OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 OCENA STANU SANITARNEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHORZOWIE OŚWIATA ZDROWOTNA

2 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia prowadzona przez Inspekcję Sanitarną w Chorzowie Chorzów PROGRAMY EDUKACYJNE 1. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Skierowany do ogółu społeczeństwa. Celem strategicznym jest : zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu. zmniejszenie odsetka codziennych palaczy tytoniu, zwiększenie odsetka osób, które nigdy nie wypaliły żadnego papierosa, zmniejszenie odsetka dzieci narażonych na dym tytoniowy, zmniejszenie odsetka kobiet w ciąży palących tytoń i narażonych na wdychanie dymu tytoniowego. 2. Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas. Skierowany do dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Szkolny Program Edukacji Antytytoniowej Nie pal przy mnie proszę. Skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Cele programu : zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, kształtowanie postaw asertywnych, 4. Szkolny Program Edukacji Antytytoniowej Znajdź właściwe rozwiązanie. Skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych (klas V-VI) i gimnazjów (kl. I-III). Cele programu : zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

3 5. Program Żywienie na wagę zdrowia. Skierowany do placówek tj.: żłobka, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Celem strategicznym programu: jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej. poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach. podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywiania dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości. 6. Program Trzymaj Formę zapobiegający nadwadze i otyłości wśród młodzieży szkolnej. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (V-VI kl.) i gimnazjalnych (kl. I-III). Celem strategicznym programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Cele programu : zwiększenie wiedzy dot. zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i w środowisku pozaszkolnym. 7. Podstępne WZW program profilaktyki WZW B i WZW C. Skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas II). upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, czynników ryzyka zakażeń wirusami HBV i HCV, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie, pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi. 8. Program profilaktyka chorób nowotworowych Znamię! Znam je?. Skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki nowotworów w tym czerniaka, kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka

4 motywowanie do poddawania się badaniom profilaktycznym oraz zasięgania porady lekarskiej w przypadku zaistnienia objawów mogących wskazywać na obecność nowotworów 9. Wybierz Życie - Pierwszy Krok - program profilaktyki raka szyjki macicy. Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem strategicznym programu: zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. 10. Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych. Skierowany do kobiet w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia, a także do lekarzy, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ogółu społeczeństwa. Cel główny projektu: ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 11. Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV Skierowany do uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób dorosłych, aktywnych seksualnie. Cele programu : ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa HIV, podniesienie wiedzy nt. zachowań bezpiecznych, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie i partnerów,

5 AKCJE PROZDROWOTNE 1. Szkoła Czystych Rąk. Akcja adresowana do dzieci 6-letnich. Cel akcji: podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci przedszkolnych na temat zdrowego stylu życia poprzez promowanie właściwych nawyków higienicznych polegających na przestrzeganiu reguł higieny rąk w powiązaniu z prewencją zakażeń grypy. 2. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Akcja skierowana do całego społeczeństwa oraz środowiska lekarskiego. Cel akcji: promowanie prozdrowotnej wiedzy nt. odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia jakim jest antybiotykooporność, promowanie rozważnego przepisywania antybiotyków przez lekarzy. 3. Brązowo, ale czy zdrowo. Skierowana jest przede wszystkim do młodzieży ponadgimnazjalnej jak również do ogółu społeczeństwa Cel akcji: kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim, zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV). podniesienie świadomości i wiedzy na temat procesów zachodzących w organizmie podczas opalania. 4. Własny poniedziałek w Skansenie. Dla pozostających w mieście dzieci z półkolonii, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, osób indywidualnych z dziećmi z terenu Chorzowa i ościennych miast Mottem przewodnim ubiegłorocznego festynu były Choroby Wektorowe (zgodnie z hasłem roku 2014 ustalonym przez Światową Organizację Zdrowia WHO). Borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu to choroby przenoszone przez wektory kleszcze,

6 zwrócenie uwagi na czynniki mogące uchronić nas przed zachorowaniem na choroby odkleszczowe, zwiększenie wiedzy nt. boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, jak bezpiecznie usunąć kleszcza. Dla uczestników festynu przygotowano konkursy rysunkowe, zabawy ruchowe, stanowisko z materiałami edukacyjnymi, quiz wiedzy nt. zdrowego stylu życia, dmuchanie baloników, hula hop, konkurs Szczęśliwy Numerek, pokaz oraz naukę udzielania I pomocy przedlekarskiej i usuwania kleszczy. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody w postaci : maskotek, plecaków, puzzli, notesików, długopisów, gier planszowych, piłek, breloków, znaczków odblaskowych, piórników, baniek mydlanych, warcabów, pamiętników, piórników, smyczy, planów lekcji, dzienniczków ucznia. Dodatkową atrakcją festynu była obecność Państwowej Straży Pożarnej z Chorzowa, możliwość zbadania w alkogoglach co widzi i czuje pijany kierowca, bezpłatnie pojeździć na konikach, pobawić się na dmuchanym byku-rodeo oraz posłuchać piosenek w wykonaniu grupy Volare z Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Festyn zorganizowano przy współpracy Urzędu Miasta Chorzów który był głównym sponsorem nagród rzeczowych dla uczestników konkursów. 5. Światowy Dzień bez Papierosa. Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Skierowany do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ogół społeczeństwa. Cel akcji: zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie. podniesienie poziomu świadomości na temat uzależniającego i szkodliwego charakteru wyrobów tytoniowych podniesienie poziomu świadomości na temat ingerencji firm z branży tytoniowej w realizacje strategii kontroli rynku wyrobów tytoniowych. 6. Światowy Dzień Rzucania Palenia. Obchodzony jest tradycyjnie co roku, w trzeci czwartek listopada. Skierowany do młodzieży szkolnej, mieszkańców Chorzowa. zwrócenie uwagi na szkodliwe działanie dymu tytoniowego poszerzanie wiedzy nt. szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, W ramach tego dnia ponownie zorganizowano, tym razem na terenie Zespołu Szkół

7 Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, akcję profilaktyczno-edukacyjną wśród młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej oraz studentów Śląskiej Wyższej Informatyczno-Medycznej. Uczestnicy poddali się badaniu spirometrycznemu, pomiarowi CO w wydychanym powietrzu, testu Fagerstroma oceniającego stopień uzależnienia od nikotyny i testu Schneidera motywacji do rzucenia palenia. Badania przeprowadził personel medyczny z chorzowskiej Poradni Antytytoniowej oraz Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień w Chorzowie. Uzyskane wyniki badań studenci konsultowali na miejscu z lekarzem. Każdy osoba uczestnicząca w akcji, na stanowisku profilaktyczno edukacyjnym mogła zaopatrzyć się w tematyczne materiały edukacyjne i otrzymać porady metodyczne na temat profilaktyki uzależnień. 7. Światowy Dzień AIDS. Obchodzony zawsze 1 grudnia. Tego dnia na całym świecie, odbywają się konferencje oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Skierowana do studentów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, ogółu społeczeństwa. zmniejszenie ilości nowych zakażeń wirusem HIV podniesienie świadomości młodzieży i społeczeństwa na temat profilaktyki zakażeń HIV, edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV zachęcenie osób aktywnych seksualnie do testu w kierunku obecności wirusa HIV Od kilku lat umożliwiamy studentom Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno Medycznej w Chorzowie poddanie się bezpłatnemu, anonimowemu testowaniu w kierunku wirusa HIV. Akcja zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo zorganizowane zostały warsztaty, których odbiorcami byli nie tylko nauczyciele, ale również psychologowie i pedagodzy szkolni z chorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia te odbyły się dzięki współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Zajęcia prowadził uprawniony edukator z zakresu HIV/AIDS. Dużym wsparciem były również ciekawe materiały audiowizualne takie jak filmy i spoty rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS. 8. Zaszczep w sobie chęć szczepienia. Akcja skierowana do ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: rodziców dzieci w wieku 0-3 oraz dzieci przedszkolnych, studentów uczelni wyższych, osób starszych, osób podróżujących.

8 podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych, wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych, zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniom profilaktycznym (obowiązkowym i zalecanym). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (np. personelu medycznego, opiekunów, kobiet w wieku rozrodczym czy osób podróżujących za granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych. 9. Światowy Dzień Zdrowia Choroby wektorowe. Akcja skierowana do młodzieży chorzowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, personelu pedagogicznego i administracyjnego szkół oraz do ogółu społeczeństwa. zwrócenie uwagi na boreliozę i inne choroby odkleszczowe podniesienie poziomu wiedzy nt. kleszczy i profilaktyki chorób odkleszczowych. 10. Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia. Co roku OZ PSSE w Chorzowie bierze udział w Chorzowskim Dniu Promocji Zdrowia. Na stanowisku profilaktyczno edukacyjnym udziela się porad na temat zdrowia przeprowadza się testy uzależnienia od nikotyny oraz testy motywacji do rzucenia palenia wraz z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych. 11. Zachowania zdrowotne młodzieży w Polsce dopalacze. Akcja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, rodziców, kadry pedagogicznej i ogółu społeczeństwa. profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży.

9 Wsparcie ze strony Urzędu Miasta Chorzów, pozwoliło na organizację szeregu imprez prozdrowotnych dla lokalnego społeczeństwa. Realizowane przedsięwzięcia uwzględniały aktualne potrzeby społeczności lokalnej. Urząd Miasta Chorzów - opłata edukatora HIV/AIDS ( 550 zł)dla nauczycieli, opłata sali (123 zł) na warsztaty HIV/AIDS dla grona pedagogicznego, opłata spektaklu teatralnego Diabelski Młyn ( 450 zł)dla młodzieży chorzowskich szkół, pokrycie kosztów prowadzenia imprezy w Skansenie( 492 zł),zakup nagród (maskotek, plecaków, puzzle, notesików, długopisów, gier planszowych, breloków, znaczków odblaskowych, piórników, baniek ) dla uczestników konkursów i konkurencji sportowych w Skansenie (2000 zł), zakup nagród (książki, długopis, pendrive) na konkurs poświęcony profilaktyce uzależnień (297,26 zł), opłata lekarza i pielęgniarki spirometrycznej akcja dla studentów(900 zł).

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży

Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Działalność Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania się dzieci i młodzieży Wisława Ostręga 0 DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

Bardziej szczegółowo

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci

W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci Newsletter Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego wrzesień 2013r. Dzień Zdrowia w Tychach W dniu 1 września 2013r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej oraz Higieny Dzieci i Młodzieży wzięli

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013 za 2012 rok Rok 2012 był szóstym rokiem realizacji zatwierdzonego uchwałą Nr LXV/1556/06 z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo