IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013

2 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział 1.4 > ZNAK GRAFICZNY NA SIATCE MODUŁOWEJ rozdział 1.5 > BUDOWA I PROPORCJE LOGOTYPU rozdział 1.6 > POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE ZNAKU rozdział 1.7 > POLE OCHRONNE LOGOTYPU rozdział 1.8 > WARIANTY ACHROMATYCZNE rozdział 1.9 > WARIANTY MONOCHROMATYCZNE rozdział 1.10 > KOLORYSTYKA PODSTAWOWA rozdział 1.11 > KOLORYSTYKA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział 1.12 > TŁO ZNAKU rozdział 1.13 > TYPOGRAFIA rozdział 1.14 > NIEDOZWOLONE FORMY STOSOWANIA ZNAKU część 2 > DOKUMENTY FIRMOWE rozdział 2.1 > BILET WIZYTOWY FIRMOWY rozdział 2.2 > BILET WIZYTOWY IMIENNY rozdział 2.3 > PIECZĄTKA rozdział 2.4 > PAPIER FIRMOWY rozdział 2.5 > ZAŚWIADCZENIE rozdział 2.6 > KOPERTA rozdział 2.7 > PAPIER NOTATNIKOWY rozdział 2.8 > TECZKA FIRMOWA rozdział 2.9 > SEGREGATOR FIRMOWY rozdział 2.10 > PODPIS rozdział 2.11 > PREZENTACJA POWER POINT rozdział 2.12 > OGŁOSZENIE PRASOWE

3 SPIS TREŚCI część 3 > PRZYKŁADY ZNAKOWANIA rozdział 3.1 > DŁUGOPIS rozdział 3.2 > PENDRIVE rozdział 3.3 > SMYCZ PROMOCYJNA rozdział 3.4 > BALONY rozdział 3.5 > PARASOL FIRMOWY rozdział 3.6 > KUBEK I FILIŻANKA rozdział 3.7 > TABLICZKA INFORMACYJNA rozdział 3.8 > TABLICA INFORMACYJNA rozdział 3.9 > BANER rozdział 3.10 > ROLL-UP rozdział 3.11 > TORBA PROMOCYJNA rozdział 3.12 > KOSZULKA PROMOCYJNA rozdział 3.13 > ODZIEŻ ROBOCZA rozdział 3.14 > POJAZD FIRMOWY rozdział 3.15 > POJAZD FIRMOWY DOSTAWCZY część 4 > ZAŁĄCZNIKI

4 CZĘŚĆ 1 ZNAK MARKI

5 1.1 ZNAK MARKI > ZNAK GRAFICZNY Znak graficzny jest zbudowany z liter ZDZ, stanowiących skrót od nazwy Zakładu oraz zdobnika w postaci uproszczonej, rozłożonej książki. W znaku oba elementy są nierozerwalne i nie mogą występować osobno. Litery Z posiadają wyróżnik koloru czerwonego nawiązującego do strzałki skierowanej w górę, oznaczającą nieustanny postęp, wzrost i liczby siedem, która wg przekonań jest liczbą przynoszącą szczęście w relacjach międzyludzkich oraz jest synonimem tworzenia, powstawania, czynienia, wskazując jednoznacznie na korzystne, satysfakcjonujące relacje ZDZ z otoczeniem zewnętrznym. Na kolorystykę znaku składają się kolory pomarańczowy i czerwony. W psychologii biznesu kolory te kojarzą się z energią, odwagą, siłą, radością, optymizmem, ciepłem, aktywnością oraz kreatywnością. Są atrakcyjne w tworzeniu pozytywnego, energetycznego wizerunku instytucji. Intensywność zastosowanych barw powoduje, że znak jest łatwo rozpoznawalny i łatwo zauważalny. Dodatkowo stymulują i poprawiają nastrój a kontakt klienta z ZDZ sprowadza się do przyjemnego i radosnego doświadczenia. Zastosowane kolory ważne są z punktu widzenia naszych klientów. Pomarańcz podnosi poczucie własnej wartości, czerwony zaś zwiększa motywację do działania.

6 1.2 ZNAK MARKI > FORMA PODSTAWOWA Formą podstawową jest znak wraz z logotypem umieszczonym po jego prawej stronie w proporcjach określonych w rozdziale 1.5.

7 1.3 ZNAK MARKI > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA Dopuszcza się stosowanie formy uzupełniającej, gdzie logotyp jest umieszczony pod znakiem w proporcjach określonych w rozdziale 1.5.

8 1.4 ZNAK MARKI > ZNAK GRAFICZNY NA SIATCE MODUŁOWEJ Siatka modułowa określa proporcje i budowę znaku. Stosować ją należy w przypadku reprodukcji znaku na powierzchniach, na których nie można go odwzorować metodą elektroniczną. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku odpowiadającym 1/9 wysokości znaku.

9 1.5 ZNAK MARKI > BUDOWA I PROPORCJE LOGOTYPU Proporcje umieszczenia logotypu względem znaku w formie podstawowej i uproszczonej określa wielokrotność modułu konstrucyjnego opisanego w rozdziale 1.4.

10 1.6 ZNAK MARKI > POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE ZNAKU Pole podstawowe znaku to minimalny zamknięty obszar znaku, w którym może być on użyty. Pole ochronne znaku to obszar, w obrębie którego nie powinny się znaleźć żadne inne elementy graficzne. Pole podstawowe i pole ochronne określa wielokrotność modułu konstrucyjnego opisanego w rozdziale 1.4.

11 1.7 ZNAK MARKI > POLE OCHRONNE LOGOTYPU Pole ochronne dla formy podstawowej i uzupełniającej to obszar, w obrębie którego nie powinny się znaleźć żadne inne elementy graficzne. Pole ochronne określa wielokrotność modułu konstrucyjnego opisanego w rozdziale 1.4.

12 1.8 ZNAK MARKI > WARIANTY ACHROMATYCZNE Warianty achromatyczne stosuje się w reprodukcjach, w których wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych a także w sytuacji, w której wysokość znaku nie przekracza wysokości 3 mm.

13 1.9 ZNAK MARKI > WARIANTY MONOCHROMATYCZNE Warianty monochromatyczne stosuje się w reprodukcjach, w których wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych, natomiast istnieje możliwość różnicowania odcieni w obrębie stosowanego koloru. Warianty monochromatyczne należy stosować także w sytuacji, w której wysokość znaku nie przekracza wysokości 3 mm.

14 1.10 ZNAK MARKI > KOLORYSTYKA PODSTAWOWA W reprodukcjach poligraficznych należy stosować poniższą kolorystykę wg wskazanych składowych dla palety barw CMYK, zarówno dla druku offsetowego jak i cyfrowego oraz wielkoformatowego. W przypadku reprodukcji jednokolorowych należy stosować rozbarwienia koloru czarnego w poniższych proporcjach.

15 1.11 ZNAK MARKI > KOLORYSTYKA UZUPEŁNIAJĄCA W przypadku reprodukcji znaku w innych kolorach niż CMYK należy stosować barwy najbliższe kolorystyce podstawowej określonej w rozdziale Poniżej przedstawiono odpowiedniki kolorów podstawowych w najpopularniejszych skalach barw.

16 1.12 ZNAK MARKI > TŁO ZNAKU Znak należy stosować wyłącznie na jednolitym tle koloru białego o minimalnej wielkości wyznaczonej przez pola ochronne, opisanych w rodziałach 1.6 i 1.7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się stosowanie znaku na podłożach o różnym nasyceniu koloru szarego (na przykład metal, inox), gdzie zastosowanie białego podkładu ze względów technologicznych nie jest możliwe.

17 1.13 ZNAK MARKI > TYPOGRAFIA Podstawowym fontem znaku jest krój Lato Regular. Należy go stosować we wszelkiego rodzaju nagłówkach, sloganach reklamowych, w akcydensach, papeterii, wizytówkach, etc. dobierając odmianę w zależności od potrzeb. W pismach urzędowych, korespondencji i dokumentach należy stosować font Calibri dobierając jego odmianę w zależności od potrzeb.

18 1.14 ZNAK MARKI > NIEDOZWOLONE FORMY STOSOWANIA ZNAKU Zmiana proporcji logotypu oraz elementów znaku graficznego. Rozciąganie / zacieśnianie oraz zmiana ułożenia logotypu względem znaku graficznego oraz zmiana fontu logotypu. Stosowanie znaku w innym położeniu niż poziome lub pionowe. Pochylanie znaku. Zmiana kolorystyki znaku. Stosowanie jakichkolwiek efektów graficznych. Stosowanie innego tła niż określonego w Księdze. Umieszczanie elementów graficznych bez zachowania odległości wyznaczonych przez pola ochronne.

19 CZĘŚĆ 2 DOKUMENTY FIRMOWE

20 2.1 DOKUMENTY FIRMOWE > BILET WIZYTOWY FIRMOWY

21 2.2 DOKUMENTY FIRMOWE > BILET WIZYTOWY IMIENNY

22 2.3 DOKUMENTY FIRMOWE > PIECZĄTKA

23 2.4 DOKUMENTY FIRMOWE > PAPIER FIRMOWY Ilustracja przedstawia papier firmowy formatu A4 w skali 1:2. Dla papieru firmowego można stosować kolorystykę monochromatyczną. Wzór papieru firmowego znajduje się w części 4 - Załączniki.

24 2.5 DOKUMENTY FIRMOWE > ZAŚWIADCZENIE Zaświadczenie jest dokumentem informującym o ukończeniu kursu lub szkolenia. Wystawia się je na papierze o formacie B5. Ilustracja przedstawia zaświadczenie w skali 1:2. Każde zaświadczenie powinno być opatrzone logo umieszczonym u góry w jego centrum w powyższych proporcjach. Dla zaświadczenia można stosować kolorystykę monochromatyczną. Na zaświadczeniu stosuje się pieczęć firmową bez logotypu, której wzór określono w rozdziale 2.3. Wzory zaświadczeń i ich treści znajdują się w części 4 - Załączniki.

25 2.6 DOKUMENTY FIRMOWE > KOPERTA Dla kopert firmowych we wszystkich rozmiarach i proporcjach stosuje się znakowanie o jednakowej wielkości. Przy znakowaniu należy utrzymać wskazane na ilustracji odstępy od lewego górnego narożnika koperty niezależnie od jej wielkości. Dla kopert firmowych można stosować kolorystykę monochromatyczną. Wzory kopert we wszystkich rozmiarach i wariantach znajdują się w części 4 - Załączniki.

26 2.7 DOKUMENTY FIRMOWE > PAPIER NOTATNIKOWY Ilustracja przedstawia papier notatnikowy formatu A4 w skali 1:2. Wzór papieru notatnikowego znajduje się w części 4 - Załączniki.

27 2.8 DOKUMENTY FIRMOWE > TECZKA FIRMOWA Ilustracja przedstawia teczkę firmową w skali 1:4. Z uwagi na różnorodność stosowanych wykrojników teczki elementy grafiki należy rozmieszczać według powyższych proporcji. Niebieskie linie przerywane wyznaczają osadzenie kluczowych elementów grafiki, linii bazowych tekstu oraz pola ochronne znaków. Poniżej ilustracji przedstawiono wycinek treści w skali 1:1. Wzór teczki firmowej znajduje się w części 4 - Załączniki.

28 2.9 DOKUMENTY FIRMOWE > SEGREGATOR FIRMOWY Ilustracja przedstawia segregator firmowy w skali 1:4. Z uwagi na różnorodność stosowanych wzorów segregatora elementy grafiki należy rozmieszczać według powyższych proporcji. Niebieskie linie przerywane wyznaczają osadzenie kluczowych elementów grafiki, linii bazowych tekstu oraz pola ochronne znaków. Poniżej ilustracji przedstawiono wycinek treści w skali 1:1. Wzór oklejki segregatora znajduje się w części 4 - Załączniki.

29 2.10 DOKUMENTY FIRMOWE > PODPIS

30 2.11 DOKUMENTY FIRMOWE > PREZENTACJA POWER POINT

31 2.12 DOKUMENTY FIRMOWE > OGŁOSZENIE PRASOWE Format ogłoszenia prasowego został przedstawiony w proporcjach 4:3. W przypadku innych proporcji ogłoszenia należy stosować powyższe standardy dla modułów poziomych i pionowych. Jeśli logo w ogłoszeniu będzie mierzyło mniej niż 3 mm wysokości, należy zastosować wariant achromatyczny pomarańczowy (opisany w rodz. 1.8).

32 CZĘŚĆ 3 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA

33 3.1 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > DŁUGOPIS Model długopisu może się różnić od prezentowanych powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie, proporcje i kolorystykę znaku na materiałach piśmienniczych.

34 3.2 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > PENDRIVE Model pendive a może się różnić od prezentowanego powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie, proporcje i kolorystykę znaku na wszelkiego rodzaju pamięciach masowych.

35 3.3 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > SMYCZ PROMOCYJNA

36 3.4 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > BALONY

37 3.5 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > PARASOL FIRMOWY Model parasola może się różnić od prezentowanego powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie, proporcje i kolorystykę znaku na parasolach.

38 3.6 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > KUBEK I FILIŻANKA Model kubka i filiżanki może się różnić od prezentowanych powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie, proporcje i kolorystykę znaku na wszelkiego rodzaju naczyniach.

39 3.7 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > TABLICZKA INFORMACYJNA Model tabliczki informacyjnej może się różnić od prezentowanych powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie, proporcje i kolorystykę znaku oraz format komunikacji.

40 3.8 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > TABLICA INFORMACYJNA Oznaczenie pomieszczenia: Oznaczenie piętra: Przykładowa tablica: Dla tablic informacyjnych o różnych wielkościach należy stosować powyższe proporcje oraz liternictwo. Podstawową odległość wyznacza wysokość pojedynczej kwatery przeznaczonej na opis pomieszczenia. Logotyp należy umieszczać wyłącznie w formie podstawowej na zasadach określonych w części 1. Na tablicach informacyjnych powinno znaleźć się miejsce na plakaty promocyjne oraz dyspensery na ulotki.

41 3.9 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > BANER

42 3.10 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > ROLL-UP

43 3.11 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > TORBA PROMOCYJNA

44 3.12 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > KOSZULKA PROMOCYJNA

45 3.13 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > ODZIEŻ ROBOCZA Krój i kolor odzieży może się różnić od prezentowanego powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie i proporcje znaku. W przypadku, gdy odzież ma inny kolor niż biały, znak umieszcza się na zasadach określonych w części 1 w formie drukowanej lub haftowanej naszywki.

46 3.14 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > POJAZD FIRMOWY Model i kolor pojazdu może się różnić od prezentowanego powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie i proporcje znaku. W przypadku, gdy pojazd ma inny kolor niż biały, znak umieszcza się na zasadach określonych w części 1.

47 3.15 PRZYKŁADY ZNAKOWANIA > POJAZD FIRMOWY DOSTAWCZY Model i kolor pojazdu może się różnić od prezentowanego powyżej. Ilustracja określa tylko umieszczenie i proporcje znaku. W przypadku, gdy pojazd ma inny kolor niż biały, znak umieszcza się na zasadach określonych w części 1.

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Elementy bazowe... 2 2.1. Barwy uniwersytetu... 3 2.1.1. Barwy wydziałowe... 4 2.2. Kroje pisma... 5 2.3. Nazwa uczelni... 6 2.4. Godło UPH... 7 2.5. Logo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady użytkowania znaku

Ogólne zasady użytkowania znaku Podstawowe pojęcia Pojęcia i nazwy stosowane w podręczniku Logo 7 W dalszej części niniejszego podręcznika będą występować podstawowe pojęcia i zasady: 01) System Identyfikacji Wizualnej (CI) zasady, wg

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Wersja 0.1

Księga Znaku Wersja 0.1 Księga Znaku Wersja 0.1 Tekst o Firmie? Spis Treści 1. LOGOTYP... 5. Logotyp. Siatka Modułowa Logotypu. Warianty Barwne Logotypu. Warianty Achromatyczne Logotypu. Monogram. Siatka Modułowa Monogramu. Warianty

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. SPIS TREŚCI 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 formy uzupełniające 1.3 budowa i proporcje znaku 1.4 pole

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZASADY STOSOWANIA ZNAKU, BUDOWANIA CIĄGU ZNAKÓW ORAZ PROJEKTOWANIA TABLIC I NAKLEJEK W PROMOCJI PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Pole podstawowe i pole ochronne znaku Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubelskiego System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Wprowadzenie 4 System a wartości marki 5 Część I: Podstawowe elementy współtworzące SIW Podstawowe elementy współtworzące SIW 1 Elka Czym jest Elka? 8 Jak jej

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL MUZEUM WARSZAWY MANUAL Logo jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy. Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich stosowania.

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY

OPRACOWANIE GRAFICZNE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA PRACA KOŃCOWA Magdalena Jackowska OPRACOWANIE GRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP. (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej. dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) Zapytanie ofertowe nr 1/2013/DP (dotyczy opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej System identyfikacji wizualnej Do SIW zaliczają się wszystkie opcje + oraz przygotowanie do druku* każdego projektu. Projekty: logo +, wizytówka + (awers, rewers), papier

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo