WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20"

Transkrypt

1 Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20 Streszczenie Artykuł stanowi propozycję wykorzystania zjawiska luki cenowej w celu budowy mechanicznego systemu przeznaczonego do inwestowania na kontraktach na indeks giełdowy WIG20. Idea działania opisanego w artykule systemu sprowadza się do wykorzystania zaobserwowanych przez autora anomalii statystycznych dotyczących częstości występowania luk wzrostowych po dziennych świecach białych oraz luk spadkowych po dziennych świecach czarnych. Zaproponowana strategia gry powinna polegać na otwieraniu pozycji długiej bądź krótkiej zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez kolor bieżącej świecy dziennej tuż przed końcem sesji oraz na zamykaniu otwartej pozycji zaraz po otwarciu sesji w dniu kolejnym. Przeprowadzone symulacje w oparciu o dane zebrane z okresu ponad dwóch lat dowodzą dużej skuteczności opisanej w artykule metody, która stosowana systematycznie powinna pozwolić na uzyskanie realnych zysków. Słowa kluczowe: indeksy giełdowe, luki cenowe, strategie gry, anomalie statystyczne Wstęp Przedmiotem artykułu jest opis systemu mechanicznego przeznaczonego do inwestowania na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20. Obecnie dostępnych jest wiele platform elektronicznych umożliwiających handel na kontraktach futures na WIG. Możliwe jest otwieranie zarówno pozycji długich (kupno kontraktu), jak i krótkich (sprzedaż kontraktu). Ponadto dostępny jest mechanizm dźwigni finansowej, dzięki czemu można zawierać kontrakty o wartości kilkudziesięciokrotnie przekraczającej sumę środków posiadanych aktualnie na rachunku 1. Jednak granie z wysoką dźwignią finansową jest bardzo niebezpieczne, ponieważ grozi bardzo szybką utratą całych Dr inż. Mirosław Gajer, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku- Białej. 1 P. Danielewicz, Geometria Fibonaciego praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Warszawa

2 posiadanych na rachunku środków. Wartość kontraktów na WIG20 wyceniana jest w punktach, przy czym jeden punkt jest równy 10 PLN. Z zawarciem każdej transakcji związany jest tzw. spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Jest to prowizja, jaką pobiera biuro maklerskie od zawartych kontraktów, która wynosi najczęściej trzy lub cztery punkty. Na początku spróbujmy udzielić odpowiedzi na bardzo ważne pytanie, mianowicie: czy granie na kontraktach terminowych na indeks WIG20 (i nie tylko) ma jakikolwiek sens? Czy istnieją jakieś sposoby na czerpanie z takiej gry systematycznych zysków? Być może jest tak, że w dłuższym horyzoncie czasowym wartość oczekiwana wynosi dokładnie zero, w związku z czym wszelkie osiągnięte dotychczas zyski mają jedynie chwilowy charakter, ponieważ prędzej czy później i tak przegramy wszystko, co udało się nam dotychczas wygrać, i nie pomoże tutaj żadna, nawet najbardziej wyrafinowana analiza techniczna, ponieważ wszystko co dzieje się na rynkach finansowych jest dziełem czystego przypadku i kierunku przyszłych zmian notowań nie sposób przewidzieć. Warto zauważyć, że na skutek pobieranej przez biuro maklerskie prowizji wartość oczekiwana jest de facto ujemna czyli w ostatecznym rozrachunku kasyno zawsze wygrywa. Istnieje wielu badaczy, którzy są zwolennikami tego typu poglądów, składających się na tzw. hipotezę o efektywności rynku, który błyskawicznie dyskontuje wszelkie informacje i tym samym nie pozwala na wykorzystanie ich do czerpania zysków. Gdyby rynek był efektywny, przeprowadzanie jakichkolwiek analiz fundamentalnych czy technicznych nie miałoby najmniejszego sensu, ponieważ gra na kontraktach na indeks WIG20 nie różniłaby się niczym od gry w ruletkę, gdzie nie ma żadnej możliwości przewidzenia czy wypadnie np. liczba parzysta lub nieparzysta, ponieważ oba te zdarzenia są jednakowo prawdopodobne. Szansę na czerpanie trwałych zysków mogłyby dać tutaj jedynie jakieś anomalie statystyczne 2. Gdyby na przykład stół ruletki był lekko zwichrowany, wówczas prawdopodobieństwo wypadnięcia pewnych liczb byłoby nieco większe od pozostałych, co w dłuższym horyzoncie czasowym powinno dać dodatnią wartość oczekiwaną z prowadzonej w sposób systematyczny gry. 2 S. Nison, Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Warszawa

3 Tego typu anomalie zdają się występować również na rynkach finansowych i zwane są efektem sezonowości. Na przykład zaobserwowano, że w pewnych godzinach po otwarciu sesji ceny mają raczej tendencję do wzrostów niż spadków. Podobne doniesienia można spotkać w literaturze przedmiotu odnośnie do efektu dnia tygodnia, np. rynek zachowuje się zwykle nieco inaczej w poniedziałki niż w pozostałe dni tygodnia. Również efekt sezonowości może dotyczyć także dnia w roku przykładem może być słynny tzw. rajd św. Mikołaja. Autorowi niniejszego artykułu udało się zaobserwować tego rodzaju anomalie statystyczne, które prawdopodobnie, w przypadku umiejętnego ich wykorzystania, mogą pozwolić na czerpanie ponadprzeciętnych zysków, dzięki wykorzystaniu luk cenowych w notowaniu kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG Zjawisko luki cenowej W ofercie opisany w artykule system mechaniczny oparty jest na wykorzystaniu zjawiska luki cenowej, czyli różnicy ceny zamknięcia z dnia poprzedniego i ceny otwarcia z dnia następnego. Jeżeli w danym dniu cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia, lukę taką nazywać będziemy luką wzrostową. Analogicznie, jeżeli w danym dniu cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia, lukę taką nazywać będziemy luką spadkową. O wykorzystaniu luk cenowych w strategiach inwestycyjnych pisał już J. Bernstein w swojej książce pt. Inwestor jednosesyjny 3. W rozdziale szóstym, zatytułowanym Luki, luki i jeszcze raz luki autor ten opisuje strategię polegającą na zajmowaniu pozycji długiej w przypadku, gdy następuje domkniecie luki spadkowej, ale dopiero w momencie, gdy świeca na wykresie pięciominutowym zamknie się powyżej poziomu luki. Analogicznie pozycja krótka powinna być otwierana, gdy następuje domknięcie luki wzrostowej, ale dopiero w momencie, gdy świeca na wykresie pięciominutowym zamknie się poniżej poziomu luki. Zaproponowany sposób wykorzystania luk cenowych wymaga ciągłego śledzenia wykresów podczas trwania sesji giełdowej, aby było możliwe natychmiastowe zareagowanie w sytuacji domknięcia luki na wykresie pięciominutowym. Jednocześnie J. Bernstein w swojej książce wyklucza możliwość zbudowania jakiegokolwiek skutecznego systemu 3 J. Bernstein, Inwestor jednosesyjny, Kraków

4 mechanicznego, ponieważ według niego inwestowanie jest w znacznej mierze sztuką, której nie można ująć w karby jakichś formalnych reguł. Ponadto zaproponowana strategia gry dotyczy tylko i wyłącznie pojedynczych sesji, tzn. przed końcem sesji należy bezwzględnie zamknąć wszystkie otwarte pozycje, bez względu na ponoszoną stratę bądź ewentualny zysk. Niestosowanie się do tej żelaznej reguły powoduje (zdaniem Bernsteina), że inwestor naraża się na poniesienie bardzo dotkliwej straty na otwarciu kolejnej sesji. Ponadto inwestora takiego nie można nazwać inwestorem jednosesyjnym. W tym kontekście koncepcja zaproponowana przez autora niniejszego artykułu wydaje się diametralnie odmienna, ponieważ polega na wykorzystaniu luk cenowych w ten sposób, że zlecenie kupna bądź sprzedaży składane jest tuż przed zamknięciem sesji, a ewentualna strata lub zysk realizowane są natychmiast po otwarciu sesji (najczęściej z luką cenową) w dniu następnym. Cała idea systemu inwestycyjnego sprowadza się do predykcji kierunku luki cenowej. Pozornie może wydawać się to niemożliwe, ponieważ, jeśli rynek miałby być efektywny, rozkłady statystyczne wielkości luk cenowych wzrostowych i spadkowych powinny być do siebie na tyle zbliżone, aby nie było możliwe tutaj czerpanie jakichś większych zysków. Jednak dane statystyczne zebrane za lata 2007 i 2008 oraz styczeń roku 2009 zdają się wskazywać na występowanie znacznych anomalii statystycznych, jeśli chodzi o pojawianie się luk cenowych, które pozwalają do pewnego stopnia przewidzieć kierunek wystąpienia luki cenowej i czerpanie z tego zysków. Okazuje się, że istnieje znacząca korelacja pomiędzy kolorem świecy z dnia poprzedniego a kierunkiem luki, z którą otwiera się sesja w dniu kolejnym [3]. Rozważana korelacja polega na tym, że jeżeli w danym dniu świeca dzienna zamknęła się jako biała, to bardziej prawdopodobne jest wystąpienie luki wzrostowej. Podobnie, jeżeli w danym dniu świeca dzienna zamknęła się jako czarna, to bardziej prawdopodobne jest wystąpienie luki spadkowej. Proponowany przez autora system gry sprowadza się zatem do obserwowania świec na wykresach dziennych i tuż przed zamknięciem sesji (około godz ) składaniu zleceń kupna, gdy świeca dzienna ma kolor biały, bądź sprzedaży, gdy świeca dzienna występuje w kolorze czarnym. Oczywiście po złożeniu zlecenia w trakcie niewielkiego odcinku czasu, jaki pozostał do zamknięci sesji, cena zamknięcia świecy może się jeszcze nieco zmienić, ale zwykle nie są to zmiany istotne (na poziomie 35

5 kilku punktów). Następnie na początku kolejnego dnia sesji (około godz. 8.05) należy zamknąć otwartą pozycję, bez względu na to, czy mamy stratę bądź zysk. Jak widać, jest to bardzo prosty mechaniczny system gry, nie wymagający śledzenia zmian notowań ani analizy wykresów. O jego skuteczności można się przekonać dokonując analizy korelacji kierunku występowania luk cenowych z kolorem świec dziennych. 2. Wyniki symulacji zaproponowanej strategii inwestycyjnej W tab. 1-4 dokonano zbiorczego podsumowania wyników zebranych na przestrzeni ponad dwóch lat. Kolejne kolumny tabel prezentują liczbę odpowiedniego typu luk cenowych, sklasyfikowanych ze względu na ich wielkość. Występujące w tabelach symbole mają następujące znaczenie: <10 - liczba luk cenowych o wysokości od 1 do 9 punktów <20 - liczba luk cenowych o wysokości od 10 do 19 punktów <30 - liczba luk cenowych o wysokości od 20 do 29 punktów <40 - liczba luk cenowych o wysokości od 30 do 39 punktów <50 - liczba luk cenowych o wysokości od 40 do 49 punktów <60 - liczba luk cenowych o wysokości od 50 do 59 punktów <70 - liczba luk cenowych o wysokości od 60 do 69 punktów <80 - liczba luk cenowych o wysokości od 70 do 79 punktów <90 - liczba luk cenowych o wysokości od 80 do 89 punktów <100 - liczba luk cenowych o wysokości od 90 do 99 punktów <150 - liczba luk cenowych o wysokości od 100 do 149 punktów <200 - liczba luk cenowych o wysokości od 150 do 199 punktów W tab. 1 zamieszczono dane pokazujące, ile wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występuje po dziennej świecy białej. 36

6 Tabela 1. Liczba wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po białej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Analogicznie w tab. 2 zamieszczono dane dotyczące tego, ile spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występuje po dziennej świecy czarnej. Tabela 2. Liczba spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po czarnej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Analizując dane zamieszczone w tab. 1 i 2 widać, że łączna liczba luk wzrostowych występujących po świecach białych wynosi 135, a łączna liczba luk spadkowych występujących po świecach czarnych wynosi 124, co w sumie daje 259 luk cenowych o kierunku zgodnym z kierunkiem wyznaczonym przez kolor poprzedniej świecy dziennej. Z kolei w tab. 3 zamieszczono liczbę wzrostowych luk cenowych, które wystąpiły po dziennej świecy czarnej. Tabela 3. Liczba spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po białej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Podobnie w tab. 4 zamieszczono liczbę spadkowych luk cenowych, które wystąpiły po dziennej świecy białej. 37

7 Tabela 4. Liczba wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po czarnej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne W sumie zarejestrowano 89 luk wzrostowych występujących po dziennej świecy czarnej oraz 138 luk spadkowych występujących po dziennej świecy białej. Daje to łącznie 227 luk cenowych o kierunku przeciwnym z kierunkiem wyznaczonym przez kolor poprzedniej świecy dziennej. Jak widać, istnieje niewielka przewaga liczebna luk cenowych o kierunku zgodnym z kierunkiem wyznaczonym przez świecę dzienną z poprzedniej sesji. Jednak nie jest to przewaga duża (259 luk o kierunku zgodnym wobec 227 luk o kierunku przeciwnym). Natomiast o wiele bardziej interesująco przedstawia się porównanie wielkości poszczególnych luk, bowiem okazuje się, że luk o kierunku zgodnym jest nie tylko nieco więcej, ale posiadają ona zdecydowanie większą wysokość. Symulacja gry na kontraktach na indeks giełdowy WIG20 w oparciu o opisaną technikę wykorzystującą luki cenowe podlega pewnym ograniczeniom, które wynikają głównie stąd, że nie znamy dokładnej ceny ani otwarcia, ani zamknięcia kontraktu. Dla potrzeb wyliczeń należy przyjąć, że cena otwarcia kontraktu równa jest cenie zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast cena zamknięcia kontraktu równa jest cenie otwarcia z sesji kolejnej. Powyższy postulat może okazać się trudny do realizacji w praktyce, zwłaszcza otwierając kontrakt tuż przed zakończeniem sesji nie mamy żadnej gwarancji, że cena w czasie ostatnich sekund notowań jeszcze się nie zmieni. Podobnie składając zlecenie zamknięcia kontraktu zaraz po otwarciu sesji w dniu kolejnym cena w momencie realizacji zlecenia może już różnić się od ceny w momencie otwarcia na początku dnia. Jednak przyjmując postulat, zgodnie z którym cena otwarcia kontraktu równa jest cenie zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast cena zamknięcia kontraktu równa jest cenie otwarcia z sesji kolejnej, można dokonać pewnych szacunków potencjalnych zysków i strat. Postępując w ten sposób, potencjalne zyski z otwarcia pozycji długich po wystąpieniu białych świec dziennych można oszacować na

8 punktów. Analogicznie, potencjalne zyski z otwarcia pozycji krótkich po wystąpieniu białych świec dziennych można oszacować na 3719 punktów. Daje to łącznie 6797 punktów potencjalnego zysku. Postępując podobnie można oszacować potencjalne straty występujące w sytuacji, gdy po białej świecy dziennej wystąpi luka spadkowa lub gdy po czarnej świecy dziennej wystąpi luka wzrostowa. Straty te wynoszą odpowiednio 2013 i 2424 punkty, co łącznie daje 4437 punktów strat. Odejmując straty od zysków dostajemy 2360 punktów zarobku na kontraktach typu futures na indeks giełdowy WIG20. Grając wolumenem o wielkości 0,1 lota jeden punkt równa się 10 PLN, co daje zysk w wysokości PLN osiągnięty w okresie ponad dwóch lat. Oczywiście zysk ten musi zostać odpowiednio pomniejszony o wysokość prowizji pobieranych przez biuro maklerskie. Typowa wysokość prowizji wynosi 3 punkty za każdy kontrakt, co w badanym ponad dwuletnim okresie daje opłaty w wysokości około 1500 punktów, czyli PLN. Po uwzględnieniu zapłaconych prowizji zysk netto szacowany może być na około PLN. Aby móc grać w opisany sposób wolumenem w wysokości 0,1 lota, trzeba dysponować kapitałem początkowym o podobnej wysokości (czyli około PLN). Jak widać, zaproponowany system mechaniczny pozwala na podwojenie zainwestowanego kapitału w okresie około dwóch lat. Podsumowanie W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystanie pewnej anomalii statystycznej związanej ze zjawiskiem pojawiania się luk cenowych w notowaniach kontraktów futures na indeks giełdowy WIG20 pozwala na opracowanie mechanicznego systemu gry umożliwiającego czerpanie systematycznych zysków. Działanie rozważanego systemu mechanicznego oparte jest na przewidywaniu kierunku wystąpienia luki cenowej. Jak wykazały badania, kierunek ten jest skorelowany z kierunkiem wyznaczonym przez kolor dziennej świecy z ubiegłej sesji. Rozważana korelacja nie jest zbyt wielka, jednak w dłuższym okresie czasu pozwala na czerpanie całkiem pokaźnych zysków. Oczywiście, opisany w artykule system mechaniczny wymaga jeszcze przeprowadzenia dalszych badań i ostateczną odpowiedź odnośnie do użyteczności opisanej metody może przynieść tylko i wyłącznie wykonanie odpowiednio licznych eksperymentów na rachunku rzeczywistym, które pozwolą uwzględnić wpływ różnic 39

9 pomiędzy rzeczywistymi cenami zawierania kontraktów a cenami przyjętymi na potrzeby przedstawionych w artykule obliczeń. Należy podkreślić, że wyniki uzyskiwane za pomocą powszechnie dostępnych rachunków typu demo nie są bynajmniej w pełni wiarygodne, głównie ze względu na różnice w opóźnieniach czasowych w realizacji zleceń (są zwykle znacznie mniejsze niż w przypadku rachunków rzeczywistych) oraz o wiele rzadsze żądania przeprowadzenia ponownego kwotowania instrumentu finansowego w momencie podjęcia próby zawarcia kontraktu, które to okoliczności w praktyce mogą uniemożliwić realizację zlecenia po aktualnie dostępnej cenie. Literatura [1]. Bernstein J., Inwestor jednosesyjny, Kraków [2]. Danielewicz P., Geometria Fibonaciego praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Warszawa [3]. Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Warszawa TAKING ADVANTAGE OF PRICE GAPS IN INVESTMENTS ON CONTRACTS ON WIG20 INDEX Summary The paper constitutes a proposition of taking advantage of the price gap phenomenon for the purpose of development of mechanical system for making investments on the contracts on WIG20 index. The idea of the described system is based on the statistical anomalies that concern the frequency of occurrence of up-gaps after white daily candles and down-gaps after black daily candles. The proposed strategy of game is based on the going long or short according to the direction indicated by the colour of actual daily candle just before the closure of the session and closing the opened position just after opening of next session. The simulations of the strategy were performed on the date collected during over two years period and they prove high efficiency of the method that while used systematically should give quit big incomes. Key words: stock indices, price gaps, game strategies, statistical anomalies 40

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Futures na WIG20 z mnożnikiem

Futures na WIG20 z mnożnikiem Futures na WIG20 z mnożnikiem 20 www.sig.edu.pl 1 Pozycja długa - long Inwestor dokonał ZAKUPU kontraktu FW20U1320 na indeks WIG20 w chwili, gdy kurs tego kontraktu wynosił 2.479 punktów. Otworzył pozycję

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania:

RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Data opracowania: ANALIZA INWESTOWANIA K NA ZASADZIE KUP I TRZYMAJ RZYMAJ DLA WPŁAT REGULARNYCH W OKRESIE 09.2004-09.2009 DLA WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Data opracowania: 2009-09-10 WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite.

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Ostatnio prawie każdego dnia inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia:

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia: Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe FOREX CHARTIST przedstawia: 2012 2 0.1. Autor szkolenia Autorem szkolenia jest Łukasz Fijołek - trader walutowy, trener Forex, niezależny analityk, autor

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Giełdy amerykańskie czemu taki wybór. Daytrading czemu taki interwał. Remote Trading Proprietary Trading. www.day-trader.

Słowem wstępu. Giełdy amerykańskie czemu taki wybór. Daytrading czemu taki interwał. Remote Trading Proprietary Trading. www.day-trader. Słowem wstępu Giełdy amerykańskie czemu taki wybór Daytrading czemu taki interwał Remote Trading Proprietary Trading TAPE READING Co to jest Tape Readng? Gdzie i jak można wykorzystać Tape Reading? Jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 48 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r.

Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r. Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r. Podłoże i przyczyny sytuacji w fazie ustalania kursu zamknięcia w dniu 12 listopada W dniu 12.11.2008r.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 6 1 Inne instrumenty finansowe; 2 Indeks walutowy; 3 Porftel inwestycyjny; 4 Opcje binarne; 5 Kryptowaluty. Waluty egzotyczne GBPDKK - funt brytyjski

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II Opcje II W obrocie opcjami stosuje się różnego rodzaju strategie. Stosują je zarówno nabywcy, jak i wystawiający opcje. Na poprzednich ćwiczeniach poznaliśmy cztery podstawowe strategie, nazywane również

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo