Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi"

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1-go Maja 55, Jastrzębie- Zdrój, woj. śląskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne. II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I (ubezpieczenie mienia): I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wg wartości księgowej brutto: Grupa I - Budynki i lokale ,00 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,00 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne ,00 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa IV- Maszyn, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania (bez 491 sprzęt elektroniczny) ,65 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,31 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa VI - Urządzenia techniczne ,88 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,85 zł - ubezpieczenie do wartości księgowej brutto Pozostałe mienie o wartości ,10 zł - zgodnie z załącznikami do wartości księgowej brutto Gotówka w kasie wg pogotowia kasowego ,00 zł wg wartości nominalnej Nakłady inwestycyjne ,00 zł wg wartości księgowej netto Mienie pracownicze ,00 zł wg wartości rzeczywistej Do ubezpieczenia przyjmuje się mienie zgodnie z ewidencją księgową wg stanu na dzień r zgodnie z dołączonymi załącznikami. Szczegółowy zakres ubezpieczenia: pożar, piorun, wybuch lub implozja, upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, deszcz nawalny, grad, trzęsienie ziemi, powódź, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wydostanie się wody lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cofnięcie się wody lub ścieków, pękanie rur w wyniku ich zamarznięcia lub z innych przyczyn losowych, ciężar śniegu lub lodu, ryzyko przepięcia katastrofa budowlana, szkody wyrządzone podczas akcji ratowniczej. II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunkiem. Suma Ubezpieczenia na I ryzyko do limitu ,00 zł 1. Meble, elektro-sprzęt, wyposażenie kuchni, maszyny i urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia - zgodnie z załącznikami 2. zapasy magazynowe - wg stanu zgodnego z ewidencją

2 magazynową na dzień zdarzenia 3. sprzęt i wyposażenie 4. urządzenia pomiarowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych (liczniki energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodomierze) 5. gotówka w lokalu - sejf limit 2.000,00 zł 6. Instalacje odgromowe i telewizja 7. ogrodzenie 8. bramy garażowe 9. place zabaw Zabezpieczenia p/kradzieżowe: W mieniu jednostki jest stosowane zabezpieczenie w postaci krat metalowych bądź szyb antywłamaniowych. Na obiektach: Sybiraków 2, Zdrojowa 5, 1 Maja 61, Szkolna 5, Witczaka 4, 1 Maja 55, Dworcowa 17E - Instalacja alarmowa oraz monitoring. Czas dojazdu grupy interwencyjnej: (w dzień 8 minut, w nocy 5 minut). Oświetlenie obiektów odbywa się siecią miejską przez latarnie uliczne bądź latarnie wywieszone na elewacjach obiektu (Kościelna 1A, Klubowa 2). W budynku przy ul. 1 Maja 61 oraz Sybiraków 2 ochrona fizyczna w godz W jednostce znajduje się kasa pancerna żaroodporna SD-104 Safe Guard nr fabryczny Data zakupu 1992 rok służąca do przechowywania gotówki (max na dzień kwota do tej pory nie przekroczyła 2.000,00 zł). W jednostce obowiązuje Zarządzenie Dyrektora dotyczące pogotowia kasowego na kwotę 7.000,00 zł. Kasa jest na stałe wmontowana do ściany budynku. Szyby w budynkach posiadają klasę odporności P - 1, P - 2. Okratowanie budynków sporadyczna - budynki posiadają okratowanie mają kraty wykonane z prętów stalowych sprawnych o średnicy pręta fi mm, odległość prętów do 12 cm. III. Ubezpieczenie od dewastacji i wandalizmu Suma Ubezpieczenia na I ryzyko do limitu ,00 zł 1. Instalacja monitorująca. 2. Dźwigi osobowe w lokalach użytkowych i nieużytkowych (w dźwigach zainstalowany jest monitoring wizyjny oraz zawarte zostały umowy na dozór mienia) 3. Drzwi wejściowe do mieszkań lokatorskich, zasiedlonych, remontowanych i pomieszczeń wspólnych (suszarnie, pralnie, wejście do piwnic i węzłów co) 4. Drzwi zewnętrzne do budynku aluminiowe, drewniane, stalowe (budynki mieszkalne i użytkowe) oraz samozamykacze w budynkach mieszkalnych 5. Urządzenia i wyposażenie placów zabaw i małej architektury 6. Skrzynki pocztowe EURO znajdujące się na zewnątrz budynków 7. Instalacja domofonowa w budynkach mieszkalnych 8. Bramy garażowe - suma ubezpieczenia na I ryzyko. IV. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych w tym gablot i przeszklone tablice Suma Ubezpieczenia na I ryzyko do limitu ,00 zł V. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, nośniki danych i oprogramowania - od wszystkich ryzyk (all risk) Suma ubezpieczenia ,00 zł wg wartości księgowej brutto Sprzęt objęty ochroną zgodnie z załącznikiem. VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami Suma gwarancyjna : ,00 zł Z włączeniem OC pracodawcy Suma gwarancyjna ,00 zł Liczba pracowników : 113 osób VII. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości Suma gwarancyjna : ,00 EURO lokali mieszkalnych szt., lokali użytkowych szt., licencjonowany zarządca nieruchomości - 2 osoby, nieruchomości ogółem 169, w tym: budynki mieszkalne- 109 szt., użytkowe - 41 szt., garaże - 18 boksów. CZĘŚĆ II: Ubezpieczenia komunikacyjne a) OC obowiązkowego pojazdów b) autocasco pojazdów c) NNW kierowcy i pasażerów Uwaga: Zniesienie amortyzacji części, zniesienie udziału własnego Lp Nr rejestracyjny Marka, typ Rok produkcji Max masa całkowita Max masa własna Ładowność Pojemność Przebieg km Suma ubezpieczenia 1 SJZ M912 Ciągnik Zetor Proxima kg 4156 cm mtg ,00 zł 2 SJZ 58EF Przyczepa Pronar kg ,00 zł 3 SJZ 46JE Opel Combo kg 1248 cm km ,00 zł 4 SJZ 23HW Lublin kg 2417 cm km ,00 zł 5 SJZ T280 Lublin kg 2417 cm km ,00 zł 6 SJZ 29EF Przyczepa Neptun SORELPOL kg Okres ubezpieczenia pojazdów: Lp Nr rejestracyjny Marka, typ Okres ubezpieczenia 1 SJZ M912 Ciągnik Zetor, Proxima SJZ 58EF Przyczepa Pronar SJZ 46JE Opel Combo SJZ 23HW Lublin SJZ T280 Lublin SJZ 29EF Przyczepa Neptun SORELPOL Zakres działania: Przedmiotem działania MZN jest w szczególności: - gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, - podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego

3 administrowania nieruchomościami, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości, - prowadzenie administracji zleconej nieruchomości, - prowadzenie ewidencji budynków, nieruchomości oraz lokali, - prowadzenie ewidencji najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, - zawieranie i rozwiązywanie umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości na podstawie udzielonych pełnomocnictw rodzajowych, - prowadzenie rozliczeń dostarczanych do nieruchomości mediów, - utrzymanie czystości obiektów i przyległych terenów, prowadzenie akcji sanitarnych, - wykonywanie robót budowlanych, remontów i konserwacji, - realizacja inwestycji, - przeprowadzanie przeglądów technicznych, - prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, - prowadzenie obsługi finansowej nieruchomości. Działalność podstawowa MZN obejmuje: - pobór opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie windykacji, w tym sądowne dochodzenie roszczeń w zakresie: należności czynszowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, obiektów, gruntów i innych należności wynikających z zawartych umów, - prowadzenie sądowych spraw o eksmisję, - dochodzenie odszkodowania za szkody związane z eksploatacją górniczą, - wykonywanie opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami, - prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. 2. Opis budynków i ich konstrukcji. Budynki mieszkalne Budynki mieszkalne znajdujące się na stanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju zostały wybudowane w latach Budynki w większości (90%) wykonane są metodą tradycyjną, murowane z cegły, z prefabrykowanymi stropami, podpiwniczone. Są to budynki o wysokości do 5- kondygnacji. Budynki posiadają betonowe dachy, kryte papą termozgrzewalną, stropy niewentylowane lub wentylowane. Schody wewnętrzne żelbetowe, jedynie w budynkach socjalnych przy ul. Armii Krajowej schody drewniane. W budynkach przy ul. Armii Krajowej W ok. 40% budynków docieplono ściany zewnętrzne supremą. W budynkach socjalnych przy ul. Gagarina 108,110,112,116 ściany zewnętrzne obłożone są płytami azbestowymi. Budynki mieszkalne zarządzane przez MZN wyposażone są w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, telekomunikacyjną, wentylacyjną, wodociągową, kanalizacyjną (oprócz budynków przy ul. Armii Krajowej 90-96), deszczową, a także gazową, za wyjątkiem wszystkich budynków socjalnych. Każdy z budynków posiada książkę obiektu budowlanego, przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie. Budynki użytkowe Budynki użytkowe znajdujące się na stanie MZN pełnią funkcje budynków administracyjnych, ochotniczych straży pożarnych, pawilonów handlowych, ośrodków dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, a także warsztatów i garaży samochodowych. Część obiektów znajduje na terenie objętym ochroną konserwatorską, jako budynki zabytkowe, wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. Budynki objęte ochroną konserwatorską wykonane są z cegły, posiadają poddasza nieużytkowe, dachy o konstrukcji drewnianej, pokryte dachówką ceramiczną. Wysokość budynków - do 4- kondygnacji. Obiekty przy ul. Zielonej, Wrzosowej, Jasnej, Mazowieckiej (pawilony handlowe), Opolska, Szkolna, Krakowska, o wysokości do 3 kondygnacji, wykonane są z elementów prefabrykowanych żelbetowych, stropy typu DZ-3, stropodachy wentylowane, dachy kryte papą termozgrzewalną. Pozostałe budynki wykonane są w technologii tradycyjnej murowanej, ściany z cegły pełnej i pustaków. Stropy gęstożebrowe, prefabrykowane, stropodachy betonowe. Dachy kryte papą termozgrzewalną. Budynki wyposażone są w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną., deszczową, wentylacyjną. Dziewięć budynków użytkowych posiada także instalację gazową. 3. Istotne remonty i modernizacje Budynki mieszkalne W budynkach na bieżąco wykonywane są prace budowlane mające na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, takie jak remont pokrycia dachów, remont klatek schodowych, częściowa lub całkowita wymiana stolarki okiennej, wymiana częściowa lub całkowita instalacji wodnej, kanalizacyjne, regulacja instalacji c. o. Remonty te przeprowadzane są na podstawie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów, wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Budynki użytkowe W budynkach na bieżąco wykonywane są

4 prace budowlane mające na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, takie jak remont pokrycia dachów, roboty malarskie, częściowa lub całkowita wymiana stolarki okiennej, regulacja instalacji c. o. Remonty te przeprowadzane są na podstawie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów, wykonywanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 4. Zabezpieczenie p.poż. Budynki mieszkalne W budynku socjalnym przy ul. Pszczyńskiej 292 wykonana jest instalacja hydrantowa na poziomie piwnic i parteru zamontowano drzwi dymoszczelne. W budynkach socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 i Armii Krajowej zamontowano wyłączniki przeciwpożarowe. Pozostałe budynki nie posiadają dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Budynki mieszkalne znajdują się w odległości od ok. 3 km (Zdrój) od jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Budynki posiadają sprawną instalację odgromową. Budynki użytkowe Budynki użytkowe wyposażone są w gaśnice podręczne. Ponadto, w budynku przy ul. Witczaka 4 zamontowano przycisk alarmowy, w budynku przy ul. 1 Maja 61 zabudowane są klapy oddymiające, czujniki pożarowe oraz przyciski alarmowe. W budynku przy ul. Klubowej 2 zamontowano klapę oddymiającą i czujnik pożarowy. Budynki użytkowe znajdują się w odległości od ok. 3 km (Zdrój) do 17 km (Klubowa) od jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Budynki posiadają sprawną instalację odgromową. Wyposażenie: Mienie obejmuje meble, elektro-sprzęt, wyposażenie kuchni, maszyny i urządzenia, urządzenia pomiarowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych, będące w ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Doradca ubezpieczeniowy: EUROBROKER Opole, ul. Sądowa 5, Przedstawicielstwo: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 2a, Pasaż Handlowy 24H, box 47, Jastrzębie - Zdrój. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale EUROBROKER na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. W wycenie zamówienia należy zastosować franszyzy; 1.Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - franszyza redukcyjna 500 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz dewastacja - franszyza redukcyjna 500 zł 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk -franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł 4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - franszyza integralna 300 zł Zamawiający wymaga włączenie dodatkowych klauzul: 1.Klauzula Automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych 2.Klauzula Ubezpieczenie katastrofy budowlanej 3.Klauzula reprezentantów 4.Klauzula stempla bankowego 5.Klauzula Leeway oraz rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 6.Klauzula pośredniego uderzenia pioruna 7.Klauzula braku redukcji sumy ubezpieczenia 8.Klauzula rozstrzygania sporów. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Część NR: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

5 IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., Zabrska 10, Katowice, kraj/woj. śląskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40010,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 58761,00 Oferta z najniższą ceną: 58761,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58761,00 Waluta: PLN. Dyrektor Beata Olszok

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wzoru umowy 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot ubezpieczenia 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZP-PNK/DU/2012/7/33 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. RODZAJE UBEZPIECZEŃ A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. A.1. Zakres ubezpie obejmuje: a) OC komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2014-2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2014-2016 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY IMBIGS na lata 2014-2016 Załącznik nr 1 do SIWZ A. UBEZPIECZENIE MIENIA ( dokładny wykaz mienia do ubezpieczenia Tabela nr 1 ) 1. Ubezpieczenie budynków i budowli w raz z nakładami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na ubezpieczenie majątku miasta Poznania, zarządzanego przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań CPV: 66510000 8 Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 19 fax: 48 367 36 73 ZZR/DZA-LG/20/12 Oznaczenie sprawy Radom, dn.ofe,10.2012r. Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo