Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Modele realizacji biznesu społecznościowego przez wiodące i nowatorskie przedsiębiorstwa

2

3 Zmiana jest dziś nową wartością stałą. Firmy są zewsząd bombardowane trendami makroekonomicznymi, np. skondensowanymi i wysoce niestabilnymi cyklami ekonomicznymi, koncepcją przeniesienia strony dominującej w relacjach handlowych ze sprzedawców na kupujących oraz ciągłym rozwojem rozproszonej siły roboczej osiągającej coraz większy wymiar globalny. Na szczęście nowe trendy i rozwiązania w zakresie technologii i praktyk biznesowych, usprawniają proces adaptacji przedsiębiorstw do zmian makroekonomicznych, a nawet pozwalają je wykorzystać. Jednoczesne wdrożenie usług w chmurze, rozwiązań mobilnych i aplikacji społecznościowych umożliwia firmom unowocześnienie i przyspieszenie ich procesów, lepsze zrozumienie klientów i zapewnienie im sprawniejszej obsługi, oraz stworzenie i umocnienie bardziej zaangażowanej siły roboczej. W tym dokumencie przedstawiono, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystać praktyki i możliwości społecznościowe do przekształcenia swojej działalności i tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz nowej wartości o dużym znaczeniu. Firma korzystająca z rozwiązań społecznościowych to przedsiębiorstwo, którego kultura i systemy sprzyjają generowaniu wartości biznesowych w sieciach tworzonych przez osoby z nim związane. Przedsiębiorstwa takie łączą poszczególne osoby, umożliwiając im szybszą wymianę informacji, wiedzy i pomysłów poprzez rozmowy i publikowanie nieformalnych treści. Analizują treści społecznościowe pochodzące z różnych kanałów i źródeł, oraz uporządkowane dane, aby uzyskać szczegółowe informacje od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Wszystko to prowadzi do wzrostu innowacyjności i realizacji założeń biznesowych, poprawy efektywności procesu decyzyjnego i zwiększenia zaangażowania i satysfakcji klientów i pracowników. Firmy korzystające z rozwiązań społecznościowych odnotowują niższe koszty operacyjne, szybsze tempo wprowadzenia produktu na rynek, większe zaangażowanie ze strony klientów i pracowników oraz wyższy wskaźnik rentowności. Wiele przedsiębiorstw tego nie rozumie. Nie potrafią w pełni docenić ogromu potencjału tworzenia wartości biznesu społecznościowego. Według jednego z badań biznes społecznościowy może przynieść potencjalną wartość rzędu 1,3 biliona USD i to tylko w czterech sektorach przemysłowych! 3 Innymi słowy biznes społecznościowy pozwala namnożyć wartości biznesowe na poziomie porównywalnym z możliwościami, jakie oferował handel w sieci (tzw. e-biznes) jeszcze dziesięć lat temu. W tym samym badaniu odnotowano jednak, że począwszy od ubiegłego roku tylko trzy procent wszystkich badanych przedsiębiorstw, uzyskuje znaczące korzyści z zastosowania rozwiązań społecznościowych pośród wszystkich interesariuszy. W określonych branżach można wskazać liderów, którzy rozumieją, że biznes społecznościowy oznacza olbrzymie możliwości na przekształcenie firmy i napędza proces tworzenia znacznych wartości biznesowych. Firmy te stosują własne rozwiązania społecznościowe (nie ograniczając się tylko do serwisu Facebook czy innych ogólnodostępnych serwisów społecznościowych) do procesów biznesowych, które łączą zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, w tym klientów, partnerów i pracowników. Przekształcają kluczowe procesy biznesowe, zapewniając możliwość interakcji interesariuszy niezbędnej do osiągnięcia pożądanych rezultatów, w sytuacji gdy procesy zautomatyzowane przestały być skuteczne. Jakie procesy biznesowe wykorzystujące rozwiązania społecznościowe tworzą obecnie istotną wartość? Dzięki przekształceniu systemu obsługi klienta poprzez wprowadzenie rozwiązań społecznościowych firmy zmniejszyły współczynnik utraty klientów o pięć procent, zwiększając jednocześnie zyski nawet o 68 procent. Zaangażowanie społecznościowe pomogło firmom zaoszczędzić dwie trzecie czasu przeznaczanego na rozwój nowego produktu. Czas poświęcany przez dział personalny na wprowadzanie nowych pracowników do zespołu został zredukowany o dwa dni. Działy marketingu odnotowały 100-procentowy wzrost ekspozycji rynkowej za pośrednictwem rozwiązań społecznościowych. Niektóre przedsiębiorstwa w dynamiczny sposób zainicjowały swoje proces sprzedażowe, zwiększając dochód działu handlowego o 40 procent, a wydajność sprzedaży o 50 procent dzięki bliższemu kontaktowi osób zaangażowanych w działania sprzedażowe z klientami. Na czym dokładnie polega przekształcenie tych procesów i w jaki sposób przedsiębiorstwo staje się firmą zaangażowaną społecznościowo? Jakie najlepsze praktyki powstały do tej pory? Odpowiedziami na te pytania są modele biznesu społecznościowego, których opis znajduje się na kolejnych stronach. 54% przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wzbogacić procesy związane z obsługą klienta, wdrażając rozwiązania społecznościowe, z obecnego poziomu 38% 1 60% firm w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzi rozwiązania społecznościowe do procesów sprzedaży, z obecnego poziomu 46% 2 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego 3

4 Modele biznesu społecznościowego to koncepcja przypominająca przepływy procesów biznesowych każdy z nich to powtarzalny, sprawdzony system działań generujących wartości. Modele biznesu społecznościowego Firmy, które mają już pewne doświadczenie w zakresie perspektyw i technik dotyczących biznesu społecznościowego, dostrzegają szanse udoskonalenia określonych procesów biznesowych oraz ich realizacji dzięki zastosowaniu modeli biznesu społecznościowego. Modele te przypominają przepływy procesów biznesów każdy z nich to powtarzalny, sprawdzony system działań generujących wartości. Niektóre firmy zaczynają od wprowadzenia tylko jednego modelu. Wiedzą jednak, że mogą odnieść korzyści na wielu płaszczyznach, wprowadzając z upływem czasu także inne modele. W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie sześciu modeli biznesu społecznościowego, które pozwalają firmom w szybki sposób osiągnąć profity z działalności. Szczegółowy opis każdego modelu znajduje się w dalszej części tekstu. Przeprowadziłem ponad 30 rozmów z klientami IBM, którzy nie tylko wdrożyli rozwiązania IT dla biznesu społecznościowego i skorzystali z nich, ale także ilościowo określili swoje zyski zwrot z inwestycji jest realny. 4 Model biznesu społecznościowego Wyszukiwanie wiedzy (szczegóły na stronie 5) Uzyskiwanie informacji od klientów (strona 6) Szersze udostępnianie wiedzy (strona 7) Usprawnienie procesu rekrutacji i wprowadzenia nowych pracowników do zespołu (strona 8) Zarządzanie fuzjami i przejęciami (strona 9) Przestrzeganie zasad i poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy (strona 10) Generatory wartości szybka lokalizacja odpowiednich osób lub opublikowanych treści zawierających wiedzę niezbędną do rozwiązania problemu łączenie najlepszych dostępnych zasobów pozwalających w wydajny sposób reagować na potrzeby klientów dokumentowanie i udostępnianie rozwiązań wielokrotnego użytku dotyczących typowych problemów osiągnięcie dużego zaangażowania i wysokiego poziomu produktywności pracowników poznanie opinii i preferencji klientów dotyczących dostępnych i potencjalnych produktów i usług zidentyfikowanie osób wpływających za decyzje kluczowych klientów i nawiązanie z nimi relacji biznesowych w celu zwiększenia wydajności działań marketingowych bardziej wydajne i skuteczne opanowanie i udostępnianie wiedzy oraz dostęp do niej wysoki stopień innowacyjności dzięki szerszemu zakresowy pomysłów ograniczenie niepotrzebnego bezproduktywnego czasu poświęcanego na wyszukiwanie i wymianę informacji wspólne wyszukiwanie i przyporządkowywanie odpowiednich kandydatów do odpowiednich stanowisk uproszczone procesy oceny i zatrudniania sprawniejsze przyporządkowanie i wzbudzanie zaangażowania nowych pracowników oraz dłuższy okres retencji pracowników kontekstowe zalecenia zwiększające wydajność pracy nowo zatrudnionych osób wyższy ogólny wskaźnik powodzenia działań związanych z fuzjami i przejęciami większa efektywność określania przyszłej wizji i komunikacji przed, w trakcie i po fuzji lub przejęciu szybsze tempo tworzenia społeczności i kultury jednej firmy szybkie przekazywanie nowych lub zmienionych przepisów, zasad lub procedur dotyczących bezpieczeństwa minimalizowanie lub eliminowanie opóźnień w realizacji projektów wynikających z rzeczywistych lub potencjalnych kwestii związanych z bezpieczeństwem sprawniejsze procedury dotyczące bezpieczeństwa dzięki lepszej komunikacji między specjalistami z zakresu bezpieczeństwa i pracownikami Tabela 1: Modele biznesu społecznościowego i sposoby generowania wartości 4 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego

5 Wyszukiwanie wiedzy Dla większości osób trudno jest zlokalizować najlepsze dostępne zasoby wiedzy niezbędne do szybkiego rozwiązywania problemów lub też najlepiej odpowiedzieć na możliwości biznesowe, niezależnie od tego, czy źródłem tej wiedzy jest inna osoba czy opublikowane treści. W rezultacie cierpi na tym zaangażowanie, skuteczność i wydajność pracowników. Poza firmą brak dostępnej od ręki wiedzy prowadzi do nieudanych prób sfinalizowania możliwości sprzedażowych, jak również mniejszego zadowolenia aktualnych klientów wymagających odpowiedniej obsługi i wsparcia. W tym modelu biznesu społecznościowego przedstawiono, jak opanować, zlokalizować i udostępnić niezbędną wiedzę w ramach wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Pracownicy nie dzielą się w sposób proaktywny wiedzą i doświadczeniem w obrębie zespołu Pracownicy i partnerzy biznesowi nie mogą zlokalizować wiedzy niezbędnej do obsługi klientów i rozwiązywania problemów dotyczących procesów wewnętrznych Wielokrotne odkrywanie tego samego rozwiązania przez różnych pracowników i partnerów biznesowych prowadzi do spadku zyskowności Działania sprzedażowe kończą się niepowodzeniem lub nie zostają sfinalizowane, ponieważ firma nie potrafi przekonać potencjalnych klientów, korzystając z właściwych informacji i odpowiedniego doświadczenia Działania związane z badaniami i rozwojem nie imponują klientom lub nie przynoszą pożądanych efektów w odpowiednio krótkim czasie Wiedza i doświadczenie pracowników, którzy osiągają wiek emerytalny, nie zostaje utrwalona przed ich odejściem z firmy Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Użycie analityki interakcji społecznościowych, plików oraz innych zasobów w celu wyszukania i udostępnienia wiedzy i doświadczenia w całej firmie Zalecanie ludzkich i cyfrowych zasobów wiedzy pracownikom i partnerom biznesowym w kontekście ich obowiązków Zapewnienie narzędzi społecznościowych umożliwiających wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom komunikację i współpracę ze specjalistami Dokumentowanie i udostępnianie rozwiązań problemów wewnętrznych oraz związanych z klientami Nagradzanie lub wyróżnianie pracowników za proaktywne udostępnianie wiedzy w sposób umożliwiający jej lokalizację przez inne osoby oraz za współpracę w rozwiązywaniu problemów i dokumentowaniu tych rozwiązań Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: O 30% szybszy dostęp do specjalistów 6 O 55% lepsza widoczność określonych specjalistów firmy na jej ogólnodostępnej stronie internetowej 7 Doświadczenie IBM Pod każdym względem łączne doświadczenie pracowników IBM jest olbrzymie. Aby umożliwić lepsze wykorzystanie tej wiedzy, firma IBM opracowała narzędzia analityczne, bazę zaleceń eksperckich oraz inne rozwiązania umożliwiające lokalizację wiedzy, przeznaczone do użytku wewnętrznego. Profile pracowników, blogi, wiadomości (za pozwoleniem) oraz repozytoria zawartości i inne źródła informacji są automatycznie przeszukiwanie i dostępne do wyszukiwania ręcznego pod kątem odpowiedniej wiedzy. W Lowes utworzono wewnętrzne społeczności, aby udostępniać najlepsze praktyki i zyskać lepszy wgląd w kapitał ludzki we wszystkich sklepach. Podczas konferencji Connect 2013 Clarissa Felts, Wiceprezes Lowes ds. Współpracy, zaprezentowała, jak wykorzystanie oprogramowania IBM Connections usprawniło proces rekrutacji w siedzibie głównej firmy w zakresie pozyskiwania sprawdzonych talentów dysponujących bezpośrednim doświadczeniem w środowisku handlowym. Pracownicy działu sprzedaży Asian Paints nie radzili sobie z udostępnianiem najlepszych praktyk i innowacyjnymi sposobami obsługi przedstawicieli, dlatego zaprezentowali swoje problemy na forum całego zespołu. Oprogramowanie IBM Connections jest teraz niezwykle często wykorzystywane w dziale sprzedaży i zyskało sobie opinię wyjątkowo przydatnego narzędzia do rozwiązywania problemów dzięki możliwości udostępniania innowacyjnych rozwiązań oraz dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami. wzbogacenie aplikacji CRM o funkcje społecznościowe i dostęp mobilny zwiększyły produktywność pracowników działu sprzedaży o 26,4 procent. 5 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego 5

6 Firma Ricoh rozwiązała te problemy, tworząc ponownie procesy pracy, dzięki czemu pracownicy mogą publikować dokumenty w podstawowej postaci przy użyciu rozwiązań SmartCloud Engage i Connections, które pozwalają globalnym korporacjom handlowym wspólnie je korygować. Jednym z powodów tej zmiany była chęć osiągnięcia bardziej proaktywnego sposobu zasymilowania informacji na temat rynku i klientów dostępnych dla globalnych korporacji handlowych w celu zwiększenia wydajności dostaw produktów dopasowanych do lokalnych potrzeb. Rozwiązaniem był samodzielnie tworzony portal o nazwie Lifeline, który dostarcza usługi wszystkim grupom kluczowych interesariuszy firmy Reliance, od obecnych klientów i potencjalnych nabywców po pracowników i przedstawicieli firmy. Portal zapewnia klientom kompleksowe funkcje umożliwiające wyszukiwanie i zakup polis ubezpieczeniowych, zarządzanie ofertami i realizację płatności składek. Przechowywanie wszystkich danych dotyczących klientów i transakcji w skonsolidowanym magazynie danych pozwala uzyskać firmie Reliance ogólny obraz skutecznych i nieefektywnych ofert produktowych. Wiele firm oferujących technologie klasy korporacyjnej dostarcza produkty z zakresu mediów społecznościowych lub narzędzia analityczne, ale to firmie IBM jako pierwszej udało się połączyć oba te rozwiązania 14 Uzyskiwanie szczegółowych informacji z zewnętrz na temat klientów Według ostatnich badań 96% respondentów wskazało na brak istotnego związku między wykorzystaniem platform współpracy społecznościowej na zewnątrz (np. w zasięgu mediów społecznościowych, społecznościach klientów i dostawców) i wewnątrz firmy. 8 Firmy korzystające z modelu biznesu społecznościowego mogą wykorzystać możliwości rynkowe dzięki technologiom pozyskiwania danych i narzędziom analitycznym umożliwiającym uzyskanie kompleksowych informacji o klientach, zebranych z różnych kanałów i źródeł. Następnie przekazują te informacje do wewnętrznego systemu społecznościowego, pozwalając pracownikom wspólnie zareagować na potrzeby klientów, oferując im odpowiednie rozwiązania. Ten model biznesu społecznościowego ukazuje, w jaki sposób firmy mogą zapewnić lepszą obsługę klientom, przyspieszyć proces uzyskiwania dochodów i wyeliminować koszty z procesu rozwoju produktów i usług. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Trudność zrozumienia zmieniających się potrzeb aktualnych i potencjalnych klientów i rynków, oraz dostarczenia odpowiednich ofert handlowych Próby rozpoczęcia lub przyspieszenia procesu przejścia z koncepcji marketingu masowego do modelu adresowania oferty do kluczowych osób mających wpływ na dużą liczbę potencjalnych klientów Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Wdrożenie narzędzi monitoringu społecznościowego pozwalających wysłuchać i zrozumieć nastroje klientów Wykorzystanie danych i narzędzi analitycznych do uzyskania wglądu w potrzeby, zainteresowania i preferencje aktualnych i potencjalnych klientów Użycie narzędzi do komunikacji społecznej w celu prowadzenia rozmów z indywidualnymi klientami i kluczowymi osobami wpływającym na podejmowane decyzje Omawianie kompleksowych informacji dotyczących klientów w społecznościowych systemach ukierunkowanych na środowisko wewnętrzne, aby wspólnie określić, uszeregować po względem ważności i opracować nowe możliwości produktów i usług. Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: Blisko 50% niższe koszty obsługi klientów i przedstawicieli 9 Czas potrzebny do opracowanie nowych usługi i funkcji krótszy o ponad 50% 10 O 20% mniejsza liczba roboczogodzin potrzebnych do przygotowania informacji na temat wprowadzenia nowego produktu na rynek % wzrostu premii biznesowych każdego roku 12 Doświadczenie IBM Firma IBM wspierała do tej pory organizację kilku głównych wydarzeń sportowych na świecie, w tym turniejów tenisowych US Open i golfowych turniejów Masters, oferując swoje doświadczeniem oraz możliwości analityczne. IBM współpracuje ze sponsorami wydarzeń, pomagając im szybko uporządkować informacje, aby lepiej zrozumieć procesy dotyczące wydarzeń. Sponsorzy mogą również uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym na podstawie interakcji klientów ze stroną internetową wydarzenia. IBM organizuje nawet własne zdarzenia w sieci, tzw. sesje, które pozwalają uzyskać kompleksowe informacje na podstawie rozmów online między pracownikami, partnerami biznesowymi, klientami oraz innymi interesariuszami. IBM przygotowuje i przeprowadza także sesje w imieniu klientów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat swoich pracowników i czynników zewnętrznych Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego

7 Szersze udostępnianie wiedzy Firmy zaangażowane w nowatorskie procesy społecznościowe przestają koncentrować się na dyskretnej wymianie wiedzy i zaczynają skupiać swoją uwagę na trwałych relacjach z nią związanych. Firmy te tworzą wartości dzięki udostępnianiu wiedzy ponad wewnętrznymi barierami utworzonymi przez struktury i systemy organizacyjne oraz tradycyjnymi granicami między ich partnerami i klientami. Integrują także elementy grywalizacji, aby nagradzać poszczególne osoby, które otwarcie dzielą się swoją wiedzą. Ten model biznesu społecznościowego przedstawia, w jaki sposób korzystać z praktyk i możliwości społecznościowych w celu lokalizacji, udostępniania i używania wspólnej wiedzy do tworzenia przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Nadmierne koszty związane z nieznajomością własnej wiedzy, która prowadzi do zbędnych prac i powielania rozwiązań Opóźnienia w przyznawaniu dochodów i generowanie niepotrzebnych kosztów związanych ze zbyt wolną realizacją Utrata udziałów w rynku spowodowana niewystarczającym tempem unowocześnienia rozwiązań umożliwiających tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Wzbogacenie innych istniejących aplikacji przedsiębiorstwa o funkcje komunikacji społecznościowej promujące otwartą wymianę myśli Osiągnięcie takiego samego stopnia dostępności wiedzy, której źródłem są ludzie, co wiedzy dostępnej w dokumentach, dzięki zaleceniom specjalistów i zawsze dostępnym narzędziom komunikacji społecznościowej Stosowanie elementów grywalizacji umożliwiających społeczne wyróżnienie osób swobodnie i otwarcie dzielących się swoją wiedzą Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: O 30% szybszy dostęp do specjalistów 16 Wzrost produktywności o 20 25% związany z ograniczoną potrzebą organizacji zebrań w celu omówienia aktualnej sytuacji 17 Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki wydajniejszemu korzystaniu z narzędzi komunikacyjnych Większe zaangażowanie i zadowolenie pracowników Doświadczenie IBM Firmy świadczące usługi badawcze i specjalistyczne w obrębie IBM stanowią doskonałe przykłady przedsiębiorstw napędzanych wiedzą. Pracownicy naukowi IBM posiadają szeroką wiedzę z określonych zakresów badawczych. Są wśród nich laureaci Nagrody Nobla oraz zwycięzcy innych prestiżowych nagród. Wielu pracowników IBM Center for Social Business to czołowi badacze zajmujący się technikami udostępniania wiedzy w firmach oraz udoskonalania tych technik i narzędzi. Czynnie uczestniczą w projektach klientów IBM we wszystkich gałęziach przemysłu. 18 Blue IQ to program pozwalający pracownikom IBM dostosować się do praktyk biznesu społecznościowego, w tym do udostępniania wiedzy. Od 2007 roku ambasadorzy Blue IQ służą swoim czasem i wiedzą, oferując swoim kolegom wsparcie umożliwiające usprawnienie ich współpracy. Pomagają im zrozumieć znaczenie udostępniania wiedzy i innych praktyk społecznościowych w ich pracy oraz wpływ dzielenia się wiedzą na wyniki biznesowe IBM. Firma Russell s Convenience potrzebowała prostego sposobu łączenia i udostępniania wiedzy między 25 sklepami oraz licencjobiorcami, sprzedawcami i partnerami, aby móc szybko identyfikować i rozwiązywać problemy operacyjne. Firma wdrożyła usługi IBM SmartCloud Engage, które zapewniają pracownikom bardziej płynną i przejrzystą komunikację między sklepami i interesariuszami zewnętrznymi. Grupa TD Bank chciała usprawnić komunikację i współpracę wewnętrzną, znormalizować procesy biznesowe i przekształcić w kapitał wspólną wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. Wdrożyła oprogramowanie IBM Connections oferujące rozwiązania dla biznesu społecznościowego, aby udoskonalić procesy biznesowe dzięki wiedzy i doświadczeniu udostępnianych za pośrednictwem sieci oraz zwiększyć pewność podejmowania decyzji weryfikowanych przez specjalistów i opartych na wcześniejszych doświadczeniach. Wiedza stała się kluczowym zasobem ekonomicznym oraz dominującym, i prawdopodobnie jedynym, źródłem przewagi konkurencyjnej. 15 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego 7

8 Współpracując z firmą Kenexa nad wykorzystaniem targetowania kontekstowego, które pozwala wyszukać pracowników naukowych zarówno w sieci jak i poza nią, firmie Regeneron udaje się nawiązać kontakt z wysoce wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników naukowych w ciągu roku bez strat na jakości. W ciągu zaledwie kilku lat firma Regeneron odnotowała skok z pozycji nienotowanej na miejsce 2. w ankiecie dotyczącej najlepszych pracodawców według magazynu Science w edycji z 2011 roku. Nowy system śledzenia kandydatów pozwolił sieci kin AMC wyszukać kandydatów, którzy znakomicie sprawdzili się w warunkach kulturowych firmy. W rezultacie kina prowadzone przez kierowników, którzy w największym stopniu stosowali się do strategii dopasowania, zwiększyły przychody o 1,2 procent, co przekłada się na dodatkowy dochód rzędu milionów dolarów netto. Liczba kandydatów AMC wzrosła z w 2006 roku do 1,4 miliona w ciągu dwóch lat. Strategia dopasowania pozwoliła umieścić odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach, co obniżyło współczynnik rotacji pracowników o 11 procent. ZurickDavis, firma zajmująca się rekrutacją pracowników na stanowiska kierownicze, wykorzystuje w swojej pracy ofertę rozwiązań IBM, wspomagających proces selekcji kandydatów dla swoich klientów. Dzięki zastosowaniu funkcji społecznościowych w kluczowych procesach ZurickDavis przeprowadza każdego roku o 30% więcej operacji wyszukiwania kandydatów, a wyznaczenie odpowiednich kandydatów na stanowiska zajmuje 25% mniej czasu. Dochodowość firmy wzrosła o 100%. Usprawnienie rekrutacji i wprowadzenia nowych pracowników do zespołu W świetle stworzenia i zachowania przewagi konkurencyjnej coraz większe znaczenie ma dla firm wyszukanie, zatrudnienie i utrzymanie w firmie najbardziej utalentowanych pracowników. Dodatkowo firmy muszą zwiększać skuteczność działań związanych z wprowadzeniem nowych pracowników do zespołu, aby ci mogli szybko zaaklimatyzować się i zapewnić odpowiednią produktywność. W tym modelu biznesu społecznościowego przedstawiono, jak osiągnąć te cele, wykorzystując społeczności i sieci społecznościowe, które łączą kandydatów z pracownikami działu personalnego i osobami odpowiedzialnymi za rekrutację, jak również nowo zatrudnione osoby z bezpośrednimi przełożonymi, członkami zespołu oraz innymi źródłami wiedzy. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Wyszukanie i zainteresowanie najlepszych dostępnych kandydatów Nawiązanie kontaktu z kandydatami w relacji z kulturą korporacyjną i połączenie ich umiejętności z określonymi, najbardziej dopasowanymi wakatami Możliwie najszybsze rozpoczęcie pracy i osiągnięcie odpowiedniego poziomu produktywności przez nowych pracowników Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Wykorzystanie możliwości społecznościowych ukierunkowanych na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji w procesie rekrutacyjnym między pracownikami działu personalnego, osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i kandydatami Użycie rozwiązań społecznościowych do komunikacji nowo zatrudnionych osób z pracownikami działu personalnego, bezpośrednimi przełożonymi oraz innymi nowymi pracownikami w procesie wprowadzania ich do zespołu Wykorzystanie wewnętrznych możliwości społecznościowych do połączenia nowych pracowników z członkami zespołu i zasobami wiedzy pozwalającymi osiągnąć odpowiednią produktywność w krótkim czasie Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: O 30% więcej ukończonych procesów wyszukiwania kandydatów każdego roku 19 O 25% mniej czasu poświęcanego na zapełnienie wakatów 20 Okres wprowadzania nowych pracowników do zespołu skrócony o dwa dni 21 O 30% krótszy czas od zatrudnienia nowego pracownika do uzyskania pierwszych korzyści 22 Wzrost wskaźnika retencji pracowników o co najmniej 20% 23 Doświadczenie IBM Firma IBM, zatrudniająca ponad pracowników na cały świecie, dysponuje bogatym doświadczeniem w rekrutowaniu, zatrudnianiu i wprowadzaniu nowych pracowników do firmy. Przeprowadzane przez nią procesy zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management, HCM) są często optymalizowane, a stosowane rozwiązania społecznościowe stały się ich integralną częścią w ciągu ostatnich kilku lat. IBM wykorzystuje portale LinkedIn, Facebook, Twitter i YouTube jako źródła informacji w procesach rekrutacji zewnętrznej. Za pośrednictwem tych kanałów potencjalni kandydaci dowiadują się o określonych wakatach w poszczególnych krajach oraz nawiązują kontakt z osobami przeprowadzającymi rekrutację w firmie IBM. Osoby te uzyskują informacje na temat kandydatów w trakcie rozmów przeprowadzanych z nimi online i poprzez odwiedzanie ich profili społecznościowych w sieci. W trakcie procesu aklimatyzacji w firmie IBM nowi pracownicy zakładają wewnętrzne profile społecznościowe i komunikują się ze swoimi przełożonymi oraz innymi członkami zespołu. Zostają również poinstruowani w zakresie wyszukiwania wiedzy i informacji niezbędnych, w tym także przy użyciu rozwiązań społecznościowych, aby w krótkim czasie stać się produktywnymi pracownikami firmy IBM. Wystarczy się nad tym zastanowić spora część tego, co pozwala nam naprawdę przyswoić wiedzę, nie pochodzi ze starego nieprzydatnego podręcznika zasad i procedur działania. Najwięcej uczymy się od osób znajdujących się w naszym najbliższym otoczeniu Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego

9 Zarządzanie fuzjami i przejęciami Jednym z tradycyjnych sposobów tworzenia znaczących wartości są dokładnie przemyślane fuzje i przejęcia. Współczynnik niepowodzenia przy działaniach związanych z fuzjami i przejęciami jest jednak niezwykle wysoki z powodu nieodpowiedniej realizacji i niejasnej komunikacji wizji i kultury połączonej jednostki. W tym modelu biznesu społecznościowego przedstawiono, w jaki sposób firmy mogą korzystać z technik i rozwiązań sieci społecznościowych, aby tworzyć i przekazywać wspólną i istotną wizję, usprawniać działania związane z zarządzaniem fuzjami i przejęciami, oraz łączyć specjalistów, w pozytywny sposób wpływają zarówno na jednolitą kulturę jak i działania połączonej jednostki. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Różne wizje członków zarządu względem połączonej jednostki Niezrozumienie planu strategicznego lub działań taktycznych w związku z przejęciem lub fuzją ze strony menedżerów i pracowników Dwie różne kultury w obrębie połączonej jednostki Niski współczynnik retencji pracowników pozyskanej firmy Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Utworzenie i korzystanie z sieci społecznościowej obejmującej kierownictwo wyższego szczebla oraz działy personalne i komunikacji obu firm w celu przygotowania i stworzenia wspólnej wizji połączonej jednostki Korzystanie z wielu kanałów i narzędzi społecznościowych do omawiania i komunikowania określonych działań związanych z fuzją lub przejęciem oraz podejmowania decyzji w tej sprawie Wykorzystanie społeczności do połączenia kultur oraz wiedzy i doświadczenia połączonych przedsiębiorstw Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: Niższe koszty integracji związane z ograniczeniem powielania tych samych zadań Wzrost wskaźnika retencji pracowników o co najmniej 20% 26 Większa wydajność pracy i niższe koszty spowodowane wyższym wskaźnikiem retencji i większym zaangażowaniem pracowników dzięki osiągnięciu równowagi kulturowej Doświadczenie IBM Od 2001 roku firma IBM przejęła co najmniej 120 innych firm. 27 To doświadczenie stanowi cenne źródło informacji na temat przygotowania wspólnej wizji, tworzenia jednej kultury w firmie, zarządzania działaniami integracyjnymi i utrzymania oddanych pracowników. IBM korzysta z rozwiązań społecznościowych obejmujących szeroki zakres procesów związanych z fuzjami i przejęciami. Pracownicy IBM współpracują ze sobą oraz z zewnętrznymi partnerami, aby ocenić i zweryfikować wartości z potencjalnych przejęć. Zespoły IBM wspólnie przeprowadzają analizy przypadku pozwalające uzasadnić określone działania związane z fuzjami i przejęciami. Pozyskani pracownicy biorą udział w opracowanych przez IBM procesach integracji nowych pracowników, które łączą w sobie praktyki i możliwości rozwiązań społecznościowych (patrz sekcja Doświadczenie IBM na stronie 8). W przypadku kanadyjskiego TD Bank wyzwanie było ogromne ze względu na szybki rozwój spowodowany przejęciami w Stanach Zjednoczonych jest obecnie więcej oddziałów banku niż w Kanadzie. Rozwiązaniem dla banku było wprowadzenie oprogramowania IBM Connections w celu utworzenia pracowniczych sieci społecznościowych. Główne cele obejmowały: zapewnienie narzędzi komunikacji między pracownikami w całym rozległym przedsiębiorstwie, udoskonalenie dostępu do niezbędnej wiedzy i informacji, o których pracownicy mogli nie wiedzieć, umożliwienie pracownikom nawiązywania kontaktów, współpracy i tworzenia sieci społecznościowych. Firma Omron Europe została podzielona na dwa oddziały z odrębnymi zespołami ds. sprzedaży i marketingu obsługującymi wielu tych samych klientów. Lepsza komunikacja i współpraca w oddziałach pomogłyby sprawić, że klienci nadal postrzegaliby firmę jako jeden Omron. Jesteśmy czymś więcej niż sumą poszczególnych części mówi Michael Min, Kierownik ds. Komunikacji Strategicznej i e-marketingu. Firmy wydają rocznie ponad 2 biliony USD na przejęcia. W dalszym ciągu jednak badania wykazują, że współczynnik niepowodzenia fuzji i przejęć waha się między 70 i 90%. 25 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego 9

10 Zawsze koncentrowaliśmy się na utrzymaniu możliwie najniższego wskaźnika wypadków i chcieliśmy stworzyć bazę praktycznej wiedzy naszych pracowników, aby znaleźć najlepszy sposób na utrzymanie bezpieczeństwa i produktywności w środowisku pracy mówi Adam Holbrook, Kierownik ds. Higieny i Bezpieczeństwa w europejskim oddziale Doncasters Group Ltd. Pracownicy firmy Keyera są rozproszeni po całym świecie. Ledwie co piąty z nich pracuje w siedzibie głównej firmy. Pozostali zajmują stanowiska w 16 oddalonych od siebie zakładach produkcji gazu. Firma wdrożyła oprogramowanie IBM Connections, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do informacji i ułatwić dzielenie się wiedzą oraz komunikację pracowników ze swoimi kolegami z innych obszarów operacyjnych. Dzięki oprogramowaniu Connections Keyera może odpowiednio szybko rozpowszechnić informacje z zakresu zasad i kontroli bezpieczeństwa o znaczeniu krytycznym. Kultura bezpieczeństwa w firmie zależy w dużej mierze od skuteczności komunikowania zasad bezpieczeństwa. 31 Przestrzeganie zasad i poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy Bezpieczeństwo w miejscu pracy obejmuje dziś kwestie dotyczące zgodności i kosztów oraz proaktywną komunikację i wspólne innowacyjne rozwiązania. Ma to niezwykle istotne znaczenie. Badania przeprowadzone przez Kalifornijski Wydział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Cal/OSHA) wykazały spadek liczby roszczeń związanych z wypadkami o 9,4 procent oraz średnie oszczędności na poziomie 26 procent jeśli chodzi o koszty dotyczące odszkodowań wypłacanych pracownikom w cztery lata po kontroli przeprowadzonej przez Cal/OSHA. 28 Ten model biznesu społecznościowego pomaga firmom zamienić sferę bezpieczeństwa ze źródła odpowiedzialności w zaletę, dzięki identyfikacji i wykorzystaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz poprawie świadomości, komunikacji i procesu podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Wyzwania biznesowe Typowe wyzwania, przed jakimi stają przedsiębiorstwa, dla których zastosowanie tego modelu biznesu społecznościowego może być korzystne: Pozostawanie na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i stosowanie się do nich, co wymaga dużych nakładów finansowych Trudności w skutecznym komunikowaniu nowych zasad bezpieczeństwa ze względu na złożone i rozproszone środowisko pracy Szybka komunikacja specjalistów ds. bezpieczeństwa z pracownikami liniowymi i przeprowadzanie szkoleń pomimo różnic geograficznych i czasowych Zalecane działania Ten model biznesu społecznościowego obejmuje następujące charakterystyczne działania: Dostarczanie pracownikom liniowym, w sposób automatyczny i dostosowany do sytuacji, najnowszych istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa za pośrednictwem oprogramowania społecznościowego na urządzeniach mobilnych Tworzenie społeczności umożliwiających komunikację specjalistów ds. bezpieczeństwa z pracownikami w celu współdzielenia lub korygowania praktyk dotyczących bezpieczeństwa Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznościowej w czasie rzeczywistym do zapewnienia łączności między pracownikami biurowymi i środowiskiem liniowym umożliwiającej wspólne podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa Odnotowane korzyści W firmach, w których zastosowano praktyki tworzące ten model biznesu społecznościowego, zaobserwowano następujące korzyści biznesowe: Trzykrotny spadek liczby wypadków u większości partnerów handlowych o dużym stopniu zaangażowania 29 Większa wydajność pracy dzięki krótszym opóźnieniom w realizacji projektów i mniejszej liczbie godzin opuszczonych przez pracownik niezdolnych do pracy z powodu odniesionych obrażeń Większy stopień innowacyjności w zakresie procedur bezpieczeństwa dzięki lepszemu dialogowi między specjalistami i pracownikami Doświadczenie IBM Od wielu lat IBM jest właścicielem i zarządcą kilku zakładów produkcyjnych. W wielu z nich na stałe przechowuje się niebezpieczne substancje chemiczne i używa potencjalnie niebezpiecznego sprzętu do produkcji. W 1967 roku firma nadała formalny charakter swojemu zaangażowaniu w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i konsekwentnie odnotowuje niskie wskaźniki zdarzeń podczas dni roboczych. 30 Innowacje dotyczące komunikowania praktyk i procedur bezpieczeństwa IBM oraz doświadczenie nabyte podczas udzielania wsparcia klientom w zakresie kwestii związanych z bezpieczeństwem stanowią bazę dla tego modelu biznesu społecznościowego. 10 Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego

11 IBM i biznes społecznościowy W 2011 roku firma IBM podała do publicznej wiadomości informację o przyjęciu strategii biznesu społecznościowego, przyspieszając tym samym istniejące inicjatywy umożliwiające lepsze połączenie pracowników, klientów, partnerów i dostawców. Działania te, mające na celu przekształcenie kultury, procesów biznesowych oraz systemów komputerowych IBM, i ostatecznie również wyników biznesowych, pozwoliły w sposób bezpośredni nabyć wiedzę i doświadczenie z zakresu biznesu społecznościowego w wymiarze globalnym. IBM to nie tylko sam w sobie przykład biznesu społecznościowego firma pomogła wielu przedsiębiorstwom przekształcić ich profil na społecznościowy. Ponad 60 procent firm z listy 100 najlepszych firm według magazynu Fortune korzysta z rozwiązań IBM dla biznesu społecznościowego. 33 Każdego dnia konsultanci IBM współpracują z firmami z całego świata i ze wszystkich sektorów, aby pozwolić im wydobyć możliwości biznesu społecznościowego. Warsztaty biznesu społecznościowego IBM i usługi inteligentnej integracji siły roboczej to tylko dwa przykłady ściśle powiązanych ze sobą form wsparcia w zakresie kultury, procesów i technologii, jakie IBM oferuje swoim klientom. Ta specjalistyczna wiedza na temat biznesu społecznościowego stanowiła także źródło informacji podczas projektowania powiązanego oprogramowania IBM i usług opartych na chmurze, oraz ich wdrażania i użytkowania zarówno w samej firmie, jak i u klientów. Wydane w 2007 roku przez IBM oprogramowanie IBM Connections było jedną z pierwszych aplikacji społecznościowych dla firm na wschodzącym wówczas rynku takich produktów. Od tego czasu platforma społecznościowa IBM rozrosła się i oferuje dziś rozwiązania społecznościowe dla wszystkich procesów biznesowych. Oprogramowanie IBM WebSphere Portal sprawdziło się jako idealny nośnik działań społecznościowych właściwych dla roli i procesu. Usługi IBM Content Manager i IBM FileNet łączą tradycyjne praktyki zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z funkcją ich udostępniania za pośrednictwem kanałów społecznościowych. Także ujednolicone rozwiązania obsługi informacjioraz technologie analityczne i sieciowe oferowane przez IBM zostały zintegrowane na platformie społecznościowej IBM. Dzięki ostatniemu przejęciu firmy Kenexa oraz jej nagradzanym rozwiązaniom z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w ofercie IBM znajdują się rozwiązania społecznościowe do zarządzania talentami. 34 Firma IBM dokładnie przeanalizowała opinie klientów, informacje dotyczące przydatnych funkcji i wymagania, aby stworzyć najnowszą iterację korporacyjnego pakietu społecznościowego. Oferuje wiele produktów dedykowanych dostępnych w przestrzeni społecznościowej przedsiębiorstwa. W nowym pakiecie oprogramowania dla biznesu społecznościowego wszystkie te produkty znajdują się na wspólnej platformie, co usprawnia proces ich wdrożenia. 32 Spora część platformy społecznościowej IBM jest dostępna na urządzeniach mobilnych, np. na tabletach czy smartfonach. Rozwiązania społecznościowe IBM są dostępne jako aplikacje macierzyste dla szerszego zakresu mobilnych systemów operacyjnych niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych. Najbardziej wpływowe firmy analityczne uznają często oprogramowanie do biznesu społecznościowego oraz usługi w chmurze oferowane przez IBM za wiodące technologie w branży. Oto przykłady takich wyróżnień: Organizacja IDC ogłosiła IBM liderem światowego rynku oprogramowania społecznościowego dla firm na przestrzeni ostatnich czterech lat ( ) 35 W ostatniej ocenie kategorii zarządzania zasobami korporacyjnymi Gartner nazwał IBM wizjonerem 36 W swojej ocenie platform społecznościowych dla firm Forrester Wave TM37 oraz podobnych ocenach dostawców usług współpracy w chmurze 38 firma Forrester Research zaliczyła IBM do grupy liderów Organizacja IDC nazwała IBM liderem w swojej ostatniej ocenie rynku dostawców outsourcingowych usług personalnych, szkoleniowych i rekrutacyjnych 39 Dzięki połączeniu obszernej wiedzy z zakresu rozwiązań społecznościowych, usług wdrażania i użytkowania oraz wiodącym na rynku rozwiązaniom dla biznesu społecznościowego IBM znajduje się na wyjątkowej pozycji, aby udzielać wsparcia innym firmom w zakresie zarządzania wiedzą, generowania kompleksowych informacji oraz interakcji, które przekładają się na rzeczywistą wartość biznesową. Biznes społecznościowy Modele realizacji biznesu społecznościowego 11

12 1. Cortada, James i in. The Business of Social Business: What works and how its done. IBM Institute for Business Value, listopad ibid. 3. Chui, Michael i in. The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies. McKinsey Global Institute, lipiec Wspomniane cztery sektory przemysłowe to sektory towarów pakowanych, usług finansowych, usług specjalistycznych i zaawansowanej produkcji. 4. Guptill, Bruce. Live from Lotusphere: Customers and Accidental Social Business ROI. Saugatuck Technology Lens 360 Blog, 18 stycznia Wettemann, Rebecca. Social, Mobile CRM Boost Sales Productivity. Nucleus Research, marzec Chui. op. cit. 7. Cytowane przez Ginni Rometty, dyrektor naczelną IBM w materiale wideo w aplikacji Kickoff w styczniu Current State of Social Engagement inside the Large Enterprise. Dachis Group Social Business Council, sierpień Reliance Life Insurance Corporation: Gaining market leadership with breakthrough self-service. IBM Corporation, ibid. 11. Ricoh generates new ideas with lateral communication on a global scale. IBM Corporation, Reliance, op. cit. 13. Więcej informacji na temat sesji IBM znajduje się na stronie com 14. O Grady, Stephen. Cytowane w IBM Makes its Social Computing Strategy Smarter. New York Times Bits blog, 16 stycznia Drucker, Peter. Managing in a Time of Great Change. Truman Talley: New York, NY (1995), s Chui. op. cit. 17. ibid. 18. Więcej informacji na temat IBM Center for Social Business znajduje się na stronie 19. ZurickDavis increases sales by approximately 120 percent annually. IBM Corporation, ibid. 21. TD Bank Group gains cohesion with social business software. IBM Corporation, Chui. op. cit. 23. ibid. 24. Judy, Charlie. Empower Employees for Success with Social Onboarding. Blog HR Fishbowl, 30 października Christensen, Clayton i in. The Big Idea: The New M&A Playbook. Harvard Business Review, marzec Chui. op. cit. 27. Eurobas i in. List of mergers and acquisitions by IBM. Wikipedia, Business Case for Safety and Health. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, Wydział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 29. Connecting Employee Engagement and Key Metrics Impacts the Bottom Line for Caterpillar. Kenexa Corporation, Patrz 31. Williams, Joshua. Improving Safety Communication Skills: Becoming an Empathic Communicator Carvalho, Larry. Notes from LotuSphere and thoughts on IBM. GigaOM Pro Blog, 18 stycznia IBM to Acquire Kenexa to Bolster Social Business Initiatives. IBM Corporation, 27 sierpnia Lista nagród firmy Kenexa znajduje się na stronie MediaRoom/OurAwards 35. IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, 2H IDC, kwiecień Gilbert, Mark i in. Magic Quadrant for Enterprise Content Management. Gartner, październik Koplowitz, Rob. The Forrester Wave TM : Enterprise Social Platforms, Q Forrester Research, sierpień Keitt, TJ. The Forrester Wave TM : Cloud Strategies of Online Collaboration Software Vendors, Q Forrester Research, sierpień Rowan, Lisa. IDC MarketScape: Worldwide HR BPO 2012 Vendor Analysis. IDC, dokument nr , listopad 2012 Copyright IBM Corporation 2013 IBM Polska ul. 1 sierpnia Warszawa Wyprodukowano w USA. Kwiecień 2013 r. IBM, logo IBM i ibm.com są znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na świecie. Pozostałe nazwy produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych spółek. Aktualna lista znaków towarowych firmy IBM jest dostępna w Internecie w dziale Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych) na stronie Niniejszy dokument jest aktualny w dniu jego publikacji. Firma IBM zastrzega sobie prawo do modyfikacji dokumentu w dowolnej chwili. Niektóre oferty nie są dostępne w krajach, w których firma IBM prowadzi działalność. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY DOSTARCZONE W POSTACI, W JAKIEJ SĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW NIENARUSZALNOŚCI. Produkty IBM są objęte gwarancją stosownie do warunków umowy, zgodnie z którą zostały dostarczone. Poddaj recyklingowi EPW14023-PLPL-00

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie.

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. K ATA L O G P R Z Y PA D K Ó W UŻYCIA Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. Katalog przypadków użycia usługi Yammer Usługa Yammer

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla

Bardziej szczegółowo

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Program dostosowany do specyficznych potrzeb firm, któreg celem jest podniesienie ich konkurencyjności na rynku Co stanowi o sukcesie

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji i zabezpieczania treści i biznesowych aplikacji online. Firma została założona w 1998 przez Toma Leightona, profesora na MIT

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

SARATOGA Human Capital Benchmarking

SARATOGA Human Capital Benchmarking www.pwc.com SARATOGA Human Capital Benchmarking Podsumowanie wyników Badania Saratoga w Edycji 2015 Zawartość opracowania Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Główne trendy rynkowe w oparciu o wyniki badania w

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Wydajność sprzedaży w nowej erze sprzedawania

Wydajność sprzedaży w nowej erze sprzedawania Wydajność sprzedaży w nowej erze sprzedawania Zapewnij klientom niesamowitą satysfakcję {Wstaw logo partnera} Pomóż sprzedawcom dawać klientom poczucie satysfakcji i szybciej finalizować coraz więcej transakcji

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie.

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. C A S E STUDY PROJEKT Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. Ogrom wyzwań, jaki nas spotyka w ramach pracy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU

POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU POSTAW SWOJĄ FIRMĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU DOŁĄCZ DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO PARTNERSFIRST FIRMY ZEBRA WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ZEBRA DLACZEGO ZEBRA? Oferujemy najszerszy wybór innowacyjnych rozwiązań do druku i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Marketing Automation Marketing Automation to narzędzie wspierające marketing i sprzedaż: Identyfikacja osób pojawiających się na stronie WWW Monitoring zachowania na stronie WWW (odwiedzone podstrony,

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 Harmonizacja obszaru HR i płac: Fundamentalna siła a sprawność operacyjna

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przegląd programów, narzędzi oraz aktualnych promocji dla Partnerów Handlowych IBM

Przegląd programów, narzędzi oraz aktualnych promocji dla Partnerów Handlowych IBM Przegląd programów, narzędzi oraz aktualnych promocji dla Partnerów Handlowych IBM Andrzej Kruszewski BPO Marketing Specialist 1 AGENDA 1) Jak zarobić na współpracy z IBM? 2) Konkursy, promocje i programy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury

Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Social Business - efektywniejsza komunikacja dla instytucji kultury Marek Kuchciak IBM Collaboration Solutions Client Technical Professional Współczesne media społecznościowe oraz urządzenia mobilne zmieniają

Bardziej szczegółowo

MARKETING. AIESEC in Poland

MARKETING. AIESEC in Poland MARKETING AIESEC in Poland WSPÓŁPRACA Z AIESEC POLSKA Rozumiemy, że czas jest niezwykle istotny dla firm i dla ludzi podejmujących w nich strategiczne decyzje. Przygotowaliśmy więc dokument, w którym znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank

Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014. Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Analityka internetowa w Polsce A.D. 2014 Trendy i prognozy na najbliższe miesiące wybrane przez ekspertów Bluerank Obecnie: Bez pomiaru nie ma zarządzania. Gdzie: - Peter Drucker, guru zarządzania Dane

Bardziej szczegółowo