Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Ewa Adamczyk mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Olejnik Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z1.01 Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec 341[03]. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Handel istota, zadania i klasyfikacja Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przedsiębiorstwo handlowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obiekty handlowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wyposażenie obiektów handlowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wyposażenie obiektów prowadzących działalność pomocniczą w handlu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 55 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o organizowaniu i wyposażaniu obiektów handlowych. W poradniku zamieszczono: materiał nauczania, który pomoże ci poszerzyć wiedzę na temat organizowania i wyposażania różnych obiektów handlowych, pytania sprawdzające, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do rozwiązywania ćwiczeń, ćwiczenia, które pozwolą ci ukształtować podstawowe umiejętności z zakresu tematycznego jednostki modułowej, sprawdzian postępów, który na bieżąco pozwalać ci będzie kontrolować twoje postępy w nauce. Poradnik został zaplanowany w taki sposób, aby najpełniej przybliżyć zagadnienia, które wiążą się z organizowaniem i wyposażaniem różnorodnych obiektów handlowych. Realizacja kolejnych treści pozwala przyswoić wiedzę, jaką powinien posiąść technik handlowiec w tym zakresie. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik handlowiec. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów i przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 ` Moduł 341[03].Z1 Obsługa klienta Moduł 341[03].Z1.01 Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych Moduł 341[03].Z1.02 Identyfikowanie zachowań konsumentów Moduł 341[03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży Moduł 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł prawa, podejmować decyzje o wykorzystaniu zasobów, podejmować decyzje ekonomiczne w procesie wymiany i konsumpcji, określać zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, wykazać zależność pomiędzy popytem a podażą, scharakteryzować czynniki kształtujące popyt, organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, interpretować dane statystyczne, prowadzić korespondencję biurową, stosować technologię komputerową i informacyjną. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: zidentyfikować istotę handlu, sklasyfikować handel, dokonać klasyfikacji podmiotów gospodarczych funkcjonujących w handlu, sporządzić schemat organizacyjny przedsiębiorstwa handlowego, określić rodzaje obiektów handlowych, scharakteryzować funkcje obiektów handlowych, określić czynniki decydujące o lokalizacji obiektów handlowych, sporządzić umowę najmu i dzierżawy lokalu handlowego, zaprojektować wygląd zewnętrzny sklepu, dobrać wyposażenie sali sprzedażowej do asortymentu i formy sprzedaży, zaprojektować salę sprzedaży detalicznej, posłużyć się nowoczesnym sprzętem technicznym, dobrać wyposażenie magazynu do asortymentu, zaprojektować wnętrze magazynu hurtowego, zaplanować uzupełniającą działalność usługową i produkcyjną, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska dotyczące funkcjonowania obiektów handlowych, zastosować wymagania ergonomii. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Handel istota, zadania i klasyfikacja Materiał nauczania Handel bywa definiowany w różnorodny sposób. Najczęściej mówi się o wymianie towaru lub usługi na pieniądze. Przekazywanie towaru bądź usługi drugiej osobie poprzez sprzedaż wiąże się z przekazywaniem prawa własności do tego towaru. Sprzedający przenosi na kupującego prawo własności w zamian za to kupujący płaci umówioną cenę. Do wymiany pomiędzy kupującym, a sprzedającym dochodzi tylko wtedy, gdy obie strony uznają taką wymianę za ekwiwalentną. Handlem najczęściej zajmują się wyspecjalizowane jednostki, pośredniczące w wymianie pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jednostki handlowe spełniają wiele różnorodnych funkcji: 1. Pośredniczą pomiędzy produkcją, a konsumpcją. Współczesna gospodarka wymusza na uczestnikach procesu gospodarowania wzrost efektywności działania. Wobec tego producenci skupiają się na wytwarzaniu dóbr, jakich oczekują konsumenci, natomiast handlowcy zajmują się dostarczaniem tych dóbr do odbiorców. Handlowcy poszukują producentów dóbr oczekiwanych na rynku oraz znajdują nabywców dla dóbr, które zostały wytworzone. 2. Przekazują informację pomiędzy uczestnikami wymiany. Podstawą sukcesu w każdym działaniu jest dostęp do aktualnej, precyzyjnej i wiarygodnej informacji na podstawie, której podejmuje się decyzje gospodarcze. Szybko dostarczane informacje z rynku pozwalają zarówno handlowcom, jak i producentom skuteczniej działać, a ponadto dają większą satysfakcję uczestnikom procesu konsumpcji. 3. Organizują przebieg wymiany. Większość jednostek handlu hurtowego obecnie zajmuje się organizowaniem przepływu masy towarowej pomiędzy producentem a konsumentem. Pozwala to zmniejszyć koszty transportu oraz dostarczać odpowiednią ilość towaru, dokładnie tam gdzie jest oczekiwany. Specjalizacja jednostek handlowo-spedycyjnych w zakresie przemieszczania masy towarowej doprowadziła do optymalnego wykorzystania kanałów dystrybucji oraz rozwoju przedsiębiorstw logistycznych. 4. Rozliczają wymianę. Jednostki handlowe najczęściej zajmują się organizowaniem rozliczeń finansowych producenta i konsumenta. Dbają o bezpieczeństwo tych rozliczeń, kredytują sprzedaż produktów, negocjują ceny, rabaty, upusty. Wystawiają dokumenty rozliczeniowe. 5. Upowszechniają informację o produktach i usługach. Handel najpełniej może upowszechniać informacje o towarach, które znajdują się w magazynach produkcyjnych i handlowych oraz o towarach, które mogą zostać wytworzone o ile znajdzie się na nie zapotrzebowanie. Ponadto, informuje klientów, gdzie i w jaki sposób dokonać zakupu pożądanego towaru. Znajomość rynku wynika z uczestnictwa jednostek handlowych w procesie wymiany dóbr i usług. Informacje jakie zdobywają handlowcy są najaktualniejsze, ponieważ wynikają z bezpośredniego kontaktu zarówno z producentem, jak i z konsumentem. 7

9 6. Badają potrzeby rynku. Każdego dnia pracownicy handlu spotykają się z klientami. Każdego dnia mogą więc uzyskać ogromną ilość informacji na temat oczekiwań klientów w zakresie oferty towarowej i usług. Badanie popytu nie ogranicza się tylko do rozmów z klientami. Potrzeby rynku można rozpoznać metodami bezpośrednimi lub pośrednimi. 7. Organizują obsługę posprzedażową. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, placówki handlowe organizują obsługę posprzedażową. Jest to na ogół świadczenie usług związanych z instalacją, transportem, doradztwem, serwisem nabywanych towarów. Taki zakres dodatkowych usług zwykle związuje klienta z jednostką handlową na dłuższy czas. Wygoda, jakiej doświadcza klient w związku z zakresem dodatkowych usług, zwykle jest czynnikiem przesądzającym o przywiązaniu do jednostki handlowej. 8. Dbają o ciągłość zaopatrzenia. Jednostki handlowe w swoich magazynach przechowują towary, aby zapewnić ciągłość sprzedaży. Konieczność magazynowania towarów wynika z wielu względów, wśród których należy wymienić różnice dotyczące czasu produkcji i czasu konsumpcji, odległość miejsca wytwarzania od miejsca konsumowania dóbr oraz potrzeba zestawiania dóbr komplementarnych. 9. Dbają o jakość towarów oferowanych do sprzedaży. Jednostki handlowe, zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadają za jakość towarów wprowadzanych do obiegu handlowego. Odbiór jakościowy dokonywany jest na każdym etapie obrotu towarowego. Pozwala to wykryć wady jawne w towarach zanim trafią one w ręce klientów. 10. Przekształcają asortyment produkcyjny w asortyment handlowy. Upraszczanie przepływu masy towarowej powoduje wykorzystywanie w dużym stopniu opakowań zbiorczych lub o dużej pojemności jednostkowej. Do klienta towar musi jednak trafić w takich porcjach, jakie są przez niego oczekiwane. Handel dostosowuje asortyment produkcyjny do oczekiwań rynku, porcjując, przepakowując, sortując lub kompletując towar. Klasyfikacja handlu Handel klasyfikuje się według różnorodnych kryteriów. Wśród wielu najczęściej wymienia się klasyfikacje według kryterium: 1. zasięgu: - światowy, - międzynarodowy, - krajowy, - regionalny, - lokalny, 2. szczebla obrotu: - skup, - hurt, - detal, 3. zorganizowania punktu sprzedaży: - stacjonarny, - ruchomy, 4. kontaktu z klientem: - bezpośredni, - pośredni: sprzedaż wysyłkowa, 8

10 sprzedaż z automatów, sprzedaż przez Internet, 5. formy własności: - prywatny, - państwowy, 6. przedmiotu obrotu: - artykułami spożywczymi, - artykułami gospodarstwa domowego, - chemicznymi, - budowlanymi, - artykułami wyposażenia wnętrz, - itd Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak definiujemy handel? 2. Jakie funkcje pełni handel? 3. Jakie znasz kryteria klasyfikacyjne handlu? 4. Jakie rodzaje znasz rodzaje handlu? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się rzeczywistymi przykładami wymień i scharakteryzuj funkcje handlu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wymienić kilka działających w regionie placówek handlowych, 2) posługując się przykładami wymienionych placówek wskazać, jakie pełnią funkcje, 3) wskazać różnice i podobieństwa w zakresie pełnionych funkcji. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Dokonaj klasyfikacji placówek handlowych, posługując się różnymi kryteriami klasyfikacyjnymi. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dokonać wyboru kryterium klasyfikacyjnego, 2) zgodnie z wybranym kryterium sklasyfikować handel, 3) scharakteryzować handel sklasyfikowany zgodnie z wybranym kryterium. 9

11 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, przybory do pisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie handlu? 2) zdefiniować pojęcie wymiany ekwiwalentnej? 3) określić zadania handlu? 4) rozróżnić handel zgodnie z kryterium klasyfikacji? 5) klasyfikować handel według różnych kryteriów? 10

12 4.2. Przedsiębiorstwo handlowe Materiał nauczania Przedsiębiorstwa handlowe to wyspecjalizowane jednostki zajmujące się wymianą towarowo-pieniężną, pośredniczące w przepływie towaru od producenta do konsumenta, organizujące przemieszczenie masy towarowej i rozliczenia pomiędzy uczestnikami procesu wymiany. Przedsiębiorstwo handlowe jest jednostką gospodarczą wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, wyposażoną w składniki materialne i niematerialne, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Każde przedsiębiorstwo handlowe musi: 1) być indywidualnie oznaczone czyli musi posiadać własną niepowtarzalną nazwę i siedzibę, 2) dysponować własnym majątkiem, 3) tworzyć własną organizację pracy, 4) prowadzić dokumentację związaną z działalnością gospodarczą. Głównym celem działania przedsiębiorstwa handlowych jest chęć osiągania korzyści majątkowych, cel ten realizowany jest poprzez zaspakajanie potrzeb innych podmiotów gospodarczych. Akceptacja rynkowa działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa zapewnia przetrwanie w środowisku konkurencji. Przedsiębiorstwa handlowe jako główny uczestnik procesu wymiany oddziaływają na inne podmioty gospodarcze funkcjonujące w gospodarce. Kształtują popyt wprowadzając na rynek produkty, których wcześniej nie było, upowszechniają informację o ofercie towarowej i producentach, a także kreują ich wizerunek. Tworzą podaż, wpływając na ofertę przedsiębiorstw produkcyjnych, wskazują nowe sposoby i kierunki zwiększania asortymentu towarowego, są istotnym inicjatorem zmian technologicznych w zakładach produkcyjnych. Producenci Przedsiębiorstwo handlowe Konsumenci Rys. 1. Wzajemne oddziaływanie podmiotów uczestniczących w wymianie towarowej [źródło: opracowanie własne] Przedsiębiorstwa handlowe działają w określonych formach organizacyjno-prawnych jako: 1) przedsiębiorstwa osób fizycznych, 2) spółki, 3) spółdzielnie, 4) przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwo osoby fizycznej zazwyczaj dysponuje niewielkim kapitałem, co z kolei rzutuje na skalę działania. Przedsiębiorstwa takie zatrudniają najczęściej członków rodziny. Ma to związek z całkowitą odpowiedzialnością materialną, jaką ponosi właściciel firmy, w związku z jej działalnością. Przedsiębiorstwa takie najliczniej występują w gospodarce. Spółki to forma prowadzenia działalności, przez co najmniej dwie osoby. Każda z osób będących wspólnikiem spółki zobowiązana jest wnieść kapitał i ponosić odpowiedzialność za zobowiązania, jakie powstają w trakcie działania przedsiębiorstwa. Zakres tej odpowiedzialności jest jednak różny i zależy od formy prawnej jaką spółka przyjmie. 11

13 Spółki mogą być prowadzone w formie: 1) spółek cywilnych, 2) spółek prawa handlowego: - osobowych: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo- akcyjnych, - kapitałowych: akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki cywilne działają w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (art ). Jest to forma działania dla przedsiębiorców dysponujących niewielkim kapitałem, którzy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego poprzez wyznaczone działania. Ponieważ wspólnicy takiej spółki solidarnie ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania, mają takie same prawa w zakresie reprezentacji i podejmowania wszystkich decyzji. W jednakowym zakresie uczestniczą także w podziale zysku. Spółki handlowe działają w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z 2000 roku i Kodeksu Handlowego 1934 roku. Spółki osobowe są formą prowadzenia działalności, w której grupa ludzi podejmuje działania dla realizacji wspólnych celów. Wspólnicy spółek osobowych wnoszą różnorodne wkłady do spółki, które stanowią kapitał zakładowy. Podstawową cechą wyróżniającą te spółki spośród innych jest to, że wspólnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za działania spółki. Wszelkie zobowiązania i roszczenia zabezpieczane są majątkiem spółki i majątkiem osobistym wspólników. Spółka jawna jest pod wieloma względami podobna do spółki cywilnej. Jej funkcjonowanie jest oparte na bezpośrednim udziale i zaangażowaniu wspólników w prace spółki. Dla jej utworzenia nie trzeba dużego kapitału. W akcie założycielskim określa się przedmiot działania spółki, jej nazwę (firmę), rodzaj i wartość wkładów wnoszonych przez wspólników. W spółce tej wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach na zasadach równości, bez względu na wysokość wniesionych wkładów, chyba że w umowie spółki określili inne zasady. Jest to forma prowadzenia niewielkich rozmiarów przedsiębiorstw handlowych. Spółka partnerska jak inne spółki osobowe oparta jest także na bezpośrednim udziale i zaangażowaniu wspólników w prace spółki. Zasadnicza różnica w działaniu spółki polega na tym, że mogą ją utworzyć tylko osoby wykonujące wolny zawód 1. Każdy wspólnik partner ma prawo reprezentować spółkę i prowadzić jej sprawy, chyba że w umowie spółki zawarto inny zapis. Największą zaletą tej spółki jest to, że partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące wynikiem wykonywania przez partnera wolnego zawodu lub będących wynikiem działań osób zatrudnionych przez spółkę. Spółki te nie mogą prowadzić typowej działalności handlowej. Zajmują się świadczeniem usług. Spółka komandytowa to kolejna spółka osobowa. W spółce tej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółki, oraz komandytariusze ograniczający swoją odpowiedzialność do wysokości zadeklarowanego wkładu. Sprawy spółki prowadzone są najczęściej przez komplementariuszy. Komandytariusze mogą być jedynie pełnomocnikami, a ich wpływ na działalność spółki jest ograniczona. Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie cechy spółki osobowej i kapitałowej. W spółce istnieją dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Wspólnicy 1 Wolny zawód w rozumieniu ustawy wykonują: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarz, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzecznik majątkowy, tłumacz przysięgły. 12

14 tworzący spółkę mają możliwość pozyskania kapitału na jej rozwój bez narażania się na przejęcie spółki przez konkurencję. Pozyskanie to następuje poprzez emisję i sprzedaż akcji przedsiębiorstwa. Do utworzenia takiej spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej złotych. Spółki kapitałowe tworzone są w celu kumulacji kapitału na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji ustalonych zamierzeń. Tworząc spółkę i podejmując w jej imieniu zobowiązania wspólnicy ryzykują jedynie utratę wkładów w kapitał spółki, natomiast ich majątek osobisty nie zabezpiecza roszczeń wierzycieli spółki. Spółki te powstają na podstawie umowy w postaci aktu notarialnego. Podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiadają osobowość prawną. W spółkach tych występuje najczęściej rozdzielenie własności od zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał niezbędny do utworzenia takiej spółki to złotych wniesiony w całości w chwili powstania spółki. Kapitał spółki dzieli się na udziały o równej nominalnej wartości. Od umowy spółki zależy, czy wspólnicy mają jeden, czy więcej udziałów. Udział w spółce można zbyć jedynie za zezwoleniem spółki. Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki chyba, że w umowie spółki zawarliby inny zapis. Sprawy spółki prowadzi zarząd, który jest odpowiedzialny przed wspólnikami za podejmowane działania. Jeśli w spółce jest więcej niż 25 wspólników, a kapitał zakładowy spółki ma wartość wyższą niż złotych, wspólnicy mają obowiązek utworzyć radę nadzorczą lub komisję rewizyjną jako organ kontrolujący bieżącą działalność zarządu. Spółka odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli tylko majątkiem firmy. Spółka akcyjna jest największą spółką spośród omawianych, jeśli weźmie się pod uwagę kapitał, jaki jest niezbędny do jej utworzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kapitał założycielski spółki akcyjnej wynosi minimum złotych. Spółki tego typu powstają często w drodze przekształcenia innych spółek, które dążąc do zdobycia kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju, sprzedają prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Kapitał pozyskany ze sprzedaży akcji zwiększa możliwości finansowe firmy. Akcjonariusze mają prawo głosu w ważnych sprawach spółki, aby jednak decydować o jej działaniach musieliby posiąść na tyle dużą ilość akcji, aby ich głos był znaczący. W imieniu akcjonariuszy kontrolę nad działaniami zarządu sprawuje rada nadzorcza. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za działania spółki, jednak w wypadku jej upadłości tracą zaangażowany kapitał. Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie o nieograniczonej liczbie członków, utworzone w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Prowadzi działalność gospodarczą mając na uwadze przede wszystkim sprawy swoich członków np. zapewnia miejsca pracy, świadczy usługi, itp. Tworząc spółdzielnie członkowie założyciele wnoszą udziały majątkowe, których suma tworzy fundusz udziałowy gwarantujący zobowiązania spółdzielni wobec wierzycieli. Wszyscy członkowie spółdzielni bez względu na liczbę wniesionych udziałów mają równe prawo głosu na walnym zebraniu, które decyduje o najważniejszych sprawach. Pozostałe organy władzy są podobne jak w spółkach kapitałowych. Spółdzielnie były najpopularniejszą formą prowadzenia działalności handlowej. Obecnie działają jako: spółdzielnie spożywców, spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie handlu i przetwórstwa: spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie pszczelarskie, spółdzielnie ogrodnicze, 13

15 spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (banki spółdzielcze), spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie socjalno-kulturalne. Przedsiębiorstwa państwowe to samodzielne, samorządne i samofinansujące się podmioty gospodarcze wyposażone w niezbędne środki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez organy administracji państwowej, NBP lub inne upoważnione do tego instytucje państwowe. Przedsiębiorstwa te działają na zasadach ogólnych lub jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które mają zaspakajać potrzeby społeczne obywateli kraju lub regionu objętego działaniem przedsiębiorstwa. Są to najczęściej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, inżynierii sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, zaopatrzenia ludności w energię cieplną, elektryczną lub gazową, zarządzające terenami zielonymi i uzdrowiskowymi, usługami kulturalnymi, itp. Powstanie przedsiębiorstwa państwowego musi być poprzedzone wnikliwą analizą społecznego zapotrzebowania na jego efekty pracy. Obecnie wiele przedsiębiorstw państwowych działających w sferze produkcyjnej uległo przekształceniu w spółki Skarbu Państwa i podlega prywatyzacji. Inne zostały przekazane pod zarząd organom terenowym i przekształciły się w przedsiębiorstwa komunalne. Organizacja przedsiębiorstwa handlowego Tworząc przedsiębiorstwo handlowe, trzeba w pierwszej kolejności rozpoznać rynek docelowy w zakresie jego potrzeb oraz zapoznać się z możliwościami zaspakajania tych potrzeb. Uwzględnić należy także inne czynniki, wśród których jednym z najistotniejszych jest kapitał, jakim dysponuje przedsiębiorca. Wielkość kapitału może przesądzić o zakresie i formie działania przedsiębiorstwa handlowego. Dysponując dużym kapitałem można tworzyć przedsiębiorstwo handlowe, oferujące szeroki asortyment towarowy lub przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją przepływu masy towarowej od producenta do konsumenta. Można także tworzyć sieć handlową. Niewielkim kapitałem dysponują zwykle jednostki drobnodetaliczne. Istniejący wewnątrz przedsiębiorstwa podział pracy jest konsekwencją przyjętych do wykonania zadań. Duże przedsiębiorstwa handlowe tworzą komórki organizacyjne, które specjalizują się w realizacji określonych prac. Układ i system wzajemnych powiązań oraz zależności pomiędzy komórkami organizacyjnymi nazywany jest strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. W ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa handlowego wyróżnia się: komórki organizacyjne wykonujące określone zadania gospodarcze, działy organizacyjne obejmujące komórki wykonujące pokrewne zadania. Od właściwego podziału pracy w przedsiębiorstwie handlowym zależy efektywność jego działania. Poszczególne komórki organizacyjne wykonując swoje działania muszą współpracować, a właściwą koordynację ich prac może zapewnić prawidłowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna w każdym przedsiębiorstwie jest inna. Różnice wynikają nie tylko z zakresu działania przedsiębiorstwa, ale także z liczby szczebli struktury, jej rozpiętości, liczby komórek organizacyjnych oraz zakresu kompetencji kierowników poszczególnych szczebli. Struktury płaskie charakteryzują się dużą liczbą komórek podległych jednemu kierownikowi, natomiast struktury smukłe cechuje większa liczba szczebli hierarchicznych oraz mniejsza rozpiętość kierowania. 14

16 Struktury klasyfikuje się także ze względu na rodzaj więzi organizacyjnych, jakie występują pomiędzy komórkami zarządu a komórkami operacyjnymi i wyróżnia się: strukturę liniową (służbową), funkcjonalną, sztabową. W strukturze liniowej istnieje ścisłe podporządkowanie hierarchiczne, każdy ma tylko jednego bezpośredniego przełożonego, który ma prawo wydawać dyspozycje i przed którym pracownik odpowiada. Wadą tej struktury jest zwykle wydłużony obieg informacji ze względu na konieczność zachowania drogi służbowej oraz fakt, że kierownik musi posiadać szeroką wiedzę o wykonywanych przez jego podwładnych działaniach. Struktura funkcjonalna wprowadza specjalizację na stanowiskach kierowniczych, ale brak w niej przejrzystości w zakresie hierarchii. Jeśli pracownicy na stanowiskach kierowniczych nie będą koordynować działań, to może dochodzić do wydawania sprzecznych poleceń pracownikom odpowiedzialnym za realizację działań. Wady dwu poprzednich struktur eliminuje trzeci model struktury organizacyjnej. Jasne hierarchiczne podporządkowanie i sztab specjalistów, który służy pomocą kierownikowi, powinien zapewnić sprawność działania. Należy jednak podkreślić, że nie ma idealnych struktur organizacyjnych, a każde przedsiębiorstwo samo dostosowuje organizację wewnętrzną do potrzeb efektywnego działania. Graficzna prezentacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa nosi nazwę schematu organizacyjnego. DYREKTOR DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY DZIĄŁ KSIEGOWOŚCI DZIĄŁ SPRAW PRACOWNICZYCH DZIAŁ ZAOPATRZENIA I ZYBTU Rys. 3. Przykładowy schemat organizacyjny przedsiębiorstwa [źródło: opracowanie własne] W strukturze organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa handlowego wyróżnia się komórki (lub stanowiska pracy): księgowości, planowania, analizy finansowej i ekonomicznej, marketingu, zaopatrzenia i zbytu, spraw pracowniczych, techniczne, administracyjne, operacyjne. Wielkość przedsiębiorstwa, forma sprzedaży, zakres jego działania, liczba zatrudnionych pracowników determinują wielkość oraz schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 15

17 Im mniejsze przedsiębiorstwo tym więcej czynności skupionych w rękach nielicznej grupy pracowników Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak definiujemy przedsiębiorstwo handlowe? 2. Jakie znasz formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności handlowej? 3. Jak klasyfikuje się spółki? 4. Jaka jest różnica pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi? 5. Czym jest spółdzielnia? 6. W jakim celu tworzy się spółdzielnie? 7. W jakim celu tworzy się przedsiębiorstwa handlowe? 8. Jakie instytucje mogą utworzyć przedsiębiorstwo państwowe? 9. Czym jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa? 10. Jakie struktury organizacyjne występują w przedsiębiorstwach? 11. Jakie różnice są pomiędzy strukturami organizacyjnymi? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przyporządkuj czynności wymienione pod tabelą odpowiednim podmiotom gospodarczym. Przedsiębiorstwo handlowe Gospodarstwo domowe Przedsiębiorstwo produkcyjne czynności: 1) dostarcza informacji o popycie, 2) dostarcza informacji o ofercie towarowej, 3) zgłasza oczekiwania wobec rynku, 4) przedstawia ofertę towarową, 5) kształtuje popyt, 6) kształtuje podaż, 7) organizuje przepływ masy towarowej, 8) rozlicza transakcje handlowe. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przyporządkować czynności wykonywane przez podmioty gospodarcze w odpowiednich kolumnach, 2) wskazać czynności, które są jednocześnie wykonywane przez różne podmioty gospodarcze. 16

18 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. Treść Przedsiębiorstwo państwowe Spółdzielnia Spółka Przedsiębiorstwo osoby fizycznej Cel utworzenia Własność Kapitał Odpowiedzialność wobec wierzycieli Organy władzy Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) wskazać cel tworzenia przedsiębiorstwa w określonej formie organizacyjno-prawnej, 2) określić, czyją własnością jest przedsiębiorstwo, 3) wskazać źródła pochodzenia kapitału przedsiębiorstwa, 4) określić zakres odpowiedzialności wspólników wobec wierzycieli, 5) wymienić organy władzy w różnych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę. Spółka Kapitał założycielski Udział w zyskach i stratach Organy władzy Odpowiedzialnoś ć wobec wierzycieli Jawna Komandytowa Partnerska Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjna 17

19 Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) określić wysokość kapitału niezbędnego do utworzenia spółki, 2) wyjaśnić zasady uczestniczenia w podziale zysku i pokrywaniu strat spółki, 3) wymienić organy władzy w spółce, 4) wskazać zakres odpowiedzialności za działania spółki wobec wierzycieli. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Na podstawie danych opracuj strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa handlowego SEFRIN oraz zaprezentuj schemat struktury. W przedsiębiorstwie handlowym SEFRIN zatrudniono: Annę Kowalską na stanowisku kierownika sklepu, Joannę Smyk na stanowisku zastępcy kierownika do spraw zaopatrzenia, Grażynę Bok na stanowisku zastępcy kierownika do spraw sprzedaży, Józefa Muchę na stanowisku magazyniera, ekspedientki: Zofię Kamyk, Krystynę Wnuk, Jolantę Jabłkowską Janinę Czarkowską Bożenę Kleks. Sylwię Borowską Sposób wykonania ćwiczenia: kasjerki: Annę Szewczyk, Beatę Jarocką, Mariolę Barską. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) opracować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, 2) sporządzić schemat struktury organizacyjnej, 3) przyporządkować pracowników do stanowisk określonych w strukturze organizacyjnej. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki papieru, różnokolorowe przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 5 Nazwij struktury organizacyjne na podstawie schematów. Określ cechy charakterystyczne poszczególnych struktur. 18

20 Struktura. Cechy struktury:... Struktura. Cechy struktury:... Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) nazwać strukturę na podstawie schematu organizacyjnego, 2) wymienić cechy nazwanej struktury organizacyjnej, 3) wskazać podobieństwa i różnice obu struktur. Wyposażenie stanowiska pracy: foliogramy przedstawiające struktury organizacyjne, arkusze papieru, przybory do pisania literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie przedsiębiorstwa handlowego? 2) klasyfikować przedsiębiorstwa według form organizacyjno-prawnych? 3) klasyfikować spółki? 4) rozróżnić przedsiębiorstwa o różnej formie organizacyjno-prawnej? 5) rozróżnić spółki? 6) wymienić organy władzy w przedsiębiorstwie? 7) określić kapitał założycielski spółek? 8) zdefiniować pojęcie struktury organizacyjnej? 9) rozróżniać struktury organizacyjne? 19

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo- samodzielna, samofinansująca się jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić

Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Kiedy przedsiębiorcom się opłaca zawiązać spółkę cywilną i jak to zrobić Autor: Adam Makosz Wspólnika można zwolnić od ponoszenia strat, ale nie można go wyłączyć od udziału w zyskach. Zawarcie umowy spółki

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności

Formy prowadzenia działalności Formy prowadzenia działalności W związku z możliwością wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej będziemy prowadzić działalność gospodarczą, pierwszą ważną decyzją, którą należy podjąć przy rejestracji

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego Zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zamieszkałym w....., przy ulicy., legitymującym się dowodem osobistym numer zwanym dalej Wynajmującym a...,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH Y UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

NAJEM DZIERŻAWA LEASING

NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM Tomasz A. Winiarczyk definicja najmu Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Organizacja sprzedaży

Organizacja sprzedaży SPRZEDAWCA Organizacja sprzedaży Część I Donata Andrzejczak Agnieszka Mikina Beata Rzeźnik Maria Danuta Wajgner Spis treści Wstęp................................................................. 5 I. Struktura

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może

Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorstw. Spółkę reprezentują komplementariusze, a akcjonariusz może Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, a celem jej jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczeń zwany akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zawarta i wchodząca w życie pomiędzy: w dniu roku, w, Jerzym Sławkiem, zamieszkałym w..., legitymującym sie dowodem osobistym nr..., i numerem PESEL...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia..

WZÓR. UMOWA PARTYCYPACJI Nr   z dnia.. WZÓR UMOWA PARTYCYPACJI Nr " " z dnia.. Zawarta. w Zakopanem, pomiędzy: Zakopiańskim TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania

Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania Umowa dzierżawy Informacje ogólne Dzierżawa Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (wydzierżawiający), czyli czerpania korzyści, natomiast

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr zawarta w dniu. 2014 roku pomiędzy MOSiR w Sandomierzu mającym siedzibę : ul. Koseły 3a, 27 600 Sandomierz, o Nr NIP: 864-181-00-27, którą reprezentuje : Janusz Chabel

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO U M O W A O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu...10.2012 r w Przemyślu pomiędzy... zam...prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:...wpisanym do rejestru... przez... pod nr...zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO

KRS-W1. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU REJESTROWANEGO KRS-W1 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo