PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY TECHNOLOGICZNE"

Transkrypt

1 PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka personelu - projekt technologiczny PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Jarosiński Październik 2008 _ TOMEK JAROSINSKI PROJECT OFFICE WARSZAWA, UL. NA UBOCZU 12/66, TEL.KOM

2 SPIS TREŚCI 1.Dane ogólne. 2.Program użytkowy. 3.Opis procesów technologicznych. 4.Zatrudnienie. 5.Wytyczne dla branż projektowych Wytyczne architektoniczno-budowlane Wytyczne do projektu wod.-kan Wytyczne instalacji wentylacji 5.4. Wytyczne do projektu centralnego ogrzewania 5.5. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej 5.6. Wytyczne przeciwpożarowe Wytyczne bhp Wytyczne sanepid. 6.Wykaz wyposażenia technologicznego. 7.Rozmieszczenie urządzeń technologicznych rysunek skala 1:50

3 1.0.Dane ogólne. 1.1.Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy i przystosowania do współczesnych wymogów oraz norm istniejącej stołówki personelu w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Łączna powierzchnia zaplecza gastronomicznego wynosi ok. 218 m2, średnia wysokość pomieszczeń 3, Materiały wyjściowe do opracowania. - podkłady architektoniczne w skali 1:50, - wytyczne Inwestora zawarte w programie funkcjonalnym modernizacji obiektu. - wytyczne Użytkownika - przepisy BHP i SAN-EPID. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz.690, z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (DZ.U. Nr 171, poz. 1225) 2.0. Program użytkowy Zakres działalności. W obiekcie podawane będą posiłki obiadowe oraz śniadania. Przewiduje się produkcję ok. 250 posiłków obiadowych dziennie. W godzinach pracy, poza okresem wydawania śniadań i posiłków obiadowych, ciąg wydawczy będzie pracował jako bufet serwujący napoje zimne oraz gorące, a także przygotowywane na zapleczu kanapki oraz sałatki. Przewiduje się możliwość sprzedaży artykułów konfekcjonowanych (chipsy, paluszki, batony itp.) Przyjęto następujące założenia technologiczne: produkcja potraw odbywać się będzie w oparciu o pełny asortyment surowców 2

4 mięso oraz ryby będą dostarczane w postaci elementów kulinarnych, w opakowaniach chroniących przed zanieczyszczeniem, większość towarów będzie dostarczana na bieżące potrzeby, bez konieczności dłuższego ich magazynowania, desery będą dostarczane w postaci gotowych wyrobów Opis procesów technologicznych. W obiekcie będą występowały następujące czynności technologiczne: - przyjęcie surowców, półproduktów i towarów handlowych - magazynowanie surowców, półproduktów i towarów handlowych - pobieranie surowców i półfabrykatów z magazynu do produkcji - obróbka surowców i przygotowanie półproduktów - obróbka termiczna półfabrykatów - ekspedycja potraw oraz zwrot brudnych naczyń - zmywanie naczyń i usuwanie odpadów. Surowce dostarczane do obiektu będą sprawdzane pod względem ilościowym i jakościowym oraz magazynowane w pomieszczeniach magazynowych lub kierowane bezpośrednio do dalszej obróbki. W obiekcie przewidziano następujące magazyny: Magazyn artykułów suchych i pakowanych wyposażony w regały ze stali nierdzewnej oraz trzy szafy chłodnicze do przechowywania wędlin, serów i nabiału. Komora chłodnicza wyposażona w regały ze stali nierdzewnej do przechowywania opakowanych surowców wymagających obniżonej temperatury Komora mroźnicza wyposażona w regały ze stali nierdzewnej Szafę chłodniczą do magazynowania jaj Magazyn warzyw i ziemniaków Magazyn dodatkowy spełniający funkcję magazynu zasobów lub magazynu napojów Owoce oraz warzywa będą poddawane obróbce wstępnej w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie zostało wyposażone w zlew 2- komorowy oraz basen do mycia warzyw, dwa stoły robocze oraz maszynę do obierania warzyw korzeniowych i ziemniaków. 3

5 Wydzielono aneks do sterylizacji jaj. Wyposażenie aneksu stanowią lodówka podblatowa, zlew 1- komorowy oraz sterylizator do jaj. Czysta obróbka surowców (warzywa, mięso, wyroby mączne) odbywać się będzie na odpowiednio oznaczonych stanowiskach pracy w pomieszczeniu kuchni głównej. Mięso oraz drób i ryby przygotowywane będą wymiennie. Stanowiska zostały wyposażone w zlewy stoły robocze oraz maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa. Dodatkowo przewidziano wydzielony aneks deserowni. Do obróbki termicznej przeznaczono urządzenia ustawione w bloku termicznym: trzon 4- palnikowy szt 2, teboret szt. 2. kocioł warzelny, patelnię, grill oraz frytownicę. Wszystkie te urządzenia znajdują się pod okapem wentylacyjnym. Dodatkowo do obróbki termicznej przewidziano istniejący piec wielofunkcyjny 10x GN 1/1. Przygotowane posiłki będą wydawane w ciągu wydawalniczym. Do wydawania posiłków gorących przewidziano bemar 4x GN 1/1. Do eksponowania artykułów wymagających chłodzenia (sałatki, kanapki, desery) przewidziano witrynę chłodniczą. Brudne naczynia będą zwracane przez konsumentów do specjalnych wózków półkowych ustawionych na sali lub bezpośrednio poprzez okno podawcze do pom. zmywalni naczyń. Należy przewidzieć odpowiednią ilość wózków, tak aby zapewnić możliwość zwrotu naczyń bez konieczności rotacji wózków. Mycie naczyń odbywać się będzie w profesjonalnej maszynie z funkcją wyparzania. Dodatkowo przewidziano maszynę do mycia szkła. Po umyciu naczyń myte będą wózki transportowe. Czyste naczynia magazynowane będą w szafach przelotowych Usuwanie odpadków. W obiekcie przewiduje się minimalne ilości odpadów poprodukcyjnych. Odpady pokonsumpcyjne w większości będą eliminowane poprzez młynek koloidalny zamontowany pod zlewem w pomieszczeniu zmywalni naczyń. Pozostałe odpady (kartony, puszki) będą usuwane do komory śmieciowej zlokalizowanej przy obiekcie Zatrudnienie W obiekcie zatrudnionych będzie 6 pracowników. Szatnia dla pracowników znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu. Dla każdego z pracowników została przewidziana niezależna, dwudziałowa szafka pracownicza. W części pomieszczenia szatni przewidziano aneks socjalny przeznaczony do spożywania posiłków. Aneks został wyposażony w zlew 1- komorowy oraz stolik kuchenny. 4

6 Wszystkie pomieszczenia pracy ciągłej (powyżej 4h) posiadają doświetlenie poprzez świetliki dachowe WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH 5.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane. - Ściany i sufity powinny być wykonane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego. - We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalniach ściany należy wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do wysokości min. 2m. - Korytarze do wysokości 1,6m powinny posiadać powierzchnię łatwo zmywalną. - Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. - Styki ścian i podłóg zaleca się wykonać jako zaokrąglone, łatwe do utrzymania w czystości. Należy też przewidzieć cokoliki o wysokości 100 mm wykonane z tego samego materiału co posadzka. - Na traktach komunikacyjnych należy zastosować odboje. - Podłoga w części produkcyjnej powinna być gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nie śliska i łatwa do utrzymania w czystości, zaś w pomieszczeniach socjalnych również ciepła. - Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejściach do urządzeń technicznych powinny być trwałe, nienasiąkliwe, nie śliskie i łatwo zmywalne. - W miejscach uzasadnionych technologicznie podłogi powinny posiadać kratki ściekowe z zamknięciem wodnym oraz wstępnymi łapaczami odpadków. - Drzwi zewnętrzne do magazynów i zaplecza produkcyjnego powinny być niepalne, stalowe lub z wkładką stalową do wysokości 30 cm ponad powierzchnię posadzki, osadzone w niepalnej futrynie. - W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie powinny znajdować się rewizje, przewody wod.-kan. powinny być szczelnie obudowane Wytyczne do projektu wod.-kan. Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory 5

7 odcinające Zapotrzebowanie wody. Zapotrzebowanie na cele technologiczne : Ilość wydawanych posiłków ok. 250 zatem: 250 x 30 l/porcję = 7.5 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Zapotrzebowanie na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania ok. 218m 2 Ilość zmywań na dobę 2 zatem: 1,5l/m 2 x 218 x 2 = 0,65 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Zapotrzebowanie wody na cele socjalne (tylko personel gastronomiczny): Przewiduje się zatrudnienie 6 osoby. 6 x 60 l = 0,36 m 3 /dobę Zapotrzebowanie wody ogółem wynosi 8,51 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Ścieki. Ilość ścieków technologicznych określa się przy założeniu, że stanowić one będą 95% wody dla celów technologicznych i 100% wody dla celów porządkowych i socjalnych pracowników. (7.5 x 0,95) + 0,65 + 0,36 = 8,1 m 3 /dobę Tłuszcze. Zawartość tłuszczu w 1 m 3 ścieków technologicznych wynosi ok. 0.1 kg. Zawartość tłuszczu w ogólnej ilości ścieków technologicznych wynosi ok. 0,81 kg/dobę Wytyczne ogólne do projektu wodno-kanalizacyjnego. Instalacje wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi PN. - W obiekcie powinno się używać wody spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. - W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzające wodę powinny być kryte w obudowie. 6

8 - Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do urządzeń technologicznych (zgodnie z DTR), oraz do przyborów sanitarnych i zaworów ze złączką do węża. - Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty. - W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w obudowie. - Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji przez wpusty podłogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B /AZ1 z marca 1999r). - Ścieki z kuchni, przygotowalni oraz zmywalni naczyń (przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej) powinny być odprowadzone do instalacji kanalizacji technologicznej - tłuszczowej, wyposażonej w urządzenia do odtłuszczania ścieków. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków powinny być usytuowane w odległości minimum 5 m od okien i drzwi lub w oddzielnych pomieszczeniach poza obszarem kuchni. - Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalniach należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych kuchni i zmywalni powinna wynosić min. 100 mm. - Należy zastosować zawory antyskażeniowe na instalacji doprowadzającej wodę ciepłą i zimną do urządzeń technologicznych takich jak piece konwekcyjnoparowe oraz zmywarki Wytyczne do projektu wentylacji. - Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły tzn. o zmniejszonej wydajności poza godzinami pracy (0,5 wymiany/h). Pełna wydajność działania wentylacji powinna być osiągnięta godzinę przed rozpoczęciem pracy i zakończona godzinę po zakończeniu pracy. - Przewody wentylacyjne muszą być tak zaprojektowane, aby umożliwiać okresowe wykonanie ich oczyszczenia. - Oprócz wentylacji ogólnej należy uwzględnić okapy zaprojektowane nad urządzeniami termicznymi. 7

9 - Okapy powinny być wykonane z materiału niepalnego, odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci. Dolna krawędź okapu powinna znajdować się na wysokości 2,0 m nad podłogą. Okap powinien być wyposażony w łatwe do wyjęcia i umycia łapacze tłuszczu (filtry). - Oprócz okapów należy przewidzieć wywiew ogólny w celu usunięcia zanieczyszczeń wydostających się spod okapów. W przypadku pracujących wyciągów konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, rekompensującej ilość powietrza wyciąganego. - W strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa niż 0,25 m/s. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. Nazwa pomieszczenia Orientacyjna ilość wymian / h Magazyn artykułów suchych i pakowanych 3-5 Magazyn warzyw 3-5 odprowadzenie zysków ciepła od agregatu chłodniczego (z Mroźnia oraz komora chłodnicza przestrzeni nad komorą) Magazyn dodatkowy 3 Przygotowalnia wstępna warzyw 5-7 Deserownia 7-10 Kuchnia główna Zmywalnia naczyń stołowych

10 Ostateczną Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach należy obliczyć na podstawie zysków ciepła i wilgoci od urządzeń oraz ludzi Ogrzewanie. - Nie należy stosować grzejników z rur żebrowych. - Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny być prowadzone przewody centralnego ogrzewania, powodujące niezorganizowane zyski ciepła Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej. - W projektowanym obiekcie energię elektryczną należy przewidzieć dla celów oświetleniowych i technologicznych. - Oświetlenie nad stanowiskami pracy powinno być rozmieszczone równomiernie, nie powodując zacienienia. - Stosowane oświetlenie powinno zapewnić właściwe oddawanie barw w celu uniknięcia jej pozornej zmiany przez potrawy. - Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadać szczelne oprawy ze względu na mycie pomieszczeń wodą. - W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna być hermetyczna. - Współczynnik wykorzystania urządzeń wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy. - Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR urządzeń. - Należy zapewnić oświetlenie na poziomie 500lx w pomieszczeniach pracy i 200lx w pozostałych pomieszczeniach Wytyczne przeciwpożarowe. - Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. - Warunki ewakuacji powinny zapewnić możliwość dwukierunkowego wyjścia z sal restauracyjnych oraz ewakuacji z zaplecza gastronomicznego. - Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami ochrony przeciwpożarowej Wytyczne BHP. 9

11 - Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta urządzeń. - Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualnie obowiązujące znaki bezpieczeństwa. - Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń na podstawie DTR. - Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów sanitarno-higienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. - Urządzenia technologiczne należy wyposażyć w instrukcję BHP znajdującą się w widocznym dla obsługi miejscu Wytyczne san-epid - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanepid. - Sprzęt i środki używane do sprzątania, mycia i dezynfekcji przechowywane będą w wydzielonym aneksie porządkowym. - Przy umywalkach należy przewidzieć dystrybutor do mydła w płynie i jednorazowych ręczników. - Niezbędnym jest, aby w obiekcie znajdowała się prawidłowo wyposażona apteczka. 10

12 6.0. Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia Wymiary Szt. Moc Nap. Woda zimna jedn. cena netto Woda ciepła Odpływ kw V III Trzon 4- palnikowy, gaz 800x700x ,6 gaz 2 Element neutralny, otwarty 400x700x Grill 400x700x , Frytownica 400x700x Patelnia el. 800x700x , /4``, h=5 cm 3/4``, h=5 cm do odpływu liniowego lub kratki ściekowej Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast 6 Kocioł warzelny 800x700x LINIA Okap centralny 2700x1800x ,3 230 DM Taboret gazowy 600x650x ,6/gaz gaz Stalgast Okap przyścienny 1800x800x ,2 230 DM Bateria prysznicowa 1 11 Piec konwekcyjno parowy 10x GN 1/1 (istniejący) 1200x1050x ist.(ok.. 15) 400 3/4``, h=5 cm 3/4``, h=60 cm 3/4``, h=5 cm z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 GASTRO MEDIA DM3261 LAINOX (2008)

13 12 Okap przyścienny 1400x1200x , Szafa przelotowa 1200x700x Stół roboczy 1300x700x Zlew 1- komorowy ind. 1400x700x Stół chłodniczy 1320x700x , Regał 950x550x Stół roboczy 2000x600x Zlew 1- komorowy 1400x600x Stół roboczy 1400x700x Zlew 1- komorowy 1600x600x850 1 Umywalka 22 Brak jednej ind Wózek gastronomiczny 600x500x Basen 1200x600x Regał ociekowy 1000x600x Regał ociekowy 950x550x h=65cm (+ h=70cm (+ h=70cm (+ h=70cm (+ h=65cm (+ h=70cm (+ h=40cm h=40cm h=40cm h=30cm h=20cm DM3601 DM3309 DM3104 DM3202 DM94002 DM3319 DM3104 DM3202 DM3104 DM3202 DM3253 DM3402 DM3235 DM3320 DM3320

14 h=70cm (+ 27 Zlew 1- komorowy 1300x700x850 1 h=40cm 28 Stół roboczy 1000x700x Mikser 400x450x ,3 230 Stalgast Maszyna wieloczynnościowa z misą o poj. 30l.z kompletem GASTRO 30 przystawek 670x630x , MEDIA 31 Stół roboczy 1400x600x Szafa chłodnicza 800x770x , Witryna chłodnicza 1320x600x , Element neutralny z szafką 1000x700x Lada sałatkowa, zabudowana 1420x700x , Element neutralny 900x700x /4``, h=10 cm do kratki ściekowej 37 Bemar stacjonarny z szafką, wodn 1425x700x , Kasa ind. 1 0, Dystrybutor do tac i sztućcow 850x600x Pojemnik na odpady śr. 445, h= Stół roboczy z otworem na odpady 1500x600x Młynek koloidalny śr. 320, h= , Stalgast h=70cm (+ 43 Zlew 1- komorowy 1200x600x850 1 h=40cm DM3202 DM3104 Agreco DM3104 DM92001 DM3415 DM3228 DM (20 08)

15 44 Maszyna do mycia szkła 600x600x /4``, h=60 cm do kratki ściekowej 300x300 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN GASTRO 100 MEDIA Hoonved 6500 (2008) 45 Maszyna do mycia naczyń - kapturowa 735x749x Stół odstawczy 800x600x Regał magazynowy 1200x700x Zlew porządkowy 600x600x Szafa zamykana 400x600x /4``, h=60 cm h=20cm (+ h=20cm (+ do kratki ściekowej 300x300 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN GASTRO 100 MEDIA h=5cm Hoonved DM (2008) 50 Obieraczka do ziemniaków 470x460x ,55 230/ Stół roboczy 1200x700x Basen 1200x700x /4``, h=60 cm h=70cm (+ do kratki ściekowej 300x300 h=20cm Lozamet DM3104

16 53 Regał magazynowy 1200x700x Szafa chłodnicza 800x770x , h=70cm (+ h=40cm 55 Zlew 1- komorowy 1100x700x Lodówka podblatowa 550x550x , Sterylizator do jaj 360x420x ,4 230 Stalgast 58 Szafka szatniowa 500x400x Stolik socjalny 1400x600x Regał magazynowy 700x700x Regał magazynowy 1000x400x Komora chłodnicza z agregatem istniejąca 63 Komora mroźnicza z agregatem istniejąca 64 Szafa chłodnicza na napoje 600x600x , Regał ekspozycyjny z szafkami ind. 1 DM3202 DM3319 DM Ekspress do kawy 740x520x Zlew 2- komorowy 1200x700x Pień do mięsa 600x600x Wilk 320x480x , Maszyna do rozdrabniania warzyw 210x300x , Krajalnica uniwersalna 670x580x , Wózek na tace, obudowany 750x450x /4``, h=60 cm h=70cm (+ h=40cm GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA Presto WM MAGA (2008) 5300 (2008)

17 73 Zlew socjalny" zatapiany" 400x400x Stolik kuchenny z szafką 1500x600x Aparat ciśnieniowy do mycia wózkó 400x200x , /4``, h=150 cm h=70cm (+ 3/4``, h=150 cm h=40cm do kratki ściekowej Karcher 600 (2008) Uwaga! Wszystkie wymiary należy skorygować po wykonaniu prac budowlanych. Szczegóły instalacyjne należy skonsultować z firmą wyposażającą obiekt w urządzenia gastronomiczne. elementy bezpośrednio wskazane w "Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia" elementy zalecane do prawidłowej pracy kuchni - (w "Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia" zasygnalizowane tematycznie)

EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 86-050 SOLEC KUJAWSKI. gpvt@neostrada.pl OBIEKT LOKALIZACJA

EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 86-050 SOLEC KUJAWSKI. gpvt@neostrada.pl OBIEKT LOKALIZACJA OBIEKT LOKALIZACJA EGZ. NR 1 KOMPLEKS SZKOLNY W SOLCU KUJAWSKIM SOLEC KUJAWSKI DZ. NR 2472 INWESTOR GMINA SOLEC KUJAWSKI, UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1

Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1 Spis treści: 1. Dane ogólne. 2. Opis technologii. 3. Wytyczne dla branż projektowych. 4. Wykaz urządzeń technologicznych z wytycznymi Tabela nr 1 1.Dane ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 2. Zatrudnienie 3. Określenie pomieszczeń gastronomii 4. Opis zasadniczych pomieszczeń 5. Wyposażenie 6. Dane ogólne do wytycznych branżowych II. TABELA Nr 1

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków

Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Projekt dla Hotelu Qubus - Kraków Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1091,8 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] 86,3 Moc Elektryczna [kw] 323,09 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 7,9 Ilość wody zimnej [m3/dobę]

Bardziej szczegółowo

Hotel Novotel - Wrocław

Hotel Novotel - Wrocław Hotel Novotel - Wrocław Wykaz urządzeń L.p. Szt. Nazwa urządzenia 1.0 Kuchnia 1.1 1 Umywalka z wyłącznikiem kolanowym 1.2 1 Szafa mroźnicza 1.3 1 Regał ociekowy, półki przestawne 1.4 1 Regał ociekowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa

PROJEKT BUDOWLANY. Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie. Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont kuchni w Domu Kultury w Garzynie ADRES: Dom Kultury, Garzyn, ul. Jesionowa BRANśA: TECHNOLOGIA INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie Ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Hotel Heveliusz - Gdańsk

Hotel Heveliusz - Gdańsk Hotel Heveliusz - Gdańsk Wykaz urządzeń - Parter lp Opis wymiar Ilość WxDxH [mm] Kuchnia Główna 1 Stół z szafką 2000x700x850 1 2 Ekspres do kawy z dwoma termosami o pojemności 6 litrów 483x508x966 1 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH KUCHNI I ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO INWESTOR: USŁUGI GASTRONOMICZNE I CATERINGOWE PAWEŁ OBORSKI ul. KRZEMIENICKA 3/8 45-401 OPOLE NIP: 754-115-67-40 ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów

Projekt technologii kuchni. Dane inwestora: Adres budowy: Zespół projektowy: Gmina Wiązów Pl. Wolności Wiazów Projekt technologii kuchni do projektu budowlanego Rozbudowy Gminnego Zespołu Szkół w Wiązowie Dane inwestora: Gmina Wiązów Pl. Wolności 37 57-120 Wiazów Adres budowy: Wiązów Ul. 1-go Maja 31 Dz. nr 9/2

Bardziej szczegółowo

Ilość Moc Napięcie. zakończone zaworem 1/2, gniazdo 400V 3 Szuflada z separatorem CF 1 Magazyn warzyw

Ilość Moc Napięcie. zakończone zaworem 1/2, gniazdo 400V 3 Szuflada z separatorem CF 1 Magazyn warzyw 9.0.WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO. Ilość Moc Napięcie Lp. Wyszczególnienie Typ Gabaryty w mm szt. jedn. zasilania Gaz Wod-kan Dane techniczne Dług. Szer. Wys. kw V KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RZUT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12

Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Myślenice, 21.11.2012r. Szczegółowa specyfikacja Technologia gastronomiczna ZP-11/10/12 Zestawienie urządzeń pracowni technologicznych 20 21 22 46 49 71 72 91 0.33.2 0.33.3 0.33.4 0.45.22 0.45.25 0.47.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR18 W PULAWACH UL. C.K. NORWIDA 32a LOKALIZACJA : Miejskie przedszkole nr18 Puławy ul. C.K. Norwida 32a INWESTOR: ZARZĄD INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne

Zaplecze gastronomiczne w hotelu. Centrum Hotelowo Konferencyjne Autor opracowania: Biuro Projektowe Kuchni Profesjonalnej ADAM RZĄDKOWSKI 05-500 Piaseczno, ul. Strusia 6a/27; Tel. +48 663 446 224; e-mail: biuro@gastro-technologia.pl www.gastro-technologia.pl Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II

ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II OBIEKT: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR - ETAP II PROJEKT TECHNOLOGII KAWIARNII INWESTOR: Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Opracował:

TECHNOLOGIA. Opracował: TECHNOLOGIA Opracował: Wrzesień 2010 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Materiały wyjściowe 2. Program użytkowy 3. Układ funkcjonalny pomieszczeń 4. Zestawienie powierzchni 5. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Data opracowania 09. 2009

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7. Data opracowania 09. 2009 TEMAT OBIEKT INWESTOR PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30 GMINA MIEJSKA RUMIA 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 FAZA PROJEKTU PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej

Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej Koncepcja technologii zaplecza kuchennego Zespołu Gastronomicznego Politechniki Gdańskiej 1.0 Materiały wyjściowe - podkład architektoniczny - uzgodnienia z Inwestorem - Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNOLOGICZNA P R O J E K T OBIEKT: KUCHNIA SZPITALNA, STOŁÓWKA DLA PRACOWNIKÓW, KUCHENKI ODDZIAŁOWE ADRES: Szpital Powiatowy w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne

Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne. Centrum Hotelowo - Konferencyjne Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne Centrum Hotelowo - Konferencyjne L.P. Nazwa Detale instalacyjne R z u t p a r t e r u 1.0 Przedmagazyn 1.1 Waga pomostowa (1-150kg) *Gniazdo wtykowe

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go Listopada

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y P R O J E K T T E C H N O L O G I C Z N Y obiekt Przebudowa kuchni wraz z zapleczem magazynowym i socjalnym w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie adres Marianowo 7 18-421

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

WYKAZ WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYPOSAśENIE BUDYNKU NR Lp. Nr Nazwa Ilość Pomieszczenie Pojemnik na papier toaletowy 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /./.3 / 2 2 Szczotka do wc 2 Łazienki / 0.2/ 0.6 / 0.7 /.3 /.4 /.8 /.9 /.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18 BUDOWLANEGO: W JANKOWICACH ZAMIERZENIE BUDOWLANE: DZIAŁ śywienia LOKALIZACJA: JANKOWICE UL. KASZTANOWA NR 7 DZIAŁKI NR 2883/17, 2884/17,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI

PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI PROJEKT TECHNOLOGIA KUCHNI obiekt; Szkoła Podstawowa Koleczkowo adres: Koleczkowo dz nr 271/3 ul. Wejherowska obręb Koleczkowo gmina Szemud, powiat wejherowski projektant mgr inż Wanda Łapińska sprawdził

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys.

Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012. Wykaz wyposażenia. dł. szer.wys. Nr sprawy: OPS/ODP/340/3/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia szt Wymiary dł. szer.wys. Opis Kuchnia główna 0.09 1 Stół do pracy 1 800x600x850 Stół wykonany na 4 nogach ze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Torzymiu

Urząd Miejski w Torzymiu BGN-II-341-4/06 Torzym, dn. 2006-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POWYŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI

CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KUCHNI w Przedszkolu 3 oddziałowym w Leśnej 171 Adres - Przedszkole - LEŚNA 171 BranŜa - TECHNOLOGIA KUCHNI Inwestor: - DYREKCJA Przedszkola Opracował

Bardziej szczegółowo

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE

PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE 4 OPIS TECHNOLOGICZNY PORADNIA REHABILITACYJNA W SZPITALU W SZUBINIE NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Mickiewicza 7 Nakło/ Notecią 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie

WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA. uwagi - odniesienie WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNIA L. p Nazwa pom nr Opis j.m. iloś ć 1 przygotowanie wstępne 2 przygotowanie wstępne 3 przygotowanie wstępne 4 przygotowanie wstępne 5 przygotowanie wstępne 6 przygotowanie wstępne

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6

Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 Wykaz wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6 L.P. Szt. Nazwa Model Produce nt/dost awca W y m i a r y Długość

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie EGZ. NR 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie

Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie EGZ. NR 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Lesznie Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie inż. Andrzej Suseł ul. Maltańska 4 64-100 Leszno tel. 605 366 315 e-mail: andrzejsusel@op.pl -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.

CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow. RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. CENTURUM PROJEKTOWE MIASTO PROJEKT 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51; tel.+48 17 85 20 600, fax. +48 17 85 20 611; e-mail: info@rarr.rzeszow.pl PRZEDMIAR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia

MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA 3, 62-002 SUCHY LAS. Inwestor: Obiekt: Adres: ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ. branża: technologia Inwestor: Obiekt: MACHURA BROS CORPORATION SP.J UL. PODJAZDOWA, 6-00 SUCHY LAS ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI ZAKŁADOWEJ Adres: UL. MAŁACHOWSKIEGO 10, POZNAŃ branża: technologia podpis: projektował: inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1: Wykaz wyposażenia technologicznego.

Tabela nr 1: Wykaz wyposażenia technologicznego. Para IV PIĘTRO Szatnia personelu + aneks socjalny 1 Szafka szatniowa dwudzielna 5 350x490x1800 2 Zlew 1-komorowy typu domowego z szafką + bateria sztorcowa 1 800x500x850 3 Czajnik bezprzewodowy 1 ind.

Bardziej szczegółowo

Warunki dzierżawy STOŁÓWKA

Warunki dzierżawy STOŁÓWKA Warunki dzierżawy STOŁÓWKA I. Przedmiot dzierżawy Przedmiotem dzierżawy jest część gastronomiczna Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego PIWet- PIB, zlokalizowana na terenie PIWet- PIB w Puławach,

Bardziej szczegółowo

W załączeniu do ogłoszenia: Formularz ofertowy.

W załączeniu do ogłoszenia: Formularz ofertowy. Piekary Śląskie, 18.04.2011 r. Ogłoszenie W związku rozpoczęciem przez Spółkę Cywilną Beata Zdebel, Arkadiusz Zdebel w Piekarach Śląskich realizacji projektu p.t.: Zakup wyposażenia restauracji oraz zaplecza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

ZAPLECZE KUCHENNE PRZEDSZKOLA 3 - ODDZIAŁOWEGO

ZAPLECZE KUCHENNE PRZEDSZKOLA 3 - ODDZIAŁOWEGO 1 TEMAT: ZAPLECZE KUCHENNE PRZEDSZKOLA 3 - ODDZIAŁOWEGO ADRES: ZAMIENIE, GMINA LESZNOWOLA DZIAŁKA NR EW.34 BRANŻA: TECHNOLOGIA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: URZĄD GMINY LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Załącznik nr 2 do protokołu inwentaryzacyjno zdawczo - odbiorczego Wyposażenie pokoi L.P. Wyposażenie Ilość. Łóżko (rama + dno) z materacem sprężynowym 50 2. Szafka nocne zamykana z kluczykami 5. Stolik

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v

Wyposażenie kuchni. gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) napięcie/v lp nr rys.. 2.2 nazwa Stół z szafkami otwartymi i szufladami Bemar ilość sztuk moc jed/kw gabaryty/dług/ głęb/wys (cm) 3.3 Umywalka 30/30/2 4.4 Szafa przelotowa 00/0/40. Wózek kelnerski 4 9//90 napięcie/v

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu

Załącznik nr 2 a do Regulaminu 95 7 42 40 36 56 Załącznik nr 2 a do Regulaminu L.p. Schemat Urządzenie Wymiary (mm) szer. x gł. x wys. Ilość szt. Kabina prysznicowa 900x900x2000 2 36 Miska ustępowa podwieszana na stelażu 3x5x3 górna

Bardziej szczegółowo

OPIS wyposażenie gastronomii

OPIS wyposażenie gastronomii OPIS wyposażenie gastronomii WITRYNA CHŁODNICZA WĄSKA (przykładowo Bolarus WS-400D) półkowa wymiary 595x700x1930, Pojemność: 445 [dm3] Ciężar własny: 90 [kg], Załadowanie: 100 [kg], Ilość półek:5 Max.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Miłoszyce, 14.04.2011r. Zapytanie ofertowe nr 3/2011 na wyposażenie wraz z montażem kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Mikołajek w Miłoszycach / 4 oddziały 100 dzieci/ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI

PRZEDMIAR ROBÓT - WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI PP-U BISPROL Sp. z o.o. 04-026 WARSZAWA AL. STANOW ZJEDNOCZONYCH 51 PRACOWNIA TERENOWA 06-400 CIECHANÓW UL. ŚLĄSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT - WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

EGZ. 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Adres : 64 100 Leszno, Al. Jana Pawła II Nr 10

EGZ. 1. Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lesznie. Adres : 64 100 Leszno, Al. Jana Pawła II Nr 10 Rzeczoznawstwo Sanitarno Higieniczne Projektowanie w Budownictwie inż. Andrzej Suseł ul. Maltańska 4 64-100 Leszno tel. 605 366 315 e-mail: andrzej.susel@op.pl EGZ. 1 Obiekt : Remont bloku kuchennego w

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KUCHENNE. Produkt. Pojemność: 10 GN 1/1 Rok produkcji: KE Rok produkcji:

URZĄDZENIA KUCHENNE. Produkt. Pojemność: 10 GN 1/1 Rok produkcji: KE Rok produkcji: URZĄDZENIA KUCHENNE Kuchnia główna. Piec konwekcyjno parowy ELEKTROLUX Pojemność: 0 GN / Rok produkcji: 998 CS0 LCE4/4 Electrolux 2. 3. 4. Kocioł warzelny elektryczny Lozamet 50l Kuchnia elektryczna Kuppersbusch

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00

L.p. Nazwa Wartość w zł. 1 Budynek 1 943 418,35. L.p. Nazwa J.m. Ilość Wartość w zł 1 Obieraczka do ziemniaków-obieralnia ziemniaków i szt 1 6 588,00 Załącznik do uchwały nr... Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia... w sprawie wyposażenia w majątek m. st. Warszawy Szkoły Podstawowej Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi przy ul. Porajów 3 w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 10 W JAROSŁAWIU 2849 OBR.5 OS.KOMBATANTÓW 22 JAROSŁAW

PRZEDSZKOLE NR 10 W JAROSŁAWIU 2849 OBR.5 OS.KOMBATANTÓW 22 JAROSŁAW OBIEKT: PRZEDSZKOLE NR 10 W JAROSŁAWIU 2849 OBR.5 OS.KOMBATANTÓW 22 JAROSŁAW INWESTOR: TYTUŁ: BRANŻA: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW UL. RYNEK 1 37-500 JAROSŁAW Technologia zaplecza gastronomicznego Technologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne

Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne Wykaz wyposażenia technologicznego Zaplecze gastronomiczne Centrum Hotelowo - Konferencyjne W y m i a r y D a n e i n s t a l a c y j n e L.P. Nazwa Szt. Długość Głębokość Wysokość Moc Napięcie Gaz Woda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek: Działki o nr ew.: 3/3, 3/24, 3/26 obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Dane do charakterystyki obrotów 4. Organizacja usług 5. Aspekty techniczne 6. Oczekiwania wobec jakości usług

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska Al. Powstańców Wielkopolskich 20 NIP: 622-10-09-267; REGON: 0496533 tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 e-mail: ziminwestycje@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza, jednoskrzydłowa, półkowa V = 700 l, Q = 150 kg, zakres temperatur : +1 do +10 C BOLARUS S-711S 1

Szafa chłodnicza, jednoskrzydłowa, półkowa V = 700 l, Q = 150 kg, zakres temperatur : +1 do +10 C BOLARUS S-711S 1 LOKALU NR 00 Lp Wyszczególnienie (nazwa urządzenia, sprzętu) Witryna chłodnicza wąska, półkowa V = 00 l., Q = 0 kg, WS-0D zakres temp. + do +0 C, 0xx90 mm Ekspres do kawy wielofunkcyjny, -modułowy nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 4 do SIWZ. Lp. Wyposażenie i sprzęt Razem wartość netto w PLN. 1. Meble. Toaletka z zabudową na minibar, blat HPL Projekt pod tytułem Wioska wakacyjna Boszkowo, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Turystyka, Schemat I -

Bardziej szczegółowo

Gaz. [mm] jedn. jednostk. całkowity jednostk. całkowita [V]

Gaz. [mm] jedn. jednostk. całkowity jednostk. całkowita [V] [kw] PARTER - Pracownia obsługi konsumenta [stołówka] Magazyn odpadów 1 Pojemnik na odpadki 4 wyposaŝenie słuŝ porządkowych Magazyn opakowań zwrotnych 1 Paleta magazynowa 4 1200x800x150 2 Basen + bateria

Bardziej szczegółowo

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul.

Projekt technologii kuchni. Budynek uŝyteczności publicznej na parceli nr 1486/153 w Skrzyszowie Godów, ul. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt technologii kuchni NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 174 ul. Markowska 8 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość. Zestawienie zakupywanego sprzętu

Inwestujemy w Twoją przyszłość. Zestawienie zakupywanego sprzętu VERTIGO Steinhoff-Gabert, Pakura i Wspólnicy Sp.Jawna Ul. Wyzwolenia 39, 47-30 GOGOLIN Zestawienie zakupywanego sprzętu Lp. Rodzaj Typ Główne parametry Ilość Ciśnieniowy, z młynkiem do kawy i ekspres do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0

2 Piec konwekcyjno parowy k011/8 poz. 7 1 20000,00 20000,00 0 0 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Załącznik nr 3 do wzoru umowy Z dniem. 2013 r. Wynajmujący - m.st. Warszawa - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe

Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Załącznik nr 2 b do SIWZ i umowy dzierżawy nr. z dnia.. Wyposażenie kuchni DPS w Lisówkach - pozostałe Lp Nazwa Nr inwentarzowy Wartość dzierżawy za poz. od 1 do 459 brutto [zł] 1 BASEN 1000*700*850 KS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA

Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Załącznik nr PROTOKÓŁ UŻYCZENIA Z dniem... Wynajmujący Szkoła Podstawowa nr im. Gustawa Morcinka w Warszawie, ul. Wilcza 53 przekazuje, a Najemca -... przejmuje w użytkowanie na okres od dnia... do dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY

ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY .. Załcznik nr 1A do Piecz nagłówkowa Wykonawcy ZP/AGS/05/D/2009 Data. ARKUSZ KALKULACYJNY OKRELAJCY CEN OFERTY Lp. oznacz. Wyszczególnienie urzdze J.m. Ilo Kwota Cena "A" 1 1 2 2 3 2a "B" 4 3 5 4 "C"

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1 L.P. Poz. na rys. Nazwa sprzętu lub urządzenia Model Wymiary ( s x g x w ) Zapotrzebowanie mocy (kw) 400 V 230 V gaz Ilość ( szt.) Woda i ścieki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAWILON III PRZEDSIONEK 1 1 szafa na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKEIJ 210 W DAWIDACH BANKOWYCH 1 PROJEKT WYKONAWCZY 1 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W DAWIDACH BANKOWYCH INSTALACJE SANITARNE: WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE I CO Skład zespołu projektowego: Branża Imię

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str.

1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Stan istniejący str. 2 4. Stan projektowany str. 2 5. Dane wyjściowe str. 2 6. Program

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia

Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz specyfikacji cenowej opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Dostawa i montaż wyposażenia stoły, regały, szafy chłodnicze L. p. Opis, parametry, cechy

Bardziej szczegółowo

16 MEBLE. (pełna oferta mebli ze stali nierdzewnej dostępna u naszych partnerów handlowych na terenie całej Polski) NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA

16 MEBLE. (pełna oferta mebli ze stali nierdzewnej dostępna u naszych partnerów handlowych na terenie całej Polski) NADSTAWKA NA STÓŁ PODWÓJNA 16 MEBLE Meble ze stali nierdzewnej to rozwiązanie do gastronomii, które pozwoli na optymalne wykorzystanie powierzchni w każdej kuchni oraz zapewni miejsce do przechowywania zarówno sprzętu jak i innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... uchwala się, co następuje: Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie wyraŝenia woli objęcia udziałów w podwyŝszonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012

Bardziej szczegółowo

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY ŁAZIENKA NR 10 ODDZIAŁ DZIECIĘCY PROJEKT: BUDOWA ŁAZIENKI NR 10 W BUDYNKU SZPITALA w Giżycku. INWESTOR: Szpital Giżycki sp. z o.o. ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko OPRACOWANIE: pracownia architektoniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Projekt pod tytułem Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowości Dąbrowa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu, działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNICZNO TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNICZNO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LESZNIE PRZY ULICY POLNEJ 22 STADIUM: Projekt techniczny BRANŻA: Technologia Autor projektu: mgr inż. arch. Piotr Krawiec Styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA. CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. F. ŁUKASZCZYKA BYDGOSZCZ Ul. I. ROMANOWSKIEJ 2

KUCHNIA. CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. F. ŁUKASZCZYKA BYDGOSZCZ Ul. I. ROMANOWSKIEJ 2 3 KUCHNIA CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. F. ŁUKASZCZYKA BYDGOSZCZ Ul. I. ROMANOWSKIEJ 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą do opracowania projektu technologii kuchni jest: Zlecenie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Wstęp

OPIS TECHNICZNY. 1. Wstęp OPIS TECHNICZNY do projektu technologii przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń apteki na gabinety lekarskie i punkt gastronomiczny dla pacjentów w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Janowo ul. Przasnyska, 13-113 Janowo woj. warmińsko-mazurskie. Adres inwestycji:

Inwestor: Gmina Janowo ul. Przasnyska, 13-113 Janowo woj. warmińsko-mazurskie. Adres inwestycji: Projekt technologiczny przebudowy sali konferencyjno-bankietowej wraz z zapleczem kuchennym i zapleczem socjalnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, woj. warmińsko-mazurskie Inwestor: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ. Inwestor: Obiekt: Adres: Puszczykowo nr działki 1321/10. branża: technologia

POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ. Inwestor: Obiekt: Adres: Puszczykowo nr działki 1321/10. branża: technologia Inwestor: Obiekt: POWIAT POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 8, 60509 POZNAŃ ZAPLECZE KUCHENNE STOŁÓWKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCONCEGO W PUSZCZYKOWIE Adres: Puszczykowo nr działki /0 branża: technologia projektował:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII APTEKI SZPITALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACOWNI CYTOSTATYKÓW I PRACOWNI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W WSS W OLSZTYNIE PRZY ULICY ŻOŁNIERSKIEJ 18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 Kętrzyn, dnia 01.08.2008r. Szkoła Podstawowa Nr 1 Załącznik Nr 4 do SIWZ 1. Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej bez półki i rantów (całość spawana) x 1 szt. Wymiary:600x600x850mm 2. Stół roboczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: APS 97 Bartosz Kozłowski 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 16a/22 tel. 0 606 770 355 PROJEKT TECHNOLOGICZNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE. bemary nadstawki szafki i szafy podgrzewcze szafy bankietowe dystrybutory talerzy indukcja

URZĄDZENIA GRZEWCZE. bemary nadstawki szafki i szafy podgrzewcze szafy bankietowe dystrybutory talerzy indukcja URZĄDZENIA GRZEWCZE Grzewcze urządzenia gastronomiczne, obok mebli technologicznych, okapów wentylacyjnych oraz urządzeń chłodniczych, stanowią podstawowe wyposażenie technologiczne profesjonalnych kuchni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Opis techniczny 1.1. Opis ogólny. 1.2. Materiały źródłowe. 1.3. Zakres modernizacji. 1.4. Opis stanu istniejącego. 1.5. Opis robót modernizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA

WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO NAPRAWOM, KONSERWACJOM I PRZEGLĄDOM 0/POLANICA, O/DUSZNIKI O/KUDOWA DE/9/0 Załącznik nr do oferty Nazwa obiektu: Szpital Uzdrowiskowy "Zameczek" ul. Moniuszki, KudowaZdrój Osoba do kontaktu: Alicja Ziemianek (07) 8978...... 0.... 0... 0...... WYKAZ SPRZĘTU PODLEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo