system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,"

Transkrypt

1 T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia Charakterystyka wyrobu Producent Charakterystyka Systemu MR Charakterystyka podstawowych elementów i zespołów regału Wytrzymałość elementów Systemu MR Stateczność regałów Zakres zastosowań Oznakowanie Montaż Warunki posadowienia regału Transport elementów regału Systemu MR Schemat montażu Dokładność montażu Zabezpieczenia regału Postanowienia końcowe. Uwagi Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Normy i dokumenty związane

4 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 1. Definicje i określenia. Określenia przyjęto zgodne z normami PNM78320, PNM78321, nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do przeprowadzenia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bezpieczeństwa B. Regał urządzenie wielopoziomowe przestrzenne, przeznaczone do składowania zapasów przez układanie ich na jego elementach konstrukcyjnych. Regał stały regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie procesu składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Rama konstrukcja kratownicowa składająca się ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlowej rama jest określana także jako noga. Słupy pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia elementy łączące słupy, stanowiące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawersów stanowi podstawę gniazda. Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na/w regale. Obciążenie nominalne (nośność regału) maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału 2

5 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 1. System regałów magazynowych MR. 2. Charakterystyka wyrobu Producent. Producentem Systemu regałów magazynowych MR jest firma Mago S.A., zwana dalej Producentem. Nasza firma jest wiodącym w Polsce przedsiębiorstwem branży producentów wyposażenia sklepów i magazynów. Nasza wieloletnia tradycja i doświadczenie, w połączeniu z inwencją młodego, gotowego do rozwiązywania najtrudniejszych zadań zespołu firmy, gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość, bezpieczeństwo, estetykę i zadowolenie z użytkowania naszych wyrobów Charakterystyka Systemu MR. System regałów magazynowych wysokiego składowania MR jest odpowiedzią na zapotrzebowanie małych i dużych firm oraz prywatnych użytkowników na potrzebę składowania szerokiej gamy towarów. System stanowi rodzina regałów stałych ramowych, półkowych z półkami stałymi przeznaczonych do wysokiego składowania (od 2,0 do 6,0 m). Podstawową formą składowania jest przechowywanie zapasów umieszczonych na paletach, ale dzięki zastosowaniu szerokiej gamy separatorów, półek i innych akcesoriów możliwe jest bezpieczne i uporządkowane magazynowanie towarów składowanych luzem, elementów łatwo toczących się lub pogrupowanych w dowolne opakowania. Ideę Systemu regałowego stanowi możliwość tworzenia ciągów regałowych składających się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każdym z nich, a zbudowanych z kilku podstawowych powtarzających, się elementów. Tymi podstawowymi elementami są: słupy i stężenia, z których budowane są ramy oraz trawersy, które montowane parami tworzą poziomy składowania towarów. Montaż wszystkich elementów odbywa się wyłącznie przy użyciu połączeń rozłącznych: śrub, kotew i nakrętek. 3

6 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 2. Pojedynczy segment regału magazynowego MR: 1 słup; 2 trawers; 3 stężenie skośne; 4 stężenie poziome; 5 belka poprzeczna; 6 odbojnik narożny; 7 odbojnik boczny; 8 zabezpieczenie paletowe tylne; 9 zabezpieczenie paletowe boczne; 10 belka wzmacniająca pod ramę; 11 blaszka stężenia typ A; 12 blaszka stężenia typ B; 13 śruba; 14 nakrętka; 15 kotwa; 16 zabezpieczenie trawersu. Tworząc ciągi regałów w Systemie MR do budowy dwóch sąsiednich segmentów wykorzystuje się jedną, wspólną ramę. Przy ustalaniu konfiguracji regału magazynowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, gabaryty przewidzianych do składowania przedmiotów oraz formę ich przechowy wania (np. luzem lub na paletach), wytrzymałość posadzki, na której będzie ustawiony regał, nośność pary trawersów (gniazda regału), wytrzymałość ramy regału w zależności od wysokości gniazda. Konfiguracja regału magazynowego rozstaw słupów, wzajemne położenie rzędów regałów, długość ciągów regałowych, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie użytkownika (masy i gabaryty zapasów oraz sposób ich składowania) i dostępną przestrzeń magazynową 4

7 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa (gabaryty magazynu, rozmieszczenie filarów, zbrojeń i innych elementów konstrukcyjnych). Dzięki gęstemu rozstawowi otworów montażowych użytkownik może swobodnie ustalać wysokość mocowania trawersów w regale według własnych potrzeb eksploatacyjnych. Regał może być wyposażony w różnego rodzaju wypełnienia półek, a także w zabezpieczenia paletowe tylne i boczne, uniemożliwiające przypadkowe przemieszczanie się magazynowanych towarów. Dostępne są także różnego rodzaju separatory i akcesoria ułatwiające składowanie towarów (p. rysunek 11). Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów obsługiwanych jezdniowymi wózkami podnośnikowymi należy stosować zabezpieczenia niezwiązane z konstrukcją regału w postaci odbojników narożnych (wg PNM78321) Charakterystyka podstawowych elementów i zespołów regału. Rama. Rama w Systemie MR jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów połączonych za pomocą stężeń poziomych i skośnych. Węzły kratownicy tworzą blaszki typu A lub B, połączone śrubami ze stężeniami. Jako słup wykorzystany jest stalowy profil zamknięty 70x70 wraz z przyspawaną do niego stopą (Rys. 3.). W słupie wykonane są dwa rzędy otworów montażowych, rozmieszczonych co 50 mm. Stopa o kształcie przedstawionym na rysunku 3 zapewnia możliwość prowadzenia młotowiertarek i wyboru otworu pod kotwy. Ma to szczególne znaczenie jeżeli pod jednym z otworów w stopie przebiega zbrojenie posadzki lub szczelina dylatacyjna. Otwory w słupach zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest wykorzystanie jednego otworu pod montaż stężenia jak i pod osadzenie trawersu. otwory montażowe słup H 50 Rys. 3. Słup z przyspawaną stopą. stopa Stężenia regałów Systemu MR stanowią stalowe profile o przekroju prostokątnym. Stosowane są dwa rodzaje stężeń: Poziome montowane prostopadle do słupów. Skośne montowane do słupów pod kątem 45. Stężenia zastosowane do budowy kratownicy ramy regału tworzą układ przedstawiony 5

8 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa na rysunku 4. Charakterystycznymi wymiarami handlowymi ramy są: G szerokość ramy odpowiadająca głębokości zmontowanego regału. H wysokość regału magazynowego. W Systemie MR powyższe wielkości tworzą następujące ciągi wymiarowe: Szerokość ramy G : 600, 650, 750, 850, 900, 950, 1050 i 1150 mm. Wysokość ramy H : 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 i 6000 mm. Pojęcie wymiaru handlowego służy systematyzacji rodzajów produkowanych ram dla potrzeb sprzedaży. Wymiary produkowanych ram, odpowiadające oznaczeniom handlowym, wraz ze schematem wymiarowania zawiera Tabela 1. Tabela 1. Wymiary charakterystyczne produkowanych ram, odpowiadające poszczególnym oznaczeniom handlowym. Oznaczenia handlowe G G 1 G 2 G Wartości tworzące ciągi wymiarów handlowych najlepiej odpowiadają życzeniom naszych dotychczasowych klientów. Kombinacje tych wymiarów umożliwiają budowę regałów z optymalną liczbą gniazd i miejsc paletowych. 6

9 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa H słup stopa stężenie G Rys. 4. Kompletna rama regału magazynowego Systemu MR. Trawers. Trawersy stanowią stalowe belki zakończone stalowymi łapami, umożliwiającymi osadzenie trawersu w otworach perforacji słupów regału (Rys. 5). Konstrukcja trawersu i wysoka jakość wykonania połączeń spawanych między belką i łapami, zapewniają wymaganą nośność i sztywność gniazda regału. Kształt łapy zapewnia łatwy i szybki montaż i demontaż trawersów. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersów przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające (Rys. 2 element nr 16). Charakterystycznym wymiarem trawersu jest długość handlowa L h. Długości produkowanych trawersów należą do następującego ciągu wymiarowego: Lh : 1000, 1200, 1250, 1330, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2660, 2700, 3200, 3300, 3600 i 3800, Podobnie jak w przypadku ram mierzalne wymiary trawersów odbiegają od wartości tworzących ciąg wymiarów handlowych. Charakterystyczne długości trawersów odpowiadające przyjętym oznaczeniom handlowym zawiera Tabela 2 7

10 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Tabela 2. Wymiary charakterystyczne produkowanych trawersów, odpowiadające poszczególnym ozna czeniom handlowym. Oznaczenia handlowe L L 1 P

11 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa a a b c c b łapa belka Rys. 5. Trawersy występujące w Systemie MR. Rodzaje: a trawers górny; b trawers standardowy; c trawers dolny. Sposób zamocowania. Profil prostokątny zamknięty Profil prostokątny składany Dwuteownik Profil schodkowy składany Rys. 6. Typowe przekroje trawersów i ich wymiary charakterystyczne. 9

12 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 2.4. Wytrzymałość elementów Systemu MR. Sposoby wyznaczania obciążeń regału. Obciążenie regału stanowią składowane na/w nim zapasy. Aby ustalić jaką największą, dopuszczalną masę można zeskładować na/w regale, należy zapoznać się ze sposobami wyznaczania jego obciążeń. Wszystkie zestawione w poniższych tabelach wartości obciążeń są podawane w kilogramach. Dopuszczalne obciążenia gniazd utworzonych przy użyciu trawersów określonego typu podane są jako suma dopuszczalnych obciążeń każdego z przewidzianych miejsc paletowych. Dla wyznaczenia dopuszczalnego obciążenia ramy istotne są trzy wielkości: obciążenie pojedynczego węzła ramy (Rys. 7), obciążenie całkowite ramy, określane wg schematu przedstawionego na rysunku 8; w Systemie MR wielkość ta wynosi kg, obciążenie regału ponad gniazdem o określonej wysokości, ustalane wg schematu przedstawionego na rysunku 9; dane o dopuszczalnych obciążeniach tego rodzaju zawiera Tabela 3. i1 i i2 = i 2 poziom składowania i i=0,1,...,n Ncałkowita liczba poziomów składowania Rys. 7. Obciążenie pojedynczego węzła ramy. C = C całkowite obciążenie ramy poziom składowania poziom składowania poziom składowania 1 poziom składowania 0 Rys. 8. Całkowite obciążenie ramy. 10

13 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Ncałkowita liczba poziomów składowania i+2,1 i+2 i+2,2 poziom składowania i+2 i+1,1 i+1 i+1,2 poziom składowania i+1 h i i,1 i,2 i poziom składowania i pqi = i+1 + i+2,i=0,1,...,n Rys. 9. Obciążenie ramy ponad gniazdem i o wysokości h i. Tabela 3. Nośność ramy regału ponad gniazdem o wysokości h i, i=1,2,...,n. Uwaga! Wysokość gniazda nie może być większa niż 3200 mm. Wysokość gniazda i h i [mm] do 500 do 900 do 1000 do 1100 do 1200 do 1300 do 1400 do 1500 do 1600 do 1700 do 1800 do 1900 do 2000 do 2100 do 2200 do 2300 do 2400 do 2500 do 2600 do 2900 do 3200 Obciążenie nominalne ramy ponad gniazdem i pgi [kg] Wytrzymałość trawersu. Dopuszczalne obciążenie pary trawersów zależy od: rodzaju przekroju trawersu; długości trawersu. Przy jednocześnie spełnionym warunku optymalnego składowania palet wytrzymałość pary trawersów tworzących gniazdo przedstawia Tabela 4. Wytrzymałość ram. Nośność ram uzależniona jest od całkowitego obciążenia i wysokości gniazd w regale. Możliwości obciążania pojedynczej ramy ilustrują rysunki 7 9 oraz tabela 3 (zawarte w tabeli wielkości zostały określone z włączeniem podanych wymiarów). 11

14 Tabela 4. Zestawienie dopuszczalnych obciążeń pary trawersów typu MR tworzących gniazdo. 12 Wymiary handlowe trawersów L h [mm] x x Rodzaj trawersu, charakterystyka profilu wymiary: wysokość x szerokość x grubość ścianki [mm] Profil prostokątny Profil prostokątny składany Profil dwuteowy Profil schodkowy zamknięty 100 x x x x 40 wzmocniony x x x x x x x x MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa

15 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 2.5. Stateczność regałów. Stateczność to cecha opisująca zachowanie się regału pod wpływem działania poziomych sił charakteryzująca możliwość zmiany wzajemnego położenia względem siebie elementów konstrukcji, zmiany ich położenia względem podłoża oraz deformacji całej sylwetki regału. Regały o wysokości większej od czterokrotności ich głębokości dla zachowania stateczności wymagają kotwienia. Dodatkowo dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji regału należy przestrzegać następujących zasad: dwie pary trawersów stanowią minimum potrzebne do stworzenia pojedynczego segmentu regału; trawersy tworzące parę muszą być umieszczone na jednej wysokości nad posadzką z odchyłkami opisanymi w rozdziale 3.4; maksymalna wysokość gniazda w regałach jedno lub dwusegmentowych nie wymagających kotwienia oraz dodatkowego wzmocnienia w postaci wykrzyżowania wynosi 1600 mm; w regałach o mniej niż trzech poziomach składowania (trzech parach trawersów) i utworzonych z jednego lub dwóch segmentów regałowych powinno się kotwić ramy oraz stosować wykrzyżowania tylne pokazane na rysunku 10; pierwsza, najniżej położona para trawersów tworząca gniazdo w regale jedno lub dwusegmentowym powinna być zamontowana na wysokości nie większej niż 1,5 metra nad posadzką, w przeciwnym przypadku regał taki musi zostać zakotwiony oraz wzmocniony wykrzyżowaniem; w dowolnym ciągu regałowym, w którym znajdują się segmenty z gniazdami o wysokości większej niż 2600 mm należy jeden z takich segmentów zabezpieczyć wykrzyżowaniem tylnym; wysokość gniazda nie może być większa niż 3200 mm. Wykrzyżowanie stanowią dwa cięgna montowane do dwóch kolejnych ram w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża, przecinające się ze sobą pod kątem jak najbliższym 90. Muszą one spinać ramy na całej ich wysokości, co w niektórych przypadkach oznacza konieczność wykorzystania więcej niż jednego wykrzyżowania w jednym segmencie regału. Ich liczbę należy dobierać tak aby cięgna wszystkich par przecinały się pod takim samym kątem, jak najbliższym 90. Każdy moduł regałowy o dowolnej kombinacji wymiarów: głębokości, wysokości i szerokości (G x H x Lh) zmontowany w oparciu o niniejsze zalecenia jest stateczny podłużnie i poprzecznie zgodnie z kryteriami oceny bezpieczeństwa regałów magazynowych stałych, ustalonymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Producent zaleca stosowanie stężeń międzyregałowych w przypadku kiedy obok siebie ustawione są dwa ciągi regałowe. Stężeniami spina się na górze i w połowie wysokości krańcowe ramy oraz co trzecią ramę wzdłuż ciągu regałowego. Zabieg ten stosuje się w szczególności w regałach wysokich. 13

16 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 10. Wykrzyżowania Zakres zastosowań regałów Systemu MR. Poprzez zastosowanie dodatkowych elementów takich jak: separatory, belki łączące trawersy wraz z płytami wypełniającymi i innych, jest możliwe dostosowanie regału Systemu MR do potrzeb składowania bardzo szerokiej gamy materiałów przechowywanych na paletach, w beczkach i luzem (Rys. 11). Regały magazynowe Systemu MR pokryte lakierem proszkowym są przeznaczone do montażu i eksploatacji tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Regały Systemu MR z cynkową powłoką ochronną mogą być użytkowane na otwartej i/ lub niezadaszonej przestrzeni. Regały eksploatowane na otwartej przestrzeni kupujący powinien wyposażyć w instalację odgromową wg normy PNE , 03, 04 i PNIEC W obydwu przypadkach użytkowania regały Systemu MR wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża pod ustawienie regału. Instrukcje dotyczące przygotowania podłoża zawiera punkt

17 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 11. Zastosowania regału Systemu MR. Elementy: 1 belka pod półkę; 2,3,4,5,6 separatory; 7 podstawa pod elementy łatwo toczące się; 8 półka; 9 zabezpieczenie paletowe boczne Oznakowanie. W Systemie regałów magazynowych MR są stosowane dwa rodzaje tabliczek informacyjnych, które umieszczane są na: słupie; na wysokości wzroku; trawersie; na jego zewnętrznej stronie, w pobliżu połączenia belki z łapą. Rys. 12. (a) Tabliczka informacyjna trawersu. (b) Tabliczka informacyjna nogi. 15

18 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Na tabliczkach są umieszczone następujące informacje: rok produkcji, identyfikacja wytwórcy, oznaczenie wyrobu, w przypadku słupa dodatkowo podaje się w formie tabeli nośność ramy oraz informację o dopuszczalnym obciążeniu gniazd. W przypadku trawersu dodatkowo szerokość tworzonego przy jego użyciu gniazda oraz jego nośność (Rys.12). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tabliczki informacyjnej należy bez zwłocznie skontaktować się z Producentem w celu otrzymania nowej tabliczki. Elementy pozbawione tabliczek nie podlegają gwarancji. 3. Montaż Warunki posadowienia regału. Budowa podłoża. Posadzka, na której są ustawiane i eksploatowane regały magazynowe wysokiego składowania, powinna być wykonana zgodnie z normą PNB10144 i jednocześnie spełniać warunki określone dla betonu klasy B25 lub wyższej. Zapewnienie stateczności konstrukcji w całym okresie eksploatacji wymaga, aby nośność podłoża była co najmniej równa nośności regału magazynowego wraz z umieszczonym na nim obciążeniem. W szczególnych przypadkach należy przewidzieć i zastosować specjalne konstrukcje wspomagające. Przykładowo przy posadzce zapewniającej odpowiednią nośność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą należy zastosować specjalne belki pod ramy regału magazynowego (Rys. 2 element nr 10), skutecznie rozkładające obciążenie na większą powierzchnię. W przypadku posadzki nie zapewniającej dobrej nośności lub niestabilnego podłoża należy wykonać niezależne stopy fundamentowe pod ramy, spełniające warunki nośności podłoża. W przypadku regałów ustawianych na niestabilnym podłożu np. piasek, kostka Bauma należy wykonać ławy fundamentowe pod ramy regału. Poziomowanie konstrukcji. Powierzchnia posadzki powinna być równa, a odchylenie od poziomu, na całej długości i szerokości posadzki, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie powinno przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm dla posadzek z betonu. Niezależnie od spełnienia tego warunku, budowa posadzki, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wypoziomowanie konstrukcji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę Mago S.A. specjalnych podkładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod pojedynczą stopą nie może być większa niż 20 mm. Kotwienie ram regału. Ramy regału muszą zostać przymocowane kotwami do podłoża jeżeli wysokość regału przekracza wymiar czterokrotności jego głębokości oraz w przypadkach opisanych w punkcie 2.5. Kotwienie należy przeprowadzić przy użyciu kotew stalowych do ciężkich zamocowań w materiałach pełnych (SŁR) lub zgodnych. Element kotwiący powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z powyższym i jednocześnie kotwy powinny charakteryzować się mini 16

19 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa malnym obciążeniem dopuszczalnym równym lub większym od 4kN. Jeżeli wysokość regału nie jest większa od czterokrotności jego głębokości kotwienie nie jest konieczne Transport elementów regałów Systemu MR. Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie odpowiednimi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wiązane w pakiet i ustawiane na palecie. Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji Schemat montażu. Do montażu i regulacji regału magazynowego stosuje się wyłącznie łatwo dostępne narzędzia i przyrządy. Dla zmontowania podstawowej konfiguracji jednego modułu (segmentu) typowego regału MR, o przykładowych wymiarach H = 2500 x L = 2700 x G = 1050 [mm], składającego się h z dwóch gniazd wymagana jest minimalna ilość elementów: 2 kompletne ramy, zawierające: 4 słupy o wysokości H = 2500 mm (po dwa słupy na ramę); 6 stężeń poziomych (po trzy stężenia na ramę); 4 stężenia skośne (po dwa stężenia na ramę); 16 blaszek do stężeń typu A (po osiem blaszek na jedną ramę); 24 blaszek do stężeń typu B (po dwanaście blaszek na jedną ramę); 40 kompletów śrub do montażu rozłącznego (śruba M6x30 + nakrętka M6) po 20 kompletów na jedną ramę; 4 trawersy o długości L h = 2700 mm; 8 zabezpieczeń trawersów; 2 odbojniki (przy założeniu, że regał będzie eksploatowany jezdniowym wózkiem pod nośnikowym); odbojniki należy zamontować od strony przejazdu (zakładając, że regał jest z jednej strony osłonięty np. ustawiony przy ścianie); 12 kompletnych kotew stalowych (po jednej na każdą stopę i po cztery na każdy z odbojników). Kolejność montażu regałów magazynowych Systemu MR: przygotować wszystkie elementy konieczne do zmontowania regału; sprawdzić komplet ność części; przygotować niezbędne narzędzia i przyrządy; zaznaczyć miejsce przewidziane pod ustawienie regału; sprawdzić na planie architekto nicznym położenie w wyznaczonym obszarze ewentualnych zbrojeń lub innych elemen tów konstrukcji posadzki i stropów, mogących przeszkadzać w montażu (czynność ta ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia konieczności kotwienia ram regału); połączyć dwa słupy stężeniami poziomymi i skośnymi przy pomocy odpowiedniej ilości 17

20 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa blaszek do stężeń typu A i B, oraz śrub i nakrętek (Rys. 13 i 14); jako pierwsze należy założyć stężenie nr 1 znajdujące się na dole ramy, a następnie, przesuwając się ku górze, montować kolejne stężenia (Rys. 13); Rys. 13. Kolejność montowania stężeń. Schemat montażu węzła w stężeniu nr 1. odpowiednio rozłożyć i ustawić zmontowane ramy na posadzce, według planu zagospodarowania; w celu zapewnienia równowagi ram założyć co najmniej po jednej parze trawersów pomiędzy każdymi kolejnymi dwoma ramami; w przypadku regałów, których stopy mają być kotwione należy założyć co najmniej po dwie pary trawersów w jednym module; trawersy należy zakładać począwszy od najniższych poziomów składowania; poprawny sposób zakładania trawersu przedstawiono na rysunku 15; 18

21 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa H= G=1150 Typ A (8szt.) B B B Typ B (12szt.) A A A B A B B Rys. 14. Rozmieszczenie blaszek do stężeń typu A i B. Rys. 15. Zakładanie trawersu. wypoziomować konstrukcję regału przy pomocy podkładek pod stopę (Rys. 16), pamię tając że jednocześnie pod jednym słupem suma grubości podkładek nie może być więk sza niż 20 mm; 19

22 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa max 20mm Rys. 16. Poziomowanie regału przy pomocy podkładek. Podkładka dystansująca. zakotwić ramy regału: wykonać w posadzce otwory pod kotwy; stopa regału posiada dwa otwory pod kotwy, należy wykorzystać jeden z nich, drugi jest przewidziany na wy padek gdyby umieszczenie kotwy w pierwszym nie było możliwe (zbrojenie posadzki lub szczeliny dylatacyjne znajdujące się w tym miejscu); za pomocą kotew zamocować do posadzki ramy regału (Rys. 17); wykonać cztery otwory pod kotwy odbojników; za pomocą czterech kotew zamocować każdy z odbojników; Faza montażu lub Efekt montażu lub Rys. 17. Schemat sposobu kotwienia stopy ramy i odbojnika założyć pozostałe trawersy na ramy regałów zgodnie z planem zagospoda rowania magazynu; założyć zabezpieczenia trawersów (Rys. 15); założyć wykrzyżowanie tylne; ramy powinny być spięte na całej wysokości a kąt pomiędzy cięgnami powinien być najbliższy 90 ; 20

23 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 18. Zmontowany wg instrukcji segment regałowy. ewentualnie założyć i zamocować dodatkowe wyposażenie i akcesoria regału: stężenia międzyregałowe; łączniki ram magazynowych; zabezpieczenia paletowe tylne i boczne; belki poprzeczne pod półki, półki panelowe, separatory Dokładność montażu. Dokładność montażu regału powinna mieścić się w następujących granicach (według Rys.19): odchylenie od poziomu pojedynczego trawersu p = ± 5 mm, błąd położenia półki regału (trawersu) w stosunku do podstawy regału h = ± 5 mm, błąd szerokości drogi międzyregałowej, mierzony w świetle między regałami nie obciążonymi s = ± 5 mm, odchylenie słupa od pionu mierzone na wysokości H (wymiar e): 21

24 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa e = ± H R / 400, regały obsługiwane ręcznie, e = ± H R / 600, regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi, odchylenie słupa od pionu w miejscu jego największego ugięcia (wymiar f): f = ± H R / 300, regały obsługiwane ręcznie, f = ± H R / 600, regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi. e e H R f p f H R(n) +h S O +S Rys. 19. Schemat dokładności montażu regału magazynowego Zabezpieczenia regału. Wszystkie trawersy powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zdemontowaniem przy użyciu specjalnie do tego celu przewidzianych zabezpieczeń (Rys. 2 element 16). Zgodnie z normą PNM78321 regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia w postaci odbojników narożnych. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji Producent zaleca stosowanie odbojników bocznych Postanowienia końcowe. Uwagi. Producent dopuszcza możliwość samodzielnego, opartego na zawartych w niniejszej dokumentacji zaleceniach, projektowania konfiguracji regału przez kupującego. Oferujemy Państwu pomoc w projektowaniu zabudowy magazynu w biurze projektowym Mago S.A. Doświadczenie naszych konstruktorów oszczędzi Państwa czas, pozwoli jak najlepiej zagospodarować dostępną przestrzeń i usprawni montaż regałów. 4. Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji. Dla zapewnienia podstaw bezpiecznej eksploatacji użytkownik powinien przestrzegać następujących punktów instrukcji: Regały magazynowe mogą być używane tylko zgodnie z określonym przeznacze niem. 22

25 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Należy bezwzględnie stosować wytyczne i wskazówki zawarte w niniejszej instruk cji. W trakcie eksploatacji należy stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i hi gieny pracy. Użytkownik regałów magazynowych z cynkową powłoką ochronną, eksploato wanych na otwartej i/lub niezadaszonej przestrzeni powinien dodatkowo wypo sażyć je w skuteczną podstawową instalację odgromową według PNE , 03, 04 i PNIEC Użytkownik regałów powinien ze względów bezpieczeństwa wytyczyć drogi ewa kuacyjne i umieścić na linii wzroku odpowiednie znaki bezpieczeństwa (ostrze gawcze i informacyjne wg normy PNN01255). Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środka mi transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność. W pomieszczeniach, w których są użytkowane regały magazynowe należy zapew nić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Pozostałe parametry środowiskowe (wilgotność, oświetlenie, wentylacja, hałas i drgania) są uzależnione od składowa nych zapasów oraz czasu przebywania ludzi w pomieszczeniu (wg zakładowej instrukcji BHP). Regały, przez cały okres eksploatacji powinny być kompletne, wszystkie elemen ty powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych (w razie ich wystąpienia patrz rozdział pt. Sytuacje krytyczne i awarie ). Połączenia rozłączne nie powin ny wykazywać luzów (patrz rozdział pt. Konserwacja ). Zabrania się przebywania ludzi na i w regale w czasie składowania zapasów z wyjątkiem okresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacji. Podczas montażu, okresowych przeglądów i konserwacji regału należy zachować odnośne przepisy BHP. Wszystkie prace konserwacyjne na wysokości powyżej 2 m uważa się za pracę na wysokości. W takim przypadku pracowników wykonujących prace konserwacyj ne (także montażowe) należy wyposażyć w szelki ochronne z wyposażeniem: linką bezpieczeństwa i amortyzatorem włókienniczym, skutecznie zamocowanymi do elementów stałych np. konstrukcji regału. Środki służące uzupełnianiu ubytków powłoki malarskiej oraz służące do przeprowadzania pozostałych prac konser wacyjnych powinny posiadać atest PZH. Przy składowaniu materiałów użytkownik jest obowiązany: określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopusz czalną wysokość składowania, przestrzegać zasad bezpiecznego składowania (patrz Rozdz. 4.2), zapewnić, aby masa składowanego ładunku, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.), zapewnić centryczny rozkład masy składowanych zapasów, zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przezna czonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego 23

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DO SYSTEMU REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Rewizja: 00 Data: 28 05 2009 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060 Regały magazynowe HX MAGO 060 regały magazynowe HX MAGO 060 katalog 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729 81 01 fax:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Regały magazynowe z integracją

Regały magazynowe z integracją Regały magazynowe z integracją MAGO 055 regały magazynowe z integracją MAGO 055 katalog /pol Spis treści Spis treści 4 Przegląd rozwiązań 5 Elementy 21 Nogi 21 Stężenia do nóg 60 x 50 23 Stężenia do nóg

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE Półki i szafy są niezbędne do utrzymania porządku w miejscu pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów i grup produktowych niezbędnych do stworzenie funkcjonalnego systemu składowania.

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O Regały serii HX www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O MGL Linia profilowania słupów MGL sp. z o.o. Regały serii HX 2 www.mgltechnika.pl MGL Podstawową działalnością MGL jest produkcja regałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZREMB POLAND Sp. z o.o. WWW.ZREMB -POL A ND. C O M ZABEZPIECZENIA SYSTEM U PODL ASIE 1 TY P SŁUPOWO-LINIOWY Zestaw PODLASIE 1 jest systemem ciężkim,

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm SYSTEM REGAŁÓW U5 Przy projektowaniu powierzchniowego i przestrzennego układu poszczególnych modułów zestawów regałów za punkt wyjścia należy przyjąć wymiary podstawowych węzłów konstrukcyjnych. (przyścienny,

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA REGAŁÓW METALOWYCH STACJONARNYCH 1.1 Konstrukcja regałów. a) Podstawa regału wykonana jest ze stalowej blachy. b) Podstawa regału jest konstrukcją wsporczą dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja Maszty Zastosowanie: telekomunikacja turbiny wiatrowe Wieże banery reklamowe oświetlenia kamery bramownice drogowe pomiarowe wieże obserwacyjne 6. Kotwa

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09.

PL 218045 B1. MALCZEWSKI TOMASZ PROHANTRA, Stalowa Wola, PL 30.01.2012 BUP 03/12. TOMASZ MALCZEWSKI, Stalowa Wola, PL 30.09. PL 218045 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218045 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391863 (51) Int.Cl. A47B 43/00 (2006.01) A47B 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI:

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Załącznik nr 8 do SIWZ ST.00.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA ALUMINIOWE SYSTEM DRABEST

RUSZTOWANIA ALUMINIOWE SYSTEM DRABEST RUSZTOWANIA ALUMINIOWE SYSTEM DRABEST To nowy system rusztowań przejezdnych produkowanych przez firmę Drabest. Rusztowania pod nazwą Goliat, Maximus są bezpieczne, uniwersalne, łatwe i szybkie w montażu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONTENER SKŁADANY HT-BOX SPIS TREŚCI 1 PRZEZNACZENIE I OPIS... 3 2 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 DANE TECHNICZNE... 5 4 DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU... 6 5 WYMAGANIA BUDOWLANE...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67310 Y1. IZOHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 13.02.2012 BUP 04/12 29.08. PL 67310 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119228 (22) Data zgłoszenia: 02.08.2010 (19) PL (11) 67310 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

systemy przechowywania

systemy przechowywania systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-11 BALUSTRADY STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-11 BALUSTRADY STALOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-11 BALUSTRADY STALOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 279 1.1. Przedmiot SST... 279 1.2. Zakres stosowania SST... 279 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM

WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM WDX.PL WAREHOUSE DEVELOPMENT EXPERTS REGAŁY PÓŁKOWE CM 2 WDX.PL OPIS SYSTEMU W naszym Zakładzie Produkcyjnym w Zgierzu produkujemy kompletne regały pólkowe począwszy od surowca a skończywszy na gotowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

REGAŁ PALETOWY SYSTEM POŁĄCZEŃ ŚRUBOWO-WTYKOWYCH TYPU SL

REGAŁ PALETOWY SYSTEM POŁĄCZEŃ ŚRUBOWO-WTYKOWYCH TYPU SL REGALUX Krzysztof Sutowski ul. Drzymały 14 89-620 Chojnice tel. 052 395 02 46 fax. 052 395 02 47 www.regalux.pl REGAŁ PALETOWY SYSTEM POŁĄCZEŃ ŚRUBOWO-WTYKOWYCH TYPU SL Instrukcja montaŝu i uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Sejfy meblowe ML, klasa S1. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu:

AVAL Białystok, Kozłowa 4. Sejfy meblowe ML, klasa S1. Zastosowanie: Certyfikaty do przechowywania: Opis produktu: Zastosowanie: Sejfy meblowe ML to lekkie sejfy do użytku domowego i biurowego. Odpowiednie do przechowywania dokumentów, biżuterii, broni, amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną oraz innych ważnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Zestawy akcesoriów ponieważ często niezbędne jest zastosowanie więcej niż jednego zestawu akcesoriów - proszę uważnie przeanalizować swoje potrzeby. BPCS5450G Zestaw

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65504 Y1. SZTOBRYN ZENON, Zabrze, PL 13.09.2010 BUP 19/10 29.07.2011 WUP 07/11. ZENON SZTOBRYN, Zabrze, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65504 Y1. SZTOBRYN ZENON, Zabrze, PL 13.09.2010 BUP 19/10 29.07.2011 WUP 07/11. ZENON SZTOBRYN, Zabrze, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118063 (22) Data zgłoszenia: 09.03.2009 (19) PL (11) 65504 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15

Zapytanie ofertowe nr 4.6/17.02.15 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: elmat@elmat.pl Rzeszów, 17.02.2015 r... Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka lipiec 2012 2 Realizacja roku - Konstrukcja stalowa Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka 3 Plan prezentacji Informacje ogólne Konstrukcja stalowa Produkcja Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw

MEBLE WARSZTATOWE. Stoły warsztatowe Stw Stw 111 Stw 121 Stw 321 Stw 322 Stw 323 MEBLE WARSZTATOWE Stoły warsztatowe Stw OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 01010201 02010202 02010103 02010104 02010305 WYMIARY blatu sołu wm 850 x 600 x 600 30 x 600

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 61793

m OPIS OCHRONNY PL 61793 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 61793 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 (2lJ Numer zgłoszenia: 112485 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 @ Intel7: B62B 1/06 B62D 33/02

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo