CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A."

Transkrypt

1 PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia tj. od z uwzględnień wszystkich zapisów szczególnych. 4. Okres zamówienia dzieli się na dwa roczne okresy ubezpieczenia: tj. od tj. od Każdy z okresów rocznych potwierdzany jest dokumentami ubezpieczenia. 5. Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejący i stosowanych we wszystkich obiektach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, o których wiedział przed zawarciem umowy uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6. Dla poszczególnych zadań/ ubezpieczeń będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: klauzulę fakultatywne (F) oraz klauzule obligatoryjne(o). Klauzule obligatoryjne wymagane są przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 7. Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana za okres zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2M (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności z uwzględnieniem poniższego;. - 4 raty -pierwsza płatność z zadania 1 do , następne co trzy miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. - 2 raty -pierwsza płatność z zadania 2 w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony, następna za pół roku. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 8. Sumy ubezpieczenia podane w Opisie do SIWZ dotyczą stanu majątkowego na dzień i mogą podlegać : aktualizacji na zgodnie z klauzulą aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony, aktualizacji w trakcie okresu zamówienia. Strona 1 z 29

2 8. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: Zamawiający /Ubezpieczający/ Ubezpieczony: UZDROWISKO SZCZAWNO- JEDLINA S.A. Wykonawca /Ubezpieczyciel Zadanie 1 : CPV Ubezpieczenia mienia w zakresie all risk (AR), Zadanie 2 : CZĘŚĆ II MIENIE Ubezpieczenia komunikacyjne w skład którego wchodzą: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu(oc) CPV Ubezpieczenie dobrowolne pojazdów w zakresie Auto Casco (AC)-CPV Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)-CP Ad. Zadanie 1 : Ubezpieczenia mienia w zakresie all risk, 1. Dane do oceny ryzyka wykaz mienia : Ryzyko rozproszone w obrębie lokalizacji działania ; Szczawno Zdrój ryzyko rozproszone na poszczególne lokalizacje/adresy, Jedlina Zdrój - ryzyko rozproszone na poszczególne lokalizacje/adresy. Konstrukcja obiektów; wykazane do ubezpieczenia budynki sanatoryjne są murowane, pokryte dachówką lub papą. Niektóre konstrukcje dachów drewniane. Większość budynków ma charakter zabytkowy- można je zobaczyć na Stan Techniczny : bardzo dobry,dobry, niski lub średni stan zużycia technicznego. Prowadzone są działania w kierunku stałej poprawy stanu technicznego wykorzystywanych obiektów (remonty, modernizacje, ulepszenia). Zabezpieczenia p. pożarowe budynków: drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Standardowe zabezpieczenia p/poż hydranty, gaśnice. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż. Pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru i ewakuacji. Zabezpieczenia p. pożarowe: drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcje prowadzenia ewakuacji. Istnieją opracowane procedury w sytuacji zagrożeń. Obiekty mają stały dozór : w części mienia -firma ochroniarska od godz firma ochroniarska wykonuje stały dozór obiektów,: w części mienia dozór pracownicy ubezpieczającego. Strona 2 z 29

3 Opis ogólny i konstrukcji ubezpieczanych budynków zawiera tabela :budynki w lokalizacjach prowadzonej działalności/wg poniższego/. 1.Miejscowość: SZCZAWNO ZDRÓJ 1.1.BUDYNKI LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Spółka Akcyjna do ubezpieczenia na /stan r/ Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remontyczego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpiecze nia p/poż. i przeciwkra -dzieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa Sanatorium Mieszko ul. Wojska Polskiego 4 obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 3 Budynek dawnej portierni ul. Wojska Polskiego 4 rodzaj: lokal użytkowy 4. Sanatorium Dąbrówka ul. Wojska Polskiego , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 4 Remonty : roboty odtworzeniowe elementów architektury-gzymsy, roboty remontowo-malarskie pokoi klatki schodowej, antresoli i sali telewizyjnej; remont dachu, adaptacja sanitariatów na gabinety balneologiczne; prace renowacyjne w holu głównym - renowacja parkietu; prace konserwatorskie w holu ; roboty remontowo-bud. korytarza i jadalni; remont pokoi kuracyjnych., remont i modernizacja fitness , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 płatwiowokleszczowa Dach z dachówki ceramicznej karpiówki. dachówką 2 586, Powierzchnia użytkowa 10 m 2 papą , Powierzchnia użytkowa 845,1m 2 Ilość kondygnacji 2 Przebudowa i modernizacja pokoi kuracyjnych, wyk. instalacji przywoławczej, dachówką Strop nad piwnicą żelbetowy, nad Ii II p. ceramiczny, nad III p. o konstrukcji drewnianej. Ściany murowane z cegły pełnej Stropy drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 28szt. gaśnic 4szt. agregaty 10 szt. hydranty 12szt. gaśnic 3 szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, przeciwpożarowa (w trakcie realizacji). Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Strop nad piwnicą i kotłownią ogniotrwały Stropy między piętrami drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 4szt. gaśnic 2 szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Strona 3 z 29

4 5. Sanatorium Anka ul. Wojska Polskiego 6 6. Sanatorium Młynarz ul. Wojska Polskiego 3 7 Budynek na agregat prądotwórczy ul. Wojska Polskiego 3 rodzaj: magazynowy 8 Garaże 3 szt. ul. Wojska Polskiego 3 rodzaj: lokal garażowy 9 Sanatorium Pionier ul. Potockiego Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 11 Sanatorium Cis ul. Sienkiewicza 5 12 Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza 10 obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 13 Budynek szkoły przy Sanatorium Zuch ul. Ogrodowa , Powierzchnia użytkowa 488,5 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 2 727,8 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : przebudowa części byłego bloku żywienia na gabinety zabiegowe; montaż dźwigu osobowego 8 159, Powierzchnia użytkowa15 m 2 Parterowy wolnostojący blachą, dach z dachówki, przybudówka kryta papą termozgrzewalną papą 3 609,48 Powierzchnia użytkowa 45 m 2 papą , Powierzchnia użytkowa 523,9 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty: częściowa wymiana instalacji wod-kan i cwu; dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni na salę ćwiczeń na przyrządach; ułożenie wykładziny w Sali gimnastycznej, montaż dźwigu osobowego , Powierzchnia użytkowa 768 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : ułożenie wykładzin z atestem p.pożarowym na korytarzach i klatki schodowej , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 4 Wykonanie instalacji przywoławczej , Powierzchnia użytkowa 435 m 2 Ilość kondygnacji 3 Stropy betonowe Ściany murowane z cegły pełnej Stropy drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 6 szt. gaśnic Klapa dymna 2szt.hydranty 17 szt. gaśnic 2szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Murowany papą Stropy betonowe, ściany murowane z cegły pełnej dachówką, przybudówka kryta papą dachówką, dachówką, dachówką, Strop nad piwnicą ogniotrwały Stropy między piętrami drewniane Stropy drewniane ściany murowane z cegły Stropy drewniane ściany murowane z cegły Stropy drewniane, ściany murowane z cegły Zabezpieczen ie p.poż po stronie najemcy 8 szt. gaśnic 4 szt. hydranty 13 szt. gaśnic 4 szt. hydranty 10 szt. gaśnic 3szt.hydranty 10 gaśnic 4szt.hydranty - Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, przeciwpożarowa. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. komputerowa 5 szt. gaśnic Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Strona 4 z 29

5 14 Zakład Przyrodoleczniczy Ul.Sienkiewicza , Powierzchnia użytkowa 5 112,4 m 2 Ilość kondygnacji 2 Remonty :: budowa kotłowni gazowej roboty instalacyjno-budowlane,montaż kolektorów słonecznych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.,gaz. elektrycznej; roboty rem-malarskie wejścia głównego, klatki schodowej,korytarzy, dachówką, Stropy drewniane, stropy przyziemia ceramiczne, ściany murowane z cegły 15 szt. gaśnic 5 hydrantów Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, monitoring ( firma zewnętrzna. 15 Budynek magazynowy ul. Sienkiewicza 1 rodzaj: magazynowy 16 Hala Spacerowa ul. Kościuszki 23 rodzaj- budynek hala, rekreacyjna, ogólnodostępna 17 Pijalnia Wód Leczniczych ul. Kościuszki 23 rodzaj: leczniczy, zabiegowy 18 Rozlewnia Wód Mineralnych ul. Sienkiewicza 4 rodzaj: produkcyjny 19 Budynek dawnej portierni ul. Sienkiewicza 4 rodzaj: magazynowy 8 697, Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowy wolnostojący , Powierzchnia użytkowa 1 404,3 m 2 Budynek połączony z Pijalnią Wód Leczniczych Remonty: wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru , / 1996 Powierzchnia użytkowa 883,9 m 2 Budynek dwukondygnacyjne, podpiwniczony Budynek połączony z Halą Spacerową Remonty : wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru , Powierzchnia użytkowa 1366,2 m 2 Ilość kondygnacji 2 Budynek połączony z budynkiem warsztatowym Remonty : prac remontowe i.malarskie pom. Biurowych , Powierzchnia użytkowa15 m 2 Parterowy wolnostojący papą pokryciem Tegolą pokryciem Tegolą dachówką, papą Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Stropy drewniane, ściana od ul. Kościuszki murowana, od strony parku drewn. o konstrukcji słupowej, otwarta. Kondygnacja parteru o konstrukcji ścian murowanych z cegły, konstrukcja stropu belkowa z drewna klejonego Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegły System SAP Czujki dymu Podłączenie systemu do PSP Wałbrzych 4szt. gaśnice 4szt. hydranty System SAP Czujki dymu Podłączenie systemu do PSP Wałbrzych Elektryczna,, wodno-kanalizacyjna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, przeciwpożarowa, monitoring ( firma zewnętrzna). 5 szt. gaśnic Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa monitoring ( firma zewnętrzna). Murowany 1 szt..gaśnic elektryczna 20 Budynek dawnej Pralni ul. Sienkiewicza 2 rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 413 m 2 Ilość kondygnacji 2 Budynek połączony z budynkiem dawnej Kotłowni Głównej. dachówką, Stropy drewniane, nad piwnicami sklepiania odcinkowe na dźwigarach stalowych, ściany murowane z cegieł 4 szt gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Strona 5 z 29

6 21 Budynek dawnej Kotłowni Głównej ul. Sienkiewicza 2 rodzaj: nie użytkowany , Powierzchnia użytkowa 495 m 2 Ilość kondygnacji 1 Budynek połączony z budynkiem dawnej Pralni papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 4szt. gaśnice Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. 22 Budynek warsztatowy ul. Sienkiewicza 3 Rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 207 m 2 Ilość kondygnacji 1 Budynek połączony z budynkiem Rozlewni Wód Mineralnych., dachówką Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 1szt.gaśnica Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. 23 Budynek gospodarczy ul. Ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy 24 Szopa ul.ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 202 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowa, wolnostojąca papą papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 1 szt. gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Drewniana 1 szt. gaśnic elektryczna 25 Szopa ul. Ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy 26 Pomieszczenia biurowe ul. Topolowa 6 rodzaj: portiernia 27 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 28 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 29 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 30 Budynek Dyrekcji ul. Ratuszowa 1 Rodzaj: biurowy Suma ubezpieczenia budynków w lokalizacji SZCZAWNO-ZDRÓJ 8 762, Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowa, wolnostojąca 4.058, Powierzchnia użytkowa 15 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 200 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 300 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 800 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 899 m 2 Ilość kondygnacji 3 Budynek w zabudowie zwartej ,00 papą papą Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką dachówką, papą termozgrzewalną, blachą Drewniana 1 szt. gaśnic elektryczna Murowany 2 szt. gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. blacha blacha blacha Stropy drewniane, nad piwnicą ceramiczne typu okleina ściany murowane z cegły Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika 5szt.gaśnic Elektryczna Elektryczna Elektryczna Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, monitoring ( firma zew.) Strona 6 z 29

7 1. Miejscowość: SZCZAWNO ZDRÓJ 1.2. BUDOWLE LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remontyczego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpiecze nia p/poż i przeciwkrad zieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Droga dojazdowa do Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 od strony ul. Wojska.Polsk , Powierzchnia utwardzona 2 Ogrodzenie przy Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 3 Stanowisko na kontenery przy Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 4 Ogrodzenie Sanatorium Mieszko Dąbrówka Anka ul. Wojska Polskiego Przewody sieci rozdzielczej gazu dz.540-sanat. Pionier ul. Potockiego 4 6 Przewody sieci rozdzielczej gazu dz.540/488-sanatorium Pionier ul. Potockiego 4/Narciarska 1 7 Utwardzenie nawierzchni- plac Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 8 Ujęcie źródła Dąbrówka w Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 9 Ogrodzenie Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza Drogi dojazdowe 2 szt przy Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza , Kraty stalowe ozdobne , Betonowy 8 204, Częściowo żelazne na podmurówce, częściowo drewniane , , Przewody ciepłownicze , Powierzchnia utwardzona betonowa , , Siatka na słupkach żeliwnych i betonowych 1 958, , Powierzchnia utwardzona do szkoły Powierzchnia utwardzona betonowa do sanatorium 11 Plac utwardzony - Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza , Powierzchnia utwardzona betonowa Strona 7 z 29

8 12 Zbiornik podziemny w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 13 Przewody wodociągowe Zakład Przyrodoleczniczy ul. Sienkiewicza 4 14 Ujęcie źródła w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 15 Ujęcie źródła Młynarz w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 16 Ujęcie źródła W Podworcu w Zakładzie Przyrodoleczniczy, ul. Sienkiewicza 1 17 Ujęcie źródła Ludwiki w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 18 Ujęcie źródła W Chodniku w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 19 Zbiorniki podziemne w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 20 Ujęcie wody Apteczne w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 21 Ujęcie źródła Mieszko w Pijalni Wód Mineralnych ul. Kościuszki Ujęcie źródła Marta koło RWM ul. Sienkiewicza 4 25 Rurociąg kanalizacyjny ul. Ogrodowa 4 26 Nawierzchnia utwardzona przy RWM ul. Sienkiewicza 4 27 Ogrodzenie przy RWM ul. Sienkiewicza 4 28 Tunel przemysłowy przy RWM ul. Sienkiewicza 4 29 Tunel nieprzechodni przy RWM ul. Sienkiewicza 4 30 Ogrodzenie ul. Ogrodowa 4 31 Plac utwardzony ul. Topolowa , , , , , , , , , , , , , , , Transport wody mineralnej , Transport wody mineralnej , Siatka na podmurówce betonowej i żelaznych słupkach , Strona 8 z 29

9 32 Sieć hydrantowa ul. Topolowa 6 33 Ogrodzenie 2 szt. ul. Topolowa 6 39 Odwiert Nr 14 + Obudowa odwiertu Ul. Zdrojowa Suma ubezpieczenia budowle Szczawno Zdrój 9 567, , , , , , Siatka stalowana podmurówce betonowej Siatka na stalowych słupkach RAZEM BUDYNKI i budowle w lokalizacji Szczawno- Zdrój = ,71 zł 2.Miejscowość: JEDLINA ZDRÓJ 2.1. BUDYNKI LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remonty-czego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpieczenia p/poż i przeciwkradzieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Sanatorium Dom Zdrojowy Pl. Zdrojowy 1 Rodzaj: sanatoryjno- zabiegowy 16szt.gaśnic 6szt.hydrantów , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : roboty rem.-bud. elewacji; budowa dźwigu osobowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.; wyk. robót rem-bud. w pokojach.; adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na wydawalnię posiłków i jadalnię papą/blachą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł elektryczna gazowa centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa 2. Sanatorium Warszawianka Pl. Zdrojowy 3 Rodzaj: sanatoryjny obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 3 Sanatorium Teresa Pl. Zdrojowy 9 Rodzaj: sanatoryjno - zabiegowy , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : naprawa komina wentylacyjnego; wykonanie robót rem-bud..w pokojach , /200 9 Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : wykonanie kompleksowych robót remontowo-bud.montaż dźwigu osobowego, dachówką dachówką/papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegieł 6szt.gaśnic 4szt. hydranty System SAP Klapa dymna 8szt. gaśnic elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna przeciwpożarowa Strona 9 z 29

10 4 Sanatorium Halina ul. Niepodległości 3 Rodzaj: sanatoryjny obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza , Powierzchnia użytkowa 831 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : przebudowa wewnętrznej inst. elektrycznej w pokojach; roboty rem. - bud. na ciągach komunikacyjnych i w pokojach Stropodach żelbetowy kryty papą Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegieł 6szt.gaśnic elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna 5 Budynek punktu żywienia: Pl. Zdrojowy 4 Rodzaj: gastronomiczny 6 Budynek Pijalni Wód Mineralnych Pl. Zdrojowy 4 Rodzaj: zabiegowy Suma ubezpieczenia budynki Jedlina Zdrój , /200 2 Powierzchnia użytkowa 507 m 2 Ilość kondygnacji -1 Wykonanie kompleksowych robót rem.bud.,montaż dźwigów towarowych , Powierzchnia użytkowa 72 m 2 Wykonanie kompleksowych rob.rem.-bud ,37 Stropodach żelbetowy pokryty gontem bitumicznym typu kerabit Stropy żelbetowe monolityczne, ściany z cegły ceramicznej i bloczków z betonu komórkowego 4 szt. gaśnic 2szt.hydranty 1szt. gaśnic elektryczna gazowa centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna sieć cieplna 2.Miejscowość: JEDLINA ZDRÓJ 2.2. BUDOWLE LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remonty-czego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpieczenia p/poż i przeciwkradzieżow e w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Ogrodzenie przy Sanatorium Teresa Pl. Zdrojowy , Przewody sieci rozdzielczej pomiędzy obiektami Pl. Zdrojowy 3 Odwiert J 300 Pl. Zdrojowy 4 4 Przyłącze gazowe Plac Zdrojowy 5 Przyłącze elektroenergetyczne Plac Zdrojowy , Przewody doprowadzające gorącą wodę do budynków , , , Strona 10 z 29

11 6 Sieć wody mineralnej Plac zdrojowy Suma ubezpieczenia budowle Jedlina Zdrój , ,00 RAZEM BUDYNKI i budowle w lokalizacji Jedlina Zdrój = ,37 zł UWAGA: większość ubezpieczanych budynków można obejrzeć na stronie internetowej Zamawiającego Oświadczenie Ubezpieczającego się dotyczące ryzyka powodziowego : W ocenie Ubezpieczającego się budynki, budowle wyżej wymienione, które wykorzystuje w swej działalności NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", Razem sumy ubezpieczenia gr I i II : budynki i budowle w wartości księgowej brutto ,08 zł Strona 11 z 29

12 2. Szkodowość za okres od do : Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk : wypłacono 4 szkody (szkody wod-kan, deszcz nawalny) na kwotę zł; wypłacono 3 szkody (deszcz nawalny, huragan, pożar) na kwotę zł; - do dnia wypłacono jedną szkodę na kwotę 4577zł / deszcz nawalny zalanie kotłowni/. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku brak szkód. Szyby od stłuczenia brak szkód. 3. Opis szczegółowy wymaganego i minimalnego zakresu oraz parametrów merytorycznych ochrony Zakres ubezpieczenia: Przedmiot i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Budynki (wraz z wszelkimi instalacjami wewnętrznymi i doprowadzającymi ) wg wykazu dla lokalizacji (Tabela budynki, budowle AR wg lokalizacji Budowle wg wykazu dla lokalizacji (Tabela budynki, budowle AR wg lokalizacji ) Ochrona objęte są wszystkie szkody powstałe w wyniku niezdefiniowanych zdarzeń losowych ( za wyjątkiem enumeratywnie i w sposób zdefiniowany wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej), a w tym, w szczególności ochroną objęte są zdarzenia spowodowane przez ; ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia mienia na skutek zdarzeń objętych ochroną, deszcz nawalny, napór i ciężar zalegającego śniegu lub lodu oraz skutki jego osuwania się i/lub roztapiania się, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, dewastacja, oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi zakresem ubezpieczenia, katastrofa budowlana (wg definicji ), kradzież z włamaniem i rabunek, zjawisko indukcji, przepięcia(przetężenia) spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn, przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie oraz inne ryzyka, które nie wyłącza się z ochrony w warunkach ubezpieczyciela, a powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy obiektów niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni, o ile Ubezpieczający ustanowił stały dozór tych obiektów. Określenie w/w zakresu opisuje niektóre przyczyny szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych jeżeli warunki Wykonawcy są korzystniejsze. określone w wykazach mienia do ubezpieczenia środki trwałe i obrotowe, stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego lub stanowiące własność osób trzecich,, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Ubezpieczającego. System ubezpieczenia Rodzaj wartości Sumy stałebrak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Sumy stałebrak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Suma ubezpieczenia (w okresie rocznym w PLN ) Księgowa brutto ,37 Księgowa brutto ,71 Strona 12 z 29

13 Urządzenia, maszyny, aparaty, wyposażenie (wg grup KRŚT 3,4,5,6,8, w tym grupa 7- wózki inwalidzkie, do przewozu pacjentów, schodołazy o wartości jednostkowej pow. 1000zł ; Pozostałe wyposażenie (o wartości jednostkowej powyżej. 70 zł ) Sumy stałe - brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Księgowa brutto GR ,69 GR ,88 GR ,93 GR ,85 GR ,33 GR ,16 ===================== Razem: ,84 pierwsze ryzyko ,00 Środki obrotowe Sumy zmienne Koszt wytworzenia/zakupu ,00 Wyposażenie niskocenne, ( o wartości jednostkowej poniżej 70 zł ) pierwsze ryzyko Gotówka dla lokalizacji Sumy stałe - brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* wart. Księgowa brutto ,00 Wartość nominalna ,00 Razem : ,92 Szyby i przeszklenia od stłuczenia (dla każdej lokalizacji) ,00 Dewastacja/wandalizm (dla każdej lokalizacji) ,00 Limity kradzieżowe: (dla każdej lokalizacji) Przedmiot ubezpieczenia (kradzież z włamaniem i System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia rabunek) I. Środki trwałe, wyposażenie I ryzyko ,00 bilansowe i niskocenne II. Środki obrotowe I ryzyko ,00 II. Gotówka od rabunku w I ryzyko ,00 transporcie-wartość nominalna III. Gotówka od kradzieży z I ryzyko ,00 włamaniem w lokalu- wartość nominalna IV. Gotówka od rabunku w I ryzyko ,00 lokalu -wartość nominalna V. Kradzież zwykła I ryzyko 5 000,00 * Podstawa wyceny wartości mienia zabytkowego : mienie zabytkowe ubezpieczone jest wg wartości księgowej brutto z zastrzeżeniem, że górną granicą odpowiedzialności jest podana wartość księgową brutto danego środka trwałego. 4. Pozostałe dodatkowe uwarunkowania ochrony - minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk -( jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka): dla ryzyk kradzieżowych : Definicja ryzyka kradzieży z włamaniem - uważa się: zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, Strona 13 z 29

14 Definicja ryzyka rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte za wzorce umowne i stosowane przez Wykonawcę, przewidują limit odpowiedzialności na zdarzenia polegające na kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu, to limit taki nie ma zastosowania. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Definicja ryzyka wandalizmu - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i 2. Definicja ryzyka kradzieży zwykłej zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU i SIWZ( bez śladów włamania) po warunkiem zgłoszenia tego faktu Policji w ciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia zaistnienia kradzieży. Ryzyko to nie obejmuje kradzieży gotówki. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Definicja ryzyka kradzieży elementów budynku i budowli oraz urządzeń zewnętrznych- Szkody powstałe w wyniku rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku kradzieży urządzeń zewnętrznych zainstalowanych na budynkach i budowlach stanowiących własność Ubezpieczającego. Urządzenia te powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. System ubezpieczenia: Pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia po szkodzie Limit : ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Definicja ryzyka dodatkowych kosztów naprawy zabezpieczeń ( ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.)- W przypadku, gdy w wyniku kradzieży z włamaniem / rabunku lub dewastacji, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych środków trwałych i ruchomości przekroczą ustalony limit, zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty związane z przywróceniem stanu mienia do dnia sprzed szkody limit dla wszystkich lokalizacji łącznie i ponad sumę ubezpieczenia wynosi zł dla pozostałych ryzyk Definicja ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych : należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Limit odpowiedzialności zł. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, - szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, - szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe: przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, na skutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Strona 14 z 29

15 Definicja ryzyka dewastacja / wandalizm- Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe ( w tym stałe elementy budynków) i wyposażenie. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także, obiektów niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni, o ile Ubezpieczający ustanowił stały dozór tych obiektów. Definicja ryzyka katastrofy budowlanej : niezamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części -zgodnie z definicją Prawa Budowlanego Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. franszyza redukcyjna zł Definicja ryzyka przepięcia- spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Limit na szkody powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych limit dla wszystkich lokalizacji łącznie: minimalny limit odpowiedzialności ,00 zł/chyba,że warunki ogólne nie limitują tego ryzyka - wtedy obowiązują owu/. Definicja ryzyka silny wiatr- działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s ( jeżeli warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie tego ryzyka) Definicja ryzyka powodzi - zalanie ubezpieczonego mienia na skutek: podniesienia się wody w zbiornikach wód stojących i płynących, wystąpienia wody ze zbiorników na skutek tworzenia zatorów lodowych lub przerwania zabezpieczeń, tam, wałów powodziowych, spływu wody po zboczach, intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, gromadzenia się wody z opadów lub roztopów, spiętrzenia lub wystąpienie wody z systemów kanalizacji na skutek powyższych zjawisk. Dla ryzyka powodzi nie mają zastosowania ograniczenia w postaci : jakichkolwiek karencji czasowych jakichkolwiek podlimitów lub ograniczeń dla sumy ubezpieczenia. Zastrzeżenie; Określenie w/w zakresu ochrony służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych jeżeli warunki Wykonawcy są korzystniejsze. 5. System wypłaty odszkodowań : Z uwzględnieniem zapisów klauzul dodatkowych w odniesieniu do każdego ubezpieczonego mienia górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego środka trwałego.odszkodowania będą wypłacane w odniesieniu do: budynków budowli wg kosztorysu odbudowy, remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych przed szkodą ulepszeń (rozumianych jako poniesionych - nakładów, modernizacji, remontów) do wysokości sumy ubezpieczenia. dla pozostałych środków trwałych wg kosztów zakupu, lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z oraz z uwzględnieniem wartości dokonanych przed szkoda ulepszeń (rozumianych jako poniesionych - nakładów, modernizacji, remontów)- do wysokości sumy ubezpieczenia środków obrotowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Strona 15 z 29

16 -Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki o ile jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul). - w przypadku szkody kradzieżowej odszkodowanie będzie wypłacane z zastosowaniem zapisów dodatkowych (klauzul) oraz z uwzględnieniem kosztów naprawy wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, itp.) Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest limit na pierwsze ryzyko oraz zapisy klauzul Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania za wyjątkiem : ubezpieczeń w systemie na pierwsze ryzyko (odpowiedzialność do wysokości danej sumy) określonego w zapisach danego limitu na ryzyko ( w tym limitu w danej klauzuli). Sumy ubezpieczenia zawierają lub nie zawierają VAT - w zależności od możliwości odliczenia VAT dla rodzaju prowadzonej działalności (lecznicza, pozostała)przez Zamawiającego. Odszkodowanie płatne z VAT lub bez VAT w zależności od możliwości faktycznego odliczenia Zamawiającego. 6. Wysokość franszyz i udziałów własnych franszyza integralna brak franszyza redukcyjna 500 zł dla ryzyk żywiołowych i kradzieżowych,wandalizmu, dla szyb 200zł udział własny - brak 7. Klauzule do zastosowania do części II Zamówienia Zadanie 1 : Klauzule obligatoryjne (O) wg treści Zamawiającego -Tabela akceptacji klauzul dla Części II nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI II Treść wszystkich klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI II Zadanie 2 : ubezpieczenia komunikacyjne w skład którego wchodzą: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu(oc) CPV Ubezpieczenie dobrowolne pojazdów w zakresie Auto Casco (AC)- CPV Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)- CP Dane do oceny ryzyka wykaz pojazdów wg wpisów w aktualnych dowodach rejestracyjnych 2. Przedmiot ubezpieczenia : pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji w RP, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiące własność Ubezpieczającego się lub użytkowane na podstawie umowy leasingu, najmu, użyczenia albo innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu (AC)zawiera także wartość wyposażenia podstawowego,( którym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w tych pojazdach, służących do utrzymywania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą) oraz wartość wyposażenia dodatkowego. Tabela pojazdów do ubezpieczenia lp. nr rej marka typ rodzaj pojemność ładowność rok produ kcji data pierwszej rejestracji 1. DBAE348 VW T4 OSOBOWY 2400 X DBAE386 LUBLIN II 3354 CIĘŻAROWY DB Peugeot Partner CIĘŻAROWY 4. DB Chevrolet Epica OSOBOWY , X Strona 16 z 29

17 3. Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych (stan na ) Szkodowość z OC Grupa ubezpieczenia Liczba ubezpieczanych pojazdów Liczba szkód wypłaconych Suma szkód wypłaconych w zł rok OC , OC , OC od 10 do 4 (sprzedaż, likwidacja) , OC ,00 Szkodowość z NNW brak Szkodowość z AC, Ass brak 4. Opis wymaganego zakresu i minimalnego zakresu ochrony : Dane pojazdu Pożądany zakres ochrony ubezpieczeniowej lp. nr rej Marka Ubez. Auto-Casco autocasco Pozostałe Ubezpieczenia kradzież OC NNW 1. DBAE348 VW nie nie tak tak 2. DBAE386 LUBLIN II nie nie tak tak 3. DB Peugeot nie nie tak tak 4. DB Chevrolet tak tak tak tak Okres ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ) Obszar odpowiedzialności : Europa Zakres i przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych Suma gwarancyjna : zgodnie z ustawą Dotyczy pojazdów: wszystkie wymienione pojazdy 6. Ubezpieczenie Auto-Casco(AC) dot. tylko pojazdu marki Chevrolet o nr rej. DB 5781 przebieg na dzień wynosi km. Obszar odpowiedzialności : Europa(RP plus CZECHY, Niemcy). Zakres: Ubezpieczenie auto-casco pełny tj. szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe lub jego wyposażeniu powstałe w związku z ruchem, postojem na skutek: nagłego zadziałania siły mechanicznej w zetknięciu się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem; działania osób trzecich, w tym dewastacji przez osoby trzecie oraz kradzież pojazdu, wyposażenia lub jego części i/lub włamanie dokonane przez osoby trzecie; zdarzeń losowych, a co najmniej : huraganu, powodzi, zatopienia, zalania, zapadanie się ziemi lub osuwania, pożaru, uderzenie pioruna, zawalenia się drzew lub ich części, czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz. Strona 17 z 29

18 Ubezpieczenie auto-casco obowiązuje w zakresie pełnym w tym z ryzykiem kradzieży, z wykupionym udziałem własnym i zniesioną amortyzacją części zamiennych ( w tym nadwozia i kabiny) przy naliczaniu i wypłacie odszkodowania, z wyłączeniem ogumienia. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres, to mają one zastosowanie. Nie obowiązują ograniczenia ochrony, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku szkody powstałej na skutek popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych: STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania częściowego. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres, to mają one zastosowanie. Nie obowiązują ograniczenia ochrony, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku szkody powstałej na skutek popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych: STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. Suma ubezpieczenia pojazdu Chevrolet o nr rej. DB 5781 wynosi ( z vat) Na potrzeby zamówienia do ubezpieczenia AC przyjęto wartość każdego pojazdu wyszacowaną przez Zamawiającego -w oparciu o podany przebieg i orientacyjną wartość. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą dokona przed zawarciem konkretnej umowy ubezpieczenia, wyszacowania i zaktualizowania wartości pojazdu. Na potrzeby takiego wyliczenia składki rocznej, Wykonawca zastosuje stawkę z oferty. Suma ubezpieczenia (wartość rynkowa) szacowana będzie przez Ubezpieczyciela na podstawie dostępnych cenników Infotax,Audtex lub Eurotax przed datą zawarcia danej umowy ubezpieczenia. Dotyczy pojazdów : pojazd wymieniony w tabeli 7. Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Obszar odpowiedzialności : Europa Zakres i przedmiot ubezpieczenia :, następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, które polegają na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, a powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych ( w tym także podczas : wsiadania, wysiadania, przebywania w pojeździe podczas jego ruchu, postoju, zatrzymania, podczas załadunku i wyładunku pojazdu).rozszerzenie ochrony o krwotok śródmózgowy powstałe podczas ruchu pojazdu u kierowcy. Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia lub zawężenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych. Jeżeli warunki ogólne ubezpieczyciela przewidują korzystniejszy i szerszy zakres, to mają one zastosowanie. Suma ubezpieczenia: ,00 zł/na osobę Dotyczy pojazdów : pojazdy wg tabeli 8. Dodatkowo Ubezpieczenie Assistance bezskładkowo Obszar odpowiedzialności : Zakres terytorialny Polska. Zakres: Zastrzeżenie :ASS POLSKA zakres najszerszy oraz limity pokrycia dla świadczonych usług zgodne z warunkami ogólnymi Wykonawcy oferowanych bezskładkowo do przedmiotowego ubezpieczenia OC i Ac z uwzględnieniem poniższego: przy ubezpieczeniu OC obowiązkowym przynajmniej niżej wymieniony zakres : pokrycie kosztów holowania pojazdu Poszkodowanego oraz pojazdu Zamawiającego w kwocie minimum do 1 000,00 zł lub na odległość do 150 km na każdy holowany pojazd. Strona 18 z 29

19 usługi informacyjne np: postępowania po wypadku, o pomocy drogowej, możliwościach naprawy. przy ubezpieczeniu AC powstanie ubezpieczonego zdarzenia losowego wypadku/utraty lub awarii pojazdu- w odległości minimum 50 km od miejsca prowadzenia działalności i przynajmniej niżej wymieniony zakres ; pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub kosztów holowania pojazdu Poszkodowanego unieruchomionego w wyniku zdarzenia losowego Ubezpieczającego. organizacja i dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów jego zakupu) w przypadku jego braku; organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów w przypadku powstania zdarzenia losowego na okres potrzebny do naprawienia lub odzyskania pojazdu,ale nie dłużej niż trzy dni. zorganizowanie i pokrycie transportu medycznego, usługi informacyjne np: postępowania po wypadku, o pomocy drogowej, możliwościach naprawy. Uwaga: jeżeli dany Wykonawca ma w zakresie n/w świadczenia : organizacji i dostarczenia paliwa (z wyłączeniem kosztów jego zakupu) w przypadku jego braku; zorganizowania i pokrycia transportu medycznego I są one dodatkowo płatne, to przedstawia taki zakres ochrony jaki oferuje w ramach swoich OWU bezskładkowo. 9. Zasady zawierania umów : Zgłoszenie pojazdu do objęcia ochroną ubezpieczeniową na okres ubezpieczenia wskazany przez Ubezpieczającego, wymaga formy pisemnej. Ochrona rozpoczyna się od daty zgłoszenia. Pisemny wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być przesłany faksem lub mailem, na uprzednio uzgodniony na piśmie pomiędzy stronami numer faksu lub w formie elektronicznej na adres owy. 1.Dla pojazdu zgłoszonego ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC obowiązkowego /Autocasco/NNW/Assistance rozpoczyna się w dniu i godzinie zgłoszenia przez Ubezpieczającego jako chwila zawarcia umowy ubezpieczenia we wniosku dostarczonym do Ubezpieczyciela. Wymagane jest : -wystawienie przynajmniej pisemnego dokumentu potwierdzenia ochrony i jego przesłanie do Ubezpieczającego najpóźniej w dniu zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 2.Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów w zakresie ubezpieczenia Autocasco jest uzależnione od przedstawienia Ubezpieczycielowi pojazdu do oględzin, przy czym wymóg oględzin nie dotyczy: 1)pojazdów fabrycznie nowych, które są odbierane bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowane ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu; 2)pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w ostatnim dniu obowiązującej umowy ubezpieczenia Autocasco, a w przypadku gdy obowiązująca umowa ubezpieczenia AC została zawarta z innym niż Wykonawca ubezpieczycielem dodatkowo pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Wykonawcy kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia coraz złożenia przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. Dla tych pojazdów ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po wygaśnięciu dotychczasowej umowy ubezpieczenia w zakresie Autocasco. -Zastrzeżenie: Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia AC stan zabezpieczeń aktualnie istniejący i stosowany we wszystkich pojazdach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. -Pojazdy nowe fabrycznie, pojazdy używane,które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing, wykupione z leasingu w czasie trwania zamówienia będą objęte ochroną ubezpieczeniową po złożeniu wniosku przez Ubezpieczającego o ich ubezpieczenie. Wymagane jest wystawienie potwierdzenia ochrony. Strona 19 z 29

20 -Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem: wyrejestrowania, zbycia pojazdu. W przypadku wyrejestrowania rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania umowy ubezpieczenia w systemie pro rata W przypadku zbycia rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania umowy ubezpieczenia w systemie pro rata, od daty pisemnego wypowiedzenia przez nowego nabywcę OC obowiązkowego i po dostarczeniu przez zbywcę tego wypowiedzenia do ubezpieczyciela. -Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia zawiera informację o jego dodatkowym wyposażeniu, które ma być objęte ochroną ubezpieczeniową wraz z podaniem aktualnej wartości każdego elementu wyposażenia, o którą zostanie powiększona suma ubezpieczenia pojazdu. Jeśli nie ma takiej informacji oznacza,że w sumie ubezpieczenia zawiera się także wyposażenie fabryczne lub dodatkowo montowane przez dealera i uwzględnione w wartości zakupu pojazdu. -W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo na skutek rozboju Ubezpieczający się jest zwolniony z konieczności dostarczenia Wykonawcy dokumentów pojazdu oraz kluczyków, jeżeli te zostały utracone w wyniku w/w zdarzeń. -Szkody całkowite: należne odszkodowanie w przypadku szkód całkowitych pomniejszane jest o wartość pozostałości po szkodzie. Wartość pozostałości po szkodzie to faktyczna cena sprzedaży pozostałości osiągnięta na rynku. Jeżeli Wykonawca przedstawia ubezpieczającemu możliwość sprzedaży takich pozostałości ( np. za pośrednictwem specjalistycznej platformy internetowej) lub poszkodowany znajduje w inny sposób nabywcę, to odszkodowanie wyliczone jest jako różnica sumy ubezpieczenia pojazdu, a osiągniętą wycena wartości pozostałości po szkodzie określoną w umowie kupna -sprzedaży. -Szkody częściowe : należne odszkodowanie w przypadku szkód częściowych rozliczane bezgotówkowo,wariant serwisowy tj. naprawa w wybranym warsztacie. Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia bez konieczności wnioskowania o doubezpieczenie. -Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera VAT. Odszkodowanie płatne z VAT. -Składki: tryb płatności - przelew w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony.składki rozłożone na dwie półroczne raty. -Zastrzeżenie : Stawka zastosowana przez Ubezpieczycieli jest maksymalna w rocznym okresie ubezpieczenia. -Warunki szczególne wymagane: w przypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w.w. terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, 10. Nie wymaga się wypełniania wniosków o ubezpieczenie przez Ubezpieczającego się. UWAGA ogólna: Określenie w/w zakresu służy jedynie do opisania niektórych przyczyn szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych, jeśli warunki umowy (owu)wykonawcy przewidują szerszą ochronę. O ile warunki ogólne Wykonawcy są korzystniejsze, to mają one zastosowanie. 11. Wysokość franszyz i udziałów własnych - w OC obowiązkowym - wg ustawy - w AC : udział własny Zamawiającego w szkodzie-brak franszyza redukcyjna brak franszyza integralna maksymalnie do 500 złotych, -w pozostałych ubezpieczeniach brak 12. Klauzule do zastosowania do części II Zamówienia ZADANIE 2 : UWAGA: Klauzule obligatoryjne (O) tylko do wszystkich umów dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych i wg treści Zamawiającego -tabela akceptacji klauzul dla Części II nie przyjęcie danej klauzuli oznacza odrzucenie oferty. Klauzule fakultatywne (F) : ich akceptacja przez Wykonawcę podlega ocenie i punktacji wg przedmiotowego załącznika Tabela akceptacji klauzul dla CZĘŚCI II Treść wszystkich klauzul w: Zbiorczym zestawieniu klauzul dla CZĘŚCI II Strona 20 z 29

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A.

CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Gimnazjum nr 3 im. "Przyjaciół Ziemi" adres jednostki ul. Powstańców 6 43-173 Łaziska Górne kierownik / dyrektor jednostki Ewa Wieczorek nr telefonu 32 7370117 nr faksu

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I

Opis przedmiotu zamówienia część I Opis przedmiotu zamówienia część I Załącznik nr 1 do SIWZ (Zał. nr 1 do Umowy cz. I) Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w części należącego do Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012. Program Ubezpieczenia. System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: Załącznik nr 3 a) do SIWZ DT-II.272.1.2012 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie ubezpieczeń służbowych samochodów Ministerstwa Zdrowia: - od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszej części SIWZ opisano zakres i warunki minimalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 adres jednostki UL. CIESZYŃSKA 12, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE kierownik / dyrektor jednostki GRAŻYNA TKOCZ nr telefonu 32/2242274 nr faksu 32/2242274 e-mail sp2_laziska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo