 University of York 31 AberystwythUniversity 14 Canterbury Christ Church University 6 University of Hertfordshire 30 Heriot-Watt University 14 University for the Creative Arts 6 Liverpool John MooresUniversity 29 Regent's College 14 University of Abertay 6 University of Bristol 29 SwanseaUniversity 14 University of Bedfordshire 6 Cardiff University 28 University of Greenwich 14 University of Worcester 6 Open University 28 University of Strathclyde 14 LeedsTrinityUniversity College 5

8 University of Essex 28 Aston University 13 National University of Ireland, Maynooth 5 Durham University 27 Coventry University 13 Swansea Metropolitan University 5 University of Central Lancashire 26 EdinburghNapierUniversity 13 University of Chichester 5 Manchester Metropolitan University 25 University College Dublin 13 London South Bank University 4 University of East Anglia 25 University of Hull 13 MiddlesexUniversity 4 De MontfortUniversity 24 University of Sunderland 13 University of the Highlands and Islands 4 University of Cambridge 24 University of the Arts London 13 CranfieldUniversity 3 University of Ulster 24 Edge Hill University 12 Dublin City University 3 London School of Economics Queen Margaret University, 23 FalmouthUniversity 12 and Political Science Edinburgh 3 LoughboroughUniversity 23 Glasgow CaledonianUniversity 12 University College Birmingham 3 University of Sussex 23 Leeds Metropolitan University 12 University of Wales Trinity Saint David 3 Lancaster University 22 Oxford Brookes University 12 University of Wales, Newport 3 Oxford University 22 RoehamptonUniversity 12 University of Winchester 3 University of Glasgow 22 TeessideUniversity 12 Bournemouth University 2 University of Leicester 22 University of Aberdeen 12 University of Buckingham 2 StaffordshireUniversity 21 University of Huddersfield 12 University of Glamorgan 2 University of Liverpool 21 University of St Andrews 12 Blackburn College 1 BrunelUniversity 20 University of Bath 11 GSM London 1 Queen'sUniversity of Belfast 20 University of Limerick 11 HealthEducationNorth East 1 University of Portsmouth 20 GlyndwrUniversity 10 Martin Pennington Consulting 1 University of Derby 19 National University of Ireland, Galway 10 South West PeninsulaDeanery 1 University of Reading 19 University of Kent 10 StMary'sUniversity College 1 Anglia RuskinUniversity 18 University of SouthWales 10 TranscenditLtd 1 London Metropolitan University College Plymouth St 18 University of Surrey 10 University Mark and St John 1 University of Stirling 18 University of West London 10 Writtle College 1 University of Bradford 17 Bath Spa University 9 University of Chester 17 Buckinghamshire New University 9 Klientami biur brytyjskich są głównie studenci drugiego i trzeciego roku (absolwenci undergraduate studies), którzy potrzebują zarówno porad zawodowych jak i informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Biura organizują spotkania z pracodawcami, coroczne

9 procedury rekrutacyjne na uczelniach i prowadzą analizy rynku pracy na potrzeby uczelni jako że uruchomienie nowego kierunku studiów na uczelni wymaga rzetelnie opracowanego potwierdzenia zapotrzebowania na absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Biura stanowią też centra informacyjne studenci znajdują tam uporządkowane wg systemu identycznego w całym kraju (kolory odpowiadają różnym działom) informacje o zawodach, firmach bezpłatne poradniki, corocznie wydawane katalogi ofert pracy firm komercyjnych, bibliotekę, kilka do kilkunastu stanowisk internetowych. Fot. 1 Biuro Karier w Sheffield (foto Monika Domańska) Fot. 2 Biuro Karier w Hull (foto Monika Domańska)

10 Daje się jednak zaobserwować, szczególnie w ostatnich latach, zmiana podejścia związana z odejściem od wyłącznego czystego doradztwa w stronę prowadzenia przez biura działalności komercyjnej, w tym pobieranie opłat za zamieszczanie ogłoszeń firm poszukujących pracy na stronach internetowych biur, rozwijanie, przynoszących zyski, targów pracy czy umożliwienie firmom zorganizowanego prowadzenia wstępnej rekrutacji na uczelniach (w tym np udostępnianie pomieszczeń). Wiąże się z tym znacząca informatyzacja działań biur nie tylko dla potrzeb e-doradztwa ale także podnosząca profesjonalizm w dziedzinie kontaktów komercyjnych z firmami. Biura coraz częściej zakupują kosztowne (rzędu 30 tys. funtów) profesjonalne systemy zarządzania z elementami CRM (Customers Relations Management) przy czym jako klient traktowany jest nie tylko student ale i pracodawca. Skłonność ku komercjalizacja jest w Wielkiej Brytanii dość delikatna w porównaniu do USA ale daje się zaobserwować. Poniżej opiszę kilka form działalności, które wykraczają poza tradycyjny zakres i mogą być inspiracją do działań biur w Polsce 1. Rozwijanie umiejętności komunikacji pisemnej poprzez zachęcanie studentów do opisywania i dokumentowania swoich osiągnięć zawodowych (porównać można to do francuskiej inicjatywy PEC). 2. Rozwijanie form i narzędzi dokumentacji osiągnięć i rozwoju studentów np. projekt HEAR (Higher Education Achievement Record) na Uniwersytecie Swansea (m.in. pisanie blogów o rozwoju zawodowym). Na Uniwersytecie w Kingston studenci mają opracować i opisać Personal Training Plan. 3. Wspieranie inicjatyw mających na celu samodzielne rozwijanie zatrudnialności (rozumianej jako własny potencjał) przez studentów Employability Awards. Jest to coraz popularniejszy projekt na uczelniach. Studenci otrzymują coś w rodzaju indeksu w którym dokumentują/zbierają punkty za udział w szkoleniach (organizowanych przez biura karier ale nie tylko) rozwijających umiejętności przydatne na rynku pracy np. poznanie siebie (wartości, typ osobowości, style uczenia się) zwieńczone napisaniem eseju (znowu opis- rozwój komunikacji pisemnej), opracowanie dokumentów aplikacyjnych, ćwiczenie rozmowy, inne określone regulaminem działania oraz za wszelkie doświadczenia zawodowe (prace czasowe, wolontariat, praktyki). Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów studenci otrzymują certyfikaty

11 (rozpoznawane i cenione przez pracodawców) lub nawet nagrody rzeczowe lub pieniężne fundowane przez sponsorów firmy lub urzędy. Przykłady: Swansea Employability Award (SEA), RED Award certyfikat wydaje Uniwersytet w Reading, Lancaster Award, Futures Award (Central Lancashire University), York Employability Award. 4. Ważna jest inspiracja do korzystania z biur ze strony rówieśników rozpowszechniony jest system ambasadorów biur karier (Brunel University). 5. Biura Karier dostarczają informacji pracownikom uczelni, na stronach internetowych wśród adresatów są podawani studenci, absolwenci, pracodawcy i właśnie pracownicy uczelni, dla których biuro karier przygotowuje materiały np. o definicji zatrudnialności, sytuacji na rynku pracy, pożądanych umiejętnościach i kompetencjach (Cardiff University). Pracownicy biur regularnie spotykają się z nauczycielami akademickimi. Pytani o szczególnie cieszące się zainteresowaniem studentów szkolenia pracownicy biur wymienili raczej tradycyjny zestaw: Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych metoda case study Warsztaty dotyczące przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do procedur rekrutacyjnych w tym Assessment Centre, autoprezentacja (Developing your Brand), obecności w mediach społecznych, przedsiębiorczości. Zapytani o najbardziej popularne wśród studentów działania 3 pracownicy biur wymienili: targi pracy (w tabeli w Załączniku 1 widać skalę tych przedsięwzięć, w kilku przypadkach deklarowana liczba pracodawców przekracza 100), korzystanie ze strony biura (150 tysięcy użytkowników rocznie), zajęcia z planowania kariery zawodowej, stworzenie systemu dla wsparcia zajęć z Professional studies 14 e- lekcji, z których studenci mogą korzystać indywidualnie lub mogą być 3 bezpośredni kontakt z biurami patrz Załącznik 1.

12 wykorzystywane przez prowadzących zajęcia (bardziej efektywna metoda, przymus ma znaczenie). W 2012 roku największy wskaźnik 97,6% absolwentów pracujących lub uczących się dalej 6 miesięcy po studiach osiągnął Robert Gordon University w Aberdeen w Szkocji. Tamtejsze biuro działa bardzo tradycyjnie prowadzi doradztwo, zapewnia dostęp do informacji, opracowuje atrakcyjne wizualnie poradniki (.pdf i wersja papierowa), prowadzi internetowa bazę danych My Career a na stronie udostępnia prezentacje linki i filmy wideo o charakterze szkoleniowym. Jedyna innowacja to umieszczenie na uczelnianej platformie Moodle kursów planowania kariery. Technologie Biura karier korzystają z nowoczesnych technologii, prawie wszystkie są obecne na Facebooku (chociaż z obserwacji wynika, że jest to głównie działanie informacyjne, nie ma reakcji na artykułu i informacje prezentowane na FB czy dyskusji w społeczności jest to jedynie stosowany i zapewne efektywny kanał informacyjny), ilość obserwatorów (lajków) stron jest podobna jak w Polsce kila tysięcy osób max. Na stronach publikowane są też podcasty krótkie filmiki i prezentacje lub filmy video (najczęściej opracowywane przez AGCAS) Badania losów zawodowych absolwentów Biura brytyjskie aktywnie uczestniczą w prowadzeniu ogólnokrajowych badań statystycznych losów zawodowych absolwentów Destination Leavers Higher Education, DLHE). W Wielkiej Brytanii przy Ministerstwie Edukacji działa HESA Higher Education Statistics Agency której zadaniem jest m.in. prowadzenie statystyki zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni i zawodów. Dostarczanie przez uczelnie informacji o losach min. 80% absolwentów 6 miesięcy po ukończeniu studiów jest obowiązkowe, pozyskiwanie informacji odbywa się poprzez ujednolicone w całym kraju formularze elektroniczne a także drogą telefoniczną (biura karier robią to w oparciu o własny personel lub zatrudniają jako ankieterów studentów) a dane zbiorcze są publikowane w formie dorocznych raportów. Rankingi uczelni pod względem zatrudnialności studentów mają zatem solidne podstawy.

13 Kwestionariusze są bardzo proste, a zbierane dane ograniczają się do: statusu zawodowego, informacji o firmach zatrudniających absolwentów, zarobkach i lokalizacji (badania mobilności). HESA prowadzi także badania absolwentów po 3 i 5 latach od ukończenia studiów (Longitudinal Survey) na wybranej próbie nieprzekraczającej 10% populacji. Wymagana prawem pod karą grzywny wysoka responsywność badań DLHE (80%), ujednolicona metodyka, status podawany na konkretny dzień roku, w miarę jednolita struktura uczelni wyższych wszystko to sprawia, że wyniki badań (głównie wskaźnik procentowy zatrudnionych) mogą być i są porównywane. Porównywalność badań i ich publiczna dostępność prowadzi nieuchronnie do tworzenia rankingów i ogromnej presji z tym związanej. Presja ta może prowadzić nawet do manipulacji danymi, czemu zapobiegać mają audyty prowadzone przez niezależne firmy audytorskie (KPMG). Presja ma też pozytywne elementy. Na uczelniach powoływane są specjalne jednostki ds. zatrudnialności rozliczane z wyników DLHE danej uczelni na tle innych albo zatrudniani są menadżerowie kontraktowi, których jedynym zadaniem jest pozytywna zmiana wskaźników. Rzeczywistym zmianom ulegają programy studiów, uczelnie nawiązują intensywne kontakty z pracodawcami, do programu studiów wprowadzane są obowiązkowe zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej wszystko po to, aby wejść do pierwszej dziesiątki. Biura karier rozpowszechniają informacje o losach zawodowych absolwentów What do xxx University Graduates do (Co robią absolwenci uczelni XXX) jest stałą pozycją w strukturze stron internetowych biur karier poszczególnych uczelni (w oparciu o wyniki DLHE). Współpraca biur - AGCAS Biura karier współdziałają w ramach sieci AGCAS (www.agcas.org.uk) Association of Graduate Careers Advisory Services działającego w formie prawnej stowarzyszenia (charity status podobny do organizacji pożytku publicznego). Celem AGCAS jest przede wszystkim współpraca i wymiana doświadczeń, lobbying na rzecz biur i ich reprezentacja, efektywne wykorzystanie zasobów np. poprzez publikowanie materiałów informacyjnych (np. ulotki I have graduated from <nazwa kierunku>. What next?), edukacyjnych (filmy). AGCAS organizuje też szkolenia i doroczne konferencje dla swoich członków. Członkostwo w AGCAS jest otwarte dla biur spoza Wielkiej Brytanii członkiem AGCAS jest Biuro Karier UMK w Toruniu.

14 Jakość działania biur standard MATRIX Od stycznia 2014 UK Quality Code for Higher Education QAA (marzec 2103), dokument obowiązujący dla wszystkich brytyjskich instytucji szkolnictwa wyższego, będzie traktowany jako materiał referencyjny w przeglądach akredytacyjnych QAA (krajowa instytucja akredytacyjna 4 ). Rozdział B4 Enabling Student development and achievement obejmuje zagadnienia dotyczące działalności biur karier, stanowiące ważny czynnik w przyznawaniu akredytacji. W pracy biur karier w Wielkiej Brytanii ogromny nacisk kładzie się na kwestie jakości. Większość brytyjskich biur posiada certyfikat MATRIX, posługują się też w pracy normami QAA czy AGCAS. MATRIX to system jakości obejmujący wszystkie instytucje państwowe i prywatne zajmujące się doradztwem. Certyfikat MATRIX, przyznawany po szczegółowej procedurze audytorskiej, jest wysoko ceniony i pożądany przez biura i ich klientów pomimo wysokich kosztów. Certyfikowaniem zajmuje się firma (organizacja non-profit) EMQC. Poza standardem MATRIX EMQC przyznaje i audytuje np. firmy prawne (certyfikat LEXCEL, czy firmy świadczące usługi we wspieraniu małych i średnich firm SFEDI). MATRIX określa ramy jakościowe dla działania instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym (nie tylko biur karier). Certyfikacja następuje raz na trzy lata, jest kosztowna (w 2007 biuro w Hull zapłaciło ponad 10 tys. funtów, obecnie cena nieco spadła, zależy od wielkości - dla organizacji liczących 1-5 osób wynosi 1500 funtów plus 100 funtów dziennie za dzień pracy asesora), procedura trwa kilka dni obejmuje analizę dokumentów dostarczonych przez biuro, ale też inne działania (np. pracownicy EMQC pytają losowo spotkanych studentów o to jak trafić do biura karier). Kolejne etapy akredytacji są następujące: zgłoszenie, przegląd bieżącej praktyki samoocena w oparciu o kwestionariusz dostępny w sieci, zlecenie audytu, procedura audytorska prowadząca do decyzji. Standardy MATRIX obejmują 4 elementy: zarządzanie, zasoby, usługi i działania mające na celu stałe podnoszenie jakości biura. Biuro karier musi wykazać, że ma jasno sprecyzowane, mierzalne cele będące elementem szerszej strategii działania, jasno określona jest struktura zarządzania, promowane i wdrażana jest polityka równości, bezstronności, poufności. Biuro 4 The Quality Assurance Agency for Higher Education

15 musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musi efektywne promować swoje usługi (stąd wywiad kontrolny wśród studentów) a także zapewnić, że klienci i personel mają wpływ na działania biura. Zasoby powinny odpowiadać realizowanym zadaniom i misji biura, muszą być efektywnie wykorzystywane, powinny być określone wymagania kwalifikacji personelu biura a jego rozwój zawodowy wspierany i dokumentowany. Usługi biura muszą być świadczone w sposób bezstronny i obiektywny, to czego mogą oczekiwać klienci musi być jasno określone (patrz Statement of Service). Organizacja musi dążyć do stałego podnoszenia jakości działań (konieczny jest zdefiniowany system) np. poprzez zbieranie informacji zwrotnej, prowadzić ocenę efektywności współpracy, stały przegląd działań, ewaluację personelu Dokument Statement of Service Dokument taki definiujący i opisujący w jasny i przejrzysty sposób wszystkie sprawy związane z działalnością biura mają wszystkie znane mi biura. Omówię go szerzej, gdyż uważam, że opracowanie takiego dokumentu jest wskazane dla wszystkich biur karier w Polsce. Nie jest to jedynie opis działania dla celów marketingowych, czy regulamin wymagany na uczelni. Opisuje dokładnie, czasem bardzo dokładnie językiem właściwym dla dokumentu prawnego, czego ze strony biura mogą spodziewać się jego klienci i partnerzy. We wszystkich przypadkach na początku określona jest misja biura karier: np. utrzymanie się w czołówce uniwersyteckich biur karier w UK z racji usług wysokiej jakości oferowanych klientom biura: studentom, wydziałom uczelni i pracodawcom poprzez innowacyjne działania, energię i zaangażowanie naszego personelu. 5 Następnie definiowani są potencjalni klienci biura: studenci wszystkich stopni studiów uczący się na Uniwersytecie lub prowadzący tam badania, absolwenci (nie zawsze), pracownicy naukowi uczelni pracodawcy lokalni, regionalni, krajowi i zagraniczni. Podana jest dokładna lokalizacja biura (z uwzględnieniem ewentualnych dyżurów doradców na różnych wydziałach w innych lokalizacjach niż podstawowa) i godziny otwarcia. Opisane są ewentualne ograniczenia i wskazówki dostępu, np. dla osób niepełnosprawnych, kwestie parkingu, opis możliwości pracy z osobami dyslektycznymi i niedowidzącymi. 5 Misja biura karier Uniwersytetu Aberystwyth

16 Zdefiniowane są usługi biura wraz z terminami ich realizacji (lub maksymalnego oczekiwania) bardzo szczegółowo z zaznaczeniem zasad działania w okresie wakacyjnym Czego można oczekiwać w biurze: Wysokiej jakości usług w zakresie (przykładowo): Poufnych i bezstronnych rozmów doradczych na tematy zawodowe i edukacyjne ze strony profesjonalnego personelu Informacji związanej z rozwojem zawodowym Informacji o ofertach pracy zarówno płatnych jak i bezpłatnych Informacji o ofertach praktyk płatnych i bezpłatnych Możliwości identyfikacji, rozwoju umiejętności związanych z zatrudnialnością Okazji do spotkania z rekrut erami Anonsowana jest możliwość odesłania do innych instytucji, jeżeli zachodzi taka potrzeba Zapowiadane są oczekiwane działania ewaluacyjne ze strony klientów. Opisane są zasady pozyskiwania opinii np. kwestionariusze dla klientów lub grupy fokusowe oraz metodyka analizy danych, zasady i częstotliwość ich publikacji oraz deklarację wprowadzenia proponowanych pożądanych i racjonalnych zmian najszybciej jest to możliwe. Opisane są polityki i kodeksy praktyk biura np. kodeksy uczelniane/agencji jakości QAA, AGCAS, które to dokumenty są dostępne na życzenie klientów, polityka uczelni o różnorodności i równym traktowaniu, zasadach szacunku podczas pracy i studiów, polityka równości rasowej i etnicznej. Podane są miejsce i forma składania zażaleń z terminami rozpatrzenia (np. trzy dni na odpowiedź, 15 dni na rozpatrzenie, 4 tygodnie na poinformowanie o ostatecznym wyniku pracy). Następnie wyszczególnione są usługi z podziałem na poszczególne grupy docelowe.

17 Opis usług dla studentów Spotkania doradcze z określonym doradcą, bardzo szczegółowy opis sesji i zasad rezerwacji terminów np. krótkie sesje (drop-in) sesje 15 minutowe (max. czas jaki może poświęcić doradca w przypadku jeżeli student przychodzi nieumówiony wcześniej, 30 minutowe, 45 minutowe itp.). Potwierdza to obserwacje poczynione przez naszych doradców wizytujących biura brytyjskie. Warsztaty dotyczące planowania kariery, poszukiwania pracy, procesu aplikacji. Organizacja targów pracy i spotkań umożliwiających studentom na zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy Biuletyn on-line z ogłoszeniami o ofertach pracy praktyk wolontariatu Program sesji rekrutacyjnych prezentacji Dobrze wyposażone centrum informacyjne z materiałami i ulotkami do zabrania o podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o zawodach, studiach podyplomowych. Podana jest forma materiałów - ulotki, firmy dvd, aplikacje komputerowe i języki (np. angielski i walijski). Znaczne zasoby internetowe Testy on-line (nazwy) Strona internetowa z aktualną informacja o wydarzeniach i działaniach biura, imprez rekrutacyjnych, prezentacji i targów i ofert pracy i staży Informacja o praktykach, stażach rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej Szansa uczestnictwa w konkursach Opis zewnętrznych programów/projektów realizowanych poprzez biura (np. program GoWales) z zaznaczeniem zasad dostępności np. ograniczeń dla studentów spoza UE. Sprecyzowano także oczekiwania biura od klientów studentów/absolwentów Komentowanie działania biura i przekazywanie wszelkich pomysłów ulepszenia pracy (osobiście lub z zastosowanie formularzy) Cierpliwość i wyrozumiałość w okresach roku kiedy jest dużo pracy

18 Szacunek dla materiałów dostępnych w biurze Informowanie jeżeli nie mogą uczestniczyć w zajęciach lub przyjść na umówione spotkanie tak by można oferować miejsce innym studentom Podane są sytuacje, w których od studentów mogą być pobierane opłaty (np. za druk czy xero materiałów) Oferta dla pracodawców Publikowanie ofert pracy Udostępnianie studentom informacji o pracodawcy Udogodnienia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i procedur rekrutacyjnych na terenie uczelni Pomoc w rozpowszechnianiu informacji o firmie na terenie uczelni Umieszczenie informacji na stronie interesowej o pracodawcy Employer directory Udział w targach pracy i prezentacjach firm informujących o wolnych miejscach pracy Sponsorowanie publikacji Wraz z zasadami płatności konkretnym cennikiem czy regułami negocjacji opłat za poszczególne usługi Warunek kontaktu z pracodawcami oferowane przez nich wynagrodzenie dla rekrutowanych studentów musi być wyższe niż ustawione minimum. Ogłoszenia od agencji doradztwa personalnego są publikowane o ile biuro karier zna nazwę firmy, dla której jest prowadzona rekrutacja Ze strony biura pracodawcy mogą oczekiwać profesjonalnych działań informacyjnych, promocyjnych, regularnego aktualizowanie wiadomości o firmie i pomocy w uzyskaniu informacji o uczelni. Biuro nie może przekazywać informacji o absolwentach bez ich zgody Biuro nie gwarantuje obecności studentów podczas sesji rekrutacyjnych lub prezentacji firm.

19 Biuro oczekuje od pracodawców: informacji o zmianach zasad rekrutacji w tym zmianach osób kontaktowych w firmie, jak najwcześniejszej informacji o zaprzestaniu rekrutacji na dane stanowisko oraz Informacji zwrotnej o działaniu biura i ewaluacji usług. W dokumencie podana jest osoba kontaktowa dla firm ze strony biura Dokument zawiera też deklarację o uczciwym i równym dostępie do usług wszystkim klientom niezależnie od ich płci, pochodzenia etnicznego, wieku, preferencji seksualnych, religii czy niepełnosprawności. Znajduje się w nim uwaga o odpowiedzialności prawnej. Wszelkie informacje i porady udzielane są przez biuro karier w dobrej wierze i prowadzone są wszelkie możliwe wysiłki, aby zapewnić ich najwyższą jakość. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody wyrządzone wskutek działania z wyjątkiem uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem ze strony personelu biura. Praktyki Uczelnie i pracodawcy zwracają uwagę na jakość praktyk. W Wielkiej Brytanii organizowany jest konkurs National Placement and Internship Award, gdzie przyznawane są nagrody dla studentów, dla pracodawców i dla uczelni w następujących kategoriach: najlepszy student/praktykant, najlepsze biur karier (w 2013 było to BK na Uniwersytecie w Birmingham), najlepszy program na rzecz zatrudnialności absolwentów, najlepszy pracodawca, najlepszy program praktyk, najlepsza firma MŚP oferująca praktyki, najlepsza kampania reklamowa praktyk na uczelni, praktyka najlepsza pod względem otwarcia na różne grupy społeczne potrzebujące wsparcia. Poradnictwo psychologiczne Biura karier działają w szerszej strukturze (czasem także ulokowane są wspólnie) z innymi biurami doradczymi oferującymi poradnictwo psychologiczne, porady dla osób niepełnosprawnych (w tym wyszczególniono osoby cierpiące na dysleksję) oraz pomoc duchową (wieloreligijne duszpasterstwa na uczelniach). Uczelnie brytyjskie mają bardzo rozwinięte działania w zakresie wsparcia psychologicznego kierowanego do studentów z problemami z adaptacją w nowym środowisku, narkotykami,

20 alkoholem. W 2012 roku przeprowadzono ogólnonarodowe badanie w grupie 55 tys. studentów poddanych doradztwu psychologicznemu w punktach poradnictwa (innych niż biura karier) na 65 uczelniach. W 81% przypadków konsultacje pomogły w podjęciu decyzji o pozostaniu na uczelni, 79% pomogło osiągać lepsze wyniki na studiach, 78,1% dzięki poradom osiągnęło sukces na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności miękkich czy zdanie sobie sprawy z własnych atutów. 16,8% klientów deklarowało, że porady nie były skuteczne głównie z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę (średnio to ok. 9 dni), zbyt krótkie sesje (max 60 min.). Podsumowanie 1. Brytyjskie biura karier ze względu na długą historię i tradycje a także kulturę dokumentacji, standaryzowania i jakości są doskonałym przykładem edukacyjnym i dlatego stanowią wzór dla wielu krajów. 2. Szczególnie ważne i warte propagowania wśród polskich biur i władz uczelni są standardy jakości MATRIX nawet jedynie na etapie samooceny (bez angażowania zewnętrznych organizacji generujących koszty). Być może warte rozważenia dla procedur PKA. 3. Doskonale funkcjonuje współpraca biur w ramach AGCAS. 4. Wśród działań biur na uwagę zasługuje współpraca biur karier z pracownikami akademickimi, wspieranie i dostarczanie informacji niezbędnej w umieszczaniu zagadanień zatrudnialności w programach studiów. Ciekawa jest inicjatywa Employability Awards skłaniająca studentów do podejmowania szkoleń i zdobywania różnorodnych doświadczeń zawodowych. 5. Być może działania doradcze są zbyt sformalizowane i w niektórych wypadkach nie spełniają oczekiwań studentów, ale nadal jest to wzór do naśladowania.

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Marek Bugdol, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk ISBN 978-83-62182-33-6 Państwowa Medyczna Wyższa

Bardziej szczegółowo

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r.

Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r. Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy JobTown Moduł kształcenia nr 2 Maj 2014 r. 2 Niniejszy dokument został napisany przez Iana Goldringa, Eksperta Wiodącego sieci

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem

Nr 102/2006. Europejska Wszechnica Samorządowa. Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz. Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem Nr 102/2006 Europejska Wszechnica Samorządowa Rozmowa z dyrektor KSAP Marią Gintowt-Jankowicz Rozmowa z profesorem Witoldem Kieżunem E-handlowiec zawód przyszłości dla kobiet Zarządzanie projektami wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo