PKP CARGO Logistics informacje o Grupie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP CARGO Logistics informacje o Grupie"

Transkrypt

1 PKP CARGO Logistics informacje o Grupie Grupa PKP CARGO Logistics ( Grupa, Grupa PKP CARGO ) jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim największym w Unii Europejskiej. Ponadto Grupa oferuje swoim klientom usługi dodatkowe, w tym: krajową i zagraniczną spedycję towarów, usługi intermodalne, usługi bocznicowe oraz terminalowe. Grupa PKP CARGO posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce. Działalność Grupy PKP CARGO obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Grupa koncentruje się na rynku polskim, drugim pod względem wielkości w Unii Europejskiej, cechującym się strategicznym położeniem, gdzie krzyżują się kluczowe na naszym kontynencie szlaki kolejowe. Ponadto Grupa poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Obecnie Grupa posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie niezależnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Grupa PKP CARGO ubiega się również o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii. Podstawowym ładunkiem przewożonym przez Grupę PKP CARGO w I połowie 2013 r. (według przewiezionej masy) był węgiel kamienny. Wśród głównych produktów na kolejnych pozycjach znajdowały się kruszywa i materiały budowlane, metale i rudy, produkty chemiczne oraz ładunki intermodalne. W I połowie 2013 roku Grupa przetransportowała 52,8 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 14,0 miliardów tkm1. Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych Urzędu Transportu Kolejowego UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat). W 2012 roku udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej oraz 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i Spółki). Celami strategicznymi Grupy PKP CARGO są: dalsza poprawa efektywności operacyjnej umożliwiająca utrzymanie kosztów pod kontrolą, utrzymanie pozycji lidera w Polsce, rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce (przede wszystkim w oparciu o przewozy intermodalne oraz produkty petrochemiczne), a także rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych. W przyszłości Grupa nie wyklucza zainteresowania przewoźnikami w regionie (akwizycje). Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP CARGO generować dobre wyniki finansowe. W I półroczu 2013 roku Grupa PKP CARGO wypracowała 312 mln zł EBITDA (zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 77 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 2,3 mld zł.

2 Grupa PKP CARGO w swojej obecnej formie prawnej powstała w 2001 roku, w ramach procesu restrukturyzacji PKP S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji Spółki. 1 Jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra odległość jednego kilometra Więcej informacji: Mariusz Przybylski Rzecznik PKP CARGO tel.: Działalność Grupy PKP CARGO Główna działalność Grupy PKP CARGO obejmuje szeroki zakres usług kolejowego transportu towarów. Ponadto Grupa oferuje usługi dodatkowe, takie jak: usługi intermodalne (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu z zastosowaniem tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera); spedycję (krajową i międzynarodową); obsługę terminali (przeładunek i przechowywanie towarów na styku torów szeroko i normalnotorowych na wschodniej granicy Polski, a także w innych kluczowych lokalizacjach kraju); usługi bocznicowe. Grupa zajmuje się także utrzymaniem i naprawami taboru. Kolejowe przewozy towarowe Grupa PKP CARGO transportuje zróżnicowane rodzaje towarów, wśród których największy udział mają surowce mineralne, przy rosnącym wolumenie przewozów intermodalnych. W I połowie 2013 roku Grupa przetransportowała 52,8 milionów ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polsce wyniosła 14,0 miliardów tkm (w całym 2012 roku było to odpowiednio 116,7 milionów ton i 29,6 miliarda tkm). W I połowie 2013 roku największy udział w pracy przewozowej wykonanej przez Grupę PKP CARGO miały: paliwa stałe (głównie węgiel kamienny), metale i rudy oraz kruszywa i materiały budowlane. Znakomita większość usług przewozu wykonywana jest przez Grupę w Polsce. W I połowie 2013 roku blisko połowę łącznej pracy przewozowej Grupy PKP CARGO w Polsce stanowiły

3 przewozy wewnętrzne. Pozostała część to przewozy eksportowe i importowe rozumiane jako transport ładunku do i z granicy Polski, a także usługi tranzytowe. Źródło: Grupa Źródło: Grupa Od kilku lat Grupa PKP CARGO poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości wynikających z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Do prowadzenia działalności przewozów kolejowych w Polsce niezbędne jest posiadanie szeregu licencji oraz certyfikatów bezpieczeństwa. W przypadku rynków zagranicznych bez właściwego certyfikatu bezpieczeństwa wydanego przez lokalnego regulatora przewoźnik nie może prowadzić samodzielnych przewozów na terenie danego kraju. Obecnie Grupa posiada stosowne zezwolenia umożliwiające świadczenie niezależnych usług transportowych na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Grupa PKP CARGO ubiega się o certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do samodzielnych przewozów na terenie Holandii. Usługi intermodalne Usługi intermodalne świadczone przez Grupę obejmują głównie transport kontenerów koleją, jak i na naczepach samochodowych. Grupa PKP CARGO jest największym przewoźnikiem intermodalnym w Polsce, którego udział w tym segmencie rynku w 2012 r. wyniósł 71,5% pod względem pracy przewozowej oraz 64,7% pod względem przewiezionej

4 masy (na podstawie danych UTK). W I półroczu 2013 roku Grupa przewiozła 348,7 tysięcy TEU1 i tysięcy ton towarów w ramach tego rodzaju transportu, co stanowiło 4,6% całkowitej przewiezionej masy przez Grupę (dla całego roku 2012 liczby te wynosiły odpowiednio 753,8 tysięcy TEU i tysięcy ton towarów). Rynek polski charakteryzuje niska konteneryzacja (mierzona w TEU na tysiąc mieszkańców), która w 2011 roku wynosiła 32 w porównaniu do 199 w Niemczech i 182 w Unii Europejskiej. Wskazuje to na niskie nasycenie rynku usługami intermodalnymi w Polsce oraz ich dalszy potencjał rozwoju. W latach średnioroczny wzrost przewozów wyrażony w tonach wyniósł ponad 35%. Grupa PKP CARGO planuje rozwijać usługi intermodalne w celu utrzymania wiodącej pozycji w tym segmencie. W tym celu Grupa zamierza inwestować w zasoby niezbędne do oferowania wszechstronnych intermodalnych rozwiązań logistycznych, między innymi zamierza nabywać wagony platformy kontenerowe 80 stopowe do przewozu kontenerów, a obecnie jest w trakcie budowy nowego terminala kontenerowego w Poznaniu-Franowie. Spedycja Źródło: Eurostat, UTK Usługi spedycyjne świadczone przez Grupę obejmują koordynację i organizację przewozu towarów, w tym między innymi wybór optymalnych tras i środków transportu dla klientów, dokonywanie rozliczeń z przewoźnikiem z tytułu zakończonej usługi przewozowej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji transportowej i reprezentowanie klientów przed właściwymi organami celnymi. Terminale Dywizja terminali Grupy oferuje swoim klientom usługi przeładunku, magazynowania i przechowywania towarów. Na terenie Polski Grupa PKP CARGO posiada łącznie 25 terminali, w których w I półroczu 2013 r. przeładunek wyniósł tys. ton (terminale konwencjonalne) i 59 tys. TEU (terminale kontenerowe) (w całym 2012 roku było to odpowiednio tys. ton i 171 tys. TEU). Największe wolumeny ładunków przewożonych koleją w Polsce przeładowywane są na wschodniej granicy kraju ze względu na różnice w rozstawie kół wagonów używanych w Polsce (rozstaw standardowy) oraz w Rosji, na

5 Białorusi i na Ukrainie (wagony szerokotorowe). Właśnie na wschodniej granicy kraju Grupa ma wiodącą pozycję pod względem przeładunku towarów oraz pojemności terminali. Usługi bocznicowe Usługi bocznicowe obejmują formowanie pociągów, usługi manewrowe przy wykorzystaniu własnego taboru oraz osób trzecich, zarządzanie ruchem kolejowym na bocznicach, obsługę stanowisk i przewozy bocznicowe. Grupa obsługuje 31 bocznic, które stanowią własność osób trzecich i zwykle łączą zakłady produkcyjne klientów Grupy z główną siecią kolejową. Naprawa i utrzymanie taboru Grupa PKP CARGO oferuje naprawy bieżące i okresowe wagonów towarowych i lokomotyw, modernizację lokomotyw elektrycznych, przeglądy kontrolne i okresowe, złomowanie taboru, regenerację zespołów i podzespołów do taboru trakcyjnego i wagonowego oraz inne usługi związane z utrzymaniem i naprawami taboru kolejowego. Obecnie praktycznie wszystkie usługi w tym zakresie świadczone są na rzecz spółek Grupy, chociaż Grupa oferuje takie usługi także podmiotom zewnętrznym. Rynek kolejowych przewozów towarowych Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat). W 2012 roku udział Grupy w polskim rynku wyniósł 60,3% pod względem pracy przewozowej oraz około 50,5% pod względem przewiezionej masy (wg danych UTK). W ubiegłym roku Grupa obsłużyła 8,5% łącznej pracy przewozowej w Unii Europejskiej (wg danych Eurostat i Spółki). Źródło: Grupa, na podstawie danych z raportów rocznych przewoźników Polski rynek kolejowych przewozów towarowych jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i zliberalizowanych rynków w Unii Europejskiej, a Polska jest drugim po Niemczech krajem pod względem liczby działających licencjonowanych przedsiębiorstw kolejowych. W czerwcu 2013 roku w Polsce przewozy towarowe realizowało 55 przewoźników. Szacunkowo 87,4% pracy przewozowej w 2012 roku (wg danych UTK)

6 wykonywało pięciu największych przewoźników. Źródło: UTK Źródło: UTK Polski rynek należy do jednych z największych w Unii Europejskiej. Pod względem wykonanej pracy przewozowej w 2012 r. był drugim największym po rynku niemieckim w Unii Europejskiej. Na silną pozycję transportu kolejowego w Polsce znaczący wpływ ma położenie geograficzne Polski na przecięciu międzynarodowych szlaków transportowych, baza surowcowa oraz struktura krajowego przemysłu. Źródło: Eurostat, UTK Kolej stanowi podstawowy rodzaj transportu lądowego towarów masowych na duże odległości. Jej domeną jest przewóz takich ładunków masowych jak węgiel, rudy metali, nawozy sztuczne, drewno, kruszywa i inne materiały budowlane, siarka, miedź oraz płynne półprodukty chemiczne. Według danych UTK polski kolejowy transport towarowy obejmuje głównie przewozy surowców, w tym m.in. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego (42,3% całkowitej przewiezionej masy ładunków w 2012 roku) oraz rud metali i innych wyrobów górnictwa i kopalnictwa (26,2% w 2012 roku). Biorąc pod uwagę wskaźniki pracy przewozowej, w 2012 roku największą pracę wykonali przewoźnicy transportujący węgiel kamienny, brunatny, ropę i gaz 31,1% (15,3 mld tkm) oraz rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 25,6% (12,6 mld tkm).

7 Infrastruktura kolejowa i jej rozwój Na koniec 2011 roku Polska posiadała 20,7 tys. km linii kolejowych, z czego 11,9 tys. km stanowią linie zelektryfikowane (wg danych UTK). Ponad 90% polskich sieci linii kolejowych jest obecnie zarządzanych przez PKP PLK, która z tytułu udostępnienia infrastruktury pobiera od przewoźników opłaty. Stawki te należą obecnie do najwyższych w Europie. 30 maja 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zasady naliczania opłat w Polsce są niezgodne z regulacjami unijnymi, co może mieć bezpośredni wpływ na obniżenie tych stawek oraz zmianę zasad ich naliczania. 13 września 2013 roku PKP PLK ogłosiły plany redukcji stawek dostępu do torów dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Średnia stawka sieciowa ma spaść o 20,4%. Cennik musi jeszcze zostać zaakceptowany przez UTK. Polska infrastruktura kolejowa wymaga modernizacji. W 2012 roku przeciętna prędkość handlowa wynosiła ok. 26 km/h, zaś w I połowie 2013 r. według danych PKP PLK spadła do 23 km/h. Dla porównania w 2012 r. średnia prędkość w UE przekraczała 50 km/h (wg danych UTK). Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na pracę i wyższe wymogi w odniesieniu do wielkości taboru, który Grupa musi utrzymywać w celu wykonania określonej pracy przewozowej w danym czasie. W najbliższych latach ta sytuacja może ulec poprawie. Zgodnie z projektem programu budowy infrastruktury kolejowej w Polsce ogłoszonym przez Ministra Transportu w grudniu 2012 roku, wartość inwestycji zaplanowanych na lata na modernizację infrastruktury kolejowej wynosi 31,6 mld zł. Poprawa stanu infrastruktury przyczyni się do wzrostu jej efektywności oraz średniej prędkości handlowej (kolejarze liczą, że wzrośnie ona do km/h), co w konsekwencji spowoduje zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego względem transportu drogowego. Obniżenie wysokich stawek dostępu do infrastruktury oraz poprawa jej złego stanu technicznego to obecnie najważniejsze wyzwania stojące przed polskim rynkiem kolejowych przewozów towarowych. Tabor Istotną przewagą konkurencyjną Grupy PKP CARGO jest największa flota kolejowego taboru towarowego w Polsce. Grupa jest obecnie jedynym przewoźnikiem w kraju, który posiada odpowiednią liczbę lokomotyw i wagonów niezbędną do jednoczesnej obsługi wielu klientów. Ponadto samodzielnie utrzymuje i naprawia większość użytkowanego taboru. Na koniec I półrocza 2013 roku Grupa posiadała lokomotyw (1.161 lokomotyw elektrycznych i lokomotyw spalinowych) oraz wagonów towarowych. Do Grupy należą m.in. lokomotywy wielosystemowe, które mogą być używane w różnych krajach UE.

8 Źródło: Grupa, UTK, GUS Źródło: Grupa, UTK, GUS Obecnie Grupa posiada wystarczająco dużo lokomotyw do prowadzenia działalności w Polsce, a ewentualne inwestycje mogą dotyczyć lokomotyw wielosystemowych, które są niezbędne do rozwoju jej działalności za granicą. W kwestii zakupu nowych wagonów, z uwagi na rozwój przewozów intermodalnych, dla Grupy priorytetem jest nabywanie wagonów platform służących do przewozu kontenerów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało Grupie PKP CARGO dofinansowanie na zakup 330 wagonów platform o długości 80 stóp. Program restrukturyzacji Silna pozycja na rynku kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej oraz wysoka efektywność działalności Grupy PKP CARGO są możliwe m.in. dzięki przeprowadzonemu w latach programowi restrukturyzacji. Dotyczył on głównie optymalizacji liczebności załogi oraz taboru Grupy PKP CARGO: 1. Zatrudnienie W ostatnich latach liczba pracowników w Grupie PKP CARGO systematycznie się zmniejsza. Na koniec czerwca 2013 roku wynosiła 26,5 tys. w porównaniu do 27,7 tys. na koniec 2012 roku, 28,7 tys. na koniec 2011 roku oraz 30,1 tys. na koniec 2010 roku. Grupa zatrudnia pracowników mających duże doświadczenie i kompetencje. Na koniec 2012 roku 86,1% zatrudnionych w Grupie PKP CARGO miało ponad 15 lat doświadczenia w sektorze kolejowych przewozów towarowych. 2. Tabor Poprzez modernizację i monitoring pracy lokomotyw, złomowanie starego taboru, usprawnienie procesów eksploatacyjnych skutkujących obniżeniem kosztów jednostkowych, takich jak zużycie paliwa i energii trakcyjnej, Grupa osiągnęła istotny wzrost efektywności wykorzystania taboru. Program restrukturyzacji doprowadził także do poprawy procesu zarządzania, a zakłady Grupy dostosowały swoją działalność do potrzeb rynkowych. Kompleksowa restrukturyzacja przywróciła Grupie rentowność. Grupa PKP CARGO planuje kontynuować proces restrukturyzacji swojej działalności, m.in. poprzez optymalizację procesów logistycznych, zmiany w strukturze Grupy oraz dalszy

9 rozwój rozwiązań informatycznych. Wyniki finansowe i klienci Znacząca skala działalności, silna pozycja rynkowa i stale poprawiana efektywność pozwalają Grupie PKP CARGO generować dobre wyniki finansowe. W I połowie 2013 roku Grupa PKP CARGO wypracowała 312 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące) oraz 77 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających blisko 2,3 mld zł. Wybrane dane finansowe Grupy (mln zł) I poł I poł Przychody z działalności operacyjnej EBITDA Zysk netto W 2011 r. i w I półroczu 2012 roku Grupa PKP CARGO efektywnie wykorzystywała dobrą koniunkturę w budownictwie związaną z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych (m.in. budowa autostrad) poprzedzających EURO 2012 i osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera przewozu kruszyw. Zakończenie wielu projektów wpłynęło w naturalny sposób na zmniejszenie liczby zleceń w tym obszarze w I półroczu 2013 roku. Ponadto wpływ na obniżenie wyników Grupy PKP Cargo w tym okresie miała także dłuższa zima niż w roku Dobra sytuacja finansowa Grupy odzwierciedlona jest także w jej niskim zadłużeniu, które systematycznie spada. Tylko w I półroczu 2013 r. zadłużenie netto zmniejszyło się o 54,1 mln zł do minus 73,6 mln zł (ujemna wartość oznacza, że o taką kwotę gotówka i aktywa finansowe w posiadaniu Grupy przewyższają wartość zadłużenia). Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA miał wartość ujemną i wynosił -0,1. W 2012 roku Grupa obsługiwała bazę ponad klientów. Więcej niż połowę przychodów z działalności operacyjnej Grupy PKP CARGO w 2012 roku zapewniło 40 kluczowych klientów. Grupa posiada długoterminowe umowy z największymi grupami przemysłowymi oraz producentami kruszyw. Strategia

10 Celem strategicznym Grupy jest utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce poprzez wykorzystywanie nowych możliwości i dalszą poprawę efektywności operacyjnej, a także rozwój działalności poza Polską. Grupa zamierza realizować strategię poprzez: Poprawę efektywności operacyjnej w celu utrzymania kosztów pod kontrolą Grupa planuje kontynuować proces restrukturyzacji swojej działalności poprzez optymalizację procesów logistycznych oraz struktury zatrudnienia, zmiany w strukturze Grupy oraz dalszy rozwój rozwiązań informatycznych. Utrzymanie pozycji lidera w Polsce Strategia Grupy PKP CARGO zakłada utrzymanie pozycji największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce oraz utrzymanie udziału w rynku na poziomie około 60% pod względem pracy przewozowej i około 50% pod względem przewiezionej masy. Ma to być możliwe dzięki wszechstronności oferowanych usług, a także ugruntowanym, długoterminowym relacjom z kluczowymi klientami oraz dzięki modernizacji taboru w celu optymalizacji jego efektywności. Rozwijanie działalności w rosnących i atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce Grupa PKP CARGO zamierza: 1. rozwijać działalność w rosnących segmentach rynku w Polsce, takich jak transport intermodalny; 2. prowadzić ekspansję poprzez przejęcia innych podmiotów w atrakcyjnych segmentach rynku w Polsce, w których Grupa odnotowuje niski udział, takich jak produkty petrochemiczne. Rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych Grupa PKP CARGO zamierza kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej, koncentrując swoje wysiłki na rozwoju możliwości handlowych i operacyjnych w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w Austrii, na Węgrzech i w Belgii w celu pozyskiwania nowych klientów. Oprócz organicznego wzrostu na rynkach zagranicznych oraz rozwoju działalności przewozowej w korytarzach przewozowych Wschód-Zachód oraz Północ-Południe, Grupa zamierza rozwijać się poprzez przejęcia i alianse strategiczne z innymi przewoźnikami kolejowymi za granicą. Długoterminowo Grupa zamierza stać się istotnym graczem na rynkach ościennych. Historia

11 PKP funkcjonowało jako w pełni zintegrowane przedsiębiorstwo do 2001 roku, kiedy rozpoczęła się jego restrukturyzacja. Zostało ono przekształcone w spółkę akcyjną będącą własnością Skarbu Państwa. Usługi przewozowe oraz zarządzanie infrastrukturą wydzielono następnie do osobnych spółek kontrolowanych przez PKP. Grupa PKP CARGO w swojej obecnej formie prawnej powstała w ramach powyższego procesu i rozpoczęło działalność w październiku 2001 roku po otrzymaniu odpowiedniej koncesji od Ministra Transportu. Proces liberalizacji rynku kolejowego w Polsce rozpoczął się w kwietniu 2002 roku, co umożliwiło innym prywatnym przewoźnikom oferowanie usług towarowych przewozów kolejowych. W celu zwiększenia swojej konkurencyjności i elastyczności działania w latach Spółka przeprowadziła restrukturyzację i optymalizację. Grupa stale poszerza geograficzny obszar swojej działalności, wykorzystując możliwości wynikające z liberalizacji europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. W 2010 roku Grupa uzyskała niezbędne uprawnienia umożliwiające samodzielną realizację przewozów na terenie Czech i Niemiec, w 2011 roku na Słowacji, w 2012 roku w Austrii oraz w Belgii, a w 2013 roku na Węgrzech. W niektórych krajach dostęp do poniższych materiałów jest ograniczony. Proszę wskazać kraj zamieszkania wybierz Wpisz numer kierunkowy twojego kraju Dalej

12

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Jagiellońskiego

Raport Instytutu Jagiellońskiego Raport Instytutu Jagiellońskiego Co hamuje i napędza polską kolej? Część I. Przewoźnicy towarowi. Warszawa, 3 października 2013 roku Spis treści Cel opracowania... 3 Wstęp - informacje o rynku towarowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta pierwotna. Odratrans

Oferta pierwotna. Odratrans 9 czerwca 2005 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Transport Polska Cena bieżąca - Wycena Kapitalizacja* Kapitalizacja** Free float *** 84 PLN 107 mln PLN 139 mln PLN 69 mln PLN *przed emisją akcji,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A. W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I. BRANŻA TSL W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1. Koszty operacyjne w 2013....2 2. Nowe przepisy prawne... 3 3. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011. Szczecin, marzec 2012 r. Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej ODRATRANS za rok 2011 Szczecin, marzec 2012 r. Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ODRATRANS S.A... 3 1.1 Informacje o podmiocie dominującym...

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23 Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 4 (18) 2012 kalendarzyk na 2013 r. w formie zakładki do książek! W środku: Rusza budowa terminalu w Poznaniu Franowie str. 10-11 sonda Wojciech Balczun: Przyszły rok nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo