KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących"

Transkrypt

1 RODAK & JAŻDZYK RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących INSTALACJE GRZEWCZE - SALA GIMNASTYCZNA ADRES INWESTYCJI : Brzóza dz. nr. 5/1, 5/12 gm. Głowaczów INWESTOR : Gmina Głowaczów ADRES INWESTORA : Głowaczów Rynek 35 BRANŻA : instalacyjna PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130 poz. 1389) OPRACOWAŁ : DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny :.. zł Poziom cen :.. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Zysk [Z].... %R, S %R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółem wartość kosztorysowa robót :.. zł Słownie:. zł Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową UWAGA Występujące w kosztorysie typy urządzeń lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przykład. Może być użyte urządzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem że urządzenie to posiada parametry, nie gorsze niż to ujęte w kosztorysie i przedmiarze

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 INSTALACJA C.O Rurociągi Grzejniki Armatura Próby Izolacja 2 INSTALACJA C.T Rurociągi Armatura Próby Izolacja RAZEM

3 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. 1 INSTALACJA C.O. Ilość Koszt jedn Wartość Rurociągi 1 KNR-W 2-15 d ) 2 KNR INSTAL d ) 3 KNR INSTAL d ) 4 KNR INSTAL d ) 5 KNR INSTAL d ) 6 KNR 0-35 d ) 7 KNR 0-35 d ) 8 KNR-W 2-15 d ) 9 KNR-W 2-15 d ) 10 KNR-W 2-15 d ) 11 KNR-W 2-15 d ) 12 KNR-W 2-15 d ) 13 KNNR-W 3 d ) analiza indywidualna Razem dział: - Rurociągi Grzejniki Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm m 3,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 54x1,5 mm m 16,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 42x1,5 mm m 28,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 35x1,5 mm m 12,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 28x1,5 mm m 9,000 Prefabrykowane punkty stałe fi 54 mm szt. 2,000 Prefabrykowane punkty stałe fi 42 mm szt. 2,000 Rurociągi w instalacjach c.o. KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm Rurociągi w instalacjach c.o. KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 32x3 mm Rurociągi w instalacjach c.o. KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 25x2,5 mm Rurociągi w instalacjach c.o. KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 20x2 mm Rurociągi w instalacjach c.o. KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 16x2 mm Przebicia, przekucia, bruzdy, zamurowania, zabetonowania uszczelnienie przejść instalacyjnych m 40,000 m 87,000 m 56,000 m 49,000 m 83,000 m3 0, KNR-W 2-15 d ) 15 KNR-W 2-15 d ) 16 KNR-W 2-15 d ) 17 KNR-W 2-15 d ) 18 KNR-W 2-15 d ) 19 KNR-W 2-15 d ) 20 KNR-W 2-15 d ) 21 KNR-W 2-15 d ) 22 KNR-W 2-15 d ) 23 KNR-W 2-15 d ) 24 KNR-W 2-15 d ) 25 KNR-W 2-15 d ) Razem dział: - Grzejniki Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-450/1000 Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/400 szt. 2,000 Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/800 Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/1600 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-300/1600 szt. 2,000 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/800 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1200 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/1600 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/900 szt. 2,000 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/1800 szt. 6,000 Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/2000 Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33-900/1000 szt. 5,000

4 1.3 - Armatura 26 KNR-W 2-15 d ) 27 KNR-W 2-15 d ) 28 KNR-W 2-15 d ) 29 KNR-W 2-15 d ) 30 KNR-W 2-15 d ) 31 KNR-W 2-15 d ) 32 KNR-W 2-15 d ) 33 KNR-W 2-15 d ) Przyłącze grzejnikowe kątowe Herz 3000 z obustronnym odcięciem typ Przyłącze grzejnikowe kątowe Herz 3000 z obustronnym odcięciem, spustem i napełnianiem typ Przyłącze grzejnikowe indywidualne Herz 3000 odcięciem typ Przyłącze grzejnikowe indywidualne Herz 3000 odcięciem, spustem i napełnianiem typ mm 32 mm kpl. 18,000 kpl. 5,000 kpl. 13,000 kpl. 1,000 szt. 2,000 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 15 mm szt. 4,000

5 KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. 34 KNR-W 2-15 d ) 35 KNR-W 2-15 d ) 36 KNR 7-08 d ) 37 KNR d ) 38 KNR-W 2-15 d ) 39 KNR 0-35 d ) 40 KNR d ) 41 KNR-W 2-15 d ) 42 KNR-W 2-15 d ) 43 KNR 7-07 d ) 44 KNR 7-07 d ) 45 KNR-W 2-15 d ) 46 KNR d ) 47 KNR 7-08 d ) 48 KNR-W 2-15 d ) 49 KNR d ) 50 KNR-W 2-15 d ) Razem dział: - Armatura Próby Zawory równoważący STAD o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm 32 mm Regulator różnicy ciśnienia i przepływu typ 4007 fi 15 mm ukł. 1,000 Sygnalizator różnicy ciśnienia Zawory zwrotne NRV o śr. nominalnej 50 mm Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm Montaż czujnika temperatury Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl. 2,000 zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t Magna F Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl. 1,000 zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t Magna F Zawory równoważący STAD o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm Zawór trójdrogowy VRB3 z siłownikiem Dn 40 Regulator pogodowy Vitotronic 200 HK3 z przewodem LON ukł. 1,000 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 100 dm3 Złącze samoodcinające SUR1x1 Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 750 dm3 kpl. 1,000 Ilość Koszt jedn Wartość 51 KNR-W 2-15 d ) 52 KNR-W 2-15 d ) 53 KNR-W 2-15 d ) 54 KNR-W 2-15 d ) 55 KNR-W 2-15 d ) Razem dział: - Próby Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych próba zasadnicza (pulsacyjna) Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych m 67,000 próba 1,000 m 315,000 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 382,000 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 26, Izolacja 56 KNZ d.1.5 8) 57 KNZ d.1.5 8) 58 KNZ d.1.5 8) 59 KNZ d.1.5 8) 60 KNZ d.1.5 8) o śr. 100 mm, gr. izolacji 50 mm o śr. 54 mm, gr. izolacji 50 mm o śr. 42 mm, gr. izolacji 40 mm o śr. 35 mm, gr. izolacji 30 mm o śr. 28 mm, gr. izolacji 30 mm m 3,000 m 16,000 m 28,000 m 12,000 m 9,000

6 61 KNR 0-31 d ) 62 KNR 0-31 d ) 63 KNR 0-31 d ) 64 KNR 0-31 d ) 65 KNR 0-31 d ) Razem dział: - Izolacja Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 40 mm Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 32 mm Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 25 mm Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 20 mm Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 16 mm m 40,000 m 87,000 m 56,000 m 49,000 m 83,000 Razem dział: INSTALACJA C.O. 2 INSTALACJA C.T Rurociągi 66 KNR INSTAL d ) 67 KNR INSTAL d ) 68 KNR INSTAL d ) 69 KNR INSTAL d ) 70 KNR INSTAL d ) 71 KNR 0-35 d ) 72 KNR 0-35 d ) 73 KNNR-W 3 d ) analiza indywidualna Razem dział: - Rurociągi Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 54x1,5 mm m 66,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 42x1,5 mm m 2,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 35x1,5 mm m 132,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 28x1,5 mm m 5,000 Rurociągi c.o. KAN-therm Steel o śr. 22x1,5 mm m 10,000 Prefabrykowane punkty stałe fi 54 mm szt. 2,000 Prefabrykowane punkty stałe fi 42 mm Przebicia, przekucia, bruzdy, zamurowania, zabetonowania uszczelnienie przejść instalacyjnych m3 0, Armatura 74 KNR 7-24 d ) 75 KNR 7-08 d ) 76 KNR-W 2-15 d ) 77 KNR-W 2-15 d ) 78 KNR-W 2-15 d ) 79 KNR-W 2-15 d ) 80 KNR-W 2-15 d ) 81 KNR-W 2-15 d ) 82 KNR-W 2-15 d ) 83 KNR-W 2-15 d ) 84 KNR-W 2-15 d ) 85 KNR 7-07 d ) 86 KNR 7-07 d ) Kurtyna powietrzna DEFENGER EUROHEAT 100WHN Q= 7,1kW Regulator różnicy ciśnienia i przepływu typ 4007 fi 15 mm ukł. 1,000 Zawory równoważący STAD o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 6, mm 32 mm Zawory równoważący STAD o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm Zawory odwadniające SAVo połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm 25 mm Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt. 6,000 szt. 10,000 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl. 2,000 zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t Alpha Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do kpl. 1,000 zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t Alpha

7 Razem dział: - Armatura Próby 87 KNR-W 2-15 d ) 88 KNR-W 2-15 d ) 89 KNR-W 2-15 d ) Razem dział: - Próby Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych m 185,000 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 185,000 Próby z dokonaniem regulacji instalacji CT (na gorąco) urz. 3, Izolacja 90 KNZ d.2.4 8) 91 KNZ d.2.4 8) 92 KNZ d.2.4 8) 93 KNZ d.2.4 8) 94 KNZ d.2.4 8) Razem dział: - Izolacja o śr. 54 mm, gr. izolacji 50 mm o śr. 42 mm, gr. izolacji 40 mm o śr. 35 mm, gr. izolacji 30 mm o śr. 28 mm, gr. izolacji 30 mm o śr. 22 mm, gr. izolacji 30 mm m 66,000 m 2,000 m 132,000 m 5,000 m 10,000 Razem dział: INSTALACJA C.T. Ogółem wartość kosztorysowa robót

8 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robotnicy... r-g 892,632 RAZEM ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. Czujnik temperatury... szt 3, Filtr osadnikowy skośny, GW/GW fi 2"... szt 3, Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-300/ szt. 2, Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/ Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/ Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-600/ Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/ szt. 6, Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/ Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22-900/ szt. 2, Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-450/ Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/ Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/ szt. 2, Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11-600/ Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33-900/ szt. 5, kształtki i złączki KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 16x2 mm szt. 48, kształtki i złączki KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 20x2 mm szt. 28, kształtki i złączki KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 25x2,5 mm szt. 36, kształtki i złączki KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 32x3 mm szt. 53, kształtki i złączki KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm szt. 18, Kształtki stalowe KAN-therm Steel fi 22x1,5 mm... szt. 6, Kształtki stalowe KAN-therm Steel fi 28x1,5 mm... szt. 7, Kształtki stalowe KAN-therm Steel fi 35x1,5 mm... szt. 73, Kształtki stalowe KAN-therm Steel fi 42x1,5 mm... szt. 14, Kształtki stalowe KAN-therm Steel fi 54x1,5 mm... szt. 38, Kurki manometr.mos.gwint.1,0mpa 525 fi 4mm... szt 6, Kurtyna powietrzna DEFENGER EUROHEAT 100WHN Q= 7,1kW szt 1, Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 15 mm... szt 1,196

9 28. Manometr zwykły fi 160mm, typ ,6MPa... szt 6, Masa ognioochr.do uszcz.przejść instal.... kg 1, Naczynia wyrówn.ciśn.reflex NG szt 1, otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 100 mm, gr. izolacji 60 mm 32. otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 22mm, gr. izolacji 20 mm 33. otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 28mm, gr. izolacji 30 mm 34. otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 35mm, gr. izolacji 30 mm 35. otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 42mm, gr. izolacji 40 mm 36. otuliny termoizolacyjne FLEXOROCK dla rurociągu o śr. 54 mm, gr. izolacji 50 mm 37. otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 6 mm do rurociągów 16 mm 38. otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 6 mm do rurociągów 20 mm 39. otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 6 mm do rurociągów 25 mm 40. otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 6 mm do rurociągów 32 mm 41. otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folią grub. 9 mm do rurociągów 40 mm m 3,300 M 11,003 m 15,399 m 158,374 m 33,006 m 90,200 m 87,269 m 51,500 m 58,814 m 91,252 m 42, Pompa obiegowa regulowana elektronicznie Alpha szt 2, Pompa obiegowa regulowana elektronicznie Alpha szt 1, Pompa obiegowa regulowana elektronicznie UPE F typ MAGNA 1x230 V (1) 45. Pompa obiegowa regulowana elektronicznie UPE F typ MAGNA 1x230 V (1) szt 2,000 szt 1, Prefabrykowane punkty stałe fi 42 mm... szt 3, Prefabrykowane punkty stałe fi 54 mm... szt 4, Przyłącze grzejnikowe indywidualne Herz 3000 odcięciem typ Przyłącze grzejnikowe indywidualne Herz 3000 odcięciem, spustem i napełnianiem typ Przyłącze grzejnikowe kątowe Herz 3000 z obustronnym odcięciem typ Przyłącze grzejnikowe kątowe Herz 3000 z obustronnym odcięciem, spustem i napełnianiem typ szt. 13,000 szt. 18,000 szt. 5, Regulator pogodowy Vitotronic 200 HK3 z przewodem LON kpl 1, Regulator różnicy ciśnienia i przepływu typ 4007 fi 15 mm szt. 2, rozdzielacze z rur stalowych fi 100 mm... m 3, Rura st.typ S inst.cz.fi 21,3/2,6(15) mm... m 4, rura stalowa KAN-therm Steel fi 22x1,5 mm... m 10, rura stalowa KAN-therm Steel fi 28x1,5 mm... m 14, rura stalowa KAN-therm Steel fi 35x1,5 mm... m 146, rura stalowa KAN-therm Steel fi 42x1,5 mm... m 30,603

10 60. rura stalowa KAN-therm Steel fi 54x1,5 mm... m 83, rurki syfonowe... szt. 6, rury KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 16x2 mm... m 93, rury KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 20x2 mm... m 53, rury KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 25x2,5 mm... m 60, rury KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 32x3 mm... m 93, rury KAN-therm Press o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm... m 43, Sygnalizator różnicy ciśnienia... szt 1, Termometr przemysłowy prosty i kątowy... szt 3, Uchwyt do rur met.z wkład.gum fi 22mm... szt 7, Uchwyt do rur met.z wkład.gum fi 28mm... szt 10, Uchwyt do rur met.z wkład.gum fi 35mm... szt 103, Uchwyt do rur met.z wkład.gum fi 42mm... szt 20, Uchwyt do rur met.z wkład.gum fi 54mm... szt 46, Zaprawa cementowo-wapienna M-7... m3 0, Zasobnik do c.w.u. ZLS bar... szt 1, zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm... szt. 9, Zawory odwadniające SAVo połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt 10, Zawory zwrotne NRV o śr. nominalnej 50 mm Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm... szt 10, Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 25 mm... szt 6, Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm... szt 2, Zawór równoważący TAC STAD śr. 20 mm... szt 1, Zawór równoważący TAC STAD śr. 25 mm... szt 4, Zawór równoważący TAC STAD śr. 32 mm... szt 4, Zawór równoważący TAC STAD śr. 50 mm... szt 3, Zawór trójdrogowy VRB3 z siłownikiem Dn szt 1, Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 15 mm... szt 0, Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 25 m... szt 1, Zawór zwrotny,przelot.mosiężny, gw fi 32 m... szt 3, Złącze reflex SU R 1x1"... szt 1, materiały pomocnicze... zł RAZEM

11 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. spawarka elektryczna... m-g 5, środek transportowy... m-g 33, Żuraw samochodowy do 4t (1)... m-g 1,450 RAZEM

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08

Przedmiar Robót Nr: AJD 14/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-12-1 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar Robót Nr: AJD 14/8

Bardziej szczegółowo

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r.

Branża Instalacja c.o. Sporządził: Barbara Jażdżewska. Kamień Krajeński 10 lipca 2009 r. Kosztorys inwestorski CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Obiekt Świetlica wiejska w Runowie Krajeńskim Budowa Runowo Krajeńskie dz. nr 325 Inwestor Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : Sala

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dz. nr 321/16, obręb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyń, Kody CPV: ul. Plac Tysiąclecia 25; Golub Dobrzyń, Wykonawca

Przedmiar robót. Dz. nr 321/16, obręb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyń, Kody CPV: ul. Plac Tysiąclecia 25; Golub Dobrzyń, Wykonawca Przedmiar robót Rodzaj robót (branża): Inwestycja Instalacje sanitarne - C.O. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Handlowym Młynie - zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na kotłownię

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

AON Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103 PRZEDMIAR ROBÓT

AON Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103 PRZEDMIAR ROBÓT AON Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji c.o. w budynku 3 na terenie AON ADRES INWESTYCJI : Warszawa, Al. gen. A. Chruściela 103 INWESTOR : Akadeia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2010 R

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PAŹDZIERNIK 2010 R Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45332000-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dysput DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Piotr Mikulski. Koszalin maj 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Budynek Zakładu InŜynieri Produkcji Rolniczej w Kłudzienku KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy Adres inwestora : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Lipno

KOSZTORYS OFERTOWY Lipno Sykal KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Sala Sportowa przy SP nr w Świdwinie - INSTALACJA C.O. WRAZ Z WĘZŁEM KOMPAKTOWYM INWESTOR : Gmina i Miasto Świdwin ADRES INWESTORA : 76-300 Świdwin, Plac Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Zacisze 17 p.206, Zielona Góra. CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa

PRZEDMIAR. ul. Zacisze 17 p.206, Zielona Góra. CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa CadPro Sebastian Kołodziej Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa ul. Zacisze 17 p.206, 65-775 Zielona Góra PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO Apaj architekci Dorota Śledyńska 05-084 Leszno Wilkowa Wieś 8H PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLO- GICZNEGO NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PARAFIALNY PN. WIECZERNIK- INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Goleniewski DATA OPRACOWANIA : 05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Goleniewski DATA OPRACOWANIA : 05.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CKR im. SZKOŁY PODCHORĄŻYCH PIECHOTY W KOMOROWIE ADRES INWESTYCJI : Stare Lubiejewo - budynki garażowe INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Budowa 76-200 Słupsk, ul. Banacha 17 Inwestor Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Wykonawca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - - Instalacja centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR - - Instalacja centralnego ogrzewania Erdestudio ul. Lindego 13/9, 30-148 Kraków - - Instalacja centralnego ogrzewania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. mgr inz. Grzegorz Kubanek r.

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. mgr inz. Grzegorz Kubanek r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu na potrzeby w mieszkań wspomaganych i chronionych - INSTALACJA C.O.+KOTŁOWNIA

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks

Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Podłączenie nagrzewnic instalacji wentylacji mechanicznej do instalacji c.o. - Aneks Data: 2007-10-16 Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 80-806

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczeciński

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczeciński Paweł Paterkowski UPD Osiedle 1000-lecia 2a/8, 73-110 Stargard Szczeciński PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Inwestor : Uniwersytet Rolniczy Kraków Opracował : A.Bielecki Data : 08-08-28 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT CPV-45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - ST- 45 NAZWA INWESTYCJI : Instalacja co i ct w budynku Dou Dziecka w Równe INWESTOR : Powiat Wołoiński ADRES INWESTORA : 05-200

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar

kosztorys i przedmiar co etap 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Rurociągi, grzejniki i uzbrojenie 1.1 KNRW 215/403/1 Dn 15 mm 129 m 1.2 KNRW 215/403/2 Dn 20 mm 80 m 1.3 KNRW 215/403/3 Dn 25

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja c.o. Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA C.O. - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY INWESTOR : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy ADRES INWESTORA : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska 2 DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2010 Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Przedmiar Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Obiekt: Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie Zamawiający: Gmina Czarna Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOK w Pogwizdowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZAKŁAD PROJEKTOWANIA " PROJEKT " WOJCIECH SPECYLAK 58-306 WAŁBRZYCH UL. UCZNIOWSKA 21 PRZEDMIAR 45331100-7 KOTŁOWNIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Aneks do projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiar Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Przedmiar Data: 2011-06-07 Budowa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Zamawiający: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Lp. Podstawa Opis j Nakłady 1 KNR INSTAL 0301-05 Rurociągi c.o. iedziane lutowane o śr. zew.22 (grub. ścianki 1.0) na ścianach lutowanie iękkie)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WODY LODOWEJ Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857 ul. Weigla

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

ENERGOSYSTEM RYBNIK Sp z o.o Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 KOSZTORYS ŚLEPY - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

ENERGOSYSTEM RYBNIK Sp z o.o Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 KOSZTORYS ŚLEPY - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ENERGOSYSTEM RYBNIK Sp z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 KOSZTORYS ŚLEPY - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45330000-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1 Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: Modernizacja wymiennikowni i instalacji c.w.u. dla potrzeb basenu w SP 3 w Bieruniu Adres budowy:, Obiekt: Data oprac.: 2016-05-24 Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,...

Technologia kotłowni. Kosztorys opracowali: inż. Grzegorz Szafarski,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Technologia kotłowni Data: 2007-02-12 Budowa: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZEDERMANIE Kody CPV: 45331110-0 Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA Zamawiający: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a Urząd Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a Urząd Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14 Data opracowania: 2007-07-24 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: regulacja instalacji c.o., wentylacja miejscowa kuchni Adres inwestycji: Zamawiającyr: Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Salą Gimnastyczną - Modernizacja systemu grzewczego - wymiana całej instalacji CO ADRES INWESTYCJI : Wola Droszewska Nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Adres Inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - INSTALACJA C.O. I GAZOWA Nazwa Inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. INS-PROJEKT Zaremba Edward

KOSZTORYS OFERTOWY. INS-PROJEKT Zaremba Edward INS-PROJEKT Zaremba Edward KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9 Hydraulika i

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap Remont instalacji centralnego ogrzewania - II etap KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku- Urzędu Pracy w ubsku ADRES INWESTYCJI : 68-300 ubsko ul. 3 Maja 1 INWESTOR : Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót NR 2595/CO/W/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach.

Przedmiar robót NR 2595/CO/W/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach. Przedmiar robót NR 2595/CO/W/PR Przebudowa ustępów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękach. Data: 2016-04-20 Budowa: Ul. Akacjowa 28 działka nr 435 jednostka ewidencyjna Kęty obszar wiejski,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY. Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM czerwiec2013 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g 1195.1164 RAZEM Słownie: - 2 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 54. rury z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁO- NECZNYCH

KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁO- NECZNYCH KOSZTORYS NAKŁADCZY - INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁO- NECZNYCH - Zespół Szkół w SUROWEM NAZWA INWESTYCJI : Zesół Szkół w SUROWEM - Kolektory Słoneczne ADRES INWESTYCJI : SUROWE - gm. CZARNIA INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa kotłowni gazowej, instalacji gazowej oraz went. mech. w piwnicy ADRES INWESTYCJI : Gorzów Wlkp. ul. Wyszyńskiego 38 INWESTOR : Administarcja Domów Mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. PRZEDMIAR ROBÓT NR 04/01/10/UGIN/G-01 BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM INSTALACJA C.O. Obiekt Kod CPV Inwestor SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZE GMINA INOWROCŁAW SALA SPORTOWA + ŁĄCZNIK DZIAŁKA NR 42/1 45212225-9

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-3 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400 Data utworzenia: 2009-05-05 Instalacja co Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K PRZEDMIAR ROBÓT NR 107/1/S2 K na wykonanie: instalacji centralnego ogrzewania w ramach realizacji inwestycji pt: Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Czernicy.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana instalacji c.o. Branża: Sanitarna Rodzaj: Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Wymiana instalacji c.o. KOSZTORYS NR: 79/09 OŚRODEK KULTURY "ANDALUZJA" - PROJEKT MODERNIZACJI Wymiana instalacji c.o. ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o wg nakładów rzeczowych KNNR

Instalacja c.o wg nakładów rzeczowych KNNR Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ROGÓŻNIE Przedmiar Strona 2/7 1 KNR 4-02w 0506/05 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania:

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania: Kosztorys ślepy Nazwa kosztorysu: Budowa: Lokalizacja: Jednostka opracowująca: INSTALACJA WODY LODOWEJ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA R KARDIOLOGICZNEJ 2P. CZĘŚĆ IV BUDYNKU NR 1 4 Wojskowy Szpital

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZWPS PRZY UL. POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH DLA POTRZEB PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ INWESTORI: ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTAŃCÓW 31 40-121

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów

Przedmiar. Przebudowa pomieszczeń laboratorium Diagnostyki Agrofagów Przedmiar Data: 2009-03-08 Budowa: Wydział Ogrodniczy UR Zamawiający: UR im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar 1 UR Laboratorium Diagnostki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis

kosztorys i przedmiar co etap 2 Zuzia (C) DataComp (lic. 5711) strona nr: 2 Opis Kosztorys ofertowy Budowa: Hala Obiekt: inst.c.o. I I etap Zamawiający: Gmina Węgierska Górka Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys nie uwzględnia podatku VAT Opis strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. KOSZTORYS OFERTOWY TEMAT PROJEKTU : ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ POPRZEZ TERMO- MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZ- NEGO ZAKŁADU OPIEKI SPOŁECZNEJ w KROTOSZYNIE SZCZEGÓŁ TEMATU : REGULACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNAL- NYCH 70-546 SZCZECIN UL. MARIACKA 25 PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE SANITARNE NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH DWUFUNKCYJNYCH ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN Ul. PAPROCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja solarna

Przedmiar robót. Instalacja solarna Przedmiar robót Instalacja solarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

m 8,000 m 3,000 m 8,000 m 2,500 m 3,000 szt. 4,000 szt. 4,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 1,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt.

m 8,000 m 3,000 m 8,000 m 2,500 m 3,000 szt. 4,000 szt. 4,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 1,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. 2,000 szt. Kosztorys Strona 1/6 1 Instalacje wod - kan 1,1 Rurociągi i armatura wody 1 KNR 2-15/GEBERIT 0601/01 Rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. zewn. 16 mm 2 KNR 2-15/GEBERIT 0601/02 Rurociągi z rur wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jerzy Ciesielczuk kontakt tel. kom. 515 634 337 stacj. 32 231 82 97 e-mail karo@pkbkaro.pl www.pkbkaro.pl PKB ul. Konarskiego 23b/9 44-100 GLIWICE opracowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Montaż i wykonanie połączeń kształtek systemu RAUTITAN śr. 20 mm. kalk. własna 214 połą- 214.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Montaż i wykonanie połączeń kształtek systemu RAUTITAN śr. 20 mm. kalk. własna 214 połą- 214.00 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Instalacja co. Budynek w Aleksandrowie Łódzkim 1 S 215 0900- Sieci przewodów z PE śr. 16,2x2,6 mm m (51.8+873.7)/2 m 462.75 RAZEM 462.75

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770

Przedmiar robót. 1. KNR [ST-0001] Wykopy liniowe ręczne. Głęb.wykopu do 1,5 m.. Szerokość wykopu 0,8 Jednostka: 100m3 0,0770 PPU 18-400 Łomża Identyfikator: 2/10 Data utworzenia: 2009-11-30 Remont świetlicy wiejskiej w Rogienicach Wielkich Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. [CPV:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI: : Budynek kopleksu Uzdrowiska,,Olszówka w Rabce-Zdroju ADRES INWESTYCJI: : UL. SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej

Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Przedmiar Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK w Medyni Głogowskiej Obiekt: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa instalacji CO w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosłowiańska ; 60-0 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień -7 Roboty budowlane 0-0 Roboty instalacyjne w budynkach -7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY")

KOSZTORYS PRZETARGOWY (ŚLEPY) KOSZTORYS PRZETARGOWY ("ŚLEPY") Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowy ZPO i Ginazju ADRES INWESTYCJI : Szreńsk ul.budzyn

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Instalacja centralnego ogrzewania. Kody CPV: 45331100-7 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ZAMIENNE -WYMIANA WYMIENNIKA ITP. BRANŻA : INSTALACYJNA

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ZAMIENNE -WYMIANA WYMIENNIKA ITP. BRANŻA : INSTALACYJNA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ZAMIENNE -WYMIANA WYMIENNIKA ITP. BRANŻA : INSTALACYJNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.GROSS DATA OPRACOWANIA : 07.12.2010 Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo