Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia I. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest kmplekswa rganizacja i bsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i ptencjalnych beneficjentów Prgramów PL07 Pprawa i lepsze dstswanie chrny zdrwia d trendów demgraficzn epidemilgicznych raz PL13 Ograniczanie spłecznych nierównści w zdrwiu raz pracwników Departamentu Funduszy Eurpejskich. II. Cel seminariów: Celem rganizacji seminariów jest wzmacnianie stsunków dwustrnnych pmiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem. Pnadt zakłada się, iż efektem przedmitwych seminariów będzie nawiązanie partnerstw między plskimi i nrweskimi pdmitami, c w dalszym etapie przyczyni się d pdnszenia efektywnści przy wdrażaniu becnych i klejnych prjektów partnerskich realizwanych w ramach prgramów dfinanswanych z Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. III. Termin: I etap Seminarium 5 - dniwe dla beneficjentów i ptencjalnych beneficjentów Prgramu PL07 Ograniczanie spłecznych nierównści w zdrwiu: d 2 d 6 grudnia 2013 r. - wyjazd - w pniedziałek w gdzinach ppłudniwych; - pwrót - w piątek, wyjazd z miejsca zakwaterwania p biedzie. Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

2 II etap Seminarium 5 - dniwe dla beneficjentów i ptencjalnych beneficjentów Prgramu PL13 Pprawa i lepsze dstswanie chrny zdrwia d trendów demgraficzn epidemilgicznych: d 13 d 17 stycznia 2014 r. - wyjazd - w pniedziałek w gdzinach ppłudniwych; - pwrót - w piątek, wyjazd z miejsca zakwaterwania p biedzie. IV. Liczba uczestników: W każdym seminarium będzie uczestniczył maksymalnie 40 sób, w tym k. 20 sób ze strny plskiej i k. 20 sób ze strny nrweskiej. Zamawiający zastrzega, iż wskazana pwyżej liczba uczestników mże się zmniejszyć. Zamawiający zastrzega sbie praw d zmniejszenia liczby uczestników daneg seminarium nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem daneg seminarium. Zmniejszenie liczby uczestników mże wynsić maksymalnie: 1) 4 uczestników seminarium w pierwszej i czwartej dbie seminarium w zakresie ksztu nclegu i wyżywienia, 2) 8 uczestników seminarium w drugiej i trzeciej dbie seminarium w zakresie ksztu nclegu i wyżywienia, 3) 4 uczestników seminarium w zakresie ksztu biletów ltniczych, 4) 4 uczestników seminarium w zakresie ksztu ubezpieczenia pdróżneg. Dstarczna Wyknawcy na 7 dni przed pierwszym dniem daneg seminarium stateczna lista uczestników będzie pdstawą d przygtwania: - dpwiedniej liczby biletów ltniczych (dtyczy sób ze strny plskiej), - śrdka transprtu na miejscu (dtyczy sób ze strny plskiej i nrweskiej), - ubezpieczenia pdróżneg (dtyczy sób ze strny plskiej), - miejsc w sali szkleniwej (dtyczy sób ze strny plskiej i nrweskiej), - miejsc nclegwych raz wyżywienia (dtyczy sób ze strny plskiej i nrweskiej), a także d późniejszych rzliczeń pmiędzy Zamawiającym a Wyknawcą. W zakresie biletów ltniczych raz ubezpieczenia pdróżneg Zamawiający zastrzega sbie praw d bezksztwej zmiany danych pasażera/pasażerów, ile fakt ten zstanie zgłszny 2 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

3 Wyknawcy przez Zamawiająceg nie później niż na 24 gdziny przed planwanym terminem rzpczęcia pdróży. V. Lkalizacja: Seminaria dbędą się w Osl, w centrum knferencyjnym lub htelu ( standardzie c najmniej 3-gwiazdkwym lub dpwiadającym standardem htelm c najmniej 3-gwiazdkwym w przypadku śrdków innych niż htele, jednym przez cały czas trwania daneg seminarium, zlkalizwanym w centrum miasta). Wyknawca zbwiązany jest d pdania w złżnej fercie infrmacji na temat prpnwaneg miejsca każdeg z seminarium (lkalizacja i nazwa biektu). Czwarteg dnia każdeg z seminariów (w czwartek), w prmieniu d k. 80 km d Osl zstanie przeprwadzna wizyta studyjna. Miejsce dcelwe wizyty studyjnej, zstanie uzgdnine z Wyknawcą, w terminie d 8 dni d dnia zawarcia umwy. VI. Zadania Wyknawcy: W ramach każdeg seminarium Wyknawca zapewni: 1. Transprt uczestników; 2. Zakwaterwanie wraz z wyżywieniem; 3. Salę knferencyjną wraz z wypsażeniem; 4. Wyknanie raz dstarczenie materiałów knferencyjnych; 5. Zapewnienie sby dpwiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiająceg w zakresie prawidłwej rganizacji i bsługi seminariów raz ddatkwych sób d bsługi seminariów na miejscu; Ad.1 Transprt uczestników Zapewnienie transprtu uczestników seminarium na miejsce i z pwrtem wraz z ubezpieczeniem pdróżnym, tj.: 1) Organizacja i bsługa przeltu (dla 20 sób ze strny plskiej) na trasie Warszawa Osl - Warszawa. Miejsca w klasie eknmicznej. Gdziny dltów Wyknawca zaprpnuje najpóźniej 5 dni przed dniem rzpczęcia daneg seminarium. Zamawiający dpuszcza mżliwść jednej przesiadki na trasie Warszawa Osl, raz 3 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

4 jednaj na trasie Osl Warszawa. Czas czekiwania na przesiadkę nie mże być dłuższy niż 4h. Gdzina przyltu d Osl pwinna umżliwić dtarcie d htelu i zakwaterwanie przed wyznaczną w harmngramie klacją. Pwrót d Warszawy pwinien nastąpić najpóźniej d statnieg dnia seminarium. 2) Organizacja i bsługa transprtu w Nrwegii. Wyknawca zapewni klimatyzwany śrdek transprtu, dstswany d przewzu sób raz liczby uczestników seminarium, który będzie bsługiwany przez wykwalifikwaneg kierwcę. Przejazdy będą bejmwać transprt z ltniska d miejsca zakwaterwania i p zakńczeniu seminariów transprt na ltnisk, transprt w czasie wizyty studyjnej raz transprt niezbędny na terenie Osl (np. w związku z wyżywieniem pza htelem). 3) Ubezpieczenie pdróżne dla sób ze strny plskiej na czas całeg wyjazdu. Ubezpieczenie musi bejmwać: - Odpwiedzialnść Cywilną - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Ad. 2 Zakwaterwanie wraz z wyżywieniem Zakwaterwanie: Wyknawca na cały czas trwania seminarium zapewni zakwaterwanie w htelu, w którym zrganizwane będzie dane seminarium, przy czym w pierwszej i czwartej dbie dla maksymalnie 20 sób z Plski, w drugiej i trzeciej dbie dla maksymalnie 40 sób z Plski i Nrwegii. Uczestnicy muszą zstać zakwaterwani w pkjach z łazienką: jednsbwych lub dwusbwych d pjedynczeg wykrzystania. Wyżywienie (w pierwszej i czwartej dbie dla maksymalnie 20 sób z Plski, w drugiej i trzeciej dbie dla maksymalnie 40 sób z Plski i Nrwegii): 1) Pniedziałek: klacja wg menu htelu, dstępna dla uczestników seminarium przez min. półtrej gdziny d zameldwania; 2) Wtrek: śniadanie, serwis kawwy (d 8.45 d zakńczenia zajęć), biad w htelu, urczysta klacja (zasiadana) pza htelem; 3) Śrda: śniadanie, serwis kawwy (d 8.45 d zakńczenia zajęć), biad w htelu, klacja (w frmie szwedzkieg stłu) w htelu lub innej placówce gastrnmicznej 4 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

5 spełniającej wymgi żywienia zbirweg standardzie 3-gwiazdkwym lub dpwiadającej standardem restauracji (c najmniej 3-gwiazdkwej); 4) Czwartek: śniadanie, biad w restauracji, przydrżnym zajeździe lub innej placówce gastrnmicznej spełniającej wymgi żywienia zbirweg standardzie 3-gwiazdkwym lub dpwiadającej standardem restauracji, c najmniej 3-gwiazdkwej, klacja (w frmie szwedzkieg stłu) w htelu 5) Piątek: śniadanie, serwis kawwy (d 8.45 d zakńczenia zajęć), biad - w htelu Śniadanie każdeg dnia wg menu htelu Serwis kawwy w bezpśrednim sąsiedztwie sali knferencyjnej - uzupełniany w razie ptrzeby: kawa z ekspresu, mlek, cukier, herbata (wda w warniku) min. 3 rdzaje herbat w trebkach, cytryna, cukier, wda mineralna, ski wcwe w dzbankach (min. jabłkwy, pmarańczwy, grejpfrutwy), wce, ciasta i ciastka, serwis gastrnmiczny - przygtwanie i sprzątanie, bsługa kelnerska, zastawa ceramiczna. Obiad (każdeg dnia w frmie szwedzkieg stłu, uzupełniany w razie ptrzeby): 2 rdzaje zup d wybru, 3 drugie dania d wybru, w tym 2 mięsne i 1 wegetariańskie, min. 3 rdzaje surówek, w tym z warzyw gtwanych na parze, deser, ski wcwe w dzbankach (min. jabłkwy, pmarańczwy, grejpfrutwy), wda mineralna, Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. 5

6 serwis gastrnmiczny - przygtwanie i sprzątanie, bsługa kelnerska, zastawa ceramiczna. Klacja: (w frmie szwedzkieg stłu, uzupełniana w razie ptrzeby): 2 rdzaje zup, 3 dania ciepłe, w tym 2 mięsne i 1 wegetariańskie min. 2 rdzaje sałatek, min. 4 rdzaje przekąsek, min. 2 rdzaje surówek ze świeżych warzyw, deser, wce, kawa z ekspresu, mlek, cukier, herbata (wda w warniku) - 3 rdzaje herbat w trebkach, cytryna, cukier, napje, serwis gastrnmiczny - przygtwanie i sprzątanie, bsługa kelnerska, zastawa ceramiczna. Urczysta klacja: (zasiadana, dania kuchni nrweskiej, które pdczas klacji będą prezentwane przez szefa kuchni lub pracwnika restauracji): przystawka, zupa, danie główne, deser, kawa z ekspresu, mlek, cukier, herbata (wda w warniku) - 3 rdzaje herbat w trebkach, cytryna, cukier, napje, Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. 6

7 serwis gastrnmiczny - przygtwanie i sprzątanie, bsługa kelnerska, zastawa ceramiczna. Psiłki muszą być przygtwane na miejscu z prduktów świeżych i wyskiej jakści. Żadne psiłki nie mgą być serwwane w krytarzu htelu/śrdka szkleniweg raz w sali knferencyjn-szkleniwej. Zamawiający zastrzega, aby urczysta klacja zstała pdana w pmieszczeniu zarezerwwanym wyłącznie dla uczestników szklenia, z miejscami siedzącymi dla uczestników szklenia. Na każdy dzień szklenia musi być przygtwany inny jadłspis. Na sptkaniu, które dbędzie się p zawarciu umwy w siedzibie Zamawiająceg, Wyknawca i Zamawiający dknają uzgdnienia jadłspisu. Ad. 3 Sala knferencyjna wraz z wypsażeniem: Zajęcia prwadzne będą w jednej grupie. Wyknawca zapewni salę knferencyjną z miejscami siedzącymi dla 40 sób przy stłach ustawinych w pdkwę raz 5-sbwy stół prezydialny. Sala knferencyjna musi być przestrnna, dbrze świetlna, zapewniająca dpwiednią słyszalnść. Sala nie mże psiadać knstrukcji architektnicznych stanwiących barierę, np. klumny utrudniające widcznść. Salą knferencyjną w rzumieniu Zamawiająceg nie jest pmieszczenie, w którym serwwane są psiłki lub które psiada inne przeznaczenie niż prwadzenie zajęć. Wypsażenie sali: nagłśnienie, dwa mikrfny bezprzewdwe, laptp, rzutnik multimedialny, ekran prjekcyjny, tablica typu flipchart raz markery w 4 klrach (czarny, czerwny, niebieski i zielny), klimatyzacja, zaplecze sanitarne. Wda mineralna na stłach w salach (dnszna w razie ptrzeby). Seminarium zstanie przeprwadzne zgdnie z pniższym harmngramem: Pniedziałek: przez min. półtrej gdziny d zameldwania - klacja Wtrek raz śrda: śniadanie zajęcia w sali knferencyjnej (w trakcie zajęć przerwa*) 7 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

8 biad c.d. zajęć w sali knferencyjnej (w trakcie zajęć przerwa*) klacja Czwartek: śniadanie w trakcie wizyty studyjnej, w gdzinach ppłudniwych - biad klacja Piątek: śniadanie zajęcia w sali knferencyjnej (w trakcie przerwa*) biad p biedzie, zgdnie z gdzinami wyltu z Osl - wyjazd * Wyjścia na przerwy będą ustalane na bieżąc Ad. 4 Wyknanie raz dstarczenie materiałów knferencyjnych Na każde seminarium Wyknawca przygtuje i dstarczy p 45 kmpletów materiałów (kłntatnik, długpis, pendrive, trba, materiały merytryczne dstarczne przez Zamawiająceg raz harmngram seminarium). Wszystkie materiały, w zależnści d prgramu, z któreg seminarium będzie dfinanswane muszą być znaczne dpwiednimi lgtypami, zgdnie z zasadami kreślnymi w Pdręczniku kmunikacji i identyfikacji wizualnej uwzględniającym wymgi dtyczące infrmacji i prmcji (Cmmunicatin and Design Manual) z wykrzystaniem klrystyki charakterystycznej dla bszaru Rzwój Spłeczny (Human and Scial Develpment) Mechanizmu Finansweg Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg raz Nrweskieg Mechanizmu Finansweg , - dkument w wersji elektrnicznej dstępny jest pd adresem Lgtypy zstaną dstarczne przez Zamawiająceg p zawarciu umwy. Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. 8

9 Maksymalny termin realizacji zamówienia w zakresie wyknania i akceptacji przez Zamawiająceg kłntatnika, długpisu, pendrive raz trby wynsi 4 dni rbcze przed pierwszym dniem daneg seminarium. Pwyższy termin bejmuje wszystkie etapy realizacji zamówienia w ww. zakresie, w tym zgłaszanie uwag przez Zamawiająceg d przekazanych materiałów. Wyknawca, w terminie d 8 dni rbczych przed pierwszym dniem daneg seminarium jest zbwiązany d dstarczenia Zamawiającemu d akceptacji próbki kłntatnika, długpisu, pendrive raz trby z dpwiednimi nadrukami / tłczeniami / grawerem. Zamawiający dkna akceptacji ww. próbek w terminie d 1 dnia rbczeg d dnia jeg trzymania. Zamawiający zastrzega mżliwść trzykrtneg zgłaszania uwag d przedstawineg prf-u z zastrzeżeniem, iż pwtórzenie uwag przez Zamawiająceg z pwdu ich uprzednieg nieuwzględnienia przez Wyknawcę, nie jest traktwane jak zgłszenie uwag. Brak uwzględnienia przez Wyknawcę wszystkich uwag Zamawiająceg nie wstrzymuje biegu terminu realizacji zamówienia. Kłntatnik (p 45 szt. na każde seminarium) Materiał: - papier biały, kratkwany, minimum 32 strny. - prawiny w tekturę grubści 2,5mm (+/- 0,1 mm) pkrytą flią, Wymiary: frmat A5, Z miejscem na długpis, Na kładce kłntatnika musi zstać wytłczny lgtyp dpwiedni dla daneg seminarium raz napis: 9 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

10 Przykładwe wzry Długpis (p 45 szt. na każde seminarium) Materiał: aluminium, twrzyw sztuczne (plastik, guma) Wymiary: 13,5 cm x 1 cm (± 0,1 cm), Wkład: cienk piszący w klrze niebieskim grubści d 0,3 d 0,4 mm, Mechanizm: przyciskany, Wykńczenie: długpis autmatyczny, krpus metalwy z dwma ringami wykńczny błyszczącymi, chrmwanymi elementami, Pakwany w pjedynczą trbę fliwą, Nadruk: grawer laserwy p prawej strnie klipsa lgtyp dpwiedni dla daneg seminarium, p lewej strnie napis: Przykładwe wzry 10 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

11 Pendrive (p 45 szt. na każde seminarium) Materiał: naturalne drewn Wymiary: 5,0-6,5 x 1,7-2,0 x 1-1,3 cm Kształt: prstpadłścian z wygładznymi krawędziami, wraz z nasuwaną słnką na wejście USB. Pjemnść: min. 4 GB Klry: naturalne drewn Prdukt zgdny z dyrektywą RHS (EU Restrictin f hazardus substances), Materiał (drewn) certyfikwany FSC, tj. drewn pchdzi z dpwiedzialnie zarządzanych lasów na całym świecie. Nadruk: grawer laserwy p prawej strnie napis: p drugiej strnie lgtyp dpwiedni dla daneg seminarium, Przykładwe wzry Trba materiałwa (p 45 szt. na każde seminarium) wyknana z bawełny. Klr: filetwy. Lgtyp nadrukwany na jednej strnie trby. Wymiary x cm. Uchwyt długści 75-85cm Materiał: denim bawełniany 285 g (± 5 g) 11 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

12 Wymiary: 35-41cm x cm, uchwyt długści 65 cm (± 5 cm), Klr: filetwy, na jednej strnie trby pełnklrwy prjekt graficzny wymiarach k. 12 cm x 13 cm dstarczny przez Zamawiająceg, Wykńczenie: wewnętrzne brzegi wykńczne verlckiem, Metda nadruku: dwlna trwała Przykładwe wzry Materiały merytryczne d wydrukwania raz zamieszczenia na pendrive, Zamawiający prześle Wyknawcy na wskazany w umwie adres najpóźniej 7 dni przed rzpczęciem daneg seminarium. Wyknawca zapewni przygtwanie i druk materiałów merytrycznych frmatu A4. Pnadt materiały merytryczne muszą zawierać przygtwany przez Wyknawcę harmngram seminarium. Wyknawca przekaże każdemu uczestnikwi seminarium kmplet materiałów na pierwszych zajęciach daneg seminarium (wtrek, gdz. 9.30). W terminie 5 dni d zakńczenia seminarium, w celu archiwizacji, Wyknawca przekaże Zamawiającemu jeden kmplet materiałów, na adres wskazany w umwie. Pnadt, jeżeli w seminarium udział weźmie mniej niż 40 sób, wraz z egzemplarzem archiwizacyjnym Wyknawca przekaże Zamawiającemu niewykrzystane materiały. 12 Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg.

13 Dstawa Wyknawca dstarczy gtwe materiały na miejsce realizacji seminariów. Ad. 5 Zapewnienie sby dpwiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiająceg w zakresie prawidłwej rganizacji i bsługi seminariów raz ddatkwych sób d bsługi Wyknawca w trakcie bwiązywania umwy zapewni sbę dpwiedzialną za współpracę z przedstawicielami Zamawiająceg w zakresie kmplekswej rganizacji i bsługi seminariów. Osba ta musi psiadać biegłą znajmść języka angielskieg i ze strny Wyknawcy będzie realizwała przedmit zamówienia przez cały czas trwania seminarium, d wyltu z Warszawy d pwrtu d Warszawy. VII Inne warunki realizacji zamówienia 1. Zamawiający wymaga, aby Wyknawca w swjej fercie uwzględnił wszystkie kszty związane z rganizacją i bsługą dwóch seminariów. 2. Zamawiający przewiduje mżliwść przesunięcia terminu realizacji seminarium jedynie w przypadku wystąpienia p strnie Zamawiająceg sytuacji, które uniemżliwiają Wyknawcy wyknanie zamówienia w tym terminie. 3. Brak uwzględnienia przez Wyknawcę uwag Zamawiająceg nie wstrzymuje biegu terminu realizacji zamówienia. Zamówienie jest dfinanswane przez Nrwegię, Islandię i Liechtenstein ze śrdków Mechanizmu Finansweg EOG i Nrweskieg Mechanizmu Finansweg. 13

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Liberty Ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia I. INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Liberty Ubezpieczenia (wcześniej Liberty Direct) t marka należąca d amerykańskiej grupy ubezpieczeniwej Liberty Mutual Insurance, pd którą

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo