INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży."

Transkrypt

1 INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził w I kwartale 2009 r. na terenie województwa wielkopolskiego 16 kontroli, którymi objęto: 5 producentów oraz 6 sklepów firmowych producentów 5 placówek detalicznych Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Ponadto w toku kontroli sprawdzono prawidłowość wprowadzania do obrotu tych wyrobów oraz legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. Zbadano łącznie 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł, w tym: 22 partie o wartości ,00 zł u producentów, 30 partii o wartości ,00 zł w sklepach firmowych producentów, 25 partii o wartości ,00 zł w placówkach detalicznych, 1 partię o wartości 4.236,00 zł znajdującą się w mieszkaniu konsumenta. Spośród ocenionych mebli mieszkaniowych 76 partii (ponad 97% zbadanych partii) stanowiły wyroby produkcji krajowej, natomiast 2 partie wyprodukowano we Włoszech. Zakwestionowano ogółem 23 partie (ponad 29% zbadanych partii), w tym ze względu na: prawdopodobieństwo nie spełniania wymagań ogólnego bezpieczeństwa określonych w przepisach ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz ze zm.) 1 partię mebli o wartości 4.236,00 zł, będących w posiadaniu konsumenta, oznakowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 cytowanej wyżej ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. brak informacji zapewniających

2 2 bezpieczne użytkowanie takich jak instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji, informacje o podstawowych wymiarach użytkowych i zakresie funkcji ogółem 10 partii, nieprawidłowe oznakowanie w świetle art. 20 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.) ogółem 7 partii, nieprawidłowo sporządzone karty gwarancyjne ogółem 9 partii. Przy planowaniu kontroli w placówkach (firma) w (-) oraz salonu meblowego (firma) w (-) wzięto pod uwagę informacje o możliwości występowania zagrożeń dla zdrowia i życia w trakcie użytkowania mebli produkowanych przez ww. przedsiębiorstwa, a mianowicie: w przypadku placówki handlowej (firma) w (-) wykorzystano informację przekazaną przez inny Wojewódzki Inspektorat I. H. odnośnie stosowania w fotelach (nazwa) oraz (nazwa) nieodpowiednich śrub (konfirmatów) w połączeniach metal drewno oraz składania się foteli przy nacisku na skrajne poduchy. W toku kontroli dokonano oceny organoleptycznej i stwierdzono, iż producent zmienił konstrukcję przedmiotowych mebli poprzez zamontowanie dodatkowych nóżek zapewniających pewne i stabilne podparcie poduch oraz zastosował odpowiednie (właściwe) śruby. Nie wniesiono zastrzeżeń i nie kwestionowano bezpieczeństwa foteli (nazwa) oraz (nazwa). Podczas kontroli w (firmie) w (-) badaniem objęto m.in. wersalkę (nazwa), której stabilność była kwestionowana przez konsumentkę. W toku kontroli nie stwierdzono cech mogących powodować jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników, w tym braku stabilności. Podstawą kontroli w salonie meblowym (firma) w (-) należącym do (firmy) była informacja konsumentki zawarta we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, że narożnik (nazwa) zakupiony w kontrolowanej placówce może stwarzać zagrożenie dla dziecka, albowiem stelaż zawieszony jest zbyt nisko, co grozi uwięźnięciem dłoni. W związku z informacją pochodzącą z innego Inspektoratu I.H. iż w wyniku oceny organoleptycznej narożnika (nazwa) znajdującego się w salonie meblowym (firma) w (-) w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwzględnieniem cech kwestionowanych przez konsumentkę stwierdzono, iż mebel ten w zwykłych, lub dających się przewidzieć warunkach nie stwarzał zagrożenia dla konsumentów, badaniem

3 3 objęto egzemplarz narożnika (nazwa) o wartości 4.236,00 zł, znajdujący się w mieszkaniu konsumentki. Inspektorat I.H. w Poznaniu stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 ze zm.) w toku postępowania kontrolnego zasięgnął opinii biegłego-rzeczoznawcy ds. jakości produkcji i usług w zakresie meblarsko drzewnym p. L.S., który dokonał oględzin produktu i wydał opinię techniczną uzupełnioną o informacje i uwagi dodatkowe. Biegły - Rzeczoznawca w swojej opinii szczegółowo określił i opisał powodowane przez ten produkt zagrożenia (m.in. odległość pomiędzy poruszającymi się częściami ruchomymi stelaża, która w miejscu łatwo dostępnym mieści się w przedziale niedozwolonym; odległość dostępnego od strony bocznej zawiesia sprężynowego od posadzki 8mm w stanie złożonym i 5mm w stanie rozłożonym; poducha oparcia po rozłożeniu styka się całą płaszczyzną z podłogą) oraz w wskazał zagrożenia dotyczące w szczególności dzieci (możliwość uwięźnięcia palca lub dłoni, zwłaszcza dłoni dziecka), występujące w trakcie użytkowania mebla w stanie złożonym i rozłożonym. W związku ze stwierdzeniem znacznego prawdopodobieństwa, iż narożnik (nazwa) nie spełnia wymagań bezpieczeństwa przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka, z których wynika, że istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała, w szczególności dla grupy osób narażonych, jakimi są dzieci, w związku z czym akta sprawy przekazano wg. dalszej właściwości i kompetencji. Ustalenia w zakresie poszczególnych zagadnień przedstawiają się następująco: 1. Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych badania organoleptyczne. Oceny bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących nieobligatoryjnych Polskich Normach:

4 4 PN-F :1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W powyższym zakresie ocenie poddano 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł z następujących grup asortymentowych: stoły 5 partii biurka 4 partie ławy 2 partie segmenty, regały 7 partii kanapy, wersalki, sofy, narożniki 18 partii krzesła 6 partii fotele 9 partii szafy, szafki 5 partii komody, witryny 17 partii pufy 3 partie stoliki RTV 2 partie W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo 1 partii mebli o wartości 4.236,00 zł i liczności 1 szt. Powyższe dotyczyło narożnika (nazwa) wyprodukowanego przez (firmę) w (-) Oceny powyższego meble dokonano przy udziale biegłego rzeczoznawcy, co szczegółowo opisano na str. 3 niniejszej informacji. Pozostałe 77 partii mebli poddanych badaniom spełniało wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.). Ocenione meble nie stwarzały zagrożenia przy prawidłowym zgodnym z instrukcjami sposobem użytkowania, w zakresie niżej badanych cech:

5 5 elementy mebli, z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziorów, rur otwartych na końcu, szczelin i nie powodowały urazów przy dotknięciu, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobre spasowanie śrub i nitów łączących poszczególne elementy mebli zapewniały ich stabilność, podnoszenie i opuszczanie poduch kanap, wersalek i sof odbywało się w sposób bezpieczny, przy użyciu siły przez normalnego użytkownika, a w założonych programem użytkowania miejscach zatrzymywały się one w sposób stabilny, mechanizmy wózkowe w rozkładanych meblach do spania działały sprawnie, elementy wysuwane posiadały ograniczniki zabezpieczające przed całkowitym wysunięciem, składanie i rozkładanie kanap i wersalek, w których zastosowano automatyczne mechanizmy sprężynowe odbywało się sprawnie, przy użyciu siły zwykłego użytkownika, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziorów, w mechanizmach do podnoszenia nie stwierdzono żadnych punktów tnących i szczypiących niezabezpieczonych przed niezamierzonym dostępem, w przypadku mebli wielofunkcyjnych (rozkładane sofy, kanapy) w pozycji rozłożonej do leżenia nie stwierdzono dostępnych szczelin i otworów grożących uwięźnięciem stopy lub dłoni, wnętrza skrzyń i pojemników na pościel miały gładkie powierzchnie oraz krawędzie, które zaokrąglono bądź pokryto tapicerką lub okleiną, konstrukcja rozkładanych mebli do spania zapewniała ich stateczność, również przy nierównomiernym obciążeniu w stanie rozłożonym (także w kanapach typu (nazwa), krzesła i fotele były stabilne i nie traciły równowagi przy naturalnym przemieszczaniu ciała użytkownika podczas siedzenia lub oparcia na podłokietniku przy wstawaniu, szuflady oraz montowane w biurkach podstawki pod klawiaturę komputerową posiadały ograniczniki zabezpieczające przed wypadnięciem, ich wsuwanie i wysuwanie odbywało się płynnie, w sposób bezpieczny i pewny, drzwiczki szaf, szafek, witryn, segmentów i komód posiadały zabezpieczenie przed maksymalnym wychyleniem, zastosowane w witrynach i stoliku RTV powierzchnie szklane miały gładkie powierzchnie i zeszlifowane krawędzie,

6 6 uchwyty szuflad i szaf wykonane z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu były dobrze przymocowane, miały gładkie powierzchnie i ergonomiczne kształty, nie powodowały urazów przy dotknięciu, wnętrza szaf, szafek, witryn i szuflad miały gładkie powierzchnie, były pozbawione zadziorów, ostrych krawędzi i wystających elementów (nitów, śrub) grożących urazem, do drzwi o poziomej osi obrotu, pozostających po zamknięciu w płaszczyźnie pionowej (klapa barku) zastosowano rozwiązania zabezpieczające drzwi przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie użytkowania, części blatów stołów rozkładanych posiadały zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypadaniem podczas ich rozkładania Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych. Zgodność oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów zbadano w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono dla 10 partii (13% zbadanych partii). Meble kwestionowano ze względu na: brak informacji umożliwiających konsumentom prawidłowe i pełne korzystanie z wyrobu (podstawowych wymiarów użytkowych i zakresu funkcji) 2 partii produkcji (firmy), w tym: stół, partia 1 szt. kanapa (nazwa), partia 1 szt. Powyższe partie kwestionowano podczas kontroli u producenta, który podjął dobrowolne działania i uzupełnił brakujące elementy oznakowania w toku kontroli. brak instrukcji montażu elementów wiszących (szafek) oraz instrukcji użytkowania i konserwacji 2 partie segmentów kuchennych produkcji (firma), z (-) w tym: zestaw kuchenny (nazwa), 2 partie 2 zestawy

7 7 Powyższe kwestionowano w placówce detalicznej należącej do producenta. Producent w ramach dobrowolnych działań sporządził wymagane instrukcje i dołączył je do produkowanych przez siebie mebli. brak instrukcji użytkowania i konserwacji 6 partii o w tym: stół kuchenny, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-), stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 6 szt., produkcji (firma) z (-), komoda (nazwa), partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), witryna (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-). Powyższe kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: placówce handlowej w (-), należącej do przedsiębiorcy (firma) 2 partie stół kuchenny oraz krzesło (nazwa), sklepie meblowym w (-) właściciel (firma) 4 partie: stół rozkładany pokojowy, krzesło (nazwa), komoda (nazwa), witryna (nazwa). Przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania i w porozumieniu z producentami usunęli nieprawidłowości dotyczące oznakowania, oferowanych do sprzedaży mebli istotnymi informacjami. Do producentów mebli nie posiadających wymaganych oznaczeń przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o kierowanie do obrotu wyrobów prawidłowo oznakowanych. Pozostałe 67 partii (87% badanych partii) mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł oznakowano prawidłowo. Do produktów dołączono informacje w formie kart informacyjnych wyrobu, etykiet firmowych oraz ulotek, w których podano wymiary użytkowe, określenie funkcji, sposób obsługi i konserwacji oraz informacje niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję montażu w przypadku mebli demontowanych. 2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli Prawidłowość oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

8 8 art. 20 art. 20 ustawy z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.), art. 7 i 7a ustawy z dn r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). Prawidłowość oznakowania mebli sprawdzono w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Zakwestionowano 7 partii o wartości 4.530,00 zł. (9% zbadanych partii) ze względu na brak następujących elementów w oznakowaniu mebli: brak nazwy wyrobu oraz brak nazwy i adresu producenta 2 partie produkcji (firma) z (-), w tym: stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt.; krzesło (nazwa), partia 6 szt. ; brak pełnej nazwy i adresu producenta 5 partii produkcji (firma) z (-) w tym: biurka (nazwy), 2 partie razem 3 szt.; szafka (nazwa), partia 1 szt.; szafa garderobiana (nazwa), partia 1 szt.; kontener (nazwa), partia 2 szt.; Powyższe partie kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: sklepie meblowym w (-), należącym do (firma) 2 partie; salonie meblowym (firma) w (-), należącym do (firma) 5 partii; Kontrolowani przedsiębiorcy uzupełnili w toku kontroli brakujące elementy oznakowania. Spośród sprawdzonych 77 partii mebli mieszkaniowych do 27 partii producenci dołączyli karty gwarancyjne. Analiza zapisów zawartych w kartach gwarancyjnych wykazała nieprawidłowości w odniesieniu do 9 partii mebli i odnosiły się do: braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz brak wymaganego przepisami art. 13 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zapisu, że: gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego

9 9 wynikających z niezgodności towaru z umową w odniesieniu do 5 partii mebli produkcji (firma), z (-), tj.: fotele (nazwy), 3 partie, razem 16 szt., wersalki (nazwy), 2 partie, razem 16 szt., Producent uzupełnił brakujące zapisy w kartach gwarancyjnych w toku kontroli. braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz zamieszczenia w kartach gwarancyjnych postanowień, które mogą naruszać interesy konsumentów. Powyższe postanowienia brzmiały: w wypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji lub uniemożliwienia wykonania obowiązków gwarancyjnych Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez gwaranta w związku z przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych zapis ten obciąża konsumenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji; przyjęcie dokumentu gwarancyjnego, a następnie zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową równoczesne będzie z wyrażeniem zgody na postępowanie zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu gwarancyjnego zapis ten wyłącza prawo konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku przyjęcia dokumentu gwarancyjnego i odnosiły się do 4 partii mebli : (1 partia stołów, 1 partia krzeseł, 1 partia kanap i 1 partia segmentów) wyprodukowanych przez (firma) z (-). Producent w toku kontroli zobowiązał się usunąć z kart gwarancyjnych niedozwolone zapisy oraz uzupełnić karty gwarancyjne o informacje dotyczące zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej. Do treści pozostałych kart gwarancyjnych uwag nie wniesiono Przestrzeganie przepisów ustawy z dn r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.). Przestrzeganie cyt. wyżej przepisów dotyczących cen sprawdzono w 11 placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną.

10 10 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie Legalność prowadzonej działalności gospodarczej. a) zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego. Spośród 16 objętych kontrolą przedsiębiorców 11 działało w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast 5 w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. b) zgodność faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Prowadzona przez kontrolowanych przedsiębiorców działalność była zgodna z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Wykorzystanie ustaleń kontroli : Ustalenia kontroli dały podstawę do : Przesłania akt 1 sprawy w związku z prawdopodobieństwem nie spełniania wymagań bezpieczeństwa przez narożnik (nazwa) produkcji (firma) w (-), nałożenia 2 mandatów karnych za popełnione wykroczenia z art Kodeksu wykroczeń, skierowania 5 wystąpień do producentów mebli mieszkaniowych z wnioskami dotyczącymi zapewnienia konsumentom informacji pozwalających na pełne i bezpieczne użytkowanie mebli (instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji) oraz wprowadzania do obrotu towarów właściwie oznakowanych, w toku kontroli przeprowadzonej w (firmie) pouczono producenta mebli o obowiązku dołączania do mebli informacji umożliwiających konsumentowi prawidłowe, pełne i bezpieczne korzystanie z mebla, Podsumowanie i wnioski 1. W ramach realizowanego programu kontroli przeprowadzono m.in. jedną rekontrolę (sklep meblowy w (-), (firma) oraz jedną kontrolę u producenta wytypowanego na

11 11 podstawie informacji otrzymanej z innego Inspektoratu I.H., dotyczącej nie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa przez produkowane meble (nazwa) z (firma). Kontrole te wykazały, iż przedsiębiorcy prawidłowo reagują na sygnały dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wymagań bezpieczeństwa produktów oraz podejmują dobrowolne działania zarówno w zakresie poprawy oznakowania, jak i wprowadzania zmian konstrukcyjnych, celem zapewnienia konsumentom bezpiecznego użytkowania oferowanych do sprzedaży produktów. 2. Inspektorat podjął procedurę oceny ogólnego bezpieczeństwa produktów na etapie ich używania, co odnosiło się do 1 partii mebli narożnika (nazwa) produkcji (firma) w (-), znajdującego się w mieszkaniu konsumentki. W tym celu podjęto kontrolę w sklepie firmowym producenta i w ramach tej kontroli na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 cytowanej wyżej ustawy o Inspekcji Handlowej powołano biegłego, rzeczoznawcę który osobiście dokonał w mieszkaniu konsumentki oględzin mebla i wydał stosowną opinię. Ustalenia w tym zakresie, z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy, udokumentowane zostały w protokole kontroli realizowanej w ww. placówce handlowej. Materiały z kontroli wykorzystano w dalszym postępowaniu ze względu na stwierdzone znaczne prawdopodobieństwo, że badany produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. 3. Niewielki wzrost wskaźnika kwestionowanych partii mebli mieszkaniowych w zakresie oznakowania podczas aktualnie realizowanych kontroli (z 12% w 2008 r. do 13% w 2009 r.) może świadczyć o skuteczności poprzednich kontroli oraz o tym, iż przedsiębiorcy dbają o zapewnienie konsumentom dostępu do informacji niezbędnych dla prawidłowego i pełnego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z oferowanych przez siebie mebli. 4. Przeprowadzone kontrole wykazały, że w ofercie handlowej oraz na stanach magazynowych u producentów znajdowały się pojedyncze egzemplarze mebli, w tym tapicerowanych, a klient mógł zapoznać się z bogata ofertą tkanin obiciowych, bejc, lakierów i na podstawie katalogów wybrać mebel dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możliwe było także dopasowanie wymiarów mebla do zamówienia klienta. W przypadku mebli kuchennych (firma) w (-) cała produkcja opiera się na zamówieniach indywidualnych, powstających we współpracy z projektantem i dopasowanych do konkretnych wnętrz, a pojedynczy egzemplarze gotowych zestawów bądź mebli wolnostojących (krzesła, stoły, kredensy) można nabyć bezpośrednio w salonie. Czas realizacji zamówień był każdorazowo indywidualnie uzgadniany z klientami, z uwzględnieniem m.in. dostępności tkanin czy oklein.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 Hurtowniach Placówce handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-05-06 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-05-06 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola mebli dla dzieci i młodzieży - I kw.2010 r. 2/2010 Informacja

Bardziej szczegółowo

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził:

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził: Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci używanych w trakcie spożywania posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych do stołu, siedzisk

Bardziej szczegółowo

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r.

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci W IV kwartale 2009r. przeprowadzono kontrole 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów i mebli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. i n f o r m a c j ę

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. i n f o r m a c j ę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w I kwartale 2009r. realizował kontrole prawidłowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 1 hurtowni oraz dwóch jednostkach handlu detalicznego, w tym jednym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach. Ogółem kontrolą objęto 89 partii wyrobów o wartości 4.449 zł, w tym: pasty do zębów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Meble na WYMIAR.

Meble na WYMIAR. www.meblerysko.pl Meble na WYMIAR Bogate wzornictwo i różnorodność kolorów W naszej ofercie znajdą Państwo: witryny komody szafy stoliki RTV meblościanki sypialnie kuchnie stoły krzesła ławy garderoby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-09-16 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-09-16 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wózki dziecięce, kojce,chodziki - III kw.2005 77 Informacja z

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie:

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie: Stosownie do programu DNR-73-301(23)/10 z dnia 27.09.2010 r. i planu pracy na IV kw. 2010 r. przedkładam informację z kontroli wprowadzonego do obrotu małego sprzętu AGD i RTV oraz opraw oświetleniowych,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i art. 12 w związku z art. 5 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.).

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Kontrole przeprowadzono w 7 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych 3 placówkach handlu detalicznego sklepie wielkopowierzchniowym

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego typu podpałek do grilli znajdujących się na polskim rynku,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji.

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Informacja z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w IV kwartale 2008r. przeprowadzał

Bardziej szczegółowo

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm Szafa do pomieszczenia sypialni o wymiarach 108x6x230 cm. Dane techniczne: Głębokość: 6 cm Głębokość wewnątrz: ok 5 cm Szerokość: 100-108 cm Wysokość: 230 cm Korpus

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdzając prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sprzedaż internetowa sprzętu elektrycznego - I kw.2008 10/2008

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, BZP/PN/14/2012 na Dostawa i montaż mebli Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Krzesła segmentowe typu ISO Krzesła segmentowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli SPAR-MEBLE

Katalog mebli SPAR-MEBLE Katalog mebli SPAR-MEBLE orion str. 2 Torino str. 8 kleopatra str. 14 avanti str. 4 sandra str. 10 laris str. 16 amelia str. 6 parys str. 12 meble sosnowe str. 18 program BUKOWY wyb. 051 - orzech BUK NATURALNY

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Bielizna osobista, stołowa i domowa II kw.2006 118 Informacja

Bardziej szczegółowo

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne.

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej II kw. 2010 r. Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono w 11 placówkach w tym w 5 sklepach

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1 Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji 1 Komódka ( szafka nocna ) 2 Komoda niekompletna ( brak szuflady ) 3 4 Regał

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych

z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych I N F O R M A C J A z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, w II kwartale ubiegłego roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

2. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 3- szufladowy, zamykany zamkiem 2. 3. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 2-szufladowy 1

2. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 3- szufladowy, zamykany zamkiem 2. 3. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 2-szufladowy 1 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych i kuchennych. Dostawa obejmuje transport wraz z montażem. Szczegółowy opis asortymentowy i

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 października :15 - Poprawiony poniedziałek, 18 października :59

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 października :15 - Poprawiony poniedziałek, 18 października :59 Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

Anita. Witryna pojedyncza. Szafa. Witryna narożna 101,5 x 200 x 40. Witryna z komodą dużą. Serwantka. Witryna z komodą małą. 184,5 x 200 x 49,5

Anita. Witryna pojedyncza. Szafa. Witryna narożna 101,5 x 200 x 40. Witryna z komodą dużą. Serwantka. Witryna z komodą małą. 184,5 x 200 x 49,5 Anita Magda I to kolekcja mebli dębowych w stylu rustykalnym. Duża rodzina komód, witryn i szafek dających się dowolnie zestawiać z wybranymi stołami i krzesłami z naszej oferty. 36 Anita Szafa Serwantka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa rowerów dla dzieci i akcesoriów oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ponadto w

Bardziej szczegółowo

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Centrum Służby Rodzinie w Łodzi MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A Wykonanie mebli: konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert nr postępowania OR.II.271.38.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż mebli dla 7 rodzin uczestniczących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego: małego sprzętu AGD, opraw oświetleniowych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE l.p. 1. 2. 3. 4. Nazwa produktu Ilość Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne) Opis parametrów oferowanego sprzętu Producent Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r.

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu urządzenia pomiarowe (wodomierze), spełniają wymagania określone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu

Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu. Wymagane Sprzętu 82. GABLOTA Konstrukcja z płyty meblowej zabezpieczonej doklejką PCV, fronty przesuwne szklane. Wymiary: 120 x 10 x 100 cm 1 szt 90.1 Rolety Rolety materiałowe z odsłoniętą rurą nawojową tkaniny montowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

1/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2016-05-19 10:40

1/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2016-05-19 10:40 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Artykuly dla dzieci - III kw. 2006 r. 116 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo