WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa"

Transkrypt

1 WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN Karta katalogowa

2 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie i zakres stosowania Dane techniczne Opis budowy i zasada działania Oznaczenia i wykonanie Zgodność wykonania z normami Opakowanie wysyłkowe Komplet dostawy i części zamienne Przykład zamówienia Gwarancja... ABB

3 1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA Wkładki bezpiecznikowe napowietrzne typu WBWMNI są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników, baterii, kondesatorów, kabli, lini elektroenergetycznych i odgałęzień linii o małych obciążeniach znamionowych od skutków zwarć. Wkładki tego typu nie są przystosowane do współpracy z rozłącznikami i stycznikami. Wkładki w wykonaniu normalmym N1 są przystosowane do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego na lądzie, w temperaturze otoczenia od 48 K (-5 o C) do 313 (+ o C) i wilgotności względnej otaczającego powietrza do 0% w temperaturze 93 K (+0 o C). Wkładki w wykonaniu tropikalnym uniwersalnym T1 są przystosowane do pracy w warunkach klimatów tropikalnych suchych i wilgotnych na lądzie, w temperaturze otoczenia od 3 K (- o C) do 33 K (+ o C) i wilgotności względnej otaczającego powietrza do 0%. Wysokość zainstalowania nad poziomem morza do 00 m.. DANE TECHNICZNE.1. Dane techniczne wkładek bezpiecznikowych Typ wkładki bezpiecznikowej WBWMNI /3 WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI /15 WBWMNI /0 WBWMNI /30 WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI /0 WBWMNI /3 WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI /15 WBWMNI /0 WBWMNI /30 WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI / WBWMNI /0 WBWMNI 0/3 WBWMNI 0/ WBWMNI 0/ WBWMNI 0/15 WBWMNI 0/0 WBWMNI 0/30 WBWMNI 0/ WBWMNI 30/ WBWMNI 30/4 WBWMNI 30/ WBWMNI 30/ WBWMNI 30/15 WBWMNI 30/0 Napięcie znamionowe U n Znamionowy prąd ciągły I nc Znamionowy prąd wyłączalny I ws Znamionowa moc wyłączalna 1) S ws Minimalny prąd wyłączalny ) I min Przepięcie łączeniowe 3) U m kv A ka MVA A kv () 7, <3 130() < () ) 15 1 < ,3 0 4 < Masa kg 1,45,3 3,8 4,,0 3,0 4,,5 3,8 3,0 Typ podstawy bezpiecznikowej PBWMNI 4/0-1 PBWMNII 4/0-1 PBWMNIII 4/0-1 PBWMNI 4/-1 PBWMNI 4/-1 PBWMNI 3/-1 PBWMNII 3/-1 PBWMNIII 3/-1 ABB 3

4 .. Dane techniczne podstaw bezpiecznikowych Tabela. Typy podstaw bezpiecznikowych PBWMNI 3/0 w.i-1 PBWMNI 3 w.ii-1 PBWMNI 4/-1 PBWMNI 4/0-1 PBWMNIII 3/0 w. I-1 PBWMNIII 3 w.ii-1 PBWMNIII 4/-1 PBWMNIII 4/0-1 PBPN-4-1 PBWMNII 3/0-1 izolacji doziemnej Udarowe napięcia probiercze izolacji międzystykowej izolacji doziemnej Napięcie probiercze przemienne izolacji międzystykowej Napięcie znamionowe Częstotliwość znamion. Znamionowy prąd ciągły Długość drogi upływu izolacji doziemnej kv kv kv Hz A cm kg lub Masa 3. OPIS BUDOWY I ZASADA DZIAŁANIA Bezpieczniki wielkiej mocy napowietrzne składają się z wkładki bezpiecznikowej wielkiej mocy napowietrznej typu WBWMNI i podstawy bezpiecznikowej wielkiej mocy napowietrznej typu PBWMN I, PBWMN II lub PBWMN III Budowa wkładek bezpiecznikowych typu WBWMNI Wkładka bezpiecznikowa wykonana jest z rury porcelanowej obustronnie zakończonej okuciami stykowymi i zamkniętej denkami. We wnętrzu rury szczelnie wypełnionej ośrodkiem gaszącym łuk umieszczony jest element topikowy wykonany z wiązki stopniowanych drutów srebrnych nawiniętych równomiernie na wsporniku ceramicznym. Wymiary poszczególnych stopni są tak dobrane by przepięcia łączeniowe wywołane działaniem wkładki bezpiecznikowej nie przekraczały wartości dopuszczalnych. Ośrodkiem gaszącym łuk jest drobnoziarnisty piasek kwarcowy. 3.. Budowa podstaw bezpiecznikowych typu PBWMN Na belce stalowej posiadającej zacisk uziemowy nabudowane są dwa izolatory wsporcze napowietrzne. Na izolatorach umocowane są uchwyty stykowe służce do mocowania wkładki bezpiecznikowej składającej się ze sprężyny stykowej i sprężyny dociskowej i przyłcza. Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne wykonane są w trzech odmianach: PBWMNI - wisząca PBWMNII - stojąca ze skośnym zamocowaniem wkładki PBWMNIII - stojąca 3.3. Zasada działania bezpieczników wielkiej mocy Działanie bezpiecznika polega na samoczynnym przerwaniu prądu przeciążeniowego lub zwarciowego przez stopienie i wyparowanie elementu topikowego wchodzącego w skład części wymiennej bezpiecznika zwanej wkładką bezpiecznikową. Bezpiecznik po wyjęciu wkładki bezpiecznikowej może spełniać w urządzeniu rozdzielczym taką samą rolę jak otwarty odłącznik, ponieważ również zapewnia widoczną i bezpieczną przerwę izolacyjną. 4. OZNACZENIA I WYKONANIA Oznaczenie poszczególnych podstaw bezpiecznikowych składa się z dwóch zespołów wyróżników literowo-cyfrowych, z których jeden jest oznaczeniem typu i wykonania, a drugi jest kodem towarowo-materiałowym KTM, w którym rozróżniono również warunki klimatyczne w jakich mogą pracować w/w podstawy bezpiecznikowe. 4 ABB

5 Tabela 3. Zestawienie oznaczeń typu i KT Typ PBWMNI 3/0 w.i-1 PBWMNI 3 w.ii-1 PBWMNI 4/-1 PBWMNI 4/0-1 PBWMNIII 3/0 w.i-1 PBWMNIII 3 w.ii-1 PBWMNIII 4/0-1 PBWMNIII 4/-1 PBWMNII 3/0-1 PEPN-4-1 N Kod towarowo materiałowy T ZGODNOŚĆ WYKONANIA Z NORMAMI Wkładki bezpiecznikowe spełniają wymagania norm: PN-77/E-01 IEC Publ. 8-1 z 1985 r. VDE 0T.4/3.7 GOST tylko w zakresie parametrów zwarciowych Podstawy bezpiecznikowe spełniają wymagania normy PN-77/E-01 poza tym izolacja podstaw bezpiecznikowych spełnia wymagania następujących norm: IEC Publ. 8-1 z 1985 r. - dla napięć znamionowych 4 kv i 3 kv VDE 0T.4/3.7 - dla napięć znamionowych 0 kv i 30 kv GOST dla napięć znamionowych 0 kv i 35 kv. OPAKOWANIE WYSYŁKOWE Wkładki bezpiecznikowe i podstawy bezpiecznikowe pakowane są oddzielnie. Opakowanie wkładek indywidualne tektura falista. Opakowanie podstaw bezpiecznikowych skrzynie lub klatki drewniane. Za zgodą odbiorcy wkładki i podstawy mogą być dostarczane bez opakowania (zabezpieczone izolatory przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zabezpieczone wkładki przed przesuwaniem się). 7. KOMPLET DOSTAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE Komplet dostawy obejmuje: wkładki i podstawy bezpiecznikowe lub jeden z tych aparatów zgodnie z zamówieniem, części wymienne zgodnie z zamówieniem, Instrukcja Montażu i Eksploatacji (DTR). Części wymienne wyszczególnione w tablicy dostarcza się tylko na specjalne zamówienie. W zamówieniu należy podać nazwę części, numer rysunku oraz typ podstawy bezpiecznikowej do której ma być zastosowana ta część. Wkładki bezpiecznikowe nie posiadają części wymiennych. ABB 5

6 Tabela 4. Lp. Nazwa części wymiennej Nr rysunku Liczba sztuk na podstawie bezpiecznikowej Typ podstawy bezpiecznikowej 1. Izolator wsporczy kv. PBWMNI i. Izolator wsporczy 0kV SWNP 4/0 P PBWMNI 0 3. Izolator wsporczy 0kV SWNP 4/0 PBWMNIII 0 4. Izolator wsporczy 30kV SWNP 4/30 P PBWMNI 30 PBWMNII Izolator wsporczy 30kV SWNP 4/30 PBWMNIII 30 PBWMNI i PBWMNI Sprężyna stykowa oraz Sprężyna dociskowa B0301 B PBWMNIII 0 PBWMNI 30 PBWMNII 30 PBWMNIII 30 do 0A Sprężyna stykowa oraz Sprężyna dociskowa B0343 B0301 PBWMNI i PBWMNI 0 powyżej PBWMNIII 0 0A Uwaga: Za wadliwe wykonanie remontu przez użytkownika producent nie ponosi odpowiedzialności. 8. PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA W zamówieniu na wkładkę lub podstawę bezpiecznikową należy podać: nazwę wkładki podstawy pełne oznaczenie typu wkładki podstawy, dane znamionowe napięcie i prąd znamionowy, wymagania specjalne (np. Wykonanie tropikalne). Przykład zamówienia: wkładki bezpiecznikowej: Wkładka bezpiecznikowa wielkiej mocy napowietrzna typu WBWMNI 30/, na napięcie 30 kv i prąd znamionowy A w wykonaniu tropikalnym T1. podstawy bezpiecznikowej: Podstawa bezpiecznikowa wielkiej mocy napowietrzna wisząca typu PBWMNI 30/0 1 na napięcie 30kV i prąd znamionowy 0A w wykonaniu tropikalnym T1. 9. GWARANCJA Jakość wyrobu jest gwarantowana przez wytwórcę na okres jednego roku od dnia oddania do eksploatacji pod warunkiem, że nastąpi ono nie później niż w rok od chwili przekazania nabywcy oraz pod warunkiem właściwego transportu, magazynowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji (zgodnie z wymogami instrukcji montażu i eksploatacji DTR). ABB

7 t 3A A A 15A 0A 30A A A A 0A (A) Rys. 1 Charakterystyki działania: WBWMI kv; WBWMNI kv; WBWMNIW kv I ogr [ka] 0 A A A 30 A 0 A 15 A A A 4 A 3 A A 0,8 0, 0,4 0, 0,1 0, 0,4 0, 0, p [ka] Rys. Charakterystyki prądów ograniczonych: WBWMI 30 kv; WBWMNI 30 kv; WBWMNIW 30 kv. ABB 7

8 t A A A 15A 0A 30A A (A) t Rys. 3 Charakterystyki działania: WBWMI 0 kv; WBWMNI 0 kv; WBWMNIW 0 kv A A 15A 0A I (A) Rys. 4 Charakterystyki działania: WBWMI 30 kv; WBWMNI 30 kv; WBWMNIW 30 kv. 8 ABB

9 Tabela. 1 Typ mm 1 mm L mm WBWMNI-/ WBWMNI-/ WBWMNI-/; WBWMNI-/ L WBWMNI-/ WBWMNI-/30; WBWMNI-/ WBWMNI-0/ WBWMNI-0/3; WBWMNI-30/ Rys. 5 Szkic wymiarowy wkładki bezpiecznikowej WBWMNI napowietrzna. ABB 9

10 J L ±3 F H E B A G 3 C D 15 Rys.. Szkic wymiarowy podstawy bezpiecznikowej napowietrznej typu PBWMNII 3/0-1 Tabela. Podstawa bezpiecznikowa wielkiej mocy napowietrzna stojąca ze skośnym mocowaniem wkładki. Szkic wymiarowy Typ A B C D E F G H J L Typ wkładki bezpiecznikowej PBWMNII 3/ WBWMNI 30/ 0 ABB

11 otw. 18 ±3 L B A E F H D C G 15 Rys. 7. Szkic wymiarowy podstawy bezpiecznikowej napowietrznej typu... Tabela 7. Podstawa bezpiecznikowa wielkiej mocy napowietrzna Szkic wymiarowy Typ A B C D E F G H L Typ wkładki bezpiecznikowej PBPN BRT-15 PBPWMNIII 4/ WBWMNI 0/3 0 PBPWMN III 4/ WBWMN I 0/30 PBPWMN III 3 w.ii BRT-30 PBPWMN III 3/0 w.i WBWMN I 30/ 0 PBWMN I 4/ WBWMN I 0/3 0 PBWMN I 4/ WBWMN I 0/30 PBWMN I 3 w.ii BRT-30 PBWMN I 3/0 w.i WBWMN I 30/ 0 ABB 11

12 Wydanie ABB Sp. z o.o. Dywizja Energetyki ul. Leszno Przasnysz Telefon: Centrala (0 9) Biuro Sprzedaży: (0 9) 33 3 Informacja Techniczna: (0 9) Telefax: (0 9) 33 3

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGETYKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W BIAŁYMSTOKU

INSTYTUT ENERGETYKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W BIAŁYMSTOKU INSTYTUT ENERGETYKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY W BIAŁYMSTOKU 15-879 Białystok ul. Św. Rocha 16 Sekretariat tel/fax +48 85 7458591 Centrala +48 85 7422927 Dz.Handlowy tel/fax +48 85 7424560 www.iezd.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation.

Mocowanie. Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów firmy Rockwell Automation. Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ Instrukcja instalacji Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Dodatkowe zasoby Kod QR, który znajduje się na przełączniku, zawiera łącze do publikacji 440G-LZ Guard Locking

Bardziej szczegółowo

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd 16.0.0.1 LOGSTOR Detect Przegląd Wprowadzenie Niniejszy rozdział omawia podstawy i zasady działania oraz zawiera opis elementów składowych systemu nadzoru rur preizolowanych LOGSTOR Detect. Spis treści

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V

Podstawy bezpiecznikowe. PBD zaciski typu V Podstawy bezpiecznikowe PD zaciski typu V Wizja Grupa PTOR Lider Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej www.apator.eu ZSTOSOWNIE I UDOW Podstawy

Bardziej szczegółowo