KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia"

Transkrypt

1 KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Obróbka ręczna Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych operacji wykonywanych ręcznie, budowy narzędzi oraz dokładności obróbki. Praktyczne poznanie rodzajów obróbki ręcznej: trasowanie, przecinanie, piłowanie, wiercenie i powiercanie wiertarką ręczną, gwintowanie gwintownikiem i narzynką. 2. Wyposażenie stanowiska - Przedmiot obrabiany płyta żeliwna, płyta aluminiowa. - Narzędzia ręczne: przyrządy traserskie, pilniki, piłka, zestaw gwintowników, wiertła, rozwiertak stały, rozwiertak nastawny. - Przyrządy do pomiaru średnicy otworu. - Sprawdzian do pomiaru skoku gwintu. - Instrukcja do ćwiczenia. 2. Przebieg ćwiczenia 1. Zapoznanie się z rodzajami obróbki ręcznej. 2. Poznanie narzędzi do obróbki ręcznej. 3. Przeprowadzenie operacji obróbkowych: a) trasowanie, b) przecinanie, c) piłowanie, d) wiercenie wiertarką ręczną, e) rozwiercanie, f) gwintowanie gwintownikiem i narzynką, g) pomiar średnicy otworów i analiza wyników. Uwagi: Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić sprawozdanie wg wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji.

2 1. Obróbka ręczna. Obróbką ręczną rozumiemy jako obróbkę wykonywaną przy pomocy narzędzi, których ruch główny i posuwowy jest uzyskiwany za pomocą mięśni człowieka. Obróbka ręczna wchodzi w zakres prac ślusarskich i ma za zadanie nadanie przedmiotom obrabianym właściwych wymiarów i żądanych kształtów. Obróbka ta stosowana jest również w celu poprawy jakości powierzchni, najczęściej poprzednio obrobionych mechanicznie. Często prace ślusarskie wiążą się z pracami montażowymi, które mają na celu dopasowanie składanych części i zapewnienie prawidłowej ich współpracy. Mimo rozwoju w zakresie obróbki metali, w szczególności w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania, obróbka ręczna nie straciła na znaczeniu Trasowanie Trasowanie polega na wyznaczaniu na powierzchni przedmiotu punktów, linii, osi, okręgów, obrysów warstw przewidzianych do usunięcia, które będą pomocne podczas właściwej obróbki. Trasowanie stosowane jest przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej. W produkcji wielkoseryjnej trasowanie zastępuje się uchwytami i przyrządami obróbczymi. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe narzędzia traserskie. Rys.1. Narzędzia do trasowania: 1 - rysik do rysowania na trasowanym przedmiocie linii, 2 - suwmiarka traserska z podstawą, stosowana do wyznaczania linii poziomych, 3 - znacznik do wyznaczania linii poziomych, 4 - cyrkiel traserski, 5 - cyrkiel traserski z śrubą nastawczą, 6 - punktak, 7 - liniał traserski z podstawą, 8 - kątownik, 9 - środkownik przeznaczony do wyznaczania środków okręgów na czołowych powierzchniach przedmiotów walcowych, 10 - pryzma traserska, używana za podstawę podczas trasowania przedmiotów walcowych. W skład wyposażenia stanowiska traserskiego wchodzi również płyta traserska, na której wykonuje się prawie wszystkie roboty traserskie. Ponadto do trasowania używa się młotków, przymiarów kreskowych, a do trasowania przestrzennego skrzynek i podstawek traserskich. W celu zwiększenia widoczności trasowanych linii przedmioty maluje się

3 roztworem siarczanu miedzi (przedmioty stalowe lub żeliwne obrobione) lub kredy rozpuszczonej w wodzie z dodatkiem oleju lnianego (przedmioty nieobrobione np. odlewy). Wszystkie prace traserskie można podzielić na trasowanie na płaszczyźnie oraz trasowanie przestrzenne. Trasowanie na płaszczyźnie (płaskie) realizowane jest w sposób podobny do kreślenia technicznego na papierze. Przykładem trasowania płaskiego może być wyznaczenie środków otworów, które następnie będą wywiercone na wiertarce (rys. 2). W tym celu przy użyciu cyrkla traserskiego odmierza się i zaznacza rysą odległość środków otworów od brzegów płyty. Tak wyznaczone środki należy napunktować punktakiem. Rys.2. Trasowanie na płaszczyźnie środka otworu który ma być wywiercony. Trasowanie przestrzenne polega na wykreśleniu linii określających granice, do których należy zebrać materiał, gdy linie te znajdują się w różnych płaszczyznach. Trasowanie przestrzenne rozpoczyna się od wyznaczenia głównych osi przedmiotu, względem których wyznacza się następnie wszystkie pozostałe osie i linie. W zależności od kształtu trasowanego przedmiotu ustawia się go bezpośrednio na płycie, na pryzmie traserskiej lub w wielu przypadkach w specjalnym przyrządzie. W przypadku trasowania wałków stosowany jest znacznik, który ustawiony na odpowiednią wysokość i przesuwany po płycie obok przedmiotu kreśli linię poziomą, równoległą do podstawy. Należy również posługiwać się pryzmą, która umożliwia wygodne ustawienie tego rodzaju przedmiotów. Przy pomocy znacznika i kątownika można wtedy łatwo wyznaczyć np. położenie rowka wpustowego. Rys.3. Trasowanie wałka Przecinanie Przecinanie piłką ręczną jest stosowane do elementów o niewielkich przekrojach. Piłka składa się z oprawki oraz brzeszczotu, który może być mocowany w uchwytach w jednym z dwóch prostopadłych do siebie kierunków. Twarde lub cienkie materiały przecina się

4 brzeszczotami o drobnych ząbkach natomiast do tworzyw sztucznych i materiałów miękkich stosuje się brzeszczoty o grubym uzębieniu. W celu uniknięcia zakleszczenia brzeszczotu w materiale uzębienie brzeszczotu jest faliste lub rozwierane. Brzeszczoty piłek ręcznych do metalu są znormalizowane. Charakterystycznym parametrem brzeszczotu jest ilość zębów przypadająca na 25 mm jego długości (najczęściej jest ich 22). Na rysunku 4 przedstawiono geometrię uzębienia brzeszczotu dla metali lekkich oraz dla stali. Rys.4. Geometria uzębień brzeszczotu dla metali lekkich i stali. Przecinanie przy pomocą piłki pokazano na rysunku 5. W trakcie cięcia należy wywierać nacisk na piłkę rękami, przeważać ma nacisk ręki lewej. Prawą ręką nadaje się piłce równomierny posuw w przód i w tył. Przy ruchu piłki do tyłu, nacisk na piłkę zmniejszamy. Bardzo ważne jest rozpoczynanie przecinania. Prawidłowe wykonania tej czynności ma znaczący wpływ na otrzymanie dokładnych wymiarów obcinanego przedmiotu. W tym celu nadcina się najpierw tylną krawędź przedmiotu, uważając, aby nadcięcie wypadło dokładnie wzdłuż wyznaczonej linii. Kąt α powinien być nie większy niż 8. Duży kąt α utrudnia rozpoczęcie nacięcia i powoduje wykruszenie zębów. Do przecinania materiałów cieńszych i twardszych używamy piłek o drobnych nacięciach, materiały grube i miękkie przecinamy piłkami o większych nacięciach. a) b) Rys. 5. Cięcie piłką ręczną: a) prawidłowa postawa przy przecinaniu, b) rozpoczynanie cięcia Do cięcia blach o różnej grubości, także materiałów kształtowych i prętów, używa się nożyc. Blachy stalowe cienkie (do l mm) można ciąć nożycami ręcznymi, a blachy grubsze (do 5 mm) nożycami dźwigniowymi. Nożyce równoległe (gilotynowe) o napędzie mechanicznym stosowane są do cięcia blach o grubości do 32 mm. Podczas cięcia materiału pracują dwa noże

5 nożyc, z których jeden jest przeważnie nieruchomy. Proces cięcia przebiega w trzech kolejnych fazach przedstawionych na rysunku 6. Rys.6. Kolejne fazy cięcia: a) nacisk, b) przesunięcie materiału, c) rozdzielenie materiału. Istnieje kilka typów nożyc ręcznych (rys.7). W zależności od położenia szczęki górnej podczas cięcia rozróżniamy nożyce prawe lub lewe. Jeżeli szczęka górna nożyc znajduje się z prawej strony szczęki dolnej, są to nożyce prawe, a jeżeli odwrotnie, są to nożyce lewe. Przed cięciem należy wytrasować na blasze zarys wycinanego przedmiotu. Podczas cięcia nożyce powinny być tak ustawione, żeby nie zasłaniały wytrasowanej linii cięcia. W czasie cięcia nożycami ręcznymi światło powinno padać z prawej strony, a w czasie cięcia nożycami dźwigniowymi lub gilotynowymi z lewej. Nożyce dźwigniowe służą do przecinania blach grubych i płaskowników. Powierzchnie noży są nachylone względem płaszczyzny cięcia pod kątem 2 3. Wartość kąta ostrza zależy od przecinanego materiału i wynosi dla materiałów: średniej twardości 75, twardych 80 85, a dla materiałów miękkich Dolny nóż 1 nożyc dźwigniowych jest nieruchomy i przymocowany do dolnej części korpusu. Nóż górny 2 jest ruchomy i połączony z dźwignią. Rys.7. Nożyce do cięcia blachy a proste, b wygięte, c dźwigniowe (1 nóż dolny, 2 nóż górny, 3 płytka dociskowa, 4 haczyk do podwieszania dźwigni ) Piłowanie Piłowanie ma na celu usunięcie z powierzchni obrabianego materiału cienkiej warstwy grubości 0,5 1,5 mm za pomocą narzędzia zwanego pilnikiem. Podczas piłowania powstają drobne wiórki, zwane opiłkami. Pilnik (rys. 8) składa się z części roboczej 1 i chwytu 2 osadzonego w drewnianej rękojeści 3. Na części roboczej są wykonane nacięcia, czyli zęby. Wielkość pilnika jest określona długością części roboczej L. Większość pilników produkuje się w zakresie

6 długości L = mm. Pilniki wykonuje się ze stali niestopowej narzędziowej. Twardość części roboczej powinna wynosić minimum 59 HRC, a chwyt musi być miękki. Rys. 8. Budowa pilnika. Zęby na części roboczej wykonuje się przez maszynowe nacinanie przecinakiem, frezowanie lub przeciąganie. Zależnie od sposobu wykonania zęby mają różne kształty oraz inną geometrię ostrzy (rys. 9). Zęby nacięte przecinakiem mają kąt przyłożenia = 36, kąt ostrza β= 70, kąt natarcia γ = 16, kąt skrawania δ = 106. Zęby wykonane innymi metodami mają następujące kąty: α = 20 25, β = 60 63, γ = (+2) (-10 ), δ = Rys. 9. Zęby pilnika: a) kąty zębów, b) zęby nacinane przecinakiem, c) zęby frezowane, d) zęby przeciągane. Na powierzchni pilników płaskich mogą być nacięcia jednorzędowe pojedyncze oraz jednorzędowe podwójne, a na powierzchniach wypukłych pilniki mogą mieć nacięcia wielorzędowe pojedyncze, podwójne, śrubowe. Pilniki o nacięciu jednorzędowym używane są do piłowania materiałów miękkich. Pilniki dzielimy według liczby nacięć oraz według kształtu przekroju poprzecznego. Klasyfikacja pilników według liczby nacięć opiera się na liczbie nacięć przypadających na długości 10 mm, licząc w przekroju równoległym do osi pilnika. Rozróżnia się następujące rodzaje pilników: nr 0 zdzieraki liczba nacięć od 4,5 do 10 nr 1 równiaki liczba nacięć od 6,3 do 28 nr 2 półgładziki liczba nacięć od 10 do 40

7 nr 3 gładziki liczba nacięć od 14 do 56 nr 4 podwójne gładziki liczba nacięć od 25 do 80 nr 5 jedwabniki liczba nacięć od 40 do 80. Liczba nacięć zależna jest od długości L pilnika. Podane liczby nacięć odnoszą się do pilników długości L = mm, przy czym mniejsze liczby dotyczą pilników długich, a większe pilników krótkich. Liczba nacięć stanowi o przeznaczeniu pilnika. Im większa liczba nacięć, tym bardziej gładka powierzchnia obrabiana. W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się pilniki (rys. 10): Rys. 10. Rodzaje pilników w zależności od przekroju poprzecznego: a) płaskie zbieżne, b) płaskie, c) kwadratowe, d) trójkątne, e) do ostrzenia pił, f) nożowe, g) okrągłe, h) półokrągłe, i) mieczowe, j) soczewkowe Pilniki dobiera się w zależności od wymiarów, kształtu i wymaganej chropowatości obrabianej powierzchni. Do piłowania zgrubnego używa się zdzieraków, które skrawają warstwę metalu grubości ok. 1 mm. Po piłowaniu zgrubnym stosuje się równiak, który zbiera warstwę metalu grubości 0,3 0,5 mm. Pozostałe pilniki, tzn. od półgładzików do jedwabników, używa się do wykończania powierzchni w zależności od wymaganej gładkości. Podczas piłowania należy zwrócić uwagę na właściwe zamocowanie przedmiotu, musi ono zapewnić całkowite unieruchomienie i usztywnienie obrabianego materiału. Mocując przedmiot należy zwracać uwagę, żeby obrabiana powierzchnia znajdowała się o 5 10 mm ponad szczękami imadła. Właściwą postawę podczas piłowania zgrubnego przedstawiono na rysunku 11a, a podczas piłowania wykańczającego na rysunku 11b. Podczas piłowania zgrubnego zdzierakiem, wymagającym dużego nacisku, należy wykorzystać ciężar ciała, przesuwając tułów wraz z ramionami do przodu i z powrotem, przy czym ciężar ciała przesuwa się z nogi prawej na lewą. Podczas piłowania wykańczającego ciężar ciała powinien być równomiernie rozłożony na obie nogi, a ruchy robocze wykonują tylko ramiona, gdy tymczasem tułów jest w równowadze.

8 Rys.11. Właściwa postawa podczas piłowania: a) zgrubnego, b) wykańczającego, c) ustawienie nóg. Prawidłowe uchwycenie pilnika przedstawiono na rys. 11a, natomiast pilnika średniej wielkości na rys. 11b, Podczas piłowania ruch pilnika powinien być ciągły i równomierny na całej długości roboczej narzędzia. Nacisk na pilnik należy wywierać tylko podczas ruchu roboczego, czyli ruchu do przodu. Nacisk ten powinien być równomierny w stosunku do przedmiotu obrabianego, czyli w czasie ruchu pilnika do przodu nacisk prawej ręki powinien się zwiększać, a lewej zmniejszać. Ma to wpływ na otrzymanie prostej i równej powierzchni. Rys. 12. Prawidłowe uchwycenie pilnika Duże płaszczyzny piłuje się zgrubnie metodą krzyżową (rys. 13). Obróbkę wykańczającą powierzchni można wykonać pilnikiem o drobnym nacięciu lub płótnem ściernym. Należy przy tym dbać, aby nie wystąpiły głębokie zadrapania. Najczęściej przyczyną zadrapań są wióry zakleszczone między zębami pilnika. Aby je usunąć, pilnik należy starannie oczyszczać metalowymi szczotkami. Rys. 13. Zasada piłowania krzyżowego: a)piłowanie w prawo, b) piłowanie w lewo.

9 1.4. Wiercenie Wierceniem nazywamy operację wykonywania otworów w pełnym materiale za pomocą narzędzia skrawającego zwanego wiertłem. W czasie obróbki wiertło wykonuje ruch obrotowy i posuwowy, a przedmiot obrabiany jest nieruchomy. Obrabiany materiał usuwany jest w postaci wiórów tworząc walcowy otwór, przy czym średnica otworu odpowiada średnicy wiertła. Na rysunku przedstawiono budowę wiertła krętego (rys.14). Rys.14. Budowa wiertła krętego. Wiertło kręte składa się z części roboczej, szyjki i chwytu. Część robocza składa się z części skrawającej i części prowadzącej. Chwyt może być stożkowy z płetwą (w wiertłach o średnicy powyżej 10 mm) oraz walcowy z płetwą lub bez (w wiertłach o średnicy poniżej 10 mm). Część robocza wiertła ma nacięte na obwodzie dwa przeciwległe rowki śrubowe do pomieszczenia i odprowadzania wiórów z wierconego otworu. Dwie łysinki w kształcie wąskich pasków, położone wzdłuż rowków, służą do prawidłowego prowadzenia wiertła w otworze. Tarcie o ścianki otworu występuje tylko na powierzchni łysinek prowadzących. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć tarcie o ścianki otworu, część robocza wiertła jest lekko stożkowa, zbieżna w kierunku chwytu. Część skrawającą stanowią dwie proste krawędzie tnące jednakowej długości, które łączą się ze sobą poprzeczną krawędzią tnącą, zwaną ścinem. Ścin jest wierzchołkiem wiertła, a krawędzie tnące tworzą kąt wierzchołkowy, którego wartość zależy od rodzaju wierconego materiału. Im twardszy jest materiał obrabiany, tym mniejszy powinien być kąt wierzchołkowy. Do żelaza i stali stosuje się wiertła o kącie wierzchołkowym wynoszącym 118, do mosiądzu, brązu i stopów aluminium , do miedzi 125, do tworzyw sztucznych i do gumy twardej 50. Wiertła wykonuje się ze stali szybkotnącej, a także z płytkami z węglików spiekanych. Do operacji wiertarskich zaliczamy: wykonywanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, wiercenie wtórne (powiercanie), pogłębianie otworów a także rozwiercanie. Pogłębianie jest to powiększanie na pewnej długości wykonanego otworu w celu ścięcia ostrych krawędzi otworu lub wykonania wgłębienia na umieszczenie walcowego lub stożkowego łba wkrętu lub nitu. Pogłębianie otworów wykonuje się za pomocą narzędzi zwanych pogłębiaczami (rys. 15). Rozróżnia się pogłębiacze stożkowe i czołowe. Pogłębiacze czołowe mają czop prowadzący o średnicy równej średnicy otworu w celu utrzymania współosiowości. Chwyty pogłębiaczy są takie same jak wierteł. Rys. 15. Pogłębiacze: a) stożkowy, b) czołowe.

10 1.5. Rozwiercanie ręczne Narzędzia zwane rozwiertakami są używane do dalszej obróbki otworu wykonanego wiertłem w celu uzyskania dużej dokładności oraz gładkości powierzchni lub w celu otrzymania otworu stożkowego. W zależności od dokładności obróbki rozróżnia się rozwiertaki: zdzieraki i wykańczaki. Rozwiertaki są narzędziami wieloostrzowymi z zębami prostymi lub śrubowymi. Liczba ostrzy wynosi Podziałka zębów jest nierównomierna, co zapewnia większą dokładność obrabianego otworu. Rozwiertaki z zębami śrubowymi lewoskrętnymi stosuje się do rozwiercania otworów z rowkami. W zależności od kształtu otworu rozróżnia się rozwiertaki walcowe i stożkowe. Otwory stożkowe o dużej zbieżności obrabia się kolejno trzema rozwiertakami: wstępnym, zdzierakiem i wykańczakiem. Są stosowane również rozwiertaki nastawne, w których można regulować średnicę w niewielkim zakresie. Na rysunku 16 przedstawiono rozwiertaki o różnej konstrukcji. Etapy rozwiercania otworów walcowych przedstawia rys. 17. Rys.16. Rodzaje rozwiertaków: a) zdzierak, b) o zębach prostych, c) o zębach śrubowych, d) nastawny, e) komplet rozwiertaków stożkowych. Rys.17. Rozwiercanie otworów walcowych: a) sprawdzenie prostopadłości, b) rozwiercanie, c) proces rozwiercania Gwintowanie Gwintowanie, polega na wykonaniu na powierzchni wałka lub otworu wgłębień wzdłuż linii śrubowej. W czasie nacinania gwintu ostrze narzędzia wykonuje w stosunku do obrabianej części ruch po linii śrubowej, tworząc rowek o odpowiednim zarysie gwintu. Gwint można nacinać na powierzchni walcowej zewnętrznej otrzymując wtedy śrubę, lub na powierzchni walcowej wewnętrznej otrzymując nakrętkę.

11 Do ręcznego nacinania gwintów zewnętrznych (śrub) służą narzynki, a do wewnętrznych (nakrętek) gwintowniki. Na rysunku 18 przedstawiono przykłady narzynek. Rys.18. Rodzaje narzynek a) narzynka okrągła pełna (niedzielona), b) narzynka przecięta, c) oprawka z pokrętką. Na rysunku 19 przedstawiono gwintownik. Ma on kształt śruby o stożkowym zakończeniu z rowkami wyciętymi na powierzchni wzdłuż osi gwintownika. Rowki te tworzą krawędzie tnące i służą do odprowadzania wiórów. Gwintownik składa się z części roboczej i chwytu o zakończeniu kwadratowym umożliwiającym założenie pokrętki. Część robocza dzieli się na stożkową skrawającą i walcową wykańczającą. Do gwintowania otworów używa się kompletu składającego się z trzech gwintowników (rys. 20a): gwintownika wstępnego (nr 1) oznaczonego na obwodzie jedną rysą, zdzieraka (nr 2) oznaczonego dwiema rysami, wykańczaka (nr 3) oznaczonego trzema rysami. Rys.19. Gwintownik i jego elementy: 1 część robocza, 2 część skrawająca, 3 część wygładzająca, 4 uchwyt, 5 łeb kwadratowy, 6 rowek, 7 krawędź tnąca, 8 powierzchnia natarcia, 9 powierzchnia przyłożenia, α kąt przyłożenia, β kąt ostrza, γ kąt natarcia, δ kąt skrawania.

12 Rys. 20. Komplet gwintowników a) komplet gwintowników, b) kolejne zarysy gwintu wykonane poszczególnymi gwintownikami Średnicę zewnętrzną gwintu sprawdza się suwmiarką. Prawidłowość zarysu gwintu oraz skok sprawdza się wzornikami (rys. 21 a, b) obserwując pod światło prześwit między wzornikiem a zarysem gwintu. Wzornik służy również do szybkiego rozpoznania gwintów przez przykładanie kolejnych grzebyków" do gwintu o nieznanym zarysie. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli należy wykonać nakrętkę do śruby o nieznanym zarysie gwintu. Na każdym wzorniku jest podane oznaczenie gwintu (rys. 22b). Gwinty sprawdza się również sprawdzianami jednogranicznymi (rys. 22 a,b) i dwugranicznymi (rys. 22c). Rys.21. Wzorniki do gwintów. Rys.22. Sprawdziany do gwintów.

13 SPRAWOZDANIE Nazwisko i Imię: Przedmiot : Ćwiczenie: OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Obróbka ręczna 1. Dobrać średnicę wiertła do wykonania gwintu metrycznego i calowego. Typ Średnica gwintu (oznaczenie) skok P Otwór pod gwint Metryczny Calowy 2. Narysować i wyznaczyć wartość odchyłek oraz pole tolerancji dla otworu. Średnica otworu D pasowanie odchyłka górna odchyłka dolna pole tolerancji Przedstawić graficznie i zaznaczyć odchyłkę górna, dolną i pole tolerancji.

14 3. Dokonać pomiaru średnicy rozwiercanych otworów oraz przeprowadzić analizę wyników. Narzędzie 1: Materiał obrabiany: Otwór 1:... Lp. X i X śr X i -X śr (X i -X śr ) 2 Σ(X i -X śr ) 2 σ Narzędzie 2: Materiał obrabiany: Otwór 2:... Lp. X i X śr X i -X śr (X i -X śr ) 2 Σ(X i -X śr ) 2 σ

15 Do obliczeń wykorzystać zależność na niepewność rozszerzoną: Gdzie: t α,v współczynnik rozszerzenia, dobrać z tabeli. n- liczba pomiarów, v=n-1 stopnie swobody α=0,05 poziom ufności X i wartość zmierzona w danej próbie, X śr wartość średnia z wszystkich prób. Przeanalizować czy wyznaczona wartość X śr ±σ mieści się w polu tolerancji mierzonego otworu 1. Dla otworu 2, na podstawie pomiarów określić położenie pola tolerancji oraz klasę dokładności otworu. 4. Dla wybranego otworu sprawdzić odchyłkę walcowości i okrągłości. Odchyłki przedstawić na wykresach. Pomiar średnicy otworu na długości L D 1 D 2 D 3 D 4

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie.

Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna 1a Podstawy Konstrukcji Maszyn Techniki Wytwarzania. Temat: Prace ślusarskie. 23.02.2016 Podstawy Konstrukcji Maszyn 1 PRZEBIEG LEKCJI: 1. Ślusarstwo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Ostrzenie narzędzi skrawających. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 9 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem

1 Obróbka. Narzędzia do gwintowania 1/163. Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek EN DIN 2184 DIN 1814 HSS. skrawaniem Narzędzia gwintowania Zestaw gwintowników ręcznych i narzynek " Wykonanie: Dostawa w wysokojakościowej walizce z wkładkami piankowymi, zapewniającymi perfekcyjną obsługę i przechowywanie narzędzi. 2184

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie

Poradnik GARANT OBRÓBKA SKRAWANIEM wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie Poradnik OBRÓBKA SKRAWANIEM ROZWIERCANIE DOKŁADNE POGŁĘBIANIE GWINTOWANIE WIERCENIE PODSTAWY MATERIAŁY wiercenie gwintowanie pogłębianie rozwiercanie dokładne cięcie frezowanie toczenie mocowanie INFO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 311[20].O4.02

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 311[20].O4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Oleszek Halina Walkiewicz Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 311[20].O4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Gwintowniki i narzynki

Gwintowniki i narzynki Charakterystyka produktu do gwintownik maszynowy Gwintownik maszynowy z wysokostopowej stali szybkotnącej. Do gwintów przelotowych i nieprzelotowych w stalach zwykłych i niskostopowych o wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji: M.20 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej 311[08].Z2.01

Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej 311[08].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Szymczak Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej 311[08].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków)

Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) Pomiary wymiarów zewnętrznych (wałków) I. Cel ćwiczenia. Zapoznanie się ze sposobami pomiaru średnic oraz ze sprawdzaniem błędów kształtu wałka, a także przyswojeniu umiejętności posługiwania się stosowanymi

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE PIŁY DO METALU ...186 PILNIKI ...187 ...189 NOŻYCE ...190 NOŻE ...192 ...193 NOŻYCZKI. www.expert-tool.com

CIĘCIE PIŁY DO METALU ...186 PILNIKI ...187 ...189 NOŻYCE ...190 NOŻE ...192 ...193 NOŻYCZKI. www.expert-tool.com ...86 PIŁY DO METU...87 PINIKI...89 NOŻYCE DŹWIGNIOWE...90 NOŻYCE...92 NOŻE...93 BEZPIECZNY NÓŻ...93 NOŻYCZKI...93 NOŻYCE UNIWERSNE 8 PIŁY DO METU PIŁ DO METU - RĘKOJEŚĆ PISTOETOW Z JEDNYM BRZESZCZOTEM

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline

WIERTŁA STOPNIOWE. profiline WIERTŁA STOPNIOWE profiline Charakterystyka produktu W przypadku wierteł owych nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN w materiale poddanym uprzednio

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Obróbki Mechanicznej

Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne Semestr: II Kierunek: ZiIP Rok akad.:2016/17 Liczba godzin - 15 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE Laboratorium Obróbki

Bardziej szczegółowo

HSS SUPER HSS SPRINT. mm mm mm w opk. /szt. wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS

HSS SUPER HSS SPRINT. mm mm mm w opk. /szt. wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS Sugerowane ceny katalogowe netto w EUR HSS SPRINT HSS SUPER L Wiertła do metalu HSS Sprint wiertła kręte przeznaczone w szczególności do wiertarek ręcznych z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS szlif

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie elementów maszyn 311[50].O2.04

Wytwarzanie elementów maszyn 311[50].O2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Wojciech J. Klimasara Wytwarzanie elementów maszyn 311[50].O2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych

wiertła do drewna Polecane do obróbki: miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych powlekanych lub fornirowanych oraz płyt pilśniowych twardych wiertła do drewna SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD

WIERTŁA DO DREWNA WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA SUPER WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA STANDARD SPIRALNE SUPER l Wiertło spiralne do drewna z dwoma krajakami bocznymi l Wykonane z odpornej na ścieranie stali chromowo-wanadowej (CV) l Wiertło posiada podwójny grzbiet spirali prowadzącej l Zapobiega

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Nie nadają się do otworów nieprzelotowych (ślepych). HSS

Uwaga: Nie nadają się do otworów nieprzelotowych (ślepych). HSS ß 300 Z uchwytem cylindrycznym i czopem czworokątnym, prawotnące, lewoskrętne 7-8, nakrój ok /4 długości ostrzy tnących (, dokładność H7 Wysokowydajna stal szybkotnąca Rozwiertaki ręczne DIN 206 Nie nadają

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline

WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY. profiline WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY profiline Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN w zahartowanym materiale.

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów

1 Wiertła HSS 1. Wiertła VHM. Wiertła z płytkami wymiennymi. Rozwiertaki i pogłębiacze. Gwintowniki HSS. Frezy cyrkulacyjne do gwintów 1 Wiertła 1 Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki Gwint 6 rezy cyrkulacyjne do gwintów 7 8 Płytki do toczenia gwintów arzędzia tokarskie Toczenie

Bardziej szczegółowo

Wydajność potrzebuje jakości.

Wydajność potrzebuje jakości. Inklusive 131 - Z chwytem cylindrycznym i czworokątnym - Lewoskrętne 7-8 - Kąt natarcia około 1/4 długości ostrza (l 2 ) - Dokładność Rozwiertaki ręczne DIN 26. Nie nadają się do otworów nieprzelotowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH

Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE GWINTOWANIE WYTACZANIE ROZWIERCANIE ADAPTERY DO ZASTOSOWAŃ OBROTOWYCH ARZĘDZIA SRAWAJĄCE FIRY SADVI CRAT arzędzia obrotowe FREZWAIE WIERCEIE GWITWAIE WYTACZAIE RZWIERCAIE ADATERY D ZASTSWAŃ BRTWYCH 2015 RT arzędzia do frezowania czołowego rzegląd narzędzi Coroill 210 Strona

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Tolerancja kształtu i położenia

Tolerancja kształtu i położenia Oznaczenia tolerancji kształtu i położenia Tolerancje kształtu określają wymagane dokładności wykonania kształtu powierzchni i składają się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki. Zasadnicze

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie Jan Jucha Semestr 4 MUZ PRACA KONTROLNA PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń NAUCZYCIEL: W. Abramowski Temat: Opracować proces

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania obróbka otworów

Nowe rozwiązania obróbka otworów P K M N S H NARZĘDZIA DO FAZOWANIA Nowe rozwiązania obróbka otworów P M S H Możliwość zastosowania FREZY DO ZAOKRĄGLEŃ w wielu maszynach frezarki tokarki wiertarki P K M N S H P M POGŁĘBIACZE 4 W 1 NAWIERTAKI

Bardziej szczegółowo

W glik spiekany. Aluminium. Stal

W glik spiekany. Aluminium. Stal Osełki Osełki z elektrokorundu szlachetnego o spoiwie ceramicznym znajdują zastosowanie w produkcji form i narzędzi, powszechne w budowie maszyn i przyrządów do szlifowania narzędzi lub usuwania zadziorów,

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania

Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania NOŻYCE DO BACHY Dobór nożyc w zależności od rodzaju zastosowania Rodzaje zastosowań Nożyce MA 5 MA 5 R MA 5 MA 35 MR 6 MR 7 R MR 7 MR 340 MR 76 M M 6 M 30 M 7 R M 7 M 3 R M 330 M 56 M 77 M 76 M 730 583

Bardziej szczegółowo

Technika pomiarowa 3 / 40. Graniczny sprawdzian trzpieniowy H7

Technika pomiarowa 3 / 40. Graniczny sprawdzian trzpieniowy H7 Graniczny sprawdzian trzpieniowy H7 ze stroną przechodnią i nieprzechodnią ze stali przeznaczonej na sprawdziany do kontroli otworów pod kątem dokładności wymiarowej wykonanie zgodne z DIN 7162/7164 wymiary

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

Narzedzia wiertarskie

Narzedzia wiertarskie W arzedzia wiertarskie obrabianego I owłoka akrój / Chamfer rzykład zamawiania a zapytanie W ARZĘDZIA WIERTARIE TROA TABELA DOBORU 8 TROY ALOGOWE 915 Wiertła pełnowęglikowe kręte aksymalna głębokość wiercenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Krok po kroku Wkręcanie w metal

Instrukcje Krok po kroku Wkręcanie w metal Instrukcje Krok po kroku Wkręcanie w metal Śruby i wkręty Wyróżnia się następujące kształty łbów śrub i wkrętów do elementów metalowych: 1. łeb sześciokątny 2. łeb kulisty 3. łeb stożkowy 4. łeb walcowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Materiały i półfabrykaty stosowane na narzędzia skrawające 11 1. Materiały narzędziowe 11

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ BAHCO WIERTŁ HO 733 HO WIERTŁ obór wierteł Materiał w którym chcesz wiercić oraz rodzaj otworu określa rodzaj wiertła, który powinieneś użyć. Kilka wskazówek na temat doboru wierteł. Wiertła piórkowe Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone.

Sprawdzone w praktyce wiertło spiralne z ostrzem centrującym i dwoma ostrzami odsadzonymi. Średnica: 3,0-30,0 mm, 6,0-20,0 mm przedłużone. 1 Profesjonalna jakość dla rzemiosła: wiertła do drewna firmy HAWERA 1. Wiertło do drewna SUPER: Wiertło spiralne do drewna twardego i miękkiego z ostrzem centrującym i 2 krajakami bocznymi, do precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim

Frezy do frezarki ze szlifem tylnim do frezarki ze szlifem tylnim Frezy do wosku Spiralny kształt szybko odtransportowuje opiłki wosku Wnęka magazynująca łatwo gromadzi opiłki zapobiega rozsmarowywaniu się wosku Ostre ostrza szybkie, skuteczne

Bardziej szczegółowo

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady.

Widoki WPROWADZENIE. Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki,.przekroje, kłady. Widoki WPROWADZENIE Rzutowanie prostokątne - podział Rzuty prostokątne dzieli się na trzy rodzaje: widoki, przekroje, kłady Widoki obrazują zewnętrzną czyli widoczną część przedmiotu Przekroje przedstawiają

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół

Przedmiotowy System Oceniania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot zajęcia praktyczne Szkoła/zawód: Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ ślusarz 722[03] na podb. gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do gratowania

Narzędzia do gratowania Kompaktowy do gratowania GT K uchwyt kompaktowy, 1 sztuka, z odporną na ścieranie prowadnicą ostrza wykonaną ze stali 1 sztuka ostrze HSS GT-E (nr 6719 0100), 1 sztuka ostrze HSS GT-E 200 (nr 6719 0100),

Bardziej szczegółowo

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC

WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA DO BETONU I PRZECINAKI KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC Wiertło udarowe SDS-plus Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi najwyższa trwałość i możliwość przeniesienia maksimum energii z wiertarki udarowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II.

Bardziej szczegółowo

20 x 5 7, x 5 9,55 11,60 13,25 17,40. 23,80 30 x 5 37,10 50,30 (453) 7,90 8,70 13,10 15,00 21,40. 26,40 35 x 7 52,00 91,30 129,00.

20 x 5 7, x 5 9,55 11,60 13,25 17,40. 23,80 30 x 5 37,10 50,30 (453) 7,90 8,70 13,10 15,00 21,40. 26,40 35 x 7 52,00 91,30 129,00. Kątownik ślusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Zastosowanie: Do prostego ustawiania i oznaczania. 4601 4602 Kątownik płaski Kątownik ze stopką nr długość ramion 4601 4602

Bardziej szczegółowo

rys.nr1 6. Prawidłowość zazębienia sprawdza się tuszem, na którym rysunku jest przedstawione dobre zazębienie:

rys.nr1 6. Prawidłowość zazębienia sprawdza się tuszem, na którym rysunku jest przedstawione dobre zazębienie: KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NALEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMI LUBUSKIEJ TEST 2015 Nr wylosowany... Zaznacz odpowiedź na teście! 1. Gwint metryczny drobnozwojny lewy będzie oznaczony: a) M20x1. b) S20x1. c) M20x1

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM

Obróbka skrawaniem OBRÓBKA SKRAWANIEM OBRÓBKA SKRAWANIEM 1/4 1/35 Wiertło od strony 1/5 od strony 1/6 od strony 1/10 1/37 1/51 Pogłębiacz od strony 1/38 od strony 1/39 od strony 1/39 1/52 1/53 Rozwiertaki od strony 1/52 od strony 1/52 od strony

Bardziej szczegółowo

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Holemaking.book Page 229 Monday, April 19, 2010 7:13 AM Nanofix Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Jakość Duża dokładność mocowania dzięki Quick-Fit. Możliwość uzyskania

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄGACZE.

PRZECIĄGACZE. Wzrost produktywności Poprawa jakości Bezkonkurencyjność Przepychacze Przeciągacze śrubowe Przeciągacze okrągłe Przeciągacze wielowypustowe Przeciągacze wielowypustowe o zarysie ewolwentowym Przeciągacze

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych

Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Ćwiczenie nr 8 - Modyfikacje części, tworzenie brył złożonych Wprowadzenie Utworzone elementy bryłowe należy traktować jako wstępnie wykonane elementy, które dopiero po dalszej obróbce będą gotowymi częściami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159786 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Num er zgłoszenia: 278078 (22) D ata zgłoszenia: 03.03.1989 (51) Int.Cl.5: B23D 19/04 B23D

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

Obróbka ręczna wchodzi w zakres prac ślusarskich i ma na celu nadanie

Obróbka ręczna wchodzi w zakres prac ślusarskich i ma na celu nadanie S t r o n a 1 Obróbka ręczna wchodzi w zakres prac ślusarskich i ma na celu nadanie przedmiotom żądanych kształtów i właściwych wymiarów oraz poprawę jakości powierzchni, najczęściej poprzednio obrobionych

Bardziej szczegółowo

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści

Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski. wyd. 12 zm., 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA 13 Rozdział 1 PODSTAWY TOKARSTWA 15 1.1. Tolerancje i pasowania 15 1.2. Struktura geometryczna

Bardziej szczegółowo

Stale do 56 HRC. Stale do. rozwartość klucza mm 0250 G 1/8 6,60 40,5 17 6,35 (161) Stale do 56 HRC. Stale do

Stale do 56 HRC. Stale do. rozwartość klucza mm 0250 G 1/8 6,60 40,5 17 6,35 (161) Stale do 56 HRC. Stale do Narzędzia gwintowania Komplet narzędzi gwintowania HexTap gwintownik wstępny z pilotem prowadzącym gwintownik wykańczak Zastosowanie: zastosowań ogólnych sześciokąt wewnętrzny dla grzechotki lub wkrętaka

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA KOD UCZESTNIKA... ILOŚĆ PUNKTÓW ZA TEST... KONKURS WOJEWÓDZKI O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMII LUBUSKIEJ 2014 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Na teście zaznacz poprawną odpowiedź! 1. Na rysunku nr 1 przedstawiono:

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami.

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami. pdrilling Content WIRCNI Jak dobrać odpowiednie wiertło Jak dobrać odpowiednie wiertło? Określenie średnicy i głębokości wiercenia 1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE WPROWADZENIE Wykonywanie rysunku technicznego - zastosowanie Rysunek techniczny przedmiotu jest najczęściej podstawą jego wykonania, dlatego odwzorowywany przedmiot nie powinien

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ 4.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki rowka prostokątnego, wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 mm. 18 mm STEEL. x 6

Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 mm. 18 mm STEEL. x 6 KATALOG NARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI 2007 Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 18 18 STEEL BLOKADA PROWADNICA UCHWYT x MAGAZYNEK MN-3-025 18 12 0 2588 Nóż z wymiennym ostrzem łamanym 9 Nóż z wymiennym ostrzem

Bardziej szczegółowo

Śruby i nakrętki trapezowe

Śruby i nakrętki trapezowe Strona Informacje o produkcie.2 śruby i nakrętki trapezowe Śruby ze stali czarnej.4 Śruby ze stali nierdzewnej.6 Nakrętki trapezowe stalowe.7 Nakrętki trapezowe brązowe.8 Nakrętki trapezowe 6-kątne.9 stalowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rzedmiotowy System Oceniania ok szkolny 2010/2011 rzedmiot Technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki Szkoła/zawód: Technikum Mechaniczne przy Zespole Szkół im.gen. J.ustronia w Lubaczowie/ technik mechanik

Bardziej szczegółowo

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29

pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 CIĘCIE I PRASOWANIE pag_30.indd 12 08.04.13 14:29 4 MECHANICZNE NARZĘDZIA TNĄCE Nożyczki dla elektryków Ergonomiczne i bardzo wytrzymałe Precyzyjny i wytrzymały zawias Ostrze Nożyczki z etui 1601 3 proste

Bardziej szczegółowo

LUNA POLSKA SP. Z O.O.

LUNA POLSKA SP. Z O.O. LUNA POLSKA SP. Z O.O. Ważna od 01.04.2015 2 Regał ekspozycyjny Luna akcesoria zestaw 1 1 moduł zawierający 106 elementów Przy zakupie niżej wymienionych produktów marki Luna umożliwiamy wynajem regału

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz.i KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 2 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Janusz Wojtkiewicz-Lazman Stosowanie podstawowych technik wytwarzania 311[15].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK MECHANIK 311[04]/T, TU, SP/MEN/2007.02.13 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo