DIS 2. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09"

Transkrypt

1 DIS Instrukcja obsługi p

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji Informacje dodatkowe upoważnienia Data p DEKLARACJA GODNOŚCI WE Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

5 0108.PL

6 Spis treści A B astosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i działania... B Pojazd... B 3 3 Parametry techniczne... B Parametry dla wózków standardowych (karetka wideł DIS)... B Wymiary... B Typy urządzeń / Formaty palet (głębokość sztaplowania podkreślona)... B Normy EN... B Warunki użytkowania... B 7 4 Punkty oznaczeń i tabliczki typologiczne... B Tabliczka znamionowa, pojazd... B Tabliczka udźwigu... B 9 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 aładunek przy pomocy wózka widłowego... C 1 2 Montaż modułu zaczepowego w wózku widłowym... C 1 3 Pierwsze uruchomienie... C 2 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Stan naładowania akumulatora... D 2 4 ładuj akumulator prądem zmiennym 230 V... D 3 5 Wymiana akumulatora... D 4 E Obsługa 1 asady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania podłogowego pojazdu transportowego (karetka wideł DIS)... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie pojazdu... E Włączanie pojazdu:... E Przygotowywanie wózka widłowego:... E Wybrać sanie ładunkowe:... E 4 I 1

7 4 Eksploatacja wózka (karetka wideł DIS)... E asady bezpieczeństwa jazdy... E Podejmowanie urządzenia... E Jazda... E Podejmowanie palety z podłoża... E Wkładanie palety... E Wprowadzanie i wyprowadzanie karetki wideł DIS w kanale paletowym (w kanale: tryb automatyczny) [nie: wkładanie ostatniej palety w kanale] E Odkładanie przedniej palety w kanale [tryb ręczny] E Wyjmowanie palety... E Wprowadzanie i wyprowadzanie karetki wideł DIS w kanale paletowym (w kanale: tryb automatyczny) [nie: do wyprowadzania przedniej palety w kanale] E Wyjmowanie przedniej palety z kanału [tryb ręczny] E Ustawianie ogranicznika palet (opcja)... E Wkładanie i wyjmowanie palet na styk... E Odłączanie sań ładunkowych DIS-2 od wózka widłowego - bezpieczne odstawianie... E Odstawianie w regale:... E Ustawianie na podłożu:... E Komunikaty stanu i żądania... E Instrukcja wideł zapasowych DIS-2 (stan montażowy: zaczep ETV)... E Krótka instrukcja obsługi... E Instrukcja obsługi regału Jungheinrich DIS... E Regał DIS firmy Jungheinrich, tryb pracy FIFO (o)... E Holowanie pojazdu DIS-2 z kanału (karetka wideł DIS)... E 22 F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej 1 Sprawność wózka i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej... F 1 3 Czynności konserwacyjne i inspekcyjne... F Wartungs-Checkliste... F Plan smarowania... F 4 4 Wskazówki dotyczące konserwacji... F Przygotowywanie pojazdu do konserwacji... F djąć pokrywę przednią i przednią ściankę... F Sprawdzić bezpieczniki elektryczne... F Ponowne uruchamianie... F 6 5 Wycofywanie pojazdu z eksploatacji... F Czynności przed wyłączeniem wózka z eksploatacji... F Podczas przestoju... F Ponowne rozpoczynanie użytkowania po przestoju... F 7 6 Kontrola bezpieczeństwa po upływie zdefiniowanego czasu i zdarzeń wyjątkowych... F 8 I 2

8 7 Pomoc w przypadku usterek i rozpoznawanie błędów... F Pomoc w przypadku usterek... F Komunikaty błędów... F 9 8 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja... F 12 I 3

9 I 4

10 A astosowanie zgodne z przeznaczeniem Wytyczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania wózków jezdniowych niskiego podnoszenia (VDMA) należą do zakresu dostawy wózka. Stanowią one integralną część składową niniejszej Instrukcji obsługi i bezwzględnie należy ich przestrzegać. W żadnym wypadku nie ograniczają one obowiązujących przepisów krajowych, które w pełni zachowują swą moc. Opisany w tej Instrukcji wózek stanowi wózek jezdniowy niskiego podnoszenia przeznaczony do unoszenia i transportowania ładunków. Wolno go użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej Instrukcji. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do urazu osób, uszkodzenia samego wózka lub spowodowania szkód rzeczowych. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń wskutek unoszenia zbyt ciężkich ładunków lub nierównomiernego ich usytuowania na widłach. Wiążące są przy tym dane zamieszczone na tabliczce znamionowej lub wykresie obciążeń przytwierdzonych do wózka. Wózka jezdniowego nie wolno eksploatować w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem, a także w powodującym korozję lub silnie zapylonym środowisku. M Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Instrukcji obsługi jest każda osoba fizyczna lub prawna, która sama użytkuje wózek jezdniowy lub na której zlecenie jest on użytkowany. W szczególnych przypadkach (na przykład leasing, wynajem) eksploatatorem jest taka osoba, która na podstawie umowy zawartej między właścicielem a użytkownikiem wózka wzięła na siebie obowiązek eksploatacji wózka. Użytkownik musi zapewnić, by wózek był użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie użytkownika lub osób trzecich nie było narażone na niebezpieczeństwo. Ponadto należy przestrzegać przepisów ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami i innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wytycznych do eksploatacji, konserwacji i utrzymania wózka w stanie sprawności technicznej. Użytkownik musi zadbać o to, by wszyscy użytkownicy wózka przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które wpływa na funkcje wózka jezdniowego lub je zmienia, jest dopuszczalny wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach niezbędne może się okazać zezwolenie miejscowych władz, ale nie zwalnia ono z dokonania homologacji przez producenta PL A 1

11 A PL

12 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Samojezdna karetka wideł DIS-2 jest oprzyrządowaniem doczepianym przeznaczonym do eksploatacji w systemach głębokiego składowania DIS i służącym do transportu towarów na paletach. Stosowany wózek widłowy musi posiadać atest firmy Jungheinrich, stwierdzający jego przydatność do tego typu użytkowania. F M e względu na wyższy środek ciężkości ładunku udźwig wózka widłowego jest mniejszy operator wózka musi przeprowadzić kontrolę ładunku przed jego podjęciem i w razie potrzeby skorygować ustawienie regulowanego oporu paletowego (typ P5) przeciążenie może spowodować przewrócenie się wózka! Udźwig i odległość środka ciężkości ładunku podane są na tabliczce znamionowej. Wymagany pozostały udźwig wózka zależy od typu urządzenia i jego odległości środka ciężkości. W przypadku eksploatacji urządzenia w systemie DIS-2 należy umieścić na wózku dodatkowy wykres nośności i przestrzegać go. W systemie DIS przewidziane są następujące rodzaje palet: paleta euro, paleta przemysłowa i ich połączenie (przełączane). B 1

13 2 Opis podzespołów i działania Poz. DIS-2 Nazwa 1 t Sprzęg wózka widłowego z zaczepem stożkowym 2 t Osłona 3 t / o Pojemnik na akumulatory / Pojemnik wymienny 4 o Wózek akumulatorowy 5 t Płyta zaczepowa z zaczepem stożkowym 6 t Przełącznik I/O / Stacyjka 7 t Wtyczka prostownika akumulatora 230 V pr. zm. (zintegrowany prostownik, 24 V, 9 A) 8 t Podnośnik widłowy 9 t Koło nośne 10 o Ogranicznik palety, regulowany 11 t Koło napędowe 12 t Stacja dokująca (wraz z ładowarką) 13 t Sterownik ręczny t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe B 2

14 2.1 Pojazd Konstrukcja: DIS-2 jest 4-kołowym pojazdem z 2 kołami nośnymi i 2 kołami napędowymi, połączonymi ze sobą sztywno wałem niedzielonym. Prosta w demontażu osłona zapewnia łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Urządzenie jest obsługiwane z wózka widłowego zdalnym pilotem radiowym. Elementy zabezpieczające: Silny, duży i aktywnie sterowany hak blokujący zapobiega przypadkowemu odłączeniu sań ładunkowych od wózka widłowego Czujniki rozpoznają szynę jezdną i koniec kanału Nadmiarowy układ pomiaru odcinka zapewnia wysokie bezpieczeństwo jazdy w kanale derzaki mechaniczne pewnie uniemożliwiają wypadnięcie sań ładunkowych z kanału, nawet przy totalnej awarii układu sterowania i elektronicznego układu sterowania mocą Instrumenty sterownicze i sygnalizacyjne: Poręczny terminal obsługowy z zamocowaniem do wózka i zasilaniem (stacja dokująca) z akumulatora wózka (18 do 60 V). Dzięki akumulatorowi buforowemu można stosować jako urządzenie przenośne. Wyświetlacz LCD wskazujący stan pojazdu definiowane przyciski funkcyjne programowanego przebiegu transportu Klawisze numeryczne na przypadki szczególne Tryb serwisowy Napęd jezdny: Osadzona bezpośrednio na wale przekładnia stożkowa. Silnik jezdny 24 V pr. st (0,37 kw (KB 60 min) z obrotomierzem cyfrowym i czujnikiem termicznym. Napęd skokowy: Agregat hydrauliczny z pompą, zbiornikiem i cylindrem łącza elektryczne: Tryb bezpotencjałowy. Klasa zabezpieczenia: IP 65 dla wtyczek, czujników i obudowy. Akumulatory: 2 x Akumulatory ołowiowe żelowe 12 V /60 Ah szeregowo w pojemniku akumulatorowym z zestykami automatycznymi. B 3

15 3 Parametry techniczne Parametry techniczne są podane zg. z VDI miany i uzupełnienia techniczne zastrzeżone. 3.1 Parametry dla wózków standardowych (karetka wideł DIS) Nazwa DIS-2 Q Nośność znamionowa 1200 kg C Odległość środka ciężkości ładunku patrz rozdział 3.3 Prędkość jazdy do przodu/do tyłu (0,5 m/s) 1,8 km/h Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 0,01 / 0,02 m/s Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku 0,04 / 0,02 m/s Masa własna karetki wideł wraz z akumulatorem i zaczepem 440 kg Masa akumulatora 58 kg Akumulator 2 x 12 V / 60 kg Ah szeregowo asięg na całkowicie naładowanym akumulatorze ok h (w zależności od warunków eksploatacji) Masa zaczepu wózka (w zależności od typu wózka) 30 kg Moc silnika 0,37 kw 3.2 Wymiary Nazwa DIS-2 l 6 Głębokość składowania ładunku/długość palet mm l 1 Długość karetki wideł patrz rozdział 3.3 b 1 Szerokość pojazdu mm b 4 Szerokość między wysięgnikami kół mm b 5 Wymiar ponad widłami mm h 8 Wysokość wysięgników kół 122 mm h 13 Wysokość opuszczonych wideł 100 mm e Szerokość wideł 160 mm s Grubość wideł 50 mm l Długość wideł patrz rozdział 3.3 h 1 Wysokość konstrukcyjna 950 mm h 3 Wznios 80 mm c e Własny środek ciężkości ładunku 305 mm B 4

16 3.3 Typy urządzeń / Formaty palet (głębokość sztaplowania podkreślona) Parametry techniczne są podane zgodnie z VDI 2198 Rozmiar palety 800 x 1200 (P1) 1000 x 1200 (P2) 1200 x 800 (P3) 1200 x 1000 (P4) 800 x 1000 x 1200 (P5) Rodzaj palety EURO poprzecznie INDU poprzecznie EURO podłużnie INDU podłużnie EURO / INDU poprzecznie (możl. przełączania) Długość wideł (l) Środek ciężkości ładunku (c) Długość karetki wideł (l 1 ) Wymiar ponad widłami (b 5 ) Sze-rokość całko-wita (b 1 ) / c = 600 mm dla palety euro l 6 = 800 mm, tu pobieranie na wierzchołku wideł Pomoce załadunkowe: Sanie ładunkowe DIS wolno stosować tylko z niewybrakowanymi, zgodnymi ze specyfikacjami paletami. Inne wymiary: zobacz listę Dane zamówieniowe DIS załączoną do dokumentacji pojazdu. Nieprzestrzeganie podanych specyfikacji może powodować istotne ograniczenia działania i różne zagrożenia. Powoduje ono również utratę uprawnień gwarancyjnych. B 5

17 c h3 h8 h13 s l1 l1 l e b1 b4 b5 = = 397 c B 6

18 3.4 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 66 db(a) wg normy EN zgodnie z normą ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością uśrednioną zgodnie z wymogami norm i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podczas unoszenia oraz na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy rurze sterowniczej. Nieszkodliwość elektromagnetyczna (EMC) Producent potwierdza zachowania wartości granicznych obowiązujących dla zakłóceń elektromagnetycznych oraz przeprowadzenie kontroli wyładowań statycznych wg normy EN oraz wymienionych w niej zaleceń normatywnych. Modyfikacje komponentów elektrycznych lub elektronicznych są dozwolone tylko za pisemną zgodą producenta. 3.5 Warunki użytkowania Wersja normalna: podczas pracy 0 C do 40 C średnio w skali doby max. 25 C Przy stałym użytkowaniu w temperaturach poniżej 5 C lub w chłodniach wzgl. przy ekstremalnych wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza podłogowe pojazdy transportowe wymagają specjalnego wyposażenia i atestu. Wersja przeznaczona do pracy w zamrażalniach: podczas pracy -30 C do 0 C Tryb pracy 4, wózki pracujące przeważnie w zamrażalniach i tylko na krótko opuszczające zamrażalnię w celu wyładowania ładunku, jednak bez funkcji zamrażania szokowego (TKR 1006 z ). Brak przejść zimno-ciepło (oszranianie) Przed wprowadzeniem do strefy zamrażalni urządzenie należy całkowicie wysuszyć. Ładowanie akumulatora następuje zawsze poza strefą zamrażalni. Podczas przerw w eksploatacji powyżej 30 minut należy wyprowadzić wózek ze strefy zamrażalni. Wózek w stanie wyłączonym wolno parkować tylko poza strefą zamrażalni. B 7

19 4 Punkty oznaczeń i tabliczki typologiczne Poz. Nazwa 14 Tabliczka zakazu Nie jeździć na urządzeniu 15 Udźwig 16 Tabliczka znamionowa, pojazd 17 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga elektronika i niskie napięcie B 8

20 4.1 Tabliczka znamionowa, pojazd Pos. Nazwa Pos. Nazwa 18 Typ 24 Ciężar akumulatora min./max. w kg 19 Nr seryjny 25 Moc napędu w kw 20 Udźwig znamionowy w kg 26 Odstęp środków ciężkości w mm 21 Akumulator:Napięcie V 27 Rok produkcji amperogodz. Ah 22 Ciężar własny bez akumulatora 28 Opcja, np. TK 23 Producent W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać nazwę typu (18) i numer seryjny (19). 4.2 Tabliczka udźwigu W pojeździe nośnym należy w zasięgu wzroku operatora dodatkowo umieścić wykres obciążeń. Tabliczka nośności podaje nośność wózka Q w kg w przypadku masztu ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla standardowej odległości środka ciężkości* C (26, w mm) i żądanej wysokości podnoszenia H (w mm). * Standardowa odległość środka ciężkości uwzględnia obok wysokości ładunku również jego szerokość. Przykład obliczenia maksymalnego udźwigu: X.XXXX.XX.XX W przypadku odległośći środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 3600 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1105 kg B 9

21 B 10

22 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 aładunek przy pomocy wózka widłowego M Używać tylko wózków widłowych o wystarczającym udźwigu, ciężar podejmować tak, by czubki wysięgników kołowych były skierowane do zewnętrz wózka widłowego! (ciężar załadunkowy = 550 kg wł. z paletą i sprzęgiem wózka widłowego bez urządzeń dodatkowych) Pojazd (1) jest dostarczany na specjalnym stelażu transportowym (3), na którym znajduje się też zapakowany sprzęg wózka widłowego (2). Ustawić pojazd w stelażu na równym podłożu, zluzować pasy mocujące. 2 Montaż modułu zaczepowego w wózku widłowym M asilaczem i wspornikiem sterownika ręcznego jest moduł zaczepowy, który należy zamontować w wózku widłowym. Przy montażu i przyłączaniu modułu zaczepowego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa konserwacji (zob. rozdz. F) oraz dokumentacji wózka widłowego. Mocowanie w zasięgu wzroku i rąk kierowcy, np. na uchwycie daszku ochronnego kierowcy. ( uchwyt nie jest objęty zakresem dostawy ) Przyłącze elektryczne ( tylko upoważniony, wykwalifikowany personel! ) Napięcie zasilania: V pr. st., bezpiecznik: 2A, w miarę możliwości stały plus. Kabel przyłączeniowy ( 2 m ) zawarty w zakresie dostawy. M Funkcje styków wtyczki / kabla: 1 brązowy (+); 3 niebieski (-) W wózkach ze sterowaniem tyrystorowym występują szczytowe wartości napięcia, które są szkodliwe dla modułu zaczepowego. Przed takimi urządzeniami należy zastosować filtr lub przekładnik prąd stały-prąd stały. C 1

23 3 Pierwsze uruchomienie M Pojazd użytkować tylko z założonym pojemnikiem akumulatorowym. Nie użytkować pojazdu z kablem ciągnionym! W celu przygotowania pojazdu do pracy po dostawie lub przetransportowaniu należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić kompletność i stan wyposażenia. W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkodzić kabla i wtyczki akumulatora. Naładować akumulator (zob. rozdz. D) amontować sprzęg wózka widłowego do podnośnika widłowego typu FEM przewidzianego do tego celu i atestowanego wózka widłowego, w tym celu podnieść rygiel zatrzaskowy (4) i zablokować go w górnej pozycji. Nasunąć sprzęg na środek podnośnika widłowego FEM, zablokować rygiel zatrzaskowy w środkowym otworze. Dokręcić i zabezpieczyć dolne śruby regulacyjne (5). 4 5 Stożek podporowy (6) i elementy centrujące (9) zaczepu wózka oraz płytę mocującą (7) i blachy cierne (8) karetki wideł należy przed rozpoczęciem eksploatacji dobrze nasmarować (np. smarem uniwersalnym lub smarem Molykote; w razie potrzeby odwoskować). M Uruchomić pojazd w opisany sposób (zob. rozdz. E). Wskutek parkowania może dojść do spłaszczeń powierzchni bieżnych kół. nikają one po krótkiej jeździe. C 2

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą akumulatorów trzeba zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym odjechaniem (patrz: rozdział E, punkt 4.9). Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producenta akumulatora istacji ładowania akumulatorów. Środki ochrony przeciwpożarowej: Pracując przy akumulatorach nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W celu naładowania akumulatora, w promieniu przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze. Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone. M F M F Utylizacja akumulatorów: Akumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli. Akumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, porażone miejsca natychmiast spłucz obficie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit. Dozwolone jest tylko używanie akumulatorów w pojemniku na akumulatory. Ciężar i wymiary akumulatorów mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. Wymiana akumulatorów pojazdu na inne jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zgody producenta. D 1

25 2 Typy akumulatorów M Pojazd jest wyposażony w bezobsługowe akumulatory (zob. rozdz. B 3.1). Do akumulatorów tego typu nie wolno dolewać wody destylowanej. Pokrywy ogniw są trwale zamknięte. Otwarcie pokryw ogniw powoduje zniszczenie akumulatora! Ciężary akumulatorów są podane na tabliczce typologicznej akumulatora. 3 Stan naładowania akumulatora Stan naładowania akumulatora jest rejestrowany przez układ sterowania i wyświetlany w sterowniku ręcznym. Możliwe są następujące stany: Stan naładowania 30% - 100% 20% - 30% poniżej 20% Czerwona dioda nie świeci miga miga Funkcja pojazdu pełna funkcja pełna funkcja nie wykonuje żadnych dalszych poleceń jazdy Jeżeli czerwona dioda zaczyna migać, pojazd może jeszcze pracować przez ok. 1 godziny. Aby zapewnić długotrwałe działanie akumulatora, należy unikać jego zbyt głębokiego rozładowywania. Aktualne napięcie akumulatora może też być wyświetlane bezpośrednio w sterowniku ręcznym; przy pomocy przycisku u przewinąć wskazanie 1-raz w prawo: Menu: D 2

26 4 ładuj akumulator prądem zmiennym 230 V Kabel sieciowy prostownika jest dostępny z zewnątrz. Wyłączyć pojazd przy pomocy stacyjki. Wyciągnąć wtyczkę (1) z gniazdka (2) prostownika i włożyć ją do odpowiedniego gniazdka sieci elektrycznej (230 V ± 10 %). Dioda (3) sygnalizuje zielonym migającym światłem, że prostownik jest przyłączony do sieci i że trwa ładowanie. Ładować akumulator tak długo, aż dioda (3) zacznie się świecić ciągłym zielonym światłem. Wyjąć wtyczkę (1) z gniazdka sieciowego i włożyć do gniazdka układu bezpieczeństwa pojazdu (2). Parametry sieci: Napięcie sieciowe: 230 V ± 10 % Częstotliwość sieciowa: 50 H 4 % Podczas ładowania nie jest aktywna żadna elektryczna funkcja pojazdu (elektroniczne zabezpieczenie przed ruszeniem). Użytkowanie pojazdu jest niemożliwe. Czasy ładowania Czas ładowania wynosi w zależności od stopnia wyładowania akumulatora do 8 h. Ładowanie zachowawcze Kilka godzin po ładowaniu ładowarka przełącza się na ładowanie podtrzymujące. Ładowanie wraz z ładowaniem podtrzymującym trwa do 40 godzin i kończy się przez rozłączenie złącza wtykowego. Ładowanie podtrzymujące, np. podczas weekendu, wydłuża żywotność akumulatora. Ładowania częściowe W przypadku podłączenia częściowo naładowanego akumulatora ładowarka dostosowuje się automatycznie do aktualnego stanu naładowania. Minimalizuje to zużycie akumulatora. Czerwona pulsująca dioda (3) sygnalizuje uszkodzenie akumulatora lub przerwanie obwodu ładowania. D 3

27 5 Wymiana akumulatora Do pracy wielozmianowej oraz do pracy w chłodniach służy koncepcja akumulatorów wymiennych. Wózek akumulatorowy ze zintegrowanym prostownikiem i dodatkowe pojemniki na akumulatory są dostępne jako akcesoria. Aby była możliwa wymiana akumulatora, sanie ładunkowe muszą stać na równym podłożu, wolna przestrzeń po stronie akumulatora ok. 1,5 m, po stronie wózka widłowego ok. 0,5 m. Sanie ładunkowe są zaczepione i włączone: Opuszczać słup, aż sanie ładunkowe dotkną podłoża (jak w celu podjęcia palety z podłoża). W sterowniku ręcznym nacisnąć przycisk Start, otwiera się rygiel (4). Opuszczać słup do momentu zwolnienia stożka (5). Odjechać wózkiem widłowym ok. 0,5 m do tyłu. D 4

28 F Wyłączyć sanie ładunkowe przy pomocy stacyjki (13). Podjechać wózkiem akumulatorowym (7) pustą półką (8) pod półkę sań ładunkowych i wycentrować wózek akumulatorowy. Pociągnąć przycisk blokujący (12) do góry. Wciągnąć pojemnik na akumulator (6) z sań ładunkowych na wózek akumulatorowy. abezpieczyć pojemnik na akumulator (6) przyciskiem blokującym (9)! Przemieścić wózek akumulatorowy tak, by naładowany akumulator znalazł się przy półce sań ładunkowych. Pociągnąć przycisk blokujący (10) do góry i wsunąć pojemnik z naładowanym akumulatorem (11) do sań ładunkowych, unosząc przycisk blokujący (12) od odległości 10 cm przed punktem zatrzymania i zwolnić go, gdy akumulator dotknie ogranicznika. Akumulator styka się automatycznie z zestykami. M F Przycisk blokujący (12) musi się dosunąć na sam dół po całkowitym wsunięciu pojemnika z akumulatorem (stycznie z obudową pojazdu), aby pojemnik z akumulatorem został prawidłowo zablokowany. Sprawdzić, czy pojemnik został prawidłowo zablokowany! Niezablokowany pojemnik na akumulator może się wysunąć i upaść na ziemię podczas unoszenia wózkiem widłowym. Włączyć sanie ładunkowe przy pomocy stacyjki (13) Podjąć sanie ładunkowe wózkiem widłowym, blokada zamyka się automatycznie po sczepieniu sań z wózkiem widłowym D 5

29 D 6

30 E Obsługa 1 asady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania podłogowego pojazdu transportowego (karetka wideł DIS) Pozwolenie na obsługę: Przystawka wraz z odpowiednim podłogowym pojazdem transportowym może być użytkowana wyłącznie przez posiadające odpowiednie umiejętności osoby, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia pojazdu, przedstawiły użytkownikowi pojazdu dowód kwalifikacji w zakresie obsługi prowadzenia pojazdów transportowych i manipulowania ciężarami oraz zostały przez niego jednoznacznie wyznaczone do obsługi pojazdu. Prawa, obowiązki i zasady zachowania kierowcy: Kierowca musi być poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, przeszkolony w zakresie obsługi podłogowego pojazdu transportowego oraz przystawki i zapoznany z treścią tej instrukcji obsługi. Kierowcy należy zapewnić wymagane uprawnienia. Kierowca może obsługiwać pojazd tylko wtedy, jeżeli ma na sobie obuwie ochronne. akaz użytkowania pojazdu przez osoby nieupoważnione: W czasie użytkowania kierowca odpowiada za podłogowy przejazd transportowy i przystawkę. Kierowca musi zakazać osobom nieupoważnionym prowadzenia i uruchamiania podłogowego pojazdu transportowego i przystawki. Na pojeździe nie wolno przewozić ani podnosić osób. Uszkodzenia i wady: Uszkodzenia i inne braki podłogowego pojazdu transportowego i/lub przystawki należy natychmiast zgłaszać personelowi nadzorczemu. Niebezpieczne w eksploatacji podłogowe pojazdy transportowe i/lub przystawki (np. zużyte koła lub uszkodzone hamulce) nie mogą być stosowane przed prawidłową naprawą. Naprawy: Kierowca nie może wykonywać napraw ani modyfikacji podłogowego pojazdu transportowego i/lub przystawki bez specjalnych kwalifikacji i pozwolenia. Kierowca nie może wyłączać ani zmieniać ustawień jakichkolwiek elementów zabezpieczających. Strefa niebezpieczna: Strefa niebezpieczna to strefa, w której osoby są zagrożone przez ruchy jezdne i/lub skokowe podłogowego pojazdu transportowego, jego elementów podejmujących ciężary (np. wideł lub przystawek) albo ładunku. Jest to również strefa, którą może osiągnąć spadający ładunek lub opuszczany albo opadający element podejmujący ciężar. Szczególnie przy wjeżdżaniu do regałów należy się upewnić, że między regałem a saniami ładunkowymi względnie ciężarem nie znajdują się ludzie. Osobom nieupoważnionym należy nakazać wyjście ze strefy niebezpiecznej. W razie F zagrożenia osób należy dostatecznie wcześniej dać znak ostrzegawczy. Jeżeli osoby nieupoważnione nie opuściły strefy niebezpiecznej mimo wezwania, należy natychmiast zatrzymać podłogowy pojazd transportowy. Mechanizmy zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Opisanych tutaj mechanizmów zabezpieczających, tabliczek ostrzegawczych i wskazówek ostrzegawczych należy bezwzględnie przestrzegać. Regał: Pojazd jest przystosowany do stosowania w regale Jungheinrich-DIS i może być używany tylko w tym regale oraz z zamontowanymi ogrodzeniami zabezpieczającymi (o wysokości do 2,5 m). Prawidłowość montażu elementów zabezpieczających należy specjalnie sprawdzić, zob. rozdz (Ograniczniki mechaniczne, blacha odblaskowa i blachy wjazdowe). abezpieczanie ładunku: ależnie od cech ciężaru należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku, zapobiegające spadnięciu ładunku (np. opakować tekturowych) z palety. Transportowanie ładunku luzem jest zabronione - niebezpieczeństwo upadku! Czujniki bezpieczeństwa: Czujniki mające znacznie dla bezpiecznej eksploatacji pojazdu B1 (koniec kanału) i B11 (rozpoznawanie szyny jezdnej) należy regularnie sprawdzać. E 1

31 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi lub DIS-2 Funkcja wskaźnik 1 Ręczny terminal obsługowy t 2 Wyświetlacz t Wskazuje stany pracy i parametry 3 Dioda kontrolna READY t Karetka wideł jest gotowa (zielona) 4 Dioda kontrolna RUN (żółta) t Polecenia dla operatora wózka 5 Przycisk START t Rozpoczyna zlecenie jazdy 6 Przycisk REVERS t Karetka wideł jedzie powoli do tyłu 7 Przycisk RESET t atrzymuje karetkę wideł DIS, kasuje aktualne zlecenie jazdy, wyłącza komputer pojazdu i włącza go ponownie, następnie pojawia się Bereit (gotowy) (ok. 4 s) 8 Przycisk I / O t Włączanie/wyłączanie prądu sterującego ręcznego terminala obsługowego 9 Dioda kontrolna ERROR (czerwona) t Wskazanie błędu Dodatkowo: tekst na wyświetlaczu 10 Stacja dokująca t Napięcie zasilania (ładowanie) i uchwyt dla ręcznego terminalu obsługowego 11 Ustawienie blokady t Przesuwa zamocowanie ręcznego terminala obsługowego na stację dokującą 12 Blokada akumulatora t walnia kontener akumulatora przez pociągnięcie do góry 13 Hak ryglujący t Blokada karetki wideł na wózku 14 Dioda kontrolna ładowania (wskaźnik ładowania) 15 Wtyk ładowarki/wbudowana ładowarka (wraz z układem zabezpieczającym) t t Wskazuje stan naładowania akumulatora (patrz część D) Ładowanie akumulatora przez włożenie wtyku sieciowego do gniazda 230V 16 Stacyjka t Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem go przez osoby niepowołane. 17 Przycisk SHIFT - Wspólnie z cyfrą wybiera pojazd 18 ielona kontrolka t Sygnalizuje zadokowany stan 19 Lampa obrotowa t Lampa obrotowa włączona jest przy pracującym silniku jezdnym 20 atrzymanie awaryjne t atrzymanie awaryjne wyłącza DIS t = Wyposażenie standardowe o = Wyposażenie dodatkowe E 2

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 3,6 Lion Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.061 650

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Dane techniczne ładowarki: Zakres napięć zasilania: 11-18 V Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania)

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000842127 Strona 1 z 9 Uwagi bezpieczeństwa Montaż klem akumulatora Ładowarka do akumulatorów Wytrzymała, powlekana proszkowo obudowa metalowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem)

1. Budowa. Helikopter sterowany podczerwienią. YD617/YD 618 ( z żyroskopem) 11269552 Helikopter sterowany podczerwienią Wiek: od 14 lat YD617/YD 618 ( z żyroskopem) Wskazówki techniczne Długość kadłuba: 125 mm Średnica głównego wirnika: 115 mm Waga: 17 g Zasięg: 15 m Czas ładowania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S

ABB i-bus KNX Zasilacz napięciowy KNX z funkcją diagnostyki, 320 ma/640 ma, MDRC SV/S , 2CDG110145R0011, SV/S Dane techniczne 2CDC501052D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Zasilacze napięciowe KNX wytwarzają i monitorują napięcie systemowe KNX (SELV). Przy użyciu zintegrowanego dławika linia magistralna jest podłączona

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo TMD Akcesoria do baterii trakcyjnych 2010/2011 1

Przedsiębiorstwo TMD Akcesoria do baterii trakcyjnych 2010/2011 1 Przedsiębiorstwo TMD Akcesoria do baterii trakcyjnych 2010/2011 1 Spis treści Wymiana baterii trakcyjnych str. 3 6 Przechowywanie baterii trakcyjnych str. 7 8 Montaż prostowników str. 9 Obsługa baterii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Strona wahliwe Informacje ogólne... 1 Opis techniczny... 1 Przepisy... 2 WaŜne informacje... 2 Podnoszenie i

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo