UCHWAŁA Nr 87 /Z.O./2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 87 /Z.O./2015"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 87 /Z.O./2015 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. za 2014rok Na podstawie 46 p. 1 i 6 Statutu PZW Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdza sprawozdanie załącznik do niniejszej uchwały. z działalności Okręgu Maz. PZW za 2014 rok, które stanowi SEKRETARZ Z.O. PREZES Z.O. Tadeusz Szewczyk Zbigniew Bedyński 1

2 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Na 31 grudnia 2014 roku stan członków zrzeszonych w 121 kołach Okręgu Mazowieckiego PZW wyniósł Wzrost liczby członków w stosunku do 2013 r. o był wynikiem, między innymi, zwiększenia areału wód w związku z przyłączeniem Okręgu Płocko - Włocławskiego oraz niewielkiego składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód. W roku sprawozdawczym, zgodnie z planem, odbyło się 12 posiedzeń Prezydium i 4 posiedzenia Zarządu Okręgu. Prezydium i Zarząd pracowały w niezmienionym od 2013 r. składzie. Zgodnie ze Statutem PZW, Prezydium Zarządu Okręgu kierowało całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu Okręgu, podjęte uchwały przedkładało do zatwierdzenia Zarządowi Okręgu. Dotyczyły one między innymi: przyjęcia bilansu Okręgu za 2013 r. (Uchwała Nr 35/Z.O./2014), opracowania i zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu na 2014 r. (Uchwała Nr 36/Z.O./2014), zatwierdzenia Rocznej Oceny Działalności Kół za 2013 r. (Uchwała Nr 37/Z.O./2014), utworzenia Koła Nr 45 przy OSP Cisie (Uchwała Nr 38/Z.O./2014), porozumienia z Okręgiem PZW w Siedlcach w sprawie udostępnienia wód obwodu rybackiego rzeki Bug nr 5 wędkarzom Okręgu Siedleckiego (Uchwała Nr 38/Z.O./2014), powołania koordynatora ds. działalności kół terenu byłego Okręgu Płocko Włocławskiego (Uchwała Nr 38/Z.O./2014), powołania Kadry Okręgu na 2015 r. (Uchwała Nr 38/Z.O./2014), utworzenia biura Zarządu Okręgu Maz. we Włocławku (Uchwała Nr 39/Z.O./2014), przekazania działek nr 620/4 i 620/5 położonych w miejscowości Wykrot gmina Myszyniec, pow. Ostrołęka do Okręgu na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej powiatu ostrołęckiego, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Okręgiem Mazowieckim, a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie umożliwienia Policji bezpłatnego korzystania z portu i części hangaru w Nowym Dworze Mazowieckim w celu zabezpieczenia sprzętu i wyposażenia łodzi (Uchwała Nr 41/Z.O./2014), zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach (Uchwała Nr 42/Z.O./014), podtrzymania Uchwały Nr 28/11/2013 z 6 listopada 2013 r. Zarządu Okręgu Płocko Włocławskiego w sprawie utworzenia łowiska specjalnego na zbiorniku Jeziorko Miejskie w Sierpcu, którego właścicielem jest Urząd Miasta w Sierpcu, który przekazał pod opiekę Kołu Miejskiemu Nr 120 Kasztelan (Uchwała Nr 44/Z.O./2014), przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. za 2013 r. (Uchwała Nr 45/Z.O./2014), zatwierdzenia odpowiedzi na wnioski z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół PZW i przekazania części wniosków, zgodnie z ich właściwością do Zarządu Głównego PZW (Uchwała Nr 47/Z.O./2014), zatwierdzenia Cennika materiału zarybieniowego Wiosna 2014 produkcja z ośrodków własnych (ZR Janowo, OZ Halinów, OR Wierzbica - Zatory, OZ Wilamowo, OZ Świesz (Uchwała Nr 48/Z.O./2014 ) oraz Cennika usług obowiązujących na łowiskach specjalnych w OZ Halinów, OR Wierzbica i ZR Janowo w 2014 r. (Uchwała Nr 48/Z.O./2014 ), uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Nr 72 Energopap dotyczącej wyboru prezesa Koła (Uchwała Nr 48/Z.O./2014), zatwierdzenia zmian w Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, system wyłaniania kadry Okręgu w latach oraz zasad rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW (Uchwała Nr 48/Z.O./2014), zatwierdzenia propozycji zmian do Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (Uchwała Nr 48/Z.O./2014), 2

3 skierowania do Rzecznika Dyscyplinarnego zawiadomienia w sprawie niedoborów w Kole Nr 13 Legionowo i podjęcia decyzji w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Koła Nr 13 Legionowo w celu odwołania dotychczasowego i wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej Koła (Uchwała Nr 48/Z.O./2014), zatwierdzenia propozycji odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne na kartę wędkarską (Uchwała Nr 52/Z.O./2014), zbycia należących do Okręgu nieruchomości położonych w gminie Topóla: stanica wędkarska Rybiny (Uchwała Nr 54/Z.O./2014) oraz stanica wędkarska Wyrobki (Uchwała Nr 55/Z.O./2014), zatwierdzenia Cennika materiału zarybieniowego jesień Produkcja z ośrodków własnych (OZ Halinów, OR Wierzbica Zatory, OZ Wilamowo Ławsk, OZ Świesz, ZR Janowo (Uchwała Zarząd Okręgu Nr 56/Z.O./2014), rejestracji Ursynowskiego Klubu Wędkarstwa Morskiego przy Kole Nr 28 (Uchwała Nr 58/Z.O./2014), zatwierdzenia zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego w 2015 r. (Uchwała Nr 59/Z.O./2014), przyjęcia ramowej tematyki na coroczne spotkania z przedstawicielami kół (Uchwała Nr 60/Z.O./2014), przyjęcia zmian w Zasadach gospodarki finansowej kół PZW (Uchwała Nr 61/Z.O./2014), zatwierdzenia materiałów na Walne Zgromadzenia Kół: Zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Członków Kół za 2014 r. (Uchwała Nr 62/Z.O./2014), Założenia do opracowania preliminarza budżetowego w kołach na 2015 r. (Uchwał Nr 63/Z.O./2014), decyzji o niepodpisywaniu porozumień międzyokręgowych na 2015 r. (Uchwała Nr 64/Z.O./2014), wystąpienia do Starosty Powiatu w Otwocku o powołanie Komendanta SSR (Uchwała Nr 65/Z.O./2014), zatwierdzenia zmian w załączniku do Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej (Uchwała Nr 66/Z.O./2014), zatwierdzenia Kadry Okręgu Mazowieckiego na 2015 r. w poszczególnych dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej, spinningowej, muchowej, morskiej, podlodowej i rzutowej (Uchwała Nr 70/Z.O./2014), niewyrażenia zgody na dystrybucję składek poza punktami leżącymi na terenie Okręgu Maz. PZW (Uchwała Nr 52/2014 Prezydium Z.O. Maz. z 15 grudnia 2014 r.), zatwierdzenia zmian w Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach oraz zasady rozgrywania indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW (Uchwała Nr 53/2014 Prezydium Z.O. Maz. z 15 grudnia 2014 r.), likwidacji Koła Nr 82 w Zambrowie (Uchwała Nr 54/2014 Prezydium Z.O. Maz. z 15 grudnia 2014 r.), powołania Kol. C. Wieczorka (K-9 Błonie) na przewodniczącego Okręgowej Komisji Młodzieżowej po złożonej rezygnacji przez dotychczasowego przewodniczącego Kol. M. Lisowskiego (K-7 Warszawa Ochota (Uchwała Nr 56/2014 z 15 grudnia 2014 r.), 3

4 Ponadto Zarząd Okręgu wypełniał pozostałe zadania statutowego do których należały między innymi: działanie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w tym unijnych, zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej oraz konieczności ograniczenia populacji kormorana czarnego, systematyczny nadzór nad inwestycjami w Janowie, Wierzbicy i Serocku, ocena stanu przygotowania schronisk do sezonu oraz zatwierdzenia cenników w stanicach wędkarskich na sezon 2014, udział przedstawicieli Zarządu Okręgu w Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczych Kół PZW, przygotowań do organizacji międzynarodowego obozu wędkarskiego i konkursu plastycznego, podsumowanie akcji sprawozdawczej w kołach, zatwierdzanie zmian i nowych składów komisji egzaminacyjnych w kołach, nadanie tytułu Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej, przyznawanie licencji sędziowskich, wystąpienie do ZG PZW o nadanie odznak honorowych PZW i nadawanie (na wnioski kół) odznak Wzorowy Młody Wędkarz, udzielanie odpowiedzi na wnioski z kół z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych, bieżąca współpraca z Zarządem Głównym i ościennymi okręgami; współpraca z instytucjami naukowymi, organami państwowymi i samorządowymi w sprawie gospodarki rybackiej i ochrony środowiska, współpraca z Policją i PSR w sprawie walki z kłusownictwem, współpraca z Niemieckim Związkiem Wędkarskim DAV. Informacje o bieżących pracach Zarządu Okręgu były umieszczane na stronie internetowej Okręgu, decyzje i komunikaty przekazywano bezpośrednio do Kół. II. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA W okresie sprawozdawczym Okręgowy Kapitanat Sportowy Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW pracował w następującym składzie: Przewodniczący Wojciech Szubierajski Koło Nr 14 Marki Wiceprzewodniczący Waldemar Grzelak Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Sekretarz Grzegorz Włodarczyk Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Przewodniczący dyscyplin : Morskiej Tomasz Frelik Koło Nr 6 Warszawa Wola Spinningowej Robert Andrasik Koło Nr 6 Warszawa Wola Muchowej Marek Krawiecki Koło Nr 6 Warszawa Wola Spławikowej Adam Kryszczak Koło Nr 70 KG Przasnysz Podlodowej Grzegorz Zielony Koło Nr 1 Warszawa Śródmieście Członek OKS : Jacek Byczek Koło Nr 110 Miejskie w Kutnie Spotkania członków OKS odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Tematyka spotkań była określona w planie pracy i dotyczyła m.in.: - zawodów organizowanych przez Okręg Mazowiecki; - reprezentacji Okręgu Mazowieckiego na zawodach ogólnopolskich z cyklu GPX Polski i mistrzostw Polski; - nagradzania zawodników za wyniki osiągnięte w rywalizacji okręgowej i krajowej; - spraw sędziowskich; - spraw bieżących 4

5 W kołach i klubach Okręgu Mazowieckiego rozegrano łącznie 1294 tur zawodów mistrzowskich i towarzyskich w poszczególnych dyscyplinach: Spinningowe Spławikowe Morskie Muchowe Podlodowie Rzutowe Razem Sport okręgowy Kalendarz zawodów i imprez sportowych na rok 2014 zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego zakładał organizację 16 zawodów naszego Okręgu w tym: - 5 spławikowych - 3 spinningowe - 2 podlodowe - 4 muchowe - 2 morskie 2. Sport międzynarodowy i ogólnopolski Okręg organizował zawody: Spinningowe międzynarodowe (Warszawa Berlin) Spinningowe Grand Prix Polski Spławikowe Grand Prix Polski Morskie Grand Prix Polski W roku 2014 do kadry narodowej powołano 25 zawodników Okręgu Mazowieckiego. Wielu z nich reprezentowało nasz kraj na mistrzostwach Świata. Na mistrzostwach Polski w poszczególnych dyscyplinach Okręg Mazowiecki PZW reprezentowało 47 zawodniczek i zawodników. Dyscyplina Spławikowa Kobiety Juniorzy i Kadeci Seniorzy i Młodzież 2 zawodniczki 11 zawodników 7 zawodników Dyscyplina Spinningowa Juniorzy Seniorzy 1 zawodnik 10 zawodników Dyscyplina podlodowa zawodników Dyscyplina morska - 8 zawodników Dyscyplina muchowa - 3 zawodników 5

6 Zawodnicy naszego Okręgu licznie startowali w zawodach z cyklu GPX Polski i mistrzostwach Polski. Osiągnięte przez naszą reprezentacje wyniki dały podstawę do powołania ich w skład kadry narodowej na rok Do kadry narodowej zostali powołani: Dyscyplina Spławikowa Ewelina Bartosiewicz Koło Nr 4 Warszawa Praga Południe Emilia Kondrusik Koło Nr 29 Kobyłka Wojciech Kamiński Koło Nr 21 Wołomin Adam Niemiec Koło Nr 4 Warszawa Praga Południe Martyna Rudnik Koło Nr 29 Kobyłka Mateusz Glinka Koło Nr 88 Wyszków Miasto Mateusz Turek Koło Nr 29 Kobyłka Magdalena Jasińska Koło Nr 9 Błonie Bartosz Krzyżak Koło Nr 9 Błonie Dyscyplina Spinningowa Rajmund Litwiński Hubert Cygler Wojciech Miernik Koło nr 13 Legionowo Koło nr 6 Warszawa Wola Koło nr 3 Warszawa Mokotów Dyscyplina Podlodowa Paweł Gałaj Koło Nr 7 Warszawa Ochota Tomasz Nysztal Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Marcin Kostera Koło Nr 18 Pruszków Dyscyplina Morska Andrzej Rudnicki Koło Nr 3 Warszawa Mokotów Krzysztof Sosnowski Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Tomasz Kosiński Koło Nr 28 Warszawa Ursynów Piotr Ziółkowski Koło Nr 6 Warszawa Wola Witold Janiak Koło Nr 7 Warszawa Ochota Dyscyplina Rzutowa Marta Cylwik Koło Nr 9 Błonie Magdalena Jasińska Koło Nr 9 Błonie Łukasz Sierociński Koło Nr 9 Błonie Damian Cimochowski Koło Nr 9 Błonie Michał Sapigórski Koło Nr 9 Błonie Patryk Sapigórski Koło Nr 9 Błonie 3. Stypendia i nagrody Najlepszym zawodnikom w poszczególnych dyscyplinach sportu organizowanego na szczeblu okręgowym przyznano stypendia i nagrody w kwocie zł, a zawodnikom wyróżnionym zł. 6

7 4. Kolegium Sędziowskie W okresie sprawozdawczym Kolegium Sędziowskie działające przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym Okręgu Mazowieckiego PZW pracowało w następującym składzie: Przewodniczący Waldemar Grzelak SKK, Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Wiceprzewodniczący Jan Kubaszewski SKK, Koło Nr 36 Bolt Sekretarz Bogdan Milewski SKO, Koło Nr 31 WRD KSP Członkowie: Alicja Wolicka SKK, Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Antoni Jabłoński SKK, Koło Nr 60 Ostrołęka Adam Antczak SKK, Koło Nr 7 Warszawa Ochota Andrzej Iwiński SKK Koło Nr 31 KG Okoń Czesław Wilczyński SKK, Koło Nr 126 Włocławek Policja Lech Cykier SKO, Koło Nr 23 Zielonka. Jerzy Wojas SKO, Koło Nr 2 Warszawa Żoliborz Kolegium Sędziowskie skupia w swoim gronie 425 sędziów w następujących klasach: Podstawowa Okręgowa Krajowa 228 sędziów 148 sędziów 49 sędziów Zawody rozgrywane w Okręgu Mazowieckim PZW, wg stanu na dzień r. Łącznie rozegrano 41 tur okręgowych zawodów wędkarskich, w tym: tur zawodów mistrzowskich (w tym - 4 podlodowe 6 spławikowych, 6 morskie, 3 spinningowe, 5 muchowych i 2 rzutowych tur zawodów towarzyskich (w tym - 2 podlodowe, 0 morskie, 4 spławikowe, 1 spinningowe, 0 muchowe i 3 rzutowe Łącznie w okręgu, kołach i klubowe rozegrano 1294 tur zawodów, w tym: ROK PODLODOWE MORSKIE SPŁAWIKOWE SPINNINGOWE MUCHOWE Mistrzowskie RZUTOWE Razem mistrzowskie PODLODOWE MORSKIE SPŁAWIKOWE SPINNINGOWE Towarzyskie MUCHOWE RZUTOWE Razem towarzyskie Ogółem W organizacje zawodów zaangażowanych było 347 sędziów, którzy zaliczyli 2909 tur sędziowań, w tym: 183 tur sędziowań na zawodach krajowych, 498 tur na zawodach okręgowych i 2271 tur na zawodach w kołach i klubach. W/w sędziowie reprezentują 111 kół PZW naszego Okręgu. 7

8 III. DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA W roku 2014 Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego działała zgodnie z przyjętym planem pracy oraz preliminarzem budżetowym zatwierdzonym przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego. 1. IMPREZY OKRĘGOWE A. OLIMPIADA MŁODZIEŻY WĘDKARSKIEJ W NIEPORĘCIE ( ) Jedną z najważniejszych imprez organizowanych przez Komisję Młodzieżową była Okręgowa Olimpiada Młodzieży Wędkarskiej, która odbyła się w dniach r. w Nieporęcie. Uczestniczyło w niej 19 drużyn, w tym występująca gościnnie reprezentacja Okręgu Białostockiego, łącznie 85 zawodników. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA I miejsce Koło nr 84 Tłuszcz, II miejsce Białystok III miejsce Koło nr 9 Błonie KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Kat. do lat Emilia Jurczak - Okręg Białystok 2. Jan Rudajko - Koło 84 Tłuszcz 3. Bartosz Gajewski - Koło 29 Kobyłka Kat. do lat Bartosz Krzyżak - Koło 9 Błonie 2. Ireneusz Paszkowski - Okręg Białystok 3. Hubert Rakowski - Koło 84 Tłuszcz Kat. do lat Piotr Sasin - Koło 84 Tłuszcz 2. Mateusz Sasin - Koło 84 Tłuszcz 3. Jakub Pamięta - Koło 9 Błonie B. ZAWODY SZKÓŁEK WĘDKARSKICH W miejscowości Maków Mazowiecki, r., Komisja zorganizowała Spławikowe Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich, w których startowało 94 zawodników, w tym 20 drużyn oraz drużyna z Okręgu Białystok. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA do lat 12 I miejsce Jakub Kubaszewski Koło nr 69 Maków II miejsce Grzegorz Zaruski Koło nr 1 Warszawa Śródmieście III miejsce Jan Chomko Białystok 8

9 do lat 14 do lat 16 I miejsce Mateusz Zieliński Koło nr 6 Wola II miejsce Bartosz Krzyżak Koło nr 9 Błonie III miejsce Jakub Szczypiorski Koło nr 88 Wyszków I miejsce Magdalena Jasińska Koło nr 9 Błonie II miejsce Piotr Sasin Koło nr 84 Tłuszcz III miejsce Maksymilian Bogacki Koło nr 88 Wyszków KLASYFIKACJA INTEGRACYJNA I miejsce Nikola Ostrowska Koło nr 69 Maków II miejsce Krzysztof Gałęziowski Koło nr 2 Warszawa Żoliborz III miejsce Tomasz Zieliński Koło nr 6 Warszawa Wola KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA I miejsce Koło 9 Błonie II miejsce Koło 69 Maków III miejsce Koło 1 Śródmieście C. ZAWODY RZUTOWE W roku 2014 Komisja Młodzieżowa uczestniczyła w organizacji Rzutowych Mistrzostw Okręgu, rozegranych w Błoniu r. Zawody zostały zorganizowane wzorowo, startowało 56 zawodników w kategoriach kadetów, juniorów, juniorek i seniorów. 2. IMPREZY OGÓLNOPOLSKIE A. OLIMPIADY MŁODZIEŻOWE W 2014 roku reprezentanci Okręgu Mazowieckiego startowali we wszystkich Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży Wędkarskiej organizowanych przez Komisję Młodzieżową ZG PZW. Drużyny Okręgu Mazowieckiego uplasowały się na 1 i 4 miejscu na 25 startujących drużyn. Pozostałe drużyny Okręgu Mazowieckiego zajęły następujące lokaty: Koło nr 2 14 miejsce; Koło nr 9, 17 i 20 miejsce, Olimpiady odbyły się w Gdańsku, Błoniu i Wrocławiu. Wyniki końcowe całego cyklu Olimpiad Ogólnopolskich (najlepsze miejsca). KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA do lat 12 do lat 14 do lat 16 VI miejsce Bartosz Gajewski, K-29 Kobyłka II miejsce Bartosz Krzyżak, K-9 Błonie V miejsce Hubert Rakowski, K-84 Tłuszcz II miejsce Mateusz Sasin, K-84 Tłuszcz III miejsce Piotr Sasin, K-84 Tłuszcz 9

10 B. SPŁAWIKOWE GPX POLSKI W 2014 roku zawodnicy Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w cyklu zawodów GPX i mistrzostwach Polski w kategorii U14 i U18. W kategorii U14 startowało 5 zawodników, U18 3 zawodników. KLASYFIKACJA KOŃCOWA: U-14 Bartosz Krzyżak -3 miejsce, K-9 Błonie Agnieszka Owczarczuk -4 miejsce, K-6 Wola Mateusz Durajczyk -5 miejsce, K-1 Śródmieście Martyna Rudnik -7 miejsce, K-29 Kobyłka Mateusz Zieliński -10 miejsce, K-6 Wola U-18 Magdalena Jasińska Sebastian Sobolewski Antoni Jamiołkowski -14 miejsce, K-9 Błonie -18 miejsce, K-14 Marki -30 miejsce, K-29 Kobyłka C. RZUTOWE GPX POLSKI W GPX Polski w dyscyplinie rzutowej zawodnicy Okręgu Mazowieckiego osiągnęli bardzo dobre wyniki. KATEGORIA KADETÓW 1 miejsce Michał Sapigórski, K-9 Błonie 2 miejsce Patryk Sapigórski, K-9 Błonie - KATEGORIA JUNIORÓW 1 miejsce Łukasz Serociński, K-9 Błonie 6 miejsce Marta Cylwik, K-9 Błonie D. SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI W 2014 roku zawodnicy Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w Spławikowych Mistrzostwach Polski U-14 i U-18 rozegranych w dniach r w Kluczborku. U-14 1 miejsce - Mateusz Durajczyk, K-1 Śródmieście 4 miejsce Bartosz Krzyżak, K-9 Błonie 6 miejsce Agnieszka Owczarczuk, K-6 Wola 11 miejsce Mateusz Zieliński, K-6 W U miejsce Antoni Jamiołkowski, K-29 Kobyłka 21 miejsce Magdalena Jasińska, K-9 Błoni 10

11 E. RZUTOWE MISTRZOSTWA POLSKI W 2014 roku zawodnicy Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w 62 indywidualnych Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Rzutowym rozegranych w dniach r w Gogolinie k/opola. U-14 1 miejsce Michał Sapigórski, K-9 Błonie 4 miejsce Patryk Sapigórski, K-9 Błonie U-18 1 miejsce Łukasz Sierociński, K-9 Błonie 5 miejsce Marta Cylwik, K-9 Błonie 7 miejsce Patryk Sapigórski, K-9 Błonie 3. MIĘDZYNARODOWY OBÓZ WĘDKARSKI Na podstawie ankiet pracy z młodzieżą utworzono wykaz kół uprawnionych do wytypowania dzieci i młodzieży na Międzynarodowy Obóz Wędkarski zorganizowany w dniach r. w Kiez Frauenzee w Niemczech. Brało w nim udział dwanaścioro dzieci (dziesięciu chłopców i dwie dziewczynki) z różnych kół z Okręgu Mazowieckiego, a także dwanaścioro dzieci (jedenastu chłopców i jedna dziewczynka) z DAV Berlin. Opiekunami drużyny polskiej byli: Katarzyna Szypszak, Mirosław Konopka oraz Jarosław Wiśniowski (w roli opiekuna i tłumacza). Na Obozie Międzynarodowym zarówno Okręg Mazowiecki, jak i Związek DAV reprezentowało po 12 uczestników i 3 opiekunów. 4. KONKURS PLASTYCZNY Komisja Młodzieżowa Okręgu Mazowieckiego PZW przy współpracy Zarządu Koła nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowała XIII edycję konkursu plastycznego z okazji odbywającego się w kwietniu Tygodnia Czystości Wód o tematyce Rzeka, jezioro, zalew dla ludzi i zwierząt". W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz młodzież z 30 kół wędkarskich i 27 placówek szkolno wychowawczych. Do oceny napłynęło 228 prac indywidualnych, 9 zbiorowych i 4 multimedialne. Jak co roku jedną z prac zamieszczono na kalendarzu wydanym przez Zarząd Okręgu. GRAND PRIX I. NATALIA MERECKA l.12 - Publiczna SP im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie (k-63 Różan) - PRACA MULTIMEDIALNA 1. PATRYCJA NOWOSIELSKA kl. V - SP nr 3 w Sulejówku (k-46 Sulejówek) 2. MARTYNA RYBARCZYK KL. V KATEGORIA WIEKOWA 6-10 LAT 1.MAJA WITKOWSKA l. 9 - SP Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (k-15) 2. RÓŻA MARKS l.8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży 3. ZOFIA WODYŃSKA l.7 - SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (k-87 Ciechanowiec) 11

12 KATEGORIA WIEKOWA LAT 1. OLAF ŻEBROWSKI l.12 - Publiczna SP im. I Dywizji T. Kościuszki w Różanie (k-63 Różan) 2. RITA STEFANOWICZ l.12 - Spółdzielczy Dom Kultury LIRA" (k-58 przy PLL LOT S.A.) 3. KINGA ZIĘBA l.12 - SP Izabelin KATEGORIA WIEKOWA LAT 1. KATARZYNA SYLWIA SZPYGIEL l Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie (k-63 Różan) 2. NATALIA CIURZYŃSKA l.14 - Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą (k-55 Czerwińsk n/wisłą) WYRÓŻNIENIA: KATEGORIA WIEKOWA 6-10 LAT 1. GABRIELA KUREK l. 8 - SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (k-87) Ciechanowiec 2. GRZEGORZ SOCHACKI l.9 - praca zbiorowa Gimnazjum Nr 1 im. mjr. Stefana Waltera, IZABELA BARTKIEWICZ l.9 - (k-19 Radzymin) 3. JULIA KUŚMIERCZYK l.6 - SP Nr 141 im. H. Sucharskiego w Warszawie (k-4 W-wa Praga Płd.) 4. PAWEŁ GIZJAMER l.6 - Centrum Kultury w Izabelinie KATEGORIA WIEKOWA LAT 1. JULIA KRZYWICKA l.11 - SP Izabelin 2. DOMINIKA CENTKOWSKA l.12 - praca zbiorowa KINGA KAIM l.12,zespół Szkolno- Przedszkolny w Kaliszkach (k-49 Kazuń Nowy) 3. KAROLINA BOŃCZYK l Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Małkini Górnej (k- 65 w Małkini ) KATEGORIA WIEKOWA LAT 1. MARCIN KRUPA l.15 - Koło Nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości 2. MICHAŁ BANUL l.15 - Zespół Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczy JESTEM" w Przasnyszu (k-66) IV. ZAGOSPODAROWANIE WÓD 1. Zarybienia Łączną wielkość zarybień wykonanych we wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg Mazowiecki w 2014 roku przedstawiono w Tabeli 1. Zarybienia obwodów w rozbiciu na rzeczne, jeziorowe i wody drobne przedstawiono kolejno w Tabelach od nr 2 do 8. 12

13 Tabela 1. Łączna wielkość zarybień wykonanych w 2014 roku. Lp. Gatunek Asortyment szt. kg 1. Amur kroczek Boleń naryb letni Boleń naryb jes Brzana naryb. letni Brzana naryb. jes Certa naryb. letni Jaź naryb. letnl Jaź naryb. jes Jaź kroczek Karaś kroczek p Karaś kroczek s Karp kroczek Karp wymiarowy Kleń nar. let Kleń nar. jes Lin kroczek Miętus wylęg Miętus nar. let Okoń naryb. jes Płoć/Wzdręga tarlak Pstrąg pot. wyl Pstr. pot. nar. jes Sandacz nar. let Sandacz nar. jes Sieja nar. let Sielawa wyl. żer Świnka nar. let Świnka nar. jes Sum kroczek Szczupak wyl. żer Szczupak nar. let Szczupak nar. jes.(+tarlak) Węgorz obsadowy RAZEM

14 Tabela 2. Zarybienia rzecznych obwodów rybackich w 2014 roku Biebrza (3) Wissa Brok (1) Bug (5) Ełk (45) Jeziorka (1) Narew (6) Narew (7) Narew (8) Nazwa obwodu: Rzeki cz. I Gatunek Sortyment J.m. Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Suma boleń nar. letni tys.szt brzana nar. letni tys.szt nar. jesienny tys.szt certa nar. letni tys.szt jaź nar. letni tys.szt nar. jesienny kg kroczek kg karaś pospolity kroczek kg karp kroczek kg kleń nar. letni tys.szt nar. jesienny tys.szt , ,5 lin kroczek kg miętus wyl. tys.szt nar. letni tys.szt okoń nar. jesienny kg płoć tarlak kg pstrąg wyl. tys.szt. potokowy podchowany nar. jesienny tys.szt sandacz nar. letni tys.szt sum dwulatek kg kroczek kg szczupak wyl. żerujący tys.szt nar. letni tys.szt nar. jesienny kg świnka nar. letni tys.szt nar. jesienny tys.szt węgorz nar. montee kg , ,5 - - obsadowy kg wzdręga tarlak kg razem tys.szt , ,5 kg , ,5 Nurzec (1) Omulew (1) Orz (1) Orzyc (1) Rozoga (1) Rządza (1) Szkwa (1) Świder (1) Utrata (1) Wisła (3) Wisła (4) Jegrznia (11) RAZEM 14

15 Tabela 3. Zarybienia rzecznych obwodów rybackich w 2014 roku Nazwa obwodu: Rzeki cz. II Wisła Nr 5 Skrwa Prawa Gatunek Sortyment J.m. Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Suma Jaź nar. jesienny kg Jaź Kroczek kg Karp Kroczek kg Kleń nar. jesienny tys.szt Lin Kroczek kg pstrąg potokowy nar. jes tys.szt ,2 Zgłowiączka Mołtawa Tążyna Rybnica Szczupak nar. jesienny kg Świnka nar. jesienny tys.szt Razem tys.szt. kg Czarne- Czerskie , , ,2 RAZEM 15

16 Tabela 4. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich w 2014 roku Nazwa obwodu: Jeziora cz.i Głęboczek Jasne Klimek Płociczno Rekowe Skoneczne Średnie Sasek Wielki Fręckie Grom Młyński Staw Małszeweckie Machniacz Brajnickie Łaźnica Świętajno Natać Sedańsk Sasek Mały Warchałdzkie RAZEM Gatunek Sortyment J.m. Dawka Sasek Wielki - Omulew nr 6 Rekowe - Omulew nr 3 Sasek Mały - Omulew nr 9 Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Suma Karp kroczek kg Lin narybek kg Sandacz nar. letni tys.szt. - - Sieja Sielawa Szczupak nar. jesienny narybek letni wylęg wyl. żerujący kg tys.szt. tys.szt. tys.szt. Węgorz obsadowy kg razem tys.szt. kg

17 Tabela 5. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich w 2014 roku Nazwa obwodu: Jeziora cz.ii Lemańskie Wałpusz Borówko Burdąg Małszewskie Omulew nr 17 Borówko Łyna nr 14 Gatunek Sortyment J.m. Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Suma karp Kroczek kg lin Narybek kg sandacz nar. letni tys.szt nar jesienny kg - 30 sielawa Wylęg tys.szt wyl. tys.szt szczupak żerujący nar. letni tys.szt węgorz obsadowy kg razem tys.szt Zielonka kg Staw Kobylocha Piasutno Toczyłowo Mierucie Nożyce Pomocnia RAZEM 17

18 Tabela 6. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich w 2014 roku Nazwa obwodu: Jeziora cz.iii Gatunek Sortyment J.m. Karp kroczek kg Lin kroczek kg Skrwilno Dawka Świesz Bytoń Wikaryjskie Ługowiska Karaśnia Lutobórz Grójec Lubiechowo Kępka Szlachecka Łąki Zawistowe Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Szczutkowo Telążna Trzebowo Radziszewo Skrzynki Zdworskie Górskie/Ciech omickie Sandacz nar. letni tys.szt. tys.szt ,068 13, nar. letni Białobrzegi Przytomne Razem Szczupak nar. jesienny kg Sum kroczek kg Węgorz obsadowy kg tys.szt. razem kg , ,5-7, , , , , , , , , ,86 18

19 Tabela 7. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich w 2014 roku Nazwa obwodu: Jeziora cz.iv Gatunek Sortyment J.m. Karp kroczek kg Lin kroczek kg Sandacz nar. letni tys.szt. Borowiec Chojnoławki Głęboczek Okonin Huta Radzynek Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Dawka Sieja narybek letni tys.szt Ostrowąs Ostrowite Białe Brzeźno Służewo Szczupak nar.jesienny kg Węgorz obsadowy kg razem tys.szt. kg - - 0, , ,5 - Razem ,

20 Tabela 8. Zarybienia wód drobnych w 2014 roku Nazwa Wody Amur Kr (kg) Karaś kr(kg) Węgorz obsad.(kg) Karp Kr (kg) Lin Kr(kg) Sandacz jes. (kg) Szczupak let (tys.szt.) Szczupak jes. (kg) Błonie Glinianki Brwinów Basen Glinianki Grodzisk Stawy w Parku Staw Jedwabne Józefów Łacha Karczew Jez. M. Kolejniak Kolno Kozioł Wincenta Tłuszcz Gołków, Zalesie Szczęśliwice , Włochy Zb Chorzele, Bagienice Gl. Zielonka Czerwony Bór Maków Maz Zaremby Kość Łuba Czarne Wł Staw Ruda Skoki I i II - - 0, Czarownica Nagórki Kocioł Zalew Piechota Czarne Gostyn Czarne Baruch Staw Wielgie Staw Lubraniec Wólka Komor Staw Radziejów Sierpienica Rogal Razem ,

21 2. Eksploatacja rybacka Eksploatacja rybacka prowadzona w rzecznych obwodach rybackich użytkowanych przez OM PZW w roku 2014 prowadzona była zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rybackiej i ukierunkowana przede wszystkim na ryby karpiowate wpływające na przyśpieszenie procesu eutrofizacji (leszcz, krąp, płoć,). Wielkość eksploatacji rybackiej w 2014 roku w obwodach rybackich Narwi nr 7, Wiśle nr 3 i Wiśle nr 4 przedstawiono w Tabeli 9. Z wód o łącznej powierzchni ha uzyskano wydajność połowową wielkości 2,8 kg/ha Tabela 9. Wielkość eksploatacji rybackiej prowadzonej w rzecznych obwodach rybackich w 2014 roku Gatunek Odłów (kg) Amur 15 Boleń 889,5 Brzana 107 Jaź 401,5 Karaś 371 Karp 390,5 Kleń 68 Krąp 6786,5 Leszcz Lin 1176,5 Okoń 138,5 Płoć 1281,5 Sandacz 244,6 Sum 253 Szczupak 389,5 Świnka 18,5 Tołpyga 371 Razem 32290,1 3. Amatorski połów ryb W 2014 roku do Okręgu trafiło szt. rejestrów wędkarskich z roku Przeprowadzono analizę ponad 5% rejestrów, tj w odniesieniu do całkowitej liczby członków z 2013 roku (64948 szt.) Średnio przypadało na 1 wędkarza 10,15 dni wędkowania w ciągu całego roku, natomiast średni roczny odłów wyniósł 8,40 kg, co daje całkowity zarejestrowany odłów w wysokości kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął poziom 0,83 kg. W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 28 gatunków ryb, z czego w największych ilościach wystąpiły: leszcz (32,6%), szczupak (17,8%), płoć (14,7%), okoń (6,4%), sum (4,6%), lin (4,1%), sandacz (3,5%), karaś pospolity i srebrzysty (2,8%), karp (2,7%). 21

22 4. Odłowy inwentaryzacyjne i specjalne W 2014 w celu kalibracji panelowej metody inwentaryzacji ichtiofauny wód stojących przeprowadzono, przy współudziale przewodniczącego Rady Naukowej PZW prof. T. Heese, ponowną inwentaryzację jezior: Góra, Sasek Wielki i Nożyce. Uzyskano wyniki bardzo zbliżone do wyników z roku 2013, co potwierdziło słuszność założeń i skuteczność przyjętej metody. Ponadto w 2014 roku zinwentaryzowano rzekę Jeziorkę oraz zbiornik Osieczek. 5. Ośrodki i Zakłady A. Ośrodek Zarybieniowy w Halinowie W 2014 r. w OZ w Halinowie wyprodukowano kg i szt. materiału zarybieniowego. Na zarybienia wydano kg i szt. materiału zarybieniowego. W zimochowach zmagazynowano kg ryb. Udział poszczególnych gatunków ryb i ich asortymentów w tej ilości przedstawia Tabela 10. Przy zużyciu paszy zbożowej w ilości 18,52 tony uzyskano przyrost gospodarczy brutto w wysokości 454 kg/ha i przyrost gospodarczy netto w wysokości 260 kg/ha. Łowisko w 2014 r. obsadzono łącznie kg ryb, z czego wędkarze odłowili i zakupili 4287 kg. Na zarybienia wydano 3000 kg, a 2560 kg zmagazynowano w zimochowie na obsady wiosenne. Obrót rybami na łowisku przedstawiono w Tabeli 11. Różnica między obsadą a rybami odłowionymi zawarta jest w kolumnie różnice w Tabeli 11. Tabela 10. Obsady, odłowy, obrót wyprodukowanymi rybami w OZ Halinów w 2014 r. Obsada Odłów Obrót rybami Gatunek Ilość (kg,szt.) Ilość (kg,szt.) Zarybienie okręgowe Zarybienie fundusz kół zimochów Sprzedaż na zewnątrz Jaź wylęg Jaź nar. let Jaź nar jes Jaź kr Karp wycier Karp nar (+250*) * Karp kr (+500*) 3850 (+250*) (250*) Karp hand Lin nar Lin kr Lin hand Amur nar Amur kr Amur hand Szczupak n.l Szczupak n. j Sandacz n.l Sandacz n. j 10 80(+140*) (140*) Sandacz t Karaś p. n Karaś p. kr Karaś s. kr Leszcz/płoć Sum kr Jesiotr razem (+890*) 4300 (+390*) (+500*) szt szt szt kg karpia handlowego i 200 kg suma pochodziło z odłowów łowiska * ryby wydane nie wliczone do produkcji pochodzące z zimochowu z produkcji roku

23 Tabela 11. Obrót rybami na łowisku specjalnym w Halinowie w 2014 r. gatunek Obsada ilość (kg) Ryby wyłowione i zakupione przez wędkarzy Wydane na Zarybienia + sprzedaz Odłów obsadzone w zimochowie *Różnice pomiedzy obsadą a odłowem: Ubytki (-) Przyrost (+) Karp/Amur/T , ,6 Lin , ,54 Karaś sreb 47, ,6 Jesiotr 10 9, ,8 Sum euro , ,48 Szczupak 13, Razem , ,82 *ubytki spowodowane głównie śnięciami wywołanymi niedelikatnym obchodzeniem się z rybami złowionymi przez wędkarzy, które nie były przez nich zakupione, a zostały wypuszczone z powrotem do łowiska. utarg brutto z łowiska wyniósł ,99 zł wpływy za wędkowanie ,76 zł wpływy za sprzedane ryby ,23 zł B. Ośrodek Zarybieniowy w Zatorach i Ośrodek Rybacki w Wierzbicy I. Ośrodek Zarybieniowy w Zatorach W 2014 r. w OZ w Zatorach wyprodukowano kg materiału zarybieniowego. Na zarybienia wydano 9000 kg a kg ryb sprzedano na zewnątrz. Udział poszczególnych gatunków ryb i ich asortymentów w tej ilości przedstawia Tabela 12. Przy zużyciu paszy zbożowej w ilości 46,1 tony uzyskano przyrost gospodarczy brutto w wysokości 255 kg/ha i przyrost gospodarczy netto w wysokości 126 kg/ha. 23

24 Tabela 12. Obsady, odłowy, obrót wyprodukowanymi rybami w OZ Zatory w 2014 r. Obsada Odłów Obrót rybami Gatunek Ilość (kg,szt.) Ilość (kg,szt.) Zarybienie okręgowe Zarybienie fundusz kół zimochów Sprzedaż na zewnątrz Jaź wylęg Jaź nar. let Jaź nar jes Jaź kr Karp wycier Karp nar Karp kr Karp hand Lin nar Lin kr Lin hand Amur wyc Amur nar Amur kr Amur hand Szczupak n.l Szczupak n. j Sandacz n.l Sandacz n. j Sandacz t Karaś p. n Karaś p. kr Karaś s. n Karaś s. kr Leszcz/płoć Okoń n j razem szt II. Ośrodek Rybacki w Wierzbicy a) Odłowy rybackie Prowadzone przez 2 - osobową brygadę Odłowiono kg ryb, co dało przychody wyższe o 32 % w porównaniu z przychodami z roku b) Stanica wędkarska W związku z przeprowadzanymi pracami budowlanymi nie oferowano miejsc noclegowych klientom. c) Sklep, smażalnia W porównaniu z 2013 rokiem zanotowano 16% spadek obrotów w smażalni i 1% wzrost obrotów w sklepie. Mniejsze obroty w smażalni spowodowane były prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie Zakładu i związanymi z tym problemami. d) Wynajem łodzi, cumowanie na terenie,parking, łowisko Zanotowano 14% wzrost obrotów w porównaniu z rokiem

25 C. Ośrodek Zarybieniowy w Wilamowie-Ławsku W 2014 r. w OZ w Wilamowie-Ławsku wyprodukowano zarybieniowego. Na zarybienia wydano 3337 kg kg materiału materiału zarybieniowego. W zimochowach zmagazynowano kg ryb, a 8087 kg sprzedano na zewnątrz. Udział poszczególnych gatunków ryb i ich asortymentów w tej ilości przedstawia Tabela 13. Zużyto 50,7 ton pasz zbożowych. Uzyskano przyrost gospodarczy brutto w wysokości 196 kg/ha i przyrost gospodarczy netto w wysokości 80 kg/ha. Tabela 13. Obsady, odłowy, obrót wyprodukowanymi rybami w OZ Wilamowo-Ławsk w 2014 r. Obsada Odłów Obrót rybami Gatunek Ilość (kg,szt.) Ilość (kg,szt.) Zarybienie okręgowe Zarybienie fundusz kół zimochów Sprzedaż na zewnątrz Jaź wylęg Jaź nar. let Jaź nar jes Jaź kr Karp wycier Karp nar Karp kr (+600) 2050(+200*) * Karp hand (+100) 100* Lin nar Lin kr Lin hand Amur wyc Amur nar Amur kr Amur hand Szczupak n.l Szczupak n. j Sandacz n.l Sandacz n. j Okoń n j Karaś p. n Karaś p. kr Karaś s. n Karaś s. kr Płoć t Tołpyga h razem (+700*) 3287 (+300*) (+400*) szt szt. * ryby wydane nie wliczone do produkcji pochodzące z zimochowu z produkcji roku 2013 D. Ośrodek Zarybieniowy w Świeszu W 2014 r. w OZ w Świeszu odłowiono i wydano w całości na zarybienia 3103 kg materiału zarybieniowego. Udział poszczególnych gatunków ryb i ich asortymentów w tej ilości przedstawia Tabela 14. Staw nr 1 został pozostawiony bez odłowu (produkcja w toku). Zużyto 5,7 ton pasz zbożowych. Uzyskano przyrost gospodarczy brutto w stawie nr 2 w wysokości 317 kg/ha, a przyrost gospodarczy netto w wysokości 231 kg/ha. 25

26 Tabela 14. Obsady, odłowy, obrót wyprodukowanymi rybami w OZ Świesz w 2014 r. Obsada Odłów Obrót rybami Gatunek Ilość (kg,szt.) Ilość (kg,szt.) Zarybienie okręgowe Zarybienie fundusz kół zimochów Sprzedaż na zewnątrz Jaź wylęg Jaź nar let. Jaź nar jes Jaź kr Karp wycier Karp nar Karp kr Karp hand Lin nar Lin kr Lin hand Amur wyc Amur nar Amur kr Amur hand Szczupak wyl Szczupak n. j Sandacz n.l Sandacz n j Okoń n j Karaś p. n Karaś p. kr Karaś s. n Karaś s. kr Płoć t Tołpyga h razem szt E. Zakład Rybacki w Janowie I. Produkcja jeziorowa W roku 2014 z jezior o powierzchni 3258,08 ha uzyskano wydajność rybacką o wartości 10 kg/ha. Wielkość odłowów przedstawiono w Tabeli 15. W Tabeli 4 i 5 pokazano wielkość i strukturę zarybień wykonanych w obwodach jeziorowych na których gospodaruje ZR Janowo. 26

27 Tabela 15. Odłowy jeziorowe w 2014 roku GATUNEK Ilość (kg) Amur - Boleń 237 Sieja 71 Sielawa 2091 Węgorz 866 Sandacz 286 Szczupak 5525,4 Lin 2069 Karaś 7095 Karp 199 Okoń 1924 Leszcz 8084 Płoć 2732 Jaź 282 Jazgarz - Krąp - Sum 34 Tołpyga 77 Wzdręga - Drob. nietow. 989 Razem 32561,4 II. Produkcja wylęgarnicza Wielkość produkcji uzyskanej w 2014 roku w wylęgarni Zakładu przedstawiono w Tabeli 16. Tabela 16. Wielkość produkcji wylęgarniczej w 2014 roku. gatunek asortyment Ilość (szt.) szczupak wylęg żerujący sielawa wylęg żerujący razem III. Pstrągi W roku 2014 wyprodukowano łącznie kg pstrągów przy zużyciu kg paszy. Uzyskano współczynnik pokarmowy w wysokości 1,4. Analizę produkcji pstrąga przedstawiono w Tabeli 17. Ponadto odłowiono i sprzedano pozostałość jesiotra z roku 2013 w ilości 3338 kg. 27

28 Tabela 17. Analiza produkcji pstrąga w 2014 roku. Obsada asortyment ilość pozostałość handlówka +narybek handlowy zakup wiosna narybek zakup jesień narybek 241 RAZEM pasza Odłów asortyment ilość sprzedaż handlowy ,5 narybek jesień narybek pozostałość handlówki handlowy 715,7 RAZEM PRZYROST WSPÓŁCZYNNIK 1,4 IV. Restauracja, sklep Sklep w Janowie osiągnął obroty o 6 % niższe w porównaniu z rokiem Restauracja osiągnęła obroty o 42% wyższe w porównaniu z rokiem Sprawy administracyjne 1.) Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadził kontrolę dotycząca wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach: - Jeziora Nożyce w zlewni rzeki Szkwa nr 3, - Jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa nr 4, - Jeziora Wałpusz w zlewni rzeki Omulew nr 17. Wyniki kontroli są pozytywne V. OCHRONA WÓD Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód w roku 2014 spotkała się dziewięć razy, rozpatrując kilkadziesiąt wniosków i pism dotyczących między innymi: możliwości rekultywacji drobnych zbiorników wodnych w oparciu dotychczasowe doświadczenia; rejestracji połowów wędkarskich (analiza wartości i stanu zaawansowania); aktualizacji przepisów RAPR PZW i zasad wędkowania na wodach OM PZW w roku 2015; wyznaczenia obszaru strefy ochronnej progu w Dębem na Zb. Zegrzyńskim (na tzw. górnej wodzie ); podziału środków przeznaczonych na częściową refundację kosztów kół w ochronie wód oraz dofinansowań działań Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie; wprowadzenia stałego nadzoru społecznego nad akcjami zarybieniowymi Okręgu oraz szkolenia grup zarybieniowych; konieczności działania w sprawach związanych z wyłączeniami portów z obwodów rybackich (m. in. portu w Kazuniu, Portu Czerniakowskiego i Portu Praskiego). 28

29 Wobec braku skuteczności działań Związku w sprawie ograniczenia liczebności kormorana czarnego na wodach PZW, Komisja po dyskusjach i spotkaniach z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, zaproponowała wystąpienie w roku 2015 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o wyrażenie zgody na ograniczenie sukcesu lęgowego kormorana czarnego poprzez oliwienie 20 30% jaj składanych w gniazdach kolonii lęgowej (największej na śródlądziu Polski) w miejscowości Murzynowo k/płocka. Zabieg ten znacząco obniżyłby liczebność populacji kormorana czarnego na Mazowszu. W sprawach organizacyjnych Komisja analizowała wnioski z zebrań sprawodawczo wyborczych kół oraz rozwiązania zmierzające do optymalizacji działania kół w zagospodarowaniu i ochronie wód. 1. Etatowa Straż Rybacka Formacja zawodowa składa się z sześciu strażników działających w czterech patrolach: w ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie (Pat. nr 1 i 4) oraz Komisariatem Rzecznym Policji (Pat. nr 2) oraz Społecznymi Strażami Rybackimi. Patrole dysponowały samochodami terenowymi, łodziami patrolowymi oraz lekkim sprzętem pływającym. Strażnicy byli wyposażeni w środki ochrony osobistej (m.in. kamizelki kuloodporne), środki łączności operacyjnej, telefony komórkowe oraz sprzęt optoelektroniczny (m.in. lornetki, noktowizory, kamery, aparaty fotograficzne). Etatowa straż uzyskała następujące wyniki: Prace Pat. nr 1 Pat. nr 2 Pat. nr 3 Pat. nr 4 Razem Warszawa Warszawa Janowo Włocławek Liczba akcji przeciwkłusowniczych i kontroli wędkarzy - w tym z Policją z PSR z SSR w Kołach Liczba akcji w zagospodarowaniu Liczba akcji wsparcia zawodów wędk Liczba skontrolowanych wędkarzy w tym pouczono: ukarano mandatem w wys. 50 zł zł zł zł asystowano w sprawach karnych Zatrzymano wędek [szt.] Zdjęto sieci wonton/drygawica [mb] narzędzi pułapkowych [szt. klatek] narzędzi hakowych [szt. haków] przestaw [szt.] łodzi/pontonów [szt.] Zdano ryb zabranych kłusownikom [kg] 10-41, ,4 Patrole działają również na styku ochrony i zagospodarowania, co uwidacznia się w zakresie wykonywanych zadań. W 2014 roku przeprowadzono 69 kontroli połowów rybackich. Kontrole te nie ujawniły rażących naruszeń przepisów państwowych i związkowych. 29

30 2. Społeczna Straż Rybacka Analiza informacji o wynikach działań SSR wykazała, że: ponad 85% zweryfikowanych w br. strażników (tj.573 z 658 osób) podjęło czynną działalność. Strażnicy uczestniczyli w 3425 akcjach przeciw-kłusowniczych i kontroli wędkarzy. Skontrolowali przestrzeganie przepisów regulaminu PZW podczas wędkowania u ponad 17 tys. osób, z czego 2518 pouczono w związku z uchybieniami regulaminowymi. W trakcie wspólnych akcji z PSR i Policją doszło do nałożenia przez służby mundurowe 260 mandatów, 209 zatrzymań ze skutkiem w postaci postępowania z kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego. Ponadto w 29 przypadkach wykroczeń z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW skierowano wnioski do Sądów Koleżeńskich Kół. Zatrzymano i zabezpieczono w charakterze dowodów: 35 wędek, sieci stawne typu wonton i drygawica o łącznej długości ponad 8,9 tysiąca mb. i inne narzędzia połowowe (pułapkowe i hakowe). Poza tym przepracowano przy zarybianiu wód Okręgu ponad 2 tysiące godzin, a przy czyszczeniu nabrzeży ponad 3,7 tysiąca godzin. Zestawienie wyników dot. działalności Społecznych Straży Rybackich w Okręgu załączono do sprawozdania (TAB SSR). VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO SCHRONISKOWA Okręg biuro, ośrodki, zakłady L.p. Obiekt Wyszczególnienie Zakres finansowy 1. OR Wierzbica Wykonanie 1. Sklep ze smażalnią w OR w Wierzbicy Przebudowa OR w Wierzbicy Uwagi Dotacja z ZG i LGR: R A Z E M 2. Serock 1. Budowa Ośrodka Szkoleniowo edukacyjnego R A Z E M 3. Halinów 1. Remont odcinka grobli i dna stawu Wymiana pieca CO i CW Remont pomieszczeń budynku mieszk Wilamowo - Ławsk R A Z E M 1.Remont leżaka Zadaszenie kontenera zakup pompy i wykaszarki R A Z E M ZR Janowo 1. Studnie schładzające i uzdatnianie wody Wyk. I, II i III etap 2. Projektowanie i pozwolenia na bud Obsługa techniczna inwestycji Pozwolenie wodno-prawne i projekty R A Z E M

31 6. Zatory 1. Remont dachu magazynu zbożowego Biuro Z.O. 1. Modernizacja sieci komputerowej Pozostałe koszty: ~ Wykonanie schodów na wałach ~ Eksploataja samochodu JUMPY ~ Wynagrodzenie działu Zakup komputerów Zakup samochodu dla działu sportu Klimatyzacja i awaria wody R A Z E M Inwestycje w kołach (przypadki losowe) O G Ó Ł E M UWAGI: poz. 1 i 2 nie wykonano ze względu na przesunięcie zkończenia inwestycji na 2015 r. poz. 1 i 2 po zakończeniu inwestycji w 2015 r. nastąpi dotacja z ZG PZW w wysokości około 300 tyś zł poz. 3 i 4 wykonawca nie przystąpił do wyk. robót ziemnych, zrezygnowano z realizacji instal. wew. w budynku w Halinowie oraz robót w Wilamowie i Ławsku. poz. 5 wykonano dodatkowo etap III, który planowany był do wyk. w 2015 r. poz.7p.5 wyk. dodatkową klimatyzację w pomieszczeniu (4,5) i usunięto awarię drzwi i instalacji wody VII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 1. Działalność statutowa Działalność statutowa Działalność statutowa Przychody Koszty Plan Wykonanie Plan Wykonanie Wynik Organizacyjny , , , , ,00 Koła + ZG , , , ,00 0,00 Sport , , , ,00 0,00 Komisja młodzieżowa , , , ,00 0,00 Zagospodarowanie , , , , ,00 Ochrona wód , , , , ,00 Inwestycje - remont , , , , ,00 Razem , , , , ,00 31

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO z 5.10.2015 r. UCHWAŁA NR 97/Z.O./2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Z.O. Maz. PZW. Na podstawie 47 p. 1 Statutu PZW Zarząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku . UCHWAŁA Nr 45/Z.O./2014 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego 13 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. za 2013 rok Na podstawie 46 p. 1 i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW.

WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW. WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH. ROK I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 3.727,10 ha Szczupak narybek letni szt. 150.000 150.000 Szczupak

Bardziej szczegółowo

Okręg Mazowiecki. Ograniczenia połowowe przynęty sztuczne i roślinne. Mszczonów, Pniewy, Grójec Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów Poświętne

Okręg Mazowiecki. Ograniczenia połowowe przynęty sztuczne i roślinne. Mszczonów, Pniewy, Grójec Kałuszyn, Jakubów, Dobre, Stanisławów Poświętne Okręg Mazowiecki WODY GÓRSKIE Nazwa Odcinek rzeki rzeki od źródeł do zbiornika w Głuchowie, z wyłączeniem zbiorników w Osieczku Jeziorka (powyŝej m.jeziórki) i Głuchowie Rządza od źródeł do mostu kolejowego

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK.

OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. 1 OKRĘG MAZOWIECKI Koło PZW nr 34 w Komorowie PLAN PRACY NA 2012 ROK. Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji Odpowiedzialny Współuczestniczący 1. 2. 3. 4. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO - FINANSOWA 1. 2. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno na 2017 roku Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Koła w dniu 18.12.2016 W działalności organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok

Uchwała nr 96/2015 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. w sprawie planu członków na 2016 rok Uchwała nr 96/2015 w sprawie planu członków na 2016 rok 1. Ustala się do preliminarza budżetowego na 2016 rok plan członków na poziomie 19 000 członków. Skarbnik ZO PZW Andrzej Siódmak Uchwała nr 97/2015

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216

w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Uchwała nr 14/2015 w sprawie: zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego Malinka nr 216 Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO. I. Wody dzierżawione od RZGW.

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO. I. Wody dzierżawione od RZGW. ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1 3.727,10 ha Szczupak narybek letni szt. 150.000 150.000 Szczupak narybek jesienny kg 300 300 Sandacz narybek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 70/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Herkules nr 113 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 13/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 133 Staw CMC Zawiercie Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW.

REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW. REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH ROK 2015 I. Wody dzierżawione od RZGW. 1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1. Gatunek Rodzaj Jednostka Boleń 1 l szt. 40000 Brzana 1 l szt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230

Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Uchwała nr 15/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 21.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Leśny Dwór nr 230 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki

Uchwała nr 11/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 231 Żarki Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów.

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z działalności Koła nr -... w roku 20. Wykonanie. działalność Pozycja. Rodzaj działania Liczba. punktów. UCHWAŁA NR 7/Z.O./06 Zarządu Okręgu Maz. PZW z października 06 r., w sprawie zmian w tabeli punktowej, objaśnieniach do tabeli Sprawozdania z działalności Koła PZW Okręgu Mazowieckiego oraz w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 18/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 18/2017 w sprawie: ustalenia gospodarza i zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 709 Kamieniec Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014

Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 BIULETYN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 1/2014 (6), Radom 18.01.2014r. Okręgowy Kalendarz Zawodów i Imprez Wędkarskich na rok 2014 Koleżanki i Koledzy, Zawodnicy, Organizatorzy i Wędkarze,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 68/14 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 68/14 w sprawie przekazywania corocznie 5 szt. karpia dla p.p. Andrzeja Nadolnego i Zbigniewa Pelca. Na podstawie 46 pkt 10 Statutu PZW, Zarząd Okręgu postanawia corocznie przekazywać po 5 sztuk

Bardziej szczegółowo

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r.

Traci moc uchwała nr 27/2014 ZO PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 63/2015 w sprawie: zmiany gospodarza łowiska licencyjnego Górnik nr 808 oraz zatwierdzenia jego regulaminu Na podstawie 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2014 r.

Uchwała Nr 57/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2014 r. Uchwała Nr 57/14 w sprawie przystąpienia do porozumienia polsko- niemieckiego Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 24 Statutu PZW Prezydium Zarządu Okręgu postanawia przystąpić do porozumienia polsko

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach Warszawa, dnia 14.12.2009 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW nr 41/2010 z dnia 15.02.2010 r. Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania kadry Okręgu w latach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108

Uchwała nr 44/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Uchwała nr 44/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 01.07.2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik

Uchwała nr 16/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Uchwała nr 16/2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 517 Michalik Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22 Prezydium Zarządu Głównego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie wód. Tabela 1. Łączna wielkość zarybień wykonanych do roku. Gatunek. Sztuki Ilość ( kg) Wartość (zł) Lp.

Zagospodarowanie wód. Tabela 1. Łączna wielkość zarybień wykonanych do roku. Gatunek. Sztuki Ilość ( kg) Wartość (zł) Lp. Zagospodarowani wód Łączną wilkość zarybiń wykonanych w wszystkich wodach użytkowanych przz Okręg Mazowicki do 30.06. 2016 roku przdstawiono w Tabli 1. Zarybinia obwodów w rozbiciu na rzczn, jziorow i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 45/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 45/2015 w sprawie: zmiany nazwy i numeru łowiska oraz zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Ciągowice nr 104 Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r. oraz uchwały nr 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017.

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Radom, dnia. r. Załącznik do Uchwały nr.. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu z dnia.. r. Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich. System wyłaniania Mistrzów Okręgu w latach 2013-2017. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Korzeniec składającego się ze stawu Pilok nr 526 i zbiorników Zalew nr 1

Bardziej szczegółowo

Stan członków koła PZW na koniec roku 1994 wynosił 404 wędkarzy.

Stan członków koła PZW na koniec roku 1994 wynosił 404 wędkarzy. Zarybianie wód koła w 1994 roku. - karp kroczek 350 kg - karp handlowy 250 kg - karaś kroczek 100 kg - amur kroczek 50 kg - lin kroczek 50 kg - pstrąg potokowy 2000 szt. - pstrąg tęczowy 1000 szt. Stan

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r.

Uchwała nr 12/2014. Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. z dnia r. Uchwała nr 12/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z gospodarki rybacko wędkarskiej za 2013r. 1. Na podstawie Statutu PZW 46 pkt. 1 Zarząd Okręgu przyjmuje do wiadomości i zatwierdza sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.

sumie miejsc decyduje większa suma punktów zawodników drużyny. Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo. Część I 1. RODZAJ ZAWODÓW 1.1. 1.3. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej w kategoriach wiekowych: seniorów (mężczyzn, kobiet), młodzieży (juniorów, juniorek) oraz kadetów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 9/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 741 14 - ka. Na podstawie 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom r. Strona1 KOMUNIKAT OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO W RADOMIU NR 01/2015, Radom 12.01.2015 r. Zasady rozgrywania zawodów okręgowych w 2015 r. Zasady wyłaniania Mistrzów Okręgu w 2015 r. Zasady rozgrywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Koła za 2016 rok Walne Zgromadzenie członków Koła PZW na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 69/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego Kalety nr 311 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 10/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i nr 738 Zacisze Na podstawie 46 pkt 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2015 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 841 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków Międzyrzeckiego Towarzystwa Wędkarskiego Żwirek z dnia 6 marca 2016 roku Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie Zebrania Zebranie

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarybienie wód koła: amur kroczek 120 kg amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg

Zarybienie wód koła: amur kroczek 120 kg amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg Zarybienie wód koła: 91-04-26 amur kroczek 120 kg 91-10-29 amur kroczek 30 kg Karp kroczek 300 kg, lin narybek 70 kg W dniach 19-21 listopada 1991 została spuszczona woda ze zbiornika w Mostkach. Odłowiono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

Uchwała Nr 88/2015. 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Okręgu z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu. Po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami dotyczącymi uchwał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 93/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 93/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 11 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu zatwierdza protokół Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie

Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie Regulamin łowiska licencyjnego w Kodrębie REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU LICENCYJNYM W KODRĘBIE Gospodarzem łowiska jest uprawniony do prowadzenia gospodarki rybacko wędkarskiej w obwodzie

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

- Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie.

- Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie. - Rok 1997 - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dn. 02.03.1997r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Suchedniowie. Skład Zarządu Koła 1. Tomasz Kutwin prezes 2. Mieczysław Ciszewski vce prezes

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki...

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki... WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA Region wodny...................................................... Obwód rybacki..................................................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 68/2014 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego Młyńszczok nr 643 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu PZW z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017

UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 UCHWAŁA Nr 53/Prezydium/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 28/08/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian dotyczących procedur zarybieniowych 1 Zarząd Okręgu PZW z siedzibą w Opolu zatwierdza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w Żabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 29/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Załącznik do Uchwały nr 20/2013 z dnia 15.06.2013r. Zarządu Okręgu PZW w Radomiu REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W RADOMIU Radom, czerwiec 2013r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r.

UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia r. UCHWAŁA Nr 80 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze z dnia 28.11.2011 r. w sprawie: wprowadzenia w życie tabeli składek członkowskich okręgowych na 2012 r. oraz zakresu i zasad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2 Okręg Mazowiecki PZW - na zlecenie Zarządu Głównego PZW informuje, że w związku z wyznaczonym terminem Zjazdu Krajowego Delegatów PZW, który koliduje z obecnym terminem Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Gdańsk, 16.12.2016r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 Obwód rybacki rzeki Warta nr 4 zbiornik Jeziorsko Gatunek ryby Ilość kg Ilość szt. Wartość Uwagi Karp kroczek 11.250 29.050 135.000,- Zielęcice 6.400 kg Zalew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO SPORTU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2012 1 UCHWAŁA Nr 169/Z.O./2012 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, b) rzeki Klimaszewnica na odcinku od

Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, b) rzeki Klimaszewnica na odcinku od OKRĘG MAZOWIECKI Wykaz wód I. Wody nizinne 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich Nazwa obwodu rz. Biebrza nr 3 (Wissa) rz. Brok nr 1 rz. Bug nr 5 rz. Ełk nr 45 rz. Jegrznia nr 11 rz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r

UCHWAŁA Nr 27. Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r UCHWAŁA Nr 27 Zarządu Okręgu PZW w Słupsku z dnia 21 grudnia 2013 r w sprawie: przyjęcia protokołu Nr 5 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 21 listopada 2013 r Na podstawie 46 pkt 10 co następuje:

Bardziej szczegółowo

OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W 2015 ROKU

OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W 2015 ROKU OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W 2015 ROKU Autorzy: dr inż. Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Bardziej szczegółowo

TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 2013 ROK

TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 2013 ROK TABELA ROCZNEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZA 0 ROK Nr Koła 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 I/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r.

Uchwała nr 72/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. Uchwała nr 72/2015 w Katowicach z dnia 25.11.2015 r. w sprawie: składek i opłat, regulaminu, zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego Czarna Przemsza Na podstawie 47 pkt 1 w zw. z 46 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Piotr HLIWA, Andrzej MARTYNIAK, Jarosław KRÓL, Piotr GOMUŁKA, Katarzyna STAŃCZAK, Urszula SZYMAŃSKA Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW "SZUWAREK" W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW SZUWAREK W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r. Nowa Sarzyna, dnia 24.lutego 2008 r. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KOŁA PZW "SZUWAREK" W NOWEJ SARZYNIE za okres od 01.stycznia 2007 r. do 31.grudnia 2007r. Szanowni Koledzy! Drodzy Goście! W dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 641/218/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Brda

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87/2015. Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok.

Uchwała Nr 87/2015. Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok. Uchwała Nr 87/2015 z dnia.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2014 rok. Zarząd Okręgu PZW, na podstawie 46 pkt Statutu PZW Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 roku. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO. 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia r. o godzinie 10,15 w drugim terminie.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO. 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia r. o godzinie 10,15 w drugim terminie. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO NR 126 ODRA 1. Zebranie rozpoczęło się w świetlicy Odra dnia 15.12.2013.r. o godzinie 10,15 w drugim terminie.

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI

80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI 1928 2008 80 LAT KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 9 W CHORZOWIE HISTORIA, PRZEMIANY, AKTUALNOŚCI ROK 2008 80-LAT zorganizowanego wędkarstwa w Chorzowie Organizowanie związku wędkarskiego w Chorzowie. Inicjatywa wąskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE

RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do protokołu z posiedzenia ZO z dnia 25.02.2013r. Uchwała Nr 5/02/2013 RAMOWE ZASADY PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH PRZEZ KOŁA PZW OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 7 pkt. 6, 46 pkt. 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 215/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 8 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej

Uchwała Nr 215/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 8 marca 2017 r. w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej Uchwała Nr 215/2017 w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej Na podstawie 47 ust. 1 w oparciu o 46 pkt 22 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia wydzielić na inwestycję

Bardziej szczegółowo

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy.

Juniorzy, juniorki startujący w kat. seniorów mężczyzn i kobiet wnoszą opłaty jak seniorzy. REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH ZAWODÓW KÓŁ PZW ZRZESZONYCH W LIDZE WĘDKARSKIEJ NYSA-BÓBR 1. Organizator i cel Ligi: Organizatorami Ligi są Koła PZW zrzeszonych w wyżej wymienionym porozumieniu. Celem Ligi jest

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej.

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 2. Charakterystyczna cecha świnki to: a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, b) kolec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE PRZECHLEWSKIM W GMINIE PRZECHLEWO Wydanie 25 Opracował Bogdan Barton Przechlewo, 13 luty 2016 r. 1 Wstęp 1. Dzierżawcą Jeziora Przechlewskiego wyłonionym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSTWA MUCHOWEGO THYMALLUS w Opolu I. Postanowienia ogólne 1. Sportowy Klub Wędkarstwa Muchowego w Opolu, zwany dalej klubem, tworzony jest na podstawie 45 pkt. 9 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R.

ZAŁOśENIA DO PRELIMINARZA BUDśETOWEGO KÓŁ NA 2013 R. OKRĘG MAZOWIECKI POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 00-831 Warszawa ul. Twarda 42 tel/fax 620-51-96 tel.: 620-50-83, 654-57-05 Regon 011508827 NIP 527-10-20-661 konto: 11 1090 2574 0000 0006 4400 0281 strona:

Bardziej szczegółowo

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017.

Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2016 r. Część opisowa okręgowych imprez sportowych na rok 2017. Okręgowy Kapitanat Sportowy w Katowicach przesyłając część

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 137 /2016 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r

Uchwała nr 137 /2016 Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie z dnia r Uchwała nr 137 /2016 z dnia 02.02.2016r w sprawie zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół Okręgu PZW Tarnów na rok 2016. Zarząd Okręgu PZW na pdst. 46 Statutu PZW pkt 7 i 20 poprzez podjęcie niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODLODOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW w 2014 roku

PODLODOWA KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW w 2014 roku 1 WKS GÓREK TEAM PRUSZKÓW KOSTERA Marcin 1 040 7,0 1 925 2,0 1 955 1,0 1 320 2,0 6 240 12,0 1 2 WKS GÓREK TEAM PRUSZKÓW GZULA Szymon 1 285 2,0 1 685 4,0 1 495 5,0 1 210 3,0 5 675 14,0 2 3 Koło 7 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2016

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2016 WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2016 Obwód rybacki rzeki Warta nr 4 zbiornik Jeziorsko. Sandacz narybek letni 350.000 31.500,- zakup Szczupak narybek letni 350.000 31.500,- Węgorz obsadowy 170 17.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJIĘ REWIZYJNĄ W DNIU 06.04.2017r. Szanowni Delegaci

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO 1 INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w śabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 07/71/7/24/09

Bardziej szczegółowo

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r.

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. NAZWA GATUNKOWA WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY LIMIT DOBOWY *(1) AMUR BRZANA stycznia do 3 sztuki do 40 cm 30 czerwca stycznia do 5 sztuk CERTA do 30 cm 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW podjęta w dniu 20 lutego 2015 r. Uchwała Nr 87/2015 Zarządu Okręgu PZW w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu PZW Na podstawie 20 ust. 1 w związku z 46 pkt. 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu postanawia: 1. W związku z zdekompletowaniem

Bardziej szczegółowo

OKRĘG MAZOWIECKI. 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich. Granice obwodu

OKRĘG MAZOWIECKI. 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich. Granice obwodu OKRĘG MAZOWIECKI Wykaz wód I. Wody nizinne 1. Rzeki, zbiorniki zaporowe, jeziora w obwodach rybackich Nazwa rz. Biebrza Nr 3 (Wissa) rz. Brok rz. Bug Nr 5 a) Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy

Bardziej szczegółowo

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu KOMUNIKAT NR 1 Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Domaniów, dn. 13-14 czerwca 2015 r. 1. Data rozegrania zawodów. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach; I tura w dniu 13 czerwca 2015 w godzinach 5.30 15.30,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r.

Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. Uchwała nr 6/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego w Sławkowie nr 203 Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2017. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Nr /2017. Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 15 maja 2017 roku /projekt/ UCHWAŁA Nr /2017 Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentów na V Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZW W BRODACH W 2015 r. I. Działalność organizacyjna. Koło PZW w Brodach liczyło na dzień 31.12.2015 r. 809 wędkarzy. Liczba członków naszego Koła pozostała na tym samym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK

REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK REGULAMIN ZAWODÓW SPINNINGOWYCH ZALICZONYCH DO GRAND PRIX OKRĘGU GORZOWSKIEGO NA 2014 ROK 1. Zawody spinningowe na zlecenie Zarządu Okręgu przeprowadzają Kluby Wędkarstwa Sportowego oraz Koła PZW działające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu za rok 2015

Sprawozdanie zarządu za rok 2015 Sprawozdanie zarządu za rok 2015 W 2015 roku koło PZW nr 1 w Zielonej Górze zorganizowało 15 zawodów wędkarskich: 7 spławikowych i 7 spinningowych zaliczanych do klasyfikacji GP, oraz 1 zawody spławikowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami ZESTAW A... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej 2. Niszczenie wysokiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI DS. MŁODZIEŻY OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZW ZA 2008 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI DS. MŁODZIEŻY OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZW ZA 2008 ROK. OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO w ŁODZI Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Ldz. 2 / 2009 dn. 15. 01.2009 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI DS. MŁODZIEŻY OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZW ZA 2008 ROK.

Bardziej szczegółowo

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU PZW TARNÓW OBWODAMI 2016r.

ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU PZW TARNÓW OBWODAMI 2016r. ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU PZW TARNÓW OBWODAMI 06r. ZARYBIENIE WÓD OKRĘGU PZW TARNÓW w 06r. Zb. Czchów Dunajec Obwód nr 6 szt. Węgorz narybek 8 06.04.06 Dunajec Wytrzyszczka 6 rzeki Dunajec 5 5 0.05.06 Dunajec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZA 2016 ROK Dnia 13 lutego br. drużyna sekcji młodzieżowej naszego Koła uczestniczyła w Okręgowych Halowych Zawodach Rzutowych w Ozimku. Do rywalizacji drużynowej przystąpiliśmy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 31/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 31/14 Prezydium Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 31/14 w sprawie uchylenia uchwały Koła PZW nr 8 Gniezno Miasto Na podstawie 19 ust. 3 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia uchylić uchwałę nr 23/2013 z dnia 03.12.2013 r. Koła PZW

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Okręgowego Kapitanatu Sportowego w sprawie rozegrania Okręgowych Towarzyskich Zawodów Spinningowych Na Żywej Rybie

KOMUNIKAT Okręgowego Kapitanatu Sportowego w sprawie rozegrania Okręgowych Towarzyskich Zawodów Spinningowych Na Żywej Rybie OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W RADOMIU 26-600 RADOM ul. Bławatna 10 tel. (0-48) 363-04-66 ; fax. (0-48) 363-42-52 Konto : PEKAO SA O/Radom 38-1240-5703-1111-0000-4905-5674 NIP: 948-10-27-878 l.dz.ts-40/

Bardziej szczegółowo

Terminarz imprez Międzynarodowych i Krajowych na 2012 rok

Terminarz imprez Międzynarodowych i Krajowych na 2012 rok Terminarz imprez Międzynarodowych i Krajowych na 2012 rok Terminarz wędkarstwa podlodowego Lp Nazwa imprezy Organizator data Miejsce 1. Zawody podlodowe z cyklu Gpx Polski Koszalin 13-15.01 Rosnowo lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2

Uchwała nr 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 w sprawie: wysokośc diety dla działaczy na 2017 Na podstawie 46 pkt 10 uchwala się co następuje: Zarząd Okręgu podjął uchwałę że wysokość diet dla działaczy PZW na 2017 rok pozostaną w wysokości

Bardziej szczegółowo

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE Jezioro Przybiernowskie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Okręg PZW w Szczecinie działa w granicach administracyjnych dawnego województwa

Bardziej szczegółowo