Outlook Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok."

Transkrypt

1 Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide Investment inwestuje w oparciu o aktywnie zarządzane strategie oraz dogłębną, kompleksową analizę fundamentalną. Cenimy szerokie spektrum analiz i perspektyw. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

2 RYNKI AKCJI 2014 rokiem przyjaznym dla akcji Kolejne oznaki prawdziwie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w USA powinny sprawić, że inwestorzy w 2014 roku pozostaną pozytywnie nastawieni do rynków akcji. Niska inflacja i nominalny wzrost sprawiają jednak, że podwyżki głównych stóp procentowych są mało prawdopodobne. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla inwestorów nabiera strategia koncentracji na spółkach hojnie dzielących się zyskiem i oferujących atrakcyjną stopę wzrostu dywidendy. Niewykluczona jest dalsza zwyżka wycen z obecnych umiarkowanych poziomów, ale może to jednocześnie oznaczać, że akcje staną się po prostu drogie. Inwestorzy będą preferować spółki, których działalność opiera się na własności intelektualnej, co oznacza, że pogłębią się różnice w wycenie spółek z różnych sektorów, a zalety analizy metodą bottom-up staną się jeszcze bardziej widoczne. DOMINIC ROSSI, globalny dyrektor inwestycyjny, rynki akcji, Fidelity Worldwide Investment AMERYKA NA PIERWSZYM PLANIE Perspektywy dla globalnych rozwiniętych rynków akcji pozostają ściśle powiązane z tempem zrównoważonego postępu gospodarczego w USA. To nie przypadek. Amerykańska gospodarka jest w najlepszej kondycji od 20 lat, a to za sprawą wyraźnej poprawy czynników strukturalnych, jaką widać w deficytach bliźniaczych. W 2009 roku deficyt fiskalny USA stanowił równowartość 10 proc. tamtejszego PKB, czyli ok. 1,5 bln USD. Analitycy Congressional Budget Office przewidują, że do 2015 roku deficyt spadnie do 3 proc. PKB, czyli blisko długofalowego trendu wzrostu produktu krajowego, co pozwoli Amerykanom ustabilizować zadłużenie. Jednocześnie znaczącej poprawie uległ bilans handlowy, co w okresie wzrostu gospodarczego nie wydarzyło się od 30 lat. Przyczyną, o charakterze strukturalnym, jest energia z łupków. Rozwój wydobycia na skalę przemysłową węglowodorów z amerykańskich złóż łupkowych sprawił, że USA zmniejszyło import ropy z 12 mln baryłek ekwiwalentu dziennie do 8 mln, a niewykluczone są dalsze spadki. Lepsze deficyty bliźniacze ustabilizowały dolara, którego niski kurs był jedną z przyczyn presji na rynkach surowcowych i niektórych rynkach wschodzących. Po 10 latach bessy amerykańska waluta gotowa jest na okres zrównoważonego wzrostu, a przynajmniej stabilności. Hossa na amerykańskich parkietach zwiększyła zaufanie i majątek konsumentów. Co ważne, rynek akcji w USA jest zarówno źródłem gospodarczej potęgi, jak i jej beneficjentem. Amerykanie znaczną część majątku trzymają w papierach wartościowych spółek, tak więc mimo nierównowagi w zamożności siła rynku akcji ma wpływ na poprawę gospodarki, co z kolei odzwierciedla się w hossie. Przy realnym tempie wzrostu gospodarczego na poziomie 3 proc. i niskiej inflacji Fed może sobie pozwolić na stopniowe wygaszanie programów luzowania ilościowego. To dobra wiadomość dla rozwiniętych rynków akcji na całym świecie.

3 O ile możliwy jest dalszy wzrost wycen spółek, o tyle wzrost zysków raczej nie odegra znaczącej roli podczas ewentualnej hossy. Największą dynamikę wzrostu zysków mogą odnotować spółki amerykańskie, ale zasadniczo rynki akcji będą rosły szybciej niż dochody przedsiębiorstw. W konsekwencji rynkowe wyceny będą szły w górę szybciej, co niesie ze sobą zagrożenie w postaci przeszacowania akcji i ewentualnych korekt. Inwestorzy zmierzą się z wyzwaniem, jakim jest identyfikacja tych spółek, które potencjalnie oferują ponadprzeciętne tempo wzrostu zysków, a do tego najlepszym narzędziem jest analiza metodą bottom-up. EUROPA POTRZEBUJE CZASU Mimo że i w Europie widać (nikłe) oznaki powrotu koniunktury, należy je postrzegać raczej w kategoriach statystycznego wydarzenia, odreagowania po osiągnięciu ekstremalnie niskich poziomów wzrostu. Europejskie spółki mają skromne zapasy, w związku z czym jakakolwiek zmiana po stronie popytu natychmiast znajduje odzwierciedlenie w produkcji przemysłowej i tempie gospodarki. Nie należy więc mylić niewielkiej cyklicznej poprawy ze strukturalnym powrotem do koniunktury, ponieważ do tego wciąż brakuje uwarunkowań. Ten szerszy proces strukturalnego dostosowania utrzyma się przez najbliższe dwa, trzy lata. Dotychczasowe niewielkie postępy, jak w przypadku jednostkowych kosztów zatrudnienia w krajach peryferyjnych Eurolandu, niosły ze sobą ogromne koszty społeczne. Nad Europą wciąż wisi widmo deflacji utrwalane działaniami rządów. W przyszłym roku nie uda się osiągnąć zerowej stopy inflacji, zatem nominalny wzrost gospodarczy powinien oscylować wokół 1 proc. Z drugiej strony mamy 10-letnie obligacje skarbowe, które w takich krajach jak Włochy mają rentowność ok. 4,1 proc. To sprawia, że problem długu de facto się pogarsza. Gospodarki krajowe muszą wypracować nadwyżkę pierwotną, co i tak jedynie zrównoważy efekty kumulowania odsetek. Taki stan rzeczy nie ułatwia Europie wyjścia ze spirali długu. Prędzej czy później należy się spodziewać pewnej formy konwersji lub restrukturyzacji zadłużenia. Piętą achillesową europejskich rynków akcji pozostaje niedokapitalizowany system bankowy i jego znacząca ekspozycja na ryzyko związane z zadłużeniem peryferii strefy euro. Analizy Fidelity wykazują, że nastąpiła polaryzacja współczynników kapitału podstawowego Tier 1 wśród banków europejskich. Te silne stały się jeszcze silniejsze, a słabe jeszcze słabsze. Do tej pory hossa na rynkach akcji w dużej mierze opierała się na wcześnie wykrytych lub wrażliwych na gospodarkę problematycznych obszarach z niskim zwrotem z kapitału, jak na przykład banki greckie. Nie ma więc co popadać w euforię. Euro na obecnym poziomie raczej również nie wzbudza optymizmu. Tak czy inaczej, wyceny w dalszym ciągu są atrakcyjne, a połowa spółek notowanych na parkietach Europy oferuje stopę dywidendy powyżej rentowności obligacji korporacyjnych, które aktualnie są niemal najniższe w historii. POPRAWA KONIUNKTURY W WIELKIEJ BRYTANII I JAPONII Skala odbicia w górę brytyjskiej gospodarki i tempo wzrostu PKB w 2014 roku mogą zaskoczyć inwestorów. Z początku warunki poprawiły się jedynie na rynku nieruchomości, ale teraz cała tamtejsza gospodarka idzie do przodu. Wyraźnie widać spadek długu publicznego. O ile więc Wielka Brytania wciąż

4 goni USA w procesie delewarowania i finansowej normalizacji, o tyle sytuacja kapitałowa w sektorze bankowym wygląda bardzo pozytywnie. Do negatywów można zaliczyć wciąż wysokie koszty energii i aktualną politykę rządu w tym obszarze, która bynajmniej nie polepsza sytuacji. Niemniej jednak, patrząc na całokształt, sprawy wyglądają w miarę optymistycznie. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest bardzo niskie, a realne zarobki odnotowały spadek. Kurs GBPUSD może bez problemów spaść do 1,50, co samo w sobie oznaczałoby znaczące wsparcie dla indeksu FTSE-100. Inwestorzy w Japonii, gdzie rynki w znacznym stopniu zależne są od polityki, będą szukać twardych dowodów na efektywność trzeciej strzały strukturalnej reformy premiera Shinzo Abe. Dwa pierwsze strzały tego radykalnego programu ożywienia gospodarki, czyli stymulacja fiskalna i monetarna, powinny pobudzić wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W tym kontekście japoński rynek akcji w dalszym ciągu ma potencjał do wzrostu, ale pytanie, czy ewentualna zwyżka przerodzi się w długofalową hossę. Odpowiedź zależy od efektów trzeciej strzały Abe. Problemy Japonii wymagają odważnych działań w obszarze polityki: tempo realnego wzrostu gospodarczego w długiej perspektywie nie wzrośnie, jeżeli zwiększeniu najpierw nie ulegnie siła robocza bądź produktywność. Liczbę pracowników można zwiększać na dwa sposoby. Po pierwsze zwiększając aktywność zawodową kobiet, po drugie stymulując imigrację, przy czym druga opcja jest mniej prawdopodobna. RYNKI WSCHODZĄCE: POTRZEBNA BARDZIEJ WYRAFINOWANA STRATEGIA W najbliższej perspektywie wartość dolara wzrośnie lub ustabilizuje się, a to będzie w dalszym ciągu wywierało presję na cenach surowców (i co za tym idzie, niektórych emerging markets). Inwestowanie na rynkach wschodzących wymaga zatem bardziej fachowego podejścia, umożliwiającego identyfikację najlepszych źródeł zysków w poszczególnych krajach. W latach wszystkie rynki wschodzące rozwijały się dzięki dynamice Chin i relacji słabszego dolara do wyższych cen towarów. Obecnie sytuacja przedstawia się inaczej, rynki te zaczęły się zasadniczo od siebie różnić. Niektóre będą dalej rosnąć, a niektóre wyhamują. Emerging markets muszą odejść od modeli ekonomicznych opartych wyłącznie na eksporcie i zająć się reformami strukturalnymi. Te, które się na to zdecydują, jak na przykład Chiny, z pewnością na tym nie stracą. Jedno jest pewne rynki wschodzące nie mogą dłużej biernie korzystać z osłabienia dolara i wysokich cen surowców. W kwestii zagrożeń niepokojąca ze względu na brak transparentności jest ewolucja cyklu kredytowego w Chinach. Wyraźnie widać, że tempo kreacji pieniądza od pewnego czasu przewyższa tempo wzrostu gospodarczego, a dług publiczny sięgnął 200 proc. tamtejszego PKB. W kraju, który nie ma rozwiniętych rynków finansowych na wzór zachodu, tak duża skala zadłużenia w porównaniu do wielkości i stażu rynku finansowego może budzić niepokój. Pytanie, jak taki rynek poradziłby sobie z ewentualnym procesem delewarowania. Efektem najprawdopodobniej będzie niższe tempo wzrostu gospodarczego. ROSNĄCY NACISK NA KWESTIĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Ostatnia dekada należała do krajów surowcowych na rynkach akcji wyceny najszybciej rosły w przypadku spółek i sektorów powiązanych z twardymi aktywami. Mowa tu przede wszystkim o wydobyciu metali i produkcji stali. Jednocześnie niedoszacowane były wartości niematerialne. Tendencja ta

5 jednak zaczyna się odwracać, a największe wzrosty zanotują spółki posiadające własność intelektualną w sektorach technologii, opieki zdrowotnej i usług finansowych, które stanowić będą motor napędowy rynków akcji. Dla przykładu farmaceutyka stoi u progu przełomowego postępu w takich obszarach jak onkologia. W sektorze IT firmy internetowe nadal są wysoce innowacyjne, a ich wyceny wyglądają relatywnie atrakcyjnie. Sektor telekomunikacyjny z kolei skorzysta na fali fuzji i przejęć, zwłaszcza w Europie, gdzie organy nadzorcze mogą przychylnie patrzeć na konsolidacyjne procesy niosące ze sobą większe nakłady inwestycyjne. W sektorze finansowym, o ile presja ze strony regulatorów pozostaje istotnym problemem, wyceny w najbliższym czasie mogą opuścić obecne minima. AMERYKAŃSKI RYNEK AKCJI ADRIAN BRASS, zarządzający, funduszem FF America Fund Od czasu kryzysu kredytowego inwestorzy w zależności od sytuacji traktowali amerykański rynek akcji raz jako defensywną klasę aktywów, raz jako ofensywną. W połączeniu z relatywnie niską zmiennością sugeruje to powszechny brak zrozumienia problemów o charakterze strukturalnym i samozadowolenie po stronie graczy giełdowych. A to nie napawa optymizmem. Tym niemniej gospodarka cały czas nabiera rozpędu za sprawą lepszej sytuacji na rynku pracy i nieruchomości mieszkaniowych, które pomimo niedawnych podwyżek przekładają się na poprawę nastrojów konsumentów. Co prawda, amerykańska gospodarka ma sporo do nadrobienia ze względu na znacząco zaniżone w ostatnim czasie zatrudnienie i sytuację w branży mieszkaniowej utrzymującą się poniżej trendu. Z drugiej jednak strony, jeśli problemy natury fiskalnej odejdą na drugi plan, nastroje przedsiębiorców także ulegną poprawie, czego efektem będą większe nakłady inwestycyjne. To zaś pomoże zrekompensować spadek wydatków publicznych spowodowany cięciami budżetowymi. Jeżeli chodzi o szeroki rynek, konsensus oczekiwań odnośnie tempa wzrostu zysków spółek obniżył się do bardziej umiarkowanych poziomów. Co za tym idzie, wyniki amerykańskich akcji w najbliższej przyszłości w dużej mierze będą zależeć od stóp wzrostu zysków i w mniejszym stopniu od wzrostu wycen. W tym kontekście na cel należy brać nisko wyceniane spółki, które są w stanie generować zyski powyżej konsensusu dzięki ekspozycji na wyżej wymienione pozytywne czynniki ekonomiczne bądź własne działania niezależne od gospodarki. EUROPEJSKIE RYNKI AKCJI Połączenie czynników o charakterze strukturalnym i cyklicznym z relatywnie niskimi wycenami sprawia, że w średnim terminie utrzymają się atrakcyjne perspektywy dla europejskich rynków akcji. Jednakże analiza sytuacji rynkowej na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy metodą bottom-up, z naciskiem na końcówkę tego okresu, każe zachować szczególną ostrożność w najbliższej przyszłości. Potrzeba czasu, aby modele biznesowe, w które inwestujemy, ugruntowały pozycję rynkową w swoich sektorach. PARAS ANAND, dyrektor działu europejskich rynków akcji O ile co do tematu poprawy popytu w Europie przeważało nastawienie sceptyczne, kluczem do wzrostów na europejskich parkietach okazały się dynamicznie rosnące wyceny. Innymi słowy, kursy akcji spółek zwyżkowały w tempie szybszym niż ich zyski. Takie przeszacowanie skupiło się przede wszystkim na biznesach, które nie tylko przetrwały, ale i rozwinęły się w okresie nadzwyczajnej zmienności na rynku i bardzo kiepskiej kondycji europejskich konsumentów. Z kolei w ostatnim czasie poprawie uległy oczekiwania odnośnie lepszych nastrojów konsumenckich, na czym najbardziej skorzystały spółki postrzegane jako mocno przywiązane do cyklu gospodarczego. Sądząc po skali ostatnich zwyżek, 2014 rok może być dobrym momentem do przyjęcia bardziej zachowawczego podejścia, opartego w głównej mierze na analizie metodą bottom-up w przeciwieństwie do czynników typu top-down.

6 W ostatnich dwóch latach na parkietach dominowała hossa, ale motorem napędowym nie była poprawa rentowności spółek. To dlatego za wycenami w górę podążały implikowane zyski. Zasadniczo europejskie rynki akcji dyskontują tempo wzrostu zysków na poziomie ok proc. Z punktu widzenia zachowania inwestorów na myśl przychodzi wall of worry, czyli propagowana przez Sir Johna Templetona teoria o tendencji do kontynuacji wzrostów w obliczu istotnych negatywnych czynników. Początek każdej hossy charakteryzuje się dużą dozą sceptycyzmu wśród inwestorów. Podczas gdy znaczna część niedawnego optymizmu skupiała się na coraz lepszych warunkach ekonomicznych w Europie, szczególnie na peryferiach strefy euro, popyt konsumencki na rynkach wschodzących de facto się pogarszał. Wyraźnie widać tutaj problem, który zwłaszcza w połączeniu z presją na walutach emerging markets sprawia, że wysokie tempo wzrostu zysków spółek obecnie dyskontowane przez rynki akcji w rzeczywistości może okazać się bardzo trudne do osiągnięcia. Tak więc, o ile w horyzoncie średnioterminowym perspektywy dla europejskich rynków akcji pozostają w miarę atrakcyjne, w najbliższych dwóch kwartałach wyniki spółek mogą rozczarować i wyhamować hossę. Jeżeli obecna polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu będzie wspierać widoczne od pewnego czasu pozytywne trendy w danych ekonomicznych, inwestorzy zagraniczni mogą przypomnieć sobie o brytyjskich akcjach jako klasa aktywów. Co ciekawe, taki scenariusz może się ziścić w czasie, gdy w Wielkiej Brytanii trwa reorientacja w kierunku zwiększania udziału działalności na rodzimym rynku w zyskach. WSCHODZĄCE RYNKI AKCJI Pomimo wysokiej długoterminowej atrakcyjności rynków wschodzących, opartej na wielu czynnikach, takich jak młoda i rosnąca populacja, niski poziom zadłużenia i rosnący dochód rozporządzalny, wschodzące rynki akcji w 2014 roku najprawdopodobniej będą w dużym stopniu zależne od kondycji globalnej gospodarki. Rynki wschodzące i rozwinięte są ze sobą trwale związane poprzez globalne przepływy kapitału i wymianę handlową. ALEX HOMAN, dyrektor ds. produktów w obszarze wschodzących rynków akcji Dla emerging markets ogromne znaczenie oczywiście ma skala wycofywania się z dotychczasowej polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych, szczególnie w przypadku dużego udziału inwestorów zagranicznych w finansowaniu, czego najlepszym przykładem jest pozyskiwanie kapitału poprzez emisję długu w obcej walucie. Słabsze gospodarki mają więc teraz okazję, aby popracować nad reformami, zanim wzrośnie zagrożenie związane z taperingiem lub de facto zostanie on przeprowadzony. Należy jednak również zauważyć, że ogólny poziom zadłużenia zewnętrznego wszystkich rynków wschodzących jest dziś znacznie niższy, niż miało to miejsce podczas kryzysów walutowych w latach 90-tych ubiegłego wieku. To oznacza, że ryzyko powtórzenia tamtych wydarzeń jest obecnie wyraźnie mniejsze. Jednym z najciekawszych aspektów emerging markets jest wpływ, jaki może wywrzeć poprawa w globalnej gospodarce na popyt na towary eksporterów i producentów z gospodarek rozwijających się. Ten efekt może być jeszcze bardziej zaakcentowany dzięki polepszeniu się pozycji konkurencyjnej eksporterów na skutek osłabienia walut rynków wschodzących, jakie miało miejsce w ostatnim czasie. Wielu komentatorów uważa słabość waluty za rzecz negatywną. Jesteśmy innego zdania. Jeżeli obecna sytuacja utrzyma się w krajach zmagających się z niezrównoważonym bilansem handlowym, może mieć pozytywny wpływ na stopniowe rebilansowanie rachunku bieżącego poprzez zmniejszenie siły nabywczej w odniesieniu do towarów z importu oraz zwiększenie konkurencyjności własnej produkcji. Obie te tendencje służą obniżeniu deficytu na rachunku bieżącym, dzięki czemu mają korzystny wpływ na gospodarkę danego kraju.

7 Na tym efekcie nie skorzystają jednak wszyscy eksporterzy. Istnieją obszary, szczególnie te w dużym stopniu powiązane z surowcami, w których ryzyko zmiany cen stanowi istotne zagrożenie. To dlatego, że w kilku najbliższych kwartałach podaż znacząco wzrośnie, co już teraz jest całkiem wyraźnie widoczne. Z punktu widzenia konsumenta, o ile na kilku rynkach słaba waluta faktycznie mogła zmniejszyć siłę nabywczą w zakresie importowanych towarów, w przypadku większości emerging markets konsumenci mają się bardzo dobrze, a sprzedawcy odnotowują nawet dwucyfrowe wzrosty wolumenu sprzedaży. Strategia na najbliższy czas w dalszym ciągu opiera się na identyfikowaniu najlepszych spółek w danej branży, które mogą skorzystać na wzroście sprzedaży, ale i przenieść efekty inflacji na konsumenta. Interesują nas spółki o rentowności pozwalającej na finansowanie swojej długofalowej strategii rozwoju ze środków własnych i co ważne których wyceny nie odzwierciedlają ich długoterminowego potencjału.

8 RYNKI DŁUGU Rok 2014 zapowiada się ciekawie 2014 to kolejny rok, w którym na rynkach długu będzie się sporo działo. Faktem jest, że rentowności we wszystkich klasach aktywów dłużnych nie są wysokie, ale jest to naturalne odzwierciedlenie trudnej sytuacji gospodarczej, a obawy przed ewentualnym masowym transferem inwestorów z obligacji w akcje są w znacznej mierze przesadzone. Inwestorzy poniekąd muszą dostosować oczekiwania odnośnie trendów wzrostowych, ponieważ porównania z okresami silnych wzrostów i wysokiej inflacji ubiegłych dziesięcioleci są dziś bezużyteczne. Dotyczy to szczególnie świata, w którym rządzi duża dźwignia finansowa, zarówno na rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach. ANDREW WELLS, globalny dyrektor inwestycyjny, rynki długu, Fidelity Worldwide Investment CIĄG DALSZY POSZUKIWANIA ATRAKCYJNYCH RENTOWNOŚCI Biorąc pod uwagę możliwość dalszego zacieśniania spreadów w 2014 roku, zarówno jeśli chodzi o obligacje z ratingiem inwestycyjnym, jak i wysokodochodowe, jest wielce prawdopodobne, że inwestorzy będą rozglądać się za atrakcyjnymi rentownościami dłużej, niż planowali. Dopóki rentowności obligacji skarbowych pozostaną w okolicach historycznych minimów, dopóty spready obligacji korporacyjnych utrzymają się na znacznie wyższym poziomie niż ostatnio, a to za sprawą umiarkowanego poziomu dźwigni finansowej i wysokiego wskaźnika pokrycia odsetek. W połączeniu ze sprzyjającą polityką pieniężną pozytywne fundamenty i niskie wyceny dobrze rokują dla rynku obligacji korporacyjnych na najbliższe 12 miesięcy. W temacie długu przedsiębiorstw na uwagę zasługuje przede wszystkim obszar obligacji wysokodochodowych europejskich emitentów. Mamy tu do czynienia z atrakcyjnym, z punktu widzenia inwestorów szukających rentowności, połączeniem lepszych spreadów, wyższej średniej jakości emitentów oraz niskiego ryzyka stopy procentowej rok może przynieść więcej przypadków upadłości na rynkach instrumentów wysokodochodowych ze względu na to, że wiele spółek wyczerpało już swoje możliwości w zakresie konwersji zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. W przeszłości niskie tempo wzrostu gospodarczego zazwyczaj sprzyjało rynkom instrumentów wysokodochodowych, ponieważ dochód odsetkowy stanowił zasadniczą część stopy zwrotu. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym, inwestorzy muszą pamiętać, że wchodzimy w końcowy, dojrzały etap cyklu kredytowego, w którym dominuje ryzyko zdarzeń zewnętrznych, a potencjał wzrostu ceny instrumentu dzięki zacieśnianiu spreadu spada. Tak więc inwestorzy muszą równoważyć chęć otrzymywania atrakcyjnych odsetek elastycznym pozycjonowaniem, pozwalającym uniknąć ryzyka w przypadku rynkowego dołka. Amerykanie są na najbardziej zaawansowanym etapie procesu ponownego lewarowania, więc inwestorzy, aby w pewnym stopniu to ryzyko ograniczyć, prawdopodobnie powrócą przede wszystkim na europejskie, ale i światowe rynki długu korporacyjnego.

9 NISKI WZROST GOSPODARCZY TO NOWA NORMALNOŚĆ Gospodarka amerykańska jest na dobrej drodze do wypracowania w 2014 roku wzrostu w zannualizowanym ujęciu kwartalnym na poziomie 2 proc. W świetle wcześniejszego wyhamowania i przychylnej polityki pieniężnej nie jest to zachwycający rezultat. Politycy obawiają się, że zapoczątkowane w 2008 roku odbicie w górę nie dorównuje tempu wzrostu gospodarczego z lat 90-tych XX. i połowy pierwszej dekady XXI. wieku. Patrząc na poszczególne sektory gospodarki, zieloną wyspą na mapie wzrostu jest amerykański rynek nieruchomości mieszkaniowych, chociaż także tu widać oznaki spowolnienia. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw to delikatna kwestia, w dużej mierze zależna od kursu, jaki obiorą politycy. Aby ta poprawa nabrała bardziej permanentnego charakteru, również w przypadku rynku pracy, biznes musi zacząć inwestować w gospodarkę. W Wielkiej Brytanii gospodarka znajduje się obecnie w optymalnym punkcie, ale niedawna poprawa może być jedynie formą nadrabiania po kilku chudych latach. Z kolei w strefie euro możemy spodziewać się pozytywnych trendów na początku 2014 roku, szczególnie biorąc pod uwagę stabilizację twardych danych w ostatnim czasie. Z drugiej strony problemy natury strukturalnej stojące przed Eurolandem są naprawdę ogromne. Ryzyko zdarzeń zewnętrznych, zwłaszcza w przypadku bankowych stress testów i audytów jakości aktywów, może potencjalnie zdestabilizować rynek w przyszłym roku. Tym niemniej przejrzystość, jaką uzyskamy w wyniku tych operacji, jest niezbędną częścią procesu naprawy gospodarki. W kwestii stóp procentowych 2014 rok powinien przynieść niewielki wzrost rentowności papierów skarbowych, ale skala ewentualnej wyprzedaży obligacji będzie ograniczona z uwagi na ekstremalną ostrożność banków centralnych. Lato 2013 stanowiło dobry przykład tego, czego inwestorzy mogą oczekiwać po rozpoczęciu wycofywania się przez Fed z polityki akomodacyjnej. Skłonność banków centralnych do manewrowania wysokością stóp procentowych została wtedy przetestowana, ale wzrost o 120 p.b. rentowności 10-letnich treasuries uznany został za zbyt ekstremalny dla gospodarki. Kwestią fundamentalną z punktu widzenia inwestorów niekoniecznie jest to, jak postępują decydenci, ale na jak wiele mogą sobie pozwolić. Uruchomienie taperingu w USA w 2014 roku jest możliwe, ale retoryka Fedu tym razem powinna być bardziej korzystna dla rynków obligacji. Różnica pomiędzy wycofywaniem się z luzowania ilościowego a normalizacją stóp procentowych jest zasadnicza, a nowa prezes Fedu z pewnością dołoży wszelkich starań, aby rynki zdawały sobie z tego sprawę. Tak więc preferowanym narzędziem do sterowania polityką pieniężną będzie forward guidance, czyli zapowiedzi, jak polityka Fedu będzie kształtować się w przyszłości. Na drugi plan tym samym zejdą programy bezpośredniego skupu aktywów z rynku. Docelowo, przy niskim wzroście gospodarczym i nikłej presji inflacyjnej, podwyżek stóp procentowych należy spodziewać się dopiero za kilka lat. Co ważne, ewentualne działania w kierunku normalizacji stóp będą podejmowanie jedynie w odpowiedzi na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wzrost inflacji. DYWERSYFIKACJA RECEPTĄ NA RYZYKO SKRAJNYCH SCENARIUSZY Dla inwestorów na rynkach długu, stojących przed szeregiem zagrożeń, ewentualne podwyżki stóp procentowych to tylko jedno ze źródeł ryzyka w 2014 roku. Wielu graczy skupia się na strategiach redukujących portfelowe duration. Ale przynajmniej z dwóch powodów nie jest to idealne lekarstwo: po pierwsze oddaje się część rentowności, po drugie zmianie ulegają parametry portfela obligacji, czego przykładowym efektem jest utrata części korzyści płynących

10 z dywersyfikacji czy też zwiększenie korelacji z innymi aktywami wzrostowymi. Strategia z niskim duration, czyli czasem trwania obligacji, wymaga ponadto bezbłędnego timingu, ponieważ permanentne utrzymywanie niskiego duration portfela niesie ze sobą dodatkowe koszty, które wywierają negatywny wpływ na rentowność i w efekcie skutkują gorszymi wynikami w długiej perspektywie. Taki scenariusz może wystąpić nawet w warunkach rosnących rentowności bądź też w przypadku wznoszącej się krzywej rentowności. Tak więc rozwiązaniem bardziej racjonalnym jest większa dywersyfikacja na całym spektrum instrumentów dłużnych. Przy wciąż raczej mizernym wzroście gospodarczym i inflacji, która zapewne nie wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, banki centralne idą po cienkiej linie stymulując gospodarkę, ale i licząc się z ryzykiem wzrostu inflacji w przyszłości. A w warunkach niskich stóp procentowych o błędy nie jest trudno. Dla inwestorów świetnym narzędziem do dywersyfikacji i zabezpieczenia przed niepewną polityką pieniężną są obligacje inflacyjne. Przy niskiej inflacji na większości rynków i rynkach dyskontujących raczej konserwatywne scenariusze to dobry moment na rozpoczęcie budowy strategii zabezpieczającej przed ewentualną eskalacją inflacji w przyszłości. Obligacje te mogą także służyć jako narzędzie do ograniczania ryzyka wzrostu stóp procentowych. Wschodzące rynki długu z reguły stanowiły dobrą metodę dywersyfikacji dla tradycyjnych portfeli instrumentów dłużnych, ale lato 2013 posłużyło za niemiłe przypomnienie o niskiej płynności tej klasy aktywów i jej wrażliwości na trendy w polityce pieniężnej rynków rozwiniętych. Inwestorzy powinni zachować czujność, aby nie wpaść w pułapkę masowych wyprzedaży. Na szczęście klasy aktywów w obszarze wschodzących rynków długu szybko się rozwijają, co dla inwestorów oznacza większą różnorodność i możliwości inwestycyjne. Chińskie obligacje Dim Sum stanowią doskonały tego przykład. Zmienność tej klasy aktywów w ujęciu zannualizowanym oscyluje wokół 3 proc. (co stanowi mniej więcej jedną trzecią zmienności indeksów obligacji w walucie lokalnej rynków wschodzących), ale jednocześnie oferuje rentowność powyżej 4,0 proc. To sporo, biorąc pod uwagę niewygórowane ryzyko kredytowe w przypadku obligacji z ratingiem inwestycyjnym, niskie duration stóp procentowych oraz możliwość skorzystania na ewentualnej niewielkiej aprecjacji chińskiej waluty. W lecie 2013 obligacje Dim Sum radziły sobie bardzo dobrze, nie inaczej powinna wyglądać sytuacja w 2014 roku, zwłaszcza w kontekście niedawno zapowiedzianych reform. Innym ciekawym tematem inwestycyjnym jest postępująca ewolucja instrumentów dłużnych, której kontynuacji możemy się spodziewać w przyszłym roku. Banki zmagają się ze stałą presją w zakresie wyhamowania akcji kredytowej, co skutkuje zasadniczym wzrostem zainteresowania spółek emisją obligacji wysokodochodowych i emitentów długu na rynkach wschodzących. Zmiany w regulacjach bankowych znajdują odzwierciedlenie w charakterystyce długu bankowego, czego efekty mogą być widoczne jeszcze przez wiele lat. Innym źródłem okazji inwestycyjnych są instrumenty hybrydowe, szczególnie dla inwestorów zainteresowanych jak najszerszą dywersyfikacją.

11 NA ZAKOŃCZENIE ANDY WEIR, zarządzający funduszem, FF Global Strategic Bond Fund Na koniec coś, co może zaskoczyć inwestorów mimo obaw związanych z ewentualnymi podwyżkami stóp, nasilonych w lecie 2013, tegoroczne stopy zwrotu z inwestycji w obligacje korporacyjne wypadły całkiem pozytywnie, nawet w obliczu rosnących na całym świecie rentowności papierów skarbowych. Historia może się powtórzyć w 2014 roku. Podczas gdy stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, z potencjałem na niewielki wzrost w nadchodzącym roku, spready obligacji korporacyjnych w dalszym ciągu stanowią atrakcyjną wartość. Dlatego też inwestorzy powinni kłaść większy nacisk na strategie koncentrujące się na papierach przedsiębiorstw, nie zapominając jednocześnie o dywersyfikacji i zabezpieczeniu przed niepewnością związaną z przyszłą polityką pieniężną. Instrumenty dłużne w 2014 roku raczej nie powtórzą fantastycznych wyników z ostatnich lat. Rentowności niemal na całym świecie spadły w wyniku cięć krótkoterminowych stóp procentowych i za sprawą programów luzowania ilościowego. Rentowności obligacji skarbowych są w dalszym ciągu zbyt niskie w porównaniu z jakkolwiek liczoną długofalową wartością godziwą. To nie oznacza jednak, że rentowności szybko odbiją w górę. QE zostanie utrzymane przez pewien czas, co najmniej do pierwszych miesięcy, a może i do połowy 2014 roku, kiedy to Janet Yellen o ile zostanie zatwierdzona przez Senat na stanowisko nowego prezesa Fedu zapewne ogłosi wprowadzenie jakiejś formy taperingu. Na podwyżki stóp procentowych w USA musimy na razie zaczekać. Yellen w przeszłości wyszła z propozycją strategii optymalnej kontroli, która zakłada poświęcenie wysokiej inflacji na rzecz szybszego osiągnięcia niskiego poziomu bezrobocia i utrzymania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas. Jednak jeżeli już stopy pójdą w górę, będzie to zapewne większa zwyżka, niż przewiduje reguła Taylora stosowana przez Fed. Na rynkach długu możemy się spodziewać ponadprzeciętnych wyników na instrumentach wysokodochodowych, za sprawą relatywnie solidnych fundamentów. Ten kluczowy aspekt techniczny z punktu widzenia inwestorów gotówkowych, szukających atrakcyjnych rentowności zarówno wzdłuż krzywej zapadalności, jak i w dół krzywej rentowności obligacji korporacyjnych zapewne skompensuje ewentualne niewielkie wzrosty rentowności papierów skarbowych. Przy wciąż aktywnych programach stymulujących gospodarkę, przedłużone ryzyko inflacji wzrośnie. Co więcej, wahania rynkowe w lecie 2013 zaburzyły wyceny obligacji inflacyjnych, które w naszej ocenie pozostają całkiem ciekawą opcją.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo