ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA"

Transkrypt

1 1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagania dotyczące Stołu z nogami składanymi. Zamawiający wymaga, aby stoły posiadały system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śrub do blatu - proszę o określenie w ilu miejscach w każdym blacie stołu musi być wykonane takie połączenie. ODP.:Zamawiający wyjaśnia, że metalowe elementy przykręcane do blatu za pomocą śrub mają być zamontowane w 4 narożnikach stołu. 2. W związku z faktem, iż postępowanie jw. jest dość rozległe, zawiera bardzo dużo pozycji różnego asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej formularza asortymentowo-ilościowego. Pozwoli to na przygotowanie dokładnie oferty przetargowej oraz zapobiegnie możliwości popełnienia błędu w zliczaniu całego asortymentu. ODP: Zamawiający wyjaśnia, że kalkulację cenową należy wykonać zgodnie z wytycznymi punktu 15.2 SIWZ. Wykonawca winien wypełnić ją samodzielnie kierując się przy tym dokumentacją znajdującą się w załączniku nr 7 tj. przedmiarem robót oraz wskazówkami zawartymi w projekcie. Wskazujemy, że pomocnicze zestawienia asortymentowoilościowe znajdują się w przedmiarze w punktach: zestawienie ilościowe wyposażenia w meble, 2 - zestawienie elementów wyposażenia, 3 - zestawienie elementów identyfikacji wizualnej. 3. Do kiedy można zadawać pytania dotyczące treści SIWZ ODP.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Pytanie do: Biurka narożne do pokoi Biurowych, Stanowiska pracy dla studentów 1) Czy zamawiający dopuszcza widoczne lecz estetyczne spawy przy łączeniu elementów nogi biurka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza połączeń spawanych widocznych na zewnątrz profilu nogi. 2) Czy zamawiający dopuszcza nogi przykręcane do ramy mocowanej do blatu jako rozwiązanie równoważne do konstrukcji spawanej? Odp.: Z przyczyn wytrzymałościowych Zamawiający nie dopuszcza nóg przykręcanych do ramy mocowanej pod blatem. 3) Czy zamawiający dopuszcza możliwość przykręcenia (połączenie śrubowe) belek podblatowych do 2 par nóg- RYS. 3 w opisie biurka. Odp.: Zamawiający dopuszcza połączenie śrubowe. Przy łączeniu belek nie może jednak wystawać poza obrys profilu żadna śruba czy inny element. 4) Czy zamawiający dopuszcza regulację wysokości biurka wykonaną w taki sposób aby w nodze i profilu były wykonane otwory przez które przechodzi śruba. Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania przy założeniu zachowania wytycznych ze str 18-tej dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SIWZ. 5. Pytanie do: kontener podbiurkowy szufladowy 1) Czy zamawiający dopuszcza szuflady płytowe kontenera. Odp.: Z przyczyn wytrzymałościowych Zamawiający dopuszcza szuflady kompozytowe lub metalowe. 2) Co zamawiający ma na myśli opisując, że szuflady kontenera muszą posiadać opcję samodomyku i opcje spowalniacza szuflady? 1

2 Odp.: Zamykanie szuflady musi odbywać się w sposób cichy. Szuflada po popchnięciu musi przed końcem domykania zwolnić i się zamknąć. 6. Pytanie do: regał wysoki na książki 1) Czy zamawiający dopuszcza aby regały na książki ze względów transportowych posiadały konstrukcje skręcane. Odp.: Zamawiający ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza aby regały na książki posiadały konstrukcję skręcaną. 7. Stojak duży z zawieszkami w opisie stojaka na str. 67 podano dwie informacje dot. Ilości zawieszek: W otworach możliwe jest mocowanie zawieszek /jak na rys. na str 66 6 szt./ i Zawieszki jak na rys. na str. 67 /3 szt/. Na stronie 67 nie ma żadnego rysunku. Prosimy o wyjaśnienie: ile zawieszek ma posiadać jeden stojak? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że duży stojak ma posiadać 3 zawieszki. 8. W opisie mebli korpusowych (poza regałami wysokimi na książki) zamawiający pisze, że z uwagi na trwałość konstrukcji sugerowane jest sklejenie szaf ale dopuszcza się stosowanie złączy mimośrodowych. W związku z tym, że jedno rozwiązanie wyklucza drugie prosimy o określenie standardu wykonaniakonstrukcja klejona czy skręcana? Odp.: Zamawiający wymaga, aby wszystkie regały wysokie i niskie na książki (korpusy), w celu podniesienia sztywności konstrukcji i walorów użytkowych (odpadające zaślepki przy łączach mimośrodowych), były fabrycznie sklejone i dostarczone w całości. Natomiast w meblach korpusowych w pokojach biurowych (np. szafach na ubrania) dopuszcza się wykonanie korpusu regału w konstrukcji klejonej, lub w technice nieklejonej z użyciem złączy mimośrodowych. 9. Na stronie nr 13 SIWZ dotyczącej opisu kontener podbiurkowy - szufladowy" istnieje zapis z którego wynika, że niewidoczne krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2 mm i promieniu R=3mm. Stosowanie doklejek z tworzywa sztucznego w przypadku krawędzi elementów płytowych niewidocznych, to jest zabudowanych i przykrytych innym elementem płytowym jest bezprzedmiotowe. Niewidoczne krawędzie elementów płytowych są zabezpieczone przed uszkodzeniami właśnie poprzez sam fakt zabudowania i pełnego przykrycia innym elementem płytowym. W tej sytuacji ewentualne zastosowanie doklejki z tworzywa sztucznego (niezależnie od grubości tej doklejki) nie będzie spełniać żadnej funkcji zabezpieczającej gdyż ten fragment płyty i tak będzie osłonięty innym elementem płytowym. Pytanie: Czy wobec tego, że stosowanie doklejek z tworzywa sztucznego na niewidocznych krawędziach elementów płytowych nie spełnia żadnej funkcji zabezpieczającej przed uszkodzeniami, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych od opisanego sposobu zabezpieczenia niewidocznych krawędzi elementów płytowych przy utrzymaniu tego samego poziomu zabezpieczenia tych elementów przed uszkodzeniami? ODP.: Zamawiający dopuszcza stosowanie innych od opisanego sposobu zabezpieczenia niewidocznych krawędzi elementów płytowych przy utrzymaniu tego samego poziomu zabezpieczenia tych elementów przed uszkodzeniami. 10. Na stronie nr 13 SIWZ dotyczącej opisu kontener podbiurkowy - szufladowy" Zamawiający zawarł zapis szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego". Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie szuflady z innego tworzywa niż tworzywo kompozytowe, przy jednoczesnym utrzymaniu takich samych lub lepszych niż ma to miejsce w przypadku tworzywa kompozytowego parametrów wpływających na trwałość (odporność na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia) oraz estetykę danego elementu? ODP.: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie, w której dopuścił szuflady kompozytowe i metalowe. 11. W opisie SIWZ na stronie nr 18 Zamawiający zawarł dwa wykluczające się zapisy mówiące o dwóch wykluczających się wzajemnie technikach wykończenia dotyczących regulacji wysokości biurka: regulacja musi się odbywać w sposób płynny" oraz w kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy". Należy zaznaczyć, że zawarcie informacji, iż w kolumnie nogi musi 2

3 być umieszczony mechanizm sprężyno wo zapadkowy wskazuje jednoznacznie na skokową, a nie płynną regulację biurka (mechanizm sprężynowo zapadkowy może służyć wyłącznie do skokowej regulacji wysokości). W tym stanie rzeczy, czy Zamawiający w celu zapewnienia płynności regulacji dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań skoro mechanizm sprężynowo zapadkowy jest do tego celu całkowicie nieprzydatny i jest rozwiązaniem błędnym technologicznie? Odp.: Zamawiający, odnosząc się do opisu załączonego do SIWZ, a dotyczącego stanowiska pracy dla studentów w Magazynie Wolnego Dostępu (str. 18), podtrzymuje zapis o konieczności zastosowania mechanizmu sprężynowo-zapadkowego w kolumnie nogi, natomiast rezygnuje z zapisu że regulacja musi się odbywać w sposób płynny. 12. Tablica informacyjna w wiatrołapie a) Na rysunku przedstawiono dwa warianty boków. Czy bok należy wykonać prostokątny, czy w kształcie ćwierćwałka? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że bok tablicy informacyjnej w wiatrołapie ma być prostokątny. b) Napisy na wszystkich panelach wyklejone folią, czy panele na wsuwki tekturowe? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić napisy na panelach wyklejane folią. 13. Tablica magnetyczna w przypadku tablicy o wym. 130x160 cm na tablicy będzie widoczne łączenie blachy (blacha do tablic produkowana jest tylko w szer. 120 cm). Czy Zamawiający wymaga tablicy o wym. 130x160cmm, ale z widocznym łączeniem blach? Czy Zamawiający dopuszcza tablicę o wym. 120x160cm, wykonaną w całości? ODP.: Wobec zwrócenia uwagi na konieczność łączenia blach przy wymiarach tablicy 130x160 mm, Zamawiający zmienia tablicę na wykonaną w całości o wymiarach 120x160 mm. 14. Prosimy o podanie kilku podstawowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty: Tablica informacyjna w wiatrołapie Bok ma być w kształcie prostokątnym czy ćwierćwałka? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że bok tablicy informacyjnej w wiatrołapie ma być o kształcie prostokątnym. Napisy na wszystkich panelach mają być wyklejane folią czy panele na wsuwki tekturowe? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że napisy mają być wyklejane folią kolor i rodzaj czcionki do ustalenia z Zamawiającym. 15. Dotyczy - Regał wysoki na książki - Rys. 1. Proszę o podanie wymiarów wygięcia półki : - dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie - krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że krawędzie półki powinny być wygięte tak, żeby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla użytkownika. Ponadto krawędzie półki muszą być wygięte tak żeby umożliwić przesuwanie uchwytu podtrzymującego książki. 16. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót" a załącznikiem zawierającym opis przedmiotu zamówienia ( biblioteka AGH aneks opis"), prosimy o potwierdzenie zakresu wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem: kosze na śmieci - w przedmiarze" na str. 14 jest pozycja ozn Kosze na śmieci duże - 15 szt.; natomiast w opisie" na str. 55, w tabeli 7. Elementy identyfikacji wizualnej zestawienie liczbowe tabliczek, tablic, napisów, koszy na śmieci - wymienione są kosze na śmieci duże 10 szt. i kosze na śmieci małe 15 szt. Które ilości i zakres jest właściwy? ODP.: Zamawiający informuje, że należy wycenić kosze na śmieci małe w ilości 4 sztuk (do aneksów kuchennych), natomiast kosze na śmieci duże w ilości 15 sztuk (do rozmieszczenia w budynku Biblioteki Głównej). 17. Czy regały na książki 90x32x110 cm i 80x32x110 cm należy wykonać, jak wysokie regały na książki (wys. 220 cm)? Ile półek metalowych mają posiadać regały o wys. 110 cm? 3

4 ODP.: Zamawiający potwierdza, że regały na książki 90x32x110 cm i 80x32x110 cm należy wykonać jak regały wysokie na książki. Regał winien mieć 2 półki, czyli trzy przestrzenie na książki. 18. Czy biurka pracownicze, stanowiska do pracy dla studentów mają posiadać poziomy kanał kablowy? Jeżeli tak, prosimy o określenie wymogów w tym zakresie. ODP.: Zamawiający nie przewiduje, aby w stanowiskach do pracy dla studentów była konieczności posiadania poziomego kanału kablowego. 19. Biurka narożne do pokoi biurowych: a) Wg opisu wymagane są biurka z regulacją wys. w zakresie mm, natomiast załączone rysunki z wzorami przedstawiającymi dopuszczone rozwiązania nóg prezentują stelaże, które nie posiadają takiej regulacji (posiadają tylko stopki regulujące poziom w zakresie do 2 cm). W związku z taką niespójnością opisu, prosimy o jednoznaczne określenie wymagań w zakresie stelaży, czy Zamawiający wymaga by biurka posiadały regulację w zakresie mm, czy wymaga biurka o standardowej regulacji poziomu do 20 mm? ODP.: Zamawiający dopuszcza, aby biurko kątowe narożne do pokoi biurowych miało wysokość 75cm (+/- 3%) i było regulowane na stopce w zakresie 2 cm. b) Opisany wymóg nie dopuszcza się widocznego połączenia, rys. 3" - dotyczy stelaży z czterema podporami, czyli innego typu stelaża. W przypadku biurek kątowych na stelażach teowych" - łączenie belek i kanałów podblatowych, odbywa się na innych zasadach, dostosowanych do specyfiki podpór. Czy Zamawiający dopuszcza łączenia systemowe, estetyczne, spełniające wymogi wytrzymałości? ODP.: Zamawiający dopuszcza łączenia systemowe, estetyczne, spełniające wymogi wytrzymałości. 20. Stoliki składane - charakterystyczny typ stelaża i nóg, opisany w projekcie i przedstawiony na zdjęciach dotyczy stolików składanych o długości blatów minimum 120 cm. W stolikach o długości blatów 80 cm nie ma technicznej możliwości zastosowania składanych podpór, gdyż nie będzie wystarczającego miejsca na montaż pod blatem mechanizmów składania nóg (wymagany jest odpowiedni rozstaw mechanizmu łączącego nogi z blatem). Dodatkowo wymóg wyposażenia stolików w łączniki blatów, powoduje konieczność montażu podpór w odpowiedniej odległości od krawędzie blatu, co dodatkowo ogranicza przestrzeń pod blatem. Zabraknie więc miejsca na złożenie obu podpór (które mają swoją długość). W związku z powyższym sugerujemy wprowadzenie zmiany w opisie i wymiarach stolików na: stoliki z nogami składanymi dla dwóch osób, wym. blatu 160x60 cm, ilość: 32 szt (zamiast 80x60cm ilość 64 szt) Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? ODP.: Zamawiający przychyla się do sugerowanej zamiany stolików o wymiarach 80x60cm (w ilość 64 szt) na stoliki z nogami składanymi dla dwóch osób o wymiarach 160x60 cm (w ilości 32 sztuk) i właśnie takie stoliki, w ilości 32 sztuk należy wycenić w ofercie. 21. Fotele wypoczynkowe klubowe (Czytelnia Ogólna): a) Czy Zamawiający dopuszcza fotele, których stelaże konstrukcji pokryte są pianką ciętą z ociepliną meblową, której grubość i gęstość dobrana jest tak aby spełniały tożsame wymagania wytrzymałościowe i zapewniały taki sam komfort siedzenia? ODP.: Zamawiający dopuszcza zmianę stelaży konstrukcji o ile ich wymagania wytrzymałościowe i użytkowe będą tożsame z opisanymi w załączniku do SIWZ. b) Czy Zamawiający dopuszcza fotele klubowe, kubełkowe na stopkach z tworzywa? ODP.: Zamawiający dopuszcza, aby fotele klubowe posiadały stopki z tworzywa, o ile ich wytrzymałość będzie równoważna z nóżkami metalowymi. c) Czy Zamawiający dopuszcza fotele o innych gabarytach: np. fotele o głębokości całkowitej 600 mm i głębokości siedziska 500 mm lub fotele o całkowitej szerokości 840 mm, całkowitej głębokości 780 mm i głębokości siedziska 570 mm? 4

5 ODP.: Zamawiający dopuszcza niniejszym tolerancję wszystkich elementów dotyczących foteli w zakresie +/- 20%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie tolerancja wymiarów dla pozostałych elementów składających się na przedmiot zamówienia i zgodnie z punktem 3.1 SIWZ nadal obowiązuje w zakresie +/-3%. 22. Tablica magnetyczna - Ze względu na dostępne na rynku wymiary blachy stosowanej przez producentów do wykonania tablic magnetycznych (maksymalna szerokość to 120 cm), nie ma możliwości wykonania tablicy, której jeden jej wymiar jest większy od 120 cm. Nie można wykonać tablicy o podanej w opisie wysokości, tj. 130 cm. Czy Zamawiający dopuszcza tablicę o wym. 120x160 cm? ODP.: Wobec zwrócenia uwagi na konieczność łączenia blach przy wymiarach tablicy 130x160 mm, Zamawiający zmienia tablicę na wykonaną w całości o wymiarach 120x160 mm. 23. Stanowiska dla studentów dot. Magazynu Wolnego Dostępu: a) W opisie są zaprzeczenia, a mianowicie regulacja ma się odbywać w sposób płynny i w kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy. Jedno przeczy drugiemu, ponieważ nie ma możliwości regulacji płynnej w mechanizmie sprężynowo zapadkowym. Jest to fizycznie niemożliwe. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie płynną regulację wysokości poprzez mechanizm sprężynowo zapadkowy, który z istoty swej konstrukcji jest mechanizmem do regulacji skokowej? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie skali wysokości biurek na nogach umiejscowioną na regulatorach wykonanych z tworzywa wysokiej jakości? W takim przypadku regulacja wysokości odbywa się płynnie. ODP.: Zamawiający, odnosząc się do opisu załączonego do SIWZ, a dotyczącego stanowiska pracy dla studentów w Magazynie Wolnego Dostępu (str. 18), podtrzymuje zapis o konieczności zastosowania mechanizmu sprężynowo-zapadkowego w kolumnie nogi, natomiast rezygnuje z zapisu że regulacja musi się odbywać w sposób płynny. b) Czy Zamawiający dopuszcza belki podblatowe, poprzeczki łączące pary nóg z profili 50x20 mm (zapewniające taką sztywność i stabilność konstrukcji)? ODP.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3%, stąd dopuszcza zaproponowane profile. 24. Biurka narożne do pokoi biurowych Czy Zamawiający dopuszcza podpory (kształt litery C) posiadające kolumny z profilu 80x50 mm? Czy Zamawiający dopuszcza belki podblatowe wykonane z profilu 40x20 mm (zapewniające taką sztywność i stabilność konstrukcji)? ODP.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3%. 25. Stoliki dla osób niepełnosprawnych czy Zamawiający dopuszcza nogi posiadające kolumny z profilu 80x50 mm? ODP.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany wymiarów profili. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3% 26. Siedziska systemowe i pufy: Do wykonania siedzisk Zamawiający wymaga zastosowania materiału obiciowego o specyficznym opisie i właściwościach określonego producenta tkanin. Producent opisanych w projekcie siedzisk dysponuje szeroką gamą wysokiej jakości tkanin, którymi tapicerowane są sofy, fotele stosowane do wyposażenia pomieszczeń użyteczności publicznej ( o intensywnym użytkowaniu). Tkaniny te są wysokiej jakości, spełniają wymagania w zakresie wytrzymałości, odporności itp. Zastosowanie materiału powierzonego do tapicerowania siedzisk niepotrzebnie podnosi ich cenę i jest niekorzystne dla Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie tapicerki, jaką producent tych siedzisk dysponuje i posiada w swojej ofercie, o równoważnych parametrach i charakterystyce; odporna na ścieranie, wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, ochrona przed mikroorganizmami (bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna), łatwa w czyszczeniu, trudno zapalna, odporna na produkty chemiczne, odporna na zabrudzenia (krwią, uryną, olejem), odporna na pot. 5

6 Opis Powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester Gęstość 650 g/m.kw. Odporność na ścieranie 100 tys. Cykli Martindale Odporność na światło 5 Atest trudnopalności (BS EN /2) ODP.: Zamawiający informuje, że dobór tkaniny, jej parametrów i kolorystyka zostały dopasowane do całego projektu wnętrz. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie tapicerki równoważnej zarówno pod względem parametrów technicznych i jak i parametrów wpływających na tzw. wyraz artystyczny. 27. Proszę o określenie ilości półek metalowych w regale wysokim na książki ODP.: Zamawiający informuje, że regał wysoki na książki ma mieć 5 półek metalowych. 28. Czy biorąc pod uwagę, że postępowanie dotyczące mebli oraz innych elementów wyposażenia dotyczy zamówienia dla jednostki publicznej, meble oraz regały mają być zgodne z PN EN w całości, czy tylko w niektórych wybranych zakresach, zależnych od Zamawiającego? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż mebli objętych niniejszym postępowaniem przetargowym będą wykonywane w oparciu o indywidualny projekt, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, czyli również w oparciu o przywołaną normę PN EN. Tak więc meble wykonywane w oparciu o ww. dokumentację muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty, ale tylko w zakresie materiałów, z których będą wykonane. Natomiast wyposażenie typu krzesła, fotele, lampki, kosze, baterie, zlewozmywaki, sprzęt AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą posiadać odpowiednie atesty. 29. Czy zamawiający posiada i jest w stanie udostępnić jakiekolwiek badania wytrzymałościowe, które mówią, że opisane przez niego wielokrotnie i nad wyraz dokładnie połączenie spawane, swoiste dla mebli wykonywanych przez jednego konkretnego producenta, charakteryzuje się większą wytrzymałością, solidnością od negowanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia połączenia za pomocą śrub? Czy w związku z powyższym Zamawiający stanowczo odrzuca, zgodne z normami PN EN oraz posiadające badania wytrzymałościowe produkty (biurka), których stelaże są łączone za pomocą niewidocznych od zewnątrz połączeń śrubowych? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że opisane połączenia stelaża biurek nie są cechą właściwą dla jednego producenta. Rozwiązania takie są szeroko stosowane na rynku mebli biurowych. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dopuścił w odpowiedzi z roku połączenie śrubowe. Przy łączeniu belek nie może jednak wystawać poza obrys profilu żadna śruba czy inny element. 30. Czy Zamawiający dysponuje wynikami jakichkolwiek badań na podparcie stwierdzenia, że szafy i regały mające być wykonane tradycyjną dla drugiej połowy XX wieku techniką klejenia na kołkach, są wytrzymalsze i że dzięki temu odrzuca jako słabsze połączenia mimośrodowe, powszechnie stosowane w nowoczesnej produkcji mebli? Czy w takim razie stanowcze odrzucenie połączeń mimośrodowych wynika z przesłanek technologicznych, czy poza technologicznych? ODP.: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień na ten temat w udzielonej odpowiedzi, w której to zapisał: Zamawiający wymaga, aby wszystkie regały wysokie i niskie na książki (korpusy), w celu podniesienia sztywności konstrukcji i walorów użytkowych (odpadające zaślepki przy łączach mimośrodowych), były fabrycznie sklejone i dostarczone w całości. Natomiast w meblach korpusowych w pokojach biurowych (np. szafach na ubrania) dopuszcza się wykonanie korpusu regału w konstrukcji klejonej, lub w technice nieklejonej z użyciem złączy mimośrodowych. 6

7 Równocześnie przypominamy, że do dnia dzisiejszego meble o wysokim standardzie są meblami klejonymi. 31. Czy przywołanie w całej dokumentacji jako przykładowe: - zdjęć nogi, - zdjęć uchwytu do szaf, - zdjęć stołów składanych, - wizualizacji, swoistych dla produktów jednej, wybranej fabryki mebli, powiązane z: - jednoznacznym i szczegółowym opisem technologicznym sposobu spawania nogi, - jednoznacznym i szczegółowym opisem technologicznym regulacji wysokości blatu biurka, - jednoznacznym opisem technologii wykonania szaf, nie powoduje zdaniem Zamawiającego wrażenia, że jedyne meble zastosowane w ofercie na wyposażenie Biblioteki AGH, mogą być meblami z jednej konkretnej fabryki i czy jednocześnie nie stoi z sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych, dyskryminując inne fabryki i stosowane przez nie technologie? ODP.: Zamawiający oświadcza, że opisane szczegółowo w załączniku do SIWZ rozwiązania meblowe są szeroko stosowane na rynku polskim i europejskim i są dostępne u wielu producentów. W procesie wyboru standardu mebli zostały one ocenione jako najlepsze pod kątem użytkowym, funkcjonalnym i wizualnym dla Zamawiającego. Zamawiający wymaga opisanego standardu mebli biurowych oraz regałów. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dopuścił w punkcie 3.1. SIWZ, ( ) zgodnie z art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym 32. Opis krzesła oraz jego parametrów technicznych pomimo wielu szczegółów sugerujących zarówno konkretnego producenta, jak i konkretny niestandardowy, podnoszący koszty zakupu rodzaj tapicerki, nie wskazuje na konieczność zgodności z prawem w zakresie ergonomii i parametrów użytkowych. Czy Zamawiający zakłada, że krzesła obrotowe do stanowisk pracowniczych wyposażonych w komputery (konieczność zainstalowania koszy na PC w specyfikacji) mają być zgodne z prawem tj. z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) czyli rozporządzeniem obowiązującym, wszelkie instytucje publiczne oraz podmioty gospodarcze? Jeśli nie, to czy istnieje powód bądź przepis zwalniający Zamawiającego, szczególnie, że jest instytucją publiczną, z przestrzegania ww. rozporządzenia? ODP.: Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia sprzedawane przez producentów muszą, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, posiadać atesty, a tym samym być zgodne z dostosowanymi do przepisów unijnych, polskimi aktami prawnymi w zakresie bhp. Umieszczone w projekcie zdjęcia krzeseł obrotowych mają jedynie charakter poglądowy i mogą odbiegać konfiguracją od specyfikacji, a w zakresie tapicerki Zamawiający dopuścił zastosowanie tkanin obiciowych o równoważnych kolorach tj. nie zmieniających wyrazu artystycznego, właściwości wytrzymałościowych, ochrony przeciw pożarowej itp. 33. Czy krzesło konferencyjne sklejkowe z uchwytem do przenoszenia", będące w projekcie swoistym połączeniem, dwóch standardowych wyrobów konkretnego producenta w jeden wyrób niestandardowy może być zastąpiony produktem standardowym skatalogowanym, w celu obniżenia kosztów zakupu przez Zamawiającego, względem krzesła jako wyrobu niestandardowego? Czy mający niebagatelny wpływ na cenę laminat, który nie występuje we wzorniku producenta, może być zastąpiony laminatem standardowym, do wyboru przez Zamawiającego? 7

8 ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis o doborze kolorystyki i materiałów ze względów estetycznych dla całości aranżacji wnętrz. Równocześnie Zamawiający w ślad za punktem 3.1. SIWZ i art. 30 PZP dopuszcza zastosowanie laminatu równoważnego zarówno pod względem parametrów technicznych, użytkowych i jak i parametrów wpływających na tzw. wyraz artystyczny. Oświadczamy równocześnie, że zaprojektowane krzesło jest standardowe i tylko wzmocnione poprzeczką i laminatem, który również jest standardowy i ogólnie dostępny. Wg naszych informacji producenci krzeseł wykonują krzesła z takimi niewielkimi zmianami jako krzesła standardowe. 34. Biurka narożne do pokoi biurowych: czy zamiast rozmiarów 1600x800mm / 1200x600mm dopuszcza się blat o wymiarach 1600x680mm / 1000x550mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. 35. Kontener podbiurkowy trzyszufladowy: Czy kontener musi posiadać listwę uchwytową? ODP.: Zamawiający podtrzymuje, że ze względów ergonomicznych kontener musi posiadać listwę uchwytową (nie może posiadać uchwytów). 36. Stół z nogami składanymi: a. Czy mechanizm składania musi być sprężynowy? b. Czy mechanizm składania musi posiadać system zapadkowy? ODP.: Zamawiający podtrzymuje, że mechanizm składania nogi ma być sprężynowo-zapadkowy zgodnie z opisem do niniejszego postępowania (na str. 17). c. Czy nogi muszą posiadać stopki regulujące? ODP.: Zamawiający potwierdza, że nogi muszą posiadać stopki regulujące, zgodnie z opisem dokumentacji do niniejszego postępowania (na str. 17). 37. Krzesło obrotowe typu hocker: a. Czy ze względu na stabilność krzesła konieczne jest wyposażenie w mechanizmy umożliwiające odchylanie oparcia oraz regulację głębokości siedziska? ODP.: Zamawiający podtrzymuje konieczność wyposażenia przedmiotowego krzesła w mechanizmy umożliwiające odchylanie oparcia oraz regulację głębokości siedziska. b. Czy konstrukcja tylnej części oparcia w postaci 3-ramiennego wspornika jest obowiązkowa i czy dopuszcza się inny wygląd tej części krzesła? ODP.: Zamawiający dopuszcza inny wygląd tylnej części oparcia pod warunkiem, że nie zmieni to żadnego innego parametru opisanego w opracowaniu, załączonym do niniejszego postępowania przetargowego. 38. Krzesło konferencyjne sklejkowe: a. Czy dopuszcza się szerokość siedziska 395mm? b. Czy dopuszcza się głębokość siedziska 425mm? c. Czy dopuszcza się głębokość całkowitą 460mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. 39. Krzesło obrotowe: a. Czy konstrukcja tylnej części oparcia w postaci 3-ramiennego wspornika jest obowiązkowa i czy dopuszcza się inny wygląd tej części krzesła? ODP.: Zamawiający dopuszcza inny wygląd tylnej części oparcia pod warunkiem, że nie zmieni to żadnego innego parametru opisanego w opracowaniu, załączonym do niniejszego postępowania przetargowego. b. Czy wysokość siedziska może znajdować się w przedziale mm? 8

9 c. Czy szerokość podstawy i tym samym głębokość całkowita może wynosić 693mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie zakres przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, i tak: Zamawiający REZYGNUJE ze stanowisk przypisanych do CZYTELNI OGÓLNEJ TJ.: stanowiska do pracy o wymiarach 100x65 cm w ilości 6 sztuk stanowiska do pracy o wymiarach 200x65 cm w ilości 8 sztuk Zamawiający POSZERZA zakres zamówienia o dwie lady, które będą umiejscowione w MAGAZYNIE WOLNEGO DOSTĘPU: lada punktu informacyjnego o wymiarach 225x192 cm lada punktu informacyjnego o wymiarach 86x192 cm dla których rysunki projektowe znajdują się w dokumentacji pod linkiem stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający informuje również, że REZYGNUJE z przelotek w stanowiskach pracy dla studentów, znajdujących się w MAGAZYNIE WOLNEGO DOSTĘPU, opisanych na str. 20 dokumentacji załączonej do niniejszego postępowania przetargowego. 40. Biurka narożne do pokoi biurowych - w przedmiarze, w tabeli zestawienie mebli" określone zostały jako: biurko prawe z koszem" i biurko lewe z koszem", natomiast w opisie łych biurek brak informacji na temat koszy. Czy biurka mają być wyposażone w kosze na komputer? Jeżeli tak, prosimy o opis koszy, podanie parametrów technicznych. ODP.: Zamawiający potwierdza, że biurka narożne w pokojach biurowych mają być wyposażone w kosz na komputer w formie metalowego wspornika o wymiarach 550x320x200 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, z gumą mocującą komputer. 41. Lady punktu informacyjnego MWD - wg rysunków lady wyposażone są w szalkę z szufladami. Prosimy o określenie rodzaju prowadnic szuflad. Czy szuflady mają być wyposażone w zamek centralny (rysunek sugeruje, ze każda szuflada ma swój zamek) zamykający jednocześnie wszystkie szuflady? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że Lady punktu informacyjnego MWD (w magazynie wolnego dostępu) są wyposażone w szafki z szufladami, które mają posiadać prowadnice rolkowe z zamontowaną funkcją spowalniacza i opcją samodocisku, oraz zamek centralny z numerowanym cylindrem, zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. 42. Na stronie nr 4 SIWZ w punkcie 3 Zamawiający wymaga aby sprzęt był produkowany zgodnie z norma ISO 9001 lub równoważną. Ze względu na duże zróżnicowanie zamówienia bardzo prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o sprzęt AGD czy całość przedmiotu zamówienia łącznie np. z doniczkami? ODP.: Zamawiający informuje, że wymaga, aby sprzęt meblowy będący przedmiotem niniejszego postępowania ze względu na swą jednostkowość był wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. Pozostały sprzęt typu AGD, lampki doświetlające itp. ma posiadać oznakowanie CE, świadczące o spełnieniu wymogów UE. 43. Jednym z dokumentów, które maja być załączone do oferty jest szczegółowy opis oferowanego asortymentu wraz z rysunkami lub zdjęciami. Czy Zamawiający ma na myśli wszystko łącznie z drobnym wyposażeniem, czy w szczególności meble, tapicerkę oraz sprzęt AGD? 9

10 ODP.: Zamawiający wymaga, aby każdy z elementów przedmiotu zamówienia został opisany parametrami i opatrzony rysunkiem lub zdjęciem. 10

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4

Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Śląskiej 4 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowe wymagania) Zestaw zabudowy pomieszczeń wystawienniczych w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SIWZ Strona1 Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/11/2015-428 Lublin, 04.08.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/72/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty należy dołączyć opis produktów (wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1: dostawa mebli (CPV: 39.10.00.00-3) Strona 1 z 8 Zadanie nr I dostawa stołów konferencyjnych 3 osobowych (kod CPV: 39.12.12.00-8) 24 szt. o wymiarach: 2000x600 stelaż rurka fi 40 kolor czarny mat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o

OFERTA TECHNICZNA. Szafa ubraniowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/55 cm) powinna być wykonana z płyty laminowanej meblowej grubości 18 mm, o Znak sprawy MZO-341/2/2009 Załącznik Nr 5 do SIWZ OFERTA TECHNICZNA 1) Szafy na akta szt. 94 Szafa aktowa (wymiary: szer./wys./gł. 80/195/40 cm) powinna być wykonana z płyty meblowej laminowanej grubości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE SPECYFIKACJA TECHNICZA (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) WYPOSAŻENIE WOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY MEBLE Lp. Nazwa Opis Wymiary w mm Ilość Przykładowy model 1 Krzesło Krzesło z litego drewna bukowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły:

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: OPIS MEBLI Załącznik do SIWZ nr 5 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty umieszczone na stelażu ramowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia. L.p. Minimalne parametry techniczne / właściwości / funkcje

Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia. L.p. Minimalne parametry techniczne / właściwości / funkcje Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do części 3(C) zamówienia (Dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń administracyjno-biurowych i sal dydaktycznych) w ramach zadania Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu PYTANIE 1: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem kart technicznych?

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: dostawy mebli biurowych do MODR Warszawa i Oddziałów MODR UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru lub zmiany kolorystyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego. Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj

Minimalne wymagania dotycz ce wyposa enia meblowego.  Na etapie realizacji nale y umo liwi weryfikacj Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności.

Bardziej szczegółowo

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe

Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Biurko kwadrant na konstrukcji metalowej 5 szt. (pok. 2/05, 2/06, 2/13) w tym, 3 prawe i 2 lewe Wymiary: 1400/700 x 1050/500 x 750 1. Biurko blat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki

Pakiet I. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk. Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki Budowa nowego skrzydła szpitala Wyposażenie - piętro I. Poczekalnie, hol i korytarz Poz.1. Ławka 5 osobowa - 3 sztuki. Poz. 2. Ławka 3 osobowa - 9 sztuk Poz.3. Ławka 2 osobowa 4 sztuki kolor tapicerki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble do pokoju nr 23 Część III zamówienia - Przemyśl 1.Biurko o wymiarach 1400x680x740 płyta melaminowana kolorystyka - grusza jasna R4965 lub równoważna tzn. zbliżona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz.

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. 1. Wymagania ogólne: Wyposażenie pomieszczeń biurowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. GOZ-353-224-8/4 Warszawa, dnia 24.0.204r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa

Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa aktowa Załącznik nr 1 do Umowy nr PRN-7AG-B/X/2/2/2/ /16../ / / Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa asortymentu Opis przedmiotu zamówienia i parametry techniczne Ilość (szt.) 1. Szafa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem.

Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem i montażem. Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem II części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia D.XXIII-350/04/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych, mebli sądowych na sale rozpraw oraz regałów metalowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2...

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Część I... 1. Szafa rys. 1.1 szt. 1... 2. Biurko rys. 2.1 szt. 2... Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli wniesienie oraz montaż. Meble należy wypoziomować, półki wiszące zawiesić. Wymiary przytoczone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Gliwice, 24.04.2015r Zapytanie ofertowe I. Zleceniodawca Future Processing Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37a, 44-100 Gliwice II. Postanowienia ogólne Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr 2 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy)... /miejscowość i data/ NIP: REGON: Tel. Fax. e-mail: FORMULARZ CENOWY Meble w kolorze olcha Lp. Opis przedmiotu Przykładowy wzór Opis oferowanych

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM.

UWAGA: KOLORYSTYKA MEBLI I FOTELI DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM. Załącznik nr 1 do siwz ZP 78/2013/CZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mebli laboratoryjnych dl Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej znajdującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH 1. Kontener (K2) Kontener podbiurkowy. Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej), Płyta melaminowana

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo

POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.1: L.p. Przedmiot Opis Ilość 1. Lada recepcyjna z cokołem i szafką

POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.1: L.p. Przedmiot Opis Ilość 1. Lada recepcyjna z cokołem i szafką POGORZELICA Poczekalnia I. Pomieszczenie 0.: L.p. Przedmiot Opis Ilość. Lada recepcyjna z cokołem i szafką Wymiary lady: szer. 2400 mm, gł. 520 mm, wys. 00 mm. Kolor: D0 Orzech + U Biały wg palety Pfleiderer.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 do SIWZ/ zał. nr do umowy Lp. Nazwa produktu Opis Ilość. Biurko (rysunek nr ) biurko kształtowe o wymiarach 400x800x750 (szerokość x głębokość x wysokość)

Bardziej szczegółowo

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm Szafa do pomieszczenia sypialni o wymiarach 108x6x230 cm. Dane techniczne: Głębokość: 6 cm Głębokość wewnątrz: ok 5 cm Szerokość: 100-108 cm Wysokość: 230 cm Korpus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja elementow - Meble ruchome zalacznik nr 1a

Kalkulacja elementow - Meble ruchome zalacznik nr 1a Kalkulacja elementow - Meble ruchome zalacznik nr 1a Przed realizacją zamówienia naleŝy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OODO.776.18.2014 Numer sprawy:... Załącznik Nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawy mebli Przedmiot główny: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39130000-2 - meble biurowe 39110000-6 - siedziska, krzesła

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli

Zadanie 3: Wykonanie, dostawa i montaż mebli Zał. nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Dostawa i montaż wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE SALA NARAD POM. NR 206 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW L.p. Pomieszczenie Element 1 2 3 5 Ilość szt. 1 stół modułowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego dotyczące ilości wymiarów (minimalnych) mebli przedstawia poniższa tabela:

Wymagania zamawiającego dotyczące ilości wymiarów (minimalnych) mebli przedstawia poniższa tabela: Przedmiotem niniejszego rozeznania jest wycena dostawy i montażu mebli biurowych do 4 pokoi dla Jednostki Realizującej Projekt Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Wszystkie meble

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 z 74. Wartość netto PLN. Stawka VAT. Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn. netto. Producent.

FORMULARZ CENOWY. 1 z 74. Wartość netto PLN. Stawka VAT. Lp. Przedmiot zamówienia j.m. ilość Cena jedn. netto. Producent. WYPOSAŻENIE ADMINISTRACJA meble Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/66/2013 zadanie nr 6 dostawa wraz z montażem mebli dla administracji... (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Lp. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 POZIOM 4.50 S1- Stół systemowy o wymiarze 120cmx60cm, blat laminat

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

otwarta) 5. Szafa zamykana z 4 półkami 60 x 40 x 185 2 6. Szafa ubraniowa zamykana z komorą na 80 x 40 x 185 4 wiszące ubrania i 4 półkami

otwarta) 5. Szafa zamykana z 4 półkami 60 x 40 x 185 2 6. Szafa ubraniowa zamykana z komorą na 80 x 40 x 185 4 wiszące ubrania i 4 półkami Załącznik nr 3 do siwz Część I l.p. Rodzaj mebla Orientacyjne wymiary Ilość sztuk 1. Stół konferencyjny 180 x 100 x 75 1 2. Szafka zamykana z 1 półką 80 x 40 x 75 25 3. Szafka zamykana z 2 półkami (1 półka

Bardziej szczegółowo

KRZESŁA KAWIARNIANE K5 WYMAGANE PARAMETRY: 60 szt.

KRZESŁA KAWIARNIANE K5 WYMAGANE PARAMETRY: 60 szt. Specyfikacja elementow - Meble ruchome zalacznik nr 4 Przed realizacją zamówienia naleŝy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii. Krzyw. Mokr. sku. Kolor. Kolor. il.

Szczegółowa wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii. Krzyw. Mokr. sku. Kolor. Kolor. il. Szczegół wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w i jej filii Załącznik nr 5 Lp. Nazwa tru Biblioteka w 1. Krzesło ISO Tapicerka podstaw CU-7 (szary melanż) i CU-2 (zielny melanż

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, www.mops.czestochowa.um.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2 ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12 Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 LP WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI OPIS 1. Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) PARAMETRY OFEROWANE podać 2. Długość całkowita: 1850 mm(+/- 50

Bardziej szczegółowo

ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ

ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ Załącznik NR 4 do SIWZ ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA BIUROWEGO DO NOWEJ SIEDZIBY PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4. Założenia ogólne: Dopuszczalny limit rozbieżności określonych niżej wymiarów mebli wynosi : +/-8%.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Ogólne parametry techniczne mebli: ) Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą o gęstości co najmniej 650 kg/m³ wg normy DIN68765, klasa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU Załącznik nr 1 Opis i charakterystyka zamawianych mebli w ramach zamówienia na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania WNB.2420.7.2012.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk poz. 1 Stół z okleiną naturalną, rozkładany

Bardziej szczegółowo

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia (wykaz mebli, szczegółowy opis mebli, szkice,) Wszystkie wymienione nazwy mebli w niniejszym załączniki stanowią jedynie wyznacznik

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czołowym producentem mebli metalowych w Polsce. Począwszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

Dostawa do: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. W. Andersa 34, Koszalin.

Dostawa do: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. W. Andersa 34, Koszalin. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble Biurowe - Wraz z ofertą należy wskazać, nazwę produktu i dane jego producenta Biurko (lewe i prawe)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona na rzecz Zamawiającego pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do wnętrz kościoła NMP,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych parametrach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax +48 32 271 40 77 tel/fax +48 32 271 48 59 email: eoktitp@kopalniaguido.pl L.Dz. 3631 /RRP/EŚ/2011 Data: 10. 11.2011r. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo