Aktualności MSSF. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności MSSF. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze..."

Transkrypt

1 Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Numer 67 - październik 2008 r. Propozycja amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotycząca przyjęcia MSSF co ona oznacza? W tym numerze... 1 Plany SEC 2 Nowy członek RMSR 3 RMSR/FASB List Intencyjny 4 Konkurs na haiku 5 Sprawozdawczość dotycząca przepływów pieniężnych w czasach kryzysu kredytowego 6 Poradnik dla początkujących Płatności w formie akcji 8 Przychody z tytułu dostarczania oprogramowania 9 Kontakt SEC przybliża się o krok do przyjęcia MSSF przez spółki amerykańskie. PwC z zadowoleniem przyjęła sierpniowe ogłoszenie przez SEC, że Komisja będzie oczekiwała na komentarze do proponowanego harmonogramu obowiązkowego przyjęcia MSSF przez emitentów z USA. Dave Kaplan i David Schmid przyglądają się szczegółom. W zeszłym miesiącu SEC ogłosiła, że będzie oczekiwała na komentarze dotyczące dokumentów, które obejmą: proponowany harmonogram potencjalnego obowiązkowego przyjęcia MSSF rozpoczynającego się w 2014 r. przez emitentów z USA; oraz proponowaną zasadę pozwalającą na opcjonalne zastosowanie MSSF przez pewnych kwalifikujących się krajowych emitentów. Obowiązkowe przyjęcie MSSF może zakładać podejście stopniowego wdrożenia. Na przykład 2014 r. który zgodnie z harmonogramem jest datą obowiązkowego przyjęcia może być ostateczną datą dla przyśpieszonego przyjęcia przez duże spółki, 2015 r. - datą przyśpieszonego przyjęcia przez inne spółki, a 2016 r. - ostatecznym terminem przyjęcia przez inne jednostki. Inną istotną datą jest 2011 r., kiedy to SEC przewiduje podjęcie decyzji o tym, czy obowiązkowe wprowadzenie MSSF rozpocznie się w 2014 r., czy proces powinien być przyśpieszony bądź opóźniony. SEC będzie obserwować pewne istotne kwestie, zanim wyznaczy ostateczną datę przejścia na MSSF. Kwestie te obejmują: usprawnienia MSSF związane z postępami w opracowaniu Listu Intencyjnego pomiędzy RMSR a FASB (zob. str. 3); mechanizm finansowania RMSR i jej odpowiedzialność; relacje między XBRL a MSSF; oraz usprawnienia w szkoleniu i kształceniu w zakresie MSSF. Harmonogram pozwoliłby również pewnym spółkom na wcześniejsze przyjęcie MSSF już w 2009 r. SEC dopuściłaby wcześniejsze przyjęcie stosując dwa kryteria dla jednostek. Po pierwsze, jednostka musiałaby być jedną z 20 największych spółek światowych w danej branży pod względem kapitalizacji rynkowej. Kwalifikujące się jednostki musiałyby następnie ocenić, czy jest już mnogość konkurentów publicznie ogłaszających sprawozdania zgodne z MSSF (wydanymi przez RMSR). Jeśli emitent spełniłby te kryteria i chciałby mieć możliwość wcześniejszego przyjęcia MSSF, musiałby również uzyskać pismo o braku zastrzeżeń ze strony Działu Finansów Przedsiębiorstw SEC. Stosując te kryteria SEC szacuje, że co najmniej 110 amerykańskich spółek z 34 różnych branż mogłoby zakwalifikować się do wcześniejszego przyjęcia MSSF. Nie przewidujemy opublikowania przez SEC listy tych spółek, jako że zachęca to spółki do przemyślenia i sporządzenia własnych analiz i wniosków dotyczących danej spółki oraz branży, w której prowadzi ona działalność. *connectedthinking 1

2 Pogląd PwC PwC od dawna wspiera przejście na jeden zestaw wysokiej jakości przejrzystych światowych standardów rachunkowości. MSSF to najlepsza możliwość do osiągnięcia tego celu i uważamy, że ich ewentualne przyjęcie w Stanach Zjednoczonych jest nieuniknione. Wspieramy harmonogram zmierzający we właściwym kierunku, jednak mamy pewne obawy. Nie sądzimy, aby konieczne były wszystkie kamienie milowe, szczególnie powiązanie z dalszymi udoskonaleniami MSSF. Uważamy, że udoskonalenia wymagają zarówno MSSF, jak i US GAAP, i że niezbędne udoskonalenia MSSF dokonają się stopniowo. Pośpieszne dokonywanie udoskonaleń bez uważnego rozważenia może powodować wydanie standardów niższej jakości. Co do pozostałych kamieni milowych, uważamy, że dojdziemy do nich w sposób naturalny w miarę postępu prac, więc nie uważamy, aby blokowały one drogę Stanom Zjednoczonym w kierunku przyjęcia MSSF. Chcielibyśmy, aby SEC ustaliła obowiązkową datę przejścia na MSSF, ponieważ zmotywuje to uczestników rynków kapitałowych do dokonywania kolejnych kroków na szczeblu mikroi makroekonomicznym koniecznych do przygotowania się do obowiązkowego przejścia na MSSF. Umożliwiając niektórym spółkom wcześniejsze przyjęcie MSSF, SEC ma nadzieję na uzyskanie cennych wskazówek dotyczących reakcji rynków na przejście na MSSF oraz wykorzystania MSSF przez spółki krajowe rynku amerykańskiego. Jednak biorąc pod uwagę to, że nie została jak do tej pory ustalona obowiązkowa data przejścia na MSSF, a także wąskie kryteria kwalifikacji do wcześniejszego przejścia, uważamy, że bardzo mało spółek przyjmie MSSF przed obowiązkowym terminem i SEC nie uzyska rzeczywistego obrazu. SEC rozważa również wymóg przedstawienia przez wszystkie spółki przechodzące na MSSF przed ustalonym terminem niezbadanego uzgodnienia sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF i US GAAP. Uważamy, że będzie to kosztowne i znacząco zniechęci spółki do przyjmowania MSSF we wcześniejszym terminie. Kolejne kroki dla zarządów Przejście na MSSF będzie dla jednych spółek poważniejszym krokiem niż dla innych. Bez względu na to, kiedy podmioty zamierzają dokonać przejścia, zarządy powinny zacząć zwiększać ilość i różnorodność zmian finansowych, gospodarczych, podatkowych i operacyjnych, w celu uniknięcia pracochłonnych i kosztownych wysiłków w ostatniej chwili. Bez względu na to, czy Państwa spółka znajduje się na liście tych, które mogą przyjąć MSSF przed ustalonym terminem, każdy może skorzystać na dokonaniu wstępnej oceny. Mając wystarczająco dużo czasu, spółki będą lepiej przygotowane do wykorzystania MSSF. Wiele amerykańskich spółek przygotowujących się do przejścia na MSSF już odkryło, że związane z tym zmiany mogą doprowadzić do wypłaty dywidend w przyszłości, dzięki lepszej organizacji działalności i zmniejszeniu kosztów. Biorąc to pod uwagę, spółki powinny podchodzić do wysiłków związanych z przejściem na MSSF strategicznie (na przykład zmieniając nieelastyczny system informatyczny czy ponownie analizując wybory w ramach swojej polityki rachunkowości), a nie tylko traktować przejście jako zadanie z przestrzegania przepisów. Im wcześniej spółki zaczną się do tego przygotowywać, tym większe będą ich korzyści z tego tytułu. RMSR powołuje członka z doświadczeniem w zakresie rynków wschodzących Prabhakar Kalavacherla został powołany na pełnoetatowego członka RMSR. Jego kadencja obejmie okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. Pan Kalavacherla jest partnerem ds. badania sprawozdań finansowych w biurze KPMG w San Francisco. Pochodzi z Indii i prowadził tam działalność KPMG w zakresie US GAAP. Pracował również przez długi czas w Europie. Obecnie jest partnerem dokonującym przeglądów sprawozdań finansowych klientów sporządzających je na potrzeby SEC zgodnie z MSSF. Specjalizuje się również w dziedzinie technologii i biotechnologii. Pan Kalavacherla jest magistrem rachunkowości z California State University-Chico i członkiem Instytutu Biegłych Księgowych Indii oraz Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych (American Institute of Certified Public Accountants). Jest również członkiem zarządu organizacji nie działającej dla zysku, Food for Life. RMSR z zadowoleniem przyjęła jego bogate doświadczenie i biegłość merytoryczną w zakresie stosowania MSSF na rynkach rozwiniętych i wschodzących oraz w sektorach technologicznym i biotechnologicznym. 2

3 RMSR/FASB List Intencyjny aktualne informacje o stanie prac W zeszłym miesiącu RMSR i FASB opublikowały aktualizację swojego Listu Intencyjnego (LI) z 2006 r. Opisują postępy dokonane od 2006 r. i wyznaczają cele, które trzeba będzie zrealizować dla ukończenia kilku dużych wspólnych projektów do roku Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji. Zrealizowane projekty krótkoterminowe Opcja wartości godziwej (SFAS 159): FASB wydała nowy standard wprowadzający opcję wartości godziwej, zbliżony do MSSF. Aktywa dotyczące badań i rozwoju nabyte w wyniku połączenia jednostek gospodarczych (SFAS 141R): FASB przyjęła podejście zgodne z MSSF do rachunkowości kosztów badań i rozwoju w połączeniach jednostek gospodarczych. Koszty finansowania zewnętrznego: RMSR wydała nowy standard dotyczący kosztów finansowania zewnętrznego (zmieniony MSR 23), zbieżny z US GAAP. Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych: RMSR wydała MSSF 8 mający zbliżyć sprawozdawczość dotyczącą segmentów operacyjnych do zasad US GAAP. Trwające projekty krótkoterminowe Wspólne przedsięwzięcia/porozumienia: RMSR opublikowała dokument do dyskusji dotyczący wspólnych porozumień we wrześniu 2007 r. Rada rozważy wkrótce uwagi do dokumentu i opublikuje ostateczny standard na początku 2009 r. Podatek dochodowy: RMSR planuje wydanie propozycji standardu poprawiającego MSR 12 Podatek dochodowy i eliminującego niektóre różnice między MSSF a US GAAP. Rachunkowość i sprawozdawczość dotycząca zdarzeń po dacie bilansu: FASB planuje wydanie proponowanych standardów w drugiej połowie 2008 r. FASB planuje również weryfikację swojej strategii krótkoterminowych projektów dotyczących ujednolicenia US GAAP z MSSF w drugiej połowie 2008 r. Jest to odpowiedź na ogłoszenie przez SEC, że dopuści lub ustanowi wymóg przyjęcia w przyszłości MSSF przez amerykańskie spółki publiczne. FASB zachęci spółki zarejestrowane w USA do przedstawiania uwag dotyczących proponowanego zastąpienia przez RMSR MSR 12. Następnie zadecyduje o tym, czy podjąć projekty, które pozwoliłyby wyeliminować różnice w rachunkowości dotyczącej podatków, nieruchomości inwestycyjnych, kosztów badania i rozwoju, poprzez przyjęcie odpowiednio MSSF: zmienionego MSR 12, MSR 40 i MSR 38. Projekty odłożone na przyszłość Prace dotyczące dotacji państwowych i utraty wartości odłożono do chwili zakończenia innych projektów. Najważniejsze wspólne projekty Rady uzgodniły na wspólnym spotkaniu w kwietniu 2008 r. kamienie milowe dotyczące najważniejszych wspólnych projektów do realizacji do roku Do tej pory albo ustanowiły wspólny standard, albo doszły do jednakowych wniosków, albo współpracują nad opracowaniem wspólnego standardu w siedmiu z 11 dziedzin wymienionych w LI. W odniesieniu do pozostałych czterech dziedzin Rady są na różnych etapach opracowywania swojego podejścia do rozważanych obszarów. Śledzą wzajemnie swoje postępy, aby zminimalizować różnice w krótkim horyzoncie czasowym i ułatwić rozwój wspólnych standardów w dłuższym okresie. Na przykład Rady działają oddzielnie w celu usprawnienia standardów dotyczących konsolidacji i zaprzestania ujmowania w odpowiedzi na kryzys kredytowy. Harmonogram wrzesień 2002 r.: FASB i RMSR wydają Umowę z Norwalk: potwierdzając swoje zaangażowanie w opracowanie wysokiej jakości zgodnych standardów rachunkowości dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i transgranicznej; oraz gwarantując doprowadzenie swoich standardów sprawozdawczości finansowej do zgodności, gdy tylko stanie się to możliwe oraz utrzymanie tej zgodności. kwiecień i październik 2005 r. FASB i RMSR ponownie potwierdzają, że strategicznym priorytetem pozostaje ustanowienie wysokiej jakości standardów światowych. luty 2006 r.: FASB i IASB wydają List Intencyjny (LI) wyznaczający kamienie milowe wspólnego programu prac FASB i RMSR do realizacji do 2008 r. Zasady LI obejmują konwergencję istniejących standardów i zastąpienie standardów, które wymagają zmian, wspólnie opracowanymi nowymi standardami. grudzień 2007 r.: SEC zdejmuje obowiązek uzgadniania dla spółek nieamerykańskich zarejestrowanych w USA stosujących MSSF. W toku: Komisja Europejska proponuje, by Unia Europejska zdjęła wymóg uzgadniania z MSSF sprawozdań finansowych spółek amerykańskich raportujących zgodnie z US GAAP, których papiery wartościowe zarejestrowane są na europejskich rynkach kapitałowych. kwiecień 2008 r.: Rady ponownie potwierdzają swoje zaangażowanie w LI i uzgadniają ścieżkę realizacji projektów przewidzianych LI, łącznie z przewidywanymi datami realizacji. 3

4 Informacje o ważniejszych wspólnych projektach Temat konwergencji Postępy do osiągnięcia do 2008 r. zgodnie z LI Stan bieżący Kolejne kroki Połączenia jednostek gospodarczych (zmiany istniejących standardów) Wydanie zbieżnych standardów w 2007 r. Treść i daty wejścia w życie mają być ustalone po uwzględnieniu uwag w odpowiedzi na projekty standardów. Projekt zakończony: zmieniony FAS 141 wydany w 2007 r.; zmieniony MSSF 3 wydany w 2008 r. Przegląd po wprowadzeniu, dwa lata po wejściu w życie nowego standardu. Przegląd planowany na pierwszą połowę 2012 r. Instrumenty finansowe (zastąpienie istniejących standardów) Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu. RMSR: Materiały do dyskusji opublikowane w 2008 roku. FASB: Zaproszenie do zgłaszania uwag na temat materiałów do dyskusji. Materiały do dyskusji wydane w celu uproszczenia rachunkowości zabezpieczeń w połowie 2008 r. Decyzja przed końcem 2008 r. dotycząca charakteru i zakresu proponowanych poprawek do US GAAP i MSSF, po uwzględnieniu uwag do materiałów do dyskusji RMSR i projektu standardu FASB dotyczących rachunkowości zabezpieczeń. Sprawozdania finansowe Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu dotyczących wszystkich tematów w tym projekcie. Projekt RMSR zakończony. Zmieniony MSR 1 wydano w 2007 r. Nadal prowadzone są wspólne rozmowy Rad. Wstępne poglądy/materiały do dyskusji w III kw r. Szacowany czas zakończenia: 2011 r. Wartości niematerialne Uwzględnienie wyników projektu badawczego RMSR i podjęcie decyzji dotyczących zakresu i harmonogramu ewentualnego projektu. RMSR i FASB postanowiły w 2007 r. nie dodawać wspólnego projektu do programu prac. nie dotyczy Leasing Podjęcie decyzji dotyczącej zakresu i harmonogramu ewentualnego projektu. Wspólny projekt dodany do programu prac. Nadal prowadzone są rozważania Rad. Wstępne poglądy / dokumenty do dyskusji mają być wydane w drugiej połowie 2008 r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Rozróżnienie pomiędzy zobowiązaniami a kapitałem własnym Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu na temat proponowanego standardu. Wstępne poglądy / dokument do dyskusji wydane w pierwszej połowie 2008 r. Projekt standardu w 2009 r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Ujmowanie przychodów Wydanie jednego lub więcej dokumentów wymaganych dla zapewnienia należytego procesu na temat proponowanego kompleksowego standardu. Nadal prowadzone są wspólne rozmowy Rad. Wstępne poglądy / dokumenty do dyskusji mają być wydane w IV kw r. Szacowany termin zakończenia: 2011 r. Konkurs na haiku o sprawozdawczości finansowej - wyniki Aktualności MSSF z ostatniego miesiąca ogłosiły konkurs zachęcający czytelników do przesyłania nam haiku na temat sprawozdawczości finansowej. Odpowiedzi wprawiły nas w podziw i rozbawiły. Lecz ostateczną decyzję podjął nasz sędzia, członek RMSR Tatsumi Yamada. Wybrał jako zwycięskie następujące haiku. Fair value sometimes Clear day, historical cost Mixed attribute fog Gratulacje dla Kelley Wall. Tatsumi wybrał ten wiersz jako wspaniały przykład gatunku, ale również z uwagi na zawartą w nim prawdę. Drugą nagrodę zdobył Scott Bandura wierszem: Dawn breaks, IASB rejoices Worldwide harmony 4 Tatsumi powiedział, że mógł on zostać zwycięzcą, o ile Scott użyłby słowa adoption zamiast harmony. Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem wszystkie haiku, powiedział. Początkowo zastanawiałem się, czy może być związek między rachunkowością a haiku, ale teraz widzę, że może. Podziwiam wysiłki wszystkich uczestników dla wyrażenia rzeczy związanych z dzisiejszą rachunkowością w haiku. Wybranie tylko dwóch było dla mnie bardzo trudną decyzją. Kelley otrzyma podpisany egzemplarz IFRS Manual of Accounting 2009 wydanego przez PricewaterhouseCoopers. Duże podziękowania dla wszystkich uczestników. Wszystkie zgłoszone utwory opublikujemy w noworocznym wydaniu Aktualności MSSF.

5 Czy sprawozdawczość dotycząca przepływów pieniężnych jest wystarczająca w czasach kryzysu kredytowego? Wszystkim się wydaje, że analitycy zawsze chcą mieć więcej informacji niż mają. W obecnym otoczeniu wzrost ilości informacji na temat przepływów pieniężnych zdaje się być dobrym pomysłem, zwłaszcza ze względu na to, że przepływy są ważnym wskaźnikiem długoterminowych perspektyw spółki. Spółki powinny wykorzystać to jako bodziec do ponownego przeanalizowania informacji, jakie ujawniają na temat swoich przepływów pieniężnych i rozważyć ujawnienie uzgodnienia zadłużenia netto. Frances Bennett z działu usług doradztwa księgowego PwC w Wielkiej Brytanii przygląda się temu z bliska. Panujące obecnie na rynku wzburzenie i światowy kryzys płynności prowadzą do rosnącej koncentracji kierownictwa i inwestorów na środkach pieniężnych. Zyski stanowią zazwyczaj najważniejsze dane przedsiębiorstwa, ale jeśli zysków nie można zamienić na gotówkę, przedsiębiorstwo upada. To zmusza do kładzenia jeszcze większego nacisku na płynność przedsiębiorstwa i jego możliwość generowania własnych środków pieniężnych. Badanie PwC przeprowadzone wśród ponad 260 analityków i inwestorów (Sprawozdawczość przedsiębiorstw: czy tego oczekują profesjonaliści zajmujący się inwestycjami? listopad 2007 r.) naświetla znaczenie informacji dotyczących przepływów pieniężnych przy podejmowaniu decyzji na temat tego, czy inwestować w dane przedsiębiorstwo. Powstaje więc pytanie: czy aktualnie podawany poziom informacji dotyczących przepływów pieniężnych jest wystarczający dla potrzeb użytkownika? Jaka jest obecna praktyka? Aktualnie w typowych raportach rocznych sprawozdawczość na temat przepływów pieniężnych jest minimalna: jeden rachunek przepływów pieniężnych i jedna lub dwie noty dotyczące środków pieniężnych. To tyle w porównaniu z resztą raportu rocznego, który może mieć nawet 30 not na ponad 100 stronach. Do sprawozdawczości przepływu środków pieniężnych stosuje się MSR 7, Rachunek przepływu środków pieniężnych. Przepływy środków pieniężnych za dany okres są dzielone między działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Wytyczne dla klasyfikacji przepływów pieniężnych pozwalają na pewną dowolność. To z kolei umożliwia osobom sporządzającym sprawozdania finansowe przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych dostosowanego do ich przedsiębiorstwa. Może to jednak prowadzić do zróżnicowania praktyk i utrudnić porównywanie poszczególnych przedsiębiorstw. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej można wykazywać albo metodą bezpośrednią (do czego zachęca standard), albo metodą pośrednią. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe mają wybór, ale w praktyce pomiędzy poszczególnymi regionami zachodzą zbieżności, na przykład metodę pośrednią stosuje się najczęściej w Wielkiej Brytanii, w Australii natomiast stosuje się przeważnie metodę bezpośrednią. Nasze badanie wskazuje, że opinie co do tego, która metoda jest najbardziej przydatna dla inwestorów, są podzielone; wiele osób uważa, że najlepsza jest metoda łącząca elementy obu sposobów. Wśród najczęściej ujawnianych informacji są te dotyczące wysokości dywidendy i odsetek otrzymanych i zapłaconych, zapłaconych podatków oraz różnic kursowych wynikających z sald środków pieniężnych. Standard wymaga uzgodnienia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z odpowiednią pozycją bilansu, a także podania informacji na temat środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania. Co jeszcze jest przydatne? Niektóre spółki już podają więcej informacji niż te, których wymaga MSR 7. Jedna z pozycji, których często wymagają analitycy i czasem podają spółki, to uzgodnienie zadłużenia netto. Pokazuje ono zmiany środków pieniężnych i zadłużenia netto w danym okresie. Jest to prosty sposób na przekonanie się, czy spółka, która z pozoru zdaje się mieć znaczny przyrost środków pieniężnych, w rzeczywistości doznała odpowiadającego wzrostowi środków wzrostu zadłużenia. MSR 7 sugeruje również dobrowolne ujawnienie pewnych informacji, które mogą być istotne dla użytkowników dla zrozumienia sytuacji finansowej oraz płynności spółki. Ujawnienia takie obejmują przepływy pieniężne z segmentów operacyjnych oraz rozdzielenie przepływów pieniężnych reprezentujących wzrost działalności operacyjnej od tych wymaganych do utrzymania mocy przerobowych. Wydaje się, że nieliczne spółki zdecydowały się na te dodatkowe ujawnienia. Inną pozycją, której ujawniania się nie wymaga, ale która może być przydatna użytkownikom, jest odrębna informacja na temat przepływów pieniężnych dotycząca nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw. Pozwala to użytkownikom na przeprowadzenie dokładnej analizy tendencji historycznych. Trudne, a czasem niemożliwe jest uzyskanie na podstawie obecnie podawanych informacji dokładnego obrazu tendencji dotyczących przepływów pieniężnych w grupie, która rozwija się poprzez nabywanie nowych przedsiębiorstw. Ponadto, zwiększenie zadłużenia przeważnie nie jest oddzielnie wykazywane. Standard wymaga ujawnienia wielkości aktywów i pasywów innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytej lub sprzedanej jednostce zależnej lub innej jednostce gospodarczej, rozbitych na główne kategorie [MSR 7 par. 40(d)]. Niektóre spółki wykazują nabyte zadłużenie w ramach innej kategorii na przykład w zobowiązaniach krótkoterminowych - nie pozwalając na ich oddzielne zidentyfikowanie. Wśród innych pozycji trudnych do uzyskania ze sprawozdań finansowych znajduje się wpływ wymiany walut obcych na kredyty i pożyczki danego podmiotu. MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji wymaga ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom sprawozdań finansowych na ocenę charakteru i zakresu ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych, na jakie podmiot jest narażony na dzień sprawozdawczy [MSSF 7 par. 31]. Ujawnienia te mogą obejmować wartość bilansową kredytów i pożyczek grupy wyrażonych w innych walutach; jednak nadal od użytkownika zależy, czy skorzysta z kursu wymiany podanego przez dany podmiot do wyliczenia wpływu różnic kursowych związanych z pożyczkami i kredytami. Niektóre spółki jednakże podają dodatkowe informacje dotyczące przepływów pieniężnych. Mogą one obejmować takie pozycje, jak przepływ wolnych środków czy przepływ środków bazowych. Informacje te mogą być przydatne, ale tylko jeśli zostały jasno zdefiniowane i uzgodnione z odpowiednimi kwotami wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym. Zarządzanie komunikatem Prezentację dodatkowych informacji dotyczących przepływów pieniężnych trzeba zrównoważyć z potrzebami użytkowników. Przedstawianie zbyt wielu informacji może zmniejszyć znaczenie sprawozdań finansowych i komunikatów, jakie powinny przekazywać. Spółki powinny wykorzystać obecny klimat gospodarczy jako bodziec do ponownego przeanalizowania informacji, jakie ujawniają na temat swoich przepływów pieniężnych. 5

6 Poradnik dla początkujących płatności w formie akcji Numer 67 - październik 2008 r. Przez wiele lat spółki wykorzystywały akcje, opcje i premie oparte na zmianach cen akcji do wynagradzania pracowników i nabywania towarów i usług. W 2004 r. wydany został MSSF 2, który określa wytyczne dotyczące wyceny i ujęcia księgowego wszystkich form płatności w akcjach. Gary Berchowitz odkrywa przyczyny i skutki płatności w akcjach i przedstawia ogólne zasady ich rachunkowości. Spółki wykorzystują płatności w formie akcji na dwa sposoby: do nabycia towarów i usług od stron trzecich i wynagradzania pracowników. Płatności w formie akcji na rzecz osób trzecich Spółki często korzystają z płatności w formie akcji, by zapłacić nimi za nabywane od stron trzecich towary lub usługi. Na przykład początkujące przedsiębiorstwo może zapłacić akcjami swoim zawodowym doradcom, takim jak prawnicy czy bankierzy inwestycyjni. Jest to atrakcyjna forma wynagradzania stron trzecich, gdyż jest to transakcja bezgotówkowa i ponieważ doradcy są skłonni zaakceptować mniejszą wartość, jaką akcje przedstawiają obecnie, licząc na zwyżkę ich wartości w późniejszym okresie. Może to również być wyrazem zaufania do możliwości przedsiębiorstwa. Płatności w formie akcji na rzecz osób, które nie są pracownikami, ujmuje się, gdy towary lub usługi zostają otrzymane i wycenione według ich wartości godziwej. Płatności w formie akcji na rzecz pracowników Spółki częściej wykorzystują płatności w formie akcji w celu wynagradzania, zachęcania i zatrzymania pracowników. Kierownictwo i dyrekcja często otrzymują większość puli wynagrodzeń pracowniczych w formie akcji i stanowią one większy odsetek ich łącznego wynagrodzenia. Znaczenie i względną wartość wynagrodzenia gotówkowego i płatności w formie akcji w Stanach Zjednoczonych ilustruje następujący przykład: W raportach wykazano, że poprzedni dyrektor naczelny Lehman Brothers otrzymał w 2007 r. wynagrodzenie gotówkowe i premię w wysokości 5 mln USD. Otrzymał również 35 mln USD wynagrodzenia w formie akcji. Ponadto zrealizował 66 mln USD realizując prawa z opcji otrzymanych w latach poprzednich. Akcje lub prawa z opcji zrealizowane w 2007 roku mogły być zarobione w poprzednich latach, ale ten przykład ilustruje, w jaki sposób niegotówkowy element płacy kierownictwa wyższego szczebla może zdecydowanie przewyższyć element gotówkowy. Kierownictwo wyższego szczebla i dyrekcje spółek poza USA mogą również zarabiać znaczne kwoty otrzymując płatności w formie akcji, ale rzadko na poziomie ich odpowiedników ze Stanów Zjednoczonych. Te umowy dotyczące wynagrodzenia mogą być bardzo skomplikowane, a ich charakter komplikuje rachunkowość w tym samym stopniu, co wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej. Płatności w formie akcji są często przyznawane pracownikom i dyrektorom, aby ujednolicić interesy pracowników i akcjonariuszy. Płatność w formie akcji staje się bardziej lukratywna dla pracowników w miarę poprawy wyników spółki i wzrostu cen jej akcji. W związku z tym daje ona pracownikowi te same zyski, co akcjonariuszowi. Płatności w formie akcji mogą również zachęcać pracowników do pozostania w spółce; niektóre akcje można stracić w wypadku odejścia pracownika przed końcem ustalonego okresu (okres nabywania praw). Wspólne cechy płatności w formie akcji rozliczane kapitałowo czy gotówkowo? Płatności w formie akcji są klasyfikowane albo jako rozliczane kapitałowo, albo rozliczane gotówkowo. Umowa rozliczana kapitałowo daje pracownikowi udziały w spółce lub prawo do nabywania jej akcji. Umowa rozliczana gotówkowo daje pracownikowi nagrodę pieniężną, której wysokość zależy od zmian wartości akcji spółki. Programy rozliczane gotówkowo zazwyczaj powodują większą zmienność w rachunku zysków i strat (zob. dalsze omówienie rachunkowości poniżej) niż programy rozliczane kapitałowo. Program rozliczany gotówkowo może być prostą obietnicą zapłaty przez spółkę pracownikom różnicy między ceną akcji dziś a ceną akcji za trzy lata. Wszyscy pracownicy, którzy pozostaną w spółce przez trzy lata, otrzymają wartość zwiększenia cen akcji na koniec okresu. Taki prosty program gotówkowy często jest określany jako prawo do zwiększenia wartości akcji. Sposób klasyfikacji programu płatności w formie akcji (rozliczane gotówkowo albo kapitałowo) przesądza o sposobie jego wykazywania, ważne jest więc zrozumienie istoty korzyści przyznanej lub obiecanej pracownikom. Te umowy mogą być skomplikowane i muszą być uważnie analizowane, aby ustalić właściwą klasyfikację. Programy opcyjne Program rozliczany kapitałowo może zakładać przyznanie akcji pracownikom, sprzedaż akcji z dyskontem w porównaniu z bieżącą ceną rynkową, albo najczęściej przyznanie opcji. Programy opcyjne często obejmują okres nabywania uprawnień, kiedy akcje można zrealizować w przyszłości albo spółka może odebrać opcje, jeśli pracownik odejdzie. Prostym przykładem jest stwiedzenie podmiotu do swoich pracowników: Oto 50 akcji. Dzisiejsza cena rynkowa wynosi 10 GBP. Dziękujemy bardzo za waszą ciężką pracę w tym roku. Alternatywnie, podmiot może powiedzieć Macie możliwość zakupu 50 akcji (obecnie wartych 10 GBP za jedną akcję) po 8 GBP za akcję. Widać, że pracownicy mogą zyskać albo 10 GBP na akcję, gdy otrzymują akcje w pierwszym przypadku, albo 2 GBP na akcję w dniu zakupu akcji, w ramach drugiego scenariusza. Jednak pracownik otrzymał swoją nagrodę (nie ma okresu nabywania uprawnień) i ryzykuje spadek cen rynkowych do chwili sprzedaży swoich akcji. Pracownik musi również mieć kapitał do zainwestowania w akcje w drugim scenariuszu. Łączny koszt dla spółki w pierwszym wypadku wynosi 10 GBP, a w drugim 2 GBP i jest natychmiast ujmowany. Większość planów rozliczanych kapitałowo ma jednak strukturę opcji zakupu. Uważni czytelnicy serii Poradnika dla początkujących wiedzą, że opcja kupna daje stronie możliwość, ale nie zobowiązuje jej do zakupu instrumentu za ustaloną cenę 6

7 w przyszłości (zob. Aktualności MSSF, wrzesień 2008 r., str. 6). Kierownictwo mówi pracownikom: Nasze akcje są dzisiaj warte 10 GBP za akcję. Macie możliwość (ale nie obowiązek) zakupu naszych akcji po 9 GBP za akcję za trzy lata. W nagrodzie przyznanej przez spółkę są dwa elementy wartości: 1 GBP wartości wewnętrznej opcji (bieżąca cena pomniejszona o cenę nabycia); oraz Możliwość skorzystania ze wzrostu cen akcji, co zwiększa wartość nagrody otrzymanej przez pracownika. Na przykład, jeśli cena akcji wyniesie za trzy lata 11 GBP, pracownik zapłaci spółce 9 GBP i osiągnie zysk w wysokości 2 GBP z tytułu zakupu akcji. Jeśli jednak cena akcji wyniesie 7 GBP, pracownik nie zrealizuje opcji. Jako że pracownik nie musi nic płacić za opcję na początku, nie ponosi straty pieniężnej tzn. może wyłącznie zarobić. Opcja ma wartość godziwą, która obejmuje wartość wewnętrzną i możliwość wzrostu ceny. Gdyby kierownictwo zaoferowało opcje osobie, która nie jest pracownikiem, druga strona musiałaby zapłacić kwotę równą wartości godziwej opcji zakupu (nie dostaje się nic za darmo). Łączny koszt dla spółki wynosi więc tyle, ile wartość godziwa opcji w dniu ich przyznania. Koszt ten można rozliczać w czasie nabywania praw, który może wynosić kilka okresów obrachunkowych. Okres rozliczania zależy od warunków świadczenia usług więcej informacji poniżej. Ukryte zobowiązania? Większość płatności w formie akcji na rzecz pracowników zawiera ukryte zobowiązania. Kierownictwo najczęściej korzysta z płatności w formie akcji w celu wymuszenia od pracowników świadczeń przez określony czas. Na przykład, kierownictwo może wymagać od pracownika pozostania u pracodawcy przez trzy lata, aby ten mógł uzyskać prawo do nabycia akcji z dyskontem. Z nagrodą mogą również wiązać się warunki dotyczące wyników lub warunków rynkowych. Warunek dotyczący wyników może być ściśle powiązany z rolą pracownika np. w sprzedaży. Na przykład kierownictwo może powiedzieć pracownikowi: Pracuj u mnie przez kolejne cztery lata. Jeśli w tym czasie sprzedasz więcej niż produktów damy ci za darmo 50 akcji. Okres nabywania uprawnień wynosi w tym wypadku cztery lata. Mogą również wystąpić warunki rynkowe. Na przykład opcje mogą być wykonalne dopiero, kiedy cena akcji będzie o 10% wyższa od ceny obecnej w całym ostatnim roku nabywania uprawnień. Gdzie łączy się rachunkowość z ekonomią? Wykazywanie płatności w formie akcji na rzecz pracowników zależy od tego, co podmiot obiecał: akcje (nagroda rozliczana kapitałowo) czy gotówkę (nagroda rozliczana gotówkowo). Obie są oparte na wycenie wartości godziwej, a łączny koszt jest ujmowany w okresie nabywania uprawnień. Poza tym są pewne istotne różnice. Warunki rynkowe będą miały wpływ na wartość godziwą opcji lub nagrody. Warunki dotyczące wyników będą miały wpływ na prawdopodobieństwo zrealizowania przez pracownika opcji lub odebrania nagrody. Oba mają wpływ na wysokość kosztów, które zostaną ujęte, lecz w różny sposób. Wpływ warunków rynkowych jest ujęty w wycenie wartości godziwej i nie ma żadnych korekt z tytułu jakiegokolwiek niespełnienia tego warunku. Możliwość niespełnienia warunku dotyczącego wyników jest odzwierciedlona w liczbie nagród, jakie mogą zostać nabyte i jest korygowana w okresie nabywania uprawnień. Nagrody rozliczane kapitałowo Przyznanie akcji lub opcji nie wymaga wydatkowania środków pieniężnych, czy więc stanowi koszt dla spółki? Akcje i opcje na akcje mają wartość. Spółka nie odda niczego w wymianie na warunkach rynkowych bez otrzymania czegoś w zamian. Rachunkowość próbuje wykazać wartość uzyskiwaną przez podmiot, gdy pracownik świadczy usługi przez określony czas w celu uzyskania nagrody. Wartość godziwa nagrody jest wyliczana, gdy zostaje ona przyznana pracownikom i stanowi koszt zaksięgowany przez spółkę. Obliczenie może być skomplikowane, gdyż wymaga przyjęcia kilku założeń dotyczących przyszłości, łącznie z szacunkiem zmienności cen akcji, przyszłej ceny akcji i liczby akcji, do których pracownicy nabędą prawa. Zaangażowanie specjalisty, często aktuariusza, jest kluczowe (zawsze gdy Poradnik dla początkujących mówi skontaktuj się z aktuariuszem, chodzi o trudną dziedzinę). Koszt ten rozkłada się w czasie nabywania praw. Zatem akcje lub opcje przyznane bezpośrednio stanowią koszt natychmiastowy, jako że nie są wymagane żadne dalsze usługi. Koszt opcji, które mogą zostać zrealizowane tylko jeśli pracownik nadal będzie pracował dla spółki za trzy lata (bez innych ograniczeń), jest rozliczany w czasie jednostajnie przez trzy lata. Nagrody rozliczane gotówkowo Nagroda, która zostanie rozliczona gotówkowo, a której wartość jest uzależniona od ceny akcji, jest bardziej oczywistym kosztem dla spółki. Kierownictwo wylicza wartość godziwą na dzień przyznania nagrody i ujmuje tę wartość przez okres nabywania uprawnień w ten sam sposób, jak w wypadku nagrody rozliczanej kapitałowo. Jednak kluczową różnicą między nagrodą rozliczaną gotówkowo i rozliczaną akcjami jest to, że wartość nagrody gotówkowej jest ponownie wyceniana na każdy dzień bilansowy. Dzieje się tak dlatego, że otrzymane usługi (praca pracowników) zostaną ostatecznie nabyte w gotówce. Mimo szacowanej wartości godziwej usług pierwszego dnia, zostaną one ostatecznie opłacone gotówką. Na tę zmianę przewidywanego wydatku gotówkowego (zobowiązanie) mają wpływ dwa warunki: Wartość nagrody na dzień bilansowy. Na przykład, jeśli oczekiwana wypłata gotówkowa jest warta po roku pierwszym 300 GBP, ale z uwagi na dobre warunki rynkowe, cena akcji wzrośnie na koniec drugiego roku powodując zwiększenie oczekiwanej wartości wypłaty do 600 GBP, zobowiązanie wzrośnie. Wartość nagrody przyznanej pracownikowi na dzień sprawozdawczy. Na przykład, jeśli od pracowników wymaga się pięciu lat pracy, aby mogli uzyskać swoją nagrodę pieniężną, pracownik, który pracował dwa lata, uzyskał mniejszą część łącznego zobowiązania niż pracownik, który przepracował cztery lata na dany moment. To powoduje zmienność rachunku zysków i strat, o której mówiliśmy wcześniej. Wartość nagród rośnie lub spada w zależności od cen akcji, a zmiana wykazywana jest w rachunku zysków i strat. Diabeł tkwi w szczegółach Płatności w formie akcji, tak jak każda skomplikowana dziedzina rachunkowości, wymaga skrupulatnego dbania o szczegóły, aby 7

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 Lipiec 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 6 W numerze: 1. Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012 2. Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami Patronat: 3. Aspekty

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5. 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Kwiecień 2012 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 5 W numerze: 1. Obszary szczególnego zainteresowania: zysk na akcję 2. Dzialałność RMSR w III i IV kwartale 2011 roku Patronat: 3. Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. www.pwc.com/ifrs. Aktualności MSSF wrzesień 2014 1

Aktualności MSSF. www.pwc.com/ifrs. Aktualności MSSF wrzesień 2014 1 Aktualności MSSF W tym wydaniu: 2 Alternatywne wskaźniki wyników Czas na podstawowe zasady? 4 Działalność KIMSF NIFRIC 6 Reflektor na RMSR Wywiad z Amaro Gomesem 10 Wiadomości z Cannon Street Zmiana o

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych

MSSF dla spółek giełdowych Kwiecień 2013 r. MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 8 W tym wydaniu: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013 2. Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są

Aktualności MSSF. Leasing uwagi już są Aktualności MSSF W tym numerze: 1. Projekt RMSR dotyczący leasingu Listy z uwagami już są 2. Projekt RMSR dotyczący przychodów Czy to już meta? 3. Wiadomości z Cannon Street Zmiany o wąskim zakresie do

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych. Co nowego? www.pwc.com/ifrs

Aktualności MSSF. RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych. Co nowego? www.pwc.com/ifrs Aktualności MSSF RMSR wprowadza wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych W numerze: 1 Wyłączenie z obowiązku konsolidacji dla podmiotów inwestycyjnych 2 Punkt widzenia Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom

Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom W tym wydaniu: I. Nowy standard dotyczący konsolidacji (MSSF 10) (Str. 2) II. Nowy standard regulujący rozliczanie wspólnych ustaleń umownych (MSSF 11) (Str. 10) III.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Tomasz Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Wprowadzenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Projekt zmian do MSR 24 Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych. Status MSSF 8, KIMSF 10 i KIMSF 11. W tym numerze...

Aktualności MSSF. Projekt zmian do MSR 24 Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych. Status MSSF 8, KIMSF 10 i KIMSF 11. W tym numerze... *connectedthinking Wyjaśnienie działań IASB* Numer 50 W tym numerze... 1 Temat miesiąca Projekt zmian do MSR 24 2 MSSF Małe i średnie przedsiębiorstwa 3 Komisja Europejska Nowa Grupa doradcza 4 RMSR Plan

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo