2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć"

Transkrypt

1 Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności 2009 I. Cel konkursu Organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs Polski Producent Żywności jest wojewódzkim etapem konkursu ogólnopolskiego. Celem etapu wojewódzkiego jest wyłonienie spośród producentów naszego regionu maksymalnie 8 laureatów, którzy będą reprezentować nasze województwo i ubiegać się o tytuł Polskiego Producenta Żywności 2009 w etapie ogólnopolskim. Konkurs tak na etapie wojewódzkim jak i krajowym ma za zadanie promowanie najlepszych polskich przedsiębiorstw produkujących żywność oraz poprzez nadanie tytułu, uwiarygodnienie wysokiej jakości produkowanych przez te przedsiębiorstwa produktów. II. Warunki uczestnictwa 1. Udział w konkursie mogą wziąć producenci artykułów żywnościowych wysokiej jakości mający siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. 2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku kartę zgłoszenia, zgodną ze wzorem dołączonym do Regulaminu. Kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, IV piętro) lub nadać w placówce pocztowej na adres: Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski w Łodzi Al. Piłsudskiego 8, Łódź. Uwaga! Liczy się data przyjęcia karty zgłoszenia przez Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 3. Na karcie zgłoszenia firma zgłasza do konkursu tylko jeden produkt (gotowy, przetworzony i przeznaczony bezpośrednio do spożycia). 4. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni tylko ci producenci, którzy w karcie zgłoszenia wyrażą gotowość prezentacji swojej firmy przez całe trzy dni trwania imprezy targowej, tzn. w dniach 27 lutego 1 marca 2009 roku. 5. Do konkursu mogą zgłaszać się producenci, którzy w poprzednich latach byli nominowani lub otrzymali tytuł Polskiego Producent Żywności pod warunkiem zgłoszenia innego produktu niż nagrodzony. 6. Członkowie Klubów Polskich Producentów Żywności mogą składać karty zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi biorąc udział w konkursie na zasadach przyjętych dla pozostałych firm. 7. Członkowie Klubów Polskich Producentów Żywności mogą składać karty zgłoszenia bezpośrednio do Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, pomijając etap wojewódzki konkursu.

2 III. Wyłanianie uczestników wojewódzkiego etapu konkursu 1. W przypadku, gdy prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia w określonym powyżej terminie dostarczy 30 lub mniej firm, wszystkie zostaną zaproszone do udziału w imprezie organizowanej w dniach 27 lutego 1 marca 2009 roku. 2. W przypadku gdy prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia w określonym powyżej terminie dostarczy 31 lub więcej firm, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu i Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich wybiorą spośród nadesłanych zgłoszeń 30 firm, które po zaakceptowaniu przez Marszałka Województwa zostaną zaproszone do udziału w imprezie organizowanej w dniach 27 lutego 1 marca 2009 roku. Dokonując wyboru przedstawiciele Departamentu będą brać pod uwagę: reprezentowaną przez zgłoszony produkt kategorię, tak by w konkursie wojewódzkim, w miarę możliwości, były reprezentowane wszystkie kategorie wymienione w pkt. 3, skład i pochodzenie surowców, wielkość firmy i jej pozycję na rynku lokalnym i krajowym oraz udział w poprzednich edycjach konkursu Polski Producent Żywności i ewentualne otrzymanie nominacji lub tytułu. 3. Kategorie: sery i inne produkty mleczne mięso świeże oraz produkty mięsne przetwory rybołówstwa, w tym ryby warzywa i owoce (przetworzone i nie) wyroby piekarnicze i cukiernicze oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.) napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) inne produkty IV. Wyłanianie laureatów firm, które zostaną zaproszone do udziału w imprezie organizowanej w dniach 27 lutego 1 marca 2009 roku, zaprezentuje zgłoszony produkt Kapitule Wojewódzkiej w dniu 27 lutego. 2. Kapituła Wojewódzka po obejrzeniu, spróbowaniu i ocenie wszystkich zgłoszonych produktów uda się na naradę w czasie której wybierze maksymalnie 8 laureatów. 3. Spośród uczestników etapu wojewódzkiego Kapituła wytypuje cztery firmy, które zostaną zaproszone do udziału w Międzynarodowych Targach Poznańskich Polagra Food 2009 jako współwystawcy Województwa Łódzkiego. 4. W przypadku gdyby któraś z firm wytypowanych przez Kapitułę nie mogła lub nie chciała wziąć udziału w w/w Targach z listy laureatów będą zapraszane kolejno firmy o największej liczbie zdobytych punktów.

3 5. Nieoficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około godziny 16:00 w dniu 27 lutego 2009 roku na antresoli w hali Expo przy ul. Stefanowskiego 30 w Łodzi. 6. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku podczas bankietu w Ogrodach Inter Solaru w Buczku koło Brzezin. V. Etap ogólnokrajowy 1. Karty zgłoszenia laureatów etapu wojewódzkiego konkursu zostaną przesłane do Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego. 2. O terminie przesłania zgłoszonego produktu do badań (nie wcześniej niż w maju 2009 roku, po rozstrzygnięciu konkursów w pozostałych województwach) laureaci zostaną poinformowani bezpośrednio przez Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego. VI. VII. Regulamin oceny produktów 1. Za podstawę oceny przyjmuje się następujące kryteria: walory smakowe, oryginalność produktu, opakowanie i jego funkcjonalność, prawidłowość oznakowania artykułu, sposób prezentacji. 2. Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu każdemu produktowi od 0 do 5 punktów za każde kryterium. 3. Każdy produkt od każdego z Członków Kapituły może otrzymać maksymalnie 25 punktów (maksymalnie 5 punkty x 5 kryteriów). 4. Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Kapituły punktów danemu produktowi będzie stanowiła ocenę końcową. 5. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwie i więcej firm, prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się Honorowemu Przewodniczącemu Kapituły. 6. Maksymalnie 8 firm, które uzyskają największą liczbę punktów zostanie uznanych za laureatów etapu wojewódzkiego konkursu i ich karty zgłoszeń zostaną przesłane do Kapituły Krajowej. 7. Dla usprawnienia przeprowadzenia oceny posłużą wcześniej przygotowane arkusze oceny. Kapituła Wojewódzka 1. Kapitułę Wojewódzką powołuje Marszałek Województwa. 2. Na Honorowego Przewodniczącego Kapituły Wojewódzkiej Marszałek powołuje Artura Bagińskiego Wicemarszałka Województwa Łódzkiego. 3. Do udziału w pracach Kapituły Marszałek zaprasza po jednym przedstawicielu: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi,

4 Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, Wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi, 3. Honorowy Przewodniczący Kapituły Wojewódzkiej etapu wojewódzkiego konkursu pełni rolę obserwatora pracy Kapituły, rozstrzyga sprawy sporne, przysługuje mu prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata w sytuacji uzyskania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów. VIII. Regulamin organizacyjny 1. W związku z tym, że producenci biorący udział w wojewódzkim etapie konkursu Polski Producent Żywności będę podwystawcami Województwa Łódzkiego na Międzynarodowych Targach Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu dla Uczestników targów, wystaw lub innych imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o. o. w Łodzi oraz Postanowień Szczegółowych dla Uczestników Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne Na Styku Kultur. 2. Etap wojewódzki konkursu Polski Producent Żywności odbędzie się w dniach 27 lutego 1 marca 2009 roku jako impreza towarzysząca XV edycji Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne Na Styku Kultur na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich przy ul. Stefanowskiego 30 w Łodzi, na antresoli w hali EXPO (hala nr 1). 3. W czasie trwania targów producenci będą mogli prezentować i sprzedawać swoje wyroby (nie tylko produkt zgłoszony do konkursu). 4. Producenci biorący udział w konkursie dostaną do dyspozycji w dniach trwania targów stoisko o powierzchni 6m 2 z podstawowym wyposażeniem (lada z półką, stolik, 2 krzesła, kosz na śmieci, gniazdko elektryczne, napis na fryzie). 5. Umieszczenie na fryzie nazwy firmy (do 20 znaków) oraz nazwy miejscowości będzie bezpłatne, logo firmy można umieścić samodzielnie bądź zlecić jego wykonanie MTŁ za dodatkową opłatą. 6. Codzienne sprzątanie stoisk przez ekipę MTŁ będzie bezpłatne. 7. Każdy wystawiający się producent otrzyma dwie darmowe karty wystawcy uprawniające do wielokrotnego wchodzenia na teren targów i przebywania na stoisku oraz 1 darmowe zaproszenie na bankiet w Buczku i podstawowy wpis do katalogu (100 znaków + pełna stopka adresowa). 8. Wystrój stoisk, dodatkowe ich wyposażenie (np. w regał, ladę chłodniczą, lodówkę), dodatkowe wejściówki, karty parkingowe, dodatkowe zaproszenia

5 na bankiet itp. producenci zapewniają we własnym zakresie. Wszystkie dodatkowe zamówienia należy kierować bezpośrednio do Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o. (Beata Stasiak-Szwajnoch Kierownik Projektu, tel , , ) 9. W czwartek 26 lutego w godzinach 8:00 22:00 wjazd na parking przy hali Expo będzie darmowy, w tym czasie należy wypakować towar i elementy wystroju stoiska oraz zagospodarować stoisko. 10. O godzinie 22:00 w czwartek hala zostanie zaplombowana. 11. Od piątku miejsca na parkingu są płatne (należy wykupić we własnym zakresie kartę parkingową). 12. W piątek do godziny 9:00 należy zakończyć przygotowywanie stoiska. 13. O godzinie 10:00 w piątek będzie miało miejsce oficjalne otwarcie targów, targi w tym dniu będą udostępnione jedynie dla mediów, osób z branży i zaproszonych gości. 14. O godzinie 12:00 w piątek stoiska uczestników konkursu zacznie odwiedzać Kapituła Wojewódzka konkursu Polski Producent Żywności. 15. Nieoficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się około godziny 16:00 na antresoli w hali Expo. 16. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się w czasie bankietu w Ogrodach Inter Solaru w Buczku koło Brzezin. 17. W sobotę targi będą udostępnione dla zwiedzających od godziny 10:00 do godziny 17:00, a w niedzielę od godziny 10:00 do godziny 16:00.

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015

Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015 Regulamin Konkursu Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015 1. Celem konkursu jest promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2015,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 1/5 Krajowa Wystawa Gołębi, Drobiu, Królików, Świnek Morskich i innych Zwierząt Hodowlanych WARSZAWA 2011 odbywa się w 150-tą rocznicę zorganizowanego ruchu hodowlanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo