Aktualności MSSF. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności MSSF. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze..."

Transkrypt

1 Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Numer 67 - październik 2008 r. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze... 1 Plany SEC 2 Nowy członek RMSR 3 RMSR/FASB List Intencyjny 4 Konkurs na haiku 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów pieniężnych w czasach kryzysu kredytowego 6 Poradnik dla początkujących Płatności w formie akcji 8 Przychody z tytułu dostarczania oprogramowania 9 Kontakt SEC przybliża się o krok do przyjęcia MSSF przez spółki amerykańskie. PwC z zadowoleniem przyjęła sierpniowe ogłoszenie przez SEC, że Komisja będzie oczekiwała na komentarze do proponowanego harmonogramu obowiązkowego przyjęcia MSSF przez emitentów z USA. Dave Kaplan i David Schmid przyglądają się szczegółom. W zeszłym miesiącu SEC ogłosiła, że będzie oczekiwała na komentarze dotyczące dokumentów, które obejmą: proponowany harmonogram potencjalnego obowiązkowego przyjęcia MSSF rozpoczynającego się w 2014 r. przez emitentów z USA; oraz proponowaną zasadę pozwalającą na opcjonalne zastosowanie MSSF przez pewnych kwalifikujących się krajowych emitentów. Obowiązkowe przyjęcie MSSF może zakładać podejście stopniowego wdrożenia. Na przykład 2014 r. który zgodnie z harmonogramem jest datą obowiązkowego przyjęcia może być ostateczną datą dla przyśpieszonego przyjęcia przez duże spółki, 2015 r. - datą przyśpieszonego przyjęcia przez inne spółki, a 2016 r. - ostatecznym terminem przyjęcia przez inne jednostki. Inną istotną datą jest 2011 r., kiedy to SEC przewiduje podjęcie decyzji o tym, czy obowiązkowe wprowadzenie MSSF rozpocznie się w 2014 r., czy proces powinien być przyśpieszony bądź opóźniony. SEC będzie obserwować pewne istotne kwestie, zanim wyznaczy ostateczną datę przejścia na MSSF. Kwestie te obejmują: usprawnienia MSSF związane z postępami w opracowaniu Listu Intencyjnego pomiędzy RMSR a FASB (zob. str. 3); mechanizm finansowania RMSR i jej odpowiedzialność; relacje między XBRL a MSSF; oraz usprawnienia w szkoleniu i kształceniu w zakresie MSSF. Harmonogram pozwoliłby również pewnym spółkom na wcześniejsze przyjęcie MSSF już w 2009 r. SEC dopuściłaby wcześniejsze przyjęcie stosując dwa kryteria dla jednostek. Po pierwsze, jednostka musiałaby być jedną z 20 największych spółek światowych w danej branży pod względem kapitalizacji rynkowej. Kwalifikujące się jednostki musiałyby następnie ocenić, czy jest już mnogość konkurentów publicznie ogłaszających sprawozdania zgodne z MSSF (wydanymi przez RMSR). Jeśli emitent spełniłby te kryteria i chciałby mieć możliwość wcześniejszego przyjęcia MSSF, musiałby również uzyskać pismo o braku zastrzeżeń ze strony Działu Finansów Przedsiębiorstw SEC. Stosując te kryteria SEC szacuje, że co najmniej 110 amerykańskich spółek z 34 różnych branż mogłoby zakwalifikować się do wcześniejszego przyjęcia MSSF. Nie przewidujemy opublikowania przez SEC listy tych spółek, jako że zachęca to spółki do przemyślenia i sporządzenia własnych analiz i wniosków dotyczących danej spółki oraz branży, w której prowadzi ona działalność. *connectedthinking 1

2 Pogląd PwC PwC od dawna wspiera przejście na jeden zestaw wysokiej jakości przejrzystych światowych standardów rachunkowości. MSSF to najlepsza możliwość do osiągnięcia tego celu i uważamy, że ich ewentualne przyjęcie w Stanach Zjednoczonych jest nieuniknione. Wspieramy harmonogram zmierzający we właściwym kierunku, jednak mamy pewne obawy. Nie sądzimy, aby konieczne były wszystkie kamienie milowe, szczególnie powiązanie z dalszymi udoskonaleniami MSSF. Uważamy, że udoskonalenia wymagają zarówno MSSF, jak i US GAAP, i że niezbędne udoskonalenia MSSF dokonają się stopniowo. Pośpieszne dokonywanie udoskonaleń bez uważnego rozważenia może powodować wydanie standardów niższej jakości. Co do pozostałych kamieni milowych, uważamy, że dojdziemy do nich w sposób naturalny w miarę postępu prac, więc nie uważamy, aby blokowały one drogę Stanom Zjednoczonym w kierunku przyjęcia MSSF. Chcielibyśmy, aby SEC ustaliła obowiązkową datę przejścia na MSSF, ponieważ zmotywuje to uczestników rynków kapitałowych do dokonywania kolejnych kroków na szczeblu mikroi makroekonomicznym koniecznych do przygotowania się do obowiązkowego przejścia na MSSF. Umożliwiając niektórym spółkom wcześniejsze przyjęcie MSSF, SEC ma nadzieję na uzyskanie cennych wskazówek dotyczących reakcji rynków na przejście na MSSF oraz wykorzystania MSSF przez spółki krajowe rynku amerykańskiego. Jednak biorąc pod uwagę to, że nie została jak do tej pory ustalona obowiązkowa data przejścia na MSSF, a także wąskie kryteria kwalifikacji do wcześniejszego przejścia, uważamy, że bardzo mało spółek przyjmie MSSF przed obowiązkowym terminem i SEC nie uzyska rzeczywistego obrazu. SEC rozważa również wymóg przedstawienia przez wszystkie spółki przechodzące na MSSF przed ustalonym terminem niezbadanego uzgodnienia sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF i US GAAP. Uważamy, że będzie to kosztowne i znacząco zniechęci spółki do przyjmowania MSSF we wcześniejszym terminie. Kolejne kroki dla zarządów Przejście na MSSF będzie dla jednych spółek poważniejszym krokiem niż dla innych. Bez względu na to, kiedy podmioty zamierzają dokonać przejścia, zarządy powinny zacząć zwiększać ilość i różnorodność zmian finansowych, gospodarczych, podatkowych i operacyjnych, w celu uniknięcia pracochłonnych i kosztownych wysiłków w ostatniej chwili. Bez względu na to, czy Państwa spółka znajduje się na liście tych, które mogą przyjąć MSSF przed ustalonym terminem, każdy może skorzystać na dokonaniu wstępnej oceny. Mając wystarczająco dużo czasu, spółki będą lepiej przygotowane do wykorzystania MSSF. Wiele amerykańskich spółek przygotowujących się do przejścia na MSSF już odkryło, że związane z tym zmiany mogą doprowadzić do wypłaty dywidend w przyszłości, dzięki lepszej organizacji działalności i zmniejszeniu kosztów. Biorąc to pod uwagę, spółki powinny podchodzić do wysiłków związanych z przejściem na MSSF strategicznie (na przykład zmieniając nieelastyczny system informatyczny czy ponownie analizując wybory w ramach swojej polityki rachunkowości), a nie tylko traktować przejście jako zadanie z przestrzegania przepisów. Im wcześniej spółki zaczną się do tego przygotowywać, tym większe będą ich korzyści z tego tytułu. RMSR powołuje członka z doświadczeniem w zakresie rynków wschodzących Prabhakar Kalavacherla został powołany na pełnoetatowego członka RMSR. Jego kadencja obejmie okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. Pan Kalavacherla jest partnerem ds. badania sprawozdań finansowych w biurze KPMG w San Francisco. Pochodzi z Indii i prowadził tam działalność KPMG w zakresie US GAAP. Pracował również przez długi czas w Europie. Obecnie jest partnerem dokonującym przeglądów sprawozdań finansowych klientów sporządzających je na potrzeby SEC zgodnie z MSSF. Specjalizuje się również w dziedzinie technologii i biotechnologii. Pan Kalavacherla jest magistrem rachunkowości z California State University-Chico i członkiem Instytutu Biegłych Księgowych Indii oraz Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych (American Institute of Certified Public Accountants). Jest również członkiem zarządu organizacji nie działającej dla zysku, Food for Life. RMSR z zadowoleniem przyjęła jego bogate doświadczenie i biegłość merytoryczną w zakresie stosowania MSSF na rynkach rozwiniętych i wschodzących oraz w sektorach technologicznym i biotechnologicznym. 2

3 RMSR/FASB List Intencyjny aktualne informacje o stanie prac W zeszłym miesiącu RMSR i FASB opublikowały aktualizację swojego Listu Intencyjnego (LI) z 2006 r. Opisują postępy dokonane od 2006 r. i wyznaczają cele, które trzeba będzie zrealizować dla ukończenia kilku dużych wspólnych projektów do roku Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji. Zrealizowane projekty krótkoterminowe Opcja wartości godziwej (SFAS 159): FASB wydała nowy standard wprowadzający opcję wartości godziwej, zbliżony do MSSF. Aktywa dotyczące badań i rozwoju nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych (SFAS 141R): FASB przyjęła podejście zgodne z MSSF do rachunkowości kosztów badań i rozwoju w połączeniach jednostek gospodarczych. Koszty finansowania zewnętrznego: RMSR wydała nowy standard dotyczący kosztów finansowania zewnętrznego (zmieniony MSR 23), zbieżny z US GAAP. Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych: RMSR wydała MSSF 8 mający zbliżyć sprawozdawczość dotyczącą segmentów operacyjnych do zasad US GAAP. Trwające projekty krótkoterminowe Wspólne przedsięwzięcia/porozumienia: RMSR opublikowała dokument do dyskusji dotyczący wspólnych porozumień we wrześniu 2007 r. Rada rozważy wkrótce uwagi do dokumentu i opublikuje ostateczny standard na początku 2009 r. Podatek dochodowy: RMSR planuje wydanie propozycji standardu poprawiającego MSR 12 Podatek dochodowy i eliminującego niektóre różnice między MSSF a US GAAP. Rachunkowość i sprawozdawczość dotycząca zdarzeń po dacie bilansu: FASB planuje wydanie proponowanych standardów w drugiej połowie 2008 r. FASB planuje również weryfikację swojej strategii krótkoterminowych projektów dotyczących ujednolicenia US GAAP z MSSF w drugiej połowie 2008 r. Jest to odpowiedź na ogłoszenie przez SEC, że dopuści lub ustanowi wymóg przyjęcia w przyszłości MSSF przez amerykańskie spółki publiczne. FASB zachęci spółki zarejestrowane w USA do przedstawiania uwag dotyczących proponowanego zastąpienia przez RMSR MSR 12. Następnie zadecyduje o tym, czy podjąć projekty, które pozwoliłyby wyeliminować różnice w rachunkowości dotyczącej podatków, nieruchomości inwestycyjnych, kosztów badania i rozwoju, poprzez przyjęcie odpowiednio MSSF: zmienionego MSR 12, MSR 40 i MSR 38. Projekty odłożone na przyszłość Prace dotyczące dotacji państwowych i utraty wartości odłożono do chwili zakończenia innych projektów. Najważniejsze wspólne projekty Rady uzgodniły na wspólnym spotkaniu w kwietniu 2008 r. kamienie milowe dotyczące najważniejszych wspólnych projektów do realizacji do roku Do tej pory albo ustanowiły wspólny standard, albo doszły do jednakowych wniosków, albo współpracują nad opracowaniem wspólnego standardu w siedmiu z 11 dziedzin wymienionych w LI. W odniesieniu do pozostałych czterech dziedzin Rady są na różnych etapach opracowywania swojego podejścia do rozważanych obszarów. Śledzą wzajemnie swoje postępy, aby zminimalizować różnice w krótkim horyzoncie czasowym i ułatwić rozwój wspólnych standardów w dłuższym okresie. Na przykład Rady działają oddzielnie w celu usprawnienia standardów dotyczących konsolidacji i zaprzestania ujmowania w odpowiedzi na kryzys kredytowy. Harmonogram wrzesień 2002 r.: FASB i RMSR wydają Umowę z Norwalk: potwierdzając swoje zaangażowanie w opracowanie wysokiej jakości zgodnych standardów rachunkowości dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i transgranicznej; oraz gwarantując doprowadzenie swoich standardów sprawozdawczości finansowej do zgodności, gdy tylko stanie się to możliwe oraz utrzymanie tej zgodności. kwiecień i październik 2005 r. FASB i RMSR ponownie potwierdzają, że strategicznym priorytetem pozostaje ustanowienie wysokiej jakości standardów światowych. luty 2006 r.: FASB i IASB wydają List Intencyjny (LI) wyznaczający kamienie milowe wspólnego programu prac FASB i RMSR do realizacji do 2008 r. Zasady LI obejmują konwergencję istniejących standardów i zastąpienie standardów, które wymagają zmian, wspólnie opracowanymi nowymi standardami. grudzień 2007 r.: SEC zdejmuje obowiązek uzgadniania dla spółek nieamerykańskich zarejestrowanych w USA stosujących MSSF. W toku: Komisja Europejska proponuje, by Unia Europejska zdjęła wymóg uzgadniania z MSSF sprawozdań finansowych spółek amerykańskich raportujących zgodnie z US GAAP, których papiery wartościowe zarejestrowane są na europejskich rynkach kapitałowych. kwiecień 2008 r.: Rady ponownie potwierdzają swoje zaangażowanie w LI i uzgadniają ścieżkę realizacji projektów przewidzianych LI, łącznie z przewidywanymi datami realizacji. 3

4 Informacje o ważniejszych wspólnych projektach Temat konwergencji Postępy do osiągnięcia do 2008 r. zgodnie z LI Stan bieżący Kolejne kroki Połączenia jednostek gospodarczych (zmiany istniejących standardów) Wydanie zbieżnych standardów w 2007 r. Treść i daty wejścia w życie mają być ustalone po uwzględnieniu uwag w odpowiedzi na projekty standardów. Projekt zakończony: zmieniony FAS 141 wydany w 2007 r.; zmieniony MSSF 3 wydany w 2008 r. Przegląd po wprowadzeniu, dwa lata po wejściu w życie nowego standardu. Przegląd planowany na pierwszą połowę 2012 r. Instrumenty finansowe (zastąpienie istniejących standardów) Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu. RMSR: Materiały do dyskusji opublikowane w 2008 roku. FASB: Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat materiałów do dyskusji. Materiały do dyskusji wydane w celu uproszczenia rachunkowości zabezpieczeń w połowie 2008 r. Decyzja przed końcem 2008 r. dotycząca charakteru i zakresu proponowanych poprawek do US GAAP i MSSF, po uwzględnieniu uwag do materiałów do dyskusji RMSR i projektu standardu FASB dotyczących rachunkowości zabezpieczeń. Sprawozdania finansowe Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu dotyczących wszystkich tematów w tym projekcie. Projekt RMSR zakończony. Zmieniony MSR 1 wydano w 2007 r. Nadal prowadzone są wspólne rozmowy Rad. Wstępne poglądy/materiały do dyskusji w III kw r. Szacowany czas zakończenia: 2011 r. Wartości niematerialne Uwzględnienie wyników projektu badawczego RMSR i podjęcie decyzji dotyczących zakresu i harmonogramu ewentualnego projektu. RMSR i FASB postanowiły w 2007 r. nie dodawać wspólnego projektu do programu prac. nie dotyczy Leasing Podjęcie decyzji dotyczącej zakresu i harmonogramu ewentualnego projektu. Wspólny projekt dodany do programu prac. Nadal prowadzone są rozważania Rad. Wstępne poglądy / dokumenty do dyskusji mają być wydane w drugiej połowie 2008 r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Rozróżnienie pomiędzy zobowiązaniami a kapitałem własnym Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu na temat proponowanego standardu. Wstępne poglądy / dokument do dyskusji wydane w pierwszej połowie 2008 r. Projekt standardu w 2009 r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Ujmowanie przychodów Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu na temat proponowanego kompleksowego standardu. Nadal prowadzone są wspólne rozmowy Rad. Wstępne poglądy / dokumenty do dyskusji mają być wydane w IV kw r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Konkurs na haiku o sprawozdawczości finansowej - wyniki Aktualności MSSF z ostatniego miesiąca ogłosiły konkurs zachęcający czytelników do przesyłania nam haiku na temat sprawozdawczości finansowej. Odpowiedzi wprawiły nas w podziw i rozbawiły. Lecz ostateczną decyzję podjął nasz sędzia, członek RMSR Tatsumi Yamada. Wybrał jako zwycięskie następujące haiku. Fair value sometimes Clear day, historical cost Mixed attribute fog Gratulacje dla Kelley Wall. Tatsumi wybrał ten wiersz jako wspaniały przykład gatunku, ale również z uwagi na zawartą w nim prawdę. Drugą nagrodę zdobył Scott Bandura wierszem: Dawn breaks, IASB rejoices Worldwide harmony 4 Tatsumi powiedział, że mógł on zostać zwycięzcą, o ile Scott użyłby słowa adoption zamiast harmony. Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem wszystkie haiku, powiedział. Początkowo zastanawiałem się, czy może być związek między rachunkowością a haiku, ale teraz widzę, że może. Podziwiam wysiłki wszystkich uczestników dla wyrażenia rzeczy związanych z dzisiejszą rachunkowością w haiku. Wybranie tylko dwóch było dla mnie bardzo trudną decyzją. Kelley otrzyma podpisany egzemplarz IFRS Manual of Accounting 2009 wydanego przez PricewaterhouseCoopers. Duże podziękowania dla wszystkich uczestników. Wszystkie zgłoszone utwory opublikujemy w noworocznym wydaniu Aktualności MSSF.

5 Czy sprawozdawczość dotycząca przepływów pieniężnych jest wystarczająca w czasach kryzysu kredytowego? Wszystkim się wydaje, że analitycy zawsze chcą mieć więcej informacji niż mają. W obecnym otoczeniu wzrost ilości informacji na temat przepływów pieniężnych zdaje się być dobrym pomysłem, zwłaszcza ze względu na to, że przepływy są ważnym wskaźnikiem długoterminowych perspektyw spółki. Spółki powinny wykorzystać to jako bodziec do ponownego przeanalizowania informacji, jakie ujawniają na temat swoich przepływów pieniężnych i rozważyć ujawnienie uzgodnienia zadłużenia netto. Frances Bennett z działu usług doradztwa księgowego PwC w Wielkiej Brytanii przygląda się temu z bliska. Panujące obecnie na rynku wzburzenie i światowy kryzys płynności prowadzą do rosnącej koncentracji kierownictwa i inwestorów na środkach pieniężnych. Zyski stanowią zazwyczaj najważniejsze dane przedsiębiorstwa, ale jeśli zysków nie można zamienić na gotówkę, przedsiębiorstwo upada. To zmusza do kładzenia jeszcze większego nacisku na płynność przedsiębiorstwa i jego możliwość generowania własnych środków pieniężnych. Badanie PwC przeprowadzone wśród ponad 260 analityków i inwestorów (Sprawozdawczość przedsiębiorstw: czy tego oczekują profesjonaliści zajmujący się inwestycjami? listopad 2007 r.) naświetla znaczenie informacji dotyczących przepływów pieniężnych przy podejmowaniu decyzji na temat tego, czy inwestować w dane przedsiębiorstwo. Powstaje więc pytanie: czy aktualnie podawany poziom informacji dotyczących przepływów pieniężnych jest wystarczający dla potrzeb użytkownika? Jaka jest obecna praktyka? Aktualnie w typowych raportach rocznych sprawozdawczość na temat przepływów pieniężnych jest minimalna: jeden rachunek przepływów pieniężnych i jedna lub dwie noty dotyczące środków pieniężnych. To tyle w porównaniu z resztą raportu rocznego, który może mieć nawet 30 not na ponad 100 stronach. Do sprawozdawczości przepływu środków pieniężnych stosuje się MSR 7, Rachunek przepływu środków pieniężnych. Przepływy środków pieniężnych za dany okres są dzielone między działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Wytyczne dla klasyfikacji przepływów pieniężnych pozwalają na pewną dowolność. To z kolei umożliwia osobom sporządzającym sprawozdania finansowe przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych dostosowanego do ich przedsiębiorstwa. Może to jednak prowadzić do zróżnicowania praktyk i utrudnić porównywanie poszczególnych przedsiębiorstw. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej można wykazywać albo metodą bezpośrednią (do czego zachęca standard), albo metodą pośrednią. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe mają wybór, ale w praktyce pomiędzy poszczególnymi regionami zachodzą zbieżności, na przykład metodę pośrednią stosuje się najczęściej w Wielkiej Brytanii, w Australii natomiast stosuje się przeważnie metodę bezpośrednią. Nasze badanie wskazuje, że opinie co do tego, która metoda jest najbardziej przydatna dla inwestorów, są podzielone; wiele osób uważa, że najlepsza jest metoda łącząca elementy obu sposobów. Wśród najczęściej ujawnianych informacji są te dotyczące wysokości dywidendy i odsetek otrzymanych i zapłaconych, zapłaconych podatków oraz różnic kursowych wynikających z sald środków pieniężnych. Standard wymaga uzgodnienia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z odpowiednią pozycją bilansu, a także podania informacji na temat środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania. Co jeszcze jest przydatne? Niektóre spółki już podają więcej informacji niż te, których wymaga MSR 7. Jedna z pozycji, których często wymagają analitycy i czasem podają spółki, to uzgodnienie zadłużenia netto. Pokazuje ono zmiany środków pieniężnych i zadłużenia netto w danym okresie. Jest to prosty sposób na przekonanie się, czy spółka, która z pozoru zdaje się mieć znaczny przyrost środków pieniężnych, w rzeczywistości doznała odpowiadającego wzrostowi środków wzrostu zadłużenia. MSR 7 sugeruje również dobrowolne ujawnienie pewnych informacji, które mogą być istotne dla użytkowników dla zrozumienia sytuacji finansowej oraz płynności spółki. Ujawnienia takie obejmują przepływy pieniężne z segmentów operacyjnych oraz rozdzielenie przepływów pieniężnych reprezentujących wzrost działalności operacyjnej od tych wymaganych do utrzymania mocy przerobowych. Wydaje się, że nieliczne spółki zdecydowały się na te dodatkowe ujawnienia. Inną pozycją, której ujawniania się nie wymaga, ale która może być przydatna użytkownikom, jest odrębna informacja na temat przepływów pieniężnych dotycząca nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw. Pozwala to użytkownikom na przeprowadzenie dokładnej analizy tendencji historycznych. Trudne, a czasem niemożliwe jest uzyskanie na podstawie obecnie podawanych informacji dokładnego obrazu tendencji dotyczących przepływów pieniężnych w grupie, która rozwija się poprzez nabywanie nowych przedsiębiorstw. Ponadto, zwiększenie zadłużenia przeważnie nie jest oddzielnie wykazywane. Standard wymaga ujawnienia wielkości aktywów i pasywów innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytej lub sprzedanej jednostce zależnej lub innej jednostce gospodarczej, rozbitych na główne kategorie [MSR 7 par. 40(d)]. Niektóre spółki wykazują nabyte zadłużenie w ramach innej kategorii na przykład w zobowiązaniach krótkoterminowych - nie pozwalając na ich oddzielne zidentyfikowanie. Wśród innych pozycji trudnych do uzyskania ze sprawozdań finansowych znajduje się wpływ wymiany walut obcych na kredyty i pożyczki danego podmiotu. MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji wymaga ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom sprawozdań finansowych na ocenę charakteru i zakresu ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych, na jakie podmiot jest narażony na dzień sprawozdawczy [MSSF 7 par. 31]. Ujawnienia te mogą obejmować wartość bilansową kredytów i pożyczek grupy wyrażonych w innych walutach; jednak nadal od użytkownika zależy, czy skorzysta z kursu wymiany podanego przez dany podmiot do wyliczenia wpływu różnic kursowych związanych z pożyczkami i kredytami. Niektóre spółki jednakże podają dodatkowe informacje dotyczące przepływów pieniężnych. Mogą one obejmować takie pozycje, jak przepływ wolnych środków czy przepływ środków bazowych. Informacje te mogą być przydatne, ale tylko jeśli zostały jasno zdefiniowane i uzgodnione z odpowiednimi kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym. Zarządzanie komunikatem Prezentację dodatkowych informacji dotyczących przepływów pieniężnych trzeba zrównoważyć z potrzebami użytkowników. Przedstawianie zbyt wielu informacji może zmniejszyć znaczenie sprawozdań finansowych i komunikatów, jakie powinny przekazywać. Spółki powinny wykorzystać obecny klimat gospodarczy jako bodziec do ponownego przeanalizowania informacji, jakie ujawniają na temat swoich przepływów pieniężnych. 5

6 Poradnik dla początkujących płatności w formie akcji Numer 67 - październik 2008 r. Przez wiele lat spółki wykorzystywały akcje, opcje i premie oparte na zmianach cen akcji do wynagradzania pracowników i nabywania towarów i usług. W 2004 r. wydany został MSSF 2, który określa wytyczne dotyczące wyceny i ujęcia księgowego wszystkich form płatności w akcjach. Gary Berchowitz odkrywa przyczyny i skutki płatności w akcjach i przedstawia ogólne zasady ich rachunkowości. Spółki wykorzystują płatności w formie akcji na dwa sposoby: do nabycia towarów i usług od stron trzecich i wynagradzania pracowników. Płatności w formie akcji na rzecz osób trzecich Spółki często korzystają z płatności w formie akcji, by zapłacić nimi za nabywane od stron trzecich towary lub usługi. Na przykład początkujące przedsiębiorstwo może zapłacić akcjami swoim zawodowym doradcom, takim jak prawnicy czy bankierzy inwestycyjni. Jest to atrakcyjna forma wynagradzania stron trzecich, gdyż jest to transakcja bezgotówkowa i ponieważ doradcy są skłonni zaakceptować mniejszą wartość, jaką akcje przedstawiają obecnie, licząc na zwyżkę ich wartości w późniejszym okresie. Może to również być wyrazem zaufania do możliwości przedsiębiorstwa. Płatności w formie akcji na rzecz osób, które nie są pracownikami, ujmuje się, gdy towary lub usługi zostają otrzymane i wycenione według ich wartości godziwej. Płatności w formie akcji na rzecz pracowników Spółki częściej wykorzystują płatności w formie akcji w celu wynagradzania, zachęcania i zatrzymania pracowników. Kierownictwo i dyrekcja często otrzymują większość puli wynagrodzeń pracowniczych w formie akcji i stanowią one większy odsetek ich łącznego wynagrodzenia. Znaczenie i względną wartość wynagrodzenia gotówkowego i płatności w formie akcji w Stanach Zjednoczonych ilustruje następujący przykład: W raportach wykazano, że poprzedni dyrektor naczelny Lehman Brothers otrzymał w 2007 r. wynagrodzenie gotówkowe i premię w wysokości 5 mln USD. Otrzymał również 35 mln USD wynagrodzenia w formie akcji. Ponadto zrealizował 66 mln USD realizując prawa z opcji otrzymanych w latach poprzednich. Akcje lub prawa z opcji zrealizowane w 2007 roku mogły być zarobione w poprzednich latach, ale ten przykład ilustruje, w jaki sposób niegotówkowy element płacy kierownictwa wyższego szczebla może zdecydowanie przewyższyć element gotówkowy. Kierownictwo wyższego szczebla i dyrekcje spółek poza USA mogą również zarabiać znaczne kwoty otrzymując płatności w formie akcji, ale rzadko na poziomie ich odpowiedników ze Stanów Zjednoczonych. Te umowy dotyczące wynagrodzenia mogą być bardzo skomplikowane, a ich charakter komplikuje rachunkowość w tym samym stopniu, co wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej. Płatności w formie akcji są często przyznawane pracownikom i dyrektorom, aby ujednolicić interesy pracowników i akcjonariuszy. Płatność w formie akcji staje się bardziej lukratywna dla pracowników w miarę poprawy wyników spółki i wzrostu cen jej akcji. W związku z tym daje ona pracownikowi te same zyski, co akcjonariuszowi. Płatności w formie akcji mogą również zachęcać pracowników do pozostania w spółce; niektóre akcje można stracić w wypadku odejścia pracownika przed końcem ustalonego okresu (okres nabywania praw). Wspólne cechy płatności w formie akcji rozliczane kapitałowo czy gotówkowo? Płatności w formie akcji są klasyfikowane albo jako rozliczane kapitałowo, albo rozliczane gotówkowo. Umowa rozliczana kapitałowo daje pracownikowi udziały w spółce lub prawo do nabywania jej akcji. Umowa rozliczana gotówkowo daje pracownikowi nagrodę pieniężną, której wysokość zależy od zmian wartości akcji spółki. Programy rozliczane gotówkowo zazwyczaj powodują większą zmienność w rachunku zysków i strat (zob. dalsze omówienie rachunkowości poniżej) niż programy rozliczane kapitałowo. Program rozliczany gotówkowo może być prostą obietnicą zapłaty przez spółkę pracownikom różnicy między ceną akcji dziś a ceną akcji za trzy lata. Wszyscy pracownicy, którzy pozostaną w spółce przez trzy lata, otrzymają wartość zwiększenia cen akcji na koniec okresu. Taki prosty program gotówkowy często jest określany jako prawo do zwiększenia wartości akcji. Sposób klasyfikacji programu płatności w formie akcji (rozliczane gotówkowo albo kapitałowo) przesądza o sposobie jego wykazywania, ważne jest więc zrozumienie istoty korzyści przyznanej lub obiecanej pracownikom. Te umowy mogą być skomplikowane i muszą być uważnie analizowane, aby ustalić właściwą klasyfikację. Programy opcyjne Program rozliczany kapitałowo może zakładać przyznanie akcji pracownikom, sprzedaż akcji z dyskontem w porównaniu z bieżącą ceną rynkową, albo najczęściej przyznanie opcji. Programy opcyjne często obejmują okres nabywania uprawnień, kiedy akcje można zrealizować w przyszłości albo spółka może odebrać opcje, jeśli pracownik odejdzie. Prostym przykładem jest stwiedzenie podmiotu do swoich pracowników: Oto 50 akcji. Dzisiejsza cena rynkowa wynosi 10 GBP. Dziękujemy bardzo za waszą ciężką pracę w tym roku. Alternatywnie, podmiot może powiedzieć Macie możliwość zakupu 50 akcji (obecnie wartych 10 GBP za jedną akcję) po 8 GBP za akcję. Widać, że pracownicy mogą zyskać albo 10 GBP na akcję, gdy otrzymują akcje w pierwszym przypadku, albo 2 GBP na akcję w dniu zakupu akcji, w ramach drugiego scenariusza. Jednak pracownik otrzymał swoją nagrodę (nie ma okresu nabywania uprawnień) i ryzykuje spadek cen rynkowych do chwili sprzedaży swoich akcji. Pracownik musi również mieć kapitał do zainwestowania w akcje w drugim scenariuszu. Łączny koszt dla spółki w pierwszym wypadku wynosi 10 GBP, a w drugim 2 GBP i jest natychmiast ujmowany. Większość planów rozliczanych kapitałowo ma jednak strukturę opcji zakupu. Uważni czytelnicy serii Poradnika dla początkujących wiedzą, że opcja kupna daje stronie możliwość, ale nie zobowiązuje jej do zakupu instrumentu za ustaloną cenę 6

7 w przyszłości (zob. Aktualności MSSF, wrzesień 2008 r., str. 6). Kierownictwo mówi pracownikom: Nasze akcje są dzisiaj warte 10 GBP za akcję. Macie możliwość (ale nie obowiązek) zakupu naszych akcji po 9 GBP za akcję za trzy lata. W nagrodzie przyznanej przez spółkę są dwa elementy wartości: 1 GBP wartości wewnętrznej opcji (bieżąca cena pomniejszona o cenę nabycia); oraz Możliwość skorzystania ze wzrostu cen akcji, co zwiększa wartość nagrody otrzymanej przez pracownika. Na przykład, jeśli cena akcji wyniesie za trzy lata 11 GBP, pracownik zapłaci spółce 9 GBP i osiągnie zysk w wysokości 2 GBP z tytułu zakupu akcji. Jeśli jednak cena akcji wyniesie 7 GBP, pracownik nie zrealizuje opcji. Jako że pracownik nie musi nic płacić za opcję na początku, nie ponosi straty pieniężnej tzn. może wyłącznie zarobić. Opcja ma wartość godziwą, która obejmuje wartość wewnętrzną i możliwość wzrostu ceny. Gdyby kierownictwo zaoferowało opcje osobie, która nie jest pracownikiem, druga strona musiałaby zapłacić kwotę równą wartości godziwej opcji zakupu (nie dostaje się nic za darmo). Łączny koszt dla spółki wynosi więc tyle, ile wartość godziwa opcji w dniu ich przyznania. Koszt ten można rozliczać w czasie nabywania praw, który może wynosić kilka okresów obrachunkowych. Okres rozliczania zależy od warunków świadczenia usług więcej informacji poniżej. Ukryte zobowiązania? Większość płatności w formie akcji na rzecz pracowników zawiera ukryte zobowiązania. Kierownictwo najczęściej korzysta z płatności w formie akcji w celu wymuszenia od pracowników świadczeń przez określony czas. Na przykład, kierownictwo może wymagać od pracownika pozostania u pracodawcy przez trzy lata, aby ten mógł uzyskać prawo do nabycia akcji z dyskontem. Z nagrodą mogą również wiązać się warunki dotyczące wyników lub warunków rynkowych. Warunek dotyczący wyników może być ściśle powiązany z rolą pracownika np. w sprzedaży. Na przykład kierownictwo może powiedzieć pracownikowi: Pracuj u mnie przez kolejne cztery lata. Jeśli w tym czasie sprzedasz więcej niż produktów damy ci za darmo 50 akcji. Okres nabywania uprawnień wynosi w tym wypadku cztery lata. Mogą również wystąpić warunki rynkowe. Na przykład opcje mogą być wykonalne dopiero, kiedy cena akcji będzie o 10% wyższa od ceny obecnej w całym ostatnim roku nabywania uprawnień. Gdzie łączy się rachunkowość z ekonomią? Wykazywanie płatności w formie akcji na rzecz pracowników zależy od tego, co podmiot obiecał: akcje (nagroda rozliczana kapitałowo) czy gotówkę (nagroda rozliczana gotówkowo). Obie są oparte na wycenie wartości godziwej, a łączny koszt jest ujmowany w okresie nabywania uprawnień. Poza tym są pewne istotne różnice. Warunki rynkowe będą miały wpływ na wartość godziwą opcji lub nagrody. Warunki dotyczące wyników będą miały wpływ na prawdopodobieństwo zrealizowania przez pracownika opcji lub odebrania nagrody. Oba mają wpływ na wysokość kosztów, które zostaną ujęte, lecz w różny sposób. Wpływ warunków rynkowych jest ujęty w wycenie wartości godziwej i nie ma żadnych korekt z tytułu jakiegokolwiek niespełnienia tego warunku. Możliwość niespełnienia warunku dotyczącego wyników jest odzwierciedlona w liczbie nagród, jakie mogą zostać nabyte i jest korygowana w okresie nabywania uprawnień. Nagrody rozliczane kapitałowo Przyznanie akcji lub opcji nie wymaga wydatkowania środków pieniężnych, czy więc stanowi koszt dla spółki? Akcje i opcje na akcje mają wartość. Spółka nie odda niczego w wymianie na warunkach rynkowych bez otrzymania czegoś w zamian. Rachunkowość próbuje wykazać wartość uzyskiwaną przez podmiot, gdy pracownik świadczy usługi przez określony czas w celu uzyskania nagrody. Wartość godziwa nagrody jest wyliczana, gdy zostaje ona przyznana pracownikom i stanowi koszt zaksięgowany przez spółkę. Obliczenie może być skomplikowane, gdyż wymaga przyjęcia kilku założeń dotyczących przyszłości, łącznie z szacunkiem zmienności cen akcji, przyszłej ceny akcji i liczby akcji, do których pracownicy nabędą prawa. Zaangażowanie specjalisty, często aktuariusza, jest kluczowe (zawsze gdy Poradnik dla początkujących mówi skontaktuj się z aktuariuszem, chodzi o trudną dziedzinę). Koszt ten rozkłada się w czasie nabywania praw. Zatem akcje lub opcje przyznane bezpośrednio stanowią koszt natychmiastowy, jako że nie są wymagane żadne dalsze usługi. Koszt opcji, które mogą zostać zrealizowane tylko jeśli pracownik nadal będzie pracował dla spółki za trzy lata (bez innych ograniczeń), jest rozliczany w czasie jednostajnie przez trzy lata. Nagrody rozliczane gotówkowo Nagroda, która zostanie rozliczona gotówkowo, a której wartość jest uzależniona od ceny akcji, jest bardziej oczywistym kosztem dla spółki. Kierownictwo wylicza wartość godziwą na dzień przyznania nagrody i ujmuje tę wartość przez okres nabywania uprawnień w ten sam sposób, jak w wypadku nagrody rozliczanej kapitałowo. Jednak kluczową różnicą między nagrodą rozliczaną gotówkowo i rozliczaną akcjami jest to, że wartość nagrody gotówkowej jest ponownie wyceniana na każdy dzień bilansowy. Dzieje się tak dlatego, że otrzymane usługi (praca pracowników) zostaną ostatecznie nabyte w gotówce. Mimo szacowanej wartości godziwej usług pierwszego dnia, zostaną one ostatecznie opłacone gotówką. Na tę zmianę przewidywanego wydatku gotówkowego (zobowiązanie) mają wpływ dwa warunki: Wartość nagrody na dzień bilansowy. Na przykład, jeśli oczekiwana wypłata gotówkowa jest warta po roku pierwszym 300 GBP, ale z uwagi na dobre warunki rynkowe, cena akcji wzrośnie na koniec drugiego roku powodując zwiększenie oczekiwanej wartości wypłaty do 600 GBP, zobowiązanie wzrośnie. Wartość nagrody przyznanej pracownikowi na dzień sprawozdawczy. Na przykład, jeśli od pracowników wymaga się pięciu lat pracy, aby mogli uzyskać swoją nagrodę pieniężną, pracownik, który pracował dwa lata, uzyskał mniejszą część łącznego zobowiązania niż pracownik, który przepracował cztery lata na dany moment. To powoduje zmienność rachunku zysków i strat, o której mówiliśmy wcześniej. Wartość nagród rośnie lub spada w zależności od cen akcji, a zmiana wykazywana jest w rachunku zysków i strat. Diabeł tkwi w szczegółach Płatności w formie akcji, tak jak każda skomplikowana dziedzina rachunkowości, wymaga skrupulatnego dbania o szczegóły, aby 7

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe MSSF 9

Instrumenty finansowe MSSF 9 www.pwcacademy.pl Instrumenty finansowe MSSF 9 Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. MSSF 9 wprowadzenie Potrzeba uproszczenia przepisów rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 66 - wrzesień 2008 r. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2 Jest to drugi z serii dwóch dodatków prezentujących pytania

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r.

Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu z maja 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 27 listopada 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UoR i MSR/MSSF 2015 40 RÓŻNIC W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPISACH BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Zysk Zasady ramowe, zmodyfikowane przez obecne MSSF Aktywa netto otwarcia Zmiany w aktywach netto Aktywa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF

PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF PORÓWNANIE PRZEPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOŚCI i MSR/MSSF 2015 PRAKTYCZNE ZESTAWIENIE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE

Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE Ujmowanie przychodów i przyszłość sprawozdawczości finansowej w UE Konferencja na temat MSSF - 4 grudnia 2013 roku Program pomocy technicznej dla Polski w zakresie sprawozdawczości finansowej (FRTAP),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r.

Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. www.pwc.com Leasing Projekt Standardu 4 grudnia 2013 r. Kluczowe elementy nowego standardu Definicja leasingu Leasing umowa, w której przekazywane jest prawo do użytkowania składnika aktywów, na pewien

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 23.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 6. Szczególne obszary sprawozdań finansowych Zakres wykładu: 1. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 2. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO L 247/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.9.2013 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16

Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe określone zostały jako środki trwałe: a) Utrzymywane w następujących celach: wykorzystywane w procesach produkcyjnych, wykorzystywane przy dostawach

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r.

Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. www.pwc.pl Instrumenty finansowe: Oczekiwane straty kredytowe Projekt standardu z marca 2013 r. Związek Polskiego Leasingu 12 czerwca 2013 r. Agenda 1. Harmonogram prac nad MSSF 9 2. Zakres Projektu Standardu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo