CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD Iwona Dulińska Prezes / President Magda Owczarska V-ce Prezes / V-ce President Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes / V-ce President CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD Agnieszka Sędzikowska-Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew Kaczor Artur Ogiegło Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce kolejną już edycję Katalogu PIAP 2014.W publikacji zostały zaprezentowane wszystkie firmy członkowskie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Katalog został podzielony na trzy części: producenci i importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych, dzięki czemu poszczególne grupy jego odbiorców będą mogły w łatwy sposób odnaleźć określoną grupę docelową. W katalogu można również za pomocą spisu treści odnaleźć firmy wedle kategorii produktów, które oferują. Katalog PIAP jest niewątpliwie doskonałym źródłem informacji o firmach działających w branży artykułów promocyjnych i staje się z roku na rok niezbędnym narzędziem pracy, wykorzystywanym przez pracowników działów marketingu, agencji reklamowych oraz innych instytucji. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z najnowszą publikacją Katalogu PIAP Ladies and gentlemen, Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP With great pleasure we hand over to you the next edition of the PIAP Catalogue Our publication presents all companies belonging to the Polish Chamber of Marketing Products. The catalogue will be divided into three sections: manufacturers/importers, advertising agencies and media and exhibition organisers, which will allow our readers to easily find the target group they are looking for. Using the product category based index it is easy to find the company you are looking for. The PIAP catalogue is undoubtedly a great source of information on companies working in the marketing product industry and year by year it is becoming an indispensable tool for marketing department employees, advertising agencies and other institutions. We cordially invite you to familiarise yourselves with the latest edition of the PIAP Catalogue Katarzyna Wojniak, PIAP Head Office Manager KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE Zbigniew Zieliński Zdzisław Kałek Dariusz Płaczkiewicz BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE ul. Święty Marcin 29/ Poznań Tel.: Polska Izba artykułów Promocyjnych 3

3 Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W naszej branży czas biegnie jakby szybciej. I tak zanim spostrzegliśmy prezentujemy kolejna już edycję naszego Katalogu PIAP. Promujemy w nim naszych Członków na targach międzynarodowych i krajowych. Pochwalimy się naszymi umiejętnościami produkcji, bogatą ofertą, super zdobieniami na upominkach naszą doskonała polską pracą i kreatywnością. Potrafimy wiele i jako branża gadżetowców, jesteśmy doceniani. Bardzo często słychać nasze głosy o projektach wykorzystywanych bez naszej zgody, o celowym unikaniu zapłaty za naszą pracę długo można wymieniać. Wszyscy winią za tę sytuację kryzys. Ale właśnie dlatego powinniśmy stosować jednolitą, zgodną z ekonomią politykę sprzedaży. Przecież BEZ REKLAMY, FIRMY NIE MOGĄ JUŻ FUNKCJONOWAĆ. A czekają nas spore zmiany w podatku VAT (od 1 stycznia 2014), w licencjach programów graficznych (bez których nie funkcjonujemy), wydatki na modernizacje sprzętu wreszcie zapowiadane przez Unię wprowadzenie zawodowych ram kwalifikacyjnych i kolejna transza środków unijnych. Jako grupa zawodowa, razem możemy wiele. I koniecznie w tym zabieganiu znajdźcie Państwo czas na spotkania z kolegami, przyjaciółmi i rodziną, na wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i zabawę, na optymizm. Bardzo tego potrzebujemy. A w tym roku będzie się działo. Życzę Państwu i najbliższym spokojnej pracy, sukcesów i radości z tego, co robimy. Ladies and gentlemen, Prezes PIAP, Iwona Dulińska In our industry time seems to run at a faster pace. So, before we even realised, we present you with another edition of our PIAP Catalogue. We use it to promote our members at national and international exhibitions. Moreover, we will boast with our production skills, vast offer and great ornaments on gifts - to showcase the great Polish work and creativity. We have great skills and, as a branch of gadget manufacturers, we are appreciated. We often hear that our projects are used without our permission or, we are not paid for our work - there is a lot we could say about this. Everyone blames the crisis for this situation. This is exactly why we should use a unified, economy based sales policy. It is a fact that COMPANIES ARE NO LONGER ABLE TO FUNCTION WITHOUT ADVERTISING. And there are a lot of changes coming - in VAT (starting from 1 January 2014), in graphic design software licences (without which we are not able to function), equipment modernisation expenditures and the introduction of professional qualifications framework by the EU as well as a new batch of EU funds. As a professional group we can do a lot. And yet, in all this fuss, please find some time to meet with your colleagues, friends and family, manage your time to exchange experiences, support each other and have fun - be optimistic. We all need that. And in the year to come - there will be a lot going on. Let me wish you and your closest ones peace at work, much success and joy from what we all do. PIAP President, Iwona Dulińska Za nami kolejny, już siódmy rok działalności Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Mimo dość młodego wieku Izby można śmiało powiedzieć, że mamy na plecach spory bagaż doświadczeń. Przez minione lata byliśmy świadkami rozwoju rynku upominków reklamowych jak i perturbacji jakie wywołał na nim globalny kryzys ekonomiczny. Obserwowaliśmy zarówno sukcesy jak i porażki firm działających w naszej branży. Narodziny liderów i upadki gigantów. Czas jak wiatr ucieka nam przez palce, a maraton w którym na co dzień uczestniczymy nie ma końca. Brakuje nam czasu na refleksje, rozmowy z bliskimi, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi. A przecież takie chwile nie tylko wzbogacają nas samych, ale również dają możliwość poszerzenia horyzontów. W minionym roku PIAP rozpoczął projekt spotkań regionalnych służący wymianie doświadczeń pomiędzy firmami działającymi na rynku upominków reklamowych, agencjami reklamowymi i dostawcami. Spotkania odbyły się w trzech miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Mieliśmy okazję nie tylko dzielić się naszymi obserwacjami, doświadczeniami, ale również miło spędzić czas w gronie znajomych kontrahentów. W lutym tego roku organizujemy spotkanie integracyjne dla Członków PIAP, potocznie nazywane balem PIAP. Impreza ma na celu nie tylko integracje środowiska agencji reklamowych z producentami i importerami, ale przede wszystkim ma to być czas rozmów i relaksu, którego na co dzień bardzo nam brakuje. Liczę na Państwa obecność i miło spędzony wspólnie czas. Życzę sukcesów w kolejnym 2014 roku. Magda Owczarska, V-ce Prezes PIAP Ladies and gentlemen, We have concluded the seventh year of operation of the Polish Chamber for Marketing Products. Despite the Chamber s young age we may say that we have accumulated quite some experience. In the past years we witnessed a development in the market of marketing gifts as well as the turmoil caused by the global economic crisis. We witnessed both success and failure of companies operating in our industry. We witnessed the birth of leaders and the fall of giants. Time flies and there seems to be no end to the marathon race we participate in every day. We lack time to reflect, talk to our relatives, friends and business partners. We must remember that these moments not only enrich us, but also provide us with the opportunity to broaden our horizons. In the previous year PIAP initiated a cycle of regional meetings, which are used to exchange experiences between the companies operating in the marketing gift market, advertising agencies and suppliers. The meetings were held in three Polish cities: Warsaw, Poznań and Cracow. This was an opportunity to share our observations and experiences but also to spend some quality time together with our trading partners. In February this year we will hold an integration meeting for PIAP members, commonly called the PIAP ball. This event serves to integrate the advertising agencies and manufacturers and importers as well as to provide time to talk and relax, which we need so much in our everyday lives. I hope to meet you there and that we will spend some nice time together. I wish you much success in the coming year Magda Owczarska, PIAP Vice-President 4 Polska Izba artykułów Promocyjnych 5

4 Kiedy byliśmy mali, tacy mali, że obserwując świat z naszej perspektywy zdawało się, iż jedynie rodzice są w stanie wyciągnąć rękę i dosłownie sięgnąć gwiazd, świat był dla nas pełen zagadek i przygód a jedynym punktem odniesienia były wznoszące się nad nami postaci, do których wołaliśmy: mama i tata. Zadzierając głowy widzieliśmy, że ponad nimi był już tylko firmament gwiazd. Byliśmy pewni, że gdyby tylko tata wyciągnął rękę, mógłby sięgnąć dla nas jedną z tych gwiazd. Nie prosiliśmy go o to nigdy bo nie chcieliśmy, by jakiś zbłąkany wędrowiec zgubił drogę do domu. Zasypialiśmy pełni ufności i wiary w to, że gdyby któraś z gwiazd nieroztropnie spadła, ojciec zawiesiłby ją na niebie. Taki świat był dla nas bezpieczny. Minęły lata, a my sami będąc rodzicami zapomnieliśmy o gwiazdach, które mrugały do nas porozumiewawczo z ciemnego nieba. Kiedy byliśmy dziećmi, autorytety były dla nas oczywiste. Gdy dorośliśmy, przestaliśmy patrzeć w górę i szukać autorytetów. Chęć zapewnienia najbliższym bezpieczeństwa zmusiła nas do pogoni za pieniądzem. Nie zmieniły się wprawdzie wartości, które wyznajemy lecz w tym wyścigu, w którym tysiące bodźców walczy o naszą uwagę, tracimy rozeznanie co jest dobre a co złe. Brakuje nam naturalnych autorytetów, które jako drogowskaz wskazywałyby nam drogę. W czasach gdy pieniądz stał się religią powinniśmy czuć się zobowiązani by dostrzegać prawdziwe wartości, mówić o nich i stawiać je za wzór. Mając to na uwadze, razem z koleżankami i kolegami z Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych podjęliśmy w 2013 roku dwie bardzo ważne dla naszej branży inicjatywy. Pierwsza to: Program Gwiazdy PIAP, w którym nasze firmy członkowskie oddają się pod dobrowolną ocenę innych podmiotów pokazując w ten sposób, iż kierują się etycznymi zasadami fair play w biznesie. Z tego miejsca zapraszam do zapoznania się z zasadami oraz przystąpienia do programu Gwiazdy PIAP, a także wyrażania swoich opinii o jego uczestnikach na stronie /gwiazdy. Drugą inicjatywą jest nagroda im. Aleksandra Gościniaka, którego wszyscy znaliśmy jako osobę rzetelną, serdeczną i kierującą się wysokimi standardami etycznymi zarówno w życiu prywatnym jak i w biznesie. Chcielibyśmy, aby powołana kapituła, z pośród zgłaszanych co roku przez członków Izby kandydatów wskazywała osobistości godne naśladowania. Więcej na temat nagrody na stronie /nagroda. Dzięki tym inicjatywom chcielibyśmy zapalić nad naszymi głowami kilka gwiazd, które będą nam wskazywały drogę i będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak to zwykle bywa w przypadku inicjatyw, sukces możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Zastanówmy się przez chwilę nad miejscem, jakie zajmą nasze ufne dzieci i zostawmy dla nich kilka drogowskazów. Razem możemy więcej. Tomasz Chwiłowicz, V-ce Prezes PIAP When we were young, so young that observing the world from our perspective it seemed that only our parents were able to extend their arms and literally reach for the stars, we saw a world full of mysteries and adventures and our only reference were those two figures we called: mum and dad. When we looked up, we saw that beyond them there was only a firmament of stars. We were certain that if the father only reached up, he would be able to give us one of those stars. We never asked him for it, as we did not want a stray wanderer to lose his way home. When falling asleep we trusted and believed that if any of those stars fell from the sky, our dad would surely put it back in its place. This was our safe world. As the years have passed and we became parents ourselves, we forgot about the stars blinking knowingly to us from the dark sky. When we were children, authority figures seemed so clear to us. As we grew up, we stopped looking up in search for authority figures. The need to provide security to our relatives forced us into the financial rat race. Although the values we believe in have not changed, the constant race and a thousand stimuli fighting for our attention, make us lose track of what is wrong and what is right. We lack natural authority figures, that would act as beacons to show us the way. In these days when money became our religion we should feel obliged to notice true values, talk about them and make them our goals. With this in mind, in the year 2013, together with colleagues from the Polish Chamber of Marketing Products, we have undertaken two initiatives, which are very important for our industry. The first one is the programme Stars of PIAP, where our member companies undergo voluntary evaluation by other entities to show that they value the ethical rules of fair play in business. I would like to invite you to familiarise yourselves with the rules of participation in the Stars of PIAP programme and to express your opinion about the participants at the /gwiazdy website. The second initiative is the Aleksander Gościniak Award. We all knew Aleksander Gościniak as a reliable, cordial person, who applied the highest ethical standards both in his private life and in his business activities. We would like the appointed award committee to select, from the candidates suggested by the members of the Chamber, a person, whose actions are worth following. More information can be found at the /nagroda website. Thanks to those initiatives, we would like to light a few new stars above your heads, which will guide you and provide you with role models to follow. As usually is the case with such initiatives, only with your help and contribution we may achieve success. Let us take a moment to think about the place, which our trusting children will inherit and leave them a few beacons. Together we can do more. Tomasz Chwiłowicz, PIAP Vice-President 6 polska izba artykułów promocyjnych 7

5 Spis treści / Table of contents Spis treści / Table of contents Producenci i Importerzy / Manufacturers/Importers 100Gifts.pl Axxel Sp. z o. o M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS...14 ADLER Sp. z o.o Agencja Reklamowa Satis Factory...16 Angels Advertising Sebastian Mroczek...20 ASGARD Sp. z o.o Altivo Estera Komenda...18 AWIH...26 Avant Fabryka Porcelitu...24 AXA Trading Paulina Kurkowska...10 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k BAG DESIGN...30 Biznes Promotion...32 BONUS BTL s.c BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI...31 CAPIRA...34 Ceramika Tułowice sp. jawna...36 CiTRON...31 COOKIE Słodycze Reklamowe...38 DEONET...40 DOUBLE SYSTEM...42 Drukarnia Chroma...42 DRUKARNIA SERIKON...44 EASY GIFTS...46 elasto form Polska Sp. z o.o Europapier-Impap Sp. z o.o EXPEN S.C FABRYKA CZASU Sp. z o.o Firma EMIDAS...52 Firma Handlowa HOFMAN...52 Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW...53 Foha...53 fulloutdoorprintservice...58 GIFT STAR...54 GJG GROUP...56 Gratisownia.pl...58 Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku 59 Happy Gifts Europe Sp. z o.o HEADWEAR PL...66 Inspirion Polska sp. z o.o INTER... TEST...62 Jaguar Tomasz Chwiłowicz...64 Jett Studio sp. z o.o KARPEX-BIS...67 KINGPAK FOLIE...67 Kusha...68 LEDPROJEKT SP. Z O.O Lizard...69 L-SHOP-TEAM Sp. z o.o MACMA POLSKA Sp. z o.o Mart s.c. Anna Tomal, Marek Tomal...69 Maxim...76 MERX TEAM POLSKA Sp. z o.o Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o MILO - Producent Segregatorów...77 MM Brown Polska Sp.z o.o Mount Blanc Sp. z o.o NOTEDECO...78 Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.k PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA...83 Paso Polska Sp. z o.o. Sp.k Polskie Karty Sp. z o.o P.P.U.H. ULTREK...82 PRAŻMOWSCY s.c Prime Line s.c Printing House...87 PromoNotes Sp. z o.o Quo Vadis Polonia Sp. z o.o RASTER...90 REDA Polska Sp. z o.o RITTER-PEN Sp. z o.o RODAN Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K ROSNOWSKI GIFT...96 RUBENS DESIGN...94 Sandex Bis Sp.J SENATOR GmbH & Co. KGaA SIM Koło STEFANIA Zakład Galanterii Skórzanej TEXET Poland Sp. z o.o Tomadex s.c Trober Polska UNITED BRANDS POLAND SP. Z O.O WAZA s.c. PPH Yourclip Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organisers 3 Stylers Sp.z o.o Fotolia GJC Inter Media Sp. z o.o Mediarun.com Sp. z o.o line.pl Sp. z o.o AdVeno - Firma KULIK Sp.J Agencja Reklamowa GOOD GIFT AGENCJA REKLAMOWA INSPIRACJE AMC GROUP ART FAKTORIA Magdalena Chobot ArtClip Advertising Agency Artigraf Artystik Poland Group Sp. z o.o Atut PL Sp. z o.o AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz BHZ Reklama Brandfathers and Sons Sp. z o.o BTL Forms Effective Advertising CARIN CREATIVE Studio Marketingu i Reklamy 137 Clearsense SA SK EBLIS B&L GADGET ADVERTISING IDEAS GADZETY.COM.PL Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o OOH magazine Sp. z o.o Polski Drukarz Sp. z o.o Reklama.pl Agencje Reklamowe / Advertising Agencies GIFT EXPERT Grupa Marketer Sp.j KUNSZT MB MARKETING SOLUTIONS MB Profil Sp. z o.o MDA Promotion Agencja Reklamowa POLIGRAF Poligrafia Promocja Reklama STUDIO K Pro-Activ Spółka Jawna RITF advnet Polska Sp. z o.o S PRO Bogusław Rożek Spark Promotions Sp. z o.o Start Prezent s.c STUDIO ACORD Stylweiss spółka cywilna True Colours s.c WOOW-studio ZGODZIO.PL ADAM ZGODA polska izba artykułów promocyjnych 9

6 ADLER Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, Warszawa , fax ArtClip Advertising Agency Kraków ul. Romanowicza 2 Marki / Brands : ADLER, MESKO, CAMRY Nagrody / Awards : GAZELE BIZNESU X edycja Na rynku od / In the market since : 1991 Elektronika Electronics Do domu Home articles Zdrowie i uroda Health and beauty Producenci i Importerzy czajnik bezprzewodowy / cordless kettle suszarki do włosów / hair dryer tostery / toaster opiekacz do kanapek / sandwich maker AXA Trading Paulina Kurkowska ul. Szantowa 5, Tarnowo Podgórne , fax żelazka / steam iron elektr. waga łazienkowa / electronical bathroom scale noże ceramiczne / ceramic knife masażer do stóp / foot spa Marki / Brands : Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Cacharel, Sheaffer, Baldinini, Borsalino, Borbonese, Ducati Corse, Sparco, Ferre Milano, Balenciaga, Iceberg, Inn My Home, Roncato, Titan Certyfikaty / Certificates : SwB, Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma Na rynku od / In the market since : 2009 Galanteria Leather goods Artykuły piśmiennicze Writing utensils Artykuły biurowe Office articles pióra wieczne / fountain pens długopisy / ballpoint pens portfele / wallets apaszki / scarfs teczki konferencyjne / conference folders walizki / cases zestawy / sets parasole / umbrellas 10

7 100Gifts.pl Axxel Sp. z o. o. 100gifts.eu innovative gadgets powered by axxel.eu ul. Sosnkowskiego 40-42, Opole , Marki / Brands : 100Gifts.pl, 100Gifts.eu Nagrody / Awards : Korona Reklamy 2010 Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI, SwB Na rynku od / In the market since : 1993 Producenci i Importerzy Artykuły biurowe Office articles Druk i papier Printing and paper czyściki telefoniczne / phone screen cleaners podkładki pod myszki / mousepads kalendarze / calendars maty reklamowe / advertising mats nalepki / stickers druk 3D / 3D prints podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads magnesy reklamowe / advertising magnets 12

8 the global die company 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS ul. Głogowska 22, Opole , , , fax Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 2011 Producenci / Importerzy Artykuły biurowe Office articles Druk i papier Printing and paper materiały POS / POS materials podkładki pod mysz / mousepads maty reklamowe / countermats magnesy reklamowe / advertising magnets naklejki reklamowe / advertising stickers druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service druk offsetowy UV / offset UV printing service produkcyjny druk cyfrowy / production digital printing Usługi Services 14

9 Agencja Reklamowa Satis Factory ul. Techniczna 2 bud. B, Piaseczno , fax Nagrody / Awards : 2 nominacje TOP 10 "GIFTS OF THE YEAR" Na rynku od / In the market since : 2001 Producenci / Importerzy Artykuły Do domubiurowe Office Home articles Zdrowie Usługi i uroda Health Services and beauty kosmetyki / cosmetics zestawy kosmetyczne / cosmetics sets kosmetyczki / cosmetics bags upominki / gifts kosze świąteczne / Christmas baskets gadżety / gadgets zapachy / home scents akcesoria kosmetyczne / cosmetics accesories 16

10 Altivo Estera Komenda ul. Kopalniana 1, Poręba , fax Marki / Brands : Certyfikaty / Certificates : SwB, Gwiazdy PIAP Na rynku od / In the market since : 2010 Producenci / Importerzy Artykuły biurowe Office articles naklejki-magnesy / stickers-magnets żetony / chips znaczki pins / stamps pins breloki-otwieracze / keyczains-openers czyściki do ekranów / cleaners screens gwizdki / whistles skrobaczki do szyb / scraper for glass smycze / lanyards Do domu Home articles Podróż Travelling 18

11 Angels Advertising Sebastian Mroczek ul. Miecznikowo-Gołębie 2, Janowiec Kościelny Na rynku od / In the market since : 2013 Producenci / Importerzy Druk i papier Printing and paper Usługi Services laminowane karty plastikowe / laminated plastic cards identyfikatory / identifiers karty stałego Klienta / customer loyalty card karty rabatowe / discount cards karty podarunkowe / gift cards karty dostępu / access cards akcesoria do kart / card acccessories projekty / projects Media Media 20

12 ASGARD Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 239, Poznań , fax Producenci / Importerzy Marki / Brands : Blue Collection, Parker, Waterman, Gesstor, Swarowski Nagrody / Awards : Korona Reklamy, Gazela Biznesu, Gifts of the Year Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, Firma przyjazna naturze, Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 1996 Artykuły piśmiennicze Writing utensils Usługi Services parasole / umbrellas długopisy metalowe / metal ball pens kubki termiczne / thermo mugs notesy / notebooks komplety piśmiennicze / writing sets teczki / portfolios torby / bags breloki / keychains 22

13 Avant Fabryka Porcelitu ul. Spacerowa 5, Niedrzwica Kościelna , fax Producenci / Importerzy Marki / Brands : Made in Poland, Economy Nagrody / Awards : Gifts of the Year Wyróżnienie: produkt wzmacniający markę Certyfikaty / Certificates : SwB Na rynku od / In the market since : 1994 Ceramika Ceramics Artykuły biurowe Office articles Kubki / Mugs Filizanki / Cups Ceramika / Pottery Nadruki reklamowe / Adverising Imprints Producent ceramiki / Pottery manufacturer Artykuły promocyjne / Promotional gifts kubki Made in Poland / Made in Poland mugs Do domu Home articles 24

14 AWIH ul. Łopuszańska 53, Warszawa , fax Certyfikaty / Certificates : Gwiazdy PIAP, PSI Na rynku od / In the market since : 1993 Producenci / Importerzy Druk i papier Printing and paper torby papierowe / paper bags torby plastikowe / plastic bags torby bawełniane / cotton bags sitodruk / screen printing offset / offset fleksodruk / flexoprinting opakowania ozdobne / gift boxes producent / manufacturer Torby i opakowania Bags and packaging Usługi Services 26

15 AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. ul. Krzemowa 3, Złotniki, Suchy Las , fax electronics writings office Producenci / Importerzy Marki / Brands : VOYAGER, FOFCIO Promo Toys, MAURO CONTI VOYAGER WineClub, BEVERLY, CHINA DIRECT Nagrody / Awards : Korony Reklamy, Gifts of The Year, Gazele Biznesu, Super Gift Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PIAP, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland Członkostwo / Membership : PSI, PIAP, Solidni w Biznesie Na rynku od / In the market since : 1991 Zabawki Toys Usługi Services artykuły piśmiennicze i biurowe / writing & office parasole / umbrellas zabawki pluszowe / plush toys galanteria skórzana / leather business gifts torby, plecaki / bags & backpacks wina i alkohole / wines & spirits pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics produkcja specjalna na zamówienie / special production travel leisure drinkware bags outdoor safety tools eco Christmas 28 NEW CATALOGUE * over 4000 promotional products on stock * printing service * fast delivery AXPOL Trading ul. Krzemowa 3, Z³otniki Suchy Las, POLAND tel.: , fax:

16 BAG DESIGN ul. Łąkowa 10, Otrębusy , , fax Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma Na rynku od / In the market since : 2010 BTL-SOLUTIONS KRZYSZTOF KANOWSKI Na rynku od / In the market since : 2003 ul. Aluzyjna 25E lok. 1, Warszawa Druk i papier Printing and paper Torby i opakowania Bags and packaging Usługi Services Elektronika Electronics Usługi Services Producenci i Importerzy torby reklamowe / shopping bags torby foliowe / plastic bags torby papierowe / paper bags torby ekologiczne / reusable bags BONUS BTL s.c. ul. Rolna 167a, Warszawa , fax torby termoizolacyjne / thermo bags opakowania / packaging torby PP / rpet / PT / rpet bags torby z nadrukiem / promotional bags gadżet / gadget reklama / advertisement promocja / promotion poligrafia / printing BTL / BTL artykuły biurowe / office supplies zabawki / toys elektronika / electronics CiTRON ul. Reniferowa 65, Warszawa , fax Manufacturers i Importers Marki / Brands : OLDUS Collection, AMBER Collection, BONUS Collection MultiColor Collection, Executive Gifts Nagrody / Awards : Gifts of the Year 2013, Korona Reklamy 2009 Certyfikaty / Certificates : Rzetelna Firma, PSI Na rynku od / In the market since : 1995 Marki / Brands : European USB Warehouse, USB Mania Nagrody / Awards : TOP 10 Korony Reklamy, Gifts Of The Year, Mazowiecka Firma Roku 2008, Oko Reklamy, Super Gift Certyfikaty / Certificates : Solidni w Biznesie, PSI Na rynku od / In the market since : 2004 Galanteria Leather goods Elektronika Electronics Elektronika Electronics pamięci USB / USB flash drives upominki ekskluzywne / executive gifts spinki mankietowe / cufflinks pióra, długopisy / fountain pens, pens portfele / wallets wieszaki do torebek / bag hangers upominki z bursztynem / gifts with amber galanteria skórzana / leather goods pendrive / pendrive usb flash memory / usb flash memory USB stick / USB stick USB w kształcie na zmówienie / PVC custom USB USB z logo w 24 h / USB with logo in 24 h pendrive PQI / pendrive PQI USB na stanie magazynowym / USB in stock power bank / power bank 30 polska izba artykułów promocyjnych 31

17 Biznes Promotion ul. K. Szymanowskiego 1 lok. 22, Jaworzno , fax Marki / Brands : VOYAGER, Royal Design, Slazenger, Balmain Kozioł, Promotion Tops Certyfikaty / Certificates : SwB, PIAP Na rynku od / In the market since : 2006 Producenci / Importerzy Artykuły piśmiennicze Writing utensils Artykuły biurowe Office articles długopisy / pens antystresy / antistress torby / bags breloki / keyrings parasole / umbrellas notesy / notebooks narzędzia / tools smycze reklamowe / promotional lanyards 32

18 CAPIRA ul. Batorego 126a, Zielona Góra , fax Nagrody / Awards : Gifts of the Year, Super Gift Certyfikaty / Certificates : SwB Na rynku od / In the market since : 2008 Producenci / Importerzy Artykuły piśmiennicze Writing utensils notesy / notepads znaczniki post it / post it indexes kalendarz / calendars personal care / personal care chusteczki / tissues chusteczki odświeżające / wet wipes gadżety medyczne / medical gadgets długopisy / pens Druk i papier Printing and paper Zdrowie i uroda Health and beauty 34

19 Ceramika Tułowice sp. jawna Przemysłowa 3, Tułowice , fax wew Marki / Brands : Promotional Ceramics Nagrody / Awards : Gazele Biznesu 2013, Diamenty Forbesa 2009, PSI Na rynku od / In the market since : 1991 Producenci / Importerzy Ceramika Ceramics Do domu Home articles kubki / mugs filiżanki / cups ceramika / ceramics ceramika reklamowa / promotional ceramics kubki reklamowe / promotional mugs kufle reklamowe / promotional beer mugs szkło reklamowe / promotional glass 36

20 COOKIE Słodycze Reklamowe ul. Królewska 51, Milanówek , fax Nagrody / Awards : BizTrendy 2009, BizTrendy 2010 Na rynku od / In the market since : 2005 Producenci / Importerzy Słodycze Sweets Napoje Drinks słodycze reklamowe / promotional sweets czekoladki z logo / personalized chocolates czekolady w dowolnym kształcie / bespoke chocolate cukierki reklamowe / promotional candies lizaki reklamowe / branded lollipops napoje reklamowe / promotional soft drinks ciasteczka reklamowe / promotional cookies kosze upominkowe / gift baskets 38

Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych.

Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych. Celnie namierzamy. Oferta z zakresu upominków reklamowych. 1 Naszą agencje tworzą ludzie z pasją poszukiwania kreatywnych rozwiązań na drodze do realizacji celów marketingowych naszych klientów. Niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

Z miłości do prezentów

Z miłości do prezentów Z miłości do prezentów KATALOG 2015 firmy rekomendowane przez piap Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję Katalogu PIAP 2015. To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA FIRMY. ZARZĄD w trakcie konstytuowanie spółki. Dział Handlowy. BTL Forms Polska Centralna. BTL Forms Polska Zachodnia

STRUKTURA FIRMY. ZARZĄD w trakcie konstytuowanie spółki. Dział Handlowy. BTL Forms Polska Centralna. BTL Forms Polska Zachodnia DOSSIER BTL Forms jest formułą, która została powołana do obsługi klientów docelowych, jest odpowiedzią na zmianę polityki sprzedaży przez Senator GmbH i jej obecną aktywnością tylko w obszarze współpracy

Bardziej szczegółowo

ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP

ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP ZA PRA SZA MY do ŚWI ATA PRE ZEN TÓW KATALOG 2016 FIRMY REKOMENDOWANE PRZEZ PIAP Szanowni Państwo, Niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszą, dziewiątą już edycję Katalogu Polskiej Izby Artykułów

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa. Kreatywność przyciąga

Agencja Reklamowa. Kreatywność przyciąga Agencja Reklamowa Kreatywność przyciąga Kreatywność przyciąga Oryginalny materiał reklamowy zwróci uwagę Twoich klientów Świat reklamy bywa przytłaczający. Różnorodność materiałów reklamowych i bogactwo

Bardziej szczegółowo

usb mania elektroniczne upominki reklamowe

usb mania elektroniczne upominki reklamowe usb mania 2012 elektroniczne upominki reklamowe spis treści contents 3-10 pendrive z logo w 24h pendrive with logo in 24h 11-32 pendrive pendrive/usb 33 opakowania packing 34-35 promo - zegarki promo -

Bardziej szczegółowo

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer

DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING. ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer DOBRZE SKROJONY MARKETING WELL-TAILORED MARKETING ARGOS producent odzieży reklamowej ARGOS promotional textiles manufacturer SZEROKI WACHLARZ USŁUG A WIDE RANGE OF SERVICES OFERUJEMY GOTOWE KOLEKCJE,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS

Generujemy wysoki poziom satysfakcji. Prezentacja firmy BTL FORMS Generujemy wysoki poziom satysfakcji Prezentacja firmy BTL FORMS DOSSIER BTL Forms jest formułą, która została powołana do obsługi klientów docelowych. Jest odpowiedzią na zmianę polityki sprzedaży przez

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes

ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes Szanowni Państwo, ZARZĄD PIAP Iwona Dulińska Prezes Zarządu Magda Owczarska V-ce Prezes Tomasz Chwiłowicz V-ce Prezes CZŁONKOWIE ZARZADU Agnieszka Sędzikowska Wlazło Tomasz Barudin Sławomir Giefing Zbigniew

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18

CENNIK. Poligrafia str. 2-12. Gadżety reklamowe...str. 13-15. Reklama zewnętrzna. str. 15-16. Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 CENNIK Poligrafia str. 2-12 Gadżety reklamowe...str. 13-15 Reklama zewnętrzna. str. 15-16 Imprezy okolicznościowe..str. 17-18 Druki akcydensowe str. 18-19 Podane ceny są cenami netto Strona 1 Wizytówki

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PERFECT CHRISTMAS GIFTS

PERFECT CHRISTMAS GIFTS PERFECT CHRISTMAS GIFTS 2016/2017 DLA ELEGANCKIEJ KOBIETY PRAWDZIWA YKK Suwak SKÓRA 18K ZŁOTO SKÓRA SAFFIANO I ZŁOTO 18K / KOSMETYCZKI SKÓRA SAFFIANO I ZŁOTO 18K / ZESTAWY PODRĘCZNA KOSMETYCZKA LILLY Wym.:

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku.

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku. KIM JESTEŚMY Firma Promo Print jest stosunkowo młodą firmą, jednak każdego z członków naszego zespołu cechuje wieloletnie doświadczenie w branży poligraficznej i reklamowej. Łącząc nasze siły stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zestawy upominkowe - Design

Zestawy upominkowe - Design Zestawy upominkowe - Design Gift Sets - Design Produkt polski Product of Poland Projekt Design Z myślą o nadchodzących świętach, Folkstar przygotował specjalną serię oryginalnych upominków gwiazdkowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH

MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH MINI KATALOG UPOMINKÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Firma ADJUS powstała z myślą o profesjonalnej reklamie Twojej firmy Specjalizujemy się w sprzedaży ekskluzywnych parasoli przeciwdeszczowych takich firm jak

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF

KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH. Rok 2014. Grupa MGF KATALOG PRODUKTÓW I USŁUG POLIGRAFICZNYCH Rok 2014 Grupa MGF Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów poligra cznych. Oferujemy najwyższą jakość usług przy zachowaniu najniższych

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Dom produkcyjny BMA Studio to:

Dom produkcyjny BMA Studio to: Dom produkcyjny BMA Studio to: Realizacja skomplikowanych i nietypowych zleceń o małym wolumenie Wykonywanie makiet (pudełka, standy, wyklejane wydrukami) mała sprawnie działająca firma (krótka droga decyzji,

Bardziej szczegółowo

Michał Machowski ITMICHALINFO

Michał Machowski ITMICHALINFO Michał Machowski ITMICHALINFO Zabawki z drewna Galanteria drzewna Galanteria szklana Gadżety kuchenne Hand Made Upominki Świece SKŁAD TOWARÓW NIEZWY H C ŁY K Sitodruk Termotransfer Haft Komputerowy Odzież

Bardziej szczegółowo

Paweł Wojciechowski. tel. 46/830 08 72, kom. 692 427 750. email: pawel@papirus.osaa.com.pl. E biuro@gadzet24.com.pl

Paweł Wojciechowski. tel. 46/830 08 72, kom. 692 427 750. email: pawel@papirus.osaa.com.pl. E biuro@gadzet24.com.pl ARTUKUŁY PIŚMIENNE I BIUROWE Robert Kuleta 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5 Firma PAPIRUS zajmuje się dystrybucją artykułów biurowych, szkolnych i papierniczych od 1995 r. Jesteśmy w Ogólnopolskiej sieci Biuroserwisowej

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Badanie "Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy" 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl

Badanie Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl 1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? a) mikro 21,95% b) małe 19,51% c) średnie 43,9% d) duże 14,63% 2.Państwa firma działa w branży: a) FMCG 2,44% b) branża

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Grafika. Stworzymy dla Ciebie

Grafika. Stworzymy dla Ciebie O nas KADA Art. to grupa ludzi, którzy wiedzą jak dopasować najnowsze trendy do Twoich potrzeb. Tworzymy profesjonalne i innowatorskie prace graficzne, które z powodzeniem wykorzystasz zarówno przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint

Technologia zdobień/ The technology. Warianty nadruku/ Wariants print. tapeta/ imprint all around. nadruk dwustronny/two sided imprint Technologia zdobień/ The technology Jako producent zdobień dbamy o najwyższą jakość swoich produktów na każdym etapie produkcji. Jedynie wypał kalki ceramicznej w wysokich temperaturach 800 st. C daje

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY BIUROWE

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY BIUROWE O NAS Jesteśmy firmą zajmującą się szeroko pojętą reklamą i rozrywką. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kreowania wizerunku, dzięki czemu z naszych usług korzystają firmy, organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/D-335-69/10 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WIS/D-335-69/10 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka WdraŜania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 0 0 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając

Bardziej szczegółowo

Perfect Christmas Gifts

Perfect Christmas Gifts Perfect Christmas Gifts CHROME & ORIGINAL 4K GOLD ELEGANT GIFTS ELEGANT GIFTS CHROME & ORIGINAL 4K GOLD 3. ZESTAW CORODBA GOLD: DŁUGOPIS I PIÓRO WIECZNE materiał: 4K złoto, metal. ZESTAW VERAZZA SILVER:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY Z SERII AP. Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 50-199 0,41 0,58 0,65 0,25 1,15 1,35 1,89 0,82 200-749 0,17 0,19 0,36 0,14 0,78 0,82 1,11 0,45

PRODUKTY Z SERII AP. Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 50-199 0,41 0,58 0,65 0,25 1,15 1,35 1,89 0,82 200-749 0,17 0,19 0,36 0,14 0,78 0,82 1,11 0,45 Adres Ul. Łódzka 69 lok. 7 Tel. 56 477 08 86 E-mail gadzety@reklamowe.pro PRODUKTY Z SERII AP Tampondruk Transferdruk Kod nadruku P0 P1 P2 T0 T1 T2 Pierwszy kolor Kolejny Pierwszy kolor Kolejny zł/kolor/pozycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej?

1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? 1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? a) mikro 39,06% b) małe 28,13% c) średnie 18,75% d) duże 14,06% 2.Państwa firma prowadzi działalność w branży: a) FMCG

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB

PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB PREZENTY NA ŚWIĘTA PRZENOŚNE BATERIE I LAMPKI USB ZESTAW POWER BANK 5200 mah + ELASTYCZNA LAMPKA USB ZESTAW POWER BANK 2600 mah + ELASTYCZNA LAMPKA USB Opakowanie: Ozdobne pudełko z wypełnieniem POWER

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe,

studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe, studio projektowe, odzież promocyjna, gadżety reklamowe, Proponujemy Państwu współpracę w zakresie projektowania i produkcji: 1. Odzieży dla pracowników firm na cele reprezentacyjne i dla pracowników produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Poznanie opinii potencjalnych uczestników Programu Absolwent na temat gadżetów mających znaleźć się w sklepie online Programu.

Poznanie opinii potencjalnych uczestników Programu Absolwent na temat gadżetów mających znaleźć się w sklepie online Programu. CEL BADANIA Poznanie opinii potencjalnych uczestników Programu Absolwent na temat gadżetów mających znaleźć się w sklepie online Programu. METODA BADAWCZA W badaniu wykorzystano metodą CAWI (Computer-Assisted

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Długopisy i pióra metalowe

Długopisy i pióra metalowe Długopisy i pióra metalowe SPIS TREŚCI / CONTENT Szanowni Klienci! Z przyjemnością przedstawiamy katalog z najnowszymi produktami piśmiennymi. Dzięki starannej selekcji znajdziecie Państwo w nim wiele

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

The amazing world of promotional paper products

The amazing world of promotional paper products The amazing world of promotional paper products Nowości 2014 1 Notes samoprzylepny W celu sprostania oczekiwaniom odbiorców, zadbaliśmy o to, aby notesy jeszcze lepiej oddawały projekty graficzne naszych

Bardziej szczegółowo

-16. leather 23,5 x 11,5 x 1,5 cm 50 x 100 mm L,TC -03

-16. leather 23,5 x 11,5 x 1,5 cm 50 x 100 mm L,TC -03 1 V4063 Portfel podróżny ze skóry wysokiej jakości, z miejscem na karty płatnicze, dokumenty, banknoty, 2 kieszonki zamykane na zamek błyskawiczny Travel wallet with compartments for credit cards, documents,

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Kubki i termosy...3 4. Narzędzia...4 4. Piśmiennicze...5 9. Dla dzieci...10 12. Czapki i parasole...13 14. Torby i plecaki...14 17. Dom...

Kubki i termosy...3 4. Narzędzia...4 4. Piśmiennicze...5 9. Dla dzieci...10 12. Czapki i parasole...13 14. Torby i plecaki...14 17. Dom... WYPRZEDAŻ 2014 SPIS TREŚCI Kubki i termosy...3 4 Narzędzia...4 4 Piśmiennicze...5 9 Dla dzieci...10 12 Czapki i parasole...13 14 Torby i plecaki...14 17 Akcesoria osobiste...18 20 Dom...21 23 Biuro...24

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH KATALOG PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH BRANDING PRODUKTÓW LUB WŁASNEJ MARKI Dla klientów przeznaczona jest oferta wykorzystania kalkulatorów z naszego portfolia do celów reklamowych. Na wybranych modelach można

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Biuro...3 7. Artykuły piśmiennicze...8 15. Artykuły promocyjne...16 18. Podróże i wypoczynek...19 27. Narzędzia...28 29. Dom...

Biuro...3 7. Artykuły piśmiennicze...8 15. Artykuły promocyjne...16 18. Podróże i wypoczynek...19 27. Narzędzia...28 29. Dom... SPIS TREŚCI Biuro...3 7 Artykuły piśmiennicze...8 15 Artykuły promocyjne...16 18 Podróże i wypoczynek...19 27 Narzędzia...28 29 Dom...30 34 Upominki ze skóry...35 35 Upominki świąteczne...36 38 0 99 R64197.08

Bardziej szczegółowo

1. Parasol automatyczny

1. Parasol automatyczny 1. Parasol automatyczny Najpopularniejszy parasol promocyjny. Wykonany z solidnego poliestru 190 T oraz drewna. Pakowany w woreczek foliowy. Logo w pełnym kolorze naniesione na dowolny panel przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna Gdańsk, dnia 30.07.2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 61/D/Jab/2015 Dostawa materiałów promocyjnych do promocji Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON WŁADZE PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON CZŁONKOWIE ZARZĄDU: IWONA DULIŃSKA PUH KUNSZT ZBIGNIEW KACZOR MAXIM ZBIGNIEW GRZESZCZUK MID OCEAN BRANDS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 29 grudnia 2014 r. 1 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm 2 500 Opis: smycz

Bardziej szczegółowo