INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW DO PLIKU TEKSTOWEGO 8. UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH KONTRAHENTÓW 9. KARTOTEKA TOWARÓW I USŁUG 10. WYDRUK CENNIKA 11. UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH TOWARÓW I USŁUG 12. KARTOTEKA JEDNOSTEK MIAR 13. KARTOTEKA STAWEK VAT 14. WŁASNY WYGLĄD NUMERACJI DOKUMENTÓW 15. NUMERACJA OD 1 Z NOWYM ROKIEM 16. NOWY RODZAJ DOKUMENTU SPRZEDAŻY 17. DOKUMENT SPRZEDAŻY - FAKTURA VAT 18. LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY 19. FAKTURA KORYGUJĄCA 20. FAKTURA ZALICZKA 21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ 22. FAKTURA RR 23. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA 24. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ 25. ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY 26. LOGO NA DOKUMENTACH

2 1. PODSTAWOWE IKONY - kartoteka towarów i usług - znajdziemy w niej wszystkie wprowadzone towary i usługi oraz wprowadzimy nowe - dokumenty zakupu - w wersji Amber i Amber Biznes dostępna jest tylko faktura RR - dokumenty sprzedaży - wystawimy nowy dokument sprzedaży, podejrzymy wystawione już dokumenty sprzedaży, przefiltrujemy wystawione dokumenty sprzedaży na podstawie: kontrahenta, daty wystawienia dokumentu, rodzaju dokumentu, statusu i numeru dokumentu - kartoteka kontrahentów - znajdziemy w niej wszystkich wprowadzonych kontrahentów, wprowadzimy nowych oraz wyeksportujemy ich dane do pliku tekstowego - zakończ - wyjdziemy z programu, z dokumentu lub kartoteki - dodaj nowy - dodamy nowy towar, nowego kontrahenta, nowy dokument - nowa faktura do paragonu - wygenerujemy fakturę do istniejącego już paragonu - nowy paragon - wygenerujemy nowy paragon - usuń - usuniemy dokument, kontrahenta, towar itp - edycja dokumentu - edytujemy wystawiony już dokument sprzedaży lub zakupu - korekta dokumentu - automatyczne wygenerujemy fakturę korygującą do istniejącego dokumentu, który chcemy korygować - wydruk dokumentu - wydrukujemy dokument na jednym z pośród kilku dostępnych wzorów wydruku - zestawienia dokumentów - wydrukujemy lub wyślemy e- mailem zestawienie dokumentów wybrane z pośród kilku możliwych opcji - szukaj - wyszukamy dokument spełniający wybrane przez nas kryteria - drukuj duplikat - opcja dostępna od wersji Silver - zatwierdź dokument - zatwierdzamy zakończony dokument - odblokuj dokument - przywracamy do edycji zatwierdzony dokument. Jedynym wyjątkiem jest faktura korygująca, której zatwierdzenie jest nieodwracalne

3 2. OKNO GŁÓWNE W górnej części okna głównego na granatowym pasku znajdziemy informacje o numerze wersji jaką posiadamy. Znajdziemy tam również telefon kontaktowy do działu serwisu, gdzie uzyskamy wsparcie techniczne dotyczące pracy z programem. W oknie głównym znajduje się również klawisz AKTUALIZACJA, za pośrednictwem którego możemy zaktualizować program w przypadku posiadania połączenia z Internetem. Po wybraniu tego klawisza otworzy się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić NIP użytkownika ( bez znaków rozdzielających) i wybrać START. Program zacznie automatycznie pobierać aktualizację i po jej pobraniu uruchomi kreator instalacji. W oknie głównym z prawej jego strony znajdują się zakładki REJESTRACJA i INFORMACJE. Zakładka INFORMACJE - za jej pośrednictwem komunikujemy się z Państwem przekazując ważne informacje oraz linki do dodatkowych stron.

4 Zakładka REJESTRACJA - znajdziemy tutaj informacje dotyczące: pierwszego uruchomienia, wersji bazy, wersji pierwszej aplikacji, statusu, daty rejestracji, numeru umowy licencyjnej, kodu programowego oraz historii wersji aplikacji 3. USTAWIENIA PERSONALNE W celu ustawienia programu pod kątem swoich potrzeb należy w oknie głównym programu wejść w KONFIGURACJA i z listy wybrać OPCJE

5 Otworzy się okno opcje, gdzie personalizujemy program Dymki pomocy- wybieramy z listy TAK lub NIE w zależności od tego czy chcemy pojawiających się podpowiedzi w trakcie pracy z programem, czy nie. Domyślny sposób obliczania podatku VAT w dokumencie - wybieramy z listy netto lub brutto w zależności od stosowanego typu dokumentu sprzedaży Podpowiedź stanów magazynowych przy wystawianiu dokumentów sprzedaży - opcja podpowiadania stanów magazynowych dostępna od wersji Silver, więc nie ma znaczenia czy będzie w ramce TAK czy NIE. Podpowiedź ceny ostatniego zakupu przy wystawianiu dokumentów sprzedaży - opcja podpowiadania stanów magazynowych dostępna od wersji Silver, więc nie ma znaczenia czy będzie w ramce TAK czy NIE. Typ płatności - w przypadku większej ilości faktur gotówkowych wybieramy NATYCHMIAST, w przypadku większej ilości faktur z płatnością odroczoną wybieramy jedną z pozostałych opcji w zależności od tej najczęściej stosowanej. Informacja o poprawności pola NIP - zaznaczyć jeśli program ma weryfikować poprawność wprowadzanego NIPu kontrahenta. Informacja o poprawności pola REGON - zaznaczyć jeśli program ma weryfikować poprawność wprowadzanego REGONu kontrahenta. Brak uprawnień do potrąceń na FPRR - zaznaczyć jeśli wystawiamy Faktury RR i nie mamy uprawnień do potrąceń na Fundusz Promocji Rynku Rolnego

6 Domyślne uwagi do dokumentu sprzedaży - uzupełniamy jeśli chcemy mieć dodatkowe adnotacje na każdym dokumencie sprzedaży. Domyślna ilość kopii drukowanych dokumentów - oznaczamy wedle uznania Kolorowanie przeterminowanych należności na liście dokumentów - oznaczamy wedle uznania, czy chcemy podświetlania zaległych płatności przelewowych czy nie Kolorowanie przeterminowanych zobowiązań na liście dokumentów - opcja dostępna od wersji Silver, więc nie ma znaczenia czy będzie w ramce TAK czy NIE Lista wyszukiwania identyfikatora towaru przy edycji dokumentu - zaznaczamy TAK w przypadku posiadania czytnika kodów kreskowych Adres www banku internetowego - wypełniamy wedle uznania Adres www kursów walut - nie dotyczy, waluty inne niż złotówki dostępne od wersji Silver Zmiany zapisujemy ikoną z symbolem dyskietki. Wszystkie wprowadzone informacje możemy w każdej chwili edytować. 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW UWAGA!!! Program Abak dopuszcza wprowadzenie kilku firm jako wystawców dokumentów. Każda z tych firm musi jednak posiadać swoją indywidualną licencję. W celu wprowadzenia danych firmy - wystawcy dokumentów należy wejść w oknie głównym programu KONFIGURACJA i z listy wybrać FIRMA

7 Otworzy się okno FIRMA, gdzie należy wybrać ikonę DODAJ NOWĄ POZYCJĘ i uzupełnić dane poniżej Identyfikator dowolny wpis ten ma ułatwić wyszukiwanie Nazwa - I linia posiada miejsce na 53 znaki, II linia posiada miejsce na 88 znaków( przy wpisaniu większej ilości znaków przy niektórych wzorach wydruku dokumentów nazwa wystawcy może nakładać się na nazwę kontrahenta ) Oddział - adres oddziału firmy właściciela lub numer telefonu, adres strony www, adres , godziny pracy firmy itp. W pole to można wprowadzić również drugi numer rachunku bankowego ( jeśli na fakturze chcemy mieć dwa). Wpisane informacje będą drukowały się wraz z danymi adresowymi pod numerem rachunku bankowego Adres - należy wpisać ulicę i numer

8 Kod pocztowy i Miejscowość - należy wpisać zgodnie z danymi firmy NIP -program zawiera funkcję sprawdzania poprawności wpisywanego numeru NIP. Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy numer NIP, podczas zapisywania danych pojawi się komunikat informujący o błędzie ( kontrolę numeru NIP można wyłączyć wybierając z paska narzędzi w oknie głównym programu zakładkę KONFIGURACJA/OPCJE i w oknie Opcje odznaczyć okienko Kontrola wypełnienia pola NIP ) Regon - program zawiera funkcję sprawdzania poprawności wpisywanego numeru REGON. Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy numer REGON, podczas zapisywania danych pojawi się komunikat informujący o błędzie (kontrolę numeru REGON można wyłączyć jak opisano powyżej) Okienko Aktywny - należy zaznaczyć, aby firma brała udział w wyszukiwaniu w filtrach, raportach, analizach Okienko Domyślny - należy zaznaczyć w danych firmy będącej wystawcą dokumentów. Po uzupełnieniu wyżej wymienionych danych należy jeszcze wprowadzić numer umowy licencyjnej. W tym celu wchodzimy w ikonę z trzema kropeczkami obok LICENCJA i uzupełniamy dane i wybieramy OK. Jeśli nie posiadacie Państwo danych dotyczących licencji lub kodu programowego proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy Licencja zostanie wprowadzona do danych firmy. Należy jeszcze uzupełnić datę aktywności pakietu aktualizacyjno serwisowego. W tym celu wybieramy ikonkę z trzema kropeczkami obok WSPARCIE DO. Jeśli mamy podłączenie do internetu to wybieramy opcję POBIERZ AUTOMATYCZNIE (INTERNET). W przypadku braku połączenia internetowego proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu pozyskania daty oraz kodu serwisowego

9 Po uzupełnieniu wszystkich danych przechodzimy do zakładki KONTO BANKOWE, gdzie uzupełnimy nazwę banku i numer konta i klikamy w ikonę z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ

10 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW W celu wprowadzenia danych kontrahenta należy wejść w oknie głównym programu w ikonę z symbolem postaci w okularach. Dodać nowego kontrahenta możemy poprzez wybranie ikony z symbolem białej kartki - DODAJ NOWĄ POZYCJĘ. W pierwszej zakładce DANE PODSTAWOWE należy uzupełnić dane:

11 Identyfikator - rozróżnik na podstawie którego możliwe będzie łatwiejsze wyszukiwanie kontrahenta np. nazwa skrócona firmy lub nr NIP Nazwa - I linia posiada miejsce max 53 znaki II linia posiada miejsce na 88 znaków Oddział - adres oddziału firmy lub numer telefonu, adres strony www, adres e- mail itp. Wpisane informacje będą drukowały się wraz z danymi adresowymi Adres - należy wpisać ulicę i numer Kod pocztowy i Miejscowość - należy wpisać zgodnie z danymi firmy NIP -program zawiera funkcję sprawdzania poprawności wpisywanego numeru NIP. Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy numer NIP, podczas zapisywania danych pojawi się komunikat informujący o błędzie ( kontrolę numeru NIP można wyłączyć wybierając z paska narzędzi w oknie głównym programu zakładkę KONFIGURACJA/OPCJE i w oknie Opcje odznaczyć okienko Kontrola wypełnienia pola NIP ) Regon - nieobowiązkowe pole - program zawiera funkcję sprawdzania poprawności wpisywanego numeru REGON. Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy numer REGON, podczas zapisywania danych pojawi się komunikat informujący o błędzie (kontrolę numeru REGON można wyłączyć jak opisano powyżej ) Pesel od stycznia 2012 numer identyfikacji podatkowej osoby fizycznej. Opcja ta będzie się pojawiała na fakturach tylko po zaznaczeniu kwadracika osoba fizyczna Domyślny rabat - należy uzupełnić jeśli wybrany kontrahentowi posiada określony rabat na wszystkie towary bądź usługi Okienko Aktywny - należy zaznaczyć, aby firma brała udział w wyszukiwaniu w filtrach, raportach, analizach Osoba fizyczna zaznaczyć jeśli wpisujemy kontrahenta będącego osobą fizyczną Po uzupełnieniu wyżej wymienionych danych możemy uzupełnić zakładkę DANE DODATKOWE, BANK, OSOBA FIZYCZNA, (dane te są nieobowiązkowe) Po uzupełnieniu danych zapisujemy wprowadzone informacje ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ

12 Zdefiniowana pozycja DOMYŚLNY ODBIORCA DETALICZNY została wprowadzona systemowo i jest wykorzystywana do paragonów. 6. HISTORIA KONTRAHENTA W celu weryfikacji historii kontrahenta pod kątem faktur (ich numerów, dat oraz kwot) należy wejść do kartoteki kontrahent. Na liście kontrahentów odnajdujemy kontrahenta, którego historia nas interesuje, zaznaczamy go na granatowo i wybieramy ikonę z trzema kropeczkami

13 Wyświetli nam się okno HISTORIA OPERACJI, gdzie wyświetlają nam się dane dotyczące sprzedaży wobec wybranego kontrahenta 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTA DO PLIKU W celu wyeksportowania danych kontrahenta do pliku tekstowego należy wejść do kartoteki kontrahenta

14 Wybieramy ikonę EKSPORT DANYCH Wskazujemy lokalizację, gdzie program ma zapisać plik ( domyślnie program zapisuje do Moich Dokumentów ) i wybieramy ZAPISZ

15 Domyślnie program zapisuje dane kontrahentów w pliku csv. Można go jednak otworzyć np. w Excelu bądź XLS. Do pliku zostają wyeksportowane następujące dane dotyczące identyfikatora, nazwy, adresu oraz sumy faktur wystawionych dla danego kontrahenta. 8. UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH KONTRAHENTÓW Program posiada funkcję ukrywania nieaktywnych kontrahentów. W celu ukrycia kontrahentów, z którymi np. zakończyliśmy współpracę należy wejść do kartoteki kontrahenta Odnajdujemy kontrahenta, którego chcemy ukryć, zaznaczamy go na granatowo i odznaczamy kwadracik AKTYWNY.

16 Następnie wybieramy ikonę z symbolem dyskietki ZAPISZ, po czym wybieramy WIDOK i z listy UKRYJ NIEAKTYWNE. Po wykonaniu tej operacji kontrahent zniknie z listy, ale nie zostaje usunięty. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba przywrócenia kontrahenta na listę to należy ponownie wejść w WIDOK i na liście odznaczamy UKRYJ NIEAKTYWNE. Zostają jednak wtedy przywróceni wszyscy kontrahenci wcześniej ukryci. 9. KARTOTEKA TOWARÓW I USŁUG W oknie głównym programu należy wejść w pierwszą ikonę od lewej strony - KARTOTEKA TOWARU. Otworzy się okno KARTOTEKA TOWARU należy wybrać ikonę z symbolem białej kartki - DOPISZ NOWY TOWAR. W zakładce DANE PODSTAWOWE uzupełniamy dane: Identyfikator - nazwa skrócona lub kod towaru / usługi - pomocny będzie on przy wybieraniu raz wyszukiwaniu pozycji Nazwa - nazwa towaru lub usługi - I linia nazwy towaru max. 53 znaki, II linia max 188 znaków ( spacja to też znak )

17 W celu ustalenia stawki VAT należy wejść w ikonę z trzema kropeczkami, skąd dwuklikiem myszki wybieramy stawkę VAT z jaką towar/usługa będzie sprzedawany

18 W celu ustalenia jednostki miary należy wejść w ikonę z trzema kropeczkami, skąd dwuklikiem myszki wybieramy jednostkę miary z jaką towar/usługa będzie sprzedawany W polu TYP należy wybrać towar lub usługa Kwadracik AKTYWNY powinien być zaznaczony, aby towar lub usługa były możliwe do wybrania do faktury. Kwadracik WYDRUK powinien być zaznaczony, jeśli towar lub usługa ma pojawiać się na wydruku cennika. Po wpisaniu powyższych danych należy zdefiniować cenę sprzedaży towaru lub usługi. Cena bazowa - proponowana jest do wpisania uśredniona cena netto zakupu dodawanego towaru. Cena - należy wpisać cenę netto sprzedaży Narzut - w % wpisujemy samodzielnie lub zostanie wyliczony automatycznie Marża - w % -zostanie wyliczony automatycznie po wpisaniu narzutu lub ceny netto sprzedaży Zysk - zostanie wyliczony automatycznie po wpisaniu narzutu lub ceny netto sprzedaży

19 Cena brutto -należy wpisać cenę brutto sprzedaży Oblicz - używając tego klawisza automatycznie wyliczany jest narzut, marża, zysk CENA 2 i CENA 3 w wersji programu Amber i Amber Biznes nie są aktywne ( jest to opcja dostępna w programach od wersji Silver ) Wprowadzone informacje zapisujemy ikoną z symbolem dyskietki ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ Możemy dodatkowo uzupełnić pozostałe zakładki: STAN MAGAZYNOWY - ręczne wprowadzenie ilości towaru jaka jest na stanie DANE FISKALNE I CN - dotyczy nazwy na paragonie ( w przypadku wydruku na drukarce fiskalnej), towarów przypisanych do Funduszu Artykułów Rolno Spożywczych ( w przypadku faktur RR) oraz ustalenia stawki podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych 10. WYDRUK CENNIKA W celu wydrukowania cennika należy wejść do kartoteki towarów i usług

20 W kartotece towarów i usług należy kliknąć ikonę z symbolem drukarki WYDRUK Pojawi się okno FILTR CENNIKA, gdzie możemy ustawić: tytuł możemy zmienić ręcznie datę obowiązywania cennika możemy wybrać zakres dat z kalendarza kody PLU typ możemy wybrać towar lub usługa cena w wersji programu Amber dostępna jest tylko cena 1 Kilka filtrów może być włączona równocześnie. Nie musi być wybrany żaden z filtrów. Po wybraniu odpowiednich kryteriów klikamy WYBIERZ. Pojawi się okno z cennikiem, który można wydrukować, wysłać mailem lub wypublikować do pdf. W przypadku wysyłki mailem i publikacji do pdf należy skonfigurować swój komputer pod tą funkcjonalość. 11. UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH TOWARÓW I USŁUG Program posiada funkcję ukrywania nieaktywnych towarów i usług. W celu ukrycia towarów i usług np. których nie posiadamy już w swojej ofercie należy wejść do kartoteki towarów i usług

21 Odnajdujemy towar / usługę który chcemy ukryć, zaznaczamy go na granatowo i odznaczamy kwadracik AKTYWNY. Zapisujemy zmiany ikoną z symbolem dyskietki ZAPISZ, a następnie wybieramy WIDOK i na liście zaznaczamy UKRYJ NIEAKTYWNE Po wykonaniu tej operacji towar / usługa znika z listy. Nie oznacza to jednak, że został usunięty. Możliwe jest przywrócenie go na listę towarów i usług wchodząc w WIDOK i na liście odznaczając UKRYJ NIEAKTYWNE. Jedak wtedy przywrócone zostają wszystkie towary / usługi wcześniej ukryte 12. KARTOTEKA JEDNOSTEK MIAR W celu dodania nowej jednostki miary należy w oknie głównym programu wybrać zakładkę SŁOWNIKI i z listy wybrać JEDNOSTKI MIAR

22 Otworzy się wówczas okno JEDNOSTKI MIAR, w którym należy zaznaczyć ikonę z symbolem białej kartki - DOPISZ NOWĄ JEDNOSTKĘ MIARY W zakładce DANE PODSTAWOWE - uzupełniamy: Identyfikator - będzie widoczny na liście jednostek Aktywny - należy zaznaczyć aby typ brał udział w wyszukiwaniu w filtrach, raportach, analizach. Po uzupełnieniu danych należy zapisać wprowadzone zmiany ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ.

23 13. KARTOTEKA STAWEK VAT UWAGA!!! Program dopuszcza wybieranie do dokumentów stawek VAT powszechnie obowiązujących w danym momencie! W celu weryfikacji stawek VAT należy w oknie głównym programu wybrać zakładkę SŁOWNIKI i z listy wybrać STAWKI VAT Otworzy się wówczas okno STAWKI VAT, w którym w celu dodania nowej należy zaznaczyć ikonę z symbolem białej kartki - DOPISZ NOWĄ POZYCJĘ

24 W zakładce DANE PODSTAWOWE - uzupełniamy: Identyfikator - będzie widoczny na liście stawek VAT Stawka - przelicznik wg jakiego program będzie miał wyliczać VAT Aktywny - należy zaznaczyć aby typ brał udział w wyszukiwaniu w filtrach, raportach, analizach. Zwolniony - należy zaznaczyć w przypadku zwolnionej stawki VAT Po uzupełnieniu danych należy zapisać wprowadzone zmiany ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ.

25 14. WŁASNY WYGLĄD NUMERACJI DOKUMENTÓW W oknie głównym programu z paska Narzędzi należy wybrać SŁOWNIKI z listy wybieramy TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. Otworzy się okno Typy Dokumentów Sprzedaży gdzie widoczne są zdefiniowane typy dokumentów sprzedaży. W celu ustawienia własnego wyglądu numeracji dokumentów należy zaznaczyć na granatowo typ dokumentu do jakiego będziemy wprowadzać zmiany w numeracji i uzupełnić dane w zakładce DANE PODSTAWOWE

26 Maska dokumentu -należy ułożyć schemat w jakim będzie pokazywał się numer dokumentu. Posługujemy się oznaczeniami widocznymi z prawej strony pola maska w kolorze zielonym : %nr = numer dokumentu %m = miesiąc %r = rok Na przykład chcąc uzyskać następujący format numeracji: 2013/12/115 ( rok, 12 - miesiąc, numer )należy w polu maska wpisać schemat %r/%m/%nr Numer może być również łamany na literę lub inny symbol np. 2013/12/A/115 w takim wypadku należy w polu maska umieścić literę bądź symbol jaki ma znaleźć się w numeracji %r/%m/a/%nr. Zapis oznaczenia roku np lub 13 zależny jest od ustawienia formatu daty w systemie operacyjnym. Ostatni numer - w to pole wprowadzamy ostatni numer wystawionego dokumentu Wprowadzone dane zapisać ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ 15. USTAWIENIE NUMERACJI OD POCZĄTKU ROKU W celu ustawienia numeracji od 1 z początkiem nowego roku kalendarzowego należy wejść w oknie głównym w SŁOWNIKI i z listy wybrać TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

27 Otworzy się okno TYPÓW DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY, gdzie zaznaczamy na granatowo stosowany typ. Poniżej w zakładce DANE PODSTAWOWE w polu OSTATNIO NUMER należy wprowadzić zero. Po wykonaniu tej operacji program rozpocznie numerowanie dokumentów od numeru jeden.

28 Wprowadzone zmiany zapisujemy ikoną z symbolem dyskietki ZAPISZ. 16. NOWY RODZAJ DOKUMENTU SPRZEDAŻY W celu dodania nowego typu dokumentu sprzedaży w oknie głównym programu należy wybrać SŁOWNIKI z listy TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY Otworzy się okno Typy Dokumentów Sprzedaży gdzie widoczne są typy dokumentów sprzedaży założone już w programie. W celu dodania nowego należy wybrać ikonę z symbolem białej kartki DODAJ NOWĄ POZYCJĘ, Otworzy się nowa pozycja, gdzie widoczna będzie zakładka DANE PODSTAWOWE z danymi do uzupełnienia.

29 Identyfikator - nazwa skrócona nowego typu dokumentu Nazwa - nazwa nowego typu dokumentu Maska dokumentu - schemat w jakim będzie pokazywał się numer dokumentu. Jak ustawić własną numerację opisano w punkcie III instrukcji obsługi. Ostatni numer - ostatni numer wystawionego dokumentu Powoduje zmiany ilościowe magazynu - zaznaczyć jeśli ma zmniejszać stan towaru w kartotece towarów Aktywny - zaznaczyć, aby był możliwy do wyboru Domyślny - należy zaznaczyć na typie dokumentu sprzedaży najczęściej wykorzystywanym. Będzie podpowiadał się automatycznie podczas wypisywania dokumentów sprzedaży. Wprowadzone dane zapisać ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ

30 17. DOKUMENT SPRZEDAŻY - FAKTURA VAT Należy wejść w oknie głównym w DOKUMENTY z listy wybieramy SPRZEDAŻ Otworzy się okno lista dokumentów sprzedaży,gdzie pojawiać się będą wystawione już dokumenty sprzedaży. W celu wystawienia nowej Faktury VAT należy w górnej części okna wybrać ikonę - NOWY DOKUMENT. Otworzy się okno dokumenty sprzedaży. W zakładce NAGŁÓWEK wypełnione mają być następujące pola: Typ dokumentu - podpowiadany jest dokument oznaczony jako domyślny. Systemowo zdefiniowana jest Faktura VAT. Rozliczenia VAT od - z listy należy wybrać wg jakich wartości ma być rozliczana faktura netto/brutto Numer dokumentu - podpowiada się kolejny numer nadany przez program, jeśli ma być inny należy wpisać go w małe pole obok. Data dokumentu - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Data dostawy - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę dokonania dostawy lub wykonania usługi. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Sprzedawca - domyślnie podpowiadany jest oznaczony jako domyślny wystawca (jeśli ma być inny należy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola sprzedawca wejść do kartoteki firma, podświetlić wybranego wystawcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako wystawcę wypisywanego dokumentu

31 Nabywcę wybieramy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola nabywca wchodząc do kartoteki kontrahentów. Otworzy się kartoteka kontrahentów. Należy podświetlić wybranego odbiorcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako nabywcę.

32 W tym momencie możemy również dopisać nowego kontrahenta postępując tak jak opisano w punkcie II 2. instrukcji obsługi. Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce NAGŁÓWEK automatycznie uruchomi się zakładka SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie wchodzimy w ikonę z kwadracikiem obok pola NAZWA. Lub jeśli pamiętamy identyfikator to możemy go wprowadzić w pole IDENTYFIKATOR i kliknąć ENTER na klawiaturze Po wybraniu ikony z z kwadracikiem obok pola NAZWA wejdziemy do kartoteki towarów i usług. Należy podświetlić wybranego towar / usługę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go do faktury. Po wybraniu towaru / usługi wracamy do edycji faktury do zakładki szczegóły pozycji w pole nazwa towaru. Cena netto, cena brutto, vat - są już wypełnione ( można je zmienić ) ilość, jednostka miary, rabat - wprowadzamy zgodnie ze sprzedażą. Kolejną pozycję towaru do dokumentu należy dopisać naciskając ikonę z symbolem białej kartki - DODAJ NOWĄ POZYCJĘ i uzupełnić ją analogicznie jak opisane powyżej.

33 Po wpisaniu wszystkich sprzedawanych towarów / usług należy wypełnić pola w zakładce PŁATNOŚCI I TRANSPORT : sposób zapłaty, typ płatności, termin płatności, transport - wprowadzamy wg ustaleń Po wypełnieniu danych dotyczących płatności i transportu przechodzimy do zakładki SUMY, ZAPŁATA CZĘŚCIOWA. Pole ZAPŁACONO powinno być wypełnione kwotą tylko kiedy klient dokonał już płatności. W przypadku odroczonych form płatności pole to powinno zostać wyzerowane.

34 Możemy następnie przejść do zakładki UWAGI jeśli chcemy umieścić dodatkowe wpisy na fakturze. Wprowadzone adnotacje będą drukowały się pod pozycjami z towarami/ usługami oraz nad podpisami osób upoważnionych do wystawiania i odbierania dokumentu. Po wypełnieniu wszystkich pól we wszystkich zakładkach należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Naciskając ikonę drukuj w górnej części okna wchodzimy do listy dostępnych wydruków i po wybraniu odpowiadającego wzoru wydruku wydrukować dokument.

35 18. LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY W celu podejrzenia, przefiltrowania lub edycji wystawionych dokumentów sprzedaży należy w oknie głównym programu wejść w DOKUMENTY i z listy wybieramy SPRZEDAŻ Otworzy się okno LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY W oknie tym widoczne są wystawione już dokumenty sprzedaży. Domyślnie program pokazuje dokumenty sprzedaży z przeciągu jednego miesiąca. Możemy jednak wybrać dowolny zakres dat wybierając go w pozycji DATA DOKUMENTU OD. Możliwe jest również wyświetlenie faktur wg pozostałych filtrów: KONTRAHENT - zaznaczamy kwadracik obok pola Kontrahent i wybieramy kontrahenta z bazy ( wchodząc do niej ikonką z symbolem kwadracika z kropeczkami). Po wybraniu kontrahenta wybieramy ikonkę SZUKAJ.

36 DATA DOSTAWY OD - zaznaczamy kwadracik obok pola Data dostawy od, wybieramy zakres dat jaki nas interesuje i wybieramy ikonkę SZUKAJ. RODZAJ DOKUMENTU - zaznaczamy kwadracik obok pola Rodzaj dokumentu i wybieramy rodzaj z bazy ( wchodząc do niej ikonką z symbolem kwadracika z kropeczkami). Po wybraniu kontrahenta wybieramy ikonkę SZUKAJ.

37 STATUS - zaznaczamy kwadracik obok pola Status i wybieramy z listy Roboczy lub Zatwierdzony, po czym wybieramy ikonkę SZUKAJ. NUMER DOKUMENTU - zaznaczamy kwadracik obok pola Nr dok i wpisujemy pożądany numer w białe pole. Po wpisaniu numeru wybieramy ikonkę SZUKAJ.

38 Na liście dokumentów sprzedaży obok każdego wystawionego dokumentu widoczne są dwa kwadraciki KWADRACIK "Z" - oznacza, ze dokument został zatwierdzony KWADRACIK "O" - oznacza, ze dokument został oznaczony jako opłacony W przypadku oznaczania faktur jako opłacone i nieopłacone na liście dokumentów sprzedaży mogą być podświetlone na kolorowo Faktura w kolorze ŻÓŁTYM dni po terminie płatności Faktura w kolorze POMARAŃCZOWYM - 2 tygodnie - 4 tygodnie po terminie płatności Faktura w kolorze CZERWONYM - powyżej 4 tygodni po terminie płatności 19. FAKTURA KORYGUJĄCA W celu wygenerowania faktury korygującej należy wejść w DOKUMENTY i z listy wybrać SPRZEDAŻ

39 Na liście dokumentów sprzedaży wyszukujemy fakturę VAT którą chcemy korygować korektą. Zaznaczamy go w linii na granatowo i weryfikujemy czy zaznaczone jest okienko z literą "Z" ( oznaczające zatwierdzenie dokumentu). Jeśli jest to będziemy mogli przejść dalej. Natomiast jeśli okienko to jest puste to należy wejść do faktury i ją zatwierdzić, zamknąć i postępować dalej. Kolejnym krokiem ( kiedy mamy pewność, że dokument został zatwierdzony i odpowiedni dokument jest zaznaczony ) jest wybranie ikony z symbolem żółtych strzałek w przeciwległych kierunkach - KOREKTA DODUMENTU Automatycznie wygeneruje się nam KOREKTA DOKUMENTU. Korekta otwiera się automatycznie w zakładce SZCZEGÓŁY POZYCJI. Należy zaznaczyć na granatowo w linii pozycję faktury, którą chcemy korygować

40 Korektą możemy zmienić cenę, stawkę VAT, ilość lub rabat. Do dyspozycji mamy pola opisane "Po" i tutaj należy wprowadzić wartości jakie mają być po dokonaniu korekty. W przypadku zwrotu towaru przez klienta w polu ilość należy wprowadzić "0" i zapisać. Program sam wyliczy różnicę. W przypadku zmiany ceny należy wpisać pożądaną cenę w pole cena netto i zapisać. Program sam wyliczy różnicę.

41 Podobnie postępujemy w przypadku korygowania rabatów i stawek VAT. Po wypełnieniu korekty i zweryfikowaniu jej poprawności w pozostałych zakładkach dokumentu wybieramy ikonę z symbolem drukarki - WYDRUK Wybieramy wzór wydruku i klikamy WYBIERZ

42 Wyświetli nam się podgląd wydruku. Po weryfikacji poprawności należy wybrać ikonkę z symbolem drukarki WYDRUK. UWAGA!!! ZATWIERDZENIE FAKTURY KOREKTY JEST OPERACJĄ NIEODWRACALNĄ!!! ZATWIERDZENIE TEGO DOKUMENTU ZABLOKUJE JEGO EDYCJĘ!!! 20. FAKTURA ZALICZKA W celu wystawienia faktury zaliczki należy wejść w DOKUMENTY i z listy wybrać SPRZEDAŻ

43 Otworzy się okno lista dokumentów sprzedaży,gdzie pojawiać się będą wystawione już dokumenty sprzedaży. W celu wystawienia nowej Faktury Zaliczki należy w górnej części okna wybrać ikonę - NOWY DOKUMENT. Otworzy się okno dokumenty sprzedaży. W zakładce NAGŁÓWEK wypełnione mają być następujące pola: Typ dokumentu - podpowiadany jest dokument oznaczony jako domyślny. Systemowo zdefiniowana jest Faktura VAT. Tutaj należy zmienić typ na Fakturę Zaliczkę wchodząc w ikonkę z symbolem kwadracika z kropeczkami. Po wejściu do bazy dokumentów sprzedaży należy wybrać Fakturę Zaliczkę klikając ikonę WYBIERZ

44 Pozostają nam do uzupełnienia pozostałe pola: Rozliczenia VAT od - z listy należy wybrać wg jakich wartości ma być rozliczana faktura netto/brutto Numer dokumentu - podpowiada się kolejny numer nadany przez program, jeśli ma być inny należy wpisać go w małe pole obok. Data dokumentu - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Data dostawy - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Sprzedawca - domyślnie podpowiadany jest oznaczony jako domyślny wystawca (jeśli ma być inny należy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola sprzedawca wejść do kartoteki firma, podświetlić wybranego wystawcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako wystawcę wypisywanego dokumentu

45 Nabywcę wybieramy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola nabywca wchodząc do kartoteki kontrahentów. Otworzy się kartoteka kontrahentów. Należy podświetlić wybranego odbiorcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako nabywcę. W tym momencie możemy również dopisać nowego kontrahenta postępując tak jak opisano w punkcie II 2. instrukcji obsługi.

46 Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce NAGŁÓWEK automatycznie uruchomi się zakładka SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie wchodzimy w ikonę z kwadracikiem obok pola NAZWA. Lub jeśli pamiętamy identyfikator to możemy go wprowadzić w pole IDENTYFIKATOR i kliknąć ENTER na klawiaturze Po wybraniu ikony z z kwadracikiem obok pola NAZWA wejdziemy do kartoteki towarów i usług. Należy dodać pozycję ZALICZKI poprzez wybranie ikony z symbolem dyskietki - DODAJ NOWĄ POZYCJĘ. Następnie należy uzupełnić dane poniżej ( uzupełnianie danych w kartotece towarów i usług dokładnie opisano w punkcie 6. instrukcji obsługi)

47 Po uzupełnieniu danych należy zapisać je ikoną z symbolem dyskietki - ZAPISZ, a następnie wybrać do faktury ikoną WYBIERZ Po wybraniu pozycji ZALICZKI wracamy do edycji faktury do zakładki szczegóły pozycji. Należy wprowadzić cenę zaliczki, ilość oraz ewentualny rabat. Po wpisaniu pozycji z zaliczka należy wypełnić pola w zakładce PŁATNOŚCI I TRANSPORT : sposób zapłaty, typ płatności, termin płatności, transport - wprowadzamy wg ustaleń

48 Po wypełnieniu danych dotyczących płatności i transportu przechodzimy do zakładki SUMY, ZAPŁATA CZĘŚCIOWA. Pole ZAPŁACONO powinno być wypełnione kwotą tylko kiedy klient dokonał już płatności. W przypadku odroczonych form płatności pole to powinno zostać wyzerowane. Możemy następnie przejść do zakładki UWAGI jeśli chcemy umieścić dodatkowe wpisy na fakturze. Wprowadzone adnotacje będą drukowały się pod pozycjami z towarami/ usługami oraz nad podpisami osób upoważnionych do wystawiania i odbierania dokumentu. Po wypełnieniu wszystkich pól we wszystkich zakładkach należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Naciskając ikonę drukuj w górnej części okna wchodzimy do listy dostępnych wydruków i po wybraniu odpowiadającego wzoru wydruku wydrukować dokument.

49 Pojawi się podgląd wydruku i po weryfikacji poprawności dokumentu należy wybrać ikonę z symbolem drukarki WYDRUK. Operacja ta spowoduje wydrukowanie faktury zaliczki. 21. FAKTURA KOŃCOWA ROZLICZAJĄCA FAKTURĘ ZALICZKĘ Należy wejść w oknie głównym w DOKUMENTY z listy wybieramy SPRZEDAŻ Otworzy się okno lista dokumentów sprzedaży,gdzie pojawiać się będą wystawione już dokumenty sprzedaży. W celu wystawienia nowej Faktury VAT należy w górnej części okna wybrać ikonę - NOWY DOKUMENT.

50 Otworzy się okno dokumenty sprzedaży. W zakładce NAGŁÓWEK wypełnione mają być następujące pola: Typ dokumentu - podpowiadany jest dokument oznaczony jako domyślny. Systemowo zdefiniowana jest Faktura VAT. Rozliczenia VAT od - z listy należy wybrać wg jakich wartości ma być rozliczana faktura netto/brutto Numer dokumentu - podpowiada się kolejny numer nadany przez program, jeśli ma być inny należy wpisać go w małe pole obok. Data dokumentu - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Data dostawy - z kalendarza należy wybrać odpowiednią datę. Automatycznie podpowiada się data pobrana z systemu operacyjnego Windows Sprzedawca - domyślnie podpowiadany jest oznaczony jako domyślny wystawca (jeśli ma być inny należy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola sprzedawca wejść do kartoteki firma, podświetlić wybranego wystawcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako wystawcę wypisywanego dokumentu

51 Nabywcę wybieramy okienkiem w kształcie kwadratu umieszczonym obok pola nabywca wchodząc do kartoteki kontrahentów. Otworzy się kartoteka kontrahentów. Należy podświetlić wybranego odbiorcę, nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać go jako nabywcę.

52 Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce NAGŁÓWEK automatycznie uruchomi się zakładka SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie wchodzimy w ikonę z kwadracikiem obok pola NAZWA. Po wybraniu ikony z z kwadracikiem obok pola NAZWA wejdziemy do kartoteki towarów i usług. Należy podświetlić wybrany towar / usługę (na poczet których pobierana była zaliczka), nacisnąć ikonę wybierz - aby wybrać do faktury. Po wybraniu towaru / usługi wracamy do edycji faktury do zakładki szczegóły pozycji. W polu cena powinna być całkowita wartość usługi bądź towaru. Następnie należy dodać kolejną pozycję do dokumentu. W tym celu należy wybrać ikonę z symbolem białej kartki DODAJ NOWĄ POZYCJĘ.

53 Następnie należy kliknąć ikonę z kwadracikiem z kropeczkami obok pola nazwa w celu wejścia do kartoteki towarów i usług W programie systemowo zapisana została pozycja do rozliczania zaliczek - ZALICZKA POBRANA ZGODNIE Z DOKUMENTEM. Należy ją odszukać na liście towarów i usług i wybrać ikoną WYBIERZ

54 Pozycja ta zostanie wprowadzona w zakładkę SZCZEGÓŁY POZYCJI, gdzie należy uzupełnić: Drugą linię nazwy - wpisując numer faktury zaliczki Cenę - wpisująć pobraną wcześniej kwotę zaliczki. KWOTĘ POPRZEDZAMY ZNAKIEM MINUS "-" Jednostka miary - wybieramy odpowiednią Stawka VAT - wybieramy odpowiednią

55 Weryfikujemy poprawność pozostałych zakładek: PŁATNOŚCI I TRANSPORT : sposób zapłaty, typ płatności, termin płatności, transport - wprowadzamy wg ustaleń Po wypełnieniu danych dotyczących płatności i transportu przechodzimy do zakładki SUMY, ZAPŁATA CZĘŚCIOWA. Pole ZAPŁACONO powinno być wypełnione kwotą tylko kiedy klient dokonał już płatności. W przypadku odroczonych form płatności pole to powinno zostać wyzerowane. Możemy następnie przejść do zakładki UWAGI jeśli chcemy umieścić dodatkowe wpisy na fakturze. Wprowadzone adnotacje będą drukowały się pod pozycjami z towarami/ usługami oraz nad podpisami osób upoważnionych do wystawiania i odbierania dokumentu. Po wypełnieniu wszystkich pól we wszystkich zakładkach należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Naciskając ikonę drukuj w górnej części okna wchodzimy do listy dostępnych wydruków i po wybraniu odpowiadającego wzoru wydruku wydrukować dokument.

56 Na wydruku pojawi nam się informacja jaką kwotę klient powinien dopłacić. Po weryfikacji danych wybieramy ikonę z symbolem drukarki w celu dokonania wydruku dokumentu 22. FAKTURA RR W oknie głównym należy wejść w DOKUMENTY z listy wybieramy ZAKUP

57 W oknie lista dokumentów zakupu wybieramy ikonę z symbolem białej kartki DODAJ NOWĄ POZYCJĘ Otworzy się faktura RR. Ustalamy jej datę ( automatycznie podstawia się data zaciągnięta z systemu operacyjnego Windows) i weryfikujemy numer. Możemy również dopisać osobę sprzedawcę ( podpis) Firma będąca zawsze wystawcą dokumentu w fakturze RR wstawia się automatycznie w pole nabywcy. Naszym zadaniem jest wybranie sprzedawcy. W tym celu należy wejść do kartoteki kontrahentów poprzez ikonę z symbolem kwadracika z trzema kropeczkami.

58 Po wejściu do kartoteki kontrahentów odszukujemy kontrahenta na liście bądź dodajemy nowego i wybieramy go ikoną WYBIERZ do faktury.

59 Po wybraniu kontrahenta program automatycznie przeniesie nas do zakładki SZCZEGÓŁY POZYCJI gdzie należy wejść do kartoteki towarów i usług ikoną z symbolem kwadracika z trzema kropeczkami. W kartotece towarów możemy wybrać wprowadzony wcześniej towar lub dopisać nowy. W celu dopisania nowego towaru należy wybrać ikonę DODAJ NOWĄ POZYCJĘ i uzupełnić dane poniżej.

60 Po uzupełnieniu zakładki dane podstawowe należy przejść do zakładki DANE FISKALNE, RR I CN. Następnie należy wejść do bazy Funduszu Promocji Artykułów Rolno Spożywczych klikając ikonę z symbolem kwadracika z kropeczkami. W bazie Funduszy należy odszukać odpowiedniego funduszu dla wprowadzonego towaru i wybrać go ikoną WYBIERZ. Po wybraniu funduszu należy zapisać wprowadzony towar ikonką z symbolem dyskietki ZAPISZ

61 Towar zostanie wprowadzony do faktury, gdzie możemy edytować jego cenę ( automatycznie wprowadzona zostanie ta zdefiniowana podczas prowadzania towaru do kartoteki) oraz ilość. Możemy dodać kolejną pozycję do faktury poprzez wybranie ikony białek kartki DODAJ NOWĄ POZYCJĘ i postępując analogicznie jak opisano powyżej. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji towarowych uzupełniamy pozostałe zakładki. PŁATNOŚĆI I TRANSPORT sposób zapłaty, typ płatności, termin płatności oraz transport wypisujemy zgodnie z ustaleniami z klientem.

62 Zakładka DANE RR należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu potwierdzającego tożsamość. Po weryfikacji wprowadzonych danych wybieramy IKONĘ z symbolem drukarki DRUKUJ.

63 Pojawi się okno z wyborem wydruku ( faktura RR ma tylko jeden wór wydruku), gdzie wybieramy WYBIERZ. Po weryfikacji danych drukujemy dokument. 23. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA W celu utworzenia kopii bazy danych w celu ich archiwizacji należy wejść w oknie głównym w KONFIGURACJA i z listy należy wybrać KOPIA BEZPIECZEŃSTWA

64 Otworzy się okno KOPIA BEZPIECZEŃSTWA. W celu jej utworzenia wybieramy BACKUP przy informacji UTWÓRZ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA BAZY DANYCH. Program otworzy okno z możliwością wyboru lokalizacji zapisu (domyślny jest folder Moje Dokumenty). Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji wybieramy ZAPISZ. Kopia bazy danych opisuje się numerem wersji z jakiej pochodzi ( )oraz datą ( ) i godziną (19:49:03) jej utworzenia : Kopia bazy Abak Amber Demo v z dnia W kopii bazy danych znajdują się wszystkie dane wprowadzone do programu DO MOMENTU JEJ UTWORZENIA.

65 24. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW DROGĄ W celu wysyłania dokumentów i zestawień drogą mailową muszą one zostać zapisane w formacie nieedycyjnym PDF. Należy skonfigurować swój komputer pod tą funkcjonalność. Ułatwiając tą operację stworzyliśmy dla Państwa instrukcję zawartą w oknie głównym programu w zakładce INFORMACJE. Należy postępować zgodnie z informacjami tam zawartymi. 25. ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY W programie Abak Amber mamy do wyboru kilka możliwości zestawień dokumentów: zestawienie księgowe dokumentów sprzedaży zawierające: datę dokumentu, datę sprzedaży, informację czy dokument został oznaczony jako opłacony czy nie, numer dokumentu, dane nabywcy, dane sprzedawcy, poszczególne pozycje na fakturze (ich nazwy, ceny netto, rabat, ilość, wartość netto, wartość vat), tabelka podsumowująca każdą fakturę z osobna rozbijając wartości na różne stawki vat, całkowite posumowanie wszystkich faktur rozbicie sum wartości dal poszczególnych stawek vat oraz suma wartości netto, vat i brutto zestawienie szczegółowe dokumentów sprzedaży zawierające: datę dokumentu, datę sprzedaży, informację czy dokument został oznaczony jako opłacony czy nie, numer dokumentu, poszczególne pozycje na fakturze (ich nazwy, ceny netto, rabat, ilość, wartość netto, wartość vat), całkowite podsumowanie wszystkich faktur wartość netto i wartość vat zestawienie dokumentów sprzedaży (ogólne) zawierające: typ dokumentu, numer dokumentu, nazwę kontrahenta, datę dokumentu, datę sprzedaży, sumę netto, vat i brutto (całej faktury), sumę wartości netto, vat i brutto wszystkich faktur

66 W celu wykonania zestawienia dokumentów sprzedaży należy wejść w DOKUMENTY z listy wybrać SPRZEDAŻ Ot worzy się okno LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY, gdzie w górnej części okna należy wybrać ikonę WYDRUK ZESTAWIENIA Otworzy się okno LISTA DOSTĘPNYCH WYDRUKÓW, skąd wybieramy pożądany rodzaj zestawienia i wybieramy WYBIERZ

67 Pojawi się okno z wyborem filtrów ( przy każdym z zestawień identyczne): kontrahent pozwala wyświetlić dokumenty tylko jednego, wybranego kontrahenta data dokumentu od... do... - pozwala wyświetlić dokumenty za wybrany przez nas okres data dostawy od... do... - pozwala wyświetlić dokumenty wg daty dostawy za wybrany przez nas okres typ - pozwala wyświetlić dokumenty wg wybranego przez nas typu ( np. faktury vat, zaliczki, korekty itp.) status pozwala wyświetlić dokumenty robocze lub zatwierdzone Filtry możemy oznaczać dowolnie. Kilka filtrów może być włączonych równocześnie. Filtry nie muszą być włączone wtedy program wyświetla wszystko to co zostało wprowadzone do programu Po zdefiniowaniu filtrów wybieramy opcję WYBIERZ. Wyświetli się wybrane zestawienie, które możemy wydrukować ( klikając ikonę drukarki _DRUKUJ), wysłać mailem ( klikając ikonę WYŚLIJ DOK. EM -druga ikona od prawej), bądź wypublikować do PDF ( klikając ikonę EKSPORT DO PDF trzecia ikona od prawej strony). W przypadku wysyłki mailem jak również publikacji do pdf musi być skonfigurowany Państwa komputer pod tą funkcjonalność. 26. LOGO NA DOKUMENTACH W celu wstawienia własnego logo należy je przygotować wg poniższych parametrów: nazwa logo format bmp ( mapa bitowa)

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes

OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes SPIS TREŚCI Opis ikon...2 Wpisywanie wystawcy dokumentów / Konto bankowe...3 Wpisywanie kontrahenta / Historia operacji...5 Wpisywanie towaru/usługi...7 Wprowadzenie faktury zakupu - Stan magazynu / Wzory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2.

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold...4 3. Menu główne

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business

Instrukcja programu Faktura Small Business Instrukcja programu Faktura Small Business 1 / 35 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL

Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL Instrukcja programu Faktura Small Business HANDEL 1 / 40 Table of contents Wstęp... 4 O programie... 5 Możliwości programu... 5 Przydatne funkcje programu... 5 Instalacja programu... 7 Instalacja standardowa...

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo