Uroczyste uruchomienie linii obiegowej w Shaoxing, Chiny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uroczyste uruchomienie linii obiegowej w Shaoxing, Chiny"

Transkrypt

1 Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Osnabrück, Niemcy Uroczyste uruchomienie linii obiegowej w Shaoxing, Chiny W wydaniu ZBI 2/2013 opublikowaliśmy krótki artykuł o tym, że niemieckiej firmie Avermann zlecono dostarczenie w pełni zautomatyzowanej linii obiegowej do produkcji płyt stropowych i ściennych chińsko-niemieckiej spółce joint venture z siedzibą w Shaoxing w prowincji Zhejiang. W rekordowym czasie, jako że od podpisania umowy w grudniu 2012 r. do uruchomienia produkcji w sierpniu 2013 r. upłynęło raptem 8 miesięcy, wykonano, dostarczono drogą morską, zamontowano i uruchomiono wszystkie elementy linii obiegowej. W tym roku, 26 sierpnia, miało miejsce oficjalne uruchomienie linii w obecności kierownictwa Baoye i Sievert AG. Lutz Pfleger, Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Niemcy Etap planowania i konstrukcji Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe w Chinach charakteryzuje się skomplikowanymi metodami zapewniającymi odporność sejsmiczną. Preferowane są żelbetowe konstrukcje szkieletowe z żelbetowymi słupami i podciągami lub murowanymi ścianami wypełniającymi. Tradycyjnie konstrukcje są wznoszone bezpośrednio na placu budowy w technologii monolitycznej, co wiąże się z dużym nakładem robocizny. W ciągu ostatnich lat w Chinach zaczyna jednak rosnąć znaczenie przemysłowej produkcji w budownictwie. Z jednej strony wynika to z dramatycznego spadku ilości dostępnej taniej siły roboczej (tak zwanych migrujących robotników), a z drugiej strony rosną wymagania dotyczące jakości. W następstwie tego w przetargach publicznych coraz częściej pojawia się wymóg stosowania prefabrykatów. W odpowiedzi na te zmiany kierownictwo joint venture Baoye-Sievert podjęło decyzję o budowie kolejnego zakładu prefabrykacji płyt stropowych typu filigran i warstwowych płyt ściennych na terenie siedziby Baoye w Shaoxing w prowincji Zhejiang. Na etapie projektowania pomocne okazało się doświadczenie zdobyte przy budowie wcześniejszego zakładu w Hefei, w prowincji Anhui. Latem 2012 r. skontaktowano się z różnymi dostawcami urządzeń produkcyjnych w ce - lu obejrzenia i ocenienia ich koncepcji linii technologicznych. W wyniku konsultacji i negocjacji dostawę linii obiegowej zlecono firmie Avermann oraz jej partnerom firmie Unitechnik, która dostarczyła elektroniczne oprogramowanie do sterowania procesem produkcji i obiegiem oraz komputer nadrzędny, a także firmie Ratec, która dostarczyła elementy szalunku. Oprogramowanie CAD zakupiono bezpośrednio od firmy Nemetschek, natomiast węzeł betoniarski i urządzenia do obróbki stali do betonu zamówiono u lokalnych chińskich producentów. Zakład wybudowano od zera, na niezagospodarowanym terenie. Roboty ziemne i fundamentowe, a także budowa hali, przebiegły niezwykle sprawnie, więc już w maju można było rozpocząć instalację urządzeń, co pozwoliło na terminowe uruchomienie linii w sierpniu. Koncepcja i wyposażenie linii Możliwości produkcyjne linii wynoszą m 2 płyt stropowych i m 2 warstwowych płyt ściennych rocznie. Przewidziano też możliwość rozbudowy linii do m 2 warstwowych płyt ściennych rocznie. W obszarze dojrzewania znajdują się cztery regały wybudowane na podwyższonej stalowej platformie, pod którą mogą przejeżdżać podkłady. Komora dojrzewania jest całkowicie odizolowana i może pomieścić 39 podkładów. Podkłady umieszcza w komorze dojrzewania sterowane elektrohydraulicznie urządzenie obsługujące regały, które podobnie jak wszystkie inne elementy linii obiegowej zoptymalizowano pod kątem taktu produkcyjnego wynoszącego średnio 12 minut. Urządzenie firmy Avermann obsługujące regały wyróżnia się jeszcze szeregiem innych zalet, m.in. torem jazdy na poziomie posadzki, niewymagającym wykonywania głębokich fundamentów, Oficjalne uruchomienie produkcji w obecności prof. Sieverta (Sievert AG) i p. Panga (Baoye). Hala produkcyjna z suwnicą bramową obsługującą zewnętrzny plac składowy. 122 ZBI Zakłady Betonowe International

2

3 oraz zoptymalizowaną pod względem wysokości techniką magazynowania. Schemat linii technologicznej. Obszar komory dojrzewania wraz z urządzeniem obsługującym regały. Bezpośrednio za urządzeniem obsługującym regały znajduje się stanowisko, na którym odbywa się częściowy demontaż elementów szalunku. W tym miejscu następuje zwolnienie magnesów zintegrowanych z ele mentami szalunku firmy Ratec i przeniesienie ich na taśmociąg, którymi są doprowadzane na stanowisko czyszczenia. Na stanowisku uchylnym warstwowe płyty ścienne są zdejmowane z podkładu i za pomocą dwóch wózków przewożone na plac składowy. Pusty podkład przejeżdża przez stanowisko czyszczenia na stanowisko buforujące przed obszarem szalowania i jest automatycznie transportowany w poprzek linii pod robota szalującego firmy Avermann, gdy ten się zwolni. Dla oszczędności miejsca robota zainstalowano w obrębie magazynu elementów szalunku i części. Dzięki temu jego tory jazdy są krótkie, a ruchy szybkie. Robot szalunkowy wykonuje wszystkie możliwe czynności w obrębie swoich osi, włącznie z nanoszeniem konturów elementów, które nie mogą być oszalowane automatycznie. Po wyczyszczeniu i naniesieniu środka antyadhezyjnego poszczególne elementy szalunku są identyfikowane oraz podawane do aktywnego magazynu robota znajdującego się z przodu podkładu. Sposób zarządzania aktywnym magazynem, zintegrowanym w systemie sterowania robota firmy Unitechnik, zapewnia swobodny i bez pośredni dostęp do wszystkich 30 przegródek magazynu. Wszystkie magnetyczne elementy szalunku, o ile znajdują się w aktywnym magazynie, są w miarę potrzeby wykorzystywane na szalowanym podkładzie. Brakujące elementy szalunku robot wyjmuje z magazynu pasywnego, znajdującego się przy dłuższym boku podkładu. Elementy szalunku są przekładane z magazynu aktywnego do pasywnego tylko wtedy, gdy zajęty jest koniec przenośnika poprzecznego, co uniemożliwia dalszy transport elementów szalunku. Takie rozwiązanie eliminuje niepotrzebne ruchy suwnicy robota, oszczędza czas i zmniejsza zużycie części mechanicznych. Obszar rozformowywania elementów ze stanowiskiem uchylnym i stanowiskiem czyszczenia elementów szalunku. W obszarze robota i magazynów wprowadzono kilka specjalnych rozwiązań. Skrzynki magnetyczne firmy Ratec typu Standard Pro (SPB 450) są na przykład transportowane do zautomatyzowanego obszaru za pośrednictwem oddzielnego przenośnika. Skrzynki magnetyczne SPB są rozmieszczane robotem w celu zdefiniowania otworów okiennych i drzwiowych, a także by zaznaczyć 124 ZBI Zakłady Betonowe International

4 Czyszczenie podkładów. RATEC ojczyzna magnesów do deskowania Elastyczność i trwałość tworza perfekcyjna harmonie Identyfikacja elementów szalunku w magazynie aktywnym. Np. SAS, system deskowania do produkcji fasad, ścian warstwowych, ścian masywnych i systemów stropów jest dostępny w długości do 8000 mm i wysokości 60 mm do 400 mm. System ten znajduje zastosowanie przy ręcznej obsłudze oraz w zakładach wykorzystujących pracę robotów. Do aspektów ekonomicznych zalicza się: zmniejszenie zużycia drewna do deskowania, krótsze czasy deskowania i zdejmowania deskowania, uproszczone czyszczenie i polepszoną jakość produktu końcowego. Zautomatyzowany system RATEC z możliwością przełączania zapewnia łatwe, elastyczne, szybkie, bezpieczne i efektywne rozmieszczanie. Stosowane są, w zależności od zapotrzebowania, komponenty magnetyczne RATEC o sile przyczepności od 450 kg do 2100 kg. Meet the better ideas now: Telefon Robot szalunkowy firmy Avermann. ZBI Zakłady Betonowe International Meet the better ideas!

5 stalowych prętów i przestrzennych elementów zbrojenia lokalnego chińskiego producenta. Zażądane przez komputer nadrzędny, a następnie przygotowane pręty i przestrzenne elementy zbrojenia, po pokonaniu krótkiej trasy mogą być bezpośrednio zamontowane na podkładach. Po krótkotrwałej kontroli jakości podkłady z przygotowanym szalunkiem i zbrojeniem przenoszone są za pomocą systemu transportu poprzecznego na stanowisko betonowania i zagęszczania. Rozściełacz mieszanki betonowej o konstrukcji bramowej jest napełniany bezpośrednio pod mieszarką i przemieszcza się w kierunku podłużnym nad stanowisko zagęszczania nr 1. Rozściełacz mieszanki betonowej jest obsługiwany ręcznie, ale posiada możliwość późniejszego przestawienia na tryb automatyczny. Zagęszczanie za pomocą wibratorów przyczepnych na stanowisku betonowania jest stosowane dla płyt stropowych typu filigran i pierwszych ścian szalunkowych, natomiast sąsiedni system zagęszczania poprzez wibrowanie służy do zagęszczania całych ścian warstwowych. Przenośnik magnesów. położenie specjalnych elementów szalunku układanych na sąsiednim stanowisku manualnym. Po zakończeniu zautomatyzowanych czynności związanych z szalowaniem podkład opuszcza obszar zautomatyzowany. Na dwóch kolejnych stanowiskach manualnych wykonywane są dodatkowe czynności związane z szalowaniem. Stąd podkład trafia na trzy kolejne standardowe stanowiska zbrojenia, a następnie na stanowisko położone poza linią obiegową, na którym umieszcza się elementy specjalne. Wzdłuż stanowisk zbrojenia przy ścianie hali rozmieszczone są maszyny do obróbki Bezpośrednio ze stanowiska betonowania i zagęszczania płyty stropowe typu filigran i pierwsze ściany szalunkowe są transportowane pod regałem do obszaru składowania. Podczas transportu przejeżdżają jeszcze pod opuszczonymi grabiami, które przygotowują powierzchnię elementu do późniejszego związania z warstwą wykonywaną w technologii monolitycznej. Gotowe warstwowe płyty ścienne przejeżdżają z sąsiedniego stanowiska zagęszczania za pomocą wibratorów przyczepnych do regału dojrzewania po oddzielnym torze. Trzecia linia przeznaczona jest na dostarczane przez komputer nadrzędny stwardniałe pierwsze ściany szalunkowe. Aby uniknąć wąskich gardeł przejazd pod regałem skonstruowano w wersji windy umożliwiającej wyprzedzanie. Pusty podkład po zdjęciu pierwszej ściany szalunkowej może być tymczasowo podniesiony windą, by nie utrudniał wjazdu kolejnej wybetonowanej pierwszej ściany szalunkowej. Po zasileniu automatu odwracającego elementy pusty podkład może jechać dalej w kierunku stanowiska czyszczenia. Na trzeciej linii znajduje się automat odwracający elementy. Po chwyceniu elementu wraz z podkładem automat jest gotowy do opuszczenia pierwszej ściany szalunkowej na świeżo wybetonowaną drugą ścianę szalunkową w celu Przykładowe zastosowanie skrzynek magnetycznych SPB. Obróbka stali i przestrzennych elementów zbrojenia. 126 ZBI Zakłady Betonowe International

6 upcrete rewolucja w pro dukcji betonowych elemen tów prefabrykowanych Innowacyjny system upcrete firmy RATEC jest nadal konsekwentnie rozwijany, dzięki nowemu wózkowi pompującemu oraz ulepszonemu deskowaniu bateryjnemu. Upcrete umożliwia zrealizowanie prawie każdej geometrii betonowego elementu prefabrykowanego. Samozagęszczalny beton (SVB) pompowany jest do formy od dołu, co pozwala na produkowanie złożonych elementów budowlanych podczas zaledwie jednego etapu produkcji. Elastyczność sytemu zapewnia wyjątkowy potencjał w zakresie kształtowania, wymiarów i ekonomiczności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości i gładkich powierzchni. Zachęcamy do skorzystania z wolności, jaką daje upcrete, wyjątkowy system o wielu możliwościach. Meet the better ideas! Dowiedz się więcej na temat nowych możliwości: Telefon

7 Rysunki robocze definiują poszczególne etapy procesu produkcji i określają trasy, jakie podkłady pokonują na linii obiegowej. Przyjazny dla użytkownika system nadrzędny w każdej chwili umożliwia kierownikowi produkcji ingerencję w przebieg procesu produkcyjnego lub wprowadzenie zmian, np. w czasie dojrzewania elementów. Kierownik produkcji może generować także rysunki robocze dla nowych typów ścian, np. izolowanych ścian warstwowych. Stanowisko betonowania i zagęszczania poprzez wibrowanie. wyprodukowania warstwowej płyty ściennej. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego ponownie wykorzystywane jest urządzenie obsługujące regały. Świeże elementy są umie - szczane w regale w celu stwardnienia, stwardniałe warstwowe płyty ścienne są transportowane do obszaru demontażu szalunku, a pierwsze ściany szalunkowe jadą do automatu odwracającego elementy. Komputer nadrzędny oraz elektroniczne oprogramowanie linii obiegowej i robota dostarczyła oraz uruchomiła firma Unitechnik. System nadrzędny steruje całą logistyką zakładu, a także transmisją danych między zakładem a centralą w Tuluzie. Poszczególne procesy produkcyjne odbywają się zgodnie z najróżniejszymi rysunkami roboczymi i na stanowisku robota szalunkowego są na sztywno zamocowane do podkładu. Oczywiście cała dokumentacja produkcji wraz z analizami, tabelami i statystykami jest w każdej chwili dostępna. Dane CAD są przetwarzane dla sterowników maszyn i przesyłane automatycznie. Jednocześnie drukowane są pojedyncze arkusze z konturami elementów, rozmieszczeniem elementów zabetonowywanych w prefabrykacie i zbrojeniem, potrzebne na stanowiskach manualnych. Towarzyszą one podkładom przez cały proces pracy i przyczyniają się do jego sprawnego przebiegu, gwarantując wysoką jakość wykonania. Ogromne znacznie ma także zdalna diagnostyka całego systemu sterowania. Wszystkie ewentualne usterki można zdiagnozować i usunąć przez Internet. Podsumowanie i perspektywy Według prognoz zapotrzebowanie na wysokiej jakości prefabrykaty betonowe będzie w najbliższych latach bardzo duże. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Shaoxing jest efektem wspólnej strategii rynkowej joint venture Baoye-Sievert. Firma Baoye, która jako generalny wykonawca zatrudnia ponad pracowników, oraz firma Sievert AG i jej szerokie knowhow stanowią przy tym idealne połączenie, umożliwiające doskonałe kontakty partnerskie. Dzięki inwestycji w nowoczesną linię obiegową spółka joint venture posiada wydajną, w pełni zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji płyt stropowych typu filigran i warstwowych płyt ściennych, a tak - że elementów specjalnych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Urządzenie odwracające podkłady z pierwszą ścianą szalunkową. W następstwie bardzo dobrej współpracy z klientem i Unitechnik firmie Avermann udało się sprawnie, terminowo i pomyślnie zrealizować cały projekt. Joint venture Baoye-Sievert postawiła tym samym kolejny akcent w postaci prosperującego zakładu, który pozwoli zaoferować na rynku niezwykle konkurencyjne produkty. M 128 ZBI Zakłady Betonowe International

8 WIĘCEJ INFORMACJI Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Lengericher Landstr Osnabrück, Niemcy T F Baoye Sievert Concrete Precast Elements Co., Ltd. No. 889 Qunxian West Road, Keqiao Shaoxing, Zhejiang, Chińska Republika Ludowa Sievert AG Mühleneschweg Osnabrück, Niemcy T F Unitechnik System GmbH Fritz-Kotz-Str. 14 Industriegebiet Bomig West Wiehl, Niemcy T F Ratec GmbH Karlsruher Str Hockenheim, Niemcy T F Nemetschek Engineering GmbH Stadionstraße Wals-Siezenheim, Austria T F ZBI Zakłady Betonowe International

Magazyn fi rmowy. www.ssi-schaefer.pl. Wydanie 2/2013. Branża farmaceutyczna Temat główny Salus: modelowe rozwiązanie w branży

Magazyn fi rmowy. www.ssi-schaefer.pl. Wydanie 2/2013. Branża farmaceutyczna Temat główny Salus: modelowe rozwiązanie w branży Wydanie 2/2013 Magazyn fi rmowy Branża farmaceutyczna Temat główny Salus: modelowe rozwiązanie w branży Przemysł spożywczy Organizacje charytatywne 4 Gerolsteiner: logistyka 9 Unicef: centrum ogólnoświa-1towych

Bardziej szczegółowo

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości SSI Schäfer Ponad czterdziestometrowe konstrukcje silosów, jak i sam proces inwestycyjny budowy

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

PERI gwarancją sukcesu. Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003. Strona 2 Hotel Westin w Warszawie

PERI gwarancją sukcesu. Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003. Strona 2 Hotel Westin w Warszawie aktualności Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003 Strona 2 Hotel Westin w Warszawie Strona 3 Oczyszczalnia ścieków Warszawa Południe Strony 4-5 Węzeł Czerniakowska w Warszawie Strona 6 Wydział

Bardziej szczegółowo

www.ssi-schaefer.pl efektywność Magazyn firmowy Jesień 2011/19 Przykłady dobrych praktyk w handlu detalicznym Temat przewodni 2

www.ssi-schaefer.pl efektywność Magazyn firmowy Jesień 2011/19 Przykłady dobrych praktyk w handlu detalicznym Temat przewodni 2 Jesień 2011/19 Magazyn firmowy Temat przewodni 2 Przykłady dobrych praktyk w handlu detalicznym 4 Nowości produktowe 15 New Wave: planowanie rozwiązań systemowych przy braku danych Coop: precyzyjnie opracowane

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

spis treści GRUPA rexbud inwestycje zadowolonych klientów zadowolonych klientów Sasanki Plaza 78 Realizacje przemysłowe 6

spis treści GRUPA rexbud inwestycje zadowolonych klientów zadowolonych klientów Sasanki Plaza 78 Realizacje przemysłowe 6 GRUPA rexbud QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl spis treści inwestycje zadowolonych klientów Realizacje przemysłowe 6 magazynowe 22 handlowe 32 logistyczne 48 biurowe 58 przetwórstwo 72 properties

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów

solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów Winfried Schmuck, dyrektor Drodzy Klienci i przyszli Partnerzy, od ponad 50 lat firma BITO należy do

Bardziej szczegółowo

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0

Nordlam 1.0. Nordlam 2.0 NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ W PRODUKCJI DREWNA KLEJONEGO Pasja do drewna NAJLEPSZE REZULTATY Z ZASTOSO- WANIEM DREWNA KLEJONEGO Koncepcje architektoniczne w parze ze świadomością ekologiczną. Zalety konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

bui ldi Skonfiguruj budynek EcoBuild online astron news Wywiad Etienne Lesuisse, Dyrektor Produkcji Nowość Budynki z naturalnym oświetleniem

bui ldi Skonfiguruj budynek EcoBuild online astron news Wywiad Etienne Lesuisse, Dyrektor Produkcji Nowość Budynki z naturalnym oświetleniem astron bui ldi ngs news Listopad 2013 www.astron.biz Skonfiguruj budynek EcoBuild online Wstęp Hans Berger Nowe możliwości sprzedażowe Konfigurator EcoBuild Wywiad Etienne Lesuisse, Dyrektor Produkcji

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy

Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy Wydanie 1/2012 Magazyn firmowy Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy Walgreens: Inicjatywa 4 Solar Danmark A/S: 8 VW Automobile Leipzig: 12 Wydajniejsze komisjonowanie Wszystko w najlepszym porządku

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Interroll wskaźniki i charakterystyki dotyczące wyboru rozwiązania systemowego strefa składowania

Interroll wskaźniki i charakterystyki dotyczące wyboru rozwiązania systemowego strefa składowania Interroll wskaźniki i charakterystyki dotyczące wyboru rozwiązania systemowego strefa składowania Magazyny przepływowe przechodziły w ciągu ostatnich lat okres stałego rozwoju. Innowacje technologiczne

Bardziej szczegółowo

magazyn NIEMCY INFORMACJE O PRODUKCIE Dział sprzedaży przygotowuje się na najważniejsze wydarzenie w branży targi Bauma 2013.

magazyn NIEMCY INFORMACJE O PRODUKCIE Dział sprzedaży przygotowuje się na najważniejsze wydarzenie w branży targi Bauma 2013. magazyn Wydanie 01/2013 NIEMCY Dział sprzedaży przygotowuje się na najważniejsze wydarzenie w branży targi Bauma 2013. INFORMACJE O PRODUKCIE Na targach Bauma ujawniamy kilka tajemnic: Zapraszamy do świata

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

Nr 22/2010. W praktyce

Nr 22/2010. W praktyce Nr 22/2010 W praktyce Spis treści 04 Pionier SFS Hans Huber wspomina 50 lat swojej działalności produkcyjnej. 14 Producent mebli IKEA zakończył we Francji pierwszy etap budowy największego centrum logistycznego

Bardziej szczegółowo

Wpływ. s. 24 s. 30. w obiektach logistyki. Metodyka wdrożeń TMS s. 42. logistycznych na markę. od 2013 r. przedstawicielem marek: Logistyka

Wpływ. s. 24 s. 30. w obiektach logistyki. Metodyka wdrożeń TMS s. 42. logistycznych na markę. od 2013 r. przedstawicielem marek: Logistyka Energooszczędność Wpływ w obiektach logistyki logistycznych na markę s. 24 s. 30 Metodyka wdrożeń TMS s. 42 Logistyka dopasowania s. 54 REKLAMA nr 2 [32] kwiecień maj 2013 cena 20,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE AARSLEFF Sp. z o.o. PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZÓR Dr inż. Dariusz Sobala 2010-09-15 Spis treści 1. Cel opracowania...3 2. Zakres opracowania...3 3. Zarys historii

Bardziej szczegółowo

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów.

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. NASZA WIZJA Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. inż. Adam Katryniok Prezes Zarządu partner w budowie maszyn 2 Haberkorn Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Numer 1 2012 Obniżanie całkowitych kosztów posiadania Rozwiązania zintegrowane pomagają ci zachować kontrolę 10 14 PLUS Firma CT Pack zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania

Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania MOVO Więcej przestrzeni Regały przesuwne MOVO Ruchome regały do magazynowania towarów ciężkich optymalne zwiększenie pojemności składowania PRZEMYŚLANE TECHNOLOGIE - OFERTA CZOŁOWEGO PRODUCENTA Mobilny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 Biuletyn automatyki 3/2004 (41) ISSN 1507-3890 Roboty przemysłowe FANUC Robotics InTouch 9.0 ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 3 Szanowni Państwo! Spis treści Oddajemy do rąk Państwa

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo