B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu TOM VI B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: AUTORZY: TECHNOLOGIA KUCHNI: projektant Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, Warszawa Woźnicki Zdanowicz architekci Al. Niepodległości 157 lok Warszawa tel inż. Tomasz Jarosiński Kody CPV: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych WARSZAWA Marzec 2015r. 1

2 OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGIA KUCHNI SPIS TREŚCI 1. Dane ogólne. 2. Program użytkowy. 3. Opis procesów technologicznych. 4. Zatrudnienie. 5. Wytyczne technologiczne dla branż projektowych Wymagania architektoniczno-budowlane Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja elektryczna Wytyczne przeciwpożarowe Wytyczne BHP. 6. Wykaz sprzętu. Część Rysunkowa Rys. nr T-01. Rzut piwnicy technologia kuchni skala 1:100 UWAGA: Wszystkie materiały i urządzenia wskazane w projektach: budowlanym, wykonawczym i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót można zastąpić innymi materiałami i urządzeniami o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż zaproponowane. 2

3 1.0. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje kuchnię wraz z zapleczem magazynowym, produkcyjnym oraz socjalno-sanitarnym pracowników gastronomii Materiały wyjściowe do opracowania. podkłady architektoniczne przepisy BHP i SAN-EPID Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia DZ.U. Nr 196,poz.914 z 2010r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz z późniejszymi zmianami. Decyzja DE ZNS/02635/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na obniżenie wysokości kuchni do 2,5m. Decyzja DE ZNS/02636/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na obniżenie poziomu podłogi kuchni poniżej terenu urządzonego przy budynku. Decyzja DE ZNS/02637/2014 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia wyrażająca zgodę na nienormatywne oświetlenie stanowisk pracy światłem naturalnym PROGRAM UŻYTKOWY. Program produkcji kuchni głównej został opracowany na podstawie planowanej dziennej liczby żywionych. Przewiduje się produkcję 4 posiłków dziennie dla 35 osób. W projekcie przyjęto następujące założenia technologiczne: Przewiduje się magazynowanie surowców na min. 3 dni Z uwagi na wydzielenie ogólnego magazynu spożywczego (dodatkowo wydzielono magazyn warzyw), należy bezwzględnie przestrzegać rozdziału asortymentowego produktów na regałach i szafach chłodniczych. Surowce należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych opakowaniach. W przypadku braku opakowania fabrycznego, surowce należy przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach wewnętrznych, przystosowanych do przechowywania żywności. Warzywa oraz owoce przechowywane będą w wydzielonym magazynie. Przewidziano pomieszczenie obróbki wstępnej wyposażone w zlew, basen, obieraczkę do ziemniaków oraz stoły robocze. Transport surowców z magazynów do pomieszczeń dalszej obróbki odbywać się będzie w zamykanych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością (posiadające atesty PZH) W obiekcie nie przewidziano stanowisko mycia i sterylizacji jaj. Jaja muszą być dostarczane z odpowiednim certyfikatem. 3

4 Mięso dostarczane będzie w postaci elementów kulinarnych. Ryby dostarczane będą w postaci mrożonej, filetowanej Wózki oraz pojemniki transportowe będą myte w wydzielonym pomieszczeniu za pomocą urządzenia myjąco suszącego. Czyste wózki będą natychmiast transportowane do właściwych stanowisk pracy. Posiłki będą transportowane w wózku bemarowym do poszczególnych pomieszczeń jadalni, zlokalizowanych na piętrach. Porcjowanie posiłków odbywać się będzie w jadalni. W obiekcie nie przewiduje się centralnej zmywalni naczyń. Naczynia będą myte w aneksach zlokalizowanych przy jadalni OPIS PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W projektowanym obiekcie będą występowały następujące czynności technologiczne: -przyjęcie surowców i półproduktów -magazynowanie surowców i półproduktów -obróbka wstępna warzyw i owoców -pobieranie surowców z magazynów i półfabrykatów z przygotowalni do produkcji -obróbka termiczna półfabrykatów i surowców -ekspedycja potraw Przyjęcie i magazynowanie towarów. W obiekcie wydzielono stanowisko dostaw towaru. Na stanowisku dokonywana będzie ocena organoleptyczna surowców, kontrola ilości/wagi, oraz przeładunek na wózek transportowy wewnętrzny. W obiekcie wydzielono następujące pomieszczenia magazynowe: magazyn artykułów spożywczych (22,5 m 2 ) Magazyn wyposażono w regały, szafy chłodnicze oraz zamrażarki magazyn warzyw (5,9 m 2 ) Magazyn wyposażono w szafę chłodniczą, podest na skrzynki oraz regał magazynowy Obróbka brudna surowców. W obiekcie wydzielono pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw. Ziemniaki i niektóre warzywa obierane będą mechanicznie. Przyjmuje się, że podczas obróbki wstępnej ubytki wynoszą ok 20%. Proponuje się maszynę o jednorazowym załadunku do 5 kg warzyw. Pomieszczenia do obróbki wstępnej warzyw zlokalizowano w bezpośredniej bliskości kuchni głównej. Pomieszczenie wyposażono w basen, zlew 1- komorowy, stoły robocze oraz maszynę do obierania ziemniaków i mycia warzyw Obróbka czysta. Będzie się odbywać w części zaplecza gastronomicznego kuchni głównej zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy. Obróbce czystej będą podlegać: wyroby mączne/ kuchnia zimna wyroby mięsne Na stanowisku obróbki mięsa, nie przewiduje się jego rozbioru. wyroby warzywne 4

5 Obróbka termiczna. Odpowiednio przygotowane półfabrykaty będą poddawane w kuchni obróbce termicznej. Będzie ona polegać na: -gotowaniu -smażeniu -pieczeniu -duszeniu. Urządzenia zlokalizowano pod okapami wentylacyjnymi. W pomieszczeniu zaprojektowano stanowisko mycia sprzętu kuchennego Ekspedycja potraw. Posiłki przygotowane w kuchni głównej będą wydawane w wózkach bemarowych, które transportowane będą windą do poszczególnych jadalni na piętrach Usuwanie odpadków. Odpadki poprodukcyjne będą usuwane w szczelnie zamkniętych pojemnikach do wydzielonego, zamykanego kontenera na odpady kuchenne i przechowywane do momentu odbioru /1 dzień/. Pomieszczenie na odpady zlokalizowane będzie max. 80 m. od wejścia do zespołu żywieniowego. Zaleca się zainstalowanie w pomieszczeniu kranu ze złączką na ciepłą i zimną wodę oraz kratkę ściekową umożliwiające utrzymanie pomieszczenia w czystości ZATRUDNIENIE. Przyjęto łączne zatrudnienie 4 pracowników. Każdy z pracowników korzystać będzie z dwudziałowej szafki szatniowej. Integralną częścią szafki szatniowej jest ławeczka WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH 5.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane. - Ściany i sufity powinny być wykonane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego. - We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych ściany należy wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do pełnej wysokości. Pozostałe pomieszczenia wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do wysokości 2 m, powyżej farba zmywalna. - Korytarze do wysokości 1,6m powinny posiadać powierzchnię łatwo zmywalną. - Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. - Na traktach komunikacyjnych należy zastosować odboje. - Podłoga w części produkcyjnej powinna być gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nie śliska i łatwa do utrzymania w czystości. - Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejściach do urządzeń technicznych powinny być trwałe, nienasiąkliwe, nie śliskie i łatwo zmywalne. 5

6 - W miejscach uzasadnionych technologicznie podłogi powinny posiadać kratki ściekowe z zamknięciem wodnym oraz wstępnymi łapaczami odpadków. - Drzwi zewnętrzne do magazynów i zaplecza produkcyjnego powinny być niepalne, stalowe lub z wkładką stalową do wysokości 30 cm ponad powierzchnię posadzki, osadzone w niepalnej futrynie. - W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie powinny znajdować się rewizje. Przewody wod.-kan oraz przewody wentylacyjne powinny być szczelnie obudowane Wytyczne do projektu wod.-kan. Zapotrzebowanie wody liczone na podstawie wskaźników zużycia na 1 posiłek. Posiłek obiadowy 30l. X 35 porcji = 1050l. Sniadanie lub kolacja 10l. X 35 porcji = 350l. Łączne zużycie wody na cele technologiczne wynosi 1400l/dobę Zapotrzebowanie na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania ok. 80m 2 Ilość zmywań na dobę 2 zatem: 1,5l/m 2 x 80 x 2 = 0,24 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze C, Zapotrzebowanie wody na cele socjalne (tylko personel gastronomiczny): Przewiduje się zatrudnienie 4 osób. 4 x 90 l = 0,36 m 3 /dobę Zapotrzebowanie wody ogółem wynosi ok. 2m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze C, Ścieki. Ilość ścieków technologicznych określa się przy założeniu, że stanowić one będą 95% wody dla celów technologicznych i 100% wody dla celów porządkowych i socjalnych pracowników. (0,35 x 0,95) + 0,24 + 0,36= 1,5m 3 /dobę Tłuszcze. Zawartość tłuszczu w 1 m 3 ścieków technologicznych wynosi ok. 0.1 kg. Zawartość tłuszczu w ogólnej ilości ścieków technologicznych wynosi ok. 0,1 kg/dobę Wytyczne ogólne do projektu wodno-kanalizacyjnego. Instalacje wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi PN. - W obiekcie powinno się używać wody spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. - W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzające wodę powinny być kryte w obudowie. - Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do urządzeń technologicznych (zgodnie z DTR), oraz do przyborów sanitarnych i zaworów ze złączką do węża. - Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty. 6

7 - W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w obudowie. - Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji przez wpusty podłogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r). - Ścieki z kuchni oraz zmywalni wózków (przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej) powinny być odprowadzone do odrębnej instalacji kanalizacji technologicznej - tłuszczowej, wyposażonej w urządzenia do odtłuszczania ścieków. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków powinny być usytuowane w odległości minimum 5 m od okien i drzwi lub w oddzielnych pomieszczeniach poza obszarem. - Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalniach należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych kuchni i zmywalni powinna wynosić min. 100 mm. - Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory odcinające. - Osie symetrii odpływów z basenów i zlewów - na wysokości 300 mm. - Do urządzeń posiadających grzałki elektryczne podgrzewające wodę, należy doprowadzić wodę uzdatnioną (zgodnie z DTR urządzenia) 5.3. Wytyczne do projektu wentylacji. Wentylację pomieszczeń należy projektować zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych przepisach budowlanych i normach Wytyczne ogólne do projektu wentylacji. - W obiekcie należy projektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z zachowaniem odpowiednich układów wentylacyjnych. - Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły. Poza godzinami pracy o zmniejszonej wydajności do 0,5 wymiany/h. - Oprócz wentylacji ogólnej należy uwzględnić okapy z mechanicznym wywiewem zaprojektowane nad urządzeniami termicznymi. - Okapy powinny być wykonane z materiału niepalnego, odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci. Dolna krawędź okapu powinna znajdować się na wysokości 2,0 m nad podłogą. Okap powinien być wyposażony w łatwe do wyjęcia i umycia łapacze tłuszczu (filtry). - Oprócz okapów należy przewidzieć w kuchni i zmywalni wywiew ogólny w celu usunięcia zanieczyszczeń wydostających się spod okapów. W przypadku pracujących wyciągów konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, rekompensującej ilość powietrza wyciąganego. - W strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa niż 0,25 m/s. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. (50 db.) - Należy zapewnić wentylację mechaniczną przestrzeni nad komorami chłodniczymi w taki sposób, by odebrać zyski ciepła od agregatów chłodniczych. Temperatura wokół agregatów nie powinna przekraczać 30 o C. - Należy wydzielić wentylację wyciągową w kuchni i zmywalniach wózków. 7

8 Ostateczną Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach należy obliczyć na podstawie zysków ciepła i wilgoci od urządzeń oraz ludzi Ogrzewanie. - Należy stosować grzejniki gładkie, zamocowane w odległości 15 cm od podłogi i 10 cm od ściany. Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny być prowadzone przewody centralnego ogrzewania, powodujące niezorganizowane zyski ciepła. Temperatury w pomieszczeniach: - pomieszczenia magazynowe 16 0 C pomieszczenia pracy 16 0 C komunikacja 20 0 C łazienka, wc, kab. sanit C szatnie 24 0 C biuro, aneks socjalny 20 0 C 5.5. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej. - W projektowanym obiekcie energię elektryczną należy przewidzieć dla celów oświetleniowych i technologicznych. - Oświetlenie nad stanowiskami pracy powinno być rozmieszczone równomiernie, nie powodując zacienienia. - Stosowane oświetlenie powinno zapewnić właściwe oddawanie barw w celu uniknięcia jej pozornej zmiany przez potrawy. - Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadać szczelne oprawy ze względu na mycie pomieszczeń wodą. - W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna być hermetyczna. - Współczynnik wykorzystania urządzeń wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy. - Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR urządzeń. - Punkty oświetlenia elektrycznego powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie przy każdym stanowisku pracy - Należy zapewnić oświetlenie na poziomie 500lx w pomieszczeniach pracy i 200lx w pozostałych pomieszczeniach. - Zaleca się wykonanie w pomieszczeniach produkcyjnych punktowego oświetlenia awaryjnego z bateryjnym zasilaniem 2h Wytyczne przeciwpożarowe. - Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. - Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami ochrony przeciwpożarowej. 5.7.Wytyczne BHP. - Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta urządzeń. - Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualnie obowiązujące znaki bezpieczeństwa. - Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń na podstawie DTR. 8

9 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów sanitarnohigienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. Stanowiska pracy (urządzenia) powinny mieć instrukcję obsługi BHP Dla stanowisk pracy zespołu kuchennego, musi być opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. KONIEC 9

10 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) Patelnia poj. 50l., el. Powierzchnia robocza 0,3 m3, przechył 1 misy ręczny, regulacja temp: , IP 22, patelnia 800x700x PE-03 1 wykonana ze stali nierdzewnej zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem el. Moc palników 2 3x4,5 kw+3x 7,5 kw, moc piekarnika 6,6 kw/400 V, 700-KG-6/PE- 1200x700x850 przyłącze gazu 1/2``, wymiary komory piekarnika 2/1 GN, 2 1 gaz/400 temp Palnik 7,5 kw- dwukoronowy, stal nierdzewna Taboret gazowy, przyłącze gazu 1/2``, palnik z 3 zabezpieczeniem przeciwwypływowym, palnik pilotujący, palnik 9kW 2koronowy, taboret wykonany ze stali 600x650x TG-1F 1 nierdzewnej Element neutralny, powierzchnia robocza 0,26m2, 4 stanowisko robocze z podstawą wykonane ze stali 400x700x SR-400.S 1 nierdzewnej Okap centralny dostarczany wraz z instalacją wentylacji x2000x550 DM-S-3608 (1) mechanicznej 6 Stół roboczy 1900x700x850 DM Krajalnica uniwersalna ,2 8 Stół roboczy 1600x700x850 DM Stół roboczy ze zlewem 1- komorowym 1900x600x850 DM Element usunięty 11 Umywalka do rąk 400x400 DM Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 12 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 640x720x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie gaz 36kW/ 6,5kW 9 kw 230 0,27 (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm str. 1 z 3

11 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) DM-3235, DM- 13 Basen z baterią prysznicową 1000x700x Regał ociekowy 1000x700x850 DM Pojemnik na odpady śr. 45 cm DM Stół chłodniczy 1320x700x850 DM ,3 17 Stół roboczy z półką i zlewem 1- komorowym 700x700x850 DM Stół roboczy z półką i zlewem 1- komorowym 1200x700x850 1 DM Stół roboczy bez półki 1200x700x850 DM (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") (+ zawór kątowy 3/8") DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm DN 50, h=40cm 20 Obieraczka do ziemniaków 430x400x Regał magazynowy 1000x700x1800 DM Paleta magazynowa 800x Element usunięty 230 0,4 zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 24 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 1400x860x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 230 0,7 Szafa chłodnicza, wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory,agregat 25 przystosowany do pracy w temp. Otoczenia do 43 st.c. 700x860x2000 DM Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 26 Regał magazynowy 1200x600x1800 DM ,3 str. 2 z 3

12 Wymiary Typ Moc Zasilanie Nr Urządzenie (dług. głęb. [przykładowy Szt. jedn. Woda zimna Woda ciepła Odpływ (V) wys.) ] (kw) Szafa mroźnicza, zakres temperatur st. C.wykonanie zewnętrzne stal nierdzewna, wykonanie wewnętrzne stal nierdzewna polerowana. Wymuszony obieg powietrza 27 wewnątrz komory,agregat przystosowany do pracy w temp. 700x860x2000 DM Otoczenia do 43 st.c. Chłodnica umieszczona w komorze pod sufitem, Sterowanie za pomocą sterownika elektronicznego. Automatyczne i ręczne rozmrażanie 230 0,6 28 Myjka ciśnieniowa do mycia wózków ind ,5 29 Wózek bemarowy 2xGN 1/1 930x660x850 DM-94222/ ,4 zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm zawór kątowy "pralkowy" z gwintem zewnętrznym 3/4``, h=10 cm do kratki ściekowej 100x100 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 Uwagi: 1. Pozycje nr 2,3,5,11,13,17,18 dostarczane w ramach robót budowlanych i instalacyjnych. Pozostałe pozycje dostarczane w ramach wyposażenia 2. Do prac projektowych dobrano wyposażenie firmy Dora Metal, Kromet. W wykazie podano szczegółowe typy urządzeń, określające szczegóły budowy i instalacji. 3. Inwestor może zmienić dostawcę urządzeń na urządzenia podobne z zachowaniem wskazanych wymiarów. 4. Wszystkie wielkości mebli i urządzeń należy skorygować po wykonaniu prac budowlanych!!! str. 3 z 3

13

EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 86-050 SOLEC KUJAWSKI. gpvt@neostrada.pl OBIEKT LOKALIZACJA

EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 86-050 SOLEC KUJAWSKI. gpvt@neostrada.pl OBIEKT LOKALIZACJA OBIEKT LOKALIZACJA EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 INWESTOR GMINA SOLEC KUJAWSKI, UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1

Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1 Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1 1.Dane ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 2. Zatrudnienie 3. Określenie pomieszczeń gastronomii 4. Opis zasadniczych pomieszczeń 5. Wyposażenie 6. Dane ogólne do wytycznych branżowych II. TABELA Nr 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Opracował:

TECHNOLOGIA. Opracował: TECHNOLOGIA Opracował: Wrzesień 2010 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Materiały wyjściowe 2. Program użytkowy 3. Układ funkcjonalny pomieszczeń 4. Zestawienie powierzchni 5. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

vprima www. gosiewska. pl

vprima www. gosiewska. pl vprima www. gosiewska. pl 05-420 Józefów, ul.polna 0F tel. 50 284 625 biuro@gosiewska.pl NIP 526-003-5-43 Zamawiający: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga-Północ 00-987 Warszawa ul. Ks. I. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a LOKALIZACJA : Miejskie przedszkole nr18 Puławy ul. C.K. Norwida 32a INWESTOR: ZARZĄD INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH KUCHNI I ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO INWESTOR: USŁUGI GASTRONOMICZNE I CATERINGOWE PAWEŁ OBORSKI ul. KRZEMIENICKA 3/8 45-401 OPOLE NIP: 754-115-67-40 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczeń zgodnie z opisanymi poniżej parametrami, w tym także oświetlenie oraz przygotowanie chłodni i mrożni. Organizator nie zapewnia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Myślenice, 21.11.2012r. Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Zestawienie urządzeń pracowni technologicznych 20 21 22 46 49 71 72 91 0.33.2 0.33.3 0.33.4 0.45.22 0.45.25 0.47.3

Bardziej szczegółowo

Weselna Sala Bankietowa 400 osób

Weselna Sala Bankietowa 400 osób I KONDYGNACJA 0.1 Piec konwekcyjno-parowy 3xGN1/1 z systemem rotor.klean 1 750x773x583 9000360 16 250,00 zł 16 250,00 zł + podstawa pod piec 1 740x550x677 9051160 990,00 zł 990,00 zł + zmiękczacz wody

Bardziej szczegółowo

Ilość Moc Napięcie. zakończone zaworem 1/2, gniazdo 400V 3 Szuflada z separatorem CF 1 Magazyn warzyw

Ilość Moc Napięcie. zakończone zaworem 1/2, gniazdo 400V 3 Szuflada z separatorem CF 1 Magazyn warzyw 9.0.WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO. Ilość Moc Napięcie Lp. Wyszczególnienie Typ Gabaryty w mm szt. jedn. zasilania Gaz Wod-kan Dane techniczne Dług. Szer. Wys. kw V KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RZUT

Bardziej szczegółowo

Hotel Novotel - Wrocław

Hotel Novotel - Wrocław Hotel Novotel - Wrocław Wykaz urządzeń L.p. Szt. Nazwa urządzenia 1.0 Kuchnia 1.1 1 Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 1.2 1 Szafa mroźnicza 1.3 1 Regał ociekowy, półki przestawne 1.4 1 Regał ociekowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I CZĘŚĆ OPISOWA

ZESTAWIENIE I CZĘŚĆ OPISOWA ZESTAWIENIE I CZĘŚĆ OPISOWA.0 Dane ogólne. Podstawa opracowania. Program usług gastronomiczny Sala konsumentów.0 Zatrudnienie.0 Dane do wytycznych branżowych Obliczenie zapotrzebowania wody 4.0 Odpady

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ : Robert Bal DATA : Maj Stawka roboczogodziny : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ POŁOśONEGO PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 2 W KRUPSKIM MŁYNIE ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Krupskim Młynie ul. Dąbrowskiego 2

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys.

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys. Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia szt Wymiary dł. szer.wys. Opis Kuchnia główna 0.09 1 Stół do pracy 1 800x600x850 Stół wykonany na 4 nogach ze

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y obiekt Przebudowa kuchni wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie adres Marianowo 7 18-421

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZE

TECHNOLOGIA POMIESZCZE TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, WARSZAWA-WOLA, UL. BEMA 91 OPRACOWAŁ:... GRUDZIEŃ 2008 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.Cel opracowania.... 3 2.Podstawa opracowania.... 3 3.Dane

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów Projekt technologii kuchni do projektu budowlanego Rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie Dane inwestora: Gmina Wiązów Pl. Wolności 37 57-120 Wiazów Adres budowy: Wiązów Ul. 1-go Maja 31 Dz. nr 9/2

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE 4 OPIS TECHNOLOGICZNY PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Mickiewicza 7 Nakło/ Notecią 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI

CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej 171 Adres - Przedszkole - LEŚNA 171 BranŜa - TECHNOLOGIA KUCHNI Inwestor: - DYREKCJA Przedszkola Opracował

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie EGZ. NR 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie

Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie EGZ. NR 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie inż. Andrzej Suseł ul. Maltańska 4 64-100 Leszno tel. 605 366 315 e-mail: andrzejsusel@op.pl -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Data opracowania 09. 2009

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Data opracowania 09. 2009 TEMAT OBIEKT INWESTOR PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30 GMINA MIEJSKA RUMIA 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 FAZA PROJEKTU PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny. 1.2. Materiały źródłowe. 1.3. Zakres modernizacji. 1.4. Opis stanu istniejącego. 1.5. Opis robót modernizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYPOSAśENIE BUDYNKU NR Lp. Nr Nazwa Ilość Pomieszczenie Pojemnik na papier toaletowy 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /./.3 / 2 2 Szczotka do wc 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA II ZAŁĄCZNIKI - wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - karty katalogowe urządzeń III CZĘŚĆ RYSUNKOWA TK-01 Rzut kuchni. Rozmieszczenie urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II OBIEKT: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II PROJEKT TECHNOLOGII KAWIARNII INWESTOR: Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267; REGON: 0496533 tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 e-mail: ziminwestycje@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 174 ul. Markowska 8 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNOLOGICZNA P R O J E K T OBIEKT: KUCHNIA SZPITALNA, STOŁÓWKA DLA PRACOWNIKÓW, KUCHENKI ODDZIAŁOWE ADRES: Szpital Powiatowy w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel.

Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5. Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel. . ZAMIERZENIE BUDOWLANE BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia Inwestor: Obiekt: MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA, 6-00 SUCHY LAS ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ Adres: UL. MAŁACHOWSKIEGO 10, POZNAŃ branża: technologia podpis: projektował: inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

EGZ. 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Adres : 64 100 Leszno, Al. Jana Pawła II Nr 10

EGZ. 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Adres : 64 100 Leszno, Al. Jana Pawła II Nr 10 Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie inż. Andrzej Suseł ul. Maltańska 4 64-100 Leszno tel. 605 366 315 e-mail: andrzej.susel@op.pl EGZ. 1 Obiekt : Remont bloku kuchennego w

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI

PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI obiekt; Szkoła Podstawowa Koleczkowo adres: Koleczkowo dz nr 271/3 ul. Wejherowska obręb Koleczkowo gmina Szemud, powiat wejherowski projektant mgr inż Wanda Łapińska sprawdził

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania

Wartość brutto w PLN kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 1 Zmywarka gastronomiczna kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania Załącznik nr a Formularz cenowy Lp. Nazwa urządzenia Wymagania i minimalne parametry Ilość w szt. Cena jedn. brutto w PLN Wartość brutto w PLN kol. kol. kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 Zmywarka gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA! WYPOSAŻ SWOJĄ KUCHNIĘ KOMPLEKSOWO. 3 lata gwarancji! * Transport gratis! Przy zakupie powyżej zł PREZENT! profesjonalny nóż HACCP!

PROMOCJA! WYPOSAŻ SWOJĄ KUCHNIĘ KOMPLEKSOWO. 3 lata gwarancji! * Transport gratis! Przy zakupie powyżej zł PREZENT! profesjonalny nóż HACCP! wyprodukowanych i sprzedanych mebli PROMOCJA! WYPOSAŻ SWOJĄ KUCHNIĘ KOMPLEKSOWO Z 3 lata gwarancji! * ponad 500 000 Transport gratis! Przy zakupie powyżej 1 000 zł PREZENT! profesjonalny nóż HACCP! wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż następującego wyposażenia:

Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Zmywalnia Zlew ze stali nierdzewnej, 2 komorowy z miejscem na zmywarkę i półką dolną 1 szt. Szerokość 60 cm, Długość 160 cm, Wysokość dostosowana do zmywarki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej 1.0 Materiały wyjściowe - podkład architektoniczny - uzgodnienia z Inwestorem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne Autor opracowania: Biuro Projektowe Kuchni Profesjonalnej ADAM RZĄDKOWSKI 05-500 Piaseczno, ul. Strusia 6a/27; Tel. +48 663 446 224; e-mail: biuro@gastro-technologia.pl www.gastro-technologia.pl Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go Listopada

Bardziej szczegółowo

Remont wewnętrznych instalacji sanitarnych.

Remont wewnętrznych instalacji sanitarnych. Projekt budowlano-wykonawczy pn. Remont łazienek i szatni przy basenie w budynku OSiR Dzielnicy Śródmieście Warszawa ; Remont wewnętrznych instalacji sanitarnych. INWESTOR: AUTOR: mgr inż. Agnieszka Franc

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul.

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt technologii kuchni NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6

ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA Katowice ul. Tysiąclecia Gliwice ul. Rapackiego 5/6 1 ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 tel/fax: 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski S.A.w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała

Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała Opis przedmiotu zamówienia pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanowie w gminie Wisznia Mała L.P. Rodzaj sprzętu j.m. Liczba Minimalne wymagania - piec ze stali nierdzewnej - automatyczny rewers termodmuchawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne Centrum Hotelowo - Konferencyjne L.P. Nazwa Detale instalacyjne R z u t p a r t e r u 1.0 Przedmagazyn 1.1 Waga pomostowa (1-150kg) *Gniazdo wtykowe

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax PROJEKT TECHNOLOGII

USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax PROJEKT TECHNOLOGII USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT TECHNOLOGII PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU : PRZEDSZKOLE NR 181 DZIELNICA BIELANY m.st. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo