PL-Kraków: Meble 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Meble 2013/S 082-137937. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Meble 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Mogilska 85 Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa mebli w ramach dwóch zadań Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków, Tarnowskie Góry, Gliwice, Bytom, Katowice, Lubliniec, Bielsko Biała Kod NUTS 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli realizowana w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1 Meble biurowe i mieszkaniowe: Zadanie nr 2 Meble metalowe i na metalowej podstawie: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli realizowana w ramach dwóch zadań: Zadanie nr 1 Meble biurowe i mieszkaniowe: 1 biurko 1200x600x760 - wiśnia szt biurko do zest. 1400x700x760 wiśnia szt biurko do zest. 1400x700x760 jabłoń szt stolik p/komp. zw. 1200x600x760 wiśnia szt stolik p/komp. do zest. 700x700x760 wiśnia szt stolik p/komp. do zest. 700x700x760 jabłoń szt łącznik do biurka 600x600 wiśnia szt łącznik do biurka 700x700 wiśnia szt łącznik do biurka 700x700 jabłoń szt kontenerek do biurka 500x400x560 wiśnia szt kontenerek do biurka 500x400x560 jabłoń szt przystawka do biurka 600x700x760wiśnia szt stolik pod drukarkę 800x600x760 - wiśnia szt stolik pod telefon 605x600x470 wiśnia szt stolik pod telefon 605x600x470 jabłoń szt stolik p/rtv 750x530x760 wiśnia szt stolik p/rtv 750x530x760 jabłoń szt szafa biurowa 1905x900x370 wiśnia szt regał biurowy witryna 1905x900 wiśnia szt regał biurowy witryna 1905x900 jabłoń szt regał biurowy witryna przeszklona 1905x900 wiśnia szt regał biurowy witryna przeszklona1905x900 jabłoń szt regał biurowy barek 1905x900 wiśnia szt regał biurowy barek 1905x900 jabłoń szt. 13 2/10

3 3/10 25 szafa ubraniowa z nadstawką 2505x1000x600- wiśnia szt szafa ubraniowa zw. 1905x900x570 wiśnia szt szafa ubraniowa zw. 1905x900x570 jabłoń szt regał biblioteczny dr.1905x900x370 wiśnia szt komoda wiśnia szt szafka kuchenna wisząca wiśnia szt szafka kuchenna stojaca wiśnia szt szafka kuchenna p. zlew. wiśnia szt gablota na eksponaty wiśnia szt stół konferencyjny wiśnia szt stół konferencyjny jabłoń szt stolik okolicznościowy-ława wiśnia szt stolik okolicznościowy-ława jabłoń szt krzesło biurowe dr. wyściełane - wiśnia szt krzesło biurowe dr. wyściełane - jabłoń szt fotel klubowy dr. (finka) - wiśnia szt fotel klubowy dr. (finka) - jabłoń szt kanapa wersalka szt tapczan szt szafka nocna wiśnia szt wieszak wielokołowy ścienny dr. wiśnia szt wieszak wielokołowy ścienny dr. jabłoń szt łóżko sypialniane kasztan szt szafka nocna kasztan szt szafa ubraniowa kasztan szt stolik p/rtv kasztan szt ława gabinetowa kasztan szt komoda gabinetowa kasztan szt fotel gabinetowy dr. wyściełany kasztan szt biurko kasztan szt sofa szt. 3 Zadanie nr 2 Meble metalowe i na metalowej podstawie: 1 biurko na metalowej podstawie 1300x650x760 wiśnia szt stół kasynowy, klubowy, świetlicowy jabłoń 1300x700x760 szt stół kasynowy, klubowy, świetlicowy wiśnia 1300x700x760 szt stół szkolny na metalowej podstawie akademicki 1300x650x760 - wiśnia szt stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na m/p. 800x800 x760 wiśnia szt fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie wyściełany szt krzesło obrotowe na metalowej podstawie wyściełane szt krzesło biurowe wyściełane na metalowej podstawie ISO szt krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde z blatem szt krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde szt szafa kartotekowa 1285x415x630 szt szafa na odzież metalowa szt regał magazynowy metalowy 2000x1000x400 szt. 82 3/10

4 4/10 II.2.2) II.2.3) II.3) 14 szafka na klucze szt szafka depozytowa na telefony komórkowe szt stojak do zawieszania map szt wieszak do ubrań stojący metalowy szt kosz na śmieci różny szt pojemnik na odpady medyczne szt. 7 Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mebli biurowych i mieszkaniowych 1) Krótki opis Dostawa mebli biurowych i mieszkaniowych 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Zadanie nr 1 Meble biurowe i mieszkaniowe: 1 biurko 1200x600x760 - wiśnia szt biurko do zest. 1400x700x760 wiśnia szt biurko do zest. 1400x700x760 jabłoń szt stolik p/komp. zw. 1200x600x760 wiśnia szt stolik p/komp. do zest. 700x700x760 wiśnia szt stolik p/komp. do zest. 700x700x760 jabłoń szt łącznik do biurka 600x600 wiśnia szt łącznik do biurka 700x700 wiśnia szt łącznik do biurka 700x700 jabłoń szt kontenerek do biurka 500x400x560 wiśnia szt kontenerek do biurka 500x400x560 jabłoń szt przystawka do biurka 600x700x760wiśnia szt stolik pod drukarkę 800x600x760 - wiśnia szt stolik pod telefon 605x600x470 wiśnia szt stolik pod telefon 605x600x470 jabłoń szt stolik p/rtv 750x530x760 wiśnia szt stolik p/rtv 750x530x760 jabłoń szt szafa biurowa 1905x900x370 wiśnia szt regał biurowy witryna 1905x900 wiśnia szt regał biurowy witryna 1905x900 jabłoń szt regał biurowy witryna przeszklona 1905x900 wiśnia szt regał biurowy witryna przeszklona1905x900 jabłoń szt regał biurowy barek 1905x900 wiśnia szt regał biurowy barek 1905x900 jabłoń szt. 13 4/10

5 5/10 25 szafa ubraniowa z nadstawką 2505x1000x600- wiśnia szt szafa ubraniowa zw. 1905x900x570 wiśnia szt szafa ubraniowa zw. 1905x900x570 jabłoń szt regał biblioteczny dr.1905x900x370 wiśnia szt komoda wiśnia szt szafka kuchenna wisząca wiśnia szt szafka kuchenna stojaca wiśnia szt szafka kuchenna p. zlew. wiśnia szt gablota na eksponaty wiśnia szt stół konferencyjny wiśnia szt stół konferencyjny jabłoń szt stolik okolicznościowy-ława wiśnia szt stolik okolicznościowy-ława jabłoń szt krzesło biurowe dr. wyściełane - wiśnia szt krzesło biurowe dr. wyściełane - jabłoń szt fotel klubowy dr. (finka) - wiśnia szt fotel klubowy dr. (finka) - jabłoń szt kanapa wersalka szt tapczan szt szafka nocna wiśnia szt wieszak wielokołowy ścienny dr. wiśnia szt wieszak wielokołowy ścienny dr. jabłoń szt łóżko sypialniane kasztan szt szafka nocna kasztan szt szafa ubraniowa kasztan szt stolik p/rtv kasztan szt ława gabinetowa kasztan szt komoda gabinetowa kasztan szt fotel gabinetowy dr. wyściełany kasztan szt biurko kasztan szt sofa szt. 3 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 75 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mebli metalowych i na metalowej podstawie 1) Krótki opis Dostawa mebli metalowych i na metalowej podstawie 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , ) Wielkość lub zakres Zadanie nr 2 Meble metalowe i na metalowej podstawie: 1 biurko na metalowej podstawie 1300x650x760 wiśnia szt stół kasynowy, klubowy, świetlicowy jabłoń 1300x700x760 szt. 20 5/10

6 6/10 3 stół kasynowy, klubowy, świetlicowy wiśnia 1300x700x760 szt stół szkolny na metalowej podstawie akademicki 1300x650x760 - wiśnia szt stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na m/p. 800x800 x760 wiśnia szt fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie wyściełany szt krzesło obrotowe na metalowej podstawie wyściełane szt krzesło biurowe wyściełane na metalowej podstawie ISO szt krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde z blatem szt krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde szt szafa kartotekowa 1285x415x630 szt szafa na odzież metalowa szt regał magazynowy metalowy 2000x1000x400 szt szafka na klucze szt szafka depozytowa na telefony komórkowe szt stojak do zawieszania map szt wieszak do ubrań stojący metalowy szt kosz na śmieci różny szt pojemnik na odpady medyczne szt. 7 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wniesienie wadium w wysokości: Zadanie nr 1: ,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) Zadanie nr 2: ,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ); 1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Wzór - zał. Nr 3 do SIWZ); 6/10

7 7/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sporządzanie ofert: pkt 1.2 ppkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - pkt. 1.2 ppkt i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - pkt. 1.2 ppkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - pkt. 1.2 ppkt i składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt 1.2.2, ppkt 1.2.5, ppkt i oraz 7/10

8 8/10 III.2.2) III.2.3) wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt i ppkt Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 6 do SIWZ) - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.2 części I specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub oświadczenie wykonawcy, że wykona zadanie własnymi siłami (wzór - zał. nr 4 do SIWZ)- w przypadku niewypełnienia lub niedołączenia ww. dokumentu do oferty, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zadanie własnymi siłami W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć: Dla fotela obrotowego na metalowej podstawie (WP1-5): a) ważny certyfikat ISO dla producenta, b) atest trudnopalności EN 1021:1:2, c) atest ścieralności na poziomie minimum cykli, d) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2: Dla krzesła obrotowego na metalowej podstawie (WP1-16): a) ważny certyfikat ISO dla producenta, 8/10

9 9/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) b) atest higieniczny, c) atest trudnopalności EN 1021:1:2, d) atest ścieralności na poziomie cykli, e) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1:2: Dla krzesła biurowego wyściełanego na metalowej podstawie (WP1-37): a) ważny certyfikat ISO dla producenta, b) atest higieniczny, c) atest trudnopalności EN 1021:1:2, d) atest ścieralności na poziomie cykli, e) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN Dla krzesła biurowego twardego na metalowej podstawie oraz z uchylnym blatem (WP1-44): a) ważny certyfikat ISO dla producenta, b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN Dla regału magazynowego metalowego (WP2-7): a) deklaracja zgodności na obciążenie eksploatacyjne wytrzymałości wg normy PN-88/M Dla pojemnika na odpady medyczne (WP6-45): a) atest Państwowego Zakładu Higieny 1.4. Ponadto do oferty należy dołączyć: Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk Oferta (wzór zał. nr 1do SIWZ). Zaleca się aby powyższy druk stanowił pierwszą stronę oferty Oferta cenowa dostawy sprzętu kwaterunkowego dla danego zadania Wykaz równoważnych materiałów i urządzeń wraz z parametrami technicznymi - w przypadku ich zastosowania Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 5 do SIWZ). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zadanie nr 1 i nr 2 Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedną dostawę mebli na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia 9/10

10 10/10 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Informacje na temat aukcji elektronicznej Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 16/2013/ZP Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Do: Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: Kraków, ul. Mogilska 85, Sala Odpraw budynek nr 6 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340703-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia specjalistycznego 2011/S 209-340703 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo