TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TREŚĆ. 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.)"

Transkrypt

1 str. str. TREŚĆ 44. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 28 czerwca 2007 r.) str. str. Wznowienie posiedzenia Komunikaty Sekretarz Poseł Witold Bałażak Zmiana porządku dziennego Wicemarszałek Genowefa Wiśniowska Punkt 11. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących Poseł Andrzej Mikołaj Dera Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa Poseł Andrzej Mikołaj Dera Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa Poseł Krzysztof Gadowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Halina Olendzka Poseł Krystyna Łybacka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Sławiński Poseł Krystyna Łybacka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Sławiński Poseł Waldemar Starosta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Poseł Waldemar Starosta Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Poseł Witold Bałażak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Krupiński Poseł Witold Bałażak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michał Krupiński Poseł Krystyna Ozga Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Poseł Waldemar Pawlak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Poseł Marian Piłka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ireneusz Dąbrowski Poseł Marian Piłka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ireneusz Dąbrowski Poseł Zbigniew Chmielowiec Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Sławomir Urbaniak Poseł Stanisław Ożóg Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Sławomir Urbaniak Poseł Elżbieta Łukacijewska Poseł Stanisława Anna Okularczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Poseł Stanisław Gawłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Poseł Piotr Gadzinowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik Poseł Piotr Gadzinowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik Poseł Tomasz Latos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau Poseł Tomasz Latos Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Rau Punkt 12. porządku dziennego: Informacja bieżąca Poseł Edward Ciągło Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Poseł Ewa Malik Poseł Jan Rzymełka Poseł Grażyna Jolanta Ciemniak Poseł Jan Łączny Poseł Leszek Murzyn Poseł Stanisław Żelichowski Poseł Krzysztof Szyga Poseł Alfred Budner Poseł Marek Polak Poseł Andrzej Markowiak Poseł Stanisław Stec Poseł Mirosław Krajewski Poseł Witold Bałażak

2 str. Poseł Marek Sawicki Poseł Jadwiga Wiśniewska Poseł Krzysztof Szyga Poseł Stanisław Gawłowski Poseł Władysław Stępień Poseł Waldemar Starosta Poseł Halina Murias Poseł Stanisław Kalemba Poseł Izabela Kloc Poseł Tomasz Piotr Nowak Poseł Antoni Sosnowski Poseł Bronisław Dutka Poseł Piotr Cybulski Poseł Joanna Fabisiak Poseł Elżbieta Ratajczak Poseł Andrzej Grzyb Poseł Krzysztof Czarnecki Poseł Jakub Rutnicki Poseł Andrzej Szlachta Poseł Jarosław Rusiecki Poseł Edward Ciągło Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta Punkt 13. porządku dziennego: Przedstawiona przez Prezesa Rady Ministrów informacja Rządu na temat stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski Poseł Sprawozdawca Krzysztof Czarnecki Poseł Krzysztof Jurgiel Poseł Kazimierz Plocke Poseł Wojciech Pomajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski Poseł Andrzej Fedorowicz Poseł Janusz Maksymiuk Poseł Mirosław Krajewski Poseł Marek Sawicki Poseł Wojciech Pomajda Poseł Bernard Ptak Poseł Alfred Budner Poseł Wojciech Mojzesowicz Poseł Marian Piłka Poseł Grażyna Jolanta Ciemniak Poseł Stanisław Stec Poseł Wojciech Pomajda Poseł Henryk Siedlaczek Poseł Tadeusz Tomaszewski Poseł Lech Kuropatwiński Poseł Szymon Stanisław Giżyński Poseł Jerzy Gosiewski Poseł Jan Łączny Poseł Giovanni Roman str. Poseł Stanisława Anna Okularczyk Poseł Stanisław Kalemba Poseł Szczepan Skomra Poseł Janusz Maksymiuk Poseł Grzegorz Skwierczyński Poseł Andrzej Pałys Poseł Jan Bury Poseł Andrzej Kłopotek Poseł Janusz Maksymiuk Poseł Wiesław Woda Poseł Eugeniusz Grzeszczak Poseł Mieczysław Marcin Łuczak Poseł Marek Sawicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski Poseł Janusz Maksymiuk Poseł Marek Sawicki Poseł Wojciech Pomajda Poseł Stanisława Anna Okularczyk Poseł Krzysztof Czarnecki Punkt 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Poseł Sprawozdawca Andrzej Mikołaj Dera Poseł Wojciech Piotr Szarama Poseł Grzegorz Schetyna Poseł Ryszard Kalisz Poseł Edward Ośko Poseł Jan Bury Poseł Marek Jurek Poseł Tadeusz Kopeć Poseł Andrzej Mikołaj Dera Punkt 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Poseł Sprawozdawca Antoni Mężydło Poseł Jerzy Bielecki Poseł Andrzej Markowiak Poseł Rajmund Moric Poseł Władysław Stępień Poseł Edward Ciągło Poseł Stanisław Żelichowski Poseł Halina Molka Poseł Mirosław Pawlak Poseł Andrzej Markowiak Poseł Stanisław Gawłowski Poseł Krystyna Skowrońska Poseł Jan Rzymełka Poseł Wojciech Ziemniak Poseł Jacek Krupa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Agnieszka Bolesta

3 Poseł Antoni Mężydło Poseł Andrzej Markowiak Punkt 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Poseł Sprawozdawca Leszek Sułek Poseł Krzysztof Mikuła Poseł Czesław Mroczek Poseł Katarzyna Maria Piekarska Poseł Mirosław Krajewski Poseł Robert Strąk Poseł Wiesław Woda Poseł Dariusz Antoni Kłeczek Punkt 16. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Poseł Sprawozdawca Mieczysław Aszkiełowicz Poseł Mieczysław Golba Poseł Jakub Rutnicki Poseł Marek Strzaliński Poseł Jan Łączny Poseł Andrzej Fedorowicz Poseł Mieczysław Aszkiełowicz Punkt 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej Poseł Sprawozdawca Kazimierz Gołojuch Poseł Jarosław Żaczek Poseł Kazimierz Plocke Poseł Marek Strzaliński Poseł Jan Łączny Poseł Andrzej Fedorowicz Poseł Lucyna Wiśniewska Punkt 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Poseł Sprawozdawca Marek Ast Wznowienie posiedzenia (Przerwa w posiedzeniu) str. str. Punkt 18. porządku dziennego (cd.) Poseł Monika Ryniak Poseł Jerzy Kozdroń Poseł Katarzyna Maria Piekarska Poseł Marzena Paduch Poseł Mieczysław Marcin Łuczak Poseł Dariusz Antoni Kłeczek Punkt 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Poseł Sprawozdawca Łukasz Zbonikowski Poseł Marek Ast Poseł Cezary Grabarczyk Poseł Marzena Paduch Poseł Mieczysław Marcin Łuczak Poseł Dariusz Antoni Kłeczek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa Punkt 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o muzeach Poseł Sprawozdawca Iwona Śledzińska-Katarasińska Poseł Arkadiusz Rybicki Poseł Elżbieta Jankowska Poseł Zofia Grabczan Poseł Aleksander Sopliński Punkt 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Poseł Sprawozdawca Małgorzata Stryjska Poseł Bartłomiej Szrajber Poseł Ewa Kopacz Poseł Ewa Janik Poseł Renata Rochnowska Poseł Przemysław Andrejuk Poseł Mieczysław Marcin Łuczak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha Poseł Małgorzata Stryjska Punkt 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej Poseł Sprawozdawca Zbigniew Kozak Poseł Leonard Krasulski Poseł Adam Szejnfeld

4 str. Poseł Małgorzata Ostrowska Poseł Sylwester Wiśniewski Poseł Bogusław Sobczak Punkt 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej Poseł Sprawozdawca Zbigniew Kozak Poseł Krzysztof Mikuła Poseł Andrzej Czerwiński Poseł Małgorzata Ostrowska Poseł Marek Wojtera Poseł Bogusław Sobczak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Tchórzewski Poseł Zbigniew Kozak Punkt 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Poseł Sprawozdawca Jerzy Gosiewski Poseł Jerzy Gosiewski Poseł Stanisław Andrzej Gorczyca Poseł Henryk Milcarz Poseł Waldemar Starosta Poseł Edward Ciągło Poseł Lucyna Wiśniewska Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak Oświadczenia Poseł Elżbieta Ratajczak Poseł Józef Berger Poseł Henryk Siedlaczek Poseł Giovanni Roman Poseł Stanisława Anna Okularczyk Poseł Tadeusz Kopeć Poseł Jan Rzymełka Poseł Jerzy Zawisza Poseł Krystyna Skowrońska Poseł Przemysław Andrejuk (Przerwa w posiedzeniu) str.

5 (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 02) (Na posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Sejmu Genowefa Wiśniowska, Wojciech Olejniczak, Bronisław Komorowski i Jarosław Kalinowski) Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszego posiedzenia powołuję panów posłów: Bogusława Wontora, Witolda Bałażaka, Marka Wójcika i Lucjana Karasiewicza. W pierwszej części obrad sekretarzami będą panowie posłowie Bogusław Wontor i Witold Bałażak. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Witold Bałażak i Marek Wójcik. Proszę wyznaczonych posłów sekretarzy o zajęcie miejsca. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Sekretarz Poseł Witold Bałażak: Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących Komisji: Finansów Publicznych godz. 9.30; Infrastruktury godz. 9.30; Łączności z Polakami za Granicą godz. 10; Obrony Narodowej godz. 10; Rozwoju Przedsiębiorczości godz. 11; Kultury i Środków Przekazu godz. 12; Sprawiedliwości i Praw Człowieka godz. 12; Skarbu Państwa godz. 12; Ustawodawczej godz. 13; Spraw Zagranicznych godz. 13; Finansów Publicznych godz. 13; Finansów Publicznych ponownie godz. 14; Rodziny i Praw Kobiet godz ; Administracji i Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisją Gospodarki godz. 15; Skarbu Państwa godz. 15; Administracji i Spraw Wewnętrznych godz. 17; Edukacji, Nauki i Młodzieży godz. 17; Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej godz. 17; Odpowiedzialności Konstytucyjnej godz. 18; Polityki Społecznej godz. 18; Polityki Społecznej wspólnie z Komisją Gospodarki godz Dziękuję. Komisja Ustawodawcza przedłożyła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz wysłuchał w dyskusji nad tym punktem 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważać, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Punkt ten rozpatrzymy po zakończeniu dyskusji nad informacją rządu na temat stanowiska rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wspólnej polityki rolnej UE po 2013 r. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o stanowiskach Senatu w sprawie ustaw: o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej, o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Sprawozdania te zostały paniom i panom posłom doręczone odpowiednio w drukach nr 1877, 1878 i Na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

6 posiedzenie Sejmu w dniu 28 czerwca 2007 r. Pytania w sprawach bieżących Wicemarszałek Genowefa Wiśniowska Proponuję, aby w dyskusjach nad tymi punktami Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważać, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Sprawozdania zawarte w drukach nr 1877 i 1878 rozpatrzymy kolejno po zakończeniu dyskusji nad planowanym sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a sprawozdanie z druku nr 1876 jako ostatni punkt w dniu dzisiejszym. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o stanowiskach Senatu w sprawie ustaw: o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o muzeach, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Sprawozdania te zostały paniom i panom posłom doręczone odpowiednio w drukach nr 1885, 1884, 1871, 1893, 1881 i W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz wysłuchał w dyskusjach nad tymi punktami 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważać, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Punkty te rozpatrzymy kolejno po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniem komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Pan poseł Andrzej Dera, Prawo i Sprawiedliwość, zada pytanie w sprawie uporządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości zagrożonych niemieckimi roszczeniami oraz przyspieszenia i ułatwienia procesu preferencyjnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na ziemiach odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. Jest to pytanie do ministra sprawiedliwości, a odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pani minister Beata Kempa. Bardzo proszę, panie pośle. Poseł Andrzej Mikołaj Dera: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu swoim oraz posłów: pani Mirosławy Masłowskiej, pana Marka Matuszewskiego, pana Zbigniewa Kozaka i posła Marka Polaka pragnę zadać pytanie dotyczące uporządkowania ksiąg wieczystych. Do sądów wpływa coraz więcej pozwów od byłych właścicieli niemieckich o zwrot pozostawionego mienia. Polskie sądy coraz częściej orzekają o zwrocie obywatelom niemieckim majątków użytkowanych przez Polaków. Na skutek niefrasobliwości urzędników w księgach wieczystych zamiast Skarbu Państwa wpisani są obywatele niemieccy. Coraz więcej byłych właścicieli poniemieckich nieruchomości lub ich spadkobierców stara się o odzyskanie mienia. Niektóre nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska mają księgi wieczyste założone dopiero po wojnie. Dawne księgi zostały spalone, zaginęły albo odnalazły się za granicą, w dodatku w rękach następców prawnych poprzednich właścicieli. Panuje olbrzymi bałagan w księgach wieczystych, przykładowo wydział wieczysto-księgowy w Zielonej Górze nie ma ani jednej księgi sprzed 1945 r., zostały one albo wywiezione, albo spalone. Na Opolszczyźnie tylko niewielka ilość ksiąg wieczystych jest aktualna, w pozostałej wpisani są poprzedni właściciele, są też nieruchomości przejęte po wojnie przez Skarb Państwa, dla których przez zaniedbanie nie zostały założone polskie księgi wieczyste. Zdarzają się również przypadki, że są księgi wieczyste, lecz prawo własności Skarbu Państwa nie zostało w nich wpisane. Polski sąd rozpoznający pozew spadkobiercy lub nabywcy praw spadkowych niemieckiego właściciela musi rozstrzygać problemy w powiązaniu z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Spadkobiercy poprzedniego niemieckiego właściciela, powołując się na księgę wieczystą, w której wpisani są jako właściciele ich przodkowie, mogą powoływać się na swoje prawo własności. Tę sytuację należy radykalnie zmienić. Stąd pytanie do pani minister. Co robi resort w sprawie uporządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości zagrożonych nie-

7 44. posiedzenie Sejmu w dniu 28 czerwca 2007 r. Pytania w sprawach bieżących 131 Poseł Andrzej Mikołaj Dera mieckimi roszczeniami oraz w sprawie przyspieszenia i ułatwienia procesu preferencyjnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na Ziemiach Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska? Pani minister Beata Kempa. Bardzo proszę panią minister. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Problemy, które poruszył pan poseł, sprawy zgłaszane do sądów powszechnych, dotyczące nieruchomości położonych na terenach naszego kraju, pozostają od pewnego czasu w sferze szczególnego zainteresowania posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz naczelnych organów administracji rządowej. Opowiadając zatem na pierwszą część pytania pana posła, stwierdzam w zakresie kompetencji przysługujących ministrowi sprawiedliwości że kwestia dochodzenia przez podmioty, które utraciły prawo własności na mocy odrębnych przepisów, bo tak należy te podmioty nazwać, jeśli idzie o roszczenia o zwrot nieruchomości pozostawionych na obecnym terenie Polski, jest przedmiotem zainteresowania ministra sprawiedliwości, mimo iż w dużym zakresie problematyka ta pozostaje poza zakresem naszych kompetencji, albowiem dotyczy kompetencji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra skarbu państwa. Z uwagi jednak na wagę problemu Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło trud zbadania tej kategorii spraw, które toczą się w sądach powszechnych. Z tych względów na prezesów sądów apelacyjnych został nałożony obowiązek składania informacji o tego rodzaju sprawach zarówno będących w toku, jak i wpływających do sądów im podległych. Obejmują one nie tylko dane dotyczące liczby toczących się spraw, ale to, co nas interesuje w szczególności, czyli podstawy prawne zgłaszanych roszczeń. Ustalenie tych ostatnich w każdej konkretnej sprawie jest istotne w celu zdiagnozowania sytuacji prawnej nieruchomości będących przedmiotem tych postępowań. Oczywiście będą one przedmiotem ewentualnych dalszych działań. Z danych dotychczas uzyskanych od prezesów sądów apelacyjnych wynika, że od 2005 r. do chwili obecnej do sądów powszechnych wpłynęły 32 sprawy, wszystkie objęte są monitoringiem, a ich akta są przedmiotem stosownej analizy. Charakter zgłaszanych w nich roszczeń jest zróżnicowany i dotyczy spraw: o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o stwierdzenie nabycia spadku, o podział dorobku majątkowego, o ustalenie nabycia własności nieruchomości w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, o wydanie nieruchomości, o dokonanie wpisu prawa własności w księdze wieczystej, czy też o zapłatę odszkodowania. Są to tego rodzaju sprawy, z czego 14 z tych 32 spraw jest już zakończonych prawomocnie. W 2 złożono zapowiedź skargi kasacyjnej, w kolejnych 3 wydano orzeczenia, kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji, od których strony wniosły środki odwoławcze, 15 spraw pozostaje w toku przed sądami pierwszej instancji, z czego 1 sprawa jest obecnie zawieszona. Odnosząc się do kwestii rozstrzygnięć merytorycznych w przedmiotowych sprawach, należy podkreślić, że w każdej z tych spraw sąd indywidualnie ocenia zasadność zgłoszonego roszczenia, korzystając z konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej, określonej, przypomnę, w art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Minister sprawiedliwości jako naczelny organ administracji rządowej sprawuje jedynie zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych, tym samym posiadane kompetencje nadzorcze nie uprawniają ministra do jakiejkolwiek ingerencji w merytoryczny sposób rozstrzygnięcia spraw sądowych. Rzecz jasna, jest instytucja przewidziana w art. 60 Kodeksu postępowania cywilnego, czyli możliwość wstąpienia prokuratora do postępowania sądowego w każdym jego stadium, aktywnego udziału w tym postępowaniu, a także możliwości zaskarżenia każdego orzeczenia sądowego, od którego służy środek odwoławczy. Prokuratura krajowa otrzymała informację o wszystkich toczących się sprawach. Ze względu na podniesioną w pytaniu kwestię bałaganu w księgach wieczystych, a co za tym idzie potrzeby uporządkowania stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych, należy stwierdzić, że w istocie księgi wieczyste zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Jednakże ze szczególną mocą podkreślam w tym miejscu, że zasadą systemu ksiąg wieczystych jest dokonywanie w księgach wieczystych wpisów na wniosek. Niezbędną przesłanką zatem do dokonania wpisu własności w księdze wieczystej jest, aby osoba uprawniona złożyła wniosek z dołączonym tytułem własności lub innym tytułem wskazującym na przejście prawa własności. Przyznać przy tym należy, że w systemie ksiąg wieczystych zachowały się niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym wpisy własności na rzecz obywateli, czy też instytucji niemieckich. Jednak nie wynika to z braku regulacji prawnych, a tym samym bardziej nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu ksiąg

8 posiedzenie Sejmu w dniu 28 czerwca 2007 r. Pytania w sprawach bieżących Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa wieczystych, lecz istotnych i wieloletnich zaniedbań, a wręcz bezczynności poprzedniej władzy publicznej. Podkreślam zatem, że na sądach nigdy nie ciążył jako zasada obowiązek dokonywania wpisów własności w dziale drugim księgi z urzędu. Ujawnienie aktualnego stanu prawnego w księgach wieczystych uzależnione było wyłącznie od aktywności uprawnionych podmiotów. Jest to zresztą oczywiste, gdyż to właściciel winien wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i dążyć do ich ujawnienia w księgach wieczystych. Należy zauważyć, że przepisy dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz przepisy dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej nadal obowiązują i określają osoby uprawnione do składania wniosków wieczysto-księgowych oraz dokumenty, które stanowią podstawę wpisów do ksiąg wieczystych w zakresie własności Skarbu Państwa. Wbrew mniemaniu, wyrażonemu w pytaniu, wpisanie właściciela w księdze wieczystej nie chroni go w sposób bezwzględny przed roszczenia innych osób, albowiem wpis własności w księdze wieczystej nie powoduje powstania własności, co jednak nie usprawiedliwia osób reprezentujących Skarb Państwa lub samorząd terytorialny jako właścicieli nieruchomości i ich wieloletnich, ponadpółwiecznych zaniedbań. Z tej przyczyny już na wstępie podniosłam kwestię właściwego adresata przedstawionego pytania. Zatem ponieważ czas się kończy, a waga problemu jest duża, pani marszałek pozwoli, że jeszcze w kilku zdaniach odniosę się do drugiej części tego pytania. Pani minister, może będzie taka sytuacja, że Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa: minister sprawiedliwości Pani minister, przepraszam bardzo. Może będzie taka sytuacja, że pan poseł zada dodatkowe pytanie i wtedy będzie pani minister miała okazję zakończyć, podsumować to wszystko. Poseł Andrzej Mikołaj Dera: Pani marszałek, ponieważ czas minął, a ja w tym momencie chciałem się dopytać właśnie o drugą część odpowiedzi, proszę panią minister o odpowiedź. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa: Proszę bardzo. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa: Dziękuję, panie pośle. Zatem, przechodząc do kwestii prac legislacyjnych zainicjowanych przez ministra sprawiedliwości, chcę powiedzieć, że minister sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ten zmierza w swojej istocie do skutecznego i sprawnego ujawniania w księgach wieczystych skutków zmian własnościowych na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej, które zaszły po II wojnie światowej. Tego rodzaju inicjatywa służy dobru ogólnemu, a tym samym interesom państwa polskiego i naszych obywateli. Projekt nakłada na starostów, wojewodów, a następnie na ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji obowiązek sporządzania w określonym terminie wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność, albo własność jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie projekt ten został już przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, dokładnie w dniu 6 czerwca 2007 r., zatem prace na tym etapie już się niebawem kończą i Wysoka Izba będzie mogła nad tym aktem prawnym procedować. W uzasadnieniu pytania poruszone jest zagadnienie dotyczące ksiąg wieczystych prowadzonych przez polskie sądy po II wojnie światowej na terenie Ziem Odzyskanych i Wolnego Miasta Gdańska. Myślę, że odniosę się tu wyłącznie do kwestii dotyczących prowadzenia właśnie tychże ksiąg wieczystych. Musimy tu rozróżnić dwie sytuacje: brak ksiąg wieczystych prowadzonych przed rokiem 1945, co jest spowodowane działaniami wojennymi, albo po prostu tym, że akta te zostały wywiezione, albo obecność całości lub części zbioru tychże niemieckich ksiąg wieczystych, które zachowały się po wojnie. Myślę, że z uwagi na

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo