Sprawozdanie za okres do roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie za okres 01-03-2010 do 30-11-2010 roku."

Transkrypt

1 HARCERSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W FUNCE C H A R Z Y K O W Y, t e l. / f a x. ( ) , Konto HCEE w Funce: BPH S.A.Oddział Chojnice nr Biuro HCEE Funka w Bydgoszczy ul. Dworcowa 56, Bydgoszcz tel. (052) , tel./fax , Funka, dnia r. Końcowe sprawozdanie rzeczowe i merytoryczne z realizacji zadania: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2010 roku. Sprawozdanie za okres do roku. HCEE w Funce zrealizowało zadanie pod nazwą Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2010 roku zgodnie z umowa zawartą z WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/290/22/2010. Termin realizacji zadania od do Przyznane środki wydano zgodnie z punktami harmonogramu rzeczowo-finansowego w sposób opisany poniżej. W okresie rozliczeniowym zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci oraz młodzieży z różnych środowisk, mieszkańców województwa pomorskiego oraz miasta i gminy Chojnice. Łącznie zrealizowano osobodni. Udział w różnych formach edukacji ekologicznej wzięło 5752 osoby. Oprócz bezpośredniej edukacji przyrodniczej na łonie natury prowadziliśmy szereg zajęć związanych z ekologią. Były to nasze propozycje warsztatowe (ceramika, wiklina, haft, papier czerpany, plastyka, ochrona przyrody, segregacja odpadów). Większość z nich opieramy na bazie materiałów naturalnych (pozyskiwanych z przyrody) np.: glina, wiklina, sznurek lniany i sizalowy, płótno lniane, nici bawełniane, papier makulaturowy, stare gazety, patyczki, szyszki, trawy itp. W ten sposób nie wprowadzamy do przyrody zanieczyszczeń, wskazujemy na ogromny związek człowieka z przyrodą. Jednym z elementów edukacji ekologicznej jest realizowany przez nas cykl konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Odbywające się w kilku edycjach i podzielone na różnorodne formy pozwalają w atrakcyjny sposób utrwalić wiedzę i rozbudzić ciekawość swoją tematyką. Tabela I. przedstawia zestawienie konkursów jakie zorganizowano w HCEE w Funce w roku Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 1 z 8

2 Tabela I. Konkursy realizowane w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2010 r. Lp Tytuł konkursu Uczestnicy Data Osób Konkurs ekologiczny - konkurs wiedzy XVI Gminny Konkurs Ekologiczny XX lat w krainie puchacza czyli jak pomóc przetrwać sowom. Gospodarka odpadami - konkurs wiedzy 4 Witryna artystyczna 5 Śpiewamy o przyrodzie Młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 10 lipca Uczniowie klas IV-VI 22 kwietnia Młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Wszyscy przebywający w HCEE Wszyscy przebywający w HCEE 5 czerwca sierpnia lipca W sumie we wszystkich konkursach wzięło udział 1989 uczestników. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach poinformowani zostali o ufundowaniu nagród rzeczowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Informacje zamieszczane były na plakatach zapraszających do udziału w konkursach oraz materiałach informacyjnych. Grupom proponowaliśmy przynajmniej 6 godzin zajęć programowych dziennie. Część z nich mogła odbywać się tylko w nielicznych zespołach osobowych, co w efekcie powodowało wzrost zapotrzebowania na edukatorów prowadzących zajęcia. Dotyczyło to głownie zajęć na wodnej ścieżce dydaktycznej oraz zajęć warsztatowych. Realizacja wodnej ścieżki dydaktycznej oraz program przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Kajakiem przez górną Brdę wymagały przygotowania i obsługi technicznej statku badawczego, jachtów typu DZ oraz kajaków. Są to punkty programu edukacyjnego ośrodka, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży starszej. W opisywanym okresie z tych zajęć skorzystało 1015 osoby w ramach blisko 122 godzin. Również z dużym zainteresowaniem spotykały się zajęcia z ceramiki gdzie w ramach 75 godzin zajęć brało udział 1358 uczestników oraz zajęcia w ogrodzie ekologicznym gdzie 1102 osoby uczestniczyły w 119,5 godzinach zajęć. Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 2 z 8

3 Centrum posiada bardzo bogate zaplecze technicznych środków nauczania (m.in. laboratorium) oraz sprzętu wykorzystywanego do realizacji programów edukacji ekologicznej (rowery). Dzięki tym środkom przeprowadziliśmy 45 godzin zajęć z limnologii, w których wzięło udział 714 dzieci oraz zrealizowaliśmy w ramach rowerowych ścieżek 130,5 godzin zajęć dla 1051 uczestników. Wprowadziliśmy również nową propozycję edukacyjną pod nazwa geologia oraz nowe warsztaty rękodzieła,, filcowanie oparte na wyrobie biżuterii z naturalnej wełny metodą filcowania na mokro. Tabela II. Zestawienie ilości osób, mieszkańców województwa pomorskiego korzystających z oferty programowej w harcerskim centrum edukacji ekologicznej w Funce w roku 2010 r. Nazwa Godzin Osób Torfowisko 51,5 512 Rowerowa PN "Bory tucholskie Rowerowa Zaborski Park Krajobrazowy 60,5 499 Wodna Łakomie Filcowanie 10,5 78 Wiklina 74, Plastyka Orgiami Rzeźba 43,5 492 Ceramika Foto-wideo Dziennikarstwo Komputery Astronomia 32,5 372 Limnologia Ogród ekologiczny 119, Rozpoznawanie gatunków Ekologiczna ścieżka zdrowia Geologia 9,5 113 Wyłuszczarnia nasion w Klosnowie 17,5 263 Makrama Dendrologia Razem 1054, W roku bieżącym przeprowadzono ok. 123 godzin zajęć dydaktycznych realizując program edukacji ekologicznej w oparciu o dostęp do Internetu dla Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 3 z 8

4 1540 osób. Z pracowni korzystano m.in. podczas zajęć z astronomii i fotowideo. W trakcie prowadzenia tych zajęć realizowano między innymi, nauczanie korzystania z zasobów przyrodniczych dostępnych w sieci, tworzenia stron internetowych, przenoszenia i przetwarzania danych z zajęć terenowych, przetwarzania wyników badań wykonanych przez młodzież, archiwizacji zdjęć wykonanych w trakcie realizacji programów warsztatów fotograficznych, dziennikarskich, obróbki graficznej materiału przygotowanego przez uczestników itp. W ramach zajęć warsztatowych zrealizowano następujące propozycje programowe: makrama, ogród ekologiczny, astronomia, ceramika, rzeźba, orgiami, plastyka, wiklina oraz warsztaty filcowania. Filcowanie to nowa propozycja zajęć manualnych, polegającą na wyrobie rozmaitych przedmiotów biżuterii, torebek, szali, obuwia z naturalnych składników (wełny z merynosów) metodą filcowania na mokro. Grupy zainteresowane zajęciami terenowymi mogły wybrać się na wycieczkę pieszą nad torfowisko wysokie oraz torfowisko niskie, na wycieczki rowerowe po ścieżkach dydaktycznych Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz po ścieżkach w Zaborskim Parku Krajobrazowym, zwiedzić wyłuszczarnie nasion w Klosnowie. Podczas zajęć limnologicznych w terenie przy pomocy przenośnych zestawów do analizy jakości wód, określić podstawowe parametry (wskaźnik ph, zawartość fosforanów, azotanów) jak również określić przejrzystość wody, zawartego w niej ilości tlenu, pobrać bentos do obserwacji pod mikroskopem. Dla zainteresowanych wprowadziliśmy również nowe zajęcia z geologii, podczas których można nabyć umiejętność czytania map geologicznych, pobrać próbki glebowe i dokonać ich analizy. Podczas zajęć na terenie Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzież mogła rozpoznawać rozmaite gatunki roślin zielnych oraz drzew i krzewów. Duża atrakcją, jak co roku była Wodna Ścieżka Dydaktyczna Jeziora Łukomie rejsy łodziami typu DZ, statkiem badawczym Bartek połączone z badaniem Jeziora Charzykowskiego. W pracowni komputerowej odbywały się zajęcia z dziennikarstwa oraz fotografii. Podczas zajęć z dziennikarstwa dzieci redagują gazetkę opisując w niej wrażenia z zajęć terenowych, opisując i rysując poznane gatunki roślin i zwierząt. Mają również możliwość obróbki zdjęć wykonanych w terenie, fotografują krajobrazy, uczą się wykonywać zdjęcia mikro oraz makro podczas fotografowania interesujących je gatunków roślin oraz zwierząt. Wszyscy uczestnicy realizujący program edukacji ekologicznej W Harcerskim Centrum edukacji Ekologicznej zostali poinformowani o dofinansowaniu programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 4 z 8

5 Wszystkie przedstawione i omawiane zajęcia związane były z realizacją programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego. W różnych formach edukacji ekologicznej wzięło udział osób w ramach 1054,5. godzin zajęć. Szczegółowy zapis poszczególnych zajęć i przypadających na nie uczestników przedstawia tabela II. Dotychczasowa realizacja naszego przedsięwzięcia była możliwa tylko, dlatego że zabezpieczono środki na realizację zagadnień zgodnie z punktami harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Cieszące się niesłabnącym powodzeniem warsztaty i ścieżki oraz konieczność dzielenia grup na mniejsze wymusza zaangażowanie określonej liczby prowadzących zajęcia. Harmonogram rzeczowo finansowy w 1. punkcie zawiera honoraria dla edukatorów. Łącznie zrealizowano 61 umów za prowadzenie zajęć warsztatowych i terenowych oraz dwie faktury i dwa rachunki. Całkowita kwota wydatkowana na honoraria wyniosła ,00 zł, w tym ze środków WFOŚiGW w Gdańsku sfinansowano kwotę zł. Dzięki sfinansowaniu zakupów i obsługi technicznej statku badawczo obserwacyjnego Bartek możliwa była realizacja jednej z najatrakcyjniejszych ścieżek, cieszącej się bardzo dużym powodzeniem wśród młodzieży. Koszt tej części zadania wyszczególniona w 1. punkcie harmonogramu wyniosła 4.125,79 zł, z czego WFOŚiGW w Gdańsku sfinansował kwotę zł za prace serwisowe i materiały eksploatacyjne do M/S Bartek. Łącznie wydano kwotę ,79 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł. Punkt 2. harmonogramu obejmuje faktury za zakup nowego i eksploatację posiadanego wyposażenia związanego z realizacją programu edukacji ekologicznej oraz zakup materiałów do zajęć programowych. Łącznie wydano kwotę ,96 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł. Za wymienione środki zakupiono: - tusze i tonery do drukarek peryferyjnych - nowe drukarki atramentowe - oprogramowanie komputerowe: Cenzor, Pinacle - przenośne twarde dyski - odnowiono domeny internetowe - wymieniono okablowanie sieci w pracowni internetowej - konwerter, skaner - denka do wyplatania koszyków wiklinowych - materiały plastyczne i biurowe: farby, kredki, zszywacz, nożyczki, dziurkacz, ołówek, długopis, papier kolorowy, zeszyty, krepa, papier pakowy, brystol, klej, klej, korektor, płyty CD i DVD, pisaki suchopiszące, tusz do stempli, pędzle, teczki i skoroszyty - glina do wyrobu ceramiki - wełna czesankowa Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 5 z 8

6 - zestaw uzupełniający do AG (badanie czystości wody) - listwa zasilająca, karta pamięci, router, mysz komputerowa - oprogramowanie do GPS - tonery do sieciowej drukarki laserowej - papier ksero - serwer - akumulatorki do sprzętu laboratoryjnego - wiklina niekorowana - usługi serwisowe ksero - GPS Garmin - duplikator płyt CD/DVD - tablica interaktywna Harmonogram rzeczowo finansowy punkt 3 koszty eksploatacyjne związane z realizacją programu edukacji ekologicznej wyniosły w okresie rozliczeniowym ,37 zł z czego WFOŚiGW w Gdańsku sfinansował kwotę zł. Ten punkt harmonogramu obejmował faktury za media (woda, ścieki, olej opałowy, energia elektryczna, wywóz nieczystości). Harmonogram rzeczowo finansowy punkt 4 Zakup środków ratunkowych do realizacji programu wodnej ścieżki dydaktycznej, sprzętu laboratoryjnego oraz zakup i organizacja ogródka meteorologicznego. Łącznie wydano kwotę ,75 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł, zakupiono: - 47 szt. kamizelek asekuracyjnych - budowa ogrodzenia ogródka meteo - siatki entomologiczne - spektrofotometr - konduktometr - phmetr - tlenomierz z sondą - testery do urządzeń - siatki do połowu spod kory - parasol entomologiczny Usługi internetowe i administrowania internetową siecią komputerową zawarte w 5-tym punkcie harmonogramu składają się na zakup dostępu do stałego łącza internetowego oraz usługę administrowania siecią komputerową. Łącznie wydano kwotę 9.700,00 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku 6 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 6 z 8

7 Harmonogram rzeczowo finansowy punkt 6 zakup nagród rzeczowych. Łącznie wydano kwotę ,21 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł, zakupiono: - koszulki T-shirt z nadrukiem HCEE - pendrive - drobny sprzęt sportowy (piłki, śpiwory, zestaw badm.) - książki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej - filmy DVD - drukarka atramentowa - okulary upominek Harmonogram rzeczowo finansowy punkt 7 druk i naprawa tablic dydaktycznych na terenowych ścieżkach oraz opracowanie graficzne nowych tablic i ich montaż. Łącznie wydano kwotę 5.306,18 zł w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł, zakupiono usługę opracowania i składu graficznego tablic dydaktycznych oraz druk wielkoformatowy. Wszystkie zrealizowane punkty harmonogramu rzeczowo finansowego opiewają na kwotę ,26 zł, a w postaci dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zł. Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania. Efektem ekologicznym, osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest liczba osób, która wzięła udział w działaniach edukacyjnych realizowanych przez Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2010 roku. Podczas osobodni liczba osób, z województwa pomorskiego, korzystająca z różnych form edukacji ekologicznej w naszym ośrodku wyniosła 5752 osób. Efektem rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia jest: - wyposażenie uczestników w materiały programowe do realizacji zajęć i warsztatów związanych z edukacją ekologiczną w tym w materiały plastyczne, papier, kordonek, igły, kanwę, wiklinę, sznurek, rozsady warzyw i kwiatów, drukowane informatory i przewodniki, denka do wyplotu koszyków,. - utrzymanie sprawności technicznej statku badawczego - utrzymanie sprawności technicznej różnych pomocy dydaktycznych komputerów, drukarek, kserokopiarki, drukarko-kopiarki, - zakup nowych urządzeń drukujących i skanujących oraz archiwizatorów, - zakup oprogramowania Cenzor i do ochrony stanowisk, - zakup oprogramowania nawigacyjnego do statku obserwacyjno badawczego Bartek, - zakup nowego serwera, Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 7 z 8

8 - upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży multimedialnych ścieżek przyrodniczych oraz filmów dydaktycznych, - utrzymanie na wysokim poziomie łącza internetowego - doposażenie sprzętu pływającego w odpowiedni osprzęt środki ratunkowe - zakup sprzętu laboratoryjnego - budowa i oprzyrządowanie ogródka meteo - zakup tablicy interaktywnej - zakup duplikatora płyt CD/DVD - zakup nowego urządzenia GPS Zakupiony sprzęt został oznakowany logo WFOŚiGW w Gdańsku oraz informacją Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Sprawozdanie z realizacji zadania: Doposażenie w techniczne środki nauczania i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce w 2009 roku. Str. 8 z 8

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa

Tytuł programu: Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa PROGRAM PRIORYTETOWY propagowanie działań podnoszących świadomość ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu

Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Strona1 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska Raport z realizacji zadania: Monitorowanie postępów realizacji projektu, wykonywanego w ramach projektu Czynna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych

Projekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w. w parkach narodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Dział 600 Transport i łączność. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 rok Wydatki Środki z Unii Europejskiej 13 800 386,38

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia...2 1.1 Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków...4 1.2 Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie...12

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 7316 ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo