identyfikacyjne Link

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "identyfikacyjne Link"

Transkrypt

1 Close Strona 1 z 8 Technical Services: Tel: (800) / Fax: (800) Model Model Early Tryskacze Suppression stojące Fast wczesnego Response tłuienia Upright i szybkiego Sprinklers 16.8 reagowania K-factor - Współczynnik General Charakterystyka Description ogólna elastyczność WARNINGS przy ustalaniu roziarów instalacji Model rurowej, a także przy Upright jej sytuowaniu Sprin- klers względe described stropu. herein ust be installed and aintained in copliance Tryskacze stojące odel ( with this docuent, OSTRZEŻENIA as well as with Rysunek Model 1) to tryskacze Upright typu ESFR Sprinklers Suppression (Ref. Figure Fast 1) Response ) are Earlyo Sup- noinal- Fire należy Protection instalować Association, i konserwować in addition zgod- ( Early applicable Opisane tu standards tryskacze of odel National pression ny współczynniku Fast Response K=240. Sprinklers Są to tryskacze to nie standards z niniejszy of dokuente, any or authorities z obowiązującyi having jurisdiction standardai (e.g., NFPA FM (Na- a także having gaśnicze, a noinal które K-factor z powodzenie of y eliinują are suppression potrzebę stosowania ode sprinklers tryskaczy instalowanych poiędzy regałai do ochrony to- przepisai perforance i standardai of se wszelkich devices. innych that Global). tional Fire Failure Protection to do soassociation) ay ipair oraz are especially advantageous as a eans of eliinating in-rack sprinklers, when protecting rack storage. owner is responsible for aintainwarów składowanych w regałach. kopetentnych organów i władz (np. FM Glo- ir Niezastosowanie fire protection się syste do powyższego and deingbal). Model został is priarily pierwotnie designejektowany for usez inyślą ceiling o wyłącznie only sprinkler sufitowych zaprovices oże in spowodować proper operating nieprawidłowe condition. działanie installing przedstawionych contractor tu urządzeń. or sprinkler systes instalacjach (i.e. notryskaczowych in-rack sprinklers) (tzn. bez for użycia anufacturer tryskaczy iędzyregałowych) do ochrony Za utrzyywanie should swojego be contacted protection of storage heights of systeu with any questions. ost encapsulated większości or non-encapsulatedkrytych coon powszechnych aterials including ateriałów, car- w ty uożliwiający ich prawidłowe funkc- zakrytych jak i od- i urządzeń przeciwpożarowych w stanie tonedplastików unexpanded niespienionych plastics of w kartonach up 30 do Sprinkler jonowanie odpowiada właściciel. Wszelkie ft. ( wysokości ) with ceiling (30 heights ft.) przy to 35 wysokości ft. pytania należy kierować do wykonawcy systeu lub producenta tryskaczy. (stropu ), do as well as (35 ft.) cartoned oraz do ochrony expanded plastików plasticspienionych up to 25 ft. ( w kartonach ) with do Właściwości fizyczne Identification ceiling wysokości heights to 30(25 ft.( ft.) przy ). wysokości In addi-stro-nubertionpu do protection (30 ft.). of Dodatkowo, soe storage ożliwa Nuery Deflektor...brąz Raa...osiądz arrangeents jest także ochrona of rubber niektórych tires androzwiązań roll SIN TY (Upright K=16.8) Strut Śruba napinająca stal nierdzewna.. Monel paper can be considered. opon guowych i papieru identyfikacyjne Link Hak... Assebly.... Solder, onel Nickel Button Brass w belach. Upright Sprinklers provide syste designer with an up- Łącznik topikowy... lut, nikiel Rozpórka... onel Technical tryskacza (SIN) Sealing Assebly Tryskacze stojące dają projektantowi Berylliu Nickel w/teflon* right option over traditional pendent SIN TY (Stojący ) type systeu ESFR ożliwość sprinklers. zastosowania Data Ejection Przycisk...osiądz Spring Inconel offering także ofstojących a 16.8 K-factor tryskaczy, optiizes a nie jedynie Deflector Zestaw uszczelniający Nut Brass Approvals...nikiel berylowy z Teflone* hydraulic wiszących designtryskaczy when considering ESFR. Rozważając uprightzastosowanie ESFR sprinklers. stojących setryskaczy featuresesfr Atesty * Znak handlowy firy DuPont FMDane Approved. techniczne *Registered Sprężyna wyrzucająca tradeark... of DuPont. inkonel offerdostępność flexibility when współczynnika sizing K = syste 240 zapewnia optyalne hydrauliczne rozwiązania Zatwierdzone przez FM Maxiu Working Pressure piping, as well as positioning syste piping projektowe. with respect Cechy tote pozwalają ceiling. na Pipe Maksyalne Thread Connection ciśnienie pracy 4,580,729 5,829,532 5,829,532 6,336, psi (12,1 bar) Patents Patenty U.S.A. Nuery Patent patentów Nubers: U.S.A.: 3/4 inch NPT or ISO 7-R3/4 UWAGA 12,1 bar (175 psi) 6,336,509 Pozostale patenty zostaly zgloszone. Discharge Należy zawsze przeczytać OSTRZEŻENIE Złącze wlotowe Coefficient Patents pending. gwintowane K = 16.8 GPM/psi DLA MONTERA IMPORTANT w dokuentacji technicznej refer TFP700, to Technical w której znajdują Data się 1/2 ) 3/4 NPT lub ISO 7-R3/4 1/2 Always (241,9 LPM/bar Współczynnik wypływu Sheet ostrzeżenia TFP700 dotyczące for INSTALLER obsługi i instalacji Teperature K = 241,9 l/in.bar Ratings 0,5 (16.8 usgp/psi 0.5 ) WARNING systeów that tryskaczy provides i ich koponentów. cautions 165 F/74 C or 214 F/101 C with Wartości znaionowe teperatury Niewłaściwa respect to obsługa handlinglub and ontaż installation Finish 74 C (165 F) lub 101 C (214 F) ogą trwale of sprinkler uszkodzić systes syste and tryskaczy coponents. Iproper handling and in- Natural Brass lub jego koponenty i spowodować niezadziałanie tryskacza w sytuacji pożaru Rodzaje wykończenia stallation can peranently daage Physical osiądz Characteristics naturalny a sprinkler syste or its coponents and cause sprinkler to fail Deflector Copper lub zadziałanie przedwczesne. Frae Bronze to operate in a fire situation or cause Copression Screw it tostrona operate 1 z 8 preaturely KWIECIEŃ,.... Stainless 2004 Steel Hook Monel

2 Close Strona 2 z 8 Page 2 of 8 TFP316 1-Frae 1-Raa 2-Deflector 2-Deflektor 3-Copression 3-Śruba napinająca Screw 4-Hook 4-Hak 5-Strut 5-Rozpórka 6-Link 6-Łącznik Assebly topikowy 7-Button 7-Przycisk 8-Sealing 8-Łącznik topikowy Assebly 9-Ejection 9-Sprężyna Spring wyrzucająca 10-Deflector 10-Nakrętka deflektora Nut TEMPERATURE TEMPERATURA Znaionowa RATING ON DEFLECTOR WRENCH WYPUST NA FLAT KLUCZ 13 1/2" (1/2 ) NOMINALNA (12,7 ) NOMINAL DŁUGOŚĆ MAKE-IN GWINTU 2-9/16" Dia. 65 DIA. (65,0 (2-9/16 ) ) THERMAL ELEMENT TERMOCZUŁY SENSING ELEMENT /8" (92,1 (3-13/16 ) ) /8" (41,3 (1-5/8 ) ) Design Criteria NOTE National Fire Protection Association (NFPA) and FM Global (FM) pro- Kryteria vide installation standards that ust projektowe be used properly design an autoatic sprinkler UWAGA syste utilizing Early Suppression Fast Response (ESFR) National Sprinklers. Fire Protection guidelines Association provided (NFPA) by oraz NFPA FM Global and (FM) określają ay differ; nory consequently, których należy appropriate przestrzegać standard w celu ust po- instalacyjneprawnego be used zaprojektowania for a given installation. autoatycznego systeu tryskaczowego wykorzystującego following data sheets describe tryskacze ESFR Sprinklers typu ESFR. offered Zalecenia by Tyco NFPA Fire i FM ogą Products: się różnić, dlatego dla danego systeu należy zastosować odpowiednią norę. Model (TY9226), Następująca K=25.2 Pendent dokuentacja Sprinkler przedstawia inforacje Model o tryskaczach (TY7226), typu ESFR K=16.8 w ofercie Pendent Tyco Sprinkler Fire Products: TFP316 Model (TY9226), (TY7126), Tryskacz K=16.8 wiszący Uprighto Sprinkler współczynniku Model Model (TY7226), (TY6226), Tryskacz K=14.0 wiszący Pendent o Sprinkler współczynniku TFP316 following Model general guidelines (TY7126), provided for stojący ESFRo współczynniku Sprinklers offered by Tryskacz Tyco Fire Products ay be used for a quick reference Model to help (TY6226), select appropriate wiszący Tyco o Fire współczynniku Products K ESFR = 200 Tryskacz Sprinkler: Poniższe zalecenia ogólne dla tryskaczy ESFR oferowanych NOTE przez Tyco Fire Products ożna In all cases, traktować jako appropriate podręczne NFPA źródło inforacji, or FM installation które pooże standard wybrać ust odpowiednie tryskacze ESFR tej firy: be referenced to assure applicability and to obtain coplete installation guidelines, since UWAGA following general W guidelines każdy przypadku are not intended należy odnieść to provide się do coplete installation criteria. nor projektowych NFPA lub FM w celu ustalenia ożliwości zastosowania wybranego tryskacza i uzyskania pełniejszych zaleceń, ponieważ zawarte tu zalecenia ogólne nie GENERAL GUIDELINES Syste Type: Wet pipe syste. Roof Construction: Unobstructed or ają obstructed na celu construction. przedstawienia For pełnych exaple: kryteriów sooth projektowych. ceiling, bar joists, bea and girder, etc. ZALECENIA OGÓLNE Typ instalacji: Syste NOTE rurowy okry. Where depths of solid structural ebers stropu: (beas, Niezakryta ste, lub etc.) zakryta ex- Konstrukcja konstrukcja. ceed 12 Na inches przykład: (302gładki ), sufit, ESFR belki stropowe, Sprinklers belki shall i podciągi be installed etc. in each channel fored by structural ebers. UWAGA Gdy Ceiling głębokość Slope: litych Maxiu eleentów 2 inch konstrukcyjnych for 12 inch (belki, run podciągi (16.7%). itp.) przekracza 300 rise (12 cali) tryskacze ESFR należy instalować w Building każdy kanale Heights, utworzony Storage Heights, poiędzy and Coodity: Refer to Table A. takii eleentai konstrukcyjnyi. Maxiu Coverage Area: Nachylenie 100 ft 2 (9,3stropu: 2 ). Maksyalnie In soe cases, 16,7% Wysokość installation budynku, standards perit a greater oraz składowany ateriał: coverage area. Tabela Miniu A. Coverage Area: 80 ft 2 (7,4 2 ) per NFPA 13, and Maksyalna 64 ft2 (5,8 2 ) powierzchnia per FM 2-2 działania: 9,3 2 (100 ft²) W niektórych przypadkach Maxiu Spacing: 12 feet (3,7 ) for nory building instalacyjne heights up dopuszczają to 30 feet ( większą ), powierzchnię and 10 feet działania. (3,1 ) for building heights Minialna greater than 30 powierzchnia feet ( ). działania: 7,4 Miniu ² (80 Spacing: ft²) wg NFPA 13, oraz 5,8 ² (64 8 feet ft²) wg (FM ). 2-2 Maksyalny Miniu Clearance odstęp: 3,7 To Coodity: (12 ft) dla budynków 36 inches do (914 ). (30 ft) wysokości oraz 3,1 NFPA (10 13 ft) dla Deflector budynków Topowyżej Ceiling (30 Distance: ft) wysokości. Minialny (K=14.0) odstęp: Pendent: (8 ft) 6 to 14 inches (152 to 356 ). Minialny odstęp od składowanych (K=16.8) Pendent: ateriałów: 6 to 14 inches 914 (152 (36 to 356 ) ). (K=25.2) Pendent: 6 to 18 inches (152 to 457 ) (2 ) 3/4 3/4" NPT FIGURE 1, MODEL EARLY SUPPRESSION FAST RESPONSE UPRIGHT SPRINKLER RYSUNEK 1, MODEL, TRYSKACZ WCZESNEGO TŁUMIENIA I SZYBKIEGO REAGOWANIA FM 2-2 Deflector To Ceiling Distance: (K=16.8) Upright: 5 to 14 inches (121 to 356 ). Przeszkody poniżej stojących tryskaczy (K=14.0) ESFR Pendent: (łącznie z liniai rozprowadzającyi: 5 to 14 inches (121 to 356 ). Według wyogów (K=16.8) FM Pendent: przeszkody poniżej 5 to 14 inches (121 to 356 ). stojących tryskaczy ESFR ożna zignorować w FM przypadkach, 2-2 ral gdy występują: Sensing Eleent To Ceiling Distance: Kratownicowe belki stropowe lub kratownice (K=16.8) z pasai Upright: o aksyalnej 4 to 13 inches (102 to 330 ). szerokości 102 (4 cale); (K=14.0) Pendent: 4 tostężenia 13 inches nie (102 szersze to 330 niż ). 102 (4 cale); (K=16.8) Pendent: 4 topojedyncze 13 inches rury (102i przewody to 330 ) o średnicy nie większej (K=25.2) niż Pendent: 102 (4 cale). 4 to(oznacza 18 inches to, że (102 rury to DN (3 ). calowe) lub niejsze nie wyagają odgałęzień); Obstructions Below Upright łączna ESFR średnica Sprinklers pojedynczych grup (Including niejszych Branchlines): rur lub przewodów nie Per przekracza requireents 102 (4 of cale). FM, obstructions below upright ESFR Sprinklers can be ignored as follows: Open-web bar joists or trusses having chords no ore than 4 inches (102 ) wide, Bridging or wind bracing no ore than 4 inches (102 ) wide, Individual pipes and conduit 4 inches (102 ) diaeter or less (i.e. 3 inch (DN80) pipe size or less will not require sprigs), or Individual groups of saller pipe or conduit having a total width of 4 inches or less.

3 Strona 3 z 8 TABELA A WYSOKOŚĆ BUDYNKU, WYSOKOŚĆ SKŁADOWANIA ORAZ SKŁADOWANY MATERIAŁ ( Kryteria projektowe) Składowanie ateriałów klasy I IV i plastików grupy A lub B na pojedynczych, podwójnych, wielorzędowych lub wolnostojących regałach o otwartej konstrukcji raowej (tzn. bez litych półek) Tabela A-1 (Szczegóły sprawdź NFPA 13 lub FM 8-9 i 2-2) Składowanie w stosach lub na paletach ateriałów klasy I IV i plastików grupy A lub B Tabela A-2 (Szczegóły sprawdź NFPA 13 lub FM 8-9 i 2-2) Składowanie pustych palet Tabela A-3 (Szczegóły sprawdź NFPA 13 lub FM 8-24 i 2-2) Składowanie guowych opon Tabela A-4 (Szczegóły sprawdź NFPA 13 lub FM 8-3 i 2-2) NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM Składowanie papieru w belach ( Standard) Składowanie łatwopalnych cieczy ( Standard) Składowanie aerozoli ( Standard) 30B B B 7-31 Koponenty otoryzacyjne na regałach wolnostojących (Wyłącznie tryb kontroli ognia, Standard) NFPA 13 Dystans poiędzy deflektore a strope: (K=200) wiszący: 152 do 356 (6 do 14 ) (K=240) wiszący: 152 do 356 (6 do 14 ) (K=240) stojący: niedostępne (K=360) wiszący: 152 do 457 (6 do 18 ) FM 2-2 Dystans poiędzy deflektore a strope: (K=200) wiszący: 121 do 356 (5 do 14 ) (K=240) wiszący: 121 do 356 (5 do 14 ) (K=240) stojący: 121 do 356 (5 do 14 ) (K=360) wiszący: niedostępne FM 2-2 Dystans poiędzy eleente teroczuły a strope: (K=200) wiszący: 102 do 330 (4 do 13 ) (K=240) wiszący: 102 do 330 (4 do 13 ) (K=240) stojący: 102 do 330 (4 do 13 ) (K=360) wiszący: 102 do 457 (4 do 18 )

4 Strona 4 z 8 Składowany ateriał Klasa I, Klasa II, Klasa III oraz Klasa IV Zakryte i odkryte -oraz- Niespienionione plastiki w kartonach Niespienionione plastiki bez kartonów (narażone na działanie czynników) Spienione plastiki w kartonach Spienione plastiki bez kartonów (narażone na działanie czynników) Maksyalna budynku (45) 45 TABELA A-1 SKŁADOWANIE REGAŁOWE ( Kryteria projektowe) Maksyalna Minialne ciśnienie przepływu, bar (psi) NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM (90)* (90)* (90)* (90)* 6,8 (100) 4,3 (63)* 4,3 (63)* 4,3 (63)* 4,3 (63)* 1,7 1,0 (15) 2,1 2,1 * Wyagany jeden pozio tryskaczy iędzyregałowych.

5 Strona 5 z 8 Składowany ateriał Klasa I, Klasa II, Klasa III oraz Klasa IV Zakryte i odkryte -oraz- Niespienionione plastiki w kartonach Niespienionione plastiki bez kartonów (narażone na działanie czynników) Spienione plastiki w kartonach Spienione plastiki bez kartonów (narażone na działanie czynników) Maksyalna budynku (45) (45) (45) TABELA A-2 SKŁADOWANIE NA PALETACH I W STOSACH ( Kryteria projektowe) Maksyalna Minialne ciśnienie przepływu, bar (psi) NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM (90) (90) 1,7 1,0 (15) 2,1 2,1 6,8 (100)

6 Strona 6 z 8 Rodzaj i układ Drewniane lub plastikowe w regałach oraz plastikowe na podłodze Drewniane na podłodze Maksyalna budynku TABELA A-3 SKŁADOWANIE PUSTYCH PALET ( Kryteria projektowe) Maksyalna Minialne ciśnienie przepływu, bar (psi) NFPA FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM

7 Close Strona 7 z 8 TFP316 Page 7 of 8 TABELA A-4 SKŁADOWANIE TABLE GUMOWYCH A-4 OPON RUBBER ( Kryteria TIRE STORAGE projektowe) (See Design Criteria Section) Metoda ułożenia stosu Maksyalna Maksyalna Minialne ciśnienie przepływu, bar (psi) Piling Method Maxiu budynkumaxiu Miniu Flow Pressure, PSI (BAR) Building Storage Height, Height, Coparison to Or TFP ESFR Sprinklers Feet Feet () () UPRIGHT PENDENT PENDENT PENDENT K = 16.8 K = 14.0 K = 16.8 K = 25.2 See Data Sheet See Data Sheet See Data Sheet NFPA * FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM Na boku lub na bieżniku składowane na regałach wolnostojących przy NFPA * FM NFPA FM NFPA FM NFPA FM On-Side użyciu or palet, On-Tread w otwartych in Palletized regałach wolnostojących Portable Racks, lub stałych Open regałach Portablebez () () Racks, litych or półek Fixed Racks without Solid Shelves Na boku składowane na On-Side regałach in Palletized wolnostojących Portable przy użyciu Racks, palet, Open w otwartych regałach Portable Racks, or wolnostojących lub () () Fixed Racks without Solid stałych Shelves regałach bez litych półek Laced Zbrojone Tires opony in Open Portable w otwartych Steel Racks regałach () () On-Side wolnostojących in Palletized Portable Na boku, Racks składowane na () () regałach wolnostojących przy użyciu palet 3,5 35 () 3,5 50 (3,5) 75 () 50 (3,5) 35 () 35 () 52 () 1,0 (15) 15 (1,0) 251,7 (1,7) 20 () () () () () * UL Listed as an equivalency to K14 ESFR protection * Na liście UL, jako ekwiwalent ochrony ESFR K200 Operation Działanie Topikowy fusible link łącznik assebly składa is coprised się z dwóch of two link halves that are joined toger by a thin layer of solder. When części połączonych cienką warstwą lutu. Gdy rated osiągnięta teperature zostaje is teperatura reached, znaionowa, eltslut and się topi, two a połowy link halves łącznika solder separate rozdzielają activating się uaktywniając sprinkler tryskacz and allowing i powodując waterprzepływ to flow. wody. Installation Montaż Model Upright Sprinklers Tryskacze are to besuchego installedtypu accordance serii withnależy following instalować instructions: zgodnie następującyi instrukcjai: NOTE Daage to fusible UWAGA Link Assebly during Aby uniknąć installation uszkodzenia can be avoided lub zniszczenia by handling topikowego łącznika sprinkler podczas by ontażu fraetrys- kacz only należy (i.e., chwytać do not tylko apply za raiona pressure ray ars to (tzn. nie fusible wolno Link dociskać Assebly), topikowego and łącznika) by using i stosować odpowiedni appropriate klucz sprinkler do tryskacza. wrench. Daaged sprinklers ust be Uszkodzone tryskacze należy wyienić. replaced. A leak Szczelne tightpołączenie 3/4 inch tryskacza NPT sprinkler z 3/4-calowy joint should gwinte be obtained NPT należy withuzyskiwać a torque of oen- 10 to 20 ft.lbs. (1 to 26,8 N). Higher levels te obrotowy of torque o ay wartości distort od 13,5 sprinkler N (10 inletdo with 20 ft/lbs). consequent Większy oent leakageoże or do 27 ipairent zniekształcić wlot of tryskacza, sprinkler. a w konsekwencji Step spowodować 1. nieszczelność Upright lub upośledzenie Sprinkler działania usttryskacza. be installed in upright position. Krok 1. Tryskacz stojący należy Step instalować 2. With w pozycji pipe thread stojącej. sealant applied, hand tighten sprinkler into Krok 2. Po nałożeniu szczeliwa na gwint sprinkler fitting. Do not apply pressure rury to wlotowej, Link należy Assebly, wkręcić and ręcznie handle tryskacz w złączkę. Sprinkler Nie naciskać onlyna byłącznik Frae topikowy ars. i chwytać tryskacz wyłącznie za raiona ray. Step 3. Wrench tighten Sprinkler Krok 3. using Dokręcić only tryskacz W-Type 21za Sprinkler poocą klucza Wrench do (Ref. tryskaczy FigureW-Type 2) and21 by ( fully engaging Rysunek 2) (seating) dokładnie nasadzając wrench onklucz na sprinkler wypusty wrench na tryskaczu. flats. Step Krok After Po wykonaniu installation, instalacji inspect należy Link Assebly of each obejrzeć czy łącznik topikowy każdego Sprinkler for daage. In particular, verify tryskacza that Link Assebly nie uległ uszkodzeniu. and Hook are Należy positioned zwrócić asszczególną illustrated uwagę, in Figureby 1, łącznik and that i hak znajdował Link Assebly się w pozycji haspoka- zanej bent, na rysunku creased, 1 oraz zwrócić forced uwagę, out of its czy not been noral topikowy position łącznik innie anyzostał way. odkształcony, zgnieciony lub nie znajduje się w nienaturalny Daaged sprinklers ust be replaced. położeniu. WRENCH GNIAZDO RECESS KLUCZA FITTING "FITTINGSIDE SIDE" TOWARDS W KIERUNKU SPRINKLER PRZYŁĄCZA FITTING TRYSKACZA RYSUNEK FIGURE 2 W-TYPE 21 KLUCZ DO TRYSKACZA W-TYPE 21 SPRINKLER WRENCH Uszkodzone tryskacze należy wyienić.

8 Strona 8 z 8 Obsługa i konserwacja Tryskacze odel należy konserwować i obsługiwać zgodnie z następującyi instrukcjai: UWAGA W celu przeprowadzenia konserwacji systeu, przed wyłączenie głównego zaworu odcinającego instalacji przeciwpożarowej, należy uzyskać zgodę stosownych władz na wyłączenie instalacji oraz zawiadoić wszystkie osoby, których to oże dotyczyć. Tryskacze, które okażą się być nieszczelne lub wykazują widoczne ślady korozji należy wyienić. Autoatycznych tryskaczy nie wolno alować, platerować, powlekać ani odyfikować w jakikolwiek inny sposób po opuszczeniu fabryki. Zodyfikowane lub przegrzane tryskacze należy wyienić. Należy postępować bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić tryskacza przed, w trakcie i po jego ontażu. Tryskacze uszkodzone w wyniku upadku, uderzenia, ześlizgu klucza itp. należy wyienić. Właściciel odpowiada za inspekcję, testowanie oraz konserwowanie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z niniejszy dokuente, obowiązującyi norai NFPA (np. NFPA 25), a także z regulacjai odnośnych organów. Wszelkie zapytania należy kierować do wykonawcy instalacji lub producenta tryskaczy. Zaleca się, by inspekcje, testy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych przeprowadzały wykwalifikowane służby kontrolne zgodnie z iejscowyi wyogai i/lub krajowyi przepisai. Ogranicona gwarancja Tyco Fire Products udziela wyłącznie pierwotneu nabywcy, na okres dziesięciu (10) lat, gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty. Gwarancji podlegają wady ateriałowe oraz wady wykonania, jeśli produkty te zostały opłacone, odpowiednio zainstalowane i konserwowane podczas ich noralnego użytkowania i funkcjonowania. Gwarancja traci ważność dziesięć (10) lat od daty dostarczenia produktu przez Tyco Fire Products. Nie udziela się żadnej gwarancji na produkty lub koponenty wyprodukowane przez firy nie powiązane własnościowo z Tyco Fire Products lub na produkty i koponenty, które były niewłaściwie użytkowane, zainstalowane, narażone na korozję lub które nie były zainstalowane, konserwowane lub naprawiane zgodnie z obowiązującyi norai NFPA (National Fire Protection Association) oraz/lub wszelkich innych kopetentnych organów. Materiały uznane przez Tyco Fire Products za wadliwe będą naprawione lub wyienione według uznania Tyco Fire Products. Tyco Fire Products nie zobowiązuje siebie ani nie upoważnia innych osób do wzięcia na siebie zobowiązań wynikających ze sprzedaży produktów lub części produktów. Tyco Fire Products nie odpowiada za błędy projektowe systeów tryskaczowych lub niedokładne bądź niepełne inforacje udzielone przez nabywcę lub przedstawicieli nabywcy. W ŻADNYM WYPADKU TYCO FIRE PROD- UCTS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POSTANOWIEŃ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, AB- SOLUTNEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z INNEJ PODSTAWY PRAW- NEJ, ZA PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY, W TYM M.IN. ZA KOSZTY ROBOCIZNY, BEZ WZGLĘDU NA FAKT CZY FIRMA TYCO FIRE PRODUCTS ZOSTAŁA POINFOR- MOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYCO FIRE PROD- UCTS NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI CENY SPRZEDAŻY PRODUKTU. POWYŻSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNIE OKREŚLONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚ- LONEGO CELU. Składanie zaówień Składając zaówienie należy podać pełną nazwę produktu. Prosiy o podanie nueru identyfikacyjnego tryskacza (SIN), jego liczbę i teperaturę znaieniową. Kopletny wykaz nuerów części podano w cenniku. O dostępność produktów należy zapytać iejscowego dystrybutora. Tryskacze: Należy określić: (podać teperaturę znaionową), osiądz naturalny, Tryskacz stojący TY7126, SIN (określić). 74 C (165 F)... P/N C (214 F)... P/N Klucz do tryskacza Należy określić: Klucz do tryskacza W-TYPE P/N Uwaga: Niniejszy dokuent został przetłuaczony. Tłuaczenie ateriałów inforacyjnych na języki inne niż angielski ają na celu wygodę czytelników nie znających języka angielskiego. Wierność tłuaczenia nie jest gwarantowana i nie powinno się jej zakładać. W przypadku wątpliwości związanych z dokładnością inforacji zawartej w tłuaczeniu, prosiy sprawdzić angielską wersję dokuentu TFP316, która stanowi wersję oficjalną. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłuaczeniu nie są wiążące i nie ają skutku prawnego dla zgodności z przepisai, ich egzekwowania ani wszelkich innych celów. TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

17 stycznia 2014 124a DANE TECHNICZNE

17 stycznia 2014 124a DANE TECHNICZNE 17 stycznia 2014 124a 1. OPIS Tryskacz wiszący wczesnego tłumienia szybkiego reagowania (Early Suppression Fast Response ESFR) VK510 umożliwia tłumienie specjalnych, szczególnie wymagających pożarów. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

44 mm 1 ¾" Nr systemowy Przedstawił Sek. spec. Para. Lokalizacja Data Zatwierdził Data

44 mm 1 ¾ Nr systemowy Przedstawił Sek. spec. Para. Lokalizacja Data Zatwierdził Data Tryskacz magazynowy niskiego ciśnienia FireLock LP-46 Model LP-46 (SIN) V4601, tryskacz wiszący o współczynniku K25 i standardowym czasie reagowania do zastosowań magazynowych Tryskacz magazynowy został

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

Blackheat HE WARNING WARNING

Blackheat HE WARNING WARNING DLA FOR TWOJEGO YOUR SAFETY BEZPIECZEŃSTWA Jeżeli If you poczujesz smell gas: zapach gazu: 1. Otwórz okna. 2. 1. NIE Open PRÓBUJ windows. uruchomić urządzenia. 3. 2. NIE DO UŻYWAJ NOT try wyłączników to

Bardziej szczegółowo

Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE

Blackheat WARNING OSTRZEŻENIE. Instrukcja Montażu, Obsługi i. i serwisowania OSTRZEŻENIE DLA FOR TWOJEGO YOUR SAFETY BEZPIECZEŃSTWA Jeżeli If you poczujesz smell gas: zapach gazu: 1. Otwórz okna. 2. 1. NIE Open PRÓBUJ windows. uruchomić urządzenia. 3. 2. NIE DO UŻYWAJ NOT try wyłączników to

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE

SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE SYSTEM RENOWACJI BEZWYKOPOWEJ RAULINER Sieci KANALIZACYJNE, wodociągowe i PRZEMYSŁOWE Ważny od aja 2011 335610 PL Zastrzegay sobie prawo do zian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przeysł

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz DZIUBAK. 1. Wstęp. 1.Introduction

Tadeusz DZIUBAK. 1. Wstęp. 1.Introduction Tadeusz ZIUBAK STANOWISKO BAAWCZE CYKLONÓW FILTRÓW POWIETRZA POJAZÓW EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH UŻEGO ZAPYLENIA THE TEST STAN OF AIR FILTERS CYCLONES OF VEHICLES OPERATING IN HIGH USTINESS CONITIONS W

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Ogólny katalog produktów

Ogólny katalog produktów Ogólny katalog produktów Victaulic Ogólny katalog produktów g-103-eu-pol AktUALizAcjA 10/2011 g-103-eu-pol AktUALizAcjA 10/2011 Piping. Systems. Solutions. zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Victaulic

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje 2014

Ważne informacje 2014 2014 Ważne informacje 2014 Important information Sony Consumer Web site At www.sonymobile.com/suppor there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH TRYSKACZOWYCH - PORÓWNANIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW

STANDARDY PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH TRYSKACZOWYCH - PORÓWNANIE GŁÓWNYCH PARAMETRÓW bryg. dr inż. Waldemar WNĘK st. kpt. mgr inż. Przemysław KUBICA Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie inż. Mariusz BASIAK Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie STANDARDY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU

Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU Podręcznik użytkownika monitora USB E1759FWU www.aoc.com 2014 AOC.All Rights Reserved. Bezpieczeństwo... 2 Konwencje krajowe... 2 Instalacja... 3 Czyszczenie... 4 Inne... 5 Ustawienia... 6 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi

Wersja 2.0 Grudzień 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi Wersja 2.0 Grudzień 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Drukarka wielofunkcyjna Skrócony podręcznik obsługi 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami

Bardziej szczegółowo