ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA"

Transkrypt

1 1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagania dotyczące Stołu z nogami składanymi. Zamawiający wymaga, aby stoły posiadały system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śrub do blatu - proszę o określenie w ilu miejscach w każdym blacie stołu musi być wykonane takie połączenie. ODP.:Zamawiający wyjaśnia, że metalowe elementy przykręcane do blatu za pomocą śrub mają być zamontowane w 4 narożnikach stołu. 2. W związku z faktem, iż postępowanie jw. jest dość rozległe, zawiera bardzo dużo pozycji różnego asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej formularza asortymentowo-ilościowego. Pozwoli to na przygotowanie dokładnie oferty przetargowej oraz zapobiegnie możliwości popełnienia błędu w zliczaniu całego asortymentu. ODP: Zamawiający wyjaśnia, że kalkulację cenową należy wykonać zgodnie z wytycznymi punktu 15.2 SIWZ. Wykonawca winien wypełnić ją samodzielnie kierując się przy tym dokumentacją znajdującą się w załączniku nr 7 tj. przedmiarem robót oraz wskazówkami zawartymi w projekcie. Wskazujemy, że pomocnicze zestawienia asortymentowoilościowe znajdują się w przedmiarze w punktach: zestawienie ilościowe wyposażenia w meble, 2 - zestawienie elementów wyposażenia, 3 - zestawienie elementów identyfikacji wizualnej. 3. Do kiedy można zadawać pytania dotyczące treści SIWZ ODP.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Pytanie do: Biurka narożne do pokoi Biurowych, Stanowiska pracy dla studentów 1) Czy zamawiający dopuszcza widoczne lecz estetyczne spawy przy łączeniu elementów nogi biurka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza połączeń spawanych widocznych na zewnątrz profilu nogi. 2) Czy zamawiający dopuszcza nogi przykręcane do ramy mocowanej do blatu jako rozwiązanie równoważne do konstrukcji spawanej? Odp.: Z przyczyn wytrzymałościowych Zamawiający nie dopuszcza nóg przykręcanych do ramy mocowanej pod blatem. 3) Czy zamawiający dopuszcza możliwość przykręcenia (połączenie śrubowe) belek podblatowych do 2 par nóg- RYS. 3 w opisie biurka. Odp.: Zamawiający dopuszcza połączenie śrubowe. Przy łączeniu belek nie może jednak wystawać poza obrys profilu żadna śruba czy inny element. 4) Czy zamawiający dopuszcza regulację wysokości biurka wykonaną w taki sposób aby w nodze i profilu były wykonane otwory przez które przechodzi śruba. Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania przy założeniu zachowania wytycznych ze str 18-tej dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do SIWZ. 5. Pytanie do: kontener podbiurkowy szufladowy 1) Czy zamawiający dopuszcza szuflady płytowe kontenera. Odp.: Z przyczyn wytrzymałościowych Zamawiający dopuszcza szuflady kompozytowe lub metalowe. 2) Co zamawiający ma na myśli opisując, że szuflady kontenera muszą posiadać opcję samodomyku i opcje spowalniacza szuflady? 1

2 Odp.: Zamykanie szuflady musi odbywać się w sposób cichy. Szuflada po popchnięciu musi przed końcem domykania zwolnić i się zamknąć. 6. Pytanie do: regał wysoki na książki 1) Czy zamawiający dopuszcza aby regały na książki ze względów transportowych posiadały konstrukcje skręcane. Odp.: Zamawiający ze względów wytrzymałościowych nie dopuszcza aby regały na książki posiadały konstrukcję skręcaną. 7. Stojak duży z zawieszkami w opisie stojaka na str. 67 podano dwie informacje dot. Ilości zawieszek: W otworach możliwe jest mocowanie zawieszek /jak na rys. na str 66 6 szt./ i Zawieszki jak na rys. na str. 67 /3 szt/. Na stronie 67 nie ma żadnego rysunku. Prosimy o wyjaśnienie: ile zawieszek ma posiadać jeden stojak? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że duży stojak ma posiadać 3 zawieszki. 8. W opisie mebli korpusowych (poza regałami wysokimi na książki) zamawiający pisze, że z uwagi na trwałość konstrukcji sugerowane jest sklejenie szaf ale dopuszcza się stosowanie złączy mimośrodowych. W związku z tym, że jedno rozwiązanie wyklucza drugie prosimy o określenie standardu wykonaniakonstrukcja klejona czy skręcana? Odp.: Zamawiający wymaga, aby wszystkie regały wysokie i niskie na książki (korpusy), w celu podniesienia sztywności konstrukcji i walorów użytkowych (odpadające zaślepki przy łączach mimośrodowych), były fabrycznie sklejone i dostarczone w całości. Natomiast w meblach korpusowych w pokojach biurowych (np. szafach na ubrania) dopuszcza się wykonanie korpusu regału w konstrukcji klejonej, lub w technice nieklejonej z użyciem złączy mimośrodowych. 9. Na stronie nr 13 SIWZ dotyczącej opisu kontener podbiurkowy - szufladowy" istnieje zapis z którego wynika, że niewidoczne krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o gr. 2 mm i promieniu R=3mm. Stosowanie doklejek z tworzywa sztucznego w przypadku krawędzi elementów płytowych niewidocznych, to jest zabudowanych i przykrytych innym elementem płytowym jest bezprzedmiotowe. Niewidoczne krawędzie elementów płytowych są zabezpieczone przed uszkodzeniami właśnie poprzez sam fakt zabudowania i pełnego przykrycia innym elementem płytowym. W tej sytuacji ewentualne zastosowanie doklejki z tworzywa sztucznego (niezależnie od grubości tej doklejki) nie będzie spełniać żadnej funkcji zabezpieczającej gdyż ten fragment płyty i tak będzie osłonięty innym elementem płytowym. Pytanie: Czy wobec tego, że stosowanie doklejek z tworzywa sztucznego na niewidocznych krawędziach elementów płytowych nie spełnia żadnej funkcji zabezpieczającej przed uszkodzeniami, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych od opisanego sposobu zabezpieczenia niewidocznych krawędzi elementów płytowych przy utrzymaniu tego samego poziomu zabezpieczenia tych elementów przed uszkodzeniami? ODP.: Zamawiający dopuszcza stosowanie innych od opisanego sposobu zabezpieczenia niewidocznych krawędzi elementów płytowych przy utrzymaniu tego samego poziomu zabezpieczenia tych elementów przed uszkodzeniami. 10. Na stronie nr 13 SIWZ dotyczącej opisu kontener podbiurkowy - szufladowy" Zamawiający zawarł zapis szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego". Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie szuflady z innego tworzywa niż tworzywo kompozytowe, przy jednoczesnym utrzymaniu takich samych lub lepszych niż ma to miejsce w przypadku tworzywa kompozytowego parametrów wpływających na trwałość (odporność na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia) oraz estetykę danego elementu? ODP.: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie, w której dopuścił szuflady kompozytowe i metalowe. 11. W opisie SIWZ na stronie nr 18 Zamawiający zawarł dwa wykluczające się zapisy mówiące o dwóch wykluczających się wzajemnie technikach wykończenia dotyczących regulacji wysokości biurka: regulacja musi się odbywać w sposób płynny" oraz w kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy". Należy zaznaczyć, że zawarcie informacji, iż w kolumnie nogi musi 2

3 być umieszczony mechanizm sprężyno wo zapadkowy wskazuje jednoznacznie na skokową, a nie płynną regulację biurka (mechanizm sprężynowo zapadkowy może służyć wyłącznie do skokowej regulacji wysokości). W tym stanie rzeczy, czy Zamawiający w celu zapewnienia płynności regulacji dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań skoro mechanizm sprężynowo zapadkowy jest do tego celu całkowicie nieprzydatny i jest rozwiązaniem błędnym technologicznie? Odp.: Zamawiający, odnosząc się do opisu załączonego do SIWZ, a dotyczącego stanowiska pracy dla studentów w Magazynie Wolnego Dostępu (str. 18), podtrzymuje zapis o konieczności zastosowania mechanizmu sprężynowo-zapadkowego w kolumnie nogi, natomiast rezygnuje z zapisu że regulacja musi się odbywać w sposób płynny. 12. Tablica informacyjna w wiatrołapie a) Na rysunku przedstawiono dwa warianty boków. Czy bok należy wykonać prostokątny, czy w kształcie ćwierćwałka? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że bok tablicy informacyjnej w wiatrołapie ma być prostokątny. b) Napisy na wszystkich panelach wyklejone folią, czy panele na wsuwki tekturowe? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić napisy na panelach wyklejane folią. 13. Tablica magnetyczna w przypadku tablicy o wym. 130x160 cm na tablicy będzie widoczne łączenie blachy (blacha do tablic produkowana jest tylko w szer. 120 cm). Czy Zamawiający wymaga tablicy o wym. 130x160cmm, ale z widocznym łączeniem blach? Czy Zamawiający dopuszcza tablicę o wym. 120x160cm, wykonaną w całości? ODP.: Wobec zwrócenia uwagi na konieczność łączenia blach przy wymiarach tablicy 130x160 mm, Zamawiający zmienia tablicę na wykonaną w całości o wymiarach 120x160 mm. 14. Prosimy o podanie kilku podstawowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty: Tablica informacyjna w wiatrołapie Bok ma być w kształcie prostokątnym czy ćwierćwałka? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że bok tablicy informacyjnej w wiatrołapie ma być o kształcie prostokątnym. Napisy na wszystkich panelach mają być wyklejane folią czy panele na wsuwki tekturowe? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że napisy mają być wyklejane folią kolor i rodzaj czcionki do ustalenia z Zamawiającym. 15. Dotyczy - Regał wysoki na książki - Rys. 1. Proszę o podanie wymiarów wygięcia półki : - dłuższa krawędź półki powinna być wygięta co najmniej trzykrotnie - krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że krawędzie półki powinny być wygięte tak, żeby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla użytkownika. Ponadto krawędzie półki muszą być wygięte tak żeby umożliwić przesuwanie uchwytu podtrzymującego książki. 16. Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót" a załącznikiem zawierającym opis przedmiotu zamówienia ( biblioteka AGH aneks opis"), prosimy o potwierdzenie zakresu wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem: kosze na śmieci - w przedmiarze" na str. 14 jest pozycja ozn Kosze na śmieci duże - 15 szt.; natomiast w opisie" na str. 55, w tabeli 7. Elementy identyfikacji wizualnej zestawienie liczbowe tabliczek, tablic, napisów, koszy na śmieci - wymienione są kosze na śmieci duże 10 szt. i kosze na śmieci małe 15 szt. Które ilości i zakres jest właściwy? ODP.: Zamawiający informuje, że należy wycenić kosze na śmieci małe w ilości 4 sztuk (do aneksów kuchennych), natomiast kosze na śmieci duże w ilości 15 sztuk (do rozmieszczenia w budynku Biblioteki Głównej). 17. Czy regały na książki 90x32x110 cm i 80x32x110 cm należy wykonać, jak wysokie regały na książki (wys. 220 cm)? Ile półek metalowych mają posiadać regały o wys. 110 cm? 3

4 ODP.: Zamawiający potwierdza, że regały na książki 90x32x110 cm i 80x32x110 cm należy wykonać jak regały wysokie na książki. Regał winien mieć 2 półki, czyli trzy przestrzenie na książki. 18. Czy biurka pracownicze, stanowiska do pracy dla studentów mają posiadać poziomy kanał kablowy? Jeżeli tak, prosimy o określenie wymogów w tym zakresie. ODP.: Zamawiający nie przewiduje, aby w stanowiskach do pracy dla studentów była konieczności posiadania poziomego kanału kablowego. 19. Biurka narożne do pokoi biurowych: a) Wg opisu wymagane są biurka z regulacją wys. w zakresie mm, natomiast załączone rysunki z wzorami przedstawiającymi dopuszczone rozwiązania nóg prezentują stelaże, które nie posiadają takiej regulacji (posiadają tylko stopki regulujące poziom w zakresie do 2 cm). W związku z taką niespójnością opisu, prosimy o jednoznaczne określenie wymagań w zakresie stelaży, czy Zamawiający wymaga by biurka posiadały regulację w zakresie mm, czy wymaga biurka o standardowej regulacji poziomu do 20 mm? ODP.: Zamawiający dopuszcza, aby biurko kątowe narożne do pokoi biurowych miało wysokość 75cm (+/- 3%) i było regulowane na stopce w zakresie 2 cm. b) Opisany wymóg nie dopuszcza się widocznego połączenia, rys. 3" - dotyczy stelaży z czterema podporami, czyli innego typu stelaża. W przypadku biurek kątowych na stelażach teowych" - łączenie belek i kanałów podblatowych, odbywa się na innych zasadach, dostosowanych do specyfiki podpór. Czy Zamawiający dopuszcza łączenia systemowe, estetyczne, spełniające wymogi wytrzymałości? ODP.: Zamawiający dopuszcza łączenia systemowe, estetyczne, spełniające wymogi wytrzymałości. 20. Stoliki składane - charakterystyczny typ stelaża i nóg, opisany w projekcie i przedstawiony na zdjęciach dotyczy stolików składanych o długości blatów minimum 120 cm. W stolikach o długości blatów 80 cm nie ma technicznej możliwości zastosowania składanych podpór, gdyż nie będzie wystarczającego miejsca na montaż pod blatem mechanizmów składania nóg (wymagany jest odpowiedni rozstaw mechanizmu łączącego nogi z blatem). Dodatkowo wymóg wyposażenia stolików w łączniki blatów, powoduje konieczność montażu podpór w odpowiedniej odległości od krawędzie blatu, co dodatkowo ogranicza przestrzeń pod blatem. Zabraknie więc miejsca na złożenie obu podpór (które mają swoją długość). W związku z powyższym sugerujemy wprowadzenie zmiany w opisie i wymiarach stolików na: stoliki z nogami składanymi dla dwóch osób, wym. blatu 160x60 cm, ilość: 32 szt (zamiast 80x60cm ilość 64 szt) Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? ODP.: Zamawiający przychyla się do sugerowanej zamiany stolików o wymiarach 80x60cm (w ilość 64 szt) na stoliki z nogami składanymi dla dwóch osób o wymiarach 160x60 cm (w ilości 32 sztuk) i właśnie takie stoliki, w ilości 32 sztuk należy wycenić w ofercie. 21. Fotele wypoczynkowe klubowe (Czytelnia Ogólna): a) Czy Zamawiający dopuszcza fotele, których stelaże konstrukcji pokryte są pianką ciętą z ociepliną meblową, której grubość i gęstość dobrana jest tak aby spełniały tożsame wymagania wytrzymałościowe i zapewniały taki sam komfort siedzenia? ODP.: Zamawiający dopuszcza zmianę stelaży konstrukcji o ile ich wymagania wytrzymałościowe i użytkowe będą tożsame z opisanymi w załączniku do SIWZ. b) Czy Zamawiający dopuszcza fotele klubowe, kubełkowe na stopkach z tworzywa? ODP.: Zamawiający dopuszcza, aby fotele klubowe posiadały stopki z tworzywa, o ile ich wytrzymałość będzie równoważna z nóżkami metalowymi. c) Czy Zamawiający dopuszcza fotele o innych gabarytach: np. fotele o głębokości całkowitej 600 mm i głębokości siedziska 500 mm lub fotele o całkowitej szerokości 840 mm, całkowitej głębokości 780 mm i głębokości siedziska 570 mm? 4

5 ODP.: Zamawiający dopuszcza niniejszym tolerancję wszystkich elementów dotyczących foteli w zakresie +/- 20%. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie tolerancja wymiarów dla pozostałych elementów składających się na przedmiot zamówienia i zgodnie z punktem 3.1 SIWZ nadal obowiązuje w zakresie +/-3%. 22. Tablica magnetyczna - Ze względu na dostępne na rynku wymiary blachy stosowanej przez producentów do wykonania tablic magnetycznych (maksymalna szerokość to 120 cm), nie ma możliwości wykonania tablicy, której jeden jej wymiar jest większy od 120 cm. Nie można wykonać tablicy o podanej w opisie wysokości, tj. 130 cm. Czy Zamawiający dopuszcza tablicę o wym. 120x160 cm? ODP.: Wobec zwrócenia uwagi na konieczność łączenia blach przy wymiarach tablicy 130x160 mm, Zamawiający zmienia tablicę na wykonaną w całości o wymiarach 120x160 mm. 23. Stanowiska dla studentów dot. Magazynu Wolnego Dostępu: a) W opisie są zaprzeczenia, a mianowicie regulacja ma się odbywać w sposób płynny i w kolumnie nogi musi być umieszczony mechanizm sprężynowo zapadkowy. Jedno przeczy drugiemu, ponieważ nie ma możliwości regulacji płynnej w mechanizmie sprężynowo zapadkowym. Jest to fizycznie niemożliwe. W jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie płynną regulację wysokości poprzez mechanizm sprężynowo zapadkowy, który z istoty swej konstrukcji jest mechanizmem do regulacji skokowej? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie skali wysokości biurek na nogach umiejscowioną na regulatorach wykonanych z tworzywa wysokiej jakości? W takim przypadku regulacja wysokości odbywa się płynnie. ODP.: Zamawiający, odnosząc się do opisu załączonego do SIWZ, a dotyczącego stanowiska pracy dla studentów w Magazynie Wolnego Dostępu (str. 18), podtrzymuje zapis o konieczności zastosowania mechanizmu sprężynowo-zapadkowego w kolumnie nogi, natomiast rezygnuje z zapisu że regulacja musi się odbywać w sposób płynny. b) Czy Zamawiający dopuszcza belki podblatowe, poprzeczki łączące pary nóg z profili 50x20 mm (zapewniające taką sztywność i stabilność konstrukcji)? ODP.: Zamawiający przypomina, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3%, stąd dopuszcza zaproponowane profile. 24. Biurka narożne do pokoi biurowych Czy Zamawiający dopuszcza podpory (kształt litery C) posiadające kolumny z profilu 80x50 mm? Czy Zamawiający dopuszcza belki podblatowe wykonane z profilu 40x20 mm (zapewniające taką sztywność i stabilność konstrukcji)? ODP.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3%. 25. Stoliki dla osób niepełnosprawnych czy Zamawiający dopuszcza nogi posiadające kolumny z profilu 80x50 mm? ODP.: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany wymiarów profili. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z punktem 3.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia w zakresie +/-3% 26. Siedziska systemowe i pufy: Do wykonania siedzisk Zamawiający wymaga zastosowania materiału obiciowego o specyficznym opisie i właściwościach określonego producenta tkanin. Producent opisanych w projekcie siedzisk dysponuje szeroką gamą wysokiej jakości tkanin, którymi tapicerowane są sofy, fotele stosowane do wyposażenia pomieszczeń użyteczności publicznej ( o intensywnym użytkowaniu). Tkaniny te są wysokiej jakości, spełniają wymagania w zakresie wytrzymałości, odporności itp. Zastosowanie materiału powierzonego do tapicerowania siedzisk niepotrzebnie podnosi ich cenę i jest niekorzystne dla Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie tapicerki, jaką producent tych siedzisk dysponuje i posiada w swojej ofercie, o równoważnych parametrach i charakterystyce; odporna na ścieranie, wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, ochrona przed mikroorganizmami (bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna), łatwa w czyszczeniu, trudno zapalna, odporna na produkty chemiczne, odporna na zabrudzenia (krwią, uryną, olejem), odporna na pot. 5

6 Opis Powłoka 100% winyl, nośnik 100% poliester Gęstość 650 g/m.kw. Odporność na ścieranie 100 tys. Cykli Martindale Odporność na światło 5 Atest trudnopalności (BS EN /2) ODP.: Zamawiający informuje, że dobór tkaniny, jej parametrów i kolorystyka zostały dopasowane do całego projektu wnętrz. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie tapicerki równoważnej zarówno pod względem parametrów technicznych i jak i parametrów wpływających na tzw. wyraz artystyczny. 27. Proszę o określenie ilości półek metalowych w regale wysokim na książki ODP.: Zamawiający informuje, że regał wysoki na książki ma mieć 5 półek metalowych. 28. Czy biorąc pod uwagę, że postępowanie dotyczące mebli oraz innych elementów wyposażenia dotyczy zamówienia dla jednostki publicznej, meble oraz regały mają być zgodne z PN EN w całości, czy tylko w niektórych wybranych zakresach, zależnych od Zamawiającego? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że dostawa i montaż mebli objętych niniejszym postępowaniem przetargowym będą wykonywane w oparciu o indywidualny projekt, opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, czyli również w oparciu o przywołaną normę PN EN. Tak więc meble wykonywane w oparciu o ww. dokumentację muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty, ale tylko w zakresie materiałów, z których będą wykonane. Natomiast wyposażenie typu krzesła, fotele, lampki, kosze, baterie, zlewozmywaki, sprzęt AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą posiadać odpowiednie atesty. 29. Czy zamawiający posiada i jest w stanie udostępnić jakiekolwiek badania wytrzymałościowe, które mówią, że opisane przez niego wielokrotnie i nad wyraz dokładnie połączenie spawane, swoiste dla mebli wykonywanych przez jednego konkretnego producenta, charakteryzuje się większą wytrzymałością, solidnością od negowanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia połączenia za pomocą śrub? Czy w związku z powyższym Zamawiający stanowczo odrzuca, zgodne z normami PN EN oraz posiadające badania wytrzymałościowe produkty (biurka), których stelaże są łączone za pomocą niewidocznych od zewnątrz połączeń śrubowych? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że opisane połączenia stelaża biurek nie są cechą właściwą dla jednego producenta. Rozwiązania takie są szeroko stosowane na rynku mebli biurowych. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dopuścił w odpowiedzi z roku połączenie śrubowe. Przy łączeniu belek nie może jednak wystawać poza obrys profilu żadna śruba czy inny element. 30. Czy Zamawiający dysponuje wynikami jakichkolwiek badań na podparcie stwierdzenia, że szafy i regały mające być wykonane tradycyjną dla drugiej połowy XX wieku techniką klejenia na kołkach, są wytrzymalsze i że dzięki temu odrzuca jako słabsze połączenia mimośrodowe, powszechnie stosowane w nowoczesnej produkcji mebli? Czy w takim razie stanowcze odrzucenie połączeń mimośrodowych wynika z przesłanek technologicznych, czy poza technologicznych? ODP.: Zamawiający informuje, że udzielił już wyjaśnień na ten temat w udzielonej odpowiedzi, w której to zapisał: Zamawiający wymaga, aby wszystkie regały wysokie i niskie na książki (korpusy), w celu podniesienia sztywności konstrukcji i walorów użytkowych (odpadające zaślepki przy łączach mimośrodowych), były fabrycznie sklejone i dostarczone w całości. Natomiast w meblach korpusowych w pokojach biurowych (np. szafach na ubrania) dopuszcza się wykonanie korpusu regału w konstrukcji klejonej, lub w technice nieklejonej z użyciem złączy mimośrodowych. 6

7 Równocześnie przypominamy, że do dnia dzisiejszego meble o wysokim standardzie są meblami klejonymi. 31. Czy przywołanie w całej dokumentacji jako przykładowe: - zdjęć nogi, - zdjęć uchwytu do szaf, - zdjęć stołów składanych, - wizualizacji, swoistych dla produktów jednej, wybranej fabryki mebli, powiązane z: - jednoznacznym i szczegółowym opisem technologicznym sposobu spawania nogi, - jednoznacznym i szczegółowym opisem technologicznym regulacji wysokości blatu biurka, - jednoznacznym opisem technologii wykonania szaf, nie powoduje zdaniem Zamawiającego wrażenia, że jedyne meble zastosowane w ofercie na wyposażenie Biblioteki AGH, mogą być meblami z jednej konkretnej fabryki i czy jednocześnie nie stoi z sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych, dyskryminując inne fabryki i stosowane przez nie technologie? ODP.: Zamawiający oświadcza, że opisane szczegółowo w załączniku do SIWZ rozwiązania meblowe są szeroko stosowane na rynku polskim i europejskim i są dostępne u wielu producentów. W procesie wyboru standardu mebli zostały one ocenione jako najlepsze pod kątem użytkowym, funkcjonalnym i wizualnym dla Zamawiającego. Zamawiający wymaga opisanego standardu mebli biurowych oraz regałów. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dopuścił w punkcie 3.1. SIWZ, ( ) zgodnie z art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym 32. Opis krzesła oraz jego parametrów technicznych pomimo wielu szczegółów sugerujących zarówno konkretnego producenta, jak i konkretny niestandardowy, podnoszący koszty zakupu rodzaj tapicerki, nie wskazuje na konieczność zgodności z prawem w zakresie ergonomii i parametrów użytkowych. Czy Zamawiający zakłada, że krzesła obrotowe do stanowisk pracowniczych wyposażonych w komputery (konieczność zainstalowania koszy na PC w specyfikacji) mają być zgodne z prawem tj. z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) czyli rozporządzeniem obowiązującym, wszelkie instytucje publiczne oraz podmioty gospodarcze? Jeśli nie, to czy istnieje powód bądź przepis zwalniający Zamawiającego, szczególnie, że jest instytucją publiczną, z przestrzegania ww. rozporządzenia? ODP.: Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia sprzedawane przez producentów muszą, zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, posiadać atesty, a tym samym być zgodne z dostosowanymi do przepisów unijnych, polskimi aktami prawnymi w zakresie bhp. Umieszczone w projekcie zdjęcia krzeseł obrotowych mają jedynie charakter poglądowy i mogą odbiegać konfiguracją od specyfikacji, a w zakresie tapicerki Zamawiający dopuścił zastosowanie tkanin obiciowych o równoważnych kolorach tj. nie zmieniających wyrazu artystycznego, właściwości wytrzymałościowych, ochrony przeciw pożarowej itp. 33. Czy krzesło konferencyjne sklejkowe z uchwytem do przenoszenia", będące w projekcie swoistym połączeniem, dwóch standardowych wyrobów konkretnego producenta w jeden wyrób niestandardowy może być zastąpiony produktem standardowym skatalogowanym, w celu obniżenia kosztów zakupu przez Zamawiającego, względem krzesła jako wyrobu niestandardowego? Czy mający niebagatelny wpływ na cenę laminat, który nie występuje we wzorniku producenta, może być zastąpiony laminatem standardowym, do wyboru przez Zamawiającego? 7

8 ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis o doborze kolorystyki i materiałów ze względów estetycznych dla całości aranżacji wnętrz. Równocześnie Zamawiający w ślad za punktem 3.1. SIWZ i art. 30 PZP dopuszcza zastosowanie laminatu równoważnego zarówno pod względem parametrów technicznych, użytkowych i jak i parametrów wpływających na tzw. wyraz artystyczny. Oświadczamy równocześnie, że zaprojektowane krzesło jest standardowe i tylko wzmocnione poprzeczką i laminatem, który również jest standardowy i ogólnie dostępny. Wg naszych informacji producenci krzeseł wykonują krzesła z takimi niewielkimi zmianami jako krzesła standardowe. 34. Biurka narożne do pokoi biurowych: czy zamiast rozmiarów 1600x800mm / 1200x600mm dopuszcza się blat o wymiarach 1600x680mm / 1000x550mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. 35. Kontener podbiurkowy trzyszufladowy: Czy kontener musi posiadać listwę uchwytową? ODP.: Zamawiający podtrzymuje, że ze względów ergonomicznych kontener musi posiadać listwę uchwytową (nie może posiadać uchwytów). 36. Stół z nogami składanymi: a. Czy mechanizm składania musi być sprężynowy? b. Czy mechanizm składania musi posiadać system zapadkowy? ODP.: Zamawiający podtrzymuje, że mechanizm składania nogi ma być sprężynowo-zapadkowy zgodnie z opisem do niniejszego postępowania (na str. 17). c. Czy nogi muszą posiadać stopki regulujące? ODP.: Zamawiający potwierdza, że nogi muszą posiadać stopki regulujące, zgodnie z opisem dokumentacji do niniejszego postępowania (na str. 17). 37. Krzesło obrotowe typu hocker: a. Czy ze względu na stabilność krzesła konieczne jest wyposażenie w mechanizmy umożliwiające odchylanie oparcia oraz regulację głębokości siedziska? ODP.: Zamawiający podtrzymuje konieczność wyposażenia przedmiotowego krzesła w mechanizmy umożliwiające odchylanie oparcia oraz regulację głębokości siedziska. b. Czy konstrukcja tylnej części oparcia w postaci 3-ramiennego wspornika jest obowiązkowa i czy dopuszcza się inny wygląd tej części krzesła? ODP.: Zamawiający dopuszcza inny wygląd tylnej części oparcia pod warunkiem, że nie zmieni to żadnego innego parametru opisanego w opracowaniu, załączonym do niniejszego postępowania przetargowego. 38. Krzesło konferencyjne sklejkowe: a. Czy dopuszcza się szerokość siedziska 395mm? b. Czy dopuszcza się głębokość siedziska 425mm? c. Czy dopuszcza się głębokość całkowitą 460mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. 39. Krzesło obrotowe: a. Czy konstrukcja tylnej części oparcia w postaci 3-ramiennego wspornika jest obowiązkowa i czy dopuszcza się inny wygląd tej części krzesła? ODP.: Zamawiający dopuszcza inny wygląd tylnej części oparcia pod warunkiem, że nie zmieni to żadnego innego parametru opisanego w opracowaniu, załączonym do niniejszego postępowania przetargowego. b. Czy wysokość siedziska może znajdować się w przedziale mm? 8

9 c. Czy szerokość podstawy i tym samym głębokość całkowita może wynosić 693mm? ODP.: Zamawiający przypomina, że tolerancja wymiarów dla elementów składających się na przedmiot zamówienia, zgodnie z punktem 3.1 SIWZ obowiązuje w zakresie +/-3% i tylko taką Zamawiający będzie akceptował. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie zakres przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, i tak: Zamawiający REZYGNUJE ze stanowisk przypisanych do CZYTELNI OGÓLNEJ TJ.: stanowiska do pracy o wymiarach 100x65 cm w ilości 6 sztuk stanowiska do pracy o wymiarach 200x65 cm w ilości 8 sztuk Zamawiający POSZERZA zakres zamówienia o dwie lady, które będą umiejscowione w MAGAZYNIE WOLNEGO DOSTĘPU: lada punktu informacyjnego o wymiarach 225x192 cm lada punktu informacyjnego o wymiarach 86x192 cm dla których rysunki projektowe znajdują się w dokumentacji pod linkiem stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający informuje również, że REZYGNUJE z przelotek w stanowiskach pracy dla studentów, znajdujących się w MAGAZYNIE WOLNEGO DOSTĘPU, opisanych na str. 20 dokumentacji załączonej do niniejszego postępowania przetargowego. 40. Biurka narożne do pokoi biurowych - w przedmiarze, w tabeli zestawienie mebli" określone zostały jako: biurko prawe z koszem" i biurko lewe z koszem", natomiast w opisie łych biurek brak informacji na temat koszy. Czy biurka mają być wyposażone w kosze na komputer? Jeżeli tak, prosimy o opis koszy, podanie parametrów technicznych. ODP.: Zamawiający potwierdza, że biurka narożne w pokojach biurowych mają być wyposażone w kosz na komputer w formie metalowego wspornika o wymiarach 550x320x200 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, z gumą mocującą komputer. 41. Lady punktu informacyjnego MWD - wg rysunków lady wyposażone są w szalkę z szufladami. Prosimy o określenie rodzaju prowadnic szuflad. Czy szuflady mają być wyposażone w zamek centralny (rysunek sugeruje, ze każda szuflada ma swój zamek) zamykający jednocześnie wszystkie szuflady? ODP.: Zamawiający wyjaśnia, że Lady punktu informacyjnego MWD (w magazynie wolnego dostępu) są wyposażone w szafki z szufladami, które mają posiadać prowadnice rolkowe z zamontowaną funkcją spowalniacza i opcją samodocisku, oraz zamek centralny z numerowanym cylindrem, zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. 42. Na stronie nr 4 SIWZ w punkcie 3 Zamawiający wymaga aby sprzęt był produkowany zgodnie z norma ISO 9001 lub równoważną. Ze względu na duże zróżnicowanie zamówienia bardzo prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o sprzęt AGD czy całość przedmiotu zamówienia łącznie np. z doniczkami? ODP.: Zamawiający informuje, że wymaga, aby sprzęt meblowy będący przedmiotem niniejszego postępowania ze względu na swą jednostkowość był wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną. Pozostały sprzęt typu AGD, lampki doświetlające itp. ma posiadać oznakowanie CE, świadczące o spełnieniu wymogów UE. 43. Jednym z dokumentów, które maja być załączone do oferty jest szczegółowy opis oferowanego asortymentu wraz z rysunkami lub zdjęciami. Czy Zamawiający ma na myśli wszystko łącznie z drobnym wyposażeniem, czy w szczególności meble, tapicerkę oraz sprzęt AGD? 9

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/06/2015-145 Wykonawcy wg rozdzielnika Data 01.04.2015 r. Dotyczy udzielenie odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji:

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza 80-767 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 3 Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski

Bardziej szczegółowo