INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży."

Transkrypt

1 INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził w I kwartale 2009 r. na terenie województwa wielkopolskiego 16 kontroli, którymi objęto: 5 producentów oraz 6 sklepów firmowych producentów 5 placówek detalicznych Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Ponadto w toku kontroli sprawdzono prawidłowość wprowadzania do obrotu tych wyrobów oraz legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. Zbadano łącznie 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł, w tym: 22 partie o wartości ,00 zł u producentów, 30 partii o wartości ,00 zł w sklepach firmowych producentów, 25 partii o wartości ,00 zł w placówkach detalicznych, 1 partię o wartości 4.236,00 zł znajdującą się w mieszkaniu konsumenta. Spośród ocenionych mebli mieszkaniowych 76 partii (ponad 97% zbadanych partii) stanowiły wyroby produkcji krajowej, natomiast 2 partie wyprodukowano we Włoszech. Zakwestionowano ogółem 23 partie (ponad 29% zbadanych partii), w tym ze względu na: prawdopodobieństwo nie spełniania wymagań ogólnego bezpieczeństwa określonych w przepisach ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz ze zm.) 1 partię mebli o wartości 4.236,00 zł, będących w posiadaniu konsumenta, oznakowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 cytowanej wyżej ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. brak informacji zapewniających

2 2 bezpieczne użytkowanie takich jak instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji, informacje o podstawowych wymiarach użytkowych i zakresie funkcji ogółem 10 partii, nieprawidłowe oznakowanie w świetle art. 20 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.) ogółem 7 partii, nieprawidłowo sporządzone karty gwarancyjne ogółem 9 partii. Przy planowaniu kontroli w placówkach (firma) w (-) oraz salonu meblowego (firma) w (-) wzięto pod uwagę informacje o możliwości występowania zagrożeń dla zdrowia i życia w trakcie użytkowania mebli produkowanych przez ww. przedsiębiorstwa, a mianowicie: w przypadku placówki handlowej (firma) w (-) wykorzystano informację przekazaną przez inny Wojewódzki Inspektorat I. H. odnośnie stosowania w fotelach (nazwa) oraz (nazwa) nieodpowiednich śrub (konfirmatów) w połączeniach metal drewno oraz składania się foteli przy nacisku na skrajne poduchy. W toku kontroli dokonano oceny organoleptycznej i stwierdzono, iż producent zmienił konstrukcję przedmiotowych mebli poprzez zamontowanie dodatkowych nóżek zapewniających pewne i stabilne podparcie poduch oraz zastosował odpowiednie (właściwe) śruby. Nie wniesiono zastrzeżeń i nie kwestionowano bezpieczeństwa foteli (nazwa) oraz (nazwa). Podczas kontroli w (firmie) w (-) badaniem objęto m.in. wersalkę (nazwa), której stabilność była kwestionowana przez konsumentkę. W toku kontroli nie stwierdzono cech mogących powodować jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników, w tym braku stabilności. Podstawą kontroli w salonie meblowym (firma) w (-) należącym do (firmy) była informacja konsumentki zawarta we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, że narożnik (nazwa) zakupiony w kontrolowanej placówce może stwarzać zagrożenie dla dziecka, albowiem stelaż zawieszony jest zbyt nisko, co grozi uwięźnięciem dłoni. W związku z informacją pochodzącą z innego Inspektoratu I.H. iż w wyniku oceny organoleptycznej narożnika (nazwa) znajdującego się w salonie meblowym (firma) w (-) w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwzględnieniem cech kwestionowanych przez konsumentkę stwierdzono, iż mebel ten w zwykłych, lub dających się przewidzieć warunkach nie stwarzał zagrożenia dla konsumentów, badaniem

3 3 objęto egzemplarz narożnika (nazwa) o wartości 4.236,00 zł, znajdujący się w mieszkaniu konsumentki. Inspektorat I.H. w Poznaniu stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 ze zm.) w toku postępowania kontrolnego zasięgnął opinii biegłego-rzeczoznawcy ds. jakości produkcji i usług w zakresie meblarsko drzewnym p. L.S., który dokonał oględzin produktu i wydał opinię techniczną uzupełnioną o informacje i uwagi dodatkowe. Biegły - Rzeczoznawca w swojej opinii szczegółowo określił i opisał powodowane przez ten produkt zagrożenia (m.in. odległość pomiędzy poruszającymi się częściami ruchomymi stelaża, która w miejscu łatwo dostępnym mieści się w przedziale niedozwolonym; odległość dostępnego od strony bocznej zawiesia sprężynowego od posadzki 8mm w stanie złożonym i 5mm w stanie rozłożonym; poducha oparcia po rozłożeniu styka się całą płaszczyzną z podłogą) oraz w wskazał zagrożenia dotyczące w szczególności dzieci (możliwość uwięźnięcia palca lub dłoni, zwłaszcza dłoni dziecka), występujące w trakcie użytkowania mebla w stanie złożonym i rozłożonym. W związku ze stwierdzeniem znacznego prawdopodobieństwa, iż narożnik (nazwa) nie spełnia wymagań bezpieczeństwa przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka, z których wynika, że istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała, w szczególności dla grupy osób narażonych, jakimi są dzieci, w związku z czym akta sprawy przekazano wg. dalszej właściwości i kompetencji. Ustalenia w zakresie poszczególnych zagadnień przedstawiają się następująco: 1. Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych badania organoleptyczne. Oceny bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących nieobligatoryjnych Polskich Normach:

4 4 PN-F :1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W powyższym zakresie ocenie poddano 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł z następujących grup asortymentowych: stoły 5 partii biurka 4 partie ławy 2 partie segmenty, regały 7 partii kanapy, wersalki, sofy, narożniki 18 partii krzesła 6 partii fotele 9 partii szafy, szafki 5 partii komody, witryny 17 partii pufy 3 partie stoliki RTV 2 partie W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo 1 partii mebli o wartości 4.236,00 zł i liczności 1 szt. Powyższe dotyczyło narożnika (nazwa) wyprodukowanego przez (firmę) w (-) Oceny powyższego meble dokonano przy udziale biegłego rzeczoznawcy, co szczegółowo opisano na str. 3 niniejszej informacji. Pozostałe 77 partii mebli poddanych badaniom spełniało wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.). Ocenione meble nie stwarzały zagrożenia przy prawidłowym zgodnym z instrukcjami sposobem użytkowania, w zakresie niżej badanych cech:

5 5 elementy mebli, z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziorów, rur otwartych na końcu, szczelin i nie powodowały urazów przy dotknięciu, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobre spasowanie śrub i nitów łączących poszczególne elementy mebli zapewniały ich stabilność, podnoszenie i opuszczanie poduch kanap, wersalek i sof odbywało się w sposób bezpieczny, przy użyciu siły przez normalnego użytkownika, a w założonych programem użytkowania miejscach zatrzymywały się one w sposób stabilny, mechanizmy wózkowe w rozkładanych meblach do spania działały sprawnie, elementy wysuwane posiadały ograniczniki zabezpieczające przed całkowitym wysunięciem, składanie i rozkładanie kanap i wersalek, w których zastosowano automatyczne mechanizmy sprężynowe odbywało się sprawnie, przy użyciu siły zwykłego użytkownika, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziorów, w mechanizmach do podnoszenia nie stwierdzono żadnych punktów tnących i szczypiących niezabezpieczonych przed niezamierzonym dostępem, w przypadku mebli wielofunkcyjnych (rozkładane sofy, kanapy) w pozycji rozłożonej do leżenia nie stwierdzono dostępnych szczelin i otworów grożących uwięźnięciem stopy lub dłoni, wnętrza skrzyń i pojemników na pościel miały gładkie powierzchnie oraz krawędzie, które zaokrąglono bądź pokryto tapicerką lub okleiną, konstrukcja rozkładanych mebli do spania zapewniała ich stateczność, również przy nierównomiernym obciążeniu w stanie rozłożonym (także w kanapach typu (nazwa), krzesła i fotele były stabilne i nie traciły równowagi przy naturalnym przemieszczaniu ciała użytkownika podczas siedzenia lub oparcia na podłokietniku przy wstawaniu, szuflady oraz montowane w biurkach podstawki pod klawiaturę komputerową posiadały ograniczniki zabezpieczające przed wypadnięciem, ich wsuwanie i wysuwanie odbywało się płynnie, w sposób bezpieczny i pewny, drzwiczki szaf, szafek, witryn, segmentów i komód posiadały zabezpieczenie przed maksymalnym wychyleniem, zastosowane w witrynach i stoliku RTV powierzchnie szklane miały gładkie powierzchnie i zeszlifowane krawędzie,

6 6 uchwyty szuflad i szaf wykonane z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu były dobrze przymocowane, miały gładkie powierzchnie i ergonomiczne kształty, nie powodowały urazów przy dotknięciu, wnętrza szaf, szafek, witryn i szuflad miały gładkie powierzchnie, były pozbawione zadziorów, ostrych krawędzi i wystających elementów (nitów, śrub) grożących urazem, do drzwi o poziomej osi obrotu, pozostających po zamknięciu w płaszczyźnie pionowej (klapa barku) zastosowano rozwiązania zabezpieczające drzwi przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie użytkowania, części blatów stołów rozkładanych posiadały zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypadaniem podczas ich rozkładania Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych. Zgodność oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów zbadano w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono dla 10 partii (13% zbadanych partii). Meble kwestionowano ze względu na: brak informacji umożliwiających konsumentom prawidłowe i pełne korzystanie z wyrobu (podstawowych wymiarów użytkowych i zakresu funkcji) 2 partii produkcji (firmy), w tym: stół, partia 1 szt. kanapa (nazwa), partia 1 szt. Powyższe partie kwestionowano podczas kontroli u producenta, który podjął dobrowolne działania i uzupełnił brakujące elementy oznakowania w toku kontroli. brak instrukcji montażu elementów wiszących (szafek) oraz instrukcji użytkowania i konserwacji 2 partie segmentów kuchennych produkcji (firma), z (-) w tym: zestaw kuchenny (nazwa), 2 partie 2 zestawy

7 7 Powyższe kwestionowano w placówce detalicznej należącej do producenta. Producent w ramach dobrowolnych działań sporządził wymagane instrukcje i dołączył je do produkowanych przez siebie mebli. brak instrukcji użytkowania i konserwacji 6 partii o w tym: stół kuchenny, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-), stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 6 szt., produkcji (firma) z (-), komoda (nazwa), partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), witryna (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-). Powyższe kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: placówce handlowej w (-), należącej do przedsiębiorcy (firma) 2 partie stół kuchenny oraz krzesło (nazwa), sklepie meblowym w (-) właściciel (firma) 4 partie: stół rozkładany pokojowy, krzesło (nazwa), komoda (nazwa), witryna (nazwa). Przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania i w porozumieniu z producentami usunęli nieprawidłowości dotyczące oznakowania, oferowanych do sprzedaży mebli istotnymi informacjami. Do producentów mebli nie posiadających wymaganych oznaczeń przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o kierowanie do obrotu wyrobów prawidłowo oznakowanych. Pozostałe 67 partii (87% badanych partii) mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł oznakowano prawidłowo. Do produktów dołączono informacje w formie kart informacyjnych wyrobu, etykiet firmowych oraz ulotek, w których podano wymiary użytkowe, określenie funkcji, sposób obsługi i konserwacji oraz informacje niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję montażu w przypadku mebli demontowanych. 2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli Prawidłowość oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

8 8 art. 20 art. 20 ustawy z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.), art. 7 i 7a ustawy z dn r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). Prawidłowość oznakowania mebli sprawdzono w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Zakwestionowano 7 partii o wartości 4.530,00 zł. (9% zbadanych partii) ze względu na brak następujących elementów w oznakowaniu mebli: brak nazwy wyrobu oraz brak nazwy i adresu producenta 2 partie produkcji (firma) z (-), w tym: stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt.; krzesło (nazwa), partia 6 szt. ; brak pełnej nazwy i adresu producenta 5 partii produkcji (firma) z (-) w tym: biurka (nazwy), 2 partie razem 3 szt.; szafka (nazwa), partia 1 szt.; szafa garderobiana (nazwa), partia 1 szt.; kontener (nazwa), partia 2 szt.; Powyższe partie kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: sklepie meblowym w (-), należącym do (firma) 2 partie; salonie meblowym (firma) w (-), należącym do (firma) 5 partii; Kontrolowani przedsiębiorcy uzupełnili w toku kontroli brakujące elementy oznakowania. Spośród sprawdzonych 77 partii mebli mieszkaniowych do 27 partii producenci dołączyli karty gwarancyjne. Analiza zapisów zawartych w kartach gwarancyjnych wykazała nieprawidłowości w odniesieniu do 9 partii mebli i odnosiły się do: braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz brak wymaganego przepisami art. 13 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zapisu, że: gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego

9 9 wynikających z niezgodności towaru z umową w odniesieniu do 5 partii mebli produkcji (firma), z (-), tj.: fotele (nazwy), 3 partie, razem 16 szt., wersalki (nazwy), 2 partie, razem 16 szt., Producent uzupełnił brakujące zapisy w kartach gwarancyjnych w toku kontroli. braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz zamieszczenia w kartach gwarancyjnych postanowień, które mogą naruszać interesy konsumentów. Powyższe postanowienia brzmiały: w wypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji lub uniemożliwienia wykonania obowiązków gwarancyjnych Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez gwaranta w związku z przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych zapis ten obciąża konsumenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji; przyjęcie dokumentu gwarancyjnego, a następnie zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową równoczesne będzie z wyrażeniem zgody na postępowanie zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu gwarancyjnego zapis ten wyłącza prawo konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku przyjęcia dokumentu gwarancyjnego i odnosiły się do 4 partii mebli : (1 partia stołów, 1 partia krzeseł, 1 partia kanap i 1 partia segmentów) wyprodukowanych przez (firma) z (-). Producent w toku kontroli zobowiązał się usunąć z kart gwarancyjnych niedozwolone zapisy oraz uzupełnić karty gwarancyjne o informacje dotyczące zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej. Do treści pozostałych kart gwarancyjnych uwag nie wniesiono Przestrzeganie przepisów ustawy z dn r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.). Przestrzeganie cyt. wyżej przepisów dotyczących cen sprawdzono w 11 placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną.

10 10 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie Legalność prowadzonej działalności gospodarczej. a) zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego. Spośród 16 objętych kontrolą przedsiębiorców 11 działało w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast 5 w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. b) zgodność faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Prowadzona przez kontrolowanych przedsiębiorców działalność była zgodna z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Wykorzystanie ustaleń kontroli : Ustalenia kontroli dały podstawę do : Przesłania akt 1 sprawy w związku z prawdopodobieństwem nie spełniania wymagań bezpieczeństwa przez narożnik (nazwa) produkcji (firma) w (-), nałożenia 2 mandatów karnych za popełnione wykroczenia z art Kodeksu wykroczeń, skierowania 5 wystąpień do producentów mebli mieszkaniowych z wnioskami dotyczącymi zapewnienia konsumentom informacji pozwalających na pełne i bezpieczne użytkowanie mebli (instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji) oraz wprowadzania do obrotu towarów właściwie oznakowanych, w toku kontroli przeprowadzonej w (firmie) pouczono producenta mebli o obowiązku dołączania do mebli informacji umożliwiających konsumentowi prawidłowe, pełne i bezpieczne korzystanie z mebla, Podsumowanie i wnioski 1. W ramach realizowanego programu kontroli przeprowadzono m.in. jedną rekontrolę (sklep meblowy w (-), (firma) oraz jedną kontrolę u producenta wytypowanego na

11 11 podstawie informacji otrzymanej z innego Inspektoratu I.H., dotyczącej nie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa przez produkowane meble (nazwa) z (firma). Kontrole te wykazały, iż przedsiębiorcy prawidłowo reagują na sygnały dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wymagań bezpieczeństwa produktów oraz podejmują dobrowolne działania zarówno w zakresie poprawy oznakowania, jak i wprowadzania zmian konstrukcyjnych, celem zapewnienia konsumentom bezpiecznego użytkowania oferowanych do sprzedaży produktów. 2. Inspektorat podjął procedurę oceny ogólnego bezpieczeństwa produktów na etapie ich używania, co odnosiło się do 1 partii mebli narożnika (nazwa) produkcji (firma) w (-), znajdującego się w mieszkaniu konsumentki. W tym celu podjęto kontrolę w sklepie firmowym producenta i w ramach tej kontroli na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 cytowanej wyżej ustawy o Inspekcji Handlowej powołano biegłego, rzeczoznawcę który osobiście dokonał w mieszkaniu konsumentki oględzin mebla i wydał stosowną opinię. Ustalenia w tym zakresie, z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy, udokumentowane zostały w protokole kontroli realizowanej w ww. placówce handlowej. Materiały z kontroli wykorzystano w dalszym postępowaniu ze względu na stwierdzone znaczne prawdopodobieństwo, że badany produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. 3. Niewielki wzrost wskaźnika kwestionowanych partii mebli mieszkaniowych w zakresie oznakowania podczas aktualnie realizowanych kontroli (z 12% w 2008 r. do 13% w 2009 r.) może świadczyć o skuteczności poprzednich kontroli oraz o tym, iż przedsiębiorcy dbają o zapewnienie konsumentom dostępu do informacji niezbędnych dla prawidłowego i pełnego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z oferowanych przez siebie mebli. 4. Przeprowadzone kontrole wykazały, że w ofercie handlowej oraz na stanach magazynowych u producentów znajdowały się pojedyncze egzemplarze mebli, w tym tapicerowanych, a klient mógł zapoznać się z bogata ofertą tkanin obiciowych, bejc, lakierów i na podstawie katalogów wybrać mebel dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możliwe było także dopasowanie wymiarów mebla do zamówienia klienta. W przypadku mebli kuchennych (firma) w (-) cała produkcja opiera się na zamówieniach indywidualnych, powstających we współpracy z projektantem i dopasowanych do konkretnych wnętrz, a pojedynczy egzemplarze gotowych zestawów bądź mebli wolnostojących (krzesła, stoły, kredensy) można nabyć bezpośrednio w salonie. Czas realizacji zamówień był każdorazowo indywidualnie uzgadniany z klientami, z uwzględnieniem m.in. dostępności tkanin czy oklein.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie WYRÓB NIEZGODNY W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWA ORAZ NORMY ISO 9001:2000 Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-66(15)/14/AnŁ Warszawa, 13 listopada 2014 r. DECYZJA DIH-1/80/2014 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo