Warszawa, DE-WZP-BN /10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2010-11-26 DE-WZP-BN-321-49/10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia"

Transkrypt

1 Warszawa, DE-WZP-BN /10 (1101) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposaŝenia gastronomicznego do budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie, nr postępowania DE-WZP-BN /10. ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje poniŝej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie 1: poz. 3: Szafka pracownicza dwudzielna - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafki o wym. 400x490x1800 z drzwiami w kształcie litery L? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza szafki o wym. 400x490x1800 z drzwiami w kształcie litery L. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać szafka dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 2: poz. 5: Lodówka na próbki - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie lodówki na próbki o wymiarach: 540 x 580 x 800 mm i mocy 0,09 kw przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza lodówki na próbki o wym. 540x580x800 mm i mocy 0,09 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać lodówka dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego

2 sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 3: poz. 6, 7, 8, 23, 28 i 56: regały nierdzewne - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie regałów o wysokości 1800 mm (standardowa wysokość oferowana przez producentów)? Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regałów wyszczególnionych w pozycjach 6,7,8,23,28 i 56 o wysokości 1800 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów poszczególnego sprzętu +/- 3 mm z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma.. W związku z powyŝszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 1a do SIWZ Karty urządzeń, ulegają zmianie następujące zapisy w Kartach elementu nr 6,7,8,23,56: zapisy dotyczące wysokości urządzeń w brzmieniu: Wysokość 1850 otrzymują następujące brzmienie: Wysokość 1800mm lub 1850 mm Pytanie 4: poz. 11: szafa chłodnicza 700 l - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafy chłodniczej o wymiarach: 700 x 895 x 2040 mm i mocy 0,55 kw, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza szafy chłodniczej o wym. 700x895x2040 mm i mocy 0,55 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać szafa chłodnicza dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 5: poz. 12: szafa mroźnicza 700 l - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafy mroźniczej o wymiarach: 700x895x2040 mm i mocy 0,7 kw, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza szafy chłodniczej o wym. 700x895x2040 mm i mocy 0,7 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać szafa dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 6: poz. 13 Stół z basenem jednokomorowym 2

3 - Prosimy o określenie co naleŝy dostarczyć razem z basenem, poniewaŝ wers jest ucięty w opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, Ŝe razem z basenem naleŝy dostarczyć stół z baterią sztorcową prysznicową oraz syfonem. W związku z powyŝszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 1a do SIWZ Karty urządzeń ulegają zmianie następujące zapisy w Karcie elementu nr 13 zapisy dotyczące opisu urządzeń w brzmieniu: Stół z basenem o głębokości 300mm, ze stali nierdzewnej z rantem z tyłu o wysokości 40mm,z otworem pod baterię prysznicową sztorcową, odsunięcie nóg o 60mm z tyłu i z boków. NaleŜy dostarczyć otrzymują następujące brzmienie: Stół z basenem o głębokości 300mm, ze stali nierdzewnej z rantem z tyłu o wysokości 40mm,z otworem pod baterię prysznicową sztorcową, odsunięcie nóg o 60mm z tyłu i z boków. NaleŜy dostarczyć stół z baterią sztorcową prysznicową oraz syfonem Pytanie 7: poz. 14.: Stół stalowy ze zlewem z miejscem na lodówkę podblatową - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie stołu o wymiarach: 1300x700x850 mm? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza stołu o wym. 1300x700x850 mm. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać stół dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 8: poz. 15: Lodówka podblatowa - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie lodówki podblatowej o wymiarach: 554x623x850 mm? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza lodówki podblatowej o wym. 554x623x850 mm. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać lodówka podblatowa dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 9: poz. 16: Urządzenie do sterylizacji jaj - Urządzenie opisane w SIWZ nie jest juŝ produkowane. Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szufladowego urządzenia do sterylizacji jaj o wymiarach: 402x572x292 mm i mocy 0,032 kw? 3

4 Odpowiedź: TAK. Zamawiająca dopuszcza szufladowe urządzenie do sterylizacji jaj o wym. 402x572x292 mm i mocy 0,032 kw z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. W związku z powyŝszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 1a do SIWZ Karty urządzeń ulegają zmianie następujące zapisy. Karta elementu nr 16 zapisy w brzmieniu: NR NA PROJEKCIE WYMIARY URZĄDZENIA/ELEMENTU DŁUGOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA Tg3 Urządzenie do sterylizacji jaj Magazyn jaj SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA/ ELEMENTU Nablatowy sterylizator jaj, ultrafioletowy, walizkowy RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY WODNYCH* zimna otrzymują brzmienie: NR NA PROJEKCIE ciepła uzdatniona gniazdo RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH Odpływ Napięcie zasilające moc OPIS znamionowa (W) 230V na h=1200mm wypust kablowy PRZYŁĄCZA GAZOWEGO WYMIARY URZĄDZENIA/ELEMENTU DŁUGOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA Tg3 Urządzenie do sterylizacji jaj Magazyn jaj SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA/ ELEMENTU Nablatowy sterylizator jaj, ultrafioletowy, walizkowy RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY WODNYCH* zimna ciepła uzdatniona gniazdo RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH Odpływ Napięcie zasilające moc OPIS znamionowa (W) 230V na h=1200mm wypust kablowy PRZYŁĄCZA GAZOWEGO lub NR NA PROJEKCIE WYMIARY URZĄDZENIA/ELEMENTU DŁUGOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA Tg3 Urządzenie do sterylizacji jaj Magazyn jaj SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA/ RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY WODNYCH* RODZAJ I OPIS PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH OPIS PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 4

5 ELEMENTU zimna ciepła uzdatniona Odpływ Napięcie zasilające gniazdo wypust kablowy moc znamionowa (kw) Nablatowy sterylizator jaj, ultrafioletowy, walizkowy V na h=1200mm - 0,032 - Pytanie 10: poz. 20 i 52: Pojemnik na odpadki jezdny szczelny zamykany - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie pojemnika o wymiarach: 603x383x630 mm? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza pojemnika o wym. 603x383x630 mm. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać pojemnik dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 11: poz. 22: Patelnia uchylna gazowa - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie patelni o mocy gazowej 14 kw, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza patelni o mocy grzewczej 14 kw. Pytanie 12: poz.: 41: Krajalnica Ŝywności - Czy dopuszczają Państwo krajalnicy o wymiarach: 430x470x590 mm i mocy 0,187 kw przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza krajalnicy o wym. 430x470x590 mm i mocy 0,187 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać krajalnica dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 13: poz. 45: Bemar stacjonarny czterokomorowy(4x1/1gn) - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie bemaru o wymiarach: 1420x600x850 mm i mocy 3,0 kw, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza bemaru o wym. 1420x600x850 i mocy 3,0 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać bemar dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą 5

6 +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 14: poz. 49: Taboret gazowy - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie taboretu o wymiarach: 600x600x458 mm i mocy 9 kw? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza taboretu o wym. 600x600x458 mm i mocy 9 kw. amawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać taboret dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 15: poz. 50: Warnik elektryczny - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie warnika o wymiarach: 400x700x850 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza warnika o wym. 400x700x850. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać warnik dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 16: Dot. karty elementu nr 50 - Czy dopuszcza się zastosowanie warnika w wym. 400x700x875mm i mocy 6 kw. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza warnika o wym. 400x700x875 mm i mocy 6 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać warnik dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 17: poz. 54: Zmywarka do szkła - Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie zmywarki o mocy 7,7 kw, zuŝyciu wody na cykl 2,5 l i wydajności 60 koszy/h? Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zmywarki o mocy 7,7 kw, zuŝyciu wody na cykl 2,5 l i wydajności 60 koszy/h. Pytanie 18: Dot. karty elementu nr 54 - Czy dopuszcza się zastosowanie zmywarki o wymiarach 580x610x840mm i mocy 4,9 kw i zuŝyciu wody na cykl 2,4 litra. 6

7 Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zmywarki o wym. 580x610x840 mm i mocy 4,9 kw i zuŝyciu wody na cykl 2,4 litra Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać zmywarka dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 19: - Czy dopuszcza się róŝnice wymiarów na poziomie +/- 5 %. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza róŝnicy wymiarów na poziomie +/- 5%. Zamawiający w SIWZ dopuścił tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 20: Dot. karty elementu nr 2 - Czy dopuszcza się zastosowanie wagi o wymiarach 460x690x765 mm i wymiarach szalki 460x570 mm. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza wagi o wym. 460x690x765 mm i wymiarach szalki 460x570 mm.. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać waga dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 21: Dot. karty elementu 22 - Czy dopuszcza się zastosowanie patelni gazowej o mocy 10 kw przy zachowaniu pozostałych parametrów. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza patelni gazowej o mocy 10 kw. Pytanie 22: Dot. karty elementu nr 32 - Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wym. 230x570x510 mm i mocy 0,55 kw. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzenia o wym. 230x570x510 mm i mocy 0,55 kw. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać sprzęt dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 23: Dot. karty elementu nr 48 - Czy dopuszcza się zastosowanie trzonu o mocy gazowej 30 kw i mocy elektrycznej 6,5 kw, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 7

8 Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza trzonu o mocy gazowej 30 kw i mocy elektrycznej 6,5 kw. Pytanie 24: Dot. karty elementu nr 55 - Czy dopuszcza się zastosowanie zmywarki o wym. 640x730x1440mm, mocy 6,75 kw i zuŝyciu wody na cykl 3,5 l. Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza zmywarki o wym. 640x730x1440 mm, mocy 6,75 kw i zuŝyciu wody na cykl 3,5 l. Zamawiający w SIWZ określił wymagania, jakie ma spełniać zmywarka dopuszczając tolerancję wymiarów poszczególnego sprzętu wynoszącą +/- 3 mm, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w pkt 3 na strona 9 niniejszego pisma. Pytanie 25: Proszę o wyjaśnienie dotyczące opisu w karcie elementu nr. 30; "... Przewidzieć baterię sztorcową z mieszczem." Czy naleŝy doliczyć do ceny stołu ze zlewem cenę w/w baterii z mieszaczem czy trzeba jedynie wykonać otwór w stole zlewozmywakowym po tą baterię. Odpowiedź: W karcie elementu nr 30 naleŝy dostarczyć stół przygotowany do zamocowania baterii wraz z baterią. Baterię naleŝy uwzględnić w wycenie. Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. W załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 2 otrzymuje następujące brzmienie 2. Potwierdzenie wykonania zamówienia 1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego i zamontuje sprzęt, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz przekaŝe związane z sprzętem dokumenty (instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne sprzętu) w terminie do dnia 23 grudnia 2010 r. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu umowy w częściach. 2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niŝ w 2009 r. Przez stwierdzenie fabrycznie nowy Zamawiający rozumie sprzęt nieregenerowany, nierefabrykowany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną naleŝy rozumieć w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu ofertowym. 3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych sprzętów, w tym równieŝ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 8

9 oraz praw z rejestracji na wzory uŝytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 4. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu, bez zastrzeŝeń. Osobami upowaŝnionymi do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są/jest:.. tel. kontaktowy.... tel. kontaktowy.. 5. Przy dokonaniu protokolarnego odbioru sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć karty produktu lub oświadczenie (w oryginale) wystawione przez producenta sprzętu, potwierdzające, Ŝe dostarczony sprzęt został wyprodukowany nie wcześniej niŝ w 2009 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru oferowanego sprzętu, jeŝeli nie będzie spełniał warunków podanych w umowie. 7. W przypadku niewłaściwego wykonania montaŝu, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub brakujących elementów w dostarczonym sprzęcie z parametrami określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na właściwy w terminie 3 dni roboczych lub do poprawnego zamontowania sprzętu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o niezgodności lub wadach. 2. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niŝ w 2009r.,wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich i wolnego od obciąŝeń prawami osób trzecich. Sprzęt musi być nieuŝywany, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych, posiadać wymagane prawem polskim atesty i certyfikaty. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania rękojmi wadliwego sprzętu, Wykonawca winien wymienić go na swój koszt na inny egzemplarz nie posiadający wad. 3. W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Wszystkie wymiary sprzętu opisane w poszczególnych kartach zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ podane są w milimetrach (mm). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów poszczególnego sprzętu +/- 3 mm, z zastrzeŝeniem, Ŝe w ramach ciągów technologicznych sprzęty mają mieścić się w jednej linii. Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy w stosunku do sprzętu opisanego w kartach elementu. 9

10 W związku z dokonaną zmianą zapisów SIWZ, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, przedłuŝa termin składania ofert. Oferty do przedmiotowego postępowania naleŝy składać do dnia r. do godziny 11.00, termin otwarcia ofert: r. o godzinie Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. W związku z powyŝszym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu: 2. Termin składania ofert - do r. do godz Termin otwarcia ofert r. o godz zostają zmienione na zapisy w brzmieniu: 2. Termin składania ofert - do r. do godz Termin otwarcia ofert r. o godz Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiąŝące dla wszystkich Wykonawców i naleŝy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Zamawiający Ŝąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na numer faksu (22)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo