Newsletter ECK listopad 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter ECK listopad 2005"

Transkrypt

1 Newsletter ECK listopad 2005 W bieżącym numerze: Konferencja Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym Cykl wykładów w Centrum Informacji Europejskiej Współpraca z Inspekcją Handlową Konsument na rynku usług turystycznych Przykładowa sprawa prowadzona przez Europejskie Centrum Konsumenckie Zakupy on-line w Unii Europejskiej. Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym W dniu 26 listopada 2005 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Europejskie Centrum Konsumenckie we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęcona prawom europejskiego konsumenta w handlu elektronicznym Zakupy on-line w Unii Europejskiej Ochrona konsumentów w ponadgranicznym handlu elektronicznym. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Europejskich Centrów Konsumenckich w Warszawie i Sztokholmie, pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, a także Internet Ombudsman z Austrii. W czasie wykładów poruszona została tematyka dotycząca problemów napotykanych podczas dokonywania zakupów on-line przez europejskich konsumentów. Zaprezentowano tegoroczny raport Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich pt. Europejski rynek zakupów on-line - analiza skarg konsumenckich 2004 (http:///pl/news/pl eur_online_marketplace_2004.pdf). Z przedstawionego raportu wynikało, iż sieć Europejskich Centrów Konsumenckich odnotowuje wyraźny wzrost zainteresowania konsumentów zakupami przez Internet. W roku 2004 zanotowano wzrost o 36% tego rodzaju zapytań w stosunku do roku Wzrasta ilość skarg konsumenckich związanych z ponadgranicznymi zakupami on-line (wzrost o 45% w stosunku do roku 2003). Najczęstszy problem zgłaszany przez konsumentów dotyczy dostawy zamawianych towarów (41% skarg), w tym zwłaszcza niedostarczenia zamówienia Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

2 (aż 31% skarg). Na drugim miejscu wymienić należy uszkodzenia i defekty dostarczonych produktów (25 % skarg). Niestety konsumenci ciągle posiadają zbyt małą wiedzę o przysługujących im prawach i sposobach bezpiecznego korzystania ze sklepów internetowych, tym samym są bardziej narażeni na problemy wynikające z niesolidności lub wręcz nieuczciwości części sprzedawców internetowych. Główne problemy konsumenckie zgłaszane do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, dotyczą kłopotów z tzw. stadium przedkontraktowym, czyli określeniem rzeczywistej ceny towaru, a także z otrzymaniem wyczerpującej informacji na temat towaru od przedsiębiorcy. Podczas realizacji umowy sprzedaży występują trudności z niedostarczeniem towaru, porozumieniem się z przedsiębiorcą oraz zabezpieczeniem płatności. Zgłaszając reklamację konsumenci mają kłopoty z określeniem swoich żądań, brakiem pisemnego potwierdzenia przebiegu reklamacji, uzyskaniem informacji o terminach, dochodzeniem zwrotu kosztów naprawy towaru, odstąpieniem od umowy. Pojawiają się też kontrowersje z wykorzystywaniem danych osobowych bez zgody konsumenta. Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

3 Cykl wykładów w Centrum Informacji Europejskiej Europejskie Centrum Konsumenckie ma przyjemność poinformować, iż rozpoczął się cykl wykładów otwartych prowadzonych przez ekspertów ECK w Centrum Informacji Europejskiej. Wykłady będą poświęcone europejskiemu prawu konsumenckiemu, a także sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) jako skutecznemu instrumentowi pomocy w rozwiązywaniu problemów konsumentów na wspólnym rynku. W listopadzie odbyły się następujące prelekcje: 9 listopada, środa - Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) w Unii Europejskiej i w Polsce - instrument polityki konsumenckiej Unii Europejskiej - Aleksandra Kunkiel. 16 listopada, środa - ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: Prawa konsumentów wynikające z umowy sprzedaży a transakcje ponadgraniczne w Unii Europejskiej - Małgorzata Furmańska. W grudniu zapraszamy na wykłady poświęcone tematyce usług turystycznych i timesharing owi, a także prawom konsumenta - klienta w handlu elektronicznym. Wykłady odbywać się będą w Sali Konferencyjnej CIE ul. Krucza 38/42 o godz Pełen program wykładów listopadowych i grudniowych dostępny jest na stronie CIE Współpraca z Inspekcją Handlową W swoich działaniach ECK podejmuje współpracę z innymi instytucjami i organizacjami konsumenckimi, w tym zwłaszcza z rzecznikami konsumentów, Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, SOLVIT i innymi. Europejskie Centrum Konsumenckie nawiązało współpracę z Inspekcją Handlową w celu wspólnego rozwiązywania i mediowania w sprawach konsumenckich. Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

4 Dnia 4 listopada 2005 r. została zawarta umowa w sprawie współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem Inspekcji Handlowej i Dyrektorem Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Strony umowy zobowiązały się do współpracy w celu zapewnienia ochrony interesów i praw konsumentów w sporach transgranicznych. Przedmiotem współpracy będzie wzajemna pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu transgranicznych sporów cywilnych dotyczących umów sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami z obszaru Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. W ramach realizacji postanowień umowy Europejskie Centrum Konsumenckie przekazywać będzie Inspekcji Handlowej akta spraw dotyczących sporów konsumentów mających miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii, z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Polski. Inspekcja Handlowa, po otrzymaniu akt sprawy, przeprowadzać będzie postępowanie rozjemcze w celu polubownego zakończenia sporu konsumenta z przedsiębiorcą. Po przeprowadzeniu postępowania rozjemczego Inspekcja Handlowa poinformuje Europejskiego Centrum Konsumenckie o ustaleniach. Dotychczas sprawy prowadzone wspólnie przez te instytucje dotyczą głównie usług budowlanych i sprzedaży konsumenckiej. ECK wspólnie z Inspekcją pomagało konsumentom polskim, szwedzkim i czeskim rozwiązać ich problemy z dostawą i instalacją okien, a także sprzedażą butów. Należy nadmienić, iż większość spraw została rozwiązana korzystnie dla konsumenta, a inne są jeszcze w toku. Wszystko to w celu ułatwienia konsumentom korzystania z możliwości jakie stwarza jednolity rynek Unii Europejskiej. Konsument na rynku usług turystycznych Świadczenie usług turystycznych uregulowane jest w polskim systemie prawnym przede wszystkim ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne ustawy szczegółowe dotyczące ochrony konsumenta. Polska ustawa jest wynikiem implementacji dyrektywy 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. W dniach listopada 2005 r. w Tychach, Europejskie Centrum Konsumenckie uczestniczyło w konferencji Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. Konferencja została zorganizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przy współpracy z Polska Izbą Turystyki i Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

5 W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, branży turystycznej, przedstawiciele branży naukowej i konsultingowej, a także rzecznicy praw konsumenta z obszaru całej Polski. Konferencja o tematyce praw konsumenta na rynku turystycznym organizowana jest cyklicznie, nieprzerwanie od 2000 roku przy współfinansowaniu ze strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy i stanowi formę wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń praktyków, przedstawicieli administracji publicznej oraz pracowników nauki w zakresie praktyk godnych naśladowania jak również zjawisk negatywnych na rynku turystycznym. Cele konferencji: 1. przedstawienie najnowszych poglądów na temat zakresu i siły oddziaływania wiedzy i informacji na rozwój współczesnej gospodarki; 2. zarysowanie sylwetki współczesnego konsumenta, jego potrzeb i preferencji oraz procesu decyzyjnego; 3. prezentacja wyników badań w zakresie zachowań konsumentów na nowych segmentach rynku turystycznego w Polsce; 4. prezentacja strategii działania międzynarodowych organizacji o charakterze globalnym (WTO, UE, ETC) oraz programów rządowych w zakresie ochrony konsumenta; 5. prezentacja poglądów, opinii i stanowisk różnych środowisk działających na rzecz konsumenta usług turystycznych (administracja rządowa i samorządowa, rzecznicy praw konsumenta, podmioty turystyczne i ich zrzeszenia, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe); Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

6 6. przedłożenie propozycji działań zmierzających do modyfikacji i usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony konsumenta na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym. Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na problematykę ochrony konsumenta w umowach turystycznych zawieranych na odległość, a także na zakres obowiązków informacji chroniącej konsumenta usług turystycznych. Ponadto omówiono szczegółowo tematykę obszaru zastosowania Internetu w marketingu usług turystycznych i związane z tym zagadnieniem informacje internetowe dla konsumentów. Dodatkowo prelegenci koncentrowali się na przybliżeniu potrzeb i preferencji konsumentów na rynku usług turystycznych w Polsce. Konferencja została zamknięta dyskusją i wymianą doświadczeń przez rzeczników praw konsumentów i przedstawicieli branży turystycznej. Przykładowa sprawa prowadzona przez ECK Polska Jako przykład sprawy dotyczącej handlu elektronicznego można podać skargę złożoną przez polskiego konsumenta, który dokonał transakcji on-line z francuskim przedsiębiorcą. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: Francuski sklep internetowy oferował monitory po konkurencyjnych cenach i obsługiwał konsumentów w ich językach ojczystych. Proces realizacji transakcji i warunki gwarancji były przedstawione na stronie internetowej. W tym przypadku polski konsument zamówił monitor poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Cena monitora wynosiła 1500 PLN. Towar został szybko dostarczony wraz z instrukcją obsługi. Ponadto na wszelkie dodatkowe pytania konsument otrzymywał niezwłocznie odpowiedzi drogą elektroniczną lub telefoniczną (w języku polskim). Po dwóch miesiącach konsument musiał zgłosić wadę monitora. Przedsiębiorca zmusił konsumenta do przesłania towaru do serwisu we Francji i to na własny koszt. Co ciekawe konsument nie mógł uzyskać potwierdzenia, czy towar rzeczywiście dotarł do adresata. W odpowiedzi na reklamacje wada mechaniczna towaru została uznana (w tym zawarto koszty ekspertyzy 150 PLN i sugerowano koszt naprawy w wysokości 1200 PLN). Po pewnym czasie kontakt z przedsiębiorcą stał się bardzo utrudniony. W związku z tym sprawę zaczęło prowadzić ECK Polska we współpracy z Francją. W rezultacie przedsiębiorca odstąpił od kosztów ekspertyzy i zwrócił koszty przesyłki. Ponadto zaproponował kupon promocyjny na zakup nowego sprzętu. Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego, listopad

Informacja prasowa 29.06. 2005. Pracy, przez firmę Taylor Nelson/OBOP. 1

Informacja prasowa 29.06. 2005. Pracy, przez firmę Taylor Nelson/OBOP. 1 POLSKI KONSUMENT W EUROPIE: ZAKUPY ORAZ INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ ZAGRANICZNĄ Polski konsument coraz częściej i chętniej wyjeżdża za granicę w celach turystycznych. W pierwszym kwartale 2005 roku

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Polityki Konsumenckiej Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku 2007 Warszawa, marzec 2009 SPIS TREŚCI I. WSTĘP I UWAGI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Konsument i przedsiębiorca

Konsument i przedsiębiorca Konsument i przedsiębiorca kto ma prawo, a kto obowiązek? @ Praktyczny poradnik w świetle ustawy o prawach konsumenta Partner: @ KOMANTARZE EKSPERTÓW Artur Sadowski CEO w platformie SerwerSMS.pl Potencjał

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201

RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE. maj 201 RAPORT EUROPEJSKA PLATFORMA ROZIWĄZYWANIA SPORÓW ON-LINE KONSULTECAJE SPOŁECZNE maj 201 2 Spis treści Wstęp 4 I. Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wprowadzenie 6 II. Ogólnopolskie konsultacje konsumenckie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie transparentności umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych Warszawa 2011 r. Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK stan prawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę Regulamin zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązuje od 17 grudnia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedury stosowane przez P4 sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, listopad 2013 Spis treści Obowiązki informacyjne i regulaminy... 7 1. O czym konsument powinien zostać poinformowany przed dokonaniem zakupu przez Internet?..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOBUWIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ

RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ RAPORT DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW KONSUMENTÓW W WYBRANYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ Warszawa, maj 2010 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1.

Bardziej szczegółowo

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy (NIE)BEZPIECZNE e-zakupy Gdy idziemy do sklepu, spotykamy sprzedawcę, obsługę bezpośredni kontakt z drugą osobą daje nam poczucie bezpieczeństwa. Myślimy: w razie problemów z towarem wrócę tu. Gdy wchodzimy

Bardziej szczegółowo