INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży."

Transkrypt

1 INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził w I kwartale 2009 r. na terenie województwa wielkopolskiego 16 kontroli, którymi objęto: 5 producentów oraz 6 sklepów firmowych producentów 5 placówek detalicznych Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Ponadto w toku kontroli sprawdzono prawidłowość wprowadzania do obrotu tych wyrobów oraz legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. Zbadano łącznie 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł, w tym: 22 partie o wartości ,00 zł u producentów, 30 partii o wartości ,00 zł w sklepach firmowych producentów, 25 partii o wartości ,00 zł w placówkach detalicznych, 1 partię o wartości 4.236,00 zł znajdującą się w mieszkaniu konsumenta. Spośród ocenionych mebli mieszkaniowych 76 partii (ponad 97% zbadanych partii) stanowiły wyroby produkcji krajowej, natomiast 2 partie wyprodukowano we Włoszech. Zakwestionowano ogółem 23 partie (ponad 29% zbadanych partii), w tym ze względu na: prawdopodobieństwo nie spełniania wymagań ogólnego bezpieczeństwa określonych w przepisach ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz ze zm.) 1 partię mebli o wartości 4.236,00 zł, będących w posiadaniu konsumenta, oznakowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 cytowanej wyżej ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. brak informacji zapewniających

2 2 bezpieczne użytkowanie takich jak instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji, informacje o podstawowych wymiarach użytkowych i zakresie funkcji ogółem 10 partii, nieprawidłowe oznakowanie w świetle art. 20 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.) ogółem 7 partii, nieprawidłowo sporządzone karty gwarancyjne ogółem 9 partii. Przy planowaniu kontroli w placówkach (firma) w (-) oraz salonu meblowego (firma) w (-) wzięto pod uwagę informacje o możliwości występowania zagrożeń dla zdrowia i życia w trakcie użytkowania mebli produkowanych przez ww. przedsiębiorstwa, a mianowicie: w przypadku placówki handlowej (firma) w (-) wykorzystano informację przekazaną przez inny Wojewódzki Inspektorat I. H. odnośnie stosowania w fotelach (nazwa) oraz (nazwa) nieodpowiednich śrub (konfirmatów) w połączeniach metal drewno oraz składania się foteli przy nacisku na skrajne poduchy. W toku kontroli dokonano oceny organoleptycznej i stwierdzono, iż producent zmienił konstrukcję przedmiotowych mebli poprzez zamontowanie dodatkowych nóżek zapewniających pewne i stabilne podparcie poduch oraz zastosował odpowiednie (właściwe) śruby. Nie wniesiono zastrzeżeń i nie kwestionowano bezpieczeństwa foteli (nazwa) oraz (nazwa). Podczas kontroli w (firmie) w (-) badaniem objęto m.in. wersalkę (nazwa), której stabilność była kwestionowana przez konsumentkę. W toku kontroli nie stwierdzono cech mogących powodować jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników, w tym braku stabilności. Podstawą kontroli w salonie meblowym (firma) w (-) należącym do (firmy) była informacja konsumentki zawarta we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, że narożnik (nazwa) zakupiony w kontrolowanej placówce może stwarzać zagrożenie dla dziecka, albowiem stelaż zawieszony jest zbyt nisko, co grozi uwięźnięciem dłoni. W związku z informacją pochodzącą z innego Inspektoratu I.H. iż w wyniku oceny organoleptycznej narożnika (nazwa) znajdującego się w salonie meblowym (firma) w (-) w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwzględnieniem cech kwestionowanych przez konsumentkę stwierdzono, iż mebel ten w zwykłych, lub dających się przewidzieć warunkach nie stwarzał zagrożenia dla konsumentów, badaniem

3 3 objęto egzemplarz narożnika (nazwa) o wartości 4.236,00 zł, znajdujący się w mieszkaniu konsumentki. Inspektorat I.H. w Poznaniu stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 ze zm.) w toku postępowania kontrolnego zasięgnął opinii biegłego-rzeczoznawcy ds. jakości produkcji i usług w zakresie meblarsko drzewnym p. L.S., który dokonał oględzin produktu i wydał opinię techniczną uzupełnioną o informacje i uwagi dodatkowe. Biegły - Rzeczoznawca w swojej opinii szczegółowo określił i opisał powodowane przez ten produkt zagrożenia (m.in. odległość pomiędzy poruszającymi się częściami ruchomymi stelaża, która w miejscu łatwo dostępnym mieści się w przedziale niedozwolonym; odległość dostępnego od strony bocznej zawiesia sprężynowego od posadzki 8mm w stanie złożonym i 5mm w stanie rozłożonym; poducha oparcia po rozłożeniu styka się całą płaszczyzną z podłogą) oraz w wskazał zagrożenia dotyczące w szczególności dzieci (możliwość uwięźnięcia palca lub dłoni, zwłaszcza dłoni dziecka), występujące w trakcie użytkowania mebla w stanie złożonym i rozłożonym. W związku ze stwierdzeniem znacznego prawdopodobieństwa, iż narożnik (nazwa) nie spełnia wymagań bezpieczeństwa przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka, z których wynika, że istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała, w szczególności dla grupy osób narażonych, jakimi są dzieci, w związku z czym akta sprawy przekazano wg. dalszej właściwości i kompetencji. Ustalenia w zakresie poszczególnych zagadnień przedstawiają się następująco: 1. Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych badania organoleptyczne. Oceny bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących nieobligatoryjnych Polskich Normach:

4 4 PN-F :1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W powyższym zakresie ocenie poddano 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł z następujących grup asortymentowych: stoły 5 partii biurka 4 partie ławy 2 partie segmenty, regały 7 partii kanapy, wersalki, sofy, narożniki 18 partii krzesła 6 partii fotele 9 partii szafy, szafki 5 partii komody, witryny 17 partii pufy 3 partie stoliki RTV 2 partie W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo 1 partii mebli o wartości 4.236,00 zł i liczności 1 szt. Powyższe dotyczyło narożnika (nazwa) wyprodukowanego przez (firmę) w (-) Oceny powyższego meble dokonano przy udziale biegłego rzeczoznawcy, co szczegółowo opisano na str. 3 niniejszej informacji. Pozostałe 77 partii mebli poddanych badaniom spełniało wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.). Ocenione meble nie stwarzały zagrożenia przy prawidłowym zgodnym z instrukcjami sposobem użytkowania, w zakresie niżej badanych cech:

5 5 elementy mebli, z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziorów, rur otwartych na końcu, szczelin i nie powodowały urazów przy dotknięciu, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobre spasowanie śrub i nitów łączących poszczególne elementy mebli zapewniały ich stabilność, podnoszenie i opuszczanie poduch kanap, wersalek i sof odbywało się w sposób bezpieczny, przy użyciu siły przez normalnego użytkownika, a w założonych programem użytkowania miejscach zatrzymywały się one w sposób stabilny, mechanizmy wózkowe w rozkładanych meblach do spania działały sprawnie, elementy wysuwane posiadały ograniczniki zabezpieczające przed całkowitym wysunięciem, składanie i rozkładanie kanap i wersalek, w których zastosowano automatyczne mechanizmy sprężynowe odbywało się sprawnie, przy użyciu siły zwykłego użytkownika, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziorów, w mechanizmach do podnoszenia nie stwierdzono żadnych punktów tnących i szczypiących niezabezpieczonych przed niezamierzonym dostępem, w przypadku mebli wielofunkcyjnych (rozkładane sofy, kanapy) w pozycji rozłożonej do leżenia nie stwierdzono dostępnych szczelin i otworów grożących uwięźnięciem stopy lub dłoni, wnętrza skrzyń i pojemników na pościel miały gładkie powierzchnie oraz krawędzie, które zaokrąglono bądź pokryto tapicerką lub okleiną, konstrukcja rozkładanych mebli do spania zapewniała ich stateczność, również przy nierównomiernym obciążeniu w stanie rozłożonym (także w kanapach typu (nazwa), krzesła i fotele były stabilne i nie traciły równowagi przy naturalnym przemieszczaniu ciała użytkownika podczas siedzenia lub oparcia na podłokietniku przy wstawaniu, szuflady oraz montowane w biurkach podstawki pod klawiaturę komputerową posiadały ograniczniki zabezpieczające przed wypadnięciem, ich wsuwanie i wysuwanie odbywało się płynnie, w sposób bezpieczny i pewny, drzwiczki szaf, szafek, witryn, segmentów i komód posiadały zabezpieczenie przed maksymalnym wychyleniem, zastosowane w witrynach i stoliku RTV powierzchnie szklane miały gładkie powierzchnie i zeszlifowane krawędzie,

6 6 uchwyty szuflad i szaf wykonane z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu były dobrze przymocowane, miały gładkie powierzchnie i ergonomiczne kształty, nie powodowały urazów przy dotknięciu, wnętrza szaf, szafek, witryn i szuflad miały gładkie powierzchnie, były pozbawione zadziorów, ostrych krawędzi i wystających elementów (nitów, śrub) grożących urazem, do drzwi o poziomej osi obrotu, pozostających po zamknięciu w płaszczyźnie pionowej (klapa barku) zastosowano rozwiązania zabezpieczające drzwi przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie użytkowania, części blatów stołów rozkładanych posiadały zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypadaniem podczas ich rozkładania Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych. Zgodność oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów zbadano w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono dla 10 partii (13% zbadanych partii). Meble kwestionowano ze względu na: brak informacji umożliwiających konsumentom prawidłowe i pełne korzystanie z wyrobu (podstawowych wymiarów użytkowych i zakresu funkcji) 2 partii produkcji (firmy), w tym: stół, partia 1 szt. kanapa (nazwa), partia 1 szt. Powyższe partie kwestionowano podczas kontroli u producenta, który podjął dobrowolne działania i uzupełnił brakujące elementy oznakowania w toku kontroli. brak instrukcji montażu elementów wiszących (szafek) oraz instrukcji użytkowania i konserwacji 2 partie segmentów kuchennych produkcji (firma), z (-) w tym: zestaw kuchenny (nazwa), 2 partie 2 zestawy

7 7 Powyższe kwestionowano w placówce detalicznej należącej do producenta. Producent w ramach dobrowolnych działań sporządził wymagane instrukcje i dołączył je do produkowanych przez siebie mebli. brak instrukcji użytkowania i konserwacji 6 partii o w tym: stół kuchenny, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-), stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 6 szt., produkcji (firma) z (-), komoda (nazwa), partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), witryna (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-). Powyższe kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: placówce handlowej w (-), należącej do przedsiębiorcy (firma) 2 partie stół kuchenny oraz krzesło (nazwa), sklepie meblowym w (-) właściciel (firma) 4 partie: stół rozkładany pokojowy, krzesło (nazwa), komoda (nazwa), witryna (nazwa). Przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania i w porozumieniu z producentami usunęli nieprawidłowości dotyczące oznakowania, oferowanych do sprzedaży mebli istotnymi informacjami. Do producentów mebli nie posiadających wymaganych oznaczeń przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o kierowanie do obrotu wyrobów prawidłowo oznakowanych. Pozostałe 67 partii (87% badanych partii) mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł oznakowano prawidłowo. Do produktów dołączono informacje w formie kart informacyjnych wyrobu, etykiet firmowych oraz ulotek, w których podano wymiary użytkowe, określenie funkcji, sposób obsługi i konserwacji oraz informacje niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję montażu w przypadku mebli demontowanych. 2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli Prawidłowość oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

8 8 art. 20 art. 20 ustawy z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.), art. 7 i 7a ustawy z dn r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). Prawidłowość oznakowania mebli sprawdzono w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Zakwestionowano 7 partii o wartości 4.530,00 zł. (9% zbadanych partii) ze względu na brak następujących elementów w oznakowaniu mebli: brak nazwy wyrobu oraz brak nazwy i adresu producenta 2 partie produkcji (firma) z (-), w tym: stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt.; krzesło (nazwa), partia 6 szt. ; brak pełnej nazwy i adresu producenta 5 partii produkcji (firma) z (-) w tym: biurka (nazwy), 2 partie razem 3 szt.; szafka (nazwa), partia 1 szt.; szafa garderobiana (nazwa), partia 1 szt.; kontener (nazwa), partia 2 szt.; Powyższe partie kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: sklepie meblowym w (-), należącym do (firma) 2 partie; salonie meblowym (firma) w (-), należącym do (firma) 5 partii; Kontrolowani przedsiębiorcy uzupełnili w toku kontroli brakujące elementy oznakowania. Spośród sprawdzonych 77 partii mebli mieszkaniowych do 27 partii producenci dołączyli karty gwarancyjne. Analiza zapisów zawartych w kartach gwarancyjnych wykazała nieprawidłowości w odniesieniu do 9 partii mebli i odnosiły się do: braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz brak wymaganego przepisami art. 13 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zapisu, że: gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego

9 9 wynikających z niezgodności towaru z umową w odniesieniu do 5 partii mebli produkcji (firma), z (-), tj.: fotele (nazwy), 3 partie, razem 16 szt., wersalki (nazwy), 2 partie, razem 16 szt., Producent uzupełnił brakujące zapisy w kartach gwarancyjnych w toku kontroli. braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz zamieszczenia w kartach gwarancyjnych postanowień, które mogą naruszać interesy konsumentów. Powyższe postanowienia brzmiały: w wypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji lub uniemożliwienia wykonania obowiązków gwarancyjnych Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez gwaranta w związku z przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych zapis ten obciąża konsumenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji; przyjęcie dokumentu gwarancyjnego, a następnie zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową równoczesne będzie z wyrażeniem zgody na postępowanie zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu gwarancyjnego zapis ten wyłącza prawo konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku przyjęcia dokumentu gwarancyjnego i odnosiły się do 4 partii mebli : (1 partia stołów, 1 partia krzeseł, 1 partia kanap i 1 partia segmentów) wyprodukowanych przez (firma) z (-). Producent w toku kontroli zobowiązał się usunąć z kart gwarancyjnych niedozwolone zapisy oraz uzupełnić karty gwarancyjne o informacje dotyczące zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej. Do treści pozostałych kart gwarancyjnych uwag nie wniesiono Przestrzeganie przepisów ustawy z dn r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.). Przestrzeganie cyt. wyżej przepisów dotyczących cen sprawdzono w 11 placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną.

10 10 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie Legalność prowadzonej działalności gospodarczej. a) zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego. Spośród 16 objętych kontrolą przedsiębiorców 11 działało w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast 5 w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. b) zgodność faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Prowadzona przez kontrolowanych przedsiębiorców działalność była zgodna z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Wykorzystanie ustaleń kontroli : Ustalenia kontroli dały podstawę do : Przesłania akt 1 sprawy w związku z prawdopodobieństwem nie spełniania wymagań bezpieczeństwa przez narożnik (nazwa) produkcji (firma) w (-), nałożenia 2 mandatów karnych za popełnione wykroczenia z art Kodeksu wykroczeń, skierowania 5 wystąpień do producentów mebli mieszkaniowych z wnioskami dotyczącymi zapewnienia konsumentom informacji pozwalających na pełne i bezpieczne użytkowanie mebli (instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji) oraz wprowadzania do obrotu towarów właściwie oznakowanych, w toku kontroli przeprowadzonej w (firmie) pouczono producenta mebli o obowiązku dołączania do mebli informacji umożliwiających konsumentowi prawidłowe, pełne i bezpieczne korzystanie z mebla, Podsumowanie i wnioski 1. W ramach realizowanego programu kontroli przeprowadzono m.in. jedną rekontrolę (sklep meblowy w (-), (firma) oraz jedną kontrolę u producenta wytypowanego na

11 11 podstawie informacji otrzymanej z innego Inspektoratu I.H., dotyczącej nie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa przez produkowane meble (nazwa) z (firma). Kontrole te wykazały, iż przedsiębiorcy prawidłowo reagują na sygnały dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wymagań bezpieczeństwa produktów oraz podejmują dobrowolne działania zarówno w zakresie poprawy oznakowania, jak i wprowadzania zmian konstrukcyjnych, celem zapewnienia konsumentom bezpiecznego użytkowania oferowanych do sprzedaży produktów. 2. Inspektorat podjął procedurę oceny ogólnego bezpieczeństwa produktów na etapie ich używania, co odnosiło się do 1 partii mebli narożnika (nazwa) produkcji (firma) w (-), znajdującego się w mieszkaniu konsumentki. W tym celu podjęto kontrolę w sklepie firmowym producenta i w ramach tej kontroli na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 cytowanej wyżej ustawy o Inspekcji Handlowej powołano biegłego, rzeczoznawcę który osobiście dokonał w mieszkaniu konsumentki oględzin mebla i wydał stosowną opinię. Ustalenia w tym zakresie, z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy, udokumentowane zostały w protokole kontroli realizowanej w ww. placówce handlowej. Materiały z kontroli wykorzystano w dalszym postępowaniu ze względu na stwierdzone znaczne prawdopodobieństwo, że badany produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. 3. Niewielki wzrost wskaźnika kwestionowanych partii mebli mieszkaniowych w zakresie oznakowania podczas aktualnie realizowanych kontroli (z 12% w 2008 r. do 13% w 2009 r.) może świadczyć o skuteczności poprzednich kontroli oraz o tym, iż przedsiębiorcy dbają o zapewnienie konsumentom dostępu do informacji niezbędnych dla prawidłowego i pełnego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z oferowanych przez siebie mebli. 4. Przeprowadzone kontrole wykazały, że w ofercie handlowej oraz na stanach magazynowych u producentów znajdowały się pojedyncze egzemplarze mebli, w tym tapicerowanych, a klient mógł zapoznać się z bogata ofertą tkanin obiciowych, bejc, lakierów i na podstawie katalogów wybrać mebel dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możliwe było także dopasowanie wymiarów mebla do zamówienia klienta. W przypadku mebli kuchennych (firma) w (-) cała produkcja opiera się na zamówieniach indywidualnych, powstających we współpracy z projektantem i dopasowanych do konkretnych wnętrz, a pojedynczy egzemplarze gotowych zestawów bądź mebli wolnostojących (krzesła, stoły, kredensy) można nabyć bezpośrednio w salonie. Czas realizacji zamówień był każdorazowo indywidualnie uzgadniany z klientami, z uwzględnieniem m.in. dostępności tkanin czy oklein.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-05-06 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-05-06 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola mebli dla dzieci i młodzieży - I kw.2010 r. 2/2010 Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci W IV kwartale 2009r. przeprowadzono kontrole 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów i mebli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r.

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach. Ogółem kontrolą objęto 89 partii wyrobów o wartości 4.449 zł, w tym: pasty do zębów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-09-16 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-09-16 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wózki dziecięce, kojce,chodziki - III kw.2005 77 Informacja z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.).

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Kontrole przeprowadzono w 7 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych 3 placówkach handlu detalicznego sklepie wielkopowierzchniowym

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i art. 12 w związku z art. 5 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sprzedaż internetowa sprzętu elektrycznego - I kw.2008 10/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji.

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Informacja z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w IV kwartale 2008r. przeprowadzał

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, BZP/PN/14/2012 na Dostawa i montaż mebli Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Krzesła segmentowe typu ISO Krzesła segmentowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków

Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków - 1 - Wewnętrzny katalog mebli. Akademia Rolnicza Kraków UWAGA: Wymiary, kolor tapicerki i okleiny mebli umieszczonych w niniejszym katalogu mogą być zmienione przez jednostki organizacyjne AR w zależności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdzając prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

2. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 3- szufladowy, zamykany zamkiem 2. 3. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 2-szufladowy 1

2. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 3- szufladowy, zamykany zamkiem 2. 3. Kontener biurowy kolor : dąb h 56 x 43 x 45 cm 2-szufladowy 1 Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych i kuchennych. Dostawa obejmuje transport wraz z montażem. Szczegółowy opis asortymentowy i

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli SPAR-MEBLE

Katalog mebli SPAR-MEBLE Katalog mebli SPAR-MEBLE orion str. 2 Torino str. 8 kleopatra str. 14 avanti str. 4 sandra str. 10 laris str. 16 amelia str. 6 parys str. 12 meble sosnowe str. 18 program BUKOWY wyb. 051 - orzech BUK NATURALNY

Bardziej szczegółowo

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Centrum Służby Rodzinie w Łodzi MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A Wykonanie mebli: konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Bielizna osobista, stołowa i domowa II kw.2006 118 Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa rowerów dla dzieci i akcesoriów oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Ponadto w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych

z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych I N F O R M A C J A z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów pończoszniczych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, w II kwartale ubiegłego roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto

Specyfikacja asortymentowo-cenowa. l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto DN/ZP/3800/36B/11 Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentowo-cenowa l.p Nazwa Opis przedmiotu ilość cena netto 1 Lada recepcyjna pokój 1/01 Zaprojektuj i wykonaj ladę recepcyjną z drzwiami wejściowymi zamykanymi

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE

ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE ZAŁĄCZNIK NR 4 TABELA CENY - PAKIET NR 2 MEBLE BIUROWE l.p. 1. 2. 3. 4. Nazwa produktu Ilość Opis wymagań stawianych przez zamawiającego (minimalne) Opis parametrów oferowanego sprzętu Producent Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

4. Sposób postępowania WIIH w przypadku wyrobów nie zgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego: małego sprzętu AGD, opraw oświetleniowych pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

1/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2016-05-19 10:40

1/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn. 2016-05-19 10:40 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-10-23 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-10-23 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Artykuly dla dzieci - III kw. 2006 r. 116 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz.

Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 5 Projekt wyposażenia biur dla Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Kościuszki 53, Bydgoszcz. 1. Wymagania ogólne: Wyposażenie pomieszczeń biurowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.Szafa biurowa- 3 szt Opis szafy: - dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV w

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

INFORMACJA z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1. Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1. Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. (Wraz z podaniem okresu gwarancji) Kredens o wymiarach szerokość 1100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona na rzecz Zamawiającego pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do wnętrz kościoła NMP,

Bardziej szczegółowo

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt Załącznik nr 2 Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia - meble i wyposażenie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka znajdującego się w pomieszczeniach budynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH.

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OODO.776.18.2014 Numer sprawy:... Załącznik Nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawy mebli Przedmiot główny: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39130000-2 - meble biurowe 39110000-6 - siedziska, krzesła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2

ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12. Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 Producent: Kraj pochodzenia. Oferowany model. Rok produkcji. Poz. 2 ZAŁĄCZNIK NR 4A dla części 12 Poz. 1 KOZETKA DO BADAŃ szt. 9 LP WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI OPIS 1. Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) PARAMETRY OFEROWANE podać 2. Długość całkowita: 1850 mm(+/- 50

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

Tes. Wysokiej jakości płyta laminowana. Tes / Enzo / Bora

Tes. Wysokiej jakości płyta laminowana. Tes / Enzo / Bora Tes Q Wysokiej jakości płyta laminowana Enzo Bora Tes / Enzo / Bora Q Wysokiej jakości płyta laminowana Ilość segmentów systemu: 9. Korpusy wykonane z wysokiej jakości płyty wiórowej laminowanej odpornej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zał. 7 do SIWZ. Zestawienie mebli. UWAGA!!! Wszystkie meble przedstawione na rysunkach/ zdjęciach należy traktować jako przykładowe.

Zał. 7 do SIWZ. Zestawienie mebli. UWAGA!!! Wszystkie meble przedstawione na rysunkach/ zdjęciach należy traktować jako przykładowe. Zał. 7 do SIWZ Zestawienie mebli UWAGA!!! Wszystkie meble przedstawione na rysunkach/ zdjęciach należy traktować jako przykładowe. Opis wykonania mebli biurowych:. Meble dostarczane do Zamawiającego muszą

Bardziej szczegółowo

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu.

W w/w ubiorach nie stwierdzono obecności wolnego lub uwalniającego się formaldehydu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-12-18 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-12-18 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wyroby konfekcyjne - III kw.2007 r. 29/2007 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERSKI OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI WYROBÓW ATEST Sp. z o.o.

INŻYNIERSKI OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI WYROBÓW ATEST Sp. z o.o. ŚWIADECTWO BADAŃ NR 802/11/M/03/2015 ZGODNOŚCI WYROBU Z WYMAGANIAMI NORM Na podstawie wyników z przeprowadzonych badań stwierdza się, że meble kuchenne produkowane przez firmę są zgodne z Meble Janas ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł

Formularz cenowy. Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER. Wartość netto zł Formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ PARTER 1. Powiatowe Stanowisko Kierowania zł 1. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 1 2. Tapczan jednoosobowy 1 1 3. Biurko komputerowe 120/70/75 z nadstawką z wysuwaną

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 02 stycznia 2014 r. KŻ.8361.88.2013.GM Ryszard Króliczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KROLSAN Ryszard Króliczak

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

System RIFLO. System GIT NOWOŚĆ NOWOŚĆ

System RIFLO. System GIT NOWOŚĆ NOWOŚĆ CENNIK WYROBÓW GOTOWYCH DOMEL Kępno Obowiązuje 16. 02. 2015 r. str. 1 NOWOŚĆ Element 2 - Regał 50 - witryna Element 3 - Regał 50 pełny Element 4 - Witryna niska Element 5 - Barek 100 Element 6 - Komoda

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klas 1 3 za IV kwartał 2012 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klas 1 3 za IV kwartał 2012 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klas 1 3 za IV kwartał 2012 r. Kontrole przeprowadzono w 9 podmiotach tj.: u importera 3 hurtowniach 2 sklepach internetowych 3 jednostkach

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy Cz. 1 ZAKUP MEBLI kosztorys ofertowy załącznik nr 1 MEBLE CZYTELNIA, POKÓJ DYREKTORA, IZBA REGIONALNA cena jedn. wartość lp. Nazwa opis jedn ilość (zł) całkowita (zł) 1 2 3 4 5 6 Regały szt 35 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Słownik:

Spis treści: Słownik: Regulamin sklepu internetowego Sklep riester.pl dostępny w domenie riester.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do Centralnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 POZIOM 4.50 S1- Stół systemowy o wymiarze 120cmx60cm, blat laminat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 1. Biurka... 3-5 2. Komody, nadstawki, komody RTV... 6-15 3. Kominy, stoliki... 16-19 4. Lustra... 19 5. Łóżka... 20-34 6.

SPIS TREŚCI strona 1. Biurka... 3-5 2. Komody, nadstawki, komody RTV... 6-15 3. Kominy, stoliki... 16-19 4. Lustra... 19 5. Łóżka... 20-34 6. SPIS TREŚCI strona 1. Biurka... 3-5 2. Komody, nadstawki, komody RTV... 6-15 3. Kominy, stoliki... 16-19 4. Lustra... 19 5. Łóżka... 20-34 6. Pojemniki... 35 7. Toaletki... 36 8. Półki, regały... 37-39

Bardziej szczegółowo

WĘGRÓW MEBLOMASTER ŁOCHÓW MIEDZNA SOKOŁÓW PODLASKI WARSZAWA SIEDLCE KAŁUSZYN

WĘGRÓW MEBLOMASTER ŁOCHÓW MIEDZNA SOKOŁÓW PODLASKI WARSZAWA SIEDLCE KAŁUSZYN ŁOCHÓW MIEDZNA WARSZAWA WĘGRÓW SOKOŁÓW PODLASKI SIEDLCE KAŁUSZYN MEBLOMASTER MEBLOMASTER - Producent Mebli ul. Zelce I 3a, 07-100 Węgrów, Poland; tel./fax: 0-25 792 35 29, 792 35 90 e-mail: meblomaster@meblomaster.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli biurowych wraz z ich montażem do siedziby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI WYKONANYCH Z PŁYT MEBLOWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI WYKONANYCH Z PŁYT MEBLOWYCH Wymagania ogólne: WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE MEBLI WYKONANYCH Z PŁYT MEBLOWYCH 1. Dostarczone wyposażenie musi być wykonane według poniższego opisu technicznego i według specyfikacji asortymentowej.

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka,

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka, 1 z 5 2008-11-26 23:30 Nowa Wieś Ełcka: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Numer ogłoszenia: 251126-2008; data zamieszczenia: 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w III kwartale 2008 r. na terenie województwa wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

nr mebla opis ilość S.O.K.-SALA OBSŁUGI KLIENTA/HOL GŁÓWNY stanowisko obsługi klienta- blat/biurko z kontenerem stacjonarnym

nr mebla opis ilość S.O.K.-SALA OBSŁUGI KLIENTA/HOL GŁÓWNY stanowisko obsługi klienta- blat/biurko z kontenerem stacjonarnym Załącznik nr 1 2801-LO-1.260.1.2016 Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia do nowego budynku Urzędu Skarbowego w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 35A Zestawienie wyposażenia nr mebla opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DZP-2621-1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-1/2016 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992)

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992) 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134973-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, Osoba do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii. Krzyw. Mokr. sku. Kolor. Kolor. il.

Szczegółowa wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku i jej filii. Krzyw. Mokr. sku. Kolor. Kolor. il. Szczegół wycena mebli biurowych i krzeseł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w i jej filii Załącznik nr 5 Lp. Nazwa tru Biblioteka w 1. Krzesło ISO Tapicerka podstaw CU-7 (szary melanż) i CU-2 (zielny melanż

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania pasz dla zwierząt domowych

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania pasz dla zwierząt domowych I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania pasz dla zwierząt domowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w II kw. 2008r. przeprowadził na terenie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11 ) 4679 (21) Nume r zgłoszenia: 2023 (51) Klasyfikacja : 06-05 (22) Data zgłoszenia: 06.11.200 2 (54) Zesta w mebli (30) Pierwszeństwo : 07.05.2002 (PL)

Bardziej szczegółowo