PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY TECHNOLOGICZNE"

Transkrypt

1 PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka personelu - projekt technologiczny PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Jarosiński Październik 2008 _ TOMEK JAROSINSKI PROJECT OFFICE WARSZAWA, UL. NA UBOCZU 12/66, TEL.KOM

2 SPIS TREŚCI 1.Dane ogólne. 2.Program użytkowy. 3.Opis procesów technologicznych. 4.Zatrudnienie. 5.Wytyczne dla branż projektowych Wytyczne architektoniczno-budowlane Wytyczne do projektu wod.-kan Wytyczne instalacji wentylacji 5.4. Wytyczne do projektu centralnego ogrzewania 5.5. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej 5.6. Wytyczne przeciwpożarowe Wytyczne bhp Wytyczne sanepid. 6.Wykaz wyposażenia technologicznego. 7.Rozmieszczenie urządzeń technologicznych rysunek skala 1:50

3 1.0.Dane ogólne. 1.1.Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy i przystosowania do współczesnych wymogów oraz norm istniejącej stołówki personelu w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Łączna powierzchnia zaplecza gastronomicznego wynosi ok. 218 m2, średnia wysokość pomieszczeń 3, Materiały wyjściowe do opracowania. - podkłady architektoniczne w skali 1:50, - wytyczne Inwestora zawarte w programie funkcjonalnym modernizacji obiektu. - wytyczne Użytkownika - przepisy BHP i SAN-EPID. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz.690, z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (DZ.U. Nr 171, poz. 1225) 2.0. Program użytkowy Zakres działalności. W obiekcie podawane będą posiłki obiadowe oraz śniadania. Przewiduje się produkcję ok. 250 posiłków obiadowych dziennie. W godzinach pracy, poza okresem wydawania śniadań i posiłków obiadowych, ciąg wydawczy będzie pracował jako bufet serwujący napoje zimne oraz gorące, a także przygotowywane na zapleczu kanapki oraz sałatki. Przewiduje się możliwość sprzedaży artykułów konfekcjonowanych (chipsy, paluszki, batony itp.) Przyjęto następujące założenia technologiczne: produkcja potraw odbywać się będzie w oparciu o pełny asortyment surowców 2

4 mięso oraz ryby będą dostarczane w postaci elementów kulinarnych, w opakowaniach chroniących przed zanieczyszczeniem, większość towarów będzie dostarczana na bieżące potrzeby, bez konieczności dłuższego ich magazynowania, desery będą dostarczane w postaci gotowych wyrobów Opis procesów technologicznych. W obiekcie będą występowały następujące czynności technologiczne: - przyjęcie surowców, półproduktów i towarów handlowych - magazynowanie surowców, półproduktów i towarów handlowych - pobieranie surowców i półfabrykatów z magazynu do produkcji - obróbka surowców i przygotowanie półproduktów - obróbka termiczna półfabrykatów - ekspedycja potraw oraz zwrot brudnych naczyń - zmywanie naczyń i usuwanie odpadów. Surowce dostarczane do obiektu będą sprawdzane pod względem ilościowym i jakościowym oraz magazynowane w pomieszczeniach magazynowych lub kierowane bezpośrednio do dalszej obróbki. W obiekcie przewidziano następujące magazyny: Magazyn artykułów suchych i pakowanych wyposażony w regały ze stali nierdzewnej oraz trzy szafy chłodnicze do przechowywania wędlin, serów i nabiału. Komora chłodnicza wyposażona w regały ze stali nierdzewnej do przechowywania opakowanych surowców wymagających obniżonej temperatury Komora mroźnicza wyposażona w regały ze stali nierdzewnej Szafę chłodniczą do magazynowania jaj Magazyn warzyw i ziemniaków Magazyn dodatkowy spełniający funkcję magazynu zasobów lub magazynu napojów Owoce oraz warzywa będą poddawane obróbce wstępnej w wydzielonym pomieszczeniu. Pomieszczenie zostało wyposażone w zlew 2- komorowy oraz basen do mycia warzyw, dwa stoły robocze oraz maszynę do obierania warzyw korzeniowych i ziemniaków. 3

5 Wydzielono aneks do sterylizacji jaj. Wyposażenie aneksu stanowią lodówka podblatowa, zlew 1- komorowy oraz sterylizator do jaj. Czysta obróbka surowców (warzywa, mięso, wyroby mączne) odbywać się będzie na odpowiednio oznaczonych stanowiskach pracy w pomieszczeniu kuchni głównej. Mięso oraz drób i ryby przygotowywane będą wymiennie. Stanowiska zostały wyposażone w zlewy stoły robocze oraz maszyny do rozdrabniania warzyw i mięsa. Dodatkowo przewidziano wydzielony aneks deserowni. Do obróbki termicznej przeznaczono urządzenia ustawione w bloku termicznym: trzon 4- palnikowy szt 2, teboret szt. 2. kocioł warzelny, patelnię, grill oraz frytownicę. Wszystkie te urządzenia znajdują się pod okapem wentylacyjnym. Dodatkowo do obróbki termicznej przewidziano istniejący piec wielofunkcyjny 10x GN 1/1. Przygotowane posiłki będą wydawane w ciągu wydawalniczym. Do wydawania posiłków gorących przewidziano bemar 4x GN 1/1. Do eksponowania artykułów wymagających chłodzenia (sałatki, kanapki, desery) przewidziano witrynę chłodniczą. Brudne naczynia będą zwracane przez konsumentów do specjalnych wózków półkowych ustawionych na sali lub bezpośrednio poprzez okno podawcze do pom. zmywalni naczyń. Należy przewidzieć odpowiednią ilość wózków, tak aby zapewnić możliwość zwrotu naczyń bez konieczności rotacji wózków. Mycie naczyń odbywać się będzie w profesjonalnej maszynie z funkcją wyparzania. Dodatkowo przewidziano maszynę do mycia szkła. Po umyciu naczyń myte będą wózki transportowe. Czyste naczynia magazynowane będą w szafach przelotowych Usuwanie odpadków. W obiekcie przewiduje się minimalne ilości odpadów poprodukcyjnych. Odpady pokonsumpcyjne w większości będą eliminowane poprzez młynek koloidalny zamontowany pod zlewem w pomieszczeniu zmywalni naczyń. Pozostałe odpady (kartony, puszki) będą usuwane do komory śmieciowej zlokalizowanej przy obiekcie Zatrudnienie W obiekcie zatrudnionych będzie 6 pracowników. Szatnia dla pracowników znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu. Dla każdego z pracowników została przewidziana niezależna, dwudziałowa szafka pracownicza. W części pomieszczenia szatni przewidziano aneks socjalny przeznaczony do spożywania posiłków. Aneks został wyposażony w zlew 1- komorowy oraz stolik kuchenny. 4

6 Wszystkie pomieszczenia pracy ciągłej (powyżej 4h) posiadają doświetlenie poprzez świetliki dachowe WYTYCZNE DLA BRANŻ PROJEKTOWYCH 5.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane. - Ściany i sufity powinny być wykonane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego. - We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalniach ściany należy wyłożyć okładziną łatwo zmywalną, trwałą i odporną na działanie wilgoci i środków dezynfekujących do wysokości min. 2m. - Korytarze do wysokości 1,6m powinny posiadać powierzchnię łatwo zmywalną. - Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. - Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. - Styki ścian i podłóg zaleca się wykonać jako zaokrąglone, łatwe do utrzymania w czystości. Należy też przewidzieć cokoliki o wysokości 100 mm wykonane z tego samego materiału co posadzka. - Na traktach komunikacyjnych należy zastosować odboje. - Podłoga w części produkcyjnej powinna być gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nie śliska i łatwa do utrzymania w czystości, zaś w pomieszczeniach socjalnych również ciepła. - Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejściach do urządzeń technicznych powinny być trwałe, nienasiąkliwe, nie śliskie i łatwo zmywalne. - W miejscach uzasadnionych technologicznie podłogi powinny posiadać kratki ściekowe z zamknięciem wodnym oraz wstępnymi łapaczami odpadków. - Drzwi zewnętrzne do magazynów i zaplecza produkcyjnego powinny być niepalne, stalowe lub z wkładką stalową do wysokości 30 cm ponad powierzchnię posadzki, osadzone w niepalnej futrynie. - W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie powinny znajdować się rewizje, przewody wod.-kan. powinny być szczelnie obudowane Wytyczne do projektu wod.-kan. Przewody doprowadzające wodę do urządzeń należy wyposażyć w zawory 5

7 odcinające Zapotrzebowanie wody. Zapotrzebowanie na cele technologiczne : Ilość wydawanych posiłków ok. 250 zatem: 250 x 30 l/porcję = 7.5 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Zapotrzebowanie na cele porządkowe: Powierzchnia wymagająca zmywania ok. 218m 2 Ilość zmywań na dobę 2 zatem: 1,5l/m 2 x 218 x 2 = 0,65 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Zapotrzebowanie wody na cele socjalne (tylko personel gastronomiczny): Przewiduje się zatrudnienie 6 osoby. 6 x 60 l = 0,36 m 3 /dobę Zapotrzebowanie wody ogółem wynosi 8,51 m 3 /dobę w tym 50% wody ciepłej o temperaturze +55 C, Ścieki. Ilość ścieków technologicznych określa się przy założeniu, że stanowić one będą 95% wody dla celów technologicznych i 100% wody dla celów porządkowych i socjalnych pracowników. (7.5 x 0,95) + 0,65 + 0,36 = 8,1 m 3 /dobę Tłuszcze. Zawartość tłuszczu w 1 m 3 ścieków technologicznych wynosi ok. 0.1 kg. Zawartość tłuszczu w ogólnej ilości ścieków technologicznych wynosi ok. 0,81 kg/dobę Wytyczne ogólne do projektu wodno-kanalizacyjnego. Instalacje wodociągowe należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi PN. - W obiekcie powinno się używać wody spełniającej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. - W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzające wodę powinny być kryte w obudowie. 6

8 - Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do urządzeń technologicznych (zgodnie z DTR), oraz do przyborów sanitarnych i zaworów ze złączką do węża. - Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty. - W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych" nie należy projektować studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić w obudowie. - Wszystkie ścieki z maszyn i urządzeń powinny być odprowadzone do kanalizacji przez wpusty podłogowe - z zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B /AZ1 z marca 1999r). - Ścieki z kuchni, przygotowalni oraz zmywalni naczyń (przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej) powinny być odprowadzone do instalacji kanalizacji technologicznej - tłuszczowej, wyposażonej w urządzenia do odtłuszczania ścieków. Wszystkie urządzenia do podczyszczania ścieków powinny być usytuowane w odległości minimum 5 m od okien i drzwi lub w oddzielnych pomieszczeniach poza obszarem kuchni. - Wszystkie wpusty podłogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalniach należy wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. Średnica przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z pomieszczeń produkcyjnych kuchni i zmywalni powinna wynosić min. 100 mm. - Należy zastosować zawory antyskażeniowe na instalacji doprowadzającej wodę ciepłą i zimną do urządzeń technologicznych takich jak piece konwekcyjnoparowe oraz zmywarki Wytyczne do projektu wentylacji. - Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły tzn. o zmniejszonej wydajności poza godzinami pracy (0,5 wymiany/h). Pełna wydajność działania wentylacji powinna być osiągnięta godzinę przed rozpoczęciem pracy i zakończona godzinę po zakończeniu pracy. - Przewody wentylacyjne muszą być tak zaprojektowane, aby umożliwiać okresowe wykonanie ich oczyszczenia. - Oprócz wentylacji ogólnej należy uwzględnić okapy zaprojektowane nad urządzeniami termicznymi. 7

9 - Okapy powinny być wykonane z materiału niepalnego, odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci. Dolna krawędź okapu powinna znajdować się na wysokości 2,0 m nad podłogą. Okap powinien być wyposażony w łatwe do wyjęcia i umycia łapacze tłuszczu (filtry). - Oprócz okapów należy przewidzieć wywiew ogólny w celu usunięcia zanieczyszczeń wydostających się spod okapów. W przypadku pracujących wyciągów konieczne jest doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, rekompensującej ilość powietrza wyciąganego. - W strefie przebywania ludzi prędkość przepływającego powietrza nie powinna być większa niż 0,25 m/s. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. - Przy organizacji wentylacji mechanicznej należy zachować odpowiedni układ ciśnień tak, aby powietrze nie przenikało z pomieszczeń o niższych wymaganiach sanitarnych do pomieszczeń o wyższych wymaganiach. - Przewody wentylacyjne należy wykonać z materiałów posiadających atesty i aprobaty. Instalacje izolować i tłumić tak, by nie został przekroczony poziom hałasu dopuszczony Polską Normą. Nazwa pomieszczenia Orientacyjna ilość wymian / h Magazyn artykułów suchych i pakowanych 3-5 Magazyn warzyw 3-5 odprowadzenie zysków ciepła od agregatu chłodniczego (z Mroźnia oraz komora chłodnicza przestrzeni nad komorą) Magazyn dodatkowy 3 Przygotowalnia wstępna warzyw 5-7 Deserownia 7-10 Kuchnia główna Zmywalnia naczyń stołowych

10 Ostateczną Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach należy obliczyć na podstawie zysków ciepła i wilgoci od urządzeń oraz ludzi Ogrzewanie. - Nie należy stosować grzejników z rur żebrowych. - Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny być prowadzone przewody centralnego ogrzewania, powodujące niezorganizowane zyski ciepła Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej. - W projektowanym obiekcie energię elektryczną należy przewidzieć dla celów oświetleniowych i technologicznych. - Oświetlenie nad stanowiskami pracy powinno być rozmieszczone równomiernie, nie powodując zacienienia. - Stosowane oświetlenie powinno zapewnić właściwe oddawanie barw w celu uniknięcia jej pozornej zmiany przez potrawy. - Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadać szczelne oprawy ze względu na mycie pomieszczeń wodą. - W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna być hermetyczna. - Współczynnik wykorzystania urządzeń wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy. - Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR urządzeń. - Należy zapewnić oświetlenie na poziomie 500lx w pomieszczeniach pracy i 200lx w pozostałych pomieszczeniach Wytyczne przeciwpożarowe. - Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. - Warunki ewakuacji powinny zapewnić możliwość dwukierunkowego wyjścia z sal restauracyjnych oraz ewakuacji z zaplecza gastronomicznego. - Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami ochrony przeciwpożarowej Wytyczne BHP. 9

11 - Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta urządzeń. - Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualnie obowiązujące znaki bezpieczeństwa. - Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń na podstawie DTR. - Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów sanitarno-higienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. - Urządzenia technologiczne należy wyposażyć w instrukcję BHP znajdującą się w widocznym dla obsługi miejscu Wytyczne san-epid - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanepid. - Sprzęt i środki używane do sprzątania, mycia i dezynfekcji przechowywane będą w wydzielonym aneksie porządkowym. - Przy umywalkach należy przewidzieć dystrybutor do mydła w płynie i jednorazowych ręczników. - Niezbędnym jest, aby w obiekcie znajdowała się prawidłowo wyposażona apteczka. 10

12 6.0. Wykaz wyposażenia L.p. Nazwa urządzenia Wymiary Szt. Moc Nap. Woda zimna jedn. cena netto Woda ciepła Odpływ kw V III Trzon 4- palnikowy, gaz 800x700x ,6 gaz 2 Element neutralny, otwarty 400x700x Grill 400x700x , Frytownica 400x700x Patelnia el. 800x700x , /4``, h=5 cm 3/4``, h=5 cm do odpływu liniowego lub kratki ściekowej Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast LINIA Stalgast 6 Kocioł warzelny 800x700x LINIA Okap centralny 2700x1800x ,3 230 DM Taboret gazowy 600x650x ,6/gaz gaz Stalgast Okap przyścienny 1800x800x ,2 230 DM Bateria prysznicowa 1 11 Piec konwekcyjno parowy 10x GN 1/1 (istniejący) 1200x1050x ist.(ok.. 15) 400 3/4``, h=5 cm 3/4``, h=60 cm 3/4``, h=5 cm z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN 50 GASTRO MEDIA DM3261 LAINOX (2008)

13 12 Okap przyścienny 1400x1200x , Szafa przelotowa 1200x700x Stół roboczy 1300x700x Zlew 1- komorowy ind. 1400x700x Stół chłodniczy 1320x700x , Regał 950x550x Stół roboczy 2000x600x Zlew 1- komorowy 1400x600x Stół roboczy 1400x700x Zlew 1- komorowy 1600x600x850 1 Umywalka 22 Brak jednej ind Wózek gastronomiczny 600x500x Basen 1200x600x Regał ociekowy 1000x600x Regał ociekowy 950x550x h=65cm (+ h=70cm (+ h=70cm (+ h=70cm (+ h=65cm (+ h=70cm (+ h=40cm h=40cm h=40cm h=30cm h=20cm DM3601 DM3309 DM3104 DM3202 DM94002 DM3319 DM3104 DM3202 DM3104 DM3202 DM3253 DM3402 DM3235 DM3320 DM3320

14 h=70cm (+ 27 Zlew 1- komorowy 1300x700x850 1 h=40cm 28 Stół roboczy 1000x700x Mikser 400x450x ,3 230 Stalgast Maszyna wieloczynnościowa z misą o poj. 30l.z kompletem GASTRO 30 przystawek 670x630x , MEDIA 31 Stół roboczy 1400x600x Szafa chłodnicza 800x770x , Witryna chłodnicza 1320x600x , Element neutralny z szafką 1000x700x Lada sałatkowa, zabudowana 1420x700x , Element neutralny 900x700x /4``, h=10 cm do kratki ściekowej 37 Bemar stacjonarny z szafką, wodn 1425x700x , Kasa ind. 1 0, Dystrybutor do tac i sztućcow 850x600x Pojemnik na odpady śr. 445, h= Stół roboczy z otworem na odpady 1500x600x Młynek koloidalny śr. 320, h= , Stalgast h=70cm (+ 43 Zlew 1- komorowy 1200x600x850 1 h=40cm DM3202 DM3104 Agreco DM3104 DM92001 DM3415 DM3228 DM (20 08)

15 44 Maszyna do mycia szkła 600x600x /4``, h=60 cm do kratki ściekowej 300x300 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN GASTRO 100 MEDIA Hoonved 6500 (2008) 45 Maszyna do mycia naczyń - kapturowa 735x749x Stół odstawczy 800x600x Regał magazynowy 1200x700x Zlew porządkowy 600x600x Szafa zamykana 400x600x /4``, h=60 cm h=20cm (+ h=20cm (+ do kratki ściekowej 300x300 lub z zachowaniem przerwy powietrznej przewód DN GASTRO 100 MEDIA h=5cm Hoonved DM (2008) 50 Obieraczka do ziemniaków 470x460x ,55 230/ Stół roboczy 1200x700x Basen 1200x700x /4``, h=60 cm h=70cm (+ do kratki ściekowej 300x300 h=20cm Lozamet DM3104

16 53 Regał magazynowy 1200x700x Szafa chłodnicza 800x770x , h=70cm (+ h=40cm 55 Zlew 1- komorowy 1100x700x Lodówka podblatowa 550x550x , Sterylizator do jaj 360x420x ,4 230 Stalgast 58 Szafka szatniowa 500x400x Stolik socjalny 1400x600x Regał magazynowy 700x700x Regał magazynowy 1000x400x Komora chłodnicza z agregatem istniejąca 63 Komora mroźnicza z agregatem istniejąca 64 Szafa chłodnicza na napoje 600x600x , Regał ekspozycyjny z szafkami ind. 1 DM3202 DM3319 DM Ekspress do kawy 740x520x Zlew 2- komorowy 1200x700x Pień do mięsa 600x600x Wilk 320x480x , Maszyna do rozdrabniania warzyw 210x300x , Krajalnica uniwersalna 670x580x , Wózek na tace, obudowany 750x450x /4``, h=60 cm h=70cm (+ h=40cm GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA GASTRO MEDIA Presto WM MAGA (2008) 5300 (2008)

17 73 Zlew socjalny" zatapiany" 400x400x Stolik kuchenny z szafką 1500x600x Aparat ciśnieniowy do mycia wózkó 400x200x , /4``, h=150 cm h=70cm (+ 3/4``, h=150 cm h=40cm do kratki ściekowej Karcher 600 (2008) Uwaga! Wszystkie wymiary należy skorygować po wykonaniu prac budowlanych. Szczegóły instalacyjne należy skonsultować z firmą wyposażającą obiekt w urządzenia gastronomiczne. elementy bezpośrednio wskazane w "Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia" elementy zalecane do prawidłowej pracy kuchni - (w "Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia" zasygnalizowane tematycznie)

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII

PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY TOM NR 2.4 TECHNOLOGIA GASTRONOMII Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek: Działki o nr ew.: 3/3, 3/24, 3/26 obręb

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU.

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. 1 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Technologiczny

Projekt Technologiczny Temat opracowania: Projekt Technologiczny zmiany sposobu użytkowania części budynku magazynowego na Centrum praktycznego szkolenia w zakresie małego przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa na działkach nr

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz PSE S.A. w tym w siedzibie Zamawiającego w Konstancinie Jeziornie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.gastro-projekt.pl

Wstęp. www.gastro-projekt.pl Wstęp Realizacja wielu obiektów, w zakresie projektowania technologicznego obiektów żywienia, i z tym związana satysfakcja klientów, skłoniły mnie do napisania tej książki. Chciałabym w ten sposób podziękować

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 174 ul. Markowska 8 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.

LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN. LS.PLAN-ARCHITEKCI LAMBERT-STANISZEWSKI ARCHITEKCI, 90-312 ŁÓDŹ, PLAC ZWYCIĘSTWA 2 TEL. 042 6764914 FAX 042 6763952 TEL. 0601 380894 LSPLAN@LSPLAN.PL BRANŻA NAZWA PROJEKTU FAZA INWESTYCJA INSTALACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo