Informacje dotyczące odbioru towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dotyczące odbioru towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Informacje dotyczące odbioru towarów żywnościowych znajdujących się w zapasach interwencyjnych 1. Odtłuszczone mleko w proszku 1 z polskich zapasów interwencyjnych przechowywane jest w następującym magazynie: Symbol magazynu Nazwa i adres magazynu Logit S.C. Tomasz Kowalewski, Ilość odtłuszczonego mleka w proszku [t] Rodzaj transportu, zdolności przeładunkowe [t/dobę] MP.1 Julia Wołyńska, Maciej Wołyński ul. Skandynawska 7, Barczygłów 0, Stare Miasto Informacji na temat odbioru OMP z magazynów interwencyjnych udziela Biuro Produktów Zwierzęcych ARR w Warszawie, tel. (022) Adres do korespondencji: Agencja Rynku Rolnego Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 Zasady wydawania OMP z magazynów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego 1. OMP stanowiące zapasy interwencyjne, wydawane jest z magazynu z przeznaczeniem na pomoc żywnościową, wyłącznie na pisemne polecenie wystawione przez ARR, po podpisaniu umowy dotyczącej pomocy żywnościowej. 2. Polecenie wydania OMP przesyłane jest przez Agencję do przedsiębiorcy oraz do magazynu. 3. W poleceniu wydania OMP określone będzie m.in. : 1 OMP spełnia wymagania jakościowe określone w załączniku nr V Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej. PROGRAM 2012 STRONA 1 Z 12

2 a) nazwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru OMP, b) nazwa i adres magazynu, c) nr umowy dotyczącej pomocy żywnościowej, d) ilość netto OMP przeznaczona do wydania, e) ostateczny termin odbioru OMP. 4. OMP może być wydane wyłącznie w obecności kontrolera ARR. 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest uzgodnić z magazynem harmonogram odbioru OMP przeznaczonego do wydania na pomoc żywnościową i przesłać do Biura Produktów Zwierzęcych w Centrali ARR (nr fax ) niezwłocznie po jego uzgodnieniu, jednak nie później niż 5 dni przed datą odbioru. 6. Harmonogram odbioru powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę/imię i nazwisko przedsiębiorcy, b) nazwę i adres magazynu, c) nr umowy dotyczącej pomocy żywnościowej, d) terminy odbioru OMP (z podaniem godziny rozpoczęcia załadunków) oraz planowane ilości (wraz z nr partii magazynowych), e) imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru OMP. 7. O wszelkich zmianach w harmonogramie odbioru przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Biuro Produktów Zwierzęcych ARR, w przypadku zmiany terminu odbioru nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą odbioru OMP. 8. Przy odbiorze przedsiębiorca zobowiązany będzie do przedłożenia w magazynie kopii polecenia wydania OMP, o którym mowa w pkt Jeżeli OMP przeznaczone na pomoc żywnościową składowane jest na europaletach lub paletach o porównywalnej jakości, Przedsiębiorca przed odbiorem towaru zobowiązany jest do: a) zwrotu podobnych palet do magazynu - w przypadku, gdy towar jest odbierany na paletach, na których był przechowywany, lub b) przepakowania OMP na własne palety. 10. Koszty dostarczenia OMP do punktu załadunkowego magazynu i załadunku na środek transportu (z wyłączeniem rozmieszczania ładunku) ponosi Agencja. PROGRAM 2012 STRONA 2 Z 12

3 11. Koszty związane z rozmieszczaniem towaru na środku transportu oraz ewentualne koszty przepakowania towaru na własne palety ponosi przedsiębiorca. 12. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zwrot/wymianę palet. 13. W dniu wydania towaru magazyn wystawi dokument magazynowy WZ oraz Informację o wydaniu OMP pomoc żywnościowa. 14. Osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do odbioru OMP zobowiązana jest potwierdzić odbiór OMP poprzez podpisanie dokumentów, o których mowa w pkt Po odebraniu OMP z magazynu interwencyjnego reklamacje dotyczące ilości i jakości OMP nie będą uwzględniane. 16. Jeżeli OMP przechowywane będzie w magazynie po upływie ostatecznego terminu odbioru (wydanie bez fizycznego przemieszczenia), przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie o tym fakcie Biuro Produktów Zwierzęcych ARR, na co najmniej 5 dni przed upływem ostatecznego terminu odbioru, wskazując ilości OMP pozostające w magazynie. W takim przypadku, w dniu wskazanym jako ostateczny termin odbioru, magazyn wystawi dokumenty, o których mowa w pkt. 13, potwierdzające wydanie OMP ze stanu ARR. Od tego dnia OMP pozostające w magazynie, przechowywane jest na koszt i ryzyko przedsiębiorcy. 17. Informacja, o której mowa w pkt 16. musi zawierać: a) nazwę przedsiębiorcy, b) numer umowy dotyczącej pomocy żywnościowej, c) nazwę i adres magazynu, d) ilość OMP (wraz z nr partii magazynowych), e) zobowiązanie przedsiębiorcy do ponoszenia kosztów przechowywania w/w ilości OMP od dnia ich wydania ze stanu ARR (w związku z odbiorem bez przemieszczenia ), f) imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru OMP. 18.Przedsiębiorca może dokonać na własny koszt oceny jakościowej OMP przed jego odbiorem z magazynu. PROGRAM 2012 STRONA 3 Z 12

4 19.Przedsiębiorca, który zamierza pobrać próbki OMP w celu wykonania badań jakościowych, zobowiązany jest do złożenia w Biurze Produktów Zwierzęcych ARR wniosku o nadzór nad pobraniem próbek OMP, co najmniej 5 dni przed planowaną datą ich pobrania. Termin pobrania próbek należy uprzednio uzgodnić z magazynem. 20.We wniosku, o którym mowa w pkt. 19 przedsiębiorca zobowiązany jest podać: a) nazwę i adres magazynu, b) nr umowy dotyczącej pomocy żywnościowej, c) ilości OMP, dla jakich będą przeprowadzone badania jakościowe, d) parametry jakościowe OMP, jakie będą badane, e) imię i nazwisko próbobiorcy, f) datę i godzinę pobrania próbek. 21.Pobranie próbek musi zostać przeprowadzone przez uprawnionego próbobiorcę i odbywać się w obecności kontrolera ARR. 22.Ilość opakowań wytypowanych do pobrania próbek nie może być większa niż minimalna ilość wskazana w ust. 2 Części VI Załącznika V rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 (ze zmianami). 23.Masa próbki pobranej z jednego opakowania nie może przekraczać minimalnej wielkości określonej w ust. 3 Części VI Załącznika V rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 (ze zmianami). 24.Wszelkie koszty związane z pobraniem próbek w magazynie ponosi przedsiębiorca, po ich uprzednim uzgodnieniu z magazynem. PROGRAM 2012 STRONA 4 Z 12

5 2. Odtłuszczone mleko w proszku 2 z niemieckich zapasów interwencyjnych przechowywane jest w następujących magazynach: Symbol magazynu MN.1 MN.2 MN.3 MN.4 Nazwa i adres magazynu Birkenfelder Kornspeicher Hans Kirst & Co. Postfach , Hoppstädten-Weiersbach Magazyn Nr Hirschfeld-Bahnhof Hirschfeld Braun Lagerei GmbH Reudener Straße 10, Grimme Magazyn Nr Bergholzer Strasse Belzig Nordfrost Kühl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG Nordfrost-Ring 1, Schortens Magazyn Nr Spielburg Barsinghausen Rudolph Leopold Rieke GmbH & Co. KG Lagerhaus- Postfach 13 40, Holzminden Magazyn Nr Neue Straße Bad Gandersheim Ilość odtłuszczonego mleka w proszku [t] 24,000 Rodzaj transportu, zdolności przeładunkowe [t/dobę] , , , OMP spełnia wymagania jakościowe określone w załączniku nr V Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej. PROGRAM 2012 STRONA 5 Z 12

6 Symbol magazynu MN.5 MN.6 Nazwa i adres magazynu R.Thomsen EG Tiefkühl- und Lagerhaus Bösterredder 23, Wankendorf Magazyn Nr Bahnhofstr Schackensleben Büdelsdorfer Lagerhausgesellschaft mbh Wollinstraße 23, Büdelsdorf Magazyn Nr Aradoallee Rathenow Ilość odtłuszczonego mleka w proszku [t] 336, ,000 Rodzaj transportu, zdolności przeładunkowe [t/dobę] Informacji na temat odbioru odtłuszczonego mleka w proszku z niemieckich magazynów interwencyjnych udziela niemiecka agencja interwencyjna: Bundesanstalt fϋr Landwirtschaft und Ernährung. Adres do korespondencji: Bundesanstalt fϋr Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue Bonn, Niemcy Osoby do kontaktu: Andrea Hinz Tel , Marc Unger Tel , André Mϋller Tel , Melanie Niegel Tel , PROGRAM 2012 STRONA 6 Z 12

7 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy mogą otrzymać certyfikaty jakości OMP przechowywanego w magazynach interwencyjnych, bezpośrednio z niemieckiej agencji interwencyjnej Bundesanstalt fϋr Landwirtschaftund Ernährung. 2. Przedsiębiorca, który dokonuje odbioru OMP, musi dostarczyć własne palety na wymianę lub dokonać zapłaty za palety. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy Przedsiębiorcą i magazynem interwencyjnym. PROGRAM 2012 STRONA 7 Z 12

8 3. Odtłuszczone mleko w proszku 3 z litewskich zapasów interwencyjnych przechowywane jest w następujących magazynach: Symbol magazynu Nazwa i adres magazynu Ilość odtłuszczonego mleka w proszku [t] Rodzaj transportu, zdolności przeładunkowe [t/dobę] ML.1 UAB Vilniaus Tranzitas Metalo 2A/7 Vilnius 562, ML.2 UAB Vilniaus Tranzitas Meistrų g. 10 Vilnius 793, ML.3 UAB Vingės Transsphere Logistika Sausių k., Lentvario sen., Trakų raj. 319, Informacji na temat odbioru odtłuszczonego mleka w proszku z litewskich magazynów interwencyjnych udziela Lietuvos Žemés Ūkio Ir Maisto Produktų Rinkos Reguliavimo Agentūra. Adres do korespondencji: Lietuvos Žemés Ūkio Maisto Produktų Rinkos Reguliavimo Agentūra L. Stuokos - Gucevičiaus g LT Vilnius Lietuva 3 OMP spełnia wymagania jakościowe określone w załączniku nr V Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej. PROGRAM 2012 STRONA 8 Z 12

9 Osoby do kontaktu: Edita Cechanavičiūtė Artiom Polozov Tel. (+370 5) , Tel. (+370 5) , 1. Przedsiębiorca, który dokonuje odbioru OMP, musi dostarczyć własne palety na wymianę lub dokonać zapłaty za palety. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio pomiędzy Przedsiębiorcą i magazynem interwencyjnym. 2. Przedsiębiorca, który zamierza pobrać próbki OMP w celu wykonania badań jakościowych, powinien poinformować o tym agencję litewską na tydzień przed planowaną datą ich pobrania. PROGRAM 2012 STRONA 9 Z 12

10 4. Odtłuszczone mleko w proszku 4 z brytyjskich zapasów interwencyjnych przechowywane jest w następujących magazynach: Symbol magazynu MB.1 MB.2 Nazwa i adres magazynu Ardboe Coldstore Ardboe Business Park Kilmascally Road Ardboe Co. Tyrone BT71 5BJ G S Logistics Unit 7 Campsie Industrial Est. McLead Road Londonderry BT47 3XX Ilość odtłuszczonego mleka w proszku [t] 2 609,375 Rodzaj transportu, zdolności przeładunkowe [t/dobę] , Informacji na temat odbioru odtłuszczonego mleka w proszku z brytyjskich magazynów interwencyjnych udziela Rural Payments Agency. Adres do korespondencji: Dairy Intervention Section Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH. Osoby do kontaktu: Pam Dunlop Tel Ben Ford Tel Suzanne Ridley Tel , Fax , 4 OMP spełnia wymagania jakościowe określone w załączniku nr V Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej. PROGRAM 2012 STRONA 10 Z 12

11 Zasady wydawania OMP z magazynów interwencyjnych z Rural Payments Agency 1. Standardy jakości 1.1 Odtłuszczone mleko w proszku zostało zakupione przez Agencję zgodnie z wymogami jakości zawartymi w załączniku V rozporządzenia 1272/2009, oraz normami minimalnej 34-procentowej zawartości białka. 1.2 Rygorystyczne wymogi w zakresie przechowywania oraz regularne kontrole gwarantują, że brytyjskie odtłuszczone mleko w proszku spełnia najwyższe standardy jakości. 1.3 Odtłuszczone mleko w proszku jest pakowane w opakowania o masie netto 25 kg. Opakowania te spełniają wszelkie wymagane kryteria. Certyfikaty producenta opakowań dowodzą, że spełniają one wymagane kryteria, potwierdzono także, że opakowania w mleczarni docelowej poddano testom szczelności (próba zrzutowa) oraz udostępniono je, na żądanie, do kontroli przez przedstawicieli Agencji. 1.4 Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji pokrycia opakowań są zgodne z założeniami dyrektywy Komisji 2002/72/WE (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń dotyczących materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych mających kontakt z żywnością. 1.5 Wszystkie opakowania są wyraźnie oznaczone informacją o następującej treści: - numer zatwierdzenia producenta - państwo członkowskie, w którym wyprodukowano OMP - data lub tydzień produkcji - napis: "odtłuszczone mleko w proszku otrzymane metodą rozpyłową" - numer opakowania - numer partii towaru - dane mleczarni, która wyprodukowała OMP 2. Pobieranie próbek 2.1 Przedsiębiorcy muszą uzyskać pisemną zgodę Agencji na przeprowadzenie kontroli i pobranie próbek wybranej partii towaru odtłuszczonego mleka PROGRAM 2012 STRONA 11 Z 12

12 w proszku pod oficjalnym nadzorem. Wszystkie koszty związane z pobraniem próbek będą poniesione przez przedsiębiorcę. 3. Koszty wycofywania z zapasów 3.1. Podczas wycofywania produktów z zapasów podmiot przechowujący udostępni odtłuszczone mleko w proszku załadowane na palety, a następnie na odpowiednie środki transportu. Koszty rozładunku poniesie Agencja Jeśli przedsiębiorca wymaga, aby odtłuszczone mleko w proszku zostało wyładowane z palet i zapakowane, koszty z tym związane musi ponieść sam i będą one zapłacone bezpośrednio podmiotowi przechowującemu Jeśli przedsiębiorca wymaga, aby podmiot przechowujący wykonał dodatkowe usługi (np. ułożenie ponad 40 opakowań na każdej palecie), koszty z tym związane poniesie sam po uprzednim uzgodnieniu kwoty opłaty z podmiotem przechowującym. Koszty te nie powinny jednak przewyższać aktualnych stawek rynkowych. 4. Powiadomienie o zamiarze odbioru towaru 4.1. Przedsiębiorcy muszą powiadomić Agencję oraz podmiot przechowujący, co najmniej 5 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru towaru z magazynu. Wycofanie może być nadzorowane przez przedstawicieli Agencji. Niedotrzymanie terminu powiadomienia może skutkować jego opóźnieniem lub odwołaniem. PROGRAM 2012 STRONA 12 Z 12

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy

1. Postanowienia ogólne 3. Uprawnienia Sprzedawcy i Kupującego 2. Zawarcie umowy Strona 46 15. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SINIAT SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży SINIAT Sp. z o.o. ( Ogólne Warunki Sprzedaży ) stanowią integralną część każdej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ŚRUT POEKSTRAKCYJNYCH PRZEZ CEFETRA POLSKA SP. Z O.O. z dnia 1 marca 2011 r. Niniejsze ogólne warunki są integralną częścią umowy sprzedaży śrut poekstrakcyjnych zawieranej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Crystal Sp. z o.o. ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, NIP: 879-24-25-936 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS lub warunkami sprzedaży ) stanowiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo