Outlook Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok."

Transkrypt

1 Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide Investment inwestuje w oparciu o aktywnie zarządzane strategie oraz dogłębną, kompleksową analizę fundamentalną. Cenimy szerokie spektrum analiz i perspektyw. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

2 RYNKI AKCJI 2014 rokiem przyjaznym dla akcji Kolejne oznaki prawdziwie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w USA powinny sprawić, że inwestorzy w 2014 roku pozostaną pozytywnie nastawieni do rynków akcji. Niska inflacja i nominalny wzrost sprawiają jednak, że podwyżki głównych stóp procentowych są mało prawdopodobne. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla inwestorów nabiera strategia koncentracji na spółkach hojnie dzielących się zyskiem i oferujących atrakcyjną stopę wzrostu dywidendy. Niewykluczona jest dalsza zwyżka wycen z obecnych umiarkowanych poziomów, ale może to jednocześnie oznaczać, że akcje staną się po prostu drogie. Inwestorzy będą preferować spółki, których działalność opiera się na własności intelektualnej, co oznacza, że pogłębią się różnice w wycenie spółek z różnych sektorów, a zalety analizy metodą bottom-up staną się jeszcze bardziej widoczne. DOMINIC ROSSI, globalny dyrektor inwestycyjny, rynki akcji, Fidelity Worldwide Investment AMERYKA NA PIERWSZYM PLANIE Perspektywy dla globalnych rozwiniętych rynków akcji pozostają ściśle powiązane z tempem zrównoważonego postępu gospodarczego w USA. To nie przypadek. Amerykańska gospodarka jest w najlepszej kondycji od 20 lat, a to za sprawą wyraźnej poprawy czynników strukturalnych, jaką widać w deficytach bliźniaczych. W 2009 roku deficyt fiskalny USA stanowił równowartość 10 proc. tamtejszego PKB, czyli ok. 1,5 bln USD. Analitycy Congressional Budget Office przewidują, że do 2015 roku deficyt spadnie do 3 proc. PKB, czyli blisko długofalowego trendu wzrostu produktu krajowego, co pozwoli Amerykanom ustabilizować zadłużenie. Jednocześnie znaczącej poprawie uległ bilans handlowy, co w okresie wzrostu gospodarczego nie wydarzyło się od 30 lat. Przyczyną, o charakterze strukturalnym, jest energia z łupków. Rozwój wydobycia na skalę przemysłową węglowodorów z amerykańskich złóż łupkowych sprawił, że USA zmniejszyło import ropy z 12 mln baryłek ekwiwalentu dziennie do 8 mln, a niewykluczone są dalsze spadki. Lepsze deficyty bliźniacze ustabilizowały dolara, którego niski kurs był jedną z przyczyn presji na rynkach surowcowych i niektórych rynkach wschodzących. Po 10 latach bessy amerykańska waluta gotowa jest na okres zrównoważonego wzrostu, a przynajmniej stabilności. Hossa na amerykańskich parkietach zwiększyła zaufanie i majątek konsumentów. Co ważne, rynek akcji w USA jest zarówno źródłem gospodarczej potęgi, jak i jej beneficjentem. Amerykanie znaczną część majątku trzymają w papierach wartościowych spółek, tak więc mimo nierównowagi w zamożności siła rynku akcji ma wpływ na poprawę gospodarki, co z kolei odzwierciedla się w hossie. Przy realnym tempie wzrostu gospodarczego na poziomie 3 proc. i niskiej inflacji Fed może sobie pozwolić na stopniowe wygaszanie programów luzowania ilościowego. To dobra wiadomość dla rozwiniętych rynków akcji na całym świecie.

3 O ile możliwy jest dalszy wzrost wycen spółek, o tyle wzrost zysków raczej nie odegra znaczącej roli podczas ewentualnej hossy. Największą dynamikę wzrostu zysków mogą odnotować spółki amerykańskie, ale zasadniczo rynki akcji będą rosły szybciej niż dochody przedsiębiorstw. W konsekwencji rynkowe wyceny będą szły w górę szybciej, co niesie ze sobą zagrożenie w postaci przeszacowania akcji i ewentualnych korekt. Inwestorzy zmierzą się z wyzwaniem, jakim jest identyfikacja tych spółek, które potencjalnie oferują ponadprzeciętne tempo wzrostu zysków, a do tego najlepszym narzędziem jest analiza metodą bottom-up. EUROPA POTRZEBUJE CZASU Mimo że i w Europie widać (nikłe) oznaki powrotu koniunktury, należy je postrzegać raczej w kategoriach statystycznego wydarzenia, odreagowania po osiągnięciu ekstremalnie niskich poziomów wzrostu. Europejskie spółki mają skromne zapasy, w związku z czym jakakolwiek zmiana po stronie popytu natychmiast znajduje odzwierciedlenie w produkcji przemysłowej i tempie gospodarki. Nie należy więc mylić niewielkiej cyklicznej poprawy ze strukturalnym powrotem do koniunktury, ponieważ do tego wciąż brakuje uwarunkowań. Ten szerszy proces strukturalnego dostosowania utrzyma się przez najbliższe dwa, trzy lata. Dotychczasowe niewielkie postępy, jak w przypadku jednostkowych kosztów zatrudnienia w krajach peryferyjnych Eurolandu, niosły ze sobą ogromne koszty społeczne. Nad Europą wciąż wisi widmo deflacji utrwalane działaniami rządów. W przyszłym roku nie uda się osiągnąć zerowej stopy inflacji, zatem nominalny wzrost gospodarczy powinien oscylować wokół 1 proc. Z drugiej strony mamy 10-letnie obligacje skarbowe, które w takich krajach jak Włochy mają rentowność ok. 4,1 proc. To sprawia, że problem długu de facto się pogarsza. Gospodarki krajowe muszą wypracować nadwyżkę pierwotną, co i tak jedynie zrównoważy efekty kumulowania odsetek. Taki stan rzeczy nie ułatwia Europie wyjścia ze spirali długu. Prędzej czy później należy się spodziewać pewnej formy konwersji lub restrukturyzacji zadłużenia. Piętą achillesową europejskich rynków akcji pozostaje niedokapitalizowany system bankowy i jego znacząca ekspozycja na ryzyko związane z zadłużeniem peryferii strefy euro. Analizy Fidelity wykazują, że nastąpiła polaryzacja współczynników kapitału podstawowego Tier 1 wśród banków europejskich. Te silne stały się jeszcze silniejsze, a słabe jeszcze słabsze. Do tej pory hossa na rynkach akcji w dużej mierze opierała się na wcześnie wykrytych lub wrażliwych na gospodarkę problematycznych obszarach z niskim zwrotem z kapitału, jak na przykład banki greckie. Nie ma więc co popadać w euforię. Euro na obecnym poziomie raczej również nie wzbudza optymizmu. Tak czy inaczej, wyceny w dalszym ciągu są atrakcyjne, a połowa spółek notowanych na parkietach Europy oferuje stopę dywidendy powyżej rentowności obligacji korporacyjnych, które aktualnie są niemal najniższe w historii. POPRAWA KONIUNKTURY W WIELKIEJ BRYTANII I JAPONII Skala odbicia w górę brytyjskiej gospodarki i tempo wzrostu PKB w 2014 roku mogą zaskoczyć inwestorów. Z początku warunki poprawiły się jedynie na rynku nieruchomości, ale teraz cała tamtejsza gospodarka idzie do przodu. Wyraźnie widać spadek długu publicznego. O ile więc Wielka Brytania wciąż

4 goni USA w procesie delewarowania i finansowej normalizacji, o tyle sytuacja kapitałowa w sektorze bankowym wygląda bardzo pozytywnie. Do negatywów można zaliczyć wciąż wysokie koszty energii i aktualną politykę rządu w tym obszarze, która bynajmniej nie polepsza sytuacji. Niemniej jednak, patrząc na całokształt, sprawy wyglądają w miarę optymistycznie. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest bardzo niskie, a realne zarobki odnotowały spadek. Kurs GBPUSD może bez problemów spaść do 1,50, co samo w sobie oznaczałoby znaczące wsparcie dla indeksu FTSE-100. Inwestorzy w Japonii, gdzie rynki w znacznym stopniu zależne są od polityki, będą szukać twardych dowodów na efektywność trzeciej strzały strukturalnej reformy premiera Shinzo Abe. Dwa pierwsze strzały tego radykalnego programu ożywienia gospodarki, czyli stymulacja fiskalna i monetarna, powinny pobudzić wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W tym kontekście japoński rynek akcji w dalszym ciągu ma potencjał do wzrostu, ale pytanie, czy ewentualna zwyżka przerodzi się w długofalową hossę. Odpowiedź zależy od efektów trzeciej strzały Abe. Problemy Japonii wymagają odważnych działań w obszarze polityki: tempo realnego wzrostu gospodarczego w długiej perspektywie nie wzrośnie, jeżeli zwiększeniu najpierw nie ulegnie siła robocza bądź produktywność. Liczbę pracowników można zwiększać na dwa sposoby. Po pierwsze zwiększając aktywność zawodową kobiet, po drugie stymulując imigrację, przy czym druga opcja jest mniej prawdopodobna. RYNKI WSCHODZĄCE: POTRZEBNA BARDZIEJ WYRAFINOWANA STRATEGIA W najbliższej perspektywie wartość dolara wzrośnie lub ustabilizuje się, a to będzie w dalszym ciągu wywierało presję na cenach surowców (i co za tym idzie, niektórych emerging markets). Inwestowanie na rynkach wschodzących wymaga zatem bardziej fachowego podejścia, umożliwiającego identyfikację najlepszych źródeł zysków w poszczególnych krajach. W latach wszystkie rynki wschodzące rozwijały się dzięki dynamice Chin i relacji słabszego dolara do wyższych cen towarów. Obecnie sytuacja przedstawia się inaczej, rynki te zaczęły się zasadniczo od siebie różnić. Niektóre będą dalej rosnąć, a niektóre wyhamują. Emerging markets muszą odejść od modeli ekonomicznych opartych wyłącznie na eksporcie i zająć się reformami strukturalnymi. Te, które się na to zdecydują, jak na przykład Chiny, z pewnością na tym nie stracą. Jedno jest pewne rynki wschodzące nie mogą dłużej biernie korzystać z osłabienia dolara i wysokich cen surowców. W kwestii zagrożeń niepokojąca ze względu na brak transparentności jest ewolucja cyklu kredytowego w Chinach. Wyraźnie widać, że tempo kreacji pieniądza od pewnego czasu przewyższa tempo wzrostu gospodarczego, a dług publiczny sięgnął 200 proc. tamtejszego PKB. W kraju, który nie ma rozwiniętych rynków finansowych na wzór zachodu, tak duża skala zadłużenia w porównaniu do wielkości i stażu rynku finansowego może budzić niepokój. Pytanie, jak taki rynek poradziłby sobie z ewentualnym procesem delewarowania. Efektem najprawdopodobniej będzie niższe tempo wzrostu gospodarczego. ROSNĄCY NACISK NA KWESTIĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Ostatnia dekada należała do krajów surowcowych na rynkach akcji wyceny najszybciej rosły w przypadku spółek i sektorów powiązanych z twardymi aktywami. Mowa tu przede wszystkim o wydobyciu metali i produkcji stali. Jednocześnie niedoszacowane były wartości niematerialne. Tendencja ta

5 jednak zaczyna się odwracać, a największe wzrosty zanotują spółki posiadające własność intelektualną w sektorach technologii, opieki zdrowotnej i usług finansowych, które stanowić będą motor napędowy rynków akcji. Dla przykładu farmaceutyka stoi u progu przełomowego postępu w takich obszarach jak onkologia. W sektorze IT firmy internetowe nadal są wysoce innowacyjne, a ich wyceny wyglądają relatywnie atrakcyjnie. Sektor telekomunikacyjny z kolei skorzysta na fali fuzji i przejęć, zwłaszcza w Europie, gdzie organy nadzorcze mogą przychylnie patrzeć na konsolidacyjne procesy niosące ze sobą większe nakłady inwestycyjne. W sektorze finansowym, o ile presja ze strony regulatorów pozostaje istotnym problemem, wyceny w najbliższym czasie mogą opuścić obecne minima. AMERYKAŃSKI RYNEK AKCJI ADRIAN BRASS, zarządzający, funduszem FF America Fund Od czasu kryzysu kredytowego inwestorzy w zależności od sytuacji traktowali amerykański rynek akcji raz jako defensywną klasę aktywów, raz jako ofensywną. W połączeniu z relatywnie niską zmiennością sugeruje to powszechny brak zrozumienia problemów o charakterze strukturalnym i samozadowolenie po stronie graczy giełdowych. A to nie napawa optymizmem. Tym niemniej gospodarka cały czas nabiera rozpędu za sprawą lepszej sytuacji na rynku pracy i nieruchomości mieszkaniowych, które pomimo niedawnych podwyżek przekładają się na poprawę nastrojów konsumentów. Co prawda, amerykańska gospodarka ma sporo do nadrobienia ze względu na znacząco zaniżone w ostatnim czasie zatrudnienie i sytuację w branży mieszkaniowej utrzymującą się poniżej trendu. Z drugiej jednak strony, jeśli problemy natury fiskalnej odejdą na drugi plan, nastroje przedsiębiorców także ulegną poprawie, czego efektem będą większe nakłady inwestycyjne. To zaś pomoże zrekompensować spadek wydatków publicznych spowodowany cięciami budżetowymi. Jeżeli chodzi o szeroki rynek, konsensus oczekiwań odnośnie tempa wzrostu zysków spółek obniżył się do bardziej umiarkowanych poziomów. Co za tym idzie, wyniki amerykańskich akcji w najbliższej przyszłości w dużej mierze będą zależeć od stóp wzrostu zysków i w mniejszym stopniu od wzrostu wycen. W tym kontekście na cel należy brać nisko wyceniane spółki, które są w stanie generować zyski powyżej konsensusu dzięki ekspozycji na wyżej wymienione pozytywne czynniki ekonomiczne bądź własne działania niezależne od gospodarki. EUROPEJSKIE RYNKI AKCJI Połączenie czynników o charakterze strukturalnym i cyklicznym z relatywnie niskimi wycenami sprawia, że w średnim terminie utrzymają się atrakcyjne perspektywy dla europejskich rynków akcji. Jednakże analiza sytuacji rynkowej na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy metodą bottom-up, z naciskiem na końcówkę tego okresu, każe zachować szczególną ostrożność w najbliższej przyszłości. Potrzeba czasu, aby modele biznesowe, w które inwestujemy, ugruntowały pozycję rynkową w swoich sektorach. PARAS ANAND, dyrektor działu europejskich rynków akcji O ile co do tematu poprawy popytu w Europie przeważało nastawienie sceptyczne, kluczem do wzrostów na europejskich parkietach okazały się dynamicznie rosnące wyceny. Innymi słowy, kursy akcji spółek zwyżkowały w tempie szybszym niż ich zyski. Takie przeszacowanie skupiło się przede wszystkim na biznesach, które nie tylko przetrwały, ale i rozwinęły się w okresie nadzwyczajnej zmienności na rynku i bardzo kiepskiej kondycji europejskich konsumentów. Z kolei w ostatnim czasie poprawie uległy oczekiwania odnośnie lepszych nastrojów konsumenckich, na czym najbardziej skorzystały spółki postrzegane jako mocno przywiązane do cyklu gospodarczego. Sądząc po skali ostatnich zwyżek, 2014 rok może być dobrym momentem do przyjęcia bardziej zachowawczego podejścia, opartego w głównej mierze na analizie metodą bottom-up w przeciwieństwie do czynników typu top-down.

6 W ostatnich dwóch latach na parkietach dominowała hossa, ale motorem napędowym nie była poprawa rentowności spółek. To dlatego za wycenami w górę podążały implikowane zyski. Zasadniczo europejskie rynki akcji dyskontują tempo wzrostu zysków na poziomie ok proc. Z punktu widzenia zachowania inwestorów na myśl przychodzi wall of worry, czyli propagowana przez Sir Johna Templetona teoria o tendencji do kontynuacji wzrostów w obliczu istotnych negatywnych czynników. Początek każdej hossy charakteryzuje się dużą dozą sceptycyzmu wśród inwestorów. Podczas gdy znaczna część niedawnego optymizmu skupiała się na coraz lepszych warunkach ekonomicznych w Europie, szczególnie na peryferiach strefy euro, popyt konsumencki na rynkach wschodzących de facto się pogarszał. Wyraźnie widać tutaj problem, który zwłaszcza w połączeniu z presją na walutach emerging markets sprawia, że wysokie tempo wzrostu zysków spółek obecnie dyskontowane przez rynki akcji w rzeczywistości może okazać się bardzo trudne do osiągnięcia. Tak więc, o ile w horyzoncie średnioterminowym perspektywy dla europejskich rynków akcji pozostają w miarę atrakcyjne, w najbliższych dwóch kwartałach wyniki spółek mogą rozczarować i wyhamować hossę. Jeżeli obecna polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu będzie wspierać widoczne od pewnego czasu pozytywne trendy w danych ekonomicznych, inwestorzy zagraniczni mogą przypomnieć sobie o brytyjskich akcjach jako klasa aktywów. Co ciekawe, taki scenariusz może się ziścić w czasie, gdy w Wielkiej Brytanii trwa reorientacja w kierunku zwiększania udziału działalności na rodzimym rynku w zyskach. WSCHODZĄCE RYNKI AKCJI Pomimo wysokiej długoterminowej atrakcyjności rynków wschodzących, opartej na wielu czynnikach, takich jak młoda i rosnąca populacja, niski poziom zadłużenia i rosnący dochód rozporządzalny, wschodzące rynki akcji w 2014 roku najprawdopodobniej będą w dużym stopniu zależne od kondycji globalnej gospodarki. Rynki wschodzące i rozwinięte są ze sobą trwale związane poprzez globalne przepływy kapitału i wymianę handlową. ALEX HOMAN, dyrektor ds. produktów w obszarze wschodzących rynków akcji Dla emerging markets ogromne znaczenie oczywiście ma skala wycofywania się z dotychczasowej polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych, szczególnie w przypadku dużego udziału inwestorów zagranicznych w finansowaniu, czego najlepszym przykładem jest pozyskiwanie kapitału poprzez emisję długu w obcej walucie. Słabsze gospodarki mają więc teraz okazję, aby popracować nad reformami, zanim wzrośnie zagrożenie związane z taperingiem lub de facto zostanie on przeprowadzony. Należy jednak również zauważyć, że ogólny poziom zadłużenia zewnętrznego wszystkich rynków wschodzących jest dziś znacznie niższy, niż miało to miejsce podczas kryzysów walutowych w latach 90-tych ubiegłego wieku. To oznacza, że ryzyko powtórzenia tamtych wydarzeń jest obecnie wyraźnie mniejsze. Jednym z najciekawszych aspektów emerging markets jest wpływ, jaki może wywrzeć poprawa w globalnej gospodarce na popyt na towary eksporterów i producentów z gospodarek rozwijających się. Ten efekt może być jeszcze bardziej zaakcentowany dzięki polepszeniu się pozycji konkurencyjnej eksporterów na skutek osłabienia walut rynków wschodzących, jakie miało miejsce w ostatnim czasie. Wielu komentatorów uważa słabość waluty za rzecz negatywną. Jesteśmy innego zdania. Jeżeli obecna sytuacja utrzyma się w krajach zmagających się z niezrównoważonym bilansem handlowym, może mieć pozytywny wpływ na stopniowe rebilansowanie rachunku bieżącego poprzez zmniejszenie siły nabywczej w odniesieniu do towarów z importu oraz zwiększenie konkurencyjności własnej produkcji. Obie te tendencje służą obniżeniu deficytu na rachunku bieżącym, dzięki czemu mają korzystny wpływ na gospodarkę danego kraju.

7 Na tym efekcie nie skorzystają jednak wszyscy eksporterzy. Istnieją obszary, szczególnie te w dużym stopniu powiązane z surowcami, w których ryzyko zmiany cen stanowi istotne zagrożenie. To dlatego, że w kilku najbliższych kwartałach podaż znacząco wzrośnie, co już teraz jest całkiem wyraźnie widoczne. Z punktu widzenia konsumenta, o ile na kilku rynkach słaba waluta faktycznie mogła zmniejszyć siłę nabywczą w zakresie importowanych towarów, w przypadku większości emerging markets konsumenci mają się bardzo dobrze, a sprzedawcy odnotowują nawet dwucyfrowe wzrosty wolumenu sprzedaży. Strategia na najbliższy czas w dalszym ciągu opiera się na identyfikowaniu najlepszych spółek w danej branży, które mogą skorzystać na wzroście sprzedaży, ale i przenieść efekty inflacji na konsumenta. Interesują nas spółki o rentowności pozwalającej na finansowanie swojej długofalowej strategii rozwoju ze środków własnych i co ważne których wyceny nie odzwierciedlają ich długoterminowego potencjału.

8 RYNKI DŁUGU Rok 2014 zapowiada się ciekawie 2014 to kolejny rok, w którym na rynkach długu będzie się sporo działo. Faktem jest, że rentowności we wszystkich klasach aktywów dłużnych nie są wysokie, ale jest to naturalne odzwierciedlenie trudnej sytuacji gospodarczej, a obawy przed ewentualnym masowym transferem inwestorów z obligacji w akcje są w znacznej mierze przesadzone. Inwestorzy poniekąd muszą dostosować oczekiwania odnośnie trendów wzrostowych, ponieważ porównania z okresami silnych wzrostów i wysokiej inflacji ubiegłych dziesięcioleci są dziś bezużyteczne. Dotyczy to szczególnie świata, w którym rządzi duża dźwignia finansowa, zarówno na rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach. ANDREW WELLS, globalny dyrektor inwestycyjny, rynki długu, Fidelity Worldwide Investment CIĄG DALSZY POSZUKIWANIA ATRAKCYJNYCH RENTOWNOŚCI Biorąc pod uwagę możliwość dalszego zacieśniania spreadów w 2014 roku, zarówno jeśli chodzi o obligacje z ratingiem inwestycyjnym, jak i wysokodochodowe, jest wielce prawdopodobne, że inwestorzy będą rozglądać się za atrakcyjnymi rentownościami dłużej, niż planowali. Dopóki rentowności obligacji skarbowych pozostaną w okolicach historycznych minimów, dopóty spready obligacji korporacyjnych utrzymają się na znacznie wyższym poziomie niż ostatnio, a to za sprawą umiarkowanego poziomu dźwigni finansowej i wysokiego wskaźnika pokrycia odsetek. W połączeniu ze sprzyjającą polityką pieniężną pozytywne fundamenty i niskie wyceny dobrze rokują dla rynku obligacji korporacyjnych na najbliższe 12 miesięcy. W temacie długu przedsiębiorstw na uwagę zasługuje przede wszystkim obszar obligacji wysokodochodowych europejskich emitentów. Mamy tu do czynienia z atrakcyjnym, z punktu widzenia inwestorów szukających rentowności, połączeniem lepszych spreadów, wyższej średniej jakości emitentów oraz niskiego ryzyka stopy procentowej rok może przynieść więcej przypadków upadłości na rynkach instrumentów wysokodochodowych ze względu na to, że wiele spółek wyczerpało już swoje możliwości w zakresie konwersji zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe. W przeszłości niskie tempo wzrostu gospodarczego zazwyczaj sprzyjało rynkom instrumentów wysokodochodowych, ponieważ dochód odsetkowy stanowił zasadniczą część stopy zwrotu. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym, inwestorzy muszą pamiętać, że wchodzimy w końcowy, dojrzały etap cyklu kredytowego, w którym dominuje ryzyko zdarzeń zewnętrznych, a potencjał wzrostu ceny instrumentu dzięki zacieśnianiu spreadu spada. Tak więc inwestorzy muszą równoważyć chęć otrzymywania atrakcyjnych odsetek elastycznym pozycjonowaniem, pozwalającym uniknąć ryzyka w przypadku rynkowego dołka. Amerykanie są na najbardziej zaawansowanym etapie procesu ponownego lewarowania, więc inwestorzy, aby w pewnym stopniu to ryzyko ograniczyć, prawdopodobnie powrócą przede wszystkim na europejskie, ale i światowe rynki długu korporacyjnego.

9 NISKI WZROST GOSPODARCZY TO NOWA NORMALNOŚĆ Gospodarka amerykańska jest na dobrej drodze do wypracowania w 2014 roku wzrostu w zannualizowanym ujęciu kwartalnym na poziomie 2 proc. W świetle wcześniejszego wyhamowania i przychylnej polityki pieniężnej nie jest to zachwycający rezultat. Politycy obawiają się, że zapoczątkowane w 2008 roku odbicie w górę nie dorównuje tempu wzrostu gospodarczego z lat 90-tych XX. i połowy pierwszej dekady XXI. wieku. Patrząc na poszczególne sektory gospodarki, zieloną wyspą na mapie wzrostu jest amerykański rynek nieruchomości mieszkaniowych, chociaż także tu widać oznaki spowolnienia. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw to delikatna kwestia, w dużej mierze zależna od kursu, jaki obiorą politycy. Aby ta poprawa nabrała bardziej permanentnego charakteru, również w przypadku rynku pracy, biznes musi zacząć inwestować w gospodarkę. W Wielkiej Brytanii gospodarka znajduje się obecnie w optymalnym punkcie, ale niedawna poprawa może być jedynie formą nadrabiania po kilku chudych latach. Z kolei w strefie euro możemy spodziewać się pozytywnych trendów na początku 2014 roku, szczególnie biorąc pod uwagę stabilizację twardych danych w ostatnim czasie. Z drugiej strony problemy natury strukturalnej stojące przed Eurolandem są naprawdę ogromne. Ryzyko zdarzeń zewnętrznych, zwłaszcza w przypadku bankowych stress testów i audytów jakości aktywów, może potencjalnie zdestabilizować rynek w przyszłym roku. Tym niemniej przejrzystość, jaką uzyskamy w wyniku tych operacji, jest niezbędną częścią procesu naprawy gospodarki. W kwestii stóp procentowych 2014 rok powinien przynieść niewielki wzrost rentowności papierów skarbowych, ale skala ewentualnej wyprzedaży obligacji będzie ograniczona z uwagi na ekstremalną ostrożność banków centralnych. Lato 2013 stanowiło dobry przykład tego, czego inwestorzy mogą oczekiwać po rozpoczęciu wycofywania się przez Fed z polityki akomodacyjnej. Skłonność banków centralnych do manewrowania wysokością stóp procentowych została wtedy przetestowana, ale wzrost o 120 p.b. rentowności 10-letnich treasuries uznany został za zbyt ekstremalny dla gospodarki. Kwestią fundamentalną z punktu widzenia inwestorów niekoniecznie jest to, jak postępują decydenci, ale na jak wiele mogą sobie pozwolić. Uruchomienie taperingu w USA w 2014 roku jest możliwe, ale retoryka Fedu tym razem powinna być bardziej korzystna dla rynków obligacji. Różnica pomiędzy wycofywaniem się z luzowania ilościowego a normalizacją stóp procentowych jest zasadnicza, a nowa prezes Fedu z pewnością dołoży wszelkich starań, aby rynki zdawały sobie z tego sprawę. Tak więc preferowanym narzędziem do sterowania polityką pieniężną będzie forward guidance, czyli zapowiedzi, jak polityka Fedu będzie kształtować się w przyszłości. Na drugi plan tym samym zejdą programy bezpośredniego skupu aktywów z rynku. Docelowo, przy niskim wzroście gospodarczym i nikłej presji inflacyjnej, podwyżek stóp procentowych należy spodziewać się dopiero za kilka lat. Co ważne, ewentualne działania w kierunku normalizacji stóp będą podejmowanie jedynie w odpowiedzi na przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wzrost inflacji. DYWERSYFIKACJA RECEPTĄ NA RYZYKO SKRAJNYCH SCENARIUSZY Dla inwestorów na rynkach długu, stojących przed szeregiem zagrożeń, ewentualne podwyżki stóp procentowych to tylko jedno ze źródeł ryzyka w 2014 roku. Wielu graczy skupia się na strategiach redukujących portfelowe duration. Ale przynajmniej z dwóch powodów nie jest to idealne lekarstwo: po pierwsze oddaje się część rentowności, po drugie zmianie ulegają parametry portfela obligacji, czego przykładowym efektem jest utrata części korzyści płynących

10 z dywersyfikacji czy też zwiększenie korelacji z innymi aktywami wzrostowymi. Strategia z niskim duration, czyli czasem trwania obligacji, wymaga ponadto bezbłędnego timingu, ponieważ permanentne utrzymywanie niskiego duration portfela niesie ze sobą dodatkowe koszty, które wywierają negatywny wpływ na rentowność i w efekcie skutkują gorszymi wynikami w długiej perspektywie. Taki scenariusz może wystąpić nawet w warunkach rosnących rentowności bądź też w przypadku wznoszącej się krzywej rentowności. Tak więc rozwiązaniem bardziej racjonalnym jest większa dywersyfikacja na całym spektrum instrumentów dłużnych. Przy wciąż raczej mizernym wzroście gospodarczym i inflacji, która zapewne nie wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, banki centralne idą po cienkiej linie stymulując gospodarkę, ale i licząc się z ryzykiem wzrostu inflacji w przyszłości. A w warunkach niskich stóp procentowych o błędy nie jest trudno. Dla inwestorów świetnym narzędziem do dywersyfikacji i zabezpieczenia przed niepewną polityką pieniężną są obligacje inflacyjne. Przy niskiej inflacji na większości rynków i rynkach dyskontujących raczej konserwatywne scenariusze to dobry moment na rozpoczęcie budowy strategii zabezpieczającej przed ewentualną eskalacją inflacji w przyszłości. Obligacje te mogą także służyć jako narzędzie do ograniczania ryzyka wzrostu stóp procentowych. Wschodzące rynki długu z reguły stanowiły dobrą metodę dywersyfikacji dla tradycyjnych portfeli instrumentów dłużnych, ale lato 2013 posłużyło za niemiłe przypomnienie o niskiej płynności tej klasy aktywów i jej wrażliwości na trendy w polityce pieniężnej rynków rozwiniętych. Inwestorzy powinni zachować czujność, aby nie wpaść w pułapkę masowych wyprzedaży. Na szczęście klasy aktywów w obszarze wschodzących rynków długu szybko się rozwijają, co dla inwestorów oznacza większą różnorodność i możliwości inwestycyjne. Chińskie obligacje Dim Sum stanowią doskonały tego przykład. Zmienność tej klasy aktywów w ujęciu zannualizowanym oscyluje wokół 3 proc. (co stanowi mniej więcej jedną trzecią zmienności indeksów obligacji w walucie lokalnej rynków wschodzących), ale jednocześnie oferuje rentowność powyżej 4,0 proc. To sporo, biorąc pod uwagę niewygórowane ryzyko kredytowe w przypadku obligacji z ratingiem inwestycyjnym, niskie duration stóp procentowych oraz możliwość skorzystania na ewentualnej niewielkiej aprecjacji chińskiej waluty. W lecie 2013 obligacje Dim Sum radziły sobie bardzo dobrze, nie inaczej powinna wyglądać sytuacja w 2014 roku, zwłaszcza w kontekście niedawno zapowiedzianych reform. Innym ciekawym tematem inwestycyjnym jest postępująca ewolucja instrumentów dłużnych, której kontynuacji możemy się spodziewać w przyszłym roku. Banki zmagają się ze stałą presją w zakresie wyhamowania akcji kredytowej, co skutkuje zasadniczym wzrostem zainteresowania spółek emisją obligacji wysokodochodowych i emitentów długu na rynkach wschodzących. Zmiany w regulacjach bankowych znajdują odzwierciedlenie w charakterystyce długu bankowego, czego efekty mogą być widoczne jeszcze przez wiele lat. Innym źródłem okazji inwestycyjnych są instrumenty hybrydowe, szczególnie dla inwestorów zainteresowanych jak najszerszą dywersyfikacją.

11 NA ZAKOŃCZENIE ANDY WEIR, zarządzający funduszem, FF Global Strategic Bond Fund Na koniec coś, co może zaskoczyć inwestorów mimo obaw związanych z ewentualnymi podwyżkami stóp, nasilonych w lecie 2013, tegoroczne stopy zwrotu z inwestycji w obligacje korporacyjne wypadły całkiem pozytywnie, nawet w obliczu rosnących na całym świecie rentowności papierów skarbowych. Historia może się powtórzyć w 2014 roku. Podczas gdy stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie, z potencjałem na niewielki wzrost w nadchodzącym roku, spready obligacji korporacyjnych w dalszym ciągu stanowią atrakcyjną wartość. Dlatego też inwestorzy powinni kłaść większy nacisk na strategie koncentrujące się na papierach przedsiębiorstw, nie zapominając jednocześnie o dywersyfikacji i zabezpieczeniu przed niepewnością związaną z przyszłą polityką pieniężną. Instrumenty dłużne w 2014 roku raczej nie powtórzą fantastycznych wyników z ostatnich lat. Rentowności niemal na całym świecie spadły w wyniku cięć krótkoterminowych stóp procentowych i za sprawą programów luzowania ilościowego. Rentowności obligacji skarbowych są w dalszym ciągu zbyt niskie w porównaniu z jakkolwiek liczoną długofalową wartością godziwą. To nie oznacza jednak, że rentowności szybko odbiją w górę. QE zostanie utrzymane przez pewien czas, co najmniej do pierwszych miesięcy, a może i do połowy 2014 roku, kiedy to Janet Yellen o ile zostanie zatwierdzona przez Senat na stanowisko nowego prezesa Fedu zapewne ogłosi wprowadzenie jakiejś formy taperingu. Na podwyżki stóp procentowych w USA musimy na razie zaczekać. Yellen w przeszłości wyszła z propozycją strategii optymalnej kontroli, która zakłada poświęcenie wysokiej inflacji na rzecz szybszego osiągnięcia niskiego poziomu bezrobocia i utrzymania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas. Jednak jeżeli już stopy pójdą w górę, będzie to zapewne większa zwyżka, niż przewiduje reguła Taylora stosowana przez Fed. Na rynkach długu możemy się spodziewać ponadprzeciętnych wyników na instrumentach wysokodochodowych, za sprawą relatywnie solidnych fundamentów. Ten kluczowy aspekt techniczny z punktu widzenia inwestorów gotówkowych, szukających atrakcyjnych rentowności zarówno wzdłuż krzywej zapadalności, jak i w dół krzywej rentowności obligacji korporacyjnych zapewne skompensuje ewentualne niewielkie wzrosty rentowności papierów skarbowych. Przy wciąż aktywnych programach stymulujących gospodarkę, przedłużone ryzyko inflacji wzrośnie. Co więcej, wahania rynkowe w lecie 2013 zaburzyły wyceny obligacji inflacyjnych, które w naszej ocenie pozostają całkiem ciekawą opcją.

12 Kontakt FIL (Luxembourg) S.A., spółka akcyjna, przedstawicielstwo w Polsce. Metropolitan Building Pl. Piłsudskiego Warszawa, Polska Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych w rozumieniu Załącznika II Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej Dyrektywę Rady 93/22/EWG i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. Nie mogą one być również bez uprzedniej zgody powielane ani rozprowadzane. Niniejszy komunikat nie jest skierowany i nie może zostać wykorzystany jako podstawa do działania przez osoby z [Wielkiej Brytanii lub] Stanów Zjednoczonych, i jest adresowany wyłącznie do osób będących rezydentami jurysdykcji, w których dystrybucja poszczególnych funduszy jest uprawniona na podstawie zezwolenia lub w których zezwolenie takie nie jest wymagane. Spółka FIL Limited wraz ze spółkami zależnymi tworzą światową organizację zarządzania inwestycjami, powszechnie określaną jako Fidelity Worldwide Investment. Profesjonalni analitycy (research professionals) obejmują pracowników, analityków, dyrektorów ds. kraju i sektora posiadających obowiązki w zakresie prowadzenia badań oraz analityków danych technicznych i ilościowych, będących częścią grup badawczych. Fidelity oferuje informacje jedynie na temat własnych produktów i usług, oraz nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w oparciu o indywidualną sytuację. Fidelity Funds to otwarty fundusz inwestycyjny utworzony w Luksemburgu, posiadający różne klasy akcji. Odwołania do FF odnoszą się do Fidelity Funds. Ze względu na brak płynności na wielu mniejszych rynkach akcji, niektóre Fundusze mogą ulegać większym wahaniom, a w skrajnych okolicznościach mogą zostać ograniczone prawa wykupu jednostek. W niektórych krajach oraz w przypadku niektórych rodzajów inwestycji koszty transakcji są wyższe a poziom płynności niższy niż gdzie indziej. Mogą istnieć ograniczone możliwości znalezienia alternatywnych sposobów zarządzania środkami pieniężnymi, szczególnie gdy inwestycje ukierunkowane są na małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku funduszy specjalizujących się w takich krajach i rodzajach inwestycji, transakcje, szczególnie te o znacznej wielkości, mogą wywoływać większy wpływ na koszty kierowania funduszem niż w przypadku podobnych transakcji na dużych funduszach. Potencjalni inwestorzy powinni mieć to na względzie przy wyborze funduszu. Na wartość obligacji wywierają wpływ zmiany stóp procentowych i zwrotów z obligacji. Jeżeli stopy procentowe i w związku z tym zwroty z obligacji rosną, ceny obligacji zazwyczaj spadają, i na odwrót. Cena obligacji z dłuższym okresem do terminu zapadalności jest zazwyczaj bardziej wrażliwa na zmiany stóp procentowych niż w przypadku obligacji z krótszym okresem do terminu zapadalności. Ryzyko niewypłacalności jest oparte na zdolności emitenta do dokonywania płatności odsetkowych i spłaty pożyczki w terminie wykupu. W związku z tym ryzyko niewypłacalności może być różne w przypadku różnych emitentów rządowych, a także korporacyjnych. Ze względu na większe ryzyko niedotrzymania zobowiązań inwestycja w obligacje korporacyjne jest generalnie mniej bezpieczna niż inwestycja w obligacje rządowe. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań wiąże się ze zdolnością emitenta do dokonywania wypłat odsetek oraz do spłaty pożyczki w terminie wymagalności. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań może się zatem różnić w zależności od danego emitenta rządowego jak również pomiędzy poszczególnymi emitentami korporacyjnymi. Zawarte w niniejszym dokumencie odwołania do określonych papierów wartościowych nie powinny być interpretowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży tychże papierów wartościowych, lecz przedstawione są one wyłącznie jako przykład. Inwestorzy powinni również zwrócić uwagę, że wyrażone opinie mogą nie być już aktualne i że mogły już zostać wykorzystane przez Fidelity. Ujęte w niniejszej dokumentacji badania i analizy zostały zgromadzone do użytku własnego przez Fidelity jako zarządzającego inwestycjami oraz mogły już zostać wykorzystane do jej własnych celów.fidelity, nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności ani aktualności. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Zalecamy uzyskanie szczegółowych informacji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Inwestycji należy dokonywać w oparciu o aktualny prospekt emisyjny i skrót prospektu emisyjnego, które można uzyskać bezpłatnie wraz z aktualnymi sprawozdaniami rocznymi i półrocznymi u naszych dystrybutorów, w naszym Europejskim Centrum Obsługi w Luksemburgu. Wydany przez firmę FIL Luxembourg S.A. Walii), uprawnione i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Nazwy Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, znak graficzny Fidelity Worldwide Investment oraz symbol F stanowią znaki towarowe firmy FIL Limited. SSL1310N09/0614

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI W pierwszym materiale

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA Pod koniec ubiegłego tygodnia Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie operacji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA USA DUALIZM W USA Quantitative Easing 3? Poprawiające się dane makro Kluczowy czerwiec Istotnym wydarzeniem ostatnich dni było obniżenie perspektywy amerykańskiego ratingu kredytowego przez międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Akcje europejskie: czy to nadal temat dla inwestorów podążających wbrew trendom?

Akcje europejskie: czy to nadal temat dla inwestorów podążających wbrew trendom? Akcje europejskie: czy to nadal temat dla inwestorów podążających wbrew trendom? Date : Grudzień 10, 2013 Według Michaela Clementsa, wiceprezesa i zarządzającego portfelami inwestycyjnymi w Franklin Equity

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo