Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events"

Transkrypt

1 Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: » Intel Extreme Masters marca 2015» Intel Extreme Masters March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy kwietnia 2015» 7th European Economic Congress April 2015 s » Katowice Open 6-12 kwietnia 2015» Katowice Open 6-12 April 2015 s Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events

2

3 Partner wydania: Partner of the issue: Spis treści Contents Intel Extreme Masters marca 2015 Intel Extreme Masters March I Światowy Kongres Klastrów 1st Cluster World Congress... 7 Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej 21 marca 2015 Polish-Hungarian Friendship Day 21 March REDAKCJA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice, tel./fax , REDAKTOR NACZELNY Justyna Baran DZIAŁ REKLAMY SKŁAD Michał Potyrała DRUK Drukarnia Kolumb - WYDAWCA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice NAKŁAD egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Opinie zawarte w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firmowy grafik bez etatu Company graphic designer without regular post...10 VII Europejski Kongres Gospodarczy kwietnia th European Economic Congress April Nowe technologie i marketing New Technologies and Marketing Katowice Open 6-12 kwietnia 2015 Katowice Open 6-12 April

4 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Miasto nowoczesnych technologii IEM Katowice City of Modern Technologies: IEM Katowice March 2015 Po raz kolejny rozgrywki w ramach e-sportowych mistrzostw Intel Extreme Masters odbędą się w katowickim Spodku, który zyskał z tego powodu miano najgorętszej cyberareny na świecie. O tegorocznej imprezie, w tym roku wzbogaconej o targi rozrywki elektronicznej Intel ESL Expo Katowice na 8000 m 2 powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przylegającym bezpośrednio do Spodka rozmawiamy z Michałem Jędrzejkiem, pomysłodawcą i inicjatorem sprowadzenia rozgrywek IEM do Polski i Katowic. Once again, Katowice s Spodek arena will hold the Intel Extreme Masters tournament games, which thus has been called the hottest cyber arena in the world. We are talking with Michał Jędrzejek, the originator and initiator of inviting the gaming IEM to Poland and to Katowice, about this year s tournament which will be accompanied by the electronic entertainment fair Intel ESL Expo Katowice on an area of 8,000 sq. m in the International Congress Centre directly adjacent to the Spodek area. W 2015 roku Mistrzostwa Świata gier komputerowych odbędą się w Katowicach po raz trzeci, po ogromnym sukcesie poprzednich edycji. Wygląda na to, że Intel Extreme Masters zagościło na dobre w Katowicach In 2015, the computer game world championship will take place in Katowice for the third time after the huge success of the previous editions. It seems that Intel Extreme Masters love to return to Katowice 4 IEM Katowice stał się marzeniem wielu esportowców na całym świecie. Być tutaj, wystąpić przed publicznością w Spodku to ogromna nobilitacja i duży sukces. Jestem głęboko przekonany, że tandem miasta Katowice oraz esportu pod postacią Intel Extreme Masters to gra o sumie dodatniej na wiele lat. IEM 2015 będzie pierwszym wydarzeniem w świeżo ukończonym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Czego można się spodziewać w związku z takim powiększeniem powierzchni, oddanej do dyspozycji rozgrywek? IEM Katowice has become a dream of many e-athletes in the world. To be here and to appear before the Spodek audience is a tremendous honour and great success. I m deeply convinced that the joining of the city of Katowice and esport in the form of Intel Extreme Masters is an added value game for many years to come. IEM 2015 will be the first event to be held in the newly built International Congress Centre in Katowice. What can you expect due to the increased space made available to the tournament?

5 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Jeszcze rok temu stworzenie targów technologiczno konsumenckich było jedynie pomysłem. W tym roku IEM to nie tylko emocje sportowe, to także międzynarodowe targi sprzętu, technologii i gier. Co więcej, IEM Expo Katowice to krok do budowy kompleksowego wydarzenia na 8000 m 2 nowoczesnej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w stolicy 2,5 milionowej konurbacji. A year ago, the creation of the technology and consumer fair was still only an idea. This year, the IEM is not only sport emotions but also the international hardware, technology and gaming fair. What s more, IEM Expo Katowice is a step towards the building of a complex event on 8,000 sq. m of modern space inside the International Congress Centre in the main city of the conurbation with 2.5 million inhabitants. W jaki sposób poprzednie edycje Mistrzostw IEM w katowickim Spodku wpłynęły obraz Katowic w kraju i za granicą? How did the previous IEM editions held in the Spodek arena affect the image of Katowice in Poland and abroad? Myślę, że to, co o wiele ważniejsze od samego pozycjonowania się Katowic jako miasta nowoczesnych technologii, to uczestnicy IEM, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, kupują w lokalnych sklepach, jedzą w lokalnych restauracjach i śpią w lokalnych hotelach. Chciałbym im za to niniejszym bardzo podziękować, że tak tłumnie i chętnie spędzają czas w mieście Katowice. Czy tegoroczna edycja ma szanse pobić zeszłoroczne rekordy oglądalności w sieci? Nie chciałbym składać takich profetycznych deklaracji, powiem jedynie, iż co roku jest notowany bardzo wyraźny wzrost na wszystkich polach, od frekwencji, poprzez organizacje do samej oglądalności. I think what s much more important than just the positioning of Katowice as a city of modern technologies are the IEM participants who come to our city, buy in the local shops, eat in the local restaurants and sleep in the local hotels. Thus, I d like to thank them that so many of them so willingly spend their time in Katowice. Is this year s edition capable of beating last year s online viewing record? I wouldn t like to make such prophetic declarations; I ll only say that every year we note a very distinct growth in all the areas, from attendance, to organisation and viewers. Thank you for the interview. Dziękujemy za rozmowę. Zagospodarowanie Spodka i MCK. The development of the Spodek arena and the International Congress Centre. 5

6 21.03 POZNAŃ ŁÓDŹ BIAŁYSTOK RZESZÓW GDAŃSK ZAPROGRAMUJ SWOJĄ KARIERĘ! W programie: + ciekawe prelekcje i warsztaty + pokazy technologii + spotkania z pracodawcami + konkursy z nagrodami + porady doradców zawodowych WSTĘP BEZPŁATNY!

7 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń I Światowy Kongres Klastrów 1st Cluster World Congress W dniach marca 2015 r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia to: XXI wiek - stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu. Cluster World Congress will be held in Dabrowa Gornicza (Silesia - Poland) on March The motto of the Congress is:,,xxi century the century of the economy development through the spread of the idea of clustering. Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Cluster World Congress is a world ranking event, which point of is to create a channel of communication for polish and foreign clusters, with particular focus being placed on the possibility of connecting their potentials, in order to improve a local, domestic and global economy. W Kongresie weźmie udział ponad 300 klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, 167 ekspertów z całego świata, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele najważniejszych instytucji rozwojowych i naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu. In congress will take part 300 clusters of all continents, representatives of 83 embassies, 167 experts from all over the world and representatives of European Commission, prominent public servants, representatives the most important development and scientific institutions, entrepreneurs and a lot of worldfamous experts of clustering. Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Komitet Rozwoju Zagłębia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Humaneo. The organizers of the First Cluster World Congres are Parliamentary Group for Cluster Policy, Polish National Cluster of Innovative Enterprises, Enterprise Development Agency Ltd., Major of City Dabrowa Gornicza, Komitet Rozwoju Zagłębia, University of Dabrowa Gornicza and Humaneo. 7

8 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 21 marca 2015, Katowice Polish-Hungarian Friendship Day: 21 March 2015, Katowice Ustanowione jednomyślnie w 2007 roku przez parlamenty Polski i Węgier święto cieszy się ogromną popularnością i jest obrazem wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami. Tegoroczne obchody, w których udział zapowiedzieli Prezydent Węgier János Áder oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, odbędą się w Katowicach. Established unanimously in 2007 by the Parliaments of Poland and Hungary, the day is very popular and reflects the centuriesold friendship between our nations. This year, the celebration attended by the President of Hungary János Áder and the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski who have already announced their participation will be held in Katowice. Polak, Węgier, dwa bratanki Pole and Hungarian cousins be Niezwykła przyjaźń, udokumentowana historycznie w wielu trudnych dla obu narodów chwilach, jest ewenementem na skalę światową, a jej potwierdzeniem jest niezwykła popularność, jaką cieszą się coroczne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Szczególna więź została odnotowana w znanym przysłowiu: Węgier, Polak, dwa bratanki, i do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. The uncommon friendship, historically documented at many difficult times for both nations is an international phenomenon and acknowledged by the unique popularity of the annual festivities of the Polish-Hungarian Friendship Day. These special ties have been reflected in the well-known saying, Pole and Hungarian two cousins be, good for fight and good for party. Both are valiant, both are lively, upon them may God s blessing be. Sławik Antall Sławik Antall 8 Obrazem bliskości między narodami jest przyjaźń katowiczanina Henryka Sławika i węgierskiego działacza Józsefa Antallaa seniora oraz heroiczna współpraca, jaką podjęli w celu ratowania żydowskich dzieci i pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech w czasie II wojny światowej. W czasie tegorocznych obchodów Dnia The closeness between the nations is reflected in the friendship between Henryk Sławik from Katowice and Hungarian activist József Antall Senior as well as their heroic cooperation during World War II to save Jewish children and help Polish refugees in Hungary. During this year s celebration of Polish-Hungarian Friendship

9 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Strefie Kultury zostanie uroczyście odsłonięty pomnik dwóch bohaterów. Day, the monument of the two heroes will be ceremonially unveiled in front of the International Congress Centre in the Culture Area. Odsłonięcie pomnika Unveiling of the monument Po Mszy św. w archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach odprawionej z elementami w językach polskim, węgierskim i po łacinie przez ks. abp. Wiktora Skworca nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora przez prezydentów obu państw. Uroczystości główne odbędą się w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zaproszeni goście będą mogli wysłuchać uroczystego koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. After Holy Mass in the Katowice Archcathedral of Christ the King celebrated by Archbishop Wiktor Skworc with elements in Polish, Hungarian and Latin, the monument of Henryk Sławik and József Antall Senior will be ceremonially unveiled by the presidents of both countries. The main ceremonies will be held in the new seat of the Polish National Radio Symphony Orchestra. The guests will have the pleasure of attending a gala concert performed by the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. Uroczysta gala przyjaźni polsko-węgierskiej odbędzie się natomiast w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W programie przewidziano koncert w wykonaniu Joszko Brody z udziałem gwiazd polskiej i węgierskiej sceny World music. Wydarzenie dedykowane będzie miastom polskim i ich miastom partnerskim z Węgier. The Polish-Hungarian friendship gala ceremony will take place in the concert hall of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. The programme includes a concert performed by Joszko Broda with the participation of Polish and Hungarian stars of the World music scene. The event will be dedicated to Polish cities and their partner cities in Hungary. 9

10 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Firmowy grafik bez etatu Company graphic designer without regular post Marzeniem wielu firm jest posiadanie własnego grafika i co za tym idzie jednolitych pod względem layoutu projektów reklamowych, promujących firmę. Często brak możliwości stworzenia dodatkowego etatu pozbawia firmy komfortu wynikającego z profesjonalnej obsługi graficznej zupełnie niepotrzebnie. Skuteczne i racjonalne rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Lots of companies dream of their own graphic designer and, thus, in terms of layout, uniform advertising projects promoting the company. The lack of possibility to create an additional FTE often deprives the company of the comfort resulting from professional graphic service needlessly. An effective and reasonable solution is at hand. Twój partner Twój zysk Your partner Your profit 10 Czy nie każdy biznesmen marzy, by nad jego wizerunkiem czuwał i ulepszał go zaufany i kompetentny specjalista, poszukując korzystnych i kreatywnych rozwiązań? Zostając stałym, abonamentowym klientem, możesz liczyć na solidny pakiet dostawowych usług, które w innych okolicznościach okazałyby się kłopotliwe i czasochłonne. Wie o tym każdy, kto koordynował więcej niż jednego podwykonawcę. Jeżeli więc zależy Ci na czasie i cenisz możliwość racjonalizacji ponoszonych wydatków, a nie chcesz rezygnować z jakości rozwiązaniem jest stała współpraca z agencją reklamową. Is it not a dream of every businessman to have a trusted and competent specialist, looking for positive and creative solutions, watching over his image and improve it? By becoming a regular, post-paid customer, you can count on a solid package of basic services which in other circumstances would prove to be cumbersome and time-consuming. Anyone who has coordinated more than one subcontractor knows that. So if you care about the time and appreciate the opportunity to rationalize the expenses, and you do not want to sacrifice quality, continuous cooperation with an advertising agency is a solution for you.

11

12 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events VII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC European Economic Congress) kwietnia 2015, Katowice 7th European Economic Congress (EEC European Economic Congress) April 2015, Katowice Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach największa impreza biznesowa Europy Centralnej to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach tematycznych uczestniczy co roku kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. The European Economic Congress in Katowice the largest business event in Central Europe is a three-day cycle of debates and meetings attended by six thousand guests from Poland, Europe and around the world. Almost one hundred thematic sessions are attended each year by several hundred panellists, EU commissioners, prime ministers and representatives of European governments, CEOs of the biggest companies, scientists and business people, decision makers who have a real impact on economic and social life. U podstaw zakresu tematycznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowiach leżą zawsze istotne, aktualne, często niełatwe tematy w pełni adekwatne do zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie i na świecie. The subjects of the European Economic Congress in Katowice always include major, current and often difficult issues fully in step with the changing political situation in Europe and globally. 12 Wśród wiodących tematów i zagadnień siódmej edycji największej biznesowej konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej znajdują się: dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej oraz debaty poświęcone roli państwa w gospodarce, innowacyjnej Europie, wyzwaniom globalnej gospodarki, nowym rynkom i nowym kierunkom. Nie zabraknie także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy. The leading subjects and issues of the seventh edition of the largest business conference in Central and Eastern Europe include: discussion on the program of 300 billion euros for a new Europe a large investment program by the European Union and debates devoted to the role of the state in the economy, innovative Europe, challenges to the global economy, new markets and new trends. There will be many opportunities to exchange views and experiences on industry and climate as well as responsible business and new participants in the European labour market.

13 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 obfituje w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego. The European Economic Congress 2015 s agenda offers numerous thematic sessions devoted to individual economic sectors and public life, such as: energy and raw materials, infrastructure, transport, technologies and people, mining and metallurgy, health market construction and properties, investments, regional policies, management, cities, local government and leisure industry. Globalne tematy na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach przyjmą formę dyskusji i dedykowanych spotkań towarzyszących. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa Chiny, a także spotkania gospodarcze Polska- -Japonia oraz doroczne Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze. The global subjects at the 7th European Economic Congress in Katowice will be handled in the form of discussions and dedicated accompanying meetings. The following accompanying events will be held: 3rd Africa Central Europe Economic Cooperation Forum, 4th Europe China Economic Forum as well as Poland-Japan economic meetings and the annual Poland-Czech Republic Economic Meeting. VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się między 20. a 22. kwietnia 2015 r. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP. 7th European Economic Congress in Katowice will be held between 20 and 22 April The event is organised by the PTWP Group. Po więcej informacji zapraszamy na stronę For more information please visit 13

14 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Karolina Chrostek Nowe technologie i marketing New Technologies and Marketing Założycielka agencji Punkt Krytyczny social media marketing. Wspiera działania przedsiębiorstw i rozwój startupów, formułuje strategie komunikacji firm. Founder of the agency Punkt Krytyczny social media marketing. She supports the activities of enterprises and start-ups. She also develops communication strategies of the companies. Ciągły rozwój technologii pozwala na personalizację komunikacji firmy z Klientem w sposób niemalże imponujący. Interaktywność urządzeń wyposażonych w czujniki oraz technologie gromadzące dane pozwalają na analizę zachowania Klienta w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na ofertę produktową, jaką ukazuje się oczom Klienta w punkcie handlowym. Czy zatem przyszłością działu marketingu jest jego całkowita integracja z działem IT? The continuous development of technology allows for personalization of the company s communication with the Customer to a truly impressive extent. Interactivity of devices equipped with sensors and data gathering technologies enable the analysis of the Customer s behaviour in real time, which in turn translates into the range of products displayed to the Customer at the point of trade. Therefore, is complete integration with IT department the future of marketing? Zaawansowane rozwiązania technologiczne Zaawansowane rozwiązania technologiczne 14 W dzisiejszych czasach możliwości związane z analizą danych są w zasadzie nieograniczone. Firma, która rozpoznała już punkty styku z Klientem na jego ścieżce zakupowej jest na dobrej drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Natomiast poprzez personalizację i interaktywność komunikacji jest w stanie wygenerować wartość dodaną dla ostatecznego odbiorcy produktu. Zaawansowane rozwiązania technologiczne wspie rają proces generowania wartości dla Klienta. Powstaje pytanie w jaki sposób? Na polskim rynku są dostępne m.in. takie produkty jak kioski, witryny, ściany i stoły interaktywne, różnorodne aplikacje mobilne czy też instalacje PowerWall (system wyświetlający materiały multimedialne na ścianie złożonej z bezszwowych monitorów), które połączone w sieć poprzez system do zarządzania urządzeniami i treściami interaktywnymi, takimi jak, np. FlooiD (jeden z najbardziej innowacyjnych systemów do zarządzania nośnikami interak- Nowadays, the possibilities of data analysis are virtually limitless. The company which has recognized the points of contact with the Customer in his purchasing path is on track to achieve a competitive advantage. In turn, through personalization and interactivity of communication, the company is able to generate added value for the final product consumer. Advanced technology solutions support the process of generating value for the Customer. The question is: how? On the Polish market, there are products such as kiosks, windows, walls and interactive tables, various mobile applications or PowerWall installations (a system displaying multimedia content on a wall consisting of seamless displays), connected to the network through a system managing devices and interactive content, for example FlooiD (one of the most innovative systems for the management of networked interactive media). They are a perfect marketing tool to allow

15 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń tywnymi połączonymi w sieć), stanowią doskonałe narzędzie marketingowe pozwalające m.in. na sprawne zarządzanie działaniami promocyjnymi oraz ich kluczową analizę. for, among others, efficient management of promotional activities and their key analysis. Technologia w służbie marketingu i analizie danych Technology at the service of marketing and data analysis Chcąc unaocznić powyższe stwierdzenia, warto przytoczyć przykład wykorzystania wskazanych technologii. Nie trzeba sięgać zbyt daleko w przeszłość, bo właśnie tego typu innowacyjna technologii została wdrożona w mbanku, współtworząc tym samym koncepcję placówek nowej generacji tzw. light branch. Na light branch składają się m.in. instalacje PowerWall, czyli bezszwowe monitory wielodotykowe, interaktywne witryny, stanowiska wyposażone w specjalnie zaprojektowane urządzenia mobilne, w połączeniu z platformą komunikacji o wydarzeniach, nowościach, mokazjach oraz aktualnościach w najbliższym otoczeniu multimedialnej placówki mbanku. Ponadto zaawansowane narzędzia rozpoznają wiek i płeć użytkowników. Technologia rozwija możliwości oraz dostarcza wiedzę, jej ewolucja pozwala na adaptację firm do ciągle zmieniającego się otoczenia. In order to illustrate the above statements, it is worth noting the example of the use of these technologies. There is no need to look far back into the past because this kind of innovative technology has been implemented in mbank, co-creating the concept of the so-called new generation facilities, the so-called light branch. A light branch consists of PowerWall installations, or seamless multi-touch displays, interactive walls, stands equipped with specially designed mobile devices, combined with a platform communicating events, information, special offers called mokazje and latest news in the immediate vicinity of the multimedia mbank facility. Additionally, advanced tools recognize the age and gender of users. Technology develops possibilities and provides knowledge, its evolution allows companies to adapt to the constantly changing environment. 15

16 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events 6 kwietnia start sportowych emocji WTA Katowice Open 6 April the start of sporting emotions WTA Katowice Open Tenisowe emocje zawitają do Katowic już z początkiem kwietnia, gdy odbędą się eliminacje (4 6 kwietnia) a następnie rozgrywki w ramach III edycji Turnieju WTA Katowice Open w Spodku. Agnieszka Radwańska, 8. rakieta świata, obrończyni tytułu Alizé Cornet, Karolina Pliskova, Vera Zvonareva oraz Camila Giorgi to tylko niektóre ze znanych nazwisk zawodniczek, które będziemy mieli okazję zobaczyć. At the beginning of April the city of Katowice will be the site of tennis-related emotions as the host of the eliminations (4 6 April) and then the tournament during the 3rd WTA Katowice Open in the Spodek arena. Agnieszka Radwańska, the 8th best tennis player in the world and the title holder Alizé Cornet, Karolina Pliskova, Vera Zvonareva and Camila Giorgi these are only some of the names of famous female players we will have an opportunity to see in action. Organizacja i emocje Organisation and emotions Poprzednie edycje okazały się ogromnym sukcesem nie tylko ze względu na wspaniałą atmosferę rozgrywek, ale również z uwagi na doskonałą organizację, która przyczyniła się do sprawnego przebiegu zawodów. Gruntowna przebudowa kortów została wtedy ukończona w rekordowym tempie jednej nocy. Polskie centrum tenisa Ubiegłoroczne rozgrywki transmitowane były do ponad 50 krajów świata, stąd też m.in. decyzja o mocniejszym zaangażowaniu się w Turniej. Mam nadzieję, że miasto Katowice, jako polskie centrum tenisa, stanie się stałym punktem odwiedzin fanów tej pięknej dyscypliny z różnych zakątków Polski i świata komentuje Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. The previous editions were extremely successful not only in regard to the superb atmosphere during the tournament but also due to the excellent organisation thanks to which the competitions ran smoothly. At that time the courts were thoroughly reconstructed overnight. The Polish tennis centre The broadcast of the last year s tournament reached more than 50 countries around the world, which among other factors prompted the decision to increase our involvement in the Tournament. I hope that the city of Katowice, as a centre of Polish tennis, will become a must-see place for fans of this magnificent discipline coming from different parts of Poland and the world commented Marcin Krupa, the Mayor of the City of Katowice. 16 Rekordowa frekwencja Turniej został bardzo dobrze oceniony nie tylko przez gwiazdy tenisa biorące w nim udział. Najbardziej wymierna okazała się ocena kibiców. Frekwencja Record-breaking attendance The tournament was highly evaluated not only by the participating tennis celebrities. The best measure was its popularity among the fans. Attendance during

17 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń na najważniejszych meczach w Spodku sięgała blisko 7 tysięcy widzów. Organizatorzy spodziewają się, że frekwencja utrzyma się lub wzrośnie w 2015 r. crucial matches in Spodek reached nearly 7 thousand people. The organisers expect the attendance to remain at the same level or even increase in WTA Katowice Open ważne informacje: Tegoroczna edycja turnieju ma zupełnie nowy branding, który odzwierciedla ścisłe powiązanie z miastem Katowice; Bilety na Turniej Katowice Open można nabyć za pośrednictwem operatora firmy e-bilet.pl oraz w sieci salonów Empik. Organizatorzy przygotowali również pakiety biletów VIP; Zawodniczki zagrają piłkami firmy Babolat, na nawierzchni typu hard firmy Play it Global. Kort centralny znajdzie się na płycie Spodka. WTA Katowice Open important information: This year s edition of the tournament has completely new branding which reflects close relations with the city of Katowice; Tickets for the Katowice Open Tournament are available from the operator of e-bilet.pl and in Empik stores. The organisers also prepared VIP ticket packages; The contestants will play with Babolat balls on a hard court by the company Play it Global. The central court will be situated in the main hall of Spodek s arena. 17 katowiceopen.pl

18

19

20

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

W sercu wydarzeń. Business Tourism the magazine. In the heart of events. » NOSPR Strefa Kultury oczarowuje. » Wielkie zwycięstwo w Spodku

W sercu wydarzeń. Business Tourism the magazine. In the heart of events. » NOSPR Strefa Kultury oczarowuje. » Wielkie zwycięstwo w Spodku Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 4/2014 QUARTERLY no. 4/2014 ISSN: 2084-7416» NOSPR Strefa Kultury oczarowuje» Budowa MCK na finiszu» Wielkie zwycięstwo w Spodku» NOSPR the enchanting Culture

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KOSTUCHNA 30 LISTOPADA 2015 R.

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KOSTUCHNA 30 LISTOPADA 2015 R. KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY KOSTUCHNA 30 LISTOPADA 2015 R. Katowice gospodarczym liderem regionu 5. miejsce na liście najatrakcyjniejszych miast dla biznesu w Polsce wg

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo