ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania"

Transkrypt

1 ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA III ELSE.WMS Magazyn wysokiego składowania Instrukcja autorstwa ELSE Sp. j. stworzona we współpracy z kadrą wykładowców Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego

2 Cel zajęć i poruszane zagadnienia: Celem ćwiczenia jest poznanie funkcjonalności systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami magazynowania. Omówiona zostanie koncepcja magazynu wysokiego składowania oraz procesy jakie w nim zachodzą. Analizowany proces rozpoczyna się od przyjęcia zamówionych towarów do magazynu. Kolejne etapy to rozmieszczenie dostarczonych palet w lokalizacjach regałów wysokiego składowania oraz uzupełnianie lokalizacji operacyjnych (lokalizacje, z których następuje bezpośrednia kompletacja towarów). Zakończenie procesu to kompletacja towarów dla odbiorcy w oparciu o zlecenia wygenerowane w głównym systemie transakcyjnym i ich wydanie z magazynu. Wszystkie procesy magazynowe realizowane będą przy użyciu palmtopów magazynierów. Część I - koncepcja ELSE.WMS Na strukturę magazynu ELSE.WMS składa się: regały wysokiego składowania techniczne wyposażenie magazynu, maska lokalizacji (struktura koordynaty) sposób na oznaczanie lokalizacji (gniazd) w magazynie np A1-04. Litera w przedostatnim członie oznacza, czy lokalizacja o takim symbolu jest lokalizacją operacyjną (litera A) czy zapasem (inna litera niż A lub cyfra), 2

3 lokalizacje składowania typy miejsc, w których mogą być składowane towary: o lokalizacje operacyjne jednoasortymentowe (np A1-01) lokalizacje (gniazda), z których magazynierzy kompletujący pobierają towary w ilościach mniejszych niż pełne palety (tzw. podstawy). Są to najczęściej miejsca w zasięgu ich wzroku i rąk. Mają one systemowo przypisany dany towar. Inny towar w tym samym czasie nie może znaleźć się w tego typu lokalizacji, o lokalizacje operacyjne wieloasortymentowe (np A1-01) podobnie jak powyżej, to lokalizacje, z których magazynierzy kompletujący pobierają towary w ilościach mniejszych niż pełne palety. Wieloasortymentowe oznacza, że systemowo może być do takiego gniazda przypisanych wiele różnych indeksów towarowych, o lokalizacje zapasu lokalizacje regałów wysokiego składowania, które nie są na stałe przypisane do żadnego z towarów, a przyjmą każdy towar, pod warunkiem, że są puste. Innymi słowy sa to miescja, w których elastycznie możemy umieszczać towary o ile w nich jeszcze lub już żaden inny towar się nie znajduje. System ELSE.WMS będzie do nich kierował magazyniera kompletującego, gdy do wydania będą pełne palety towarów, 3

4 o obszary składowania lokalizacje wieloastortymentowe, mieszczące wiele różnych towarów w dowolnych ilościach. Są to tzw. sterty, czyli miejsca, w które kierowany jest towar kiedy np. nie ma miejsca w lokalizacjach zapasu (można sobie taką lokalizację wyobrazić jako miejsce gdzieś pod ścianą magazynu, w którym towary składowane są blokowo na paletach), o miejsca odkładcze lokalizacje, w których magazynier kompletujący pozostawia skompletowane palety gotowe do załadunku, dane podstawowe towarów dla WMS: o Lokalizacja operac. przypisanie gniazda do towaru (indeksu), który będzie w tym gnieździe składowany (lokalizacja operacyjna); o Strategia wej. sposób, według którego system WMS będzie lokował przyjmowany towar w magazynie po dokonaniu jego przyjęcia. Możliwe warianty to: Operac.,zapas,obszar system będzie proponował skierować przyjmowany towar w pierwszej kolejności do jego lokalizacji operacyjnej. Jeżeli to mu się nie uda, wówczas będzie starał się zaproponować lokalizację zapasu możliwie najbliższą lokalizacji operacyjnej. Jeżeli również to mu się nie uda, wówczas zaproponuje obszar składowania. Zapas,obszar system będzie proponował skierować przyjmowany towar do lokalizacji zapasu najbliższej lokalizacji operacyjnej tego towaru. Jeżeli to mu się nie uda, wówczas zaproponuje obszar składowania. 4

5 Obszar system zaproponuje, aby umieścić przyjmowany towar w obszarze składowania. Bez rozmieszczania system nie proponuje miejsca do umieszczenia towaru po przyjęciu towaru o Pojemność dla danego gniazda wyrażona w różnych jednostkach miary towaru np. 648 sztuk; o Limit procentowy limit procentowy zajętości lokalizacji operacynej, przy którym nastąpi uzupełnienie z zapasu (system podpowie ten towar w raporcie uzupełniania podstaw); o Lokalizacja Obszar składow. związana z towarem lokalizacja obszaru składowania; o Jednostka uzupełnienia jednostka miary towaru, w której tworzona będzie przez system propozycja uzupełnienia ilości w lokalizacji operacyjnej, o Ilość uzupełnienia ilość proponowana przez system do uzupełnienia lokalizacji operacyjnej, po przekroczeniu limitu procentowego zajętości. Ilość ta jest wyrażona w jednostce uzupełnienia; Pozostałe założenia o Jeżeli ewidencja towarów w WMS prowadzona jest z dokładnością do dat ważności, wówczas WMS może działać według zasady FEFO, o Towary mogą mieć wiele opakowań zbiorczych, z czego każde może mieć przypisany odrębny, inny kod kreskowy. Kod ten w systemie wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do identyfikacji towaru (niezależnie od rodzaju opakowania zbiorczego), o WMS pracuje zawsze w jednostkach ewidencyjnych towaru (najmniejsza niepodzielna jednostka sprzedaży). Zazwyczaj jest to sztuka lub kg, jednakże może to też być karton, paleta, czy tona. 5

6 Przykłady regałów magazynowych: Regał klasyczny (poziomy od A1-Z9): Regał z podziałem na 9 gniazd: Regał z podziałem na 25 gniazd: 6

7 Część II rozmieszczenie towarów w magazynie Opis stanowiska i zakresu obowiązków: Jesteś pracownikiem sekcji przemieszczeń towarów magazynu głównego firmy Muczo. Do Twoich obowiązków należy realizacja zleceń rozmieszczania towarów na zapasach z przyjęć, przesunięcia towarów między lokalizacjami zapasu oraz uzupełnianie podstaw czyli lokalizacji operacyjnych. Zlecenia będziesz mógł wygenerować samodzielnie lub otrzymasz je od kierownika magazynu. Przypadek biznesowy: Do magazynu przyjęto towar na paletach, zamówiony przez dział zakupów. Palety są oznaczone wewnętrznymi kodami kreskowymi i czekają przy rampach rozładunkowych na rozmieszczenie w magazynie. Dodatkowo spodziewanych jest więcej dostaw, więc należało będzie dokonać przesunięć małych palet z towarami z dużych gniazd do mniejszych. Będzie też konieczne bieżące uzupełnianie lokalizacji operacyjnych. Odwzorowanie procesu w systemie informatycznym: Kierownik Twojego magazynu pracuje w module ELSE.WMS, który uruchamia ikoną widoczną na pulpicie komputera. W dalszym kroku podaje on swój unikalny login i hasło (wprowadź login i hasło dostarczone przez wykładowcę), a po ich potwierdzeniu uzyska dostęp do aplikacji. 7

8 Gdy dotarłeś już do pracy i pobrałeś palmtopa od kierownika zmiany, w menu Start palmtopa spośród dostępnych programów wybierz aplikację OM. Po uruchomieniu aplikacja poprosi Cię o wprowadzenie swojego identyfikatora (wprowadź hasło dostarczone przez wykładowcę lub odczytaj kod kreskowy użytkownika). Gdy identyfikator okaże się prawidłowy, ukaże się ekran z dostępnymi opcjami: PZ funkcjonalność umożliwiająca utworzenie nowego dokumentu PZ do zamówienia do dostawcy, niepowiązanego dokumentu PZ lub wejść do niezamkniętego dokumentu w celu jego dalszego tworzenia; KOMPLETACJA funkcjonalność odpowiadająca za kompletację towaru (rozwinięcie tej części w dalszym etapie pracy z ELSE.ERP); KOD KRESKOWY funkcjonalność służąca do sprawdzenia parametrów towaru. Po odczytaniu jego kodu kreskowego, system wyświetli podstawowe dane towaru, jego ilości w lokalizacjach WMS oraz przeliczniki opakowań zbiorczych i kody kreskowe; ZARZĄDZAJ ZAPASAMI znajdują się tu funkcjonalności odpowiadające za realizację zleceń systemu WMS; WYMIANA BATERII aplikacja zapamiętuje ustawienia i dane do celów wymiany baterii; POWRÓT wyjście z aplikacji OM; Z dostępnym opcji menu aplikacji OM wybierz. Na nowym ekranie dostępne są dla Ciebie poniższe funkcjonalności: - narzędzie umożliwiające zażądanie z systemu WMS zlecenia przesunięcia towaru z lokalizacji zapasu do innej lokalizacji. Po podaniu adresu lokalizacji z której towar ma zostać przeniesiony, system rozpozna ten towar i umożliwi jego przesunięcie w inne miejsce. - narzędzie umożliwiające zażądanie z systemu WMS zlecenia rozmieszczenia towaru w lokalizacjach magazynowych z przyjęć. Po odczytaniu kodu BYSTRZAK Czy wiesz, że system ELSE.WMS może zawierać dziesiątki tysięcy zdefiniowanych lokalizacji, z których każda podlega bieżącej ewidencji w systemie? Dostęp do najświeższej informacji z systemu ma miejsce bezpośrednio z palmtopa magazyniera lub aplikacji Terminale Magazynowe 8

9 kreskowego palety, system podpowie gdzie najlepiej umieścić towar zgodnie z zadaną w systemie strategią wejścia. - funkcjonalność umożliwiająca zażądanie zlecenia uzupełnienia lokalizacji operacyjnej towaru nawet wówczas, gdy nie osiągnęła ona jeszcze limitu procentowego. Wprowadzając symbol lokalizacji, symbol towaru lub odczytując kod kreskowy towaru system przygotowuje zlecenie. oraz - znajdują się w nich odpowiednio zlecenia rozmieszczenia na zapasach oraz zlecenia G/D przesłane do Ciebie przez kierownika magazynu (liczba w nawiasie mówi jaka ilość zleceń aktualnie została Ci przydzielona). Aby dokonać rozmieszczenia towarów w magazynie, które znajdują się przy rampach rozładunkowych wybierz opcję. Dalej odczytaj kod kreskowy palety a gdy okaże się prawidłowy, system pokarze ekran zlecenia z podpowiedzią lokalizacji, w którym najlepiej będzie umieścić przyjęty towar. Podpowiedziana też zostanie ilość towaru jaka znajduje się na odczytanej palecie. Jeżeli nie możesz umieścić tej palety w miejscu, które podpowiedział system, pod przyciskiem zaproponuje kolejną. system MEMO: zapisz adres lokalizacji, w której umieściłeś towar. Przyda Ci się w dalszej pracy Gdy jesteś pewny, że wszystkie parametry zlecenia są podane prawidłowo, użyj przycisku (jest to przycisk zatwierdzający zlecenie i określający, że lokalizacja z której towar został zabrany pozostaje zajęta. W systemie zostało przyjęte założenie, że techniczne lokalizacje przyjęcia, braki oraz reklamacje są zawsze zajęte. Przy realizacji zleceń dostępny jest jeszcze przycisk [OK PUSTA], które również zatwierdza zlecenie i niesie ze sobą informację, że lokalizacją źródłowa jest pusta). 9

10 Część III przesunięcia towarów między lokalizacjami Gdy towary z przyjęć zostały już rozmieszczone w magazynie, przyszedł czas abyś przesunął palety z towarami z jednej lokalizacji do innego. Z menu głównego aplikacji OM wybierz ponownie [Zarządzanie zapasami] a następnie opcję. System poprosi Cię teraz o podanie adresu lokalizacji, z której chcesz pobrać towar do przesunięcia. Podaj adres lokalizacji i potwierdź przyciskiem [OK]. Po sprawdzeniu podanej lokalizacji, system wyświetli informacje na temat towaru, który w niej się znajduje. Wprowadź lokalizację, do której chcesz przenieść towar i zatwierdź zlecenie przyciskiem lub w zależności, czy zabrałeś cały towar z lokalizacji źródłowej, czy jednak coś w niej jeszcze pozostało. Część IV uzupełnianie podstaw, czyli zlecenia góra/dół Rozmieściłeś już przyjęte towary w magazynie, przesunąłeś je między lokalizacjami, a teraz czas na jeden z ważniejszych procesów magazynowych, czyli uzupełnianie lokalizacji operacyjnych. Ważność tego procesu wynika przede wszystkim z faktu, że towar niedostępny w prosty sposób do kompletatora może powodować znaczne wydłużenie procesu wydania towaru lub nawet brak wydania tego towaru. Z menu głównego aplikacji OM wybierz ponownie [Zarządzanie zapasami] a następnie opcję W narzędziu tym należy zidentyfikować towar i jogo lokalizacja operacyjna, którą chcesz uzupełnić. W tym celu możesz podać jeden z trzech parametrów: 1) Wprowadzić symbol lokalizacji operacyjnej, przy której się znajdujesz a system automatycznie zidentyfikuje towar, który jest do niej przypisany, 2) Wprowadzić symbol towaru, 3) Odczytać kod kreskowy towaru, Wprowadź jeden z parametrów a następnie potwierdź przyciskiem [OK].. 10

11 Po zidentyfikowaniu towaru i lokalizacji operacyjnej, system podpowie lokalizację zapasu, z której najlepiej pobrać towar do uzupełnienia oraz jego ilość. W Pobierz towar z lokalizacji widać skąd należy uzupełnić podstawę. Jeżeli stwierdzisz, że podpowiedziana przez system lokalizacji nie może zostać wykorzystana, możesz użyć przycisku. Jeżeli w magazynie znajduje większa ilość towaru, którego podstawę chcesz uzupełnić, wówczas system podpowie jej lokalizację. Wskaż lokalizację, z której chcesz pobrać towar i zatwierdź zlecenie przyciskiem lub w zależności, czy zabrałeś cały towar z lokalizacji źródłowej, czy jednak coś w niej jeszcze pozostało. 11

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA I WPROWADZENIE DO PRACY W SYSTEMIE ELSE.ERP Instrukcja autorstwa

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 22 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WSB/LOG/2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DLA GASTRONOMII

SYSTEM DLA GASTRONOMII Zarządzanie restauracją 1 SYSTEM DLA GASTRONOMII eboss Spis treści 2 Instalacja komponentów... 4 Pierwsze uruchomienie programu... 6 Licencja... 11 Pierwsze logowanie do programu... 13 Kartoteki... 15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo