Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events"

Transkrypt

1 Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: » Intel Extreme Masters marca 2015» Intel Extreme Masters March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy kwietnia 2015» 7th European Economic Congress April 2015 s » Katowice Open 6-12 kwietnia 2015» Katowice Open 6-12 April 2015 s Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events

2

3 Partner wydania: Partner of the issue: Spis treści Contents Intel Extreme Masters marca 2015 Intel Extreme Masters March I Światowy Kongres Klastrów 1st Cluster World Congress... 7 Dzień Przyjaźni Polsko Węgierskiej 21 marca 2015 Polish-Hungarian Friendship Day 21 March REDAKCJA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice, tel./fax , REDAKTOR NACZELNY Justyna Baran DZIAŁ REKLAMY SKŁAD Michał Potyrała DRUK Drukarnia Kolumb - WYDAWCA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice NAKŁAD egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Opinie zawarte w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firmowy grafik bez etatu Company graphic designer without regular post...10 VII Europejski Kongres Gospodarczy kwietnia th European Economic Congress April Nowe technologie i marketing New Technologies and Marketing Katowice Open 6-12 kwietnia 2015 Katowice Open 6-12 April

4 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Miasto nowoczesnych technologii IEM Katowice City of Modern Technologies: IEM Katowice March 2015 Po raz kolejny rozgrywki w ramach e-sportowych mistrzostw Intel Extreme Masters odbędą się w katowickim Spodku, który zyskał z tego powodu miano najgorętszej cyberareny na świecie. O tegorocznej imprezie, w tym roku wzbogaconej o targi rozrywki elektronicznej Intel ESL Expo Katowice na 8000 m 2 powierzchni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przylegającym bezpośrednio do Spodka rozmawiamy z Michałem Jędrzejkiem, pomysłodawcą i inicjatorem sprowadzenia rozgrywek IEM do Polski i Katowic. Once again, Katowice s Spodek arena will hold the Intel Extreme Masters tournament games, which thus has been called the hottest cyber arena in the world. We are talking with Michał Jędrzejek, the originator and initiator of inviting the gaming IEM to Poland and to Katowice, about this year s tournament which will be accompanied by the electronic entertainment fair Intel ESL Expo Katowice on an area of 8,000 sq. m in the International Congress Centre directly adjacent to the Spodek area. W 2015 roku Mistrzostwa Świata gier komputerowych odbędą się w Katowicach po raz trzeci, po ogromnym sukcesie poprzednich edycji. Wygląda na to, że Intel Extreme Masters zagościło na dobre w Katowicach In 2015, the computer game world championship will take place in Katowice for the third time after the huge success of the previous editions. It seems that Intel Extreme Masters love to return to Katowice 4 IEM Katowice stał się marzeniem wielu esportowców na całym świecie. Być tutaj, wystąpić przed publicznością w Spodku to ogromna nobilitacja i duży sukces. Jestem głęboko przekonany, że tandem miasta Katowice oraz esportu pod postacią Intel Extreme Masters to gra o sumie dodatniej na wiele lat. IEM 2015 będzie pierwszym wydarzeniem w świeżo ukończonym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Czego można się spodziewać w związku z takim powiększeniem powierzchni, oddanej do dyspozycji rozgrywek? IEM Katowice has become a dream of many e-athletes in the world. To be here and to appear before the Spodek audience is a tremendous honour and great success. I m deeply convinced that the joining of the city of Katowice and esport in the form of Intel Extreme Masters is an added value game for many years to come. IEM 2015 will be the first event to be held in the newly built International Congress Centre in Katowice. What can you expect due to the increased space made available to the tournament?

5 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Jeszcze rok temu stworzenie targów technologiczno konsumenckich było jedynie pomysłem. W tym roku IEM to nie tylko emocje sportowe, to także międzynarodowe targi sprzętu, technologii i gier. Co więcej, IEM Expo Katowice to krok do budowy kompleksowego wydarzenia na 8000 m 2 nowoczesnej przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w stolicy 2,5 milionowej konurbacji. A year ago, the creation of the technology and consumer fair was still only an idea. This year, the IEM is not only sport emotions but also the international hardware, technology and gaming fair. What s more, IEM Expo Katowice is a step towards the building of a complex event on 8,000 sq. m of modern space inside the International Congress Centre in the main city of the conurbation with 2.5 million inhabitants. W jaki sposób poprzednie edycje Mistrzostw IEM w katowickim Spodku wpłynęły obraz Katowic w kraju i za granicą? How did the previous IEM editions held in the Spodek arena affect the image of Katowice in Poland and abroad? Myślę, że to, co o wiele ważniejsze od samego pozycjonowania się Katowic jako miasta nowoczesnych technologii, to uczestnicy IEM, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, kupują w lokalnych sklepach, jedzą w lokalnych restauracjach i śpią w lokalnych hotelach. Chciałbym im za to niniejszym bardzo podziękować, że tak tłumnie i chętnie spędzają czas w mieście Katowice. Czy tegoroczna edycja ma szanse pobić zeszłoroczne rekordy oglądalności w sieci? Nie chciałbym składać takich profetycznych deklaracji, powiem jedynie, iż co roku jest notowany bardzo wyraźny wzrost na wszystkich polach, od frekwencji, poprzez organizacje do samej oglądalności. I think what s much more important than just the positioning of Katowice as a city of modern technologies are the IEM participants who come to our city, buy in the local shops, eat in the local restaurants and sleep in the local hotels. Thus, I d like to thank them that so many of them so willingly spend their time in Katowice. Is this year s edition capable of beating last year s online viewing record? I wouldn t like to make such prophetic declarations; I ll only say that every year we note a very distinct growth in all the areas, from attendance, to organisation and viewers. Thank you for the interview. Dziękujemy za rozmowę. Zagospodarowanie Spodka i MCK. The development of the Spodek arena and the International Congress Centre. 5

6 21.03 POZNAŃ ŁÓDŹ BIAŁYSTOK RZESZÓW GDAŃSK ZAPROGRAMUJ SWOJĄ KARIERĘ! W programie: + ciekawe prelekcje i warsztaty + pokazy technologii + spotkania z pracodawcami + konkursy z nagrodami + porady doradców zawodowych WSTĘP BEZPŁATNY!

7 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń I Światowy Kongres Klastrów 1st Cluster World Congress W dniach marca 2015 r. w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia to: XXI wiek - stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu. Cluster World Congress will be held in Dabrowa Gornicza (Silesia - Poland) on March The motto of the Congress is:,,xxi century the century of the economy development through the spread of the idea of clustering. Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Cluster World Congress is a world ranking event, which point of is to create a channel of communication for polish and foreign clusters, with particular focus being placed on the possibility of connecting their potentials, in order to improve a local, domestic and global economy. W Kongresie weźmie udział ponad 300 klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, 167 ekspertów z całego świata, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele najważniejszych instytucji rozwojowych i naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu. In congress will take part 300 clusters of all continents, representatives of 83 embassies, 167 experts from all over the world and representatives of European Commission, prominent public servants, representatives the most important development and scientific institutions, entrepreneurs and a lot of worldfamous experts of clustering. Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Komitet Rozwoju Zagłębia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Humaneo. The organizers of the First Cluster World Congres are Parliamentary Group for Cluster Policy, Polish National Cluster of Innovative Enterprises, Enterprise Development Agency Ltd., Major of City Dabrowa Gornicza, Komitet Rozwoju Zagłębia, University of Dabrowa Gornicza and Humaneo. 7

8 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 21 marca 2015, Katowice Polish-Hungarian Friendship Day: 21 March 2015, Katowice Ustanowione jednomyślnie w 2007 roku przez parlamenty Polski i Węgier święto cieszy się ogromną popularnością i jest obrazem wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami. Tegoroczne obchody, w których udział zapowiedzieli Prezydent Węgier János Áder oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, odbędą się w Katowicach. Established unanimously in 2007 by the Parliaments of Poland and Hungary, the day is very popular and reflects the centuriesold friendship between our nations. This year, the celebration attended by the President of Hungary János Áder and the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski who have already announced their participation will be held in Katowice. Polak, Węgier, dwa bratanki Pole and Hungarian cousins be Niezwykła przyjaźń, udokumentowana historycznie w wielu trudnych dla obu narodów chwilach, jest ewenementem na skalę światową, a jej potwierdzeniem jest niezwykła popularność, jaką cieszą się coroczne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Szczególna więź została odnotowana w znanym przysłowiu: Węgier, Polak, dwa bratanki, i do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. The uncommon friendship, historically documented at many difficult times for both nations is an international phenomenon and acknowledged by the unique popularity of the annual festivities of the Polish-Hungarian Friendship Day. These special ties have been reflected in the well-known saying, Pole and Hungarian two cousins be, good for fight and good for party. Both are valiant, both are lively, upon them may God s blessing be. Sławik Antall Sławik Antall 8 Obrazem bliskości między narodami jest przyjaźń katowiczanina Henryka Sławika i węgierskiego działacza Józsefa Antallaa seniora oraz heroiczna współpraca, jaką podjęli w celu ratowania żydowskich dzieci i pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech w czasie II wojny światowej. W czasie tegorocznych obchodów Dnia The closeness between the nations is reflected in the friendship between Henryk Sławik from Katowice and Hungarian activist József Antall Senior as well as their heroic cooperation during World War II to save Jewish children and help Polish refugees in Hungary. During this year s celebration of Polish-Hungarian Friendship

9 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Strefie Kultury zostanie uroczyście odsłonięty pomnik dwóch bohaterów. Day, the monument of the two heroes will be ceremonially unveiled in front of the International Congress Centre in the Culture Area. Odsłonięcie pomnika Unveiling of the monument Po Mszy św. w archikatedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach odprawionej z elementami w językach polskim, węgierskim i po łacinie przez ks. abp. Wiktora Skworca nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora przez prezydentów obu państw. Uroczystości główne odbędą się w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Zaproszeni goście będą mogli wysłuchać uroczystego koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. After Holy Mass in the Katowice Archcathedral of Christ the King celebrated by Archbishop Wiktor Skworc with elements in Polish, Hungarian and Latin, the monument of Henryk Sławik and József Antall Senior will be ceremonially unveiled by the presidents of both countries. The main ceremonies will be held in the new seat of the Polish National Radio Symphony Orchestra. The guests will have the pleasure of attending a gala concert performed by the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. Uroczysta gala przyjaźni polsko-węgierskiej odbędzie się natomiast w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W programie przewidziano koncert w wykonaniu Joszko Brody z udziałem gwiazd polskiej i węgierskiej sceny World music. Wydarzenie dedykowane będzie miastom polskim i ich miastom partnerskim z Węgier. The Polish-Hungarian friendship gala ceremony will take place in the concert hall of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. The programme includes a concert performed by Joszko Broda with the participation of Polish and Hungarian stars of the World music scene. The event will be dedicated to Polish cities and their partner cities in Hungary. 9

10 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Firmowy grafik bez etatu Company graphic designer without regular post Marzeniem wielu firm jest posiadanie własnego grafika i co za tym idzie jednolitych pod względem layoutu projektów reklamowych, promujących firmę. Często brak możliwości stworzenia dodatkowego etatu pozbawia firmy komfortu wynikającego z profesjonalnej obsługi graficznej zupełnie niepotrzebnie. Skuteczne i racjonalne rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Lots of companies dream of their own graphic designer and, thus, in terms of layout, uniform advertising projects promoting the company. The lack of possibility to create an additional FTE often deprives the company of the comfort resulting from professional graphic service needlessly. An effective and reasonable solution is at hand. Twój partner Twój zysk Your partner Your profit 10 Czy nie każdy biznesmen marzy, by nad jego wizerunkiem czuwał i ulepszał go zaufany i kompetentny specjalista, poszukując korzystnych i kreatywnych rozwiązań? Zostając stałym, abonamentowym klientem, możesz liczyć na solidny pakiet dostawowych usług, które w innych okolicznościach okazałyby się kłopotliwe i czasochłonne. Wie o tym każdy, kto koordynował więcej niż jednego podwykonawcę. Jeżeli więc zależy Ci na czasie i cenisz możliwość racjonalizacji ponoszonych wydatków, a nie chcesz rezygnować z jakości rozwiązaniem jest stała współpraca z agencją reklamową. Is it not a dream of every businessman to have a trusted and competent specialist, looking for positive and creative solutions, watching over his image and improve it? By becoming a regular, post-paid customer, you can count on a solid package of basic services which in other circumstances would prove to be cumbersome and time-consuming. Anyone who has coordinated more than one subcontractor knows that. So if you care about the time and appreciate the opportunity to rationalize the expenses, and you do not want to sacrifice quality, continuous cooperation with an advertising agency is a solution for you.

11

12 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events VII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC European Economic Congress) kwietnia 2015, Katowice 7th European Economic Congress (EEC European Economic Congress) April 2015, Katowice Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach największa impreza biznesowa Europy Centralnej to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko stu sesjach tematycznych uczestniczy co roku kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. The European Economic Congress in Katowice the largest business event in Central Europe is a three-day cycle of debates and meetings attended by six thousand guests from Poland, Europe and around the world. Almost one hundred thematic sessions are attended each year by several hundred panellists, EU commissioners, prime ministers and representatives of European governments, CEOs of the biggest companies, scientists and business people, decision makers who have a real impact on economic and social life. U podstaw zakresu tematycznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowiach leżą zawsze istotne, aktualne, często niełatwe tematy w pełni adekwatne do zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie i na świecie. The subjects of the European Economic Congress in Katowice always include major, current and often difficult issues fully in step with the changing political situation in Europe and globally. 12 Wśród wiodących tematów i zagadnień siódmej edycji największej biznesowej konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej znajdują się: dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej oraz debaty poświęcone roli państwa w gospodarce, innowacyjnej Europie, wyzwaniom globalnej gospodarki, nowym rynkom i nowym kierunkom. Nie zabraknie także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy. The leading subjects and issues of the seventh edition of the largest business conference in Central and Eastern Europe include: discussion on the program of 300 billion euros for a new Europe a large investment program by the European Union and debates devoted to the role of the state in the economy, innovative Europe, challenges to the global economy, new markets and new trends. There will be many opportunities to exchange views and experiences on industry and climate as well as responsible business and new participants in the European labour market.

13 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 obfituje w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego. The European Economic Congress 2015 s agenda offers numerous thematic sessions devoted to individual economic sectors and public life, such as: energy and raw materials, infrastructure, transport, technologies and people, mining and metallurgy, health market construction and properties, investments, regional policies, management, cities, local government and leisure industry. Globalne tematy na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach przyjmą formę dyskusji i dedykowanych spotkań towarzyszących. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa Chiny, a także spotkania gospodarcze Polska- -Japonia oraz doroczne Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze. The global subjects at the 7th European Economic Congress in Katowice will be handled in the form of discussions and dedicated accompanying meetings. The following accompanying events will be held: 3rd Africa Central Europe Economic Cooperation Forum, 4th Europe China Economic Forum as well as Poland-Japan economic meetings and the annual Poland-Czech Republic Economic Meeting. VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się między 20. a 22. kwietnia 2015 r. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP. 7th European Economic Congress in Katowice will be held between 20 and 22 April The event is organised by the PTWP Group. Po więcej informacji zapraszamy na stronę For more information please visit 13

14 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events Karolina Chrostek Nowe technologie i marketing New Technologies and Marketing Założycielka agencji Punkt Krytyczny social media marketing. Wspiera działania przedsiębiorstw i rozwój startupów, formułuje strategie komunikacji firm. Founder of the agency Punkt Krytyczny social media marketing. She supports the activities of enterprises and start-ups. She also develops communication strategies of the companies. Ciągły rozwój technologii pozwala na personalizację komunikacji firmy z Klientem w sposób niemalże imponujący. Interaktywność urządzeń wyposażonych w czujniki oraz technologie gromadzące dane pozwalają na analizę zachowania Klienta w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na ofertę produktową, jaką ukazuje się oczom Klienta w punkcie handlowym. Czy zatem przyszłością działu marketingu jest jego całkowita integracja z działem IT? The continuous development of technology allows for personalization of the company s communication with the Customer to a truly impressive extent. Interactivity of devices equipped with sensors and data gathering technologies enable the analysis of the Customer s behaviour in real time, which in turn translates into the range of products displayed to the Customer at the point of trade. Therefore, is complete integration with IT department the future of marketing? Zaawansowane rozwiązania technologiczne Zaawansowane rozwiązania technologiczne 14 W dzisiejszych czasach możliwości związane z analizą danych są w zasadzie nieograniczone. Firma, która rozpoznała już punkty styku z Klientem na jego ścieżce zakupowej jest na dobrej drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Natomiast poprzez personalizację i interaktywność komunikacji jest w stanie wygenerować wartość dodaną dla ostatecznego odbiorcy produktu. Zaawansowane rozwiązania technologiczne wspie rają proces generowania wartości dla Klienta. Powstaje pytanie w jaki sposób? Na polskim rynku są dostępne m.in. takie produkty jak kioski, witryny, ściany i stoły interaktywne, różnorodne aplikacje mobilne czy też instalacje PowerWall (system wyświetlający materiały multimedialne na ścianie złożonej z bezszwowych monitorów), które połączone w sieć poprzez system do zarządzania urządzeniami i treściami interaktywnymi, takimi jak, np. FlooiD (jeden z najbardziej innowacyjnych systemów do zarządzania nośnikami interak- Nowadays, the possibilities of data analysis are virtually limitless. The company which has recognized the points of contact with the Customer in his purchasing path is on track to achieve a competitive advantage. In turn, through personalization and interactivity of communication, the company is able to generate added value for the final product consumer. Advanced technology solutions support the process of generating value for the Customer. The question is: how? On the Polish market, there are products such as kiosks, windows, walls and interactive tables, various mobile applications or PowerWall installations (a system displaying multimedia content on a wall consisting of seamless displays), connected to the network through a system managing devices and interactive content, for example FlooiD (one of the most innovative systems for the management of networked interactive media). They are a perfect marketing tool to allow

15 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń tywnymi połączonymi w sieć), stanowią doskonałe narzędzie marketingowe pozwalające m.in. na sprawne zarządzanie działaniami promocyjnymi oraz ich kluczową analizę. for, among others, efficient management of promotional activities and their key analysis. Technologia w służbie marketingu i analizie danych Technology at the service of marketing and data analysis Chcąc unaocznić powyższe stwierdzenia, warto przytoczyć przykład wykorzystania wskazanych technologii. Nie trzeba sięgać zbyt daleko w przeszłość, bo właśnie tego typu innowacyjna technologii została wdrożona w mbanku, współtworząc tym samym koncepcję placówek nowej generacji tzw. light branch. Na light branch składają się m.in. instalacje PowerWall, czyli bezszwowe monitory wielodotykowe, interaktywne witryny, stanowiska wyposażone w specjalnie zaprojektowane urządzenia mobilne, w połączeniu z platformą komunikacji o wydarzeniach, nowościach, mokazjach oraz aktualnościach w najbliższym otoczeniu multimedialnej placówki mbanku. Ponadto zaawansowane narzędzia rozpoznają wiek i płeć użytkowników. Technologia rozwija możliwości oraz dostarcza wiedzę, jej ewolucja pozwala na adaptację firm do ciągle zmieniającego się otoczenia. In order to illustrate the above statements, it is worth noting the example of the use of these technologies. There is no need to look far back into the past because this kind of innovative technology has been implemented in mbank, co-creating the concept of the so-called new generation facilities, the so-called light branch. A light branch consists of PowerWall installations, or seamless multi-touch displays, interactive walls, stands equipped with specially designed mobile devices, combined with a platform communicating events, information, special offers called mokazje and latest news in the immediate vicinity of the multimedia mbank facility. Additionally, advanced tools recognize the age and gender of users. Technology develops possibilities and provides knowledge, its evolution allows companies to adapt to the constantly changing environment. 15

16 Wiosenna moc wydarzeń Spring power of events 6 kwietnia start sportowych emocji WTA Katowice Open 6 April the start of sporting emotions WTA Katowice Open Tenisowe emocje zawitają do Katowic już z początkiem kwietnia, gdy odbędą się eliminacje (4 6 kwietnia) a następnie rozgrywki w ramach III edycji Turnieju WTA Katowice Open w Spodku. Agnieszka Radwańska, 8. rakieta świata, obrończyni tytułu Alizé Cornet, Karolina Pliskova, Vera Zvonareva oraz Camila Giorgi to tylko niektóre ze znanych nazwisk zawodniczek, które będziemy mieli okazję zobaczyć. At the beginning of April the city of Katowice will be the site of tennis-related emotions as the host of the eliminations (4 6 April) and then the tournament during the 3rd WTA Katowice Open in the Spodek arena. Agnieszka Radwańska, the 8th best tennis player in the world and the title holder Alizé Cornet, Karolina Pliskova, Vera Zvonareva and Camila Giorgi these are only some of the names of famous female players we will have an opportunity to see in action. Organizacja i emocje Organisation and emotions Poprzednie edycje okazały się ogromnym sukcesem nie tylko ze względu na wspaniałą atmosferę rozgrywek, ale również z uwagi na doskonałą organizację, która przyczyniła się do sprawnego przebiegu zawodów. Gruntowna przebudowa kortów została wtedy ukończona w rekordowym tempie jednej nocy. Polskie centrum tenisa Ubiegłoroczne rozgrywki transmitowane były do ponad 50 krajów świata, stąd też m.in. decyzja o mocniejszym zaangażowaniu się w Turniej. Mam nadzieję, że miasto Katowice, jako polskie centrum tenisa, stanie się stałym punktem odwiedzin fanów tej pięknej dyscypliny z różnych zakątków Polski i świata komentuje Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. The previous editions were extremely successful not only in regard to the superb atmosphere during the tournament but also due to the excellent organisation thanks to which the competitions ran smoothly. At that time the courts were thoroughly reconstructed overnight. The Polish tennis centre The broadcast of the last year s tournament reached more than 50 countries around the world, which among other factors prompted the decision to increase our involvement in the Tournament. I hope that the city of Katowice, as a centre of Polish tennis, will become a must-see place for fans of this magnificent discipline coming from different parts of Poland and the world commented Marcin Krupa, the Mayor of the City of Katowice. 16 Rekordowa frekwencja Turniej został bardzo dobrze oceniony nie tylko przez gwiazdy tenisa biorące w nim udział. Najbardziej wymierna okazała się ocena kibiców. Frekwencja Record-breaking attendance The tournament was highly evaluated not only by the participating tennis celebrities. The best measure was its popularity among the fans. Attendance during

17 Spring power of events Wiosenna moc wydarzeń na najważniejszych meczach w Spodku sięgała blisko 7 tysięcy widzów. Organizatorzy spodziewają się, że frekwencja utrzyma się lub wzrośnie w 2015 r. crucial matches in Spodek reached nearly 7 thousand people. The organisers expect the attendance to remain at the same level or even increase in WTA Katowice Open ważne informacje: Tegoroczna edycja turnieju ma zupełnie nowy branding, który odzwierciedla ścisłe powiązanie z miastem Katowice; Bilety na Turniej Katowice Open można nabyć za pośrednictwem operatora firmy e-bilet.pl oraz w sieci salonów Empik. Organizatorzy przygotowali również pakiety biletów VIP; Zawodniczki zagrają piłkami firmy Babolat, na nawierzchni typu hard firmy Play it Global. Kort centralny znajdzie się na płycie Spodka. WTA Katowice Open important information: This year s edition of the tournament has completely new branding which reflects close relations with the city of Katowice; Tickets for the Katowice Open Tournament are available from the operator of e-bilet.pl and in Empik stores. The organisers also prepared VIP ticket packages; The contestants will play with Babolat balls on a hard court by the company Play it Global. The central court will be situated in the main hall of Spodek s arena. 17 katowiceopen.pl

18

19

20

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce

Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Wolontariat osób dojrzałych w Polsce Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Filip Pazderski Paulina Sobiesiak-Penszko Warszawa, czerwiec 2012 1 S t r o n a Spis treści Executive summary...

Bardziej szczegółowo

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

THE ROLE OF DIFFERENT TOUR- ISM CONCEPTS AND FORMS IN THE PURSUANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Turyzm 2008, 18/2 Agnieszka Niezgoda Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Turystyki al. Niepodległości 10 60-967 Poznań tel/fax (061) 8543766 a.niezgoda@ae.poznan.pl ROLA RÓŻNYCH KONCEPCJI I FORM ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception. July 2, 2015

Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception. July 2, 2015 Ambassador Mull s Remarks at the American Independence Day Reception July 2, 2015 Mr. Prime Minister, Ministers, Members of the Sejm & Senate, members of the diplomatic corps, Generals, Admirals, Professors,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać

Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Cianciara Probl Hig Epidemiol D. Trzy dekady 2011, promocji 92(1): 7-13 zdrowia czas działać Trzy dekady promocji zdrowia czas działać Three decades of health promotion time to act Dorota Cianciara 1,2/

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Konkurs czas zacząć Let the competition begin

Konkurs czas zacząć Let the competition begin XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Copina te 16t International Fryderyk Copin Piano Competition egzemplarz bezpłatny free copy październik october 2010 01 issn 2082-2774 Warszawa Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Opracowanie Roman Z. Morawski. Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie Roman Z. Morawski Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne i redakcja techniczna Zofia Kosińska Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo