SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na"

Transkrypt

1 Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy ul. Akademicka 14, ŁomŜa strona godziny urzędowania 8:00-16:00 telefon faks NIP REGON II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, 2) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych.

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy według następującego podziału: Część I: dostawa narzędzi mechanicznych i elektrotechnicznych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG tj. Klucze nasadowe 1/2 cala, sześciokątne 1 szt; Uniwersalne ściski śrubowe 300 x 85 mm ±10% DuoKLamp 4 szt; Teleskopowy podnośnik magnetyczny 1 szt; Miernik uniwersalny MM szt; Poziomnica laserowa 400 mm 1szt; Laserowy przyrząd do pomiaru odległości BOSCH lub równowaŝny 2 szt; Taśma miernicza zwijana kieszonkowa 8 m 2 szt; Suwmiarki 150 mm- 2 szt; Wskaźnik ciągłości obwodu i przewodności DUTEST 1 szt; Wskaźnik kierunku wirowania pola TRITESTcontrol -1szt; Miernik cyfrowy z prądowym przekładnikiem cęgowym -1 szt; Multidetektor do wykrywania metalu- 1szt; Młotek ciesielski z dziobem 2szt; Młotek ślusarski z karbowanym trzonkiem; a' 300g 2szt; Młotek ślusarski a 1000g-2szt; Młotek ślusarski a 500g 2szt; Młotek ślusarski a 300g 2szt; Młotek ślusarski a 100g 2szt; Młotek z kompozytów gumy- 2szt; Młotek z miękkim bijakiem- 2szt; NoŜyce precyzyjne -1szt; NoŜyce do rur z tworzywa sztucznego -1 szt; NoŜyce do blachy 1szt; Szczypce instalacyjne dł. 300 mm- 2szt; Szczypce instalacyjne dł. 180 mm- 2szt; Szczypce róŝne 2szt; Szczypce do rur 1cal 2 szt; Gwintownica ręczna R 3/8, ½, ¾, 1, 1¼ -1szt; Imadło wiertarskie 1 szt; Imadło ślusarskie 2szt; Imadło do rur do 3 cali -2szt; Klucz do śrub DIN 3117 B -2szt; Kleszcze zaciskowe 2szt; Wycinarka młoteczkowa-1szt; Piła tarczowa ręczna- 1szt; Wyrzynarka przemysłowa 1szt; Wiertarka udarowa- 1szt; Akumulatorowa wiertarkowkrętarka -2szt; Pistolet do klejenia 2szt; Lutownica moc 150 W 2 szt; Lutownica moc 30 W -1szt; Wiertarka stołowa- 1szt; Stół maszynowy 1szt; Piła stołowa -1szt; Szlifierka oscylacyjna -1szt; Szlifierka taśmowa 1szt; Szlifierka kątowa fi 180 m/m 1szt; Szlifierka kątowa fi 230 m/m 1szt; Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho 2szt; Dmuchawa gorącego powietrza -1szt; Spawarka MIG/MAG 1szt; Osłony głowy dla spawaczy -1szt; Fartuch dla spawaczy- 1szt; Zestaw min 12 otwornic -1szt; Klucz dynamometryczny ½ cala -1szt; Zestaw do kielichowania ręcznego 1szt; Narzędzia do nacinania gwintów 1szt; Zestaw wykrętaków-1szt; Zestaw kluczy płaskich -2szt; Zestaw kluczy oczkowych -2szt; Zestaw kluczy nimbusowych- 2szt; Zestaw wkrętaków prostych i krzyŝowych 6 części 2szt; Wiertła do metalu 2szt; Zestaw wierteł do betonu, kamienia 2szt; Pilniki do drewna -1szt; Pilniki do metalu 1szt; Zestaw 36 narzędzi w jednym pokrowcu 2szt; Młoto-wiertarka -1szt. Część II: dostawa sprzętu transportowego i mebli warsztatowych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG tj. Ręczny wózek paletowy-1 szt; Wózek ręczny platformowy z podłogą z płyty laminowanej 1 szt.; Wózek ręczny platformowy z podłogą z blachy nierdzewnej- 2szt.; Wózek ręczny platformowy do transportu lekkich towarów 1 szt.; Wózek ręczny platformowy osiatkowany 1szt; Wózek ręczny taczkowy typu"polgaz" do 1 szt butki z gazem technicznym 1 szt; Wózek serwisowy 2 szt; Szafa serwisowa 2 szt; Drabina magazynowa przejezdna 2

3 stalowa trójkołowa- 1 szt; Paleta plastikowa 4szt; Stołowa waga do paczek 1 szt; Pojemnik warsztatowy typu IIIA 10 szt; Pojemnik warsztatowy typu IIA- 6 szt; Pojemnik do segregacji -4szt; Stojak pojedynczy stacjonarny 3 szt; Worki plastikowe (opakowania zbiorcze) 3 szt; Regały półkowe do lekkich ładunków - typ "dostawny" 3 szt; Regały półkowe do lekkich ładunków - typ "podstawowy" 1 szt; Stół warsztatowy- blat ze stali kwasoodpornej 4 szt; Stół warsztatowy- blat z płyty MDF pokrytej PCV 2szt; Stół warsztatowy - blat guma gładka 1 szt; Stół warsztatowy - blat ze sklejki 1 szt; Nadbudowa Ŝaluzjowa 2 szt; Konstrukcja z lampą do stołu warsztatowego 2 szt; Rozdzielnica 3x230V 2 szt; Kontenerek ( 4 szuflady) 4 szt; Kontenerek ( 3 szuflady) 4szt; Szafa ubraniowa BHP 2 szt; Zawieszki ( 1 komplet zawiera 15 zwieszek wg STPZ) 2 szt; Zestawy kołowe z płytką 5 szt; Krzesło warsztatowe 2 szt. Szczegółowe wymagania techniczne, zakresy rzeczowe i ilościowe określa Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.1Infrastruktura Uczelni 1) Przez uŝyte w opisie przedmiotu zmówienia symboli lub nazw własnych naleŝy rozumieć, Ŝe Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty równowaŝnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niŝ określono w SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie terminologii (nazw i skrótów) angielskiej przy opisie oferowanego sprzętu. Zgodnie z art.30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załączy do oferty opisy zawierające szczegółowe dane oferowanego sprzętu równowaŝnego. 2) Miejscem dostawy jest Hala Laboratoryjno-Technologiczna, znajdująca się w segmencie C budynku dydaktycznego Instytutu Technologii śywności i Gastronomii Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy, mieszczącego się przy ul. Akademickiej 1 w ŁomŜy. 3) Przedmiot zamówienia musi być nie uŝywany (fabrycznie nowy), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia. 4) Oferowany sprzęt musi być gotowy do uŝycia, to znaczy musi posiadać akcesoria niezbędne do pracy. 5) Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne sprzętu. 6) Warunki gwarancji: 3

4 6.1 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 6.2 Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych względem przedmiotu zamówienia przez wykwalifikowany personel, polegających na usuwaniu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień: a) termin (okres) udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą, z tym, Ŝe termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie moŝe być krótszy niŝ wskazany w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia liczony od daty uruchomienia (dotyczy tylko poz.4,6,10,11,12,46 w części 1) i przekazania urządzenia, w tym przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób, b) wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeŝeli wady te ujawnia się w czasie trwania gwarancji w dostarczonym przedmiocie zamówienia, c) świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w miejscu uŝytkowania przedmiotu zamówienia jak równieŝ u Wykonawcy, jeŝeli u uŝytkownika okaŝe się niemoŝliwa. W przypadku wykonywania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym, d) Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych - licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady, jeśli w specyfikacji nie określono inaczej. e) Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części, przez cały okres gwarancji będzie ponosił Wykonawca Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeŝeń stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu Sposób i forma zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia: telefonicznie, faksem lub droga elektroniczną na dane wskazane przez Wykonawcę tj nr telefonu, numer faksu, adres poczty , imię i nazwisko osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku braku formularzy gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia własnych formularzy gwarancji wraz z opisem procedury zgłaszania awarii sprzętu. 4

5 6.6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jakości. 7) Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: 1) przeniósł na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, 2) dostarczył na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy, ul. Akademicka1, ŁomŜa 3) przeprowadził rozładunek, montaŝ i uruchomienie wskazanych w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4) przeszkolił w pełnym zakresie obsługi osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia (ilość osób zostanie określona w terminie poprzedzającym szkolenie). 8) Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca obowiązany jest wskazać w wierszu Nazwa typ, producent Formularza technicznego przedmiotu zamówienia oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie producenta, modelu/typu. Wypełniony załącznik musi być nierozłącznym elementem oferty. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 9) Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część Ręczne narzędzia elektromechaniczne Narzędzia ręczne Część Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe Palety Wagi RóŜne meble i wyposaŝenie III.2. Wykaz dokumentów potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 5

6 III.2.1 Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć katalogi lub prospekty producenta lub dystrybutora oferowanych elementów dostawy, zawierające ich dane techniczne. Z materiałów tych, w sposób jednoznaczny musi wynikać zapewnienie spełnienie wymagań Zamawiającego co do parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia III.2.2 W celu wykazania, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do załączenia do oferty opisu oferowanego asortymentu (załącznik nr 5A-B do SIWZ). III.3. Oferty częściowe 1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby zadań, na które moŝna składać oferty. 3) Wykonawca moŝe ubiegać się o udzielenie zamówienia na w ramach jednej lub wszystkich części, według następującego podziału: Część 1 - Dostawa narzędzi mechanicznych i elektrotechnicznych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG Część 2 - dostawa sprzętu transportowego i mebli warsztatowych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG III.4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. III.5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III.6. Informacja o zawarciu umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. III.7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą 6

7 prowadzone wyłącznie w złotych polskich, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. III.8. Podwykonawcy Wykonawca winien wskazać, czy zamówienie w całości wykona własnymi siłami czy powierzy podwykonawcy zamówienia i w jakiej części (pkt.10 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Dla części 1 - nie dłuŝej niŝ 21 dni od dnia podpisania umowy. Dla części 2 - nie dłuŝej niŝ 21 dni od dnia podpisania umowy. Za datę realizacji zamówienia uwaŝać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeŝeń stwierdzającego wykonanie zamówienia. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, (o których mowa w art.22 ust.1 Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. V.2. 1). W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. 2). W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. V.3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 7

8 V.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.1 ppkt 1 oraz ppkt. 3-4 Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.1 ppkt 2 Zamawiający dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób: Dla części 1 - Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, co najmniej 3 główne dostawy narzędzi warsztatowych lub innego wyposaŝenia warsztatów o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł kaŝda. Dla części 2- Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, co najmniej 3 główne dostawy mebli warsztatowych i/lub sprzętu do transportu wewnętrznego lub innego wyposaŝenia warsztatów o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł kaŝda W celu przeliczenia wartości dostawy wykazanej w innych walutach niŝ w PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku, gdy w tym dniu takiego kursu nie ogłoszono, według ostatniego ogłoszonego kursu przed tym dniem. (strona z kursami: ) 3) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.2 Zamawiający dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób: W celu potwierdzenia, Ŝe wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeŝeli Wykonawca odpowiednio wykaŝe, Ŝe nie później niŝ w dniu upływu terminu składania ofert: nie wyrządził szkody polegającej na nie wykonaniu przez niego zamówienia lub wykonaniu go nienaleŝycie lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia i stwierdzonej orzeczeniem sądu uprawomocnionym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie otwarto wobec niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 8

9 prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłoŝenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania, nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego dotyczy osób fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych; brak orzeczenia sądu zakazu ubiegania się podmiotu zbiorowego o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary; nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dotyczy osób fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych (przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku). 4) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 9). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VI niniejszej specyfikacji, wg formuły spełnia nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki /konsorcja) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt.v.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych 9

10 wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2) śaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek określony w pkt. V.2 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3) Warunek określony w pkt.v.2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 4) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i kaŝdego uczestnika konsorcjum (szczegółowo wymienione w pkt.vi). VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU VI.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty naleŝy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ (oryginał) 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.1 ppkt 2 SIWZ do oferty naleŝy załączyć wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. VI.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ (oryginał). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 10

11 ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej z w/w dokumentu powinno wynikać, iŝ warunek spełniają wszyscy wspólnicy spółki, jak i sama spółka (w/w dokumenty naleŝy złoŝyć dla spółki jak i dla kaŝdego przedsiębiorcy tj. wspólnika). 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej z w/w dokumentu powinno wynikać, iŝ warunek spełniają wszyscy wspólnicy spółki, jak i sama spółka (w/w dokumenty naleŝy złoŝyć dla spółki jak i dla kaŝdego przedsiębiorcy tj. wspólnika). VI.3. JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) Oświadczenie wymienione w pkt.vi.1 ppkt.1) składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo przedłoŝone zostaje w imieniu wszystkich Wykonawców. 2) Dokumenty wymienione w pkt.vi.2.(1-7) winny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę wchodzącego w skład konsorcjum lub kaŝdego ze wspólników spółki cywilnej. 3) Dla podmiotu wiodącego lidera- musi być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez przedstawicieli (osoby uprawnione do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Podmiot wiodący lider wskazany w pełnomocnictwie i przekładający ofertę zobowiązany jest do przedłoŝenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt VI. 11

12 4) JeŜeli oferta wspólna złoŝona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zaŝąda w wyznaczonym terminie złoŝenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. 5) Uczestnik konsorcjum nie moŝe złoŝyć oferty odrębnej. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umoŝliwiający prawidłową ocenę kaŝdego uczestnika konsorcjum. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VI.5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.vi.2 ppkt2), VI.2 ppkt3), VI.2 ppkt 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę. VI.6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŝonych: 12

13 1) Wszystkie dokumenty złoŝone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeŝonych przez składającego ofertę. 2) JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie XI.3), z dodatkiem słów Tajemnica przedsiębiorstwa. 3) Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. 4) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z tym, Ŝe złoŝenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami dopuszczalne jest tylko zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej naleŝy kierować na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy, ul. Akademicka 14, ŁomŜa z dopiskiem dotyczy dostawy narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy KBp Dz.I.1 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego przekazywane za pomocą: faksu naleŝy kierować na nr: (86) ; drogą elektroniczną na 4) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 5) Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ 13

14 do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na własnej stronie internetowej w części przewidzianej dla zamówień publicznych (www.pwsip.edu.pl). 6) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.vii ppkt.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.vii ppkt.6 SIWZ. 8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ a dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na stronie internetowej (www.pwsip.edu.pl - w części przewidzianej dla zamówień publicznych). 9) Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert. 10) JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informacje na własnej stronie internetowej w części przewidzianej dla zamówień publicznych (www.pwsip.edu.pl). 11) Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami. 12) Osoby uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawie przedmiotu zamówienia: Edward Bochenko tel , wew. 1417; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w sprawie procedury przetargowej: Aldona Chojnowska - tel wew. 1408; od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1) Zamawiający wymaga złoŝenia wadium. 2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla części ,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN). - dla części ,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN). 3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania oferty. 4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą 14

15 5) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z poźn. zm.) 6) W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu, naleŝy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w ŁomŜy nr rachunku: z dopiskiem: - dla części 1 - Wadium KBp Dz.I.1 część 1 - dla części 2 - Wadium KBp Dz.I.1 część 2 Wadium wnoszone w powyŝszej formie uwaŝać się będzie za wniesione z chwilą, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 7) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŝone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 8) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości lub dopuszczalnej ustawą Prawo zamówień publicznych formie zostanie wykluczony z postępowania. 9) Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art.46 ust.1-4 ustawy Pzp. 10) Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 11) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12) Dowód wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje 15

16 ubezpieczeniowe) naleŝy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) naleŝy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty. IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę. 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski (nie dotyczy potwierdzeń zgodności z normami i certyfikatów wystawianych przez instytucje certyfikujące), poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, Ŝe wersja polskojęzyczna jest wersja wiąŝącą. 3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) JeŜeli osoba/osoby podpisując ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zmówienia. 7) Poprawki w ofercie, a w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. VI SIWZ oraz III.2 SIWZ i zgodne z wymaganą formą. Dokumenty składające 16

17 się na ofertę mogą być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9) KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana i parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10) Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w złoŝonej ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 11) Na ofertę między innymi składają się: a) formularz oferty (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ); b) formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 4A-B do SIWZ); c) formularz techniczny przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 5A-B do SIWZ); d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp (wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ) e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, (wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ) f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. i) wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝyte; j) dokumenty potwierdzające, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, o których mowa w pkt.iii.2 SIWZ. 17

18 k) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika l) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. m) dowód wniesienia wadium, n) lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA OFERT 1) Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 10:00 2) Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy ul. Akademicka 14, ŁomŜa pokój nr 124 (sekretariat Kanclerza) I piętro 3) OFERTĘ naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy ul. Akademicka 14, ŁomŜa oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na dostawę narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy Nr sprawy: KBp Dz.I.1 nie otwierać przed dniem r. godz. 10:30 4) Oferta złoŝona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O złoŝeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. 5) Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty w ten sposób oznaczone otwarte będą przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 18

19 7) Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem WYCOFANIE. Koperty w ten sposób oznaczone będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty, koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznaczenia koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w pok. nr 14 (parter) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Akademickiej 14, ŁomŜa. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 5) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeŝonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Cenę za wykonanie zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji po wcześniejszym, wyliczeniu jej w Formularzu cenowym (załącznik nr 4A-B do SIWZ) w następujący sposób: a) w kolumnie nr 5 naleŝy wpisać cenę jednostkową netto dla asortymentu oferowanego w kolumnie nr 2, b) w kolumnie nr 6 naleŝy wpisać wartość netto, którą uzyska się poprzez wyliczenie iloczynu wartości z kolumny nr 4 i kolumny nr 5, c) w kolumnie nr 7 naleŝy wpisać stawkę podatku VAT od towarów i usług, za którą odpowiada Wykonawca, d) w kolumnie nr 8 naleŝy wpisać kwotę podatku VAT od towarów i usług (iloczyn wartości kolumny nr 6 i kolumny nr 7), e) w kolumnie nr 9 naleŝy wpisać wartość brutto, którą uzyska się poprzez wyliczenie iloczynu wartości z kolumny nr 6 i kolumny nr 8 f) cenę oferty stanowi podsumowanie kolumny nr 9. 2) Wykonawca winien w Formularzu technicznym przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5A-B)jak równieŝ w Formularzu cenowym, określić producenta, nazwę, typ i model oferowanego sprzętu. 19

20 3) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, szczegółowe informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu oraz koszty napraw w okresie gwarancyjnym. 4) Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ. 5) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT. 6) Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 7) Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenie (Dz. U. z 2001r, Nr 97 poz ze zm.). 8) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 9) Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kalkuluje cenę bez uwzględnienia w niej kwoty naleŝnego w Polsce podatku VAT. Zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałaby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1) W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty, dla kaŝdego zadania, Komisja Przetargowa będzie kierowała się następującym kryterium: KRYTERIUM Znaczenie w % Cena 100 % 2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 3) Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, gdzie maksymalna ilość punktów wynosi ) Ilość punktów w kryterium cena będzie przyznawana z zastosowaniem następującego wzoru: P= Cmin/Cb x 100 gdzie: 20

Numer ogłoszenia: 301262-2013; data zamieszczenia: 29.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 301262-2013; data zamieszczenia: 29.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl ŁomŜa: Dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w roku szkolnym 2010/2011 I. Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; ul. Na Stoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo