FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie"

Transkrypt

1 Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie

2 FAST ESP jest najlepszą dostępną na rynku platformą wyszukującą. W sposób inteligentny dostarcza precyzyjnych odpowiedzi na zapytania użytkowników, przyspieszając w ten sposób podejmowanie trafnych decyzji, poprawiając wydajność firmy i zwiększając zyski. Każdego roku ilość danych w dużych przedsiębiorstwach ulega podwojeniu. Setki całkowicie różnych silosów danych i wynikający z tego chaos informacyjny mogą zagrozić zdolności firmy do szybkiego odpowiadania na nowe wyzwania i zmiany rynku. Platforma FAST ESP zwalnia organizację z konieczności wyszukiwania danych w wielu silosach informacyjnych dzięki zapewnieniu jednego, bezpiecznego i zintegrowanego punktu dostępu do wszystkich danych przedsiębiorstwa (zarówno ustrukturalizowanych jak i nieustrukturalizowanych). Użytkownicy końcowi zamiast tracić czas na gromadzenie informacji mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do precyzyjnych danych oraz możliwości ich analizy w czasie rzeczywistym. Dzięki FAST ESP przedsiębiorstwa mogą podejmować lepsze decyzje, usprawniać działanie, efektywniej wykorzystywać swoje zasoby i w konsekwencji uzyskiwać wyższe zyski. Funkcjonalność FAST ESP jest dla przedsiębiorstw kompleksową platformą wyszukującą, która oferuje przełomowe funkcjonalności: Analizę kontekstową (Contextual Insight ) Adaptacyjny model trafności wyników Nawigację kontekstową Analizę jakościową i ilościową Maksymalną przezroczystość działania dla użytkowników Ogromną wydajność Łatwe dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych wymagań (customization) Analiza kontekstowa (Contextual Insight ) Analiza kontekstowa stanowi przełom w poprawie trafności wyszukiwania, nie zmniejszając przy tym jego zakresu. W przykładowym zapytaniu Jakie firmy korzystają z technologii ipod? konwencjonalne wyszukiwarki zwracają łącza do dokumentów zawierających słowa firma oraz ipod. Analiza kontekstowa umożliwia wygenerowanie listy firm, które rzeczywiście korzystają z technologii ipod wraz ze wskazaniem w wynikach fragmentu tekstu identyfikującego tę zależność. Analiza kontekstowa pozwala odpowiadać na pytania zamiast wyszukiwać listy odnośników. To bardzo proste. Analiza kontekstowa opiera się na innowacyjnym mechanizmie wyszukiwania używającym indeksu semantycznego, który rozpoznaje i zachowuje pierwotną strukturę dokumentu i precyzyjnie steruje zakresem wyszukiwania aż do poziomu elementu strukturalnego. W większości rozwiązań zakres wyszukiwania stanowi cały dokument, rekord bazy danych lub strona WWW, lecz ich rozmiar uniemożliwia uzyskanie jednoznacznych wyników. Analiza kontekstowa może zawęzić zakres wyszukiwania do jednego zdania, akapitu lub bardziej ogólnie, do dowolnego elementu strukturalnego lub tag u XML. Ponadto proces analizy kontekstowej opisuje zakresy wyszukiwania przy pomocy metadanych (automatic entity extraction) otrzymywanych w wyniku automatycznej analizy treści indeksowanych dokumentów. Tymi metadanymi mogą być nazwiska osób, stanowiska, numery telefonów, położenia geograficzne, nazwy firm, daty itp. System FAST ESP obsługuje obecnie ponad 40 predefiniowanych typów metadanych używanych w procesie entity extraction. Platforma ma też wbudowany standardowy i otwarty interfejs, który umożliwia definiowanie własnych typów metadanych.

3 Ponadto do uściślenia wyników wyszukiwania można użyć określonego kontekstu środowiskowego. Najbardziej typowym jest położenie geograficzne, ale kontekst można też zdefiniować na podstawie innych elementów np. typu zapytania (zapytania związane z muzyką mogą odwoływać się do dzwonków telefonicznych), profili użytkowników, sekwencji kliknięć, historii wyszukiwań itp. Poprawne przetwarzanie języka naturalnego wymaga rozróżniania kontekstu. Platforma FAST ESP korzysta z analizy kontekstowej dla zapytań typu: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego, automatycznie ujednoznaczniając wyniki tak, aby podawać konkretne odpowiedzi nawet wtedy, gdy wyszukiwanie nie ma zdefiniowanego kontekstu. Funkcja Contextual Insight umożliwia precyzyjne zdefiniowanie zakresu wyszukiwania do konkretnych elementów treści opisanych w procesie indeksowania przy pomocy metadanych. Adaptacyjny model trafności wyników W systemie FAST ESP zaimplementowano unikalny adaptacyjny model trafności wyników. Jest to całkowicie przejrzysty dla użytkowników mechanizm ustalający rankingi analizowanych dokumentów i w konsekwencji zwracanych rezultatów wyszukiwania, uwzględniający różne, definiowane przez administratora czynniki. Metryki stosowane w adaptacyjnym modelu trafności wyników: Nawigacja kontekstowa Efektywne korzystanie z wyników wyszukiwania wymaga mechanizmów dynamicznego generowania widoków rezultatów. W innych rozwiązaniach dostępnych na rynku nawigacja była ograniczona jedynie do globalnych metadanych. W FAST ESP nawigacja kontekstowa uwzględnia znaczenie semantyczne metadanych kontekstowych. Użytkownik analizujący wyniki wyszukiwania może teraz efektywnie analizować fakty, relacje między informacjami oraz odpowiedzi. Platforma FAST ESP udostępnia 3 typy nawigacji kontekstowej: Nawigacja taksonomiczna jako nawigatorów używa pojęć i kategorii taksonomicznych. Wyniki wyszukiwania są automatycznie przyporządkowywane do tych kategorii. Przeglądanie płaszczyznowe jako nawigatorów używa pól tabel baz danych. Nawigatorami są możliwe wartości zdefiniowane przez wyniki poprzedniego wyszukiwania. Identyfikacja encji (entity discovery) wykorzystuje encje zidentyfikowane w poprzednim wyszukiwaniu. W przeciwieństwie do nawigacji taksonomicznej i płaszczyznowej, identyfikacja encji dynamicznie tworzy nawigatory bezpośrednio na podstawie wyników wyszukiwania i rozróżnia konteksty. Analiza ilościowa i jakościowa Aktualność Kompletność Ważność Statystyka Jakość Na ile dany dokument jest aktualny w porównaniu z czasem utworzenia zapytania? Na ile zapytanie jest zgodne z nadrzędnymi kontekstami (tytuł, adres URL)? Czy dokument pochodzi ze źródła informacji uważanego za nadrzędne (autorytet)? Na ile zawartość dokumentu odpowiada zapytaniu? Jaka jest jakość tego dokumentu? Na ile jest ona istotna? Platforma FAST ESP jako pierwsza integruje analizę ilościową i jakościową w jednym środowisku, a jej architektura umożliwia korzystanie z zewnętrznych aplikacji analitycznych. Uzyskana synergia zwiększa wydajność pracowników zajmujących się pozyskiwaniem wiedzy. Geoprzestrzenny Jak daleko znajduje się wynik od lokalizacji zapytania? FAST ESP

4 Analiza jakościowa Do analizy jakościowej platforma FAST ESP używa szeregu zaawansowanych narzędzi lingwistycznych: Pisownia Lematyzacja Wykrywanie fraz Przeszukiwanie fonetyczne Antyfrazowanie Język naturalny Tezaurus Analiza ilościowa Wykrywa i poprawia błędnie napisane wyrazy i frazy Dopasowuje regularne i nieregularne odmiany gramatyczne Wykrywa nazwy i frazy oraz automatycznie przekształca zapytanie albo udostępnia wskazówki do wyszukiwania (search tips) Umożliwia przybliżone dopasowanie na podstawie podobieństw fonetycznych Usuwa słowa, które nie mają wpływu na znaczenie zapytania Rozpoznaje konstrukcje takie jak: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego Słownik synonimów używany do definiowania własnych terminów biznesowych. Istnieje również możliwość budowania własnych słowników Analiza ilościowa i procesy data mining dotyczą głównie analizy danych liczbowych, a konkretnie ich dystrybucji i tendencji statystycznych. Platforma FAST ESP obsługuje proste obliczenia, takie jak wyliczanie średniej i sum. FAST ESP umożliwia wykorzystanie specjalizowanych narzędzi wspierających procesy analizy, takich jak na przykład SPSS i SAS. Architektura FAST ESP, oparta o modyfikowalne potoki przetwarzania, umożliwia łatwe włączanie zewnętrznych narzędzi analitycznych tego typu. Maksymalna przezroczystość działania dla użytkowników FAST ESP jest najbardziej uniwersalną i globalnie zorientowaną platformą wyszukiwania. Współpracuje ona z następującymi platformami systemowymi: Windows 2000 (SP3) i 2003 Red Hat Enterprise Linux 3.0 i 4.0 SuSe Linux 9 Solaris 9 i 10 HP-UX 11 i na komputerach PA-RISC i Itanium AIX 5.2 i 5.3 Platforma FAST ESP zapewnia obsługę 77 języków (dla każdego z wielu zestawów kodowania) do wyszukiwania i sortowania oraz zaawansowane funkcje lingwistyczne dla 29 z nich, w tym języka polskiego. Platforma udostępnia otwarte API dla Javy,.NET, C++ i Web Services, dzięki czemu integracja platformy i jej dostosowanie do wymagań klienta (customization) jest bardzo łatwa. FAST ESP posiada rozbudowaną bibliotekę konektorów służących do podłączania się do różnych źródeł analizowanych treści: FAST Web Crawler File Traverser XML Content Publiczne lub zabezpieczone strony WWW Lokalne systemy plików (ponad 370 obsługiwanych typów plików) Natywne indeksowanie XML, mapowanie XML do zadanych pól Ustrukturyzowane źródła danych Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, JDBC, Lotus Notes, MS Exchange, MS Sharepoint, Documentum, Vignette VCM, BEA WebLogic, IBM Websphere, SAP EP 1.3, FileNet, Hummingbird DM.

5 Platforma FAST ESP posiada również specjalny komponent służący do rozpoznawania i porównywania obrazów. Moduły Audio Miner i Video Miner umożliwiają wielojęzyczną konwersję treści audio do tekstu w czasie bliskim rzeczywistemu, rozpoznawanie tembru głosu oraz dopasowywanie kodu czasowego SMPTE, umożliwiające przejście do dowolnej ramki w pliku video. Platformę wyposażono także w intuicyjne narzędzie zarządzające, które konfiguruje strumienie i automatycznie generuje miniatury. Ogromna wydajność FAST ESP jest obecnie najbardziej skalowalną platformą wyszukującą na rynku. Poniżej umieszczono statystyki aktualnie wdrożonych instalacji platformy: Największy wolumen danych Największa instalacja pilotowa Największa liczba zapytań na sekundę (QPS) Najszybsze aktualizacje Największa moc analityczna 40 petabajtów 10 miliardów dokumentów 2000 zapytań / sekundę (QPS) 500 produktów / sekundę 200 parametrów dla trade ingu w czasie rzeczywistym Praca w trybie 24/7 jest bardzo ważnym parametrem dla ciągłego funkcjonowania systemów klasy enterprise. Platforma FAST ESP zapewnia wyrafinowane mechanizmy fault-tolerance na poziomie indywidualnych procesów: pobierania dokumentów, indeksowania i samego wyszukiwania, np. poprzez tworzenie wielu wierszy węzłów wyszukujących. Każdy z wierszy zawiera identyczną kopię danej części indeksu. W razie awarii węzła, protokół tolerancji na błędy zapewnia, że naprawiony węzeł nie zezwala na przyjęcie nowych zapytań przed zsynchronizowaniem swojego indeksu z innym węzłem w tej samej kolumnie. Łatwe dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych wymagań (customization) Funkcjonalność platformy FAST ESP można modyfikować i dostosować do indywidualnych wymagań Klienta, zarówno na poziomie konfiguracji produktu, jak i na poziomie programistycznym. Na poziomie konfiguracji produktu można tworzyć własne kolekcje i profile wyszukiwania. Kolekcja jest grupą dokumentów utworzoną ze względu na źródło treści, ich typ i poziom uprawnień. Kolekcji można również używać do zawężania zakresu wyszukiwania lub do włączania wielu aplikacji wyszukujących do jednej instalacji platformy FAST ESP. Kolekcje można traktować jako pod-indeksy logiczne. Platformę FAST ESP zaprojektowano tak, aby mogła wykorzystywać tanie, powszechnie dostępne serwery grupowane w klastry obliczeniowe. Jeżeli wskaźnik ilości zapytań na sekundę jest wysoki, wówczas system rozdziela zapytania na poszczególne wiersze węzłów wyszukiwania. Jeśli indeks rozrasta się, system dzieli go na kolumny węzłów wyszukiwania. FAST ESP

6 FAST ESP Moduły platformy FAST ESP mogą być rozbudowywane podczas pracy. Analiza treści Serwer zapytań Analiza zawartości Interfejs API zawartości kolekcje Przetwarzanie zawartości Serwer zawiadomień Przetwarzanie zapytań Przetwarzanie wyników Analiza wyników profile przeszukiwania Interfejs API zapytań Interfejs API aplikacji Administrowanie i zarządzanie przeszukiwaniem Rysunek 1 Architektura platformy wyszukującej Profil wyszukiwania umożliwia obsługę wielu widoków zindeksowanych treści w ramach jednej instalacji platformy. Profile pozwalają na zróżnicowanie wyszukiwania dla różnych użytkowników i aplikacji. Mimo, że aplikacje mogą korzystać ze wspólnych treści w obrębie tego samego indeksu, mogą one mieć własne wcześniej zdefiniowane atrybuty i ustawienia wyszukiwania. Jeden profil wyszukiwania reprezentuje jedno konkretne zastosowanie platformy FAST ESP. FAST ESP jest platformą, która może być rozbudowywana podczas pracy. Oprogramowanie ma strukturę modułową z jasno wydzielonymi funkcjami i interfejsami API: Potok przetwarzania treści umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Potok przetwarzania zapytań umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Potok przetwarzania wyników wyszukiwania umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Interfejs API do zasilania własną treścią w technologii push Interfejs API wyszukiwania służący do tworzenia własnych aplikacji front-end z platformą FAST ESP jako silnikiem wyszukującym Interfejs API służący do przekazywania innemu programowi uprawnień do administrowania platformą FAST ESP Tak jak w przypadku każdego korporacyjnego środowiska wyszukiwania, platforma FAST ESP stosuje rygorystyczny model uprawnień i zabezpieczeń chroniący treści używane w firmie. Platforma FAST ESP stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony serwerów, przechowywanych na nich danych oraz steruje dostępem do zasobów treści. Zabezpieczenia pozwalają użytkownikom końcowym przeglądać jedynie te wyniki wyszukiwania, do których mają uprawnienia dostępu. Zabezpieczenia na poziomie kolekcji pozwalają definiować różne poziomy dostępu dla każdej kolekcji. Użytkownicy końcowi mają dostęp do zbiorów kolekcji w zależności od ich poziomu uwierzytelnienia. Zabezpieczenia na poziomie dokumentów są sprawdzane poprzez listy kontroli

7 dostępu (ACL). Użytkownicy mają dostęp tylko do dokumentów odpowiednich dla ich poziomu uwierzytelnienia. Platforma FAST ESP rozpoznaje protokoły zabezpieczeń poszczególnych konektorów do zewnętrznych źródeł danych i typowych mechanizmów takich jak np.: Active Directory firmy Microsoft. Bardzo ważną cechą platformy jest łatwość konfiguracji. Aplikacja administracyjna Search Business Center (SBC) stanowi znaczący krok w kierunku całościowego zarządzania wyszukiwaniem danych w organizacji. Dzięki narzędziu SBC administratorzy wyszukiwania (mogą być nimi użytkownicy nieposiadający wiedzy technicznej) mogą samodzielnie definiować profile wyszukiwania lub modyfikować kopie istniejących profili. Mogą oni podejrzeć wynik modyfikacji przed ich zastosowaniem w systemie. Administratorzy wyszukiwania uzyskują dostęp do profili wyszukiwania, kolekcji oraz funkcji zgodnie ze swoimi uprawnieniami dostępu. Narzędzie SBC pozwala także monitorować jakość wyszukiwania wyników dzięki gotowym lub definiowanym przez użytkownika testom, zapewniając w ten sposób bezpośrednie wsparcie dla dalszej optymalizacji zainstalowanych profili wyszukiwania. Architektura Platforma FAST ESP jest łatwa w instalacji i utrzymaniu. Dzięki dobrze udokumentowanemu publicznemu API ma otwartą architekturę. Platforma FAST ESP umożliwia dostęp do informacji poprzez dwa moduły: Serwer zapytań (FAST Search Engine) i Serwer powiadomień (FAST Alerting Engine) (rys. 1). Serwer zapytań dostarcza odpowiedzi w przypadku, gdy informacje są wyszukiwane przez użytkownika lub inną aplikację podłączoną do FAST ESP. Serwer powiadomień dostarcza informacji wtedy, gdy w strumieniu analizowanych w czasie rzeczywistym danych pojawią się takie informacje, które spełniają wcześniej zdefiniowane przez użytkowników kryteria. Dane są wprowadzane do systemu za pomocą interfejsów API (push) lub pobierane ze źródeł zewnętrznych przy pomocy gotowych i/lub własnych konektorów. Treści są przetwarzane w potoku przetwarzania treści przy pomocy określonej liczby procesorów językowych, wykonujących zadania takie jak: konwersja dokumentów, automatyczna ekstrakcja i klasyfikacja informacji, generowanie streszczeń dokumentów i tokenizacja języka. Podobnie elastyczny podsystem przetwarzania zapytań i wyników wyszukiwania używa zaawansowanej analizy językowej (w tym pytań w języku naturalnym), sprawdzania pisowni i innych narzędzi poprawiających jakość wyników zapytań. Interfejs API umożliwia łatwą integrację z aplikacjami front-end klienta. Silnik wyszukiwania zajmuje się indeksowaniem treści, dopasowywaniem i określaniem trafności wyników, stosując sprawdzoną, bardzo wydajną i skalowalną liniowo technologię wyszukiwania. Silnik może być rozproszony na wielu serwerach, aby osiągnąć optymalną wydajność zapytań i przepływu danych. Mechanizm powiadomień Mechanizm powiadomień oparto na sprawdzonej i bardzo wydajnej technologii filtrowania setek informacji w czasie rzeczywistym. System analizuje strumień najnowszych danych (zdarzenia, artykuły prasowe, notowania giełdowe oraz inne dokumenty), znajduje informacje według wcześniej zadanych kryteriów, a następnie wysyła je jako XML do odpowiednich aplikacji lub urządzeń dla użytkownika końcowego. System FAST ESP jest administrowany poprzez łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki. FAST Home jest spersonalizowanym portalem przeznaczonym dla administratorów wyszukiwania platformy FAST ESP. Aplikacja FAST Administration Studio umożliwia dostęp do niskopoziomowej konfiguracji i monitorowania pracy platformy. Istnieje ponadto możliwość modyfikacji tych interfejsów i ich łatwy rozwój poprzez dostępne API. Podsumowanie Platforma FAST ESP jest najbardziej dojrzałym rozwiązaniem do wyszukiwania i analizy informacji na świecie. Niniejszy opis jest zaledwie wprowadzeniem do możliwości, jakie oferuje system. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o systemie lub mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z nami! FAST ESP

8 Betacom S.A. ul. Połczyńska 31A Warszawa tel. (022) fax (022)

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STATISTICA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Administracja publiczna to jeden z obszarów, gdzie odpowiednio zastosowane metody analizy danych mogą przynieść znaczne

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo