FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAST ESP. Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie"

Transkrypt

1 Najbardziej inteligentna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca na świecie

2 FAST ESP jest najlepszą dostępną na rynku platformą wyszukującą. W sposób inteligentny dostarcza precyzyjnych odpowiedzi na zapytania użytkowników, przyspieszając w ten sposób podejmowanie trafnych decyzji, poprawiając wydajność firmy i zwiększając zyski. Każdego roku ilość danych w dużych przedsiębiorstwach ulega podwojeniu. Setki całkowicie różnych silosów danych i wynikający z tego chaos informacyjny mogą zagrozić zdolności firmy do szybkiego odpowiadania na nowe wyzwania i zmiany rynku. Platforma FAST ESP zwalnia organizację z konieczności wyszukiwania danych w wielu silosach informacyjnych dzięki zapewnieniu jednego, bezpiecznego i zintegrowanego punktu dostępu do wszystkich danych przedsiębiorstwa (zarówno ustrukturalizowanych jak i nieustrukturalizowanych). Użytkownicy końcowi zamiast tracić czas na gromadzenie informacji mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do precyzyjnych danych oraz możliwości ich analizy w czasie rzeczywistym. Dzięki FAST ESP przedsiębiorstwa mogą podejmować lepsze decyzje, usprawniać działanie, efektywniej wykorzystywać swoje zasoby i w konsekwencji uzyskiwać wyższe zyski. Funkcjonalność FAST ESP jest dla przedsiębiorstw kompleksową platformą wyszukującą, która oferuje przełomowe funkcjonalności: Analizę kontekstową (Contextual Insight ) Adaptacyjny model trafności wyników Nawigację kontekstową Analizę jakościową i ilościową Maksymalną przezroczystość działania dla użytkowników Ogromną wydajność Łatwe dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych wymagań (customization) Analiza kontekstowa (Contextual Insight ) Analiza kontekstowa stanowi przełom w poprawie trafności wyszukiwania, nie zmniejszając przy tym jego zakresu. W przykładowym zapytaniu Jakie firmy korzystają z technologii ipod? konwencjonalne wyszukiwarki zwracają łącza do dokumentów zawierających słowa firma oraz ipod. Analiza kontekstowa umożliwia wygenerowanie listy firm, które rzeczywiście korzystają z technologii ipod wraz ze wskazaniem w wynikach fragmentu tekstu identyfikującego tę zależność. Analiza kontekstowa pozwala odpowiadać na pytania zamiast wyszukiwać listy odnośników. To bardzo proste. Analiza kontekstowa opiera się na innowacyjnym mechanizmie wyszukiwania używającym indeksu semantycznego, który rozpoznaje i zachowuje pierwotną strukturę dokumentu i precyzyjnie steruje zakresem wyszukiwania aż do poziomu elementu strukturalnego. W większości rozwiązań zakres wyszukiwania stanowi cały dokument, rekord bazy danych lub strona WWW, lecz ich rozmiar uniemożliwia uzyskanie jednoznacznych wyników. Analiza kontekstowa może zawęzić zakres wyszukiwania do jednego zdania, akapitu lub bardziej ogólnie, do dowolnego elementu strukturalnego lub tag u XML. Ponadto proces analizy kontekstowej opisuje zakresy wyszukiwania przy pomocy metadanych (automatic entity extraction) otrzymywanych w wyniku automatycznej analizy treści indeksowanych dokumentów. Tymi metadanymi mogą być nazwiska osób, stanowiska, numery telefonów, położenia geograficzne, nazwy firm, daty itp. System FAST ESP obsługuje obecnie ponad 40 predefiniowanych typów metadanych używanych w procesie entity extraction. Platforma ma też wbudowany standardowy i otwarty interfejs, który umożliwia definiowanie własnych typów metadanych.

3 Ponadto do uściślenia wyników wyszukiwania można użyć określonego kontekstu środowiskowego. Najbardziej typowym jest położenie geograficzne, ale kontekst można też zdefiniować na podstawie innych elementów np. typu zapytania (zapytania związane z muzyką mogą odwoływać się do dzwonków telefonicznych), profili użytkowników, sekwencji kliknięć, historii wyszukiwań itp. Poprawne przetwarzanie języka naturalnego wymaga rozróżniania kontekstu. Platforma FAST ESP korzysta z analizy kontekstowej dla zapytań typu: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego, automatycznie ujednoznaczniając wyniki tak, aby podawać konkretne odpowiedzi nawet wtedy, gdy wyszukiwanie nie ma zdefiniowanego kontekstu. Funkcja Contextual Insight umożliwia precyzyjne zdefiniowanie zakresu wyszukiwania do konkretnych elementów treści opisanych w procesie indeksowania przy pomocy metadanych. Adaptacyjny model trafności wyników W systemie FAST ESP zaimplementowano unikalny adaptacyjny model trafności wyników. Jest to całkowicie przejrzysty dla użytkowników mechanizm ustalający rankingi analizowanych dokumentów i w konsekwencji zwracanych rezultatów wyszukiwania, uwzględniający różne, definiowane przez administratora czynniki. Metryki stosowane w adaptacyjnym modelu trafności wyników: Nawigacja kontekstowa Efektywne korzystanie z wyników wyszukiwania wymaga mechanizmów dynamicznego generowania widoków rezultatów. W innych rozwiązaniach dostępnych na rynku nawigacja była ograniczona jedynie do globalnych metadanych. W FAST ESP nawigacja kontekstowa uwzględnia znaczenie semantyczne metadanych kontekstowych. Użytkownik analizujący wyniki wyszukiwania może teraz efektywnie analizować fakty, relacje między informacjami oraz odpowiedzi. Platforma FAST ESP udostępnia 3 typy nawigacji kontekstowej: Nawigacja taksonomiczna jako nawigatorów używa pojęć i kategorii taksonomicznych. Wyniki wyszukiwania są automatycznie przyporządkowywane do tych kategorii. Przeglądanie płaszczyznowe jako nawigatorów używa pól tabel baz danych. Nawigatorami są możliwe wartości zdefiniowane przez wyniki poprzedniego wyszukiwania. Identyfikacja encji (entity discovery) wykorzystuje encje zidentyfikowane w poprzednim wyszukiwaniu. W przeciwieństwie do nawigacji taksonomicznej i płaszczyznowej, identyfikacja encji dynamicznie tworzy nawigatory bezpośrednio na podstawie wyników wyszukiwania i rozróżnia konteksty. Analiza ilościowa i jakościowa Aktualność Kompletność Ważność Statystyka Jakość Na ile dany dokument jest aktualny w porównaniu z czasem utworzenia zapytania? Na ile zapytanie jest zgodne z nadrzędnymi kontekstami (tytuł, adres URL)? Czy dokument pochodzi ze źródła informacji uważanego za nadrzędne (autorytet)? Na ile zawartość dokumentu odpowiada zapytaniu? Jaka jest jakość tego dokumentu? Na ile jest ona istotna? Platforma FAST ESP jako pierwsza integruje analizę ilościową i jakościową w jednym środowisku, a jej architektura umożliwia korzystanie z zewnętrznych aplikacji analitycznych. Uzyskana synergia zwiększa wydajność pracowników zajmujących się pozyskiwaniem wiedzy. Geoprzestrzenny Jak daleko znajduje się wynik od lokalizacji zapytania? FAST ESP

4 Analiza jakościowa Do analizy jakościowej platforma FAST ESP używa szeregu zaawansowanych narzędzi lingwistycznych: Pisownia Lematyzacja Wykrywanie fraz Przeszukiwanie fonetyczne Antyfrazowanie Język naturalny Tezaurus Analiza ilościowa Wykrywa i poprawia błędnie napisane wyrazy i frazy Dopasowuje regularne i nieregularne odmiany gramatyczne Wykrywa nazwy i frazy oraz automatycznie przekształca zapytanie albo udostępnia wskazówki do wyszukiwania (search tips) Umożliwia przybliżone dopasowanie na podstawie podobieństw fonetycznych Usuwa słowa, które nie mają wpływu na znaczenie zapytania Rozpoznaje konstrukcje takie jak: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego Słownik synonimów używany do definiowania własnych terminów biznesowych. Istnieje również możliwość budowania własnych słowników Analiza ilościowa i procesy data mining dotyczą głównie analizy danych liczbowych, a konkretnie ich dystrybucji i tendencji statystycznych. Platforma FAST ESP obsługuje proste obliczenia, takie jak wyliczanie średniej i sum. FAST ESP umożliwia wykorzystanie specjalizowanych narzędzi wspierających procesy analizy, takich jak na przykład SPSS i SAS. Architektura FAST ESP, oparta o modyfikowalne potoki przetwarzania, umożliwia łatwe włączanie zewnętrznych narzędzi analitycznych tego typu. Maksymalna przezroczystość działania dla użytkowników FAST ESP jest najbardziej uniwersalną i globalnie zorientowaną platformą wyszukiwania. Współpracuje ona z następującymi platformami systemowymi: Windows 2000 (SP3) i 2003 Red Hat Enterprise Linux 3.0 i 4.0 SuSe Linux 9 Solaris 9 i 10 HP-UX 11 i na komputerach PA-RISC i Itanium AIX 5.2 i 5.3 Platforma FAST ESP zapewnia obsługę 77 języków (dla każdego z wielu zestawów kodowania) do wyszukiwania i sortowania oraz zaawansowane funkcje lingwistyczne dla 29 z nich, w tym języka polskiego. Platforma udostępnia otwarte API dla Javy,.NET, C++ i Web Services, dzięki czemu integracja platformy i jej dostosowanie do wymagań klienta (customization) jest bardzo łatwa. FAST ESP posiada rozbudowaną bibliotekę konektorów służących do podłączania się do różnych źródeł analizowanych treści: FAST Web Crawler File Traverser XML Content Publiczne lub zabezpieczone strony WWW Lokalne systemy plików (ponad 370 obsługiwanych typów plików) Natywne indeksowanie XML, mapowanie XML do zadanych pól Ustrukturyzowane źródła danych Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, JDBC, Lotus Notes, MS Exchange, MS Sharepoint, Documentum, Vignette VCM, BEA WebLogic, IBM Websphere, SAP EP 1.3, FileNet, Hummingbird DM.

5 Platforma FAST ESP posiada również specjalny komponent służący do rozpoznawania i porównywania obrazów. Moduły Audio Miner i Video Miner umożliwiają wielojęzyczną konwersję treści audio do tekstu w czasie bliskim rzeczywistemu, rozpoznawanie tembru głosu oraz dopasowywanie kodu czasowego SMPTE, umożliwiające przejście do dowolnej ramki w pliku video. Platformę wyposażono także w intuicyjne narzędzie zarządzające, które konfiguruje strumienie i automatycznie generuje miniatury. Ogromna wydajność FAST ESP jest obecnie najbardziej skalowalną platformą wyszukującą na rynku. Poniżej umieszczono statystyki aktualnie wdrożonych instalacji platformy: Największy wolumen danych Największa instalacja pilotowa Największa liczba zapytań na sekundę (QPS) Najszybsze aktualizacje Największa moc analityczna 40 petabajtów 10 miliardów dokumentów 2000 zapytań / sekundę (QPS) 500 produktów / sekundę 200 parametrów dla trade ingu w czasie rzeczywistym Praca w trybie 24/7 jest bardzo ważnym parametrem dla ciągłego funkcjonowania systemów klasy enterprise. Platforma FAST ESP zapewnia wyrafinowane mechanizmy fault-tolerance na poziomie indywidualnych procesów: pobierania dokumentów, indeksowania i samego wyszukiwania, np. poprzez tworzenie wielu wierszy węzłów wyszukujących. Każdy z wierszy zawiera identyczną kopię danej części indeksu. W razie awarii węzła, protokół tolerancji na błędy zapewnia, że naprawiony węzeł nie zezwala na przyjęcie nowych zapytań przed zsynchronizowaniem swojego indeksu z innym węzłem w tej samej kolumnie. Łatwe dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych wymagań (customization) Funkcjonalność platformy FAST ESP można modyfikować i dostosować do indywidualnych wymagań Klienta, zarówno na poziomie konfiguracji produktu, jak i na poziomie programistycznym. Na poziomie konfiguracji produktu można tworzyć własne kolekcje i profile wyszukiwania. Kolekcja jest grupą dokumentów utworzoną ze względu na źródło treści, ich typ i poziom uprawnień. Kolekcji można również używać do zawężania zakresu wyszukiwania lub do włączania wielu aplikacji wyszukujących do jednej instalacji platformy FAST ESP. Kolekcje można traktować jako pod-indeksy logiczne. Platformę FAST ESP zaprojektowano tak, aby mogła wykorzystywać tanie, powszechnie dostępne serwery grupowane w klastry obliczeniowe. Jeżeli wskaźnik ilości zapytań na sekundę jest wysoki, wówczas system rozdziela zapytania na poszczególne wiersze węzłów wyszukiwania. Jeśli indeks rozrasta się, system dzieli go na kolumny węzłów wyszukiwania. FAST ESP

6 FAST ESP Moduły platformy FAST ESP mogą być rozbudowywane podczas pracy. Analiza treści Serwer zapytań Analiza zawartości Interfejs API zawartości kolekcje Przetwarzanie zawartości Serwer zawiadomień Przetwarzanie zapytań Przetwarzanie wyników Analiza wyników profile przeszukiwania Interfejs API zapytań Interfejs API aplikacji Administrowanie i zarządzanie przeszukiwaniem Rysunek 1 Architektura platformy wyszukującej Profil wyszukiwania umożliwia obsługę wielu widoków zindeksowanych treści w ramach jednej instalacji platformy. Profile pozwalają na zróżnicowanie wyszukiwania dla różnych użytkowników i aplikacji. Mimo, że aplikacje mogą korzystać ze wspólnych treści w obrębie tego samego indeksu, mogą one mieć własne wcześniej zdefiniowane atrybuty i ustawienia wyszukiwania. Jeden profil wyszukiwania reprezentuje jedno konkretne zastosowanie platformy FAST ESP. FAST ESP jest platformą, która może być rozbudowywana podczas pracy. Oprogramowanie ma strukturę modułową z jasno wydzielonymi funkcjami i interfejsami API: Potok przetwarzania treści umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Potok przetwarzania zapytań umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Potok przetwarzania wyników wyszukiwania umożliwiający dodawanie własnych faz przetwarzania (stages) Interfejs API do zasilania własną treścią w technologii push Interfejs API wyszukiwania służący do tworzenia własnych aplikacji front-end z platformą FAST ESP jako silnikiem wyszukującym Interfejs API służący do przekazywania innemu programowi uprawnień do administrowania platformą FAST ESP Tak jak w przypadku każdego korporacyjnego środowiska wyszukiwania, platforma FAST ESP stosuje rygorystyczny model uprawnień i zabezpieczeń chroniący treści używane w firmie. Platforma FAST ESP stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony serwerów, przechowywanych na nich danych oraz steruje dostępem do zasobów treści. Zabezpieczenia pozwalają użytkownikom końcowym przeglądać jedynie te wyniki wyszukiwania, do których mają uprawnienia dostępu. Zabezpieczenia na poziomie kolekcji pozwalają definiować różne poziomy dostępu dla każdej kolekcji. Użytkownicy końcowi mają dostęp do zbiorów kolekcji w zależności od ich poziomu uwierzytelnienia. Zabezpieczenia na poziomie dokumentów są sprawdzane poprzez listy kontroli

7 dostępu (ACL). Użytkownicy mają dostęp tylko do dokumentów odpowiednich dla ich poziomu uwierzytelnienia. Platforma FAST ESP rozpoznaje protokoły zabezpieczeń poszczególnych konektorów do zewnętrznych źródeł danych i typowych mechanizmów takich jak np.: Active Directory firmy Microsoft. Bardzo ważną cechą platformy jest łatwość konfiguracji. Aplikacja administracyjna Search Business Center (SBC) stanowi znaczący krok w kierunku całościowego zarządzania wyszukiwaniem danych w organizacji. Dzięki narzędziu SBC administratorzy wyszukiwania (mogą być nimi użytkownicy nieposiadający wiedzy technicznej) mogą samodzielnie definiować profile wyszukiwania lub modyfikować kopie istniejących profili. Mogą oni podejrzeć wynik modyfikacji przed ich zastosowaniem w systemie. Administratorzy wyszukiwania uzyskują dostęp do profili wyszukiwania, kolekcji oraz funkcji zgodnie ze swoimi uprawnieniami dostępu. Narzędzie SBC pozwala także monitorować jakość wyszukiwania wyników dzięki gotowym lub definiowanym przez użytkownika testom, zapewniając w ten sposób bezpośrednie wsparcie dla dalszej optymalizacji zainstalowanych profili wyszukiwania. Architektura Platforma FAST ESP jest łatwa w instalacji i utrzymaniu. Dzięki dobrze udokumentowanemu publicznemu API ma otwartą architekturę. Platforma FAST ESP umożliwia dostęp do informacji poprzez dwa moduły: Serwer zapytań (FAST Search Engine) i Serwer powiadomień (FAST Alerting Engine) (rys. 1). Serwer zapytań dostarcza odpowiedzi w przypadku, gdy informacje są wyszukiwane przez użytkownika lub inną aplikację podłączoną do FAST ESP. Serwer powiadomień dostarcza informacji wtedy, gdy w strumieniu analizowanych w czasie rzeczywistym danych pojawią się takie informacje, które spełniają wcześniej zdefiniowane przez użytkowników kryteria. Dane są wprowadzane do systemu za pomocą interfejsów API (push) lub pobierane ze źródeł zewnętrznych przy pomocy gotowych i/lub własnych konektorów. Treści są przetwarzane w potoku przetwarzania treści przy pomocy określonej liczby procesorów językowych, wykonujących zadania takie jak: konwersja dokumentów, automatyczna ekstrakcja i klasyfikacja informacji, generowanie streszczeń dokumentów i tokenizacja języka. Podobnie elastyczny podsystem przetwarzania zapytań i wyników wyszukiwania używa zaawansowanej analizy językowej (w tym pytań w języku naturalnym), sprawdzania pisowni i innych narzędzi poprawiających jakość wyników zapytań. Interfejs API umożliwia łatwą integrację z aplikacjami front-end klienta. Silnik wyszukiwania zajmuje się indeksowaniem treści, dopasowywaniem i określaniem trafności wyników, stosując sprawdzoną, bardzo wydajną i skalowalną liniowo technologię wyszukiwania. Silnik może być rozproszony na wielu serwerach, aby osiągnąć optymalną wydajność zapytań i przepływu danych. Mechanizm powiadomień Mechanizm powiadomień oparto na sprawdzonej i bardzo wydajnej technologii filtrowania setek informacji w czasie rzeczywistym. System analizuje strumień najnowszych danych (zdarzenia, artykuły prasowe, notowania giełdowe oraz inne dokumenty), znajduje informacje według wcześniej zadanych kryteriów, a następnie wysyła je jako XML do odpowiednich aplikacji lub urządzeń dla użytkownika końcowego. System FAST ESP jest administrowany poprzez łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki. FAST Home jest spersonalizowanym portalem przeznaczonym dla administratorów wyszukiwania platformy FAST ESP. Aplikacja FAST Administration Studio umożliwia dostęp do niskopoziomowej konfiguracji i monitorowania pracy platformy. Istnieje ponadto możliwość modyfikacji tych interfejsów i ich łatwy rozwój poprzez dostępne API. Podsumowanie Platforma FAST ESP jest najbardziej dojrzałym rozwiązaniem do wyszukiwania i analizy informacji na świecie. Niniejszy opis jest zaledwie wprowadzeniem do możliwości, jakie oferuje system. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o systemie lub mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z nami! FAST ESP

8 Betacom S.A. ul. Połczyńska 31A Warszawa tel. (022) fax (022)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Seeon Enterprise Search Engine. Rozwiązanie obsługiwane przez eo Networks S.A.

Seeon Enterprise Search Engine. Rozwiązanie obsługiwane przez eo Networks S.A. Seeon Enterprise Search Engine Rozwiązanie obsługiwane przez eo Networks S.A. Seeon Enterprise Search Engine SeeOn Search Engine to kompleksowy, w pełni gotowy do wdrożenia silnik wyszukiwania dedykowany

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Red Hat Network Satellite Server

Red Hat Network Satellite Server Red Hat Network Satellite Server Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 600 017 006 bs@bel.pl Usługa Red Hat Network 2 Usługa Red Hat Network Zintegrowane platforma stworzona do zarządzania systemami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010. Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek. Wasza-fota.

Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010. Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek. Wasza-fota. Inżynieria oprogramowania- Grupa dra inż. Leszka Grocholskiego II UWr 2009/2010 Aleksandra Kloc, Adam Grycner, Mateusz Łyczek Wasza-fota.pl Projekt struktury systemu Historia zmian tego dokumentu Data

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz

Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform. Bolesław Dawidowicz Identity Management w Red Hat Enterprise Portal Platform Związany z projektem GateIn (wcześniej JBoss Portal) od 2006r. Obecnie pełni rolę GateIn Portal Project Lead (razem z Julien Viet z exo) Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne

Multi-wyszukiwarki. Mediacyjne Systemy Zapytań wprowadzenie. Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Architektury i technologie integracji danych Systemy Mediacyjne Multi-wyszukiwarki Wprowadzenie do Mediacyjnych Systemów Zapytań (MQS) Architektura MQS Cechy funkcjonalne MQS Cechy implementacyjne MQS

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. Splunk w akcji Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Splunk agent wiedzy o infrastrukturze czyli SIEM i coś więcej 2 Splunk gromadzi oraz integruje informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida promotor: dr Dariusz Król Przypomnienie Celem pracy jest porównanie wybranych szkieletów programistycznych o otwartym kodzie źródłowym

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo