KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA"

Transkrypt

1 KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał G

2 Regały paletowe Wszechstronne modułowe systemy Regały paletowe f rmy SSI SCHÄFER zaprojektowane zostały do składowana palet EURO palet przemysłowych. Regały paletowe z pozomym belkam nośnym jako elementem konstrukcyjnym w wersj jedno welomejscowej umożlwają szybk obrót towarów na paletach płaskch, w skrzynach kratowo-paletowych na nnych jednostkach ładunkowych. Systemy welomejscowe znajdują zastosowane nemal wszędze, w tym także w handlu hurtowym, w magazynach częśc zamennych, w przemyśle elektroncznym budowy maszyn a także w przemyśle samochodowym. Systemy jednomejscowych regałów paletowych nadają sę w szczególnośc do przechowywana jednostek ładunkowych o stałej powerzchn podstawy ale o różnych wysokoścach. wjezdne (typu drve n ) są przeznaczone zwłaszcza do magazynów, w których przechowuje sę newelką lczbę rodzajów artykułów, ale w dużych loścach. Zastosowane odpowednego osprzętu pozwala na optymalne magazynowane palet pojemnków o różnych wymarach.

3 Systemy regałów paletowych Regały ze wzdłużnym belkam nośnym PR 600 Strona G4 Regały z poprzecznym belkam nośnym PR 600 Strona G8 Wyposażene regałów paletowych Wyposażene bezpeczeństwa Strona G12 Strona G17 Regały paletowe Znakowane stanowsk magazynowych odkładczych Strona G20 Regały wjezdne Drver-n Strona G24 Regały przejezdne Strona G26 G1

4 Systemy regałów paletowych Przegląd systemów regałów paletowych Obszary zastosowana Regały paletowe ze wzdłużnym belkam nośnym PR 600 Magazynowane na paletach towarów średno welkogabarytowych o średnm dużym cężarze, np. w usługach logstycznych lub w magazynach dystrybucyjnych Regały z poprzecznym belkam nośnym PR 600 Magazynowane na paletach towarów średno welkogabarytowych o średnm dużym cężarze, np. w magazynach częśc zamennych Zalety Konstrukcja System Otwory mocujące Szerokośc słupów Nośność ramy Nośność belek lekke ekonomczne stablne dzęk specjalnym kształtom dokładne dotrzymane wymary konstrukcja ramowa skręcana, ze wzdłużnym belkam nośnym, 4 prof le ramowe każdy w 3 głębokoścach, 10 wysokośc ram, 2 typy belek, 7 długośc przęsła wtykowy 50 : 50 mm 75, 90, 100, 120 mm do kg do 4500 kg na parę lekke ekonomczne stablne dzęk specjalnym kształtom dokładne dotrzymane wymary łatwa regulacja konstrukcja ramowa skręcana, z wązanam wzdłużnym, 3 głębokośc ramy, 10 wysokośc ram, 3 typy nakładek, 3 długośc przęsła wtykowy 50 : 50 mm 75, 90, 100 mm do kg do 1500 kg na parę Powerzchna ram Powerzchna belek ocynkowana lakerowana na kolor nebesk RAL 5010 ocynkowana lakerowana na kolor nebesk RAL 5010 Dalsze nformacje Strona G4 Strona G8 G2

5 Regały paletowe Regały paletowe ze wzdłużnym belkam nośnym PR 350 Magazynowane na paletach towarów średno welkogabarytowych o średnm dużym cężarze, np. w dzałach produkcj w magazynach produkcyjnych masywna wytrzymała konstrukcja łatwy montaż z klku komponentów konstrukcja ramowa spawana, ze wzdłużnym belkam nośnym, 3 prof le ramowe każdy w 3 głębokoścach, 10 wysokośc ram, 2 typy belek, 7 długośc przęsła wtykowy 50 : 50 mm 70, 80, 100 mm do kg do 4500 kg na parę lakerowana na kolor szary RAL 7037 lakerowana na kolor nebesk RAL 5010 Zabezpeczena regałów wg BRG 234 ZH 1/ Wysokość ramy końcowej Wększa od pozomu najwyższej półk o co najmnej 500 mm. 1.2 Przejazdy Muszą posadać pokrywę/osłonę (płyta wórowa, ruszt). Wysokość przejść w śwetle mus wynosć co najmnej 2000 mm. 1.3 Odstęp bezpeczeństwa Jeżel odstęp mędzy paletam w regale dwustronnym jest mnejszy nż 100 mm, to należy zamontować elementy zabezpeczające przed przesuwanem sę ładunku. 1.4 Ramy końcowe Przy wszystkch wolno stojących ramach (na końcu rzędu regałów) należy zamontować odpowedne zabezpeczene /osłonę naroży. Dotyczy to też przejazdów. 1.5 Regały jednostronne W regałach jednostronnych stojących swobodne w pomeszczenu, których jedna ze stron ne jest wykorzystywana do rozładunku an do załadunku towarów, strona ta mus być zabezpeczona przed spadanem pojemnków/palet, np. ścanką/osłoną tylną. 1.6 Składowane wzdłużne W tej pozycj palety lub pojemnk muszą być zabezpeczone, np. za pomocą nakładek (poprzecznych), płyt wórowych albo rusztów kratowych. Ne dotyczy to palet, których płozy begną w kerunku poprzecznym. 1.7 Tablczk obcążeń Na wszystkch regałach muszą sę znajdować tablczk podające ch nośność. Przepsy technczne dotyczące regału paletowego 2.1 Rząd regału Jeden rząd regałów mus sę składać co najmnej z 3 przęseł. 2.2 Pozomy belek nośnych W każdym przęśle regału muszą stneć co najmnej 2 pozomy belek nośnych. 2.3 Wysokośc gnazd/półek Różnca w wysokoścach poszczególnych gnazd ne może być wększa nż 200 mm. Maksymalna wysokość gnazda wynos 2500 mm. 2.4 Beton posadzk w hal Beton posadzk hal ne może być nższej klasy nż B25, zgodne z DIN 1045 grubość warstwy betonu 20 cm. Na zapytane Regały wjezdne Drver-n Regały przejezdne Strona G24 Strona G26 G3

6 Systemy regałów paletowych PR 600 nowoczesny system regałów paletowych System regałów PR 600 wyróżna sę różnorodnym nezmerne bogatym możlwoścam wyposażena. W tej technolog można zrealzować nemal wszystke typy regałów, tzn. regały ze wzdłużnym belkam nośnym, regały z poprzecznym belkam nośnym oraz regały wjezdne (drve n). W ten sposób klent uzyskuje maksymalne wykorzystane danej przestrzen magazynowej. Zaletą, która zostaje docenona zwykle dopero po upływe pewnego czasu jest to, ż system ten daje sę stale dopasowywać do zmenających sę wymagań. Ramy regału są skręcone śrubam przeznaczone do najwększych obcążeń. Jest to nowoczesny system regałów paletowych, którego modułowa budowa pozwala tworzyć ndywdualne projekty rozwązana. G4

7 OCYNK. Ramy NIEBIESKI RAL 5010 Wzdłużne belk nośne Najwększa wytrzymałość Nośność ram do kg (przy co najmnej 2 parach belek INP 100 na jedno przęsło regału 5 przęsłach w jednym rzędze), nośność pary belek: 4500 kg Lekke ekonomczne Specjalny kształt zapewna stablność Wysoka jakość materałów Dokładność wymarowa Otwory systemowe w odstępe 50 mm Szerokośc słupów 75, 90, 100, 120 mm Łatwy montaż z użycem newelu komponentów Konstrukcja ramowa skręcana śrubam Nakładk poprzeczne z proflu P Strona G14 Regały ze wzdłużnym belkam nośnym PR 600 Ramy wzdłużne belk nośne PR 600 Nakładk poprzeczne z prof lu P Ścany tylne kratowe Strona G18 Ramy Strona G6 Nakładk pod wdły Nakładk poprzeczne z kątownka Strona G10 Zabezpeczena przed przesuwanem towaru Strona G19 Nakładk poprzeczne z kątownka z kątownkem blokującym Nakładk pod wdły Strona G14 Tablczka obcążeń Strona G19 Panele stalowe, nakładane Panele stalowe na belkę o proflu INP Strona G15 Płyty wórowe nakładane Strona G16 Ruszty na belkę o proflu INP Strona G15 Ruszt kratowy, nakładany Osłona narożnka Strona G17 Wzdłużne belk nośne Strona G7 Osłona narożnka Tablczka obcążeń Płyta wórowa z osłoną krawędz, nakładana G5

8 Systemy regałów paletowych Ramy PR 600 Nośność ram Nośność ramy jest zależna od wysokośc gnazda /półk prof lu przewdzanej belk nośnej. Podane wartośc dotyczą regałów posadających co najmnej 2 pary wzdłużnych belek nośnych o prof lu INP 100 w każdym przęśle regału co najmnej najmnej 5 przęseł w rzędze. Wartośc są różne dla belek nośnych o różnych prof lach. Ewentualne pytana prosmy kerować do naszych doradców. najnższa Wysokość półk Nośność pola regału Nośność półk Wysokość regału Inne profle słupów Profl P 73 Profl P 93 Profl P 95 Szerokość słupa 75 mm 90 mm 90 mm Wysokość gnazda Nośność ramy 1000 mm 8350 kg kg kg 1250 mm 8100 kg kg kg 1500 mm 7800 kg kg kg 1750 mm 7600 kg kg kg 2000 mm 7000 kg kg kg 2250 mm 6000 kg 9500 kg 9900 kg 2500 mm 4300 kg 8000 kg 8600 kg na zapytane Wyposażene do PR 600 Długość półk regału Strona G12 Wymary katalogowe Inne wysokośc standardowe Wysokość ramy ramy Wysokość ramy ramy Wysokość ramy ramy Profl P 73 RV RV RV RV RV RV Profl P 93 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Profl P 95 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV G6

9 OCYNK. Profle słupów NIEBIESKI Belk wzdłużne Wzdłużne belk nośne PR 600 RAL 5010 Profle słupów Wykonane ze stal wysokowytrzymałej, walcowanej na zmno. Bardzo sztywne dzęk specjalnemu kształtow, połączone śrubam z pozomym wspornkam ukośnym stężenam tworzą stablną ramę kratową. Dostawa w stane rozmontowanym. Otwory systemowe co 50 mm. Masywne stopy pewne przenoszą obcążena na podłogę. Wzdłużne belk nośne Z przyspawanym prof lam mocującym (z 5 hakam). Możlwość wyboru wysokośc zaweszena belk nośnej w otworach systemowych 50 mm. Do jednej belk dostarczane są dwa kołk zapobegajce przypadkowemu wypchnęcu belk. Dane dotyczące obcążeń obowązują dla cężaru rozłożonego równomerne. Numer zamówena dotyczy pojedynczej belk Kompatyblne z regałam dużej rozpętośc WR 600 Wzdłużne belk nośne o proflu INP Nośność Typ na parę proflu (kg) Wymary systemowe regałów ze wzdłużnym belkam nośnym Układane w kerunku poprzecznym Wymary palety jedn. ład. regału 800 x 1200 mm 1200 mm 1050 mm 1000 x 1200 mm 1200 mm 1050 mm 1200 x 1200 mm 1200 mm 1050 mm Układane w kerunku wzdłużnym Wymary palety jedn. ład. regału 800 x 1200 mm 800 mm 850 mm 1000 x 1200 mm 1000 mm 1050 mm Nośność na parę (kg) Typ proflu 3600 Strona C1 Nośność na parę (kg) Wzdłużne belk nośne Typ proflu Długość 1800 mm TRV l 3000 INP TRV l 4500 INP Długość 2900 mm TRV l 1900 INP TRV l 3300 INP TRV l 4500 INP Długość 3600 mm TRV l 2300 INP TRV l 3900 INP Długość 2200 mm TRV l 2500 INP TRV l 4200 INP Długość 3300 mm TRV l 1400 INP TRV l 2700 INP TRV l 4400 INP Długość 3900 mm TRV l 2000 INP TRV l 3400 INP Długość 2700 mm TRV l 2100 INP TRV l 3500 INP TRV l 4500 INP Wzdłużne belk nośne o proflu CE Nośność Typ Nośność na parę proflu na parę (kg) (kg) Typ proflu Nośność na parę (kg) Typ proflu Długość 1800 mm Długość 2200 mm Długość 2700 mm TRV CE 3200 CE TRV CE 2500 CE TRV CE 1700 CE TRV CE 4200 CE TRV CE 3500 CE TRV CE 2600 CE TRV CE 4500 CE TRV CE 3900 CE TRV CE 3000 CE TRV CE 3600 CE TRV CE 4300 CE Długość 2900 mm TRV CE 1500 CE TRV CE 2300 CE TRV CE 2700 CE TRV CE 3200 CE TRV CE 3800 CE Długość 3600 mm TRV CE 1900 CE TRV CE 2300 CE TRV CE 2700 CE Długość 3300 mm TRV CE 2200 CE TRV CE 2600 CE TRV CE 3100 CE Długość 3900 mm TRV CE 2300 CE G7

10 Systemy regałów paletowych Regał z poprzecznym belkam nośnym PR 600 Regały paletowe z poprzecznym belkam nośnym f rmy SSI SCHÄFER są w obszarze regałów jednomejscowych produktem szczególnym. W praktyce ne stneje lepsze rozwązane w tym systeme. Wykorzystane wysokośc ramy jest tutaj optymalne, poneważ wysokość magazynowanych towarów praktyczne ne jest ogranczona żadnym elementam konstrukcyjnym. Regały z poprzecznym belkam nośnym szczególne nadają sę do kompletacj z wzdłużne ustawonych pojemnków palet. Konstrukcja jednomejscowa nese z sobą korzyśc także w regałach wysokego składowana zwłaszcza wtedy, gdy na welu pozomach przechowywane są towary cężke. G8

11 OCYNK. Ramy NIEBIESKI Wzdłużne belk nośne Regał z poprzecznym belkam nośnym PR 600 RAL 5010 Najwększa wytrzymałość Nośność ram do kg (przy co najmnej 2 parach wązań wzdłużnych na jedno przęsło regału do wysokośc ramy 7400 mm), w ramach wyższych należy zastosować 3 pary wązań wzdłużnych Lekke ekonomczne Specjalny kształt zapewna stablność Wysoka jakość materałów Dokładność wymarowa Otwory systemowe w odstępe 50 mm Szerokośc słupów 75, 90, 100 mm Łatwy montaż z użycem newelu komponentów Konstrukcja ramowa skręcana śrubam Regały poprzeczne belk nośne PR 600 Poprzeczne belk nośne Ścany tylne kratowe Strona G18 Ramy Strona G10 Nakładka poprzeczna z wązanem wzdłużnym Wązana wzdłużne Strona G10 Zabezpeczena przed przesuwanem towaru Strona G19 Półka Poprzeczne belk nośne Strona G11 Tablczka obcążeń Strona G19 Półka wysuwane Belk na bębny kablowe Strona G13 Półk wysuwane Strona G12 Półk Na zapytane Belka na bęben kablowy Osłona narożnka Strona G17 Osłona narożnka Tablczka obcążeń G9

12 Systemy regałów paletowych OCYNK. NIEBIESKI RAL 5010 Regał z poprzecznym belkam nośnym PR 600 Profle słupów wykonane ze stal walcowanej na zmno o wysokej wytrzymałośc. Wykonane ze stal wysokowytrzymałej, walcowanej na zmno Otwory systemowe co 50 mm. Inne profle ram na zapytane Masywne stopy pewne przenoszą obcążena na podłogę. Ne zmontowane. Wymary katalogowe Inne wysokośc standardowe Profl P 95 Wysokość ramy ramy Wysokość ramy ramy Wysokość ramy ramy RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Nakładk poprzeczne / kątownk Do magazynowana palet pojemnków Mocowane na wązanach wzdłużnych. Nakładka poprzeczna Wązane wzdłużne Wązana wzdłużne U 100 Z przyspawanym prof lam mocującym (z 5 hakam) zapewnającym połączene słowe kształtowe ze słupam regału. Regulacja wysokośc w otworach systemowych 50 mm. Na jedną parę wązań koneczne są 4 kołk (dostarczone) zapobegające przypadkowemu wypchnęcu belk. Z otworam do mocowana nakładek poprzecznych. Długość palety/ pojemnka LVU LVU LVU Przekrój L 80/40/6 Obcążene do 1000 kg Bez tylnego zderzaka ramy Przekrój L 100/50/6 Obcążene do 1500 kg Bez tylnego zderzaka ramy palety/ pojemnka QA QA QA QA palety/ pojemnka QA QA QA QA Z tylnym zderzakem 40 mm ramy palety/ pojemnka QA 85 A QA 105 A QA A QA 125 A Z tylnym zderzakem 50 mm ramy palety/ pojemnka QA 855 A QA 1055 A QA A QA 1255 A G10

13 Regał z poprzecznym belkam nośnym PR 600 Poprzeczne belk nośne Poprzeczne belk nośne z przyspawanym zaczepam Regulacja wysokośc w otworach systemowych 50 mm. Dzęk specjalne ukształtowanym zaczepom pozycję belk można zmenć bez użyca narzędz. Zaczepy unemożlwają także przypadkowe wyjęce belk. Przekrój L 80/40/6 Obcążene do 1000 kg Bez tylnego zderzaka ramy Przekrój L 100/50/6 palety/ pojemnka QTE QTE QTE Obcążene do 1500 kg Bez tylnego zderzaka ramy palety/ pojemnka QTE QTE QTE Z tylnym zderzakem 40 mm ramy palety/ pojemnka QTE 85 A QTE 105 A QTE 125 A Z tylnym zderzakem 50 mm ramy palety/ pojemnka QTE 855 A QTE 1055 A QTE 1255 A Belk poprzeczne nachylone o proflu zagętym Regulacja wysokośc w otworach systemowych 50 mm. Dzęk specjalne ukształtowanym zaczepom pozycję belk można zmenć bez użyca narzędz. Zaczepy unemożlwają także przypadkowe wyjęce belk. Przekrój L 90/50/4 Bez tylnego zderzaka ramy palety/ pojemnka Nośność (kg) QTE QTE QTE Przekrój L 90/50/4 Z tylnym zderzakem 50 mm ramy palety/ pojemnka Nośność (kg) QTE 859 A QTE 1059 A QTE 1259 A G11

14 Systemy regałów paletowych NIEBIESKI SZARY OCYNK. RAL 5010 RAL 7037 Wyposażene do PR 600 (Regał z poprzecznym belkam nośnym) Półk otworach systemowych Precyzyjna konstrukcja ze spawanych prof l stalowych. Precyzyjne łożyska kulkowe. Szyny prowadzące przykręcone do ramy a ch wysokość można zmenać w rastrze 50 mm. Podwójna blokada uneruchama półkę zarówno w pozycj wsunętej jak wysunętej. Nośność do 1000 kg przy równomerne rozłożonym cężarze. Półk wysuwane, 67% wysunęca ramy użyteczna Długość wysuwana Nośność (kg) Półka wysuwana, blat blaszany, gładk Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB AB Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB AB Półka wysuwana, blat blaszany, z 3 stron zawjana krawędź Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB AB Półka teleskopowa, blat blaszany, gładk Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB AB Półk wysuwana, blat z płyty wórowej Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB AB Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB AB Półk wysuwane, 100% wysunęca ramy użyteczna Długość wysuwana Nośność (kg) Półka wysuwana, blat blaszany, gładk Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB V AB V Półka teleskopowa, blat blaszany, z 3 stron zawjana krawędź Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB V AB V Półka wysuwana, blat blaszany, z 3 stron zawjana krawędź Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB V AB V Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB V AB V Półk wysuwana, blat z płyty wórowej Do regałów o długośc przęsła w śwetle 900 mm, szerokość użytkowa 800 mm. AB V AB V Półk teleskopowe, blat z płyty wórowej Do regałów o długośc przęsła w śwetle 1300 mm, szerokość użytkowa 1200 mm. AB V AB V G12

15 Regały paletowe wyposażene Rozmary bębnów kablowych wg DIN Rozmar Ø zewn. Ø wew. Szerokość Długość max. Nośność nomnalny przęsła (kg) N N N N N N N Ø zewn. szerokość Ø wew. Wyposażene Ose do bębnów kablowych Ose wykonane z rury, do zaweszana bębnów kablowych. Długość przęsła Wersja Typ stożka do bębnów TRA KM Typ KM AK 33 N 5 - N TRA KB Typ KB AK 33 N 5 - N TRA KM Typ KM AK 48 N 7 - N TRA KB Typ KB AK 48 N 7 - N TRA KM Typ KM AK 33 N 5 - N TRA KB Typ KB AK 33 N 5 - N TRA KM Typ KM AK 48 N 7 - N TRA KB Typ KB AK 48 N 7 - N TRA KM Typ KM AK 60 N 9 - N TRA KB Typ KB AK 60 N 9 - N TRA KM Typ KM AK 60 N 9 - N TRA KB Typ KB AK 60 N 9 - N Stożk Stożk z zabezpeczenem do centrycznego osadzana bębnów kablowych na os. do bębnów Materał AK 33 N 5 - N 6 Polyamd AK 48 N 7 - N 8 Polyamd AK 60 N 9 - N 12 Polyamd Belka QT KM do zaweszena bębna kablowego Belk do zaweszena bębna kablowego Belka QT KB do zaweszena bębna kablowego Z prof lu zamknętego o przekroju kwadratowym, przykręcane do słupów regału. Regulacja wysokośc w otworach systemowych 50 mm. Uchwyt os posada zagłębene albo okładznę cerną stanowącą rodzaj hamulca pozwalającą na cche odwnęce kabla z bębna. ramy Wersja do bębnów QT KM z zagłębenem N 5 - N QT KM z zagłębenem N 5 - N QT KB z okładzną cerną N 5 - N QT KB z okładzną cerną N 5 - N Kotwa W celu zapewnena regałom paletowym odpowednej stablnośc ch ramy należy zakotwczyć w podłodze. Do normalnych podłóg z betonu B25 należy użyć kotw rozporowych M10 a do podłóg z domeszką magnezu kotw klejonych M10. BA 10 SL M 10 kotwa rozporowa BA 10 VA M 10 kotwa klejona Kotwa rozporowa Kotwa klejona Płytk wyrównawcze Do regału paletowego PR 600 Do wszystkch prof l słupa. Do kompensacj nerównośc podłoża, ocynkowane. Płytk zolacyjne Do regału paletowego PR 600 Do wszystkch prof l słupa. W regałach stawanych na podłogach z domeszką magnezu należy pod słupy zastosować płytk zolacyjne z tworzywa sztucznego zapobegające korozj. Grubość AP AP Grubość IP G13

16 Systemy regałów paletowych OCYNK. Kątownk blokujący NIEBIESKI RAL 5010 Elementy dystansowe Nakładk poprzeczne Nakładk pod wdły Wyposażene do PR 600 Kątownk blokujący do nakładek poprzecznych Kątownk do uneruchamana nakładek poprzecznych, wersja do palet Euro, palet przemysłowych pojemnków stalowych wg DIN Długość pola AW AW AW AW AW AW AW Elementy dystansowe Dwa stojące równolegle do sebe regały jednostronne można za pomocą elementów dystansowych połączyć w regał dwustronny. Długość elementów dystansowych jest różncą mędzy głębokoścą regału a paletą/pojemnkem plus 100 mm. Odstęp D 50 L D 100 L D 150 L D 200 L D 250 L D 300 L D 350 L D 400 L D 450 L D 500 L Nakładk poprzeczne z kątownka do magazynowana palet pojemnków Nakładek poprzecznych (2 sztuk na paletę) wymagają pojemnk, które ne stoją pewne na wzdłużnych belkach nośnych oraz palety pojemnk układane w kerunku wzdłużnym. Nakładk te uneruchamane są na wzdłużnych belkach nośnych za pomocą kątownków blokujących (patrz rys. wyżej). Przekrój L 80/40/6 Obcążene do 1000 kg Bez tylnego zderzaka ramy Przekrój L 100/50/6 Obcążene do 1500 kg Bez tylnego zderzaka ramy palety/ pojemnka QA QA QA QA palety/ pojemnka QA QA QA QA Z tylnym zderzakem 40 mm ramy palety/ pojemnka QA 85 A QA 105 A QA A QA 125 A Z tylnym zderzakem 50 mm ramy palety/ pojemnka QA 855 A QA 1055 A QA A QA 1255 A Nakładk poprzezne pod palety, profl P Nakładk poprzeczne pozwalają na bezpeczne układane palet w kerunku wzdłużnym. Na jedną paletę koneczne są co najmnej dwe take nakładk. ramy Przekrój P 90 palety max. obcążene na 1 sztukę (kg) max. cężar (kg) UN UN UN Nakładk pod wdły Do przechowywana palet drewnanych, paczek metalowych, skrzyń, pojemnków nnych towarów welkogabarytowych. Prześwt na wdły 100 mm, maks. obcążene jednej nakładk 2000 kg (przy równomerne rozłożonym cężarze). ramy QU QU QU G14

17 OCYNK. Ruszty kratowe Panele z blachy stalowej Regały paletowe wyposażene Wyposażene do PR 600 Ruszty kratowe Nakładane na wzdłużne belk nośne uneruchamane. Welkość oczek 33 x 33 mm. Od długośc przęsła w śwetle 2200 mm ruszty dwuczęścowe. Podane wartośc nośnośc dotyczą równomerne rozłożonych cężarów. Nakładane ruszty kratowe do belek o proflu INP CE Długość Wysokość proflu Obcążene ramy gnazda nośnego (kg) FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X FGA X Ruszt kratowy nakładany na prof l INP Ruszt kratowy nakładany na prof l CE Panele z blachy stalowej Z zagętym krawędzam (w forme ltery C ). W kerunku poprzecznym uneruchamane na belce. Możlwość zastosowana jako pokrywy (jeden lub klka panel). Dane dotyczące nośnośc odnoszą sę do cężarów rozłożonych równomerne. Długość gnazda Szerokość panela Lczba panel Panel o szerokośc 200 mm Nośność ramy (kg) Długość gnazda Szerokość panela Lczba panel FPA X FPA X FPA X FPA X Panel o szerokośc 300 mm ramy Nośność (kg) FPA X FPA X FPA X FPA X FPA X FPA X FPA X FPA X G15

18 Systemy regałów paletowych Wyposażene do PR 600 Płyty wórowe Nakładane na prof l wzdłużnej belk nośnej INP lub CE. Specjalne ograncznk blaszane zabezpeczają płyty przed przesuwanem. Od długośc przęsła w śwetle 3300 mm płyty w dwóch częścach. Podane wartośc obcążeń dotyczą cężarów rozmeszczonych równomerne. Powerzchna naturalna. ograncznk blaszany osłona krawędz Ograncznk blaszany nakładana płyta wórowa Do płyt wórowych 38 mm wzdłużnych belek nośnych INP/CE. Do długośc przęsła w śwetle 1800 do 2900 mm potrzebne są 4 take ograncznk, a do długośc przęseł w śwetle 3300 do 3900 mm 6 ograncznków. Ilość FSHB 24 Blacha wsporcza, wraz z ograncznkem (tworzywo sztuczne) Grubość 38 mm, gęstość normalna, do belek nośnych o proflu INP CE Długość Nośność ramy gnazda (kg) FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX FSA NX Grubość 38 mm, gęstość wysoka, do belek nośnych o proflu INP CE ramy Długość gnazda Nośność (kg) FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX FSA HX Osłona krawędz Do płyt wórowych 38 mm wzdłużnych belek nośnych, wraz ograncznkem. Długość gnazda KN KN KN KN KN KN KN G16

19 OCYNK. ŻÓŁTY ŻÓŁTY SYGNAŁOWY Regały paletowe wyposażene RAL 1021 OZNAKOWANIE Przepsy bezpeczeństwa Narożnk regałów stacjonarnych także w obszarze przejazdów mędzy regałam obsługwanych pojazdam ne posadającym nezmennego toru ruchu, muszą być wystarczająco zabezpeczone przed uszkodzenem. Wyposażene bezpeczeństwa do regałów paletowych Osłona narożnka ES 400 C Ochranacz słupa Ochranacz narożny Stablny kątownk z mocną płytą podstawną, dostarczana z kotwam do zamocowana do podłog. Ochranacz słupa Chron słup regału przed uszkodzenem przez pojazdy magazynowe, szerokość 140 mm, kształt ltery U, dostarczany z 3 kotwam. Wysokość Wysokość ES 400 C AS Ochranacz słupa Wzmocnene przednch słupów regału stanowące ochronę przed uszkodzenam, wysokość 750 mm, z mocowanam. do szerokośc słupów STS STS STS STS STS Ochranacz słupa Ochranacz ramy Szczególne zagrożone obszary zabudowy regałowej, np. przejazdy lub często używane śceżk, należy zabezpeczyć za pomocą stablnej zapory. kształt A kształt B kształt C Kształt A Wysokość 400 mm, szerokość ok. 250 mm, ukośna powerzchna czołowa optymalne przenos słę uderzena na podłogę, z kotwam mocującym. do ram głębokośc Kształt B Wysokość 400 mm, szerokość 245 mm, z kotwam mocującym. Do słupłow regałowych typu P 75 P 90. do ram głębokośc RS 854 A RS 1054 A RS 1254 A RS 1804 A RS 2204 A RS 2354 A RS 2604 A Kształt C Stablny prof l C-sgma, wysokość 400 mm, szerokość 75 mm, z kotwam mocującym, zapory o długoścach od 1800 mm z dodatkową podporą w środku. RS 854 C RS 1054 C RS 1254 C RS 1804 CZ RS 2204 CZ RS 2354 CZ RS 2604 CZ RS B RS B RS B RS B RS B RS B RS B Kształt B Wysokość 400 mm, szerokość 265 mm, z kotwam mocującym. Do słupłow regałowych typu P 100 P 120. RS B RS B RS B RS B RS B RS B RS B G17

20 Systemy regałów paletowych NIEBIESKI SZARY RAL 5010 RAL 7037 OCYNK. Wyposażene bezpeczeństwa do regałów paletowych Przewyższena ram Zabezpeczene przed wypadnęcem pojemnków/palet bokem, wysokość 500 mm, z elementam mocującym. Powerzchna: ocynkowana. Słup ramy ramy AN 68 AN 98 AN 61 AN 91 AN 62 AN Wypełnena kratowe ścany tylnej Tylne strony regałów stacjonarnych należy zabezpeczyć przed spadanem pojemnków palet. Klent pownen przestrzegać obowązujących przepsów bezpeczeństwa. W kwestach bezpeczeństwa można sę zwrócć równeż do naszego doradcy. Elementy kratowe mogą być zestawane w sposób dowolny, zależne od wysokośc regału długośc przęsła w śwetle. Każdy element składa sę ze stablnej ramy z kątownka przyspawanej do nej kraty o oczkach 50 x 50 mm. Dostawa z elementam mocującym. Wskazówka dotycząca zamawana: maksymalna wysokość elementów kratk powyżej krawędz ramy wynos 400 mm. Jeżel pożądana jest wększa wysokość elementów kratk ponad ramę nż 400 mm, należy wybrać wyższe ramy dla odpowednch rzędów. Odstępy: 180 mm od krawędz zewnętrznej słupa regału krawędź wewnętrzna Profil GRC; 210 mm od krawędz zewnętrznej słupa regału krawędź zewnętrzna profilu GRC. Przykład zamówena Do regału o wysokośc 3000 mm potrzebne są: 2 segmenty kratowe o wysokośc 1100 mm 1 segment kratowy o wysokośc 1200 mm. Do regału paletowego o długośc przęsła 3900 mm należy zamówć: 2 x GRC x GRC 3912 Wysokość regału w mm przewdzana wysokość ścany tylnej w mm Lczba potrzebnych segmentów kratowych H 1100 mm H 1200 mm H 1450 mm GRC 911 GRC 1111 GRC 1311 GRC 1811 GRC 2211 GRC 2711 GRC 2911 GRC 3311 GRC 3611 GRC 3911 G18 Długość gnazda Długość gnazda Wysokość segmentów kratowych Wysokość segmentów kratowych GRC 912 GRC 1112 GRC 1312 GRC 1812 GRC 2212 GRC 2712 GRC 2912 GRC 3312 GRC 3612 GRC 3912 Długość gnazda Wysokość segmentów kratowych GRC 914 GRC 1114 GRC 1314 GRC 1814 GRC 2214 GRC 2714 GRC 2914 GRC 3314 GRC 3614 GRC

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał B Unwersalne regały półkowe W gospodarce magazynowej najważnejsza jest oszczędność mejsca czasu.

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat.

gwykonanie Elementy wyposażenia warsztatu Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Szafy uniwersalne (puste) Dodatkowe półki do nr kat. ß 4260-4262 Szafy narzędziowe z drzwiami skrzydłowymi (puste) Elementy wyposażenia warsztatu 4260-4262 g Bardzo wytrzymałe i funkcjonalne: szafy narzędziowe C+P podołają prawie wszystkiemu Wersja z drzwiami

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Dystrybucja lekarstw Taca do dystrybucji lekarstw Służba zdrowia poszukuje sposobów pozwalających na minimalizację

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu szafy sterownicze

Rozbudowa systemu szafy sterownicze Rozbudowa systemu szafy sterownicze Podłoga Cokół Flex-Block...540 Cokół TS...542 Cokół...550 Podłoga...555 Ściany Ściany boczne...567 Ściany działowe/grodziowe...57 Blokada rozłącznika...575 Technika

Bardziej szczegółowo

Szafy sieciowe stojące

Szafy sieciowe stojące 100 Szafy sieciowe stojące Szafy sieciowe TS 8 Zmontowane, drzwi bez wentylacji...102 Zmontowane, bez wentylacji/z wentylacją...103 Zmontowane, drzwi/ściana tylna bez wentylacji...104 Zmontowane, drzwi

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI

PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARACH MAGAZYNU I PRODUKCJI KATALOG PRODUKTÓW 2014 IWS Handling - inny wymiar bezpieczeństwa w obszarach magazynu! Wszystkie rozwiązania ochronne oferowane przez

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości SSI Schäfer Ponad czterdziestometrowe konstrukcje silosów, jak i sam proces inwestycyjny budowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y P O S A Ż E N I A 1. 1. REGALY JEZDNE ( PRZESUWNE) 1. M E B L E B I B L I O T E C Z N E Załącznik nr 8 Konstrukcja szyn

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026)

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026) Instrukcja montażu i użytkowania Regały MONOS 25 (026) My: MAGO S.A. z siedzibą: Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn POLSKA deklarujemy, z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt: DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regał paletowy Speedlock P90 Różnorodne rozwiązania w zakresie statycznego i dynamicznego składowania palet

Regał paletowy Speedlock P90 Różnorodne rozwiązania w zakresie statycznego i dynamicznego składowania palet P90 Więcej przestrzeni Regał paletowy Speedlock P90 Różnorodne rozwiązania w zakresie statycznego i dynamicznego składowania palet JAKOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ WYNALAZCĘ REGAŁÓW STALOWYCH 02 DEXION P90 Wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót związanych z montażem regałów przesuwnych i stacjonarnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym CPV 39 13 11 00 0 1 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo