Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ kwietnia 2014 r. 1

2 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres korespondencyjny w sprawach Rajdu: Krzysztof Witczak Plac Wolności Mogilno Telefon Biura Rajdu: Faks: lub Internet Współorganizatorzy: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach Urząd Miejski w Mogilnie Mogileński Dom Kultury Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie 2. Jury imprezy: Jury składać się będzie z trzech osób i zostanie powołanie w dniu imprezy. Na czele jury stoi komandor rajdu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o składzie podczas oficjalnego otwarcia rajdu. 3. Kierownictwo imprezy: Krzysztof Witczak - komandor rajdu, kierownik trasy (tel ) Piotr Jakubowski - wicekomandor, sędzia sportów motorowych (tel ) Maria Witczak rzecznik rajdu (tel ) Agnieszka Kasprowicz - promocja Marcin Zieliński - szef komisji obliczeń, promocja 2

3 4. Cel imprezy: wyłonienie Mistrza oraz I i II Wicemistrza X Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej w kategoriach Automobil zabytkowy i Motocykl zabytkowy w klasyfikacji indywidualnej; wyróżnienie zwycięzców w poszczególnych klasach wiekowych w konkurencji samochodów: pre 45, pre 60, pre 70 oraz post 70 (przy czym datami granicznymi są odpowiednio: 31 grudnia 1945, 31 grudnia 1960 oraz 31 grudnia 1970); popularyzacja historii motoryzacji; rozpropagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych regionu Ziemi Mogileńskiej szeroko rozumiana promocja regionalna; zintegrowanie miłośników starej motoryzacji w regionie i kraju; popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej; szerzenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5. Uczestnictwo: 5.1 Uczestnikami Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej mogą być kierowcy i piloci pojazdów z napędem mechanicznym, o możliwie wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek codziennego transportu. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po roku 1989) mogą w drodze wyjątku zostać dopuszczone do udziału w imprezie według uznania Organizatora (np. ze względu na ich unikalność, wartość kolekcjonerską itp.). 5.2 Do udziału w rajdzie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie - z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Wymóg ten nie dotyczy pojazdów, które będą wystawiane wyłącznie jako eksponaty w miejscach do tego wyznaczonych poza drogami publicznymi. 3

4 5.3 Uczestnicy Rajdu powinni posiadać ze sobą: wymagane dokumenty uprawniające do poruszania się pojazdem po drogach publicznych, niezbędne, przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu, materiały informacyjne: mapy, przewodniki, itp., sprawny telefon komórkowy celem wezwania pomocy w nagłym przypadku 5.4 Skład załogi: kierowca z aktualnym prawem jazdy pilot 5.5 Pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc, na jaką pojazd jest zarejestrowany. 5.6 Przejazd trasy oraz wszystkie próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej. 5.7 Uczestnicy Rajdu mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora. 5.8 W sytuacji, gdy na pojeździe są umieszczone reklamy firm konkurencyjnych wobec sponsorów imprezy, komandor rajdu ma prawo nie dopuścić załogi do udziału w imprezie. 6. Wpisowe: 6.1 Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki na poczet opłaty wpisowej przelewem lub gotówką oraz pozostałej kwoty wpisowego gotówką w dniu przybycia na imprezę w Biurze Rajdu. (patrz też punkt 7) 4

5 6.2 Maksymalna wysokość wpisowego bez kosztów noclegu i wyżywienia może wynieść 75 zł od załogi. Kwota ta przeznaczona jest w całości na cele organizacyjne imprezy. 6.3 W ramach wpisowego od załogi (kierowca + pilot) zapewniamy uczestnikom komplet materiałów rajdowych, pamiątkowe naklejki i gadżety rajdowe, parking dozorowany dla weteranów szos w Bielicach, poczęstunek w piątkowy wieczór (do wyczerpania porcji), posiłek regeneracyjny na sobotniej trasie rajdu. Organizator proponuje miejsca noclegowe i wyżywienie (śniadania i obiadokolację) w internacie Zespołu Szkół w Bielicach, Europejskim Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert w Mogilnie (nocleg + śniadania), Dworku Gozdawa (nocleg + śniadania) za odpowiednią opłatą uzgodnioną z kierownictwem tych obiektów. 6.4 Biuro X Rajdu Weteranów Szos będzie czynne od 25 kwietnia 2014 r. od godziny 16:00 w bazie rajdu: internat Zespołu Szkół w Bielicach. 7. Zgłoszenia: Organizator oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa w imprezie maksymalnie do dnia 11 kwietnia 2014 r. Przyjęcie zgłoszeń w terminie krótszym, niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu uzależnione jest od decyzji Organizatora. Warunkiem wpisania na główną listę startową jest, oprócz nadesłania karty zgłoszeniowej, uiszczenie zaliczki na poczet wpisowego w postaci darowizny na cele Stowarzyszenia Motoklasyczni. Kwotę 30 zł należy przekazać na konto: (mbank) Motoklasyczni ul. Narutowicza Mogilno Tytuł płatności: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy) 5

6 Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, wpłacili ww. zaliczkę, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, są upoważnieni do udziału w imprezie po uregulowaniu opłaty wpisowej w pełnej kwocie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg, czyli ok. 90. Ograniczenie liczby uczestników uzależnione jest od warunków organizacyjnych. Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronach internetowych Rajdu. Zgłoszenia wyłącznie na karcie według załączonego wzoru należy przesłać: pocztą: Krzysztof Witczak Plac Wolności Mogilno faksem pod numer lub pocztą elektroniczną na adres: Do rejestracji załogi niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów: dowód rejestracyjny pojazdu, polisa ubezpieczenia OC pojazdu oraz NNW kierowcy i pasażerów, prawo jazdy kierowcy, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pilota, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby towarzyszącej, karta zgłoszeniowa (nadesłana wcześniej w terminie wyznaczonym przez organizatora). 8. Przyjazd uczestników: Organizator oczekuje na uczestników od godziny 16:00 dniu 25 kwietnia 2014 r. do godziny 7:30 w dniu 26 kwietnia 2014 r. w bazie rajdu: internacie Zespołu Szkół w Bielicach, gmina Mogilno. Pomoc telefoniczną w dniach trwania imprezy można uzyskać pod numerami telefonów , lub

7 9. Przebieg imprezy: 9.1 Aktualny regulamin Rajdu musi być przez Organizatora umieszczony w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu od początku imprezy do jej zakończenia. 9.2 Trasa rajdu wg itinerera zostanie przygotowana na szlaku o długości ok. 100 km przez miejscowości powiatów mogileńskiego i konińskiego. 9.3 Trasa będzie podzielona na co najmniej 2 etapy zakończone punktami kontroli czasu (PKC), oznaczonymi specjalnymi tablicami w kolorze czerwonym, ustawionymi w odległości 25 m przed PKC. 9.4 Trasa będzie obejmowała co najmniej 2 próby sprawności kierowania pojazdem (SZ), których opis i szczegółową punktację uczestnik musi otrzymać do wglądu przed startem. 9.5 Punkty kontroli przejazdu (PKP) będą oznaczone tablicami żółtymi. W miejscach tych Organizator może wprowadzić inne dodatkowe zadania. Każdy uczestnik otrzymuje przed wykonaniem takiego zadania jego opis oraz szczegółową punktację 9.6 Trasa może zawierać samodzielne punkty kontroli przejazdu (SPKP) oznaczone białą planszą formatu A4 i naniesioną na nią w czytelny sposób dwucyfrową liczbą. Plansze te będą umieszczone po prawej stronie drogi przejazdu. 9.7 Rajd obejmuje zadania testowe w liczbie do 6 z prawa o ruchu drogowym, wybrane ze zbioru pytań na odpowiednie prawo jazdy kategorii A lub B sprzed roku Dopuszcza się przygotowanie przez Organizatora pytań na podstawie obowiązującej Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 9.8 Rajd obejmuje zadania testowe, jednokrotnego wyboru, w liczbie do 6 z historii motoryzacji, przygotowywane na podstawie informacji z publikacji następujących autorów: Witold Rychter, Aleksander Rostocki, Jan Tarczyński, a także czasopism Classicauto i Automobilista w zakresie historii polskiej motoryzacji. 7

8 10. Uwagi dodatkowe: 10.1 Łączne spóźnienia podczas imprezy nie mogą przekroczyć 40 minut, a na PKC lub metę - 20 minut. Przekroczenie tego spóźnienia powoduje otrzymanie 100% punktów najgorszego wyniku PKC, PKP i meta są czynne przez 40 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika imprezy Kolejność wykonywania prób czy zadań odbywa się wg kolejności przybycia uczestników na miejsce próby/zadania Oczekiwanie - z winy Organizatora - na wykonanie zadania lub próby ponad 5 min., powoduje neutralizację czasu, którą uczestnik automatycznie rozlicza wg dokonanej poprawki Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań nieliczonych w punktacji imprezy (np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas przeznaczony na jazdę po trasie rajdu Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg otrzymanego od Organizatora itinerera lub mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej Na Rajdzie dopuszcza się holowanie pojazdu tylko na jednym etapie. Holowanie na kolejnych etapach skutkuje otrzymaniem maksymalnej liczby punktów karnych za PKC końcowy każdego etapu, na którym pojazd był holowany Konkurs Elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi z rocznikiem pojazdu oraz estetycznym wyglądem pojazdu odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 r. 8

9 10.9 Zadania testowe, o których mowa w pkt i 9.8. nie mogą być wydawane uczestnikom rajdu do rozwiązania na trasie etapu 11. Punktacja (punkty karne i ujemne): Uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami ujemnymi: 11.1 Za stwierdzone usterki techniczne do 10 pkt Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie: - za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC: 1 pkt., - za ominięcie PKP 10 pkt. na danym odcinku, - za ominięcie bezobsługowego SPKP 1 pkt., jednak łącznie nie więcej niż 10 pkt. na jednym odcinku. Maksymalnie za 1 odcinek nie więcej jak (taryfa) 20 pkt Za każdą błędną odpowiedź z przepisów prawa o ruchu drogowym: 1 pkt Za każdą błędną odpowiedź z historii motoryzacji: 1 pkt Za stwierdzone przekroczenie przepisów ruchu drogowego: do 10 pkt. w całym rajdzie, jednak nie więcej niż 3 punkty za jeden przypadek Za wszystkie próby niepolegające na prowadzeniu pojazdu, podczas imprezy łącznie do 10 pkt Dolicza się punkty w zależności od roku produkcji pojazdu po 0,3 pkt. za każdy rok powyżej 1900 roku. np r x 0,3 pkt. = 6 pkt r x 0,3 pkt. = 20,1 pkt. 9

10 11.8 Uczestnik otrzymuje punkty karne za opuszczenie próby: - polegającej na prowadzeniu pojazdu: 20 pkt. - niepolegającej na prowadzeniu pojazdu: 200% maksymalnej ilości punktów karnych przewidzianych za próbę. 12. Oceny prób sprawności kierowania pojazdem (SZ) 12.1 Próby są wykonywane na pojeździe i przez kierowcę zgłoszonego w karcie drogowej. Kierowcy może towarzyszyć w trakcie wykonywania próby pilot Czas liczony jest z dokładnością do 0,5 sekundy za każde 1 sek. czasu próby: 0,1 pkt. tzn. za każde 10 sekund czasu próby 1 pkt Kierowca, który uzyskał najlepszy czas otrzymuje 0 pkt. Pozostali - ilość punktów odpowiadającą różnicy czasów między uzyskanym wynikiem pierwszego kierowcy, a wynikiem własnym Za potrącenie lub wywrócenie słupka, przekroczenie linii półmetka, niezaliczenie garażu i podparcie nogą na motocyklu bez wózka bocznego: 3 pkt Za przekroczenie linii mety Sz obydwoma osiami (taryfa): 5 pkt Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa): 5 pkt Błędne przejechanie trasy próby (taryfa): 5 pkt Najlepszy czas zalicza się kierowcy, który nie otrzymał dodatkowych punktów karnych na próbie. 10

11 12.9 Jeżeli próba będzie zbyt skomplikowana i w efekcie więcej niż 70% zawodników nie wykona jej poprawnie, próba będzie anulowana W klasyfikacji indywidualnej zwycięża kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje wcześniejszy rok produkcji pojazdu Trasa próby Sz dla samochodów może zakładać cofanie pojazdu np. wjazd do garażu. 13. Nagrody 13.1 Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach Automobil zabytkowy i Motocykl zabytkowy - puchar, dyplom i nagroda rzeczowa Za zajęcie miejsc od II i III w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach Automobil zabytkowy i Motocykl zabytkowy - dyplomy i nagrody rzeczowe, lub puchary - wg uznania Organizatora Z wygranie klasyfikacji w danej klasie wiekowej - dyplom, upominek rzeczowy - wg uznania Organizatora 14. Wyjaśnienia i uwagi 14.1 Prawidłowy przejazd trasy, odpowiedzi na pytania i zadania specjalne winny być wywieszone nie później niż 60 minut po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika. 11

12 14.2 W czasie Rajdu nie może być prób, których punktacja zależy od osób trzecich (np. bramkarz broniący strzału) Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 min. od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora imprezy. Po tym czasie wyniki są ostateczne Wyniki wszystkich prób nanoszone będą na karty drogowe zawodników Złożenie odwołania do Jury imprezy wymaga wpłacenia kaucji w kwocie 100 złotych. W przypadku nieuzasadnionego odwołania kaucja przepada na rzecz Organizatora Czas na wyjaśnienia i odwołania odnośnie wyników wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników przez Organizatora imprezy. Po tym czasie wyniki są ostateczne Wyniki wszystkich prób muszą być nanoszone na karty drogowe uczestników. 15. Postanowienia ogólne: 15.1 Uczestnik imprezy może startować na pojeździe posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego Uczestnik jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 12

13 15.4 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący: - programu imprezy, - poszczególnych zadań i innych zapisów, niestojących w sprzeczności z niniejszym regulaminem, - składu osobowego kierownictwa imprezy Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego odcinka lub zadania, nieodłączną część niniejszego regulaminu Przyjęcie przez uczestnika "Karty drogowej" jest równoznaczne z akceptacją udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury imprezy, w którym przewodniczący Jury ma decydujący głos Organizator poinformuje uczestników, którym miejscu i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki rajdu W trakcie trwania imprezy organizator przygotuje punkty pomocy przedmedycznej wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe w bazie rajdu i w wybranych Punktach Kontroli Przejazdu Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym przez przedstawicieli organizatorów ubranych w pomarańczowe/żółte kamizelki i legitymujących się identyfikatorem Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym z pojazdów organizatorów oznakowanych napisem ORGANIZATOR. 13

14 Podczas przejazdu trasą rajdu pojazdy uczestniczące w imprezie będą oznakowane numerem startowym z nazwą i logo X Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej. Oznakowanie to powinno być umieszczone w prawym górnym narożniku przedniej szyby samochodu lub w innym widocznym miejscu po prawej stronie pojazdu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich. 16. Dyskwalifikacja 16.1 Niesportowe zachowanie Uczestnika lub postępowanie wbrew ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, może skutkować dyskwalifikacją w Rajdzie Wszelkie umyślne działanie Uczestnika przeciwko mieniu innych Uczestników Rajdu, Organizatorów lub Sponsorów podczas imprezy może skutkować dyskwalifikacją w Rajdzie Decyzja o dyskwalifikacji Uczestnika jest podejmowana przez Jury podczas imprezy Zdyskwalifikowanemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania do Jury. Odwołanie musi być złożone na piśmie w ciągu 30 minut po ogłoszeniu dyskwalifikacji Rajd odbędzie się w warunkach normalnego, otwartego ruchu drogowego. Uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pod rygorem dyskwalifikacji w przypadku ich rażącego naruszenia. 14

15 17. Ramowy plan imprezy: PIĄTEK, przybycie uczestników do bazy w Bielicach od godziny 16:00 SOBOTA, godz uroczyste otwarcie i start rajdu na orientację na wyznaczonej trasie. od ok. godz posiłek regeneracyjny na trasie Rajdu ok. godz powrót pierwszych załóg na metę Rajdu od ok. godz. 17:00 - obiadokolacja godz spotkanie wspomnieniowo-integracyjne uczestników NIEDZIELA, godz wystawa pojazdów i konkurs elegancji godz. 12:30 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród godz. 13:30 - zakończenie Rajdu Regulamin X Rajdu Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych Rajdu, m.in.: Mogilno, 30 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI Krzysztof Witczak - komandor rajdu 15

16 X RAJD WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ kwietnia 2014 r. KARTA ZGŁOSZENIOWA Wpisy na listę uczestników będą dokonywane wyłącznie na podstawie niniejszej karty zgłoszeniowej. Informacje zawarte w zgłoszeniu podawane są dobrowolnie i mają pomóc wyłącznie w sprawnej organizacji rajdu. W ramach zgłoszenia proszę podać: Kierowca (imię i nazwisko): Pilot (imię i nazwisko): Reprezentowany klub: Marka i model pojazdu: Rodzaj pojazdu: Numer rejestracyjny: Adres korespondencyjny: Telefon kontaktowy: Inne osoby towarzyszące / pasażerowie (liczba): Rok produkcji: 19 Zgłaszamy nasz pojazd do uczestnictwa w: sobotniej trasie rajdu niedzielnym pokazie Uwagi: Nocleg i wyżywienie - patrz 2. strona karty zgłoszeniowej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg. Warunkiem wpisania na główną listę startową jest, oprócz nadesłania karty, uiszczenie zaliczki na poczet wpisowego w postaci darowizny na cele Stowarzyszenia Motoklasyczni. Szczegóły w zaproszeniu i regulaminie Rajdu. Dane do przelewu również na 2. stronie karty. Do uczestnictwa w rajdzie zapraszamy przede wszystkim pojazdy traktowane jako weteran szos, czyli liczące sobie co najmniej 25 lat, których produkcja modelu zakończyła się co najmniej 15 lat temu. Z oczywistych względów w przejeździe na trasie rajdu (po drogach publicznych) mogą brać udział tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie (z aktualnym badaniem technicznym - dopuszczone do ruchu) i posiadające ważną polisę OC oraz NNW kierowcy i pasażerów. Data: Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu rajdu i ją akceptuję. Zobowiązuję się do wpłaty wpisowego w łącznej wysokości 75 zł (pełne uczestnictwo). Podpis zgłaszającego: Zgłoszenia proszę przesyłać: pocztą faksem 16 pocztą elektroniczną Krzysztof Witczak Plac Wolności Mogilno Telefony kontaktowe: , , ,

17 ZAMAWIAM: NOCLEGI* Bielice (baza - internat szkolny) liczba osób: liczba osób: Europejskie Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie liczba osób: liczba osób: OSiR Dworek Gozdawa w Gozdawie k/mogilna liczba osób: liczba osób: Ewentualne uwagi dotyczące noclegu: WYŻYWIENIE* Bielice (baza - internat szkolny) ŚNIADANIE - liczba osób: OBIADOKOLACJA - liczba osób: ŚNIADANIE - liczba osób: Klasztor - Europejskie Centrum Spotkań ŚNIADANIE - liczba osób: ŚNIADANIE - liczba osób: OSiR Dworek Gozdawa w Gozdawie k/mogilna ŚNIADANIE - liczba osób: ŚNIADANIE - liczba osób: Dane do przelewu 30,- zł na poczet wpisowego Konto: (mbank) Motoklasyczni ul. Narutowicza Mogilno Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy) 17 * Aktualne lub orientacyjne ceny są podane na stronach internetowych rajdu w portalach

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS

Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012. 1. Definicje JSKS Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012 I. Przepisy ogólne 1. Definicje JSKS 1.1 Jazda Szkoleniowo-Konkursowa Samochodem jest popularną imprezą samochodową

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przy ZO PZM w Opolu 2 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo