INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży."

Transkrypt

1 INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził w I kwartale 2009 r. na terenie województwa wielkopolskiego 16 kontroli, którymi objęto: 5 producentów oraz 6 sklepów firmowych producentów 5 placówek detalicznych Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Ponadto w toku kontroli sprawdzono prawidłowość wprowadzania do obrotu tych wyrobów oraz legalność i rzetelność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców. Zbadano łącznie 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł, w tym: 22 partie o wartości ,00 zł u producentów, 30 partii o wartości ,00 zł w sklepach firmowych producentów, 25 partii o wartości ,00 zł w placówkach detalicznych, 1 partię o wartości 4.236,00 zł znajdującą się w mieszkaniu konsumenta. Spośród ocenionych mebli mieszkaniowych 76 partii (ponad 97% zbadanych partii) stanowiły wyroby produkcji krajowej, natomiast 2 partie wyprodukowano we Włoszech. Zakwestionowano ogółem 23 partie (ponad 29% zbadanych partii), w tym ze względu na: prawdopodobieństwo nie spełniania wymagań ogólnego bezpieczeństwa określonych w przepisach ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz ze zm.) 1 partię mebli o wartości 4.236,00 zł, będących w posiadaniu konsumenta, oznakowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 cytowanej wyżej ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. brak informacji zapewniających

2 2 bezpieczne użytkowanie takich jak instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji, informacje o podstawowych wymiarach użytkowych i zakresie funkcji ogółem 10 partii, nieprawidłowe oznakowanie w świetle art. 20 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.) ogółem 7 partii, nieprawidłowo sporządzone karty gwarancyjne ogółem 9 partii. Przy planowaniu kontroli w placówkach (firma) w (-) oraz salonu meblowego (firma) w (-) wzięto pod uwagę informacje o możliwości występowania zagrożeń dla zdrowia i życia w trakcie użytkowania mebli produkowanych przez ww. przedsiębiorstwa, a mianowicie: w przypadku placówki handlowej (firma) w (-) wykorzystano informację przekazaną przez inny Wojewódzki Inspektorat I. H. odnośnie stosowania w fotelach (nazwa) oraz (nazwa) nieodpowiednich śrub (konfirmatów) w połączeniach metal drewno oraz składania się foteli przy nacisku na skrajne poduchy. W toku kontroli dokonano oceny organoleptycznej i stwierdzono, iż producent zmienił konstrukcję przedmiotowych mebli poprzez zamontowanie dodatkowych nóżek zapewniających pewne i stabilne podparcie poduch oraz zastosował odpowiednie (właściwe) śruby. Nie wniesiono zastrzeżeń i nie kwestionowano bezpieczeństwa foteli (nazwa) oraz (nazwa). Podczas kontroli w (firmie) w (-) badaniem objęto m.in. wersalkę (nazwa), której stabilność była kwestionowana przez konsumentkę. W toku kontroli nie stwierdzono cech mogących powodować jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników, w tym braku stabilności. Podstawą kontroli w salonie meblowym (firma) w (-) należącym do (firmy) była informacja konsumentki zawarta we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, że narożnik (nazwa) zakupiony w kontrolowanej placówce może stwarzać zagrożenie dla dziecka, albowiem stelaż zawieszony jest zbyt nisko, co grozi uwięźnięciem dłoni. W związku z informacją pochodzącą z innego Inspektoratu I.H. iż w wyniku oceny organoleptycznej narożnika (nazwa) znajdującego się w salonie meblowym (firma) w (-) w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwzględnieniem cech kwestionowanych przez konsumentkę stwierdzono, iż mebel ten w zwykłych, lub dających się przewidzieć warunkach nie stwarzał zagrożenia dla konsumentów, badaniem

3 3 objęto egzemplarz narożnika (nazwa) o wartości 4.236,00 zł, znajdujący się w mieszkaniu konsumentki. Inspektorat I.H. w Poznaniu stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 ze zm.) w toku postępowania kontrolnego zasięgnął opinii biegłego-rzeczoznawcy ds. jakości produkcji i usług w zakresie meblarsko drzewnym p. L.S., który dokonał oględzin produktu i wydał opinię techniczną uzupełnioną o informacje i uwagi dodatkowe. Biegły - Rzeczoznawca w swojej opinii szczegółowo określił i opisał powodowane przez ten produkt zagrożenia (m.in. odległość pomiędzy poruszającymi się częściami ruchomymi stelaża, która w miejscu łatwo dostępnym mieści się w przedziale niedozwolonym; odległość dostępnego od strony bocznej zawiesia sprężynowego od posadzki 8mm w stanie złożonym i 5mm w stanie rozłożonym; poducha oparcia po rozłożeniu styka się całą płaszczyzną z podłogą) oraz w wskazał zagrożenia dotyczące w szczególności dzieci (możliwość uwięźnięcia palca lub dłoni, zwłaszcza dłoni dziecka), występujące w trakcie użytkowania mebla w stanie złożonym i rozłożonym. W związku ze stwierdzeniem znacznego prawdopodobieństwa, iż narożnik (nazwa) nie spełnia wymagań bezpieczeństwa przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka, z których wynika, że istnieje poważne ryzyko uszkodzenia ciała, w szczególności dla grupy osób narażonych, jakimi są dzieci, w związku z czym akta sprawy przekazano wg. dalszej właściwości i kompetencji. Ustalenia w zakresie poszczególnych zagadnień przedstawiają się następująco: 1. Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych badania organoleptyczne. Oceny bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.) z uwzględnieniem wymagań zawartych w następujących nieobligatoryjnych Polskich Normach:

4 4 PN-F :1994 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Wymagania Bezpieczeństwa. PN-EN :2000 Meble. Łóżka chowane. Wymagania bezpieczeństwa i badanie. Metody badania. PN-EN 14749:2007 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań. PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W powyższym zakresie ocenie poddano 78 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł z następujących grup asortymentowych: stoły 5 partii biurka 4 partie ławy 2 partie segmenty, regały 7 partii kanapy, wersalki, sofy, narożniki 18 partii krzesła 6 partii fotele 9 partii szafy, szafki 5 partii komody, witryny 17 partii pufy 3 partie stoliki RTV 2 partie W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo 1 partii mebli o wartości 4.236,00 zł i liczności 1 szt. Powyższe dotyczyło narożnika (nazwa) wyprodukowanego przez (firmę) w (-) Oceny powyższego meble dokonano przy udziale biegłego rzeczoznawcy, co szczegółowo opisano na str. 3 niniejszej informacji. Pozostałe 77 partii mebli poddanych badaniom spełniało wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz ze zm.). Ocenione meble nie stwarzały zagrożenia przy prawidłowym zgodnym z instrukcjami sposobem użytkowania, w zakresie niżej badanych cech:

5 5 elementy mebli, z którymi użytkownik może stykać się podczas normalnego użytkowania pozbawione były ostrych krawędzi, zadziorów, rur otwartych na końcu, szczelin i nie powodowały urazów przy dotknięciu, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz dobre spasowanie śrub i nitów łączących poszczególne elementy mebli zapewniały ich stabilność, podnoszenie i opuszczanie poduch kanap, wersalek i sof odbywało się w sposób bezpieczny, przy użyciu siły przez normalnego użytkownika, a w założonych programem użytkowania miejscach zatrzymywały się one w sposób stabilny, mechanizmy wózkowe w rozkładanych meblach do spania działały sprawnie, elementy wysuwane posiadały ograniczniki zabezpieczające przed całkowitym wysunięciem, składanie i rozkładanie kanap i wersalek, w których zastosowano automatyczne mechanizmy sprężynowe odbywało się sprawnie, przy użyciu siły zwykłego użytkownika, mechanizmy zamocowano trwale do konstrukcji, nie stwierdzono wystających śrub czy zadziorów, w mechanizmach do podnoszenia nie stwierdzono żadnych punktów tnących i szczypiących niezabezpieczonych przed niezamierzonym dostępem, w przypadku mebli wielofunkcyjnych (rozkładane sofy, kanapy) w pozycji rozłożonej do leżenia nie stwierdzono dostępnych szczelin i otworów grożących uwięźnięciem stopy lub dłoni, wnętrza skrzyń i pojemników na pościel miały gładkie powierzchnie oraz krawędzie, które zaokrąglono bądź pokryto tapicerką lub okleiną, konstrukcja rozkładanych mebli do spania zapewniała ich stateczność, również przy nierównomiernym obciążeniu w stanie rozłożonym (także w kanapach typu (nazwa), krzesła i fotele były stabilne i nie traciły równowagi przy naturalnym przemieszczaniu ciała użytkownika podczas siedzenia lub oparcia na podłokietniku przy wstawaniu, szuflady oraz montowane w biurkach podstawki pod klawiaturę komputerową posiadały ograniczniki zabezpieczające przed wypadnięciem, ich wsuwanie i wysuwanie odbywało się płynnie, w sposób bezpieczny i pewny, drzwiczki szaf, szafek, witryn, segmentów i komód posiadały zabezpieczenie przed maksymalnym wychyleniem, zastosowane w witrynach i stoliku RTV powierzchnie szklane miały gładkie powierzchnie i zeszlifowane krawędzie,

6 6 uchwyty szuflad i szaf wykonane z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu były dobrze przymocowane, miały gładkie powierzchnie i ergonomiczne kształty, nie powodowały urazów przy dotknięciu, wnętrza szaf, szafek, witryn i szuflad miały gładkie powierzchnie, były pozbawione zadziorów, ostrych krawędzi i wystających elementów (nitów, śrub) grożących urazem, do drzwi o poziomej osi obrotu, pozostających po zamknięciu w płaszczyźnie pionowej (klapa barku) zastosowano rozwiązania zabezpieczające drzwi przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie użytkowania, części blatów stołów rozkładanych posiadały zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypadaniem podczas ich rozkładania Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych. Zgodność oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy z dn r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów zbadano w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono dla 10 partii (13% zbadanych partii). Meble kwestionowano ze względu na: brak informacji umożliwiających konsumentom prawidłowe i pełne korzystanie z wyrobu (podstawowych wymiarów użytkowych i zakresu funkcji) 2 partii produkcji (firmy), w tym: stół, partia 1 szt. kanapa (nazwa), partia 1 szt. Powyższe partie kwestionowano podczas kontroli u producenta, który podjął dobrowolne działania i uzupełnił brakujące elementy oznakowania w toku kontroli. brak instrukcji montażu elementów wiszących (szafek) oraz instrukcji użytkowania i konserwacji 2 partie segmentów kuchennych produkcji (firma), z (-) w tym: zestaw kuchenny (nazwa), 2 partie 2 zestawy

7 7 Powyższe kwestionowano w placówce detalicznej należącej do producenta. Producent w ramach dobrowolnych działań sporządził wymagane instrukcje i dołączył je do produkowanych przez siebie mebli. brak instrukcji użytkowania i konserwacji 6 partii o w tym: stół kuchenny, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-), stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), krzesło (nazwa), partia 6 szt., produkcji (firma) z (-), komoda (nazwa), partia 1 szt., produkcji (firma) z (-), witryna (nazwa), partia 3 szt., produkcji (firma) z (-). Powyższe kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: placówce handlowej w (-), należącej do przedsiębiorcy (firma) 2 partie stół kuchenny oraz krzesło (nazwa), sklepie meblowym w (-) właściciel (firma) 4 partie: stół rozkładany pokojowy, krzesło (nazwa), komoda (nazwa), witryna (nazwa). Przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania i w porozumieniu z producentami usunęli nieprawidłowości dotyczące oznakowania, oferowanych do sprzedaży mebli istotnymi informacjami. Do producentów mebli nie posiadających wymaganych oznaczeń przesłano wystąpienia pokontrolne z wnioskami o kierowanie do obrotu wyrobów prawidłowo oznakowanych. Pozostałe 67 partii (87% badanych partii) mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł oznakowano prawidłowo. Do produktów dołączono informacje w formie kart informacyjnych wyrobu, etykiet firmowych oraz ulotek, w których podano wymiary użytkowe, określenie funkcji, sposób obsługi i konserwacji oraz informacje niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję montażu w przypadku mebli demontowanych. 2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli Prawidłowość oznakowania mebli mieszkaniowych z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących oznakowania produktów, tj.:

8 8 art. 20 art. 20 ustawy z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz ze zm.), art. 7 i 7a ustawy z dn r. o języku polskim (Dz. U. nr 90, poz. 999 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz ze zm.). Prawidłowość oznakowania mebli sprawdzono w odniesieniu do 77 partii mebli mieszkaniowych o wartości ,00 zł. Zakwestionowano 7 partii o wartości 4.530,00 zł. (9% zbadanych partii) ze względu na brak następujących elementów w oznakowaniu mebli: brak nazwy wyrobu oraz brak nazwy i adresu producenta 2 partie produkcji (firma) z (-), w tym: stół rozkładany pokojowy, partia 1 szt.; krzesło (nazwa), partia 6 szt. ; brak pełnej nazwy i adresu producenta 5 partii produkcji (firma) z (-) w tym: biurka (nazwy), 2 partie razem 3 szt.; szafka (nazwa), partia 1 szt.; szafa garderobiana (nazwa), partia 1 szt.; kontener (nazwa), partia 2 szt.; Powyższe partie kwestionowano w 2 placówkach detalicznych, a mianowicie w: sklepie meblowym w (-), należącym do (firma) 2 partie; salonie meblowym (firma) w (-), należącym do (firma) 5 partii; Kontrolowani przedsiębiorcy uzupełnili w toku kontroli brakujące elementy oznakowania. Spośród sprawdzonych 77 partii mebli mieszkaniowych do 27 partii producenci dołączyli karty gwarancyjne. Analiza zapisów zawartych w kartach gwarancyjnych wykazała nieprawidłowości w odniesieniu do 9 partii mebli i odnosiły się do: braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz brak wymaganego przepisami art. 13 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego zapisu, że: gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego

9 9 wynikających z niezgodności towaru z umową w odniesieniu do 5 partii mebli produkcji (firma), z (-), tj.: fotele (nazwy), 3 partie, razem 16 szt., wersalki (nazwy), 2 partie, razem 16 szt., Producent uzupełnił brakujące zapisy w kartach gwarancyjnych w toku kontroli. braku informacji o terytorialnym zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz zamieszczenia w kartach gwarancyjnych postanowień, które mogą naruszać interesy konsumentów. Powyższe postanowienia brzmiały: w wypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji lub uniemożliwienia wykonania obowiązków gwarancyjnych Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez gwaranta w związku z przystąpieniem do wykonania obowiązków gwarancyjnych zapis ten obciąża konsumenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji; przyjęcie dokumentu gwarancyjnego, a następnie zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową równoczesne będzie z wyrażeniem zgody na postępowanie zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu gwarancyjnego zapis ten wyłącza prawo konsumenta do skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową w przypadku przyjęcia dokumentu gwarancyjnego i odnosiły się do 4 partii mebli : (1 partia stołów, 1 partia krzeseł, 1 partia kanap i 1 partia segmentów) wyprodukowanych przez (firma) z (-). Producent w toku kontroli zobowiązał się usunąć z kart gwarancyjnych niedozwolone zapisy oraz uzupełnić karty gwarancyjne o informacje dotyczące zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej. Do treści pozostałych kart gwarancyjnych uwag nie wniesiono Przestrzeganie przepisów ustawy z dn r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dn r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.). Przestrzeganie cyt. wyżej przepisów dotyczących cen sprawdzono w 11 placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną.

10 10 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie Legalność prowadzonej działalności gospodarczej. a) zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego. Spośród 16 objętych kontrolą przedsiębiorców 11 działało w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast 5 w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. b) zgodność faktycznie wykonywanej działalności z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Prowadzona przez kontrolowanych przedsiębiorców działalność była zgodna z zakresem zgłoszonym do ewidencji. Wykorzystanie ustaleń kontroli : Ustalenia kontroli dały podstawę do : Przesłania akt 1 sprawy w związku z prawdopodobieństwem nie spełniania wymagań bezpieczeństwa przez narożnik (nazwa) produkcji (firma) w (-), nałożenia 2 mandatów karnych za popełnione wykroczenia z art Kodeksu wykroczeń, skierowania 5 wystąpień do producentów mebli mieszkaniowych z wnioskami dotyczącymi zapewnienia konsumentom informacji pozwalających na pełne i bezpieczne użytkowanie mebli (instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji) oraz wprowadzania do obrotu towarów właściwie oznakowanych, w toku kontroli przeprowadzonej w (firmie) pouczono producenta mebli o obowiązku dołączania do mebli informacji umożliwiających konsumentowi prawidłowe, pełne i bezpieczne korzystanie z mebla, Podsumowanie i wnioski 1. W ramach realizowanego programu kontroli przeprowadzono m.in. jedną rekontrolę (sklep meblowy w (-), (firma) oraz jedną kontrolę u producenta wytypowanego na

11 11 podstawie informacji otrzymanej z innego Inspektoratu I.H., dotyczącej nie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa przez produkowane meble (nazwa) z (firma). Kontrole te wykazały, iż przedsiębiorcy prawidłowo reagują na sygnały dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wymagań bezpieczeństwa produktów oraz podejmują dobrowolne działania zarówno w zakresie poprawy oznakowania, jak i wprowadzania zmian konstrukcyjnych, celem zapewnienia konsumentom bezpiecznego użytkowania oferowanych do sprzedaży produktów. 2. Inspektorat podjął procedurę oceny ogólnego bezpieczeństwa produktów na etapie ich używania, co odnosiło się do 1 partii mebli narożnika (nazwa) produkcji (firma) w (-), znajdującego się w mieszkaniu konsumentki. W tym celu podjęto kontrolę w sklepie firmowym producenta i w ramach tej kontroli na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 cytowanej wyżej ustawy o Inspekcji Handlowej powołano biegłego, rzeczoznawcę który osobiście dokonał w mieszkaniu konsumentki oględzin mebla i wydał stosowną opinię. Ustalenia w tym zakresie, z uwzględnieniem opinii rzeczoznawcy, udokumentowane zostały w protokole kontroli realizowanej w ww. placówce handlowej. Materiały z kontroli wykorzystano w dalszym postępowaniu ze względu na stwierdzone znaczne prawdopodobieństwo, że badany produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. 3. Niewielki wzrost wskaźnika kwestionowanych partii mebli mieszkaniowych w zakresie oznakowania podczas aktualnie realizowanych kontroli (z 12% w 2008 r. do 13% w 2009 r.) może świadczyć o skuteczności poprzednich kontroli oraz o tym, iż przedsiębiorcy dbają o zapewnienie konsumentom dostępu do informacji niezbędnych dla prawidłowego i pełnego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z oferowanych przez siebie mebli. 4. Przeprowadzone kontrole wykazały, że w ofercie handlowej oraz na stanach magazynowych u producentów znajdowały się pojedyncze egzemplarze mebli, w tym tapicerowanych, a klient mógł zapoznać się z bogata ofertą tkanin obiciowych, bejc, lakierów i na podstawie katalogów wybrać mebel dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możliwe było także dopasowanie wymiarów mebla do zamówienia klienta. W przypadku mebli kuchennych (firma) w (-) cała produkcja opiera się na zamówieniach indywidualnych, powstających we współpracy z projektantem i dopasowanych do konkretnych wnętrz, a pojedynczy egzemplarze gotowych zestawów bądź mebli wolnostojących (krzesła, stoły, kredensy) można nabyć bezpośrednio w salonie. Czas realizacji zamówień był każdorazowo indywidualnie uzgadniany z klientami, z uwzględnieniem m.in. dostępności tkanin czy oklein.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r.

Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Informacja z wyników kontroli artykułów wyposażenia wnętrz pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa za IV kwartał 2012r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa drabin (wolnostojących, przystawnych, kombinowanych) za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj. : 3 Hurtowniach Placówce handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-05-06 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-05-06 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola mebli dla dzieci i młodzieży - I kw.2010 r. 2/2010 Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-15 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Maszyny ogrodnicze - II kw.2010 10/2010 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził:

I. CEL KONTROLI II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI. Zatwierdził: Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci używanych w trakcie spożywania posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych do stołu, siedzisk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. i n f o r m a c j ę

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. i n f o r m a c j ę Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia i n f o r m a c j ę z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r.

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci za II kwartał 2013 r. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, tj. : 2 hurtowniach:

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci W IV kwartale 2009r. przeprowadzono kontrole 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż artykułów i mebli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy.

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r.

PU-0321-29 /10. I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci. Łódź, dnia 13.07.2010r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU URZĄDZENIAMI PRZYTRZYMUJĄCYMI DZIECI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w I kwartale 2009r. realizował kontrole prawidłowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax. 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 1 hurtowni oraz dwóch jednostkach handlu detalicznego, w tym jednym

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania i narzędzi ogrodniczych przeprowadzonych Zatwierdził: Warszawa Październik 2015 r. I. CEL

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci.

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków ,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Informacja roczna z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. Kontrolę przeprowadzono w 10 placówkach. Ogółem kontrolą objęto 89 partii wyrobów o wartości 4.449 zł, w tym: pasty do zębów

Bardziej szczegółowo

Meble na WYMIAR.

Meble na WYMIAR. www.meblerysko.pl Meble na WYMIAR Bogate wzornictwo i różnorodność kolorów W naszej ofercie znajdą Państwo: witryny komody szafy stoliki RTV meblościanki sypialnie kuchnie stoły krzesła ławy garderoby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa wózków dziecięcych, kojców mieszkaniowych, chodzików dla dzieci i leżaczków niemowlęcych Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-09-16 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-09-16 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Wózki dziecięce, kojce,chodziki - III kw.2005 77 Informacja z

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006

DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DNR 700 41/06(12)KR/1015 Warszawa, dnia 13 września 2006 r. DECYZJA 99/2006 Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i art. 12 w związku z art. 5 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie:

W ramach realizacji programu, kontrole podjęto w 12 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, a mianowicie: Stosownie do programu DNR-73-301(23)/10 z dnia 27.09.2010 r. i planu pracy na IV kw. 2010 r. przedkładam informację z kontroli wprowadzonego do obrotu małego sprzętu AGD i RTV oraz opraw oświetleniowych,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG-0331-5/2010 Kielce dn. 12. 07. 2010 r Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.).

Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych (II kw. 2012r.). Kontrole przeprowadzono w 7 podmiotach, tj. : 3 zakładach produkcyjnych 3 placówkach handlu detalicznego sklepie wielkopowierzchniowym

Bardziej szczegółowo

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm

KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm KARTA. V.1 Szafa do sypialni 100 cm Szafa do pomieszczenia sypialni o wymiarach 108x6x230 cm. Dane techniczne: Głębokość: 6 cm Głębokość wewnątrz: ok 5 cm Szerokość: 100-108 cm Wysokość: 230 cm Korpus

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33%

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33% Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(16)/09.

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli SPAR-MEBLE

Katalog mebli SPAR-MEBLE Katalog mebli SPAR-MEBLE orion str. 2 Torino str. 8 kleopatra str. 14 avanti str. 4 sandra str. 10 laris str. 16 amelia str. 6 parys str. 12 meble sosnowe str. 18 program BUKOWY wyb. 051 - orzech BUK NATURALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli

INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa podpałek do grilli Zatwierdził: I. CEL KONTROLI Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego typu podpałek do grilli znajdujących się na polskim rynku,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu sprawdzając prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj

Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14. Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-07-14 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-07-14 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Sprzedaż internetowa sprzętu elektrycznego - I kw.2008 10/2008

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, BZP/PN/14/2012 na Dostawa i montaż mebli Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Krzesła segmentowe typu ISO Krzesła segmentowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji.

Informacja. z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Informacja z kontroli samochodowych części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w IV kwartale 2008r. przeprowadzał

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

1. BIURKO (wymiary: szer. 148 cm, gł. 70cm, wys. 74cm ) 6 szt. 2. BIURKO (wymiary: szer. 74 cm, gł. 70cm, wys. 74cm ) 2 szt

1. BIURKO (wymiary: szer. 148 cm, gł. 70cm, wys. 74cm ) 6 szt. 2. BIURKO (wymiary: szer. 74 cm, gł. 70cm, wys. 74cm ) 2 szt Załącznik nr 1/1 do SIWZ Biurka - blat z płyty wiórowej 25 mm, oklejony 2 mm PCV. Konstrukcja wsporcza (nogi z płyty wiórowej 25 mm, oklejona 2 mm PCV. Połączenie blatu z konstrukcją wsporczą przy pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1 Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji 1 Komódka ( szafka nocna ) 2 Komoda niekompletna ( brak szuflady ) 3 4 Regał

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo