Rajd historycznych pojazdów wojskowych szlakiem ceremonii zaślubin Polski z morzem w 1945r. Szczecin - Dziwnówek Mrzeżyno - Kołobrzeg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rajd historycznych pojazdów wojskowych szlakiem ceremonii zaślubin Polski z morzem w 1945r. Szczecin - Dziwnówek Mrzeżyno - Kołobrzeg"

Transkrypt

1 Rajd historycznych pojazdów wojskowych szlakiem ceremonii zaślubin Polski z morzem w 1945r Szczecin - Dziwnówek Mrzeżyno - Kołobrzeg marca 2014r REGULAMIN RAJDU ORGANIZATOR: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13 Tel.: , PARTNERZY: Gmina Dziwnów Gmina Trzebiatów Gmina Miasto Kołobrzeg Powiat Kołobrzeski Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie Fundacja Fort - Rogowo Zakład Gminny Mrzeżyno Sp. z o.o. Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum Spa Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego KOMANDOR RAJDU Sławomir Kurek, tel PATRONATY HONOROWE: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski

2 CEL RAJDU a) Upamiętnienie wysiłku bojowego 1. Armii Wojska Polskiego oraz powrotu Polski nad Bałtyk - Zaślubin Polski z morzem w marcu 1945r. b) Edukacja historyczna i regionalna c) Integracja środowisk wojskowych, turystycznych i patriotyczno historycznych d) Integracja międzypokoleniowa e) Promowanie postaw patriotycznych f) Popularyzacja historii motoryzacji UCZESTNICTWO 1. Uczestniczyć w Rajdzie mogą posiadacze pojazdów z napędem mechanicznym: wojskowych zabytkowych pojazdów (samochody, motocykle) używanych w Wojsku Polskim na wschodzie w czasie II wojny światowej (lata ), zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych dla epoki 2. Dopuszcza się pojazdy produkowane po II wojnie i używane w Wojsku Polskim np. typu GAZ 69, motocykl M-72 oraz inne historyczne pojazdy wojskowe w barwach pokrewnych dla rdzenia grupy rajdowej. 3. Członkowie grup rekonstrukcji historycznych w umundurowaniu 1. Armii Wojska Polskiego lub innych formacji WP 4. W Rajdzie Zaślubin mogą brać udział osoby pełnoletnie 5. Poprzez Uczestnictwo w Rajdzie rozumie się : przejazd na wyznaczonej trasie Rajdu oraz udział w programie uroczystości przygotowanych przez Organizatorów i Partnerów Rajdu 6. Do udziału w Rajdzie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie - z aktualnym przeglądem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Wymóg ten nie dotyczy pojazdów, które będą wystawiane wyłącznie jako eksponaty w miejscach do tego wyznaczonych poza drogami publicznymi 7. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ze sobą: - niezbędne, przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu (apteczka, gaśnica) - materiały informacyjne: mapy, przewodniki, itp. - sprawny telefon komórkowy GSM lub radiotelefon celem wezwania pomocy w nagłym przypadku 8. Skład załogi: - kierowca z aktualnym prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym pojazdu - pilot ( tylko w przypadku pojazdu samochodowego) - pozostali pasażerowie samochodu są osobami towarzyszącymi, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc, na jaką pojazd jest zarejestrowany w umundurowaniu historycznym 9. Przejazd trasy Rajdu jest wykonywany na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej. 10. Uczestnicy Rajdu mają obowiązek umieszczenia na pojazdach informacji o organizatorze imprezy w widocznych miejscach (Logo Rajdu) 11. Zabrania się umieszczania na pojeździe symboli propagujących ideologie totalitarne

3 12. Wszyscy uczestnicy Rajdu mają stosować się do poleceń Komandora Rajdu, który jest osobą upoważnioną do kontaktów z mediami ze służbami mundurowymi, porządkowymi oraz innymi instytucjami podczas trwania Rajdu 13. Do rejestracji Załogi niezbędne jest okazanie następujących dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu polisa ubezpieczenia OC pojazdu prawo jazdy kierowcy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pilota dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby towarzyszącej karta zgłoszeniowa (nadesłana wcześniej w terminie wyznaczonym przez organizatora) 14. Wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Rajdu i programu wydarzenia POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Uczestnik imprezy może startować na pojeździe posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego. 2. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od nieszczęśliwych wypadków (NW). 3. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu może być Komunikat Organizatora dotyczący: - programu imprezy - poszczególnych zadań i innych zapisów, niestojących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem - składu osobowego kierownictwa imprezy. 4. Przyjęcie przez uczestnika "Karty drogowej" jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu. 5. Podczas przejazdu trasą Rajdu pojazdy uczestniczące w imprezie będą oznakowane logo IV Rajdu Zaślubin. Oznakowanie to powinno być umieszczone w prawym górnym narożniku przedniej szyby samochodu lub w innym widocznym miejscu po prawej stronie pojazdu. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich. 7. Dyskwalifikacja zachowanie Uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować wykluczeniem z Rajdu. Wszelkie umyślne działanie Uczestnika przeciwko mieniu innych Uczestników Rajdu, i Organizatorów podczas imprezy może skutkować wykluczeniem z Rajdu. Rajd odbędzie się w warunkach normalnego ruchu drogowego. Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pod rygorem wykluczenia i pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku ich rażącego naruszenia.

4 PROGRAM RAJDU: 14 marca 2014r piątek zbiórka uczestników w okolicy fontanny u podnóża Wałów Chrobrego Start Rajdu - wyjazd ze Szczecina na trasę do Dziwnówka złożenie kwiatów i oddanie honorów pod pomnikiem ku czci żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Dziwnówku, spotkanie z władzami Gminy Dziwnów i mieszkańcami, symboliczne zaślubiny z morzem na plaży w Dziwnówku przejazd ulicami Miasta - pokaz pojazdów przed Szkołą w Dziwnowie poczęstunek dla uczestników Rajdu ( kuchnia polowa) zakwaterowanie uczestników Rajdu 15 marca 1945r na plaży w Dziwnówku po wcześniejszych walkach o przełamanie Wału Pomorskiego pod Bobrujskiem i Wierzchowem a następnie pod Kamieniem Pomorskim, Wapnem i Wrzosowem żołnierze 2 Dywizji Piechoty im. J.H. Dąbrowskiego dokonali symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem Pomnik odsłonięty w 1975 r. poświęcony żołnierzom polskim 2 Dywizji Piechoty 1. Armii WP walczącym podczas II wojny światowej, którzy stoczyli w 1945 r. ciężki bój o Dziwnówek i Wrzosowo. Pomnik usytuowany przy rozwidleniu dróg do Dziwnowa, Kamienia Pomorskiego i Pobierowa. Tekst na pomniku w Dziwnówku - "Wyzwolicielom Dziwnówka 5 kołobrzeskiemu pp 2. DP im H. Dąbrowskiego w 30-lecie LWP 15 marca sobota: Udział w uroczystościach rocznicowych na terenie Gminy Dziwnów asysta podczas inscenizacji historycznej w Dziwnowie wyjazd w trasę i przejazd do Mrzeżyna zakwaterowanie w Mrzeżynie Ognisko integracyjne 17 marca 1945 r. na plaży w Mrzeżynie ceremonii zaślubin z Bałtykiem dokonała 1. Warszawska Brygada Kawalerii, wyprzedzając o jeden dzień oficjalne uroczystości zorganizowane dla 1. Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Delegacja zaślubinowa, w której uczestniczyli przedstawiciele 2. pułku ułanów, 3. pułku ułanów, 4. dywizjonu artylerii konnej oraz sztabu i służb dotarła do Mrzeżyna z miejsca stacjonowania w Gryficach. Inicjatorem aktu był major Stanisław Arkuszewski. Dwaj ułani kapral Sochaczewski oraz starszy ułan Kobyliński, wrzucając w morskie fale symboliczną obrączkę wypowiedzieli rotę przysięgi: Morze, przyrzekamy ci wierność po wsze czasy. Wraz z kawalerzystami, w uroczystości wzięli udział żołnierze reprezentujący 2. Dywizję Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz przedstawiciele Armii Czerwonej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, na plaży ustawiono biało - czerwony słup.

5 16 marca niedziela: udział w uroczystościach rocznicowych przy Obelisku Zaślubin z Morzem w Mrzeżynie wyjazd w stronę Kołobrzegu przejazd ulicami miasta szlakiem walk 1. Armii Wojska Polskiego o Kołobrzeg do Portu kołobrzeskiego złożenie kwiatów pod pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem 18 marca 1945 r. już po zakończeniu walk o Kołobrzeg około godz na tarasie i stoku Fortu Ujście obok zburzonej Latarni morskiej odbyły się główne uroczystości Zaślubin Wojska Polskiego z Morzem Bałtyckim, jej gospodarzem był 7 pp a uczestniczyły delegacje wszystkich walczących w Kołobrzegu jednostek wojskowych oraz przedstawiciele dowódców 1. i 2. Armii WP. Najpierw odbyła się Msza polowa celebrowana przez kapelana 3DP ks. kpt Alojzego Dudka potem przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto biało - czerwoną flagę na maszt potem wygłosił przemówienie z-ca d-cy 1. Armii WP d/s polit. - wych. ppłk Piotr Jaroszewicz (oraz kolejno d-ca 3DP, d-ca 7pp i z-ca d-cy d2 AWP d/s polit.- wych) potem kpr. Franciszek Niewidziajło, który najpierw wypowiedział rotę zaślubin Przyszliśmy, Morze po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na darmo nasz trud. Przysięgamy, że Cię nigdy nie opuścimy, Rzucając pierścień w twe fale, biorę z Tobą ślub, ponieważ Tyś było i będziesz zawsze Nasze, zszedł z trybuny i w asyście dwóch żołnierzy udał się w kierunku wejścia do portu i tam z kamiennego muru rzucił do morza pierścień. W trakcie jego rzucania oddano salwy honorowe. Poszczególne pododdziały 1.AWP w kolejnych dniach, same organizowały sobie własne uroczystości Zaślubin na plażach po obu stronach ujścia Parsęty spotkanie uczestników IV Rajdu i II Marszu Zaślubin na terenie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z weteranami walk o Kołobrzeg - uroczyste wręczenie odznak uczestnikom Rajdu, wykonanie pamiątkowej fotografii - oficjalne zakończenie Rajdu USTALENIA ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia a) Zgłoszeń można dokonywać wypełniając formularz zgłoszenia pobrany na stronie oraz w siedzibie Muzeum ul. Armii Krajowej 13 w Kołobrzegu b) Formularz należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: lub faxem: do dnia r. c) Prawo startu mają wszyscy, którzy spełniają warunki Regulaminu oraz przedłożą karty zgłoszeniowe. d) Ilość miejsc zgłoszeń jest ograniczona

6 e) Każdy zarejestrowany uczestnik w momencie startu otrzymuje identyfikator potwierdzający jego uczestnictwo w rajdzie f) Kontakt z organizatorem: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, pani Malwina Markiewicz specjalista ds. marketingu i wydawnictw tel.: w.17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnicy pokonują trasę wspólnie i są zobowiązani do pomocy innym uczestnikom Rajdu w razie takiej konieczności. 2. Na trasie Rajdu obowiązuje zakaz skracania drogi i zjazdu z wyznaczonej trasy Rajdu 3. Za skutki naruszenia przepisów prawnych uczestnik odpowiada osobiście. 4. Organizator ma prawo wycofać uczestnika Rajdu w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania Rajdu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu i warunków bezpieczeństwa (w tym:. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających) 5. Uczestnik biorący udział w Rajdzie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z marszu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych przez przewodnika, organizatora, patronów medialnych i sponsorów. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz programu Rajdu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na dzień przed startem. 7. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zaleca się skorzystanie ze zdrowego rozsądku. w imieniu organizatorów: Paweł Pawłowski Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający Druskienniki EE the GR A V E L photo: M-Sport/McKlein SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Organizacja...2 3. Program Rajdu oraz ważne terminy...5 4. Zgłoszenia...7 5. Ubezpieczenie...10 6. Reklama i numery identyfikacyjne...11

Bardziej szczegółowo

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 17 19 lutego 2012 GDAŃSK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN

III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN ORGANIZATOR Organizatorem III BIELSKIEGO RAJDU SYREN jest Syrena Bielsko Klub przy Automobilklubie Beskidzkim ( www.syrenabielsko.pl ) WŁADZE RAJDU Kierownictwo

Bardziej szczegółowo