SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY RAPORT OTWARCIA. Czas na Kobiety. Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY RAPORT OTWARCIA. Czas na Kobiety. Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue"

Transkrypt

1 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY RAPORT OTWARCIA PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

2 teksty Monika Zakrzewska Ewa Rumińska-Zimny Monika Szymanowska współpraca merytoryczna Dorota Warakomska Hanna Cholewa opracowanie, redakcja i korekta Monika Szymanowska skład, łamanie, opracowanie graficzne Marek Łomacz zdjęcia archiwum prasowe Kongresu Kobiet shutterstock.com

3 RAPORT OTWARCIA 1 Spis treści Wstęp Superwoman: nasze hasło do aktywacji > Rozmawiać i szukać sojuszników > Spełniony rodzic to spełniony pracownik i vice versa > Jak zaprosić kobiety na sam szczyt? > Uciszyć krzyczące liczby Diagnoza Lewiatana: kobieta, kapitał ludzki > Kobiety (nie)pracujące > Elastyczność wiemy za mało > Polityka prorodzinna ale nie prozatrudnieniowa > Przekonać pracodawców Czy znamy swoje prawo do równowagi? > Mało wiemy czy źle rozumiemy > THINKTANK i Klub Dyrektora Personalnego > Stereotypy, stereotypy > Pomaga elastyczność > Co karierę utrudnia? Parkiet nie tylko do tańca > Praktyki dobre, ale rzadkie > Fotel prezesa wciąż do zdobycia > Jesteśmy solidarne i wykształcone > Kobiety odporniejsze na kryzys > Ponury puls biznesu Sens kwot dla kobiet w zarządach: pytania i odpowiedzi > Nie mieszajmy biznesu z równością to inne sfery? > Kwoty wymuszają awansowanie niekompetentnych kobiet za mało jest odpowiednich kandydatek? > Kobiety nie chcą piąć się na szczyty? > Kobiety poradzą sobie same kwoty są poniżej ich godności? > Biznes nie zgodzi się na tak istotne ograniczenie decyzji kadrowych? > Dobrowolne zobowiązania są równie skuteczne jak kwoty? Co dalej, SUPERWOMAN? > Zachęćmy pracodawców do zatrudniania kobiet > Pamiętajmy, że dziecko ma także ojca > Zmieńmy mentalność Polaków > Korzystajmy z tego, co już mamy > Wespnijmy się na tę drabinę > Zróbmy to same! > Opcja: nie ma wyjścia, nie ma przeszkód > Głos z loży szyderców, ale nie tylko

4 2 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Wstęp Superwoman: nasze hasło do aktywacji Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy idea balansu, czyli godzenie życia prywatnego z karierą na najwyższym szczeblu, jest realna. I czy może odbywać się bezboleśnie. Nie szukamy rozwiązań sielankowych wystarczą racjonalne. Wiele kobiet odnosi sukcesy zawodowe, jednak kosztem rodziny np. odsuwając macierzyństwo w nieokreśloną przyszłość. Nie tylko z powodu zapracowania, lecz też w wyniku obaw ekonomicznych w dobie kryzysu. Tymczasem, europejski a zwłaszcza polski niż demograficzny grozi narastającymi problemami, związanymi ze starzeniem się społeczeństwa. Jednocześnie, wiele kobiet bez debat i czekania na regulacje prawne radzi sobie z przeciwnościami naturalnie, szefując przedsiębiorstwu i wychowując dwójkę dzieci. Co oznacza, że jest to możliwe. Musimy uwierzyć w to i przede wszystkim w siebie. Możemy być liderkami! > Rozmawiać i szukać sojuszników Obecnie Konfederacja Lewiatan wraz z Kongresem Kobiet realizują projekt Superwoman na rynku pracy, współfinansowany z funduszy norweskich. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości zarówno pracodawców, jak i pracowników w zakresie elastycznych rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym, a w konsekwencji wspieranie aktywności zawodowej kobiet. Drugim ważnym zadaniem jest wypracowanie pakietu zaleceń dotyczących rozwiązań legislacyjnych umożliwiających (szczególnie kobietom) łączenie życia zawodowego i rodzinnego. Realizując projekt podnosimy świadomość osób zaangażowanych w proces tworzenia prawa, partnerów społecznych a także pracowników i osób poszukujących pracy. Cel ten jest realizowany poprzez debaty, kampanię medialną, jak również poprzez bezpośrednie spotkania podczas dwóch Kongresów Kobiet o zakresie ogólnopolskim (V KK w 2013 i VI planowanego w 2014 r.) oraz 16 konferencji regionalnych. > Spełniony rodzic to spełniony pracownik i vice versa Tę prawdę muszą uświadomić sobie zarówno pracodawcy, jak same kobiety i ich partnerzy. Kobieta o wysokich aspiracjach zawodowych, która w sytuacji macierzyństwa zmuszona jest do pozostania w domu przez argumenty ekonomiczne i brak regulacji prawnych, jest tak samo sfrustrowana, jak jej koleżanka, piastująca kierownicze stanowisko w firmie ze świadomością, że powiększenie rodziny odsuwa się w czasie lub że pozostawione w domu dziecko nie rozwija w sposób właściwy. Z tych przyczyn kobiety czują, że nie są efektywne na miarę swoich możliwości ani w rodzinie, ani w pracy. Kiedy doprowadzimy do sytuacji, w której uprawniony na równi z partnerką do urlopu ojcowskiego mężczyzna zacznie bez oporów z tego urlopu korzystać, wówczas pracodawcy odnotują te zmianę obyczajów i zmieni się procedura rekrutacji oraz awansowania. Pracodawca nie będzie czuł

5 RAPORT OTWARCIA 3 ^ Happening Kongresu Kobiet Rodzice, podzielcie się urlopem pod Sejmem, maj 2013 gwarancji ani zagrożenia ze strony żadnej z płci, jeśli przyzwyczai się do tego, że zarówno pracownik, jak i pracownica mogą w pewnym momencie zdecydować się na dziecko i wykorzystać czas na opiekę nad nim, do czego mają oficjalne prawo. Ta świadomość i praktyka! wyeliminuje skutecznie dyskryminację. > Jak zaprosić kobiety na sam szczyt? Odpowiedź wydaje się prosta. Zrównać wynagrodzenia za tę samą pracę (aby kobietom zwyczajnie OPŁACAŁO SIĘ piastowanie najwyższych stanowisk), promować wykształcenie, doświadczenie i kompetencje, a nie płeć i wiek, zwalczyć stereotypy i protekcjonalizm wobec kobiet-szefów. To, że w Arabii Saudyjskiej kobieta nie może otrzymać prawa jazdy (bo prowadzenie samochodu obniża ponoć jej płodność), nie oznacza, że Europa ma prawo kręcić nosem na dyrektorkę fabryki maszyn budowlanych, pod hasłem co ona tam wie o technice. W naszym obszarze geograficznym i kulturowym równouprawnienie to proces na tyle zaawansowany, że powinniśmy świecić coraz jaśniejszym przykładem, zamiast się uwsteczniać i opóźniać to, co nieuchronne. > Uciszyć krzyczące liczby W skali światowej w zarządach firm wciąż zasiada zaledwie 9 proc. kobiet! To bardzo mało. Niektórzy twierdzą, że brakuje kobiet zdolnych i chętnych podjąć takie wyzwania. Tymczasem, jak pokazują doświadczenia zagraniczne, w krajach, gdzie przedsiębiorcom nie rekomendowano równouprawnienia, lecz odgórnie narzucono kwoty (np. 40 proc.) lub wręcz parytety (50 proc.) w zarządach, w wyznaczonym czasie proporcje te zostały zrealizowane. I trudno się temu dziwić, skoro, jakkolwiek by było kobiety to nadal ok. 50 proc. żyjącej populacji. Parytety podpowiada zatem, a może nawet dyktuje sama natura. Mamy nadzieję, że broszura, którą Państwu przekazujemy, uzupełni ciekawe dyskusje podczas spotkań, a także usystematyzuje wiedzę na temat polityki prorodzinnej, rozwiązań work-life balance i metod wyrównania zawodowych szans kobiet w drodze na szczyty.

6 4 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Diagnoza Lewiatana: kobieta, kapitał ludzki Ponad połowa wszystkich Polek (51,3 proc.) jest bierna zawodowo (nie pracuje i zatrudnienia nie szuka). Dla porównania wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym pracuje 58,9 proc., bezrobotnych jest 5,7 proc.; pozostali to bierni zawodowo 35,4 proc. > Kobiety (nie)pracujące Kobiety stanowią 52 proc. całej żyjącej populacji w Polsce, ale wciąż są mniejszością w rzeszy pracujących ogółem 45 proc. wszystkich zatrudnionych to kobiety (dane dotyczące bezrobocia zostały opracowane przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL, przeprowadzonego na koniec 2011 r.). W całej damskiej populacji w tzw. wieku produkcyjnym (15 i więcej lat) pracujących jest 43,4 proc., a bezrobotnych 5,3 proc. Nie oznacza to, że kobiety nie pracują. Tyle, że robią to nieodpłatnie. Według szacunków, kobiety poświęcają na prace związane z dbałością o gospodarstwo domowe średnio aż 31 godzin tygodniowo (blisko 5 godzin dziennie), a panowie jedynie 9 godzin w tygodniu. Głównym powodem tak dużej dysproporcji jest przypisana kobiecie funkcja społeczna żony i matki. Wiele Polek decyduje się na podział ról ja opiekuję się domem, mąż zarabia, nie zważając na konsekwencje ekonomiczne tego układu w przyszłości. Często nie mają możliwości oddania dziecka do żłobka czy przedszkola z uwagi na ich brak, bądź niewystarczającą liczbę miejsc, a prywatna opieka jest zbyt kosztowna. To sprawia, że praca zawodowa okazuje się dla nich niesatysfakcjonująca finansowo i przegrywa z opcją samodzielnej opieki nad dzieckiem. > Elastyczność wiemy za mało Na pewno czas na zmiany. Ponieważ problem jest złożony, jego rozwiązanie dotyczy wielu aspektów, w tym polityki prorodzinnej, wyrównania wynagrodzeń, zwiększenia dostępu kobiet do zawodów lepiej opłacanych i stanowisk kierowniczych, czy wreszcie uelastycznienia czasu i systemu pracy w sposób ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Konieczne jest zapewnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym (work-life balance), która nie tylko przyspieszy powrót kobiet do zatrudnienia po okresie opieki nad dzieckiem, ale też ułatwi im awans na każdym szczeblu drabiny zawodowej. Pogodzenie powrotu do pracy i macierzyństwa jest możliwe, choć z pewnością niełatwe. W polskim kodeksie pracy (a także w innych ustawach i wewnętrznych przepisach firm) istnieje wiele instrumentów, które pozwoliłyby matkom i ojcom na bycie jednocześnie czynnymi pracownikami. Pozwoliłyby, gdybyśmy potrafili z nich korzystać. Okazuje się, że największą przeszkodą w stosowaniu elastycznych form organizacji czasu pracy jest brak wiedzy o ich istnieniu, bądź zdolności ich do wykorzystania. Szczególnie zauważalne jest to w mikro- i małych przedsiębiorstwach, które z reguły nie dysponują wykwalifikowanym zapleczem kadrowym.

7 RAPORT OTWARCIA 5 O potrzebie edukacji w tym zakresie nie ma co dyskutować. Ale problem elastyczności dotyczy również korporacji, gdzie często występuje tylko jedna ścieżka kariery: wymagająca od pracownika pełnej dyspozycyjności, co jest absolutnie niemożliwe dla odpowiedzialnego rodzica. A przecież można wykorzystać takie legalne rozwiązania, które pozwolą pracownicy realizować pełny potencjał zawodowy i pozostać spełnioną matką. Można wprowadzić elastyczne godziny pracy, elastyczne przerwy, indywidualne rozkłady, możliwość pracy z domu, weekendowy tryb, pracę na część etatu (także zamiast urlopu wychowawczego), dzielenie etatu (tzw. job sharing), telepracę, zadaniowy czas pracy, równoważny czas pracy, skrócony tydzień pracy i wiele innych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na mobilność i dywersyfikację czasu pracy zarówno kobiet jak i mężczyzn. Tymczasem, według danych GUS, dotyczących czasu pracy w Polsce w 2010 roku, aż 87,6 proc. zatrudnionych miało stałe godziny rozpoczynania i kończenia pracy, tylko 5,7 proc. mogło je elastycznie przesuwać a zaledwie 1,6 proc. osób mogło pracować według indywidualnego rozkładu. 4,6 proc. ogółu zatrudnionych miało wyznaczoną liczbę godzin do przepracowania miesięcznie, bez ingerencji ze strony pracodawcy co do liczby w poszczególnych dniach. > Polityka prorodzinna ale nie prozatrudnieniowa Kolejnym ważnym elementem zmian jest polityka prorodzinna, w którą zaangażował się zarówno Prezydent jak i rząd. W głównej mierze jest ona nastawiona na ułatwienie sprawowania osobistej opieki nad dziećmi poprzez wprowadzenie instytucji urlopu rodzicielskiego, do którego uprawnieni są oboje rodzice. Bez wątpienia dla wielu rodzin jest to ważna i dobra strategia. Ale wprowadzenie 12 miesięcznego urlopu rodzicielskiego, płatnego w wysokości 80 proc. zasiłku macierzyńskiego, jako alternatywa dla 6 miesięcznego urlopu macierzyńskiego, płatnego w wysokości 100 proc. tego zasiłku, przyczyni się do pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy. Bowiem wybór, które z rodziców ma korzystać z przysługującego prawa, będzie fikcją. Głównym powodem decyzji, że to matka będzie opiekowała się dzieckiem przez cały przysługujący okres urlopu rodzicielskiego, jest właśnie bodziec ekonomiczny. U przeważającej większości par, wynagrodzenie mężczyzny jest wyższe (często znacząco) niż wynagrodzenie kobiety. Rezygnacja z 20 proc. wynagrodzenia kobiety będzie zatem z finansowego punktu widzenia korzystniejsza niż rezygnacja z 20 proc. wynagrodzenia mężczyzny. Dla stymulacji wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet dużo ważniejsze byłoby zapewnienie profesjonalnej, powszechnie dostępnej infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej. Dziś zaledwie 60 proc. czterolatków w Polsce ma zapewnione miejsce w przedszkolu dla porównania: w Norwegii dotyczy to 100 proc. dzieci powyżej 1. roku życia! Tam rzeczywiście istnieją warunki, które zdecydowanie ułatwiają szybkie i efektywne wprowadzenie równouprawnienia na rynku pracy. Jest to przede wszystkim dobrze rozwinięty system przedszkoli, który umożliwia podjęcie pracy przez oboje rodziców w pełnym wymiarze, a jednocześnie wy-

8 6 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY chowywanie dzieci aż 79 proc. kobiet z maluchami pracuje na pełen etat. Nie bez wpływu na taką sytuację pozostaje fakt, że 90 proc. norweskich ojców korzysta z urlopu ojcowskiego. > Przekonać pracodawców Pozostaje jeszcze kwestia, jak przekonać pozostałych przedsiębiorców do zatrudniania kobiet, umożliwiania im awansu, a w gruncie rzeczy do pomnażania kapitału. Odpowiedź jest prosta to się opłaca! Według Raportu McKinseya 2010, firmy zarządzane wspólnie przez kobiety i mężczyzn mają o 56 proc. wyższe zyski w porównaniu z firmami zarządzanymi tylko przez mężczyzn. Szacuje się, że wzrost PKB w strefie euro mógłby być nawet o 15 proc. wyższy, gdyby udział kobiet w rynku pracy zrównał się z udziałem mężczyzn.

9 RAPORT OTWARCIA 7 Czy znamy swoje prawo do równowagi? W czerwcu br. Centrum Badań Opinii Społecznej zrealizowało na zlecenie Konfederacji Lewiatan badanie ilościowe dotyczące znajomości istniejących rozwiązań prawnych na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym. > Mało wiemy czy źle rozumiemy Najbardziej znanym rozwiązaniem dotyczącym elastycznych form zatrudnienia, a mającym na celu wspieranie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników, wciąż pozostaje umowa o pracę na czas określony (39,5 proc). Na dalszych miejscach znalazły się: ruchomy czas pracy, samozatrudnienie (firma), zatrudnienie tymczasowe, telepraca/praca w domu oraz ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika. Pomimo, że respondenci wskazywali swoje odpowiedzi w oparciu o listę rozwiązań, aż 22,7 proc. nie znało żadnej z tych form. Większość badanych blisko 62 proc. uznała, że elastyczność w zatrudnieniu sprzyja godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Przeciwnie uważa 17 proc., a ponad 19 proc. nie ma zdania. Według ankietowanych, najbardziej zainteresowani korzystaniem z rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z rodzinnym są osoby wychowujące dzieci (60 proc. respondentów), uczący się (40 proc.), tzw. wieloetatowcy (23 proc) oraz pracownicy młodzi i starsi (18 i 17 proc.), a także zarówno osoby przedsiębiorcze (14 proc.), jak i leniwe (13 proc.). Badanie CBOS zostało przeprowadzone na grupie losowej 1010 osób w formie wywiadów bezpośrednich, wspieranych komputerowo. > THINKTANK i Klub Dyrektora Personalnego W tym samym czasie magazyn THINK- TANK wspólnie z Klubem Dyrektora Personalnego przeprowadzili badanie Rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn: stereotypy, motywatory i bariery, dotyczące m.in. podziału ról mężczyzny i kobiety, oraz przydatności ludzi starszych w pracy zawodowej. Do badania (CAWI) zaproszono osób pracujących zawodowo w firmach i instytucjach; odpowiedziało 379 respondentów. > Stereotypy, stereotypy Najczęściej powtarzany zarówno przez kobiety (43 proc.), jak i mężczyzn (32 proc.) jest ten: kobieta nie może rozwijać kariery zawodowej i jednocześnie być dobrą matką. 20 proc. ankietowanych kobiet spotkało się w rozmowach ze stereotypem, że kobieta nie może być dobrym menedżerem, a także ze stwierdzeniem, że rodzic to osoba mniej efektywna w pracy. Dodatkowo, większość mężczyzn twierdziła, że bardziej korzystne dla dziecka jest, aby to mężczyzna zajmował się karierą zawodową, a kobieta domem. Co piąty badany zetknął się z opinią, że osoby powyżej 50. roku życia nie nadają się do skutecznej pracy w zespole.

10 8 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Jakie zna Pan(i) rozwiązania dotyczące elastycznych form zatrudnienia, mających na celu wspieranie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym pracowników? Proszę zaznaczyć wszystkie znane Panu(i) rozwiązania. niepełny etat ruchomy czas pracy samozatrudnienie zatrudnienie tymczasowe telepraca indywidualny czas pracy umowa cywilnoprawna nie znam żadnych ograniczenie etatu-wychowawczy zadaniowy czas skrócony tydzień weekendowy system job-sharing % wartość w % Źródło: CBOS Jak Pan(i) ocenia na podstawie swoich obserwacji rynku pracy jacy pracownicy są, Pana(i) zdaniem, najbardziej zainteresowani skorzystaniem z elastycznych form zatrudnienia? wychowujące dzieci uczący się wieloetatowcy niepełnosprawni młodzi starsi przedsiębiorczy leniwi trudno powiedzieć różni % wartość w % Źródło: CBOS Jak Pan(i) ocenia, czy możliwość stosowania elastycznych form zatrudnienia jest, ogólnie rzecz biorąc: Czy, Pana(i) zdaniem, elastyczne formy zatrudnienia rzeczywiście ułatwiają pracownikom godzenie życia prywatnego z zawodowym? wartość w % wartość w % Źródło: CBOS Źródło: CBOS korzystna dla pracodawców korzystna dla pracodawców i pracowników korzystna dla pracowników niekorzystna dla nikogo trudno powiedzieć zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć

11 RAPORT OTWARCIA 9 Które z poniższych mechanizmów, praktyk Pani/Pana zdaniem są najlepsze do ułatwiania łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi? bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach gwarancja powrotu na stanowisko po urlopie wychowawczym możliwość wyjścia z pracy z powodu okoliczności rodzinnych możliwość pracy na część etatu możliwość pracy w domu regulowany, ruchomy czas pracy 28,7 32,0 40,0 43,4 37,0 39,0 36,0 44,2 65,4 62,8 % ,0 74,4 70 % wskazań wśród MSP % wskazań wśród firm dużych Źródło: ThinkTank Które z poniższych mechanizmów, praktyk Pani/Pana zdaniem są najlepsze do ułatwiania łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi? bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach gwarancja powrotu na stanowisko po urlopie wychowawczym możliwość wyjścia z pracy z powodu okoliczności rodzinnych możliwość pracy na część etatu możliwość pracy w domu regulowany, ruchomy czas pracy 25,4 33,8 31,0 35,4 47,9 42,2 40,5 41,4 59,2 63,3 61,3 % ,3 70 % wskazań wśród mężczyzn % wskazań wśród kobiet Źródło: ThinkTank Z którymi z poniższych opinii spotkała się Pani/spotkał się Pan w swoim dotychczasowym życiu zawodowym osobiście w rozmowach ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi? kobieta nie może rozwijać kariery zawodowej i jednocześnie być dobrą matką dla dziecka to lepiej, żeby mężczyzna zajął się karierą zawodową, a kobieta domem osoby powyżej 50. roku życia nie nadają się do skutecznej pracy w zespole rodzic to osoba mniej efektywna w pracy kobieta nie może być dobrym menedżerem mężczyźni, którzy idą na urlop rodzicielski, są mało męscy 24,0 19,8 22,0 23,0 21,9 18,0 14,0 21,1 17,0 11,0 21,1 9,0 11,0 8,0 % ,0 32,0 39,0 43,0 wszyscy mężczyźni kobiety Źródło: ThinkTank 40

12 10 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Które z poniższych mechanizmów, praktyk Pani/Pana zdaniem są najlepsze do ułatwiania łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi? możliwość pracy w domu 68,7 możliwość wyjścia z pracy z powodu ważnych okoliczności rodzinnych bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach gwarancja powrotu na stanowisko po urlopie wychowawczym możliwość pracy na część etatu regulowany, ruchomy czas pracy 43,9 37,6 35,0 33,4 61,1 żłobek/przedszkole pracownicze mentor, który udziela wsparcia i pomaga rozwiązywać problemy bieżące niezlecanie pracy w godzinach ponadwymiarowych osobom o... dodatkowe dni wolne dla rodziców 10,4 26,9 25,1 24,8 inne jakie? % , Źródło: ThinkTank > Pomaga elastyczność Owa elastyczność w rozumieniu badanych oznacza przede wszystkim możliwość pracy z domu, ale także (niestety!) możliwość wyjścia z pracy z powodu ważnych okoliczności rodzinnych i bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazali na przydatność możliwości pracy na część etatu, pracy z domu oraz gwarancji powrotu do zatrudnienia po urlopie wychowawczym. Respondenci z dużych firm (ponad 250 pracowników) częściej niż ci z małych i średnich przedsiębiorstw wskazują wysoką wartość gwarancji powrotu do pracy po urlopie wychowawczym (być może z powodu obawy przed brakiem takiej możliwości w konkurencyjnym środowisku). Z kolei respondenci z MŚP częściej niż ci z dużych firm wskazują wysoką wartość ruchomego czasu pracy. > Co karierę utrudnia? Niespełnionym zawodowo kobietom, a także mężczyznom, rozwój zawodowy utrudniał przede wszystkim brak wsparcia ze strony bezpośredniego przełożonego. Kobiety dodatkowo wymieniały znaczenie płci (aż 1/3 niespełnionych zawodowo kobiet wskazuje ten stereotyp). Z kolei wśród spełnionych zawodowo mężczyzn częściej niż u kobiet pojawia się opinia, że w karierze pomogła im wypracowana sieć kontaktów zawodowych.

13 RAPORT OTWARCIA 11 Parkiet nie tylko do tańca W 2012 roku w Warszawie miała miejsce symboliczna ale nie tylko uroczystość otwarcia Sesji Giełdy Papierów Wartościowych przez kobiety, pierwsza w historii polskiej GPW. Przed Warszawą kobiety debiutowały już w ten sposób na parkietach Nowego Jorku, Tokio, Toronto, Johannesburga, Stambułu i Madrytu. GPW zasługuje na miano prekursora idei różnorodności płci między innymi dlatego, że już 12 lat temu osiągnęła parytet zarówno w całej strukturze zatrudnienia, jak i w Zarządzie. W kadrze kierowniczej GPW kobiety w 2011 roku stanowiły 37 proc. To wprawdzie nie 50 proc., ale bardzo dużo w polskim krajobrazie biznesowym: ogółem w kadrach kierowniczych polskich spółek znalazło miejsce zaledwie 12 proc. kobiet. Dlatego też GPW, która regularnie monitoruje ten współczynnik, umieściła w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GWP stosowny zapis, rekomendujący pracodawcom i akcjonariuszom wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych, co zwiększa kreatywność i innowacyjność przedsiębiorstw. To nie kolejny kurtuazyjny komplement pod adresem tzw. płci pięknej, lecz stwierdzenie dowiedzionych empirycznie faktów. > Praktyki dobre, ale rzadkie Badania GPW nie ograniczają się do ankiet, lecz wspierają się ogólnie dostępnymi danymi nt. wszystkich notowanych spółek z Rynku Głównego oraz tych mniejszych, z rynku New Connect. Daje to wyniki bardziej miarodajne. Przykładowo, w badaniu z 2011 roku, spośród 673 notowanych spółek na ankietę odpowiedziało zaledwie 167 (25 proc.). Bez cienia uszczypliwości można założyć, że chętniej udzielają się w takich badaniach te firmy, które w zakresie równouprawnienia płci mają się czym pochwalić i trudno się temu dziwić. > Fotel prezesa wciąż do zdobycia Główny wniosek z ww. badania jest taki, że liczba kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach ogółem przekłada się na ich obecność na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla współczynniki te wyniosły odpowiednio 42 i 39,5 proc. Im jednak wyżej w hierarchii zawodowej, tym bardziej idea różnorodności rozpływa się w sferze pobożnych życzeń. W radach nadzorczych kobiety stanowią 16,5 proc., w zarządach 12 proc., a pośród prezesów jest ich już tylko niewiele ponad 6 proc (3 lata wcześniej było ich ponad dwukrotnie więcej!). > Jesteśmy solidarne i wykształcone Cieszy wynikające z badania wzajemne wspieranie się kobiet tam, gdzie prezeską jest kobieta, odsetek wszystkich zatrudnio-

14 12 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY nych kobiet sięga 56,5 proc., statystyczny prezes mężczyzna natomiast zatrudnia jedynie 40 proc. kobiet. Optymizmem napawa również fakt, że w badaniu nie odnotowano zjawiska pomijania czy dyskryminacji kobiet w sytuacji awansu. Ciekawe jest to, że kobiety, mniej obecne ogółem w tzw. branżach męskich przemyśle, budownictwie gdy już tam są, awansują szybciej, wyżej i bardziej dynamicznie niż w branżach silniej sfeminizowanych (finanse, usługi). Statystyka w zakresie edukacji także przemawia na korzyść kobiet stanowią 57 proc. wszystkich pracowników z wyższym wykształceniem. > Kobiety odporniejsze na kryzys Wyniki badań zagranicznych dowodzą, że większy udział kobiet w zarządzaniu przekłada się bezpośrednio na lepsze wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Aby jednak ocena tej współzależności była wiarygodna, w zarządzie spółki muszą zasiadać min. 2-3 kobiety, a w Polsce ten współczynnik wynosi zaledwie 1. Nie zmienia to faktu, że w niewielkich firmach, w których odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych sięga nawet 100 proc., daje się zaobserwować zarówno lepsze osiągnięcia finansowe, jak i większą stabilność oraz odporność na kryzys, co stanowi w pewnym sensie dowód pośredni tezy o znakomitych predyspozycjach przywódczych kobiet i zachęca do wykorzystania tego potencjału. > Ponury puls biznesu Na koniec diagnoza-ciekawostka (i kuriozalny komentarz do niej!), jaką zamieścił na swoich łamach Puls Biznesu na podstawie raportu Grant Thornton. Wynika W Polsce kobiety są członkami zarządów 40,8% firm (badania Konfederacji Lewiatan i Deloitte). Jednocześnie tylko w 14% tych firm są szefami (a w 6,8% ogółu badanych firm). Udział kobiet w zarządach dużych przedsiębiorstw w Polsce (%) Kobiety prezeski zarządów w dużych przedsiębiorstwach w Polsce (%) 30,5 10,3 6,8 93,2 59,2 Źródło: GPW Źródło: GPW 1 kobieta w zarządzie 2 i więcej kobiet w zarządzie brak kobiet w zarządzie mężczyźni prezesi kobiety prezeski

15 RAPORT OTWARCIA 13 z niego, że nad Wisłą kobietom jest łatwiej zaistnieć w biznesie niż w innych krajach. Badanie przeprowadzono w firmach z 40 państw. Polska znalazła się w czołówce krajów o najwyższym odsetku firm z kobietami na kierowniczych stanowiskach. Aktualnie w 30 proc. naszych przedsiębiorstw w zarządach zasiadają kobiety, podczas gdy średnia dla UE to 24 proc., a dla świata zaledwie 21 proc. Niestety, według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG), w Polsce odsetek firm z kobietami w zarządach z roku na rok spada, co pokrywa się z wynikami badań GPW. W 2011 r. 32,2 proc. podmiotów zarejestrowanych w KRS miało kobiety w zarządach. Rok wcześniej 32,7 proc., a w 2007 r. 35,1 proc. Spadający odsetek zarządów z kobietami to niepokojące zjawisko, bo prawdopodobnie firmy coraz rzadziej dają kobietom kierownicze stanowiska. Teoretycznie jest też możliwe, że takie sfeminizowane [sic!] podmioty po prostu częściej wypadają z rynku powiedział Jarosław Nowrotek, prezes COIG. Jest o co walczyć Kobiety w Zarządach i Radach Nadzorczych w latach % 14,5 14,5 12% 10% 11,13 12,08 11,88 11,76 13,01 12,51 zarząd bez podziału na funkcje 8% 6% rada nadzorcza bez podziału na funkcje 4% 2% 0%

16 14 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Sens kwot dla kobiet w zarządach: pytania i odpowiedzi Kwoty zapewniają kobietom miejsca w radach nadzorczych i/lub zarządach firm w określonej proporcji do mężczyzn (30-50 proc.). Ich celem jest zwiększenie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wciąż niska. W Polsce wynosi ona tylko 12.2 proc., w Europe 14 proc., a w USA 16 proc. Jeszcze niższa w krajach Azji Południowo- Wschodniej (7.1 proc) oraz w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki (4.6 proc). Dyskusja nad wprowadzeniem kwot w zarządach toczy się często w oparciu o mity dyskryminujące kobietę jako fachowca. Warto zestawić je z rzeczywistością i argumentami dotyczącymi m. in. pozytywnego wpływu różnorodności zarządzania na wyniki ekonomiczne firm i rozwój gospodarczy całych krajów. > Nie mieszajmy biznesu z równością to inne sfery? Neutralność ekonomii wobec kwestii płci to mit. Oparty jest o założenia klasycznej ekonomii, która ograniczyła swój zakres do mechanizmów rynku zdominowanego przez mężczyzn (praca płatna) i pominięciem sfery reprodukcji zdominowanej przez kobiety (praca bezpłatna). W rezultacie, ekonomia przyjmuje jedynie męski punkt widzenia na tworzenie i podział dochodu. Nie pozwala to na wykorzystanie talentów i ekonomicznego potencjału kobiet w budowaniu nowoczesnej (i konkurencyjnej) gospodarki. Konieczne jest więc wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii, jej mechanizmów, instytucji i polityki na szczeblu firm i całej gospodarki. > Kwoty wymuszają awansowanie niekompetentnych kobiet za mało jest odpowiednich kandydatek? W przypadku kobiet brak kompetencji tłumaczony jest przez płeć. Ten argument nie jest podnoszony w odniesieniu do niekompetentnych i słabych menedżerów mężczyzn. Tymczasem, kobiety stanowią 60 proc. osób z wyższym wykształceniem w krajach Unii Europejskiej, w tym na kierunkach biznes i administracja. I nie ma powodów, by sądzić, że wśród tych kobiet odsetek talentów jest niższy aniżeli w grupie podobnie wykształconych mężczyzn. Potwierdził to brak problemu znalezienia kompetentnych kobiet w krajach, które wprowadziły kwoty. > Kobiety nie chcą piąć się na szczyty? Jak wynika z badań, jest wręcz odwrotnie. W firmach brak mechanizmu promocji i inwestowania w karierę kobiet bo i tak pójdą na macierzyński. Tak więc, chociaż większość wykształconych kobiet ma start podobny do mężczyzn, ich kariera zatrzy-

17 RAPORT OTWARCIA 15 muje się na niższych/średnich szczeblach korporacji ( szklany sufit ). Z tego poziomu awans do rad nadzorczych nie jest możliwy, bo, oprócz wykształcenia, wymagane jest doświadczenie na szczeblach kierowniczych. > Kobiety poradzą sobie same kwoty są poniżej ich godności? O tym, że to nieprawda, świadczy żenująco niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. W krajach Unii kobiety stanowią ok. 10 proc. członków rad nadzorczych spółek giełdowych i tylko 3 proc. kobiet pełni funkcję prezeski rady. Nie ma też ani jednej kobiety na stanowisku prezeski banku centralnego. W Polsce tylko niecałe 6 proc. spółek publicznych notowanych na giełdzie jest kierowane przez kobiety. Udział kobiet w zarządach spółek to 12 proc. (Raport Giełdy 2011). Pomimo sukcesu pojedynczych kobiet, brak wciąż masy krytycznej w organach decyzyjnych firm. Wyniki badań wskazują, że można mówić o pozytywnych efektach różnorodności płci w procesach zarządzania, o ile w zarządach wieloosobowych zasiadają co najmniej 3 kobiety. Jeśli jest ich mniej, to punkt widzenia kobiet nie jest brany pod uwagę i pełnią one funkcje paprotek w gabinetach prezesów, pomimo wysokich kwalifikacji. > Biznes nie zgodzi się na tak istotne ograniczenie decyzji kadrowych? Kwoty w praktyce poszerzają zakres decyzji kadrowych. Stosunek biznesu do udziału kobiet w zarządach zmienia się wobec argumentów, że to się opłaca. Firmy zarządzane wspólnie przez kobiety i mężczyzn, mają ponad połowę (56 proc.) wyższe zyski w porównaniu z firmami zarządzane jedynie przez mężczyzn (Raport McKinseya 2010). Wynika to m. in. z lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań rynku, łączenia zalet kobiecego i męskiego stylu zarządzania (skłonności do ryzyka, umiejętności pracy zespołowej, wrażliwości na etyczne aspekty prowadzenia biznesu). Kryzys finansowy pozbawił też złudzeń co do monopolu mężczyzn na trafne decyzje w biznesie. Wzrost dochodu (PKB) w strefie euro mógłby być o 15 proc. większy, gdyby udział kobiet w zatrudnieniu zrównał się z udziałem mężczyzn (szacunki firmy Goldman Sachs). > Dobrowolne zobowiązania są równie skuteczne jak kwoty? Miękkie regulacje mają niestety mniejszą skuteczność. W Norwegii początkowo liczono na dobrowolne dostosowania biznesu m. in. ze względu na wysoką akceptację społeczną równości płci. Okazało się jednak, że w ciągu dwóch lat okresu dostosowawczego, tylko 68 z 519 spółek publicznych osiągnęło cel. Dopiero formalne wprowadzenie ustawy spowodowało znaczący wzrost udziału kobiet w zarządach. Dobrowolne zobowiązania i działania są jednak ważne w procesie zmian nastawienia i szerzenia większej akceptacji dla zwiększania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu gospodarką. Przykładem może być rekomendacja dla publicznych spółek notowanych na polskiej giełdzie, zalecająca równoważenie udziału kobiet i mężczyzn w zarządach i włączenie tej zasady do tzw. dobrych praktyk firm (dobrowolnie stosowanych).

18 16 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Co dalej, SUPERWOMAN? Matka to nie zawód. Ważne, aby zmiany szły w dobrym kierunku polityka prorodzinna powinna być tak skonstruowana, by nie zniechęcała kobiet do szybszego powrotu do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem. Państwo nie powinno płacić kobietom za to, że są matkami ma pomagać nimi być. A przez to wspierać ich karierę zawodową i drogę na szczyt, cokolwiek to dla nich oznacza. > Zachęćmy pracodawców do zatrudniania kobiet Nie ma wątpliwości, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Zarówno w legislacji, która będzie miała na celu poprawienie aktualnych rozwiązań oraz wypracowanie nowych, jak i w edukacji społeczeństwa, aby nauczyło się korzystać z przysługujących mu praw. Czas, aby inicjator zmian wziął pod uwagę głosy zarówno pracowników jak i pracodawców. Niestety, patrząc na powstające projekty, trudno oprzeć się wrażeniu, że znów za politykę prorodzinną będą musieli zapłacić pracodawcy. Może to odnieść odwrotny skutek zamiast poprawić sytuację kobiet na rynku pracy i podnieść współczynnik dzietności, zniechęci pracodawców do ich zatrudniania. W programie przedstawionym przez Prezydenta znajdują się propozycje, które co najmniej utrudnią życie pracodawcom: // wprowadzenie możliwości wykorzystywania urlopu rodzicielskiego na raty do ukończenia przez dziecko co najmniej 4. roku życia; // wzmocnienie istniejącej już możliwości łączenia urlopu z pracą na część etatu przez proporcjonalne do wymiaru czasu pracy wydłużanie czasu pobierania zasiłku rodzicielskiego tak, aby powrót do pracy na część etatu nie zmniejszał wielkości wsparcia, jakie przysługuje rodzicom; // włączenie urlopu wychowawczego do systemu urlopów rodzicielskich oraz wprowadzenie wydłużonego płatnego urlopu rodzicielskiego (łączny płatny urlop rodzicielski i macierzyński nie powinien być dłuższy niż 2 lata) dla osób wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 3. Konieczne są rozwiązania zmniejszające ryzyko i koszty ponoszone przez pracodawców w przypadku zatrudniania kobiet, a w konsekwencji zwiększające aktywność zawodową i poziom zatrudnienia kobiet, a także pozytywnie wpływające na wynagrodzenia. Oto, co mogłoby zachęcić pracodawców: // przesunięcie obowiązku wypłaty zasiłku za czas choroby w okresie ciąży z pracodawcy na budżet państwa. Pomoc kobietom podejmującym trud urodzenia i wychowania dziecka uznajemy za uzasadnioną. Ale koszty powinno ponosić solidarnie całe społeczeństwo, a nie konkretny pracodawca.

19 RAPORT OTWARCIA 17 // zdjęcie z pracodawcy obowiązku wypłacenia pracownicy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, do którego nabiera prawa w czasie urlopu macierzyńskiego (mimo że nie pracowała i nie przysporzyła pracodawcy dochodu). > Pamiętajmy, że dziecko ma także ojca W tym roku wprowadzono do kodeksu pracy nowy instrument związany z opieką nad dziećmi 12-miesięczny urlop rodzicielski, z którego może skorzystać każde z rodziców i który można podzielić na części. Jednakże już dziś ten urlop nazywany jest przez zdecydowaną większość urlopem macierzyńskim i mało kto uważa, że mężczyźni będą także z niego korzystać. A to oznacza dalsze pogorszenie sytuacji kobiet na rynku pracy. Aby podział obowiązku opieki nad dzieckiem stał się faktem, niezbędne jest rozdzielenie prawa do urlopu rodzicielskiego i związanego z tym zasiłku, na część przysługującą wyłącznie kobietom (np. 3 miesiące) oraz wyłącznie mężczyznom (podobnie) lub w innej proporcji (np. 4 miesiące dla pracownicy matki i 2 miesiące dla pracownika ojca). Przy czym niewykorzystanie swojego uprawnienia skutkowałoby jego przepadnięciem, a nie przejściem na drugiego rodzica. Sprawowanie przez ojca dłuższej (2-3 miesiące) opieki nad dzieckiem przyczyniłoby się do wzmocnienia więzi pomiędzy nimi; dwutygodniowy urlop ojcowski przysługujący na podstawie kodeksu pracy w tym aspekcie nie spełnia swojej roli, ponieważ trwa zbyt krótko. Pozwoliłoby to również mężczyźnie odczuć ciężar obowiązków, które spoczywają na kobiecie w roli matki, co może poskutkować większą partycypacją w opiece nad dziećmi w przyszłości. Ale przede wszystkim mogłoby zmniejszyć dysproporcje płciowe na rodzimym rynku pracy. > Zmieńmy mentalność Polaków Wiele jest do zrobienia także w tej sferze. W dalszym ciągu pokutuje stereotyp, że miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach, a kariera zawodowa to domena wyłącznie mężczyzn. Jest to nie tylko niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, ale także nieuzasadnione ekonomicznie nie wykorzystujemy potencjału kobiet, które są realnie lepiej wykształcone od mężczyzn, bardziej zaradne i zorganizowane. Nie chodzi tu wyłącznie o budowę zaufania do odpowiedzialności i umiejętności kobiet w biznesie. W polskim społeczeństwie istnieje również męski szklany sufit, który dotyczy dopuszczania mężczyzn do obowiązków domowych, głównie związanych z opieką nad dziećmi. Ojciec, który uczestniczy aktywnie w życiu domowym i wraz z partnerką podejmuje decyzję o solidarnym dzieleniu się zarówno odpowiedzialnością, jak i radością z bycia rodzicem, nadal jest postrzegany źle. A należy zacząć rozumieć, że życie zawodowe jest równie ważne i przede wszystkim cenne, jak rodzinne. Wówczas mężczyźni na urlopach ojcowskich czy wychowawczych przestaną wywoływać krytykę i złośliwe komentarze, szczególnie wśród kolegów, lecz paradoksalnie także wśród kobiet-konserwatystek.

20 18 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY > Korzystajmy z tego, co już mamy Musimy nauczyć się stosować w praktyce istniejące już rozwiązania, które zapewnią work-life balance równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym, przyspieszą powrót kobiet do zatrudnienia po okresie opieki nad dzieckiem, a także ułatwią im awans na każdym szczeblu drabiny zawodowej. Kariera nie musi przebiegać jedną ścieżką, wymagającą od pracownika pełnej dyspozycyjności, co jest nierealne i nieetyczne z punktu widzenia rodzica. Można wykorzystać takie rozwiązania dozwolone prawem, które pozwolą pracownicy realizować pełny potencjał zawodowy i jednocześnie pozostać odpowiedzialną matką. Można wprowadzić elastyczne godziny pracy, elastyczne przerwy, indywidualne rozkłady, pracę z domu, weekendowy tryb i wiele innych, które pozytywnie wpłyną na mobilność i dywersyfikację czasu pracy zarówno kobiet jak i mężczyzn. > Wespnijmy się na tę drabinę Postulat jest przewrotny. Z jednej strony, równanie szans kobiet i mężczyzn w karierze zawodowej przebiega opieszale (a czasem wręcz wyhamowuje) i solidarnymi, dobrze zorganizowanymi, systemowymi działaniami trzeba ten proces przyspieszyć. Z drugiej jednak strony każdy człowiek, bez względu na płeć, powinien usiąść i poważnie się zastanowić: czego JA chcę. Szansa zrobienia dużej kariery ma być dla wszystkich dostępną opcją, przejawem równouprawnienia i wolności wyboru. Kariera nie może być nakazem, a walka o miejsce na górze nie powinna przesłaniać konkretnym ludziom ich osobistych preferencji i priotytetów. Na tym również polega równowaga. > Zróbmy to same! Ulubionym porzekadłem konserwatywnej Margaret Thatcher było ponoć słynne: Jeśli chcesz, żeby coś zostało zrobione dobrze, zrób to sama. Trudno o lepsze motto dla zwolenniczek i zwolenników parytetów oraz kwot. Państwa Unii, które zdecydowały się nie na rekomendacje, lecz na rozwiązania odgórne, konsekwentnie egzekwowane, notują spektakularne sukcesy. Przyznając jednocześnie, że jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu, aż równy udział kobiet w zarządzaniu ekonomią stanie się faktem, nie krytykowaną fanaberią czy wręcz mrzonką. Jak pokazują choćby dopłaty do rolnictwa, nie każdy przywilej jest zły. Forsowanie parytetów ma sens zwłaszcza tam, gdzie jest większy opór materii, a zatem w Polsce. Chodzi o oswojenie niedowiarków, sceptyków i samych kobiet, trzymających się na uboczu pomimo lepszego wykształcenia i większych kompetencji o zmianę mentalności, po prostu. Obu płci. W tej kwestii mamy najwięcej do zrobienia. > Opcja: nie ma wyjścia, nie ma przeszkód Publicystka i blogerka Beata Chomątowska staje trzeźwo po stronie rozwiązań siło-

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY. Czas na Kobiety DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY DROGA DO ZARZĄDU WORK-LIFE BALANCE REKOMENDACJE Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN

Bardziej szczegółowo

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue teksty Monika Zakrzewska Małgorzata Gałązka-Sobotka współpraca

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI 11 17 kwietnia 2014 r. 27 Partnerzy merytoryczni Partner strategiczny Partnerzy raportu EDYCJA XXI fot: fotolia Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wyróżniona w XXI

Bardziej szczegółowo

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół Ekspertek i Trenerek w składzie: Ewa Lisowska doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

raport Kongres Kobiet Polskich 2009

raport Kongres Kobiet Polskich 2009 raport Kongres Kobiet Polskich 2009 RAPORT Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania

Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa // Nr 4/2012 Kobiety w biznesie: stan obecny, proponowane rozwiązania Analiza tematyczna FOB dla Programu Partnerstwa jest to cyklicznie wydawany

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Publikacja informacyjno-promocyjna Wrocław 2012 Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Współpraca przy redakcji:

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN Copyright

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

Poglądy przedstawione w niniejszej publikacji należą do jej autorów i w żadnym stopniu nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. ~ 1 ~ Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania

Bardziej szczegółowo

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Raport Nr 29205 POLSKA Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? 15 marca 2004 Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo