CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD Iwona Dulińska Prezes / President Magda Owczarska V-ce Prezes / V-ce President Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes / V-ce President CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce kolejną już edycję Katalogu PIAP 2014.W publikacji zostały zaprezentowane wszystkie firmy członkowskie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Katalog został podzielony na trzy części: producenci i importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych, dzięki czemu poszczególne grupy jego odbiorców będą mogły w łatwy sposób odnaleźć określoną grupę docelową. W katalogu można również za pomocą spisu treści odnaleźć firmy wedle kategorii produktów, które oferują. Katalog PIAP jest niewątpliwie doskonałym źródłem informacji o firmach działających w branży artykułów promocyjnych i staje się z roku na rok niezbędnym narzędziem pracy, wykorzystywanym przez pracowników działów marketingu, agencji reklamowych oraz innych instytucji. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją Katalogu PIAP Ladies and gentlemen, Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP With great pleasure we hand over to you the next edition of the PIAP Catalogue Our publication presents all companies belonging to the Polish Chamber of Marketing Products. The catalogue will be divided into three sections: manufacturers/importers, advertising agencies and media and exhibition organisers, which will allow our readers to easily find the target group they are looking for. Using the product category based index it is easy to find the company you are looking for. The PIAP catalogue is undoubtedly a great source of information on companies working in the marketing product industry and year by year it is becoming an indispensable tool for marketing department employees, advertising agencies and other institutions. We cordially invite you to familiarise yourselves with the latest edition of the PIAP Catalogue Katarzyna Wojniak, PIAP Head Office Manager KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE Zbigniew Zieliński Zdzisław Kałek Dariusz Płaczkiewicz BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE ul. Święty Marcin 29/ Poznań Tel.: Polska Izba artykułów Promocyjnych 3

3 Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W naszej branży czas biegnie jakby szybciej. I tak zanim spostrzegliśmy prezentujemy kolejna już edycję naszego Katalogu PIAP. Promujemy w nim naszych Członków na targach międzynarodowych i krajowych. Pochwalimy się naszymi umiejętnościami produkcji, bogatą ofertą, super zdobieniami na upominkach naszą doskonała polską pracą i kreatywnością. Potrafimy wiele i jako branża gadżetowców, jesteśmy doceniani. Bardzo często słychać nasze głosy o projektach wykorzystywanych bez naszej zgody, o celowym unikaniu zapłaty za naszą pracę długo można wymieniać. Wszyscy winią za tę sytuację kryzys. Ale właśnie dlatego powinniśmy stosować jednolitą, zgodną z ekonomią politykę sprzedaży. Przecież BEZ REKLAMY, FIRMY NIE MOGĄ JUŻ FUNKCJONOWAĆ. A czekają nas spore zmiany w podatku VAT (od 1 stycznia 2014), w licencjach programów graficznych (bez których nie funkcjonujemy), wydatki na modernizacje sprzętu wreszcie zapowiadane przez Unię wprowadzenie zawodowych ram kwalifikacyjnych i kolejna transza środków unijnych. Jako grupa zawodowa, razem możemy wiele. I koniecznie w tym zabieganiu znajdźcie Państwo czas na spotkania z kolegami, przyjaciółmi i rodziną, na wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i zabawę, na optymizm. Bardzo tego potrzebujemy. A w tym roku będzie się działo. Życzę Państwu i najbliższym spokojnej pracy, sukcesów i radości z tego, co robimy. Ladies and gentlemen, Prezes PIAP, Iwona Dulińska In our industry time seems to run at a faster pace. So, before we even realised, we present you with another edition of our PIAP Catalogue. We use it to promote our members at national and international exhibitions. Moreover, we will boast with our production skills, vast offer and great ornaments on gifts - to showcase the great Polish work and creativity. We have great skills and, as a branch of gadget manufacturers, we are appreciated. We often hear that our projects are used without our permission or, we are not paid for our work - there is a lot we could say about this. Everyone blames the crisis for this situation. This is exactly why we should use a unified, economy based sales policy. It is a fact that COMPANIES ARE NO LONGER ABLE TO FUNCTION WITHOUT ADVERTISING. And there are a lot of changes coming - in VAT (starting from 1 January 2014), in graphic design software licences (without which we are not able to function), equipment modernisation expenditures and the introduction of professional qualifications framework by the EU as well as a new batch of EU funds. As a professional group we can do a lot. And yet, in all this fuss, please find some time to meet with your colleagues, friends and family, manage your time to exchange experiences, support each other and have fun - be optimistic. We all need that. And in the year to come - there will be a lot going on. Let me wish you and your closest ones peace at work, much success and joy from what we all do. PIAP President, Iwona Dulińska Za nami kolejny, już siódmy rok działalności Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Mimo dość młodego wieku Izby można śmiało powiedzieć, że mamy na plecach spory bagaż doświadczeń. Przez minione lata byliśmy świadkami rozwoju rynku upominków reklamowych jak i perturbacji jakie wywołał na nim globalny kryzys ekonomiczny. Obserwowaliśmy zarówno sukcesy jak i porażki firm działających w naszej branży. Narodziny liderów i upadki gigantów. Czas jak wiatr ucieka nam przez palce, a maraton w którym na co dzień uczestniczymy nie ma końca. Brakuje nam czasu na refleksje, rozmowy z bliskimi, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi. A przecież takie chwile nie tylko wzbogacają nas samych, ale również dają możliwość poszerzenia horyzontów. W minionym roku PIAP rozpoczął projekt spotkań regionalnych służący wymianie doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na rynku upominków reklamowych, agencjami reklamowymi i dostawcami. Spotkania odbyły się w trzech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Mieliśmy okazję nie tylko dzielić się naszymi obserwacjami, doświadczeniami, ale również miło spędzić czas w gronie znajomych kontrahentów. W lutym tego roku organizujemy spotkanie integracyjne dla Członków PIAP, potocznie nazywane balem PIAP. Impreza ma na celu nie tylko integracje środowiska agencji reklamowych z producentami i importerami, ale przede wszystkim ma to być czas rozmów i relaksu, którego na co dzień bardzo nam brakuje. Liczę na Państwa obecność i miło spędzony wspólnie czas. Życzę sukcesów w kolejnym 2014 roku. Magda Owczarska, V-ce Prezes PIAP Ladies and gentlemen, We have concluded the seventh year of operation of the Polish Chamber for Marketing Products. Despite the Chamber s young age we may say that we have accumulated quite some experience. In the past years we witnessed a development in the market of marketing gifts as well as the turmoil caused by the global economic crisis. We witnessed both success and failure of companies operating in our industry. We witnessed the birth of leaders and the fall of giants. Time flies and there seems to be no end to the marathon race we participate in every day. We lack time to reflect, talk to our relatives, friends and business partners. We must remember that these moments not only enrich us, but also provide us with the opportunity to broaden our horizons. In the previous year PIAP initiated a cycle of regional meetings, which are used to exchange experiences between the companies operating in the marketing gift market, advertising agencies and suppliers. The meetings were held in three Polish cities: Warsaw, Poznań and Cracow. This was an opportunity to share our observations and experiences but also to spend some quality time together with our trading partners. In February this year we will hold an integration meeting for PIAP members, commonly called the PIAP ball. This event serves to integrate the advertising agencies and manufacturers and importers as well as to provide time to talk and relax, which we need so much in our everyday lives. I hope to meet you there and that we will spend some nice time together. I wish you much success in the coming year Magda Owczarska, PIAP Vice-President 4 Polska Izba artykułów Promocyjnych 5

4 Kiedy byliśmy mali, tacy mali, że obserwując świat z naszej perspektywy zdawało się, iż jedynie rodzice są w stanie wyciągnąć rękę i dosłownie sięgnąć gwiazd, świat był dla nas pełen zagadek i przygód a jedynym punktem odniesienia były wznoszące się nad nami postaci, do których wołaliśmy: mama i tata. Zadzierając głowy widzieliśmy, że ponad nimi był już tylko firmament gwiazd. Byliśmy pewni, że gdyby tylko tata wyciągnął rękę, mógłby sięgnąć dla nas jedną z tych gwiazd. Nie prosiliśmy go o to nigdy bo nie chcieliśmy, by jakiś zbłąkany wędrowiec zgubił drogę do domu. Zasypialiśmy pełni ufności i wiary w to, że gdyby któraś z gwiazd nieroztropnie spadła, ojciec zawiesiłby ją na niebie. Taki świat był dla nas bezpieczny. Minęły lata, a my sami będąc rodzicami zapomnieliśmy o gwiazdach, które mrugały do nas porozumiewawczo z ciemnego nieba. Kiedy byliśmy dziećmi, autorytety były dla nas oczywiste. Gdy dorośliśmy, przestaliśmy patrzeć w górę i szukać autorytetów. Chęć zapewnienia najbliższym bezpieczeństwa zmusiła nas do pogoni za pieniądzem. Nie zmieniły się wprawdzie wartości, które wyznajemy lecz w tym wyścigu, w którym tysiące bodźców walczy o naszą uwagę, tracimy rozeznanie co jest dobre a co złe. Brakuje nam naturalnych autorytetów, które jako drogowskaz wskazywałyby nam drogę. W czasach gdy pieniądz stał się religią powinniśmy czuć się zobowiązani by dostrzegać prawdziwe wartości, mówić o nich i stawiać je za wzór. Mając to na uwadze, razem z koleżankami i kolegami z Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych podjęliśmy w 2013 roku dwie bardzo ważne dla naszej branży inicjatywy. Pierwsza to: Program Gwiazdy PIAP, w którym nasze firmy członkowskie oddają się pod dobrowolną ocenę innych podmiotów pokazując w ten sposób, iż kierują się etycznymi zasadami fair play w biznesie. Z tego miejsca zapraszam do zapoznania się z zasadami oraz przystąpienia do programu Gwiazdy PIAP, a także wyrażania swoich opinii o jego uczestnikach na stronie /gwiazdy. Drugą inicjatywą jest nagroda im. Aleksandra Gościniaka, którego wszyscy znaliśmy jako osobę rzetelną, serdeczną i kierującą się wysokimi standardami etycznymi zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie. Chcielibyśmy, aby powołana kapituła, z pośród zgłaszanych co roku przez członków Izby kandydatów wskazywała osobistości godne naśladowania. Więcej na temat nagrody na stronie /nagroda. Dzięki tym inicjatywom chcielibyśmy zapalić nad naszymi głowami kilka gwiazd, które będą nam wskazywały drogę i będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak to zwykle bywa w przypadku inicjatyw, sukces możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Zastanówmy się przez chwilę nad miejscem, jakie zajmą nasze ufne dzieci i zostawmy dla nich kilka drogowskazów. Razem możemy więcej. Tomasz Chwiłowicz, V-ce Prezes PIAP When we were young, so young that observing the world from our perspective it seemed that only our parents were able to extend their arms and literally reach for the stars, we saw a world full of mysteries and adventures and our only reference were those two figures we called: mum and dad. When we looked up, we saw that beyond them there was only a firmament of stars. We were certain that if the father only reached up, he would be able to give us one of those stars. We never asked him for it, as we did not want a stray wanderer to lose his way home. When falling asleep we trusted and believed that if any of those stars fell from the sky, our dad would surely put it back in its place. This was our safe world. As the years have passed and we became parents ourselves, we forgot about the stars blinking knowingly to us from the dark sky. When we were children, authority figures seemed so clear to us. As we grew up, we stopped looking up in search for authority figures. The need to provide security to our relatives forced us into the financial rat race. Although the values we believe in have not changed, the constant race and a thousand stimuli fighting for our attention, make us lose track of what is wrong and what is right. We lack natural authority figures, that would act as beacons to show us the way. In these days when money became our religion we should feel obliged to notice true values, talk about them and make them our goals. With this in mind, in the year 2013, together with colleagues from the Polish Chamber of Marketing Products, we have undertaken two initiatives, which are very important for our industry. The first one is the programme Stars of PIAP, where our member companies undergo voluntary evaluation by other entities to show that they value the ethical rules of fair play in business. I would like to invite you to familiarise yourselves with the rules of participation in the Stars of PIAP programme and to express your opinion about the participants at the /gwiazdy website. The second initiative is the Aleksander Gościniak Award. We all knew Aleksander Gościniak as a reliable, cordial person, who applied the highest ethical standards both in his private life and in his business activities. We would like the appointed award committee to select, from the candidates suggested by the members of the Chamber, a person, whose actions are worth following. More information can be found at the /nagroda website. Thanks to those initiatives, we would like to light a few new stars above your heads, which will guide you and provide you with role models to follow. As usually is the case with such initiatives, only with your help and contribution we may achieve success. Let us take a moment to think about the place, which our trusting children will inherit and leave them a few beacons. Together we can do more. Tomasz Chwiłowicz, PIAP Vice-President 6 polska izba artykułów promocyjnych 7

5 Spis treści / Table of contents Spis treści / Table of contents Producenci i Importerzy / Manufacturers/Importers 100Gifts.pl Axxel Sp. z o. o M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS...14 ADLER Sp. z o.o Agencja Reklamowa Satis Factory...16 Angels Advertising Sebastian Mroczek...20 ASGARD Sp. z o.o Altivo Estera Komenda...18 AWIH...26 Avant Fabryka Porcelitu...24 AXA Trading Paulina Kurkowska...10 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k BAG DESIGN...30 Biznes Promotion...32 BONUS BTL s.c BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI...31 CAPIRA...34 Ceramika Tułowice sp. jawna...36 CiTRON...31 COOKIE Słodycze Reklamowe...38 DEONET...40 DOUBLE SYSTEM...42 Drukarnia Chroma...42 DRUKARNIA SERIKON...44 EASY GIFTS...46 elasto form Polska Sp. z o.o Europapier-Impap Sp. z o.o EXPEN S.C FABRYKA CZASU Sp. z o.o Firma EMIDAS...52 Firma Handlowa HOFMAN...52 Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW...53 Foha...53 fulloutdoorprintservice...58 GIFT STAR...54 GJG GROUP...56 Gratisownia.pl...58 Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku 59 Happy Gifts Europe Sp. z o.o HEADWEAR PL...66 Inspirion Polska sp. z o.o INTER... TEST...62 Jaguar Tomasz Chwiłowicz...64 Jett Studio sp. z o.o KARPEX-BIS...67 KINGPAK FOLIE...67 Kusha...68 LEDPROJEKT SP. Z O.O Lizard...69 L-SHOP-TEAM Sp. z o.o MACMA POLSKA Sp. z o.o Mart s.c. Anna Tomal, Marek Tomal...69 Maxim...76 MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o MILO - Producent Segregatorów...77 MM Brown Polska Sp.z o.o Mount Blanc Sp. z o.o NOTEDECO...78 Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA...83 Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k Polskie Karty Sp. z o.o P.P.U.H. ULTREK...82 PRAŻMOWSCY s.c Prime Line s.c Printing House...87 PromoNotes Sp. z o.o Quo Vadis Polonia Sp. z o.o RASTER...90 REDA Polska Sp. z o.o RITTER-PEN Sp. z o.o RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K ROSNOWSKI GIFT...96 RUBENS DESIGN...94 Sandex Bis Sp.J SENATOR GmbH & Co. KGaA SIM Koło STEFANIA Zakład Galanterii Skórzanej TEXET Poland Sp. z o.o Tomadex s.c Trober Polska UNITED BRANDS POLAND SP. Z O.O WAZA s.c. PPH Yourclip Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organisers 3 Stylers Sp.z o.o Fotolia GJC Inter Media Sp. z o.o Mediarun.com Sp. z o.o line.pl Sp. z o.o AdVeno - Firma KULIK Sp.J Agencja Reklamowa GOOD GIFT AGENCJA REKLAMOWA INSPIRACJE AMC GROUP ART FAKTORIA Magdalena Chobot ArtClip Advertising Agency Artigraf Artystik Poland Group Sp. z o.o Atut PL Sp. z o.o AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz BHZ Reklama Brandfathers and Sons Sp. z o.o BTL Forms Effective Advertising CARIN CREATIVE Studio Marketingu i Reklamy 137 Clearsense SA SK EBLIS B&L GADGET ADVERTISING IDEAS GADZETY.COM.PL Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o OOH magazine Sp. z o.o Polski Drukarz Sp. z o.o Reklama.pl Agencje Reklamowe / Advertising Agencies GIFT EXPERT Grupa Marketer Sp.j KUNSZT MB MARKETING SOLUTIONS MB Profil Sp. z o.o MDA Promotion Agencja Reklamowa POLIGRAF Poligrafia Promocja Reklama STUDIO K Pro-Activ Spółka Jawna RITF advnet Polska Sp. z o.o S PRO Bogusław Rożek Spark Promotions Sp. z o.o Start Prezent s.c STUDIO ACORD Stylweiss spółka cywilna True Colours s.c WOOW-studio ZGODZIO.PL ADAM ZGODA polska izba artykułów promocyjnych 9

6 ADLER Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, Warszawa , fax ArtClip Advertising Agency Kraków ul. Romanowicza 2 Marki / Brands : ADLER, MESKO, CAMRY Nagrody / Awards : GAZELE BIZNESU X edycja Na rynku od / In the market since : 1991 Elektronika Electronics Do domu Home articles Zdrowie i uroda Health and beauty Producenci i Importerzy czajnik bezprzewodowy / cordless kettle suszarki do włosów / hair dryer tostery / toaster opiekacz do kanapek / sandwich maker AXA Trading Paulina Kurkowska ul. Szantowa 5, Tarnowo Podgórne , fax żelazka / steam iron elektr. waga łazienkowa / electronical bathroom scale noże ceramiczne / ceramic knife masażer do stóp / foot spa Marki / Brands : Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Cacharel, Sheaffer, Baldinini, Borsalino, Borbonese, Ducati Corse, Sparco, Ferre Milano, Balenciaga, Iceberg, Inn My Home, Roncato, Titan Certyfikaty / Certificates : SwB, Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma Na rynku od / In the market since : 2009 Galanteria Leather goods Artykuły piśmiennicze Writing utensils Artykuły biurowe Office articles pióra wieczne / fountain pens długopisy / ballpoint pens portfele / wallets apaszki / scarfs teczki konferencyjne / conference folders walizki / cases zestawy / sets parasole / umbrellas 10

7 100Gifts.pl Axxel Sp. z o. o. 100gifts.eu innovative gadgets powered by axxel.eu ul. Sosnkowskiego 40-42, Opole , Marki / Brands : 100Gifts.pl, 100Gifts.eu Nagrody / Awards : Korona Reklamy 2010 Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI, SwB Na rynku od / In the market since : 1993 Producenci i Importerzy Artykuły biurowe Office articles Druk i papier Printing and paper czyściki telefoniczne / phone screen cleaners podkładki pod myszki / mousepads kalendarze / calendars maty reklamowe / advertising mats nalepki / stickers druk 3D / 3D prints podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads magnesy reklamowe / advertising magnets 12

8 the global die company 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS ul. Głogowska 22, Opole , , , fax Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 2011 Producenci / Importerzy Artykuły biurowe Office articles Druk i papier Printing and paper materiały POS / POS materials podkładki pod mysz / mousepads maty reklamowe / countermats magnesy reklamowe / advertising magnets naklejki reklamowe / advertising stickers druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service druk offsetowy UV / offset UV printing service produkcyjny druk cyfrowy / production digital printing Usługi Services 14

9 Agencja Reklamowa Satis Factory ul. Techniczna 2 bud. B, Piaseczno , fax Nagrody / Awards : 2 nominacje TOP 10 "GIFTS OF THE YEAR" Na rynku od / In the market since : 2001 Producenci / Importerzy Artykuły Do domubiurowe Office Home articles Zdrowie Usługi i uroda Health Services and beauty kosmetyki / cosmetics zestawy kosmetyczne / cosmetics sets kosmetyczki / cosmetics bags upominki / gifts kosze świąteczne / Christmas baskets gadżety / gadgets zapachy / home scents akcesoria kosmetyczne / cosmetics accesories 16

10 Altivo Estera Komenda ul. Kopalniana 1, Poręba , fax Marki / Brands : Certyfikaty / Certificates : SwB, Gwiazdy PIAP Na rynku od / In the market since : 2010 Producenci / Importerzy Artykuły biurowe Office articles naklejki-magnesy / stickers-magnets żetony / chips znaczki pins / stamps pins breloki-otwieracze / keyczains-openers czyściki do ekranów / cleaners screens gwizdki / whistles skrobaczki do szyb / scraper for glass smycze / lanyards Do domu Home articles Podróż Travelling 18

11 Angels Advertising Sebastian Mroczek ul. Miecznikowo-Gołębie 2, Janowiec Kościelny Na rynku od / In the market since : 2013 Producenci / Importerzy Druk i papier Printing and paper Usługi Services laminowane karty plastikowe / laminated plastic cards identyfikatory / identifiers karty stałego Klienta / customer loyalty card karty rabatowe / discount cards karty podarunkowe / gift cards karty dostępu / access cards akcesoria do kart / card acccessories projekty / projects Media Media 20

12 ASGARD Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 239, Poznań , fax Producenci / Importerzy Marki / Brands : Blue Collection, Parker, Waterman, Gesstor, Swarowski Nagrody / Awards : Korona Reklamy, Gazela Biznesu, Gifts of the Year Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, Firma przyjazna naturze, Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 1996 Artykuły piśmiennicze Writing utensils Usługi Services parasole / umbrellas długopisy metalowe / metal ball pens kubki termiczne / thermo mugs notesy / notebooks komplety piśmiennicze / writing sets teczki / portfolios torby / bags breloki / keychains 22

13 Avant Fabryka Porcelitu ul. Spacerowa 5, Niedrzwica Kościelna , fax Producenci / Importerzy Marki / Brands : Made in Poland, Economy Nagrody / Awards : Gifts of the Year Wyróżnienie: produkt wzmacniający markę Certyfikaty / Certificates : SwB Na rynku od / In the market since : 1994 Ceramika Ceramics Artykuły biurowe Office articles Kubki / Mugs Filizanki / Cups Ceramika / Pottery Nadruki reklamowe / Adverising Imprints Producent ceramiki / Pottery manufacturer Artykuły promocyjne / Promotional gifts kubki Made in Poland / Made in Poland mugs Do domu Home articles 24

14 AWIH ul. Łopuszańska 53, Warszawa , fax Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 1993 Producenci / Importerzy Druk i papier Printing and paper torby papierowe / paper bags torby plastikowe / plastic bags torby bawełniane / cotton bags sitodruk / screen printing offset / offset fleksodruk / flexoprinting opakowania ozdobne / gift boxes producent / manufacturer Torby i opakowania Bags and packaging Usługi Services 26

15 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. ul. Krzemowa 3, Złotniki, Suchy Las , fax electronics writings office Producenci / Importerzy Marki / Brands : VOYAGER, FOFCIO Promo Toys, MAURO CONTI VOYAGER WineClub, BEVERLY, CHINA DIRECT Nagrody / Awards : Korony Reklamy, Gifts of The Year, Gazele Biznesu, Super Gift Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PIAP, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland Członkostwo / Membership : PSI, PIAP, Solidni w Biznesie Na rynku od / In the market since : 1991 Zabawki Toys Usługi Services artykuły piśmiennicze i biurowe / writing & office parasole / umbrellas zabawki pluszowe / plush toys galanteria skórzana / leather business gifts torby, plecaki / bags & backpacks wina i alkohole / wines & spirits pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics produkcja specjalna na zamówienie / special production travel leisure drinkware bags outdoor safety tools eco Christmas 28 NEW CATALOGUE * over 4000 promotional products on stock * printing service * fast delivery AXPOL Trading ul. Krzemowa 3, Z³otniki Suchy Las, POLAND tel.: , fax:

16 BAG DESIGN ul. Łąkowa 10, Otrębusy , , fax Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma Na rynku od / In the market since : 2010 BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI Na rynku od / In the market since : 2003 ul. Aluzyjna 25E lok. 1, Warszawa Druk i papier Printing and paper Torby i opakowania Bags and packaging Usługi Services Elektronika Electronics Usługi Services Producenci i Importerzy torby reklamowe / shopping bags torby foliowe / plastic bags torby papierowe / paper bags torby ekologiczne / reusable bags BONUS BTL s.c. ul. Rolna 167a, Warszawa , fax torby termoizolacyjne / thermo bags opakowania / packaging torby PP / rpet / PT / rpet bags torby z nadrukiem / promotional bags gadżet / gadget reklama / advertisement promocja / promotion poligrafia / printing BTL / BTL artykuły biurowe / office supplies zabawki / toys elektronika / electronics CiTRON ul. Reniferowa 65, Warszawa , fax Manufacturers i Importers Marki / Brands : OLDUS Collection, AMBER Collection, BONUS Collection MultiColor Collection, Executive Gifts Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2013, Korona Reklamy 2009 Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma, PSI Na rynku od / In the market since : 1995 Marki / Brands : European USB Warehouse, USB Mania Nagrody / Awards : TOP 10 Korony Reklamy, Gifts Of The Year, Mazowiecka Firma Roku 2008, Oko Reklamy, Super Gift Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PSI Na rynku od / In the market since : 2004 Galanteria Leather goods Elektronika Electronics Elektronika Electronics pamięci USB / USB flash drives upominki ekskluzywne / executive gifts spinki mankietowe / cufflinks pióra, długopisy / fountain pens, pens portfele / wallets wieszaki do torebek / bag hangers upominki z bursztynem / gifts with amber galanteria skórzana / leather goods pendrive / pendrive usb flash memory / usb flash memory USB stick / USB stick USB w kształcie na zmówienie / PVC custom USB USB z logo w 24 h / USB with logo in 24 h pendrive PQI / pendrive PQI USB na stanie magazynowym / USB in stock power bank / power bank 30 polska izba artykułów promocyjnych 31

17 Biznes Promotion ul. K. Szymanowskiego 1 lok. 22, Jaworzno , fax Marki / Brands : VOYAGER, Royal Design, Slazenger, Balmain Kozioł, Promotion Tops Certyfikaty / Certificates : SwB, PIAP Na rynku od / In the market since : 2006 Producenci / Importerzy Artykuły piśmiennicze Writing utensils Artykuły biurowe Office articles długopisy / pens antystresy / antistress torby / bags breloki / keyrings parasole / umbrellas notesy / notebooks narzędzia / tools smycze reklamowe / promotional lanyards 32

18 CAPIRA ul. Batorego 126a, Zielona Góra , fax Nagrody / Awards : Gifts of the Year, Super Gift Certyfikaty / Certificates : SwB Na rynku od / In the market since : 2008 Producenci / Importerzy Artykuły piśmiennicze Writing utensils notesy / notepads znaczniki post it / post it indexes kalendarz / calendars personal care / personal care chusteczki / tissues chusteczki odświeżające / wet wipes gadżety medyczne / medical gadgets długopisy / pens Druk i papier Printing and paper Zdrowie i uroda Health and beauty 34

19 Ceramika Tułowice sp. jawna Przemysłowa 3, Tułowice , fax wew Marki / Brands : Promotional Ceramics Nagrody / Awards : Gazele Biznesu 2013, Diamenty Forbesa 2009, PSI Na rynku od / In the market since : 1991 Producenci / Importerzy Ceramika Ceramics Do domu Home articles kubki / mugs filiżanki / cups ceramika / ceramics ceramika reklamowa / promotional ceramics kubki reklamowe / promotional mugs kufle reklamowe / promotional beer mugs szkło reklamowe / promotional glass 36

20 COOKIE Słodycze Reklamowe ul. Królewska 51, Milanówek , fax Nagrody / Awards : BizTrendy 2009, BizTrendy 2010 Na rynku od / In the market since : 2005 Producenci / Importerzy Słodycze Sweets Napoje Drinks słodycze reklamowe / promotional sweets czekoladki z logo / personalized chocolates czekolady w dowolnym kształcie / bespoke chocolate cukierki reklamowe / promotional candies lizaki reklamowe / branded lollipops napoje reklamowe / promotional soft drinks ciasteczka reklamowe / promotional cookies kosze upominkowe / gift baskets 38

Z miłości do prezentów

Z miłości do prezentów Z miłości do prezentów KATALOG 2015 firmy rekomendowane przez piap Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję Katalogu PIAP 2015. To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA...

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA... 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PIAP - INFORMACJE O IZBIE... 3 3LINE PROMOTION... 4-5 1STOCK... 6-7 AML / ROM 88... 8 ARUAL GADŻETY... 9 ART CLIP... 10-11 ARTMEDAL... 12 A.S.S.3... 13 AWIH... 14-15 AXPOL...

Bardziej szczegółowo

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać.

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać. 1 Szanowni Państwo, Branża artykułów promocyjnych od lat kilkunastu przeżywa okres ciągłego rozwoju zarówno pod względem obrotów jak zwiększania rynku pracy. Każda z firm na własny mniej lub bardziej skuteczny

Bardziej szczegółowo

importerzy & producenci

importerzy & producenci importerzy & producenci Pan Gadżet rusza do boju 2010 rok upłynie pod znakiem niewielkich wzrostów na rynku reklamy. Internet jest niekwestionowanym liderem dynamiki wzrostu wydatków reklamowych ponad

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU

SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU Katalog upominków i poligrafii reklamowej OFERTA DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH wrzesień 2013 SKUTECZNE MEDIA DLA TWOJEGO BIZNESU Szanowni Państwo, Zainteresowanie artykułami promocyjnymi w prowadzeniu kampanii

Bardziej szczegółowo

promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012

promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012 promo Katalog upominków i poligrafii reklamowej marzec 2012 Kieszonkowa popielniczka, pokrowiec na banana, zdalnie sterowane świeczki, owoce z logiem firmy kosmos gadżetów reklamowych z roku na rok rozszerza

Bardziej szczegółowo

* * * * * agencje reklamowe

* * * * * agencje reklamowe * * * * * agencje reklamowe 04 Panorama świątecznych gadżetów reklamowych W maju Starlink przedstawił zestawienie wydatków na reklamę. Potem pojawiły się prognozy wydatków na działania promocyjne na 2010

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

Strona12. Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe,

Strona12. Azja jest najpotężniejszym eksporterem artykułów promocyjnych. Koszty produkcji są tam najniższe, gazeta Be Ez Z GIwa A b p ł at n y UZ LE e TA t yl nn i k b e zp pł ł AT at N na y b k r ta Po OL p s k e j z b y a r t y k łó w p o ls sk k Ii E ej j Ii Z zb by y A ar rt ty yk ku u ŁÓ łó W w PRo OMO

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY 5 10 22 24 30 34 Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo