Projekt cyklu szkoleń szansą. rozwoju sektora. rybnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt cyklu szkoleń szansą. rozwoju sektora. rybnego"

Transkrypt

1 Skrypt podsumowujący szkolenia Projekt cyklu szkoleń szansą rozwoju sektora rybnego

2 Wstęp Wydaje się, że ryby jako pokarm człowieka są obecne w historii ludzkości niemal od zawsze. Sformułowanie to jest jak najbardziej trafne. Ryby stanowiły źródło cennych substancji odżywczych dla naszych przodków już na etapie kształtowania się prymitywnych, zbieracko-łowieckich społeczności. Z czasem, w miarę postępu cywilizacji, wyodrębniła się grupa ludzi specjalizujących się w pozyskiwaniu tego cennego surowca oceanów, mórz, rzek i innych zbiorników wodnych. Członkowie tej grupy nieustannie podnosili swoje umiejętności opracowując coraz to nowe techniki połowu oraz narzędzia używane podczas połowów. Głównym zadaniem tych narzędzi było ułatwienie pracy ludziom parającym się tą profesją oraz podniesienie poziomu wydajności ich pracy. Wpływ na rozwój rybołówstwa miał także postęp w szkutnictwie, dzięki któremu możliwy stał się dostęp do łowisk wcześniej niedostępnych, które znajdowały się w znacznym oddaleniu od brzegu. Tak narodziła się jedna z najstarszych i najbardziej poważanych profesji świata - zawód rybaka. Oprócz niezwykle długiej i bogatej historii rybołówstwa, na uwagę zasługuje także obecność tej profesji w wielu kulturach na całym świecie. Niemal w każdej społeczności, określoną pozycję w jadłospisie zajmowały ryby, dostarczając cennego białka i innych substancji odżywczych spożywającym je ludziom. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe było ważną gałęzią takich gospodarek starożytnego świata jak gospodarka Mezopotamii, Egiptu, Grecji czy Rzymu. Do wyjątku nie należeli także nasi słowiańscy przodkowie, którzy łowili ryby posługując się sieciami, harpunami wykonanymi z kości oraz wędkami, na których umieszczano haczyki z brązu.

3 Podobnie wygląda sytuacja dziś, gdzie rybołówstwo jest niezwykle ważną gałęzią gospodarek wielu krajów. Rybołówstwo, jak mało która profesja przetrwałą do naszych czasów w stosunkowo niezmienionej formie i bazuje wciąż na tym samym rodzaju zasobów, z których korzystali nasi przodkowie. Istnieją nadal kraje, w których surowiec jest pozyskiwany w niezwykle prosty sposób, niewiele odbiegający swą formą od technik połowu naszych przodków. Stosowane do połowu narzędzia także nie uległy praktycznie żadnym zmianą. Inaczej wygląda sytuacja w krajach rozwiniętych, gdzie na szeroką skalę stosuje się masową formę połowu polegającą na angażowaniu dużych jednostek wyposażonych w wyspecjalizowane narzędzia połowowe. Jedno, co nie uległo zmianie gatunki ryb, które, może już nie tak licznie, ale wciąż występują w oceanach, morzach, rzekach i jeziorach i stanowią nieodłączny element naszej diety. Żyjemy w czasach, w których żywność dostępna na rynku ulega coraz bardziej posuniętemu procesowi modyfikacji i przetworzenia. Jest to zjawisko powszechne zarówno ze względu na obszar geograficzny, jak i na rodzaj produktów, które są im objęte. Szynka, kiełbasa, chleb, kupowane w marketach zawierają konserwanty i inne substancje, które trudno nazwać naturalnymi. Podobnie ma się sytuacja z warzywami o owocami, które choć wyglądają niezwykle atrakcyjnie na półkach sklepowych, to już ich smak pozostawia wiele do życzenia. Na polach coraz częściej siana jest żywność modyfikowana genetycznie, drób, który zamiast cieszyć się namiastką wolności i biegać po gospodarstwie jest trzymany w ciasnych klatkach i szpikowany hormonami, a mleko poddawane takim procesom, że naukowcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że jego spożywanie odbywa się ze szkodą dla zdrowia ludzkiego. Jest to nieubłagany efekt postępu cywilizacyjnego. Jest to także coraz większe dystansowanie człowieka współczesnego od jego przodków pod względem sposobu odżywiania się, co nie pozostaje obojętne na stan ludzkiego zdrowia.

4 Mając na uwadze powyższą refleksję, należy uznać ryby za jeden z ostatnich bastionów naturalnego pokarmu jaki ma do swojej dyspozycji człowiek współczesny. Mamy tu oczywiście na myśli ryby pozyskiwane z ich naturalnych siedlisk, głownie z mórz i oceanów, gdzie niezliczone zastępy tych stworzeń nadal są pozyskiwane przez rybaków i dostarczane na talerz konsumenta ku uciesze jego podniebienia. Jednak w dobie XXI wieku zachodzi potrzeba ochrony tych cennych zasobów przed nierozważnie prowadzoną działalność połowową, która często prowadzona jest na skalę niedostosowaną do istniejących zasobów. Dlatego zachodzi konieczność przedsięwzięcia działań, które pozwolą zachować te cenne zasoby dla przyszłych pokoleń. Tu z pomocą przychodzą nam myśl naukowa ( nowoczesne technologie), oraz nowoczesne idee, ze zrównoważonym rozwojem i ekosystemowym podejściem na czele, w oparciu o które prowadzone jest wspólnotowa polityka rybacka. Niezrównoważona eksploatacja tych cennych zasobów jest zarówno sprzeczna z interesem ludzi trudniących się rybołówstwem jak i konsumentów. Ci pierwsi w ten sposób pozbawiani zostają źródła dochodu, ci drudzy natomiast, tracą niezwykle ważne źródło wartościowego pożywienia. Każda dziedzina przemysłu podlega ciągłym zmianom w czasie związanym z pojawieniem się coraz to nowszych technologii oraz zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców. Rybołówstwo jest specyficzną gałęzią przemysłu spożywczego, który w dzisiejszych czasach sukcesywnie traci na znaczeniu. Ciągle zmieniające się potrzeby wymagających konsumentów wymuszają konieczności rozwoju sektora rybnego zarówno w teorii, jak i w praktyce. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt szkoleniowy Instytutu Inicjatyw Europejskich, który skupia się wokół bieżących problemów europejskiego, krajowego i regionalnego rybołówstwa. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów miały miejsce w Chałupach, miejscowości znanej z tradycji rybackiej. Szkolenia, które miały charakter warsztatowy odbyły się cyklicznie w dni weekendowe 4-6 kwietnia, 9 11 maja, 6 8 czerwca, 4 6 lipca.

5 Niniejszy skrypt jest podsumowaniem cyklu szkoleń, a zarazem zebraniem najważniejszych informacji o szansach rozwoju sektora rybnego. Między innymi tematami bardzo istotnym jest temat o możliwościach korzystania z unijnych funduszy pomocowych. Obszar tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia: 1. Tworzenie otoczenia biznesu sektora rybołówstwa morskiego - inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne. Organizowanie partnerstwa. Wspólna strategia rozwoju rynku rybnego. 2. Organizowanie przepływu know-how na pokładach statków i na lądzie. Podnoszenie jakości produktów i jakości ich kontroli. Regulacje prawne. 3. Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami rybołówstwa. 4. Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie atrakcyjności zawodu rybaka.

6 Polski sektor rybołówstwa i przetwórstwa ryb w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie funduszy strukturalnych kierowane jest do regionów słabiej rozwiniętych, które bez odpowiedniego zastrzyku środków finansowych na rozwój nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego Unii Europejskiej. Akcesja Polski w struktury wspólnoty zaowocowała napływem środków w ramach programów pomocowych oraz zwiększeniem szans polskich producentów rybnych na rynku unijnym. Już dziś ocenia się efekt pomocy wspólnoty jako sukces środki zostały należycie rozdysponowane, co przyczyniło się osiągnięcia trwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Jedną z branż, która wykorzystała swoją szansę związaną z członkostwem Polski we Wspólnocie Europejskiej jest polski sektor rybny. W okresie przedakcesyjnym panowały uzasadnione obawy o przyszłość polskiego rybołówstwa. Do masowego bankructwa nie doszło, choć liczba zakładów znacznie się zmniejszyła. Jednak zakłady, które zdołały dopasować się do wymogów unijnych, przetrwały i prosperują zwiększając swoją sprzedaż czerpiąc profity ze wzrostu konsumpcji produktów rybnych. Obecna sytuacja jest daleka od przedakcesyjnych wizji zalania dotowanymi produktami z krajów tzw. starej Unii. Dziś obserwuje się dynamikę wzrostu eksportu ryb i produktów rybnych, przykładem tego może być wzrost wielkości produkcji zakładów branży rybnej z 270 tys. ton do 400 tys. ton w latach Początkowo środki finansowe zaczęły płynąć do krajowego sektora przetwórstwa rybnego w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD. Pomoc w ramach tego programu opierała się przede wszystkim na działaniach mających ułatwić proces integracji zakładów z branży przetwórstwa rolno spożywczego poprzez dostosowanie zakładów do wymogów higienicznych, sanitarnych i jakościowych obowiązujących na wspólnym rynku. Po wstąpieniu Polski do Unii modernizacja

7 sektora rybnego została kontynuowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. Rys 1. Logo SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Dzięki środkom, które już wpłynęły do sektora rybnego za pośrednictwem funduszy unijnych możliwe było zmniejszenie potencjału połowowego floty rybackiej, dostosowanie go do zasobów i zaprzestanie nadmiernego eksploatowania łowisk znajdujących się na polskich wodach. Warto dodać, że działanie to przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, o czym świadczy popularność jaką cieszyła się likwidacja jednostek rybackich. Wysokie rekompensaty wypłacane rybakom w zamian za złomowanie jednostek rybackich okazały się dużą pokusą dla części właścicieli statków. Wielu z nich postanowiło się rozstać ze statkiem w zamian za odszkodowanie, wskutek czego flota połowowa została zredukowana o 1/3 a tonaż floty zmniejszył się o 40%. Dla wielu rybaków z tradycjami rodzinnymi, była to z pewnością ciężka decyzja. Dzięki złomowaniu części polskiej floty rybackiej udało się dostosować polskie zdolności połowowe do kurczących się zasobów Morza Bałtyckiego. Polski sektor rybny często jest podawany za przykład wzorcowej adaptacji do nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz do nowych

8 możliwości rozwoju. Mimo to, bilans polskiego sektora rybołówstwa nie jest już tak pozytywny. Likwidacja jednostek połowowych nie przełożyła się na adekwatny spadek wielkości połowów. Polskie rybołówstwo w dużej mierze uzależnione jest od połowu dorsza, co doprowadza, co roku do przekroczenia limitów połowowych. Natomiast kwoty połowowe przyznane na szprot i śledzie nie są należycie wykorzystane. Priorytetem dla polskiego rybołówstwa na lata będą inwestycje w modernizację zachowanych jednostek i portów rybackich. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich to plan sukcesywnego podnoszenia konkurencyjności polskiej branży rybnej, która adaptując się do wymogów i realiów wspólnego rynku będzie musiała sprostać kolejnym wyzwaniom by móc się na tym rynku utrzymać.

9 Gospodarka rybacka musi liczyć się z kompleksowymi zależnościami pomiędzy człowiekiem a przyroda, a także pomiędzy gospodarką a społeczno-ekonomicznokulturowymi założeniami, na których opiera się społeczeństwo. Decyzje o wielkości połowów muszą być podejmowane poprzez zbilansowanie zysków i strat - strat spowodowanych gwałtownym zmniejszeniem się wielkości stad i ekologiczną katastrofą a ekonomicznym zyskiem. Jednym słowem, polityka rybacka musi brać pod uwagę aspekty ekologiczne, biologiczne i socjo-ekonomiczne, co jest podstawą ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, do którego ma dążyć rynek rybołówstwa. Podczas szkoleń, które odbywały się w Chałupach uczestnicy zapoznali się z wieloma kwestiami dotyczącymi rybołówstwa, których to wspólnym wykładnikiem był właśnie EKOROZWÓJ. Niniejszy skrypt jest próbą podsumowania cyklu szkoleń, których głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy osób, które są bezpośrednio związane ze środowiskiem rybackim. Poniżej przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące: Strategii Rozwoju Rybołówstwa, zwiększenia atrakcyjności produktów rybnych poprzez ich promocję, selektywności narzędzi połowowych, efektywniejszych metod magazynowania. Są to tematy, które zostały wybrane przez uczestników szkoleń jako najciekawsze.

10 1. STRATEGIA ROZWOJU RYBOŁÓWSTWA Potrzeba opracowania strategii rozwoju sektora rybnego w ramach Narodowego Planu Rozwoju wynika z roli jaką odgrywa rybołówstwo w sektorze gospodarki zarówno w kraju jak i we Wspólnocie Europejskiej. Strategia stanowi podstawę do rozwoju sektora rybackiego w kraju oraz wykorzystania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej okresie programowania Doświadczenia nabyte w trakcie realizacji obecnej strategii rozwoju sektora rybnego w latach oraz krajowych dokumentów programowych takich jak Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb wraz z Uzupełnieniem do tego programu, wskazują, że jest to proces długotrwały i wymagający współpracy wszystkich partnerów, którym jest bliski dalszy rozwój tego sektora gospodarki. Podstawę realizacji Strategii Rozwoju Rybołówstwa , a w konsekwencji instrumentów wsparcia polskiego sektora rybackiego w latach w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich stanowi koncepcja zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego. Zakłada ona wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa w celu optymalizacji potencjału produkcyjnego żywych zasobów morza dla zapewnienia ich eksploatacji przyszłym pokoleniom, przy jednoczesnym wsparciu działań na rzecz uzyskania trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową floty krajowej. Koncepcja ta jest wynikiem przyjęcia przez Polskę i pozostałe państwa członkowskie Wspólnoty, na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, w Johanesburgu (wrzesień 2002 r.), zobowiązania do utrzymania lub przywrócenia zasobów do poziomu umożliwiającego maksymalny podtrzymywalny odłów, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi zasobów morza.

11 Planowane jest szybkie osiągnięcie tego celu w odniesieniu do uszczuplonych zasobów, jeśli to będzie możliwe najpóźniej w 2015 r. Istotne jest także wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym, wsparcie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa śródlądowego, wzmacnianie konkurencyjności funkcjonujących struktur oraz rozwoju ekonomicznie żywotnych przedsiębiorstw w sektorze rybactwa, wspieranie ochrony i poprawy środowiska i zasobów naturalnych związanych z sektorem rybactwa, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia na obszarach, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa, a ponadto propagowanie równości kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju sektora rybactwa oraz obszarów zależnych głównie od rybactwa. Priorytety rozwojowe dla Polski przedstawionych poniżej w większości wpisują się w priorytety Wspólnotowe, Strategia Rozwoju Rybołówstwa wykazuje spójność z założeniami strategicznymi Wspólnoty w zakresie rozwoju rybactwa (zawartymi w rozporządzeniu Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego). Wiele z priorytetów Wspólnotowych ma charakter uniwersalny w obrębie osi i przekłada się na priorytety krajowe, które choć ukazane bardziej szczegółowo, wpisują się w priorytety UE. Jednocześnie odzwierciedlają one w pełni specyfikę polskiego sektora rybackiego, z szeroka gamą jego potrzeb. Cele i priorytety SRR będą realizowane poprzez działania w pełni zgodne z działaniami przewidzianymi w Strategii Rozwoju Kraju wynikającymi z podstawowych dokumentów rządowych, wśród których wiodące znaczenie będzie mieć realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) na lata Nadrzędność NSRS nad SRR oraz innymi strategiami i dokumentami programowymi wynika z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzającej jednolity system programowania strategicznego rozwoju kraju. Zgodnie z tym SRR stanowi uszczegółowienie kierunków wyznaczonych przez NSRO w obszarze sektora rybackiego.

12 2. Zwiększenie atrakcyjności produktów rybnych/promocja/marketing Atrakcyjność produktów rybnych nie może być rozpatrywana w oderwaniu od problematyki związanej z jakością produktów rybnych. Już sam fakt oferowania produktów o wysokiej jakości ma niebagatelne znaczenie z punktu postrzegania kupującego. Jednakże w realiach gospodarki wolnorynkowej, aby produkty rybne znalazły swoich odbiorców należy zadbać nie tylko o odpowiednią jakość oferowanych dóbr, ale także o ich oprawę marketingową. O cennych wartościach odżywczych zawartych w rybach i produktach rybnych wie prawie każdy. Nie oznacza to jednak, że podejmowanie działań ukierunkowanych na szerzenie informacji odnośnie zdrowotnych właściwości ryb oraz promocja ich spożycia są bezcelowe. Sama świadomość faktu, że ryby i produkty rybne posiadają całą gamę wartościowych składników odżywczych nie wystarczy, aby Polacy uwzględniali je w swojej codziennej diecie. Podobnie ma się wygląda sytuacja w przypadku dobroczynnego wpływu ryb i produktów rybnych na stan ludzkiego zdrowia oraz na profilaktykę zdrowotną. O deficycie wiedzy w tej kwestii oraz o potrzebie przełamywania utrwalonych, nie zawsze racjonalnych nawyków żywieniowych najdobitniej świadczy zatrważająco niski poziom spożycia ryb przez Polaków, który dalece odbiega od poziomu europejskiego. W Polsce spożycie ryb i produktów rybnych nadal jest na niezadowalająco niskim poziomie. W porównaniu z takimi państwami Unii Europejskiej jak Włochy, Francja, Hiszpania, czy państwa skandynawskie, które przodują w ilości spożywanych ryb i

13 innych owoców morza przypadających na jednego mieszkańca. Nawet wyciągając średnie spożycie ryb we wszystkich krajach tzw. starej unii to otrzymamy wskaźnik spożycia ryb i produktów rybnych w Polsce i tak o 50% niższy niż u naszych sąsiadów zza Odry. Ponadto w Polsce nadal znaczący procent spożycia ryb ma charakter okazjonalny i wzrasta w okresie świąt i innych uroczystości o charakterze rodzinnym. Taka sytuacja jest wynikiem utrwalonych przez pokolenia przyzwyczajeń żywieniowych, w których dominują potrawy mięsne oraz ziemniaki. Wykres przedstawia spożycie ryb w kg przypadające na jednego mieszkańca. Dlatego działania o charakterze promocyjnym i informacyjnym mają ogromne znaczenie, gdyż konsumenci niedostatecznie często uwzględniają ryby i produkty rybne w swojej codziennej diecie. Dzieje się tak pomimo faktu, iż znacząca większość docenia te produkty jako wartościowe ze względu na substancje odżywcze w nich zawarte. Jednakże dość silnie zakorzenione nawyki żywieniowe

14 powodują pewien rozdźwięk między tym co konsumenci wiedzą i rozumieją, a tym co de facto ostatecznie znajduje się na ich talerzu. Promocja i informacja stanowią świetne uzupełnienie dla kampanii marketingowych, które mają na celu zachęcić konsumentów do nabywania poszczególnych produktów. Sporządzając plan marketingowy dla produktów rybnych powinno uwzględnić się czynniki, które w sposób ogólny determinują sprzedaż i sposób promocji oferowanych na rynku dóbr i usług. W przypadku ryb i produktów rybnych, w ogromnej większości, nie zachodzi potrzeba segmentacji rynku i nakierowania sprzedaży do określonej grupy odbiorców. Segmentacją rynku nazywamy pewien rodzaj analizy, który ma na calu wyodrębnić w miarę jednorodną grupę potencjalnych odbiorców oferowanego produktu. Na rynku dóbr i usług można odnaleźć szereg ofert skierowanych np. do młodzieży, do przedsiębiorców, do klientów indywidualnych itp. Na etapie opracowywania planu marketingowego przeprowadzenie tego typu analizy jest niezwykle pomocne, gdyż pozwala określić zakres potrzeb i wymagać konsumentów oraz obniża ryzyko popełnienia błędów przy wprowadzaniu produktów na rynek. W efekcie właściwie przeprowadzona segmentacja rynku pozwoli na zwiększenie sprzedaży produktów rybnych, a to z kolei przełoży się wprost proporcjonalnie na zyski wygenerowane ze sprzedaży danego produktu. Odbiorcami produktów rybnych są zwykli konsumenci, czyli ogół ludzi, którzy zawiązują transakcję na rynku konsumpcji dóbr i usług. Określenie grupy odbiorców w tak ogólny sposób jest dość charakterystyczne dla grupy artykułów żywnościowych, szczególnie tych, które zaliczane są do artykułów pierwszej potrzeby takich jak pieczywo czy nabiał. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie tzw. strategii niezróżnicowanej w przedsiębiorstwie zwanej także strategią masową. Polega ona na wykorzystaniu poszczególnych narzędzi marketingowych do dotarcia do możliwie najszerszej grupy odbiorców na rynku, nie różnicując swojej oferty na rynku. Pozwala

15 to zaoszczędzić czas i pieniądze, które są nieodłącznym elementem przeprowadzania segmentacji rynku. Wyjątkiem mogą być przedsiębiorstwa branży rybnej które chcą zaoferować produkty skierowane do dzieci. Jednak aby taki produkt znalazł swoje wymierne przełożenie na wielkość sprzedaży wszystkie narzędzia marketingowe muszą być dostosowane do wieku odbiorców. Jako przykład produktu, który zawojował podniebienia maluchów w pierwszej kolejności należy wymienić paluszki i talarki rybne. Niezbędna jest także odpowiednia promocja produktu, a czasem pomocne bywa także dołączanie do produktów różnego rodzaju gadżetów dziecięcych, które także sprawiają, że w oczach dzieci produkt wydaje się bardziej atrakcyjny. Należy także pamiętać o uwzględnieniu w kampanii promocyjnej rodziców dzieci, którym należy uświadomić korzystny wpływ ryb oraz produktów rybnych na prawidłowy rozwój ich pociech. Jest to dość istotny czynnik, gdyż to rodzice ostatecznie decydują o tym co znajdzie się na talerzach ich dzieci. Reklama powinna jedynie zasugerować, że trudno o bardziej racjonalny wybór niż produkty rybne, które są smaczne i zdrowe. Skierowanie oferty specjalnie do dzieci znajduje też swoje uzasadnienie w znacznie szerszym kontekście, niż tylko bieżąca sprzedaż, wykraczając w znacznie szerszy horyzont czasowy planu marketingowego. Otóż, poprzez tego typu działania wytwarzamy wśród dzieci pożądane preferencje co sposobu odżywiania się i zyskujemy niepowtarzalną szansę, aby jako firma zbudować sobie lojalną grupę klientów. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że utrwalone w dzieciństwie nawyki żywieniowe będą kontynuowane przez dojrzałych ludzi, którzy w swojej diecie uwzględnią ryby i produkty rybne. Zwiększone jest także prawdopodobieństwo, że zechcą wydawać własne pieniądze na produkty firmy, której nazwa jest przez nich rozpoznawalna i kojarzy im w określony sposób. Daje to tej firmie pewną przewagę nad konkurencją, która w asortymencie swoich produktów nie miała produktów skierowanych do najmłodszej grupy odbiorców.

16 Należy pamiętać, że zawężenie grupy odbiorców pociąga za sobą pewne ryzyko, gdyż musimy przekonać do swoich produktów określoną grupę odbiorców, którą najpierw powinniśmy oszacować pod względem wielkości, preferencji, pod względem behawioralnym oraz dostępności. Należy także wziąć pod uwagę dodatkowe koszty, które należy ponieść na etapie planowania i dokonywania analiz. Dodatkowe koszty mogą być związane także ze zwiększonymi nakładami na promocję. Dotarcie do odmiennych segmentów rynku często wymaga posłużenia się różnego rodzaju środkami i nośnikami informacji Wychodząc z założenia, że odbiorcą produktów rybnych ma być grupa konsumentów jako całość, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest człowiek w XXI wieku, potencjalny nabywca oferowanych na rynku dóbr i usług. Tego typu analiza jest niezbędna, gdyż pozwoli dobrać taki zestaw produktów, które w możliwie największym stopniu zaspokoją potrzeby i oczekiwania potencjalnych nabywców. Istotny jest także zakres oraz rodzaj zastosowanych narzędzi socjotechnicznych, które będą mieć na celu skłonienie konsumentów do dokonania określonego wyboru spośród szerokiej oferty towarów dostępnych na rynku. Czasy w których żyjemy narzucają nam szybkie tempo życia. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób odżywiania się. Model wieloosobowej rodziny, której wszyscy członkowie w niedzielne popołudnie zbierają się razem by zasiąść do wspólnego obiadu przygotowanego przez jednego z członków tej mini-społeczności należy już do rzadkości. Dziś coraz szersza rzesza ludzi zwyczajnie nie ma czasu, aby przygotować sobie pełnowartościowy posiłek. Dlatego coraz większym powodzeniem cieszą się restauracje oraz inne miejsca świadczące usługi w zakresie gastronomii. Powodzeniem cieszy się także tzw. żywność wygodna (convenience food), która jest gotowa do spożycia zaraz po kupieniu i praktycznie nie wymaga żadnej dalszej obróbki kulinarnej. W celu optymalnego zaspokojenia oczekiwań oraz potrzeb klientów należy uwzględnić tę ogólną tendencję przy określaniu cech jakimi powinien

17 charakteryzować się produkt dostarczany przez nas na rynek. W przypadku produktów rybnych należy przede wszystkim wziąć pod uwagę konserwy rybne oraz gotowe do spożycia wieloskładnikowe dania, w których oprócz ryb znajdują się inne składniki (np. sałatki rybne). Jednym ze skutków rozszerzenia Unii Europejskiej oraz postępującej globalizacji jest nasilenie się konkurencji w branży rybołówstwa i przetwórstwa ryb. Wzorcowym przykładem zakładów przetwórczych, które doskonale odnalazły się w nowych realiach są dwa największe zakłady przetwórstwa rybnego znajdujące się na Litwie. Specjalizują się one w głównej mierze w produkcji konserw rybnych oraz ryb wędzonych. Znacząca część produkcji przeznaczona jest na eksport, głównie do krajów Europy zachodniej oraz Skandynawii. W czym tkwi sukces tych zakładów? Otóż, firmy te świetnie wyczuły koniunkturę na określonego typu produkty i potrafiły idealnie wstrzelić się w oczekiwania konsumenta europejskiego. Konsumenci podczas dokonywania wyboru określonego oferty zwracają coraz większą uwagę na jakość oferowanego produktu. Dlatego wspomniane wyżej zakłady zadbały o to, by surowiec, w który trafia na ich taśmy produkcyjne, był możliwie najlepszej jakości. Nie bez znaczenia są uzyskane certyfikaty ISO potwierdzające wysoką jakość wytwarzanych produktów oraz wysoki poziom wdrożonych norm bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Ponadto asortyment oferowanych produktów jest niezwykle bogaty. Dzięki temu mimo, iż grupa docelowa jest bardzo szeroko ujęta, poszczególni jej przedstawiciele mogą się kierować indywidualnymi preferencjami. Pozwala to uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez dostarczenie na rynek dość szerokiej oferty produktów, które różnią się nie tylko rodzajem przetworzonego surowca, ale także innymi, dodatkowymi składnikami (przyprawy, warzywa, sosy). Zapewnienie wysokiej jakości produktów rybnych, dostosowanie ich do oczekiwań konsumentów oraz zadbanie o odpowiednią promocję to czynniki, które niewątpliwie wpływają na atrakcyjność tych produktów i znajdują swoje odzwierciedlenie w wymiarze ekonomicznym wpływając pozytywnie na wielkość sprzedaży. Jednak

18 mówiąc o atrakcyjności produktów, na pierwszy plan wysuwają się cechy związane bezpośrednio z wrażeniem estetycznym oraz z subiektywnym odczuciem jakie wywołuje produkt, bądź też opakowanie, w którym ten pierwszy się znajduje. Jest to niezwykle istotny element marketingu, którego w żadnym wypadku nie należy bagatelizować, gdyż atrakcyjność pod względem wizualnym ma decydujący wpływ na pierwsze wrażenie, jakie na klientach wywiera produkt znajdujący się na półkach sklepowych. Nie pozostaje to bez znaczenia w sytuacji, gdy klient musi dokonać wyboru spośród kilku dostępnych produktów. Jednym z czynników, które bierze pod uwagę oceniając poszczególne alternatywy jest wygląd produktu. Atrakcyjny wygląd produktów ma też znaczenie w przypadku klientów, którzy spontanicznie podejmują decyzję o zakupie. Zachęceni apetycznym wyglądem produktu lub fotografią zamieszczoną na opakowaniu bądź etykiecie podejmują szybką decyzję o kupnie, mimo iż nie mieli takiego zamiaru przed wejściem do sklepu. Ma to istotne znaczenie w przypadku dóbr stosunkowo tanich i łatwo dostępnych, gdyż proces, który rozpoczyna się od momentu odczucia potrzeby posiadania konkretnego dobra, a kończy się podjęciem decyzji o zakupie, jest relatywnie krótki i często pojawia się pod wpływem chwilowej zachcianki, a nie jak to ma miejsce w przypadku dóbr drogich i luksusowych, po przemyśleniu słuszności podejmowanej decyzji i analizie racjonalnych przesłanek. Ważny jest też moment, który następuje po zakupie. Na tym etapie następuje konsumpcja (użytkowanie produktu) podczas, której weryfikowane są wcześniejsze założenia i oczekiwań względem zakupionego produktu. Jest to niezwykle istotny moment, który ostatecznie przesądza o tym czy klient jest zadowolony z dojętej decyzji. Dla producenta jest on także istotny, gdyż w przypadku, gdy wyobrażenie odnośnie produktu podczas zakupu będzie w możliwie największym stopniu znajdzie swoje przełożenie na proces konsumpcji, to osiągnięty zostanie efekt zadowolenia i potwierdzona zostanie słuszność podjętej decyzji. Ma to ogromne znaczenie dla budowania lojalności wobec marki, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że

19 usatysfakcjonowany klient sięgnie ponownie po produkt, który spełnił jego oczekiwania. Istotnym elementem podniesienia atrakcyjności produktów rybnych jest odpowiedni dobór dodatkowych składników, które wraz z rybą komponują się jako całość w smacznej potrawie. Przykładem tego typu dodatków są dostępne na rynku panierki do przygotowywania smażonych ryb. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej receptury panierki nadają rybą apetyczny wygląd, jednocześnie utrwalając naturalny smak i zapach smażonego produktu. Na rynku dostępne są także produkty, które podnoszą jakość produktów rybnych. Jeśli chodzi o wspomniane wyżej panierki, to na rynku znajdują się produkty, które chronią mięso ryby przed nadmiernym wchłanianiem oleju oraz zapobiegają nadmiernej utracie wagi surowca poddawanego procesowi smażenia. Na rynku dostępne są także inne dodatki: marynaty, przyprawy, sosy itp. Niektóre z nich są przeznaczone wyłącznie dla branży rybnej i dostosowane zostały do potrzeb tego sektora. Połączenie 3 elementów: zapewnienie wysokiej jakości produktów rybnych, zadbanie o ich atrakcyjny wygląd oraz odpowiednią promocję stanowi połowę sukcesu rynkowego produktów rybnych. Niezwykle istotne jest, aby te 3 elementy były rozpatrywane komplementarnie, gdyż zaniedbanie któregokolwiek z nich oddziaływać będzie negatywnie na pozostałe 2 elementy. Co z tego, że dla potrzeb zdobycia określonego procentu rynku zostanie przeprowadzona znakomita reklama, a produkt umieszczony w niezwykle atrakcyjnym opakowaniu, jeżeli z jakichś powodów sam produkt nie spełni oczekiwań klientów. Z kolei, nawet gdybyśmy dostarczali na rynek produkt, który bije konkurencję na łeb pod względem jakości składników użytych do jego wytworzenia to bez zadbania o określoną reklamę oraz atrakcyjną aparycję produktu nie będzie on w stanie zdobyć takiego udziału w rynku, który zapewni producentowi wymierne korzyści.

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005

NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO W GDYNI Wiemy czy nie wiemy, NR 3-4 (144) MARZEC-KWIECIEŃ 2005 Wiemy czy nie wiemy, ile jest dorszy?... 2 Co dalej???... 5 Globalna walka z nielegalnymi i nieraportowanymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk

Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk ISSN 1428-0043 Wszystkie oczy zwrócone na Bałtyk dokończenie NR 9-10 (171) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2009 dniach 1-2 października br. w Sztokholmie odbyła się, zapowiadana w poprzednim numerze, W a organizowana

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo