WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20"

Transkrypt

1 Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20 Streszczenie Artykuł stanowi propozycję wykorzystania zjawiska luki cenowej w celu budowy mechanicznego systemu przeznaczonego do inwestowania na kontraktach na indeks giełdowy WIG20. Idea działania opisanego w artykule systemu sprowadza się do wykorzystania zaobserwowanych przez autora anomalii statystycznych dotyczących częstości występowania luk wzrostowych po dziennych świecach białych oraz luk spadkowych po dziennych świecach czarnych. Zaproponowana strategia gry powinna polegać na otwieraniu pozycji długiej bądź krótkiej zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez kolor bieżącej świecy dziennej tuż przed końcem sesji oraz na zamykaniu otwartej pozycji zaraz po otwarciu sesji w dniu kolejnym. Przeprowadzone symulacje w oparciu o dane zebrane z okresu ponad dwóch lat dowodzą dużej skuteczności opisanej w artykule metody, która stosowana systematycznie powinna pozwolić na uzyskanie realnych zysków. Słowa kluczowe: indeksy giełdowe, luki cenowe, strategie gry, anomalie statystyczne Wstęp Przedmiotem artykułu jest opis systemu mechanicznego przeznaczonego do inwestowania na kontraktach terminowych na indeks giełdowy WIG20. Obecnie dostępnych jest wiele platform elektronicznych umożliwiających handel na kontraktach futures na WIG. Możliwe jest otwieranie zarówno pozycji długich (kupno kontraktu), jak i krótkich (sprzedaż kontraktu). Ponadto dostępny jest mechanizm dźwigni finansowej, dzięki czemu można zawierać kontrakty o wartości kilkudziesięciokrotnie przekraczającej sumę środków posiadanych aktualnie na rachunku 1. Jednak granie z wysoką dźwignią finansową jest bardzo niebezpieczne, ponieważ grozi bardzo szybką utratą całych Dr inż. Mirosław Gajer, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku- Białej. 1 P. Danielewicz, Geometria Fibonaciego praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Warszawa

2 posiadanych na rachunku środków. Wartość kontraktów na WIG20 wyceniana jest w punktach, przy czym jeden punkt jest równy 10 PLN. Z zawarciem każdej transakcji związany jest tzw. spread, czyli różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Jest to prowizja, jaką pobiera biuro maklerskie od zawartych kontraktów, która wynosi najczęściej trzy lub cztery punkty. Na początku spróbujmy udzielić odpowiedzi na bardzo ważne pytanie, mianowicie: czy granie na kontraktach terminowych na indeks WIG20 (i nie tylko) ma jakikolwiek sens? Czy istnieją jakieś sposoby na czerpanie z takiej gry systematycznych zysków? Być może jest tak, że w dłuższym horyzoncie czasowym wartość oczekiwana wynosi dokładnie zero, w związku z czym wszelkie osiągnięte dotychczas zyski mają jedynie chwilowy charakter, ponieważ prędzej czy później i tak przegramy wszystko, co udało się nam dotychczas wygrać, i nie pomoże tutaj żadna, nawet najbardziej wyrafinowana analiza techniczna, ponieważ wszystko co dzieje się na rynkach finansowych jest dziełem czystego przypadku i kierunku przyszłych zmian notowań nie sposób przewidzieć. Warto zauważyć, że na skutek pobieranej przez biuro maklerskie prowizji wartość oczekiwana jest de facto ujemna czyli w ostatecznym rozrachunku kasyno zawsze wygrywa. Istnieje wielu badaczy, którzy są zwolennikami tego typu poglądów, składających się na tzw. hipotezę o efektywności rynku, który błyskawicznie dyskontuje wszelkie informacje i tym samym nie pozwala na wykorzystanie ich do czerpania zysków. Gdyby rynek był efektywny, przeprowadzanie jakichkolwiek analiz fundamentalnych czy technicznych nie miałoby najmniejszego sensu, ponieważ gra na kontraktach na indeks WIG20 nie różniłaby się niczym od gry w ruletkę, gdzie nie ma żadnej możliwości przewidzenia czy wypadnie np. liczba parzysta lub nieparzysta, ponieważ oba te zdarzenia są jednakowo prawdopodobne. Szansę na czerpanie trwałych zysków mogłyby dać tutaj jedynie jakieś anomalie statystyczne 2. Gdyby na przykład stół ruletki był lekko zwichrowany, wówczas prawdopodobieństwo wypadnięcia pewnych liczb byłoby nieco większe od pozostałych, co w dłuższym horyzoncie czasowym powinno dać dodatnią wartość oczekiwaną z prowadzonej w sposób systematyczny gry. 2 S. Nison, Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Warszawa

3 Tego typu anomalie zdają się występować również na rynkach finansowych i zwane są efektem sezonowości. Na przykład zaobserwowano, że w pewnych godzinach po otwarciu sesji ceny mają raczej tendencję do wzrostów niż spadków. Podobne doniesienia można spotkać w literaturze przedmiotu odnośnie do efektu dnia tygodnia, np. rynek zachowuje się zwykle nieco inaczej w poniedziałki niż w pozostałe dni tygodnia. Również efekt sezonowości może dotyczyć także dnia w roku przykładem może być słynny tzw. rajd św. Mikołaja. Autorowi niniejszego artykułu udało się zaobserwować tego rodzaju anomalie statystyczne, które prawdopodobnie, w przypadku umiejętnego ich wykorzystania, mogą pozwolić na czerpanie ponadprzeciętnych zysków, dzięki wykorzystaniu luk cenowych w notowaniu kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG Zjawisko luki cenowej W ofercie opisany w artykule system mechaniczny oparty jest na wykorzystaniu zjawiska luki cenowej, czyli różnicy ceny zamknięcia z dnia poprzedniego i ceny otwarcia z dnia następnego. Jeżeli w danym dniu cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia, lukę taką nazywać będziemy luką wzrostową. Analogicznie, jeżeli w danym dniu cena otwarcia jest niższa niż cena zamknięcia z poprzedniego dnia, lukę taką nazywać będziemy luką spadkową. O wykorzystaniu luk cenowych w strategiach inwestycyjnych pisał już J. Bernstein w swojej książce pt. Inwestor jednosesyjny 3. W rozdziale szóstym, zatytułowanym Luki, luki i jeszcze raz luki autor ten opisuje strategię polegającą na zajmowaniu pozycji długiej w przypadku, gdy następuje domkniecie luki spadkowej, ale dopiero w momencie, gdy świeca na wykresie pięciominutowym zamknie się powyżej poziomu luki. Analogicznie pozycja krótka powinna być otwierana, gdy następuje domknięcie luki wzrostowej, ale dopiero w momencie, gdy świeca na wykresie pięciominutowym zamknie się poniżej poziomu luki. Zaproponowany sposób wykorzystania luk cenowych wymaga ciągłego śledzenia wykresów podczas trwania sesji giełdowej, aby było możliwe natychmiastowe zareagowanie w sytuacji domknięcia luki na wykresie pięciominutowym. Jednocześnie J. Bernstein w swojej książce wyklucza możliwość zbudowania jakiegokolwiek skutecznego systemu 3 J. Bernstein, Inwestor jednosesyjny, Kraków

4 mechanicznego, ponieważ według niego inwestowanie jest w znacznej mierze sztuką, której nie można ująć w karby jakichś formalnych reguł. Ponadto zaproponowana strategia gry dotyczy tylko i wyłącznie pojedynczych sesji, tzn. przed końcem sesji należy bezwzględnie zamknąć wszystkie otwarte pozycje, bez względu na ponoszoną stratę bądź ewentualny zysk. Niestosowanie się do tej żelaznej reguły powoduje (zdaniem Bernsteina), że inwestor naraża się na poniesienie bardzo dotkliwej straty na otwarciu kolejnej sesji. Ponadto inwestora takiego nie można nazwać inwestorem jednosesyjnym. W tym kontekście koncepcja zaproponowana przez autora niniejszego artykułu wydaje się diametralnie odmienna, ponieważ polega na wykorzystaniu luk cenowych w ten sposób, że zlecenie kupna bądź sprzedaży składane jest tuż przed zamknięciem sesji, a ewentualna strata lub zysk realizowane są natychmiast po otwarciu sesji (najczęściej z luką cenową) w dniu następnym. Cała idea systemu inwestycyjnego sprowadza się do predykcji kierunku luki cenowej. Pozornie może wydawać się to niemożliwe, ponieważ, jeśli rynek miałby być efektywny, rozkłady statystyczne wielkości luk cenowych wzrostowych i spadkowych powinny być do siebie na tyle zbliżone, aby nie było możliwe tutaj czerpanie jakichś większych zysków. Jednak dane statystyczne zebrane za lata 2007 i 2008 oraz styczeń roku 2009 zdają się wskazywać na występowanie znacznych anomalii statystycznych, jeśli chodzi o pojawianie się luk cenowych, które pozwalają do pewnego stopnia przewidzieć kierunek wystąpienia luki cenowej i czerpanie z tego zysków. Okazuje się, że istnieje znacząca korelacja pomiędzy kolorem świecy z dnia poprzedniego a kierunkiem luki, z którą otwiera się sesja w dniu kolejnym [3]. Rozważana korelacja polega na tym, że jeżeli w danym dniu świeca dzienna zamknęła się jako biała, to bardziej prawdopodobne jest wystąpienie luki wzrostowej. Podobnie, jeżeli w danym dniu świeca dzienna zamknęła się jako czarna, to bardziej prawdopodobne jest wystąpienie luki spadkowej. Proponowany przez autora system gry sprowadza się zatem do obserwowania świec na wykresach dziennych i tuż przed zamknięciem sesji (około godz ) składaniu zleceń kupna, gdy świeca dzienna ma kolor biały, bądź sprzedaży, gdy świeca dzienna występuje w kolorze czarnym. Oczywiście po złożeniu zlecenia w trakcie niewielkiego odcinku czasu, jaki pozostał do zamknięci sesji, cena zamknięcia świecy może się jeszcze nieco zmienić, ale zwykle nie są to zmiany istotne (na poziomie 35

5 kilku punktów). Następnie na początku kolejnego dnia sesji (około godz. 8.05) należy zamknąć otwartą pozycję, bez względu na to, czy mamy stratę bądź zysk. Jak widać, jest to bardzo prosty mechaniczny system gry, nie wymagający śledzenia zmian notowań ani analizy wykresów. O jego skuteczności można się przekonać dokonując analizy korelacji kierunku występowania luk cenowych z kolorem świec dziennych. 2. Wyniki symulacji zaproponowanej strategii inwestycyjnej W tab. 1-4 dokonano zbiorczego podsumowania wyników zebranych na przestrzeni ponad dwóch lat. Kolejne kolumny tabel prezentują liczbę odpowiedniego typu luk cenowych, sklasyfikowanych ze względu na ich wielkość. Występujące w tabelach symbole mają następujące znaczenie: <10 - liczba luk cenowych o wysokości od 1 do 9 punktów <20 - liczba luk cenowych o wysokości od 10 do 19 punktów <30 - liczba luk cenowych o wysokości od 20 do 29 punktów <40 - liczba luk cenowych o wysokości od 30 do 39 punktów <50 - liczba luk cenowych o wysokości od 40 do 49 punktów <60 - liczba luk cenowych o wysokości od 50 do 59 punktów <70 - liczba luk cenowych o wysokości od 60 do 69 punktów <80 - liczba luk cenowych o wysokości od 70 do 79 punktów <90 - liczba luk cenowych o wysokości od 80 do 89 punktów <100 - liczba luk cenowych o wysokości od 90 do 99 punktów <150 - liczba luk cenowych o wysokości od 100 do 149 punktów <200 - liczba luk cenowych o wysokości od 150 do 199 punktów W tab. 1 zamieszczono dane pokazujące, ile wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występuje po dziennej świecy białej. 36

6 Tabela 1. Liczba wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po białej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Analogicznie w tab. 2 zamieszczono dane dotyczące tego, ile spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występuje po dziennej świecy czarnej. Tabela 2. Liczba spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po czarnej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Analizując dane zamieszczone w tab. 1 i 2 widać, że łączna liczba luk wzrostowych występujących po świecach białych wynosi 135, a łączna liczba luk spadkowych występujących po świecach czarnych wynosi 124, co w sumie daje 259 luk cenowych o kierunku zgodnym z kierunkiem wyznaczonym przez kolor poprzedniej świecy dziennej. Z kolei w tab. 3 zamieszczono liczbę wzrostowych luk cenowych, które wystąpiły po dziennej świecy czarnej. Tabela 3. Liczba spadkowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po białej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne Podobnie w tab. 4 zamieszczono liczbę spadkowych luk cenowych, które wystąpiły po dziennej świecy białej. 37

7 Tabela 4. Liczba wzrostowych luk cenowych o różnej wysokości występujących po czarnej dziennej świecy (wielkość luk wyrażona została w pipsach) <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 <150 < Źródło: opracowanie własne W sumie zarejestrowano 89 luk wzrostowych występujących po dziennej świecy czarnej oraz 138 luk spadkowych występujących po dziennej świecy białej. Daje to łącznie 227 luk cenowych o kierunku przeciwnym z kierunkiem wyznaczonym przez kolor poprzedniej świecy dziennej. Jak widać, istnieje niewielka przewaga liczebna luk cenowych o kierunku zgodnym z kierunkiem wyznaczonym przez świecę dzienną z poprzedniej sesji. Jednak nie jest to przewaga duża (259 luk o kierunku zgodnym wobec 227 luk o kierunku przeciwnym). Natomiast o wiele bardziej interesująco przedstawia się porównanie wielkości poszczególnych luk, bowiem okazuje się, że luk o kierunku zgodnym jest nie tylko nieco więcej, ale posiadają ona zdecydowanie większą wysokość. Symulacja gry na kontraktach na indeks giełdowy WIG20 w oparciu o opisaną technikę wykorzystującą luki cenowe podlega pewnym ograniczeniom, które wynikają głównie stąd, że nie znamy dokładnej ceny ani otwarcia, ani zamknięcia kontraktu. Dla potrzeb wyliczeń należy przyjąć, że cena otwarcia kontraktu równa jest cenie zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast cena zamknięcia kontraktu równa jest cenie otwarcia z sesji kolejnej. Powyższy postulat może okazać się trudny do realizacji w praktyce, zwłaszcza otwierając kontrakt tuż przed zakończeniem sesji nie mamy żadnej gwarancji, że cena w czasie ostatnich sekund notowań jeszcze się nie zmieni. Podobnie składając zlecenie zamknięcia kontraktu zaraz po otwarciu sesji w dniu kolejnym cena w momencie realizacji zlecenia może już różnić się od ceny w momencie otwarcia na początku dnia. Jednak przyjmując postulat, zgodnie z którym cena otwarcia kontraktu równa jest cenie zamknięcia z poprzedniej sesji, natomiast cena zamknięcia kontraktu równa jest cenie otwarcia z sesji kolejnej, można dokonać pewnych szacunków potencjalnych zysków i strat. Postępując w ten sposób, potencjalne zyski z otwarcia pozycji długich po wystąpieniu białych świec dziennych można oszacować na

8 punktów. Analogicznie, potencjalne zyski z otwarcia pozycji krótkich po wystąpieniu białych świec dziennych można oszacować na 3719 punktów. Daje to łącznie 6797 punktów potencjalnego zysku. Postępując podobnie można oszacować potencjalne straty występujące w sytuacji, gdy po białej świecy dziennej wystąpi luka spadkowa lub gdy po czarnej świecy dziennej wystąpi luka wzrostowa. Straty te wynoszą odpowiednio 2013 i 2424 punkty, co łącznie daje 4437 punktów strat. Odejmując straty od zysków dostajemy 2360 punktów zarobku na kontraktach typu futures na indeks giełdowy WIG20. Grając wolumenem o wielkości 0,1 lota jeden punkt równa się 10 PLN, co daje zysk w wysokości PLN osiągnięty w okresie ponad dwóch lat. Oczywiście zysk ten musi zostać odpowiednio pomniejszony o wysokość prowizji pobieranych przez biuro maklerskie. Typowa wysokość prowizji wynosi 3 punkty za każdy kontrakt, co w badanym ponad dwuletnim okresie daje opłaty w wysokości około 1500 punktów, czyli PLN. Po uwzględnieniu zapłaconych prowizji zysk netto szacowany może być na około PLN. Aby móc grać w opisany sposób wolumenem w wysokości 0,1 lota, trzeba dysponować kapitałem początkowym o podobnej wysokości (czyli około PLN). Jak widać, zaproponowany system mechaniczny pozwala na podwojenie zainwestowanego kapitału w okresie około dwóch lat. Podsumowanie W artykule pokazano, w jaki sposób wykorzystanie pewnej anomalii statystycznej związanej ze zjawiskiem pojawiania się luk cenowych w notowaniach kontraktów futures na indeks giełdowy WIG20 pozwala na opracowanie mechanicznego systemu gry umożliwiającego czerpanie systematycznych zysków. Działanie rozważanego systemu mechanicznego oparte jest na przewidywaniu kierunku wystąpienia luki cenowej. Jak wykazały badania, kierunek ten jest skorelowany z kierunkiem wyznaczonym przez kolor dziennej świecy z ubiegłej sesji. Rozważana korelacja nie jest zbyt wielka, jednak w dłuższym okresie czasu pozwala na czerpanie całkiem pokaźnych zysków. Oczywiście, opisany w artykule system mechaniczny wymaga jeszcze przeprowadzenia dalszych badań i ostateczną odpowiedź odnośnie do użyteczności opisanej metody może przynieść tylko i wyłącznie wykonanie odpowiednio licznych eksperymentów na rachunku rzeczywistym, które pozwolą uwzględnić wpływ różnic 39

9 pomiędzy rzeczywistymi cenami zawierania kontraktów a cenami przyjętymi na potrzeby przedstawionych w artykule obliczeń. Należy podkreślić, że wyniki uzyskiwane za pomocą powszechnie dostępnych rachunków typu demo nie są bynajmniej w pełni wiarygodne, głównie ze względu na różnice w opóźnieniach czasowych w realizacji zleceń (są zwykle znacznie mniejsze niż w przypadku rachunków rzeczywistych) oraz o wiele rzadsze żądania przeprowadzenia ponownego kwotowania instrumentu finansowego w momencie podjęcia próby zawarcia kontraktu, które to okoliczności w praktyce mogą uniemożliwić realizację zlecenia po aktualnie dostępnej cenie. Literatura [1]. Bernstein J., Inwestor jednosesyjny, Kraków [2]. Danielewicz P., Geometria Fibonaciego praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Warszawa [3]. Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Warszawa TAKING ADVANTAGE OF PRICE GAPS IN INVESTMENTS ON CONTRACTS ON WIG20 INDEX Summary The paper constitutes a proposition of taking advantage of the price gap phenomenon for the purpose of development of mechanical system for making investments on the contracts on WIG20 index. The idea of the described system is based on the statistical anomalies that concern the frequency of occurrence of up-gaps after white daily candles and down-gaps after black daily candles. The proposed strategy of game is based on the going long or short according to the direction indicated by the colour of actual daily candle just before the closure of the session and closing the opened position just after opening of next session. The simulations of the strategy were performed on the date collected during over two years period and they prove high efficiency of the method that while used systematically should give quit big incomes. Key words: stock indices, price gaps, game strategies, statistical anomalies 40

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II Opcje II W obrocie opcjami stosuje się różnego rodzaju strategie. Stosują je zarówno nabywcy, jak i wystawiający opcje. Na poprzednich ćwiczeniach poznaliśmy cztery podstawowe strategie, nazywane również

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia:

Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe. FOREX CHARTIST przedstawia: Daytrading Harmoniczny - warsztaty jednodniowe FOREX CHARTIST przedstawia: 2012 2 0.1. Autor szkolenia Autorem szkolenia jest Łukasz Fijołek - trader walutowy, trener Forex, niezależny analityk, autor

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Giełdy amerykańskie czemu taki wybór. Daytrading czemu taki interwał. Remote Trading Proprietary Trading. www.day-trader.

Słowem wstępu. Giełdy amerykańskie czemu taki wybór. Daytrading czemu taki interwał. Remote Trading Proprietary Trading. www.day-trader. Słowem wstępu Giełdy amerykańskie czemu taki wybór Daytrading czemu taki interwał Remote Trading Proprietary Trading TAPE READING Co to jest Tape Readng? Gdzie i jak można wykorzystać Tape Reading? Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Forex nie tylko dla spekulantów

Forex nie tylko dla spekulantów Forex nie tylko dla spekulantów Możliwość osiągnięcia dużych stóp zwrotu przyciąga na rynek forex wielu inwestorów, którzy w krótkim terminie chcieliby zarobić duże pieniądze. Zdarzają się inwestorzy potrafiący

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 6 1 Inne instrumenty finansowe; 2 Indeks walutowy; 3 Porftel inwestycyjny; 4 Opcje binarne; 5 Kryptowaluty. Waluty egzotyczne GBPDKK - funt brytyjski

Bardziej szczegółowo

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH

Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Kontrakty terminowe na WIG20 - optymalne wykorzystanie dużego mnożnika PAWEŁ SZCZEPANIK SZKOLENIA Z INWESTYCJI GIEŁDOWYCH Charakterystyka kontraktu Co wchodzi w skład charakterystyki każdego kontraktu?

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynkach: akcji oraz kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 Spis treści I. EKRAN STARTOWY...3 II. RACHUNEK...5 III.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Ichimoku prosta i skuteczna strategia inwestycyjna na każdy rynek!

Ichimoku prosta i skuteczna strategia inwestycyjna na każdy rynek! Ichimoku prosta i skuteczna strategia inwestycyjna na każdy rynek! prowadzący: Marcin Wenus Startujemy o godz. 18:00 Organizacja szkolenia: Nie trzeba robić notatek, prezentacja zostanie przesłana mailem

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1 Platforma X-Trader:

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Czesław Mazur 2015 WYDAWCA MC MAZUR Copyright by Czesław Mazur, rok 2015 Prezentowany fragment wydania jest wersją darmową. Zezwala się na

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Filipiak. Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku

Dr Tomasz Filipiak. Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku Dr Tomasz Filipiak Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku Konferencja Profesjonalny Inwestor, Władysławowo 27-29.11.2009 Szanowni Państwo, Rok temu podczas

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo