Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius"

Transkrypt

1 Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, Warszawa, tel. (0 22) , fax. (0 22)

2 Spis treści Zawartość I. Wstęp... 2 II. Zasady ogólne... 2 III. Zasady związane z kategoryzacją materiałów... 6 IV. Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT... 8 Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6)... 8 Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji... 9 Strona 1

3 I. Wstęp W celu użycia danych pochodzących z badania gemiusstream w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius konieczne jest oskryptowanie przez wydawcę playera zgodnie z określonymi regułami, zapewniającymi poprawność zbieranych danych oraz dostarczanie wszystkich, wymaganych do prezentacji wyników, dodatkowych informacji. Niniejszy dokument określa zasady takiego oskryptowania. II. Zasady ogólne 1. Do raportowanego czasu oglądania materiału audio lub wideo ma być wliczany tylko czas odtwarzania samej treści (kontentu) a nie czas reklam towarzyszących temu materiałowi (przed lub w trakcie). Pierwszy hit powinien być wysyłany dopiero przy rozpoczęciu odtwarzania kontentu (materiałów niereklamowych) a nie już przy rozpoczęciu odtwarzania reklamy przed materiałem (pre-roll). W momencie rozpoczęcia odtwarzania reklamy w trakcie materiału (mid-roll) powinna być wysyłana pauza i wznowienie odtwarzania materiału powinno być wysyłane dopiero po zakończeniu bloku reklamowego. W przypadku odtwarzania radia wydawca powinien dążyć do tego, aby player nadawał oznaczenia pozwalające na oddzielenie czasu reklam od czasu kontentu. 2. Wysyłane dane muszą być zgodne z prawdą, niedozwolone są próby zawyżania czasu, liczby views lub jakiegokolwiek innego wskaźnika. W czasie odtwarzania jednego materiału może być zliczony tylko jeden views. 3. W przypadku aplikacji odtwarzających streaming wraz z poszczególnymi akcjami (hitami) w polu useragent powinna być wysyłana informacja o rodzaju urządzenia i systemie na którym działa aplikacja (np. wersja systemu operacyjnego, oznaczenie modelu urządzenia mobilnego lub innego urządzenia - np. oznaczenie settop-box wraz z nazwą operatora tego urządzenia np. telewizji kablowej lub model telewizora itp.). W przypadku aplikacji działających na PC pod systemem Windows dodatkowo powinna być wysyłana informacja pobrana z rejestru Windows, znajdująca się pod kluczem HKEY_CURRENT_USER\Software\NetPanel\UserAgent. W przypadku braku tego wpisu w rejestrze - nie ma potrzeby doklejania go do pola useragent. Aplikacja każdorazowo powinna sprawdzić obecność tego wpisu. Punkt ten dotyczy tylko aplikacji (np. mobilnych lub desktopowych) - nie dotyczy to playerów odtwarzających streaming na stronach WWW. 4. W przypadku pomiaru materiałów nadawanych w trybie "live", czyli takich, w których użytkownik nie ma wpływu na kolejność słuchanych utworów i nie ma możliwości powrotu do tego miejsca materiału, w którym nastąpiło zatrzymanie odtwarzania, parametr TOTALTIME musi być równy -1. W przypadku takich materiałów wyjątkowo jako kolejne odtworzenie (views) uznane powinno być również wznowienie odtwarzania po wcześniejszym naciśnięciu przycisku "stop" (lub "pause", jeśli ma takie same funkcje jak klawisz "stop"). 5. Poza oznaczeniem kategorii tematyczno funkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu) dla każdego materiału mają być przekazywane firmie badawczej dodatkowo następujące informacje: a. Tytuł materiału, tytuł serii materiału oraz nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw autorskich do danego materiału od którego wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału. Strona 2

4 Informacje te mają być udostępniane firmie badawczej dla każdego kolejnego miesiąca w pliku tekstowym określającym te cechy dla każdego materiału wyemitowanego (choćby raz) w danym miesiącu przez danego wydawcę na playerach oskryptowanych gemiusstream. Plik powinien być umieszczany przez wydawcę zawsze pod tym samym adresem w sieci do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca. Nazwa pliku powinna zawsze być zbudowana według schematu RRRR.MM_nazwa_wydawcy.txt gdzie nazwa_wydawcy powinna być zamieniana na odpowiednią nazwę firmy. Czyli np. plik za kwiecień powinien być mieć nazwę _nazwa_wydawcy.txt i powinien zostać udostępniony firmie badawczej do Plik taki musi mieć stałą strukturę każda linijka dotyczyć ma jednego identyfikatora materiału i w polach oddzielnych średnikami mają znajdować się kolejno: - identyfikator materiału (taki sam jak wysyłany z hitami streamowymi). - identyfikator publicznej kategorii (Parametr GA z tabeli w punkcie III niniejszego dokumentu) - nazwa wydawcy - nazwa brandu - tytuł materiału - tytuł serii materiału - całkowita długość materiału w sekundach (dla materiałów na żywo ( live ) = -1) - nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw autorskich do danego materiału od którego wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału. Przykład jednej linijki z takiego pliku: ;32;TVP; tvp.pl/vod;odc.510;na-dobre-i-na-zle;2940;tvp Jeżeli wydawca chciałby przysyłać te dane w innym formacie to prosimy o kontakt z firmą badawczą w celu sprawdzenia czy dany format jest dla nas akceptowalny. Jeżeli wydawca nie uzyskał praw do emisji (np. w przypadku materiałów publikowanych przez samych internautów) to pole to pozostaje puste. Jeżeli w trakcie audytu poprawności kategoryzacji dokonywanego przez firmę badawczą zostaną wykryte w kategoriach innych niż user generated content materiały bez wypełnionego tego pola to może to być podstawa do przeniesienia danego materiału do kategorii user generated content (w audio lub wideo). Firma badawcza, w celu zapewnienia jakości zbieranych danych i przejrzystości wyników badania, ma prawo opublikować dane zawarte w powyżej opisanym pliku tekstowym. b. Informacja o sposobie odtwarzania materiału: Wyróżniamy trzy typy sposobów odtwarzania materiałów: gdy materiał jest w danym momencie ściągany i równocześnie odtwarzany na bieżąco (streamingowo) poprzez Internet. Za takie odtwarzanie uznajemy również odtwarzanie materiałów w systemie progressive download. Taki sposób odtwarzania nie musi być specjalnie oznaczany. gdy odtwarzany materiał został wcześniej ściągnięty w całości (przed rozpoczęciem odtwarzania, niezależnie od tego ile czasu minęło od ściągnięcia) poprzez player/aplikację wydawcy ze zbioru materiałów wydawcy i jest teraz odtwarzany z dysku użytkownika (tzw. time shift wieving). Powinno to być oznaczone przez przesłanie w AdditionalPackage parametru o nazwie T i wartości y czyli przesłanie oznaczenia T=y. Zalecamy, aby w Strona 3

5 przypadku braku połączenia z Internetem w czasie takiego odtwarzania aplikacja odtwarzająca stream wysłała zarejestrowane w tym czasie zdarzenia później gdy połączenie z internetem będzie już aktywne. gdy odtwarzany materiał jest materiałem obcym, odtwarzanym z dysku użytkownika, uzyskanym przez użytkownika w inny sposób niż przez użycie playera/aplikacji wydawcy, ale odtwarzanym przez player wydawcy (niektóre playery mają funkcję odtwarzania dowolnych materiałów). Powinno to być oznaczone przez nadanie takiemu materiałowi (w polu materialidentifier) specjalnego identyfikatora będącego napisem local_file_id. c. Informacja o brandzie Brand to: a) w przypadku aplikacji - aplikacja danego wydawcy ale o innej nazwie, prezentująca inne treści (np. Ipla i Muzo). b) w przypadku witryn player obrandowany tym samym logo, lub player, który prezentuje treści spójne tematycznie bądź funkcjonalnie. np. tvnplayer i tvn24. Ponieważ w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius materiały danego wydawcy mają być dzielone na poszczególne brandy (marki) a dopiero potem na kategorie tematyczno-funkcjonalne, więc w celu określenia brandu konieczne jest wysyłanie do firmy badawczej wraz z każdym hitem identyfikatora brandu. Identyfikator brandu w formie liczby z przedziału ma być przekazywany do firmy badawczej za pomocą pierwszej części (do kropki) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie informacje oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu a po kropce identyfikator kategorii tematycznofunkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu). Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2 to identyfikator brandu a 34 to identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Każdy wydawca jest zobowiązany poinformować firmę badawczą o tym jakie nazwy brandów chce wyróżniać na poszczególnych swoich kontach gemiusstream oraz do jakiego brandu mają być przypisywane materiały w przypadku których identyfikator brandu nie został przesłany w parametrze GA. Nazwa brandu musi być zgodna z nazwą właściciela playera albo marki lub domeny będącej własnością tego wydawcy. Informacja o brandach danego wydawcy na poszczególnych kontach powinna być przesłana do firmy badawczej mailowo na adres w formie tabeli. Format takiej tabeli powinien być zgodny z poniższym przykładem: Nazwa konta gemiusstream Identyfikator brandu (pierwsza część parametru GA) Nazwa brandu odpowiadająca danemu identyfikatorowi Gsm_przykladowe_1 1 Ipla Gsm_przykladowe_1 2 Muzo Gsm_przykladowe_1 3 tvnplayer Gsm_przykladowe_1 Brak identyfikatora w hicie na koncie Gsm_przykladowe_1 Ipla Gsm_przykladowe_2 3 tvnplayer Strona 4

6 Gsm_przykladowe_2 4 tvn24 Gsm_przykladowe_2 Brak identyfikatora w hicie na koncie Gsm_przykladowe_2 TVN Identyfikator brandu danego wydawcy musi zawsze oznaczać jedną, unikalną, stałą w ramach danego miesiąca badanego nazwę brandu. Nie jest możliwe nadanie innego znaczenia danemu identyfikatorowi w trakcie trwania miesiąca. O zmianach jakie wydawca chce wprowadzić w liczbie i nazwach brandów firma badawcza musi zostać poinformowana do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca badanego. W przypadku przesłania informacji później firma badawcza ma prawo wprowadzić wnioskowaną zmianę w kolejnym (a nie najbliższym) pliku wyników badania. Decyzja o grupowaniu swoich materiałów w poszczególne brandy oraz określenie jakie będą nazwy tych brandów należy do wydawcy. Jeżeli wydawca nie będzie chciał wyróżniać brandów w swoim drzewku to wszystkie materiały zostaną umieszczone w jednym folderze brandu o nazwie określonej przez wydawcę dla materiałów nieskategoryzowanych pod względem brandu na danym koncie gemiusstream a w przypadku braku określenia takiego domyślnego brandu przez wydawcę - o nazwie takiej samej jak nazwa całego wydawcy (playera). 6. Poszczególne parametry przesyłane w polach CustomPackage i AdditionalPackage muszą być oddzielone od siebie średnikami. Przykład sargu zawierającego wiele pól w CustomPackage i additionalpackage: v=6 1, CAT=a;TYP=b GA=2.34;T=y 0 0;0;0!f 7. Zarówno kategoryzacja publiczna jak i dodatkowe informacje mają być kodowane w sargu z zachowaniem jego odpowiedniej struktury i zasad opisanych w załączniku 1 do niniejszego dokumentu. 8. W wynikach Megapanelu pokazywane będą podzielone na brandy i tematyki wyniki dla całych playerów czyli wydawców, bez dzielenia ich dodatkowo na domeny pod którymi treści są odtwarzane lub platformy używane do tego celu. Ten sam materiał odtwarzany na każdej platformie, pod każdą domeną i pod każdym brandem powinien mieć nadawany ten sam identyfikator materiału (materialidentifier). Identyfikator materiału (materialidentifier) musi być unikalny oznaczający zawsze ten sam materiał. 9. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii tematyczno funkcjonalnej. 10. Dane dotyczące materiałów danego wydawcy dla których nie został przesłany do firmy identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej będą umieszczane w automatycznie utworzonej kategorii o nazwie nieskategoryzowane. 11. Parametr o nazwie GA może być użyty tylko w celu przekazania identyfikatora brandu oraz identyfikatora kategorii tematyczno - funkcjonalnej. 12. Jeżeli wydawca ma oskryptowane reklamy i są one traktowane jako oddzielne materiały to hity dotyczące reklam powinny być oznaczone parametrem GA=99 w polu AdditionalPackage w celu odróżnienia ich od innych materiałów. Strona 5

7 III. Zasady związane z kategoryzacją materiałów Publiczna kategoryzacja tematyczno-funkcjonalna materiałów (służąca do prezentacji w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius) ma być przekazywana do firmy badawczej za pomocą drugiej części (po kropce) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie informacje oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu (o którym pisaliśmy wcześniej) i po kropce właśnie identyfikator kategorii. Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2 to identyfikator brandu a 34 to identyfikator kategorii. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę (a nie dwie) to będzie ona uznana właśnie za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej. Każdy materiał odtwarzany w playerze powinien być skategoryzowany do odpowiedniej kategorii publicznej. Ten sam materiał zawsze musi być przypisany do tej samej kategorii. Materiały muszą być kategoryzowane zgodnie z opisami kategorii stanowiącymi załącznik 2 do niniejszego dokumentu i z zachowaniem szczegółowych reguł przypisywania do kategorii opisanych w tym załączniku. Materiałowi może być przypisana tylko jedna kategoria. Kategoryzacja materiałów powinna być wykonywania w sposób spójny i konsekwentny (np. jeżeli dany serial uznajemy za komediowy to wszystkie jego odcinki kategoryzujemy tak samo a nie każdy odcinek przypisujemy do innej kategorii z zależności od treści odcinka). Informacja o kategorii w parametrze GA w polu AdditionalPackage ma być nadawana na podstawie przypisania materiału do odpowiedniej kategorii z poniższej tabeli: Rodzaj Kategoria Podkategoria Druga część parametru GA Radio 1 Serwis informacyjny 2 Biznes, finanse, prawo 3 Polityka 4 Sport 5 Humor 6 Muzyka 7 Kultura i sztuka 8 Audio Technologie 9 Podcast redakcyjny Społeczeństwo 10 Historia 11 Kulinaria 12 Nauka i edukacja 13 Motoryzacja 14 Dla dzieci 15 Zdrowie i uroda 16 Religia 17 Podróże 18 Pozostałe 19 Strona 6

8 Podcast User Generated Content 20 Inne 21 Rodzaj Kategoria Podkategoria Druga część parametru GA Rodzaj Wideo Film Serial Informacje i publicystyka Sport Rozrywka i Kultura Styl życia/poradniki Komedia 22 Dramat/Obyczajowy 23 Filmy grozy 24 Akcja 25 Dokument 26 Familijny 27 Fantasy/Sci-fi 28 Pozostałe 29 Serial internetowy 30 Komedia 31 Obyczajowy 32 Seriale grozy 33 Akcja 34 Dokument 35 Paradokument 36 Familijny 37 Fantasy/Sci-fi 38 Reality 39 Pozostałe 40 Informacje 41 Publicystyka 42 Biznes, finanse, prawo 43 Pogoda 44 Pozostałe 45 Sporty zimowe 46 Piłka nożna 47 Siatkówka 48 Koszykówka 49 Sporty motorowe 50 Sporty walki 51 Pozostałe 52 Plotki i życie gwiazd 53 Humor 54 Talk show 55 Talent show 56 Gry 57 Muzyka 58 Kultura i sztuka 59 Pozostałe 60 Podróże 61 Kulinaria 62 Motoryzacja 63 Technologie 64 Budownictwo i wnętrza 65 Zdrowie i medycyna 66 Hobby 67 Religijne 68 Moda i uroda 69 Dom, rodzina 70 Strona 7

9 Nauka i edukacja 71 Pozostałe 72 Dla dzieci Bajki pełnometrażowe 73 Bajki odcinkowe 74 Pozostałe materiały dziecięce 75 User Generated Content 76 Erotyka 77 Pozostałe 78 IV. Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT Klienci zainteresowani zakupem dodatkowych (niezależnych od wyników badania Megapanel PBI/Gemius) raportów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogą zgłosić się do firmy badawczej w celu uzyskania informacji w jaki sposób te dodatkowe dane powinny być przesyłane. Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6) Podstawowe instrukcje implementacji stream są dostępne na stronie Login i hasło do powyższej strony są udostępniane wszystkim klientom, którzy są zainteresowani implementacją gemiusstream na swoich stronach. W tym celu prosimy o kontakt na Niniejszy dokument jedynie doprecyzowuje prawidłową gramatykę pola sarg. Legenda: Wielkimi literami oznaczone są nazwy produkcji INTEGER liczba naturalna TEXT alfanumeryczny ciąg znaków, bez znaków zastrzeżonych: " ", "*", "\n", "\t", "\r", ";", "=", "/", "#" % - alternatywa produkcji {} x atrybut opcjonalny z liczbą powtórzeń nie większa niż x null pusty ciąg znaków SARG => VERSION TREEID MATERIALIDENTIFIER TOTALTIME CUSTOMPACKAGE ADDITIONALPACKAGE DURATION ACTIONS Strona 8

10 VERSION => v=6 TREEID => INTEGER{,INTEGER} 4 MATERIALIDENTIFIER => TEXT[64B] TOTALTIME => -1 % INTEGER (nie większy niż 43200) CUSTOMPACKAGE => PARAM {;PARAM} 5 PARAM => NAME=VALUE NAME => TEXT[16B] VALUE => TEXT[64B] ADDITIONALPACKAGE => null % GA=GA_VALUE % GA=GA_VALUE ;T=y GA_VALUE => BRAND_ID.CATEGORY_ID BRAND_ID => NUMBER (od 1 do 999) CATEGORY_ID => NUMBER (od 1 do 999) DURATION => INTEGER (nie większy niż 43200) ACTIONS => FIRST_ACTION % PARTIAL_STREAM % STREAM % STREAMS FIRST_ACTION => 0;0;0!f PARTIAL_STREAM => 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID STREAM => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION^BEG_ACTION$END_ACTION STREAMS => LAST_PARTIAL FULL_STREAMS FIRST_PARTIAL LAST_PARTIAL => null % 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID$END_ACTION FIRST_PARTIAL => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID^p FULL_STREAMS => null % STREAM % STREAM FULL_STREAMS BEG_ACTION => p END_ACTION => p % r % s % b % q % c VIEW_ID => INTEGER Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji Niniejszy załącznik zawiera opisy kategorii tematycznych zaproponowanych jako kategoryzacja wyjściowa dla materiałów wideo i audio. I. Materiały Wideo Treści przedstawione w formie materiałów wideo, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na tematykę i formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie: A. Film B. Serial C. Informacje i publicystyka D. Sport E. Rozrywka i Kultura F. Styl życia/poradniki G. Dla dzieci H. User Generated Content I. Erotyka J. Pozostałe Ogólne zasady kategoryzacji. Strona 9

11 Kategoryzacja materiałów wideo odbywa się na podstawie opisanej niżej hierarchii kategoryzacji (kolejności kroków podejmowanych przy kategoryzacji materiałów), jak również treści i funkcji danego materiału wideo. Jeżeli materiału wideo nie można zaklasyfikować do żadnej z kategorii, wtedy dopiero zostaje przydzielony do kategorii Pozostałe. 1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wydawca, u którego są zamieszczone materiały posiada aktualną licencję do danych treści wideo lub czy materiał wideo jest stworzony przez użytkowników nieinstytucjonalnych (treści prywatne, amatorskie). Jeżeli wydawca posiada aktualną licencję to materiały wideo są kategoryzowane na podstawie tematyki i funkcji danego materiału. Jeżeli wydawca nie posiada aktualnej licencji to powinien tym treściom nadać kategorię User Generated Content, niezależnie od tematyki danego materiału. Dotyczy to zarówno treści prywatnych, amatorskich, jak też treści, tworzonych przez zawodowych dziennikarzy, nadawców czy producentów ale do których wydawca nie posiada aktualnych praw/ licencji do ich publikowania. 2. Następnie należy sprawdzić czy materiał wideo ze względu na tematykę zalicza się do którejś z poniższych kategorii: Erotyka Dla dzieci 3. W następnej kolejności materiały powinny być sprawdzane czy ze względu na formę nie należą do kategorii: Film Serial 4. Jeżeli materiał wideo nie spełniał wcześniejszych kryteriów, to jest kategoryzowany ze względu na tematykę na jednej z następujących kategorii: Informacje i publicystyka Sport Rozrywka i Kultura Styl życia/poradniki A. Film Materiał wideo o dowolnej długości, w tym również film dokumentalny lub animowany. Film jako dzieło techniki kinematograficznej jest przeniesieniem scenariusza na obraz filmowy. Ze względu na gatunki filmowe, kategoria Film została podzielona na następujące odrębne podkategorie: Komedia, w tym komedie romantyczne Dramat/Obyczajowy, w tym romanse, filmy oparte na faktach, melodramaty Film grozy, w tym thriller, horror Akcja, w tym film sensacyjny, kryminalny, wojenny, western Dokument, w tym film paradokumentalny, historyczny, biograficzny, przyrodniczy Familijny, w tym film przygodowy Fantasy/Sci-fi, w tym baśnie Pozostałe Musicale i filmy muzyczne nie są przypisane do jednej konkretnej podkategorii, bo ze względu na gatunek mogą trafić do Komedii, np. Mamma Mia, Dramatu, np. Les Miserables czy Filmu grozy, np. Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street. Strona 10

12 W kategorii tej są umieszczane tylko całe filmy. Materiały wideo o tematyce filmowej, nie będące samym filmem, m.in. zwiastuny filmów, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycięte sceny umieszczamy w kategorii kultura i rozrywka/pozostałe. Wywiady z aktorami i relacje z planu filmowego kategoryzujemy do Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd. Programy o tematyce filmowej (np. Kinomaniak ), relacje z gali, premier i konkursów filmowych zaliczamy do kategorii Kultura i rozrywka/kultura i sztuka. B. Serial Materiał wideo składający się z więcej niż jednego odcinka. Podobnie jak film, serial jest przeniesieniem scenariusza na obraz wideo. Jednak w odróżnieniu od filmu, fabuła serialu jest podzielona na więcej niż jeden osobny materiał filmowy. Kategoria nie obejmuje seriali dla dzieci - znajdują się one w osobnej kategorii. Ze względu na gatunek serialu, kategoria Serial została podzielona na następujące odrębne kategorie: Serial internetowy Komedia Obyczajowy, w tym telenowele Seriale grozy (thriller, horror) Akcja, w tym serial sensacyjny, kryminalny, wojenny, western Dokument, w tym serial historyczny, biograficzny, przyrodniczy Paradokument Familijny, w tym serial przygodowy Fantasy/Sci-fi Reality Pozostałe Materiały wideo o tematyce dotyczącej seriali, nie będące samym seriali, m.in. zwiastuny seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane sceny kategoryzujemy do kultura i rozrywka/pozostałe. Wywiady z aktorami i relacje z planu serialu kategoryzujemy do Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd. W tej kategorii znajdują się też seriale internetowe. Ta kategoria została wyodrębniona ze względu na to, że istnienie tej kategorii promuje całe medium jakim jest internet. Pomimo więc, że serial internetowy może być zarówno komediowy jak i kryminalny, w przypadku kategoryzacji seriali, wydawca najpierw powinien sprawdzić: czy serial x jest to serial wyprodukowany na potrzeby internetu, jeśli tak, nadać mu kategorię serial internetowy, jeśli nie dopiero wówczas klasyfikować wg tematyki. Serial internetowy - produkcja wideo o charakterze cyklicznym, której cechą jest wyraźna fabuła (story line) oraz postacie aktorów lub animowane odtwarzające konkretne role w oparciu o scenariusz. Cechą serialu internetowego jest m.in. interakcja z użytkownikami, którzy pośrednio za pomocą dostępnych funkcjonalności (fora, fanpejdże, czaty itp.) - biorą udział w procesie tworzenia fabuły. Premierowe odcinki pojawiają się zawsze (lub tylko) w Internecie. Serial paradokumentalny - serial opowiadający różne historie dotyczące problemów patologii życia codziennego. Wszystkie historie, napisane przez scenarzystów, są symulowane na prawdziwe, przez aktorówamatorów, wyłonionych podczas castingów. Serial nie posiada ścisłego scenariusza - każdy aktor dowolnie interpretuje sytuacje i odgrywa narzucone problemy wg własnych upodobań. Widz jest postawiony przed subiektywnymi opiniami bohaterów pozytywnych i negatywnych. Częścią serialu jest symulowany wywiad z każdym z nich. Nie są tu zaliczane typowe reality show np. Big brother Strona 11

13 Reality - programy, których z reguły występują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją. Osoby te w założeniu mają zachowywać się naturalnie przed kamerą w sztucznie zaaranżowanej, niekiedy ekstremalnej, sytuacji. Wiele z programów ma postać konkursu. Istotą programu jest postawienie widza w roli podglądacza. Przykładem takiego programu jest Big Brother. C. Informacje i publicystyka Materiały wideo o charakterze informacyjnym, dotyczące tematów związanych z gospodarką, polityką, przedstawiające aktualności z kraju i ze świata, jak również programy o tematyce biznesowej oraz ich fragmenty. Zaliczane tu są również krótkie informacyjne materiały wideo. Do tej kategorii nie są zaliczane wiadomości sportowe ani kulturalne i rozrywkowe. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Informacje programy informacyjne (oraz ich fragmenty) przedstawiające codzienne aktualności i bieżące wydarzenia z kraju i ze świata, w tym również regionalne programy informacyjne bez względu na długość materiału. Umieszczane w tej kategorii mają być też wszystkie wideo ilustrujące newsy oraz wypowiedzi polityków i publicystów, konferencje prasowe i briefingi, relacje na żywo i transmisje informacyjne oraz ich fragmenty a także telewizje informacyjne online np. streaming wideo tvn24.pl Publicystyka programy publicystyczne i ich fragmenty. Programy i reportaże społeczne oraz interwencyjne np. Sprawa dla reportera i ich fragmenty. Biznes, finanse, prawo programy (i ich fragmenty) przedstawiające informacje ze świata biznesu, aktualności gospodarcze, informacje i notowania giełdowe, materiały wideo dotyczące różnych gałęzi prawa - bez względu na ich długość. Do tej podkategorii będą zaliczone również programy dotyczące branży rolno spożywczej, np. Agrobiznes także telewizje biznesowe online np. streaming wideo tvncnbc.pl Pogoda prognozy pogody oraz ich fragmenty, jak również programy, w których gośćmi programu są specjaliści z dziedziny meteorologii czy hydrologii. Pozostałe - materiały wideo o charakterze informacyjnym niepasujące do żadnej z wymienionych powyżej podkategorii. Będą tu zaliczane m.in. programy informacyjne dotyczące ekologii czy ochrony środowiska. D. Sport Materiały wideo poświęcone dyscyplinom sportowym, sportowcom oraz wydarzeniom sportowym. Kategoria skupia transmisje, skróty meczów (lub nawet wideo pojedynczych akcji) oraz spotkań sportowych, informacje sportowe, wywiady ze sportowcami, jak również programy (i ich fragmenty) i dyskusje poświęcone sprawom dotyczącym sportu, np. dopingu czy obiektów sportowych. W kategorii zostały wyszczególnione niektóre dyscypliny sportowe: Sporty zimowe materiały wideo dotyczące narciarstwa, snowboardu, skoków narciarskich i innych dyscyplin rozgrywanych w okresie zimowym. Zaliczane są tu również relacje ze spotkań rozgrywanych w porze letniej niektórych zimowych dyscyplin, np. letnie mistrzostwa w skokach narciarskich. Do tej podkategorii zaliczane są również relacje z zimowych igrzysk olimpijskich i innych wydarzeń sportowych poświęconych zimowym sportom oraz ich fragmenty. Piłka nożna materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki nożnej: transmisje meczów, relacje z mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, wywiady z piłkarzami, informacje sportowe o piłce nożnej, jak również dotyczące kibiców i polskiego związku piłki nożnej oraz fragmenty tych programów. Strona 12

14 Siatkówka materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki siatkowej, zarówno halowej jak i plażowej oraz ich fragmenty. Koszykówka materiały wideo dotyczące koszykówki oraz ich fragmenty. Sporty motorowe materiały wideo dotyczące wyłącznie wyścigów i rajdów samochodowych, żużla i innych sportów motorowych oraz ich fragmenty. Sporty walki materiały wideo dotyczące wyłącznie sportów walki, m.in. boksu, judo, zapasów, jak również szermierka i inne sporty oparte na walce z bronią oraz ich fragmenty. Pozostałe materiały wideo dotyczące niewymienionych powyżej dyscyplin, jak również materiały wideo skupiające uwagę na więcej niż jednej dyscyplinie sportowej, np. ogólne wiadomości sportowe. E. Rozrywka i Kultura Materiały wideo o charakterze rozrywkowym, humorystycznym, jak również przedstawiające treści dotyczące sztuki, literatury i ogólnie pojętej kultury oraz ich fragmenty. Kategoria zawiera także programy informacyjne dotyczące jednego lub wielu obszarów tej kategorii, np. kultury czy życia gwiazd. Wchodzi tu też streaming live całych programów. Materiały wideo dotyczące rozrywki dla dzieci znajdują się w osobnej kategorii Dla dzieci. Zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane powinny być w podkategorii Pozostałe. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Plotki i życie gwiazd programy rozrywkowe i ich fragmenty oraz materiały wideo przedstawiające życie znanych osób, plotki i wiadomości ze świata show-biznesu. Do tej kategorii będą zaliczane wywiady z aktorami, muzykami, gwiazdami telewizyjnymi i celebrytami oraz relacje z planu filmowego i serialowego. Nie są tu jednak zaliczane zwiastuny filmów i seriali. Humor programy i ich fragmenty oraz materiały wideo o charakterze humorystycznych i satyrycznym, występy i skecze kabaretowe oraz parodie różnych materiałów wideo. Talk show programy w których gospodarz programu prowadzi dyskusje z zaproszonymi uczestnikami na określone tematy oraz fragmenty tego typu programów. Do tej podkategorii zaliczane są wszystkie programy typu talk show, również poruszające tematy niezwiązane bezpośrednio z kulturą i rozrywką, z wyłączeniem programów publicystycznych, które znajdują się w kategorii Informacje i publicystyka Publicystyka. Talent show programy rozrywkowe, w którym uczestnicy programu rywalizują ze sobą w opisanym przez regulamin programu talencie (np. śpiew, taniec, gotowanie lub dowolny występ) i są poddawani ocenie przez jury programu oraz fragmenty takich programów (np. poszczególne występy). Konkursy piękności nie są zaliczane do tej podkategorii. Gry recenzje gier w postaci materiałów wideo, transmisje z rozrywek gier umysłowych (m.in. szachy, warcaby, brydż), transmisje z turniejów gier komputerowych, jak również programy i dyskusje na tematy dotyczące gier oraz ich fragmenty. Własne nagrania graczy powinny znaleźć się w kategorii User Generated Content. Muzyka teledyski, koncerty w tym streaming live koncertów, informacje muzyczne, relacje z konkursów muzycznych (relacje z konkursów muzyki poważnej będą zaliczane do kategorii Kultura i sztuka ), wywiady z wykonawcami oraz fragmenty takich materiałów video. Jednak plotki i newsy z życia gwiazd muzyki będą zawarte w kategorii Plotki i życie gwiazd. Filmy muzyczne i musicale będą umieszczane w kategorii Film. Własne nagrania powinny znaleźć się w kategorii User Generated Content. Strona 13

15 Kultura i sztuka materiały wideo poświęcone tematyce kulturalnej, m.in. teatralne przedstawienia telewizyjne, programy o literaturze i sztuce, magazyny kulturalne, informacje na temat imprez i wydarzeń kulturalnych oraz ich fragmenty. Zaliczamy tu też programy o tematyce filmowej (np. Kinomaniak ) oraz relacje z gali, premier i konkursów filmowych. Pozostałe materiały wideo o charakterze rozrywkowym niepasujące do żadnej lub pasujący do więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii. Do tej kategorii będą zaliczane zwiastuny filmów i seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycięte sceny. Umieszczane tu są też zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia. F. Styl życia/poradniki Materiały wideo nie będące filmami i serialami, ani materiałami pasującymi do kategorii: rozrywka i kultura, sport i informacje i publicystyka. Są tworzone w profesjonalny sposób (nie pasują do kategorii User Generated Content ). Mają charakter poradnikowy, edukacyjny lub pogłębiający wiedzę z danej dziedziny. Umieszczane tu są również fragmenty programów o tym charakterze. Zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane powinny być w podkategorii Pozostałe. względu na tematykę wyróżniamy następujące podkategorie: Podróże programy podróżnicze, ukazujące reportaże z różnych zakątków świata, programy przedstawiające ciekawe miejsca, które warto zobaczyć i zwiedzić oraz fragmenty tych programów. Materiały wideo poświęcone podróżom i turystyce. Kulinaria programy kulinarne i ich fragmenty, materiały wideo przedstawiające przepisy kulinarne, recenzje restauracji i porady związane z gotowaniem. Programy rozrywkowe, w których zawodnicy rywalizują w gotowaniu potraw będą znajdować się kategorii Rozrywka i Kultura/Talent show. Motoryzacja programy motoryzacyjne i ich fragmenty, materiały wideo ukazujące nowe modele samochodów, nowe rozwiązania technologiczne, testy z jazd, informacje na temat najnowszych trendów w dziedzinie motoryzacji, porady dla kierowców na temat eksploatacji i techniki jazdy, reportaże z targów motoryzacyjnych. Technologie programy i materiały wideo ukazujące zaawansowane rozwiązania technologiczne, nowoczesnej komunikacji, nowości ze świata technologii oraz ich fragmenty. Materiały wideo ukazujące testy i porównujące urządzenia elektroniczne. Budownictwo i wnętrza programy i materiały wideo na temat urządzania wnętrz, budowy domu, śledzące bieżące trendy w budownictwie i wnętrzarstwie oraz fragmenty tych programów. Zdrowie i medycyna programy i materiały wideo poruszające tematy o zdrowiu i żywieniu, ukazujące najnowsze nowinki i dokonania w medycynie oraz ich fragmenty. Hobby programy i materiały wideo adresowane do grupy odbiorców o określonym hobby, np. poradniki dla wędkarzy, miłośników zwierząt czy osób zajmujących się fotografią oraz ich fragmenty. Religijne programy i materiały wideo (i ich fragmenty) o charakterze religijnym, transmisje Mszy Świętej, programy o tematyce duchowej, lekcje religii, wypowiedzi duchownych. Programy religijne dla dzieci, np. Ziarno należą do kategorii Dla dzieci/pozostałe materiały dziecięce. Moda i uroda programy i materiały wideo zawierające porady związane ze stylem ubierania się, kosmetykami, makijażem i fryzurami oraz ich fragmenty. Materiały wideo śledzące bieżące trendy w modzie i makijażu, relacje z pokazów mody. Dom, rodzina programy (i ich fragmenty) i materiały wideo poruszające tematykę opieki nad dzieckiem, wychowania dzieci, ale także porady związane ze sprzątaniem i organizacją zadań domowych, w tym budżetu domowego. Strona 14 Ze

16 Nauka i edukacja - programy i magazyny popularnonaukowe (i ich fragmenty) oraz materiały wideo przedstawiające różne zagadnienia i ciekawostki z tematyki naukowej. Do tej kategorii zaliczane są również materiały edukacyjne i szkoleniowe. Programy edukacyjne dla dzieci umieszczane są w kategorii Dla dzieci/pozostałe materiały dziecięce. Pozostałe materiały wideo z kategorii styl życia/poradniki niepasujące do żadnej lub pasujące do więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii. G. Dla dzieci Materiały wideo przeznaczone dla dzieci i młodzieży, niepasujące do kategorii User Generated Content. Do tej kategorii będą zaliczane zarówno programy rozrywkowe, filmy i seriale dla dzieci, jak również programy edukacyjne i popularnonaukowe skierowane dla młodszych widzów. W tej kategorii zostały wyszczególnione następujące podkategorie: Bajki pełnometrażowe pełnometrażowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. W tej kategorii będą umieszczane wszystkie pełnometrażone filmy dla dzieci, w których postacie filmowe nie są grane przez prawdziwych aktorów, tylko tworzone w sposób rysunkowy lub jako animacja komputerowa. Filmy pełnometrażowe dla dzieci, które łączą grę aktorską i animację komputerową, będą zaliczane do kategorii Film/Familijny. Do tej kategorii również nie będą zaliczane animowane filmy pełnometrażowe nieprzeznaczone dla dzieci. Bajki odcinkowe odcinkowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. Do tej kategorii zaliczane będą wszystkie bajki, kreskówki, jak również anime, których treści są przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Do tej kategorii nie są zaliczane odcinkowe seriale animowane skierowane dla dorosłych, np. South Park czy Włatcy móch. Pozostałe materiały dziecięce materiały wideo, niebędące filmem, których tematyka pasuje do kategorii dziecięcej. Do tej kategorii będą zaliczane seriale przeznaczone dla dzieci (bez bajek i kreskówek), np. Hannah Montana, jak również programy religijne (np. Ziarno ), programy rozrywkowe czy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Filmy pełnometrażowe dla dzieci będą zaliczane do kategorii Film/Familijny. H. Erotyka Materiały wideo zawierające treści o charakterze erotycznym, m.in. filmy i seriale erotyczne. Wywołanie podniecenia seksualnego lub prezentacja zachowań erotycznych jest głównym celem tych materiałów. II. Materiały Audio Treści przedstawione w formie materiałów audio, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie: Rodzaj Kategoria Podkategoria Opis Audio Radio Podcast redakcyjny Serwis informacyjny Biznes, finanse, prawo Polityka Radiowe kanały on-line Wiadomości lokalne, ogólnopolskie i ze świata, prognoza pogody Materiały o charakterze ekonomicznym i prawnym, komentarze giełdowe, analizy finansowe Rozmowy z politykami, komentarze polityczne Sport Informacje i magazyny sportowe, relacje z wydarzeń sportowych, Strona 15

17 Podcast User Generated Content Inne Humor Muzyka Kultura i sztuka Technologie Społeczeństwo Historia Kulinaria Nauka i edukacja Motoryzacja Dla dzieci Zdrowie i uroda Religia Podróże Pozostałe wywiady ze sportowcami Audycje satyryczne, kabarety Koncerty, autorskie sety dj-skie, relazje z wydarzeń muzycznych, utwory/klipy muzyczne Film, teatr, muzea, galerie - informacje i relacje z wydarzeń kulturalnych, audycje o kulturze i sztuce Audycje przedstawiające zagadnienia ze świata technologii, najnowsze gadżety, nowinki techniczne Styl życia, moda, sprawy społeczne, plotki i życie gwiazd, hobby Materiały dotyczące historii ludzi i społeczeństw, wspomnienia i relacje z wydarzeń historycznych Audycje związane z kuchnią i gotowaniem Materiały edukacyjne i popularnonaukowe (z wyjątkiem historycznych, które idą do "Historia") Audycje motoryzacyjne, poradniki i recenzje motoryzacyjne Bajki, piosenki dla dziaci, audycje i inne materiały skierowane do dzieci Materiały o zdrowiu, pielęgnacji ciała, poradniki medyczne Materiały o charakterze religijnym Audycje podróżnicze, relacje z podróży, poradniki i przewodniki turystyczne, audioguid'y Materiały nie pasujące do powyższych kategorii m.in.. Audiobooki Materiał generowany przez użytkowników Materiały nie będące radiem ani podcastem Strona 16

Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream

Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach stream Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel PBI/Gemius 15 kwietnia, 2013 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Nr wniosku INFORMACJE PROGRAMOWE - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Data przyjęcia droga naziemna / satelitarna* A. Wnioskodawca A.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OFERTY PROGRAMOWEJ W USŁUGACH NA ŻĄDANIE. RODZAJE I UDZIAŁ OFEROWANYCH TREŚCI.

ANALIZA OFERTY PROGRAMOWEJ W USŁUGACH NA ŻĄDANIE. RODZAJE I UDZIAŁ OFEROWANYCH TREŚCI. ANALIZA OFERTY PROGRAMOWEJ W USŁUGACH NA ŻĄDANIE. RODZAJE I UDZIAŁ OFEROWANYCH TREŚCI. DEPARTAMENT MONITORINGU PAULINA STASZCZAK WARSZAWA, LISTOPAD 2013 SPIS TREŚCI 1. Cel analizy 3 2. Metodologia analizy

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - rozszczepienie Elbląg. Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny emisji programu (liczba godzin) UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PROGRAMOWE rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną

INFORMACJE PROGRAMOWE rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Nr wniosku INFORMACJE PROGRAMOWE rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Data przyjęcia droga naziemna / satelitarna* A. Wnioskodawca A.1 Nazwa wnioskodawcy A.1

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2013 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2013 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2013 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Przedstawione poniżej informacje na temat

Bardziej szczegółowo

REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS

REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS REGUŁY OSKRYPTOWANIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W BADANIU MEGAPANEL PBI/GEMIUS Spis treści: Wstęp... 2 Rodzaje aplikacji objętych pomiarem w badaniu Megapanel PBI/Gemius... 2 Rodzaje aplikacji uwzględnionych

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji serwisów/ aplikacji/ playerów internetowych w Badaniu PLaNET PBI GfK

Zasady kategoryzacji serwisów/ aplikacji/ playerów internetowych w Badaniu PLaNET PBI GfK Zasady kategoryzacji serwisów/ aplikacji/ playerów internetowych w Badaniu PLaNET PBI GfK Kategoryzacja tematyczno-funkcjonalna obejmuje wszystkie serwisy, aplikacje, playery, które są mierzone w audycie

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach - rozszczepienie na Bielsko i subregion bielski Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 175:15:00

Bardziej szczegółowo

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius

Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius Zasady oskryptowania i prezentacji danych dla aplikacji mobilnych w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius 22 grudnia, 2014 ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, 02-676 Warszawa, tel. (0 22) 378 30

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Oferta programowa koncesjonowanych nadawców radiowych i telewizyjnych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 Przedstawione poniżej informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie - rozszczepienie - Zamość, Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 82:20:00 UWAGA: Jeśli dana

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy w Gdańsku - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy w Gdańsku - Plan programowy na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy w Gdańsku - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1732:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r.

Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Radio Olsztyn SA - Program w języku ukraińskim (99,6 MHz) z nadajnika w Miłkach Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 138:40:00 UWAGA: Jeśli

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Leszno Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00)

Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/2014-TK godzinach 6:00-23:00) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Program wyspecjalizowany nadawany w DAB+ pn. Radio Wrocław Kultura, koncesja nr 588/214-TK (liczba godzin) 8784:: godzinach 6:-23:) 6222:: UWAGA: Jeśli dana audycja

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. r audycji (tak jak w załączniku nr 1) TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. r 519/2013-T - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. - rozszczepienie Ostrołęka Plany programowe na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 284:00:00

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE KONCESJI. A. Wnioskodawca

ROZSZERZENIE KONCESJI. A. Wnioskodawca ROZSZERZENIE KONCESJI - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB- T radiofoniczny / telewizyjny* program Nr wniosku Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. - rozszczepienie Słupsk Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. - rozszczepienie Słupsk Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszali "Radio Koszalin" S.A. - rozszczepie Słupsk Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 1478:00:00 UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio RDC - rozszczepienie Siedlce Plany programowe na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 383:30:00 UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Merkury" S.A. - rozszczepienie Piła Plany programowe na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 98:40:00

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS TW - IN ZA PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE UTWORÓW W TAKI SPOSÓB, ABY KAŻDY MÓGŁ MIEĆ DO NICH DOSTĘP W MIEJSCU I W CZASIE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO RYTM, konc. Nr 535/2013-R Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) PR Rytm - Arkusz zbiorczy - str. 1 Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Roczny czas emisji specjalizacji (liczba godzin programu w 8784:: 6222:: godzinach

Bardziej szczegółowo

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie.

E-oborniki.pl. Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. E-oborniki.pl Portal powiatu obornickiego. Aktualności, kultura i rozrywka, sport, technika i nauka, galerie zdjęć, informacje o powiecie. ecentrum.pl Regionalny Portal Wielkopolski Południowej - informacje

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - rozszczepienie Konin Plany programowe na 2016 r. UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2016 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2016 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6222:00:00 Rodzaje audycji realizujących specjalizację nadawane w godzinach 6:00-23:00 Tytuły /

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 99, poz. 580 Dz.U. Nr 222, poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Wrocław - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Wrocław - Plan programowy na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Wrocław - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1723:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2017 r.

TELEWIZJA POLSKA SA, program TVP Rozrywka, konc. Nr 519/2013-T - Plan programowy na 2017 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu w godzinach 6.00-23.00 (liczba godzin) 6205:00:00 Rodzaje audycji realizujących specjalizację nadawane w godzinach 6:00-23:00 Tytuły /

Bardziej szczegółowo

neadoo don't be invisible REKLAMY NA YouTube

neadoo don't be invisible REKLAMY NA YouTube REKLAMY NA Youtube trochę statystyk na dobry początek : ma ponad miliard użytkowników to prawie jedna trzecia wszystkich osób korzystających z internetu. Nasi widzowie oglądają codziennie setki milionów

Bardziej szczegółowo

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp

Sponsor Tytularny. - oferta. Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp Sponsor Tytularny magazynu Oferta reklamowa żużlowego - oferta Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. Charles Wilp O Firmie Jesteśmy producentem wykonawczym transmisji sportowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius Dokument pytań i odpowiedzi, opracowany przez Gemius i PBI

Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius Dokument pytań i odpowiedzi, opracowany przez Gemius i PBI Warszawa, 3 lipca 2009 r. Zmiany w badaniu Megapanel PBI/Gemius Dokument pytań i odpowiedzi, opracowany przez Gemius i PBI Czym jest badanie Megapanel PBI/Gemius? W celu zapewnienia stabilnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Musesort. Przeczytaj szczegóły pliku. Wyświetla okno ze szczegółami pobranymi z internetu wybranego pliku audio lub video

Musesort. Przeczytaj szczegóły pliku. Wyświetla okno ze szczegółami pobranymi z internetu wybranego pliku audio lub video Musesort Okno główne: Rys11 1 2 3 4 [1] Explorer Do przeszukiwania dysku [2] Okno wyświetlające zawartość folderów wybranych w oknie [1] W nim zaznacza się pliki i foldery na których wykonywane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii Nr (tak jak w załączniku nr 1) Radio Zachód SA - Program miejski Gorzów. Plany programowe na 216 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 8784:: INFORMACJA a) Informacje polityczne, ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Opinie o polskim filmie

Opinie o polskim filmie Opinie o polskim filmie Wyniki badania dla SFP przeprowadzonego przez CBOS na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski od 15 roku życia w dniach 26 sierpnia 2 września 2009 Ile razy w ostatnich dwóch

Bardziej szczegółowo

Platforma Dystrybucji Treści Wideo CLIPshare. Przewodnik dla Wydawców

Platforma Dystrybucji Treści Wideo CLIPshare. Przewodnik dla Wydawców Platforma Dystrybucji Treści Wideo CLIPshare Przewodnik dla Wydawców Warszawa, 07.11.2012 Spis treści Co to jest CLIPshare?... 3 Jak to działa?... 4 Korzyści dla Wydawcy CLIPshare... 5 Darmowy dostęp...

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Cennik. Wirtualne Centrum Handlowe

Cennik. Wirtualne Centrum Handlowe Cennik Wirtualne Centrum Handlowe Towary i usługi w Wirtu.pl wystawiasz całkowicie bezpłatnie. Przy wystawianiu oferty deklarujesz jedynie Cashback, który po sprzedaży zostaje przekazany Klientom, Liderowi

Bardziej szczegółowo

Internauci a wideo i audio w sieci

Internauci a wideo i audio w sieci Internauci a wideo i audio w sieci Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w dniach 24-30 marca 2009 1 1 Warszawa, 18.05.2009 Spis treści Cel i metoda badania 3 Podsumowanie 6 Kontakt z radiem i materiałami

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań n.t. kobiet w Polsce- zwyczaje, sytuacja, stosunek do mediów. Badanie przeprowadziła agencja mediowa ACR, z wykorzystaniem narzędzia

Wyniki badań n.t. kobiet w Polsce- zwyczaje, sytuacja, stosunek do mediów. Badanie przeprowadziła agencja mediowa ACR, z wykorzystaniem narzędzia * Wyniki badań n.t. kobiet w Polsce- zwyczaje, sytuacja, stosunek do mediów. Badanie przeprowadziła agencja mediowa ACR, z wykorzystaniem narzędzia Target Group Index (Millward Brown SMG/KRC) *Badanie

Bardziej szczegółowo

PR S.A., program ogólnopolski, Program 4 - Czwórka Plan programowy na 2015 r.

PR S.A., program ogólnopolski, Program 4 - Czwórka Plan programowy na 2015 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) Program 4 - Informacja - str. 1 Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00 UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.sitesbook.net - Katalog Stron - Moderowany Katalog SEO Katalog Stron - Moderowany Katalog SEO Katalog Stron - SitesBook.net - moderowany zbiór najlepszych stron internetowych w jednym miejscu. Dodaj

Bardziej szczegółowo

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010 BInAR Badanie Internetowego Audytorium Radia lato 2010 Badanie Internetowego Audytorium Radia Cel: poznanie zwyczajów i postaw związanych z korzystaniem z radia w Internecie Czas: 7-18 maja 2010 Sposób:

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

Video Content Marketing

Video Content Marketing Video Content Marketing Sposobem na skuteczną komunikację w biznesie. Case Study. Justyna Hernas Kierownik Działu Reklamy Internetowej Agenda 2 Video Marketing dlaczego warto Video Content Marketing wybrane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA REPUBLIKA. Dzienny zasięg - 350.000 widzów Tygodniowy - 1.300.000 widzów Miesięczny - 2.850.000 widzów. Strefa Wolnego Słowa

TELEWIZJA REPUBLIKA. Dzienny zasięg - 350.000 widzów Tygodniowy - 1.300.000 widzów Miesięczny - 2.850.000 widzów. Strefa Wolnego Słowa TELEWIZJA REPUBLIKA Polski kanał informacyjno publicystyczny dostępny za pośrednictwem sieci kablowych, platform satelitarnych (Cyfrowy Polsat, NC+) oraz w Internecie. Średni udział stacji w rynku w grupie

Bardziej szczegółowo

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r.

Radio Zachód SA - Program miejski w Zielonej Górze - Radio Zielona Góra 97,1 fm Plany programowe na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Roczny czas emisji programu (liczba godzin) INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych miesiącach audycja będzie (np. I-XII, II- VI, VII-VIII itd.) Godziny rozpowszechnian ia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE

Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE Regulamin Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON mieszczące się w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32. 2. CELE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie analityczne dostarczane jest przez doświadczonych badaczy i ekspertów Gemius.

Wsparcie analityczne dostarczane jest przez doświadczonych badaczy i ekspertów Gemius. Oferta na badanie Idea badania gemiusstream jest badaniem, które informuje o zachowaniach użytkowników (cookies) odtwarzających materiały multimedialne metodą strumieniową. Jest to technika połączenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. PLAY wprowadza telewizję - startują testy PLAY TV PLAY

GSMONLINE.PL. PLAY wprowadza telewizję - startują testy PLAY TV PLAY GSMONLINE.PL PLAY wprowadza telewizję - startują testy PLAY TV 2016-06-27 PLAY Play TV poinformował o rozpoczęciu testów konsumenckich usługi telewizyjnej PLAY TV. Kilkadziesiąt kanałów ma być dostępnych

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Wrocław - Plan programowy na 2016 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Wrocław - Plan programowy na 2016 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział terenowy Wrocław - Plan programowy na 2016 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1738:30:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO 24, konc. Nr 536/2013-R Plan programowy na 2015 r.

POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO 24, konc. Nr 536/2013-R Plan programowy na 2015 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) POLSKIE RADIO 24 - Program wyspecjalizowany (g. 06-23) - str. 1 POLSKIE RADIO S.A., program POLSKIE RADIO 24, konc. Nr 536/2013-R Plan programowy na 2015 r. Roczny

Bardziej szczegółowo

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza.

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza. GSMONLINE.PL UPC wprowadza w Polsce Horizon TV 2014-05-21 UPC wprowadza do Polski usługę Horizon TV. Od 21.05 uzytkownicy pakietów Select Extra HD oraz Max Extra HD mogą korzystać ze specjalnej mobilnej

Bardziej szczegółowo

Literatura filmem pisana

Literatura filmem pisana Międzyszkolny Konkurs Filmowy Literatura filmem pisana I ORGANIZATOR KONKURSU Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie ul. Kazimierza Wielkiego 5 43-200 Pszczyna tel. (32) 210-36 -20 Opiekunowie: Monika Mak Matusiak

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE

REKLAMA INTERNETOWA WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE y form reklamowych dostępnych w serwisach www.gazetaolsztynska.pl i wm.pl SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Zasady ogólne...................................str. 4 1. Baner tradycyjny................................str.

Bardziej szczegółowo

W PORANKU TVP 3 OLSZTYN

W PORANKU TVP 3 OLSZTYN LOKOWANIE W PORANKU TVP 3 OLSZTYN ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH Lokowanie produktu to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie REGULAMIN KONKURSU Gramatyka na warsztacie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Gramatyka na warsztacie (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

BInAR Radio internetowe w Polsce. Badanie Internetowego Audytorium Radia. Czerwiec 2011

BInAR Radio internetowe w Polsce. Badanie Internetowego Audytorium Radia. Czerwiec 2011 BInAR 2011 Radio internetowe w Polsce Badanie Internetowego Audytorium Radia Czerwiec 2011 BADANIE BInAR 2011 Badanie postaw i zwyczajów słuchania radia w Internecie Termin realizacji badania: maj 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.06.2012 r.

Warszawa, 29.06.2012 r. Warszawa, 29.06.2012 r. Dotyczy: konsultacji społecznych prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na temat udostępniania programów telewizyjnych osobom z niesprawnością wzroku i/lub słuchu

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Sony i ipla

Partnerstwo Sony i ipla Informacja Prasowa Warszawa, 25 stycznia 2011 r. Partnerstwo Sony i ipla Telewizja internetowa ipla od dziś dostępna w telewizorach Sony wyposażonych w opcję BRAVIA Internet Video oraz na PlayStation3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia...2012 r. PROJEKT z dnia 28 września 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Coraz bardziej zacierają się granice pomiędzy światem telewizji i Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 2014 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 2014 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, Oddział terenowy TVP OPOLE Plan programowy na 214 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 137:: UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie

EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie EDUKACJA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA PROGRAM NAUCZANIA Przedmiotu uzupełniającego W XII LO im. C. Norwida w Krakowie AUTORKI PROGRAMU: Jolanta Horosin-Klamra, Izabela Stańdo OGÓLNE ZAŁOZENIA PROGRAMU: Program

Bardziej szczegółowo

TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T Plan programowy na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T Plan programowy na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, program TVP HD, konc nr 383/2008-T Plan programowy na 2017 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 7569:35:00 UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla AUTORA

Przewodnik dla AUTORA Przewodnik dla AUTORA Rejestracja 1. Wejdź na stronę czasopisma. 2. Z górnego menu wybierz opcję Zarejestruj. 3. Wypełnij formularz pamiętając o następujących zasadach: a. pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe;

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. PROJEKT w sprawie listy ważnych wydarzeń Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE ORGANIZATOR

Regulamin Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE ORGANIZATOR Regulamin Konkursu Filmowego LEKTURY W KADRZE 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON mieszczące się w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32. 2. CELE Głównym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku

ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA. Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku ADAMEK, KLICZKO I PROMOCJA WROCŁAWA Raport na podstawie materiałów z monitoringu Internetu zgromadzonych w okresie 4-14 września 2011 roku Warszawa, wrzesieo 2011 Adamek vs Kliczko: prawie 1500 informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 czerwca. 2012 r.

Warszawa, 15 czerwca. 2012 r. 2012 r. Warszawa, 15 czerwca Odpowiedzi Orange Polska na pytania KRRiT w ramach konsultacji społecznych na temat udostępniania programów telewizyjnych osobom z niesprawnością wzroku i/lub słuchu oraz osobom

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE TELEWIZJI. Marek Staniszewski Dyr. Wykonawczy Pionu MarkeAngu Canal+ Cyfrowy

DOŚWIADCZANIE TELEWIZJI. Marek Staniszewski Dyr. Wykonawczy Pionu MarkeAngu Canal+ Cyfrowy Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Polskiego Radia S.A. Zarząd Polskiego Radia S.A. Załącznik nr nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Członek Zarządu Henryk Cichecki Biuro Zarządu 1. Dział Obsługi Statutowych Organów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL

REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL Se-ma-for Film Festival (międzynarodowy festiwal animowanych filmów lalkowych technik przestrzennych) jest drugim na świecie i pierwszym w Europie festiwalem

Bardziej szczegółowo

str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius

str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius str. 1 Format łańcucha UserAgent na potrzeby badań firmy Gemius Spis treści: Informacje ogólne... 3 Zawartość i struktura Pola User Agent... 4 Aplikacje PC dodatkowe uzupełnianie UA o informacje z rejestru

Bardziej szczegółowo

gemiussdk dla aplikacji mobilnych opartych na systemie Android Moduł Stream

gemiussdk dla aplikacji mobilnych opartych na systemie Android Moduł Stream gemiussdk dla aplikacji mobilnych opartych na systemie Android Moduł Stream Implementacja na potrzeby badania Gemius/PBI Lipiec 2016 www.pbi.org.pl www.gemius.com Informacje ogólne gemiussdk to biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala - 20 stycznia 2012r. Stadion Miejski we Wrocławiu - Sala Bankietowa VIP

Uroczysta Gala - 20 stycznia 2012r. Stadion Miejski we Wrocławiu - Sala Bankietowa VIP Uroczysta Gala - 20 stycznia 2012r. Stadion Miejski we Wrocławiu - Sala Bankietowa VIP Czas i Miejsce Uroczystej Gali Stadion Miejski we Wrocławiu ( nowo wybudowany ) w Sali Bankietowej VIP Al. Śląska

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Katowice - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Katowice - Plan programowy na 2015 r. Nr audycji (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Katowice - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1723:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy audycji

Bardziej szczegółowo

PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY

PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY KONGRES PR, Rzeszów 2007 PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY Sylwia Szmalec Prawda czy fałsz? Zasięg internetu jest ograniczony. Internauta Web 2.0 to aktywny twórca cyberprzestrzeni. Reklama

Bardziej szczegółowo