Pracusie i Obiboki Monitoring pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego czerwiec kwiecień 2009 (wersja rozszerzona)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracusie i Obiboki Monitoring pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego czerwiec 2004 - kwiecień 2009 (wersja rozszerzona)"

Transkrypt

1

2 Pracusie i Obiboki Monitoring pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego czerwiec kwiecień 009 (wersja rozszerzona) pod redakcją Bartosza Kolasy, Katarzyny Kowalskiej, Agaty Potarzyckiej i Roberta Szczerby Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 009

3 Prawa wydawnicze: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu, Wrocław 009 Opiekun naukowy: dr Marzena Cichosz Redaktorzy: Bartosz Kolasa, Katarzyna Kowalska, Agata Potarzycka, Robert Szczerba Koordynator projektu: Marcin Mazurczak Korekta: Mateusz Galas, Marcin Mazurczak, Agata Podgajska, Natalia Smolarek, Robert Szczerba Projekt okładki: Maciej Szczerba Ilustracje: Renata Bańcyr Zdjęcia: Strona internetowa PE: Druk i oprawa: Opti Group sp. z o.o. ul. Kominiarska 4a, Wrocław

4 Spis treści Wstęp...5 Założenia badawcze...6 Część I charakterystyka frakcji parlamentarnych w PE Rozdział EPP-ED PSE ALDE UEN VERTS-ALE GUE/NDL INDE ITS Niezrzeszeni...36 Część II aktywność parlamentarna Rozdział. Liga Polskich Rodzin.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii...61 Rozdział 3. Partia Demokratyczna 3.1. Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii...71 Rozdział 4. Prawo i Sprawiedliwość 4.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii...88 Rozdział 5. Platforma Obywatelska 5.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii...13 Rozdział 6. Polskie Stronnictwo Ludowe 6.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii Rozdział 7. Samoobrona RP 7.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii Rozdział 8. Socjaldemokracja Polska 8.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii Rozdział 9. Sojusz Lewicy Demokratycznej 9.1 Tabela zbiorcza (biografia) Posłowie Tabela zbiorcza punktów dla partii Podsumowanie aktywności parlamentarnej Część III - aktywność pozaparlamentarna Rozdział 10. Liga Polskich Rodzin liga Obiboków i Domatorów

5 10.1 Posłowie Podsumowanie...18 Podsumowanie aktywności pozaparlamentarnej...1 Autorzy...19 Rozdział 11. Partia Demokratyczna solidne biura poselskie 11.1 Posłowie Podsumowanie Rozdział 1. Prawo i Sprawiedliwość z przewagą Europracusiów 1.1 Posłowie Podsumowanie Rozdział 13. Platforma Obywatelska pełna paleta aktywności 13.1 Posłowie Podsumowanie Rozdział 14. Polskie Stronnictwo Ludowe niewielu, acz różnorodnie 14.1 Posłowie Podsumowanie...01 Rozdział 15. Samoobrona RP 15.1 Posłowie Podsumowanie...05 Rozdział 16. Socjaldemokracja Polska 16.1 Posłowie Podsumowanie...08 Rozdział 17. Sojusz Lewicy Demokratycznej 17.1 Posłowie Podsumowanie...11

6 6 Raport Pracusie i Obiboki Wstęp Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego już od 5 lat jest przedmiotem badań kolejnych roczników studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy Raport z prac badawczych zatytułowany "Pracusie i obiboki. Monitoring pracy polskich posłów w Parlamencie Europejskim w latach " został sporządzony na półmetku kadencji Parlamentu Europejskiego w 007 r. Już pierwsze reakcje na jego publikację wykazały, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu prace. Raport przede wszystkim wzbudził zainteresowanie samych posłów. I choć część z nich dość krytycznie potraktowała zgromadzony przez nas materiał, cieszyliśmy się, że podjęli z nami merytoryczną dyskusję. Z satysfakcją również odnotowaliśmy fakt, że niektórzy posłowie po publikacji Raportu zmienili swoje zachowania, np. założyli własne strony internetowe, co jak przypuszczamy - podniosło jakość ich komunikowania się z wyborcami. Raport cieszył się także zainteresowaniem wielu młodych ludzi, głównie studentów ze wszystkich niemalże polskich ośrodków akademickich. Oni także sformułowali ciekawe uwagi dotyczące naszych analiz, co z wdzięcznością przyjmujemy. I w końcu zainspirowaliśmy naszymi badaniami inne ośrodki, np. Instytut Kościuszki z Krakowa, które przygotowały własne raporty na temat aktywności polskich posłów w PE. Obecna, II edycja Raportu Pracusie i obiboki stanowi podsumowanie pracy posłów do Parlamentu w latach , czyli całej VI kadencji. W porównaniu do I edycji, poszerzyliśmy obszar badawczy i odpowiadamy na dodatkowe pytania badawcze. Prześledziliśmy aktywność eurodeputowanych w trzech okresach: na początku kadencji, po półmetku oraz w ostatnim okresie na początku kampanii wyborczej. Poddaliśmy analizie działania posłów nie tylko na forum Parlamentu Europejskiego, ale także w macierzystych okręgach wyborczych. Przyjrzeliśmy się poselskim relacjom z wyborcami i zaangażowaniu w pracę na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności. Z pewnością ten materiał nie jest pozbawiony wad, podobnie zresztą jak wszystkie inne prezentowane dotąd rankingi. Pozwala jednak spojrzeć na aktywność posłów z nieco innej perspektywy. Poszerza także wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego i funkcjonowania w nim polskiej reprezentacji. Plon naszej pracy dedykujemy Aktywnym i Wnikliwym Wyborcom, Autorzy

7 Raport Pracusie i Obiboki 7 Założenia badawcze Zakres badań i porządkowanie materiału badawczego Nie ma wątpliwości, że przy konstruowaniu rankingów zawierających ocenę pracy poselskiej zasadniczą kwestią jest przyjęta metoda. Podobnie, jak w przypadku I edycji Raportu "Pracusie i Obiboki" w 007 r., przyjęliśmy, że nasza analiza będzie miała charakter ilościowo jakościowy. Jednak zastosowaną przed dwoma laty metodę znacznie zmieniliśmy i mamy nadzieję udoskonaliliśmy. Generalne założenia badawcze pozostały jednak podobne. Badaniami objęliśmy aktywność wszystkich polskich parlamentarzystów, którzy sprawowali (choćby krótko) mandat w PE w trakcie VI kadencji. Porównanie ich aktywności umożliwia zastosowana przez nas metoda badawcza, o czym będzie jeszcze mowa. Materiał badawczy uporządkowaliśmy wg kryterium przynależności do polskich partii politycznych i/ lub kandydowania z list wyborczych określonych partii politycznych. W związku z tym, jeśli nawet któryś posłów zmienił w trakcie kadencji przynależność partyjną, jego aktywność (lub pasywność) będzie wpływała na sumaryczny wynik partii, do której pierwotnie należał i której zawdzięcza swój mandat. Uważamy, że taka analiza może być interesująca z punktu widzenia partii politycznych i w przyszłości może być pomocna przy konstruowaniu strategii kadrowych partii politycznych. Zasadę porządkowania materiału wg wyborczego klucza z 004 r. złamaliśmy tylko raz uaktualniając nazwę partii Unia Wolności (obowiązywała w 004 r.) na Partia Demokratyczna. Wprawdzie jest to już inny podmiot na scenie politycznej, ale wszyscy parlamentarzyści reprezentujący początkowo UW należą obecnie do PD. Uznaliśmy więc, że czytelnikowi łatwiej będzie odszukać potrzebne informacje po wprowadzeniu aktualnej nazwy formacji. Aktywność poselską analizowaliśmy w dwóch obszarach: na forum Parlamentu Europejskiego oraz w macierzystych okręgach wyborczych (regionach) posłów. Wskazane założenia znalazły odbicie w strukturze Raportu, który składa się z dwóch części poświęconych aktywności parlamentarnej i pozaparlamentarnej posłów do PE. W przypadku analizy każdego z obszarów aktywności postawiliśmy nieco inne pytania badawcze i przyjęliśmy zmienione metody. Pytania badawcze CZĘŚĆ PIERWSZA - AKTYWNOŚĆ PARLAMENTARNA Analizując aktywność na forum PE szukaliśmy przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Którzy z posłów wykazują się największą aktywnością na forum PE i zasługują na miano tytułowych "pracusiów", którzy natomiast nie poświęcają zbyt dużej uwagi pracy merytorycznej i mogą zostać określeni jako "obiboki "? Czy można zauważyć różnice między poziomem aktywności członków poszczególnych partii? Jeśli tak które z partii politycznych postawiły na "pracusiów", a które wprowadziły do PE "obiboków"? Czy można zauważyć różnice między poziomem aktywności członków poszczególnych grup w Parlamencie Europejskim? Czy większą aktywnością na forum PE wykazują się reprezentanci największych grup europejskich? Czy w trakcie kadencji zmieniała się (wzrastała / malała) aktywność poszczególnych posłów w PE? Czy potwierdzenie znajduje teza, że najniższą aktywnością posłowie wykazywać się będą w pierwszym okresie funkcjonowania w PE (okres adaptacji), zaś "nadaktywnością" w okresie poprzedzającym kampanię i wybory do PE w 009 r.? Innymi słowy czy aktywność posłów wzrasta w trakcie kadencji? Czy istnieje zależność między poziomem aktywności europosłów a ich wcześniejszymi doświadczeniami politycznymi? Czyli czy potwierdza się hipoteza, że posłowie o bogatym

8 8 Raport Pracusie i Obiboki doświadczeniu politycznym, pełniący wcześniej funkcje obsadzane w drodze wyborów (parlamentarzyści RP, samorządowcy) będą aktywniejsi od swoich kolegów, którzy takich doświadczeń nie mają? Czy i ewentualnie jaka jest zależność między poziomem poparcia wyborczego a późniejszą aktywnością posła w trakcie kadencji? Czyli czy kredyt zaufania wyborców nie został nadwerężony? Współczynniki aktywności W celu porównania aktywności posłów na forum PE wykorzystaliśmy opracowany przez nas współczynnik Wrocławski Studencki Współczynnik Aktywności (WSWA) - przygotowany i zastosowany został celem określenia średniego poziomu aktywności posłów w PE. Na jego podstawie skonstruowaliśmy ranking średniej miesięcznej aktywności posłów. Przygotowaliśmy również drugi ranking - sumaryczny, który stanowi podsumowanie całego okresu sprawowania funkcji przez posłów. Wrocławski Studencki Współczynnik Aktywności (WSWA) powstaje poprzez analizę różnych przejawów aktywności w PE na podstawie danych zawartych na oficjalnej stronie Parlamentu Europejskiego (stan na dzień 30 kwietnia 009). W oparciu o dane wyodrębnione zostały możliwe formy aktywności poselskiej. W wyniku konsultacji z gronem ekspertów oraz z samymi posłami, każdemu z typów aktywności została przypisana ważona wartość punktowa. Wyodrębnione formy aktywności można podzielić na jednorazowe i wielokrotne. Do form jednorazowych zalicza się pełnione funkcje, takie jak przewodniczący PE, wiceprzewodniczący, przewodnictwo w komisji, frakcje, etc. Punkty w tych obszarach są przyznawane tylko raz. W przypadku aktywności potencjalnie wielokrotnych, punkty przyznawane za każdym razem, gdy poseł przejawia daną aktywność. Do tej kategorii zaliczane są wystąpienia, interpelacje, zapytania, etc. Funkcje w Parlamencie Europejskim Przewodniczący PE 50 Wiceprzewodniczący, Kwestor 5 Funkcje we frakcjach Przewodniczący 15 Inne funkcje (wiceprzewodniczący, skarbnik, sekretarz, etc.) 7 członek grupy roboczej 1 Przewodniczący delegacji 5 Członek 1 Funkcje w komisjach / podkomisjach Przewodniczący 0 Wiceprzewodniczący 10 Członek 1 Aktywność na forum PE Sprawozdania 10, oświadczenia, interpelacje, zapytania 1 Rezolucje 1 Aktywność posłów mierzona była w trzech okresach działalności na forum PE. Pierwszy okres (adaptacyjny) obejmuje początek kadencji ( ) do końca 006 roku (pokrywa się on z zakresem badań prowadzonych w ramach pierwszej edycji raportu Pracusie i Obiboki). Drugi okres odpowiada kolejnym dwóm latom działalności w PE, obejmuje więc lata 007 i 008.

9 Raport Pracusie i Obiboki 9 Trzeci okres, najkrótszy to pierwsze 4 miesiące 009 roku i, naszym zdaniem, czas przygotowania i realizacji kampanii wyborczej. Dla każdego z okresów policzona została średnia miesięczna aktywność danego posła (suma punktów za aktywność w tym okresie dzielona przez liczbę miesięcy). Dodatkowo policzona została średnia aktywność posła w całym okresie jego pracy w Parlamencie Europejskim (łączna suma punktów za aktywność dzielona przez liczbę miesięcy pracy w PE). Aby uniknąć wartości mniejszych od zera, otrzymane średnie zostały przeskalowane (pomnożone przez 100). WSWA = * 100 Takie podejście badawcze pozwala porównać aktywność posła w określonych okresach kadencji. Ponadto, dzięki przyjętej metodzie możliwe było wyrównanie szans wszystkich posłów i zmierzenie poziomu aktywności także tych eurodeputowanych, którzy (z różnych powodów) nie przepracowali w PE całej kadencji. Nowością w tej edycji rankingu jest współczynnik aktywności liczony dla partii, który powstaje poprzez zsumowanie punktów za aktywność wszystkich posłów danej partii i podzielenie ich przez liczbę miesięcy (58) oraz liczbę mandatów. Współczynnik ten również został przeskalowany, aby można go było porównać z wynikami indywidualnymi posłów. Współczynnik aktywności partii = *100 Analiza aktywności posłów w odniesieniu do okręgów z których kandydowali, ma na celu zobrazowanie, posłowie z których okręgów wyborczych wykazali się największą aktywnością. Zsumowany został wynik punktowy posłów, którzy zyskali mandat w danym okręgu. Otrzymana wartość została podzielona przez liczbę mandatów jaka była do zdobycia w danym okręgu i przez liczbę miesięcy okresu jaki obejmuje raport (analogicznie jak w przypadku współczynnika dla partii). Otrzymany wynik został przeskalowany - pomnożony przez 100. Współczynnik aktywności okręgów = *100 W przypadku frakcji sumowana była aktywność członków danej frakcje. Wynik podzielony został przez liczbę polskich posłów należących do danej frakcji. Współczynnik frakcji obrazuje, polscy eurodeputowani których z frakcji wykazali się największą aktywnością w badanym okresie. Współczynnik aktywności frakcji = *100 Materiał źródłowy Jak zostało wspomniane, dane na temat aktywności posłów na forum parlamentu czerpaliśmy głównie ze stron PE (http://www.europarl.europa.eu), często także porównywaliśmy je z materiałami dostępnymi na stronach internetowych polskich posłów. Przy analizie pierwszego, adaptacyjnego okresu VI kadencji PE wykorzystaliśmy materiał zawarty w I edycji Raportu Pracusie i Obiboki z 007 r. opracowany również przez studentów Instytutu Politologii UWr., a dostępny pod adresem:

10 10 Raport Pracusie i Obiboki CZĘŚĆ DRUGA - AKTYWNOŚĆ POZAPARLAMENTARNA W drugiej części raportu prezentujemy wyniki badań nad aktywnością pozaparlamentarną Posłów do Parlamentu Europejskiego. O ile aktywność na forum Parlamentu Europejskiego traktowana jest jako naturalny przejaw działalności eurodeputowanych, o tyle inicjatywy podejmowane przez nich w okręgu wydają się często niedoceniane przez środki masowego przekazu, choć dla wyborców mają kapitalne znaczenie. Dlatego też postawiliśmy sobie za cel stworzenie takiego modelu aktywności europosłów na arenie lokalnej, który pozwalałby ukazać w możliwie szeroki sposób działania poselskie w tym wymiarze. Aby go osiągnąć, przeprowadziliśmy analizę jakościową działalności w okresie od 0 lipca 004 (początek szóstej kadencji PE) do 30 kwietnia 009 r. Podczas prac badawczych poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania do dwóch części naszej analizy: 1. Komunikacji z wyborcami: Czy posłowie dbają o przekazywanie informacji o swojej działalności wyborcom? Czy posiadanie strony internetowej i skrzynki jest normą, czy wciąż zdarzają się odstępstwa? Jakie środki posłowie wybierają, by komunikować się z wyborcami?. Aktywności w okręgu: Jakiego typu działania podejmują europosłowie na forum regionu i które z nich występują najczęściej? Czy poziom aktywności eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim jest proporcjonalny do poziomu ich działalności w okręgu? A może możliwe jest prowadzenie szerokiej działalności na obu polach? Którzy z europosłów angażują się w pracę we własnym okręgu, a którzy ignorują arenę lokalną? Czy można wskazać wzorce pracy w okręgach wyborczych charakterystyczne dla poszczególnych partii politycznych? Innymi słowy czy możliwe jest określenie specjalności poszczególnych partii politycznych, czy też podziały ze względu na aktywność przebiegają w poprzek podziałów partyjnych? Czy można wyodrębnić czynniki (i ewentualnie jakie?) wpływające na zaangażowanie posła w pracę na rzecz okręgu? Przyjęliśmy hipotezę, że najaktywniejsi posłowie potrafią zorganizować swoją pracę tak, by nie zaniedbywać ani areny lokalnej, ani parlamentarnej. W pierwszym etapie skupiliśmy się na zagadnieniu komunikacji posłów z wyborcami. W tym celu poprowadziliśmy nasze badania w dwóch kierunkach. Po pierwsze, wysłaliśmy anonimowe e do biur poselskich, pod adresy podane na stronie internetowej PE oraz witrynach należących do samych europosłów. W opisie działalności poselskiej w okręgu uwzględniliśmy czy i jak szybko posłowie lub pracownicy ich biur zareagowali na nasze pytania. Po drugie, analizie opisowej poddaliśmy budowę i funkcjonalność stron internetowych eurodeputowanych. Analizowaliśmy je pod kątem częstotliwości aktualizacji (ustaliliśmy, że aktualizacje, które pojawiają się m.in. raz w tygodniu określamy jako częste, do dwóch tygodni średnio częste, rzadziej niż co dwa tygodnie rzadkie ), a także zawartości (np. jakie działy znajdują się na stronie, czy europoseł prowadzi bloga itp.). Drugi etap prac poświęciliśmy na wstępny przegląd zawartości stron WWW w celu określenia rodzajów aktywności posłów w okręgu. Na podstawie zgromadzonego materiału, bez wartościowania poszczególnych działań, wyodrębniliśmy następujące typy aktywności eurodeputowanych na arenie lokalnej: GRYZIPIÓREK poseł, którego głównym obszarem działalności są publikacje prasowe i naukowe o tematyce europejskiej lub tej, którą zajmuje się na forum Parlamentu Europejskiego.

11 Raport Pracusie i Obiboki 11 POPULARYZATOR UE działalność posła skupia się na popularyzowaniu wiedzy o Unii Europejskiej, głównie poprzez działalność wydawniczą (broszury, foldery itp.) oraz organizację konkursów dla młodzieży. PRZEWODNIK TURYSTYCZNY biuro poselskie tego typu posła zamienia się w biuro turystyczne, organizujące liczne wycieczki do Brukseli i Strasburga. SPOŁECZNIK poseł angażujący się w różnego rodzaju kampanie społeczne oraz aktywnie współpracujący z organizacjami pozarządowymi. WODZIREJ poseł skupiony na pełnieniu funkcji reprezentacyjnych, tj. uczestnictwie w różnego rodzaju uroczystościach, patronatach, otwarciach, spotkaniach itp. WYKSZTAŁCIUCH poseł, który często i aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach, wygłasza wykłady itp. SUSEŁ poseł, który nie wykazuje aktywności na arenie lokalnej. Do tej grupy zaliczyliśmy także tych eurodeputowanych, którzy nie zamieścili żadnych informacji na temat swojej działalności w okręgu na stronie internetowej oraz nie wypełnili ankiety. Wyszliśmy bowiem z założenia, że informowanie wyborców o publicznej działalności eurodeputowanych jest ich obowiązkiem, a jeśli tego nie czynią, nie może być to pochwalane.

12 1 Raport Pracusie i Obiboki Obok typów aktywnością na arenie lokalnej, wprowadziliśmy także drugą klasyfikację. Dzieli ona europosłów ze względu na dominujący obszar, na którym działają. I tak wyróżniliśmy EUROPRACUSIÓW, czyli tych, którzy większość czasu poświęcają na działanie na forum Parlamentu Europejskiego; DOMATORÓW zaangażowanych silnie w pracę w okręgu oraz KRAJOWCÓW, którzy ponad aktywność na arenie parlamentarnej i lokalnej przedkładają zaangażowanie na scenie krajowej lub partyjnej. Dodatkowym typem, do którego zaliczyliśmy najmniej aktywnych posłów, jest OBIBOK poseł, którego aktywność jest tak mizerna, że nie można go zakwalifikować do żadnej z trzech opisanych grup. Etap trzeci prac obejmował skonstruowanie ankiety dotyczącej działalności posłów na arenie lokalnej/ regionalnej, którą następnie przesłaliśmy drogą mailową do biur poselskich. Wypełnione ankiety, jak również zawartość stron internetowych posłów, stanowiły dla nas źródła informacji na temat działalności posłów w okręgu. Po analizie ilościowej i jakościowej zebranego materiału dokonaliśmy opisu działań posła oraz próby jego klasyfikacji do powyżej opisanych grup według dominującego naszym zdaniem typu aktywności. Zwracaliśmy także uwagę na to, czy dany eurodeputowany zwiększał wyraźnie swoją aktywność w okresie uznawanym przez nas za bliski kampanii wyborczej (czyli od stycznia 009 r.) i zaznaczaliśmy to w opisie. Ostatni etap objął naszą ocenę działalności posłów na arenie lokalnej w odniesieniu do całości zebranego materiału. Przeanalizowaliśmy wyniki wcześniejszych badań i na podstawie całościowego obrazu aktywności posłów w ich okręgach wyborczych, oceniliśmy każdego z nich z osobna według standardów akademickich (skala ocen,0 5,0), na końcu podliczając średnią dla poszczególnych partii. Przesłankami, które decydowały o przyznaniu takiej, a nie innej oceny, były dla nas: liczba i regularność podejmowania przez posłów aktywności w okręgu; natężenie działań eurodeputowanych na arenie lokalnej; ślad, jaki te akcje pozostawiały po sobie (tzn. czy były to wydarzenia jednorazowe, czy też oddziałujące na region w dłuższej perspektywie czasowej); poziom poinformowania wyborców o działalności eurodeputowanych (strona internetowa, odpowiedzi na maile, sprawozdania z działalności). Po zebraniu i segregacji danych, a także podliczeniu ilości dominujących typów aktywności posłów danej partii (chodzi o listę, z której europoseł startował do PE w 004 roku), stworzyliśmy ilościowe zestawienie w/w typów oraz średnich ocen uzyskanych przez partie, stanowiące podsumowanie naszej analizy. Należy dodać, że materiał źródłowy, na którym opieraliśmy nasze badania, stanowił dla nas pewne ograniczenie. Ankiety bowiem wypełniło jedynie ok. 0% eurodeputowanych, natomiast witryny internetowe mogą zawierać informacje okrojone, nie posiadać archiwum lub też w ogóle nie istnieć. Dlatego też dziękujemy tym europosłom i ich biurom, którzy okazali nam pomoc w przeprowadzeniu badań i poświęcili swój czas na wypełnienie ankiety. Zaproponowane typy aktywności poselskiej w okręgu, pozbawione wartościowania, mają wskazywać na obszary działalności Eurodeputowanych na arenie lokalnej, a jej ocenę pozostawiać indywidualnemu czytelnikowi. Mamy nadzieję, że efekty prac badawczych przedstawione w raporcie przybliżą odbiorcom działalność pozaparlamentarną eurodeputowanych, a jednocześnie, zagubionym wyborcom ułatwią odpowiedź na pytanie: Po co nam europosłowie?

13 Raport Pracusie i Obiboki 13 CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA FRAKCJI PARLAMENTARNYCH W PE

14 14 Raport Pracusie i Obiboki 1.1 Frakcja Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats) Frakcja Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów została założona jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w czerwcu 1953 r., pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów. Od 1999 roku jest to najliczniejsza frakcja w Parlamencie Europejskim. Obecnie zrzesza aż 88 deputowanych, co stanowi 37% wszystkich posłów. Grupa zrzesza chrześcijańskich demokratów, konserwatystów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawicy ze wszystkich 7 krajów Unii Europejskiej. Jako najliczniejsza frakcja, EPP-ED ma ogromny wpływ na kształtowanie porządku obrad Parlamentu Europejskiego oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Przysługuje jej również lwia część kluczowych stanowisk w Parlamencie z tej frakcji pochodzi obecny przewodniczący, 7 wiceprzewodniczących i 3 skarbników PE. Członkowie EPP-ED pełnią również funkcje przewodniczących dziewięciu z komisji lub podkomisji parlamentarnych. Myśl polityczna Europejskiej Partii Ludowej jest konstytuowana przez podstawowe wartości polityczne (godność osoby ludzkiej i praw człowieka, wolności równości, sprawiedliwości, solidarności społecznej, subsydiarności). Wartości te warunkują chadecką koncepcję polityki oraz stanowią podstawę konceptualizacji demokracji w jej czterech zasadniczych wariantach: społecznym, politycznym, ekonomicznym oraz międzynarodowym. WŁADZE FRAKCJI Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Skarbnik: Joseph Daul Marianne Thyssen Struan Stevenson Jaime Mayor Oreja Vito Bonsignore Gunnar Hökmark József Szájer Hartmut Nassauer Joäo de Deus Pinheiro Marian-Jean Marinescu Othmar Karas SKŁAD FRAKCJI: EPP-ED Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Belgia 6 CD&V - N-VA CDH Christen- Democratisch & Vlaams - Nieuw- Vlaamse Alliantie Centre Démocrate Humaniste Flamandzka Chrześcijańsko- Demokratyczna Partia Centrum Demokratyczno- Chrześcijańska demokracja Chrześcijańska demokracja 4 1

15 Raport Pracusie i Obiboki 15 SN/ED Humanistyczne CSP-EVP Christlich Soziale Partia Chrześcijańska 1 Partei Chrześcijańsko- Socjalistyczna demokracja Czechy 14 ODS Občanská Demokratická Strana Obywatelska Partia Demokratyczna Konserwatywna 9 KDU- CSKL- K SNK Sdruženi Nezávislých a Evropštì Demokraté Krest anská a Demokratické Unie / Ceskoslovenská Strana Lidova Związek Niezawisłych/ Europejscy Demokraci Unia Chrześcijańsko- Demokratyczna / Czechosłowacka Partia Ludowa Chrześcijańska demokracja Dania 1 KF Det Konservative Konserwatywna Konserwatywna 1 Folkeparti Partia Ludowa Niemcy 49 CDU Christlich- Demokratische Union Unia Chrześcijańskich Demokratów Konserwatywna; Chrześcijańska demokracja 40 CSU Christlich Soziale Union Unia Chrześcijańsko Społeczna Konserwatywna; Chrześcijańska demokracja; Regionalna Estonia 1 IL Erakond Isamaaliit (Pro Patria Union) Związek Ojczyźniany Konserwatywna; Chrześcijańska demokracja 1 Grecja 11 ND Nea Demokratia Nowa Demokracja Konserwatywna 11 Hiszpania 4 PP Partido Popular Partia Ludowa Konserwatywna 4 Francja 18 UMP Union pour un Mouvement Populaire Unia Powszechnego Ruchu Konserwatywna; Chrześcijańska demokracja Irlandia 5 FG Fine Gael Zjednoczona Irlandia Chrześcijańska 5 demokracja Włochy 4 FI Forza Italia Włochy Naprzód Konserwatywna 16 UDC Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro Unia Chrześcijan I Centrowych Demokratów Chrześcijańska demokracja 5 AP- UDEUR Alleanza Popolare - Unione Democratici per l'europa Związek Ludu Unia Demokratów Europy Chrześcijańska demokracja P.Pensionati Partito Pensionati Partia Emerytów 1 SVP Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) Ludowa Partia Południowego Tyrolu Chrześcijańska demokracja Etniczna

16 16 Raport Pracusie i Obiboki Cypr 3 DISY Dimokratikos Wiec Konserwatywna Synagermos Demokratyczny Chrześcijańska demokracja Gia Tin Gia tin Evropi Dla Europy 1 Evropi Łotwa 3 JL Jaunais laiks Nowa Era Konserwatywna TP Tautas partija Partia Ludowa Konserwatywna 1 Litwa TS Tevynes sąjunga Związek Konserwatywna Ojczyźniany Luksemburg 3 CSV Parti chrétien social Partia Chrześcijańsko- Społeczna Chrześcijańska demokracja 3 Węgry 13 FIDESZ- MPP Konserwatywne 1 Fiatal Demokraták Szövestége- Magyar Polgári Párt Związek Młodych Demokratów Węgierska Partia Obywatelska MDF Magyar Węgierskie Forum Chrześcijańska 1 Demokrata Fórum Demokratyczne demokracja Malta PN Partit Partia Narodowa Konserwatywna Nazzjonalista Holandia 7 CDA Christen Demokratisch Appel Apel Chrześcijańsko- Demokratyczny Chrześcijańska demokracja 7 Austria 6 ÖVP Österreichische Austriacka Partia Chrześcijańska 6 Volkspartei Ludowa demokracja Polska 15 PO Platforma Platforma Liberalna 15 Obywatelska Obywatelska Portugalia 9 PPD-PSD Partido Popular Democratico Partido Social Democrata Partia Ludowo Demokratyczna Partia Socjaldemokratyczna Socjaldemokratyczna 7 CDS-PP Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS- PP) Koalicja Portugalska Siła Konserwatywne Słowenia 4 SDS Slovenska Demokratka Stranka Słoweńska Partia Demokratyczna Konserwatywna; Chrześcijańska demokracja N.Si Nova Slovenija- Krščanska Ljudska Stranka Chrześcijańska Partia Ludowa Chrześcijańska demokracja Słowacja 8 SDKÚ Slovenska Demokraticka a Krestanska Unia Słowacka Unia Demokratyczna i Chrześcijańska Chrześcijańska demokracja 3 KDH Krestanska Demokraticke Hnuti Ruch Chrześcijańsko- Demokratyczny Chrześcijańska demokracja 3

17 Raport Pracusie i Obiboki 17 SMK Strana Mad arskiej Koalicie Partia Koalicji Węgierskiej Mniejszość węgierska Finlandia 4 KOK Kansallinen Koalicja Narodowa Konserwatywna 4 Kokoomus Szwecja 6 M Moderata Umiarkowana Partia Konserwatywna 4 Samlingspartiet Koalicyjna Kd Kristdemokraterna Chrześcijańscy Demokraci Chrześcijańska demokracja Wielka Brytania SCUP Con Scottish Conservative and Unionist Party Conservative and Unionist Party Szkocka Partia Konserwatywno- Unionistyczna Partia Konserwatywno- Unionistyczna Partia Związkowców Ulsteru 7 Konserwatywna Konserwatywna 4 UUP Ulster Unionist Party Konserwatywna; Regionalna 1 Bułgaria 5 CEDB Citizens for 4 European Development of Bulgaria BANU-PU Bulgarian Agrarian National Union-People's Union Rumunia 18 PDL Partidul 16 Democrat-Liberal RMDS Romaniai Magyar Demokrata Szowetseg 1 UDMR Uniunea Democrata Maghiara din Romania EP GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1.Godność osoby ludzkiej i prawa człowieka. Chrześcijańska koncepcja człowieka ujmowanego w kategoriach osoby ludzkiej stanowi centralną wartość w myśli chadeckiej, mając olbrzymi wpływ na treść oraz strukturyzację całokształtu systemu aksjonormatywnego chadecji. Frakcja nawiązując do nauczania papieża Jana Pawła II stwierdza, iż prawa człowieka są zasadą społeczną, która sięga głęboko w dziedzinę sprawiedliwości społecznej i staje się podstawowym jej sprawdzianem w życiu organizacji politycznych..odpowiedzialna wolność i równość Według chadeków prawdziwa wolność oznacza autonomię i odpowiedzialność, ale nie nieodpowiedzialną niezależność.

18 18 Raport Pracusie i Obiboki 3.Sprawiedliwość Chadecka idea sprawiedliwości, opiera się na oddawaniu każdemu tego, co mu się należy wedle przysługujących mu uprawnień wynikających z chrześcijańskiego porządku aksjologicznego. Jednym z wymiarów sprawiedliwości jest szacunek wobec prawa. 4.Solidarność społeczna Zgodnie z myślą chadecką sprawiedliwość, fundamentalna równość wszystkich ludzi i niezbywalna godność każdej jednostki są nierozerwalnie zespolone z duchem solidarności. 5.Subsydiarność Według chrześcijańskich demokratów pomocniczość oznacza, że władza musi być sprawowana na poziomie, który koresponduje z wymogami solidarności, efektywności i partycypacji obywatelskiej. Subsydiarność polega też na tym, iż poziom wyższy musi przyjść z pomocą poziomowi niższemu 6.Bezpieczna i socjalna Europa Chadecja dąży do polepszania warunków życia i pracy przez zapewnienie odpowiedniego dochodu i środków sprzyjających możliwie pełnemu zatrudnieniu, promowaniu programów szkolenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oraz realizować prawo do ekonomicznej współpracy i odpowiedzialności. Frakcja chce również gwarantować równe szanse dla mężczyzn i kobiet bez względu na ich rasę oraz zwalczać wszelkie przejawy bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji na tym polu.

19 Raport Pracusie i Obiboki Grupa Parlamentarna Europejskich Socjalistów (PSE Parliamentary Group of the Party of European Socialist) Grupa Parlamentarna Europejskich Socjalistów powstała w 199 roku w wyniku przekształcenia Konfederacji Partii Socjalistycznych. Zrzesza partie socjalistyczne, socjaldemokratyczne oraz partie pracy. Obecnie jest drugą pod względem wielkości frakcją w Parlamencie Europejskim. W jej szeregach znajduje się 16 posłów (7,6% ogółu posłów), pochodzących z 5 krajów członkowskich (swoich reprezentantów w PSE nie mają jedynie Łotwa i Cypr). Frakcja jest jedną z najbardziej znaczących sił w Parlamencie Europejskim: posłowie PSE zasiadają we wszystkich komisjach parlamentarnych, siedmiu z nich objęło funkcję przewodniczących komisji stałych, a jeden poseł PES przewodzi Komisji Tymczasowej ds. Zmian Klimatycznych. Z szeregów frakcji wywodzi się ponadto dwóch kwestorów i pięcioro wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (w tym Polak Marek Siwiec). W porównaniu z innymi frakcjami reprezentowanymi w Parlamencie Europejskim PSE jest stosunkowo spójna programowo i ideowo, a jej charakterystyczną cechą jest wysoki indeks zgodności w trakcie głosowań. WŁADZE FRAKCJI Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Skarbnik: Martin Schulz Harlem Désir Bárbara Dührkop Robert Goebbels Linda McAvan Pasqualina Napoletano Hannes Swoboda Kristian Vigenin Jan Marinus Wiersma Magda Kósáné Kovács SKŁAD FRAKCJI: PES Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie polityczynej Austria 7 SPO Sozialdemokratische Socjaldemokratyczna Socjaldemokratyczna 7 Partei Österreichs Partia Austrii Belgia 7 SPA- SPIRIT Socialistische Partij. Anders SPIRIT- De Vlaamse Links- Liberalen Partia Socjalistyczna- Flamandzcy Liberalowie Lewicy Socjaldemokratyczna (Socialliberalna); Regionalna PS Parti Socialiste Partia Socjalistyczna Socjaldemokratyczna 4 Bułgaria 5 PES Platform European Platforma Socjaldemokratyczna 5 Socialists Europejskich Socjalistów Czechy 3

20 0 Raport Pracusie i Obiboki CSSD Česká Strana Sociálne Czeska Partia Socjaldemokratyczna Demokratická Socjaldemokratyczna Dania 5 SD Socialdemokratiet Socjaldemokracja Socjaldemokratyczna 5 Estonia 3 SDE Sotsiaaldemokraatlik Partia Socjaldemokratyczna 3 Erakond Socjaldemokratyczna Finlandia 3 SPD Suomen Finnish Social Socjaldemokratyczna 3 Sosialidemokraattinen Puolue Democratic Party Francja 31 PS Parti Socialiste Partia Socjalistyczna Socjaldemokratyczna 31 Grecja 8 PASOK Panellinio Sosialistiko Panhelleński Ruch Socjaldemokratyczna 8 Kinima Socjalistyczny Hiszpania 4 PASOE Partido Socialista Spanish Socialist Socjaldemokratyczna 4 Obrero Español Worker s Party Holandia 7 PvdA Partij van de Arbeid Partia Pracy Socjaldemokratyczna 7 Irlandia 1 LP Labour Party Partia Pracy Socjaldemokratyczna 1 Litwa Luksembur g LSDP LSAP Lietuvos Socialdemokratu Partija Lëtzebuergesch Sozialistesch Arbechterpartei Litwińska Partia Socjaldemokratyczna Socialist Worker s Party Socjaldemokratyczna 1 Socjaldemokratyczna 1 Malta 3 MLP Matla Labour Party Partia Pracy Malty Socjaldemokratyczna 3 Niemcy 3 SPD Sozialdemokratische Socjaldemokratyczna Socjaldemokratyczna 3 Partei Deutschlands Partia Niemiec Polska 9 SLD-UP Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy Socjaldemokratyczna 6 SdPL Socjaldemokracja Socjaldemokracja Socjaldemokratyczna 3 Polska Polska Portugalia 1 PS Partido Socialista Partia Socjalistyczna Socjaldemokratyczna 1 Rumunia 10 PSD Partidul Social Partia Socjaldemokratyczna 10 Democrat Socjaldemokratyczna Słowacja 3 Smer-SD SMER - Sociálna Kierunek - Socjaldemokratyczna 3 demokracia Socjaldemokracja Słowenia 1 SD Socialni Demokrati Socjaldemokracja Socjaldemokratyczna 1 Szwecja 5 SAP Socialdemokratiska Social Demokratic Socjaldemokratyczna 5 Arbetarepartiet Workers Party Węgry 9

21 Raport Pracusie i Obiboki 1 MSZP Magyar Szociallista Párt Węgierska Partia Socjalistyczna Socjaldemokratyczna 9 Wielka 19 Brytania LP Labour Party Partia Pracy Socjaldemokratyczna 19 Włochy 17 SD Sinistra Democratica Lewicowi Demokraci Socjaldemokratyczna 3 PS Partito Socialista Partia Socjalistyczna Socjaldemokratyczna 4 PD Partito Democratico Partia Socjaldemokratyczna 8 Demokratyczna Ind Indipendente Niepodległy Socjaldemokratyczna (U.Ulivo) EP 1 6 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1. Rozwój społeczny, nowe miejsca pracy, walka z ubóstwem Frakcja wiele swoich działań koncentruje na sprawach związanych z zatrudnieniem. Popiera aktywność związków zawodowych i działa na rzecz polepszenia sytuacji grup napotykających trudności na rynku pracy, w szczególności kobiet..bezpieczna i bliska obywatelom Unia Europejska Frakcja postuluje zacieśnienie odpowiedzialnej współpracy policji europejskich poprzez Europol w celu zaostrzenia walki z przestępczością międzynarodową, handlem narkotykami i praniem brudnych pieniędzy. PSE chce również nadać najwyższy priorytet walce z terroryzmem poprzez skuteczniejszą współpracę policji, służb wywiadowczych i wymiaru sprawiedliwości. 3.Wspólna polityka imigracyjna i wspieranie integracji społecznej PSE dąży do opracowania jednolitej europejskiej polityki imigracyjnej i udzielania azylu ze wspólnymi przepisami wizowymi i dotyczącymi statusu azylanta. Dąży także do integracji i poprawienia sytuacji imigrantów poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do edukacji i udziału w życiu społeczności lokalnych 4.Promowanie bezpiecznego, zrównoważonego, pokojowego i sprawiedliwego świata W opinii PSE Unia Europejska powinna podejmować działania na rzecz prowadzenia sprawiedliwego handlu, zwłaszcza z krajami rozwijającymi się. 5.Europa jako region demokracji i równości PSE postuluje zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego jako demokratycznego głosu obywateli Europy, a także podjęcie działań mających zapobiec odrodzeniu się ekstremistycznych sił prawicowych.

22 Raport Pracusie i Obiboki 1.3 Grupa Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) Grupa Liberałów i Demokratów na rzecz Europy powstała w 004 roku w wyniku przymierza zawartego pomiędzy dwiema frakcjami: Europejską Demokratyczną Partią Reform i Europejską Partią Demokratyczną. Obecnie jest to trzecia co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim: skupia 99 posłów pochodzących z krajów członkowskich. Zgodnie z założeniami ALDE, Unia Europejska nie powinna być tylko unią państw opartą na dyplomacji, ale przede wszystkim demokratyczną wspólnotą obywateli, budowaną zgodnie z zasadami wolności, równości, solidarności, rządów prawa, poszanowania praw człowieka i wolnej przedsiębiorczości i równych szans. WŁADZE FRAKCJI Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Graham Watson Silvana Koch-Mehrin Adina-Ioana Vălean Karin Riis-Jørgensen Marielle De Sarnez Gianluca Susta SKŁAD FRAKCJI: ALDE Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Austria 1 LIF Liberales Forum Forum Liberalne Liberalna 1 Belgia 6 VLD/Vivant Vlaamse Liberale en Democraten/Vivant Flamandzcy Liberałowie i Demokraci Liberalna 3 MR Mouvement Ruch Reform Liberalna 3 Réformateur Bułgaria 5 DPS Dviženie za Prava i Svobodi Ruch Prawa iwolności Centrowa; Etniczna (turecka) 4 NDSV Nacionalno Dviženie Ruch Narodowy Liberalny 1 Simeon Vtori Symeon II Cypr 1 DIKO Dimokratiko Komma Partia Centrowa 1 Demokratyczna Dania 4 V Venstre Danmarks Lewica Duńska Agrarno - liberalna 3 Liberale Parti Partia Liberalna RV Radikale Venstre Radykalna Socjal - liberalna 1

23 Raport Pracusie i Obiboki 3 Lewica Estonia K Eesti Keskerakond Estońska Partia Socjal - liberalna 1 Centrum RE Eesti Estońska Partia Liberalna 1 Reformierakond Reform Finlandia 5 KESK Suomen Keskusta Fińskie Centrum Agrarno - liberalna 4 SFP Svenska Folkepartiet Szwedzka Partia Liberalna; 1 I Finland Pracy w Finlandii Etniczna (szwedzka) Francja 10 MoDem Mouvement Ruch Centrowa; 7 Démocrate Demokratyczny Socjal - liberalna AD Avenir Démocrate Przyszłość Centrowa; 3 Demokratyczna Socjal - liberalna Hiszpania 1 PNV Partido Nacionalista Vasco Nacjonalistyczna Partia Basków Chadecko - nacjonalistyczna 1 Holandia 5 VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji Konserwatywno - liberalna 4 D66 Democraten 66 Demokraci 66 Socjal - liberalna 1 Irlandia 1 Bezpartyjny Litwa 7 DP Darbo Partija Partia Pracy Centrowa 3 LiCS LRLS Liberalų ir Centro Sąjunga Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis Unia Liberalna i Centrowa Ruch Liberalny Republiki Litewskiej Liberalna 1 Centrowa; Liberalna Bezpartyjny Luksemburg 1 DP Demokratesch Partei Partia Liberalna 1 Demokratyczna Łotwa 1 Bezpartyjny Niemcy 7 FDP Freie Demokratische Wolna Partia Liberalna 7 Partei Demokratyczna Polska 6 PD Partia Partia Liberalna 4 Demokratyczna Demokratyczna SD Stronnictwo Stronnictwo Centrowa 1 Demokratyczne Demokratyczne Bezpartyjny Rumunia 6 PNL Partidul Naţional Partia Narodowo - Liberalna 6 Liberal Liberalna Słowenia LDS Liberalna Demokracija Slovenije Liberalna Partia Słowenii Liberalna Szwecja 3 FP Folkpartiet Liberalerna Liberalna Partia Ludowa Liberalna 1 1

24 4 Raport Pracusie i Obiboki Wielka Brytania C Centerpartiet Partia Centrum Liberalna - agrarna 1 Fi Feministiskt initiativ Feministyczna inicjatywa Feministyczna; liberalna 1 11 LD/ Liberal Democrats Liberalni Liberalna 10 Lib Dems Demokraci Scottish Lib Scottish Liberal Szkoccy Liberalni Liberalna 1 Dems Democrats Demokraci Węgry SzDSz Szabad Demokraták Unia Wolnych Liberalna Szövetsége Demokratów Włochy 1 PD Partito Democratico Partia 9 Demokratyczna Lista Emma Lista Emma Bonino Lista Emmy Liberalna Bonino Bonino Partito del Partito del Sud Partia Południa Regionalna 1 Sud EP 99 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1. Pokój podstawową wartością UE Frakcja propaguje pokój poprzez tworzenie Unii ludów, szanującej różnorodność kulturową i tożsamość językową oraz otwartej na przyjęcie wszelkich państw spełniających kryteria członkostwa.. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Frakcja opowiada się za wzmacnianiem pozycji Unii jako gracza globalnego. ALDE podkreśla również wagę wypracowania wspólnego stanowiska UE w kluczowych sprawach polityki międzynarodowej. 3.Otwarcie i demokratyzacja UE Instytucje europejskie powinny stać się bardziej otwarte, demokratyczne, odpowiedzialne oraz silniejsze. Frakcja chce również wprowadzić takie formy partycypacji, które włączą do debaty europejskiej tych, którzy czują się obecnie z niej wyłączeni. 4. Gwarancja praw podstawowych dla obywateli UE ALDE postuluje zabezpieczenie podstawowych praw wszystkich obywateli europejskich i walkę z wszelkimi formami dyskryminacji m. in. poprzez wzmacnianie Europejskiego Obszaru Wolności, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa oraz tworzenie wspólnej polityki imigracyjnej. 5. Promocja edukacji Frakcja dąży do stworzenia możliwości samorealizacji dla każdego obywatela UE, poprzez promowanie edukacji na wszystkich poziomach oraz wspieranie badań naukowych. 6. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego po wprowadzeniu euro ALDE wspiera dalszą integrację gospodarczą, zwracając uwagę na potrzebę modernizacji europejskiej gospodarki i wspierania społeczeństwa opartego na innowacjach. 7. Zwalczanie oszustw finansowych, korupcji, nadmiernej biurokracji ALDE postuluje m.in. zreformowanie systemu środków własnych UE, tak by uczynić go bardziej wydajnym, przejrzystym i sprawiedliwym.

25 Raport Pracusie i Obiboki 5 8. UE światowym liderem ochrony środowiska Frakcja wspiera wykorzystywanie czystszych i odnawialnych źródeł energii, popiera również działania mające na celu realizację założeń protokołu z Kyoto. 9. Wspólne korzyści z globalizacji Aby przezwyciężyć negatywne skutki globalizacji Europa zobowiązana jest promować zrównoważony rozwój, otwarcie rynków i pomoc dla krajów rozwijających się. 10. Silne regiony ALDE podkreśla rolę i znaczeni regionów, a także postuluje większe ich zaangażowanie w proces decyzyjny UE w przypadku bezpośredniego związku z zakresem ich kompetencji. Frakcja podkreśla również konieczność bardziej efektywnego wspierania najsłabszych regionów UE.

26 6 Raport Pracusie i Obiboki 1.4 Frakcja Unii na rzecz Europy Narodów (UEN Union for Europe of the Nations) Powstała w 199 roku Grupa Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) podziela wiarę we współpracę państw narodowych, dzięki której można budować stabilną Europę opartą na różnorodności. Frakcja zdecydowanie opowiada się za zasadą subsydiarności uważając, iż pozwala ona, w interesie obywateli, na sprawiedliwy podział kompetencji pomiędzy UE a władzami państwowymi i lokalnymi. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 004 grupa zdobyła 3,7%, co dało jej 7 miejsc w ławach PE (obecnie liczy 44). Polska delegacja licząca 0 deputowanych wywodzących się z dwóch partii, jest obecnie największa w grupie. Zaraz po niej plasuje się delegacja włoska licząca 13 przedstawicieli. Pozostałe cztery kraje tworzące UEN to Litwa, Łotwa, Irlandia i Dania. Proporcjonalnie do ilości zajmowanych w Parlamencie miejsc, UEN przewodzi Komisji Petycji, dodatkowo posłowie tej grupy pełnią funkcje wiceprzewodniczących Komisji Rolnictwa i Komisji Ekonomicznej i Monetarnej. Wśród delegacji PE grupa obejmuje cztery stanowiska wiceprzewodniczących oraz szefuje delegacji do spraw kontaktów z Kanadą. Frakcja opowiada się w zdecydowany sposób za społeczną gospodarką rynkową, wspiera edukację i badania naukowe oraz ochronę środowiska. Członkowie UEN występują przeciwko wyłącznie materialistycznej koncepcji społeczeństwa. Kwestie ochrony tożsamości narodowej, kultury i języka stanowią centralny priorytet grupy. W tym ujęciu rodzina postrzegana jest jako fundament społeczny, miejsce, w którym przekazywane są wartości tworzące podwaliny Unii Europejskiej. WŁADZE FRAKCJI Współprzewodniczący: Wiceprzewodniczący: Brian Crowley Cristiana Muscardini Mogens N. J. Carem Michał Tomasz Kamiński Gintaras Didžiokas Roberts Zĩle SKŁAD FRAKCJI: IN/DE Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Dania 1 DF Dansk Folkeparti Duńska Partia Ludowa Narodowa; 1 Konserwatywna Irlandia 4 FF Fianna Fáil Żołnierze Przeznaczenia Konserwatywna 4 Litwa LVLS Lietuvos Valstiečių Litewska Unia Narodowo- Konserwatywno -agrarna 1 Liaudininkų Sąjunga Ludowa LDP Liberalų Demokratų Partia Liberalno - Narodowa 1 Partija Demokratyczna Łotwa 4 Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Ojczyzna i Wolność Unia na rzecz Narodowej Narodowa 4

27 Raport Pracusie i Obiboki 7 Niepodległości Łotwy Polska 0 LPR Liga Polskich Rodzin Liga Polskich Rodzin Chrześcijańska; Narodowa Bezpartyjny FP Forum Polskie Forum Polskie - 1 SRP Samoobrona RP Samoobrona RP Agrarno - narodowa 5 PSL Polskie Stronnictwo Polskie Stronnictwo Chrześcijańska 3 Ludowe Ludowe demokracja; Agrarna PiS Prawo i Prawo i Sprawiedliwość Konserwatywna 7 Sprawiedliwość Włochy 13 AS Alleanza Siciliana Sojusz Sycylijski Regionalna 1 AN Alleanza Nazionale Sojusz Narodowy Narodowa; 8 LN Lega Nord per l'indipendenza della Padania Liga Północna-Ruch na rzecz autonomii Padanii Konserwatywna Narodowa; Regionalna EP 44 4 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1. Zrównoważone stosunki międzynarodowe W opinii frakcji Unia Europejska powinna dalej kontynuować pomoc międzynarodową (kierowaną zwłaszcza do krajów rozwijających się) oraz pogłębiać współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych.. Tożsamość narodowa państw Unii Europejskiej Frakcja opowiada się za Unią respektującą narodową tożsamość, zachowującą kulturowe dziedzictwo i chroniącą językową różnorodność. UEN popiera jednocześnie zasadę współfinansowania i ideę Unii respektującej Rządy Narodów i kompetencje instytucji Unii Europejskiej. 3. Bezpieczeństwo Wg UEN niezbędna jest współpraca w celu zwalczania terroryzmu międzynarodowego i przestępczości zorganizowanej; wspólne akcje, kierowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej są kluczem do osiągnięcia tych celów. 4. Harmonia społeczna W opinii frakcji Unia Europejska powinna uzyskać pozycję głównego obrońcy ludzi starszych, ubogich i wykluczonych.

28 8 Raport Pracusie i Obiboki 1.5 Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie (Group of the Greens/European Free Alliance) Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie to stosunkowo młoda frakcja w Parlamencie Europejskim. Wywodzi się z powstałych w latach 70. partii ekologicznych. Zieloni zaczęli koordynować swoje działania na poziomie europejskim w roku 1984, jednak dopiero w 1999 roku, wspólnie z Wolnym Przymierzem Europejskim stworzyli frakcję w Parlamencie Europejskim. Obecnie grupa ta liczy 43 posłów z 13 krajów, z tego aż 13 deputowanych pochodzi z Niemiec. Z frakcji Zielonych wywodzi się wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a także czterech przewodniczących komisji parlamentarnych. Zieloni podkreślają, że w odróżnieniu od innych grup mają dwóch współprzewodniczących, mężczyznę i kobietę, by parytet płci został zachowany. Poprzez stałe zaangażowanie w politykę europejską, grupa rozszerzyła pole swych zainteresowań poza kwestie związane z ochrona środowiska jako taką. Obecnie Zieloni określają się jako grupa mająca na celu budowanie społeczeństwa opartego na poszanowaniu podstawowych praw człowieka i środowiska, pogłębienie demokracji poprzez decentralizację i wzmocnienie bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji oraz przedsięwzięcie reform gospodarczych i społecznych, które uczynią rozwój rzeczywiście zrównoważonym, dla dobra ludzi i natury. WŁADZE FRAKCJI Współprzewodniczący: Wiceprzewodniczący: Skarbnik: Daniel Cohn-Bendit Monica Frassoni Ian Hudghton Marie-Helene Aubert Rebecca Harms Pierre Jonckheer Eva Lichtenberger Claude Turmes Marie-Hélène Aubert SKŁAD FRAKCJI VERTS- ALE Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Austria DG Die Grünen Zieloni Zieloni Belgia Ecolo Ecologistes Konfederacja Zieloni 1 Confédérés Ekologów Groen De Vlaamse Flamandzcy Zieloni Zieloni 1 Groenen Dania 1 SF Socialistisk Socjalistyczna Socjalistyczna; 1 Folkeparti Partia Ludowa Zieloni Finlandia 1 VIHR Vihreä Liitto Sojusz Zielonych Zieloni 1 Francja 6 VERTS Les Verts Zieloni Zieloni 6 Hiszpania 3

29 Raport Pracusie i Obiboki 9 ICV EA Inicjatywa na rzecz Zielonych Katalonii Solidarność Basków Zieloni; Regionalna Iniciativa per Catalunya- Verds Eusko Alkartasuna baskijskonacjonalistyczna, demokratyczna, ludowa, progresywna LV Los Verdes Zieloni Zieloni 1 Holandia 4 GL Groen Links Zielona Lewica Zieloni 1 1 ET I Europa Transparent Independent Jawna Europa 1 Luksemburg 1 LV Las verts Zieloni Zieloni 1 Łotwa 1 PCTVL Politisko 1 organizāciju savienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" Niemcy 1 3 GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen Sojusz 90/Zieloni Zieloni 1 3 Szwecja 1 MP Miljöpartiet De Gröna Środowiskowa Partia Zielonych Zieloni 1 Wielka 5 Brytania GP The Green Partia Zielonych Zieloni Party SNP Scottish Szkocka Partia National Party Narodowa PC Plaid Cymru- Partia Walii Socjaldemokratyczna; 1 Party of Wales Separatystyczna Włochy VERDI Federazione dei Federacja Zieloni Verdi Zielonych EP 4 3 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1. Respektowanie praw człowieka Frakcja podkreśla konieczność skonstruowania społeczeństwa respektującego zasadę sprawiedliwości i fundamentalne prawa człowieka, takie jak przede wszystkim prawo wyboru miejsca zamieszkania, prawo do zdrowia, do edukacji, kultury oraz do podwyższania poziomu życia.. Wolność na rynku pracy Zgodnie ze stanowiskiem Zielonych, rynku pracy nie można postrzegać jedynie przez pryzmat ilości miejsc pracy i bezrobocia. Należy skoncentrować się na zapewnieniu Europejczykom szerokich

30 30 Raport Pracusie i Obiboki możliwości wyboru własnego miejsca na rynku pracy, a także zapewnić warunki do realizacji ich własnych pomysłów i inicjatyw. 3. Demokratyzacja i większe otwarcie instytucji Unii Europejskiej Frakcja chce osiągnąć większą demokratyzację poprzez decentralizację instytucji UE, a także zwiększenie partycypacji obywateli w procesie decyzyjnym w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Zieloni dążą również do zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego. 4. Nowe wartości: kultura, społeczeństwo, ekologia Zieloni stoją na stanowisku, że Unia Europejska znajduje się pod przesadnym wpływem swojej koncepcji ekonomicznej, podczas gdy powinna się skupić na nowych wyzwaniach związanych ze zmianami społecznymi, kulturowymi oraz ekologicznymi.

31 Raport Pracusie i Obiboki Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left) Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) jest piątą pod względem wielkości grupą w Parlamencie Europejskim. Zrzesza 41 posłów z 14 krajów członkowskich. Stanowi płaszczyznę współpracy dla partii o orientacji lewicowej. Grupa deklaruje chęć budowania "innej Europy: socjalnej, pokojowej, demokratycznej, feministycznej, ekologicznej Europy, solidarnej z ludźmi całego świata". GUE/NGL jako odrębna grupa polityczna powstała na początku czwartej kadencji Parlamentu w 1994 roku. Jednakże zanim to nastąpiło, partie zajmujące lewe skrzydło Grupy Socjalistycznej już współpracowały tworząc inne formacje. Przedstawiciele partii lewicowych z krajów skandynawskich weszli do grupy wraz z czwartym rozszerzeniem Unii Europejskiej o Austrię, Finlandię i Szwecję w styczniu 1995 roku. W rezultacie grupa obejmuje obecnie dwie podgrupy: Zjednoczoną Lewicę Europejską i Nordycką Zieloną Lewicę. Z grupy GUE/NGL rekrutuje się jeden przewodniczący komisji, czworo wiceprzewodniczących oraz jeden z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu. W skład frakcji wchodzi szesnaście różnych partii europejskich: komunistycznych, lewicowych i socjalistycznych. Z grupą są również stowarzyszone cztery partie, w tym dwie pochodzące spoza UE - z Norwegii i Szwajcarii. Taka różnorodność bywa przyczyną różnicy poglądów na niektóre kwestie, jednak dla grupy ważniejsze niż jedność światopoglądowa jest to, aby każda z partii wchodzących w jej skład zachowała własną tożsamość i sposób działania, biorąc jednocześnie udział w dążeniu do wspólnych celów. WŁADZE FRAKCJI Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Skarbnik: Francis Wurtz Eva-Britt Svensson Miloslav Ransdorf Ilda Figueiredo Tamara Kartika Liotard Helmuth Markov SKŁAD FRAKCJI GUE/ NDL Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Cypr AKEL Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis Progresywna Partia Ludzi Pracujących Komunistyczna Czechy 6 KSČM Komunistická strana Čech a Moravy Komunistyczna 6 Komunistyczna Partia Czech i Moraw Dania 1 F Folkebevægelsen mod EU Ruch Ludowy przeciw UE Socjalistyczna 1

32 3 Raport Pracusie i Obiboki Finlandia 1 VAS Vasemmistoliitto Sojusz Lewicy Socjalistyczna 1 Francja 3 PCF Parti Communiste Francais Francuska Partia Komunistyczna Komunistyczna 3 Grecja 4 KKE Kommunistiko Komma Komunistyczna Komunistyczna 3 Elladas Partia Grecji SYN Synaspismos tis Aristeras Koalicja Ruchu Socjalistyczna 1 ton Kinimaton kai tis Oikologias Lewicy i Ekologii Hiszpania 1 IU Izquierda Unida Zjednoczona Lewica Komunistyczna 1 Holandia SP Socialistische Partij Partia Socjalistyczna Socjalistyczna Irlandia 1 SF Sinn Féin My Sami Socjalistyczna 1 Niemcy PDS (DIE LINKE) Die Linkspartei. Partei des Demokratischen Sozialismus 7 Partia Lewicy Socjalistyczna 7 Portugalia 3 PCP Partido Comunista Portugalska Partia Komunistyczna 3 Português Komunistyczna Szwecja VP Vänsterpartiet Partia Lewicy Socjalistyczna Wielka 1 Brytania SF Sinn Féin My Sami Socjalistyczna 1 Włochy 7 PdCI Partito dei Comunisti Partia Włoskich Komunistyczna Italiani Komunistów PRC Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea Odrodzenie Komunistyczne Komunistyczna 5 EP 41 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Deklaracja ideowa z 1994 r. Otwarcie na różne siły polityczne o lewicowym charakterze Otwarcie rynków unijnych na imigrantów Równy dostęp do prawa i opieki społecznej dla wszystkich Europa oparta na solidarności Europa powinna być różnorodna i demokratyczna odrzucenie traktatu z Maastricht jako niedemokratycznego Silna współpraca z OBWE oraz NATO Odrzucenie wszelkich rozwiązań siłowych Odrzucenie podziałów na centra i peryferie Odrzucenie monetaryzmu oraz polityki neoliberalnej Zbliżenie północy z południem tylko w ten sposób zagwarantuje się pokój na ziemi

33 Raport Pracusie i Obiboki Frakcja Niepodległość i Demokracja (Independence /Democracy Group) Grupa Niepodległość i Demokracja w Parlamencie europejskim została powołana 0 lipca 004 roku w miejsce istniejącej wcześniej frakcji Europa demokracji i różnorodności. Skupia eurokrytków, eurosceptyków i eurorealistów. Głównym zadaniem jakie sobie stawia, jest odrzucenie traktatu konstytucyjnego UE i oponowanie wszelkim formom centralizacji. Niektórzy członkowie, w szczególności z Wielkiej Brytanii, optują za całkowitym wystąpieniem ich krajów ze Wspólnot Europejskich. Zgodnie z programowym założeniem szerzenia demokracji frakcja ta, jako jedyna sprzeciwia się w parlamencie Traktatowi Konstytucyjnemu. Jest reprezentacją wielu obywateli UE przeciwnych przyjęciu w/w traktatu. Obecnie grupa liczy członków, na początku kadencji frakcja składała się z 37 posłów. Jedną z przyczyn zmniejszenia liczebności partii były wydarzenia związane z publikacją karykatur z wizerunkiem Mahometa, kiedy to z frakcji wystąpili posłowie z włoskiej Ligi Północy. W 004 Liga Polskich Rodzin była drugą obok brytyjskiej Partii Niepodległości siłą w ramach frakcji. Obecnie do grupy Niepodległość i Demokracja należy 3 posłów z Polski, pierwotnie 10. Frakcja skupia obecnie posłów z 9 krajów: Czech, Danii, Grecji, Francji, Irlandii, Holandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii. WŁADZE FRAKCJI Współprzewodniczący: Przewodniczący prezydium: Członkowie Prezydium: Hanne Dahl Nigel Farage Johannes Blokland Paul Marie Coûteaux Georgios Georgiou Kathy Sinnott) Vladimìr Železný Hélène Goudin Urszula Krupa Bernard Piotr Wojciechowski SKŁAD FRAKCJI IN/DE Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Czechy 1 NEZDEM Nezávislì demokraté Niepodlegli Demokraci populistyczna 1 Dania 1 JBMU JuniBevægelsen - Mod Unionen Ruch Czerwcowy - Przeciw Unii Konserwatywna 1 Grecja 1 LOS Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis Prawosławne Zgromadzenie Ludowe Francja 3 MF Rassemblement pour Ruch na Rzecz Narodowo - 3 1

34 34 Raport Pracusie i Obiboki l Indépendance et la Souveraineté de la France Niepodległej i Niezależnej Francji konserwatywna Irlandia 1 Bezpartyjny Holandia CH-SGP ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti Unia Chrześcijańska- Polityczna Partia Protestantów Konserwatywna Polska 3 Wielka Brytania Bezpartyjny LPR Liga Polskich Rodzin Liga Polskich Rodzin Chrześcijańska; Narodowa IP UK Independence Party Partia Niepodległość Konserwatywna 8 Szwecja J Junilistan Lista Czerwcowa Konserwatywna EP 1 8 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE FRAKCJI 1. Odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego Frakcja uważa, że legitymizacja jest ograniczona do poziomu władz i parlamentów narodowych. Powodem takiej opinii jest przekonania o nieistnieniu narodu europejskiego. Grupa Niepodległość i Demokracja jest przeciwna każdej formie Konstytucji Europejskiej. Jej uchwalenie pogorszyło by aktualną niedemokratyczną i scentralizowaną strukturę polityczną UE. Frakcja opowiada się za potrzebą przeprowadzenia referendów w krajach członkowskich odnośnie uchwalenia Konstytucji dla Europy.. Nie dla europejskiego superpaństwa Frakcja opowiada się za otwartymi, przejrzystymi, demokratycznymi i odpowiedzialnymi stosunkami między niepodległymi krajami. Niepodległość i Demokracja zdecydowanie odrzuca ideę przekształcenia UE w jedno superpaństwo. 3. Szacunek dla tradycji i kultur narodowych poszczególnych narodów Ludzie i narody mają prawo do określania i ochrony swojej własnej tradycji, etniczności i wartości kulturowych. Niepodległość i Demokracja odrzuca ksenofobię, antysemityzm i wszelkie inne formy dyskryminacji. 4. Demokracja, wolność i kooperacja pomiędzy suwerennymi państwami Wierni zasadom demokracji, wolności i współpracy pomiędzy rządami narodowymi, Niepodległość i Demokracja odrzucają centralizm i biurokratyzację Europy. 5. Szacunek, uznanie dla narodowych różnic i interesów: Wolność głosu Frakcja respektuje wolność opinii delegatów wchodzących w jej skład.

35 Raport Pracusie i Obiboki Grupa Tożsamość, Tradycja, Suwerenność (Identity, Tradition and Sovereignty) Grupa Tożsamość, Tradycja, Suwerenność to nieistniejąca już frakcja w Parlamencie Europejskim. Powstała 15 stycznia 007 roku, jako najmniejsza frakcja Parlamentu Europejskiego: liczyła zaledwie 3 deputowanych z 7 państw członkowskich. Powstanie grupy było możliwe dzięki akcesji Bułgarii i Rumunii do struktur UE z dniem 1 stycznia 007 roku. Wraz z dokooptowaniem deputowanych z dwóch wyżej wymienionych państw zostały spełnione wymogi formalne dotyczące zakładania grup politycznych w PE min. 0 europarlamentarzystów, z co najmniej 6 państw członkowskich. Wcześniej obecni członkowie ITS z Austrii, Belgii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii (notabene przeciwni rozszerzeniu UE o Bułgarię i Rumunię) mieli status niezrzeszonych (NI). Frakcja przestała istnieć dnia 14 listopada 007 roku, po wystąpieniu z jej szeregów rumuńskich deputowanych, gdyż przestała liczyć 0 deputowanych, co było warunkiem jej istnienia. ITS była grupą eurosceptyczną, choć eurosceptycyzm ten miał różne oblicza, np. reprezentant FPÖ- Andreas Mölzer, opowiadał się za istnieniem UE w obecnym kształcie i przeciwstawia się tendencjom ukierunkowanym na pogłębianie integracji, podczas gdy Ashley Mote (bezpartyjny reprezentant Wielkiej Brytanii) najchętniej widziałby swą ojczyznę poza jej strukturami. Partie narodowe reprezentowane w ITS zachowywały swą autonomię, mogąc organizować spotkania wewnętrzne i zachować wolność głosowania w komisjach oraz na posiedzeniach plenarnych, natomiast poprawki czy rezolucje przedkładane były w imieniu frakcji, a przeciwstawne uzgodnionej platformie programowej, wymagały jednomyślnego poparcia. Grupa Tożsamość, Tradycja, Suwerenność ze względu na brak pozytywnego programu dla Unii Europejskiej narażona była na skrajnie negatywny odbiór przez reprezentantów innych frakcji w PE. Było to następstwem kontrowersji, jakie wzbudzają członkowie ITS (wśród nich np. Alessandra Mussolini i Jean Marie LePen i ich wypowiedzi, m.in. na temat Holocaustu, mniejszości narodowych, seksualnych, etc.). Przejawiało się to brakiem przewodniczących i wiceprzewodniczących w komisjach i delegacjach oraz przedstawiciela w Prezydium PE. Problematyczne dla frakcji okazało się również jej zbyt duże zróżnicowanie wewnętrzne oraz nieprzychylność nacjonalistycznie nastawionych elektoratów poszczególnych partii narodowych wobec dość egzotycznego aliansu, jakim była ITS. W końcu różnice między poszczególnymi partiami doprowadziły do likwidacji frakcji. WŁADZE FRAKCJI (stan z 13 listopada 007) Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Bruno Gollnisch Philip Claeys Ashley Mote Eugen Mihaescu SKŁAD FRAKCJI (stan z 13 listopada 007): ITS Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Austria 1 FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs Austriacka Partia Wolności liberalna 1 Belgia 3 VB Vlaams Belang Interes Flamandzki etniczna 3 Bułgaria 3

36 36 Raport Pracusie i Obiboki KA Koalicija Ataka Koalicja Atak Ultraprawicowa 3 Francja 7 FN Front National Front Narodowy ultraprawicowa 7 Rumunia 6 Wielka Brytania PRM Partidul România Mare Partia Wielkiej Rumunii ultraprawicowa 5 bezpartyjny bezpartyjny Włochy ASLM MSFT Alternativa Sociale: Lista Mussolini Movimento Sociale Fiamma Tricolore Alternatywa Socjalna: Lista Mussolini Ruch Społeczny Trójkolorowy Płomień ultraprawicowa 1 ultraprawicowa 1 EP 3 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 1. Uznanie interesów narodowych, suwerenności, tożsamości i różnic państw tworzących UE;. Oddanie chrześcijańskim wartościom, dziedzictwu, kulturze i tradycji cywilizacji europejskiej; 3. Oddanie tradycyjnemu modelowi rodziny i uznanie jej za naturalną jednostkę społeczeństwa; 4. Przywiązanie do wolności i praw odziedziczonych przez wszystkich; 5. Poszanowanie idei rządów prawa; 6. Opozycja wobec jednolitego, zbiurokratyzowanego superpaństwa europejskiego; 7. Przywiązanie do idei bezpośredniej odpowiedzialności rządzących przed ludem i przejrzystego zarządzania funduszami publicznymi; Program negatywny: NIE dla dalszego rozszerzania UE (szczególnie o Turcję) oraz pogłębiania współpracy między państwami 7 ; NIE dla Traktatu Konstytucyjnego ; NIE dla fali imigrantów spoza Europy oraz z nowych państw członkowskich UE-1; NIE dla procesów globalizacyjnych; NIE dla politycznej poprawności; NIE dla propagandy homoseksualnej w Europie; NIE dla wojny w Iraku i hegemonii USA w świecie (antyamerykanizm);

37 Raport Pracusie i Obiboki POSŁOWIE NIEZRZESZENI NI Skrót partii danego kraju Pełna nazwa partii danego kraju Polskie tłumaczenie partii danego kraju Usytuowanie orientacyjne partii na scenie politycznej Belgia 3 VB Vlaams Belang Interes Flamandzki Ultranacjonalistyczna 3 Czechy 1 N NEZÁVISLÍ Niepodlegli - 1 Francja 7 FN Front National Front Narodowy Konserwatywna 7 Włochy 3 FT Movimento Sociale Ogień Trójkolorowy Liberalna 1 Fiamma tricolore L'Ulivo Uniti nell'ulivo Drzewo Oliwne Socjaldemokratyczna 1 ASLM Alternativa sociale: Lista Mussolini Alternatywa Socjalna: Lista Alessandry - 1 Mussolini Austria FPÖ Freiheitliche Partei Austriacka Partia Wolności Narodowa 1 Österreichs LHPM Liste Dr. Hans-Peter Lista Dr. Hansa Petera - 1 Martin - Für echte Martina Dla Prawdziwej Kontrolle in Brüssel Kontroli w Brukseli Polska 1 LPR Liga Polskich Rodzin Liga Polskich Rodzin Chrześcijańska; 1 Narodowa Słowacja 3 HZDS Hnutie za Demokratické Slovensko Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji Narodowa 3 Wielka Brytania DUP Con IP Democratic Unionist Party (Northern Ireland) Conservative and Unionist Party UK Independence Party Demokratyczna Partia Unionistyczna Północnej Irlandii Partia Konserwatywno- Unionistyczna 7 Wyznaniowa (Protestancka) 1 Konserwatywna Partia Niepodległość Konserwatywna 3 I Independent Niepodległy Konserwatywna 1 Bułgaria 3 KA Koalicija Ataka Koalicja Atak Ultraprawicowa 3 EP 30

38 38 Raport Pracusie i Obiboki CZĘŚĆ II AKTYWNOŚĆ PARLAMENTARNA

39 Raport Pracusie i Obiboki 39 Liga Polskich Rodzin.1. Tabela zbiorcza (biografia) Imię i Nazwisko Filip Adwent Sylwester Chruszcz Maciej Marian Giertych Dariusz Maciej Grabowski Wykształcenie wyższe medycyna wyższe Politechnika Szczecińska wyższe - BA i MA Oxford (1958), PhD Toronto (196), doktor habilitowany Akademii Rolniczej w Poznaniu, profesor nadzwyczajny (1981), profesor zwyczajny (1989). wyższe (magister w 1973r.), a następnie doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1978r. Zawód lekarz (specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia) architekt dendrolog pracownik naukowy, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ( ) - własna działalność gospodarcza ( ) NIE Wcześniejsza działalność polityczna Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin(004), Prezes okręgu zachodniopomorskiego LPR (IV 005) członek Rady Konstytucyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa ( ). poseł Sejm IV kadencji do i wtedy wybrany do PE wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Członek Komisji Spraw Zagranicznych ( ). Obserwator w PE ( ). Delegat do Rady Europy, delegat do Inicjatywy Środkowo-europejskiej ( ). Przewodniczący Grupy Roboczej ( ), Przewodniczący Grupy Tematycznej ( ), reprezentant Polski w Międzynarodowej Radzie IUFRO (International Union of Forest Research Organisations) ( ) Wiceprzewodniczący Rady Politycznej LPR w 199r. doradca ekonomiczny premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jana Olszewskiego, współautor programu gospodarczego KPN w 1997r. poseł na Sejm z okręgu radomskiego Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania projektów ustaw dotyczących Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Podkarpackie Dolnośląskie i Opolskie Śląskie Mazowieckie 4 006

40 40 Raport Pracusie i Obiboki Urszula Krupa Bogdan Pęk Mirosław Mariusz Piotrowski wyższe (Akademia Medyczna w Łodzi) wyższe (Akademia Rolnicza w Krakowie) wyższe (mgr i dr na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dr hab. Na Uniwersytecie im. Kopernika w Toruniu,003 profesor nadzwyczajny KUL) lekarz medycyny zootechnik wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz KUL, historyk, publicysta. funkcjonowania banków spółdzielczych. Członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. w 000r. kandydat Koalicji dla Polski na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 00r. poseł na Sejm IV Kadencji z okręgu radomskiego 003r. członek klubu LPR Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej LPR ( ). Członek Rady Europy ( ). 004r. Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa mazowieckiego posłanka na Sejm RP, (członek Sejmowej Komisji Zdrowia) 004 r. Poseł do PE Radny Gminy Zielonka Prezes ZW PSL w Krakowie Vice Prezes Zarządu Krajowego PSL członek Rady Naczelnej PSL poseł II, III i IV kadencji Vice Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Kierował pracą następujących Komisji Parlamentarnych: Komisji ds. Prywatyzacji (Przewodniczący), Komisji ds. Lustracji (Przewodniczący), Komisji Skarbu Państwa (Vice Przewodniczący), Komisji ds. Instytutu Pamięci Narodowej (Vice Przewodniczący). NIE Łódzki Małopolskie i Świętokrzyskie Lubelskie

41 Raport Pracusie i Obiboki 41 Bogusław Rogalski Witold Tomczak Wojciech Wierzejski Bernard Wojciechowski Andrzej Tomasz Zapałowski wyższe (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie) wyższe (Wydział Lekarski na Śląskiej Akademii Medycznej) wyższe (Uniwersytet Warszawski, mgr socjologii i filozofii) wyższe (Uniwersytet Warszawski, mgr filologii angielskiej) wyższe (mgr historii na WSP w Krakowie, mgr prawa na Fili UMCS w Rzeszowie, doktorat na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie) historyk tłumacz przysięgły nauczyciel lekarz dziennikarz tłumacz przysięgły języka angielskiego. nauczyciel języka angielskiego historyk, prawnik Prezes okręgu olsztyńskiego Młodzieży Wszechpolskiej i członek Zarządu okręgu olsztyńskiego Stronnictwa Narodowego ( ), Radny Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego, przewodniczący Klubu Radnych LPR (00-004), Prezes okręgu warmińskomazurskiego Ligi Polskich Rodzin (00-005) i członek Rady Politycznej LPR( ) radny w radzie gminy Łęka Opatowska , poseł w Sejmie RP , obserwator w PE Radny i wicemarszałek woj. Mazowieckiego Skarbnik Ligi Polskich Rodzin 004 NIE jedynie Radny Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy Wawer ( ). członek Rady Politycznej ( oraz ) poseł na Sejm RP ( ) członek Komisji Obrony Narodowej i Łączność z Polakami z Zagranicą ( ) członek Zarządu Wojewódzkiego LPR członek LPR (od 001) Podlaskie i Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Warszawa i powiaty warszawskie Warszawa i powiaty warszawskie Podkarpackie 5 010

42 4 Raport Pracusie i Obiboki.. Posłowie Chruszcz Sylwester urodził się sierpnia 197 r. w Głogowie. Jest młodym politykiem, od wielu lat czynnie uczestniczącym w życiu społeczno politycznym. Już w szkole średniej działał w ruchu ekologicznym i wolnościowym. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 1995 r. był inicjatorem powstania szczecińskiego oddziału Młodzieży Wszechpolskiej, a w 1996 wstąpił do Stronnictwa Narodowego. Od 001 r. zasiada w Radzie Naczelnej tego ugrupowania. Był członkiem Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin, a podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego pełnił funkcję pełnomocnika do spraw wyborów z ramienia tej partii. 13 czerwca 004r. został eurodeputowanym. W 006 r. bezskutecznie kandydował w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Szczecina. Od października 007 r. do czerwca 008 r. pełnił obowiązki prezesa Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin. Od października 008r. do listopada 008r. był sekretarzem generalnym partii Naprzód Polsko. W 009 roku był przez krótki czas członkiem Libertas Polska, jednak wystąpił z ugrupowania. Sylwester Chruszcz w PE jest członkiem Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. Działalność eurodeputowanego koncentrowała się na kwestiach dotyczących Polski. Wskazuje na to kilka wystąpień posła na posiedzeniach plenarnych, jak np. w sprawie konfliktu między państwowym przedsiębiorstwem Polską Żeglugą Morską a Ministrem Skarbu Państwa RP w kontekście zasad obowiązujących na obszarze UE oświadczenie, w formie listu do Prezydenta Rosji W. Putina dotyczące powrotu do Sylwester Chruszcz okres 1 okres okres 3 średnia Głogowa obrazu Madonny Głogowskiej, czy inne, dotyczące degradacji środowiska w dolnym brzegu rzeki Odry, w imieniu Stowarzyszenia Zielona Inicjatywa. Poruszał także sprawy dyskryminacji Polaków na Litwie oraz pisowni nazw polskich miast na znakach drogowych w Niemczech. Poza tym poseł poruszał wiele zagadnień związanych ze sprawami międzynarodowymi (m.in. w sprawie dostaw gazu z Rosji przez Ukrainę, strategii UE wobec Białorusi, szczytu UE Indie czy sprawy w Gruzji), a także reprezentował kwestie dyskryminacji mniejszości etnicznych (Serbołużyczan). okres 1 okres okres 3 średnia 143,33 304,17 300,00 0,69 Okres I Projekty rezolucji 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 grudnia 005 r. w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Ekologia Transport Sprawy międzynarodowe UE, Europa

43 Raport Pracusie i Obiboki 43 Rolnictwo, rybołówstwo Mniejszości narodowe (i etniczne) Turystyka Kwestie dotyczące Polski Komisja Transportu i Turystyki (członek; wiceprzewodniczący) Komisja Przemysłu, Badan Naukowych i Energii (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (członek) Okres II Projekty rezolucji 0 69 Polityka społeczna Energetyka UE, Europa Gospodarka Sprawy międzynarodowe Edukacja i nauka Rolnictwo i rybołówstwo Transport Europejskie Siły Zbrojne Problem dyskryminacji (min. Polaków na Litwie) Kwestie dotyczące Polski 3 Komisja Transportu i Turystyki (członek; wiceprzewodniczący do ) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (członek) Okres III Projekty rezolucji 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 marca 009 r. w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich 9 Sprawy międzynarodowe UE, Europa Energetyka Gospodarka Kwestie dotyczące Polski 1 Komisja Transportu i Turystyki (członek) 1 Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (członek)

44 44 Raport Pracusie i Obiboki Giertych Maciej urodził się 4 marca 1936 r. w Warszawie. Z wykształcenia jest dendrologiem. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Oksfordzie, ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto. W 1970 roku habilitował się na Akademii Rolniczej w Poznaniu, w 1981 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 profesora zwyczajnego. Do głównego nurtu polityki wszedł dość późno: w 001 roku (mając 65 lat) z ramienia LPR został posłem na Sejm RP, był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach był obserwatorem PE, był również delegatem do Rady Europy oraz Inicjatywy Środkowo-europejskiej. Obecnie reprezentuje swych wyborców w Parlamencie Europejskim jako poseł niezrzeszony (wcześniej należał do frakcji Niepodległość i Demokracja). Mandat zdobył w okręgu nr 11 (woj. śląskie), uzyskując głosy. Jest członkiem Komisji do Spraw Zagranicznych oraz Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W 005 roku uczestniczył również w wyborach prezydenckich jako kandydat Ligi Polskich Rodzin. W roku 007 prof. Giertych wsławił się publikacją broszury Wojna cywilizacji w Europie, która wywołała wiele kontrowersji z powodu zawartych w niej akcentów rasistowskich i antysemickich, a także z uwagi na fakt nieuprawnionego umieszczenia na okładce logo Parlamentu Europejskiego. Maciej Giertych największą aktywność na arenie Parlamentu Europejskiego wykazywał w pierwszym badanym okresie: Maciej Giertych zdobył 34 punkty za oświadczenia, 00 interpelacje, zapytania i udział w debatach. Był także współautorem 4 rezolucji. W drugim okresie aktywność posła spadła: w tym czasie nie napisał żadnego sprawozdania ani nie podpisał się pod żadną rezolucją, wciąż jednak brał czynny udział w debatach, był także autorem trzech zapytań. W ostatnim badanym okresie okres 1 okres okres 3 średnia Maciej Giertych swoją aktywność ograniczył jedynie do udziału w pracach komisji: Spraw Zagranicznych; Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego; Podkomisji Praw Człowieka i Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (członkiem w/w poseł był przez całą kadencję). Tematyka wypowiedzi Macieja Giertycha skupia się wokół spraw moralnych (często budzących emocje, jak aborcja czy eutanazja) oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem UE (traktat lizboński) i stosunków międzynarodowych. okres 1 okres okres 3 średnia 146,67 66,67 100,00 110,34 Okres I Projekty rezolucji 4 Kwestie etyki, religii, równouprawnienia Kwestie związane z funkcjonowaniem UE 34 Kwestie etyki, religii, równouprawnienia, np.: rasistowskie i ksenofobiczne akty przemocy w Europie apel do ONZ o międzynarodowy traktat w sprawie całkowitego zakazu dokonywania aborcji i eutanazji Sprawy międzynarodowe

45 Raport Pracusie i Obiboki 45 Kwestie historyczne Gospodarka 4 Komisja Spraw Zagranicznych (członek) Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Podkomisja Praw Człowieka (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (członek) Delegacja do spraw stosunków z Japonią (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji Kwestie etyki, religii, równouprawnienia, np.: badania nad komórkami macierzystymi aborcja dawstwo i przeszczep narządów Kwestie związane z funkcjonowaniem UE Gospodarka Komisja Spraw Zagranicznych (członek) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Podkomisja Praw Człowieka (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Okres III Projekty rezolucji 0 0 Komisja Spraw Zagranicznych (członek) 3 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Podkomisja Praw Człowieka (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

46 46 Raport Pracusie i Obiboki Grabowski Dariusz urodził się 8 sierpnia 1950 roku w Warszawie. W 1968 roku zdał maturę w XXXVII Liceum w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukę kontynuował na studiach doktoranckich również na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.Od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu społeczno politycznym. Brał udział w zakładaniu NSZZ Solidarność na Uniwersytecie Warszawskim, a po jej zdelegalizowaniu kontynuował swoją działalność w strukturach podziemnych. W 199 r. pełnił funkcję doradcy ekonomicznego premiera rządu RP Jana Olszewskiego. W tym samym roku był współtwórcą programu gospodarczego Konfederacji Polski Niepodległej. W 1997 r. został posłem na Sejm RP z okręgu radomskiego. W 000 r. kandydował na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Koalicji dla Polski. W 003 r. został członkiem Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin. Od 003 do 004 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej LPR, w tym samym okresie został również członkiem Rady Europy. Powyższe funkcje sprawował do 16 czerwca 004 r. W wyborach 13 czerwca 004 r. został wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego. W październiku 008 r. został współzałożycielem Ruchu Społecznego Naprzód Polsko. W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje z listy KW Libertas. Dariusz Grabowski jest członkiem Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. Jego aktywność na forum Parlamentu Europejskiego nie jest wysoka. Jego wystąpienia dotyczą głównie spraw związanych z gospodarką, poruszał m.in. takie tematy jak: usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego, stosunki gospodarcze i handlowe UE z Rosją, transatlantycka rada gospodarcza czy program reformy polskich stoczni. Poseł wykazuje się za to aktywnością w dużej liczbie komisji. Przez całą kadencję był członkiem bądź pełnił zastępstwo w 5 komisjach i delegacjach. W trzecim okresie poseł wyraźnie zwiększył swoją aktywność (ponad trzykrotnie w porównaniu z okresem pierwszym). okres 1 okres okres 3 średnia 86,67 15,00 300,00 117, Dariusz Grabowski okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 grudnia 005 r. w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Gospodarka UE, Europa Energetyka Kwestie dotyczące Polski Sprawy międzynarodowe Komisja Budżetowa (członek) Komisja Tymczasowa do spraw Wyzwań Politycznych i Środków Budżetowych w Rozszerzonej Unii w latach (członek)

47 Raport Pracusie i Obiboki 47 Okres II 1 Komisja Gospodarcza i Monetarna (zastępstwo) Komisja Kontroli Budżetowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (członek) Projekty rezolucji 3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z kwietnia 008 r. w sprawie sytuacji w Birmie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 9 kwietnia 008 r. w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia września 008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji Okres III 3 Gospodarka UE, Europa Sprawy międzynarodowe Sport Kwestie dotyczące Polski Kwestie równouprawnienia Komisja Gospodarcza i Monetarna (członek) Komisja Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Komisja Kontroli Budżetowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (członek) Delegacja ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej (zastępstwo) Projekty rezolucji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 11 marca 009 r. w sprawie 1 wydalenia organizacji pozarządowych z Darfuru 6 3 Gospodarka Energetyka Komisja Gospodarcza i Monetarna (członek) Komisja Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Komisja Kontroli Budżetowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (członek) Delegacja ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej (zastępstwo)

48 48 Raport Pracusie i Obiboki Krupa Urszula urodziła się 0 października 1949 roku w Łodzi. W pracy zawodowej osiągnęła znaczny dorobek jest doktorem nauk medycznych, posiada specjalizację I (1977) i II stopnia (1984) z anestezjologii i reanimacji. Poseł aktywnie rozwijała również swoje zainteresowania dziennikarstwem. W 1994 roku ukończyła katolickie podyplomowe studium dziennikarstwa przy katolickiej rozgłośni Radio Maryja, gdzie następnie od 1995 roku pełniła funkcję redaktora, udzielając porad lekarskich w cyklicznej audycji. Kilka lat później została wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Swoją karierę na arenie politycznej rozpoczęła stosunkowo późno. W latach była posłanką na Sejm RP. W tym czasie pełniła rolę członka Sejmowej Komisji Zdrowia. W 003 roku została prezesem okręgu łódzkiego Ligi Polskich Rodzin, jak również członkiem Rady Politycznej tej partii. Rok później z ramienia Ligi Polskich Rodzin z okręgu łódzkiego, została posłem do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 7901 głosów. Zasiada w prezydium frakcji parlamentarnej Niepodległość i Demokracja. W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego startuje z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Urszula Krupa należy do najaktywniejszych europarlamentarzystów Urszula Krupa Ligi Polskich Rodzin. W pierwszym 500 badanym okresie uzyskała aż 9 punkty za oświadczenia, interpelacje, zapytania i 400 udział w debatach. Była także współautorką 300 dwóch rezolucji. W drugim okresie aktywność posłanki była równie wysoka: 00 skupiała się przede wszystkim na udziale w 100 debatach, poruszając głównie tematykę 0 związaną z zagadnieniami etyki, religii oraz okres 1 okres okres 3 średnia równouprawnienia i ochrony praw człowieka. Jest to zgodne z wyborczymi zapowiedziami Urszuli Krupy, w których deklarowała, że priorytetem w jej pracy parlamentarnej będzie ochrona życia ludzkiego i innych wartości chrześcijańskich. Wypowiedzi posłanki dotyczą również spraw, które są przedmiotem prac komisji i delegacji, których jest członkiem (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia; Delegacja ds. stosunków z Kanadą; Delegacja ds. stosunków z Afryką Południową). Tematyka, która dominowała w działalności Urszuli Krupy przez całą kadencję Parlamentu, była również obecna podczas trzeciego badanego okresu. okres 1 okres okres 3 średnia 350,00 345,83 475,00 356,90 Okres I Projekty rezolucji 1.Kwestie etyki, religii, równouprawnienia.kwestie związane z funkcjonowaniem UE Kwestie etyki, religii, równouprawnienia, np: równości szans i równego traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy 91 łamanie praw człowieka handel ludzkimi komórkami jajowymi Kwestie ochrony zdrowia, np.:

49 Raport Pracusie i Obiboki 49 3 rak piersi poprawia stanu zdrowia psychicznego ludności Kwestie dotyczące ochrony środowiska: gospodarowanie odpadami ochrona wód gruntowych Sprawy międzynarodowe Gospodarka Kultura i nauka Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (członek) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (członek) Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową (członek) Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE- Meksyk (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji 0 71 Kwestie etyki, religii, równouprawnienia, np.: dyskryminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji dawstwo i przeszczep narządów Kwestie dotyczące ochrony środowiska, np.: recykling odpadów ryzyko powodziowe Kwestie ochrony zdrowia, np.: stwardnienie rozsiane Sprawy międzynarodowe Gospodarka 3 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (członek) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (członek) Komisja Spraw Konstytucyjnych (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową (członek) Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (członek) Okres III Projekty rezolucji 0 7 Kwestie etyki, religii, równouprawnienia, np: sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii organizacje pozarządowe w Darfurze Kwestie dotyczące ochrony środowiska, np.: walka ze zmianami klimatu emisje przemysłowe Kwestie ochrony zdrowia 3 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i

50 50 Raport Pracusie i Obiboki Bezpieczeństwa Żywności (członek) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (członek) Komisja Spraw Konstytucyjnych (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową (członek) Delegacja do spraw stosunków z Kanadą (członek) Pęk Bogdan urodził się 8 kwietnia 1953 roku w Krakowie. Ukończył Krakowską Akademię Rolniczą, jako mgr inż. zootechnik. Przez wiele lat pracował w zawodzie m.in. jako Kierownik Tuczni Przemysłowej w Tomaszowicach oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Zielonkach. W latach pełnił funkcję Radnego Gminy Zielonki. W okresie przełomu lat osiemdziesiątych, zaangażował się w działalność odradzającego się Ruchu Ludowego. W latach był Prezesem ZW PSL w Krakowie. W latach pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego PSL, a w okresie od był członkiem Rady Naczelnej PSL. W latach sprawował mandat posła II, III i IV kadencji. Był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL, kierował pracą licznych Komisji Parlamentarnych przede wszystkim: Komisji ds. Prywatyzacji (przewodniczący), Komisji ds. Lustracji (przewodniczący), Komisji Skarbu Państwa (wiceprzewodniczący), Komisji ds. Instytutu Pamięci Narodowej (wiceprzewodniczący). Jako poseł IV kadencji wystąpił z Klubu Parlamentarnego PSL, a następnie także z partii. Od 003 roku był członkiem Ligi Polskich Rodzin. Zajmował we władzach LPR stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego, był także członkiem Rady Politycznej. W 005 opuścił LPR i zajął się tworzeniem nowego ugrupowania. 4 marca 006 został wybrany prezesem partii Forum Polskie, którą wkrótce wykreślono z ewidencji partii politycznych. Aktualnie ( od listopada 008r.) jest wiceprezesem ugrupowania Naprzód Polsko, a także sprawuje mandat posła do Parlamentu Europejskiego, uzyskany w wyborach z 13 czerwca 004 roku. W najbliższych wyborach do PE startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Bogdan Pęk jest członkiem frakcji Grupa Unii na rzecz Narodów Europy. Jego działalność związana jest przede wszystkim z wygłaszaniem oświadczeń, które dotyczą wartości narodowych. Często wypowiada się też na temat antysemityzmu, rasizmu, bezpieczeństwa, sprawiedliwości oraz osoby papieża. Jego oświadczenia dotyczą również kwestii obronności i polityki zagranicznej m.in. sprzedaży broni oraz problemu Iranu. Zajmuje się także problematyką ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatycznymi. okres 1 okres okres 3 średnia 110,00 95,83 00,00 110, Bogdan Pęk okres 1 okres okres 3 średnia

51 Raport Pracusie i Obiboki 51 Okres I Projekty rezolucji 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 grudnia 005 r. w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 006 Okres II Projekty rezolucji Sprawy międzynarodowe Gospodarka UE, Europa Kwestie religii, etyki, równouprawnienia Oświadczenie dotyczące przymusowych obozów pracy we Włoszech Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (członek) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zastępstwo) Delegacja ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową (członek) Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (zastępstwo) UE, Europa Kwestie religii, etyki, równouprawnienia Ochrona środowiska, klimat Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (członek) Komisja Spraw Konstytucyjnych (zastępstwo) Delegacja ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową (członek) Delegacja ds. stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 marca 009 r. w sprawie 1 roli kultury w rozwoju regionów europejskich 3 UE, Europa Ochrona środowiska Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (członek) Komisja Spraw Konstytucyjnych (zastępstwo) Delegacja ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową (członek) Delegacja ds. stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej (zastępstwo)

52 5 Raport Pracusie i Obiboki Piotrowski Mirosław urodził się 9 stycznia 1966 r. w Zielonej Górze. W 1990 roku ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam też w 1993 roku doktoryzował się. W 001 roku habilitował się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (za pracę habilitacyjną uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP), w 003 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Kieruje Katedrą Historii Najnowszej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Był stypendystą Instytutu Herderera, Fundacji Konrada Adenauera, Konferencji Niemieckich Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Uniwersytetu w Leuven. Prowadzi działalność publicystyczną, publikuje na łamach Naszego Dziennika, występuje także w audycjach Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Jest bezpartyjny, do Parlamentu Europejskiego kandydował z listy LPR w lubelskim okręgu wyborczym. W najbliższych wyborach do PE kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości. Mirosław Piotrowski jest członkiem dwóch komisji i trzech delegacji, z czego jednej wiceprzewodniczącym. Główne tematy wystąpień dotyczą kwestii Unii Europejskiej, jak na przykład przygotowania do szczytów z innymi państwami czy do obrad instytucji unijnych. Dotyka także problemów przyszłości Europy i jej polityki. okres 1 okres okres 3 średnia 163,33 08,33 350,00 194, Mirosław Piotrowski okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji Projekt wspólny w sprawie odrzucenia całości projektu budżetu 1 ogólnego UE na rok budżetowy 006 Sprawy dotyczące UE Gospodarka 41 Bezpieczeństwo Kwestie historyczne Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Komisja Spraw Zagranicznych 4 Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Komisja Rozwoju Regionalnego Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy 3 Regionalnej (SAARC) Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

53 Raport Pracusie i Obiboki 53 Okres II Projekty rezolucji 6 W sprawie Gruzji, Gwatemali, Darfuru 39 Kwestie UE Kwestie historyczne Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Regionalnego Okres III 3 Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią Sprawozdania Projekty rezolucji 7 Sumienie Europy a totalitaryzm W sprawie strefy Gazy Kwestie UE Problem więzień CIA w Polsce Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Regionalnego 3 Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią Rogalski Bogusław urodził się 11 marca 197 r. w Makowie Mazowieckim. W 004 roku został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego okręgu wyborczego. Jest jednym z najmłodszych europosłów z Polski. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie. Z wykształcenia historyk, z zawodu także tłumacz przysięgły oraz nauczyciel języka angielskiego. W 001 roku został członkiem Polsko - Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego (Polish American Historical Association). Dokonując kwerendy naukowej nawiązał kontakty z Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku (Polish Institute of Arts & Sciences). Podczas pobytu w USA rozpoczął także współpracę z organizacjami polonijnymi, takimi jak Kadeci Pułaskiego oraz Związek Polaków w Ameryce. Od kwietnia 005 roku poseł jest stałym komentatorem Polskiego Radia Chicago. B. Rogalski związany jest z ruchem narodowym od początku lat 90 (m.in.: prezes olsztyńskiego okręgu Młodzieży Wszechpolskiej, członek zarządu Stronnictwa Narodowego w tym okręgu, radny sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego, przewodniczący Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin, prezes okręgu warmińsko-mazurskiego LPR, a także członek Rady Politycznej LPR i rzecznik prasowy partii). We

54 54 Raport Pracusie i Obiboki wrześniu 005r wystąpił z Ligi Polskich Rodzin i zaangażował się w tworzenie partii Forum Polskie, którą jednak wkrótce wykreślono z ewidencji partii politycznych. Obecnie pełni funkcję rzecznika prasowego ugrupowania Naprzód Polsko. Działalność posła w pierwszym okresie to głównie jednominutowe wystąpienia w ważnych sprawach politycznych, dotyczące Bogusław Rogalski m.in. problemów na Białorusi i Ukrainie. Złożył on też wniosek o rozwiązanie Parlamentu Europejskiego, ponieważ stał się on zakładnikiem lobby homoseksualnego Europy. Duże znaczenie przywiązuje obronie tradycyjnych wartości i godności życia ludzkiego. Działa w 3 komisjach i delegacjach. 0 W drugim okresie poseł zaangażował się w ochronę praw dzieci, poruszał kwestie okres 1 okres okres 3 średnia współpracy z innymi państwami, między innymi o problemach Gruzji, stosunkach z Ukrainą. Odnosił się też polityki ochrony środowiska czy problemu rynku pracy i spraw emerytur. Jest członkiem 3 komisji i delegacji. W trzecim okresie aktywność posła nie była duża, jest członkiem Komisji i delegacji. Na forum Parlamentu porusza kwestie zamówień publicznych, dostępu do dokumentów unijnych, a także problemów związanych z ochroną środowiska. okres 1 okres okres 3 średnia 113,33 83,33 700,00 4,14 Okres I Projekty rezolucji Projekt wspólny w sprawie odrzucenia całości projektu budżetu 1 ogólnego UE na rok budżetowy 006 UE Sprawy historyczne 8 Gospodarka Sprawy międzynarodowe Komisja Handlu Zagranicznego Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania 3 krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

55 Raport Pracusie i Obiboki 55 Okres II Projekty rezolucji 1 W sprawie Wenezueli 6 Gospodarka Stosunki z państwami spoza UE Prawa nieletnich Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Zagranicznych Okres III 3 Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Projekty rezolucji 0 4 polityka ochrony środowiska Wykorzystanie nieletnich Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej Tomczak Witold urodził się 5 kwietnia 1957 r. w Kępnie. Z wykształcenia jest lekarzem - ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1987). Posiada drugi stopień specjalizacji z medycyny ogólnej. Poseł z pewnością nie jest debiutantem na arenie politycznej - począwszy od roku 1990 przez siedem lat zasiadał w radzie gminy Łęka Opatowska. W latach uzyskał mandat poselski z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, na kolejną kadencję został wybrany z listy Ligi Polskich Rodzin. Aktywność na forum Parlamentu Europejskiego rozpoczął od pełnienia w 003 roku roli obserwatora. Od 004 roku jest również europarlamentarzystą: kandydował w okręgu nr 7 (woj. wielkopolskie), zdobył 4760 głosów. Jest członkiem frakcji Niepodległość i Demokracja. Obecnie poseł ubiega się o reelekcję, startując z listy Prawicy Rzeczpospolitej. Witold Tomczak jest postacią kontrowersyjną: ma na swoim koncie zniszczenie w 000 roku w warszawskiej galerii Zachęta rzeźby włoskiego artysty Maurizia Cattelano. Poseł uznał, że eksponat obraża papieża rzeźba przedstawiała Jana Pawła II przygniecionego meteorytem. W 007 roku

56 56 Raport Pracusie i Obiboki Parlament Europejski uchylił posłowi immunitet, ze względu na sprawę karną toczącą się przeciw niemu (jest oskarżony o znieważanie policjanta). Posła można uznać za mało aktywnego europarlamentarzystę. W pierwszym badanym okresie uzyskał 4 punkty za Witold Tomczak debaty, oświadczenia, interpelacje i 180 zapytania, jednak na wynik ten składają się 170 w znaczącym stopniu jednominutowe 160 wypowiedzi oraz krótkie zapytania. Ponadto poseł nie był autorem żadnego 150 sprawozdania, przez okres całej kadencji był autorem zaledwie jednej rezolucji. Dużą aktywność wykazuje jednak w pracach komisji (w drugim badanym okresie był członkiem aż 5) i delegacji (przez całą okres 1 okres okres 3 średnia kadencję pracował w Delegacji do wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Chorwacja). W trzecim badanym okresie aktywność Witolda Tomczaka również utrzymuje się na zbliżonym poziomie: wziął udział w trzech debatach i zadał dwa pytania. Przez całą kadencję w wypowiedziach posła dominowała tematyka związana z rolnictwem, zwłaszcza w kontekście prezentowania interesów rolników nowych krajów członkowskich. Ponadto W. Tomczak zasłynął z twardej obrony wartości chrześcijańskich. Już na pierwszym posiedzeniu podarował przewodniczącemu PE dwa krzyże: jeden do powieszenia w Strasburgu, a drugi w Brukseli. Dążył również do tego, aby w PE otworzono kaplicę, w której mogłyby odbywać się msze. okres 1 okres okres 3 średnia 146,67 175,00 175,00 160,34 Okres I Projekty rezolucji 1 UE 39 Rolnictwo (tematyka dominująca) rolnictwo w regionach peryferyjnych UE żywność ekologiczna i rolnictwo ekologiczne sektor bananów Pozostałe Gospodarka Kwestie etyki, religii, równouprawnienia Sprawy międzynarodowe 3 1 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek) Komisja Kultury i Edukacji (zastępstwo) Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Chorwacja (członek)

57 Raport Pracusie i Obiboki 57 Okres II Projekty rezolucji 0 37 Rolnictwo, ekologia (tematyka dominująca) wspólna polityka rolna zakaz połowów dorsza ochrona gleb Ponadto Kwestia etyki, religii, równouprawnienia Gospodarka UE Sprawy międzynarodowe 4 1 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek) Podkomisja Praw Człowieka (członek) Komisja Spraw Zagranicznych (zastępstwo) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja (członek) Okres III Projekty rezolucji 0 5 Rolnictwo, np.: działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz zakaz połowów dorsza 1 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek) 1 Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja (członek) Wojciechowski Bernard urodził się 18 sierpnia 1958 r. w Łowiczu. Jest absolwentem wydziału Neofilologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1985 roku z tytułem magistra nauk humanistycznych. Pięć lat wcześniej ukończył Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie na wydziale Ekonomiki i Organizacji Transportu Lotniczego, a także uzyskał dyplom Uniwersytetu Cambridge w zakresie j. angielskiego. Z zawodu tłumacz przysięgły - od 1999 roku pełni funkcję tłumacza przysięgłego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (w zakresie prawa karnego oraz prawa europejskiego), a także nauczyciel języka angielskiego. Na początku lat 90. opuścił Polskę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę m.in. w amerykańskich korporacjach, przedsiębiorstwach handlowych oraz agencjach tłumaczeniowych. Karierę polityczną rozpoczął w 000 roku, kiedy to został radnym dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Dał

58 58 Raport Pracusie i Obiboki się w tedy poznać jako aktywny członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. W październiku 005 roku zastąpił na stanowisku posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Wierzejskiego. Związany z frakcją Niepodległość i Demokracja, w PE zasiada w Komisji ds. Konstytucji. Prywatnie mąż i ojciec dwojga dorosłych dzieci. Bernard Wojciechowski jest członkiem najmniejszej frakcji w Parlamencie Bernard Wojciechowski Europejskim - Niepodległość i Demokracja. 500 Mandat deputowanego uzyskał po rezygnacji Wojciecha Wierzejskiego ze 400 sprawowanej funkcji. Trudno wskazać profil 300 zainteresowań i wypowiedzi na arenie 00 parlamentu, gdyż zabiera on głos w kwestiach o różnym charakterze. Z racji 100 swojego wykształcenia pracuje w Komisji 0 Spraw Konstytucyjnych oraz Podkomisji okres 1 okres okres 3 średnia Praw Człowieka. Bernard Wojciechowski w ciągu swojej niepełnej kadencji nie wykazywał się zbytnią aktywnością. Wyraźna jest tendencja intensyfikacji aktywności w drugim okresie. okres 1 okres okres 3 średnia 60,00 391,67 45,00 79,07 Okres I Projekty rezolucji 1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 grudnia 005 r. w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Transport Sprawy międzynarodowe UE, Europa Mniejszości narodowe (i etniczne), mniejszości narodowe Kwestie dotyczące Polski Komisja Spraw Konstytucyjnych (członek) Komisja Kultury i Edukacji (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (członek)

59 Raport Pracusie i Obiboki 59 Okres II Projekty rezolucji Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznej strategii 1 politycznej Komisji na 009 r 81 4 plan prezydencji krajów Transport Sprawy międzynarodowe UE, Europa Kwestie dotyczące Polski Karta praw podstawowych sprawozdania z postępów krajów aspirujących do UE bezpieczeństwo wewnętrzne Komisja Spraw Konstytucyjnych (członek) Podkomisja Praw Człowieka (członek, od ) Komisja Kultury i Edukacji Komisja Spraw Zagranicznych 1 Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (członek) Okres III Projekty rezolucji energetyka Europejska Strategia Bezpieczeństwa polityka spójności Komisja Spraw Konstytucyjnych (członek) Podkomisja Praw Człowieka (członek) Komisja Spraw Zagranicznych (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (członek) Zapałowski Andrzej urodził się 6 listopada 1966 r. w Wałbrzychu. Jest absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym WSP w Krakowie, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji filii UMCS w Rzeszowie, doktoryzował się również na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w dziedzinie nauk wojskowych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydował z ramienia LPR w okręgu podkarpacki, w czerwcu 005 roku zastąpił deputowanego Filipa Adwenta. W latach kierował Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, działał w KPN, jako poseł RP pracował w Komisjach Obrony Narodowej i Łączności Polakami z Zagranicą. W latach , oraz był członkiem Rady Politycznej, a także członkiem zarządu wojewódzkiego LPR w Przemyślu. W 006 roku został prezesem Podkarpackiej Ligi Samorządowej. W 008 roku był jednym z założycieli partii Naprzód Polsko, obecnie pełni w niej funkcję skarbnika. W maju 009 odrzucił propozycję startu z drugiego miejsca listy Libertas w okręgu podkarpackim i tym samym zrezygnował ze starania się o reelekcję.

60 60 Raport Pracusie i Obiboki Dość dużą aktywność posła można odnotować w kwestiach polityki rolnej, szczególnie odnośnie rynku mleka, sektora cukru i produkcji żywności. Wypowiada się także o problemach Ukrainy czy Gruzji oraz w sprawie stoczni polskich. Zajmuje się również kwestiami ochrony mniejszości w Europie. Jest wiceprzewodniczącym jednej delegacji i członkiem drugiej, a także członkiem trzech komisji Andrzej Zapałowski okres 1 okres okres 3 średnia okres 1 okres okres 3 średnia 133,33 87,50 450,00 41,30 Okres I Projekty rezolucji w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu ogólnego Unii 1 Europejskiej na rok budżetowy 006 Rolnictwo Ekologia 0 UE Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Prawna Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina 1 (wiceprzewodniczący) Okres II Projekty rezolucji 7 w sprawie znacznego wzrostu cen żywności oraz ochrony konsumentów, wzrostu cen energii w sprawie Iranu, Gruzji, Białorusi i szczytu UE-Indie Sprawy zagraniczne UE, współpracy z państwami spoza wspólnoty Polityka rolna Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina (wiceprzewodniczący) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

61 Raport Pracusie i Obiboki 61 Okres III Projekty rezolucji Gospodarka UE Prawa obywateli Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina (wiceprzewodniczący) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Posłowie, którzy nie doczekali do końca kadencji PE: Adwent Filip działalność posła dotyczyła kwestii polityki zagranicznej (Ukraina) oraz rolnej (dopłaty). Poseł był członkiem dwóch komisji i jednej delegacji, w której pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. okres 1 okres okres 3 średnia 58,33 58, Filip Adwent okres 1 okres okres 3 średnia Wierzejski Wojciech podczas swojej krótkiej obecności w Parlamencie Europejskim nie wykazał się dużą aktywnością. Zanim zdecydował się na powrót do Polski był członkiem komisji - Spraw Konstytucyjnych oraz Kultury i Edukacji. Głos zabierał rzadko, głównie w sprawach związanych z Konstytucją dla Europy, a więc w kwestii ważnej dla partii eurosceptycznej. Był również członkiem delegacji do spraw stosunków z Białorusią. okres 1 okres okres 3 średnia 56,5 56, Wojciech Wierzejski okres 1 okres okres 3 średnia

62 6 Raport Pracusie i Obiboki.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Krupa Urszula 350,00 345,83 475,00 356,90 1 Wojciechowski Bernard 60,00 391,67 45,00 79,07 8 Zapałowski Andrzej Tomasz 133,33 87,50 450,00 41,30 31 Rogalski Bogusław 113,33 83,33 700,00 4,14 35 Chruszcz Sylwester 143,33 304,17 300,00 0,69 36 Piotrowski Mirosław Mariusz 163,33 08,33 350,00 194,83 4 Tomczak Witold 146,67 175,00 175,00 160,34 45 Grabowski Dariusz Maciej 86,67 15,00 300,00 117,4 5 Pęk Bogdan 110,00 95,83 00,00 110,34 53 Giertych Maciej Marian 146,67 66,67 100,00 110,34 53 Adwent Filip 58,33 58,33 59 Wierzejski Wojciech 56,5 56,5 61 Liga Polskich Rodzin KRUPA WOJCIECHOWSKI ZAPAŁOWSKI ROGALSKI CHRUSZCZ PIOTROWSKI TOMCZAK GRABOWSKI PĘK GIERTYCH ADWENT WIERZEJSKI

63 Raport Pracusie i Obiboki 63 Partia Demokratyczna 3.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Bronisław Geremek Jan Kułakowski Janusz Onyszkiewicz Grażyna Staniszewska Andrzej Wielowieyski Wykształcenie Zawód Wcześniejsza działalność polityczna wyższe (UW) historyk Poseł na Sejm, Przewodniczący klubu parlamentarnego UW, Minister Spraw wyższe (Katolicki Uniwersytet w Leuven w Belgii) prawnik Zagranicznych. Sekretarz Generalny Światowej Konfederacji Pracy, Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, Pełnomocnik Rządu RP do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. wyższe (UW) matematyk Wiceminister Obrony Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Poseł na Sejm, Delegat do Zgromadzenia Północnoatlantyckiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnio-Europejskiej. wyższe (UJ) filolog polski Poseł na Sejm, Senator. wyższe, prawnik prawnik Senator Okręg wyborczy (województwo) Liczba otrzymanych głosów Warszawski Wielkopolski Małopolskoświętokrzyski Śląski Warszawski 484

64 64 Raport Pracusie i Obiboki 3.. Posłowie Kułakowski Jan ur. 5 sierpnia 1930 w Myszkowie. Doktor prawa. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. W latach Sekretarz Generalny Światowej Konfederacji Pracy; wybrany ponownie na to stanowisko w roku 1977, 1981 oraz Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny; szef Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli ( ). Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pełnomocnik Rządu RP do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej ( ). Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz Grupy Refleksyjnej przy Prezydencie RP, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Francja-Polska dla Europy oraz Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. Członek Rady Krajowej Partii Demokratycznej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzonej Polski (1995) oraz Orderem Orła Białego (00). Wielki Oficer Orderu Leopolda II (Belgia), odznaczony Dyplomem Specjalnym Ministra Spraw Zagranicznych za specjalne zasługi w promocji Polski za granicą. Członek Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Belgii. 19 stycznia 007 odebrał z rąk J.E. Ambasadora Francji w Polsce Pierre a Ménat Order Kawalera Legii Honorowej oraz Narodowy Order Wielkiego Oficera Zasługi za wkład w rozwój stosunków polsko - francuskich oraz dorobek na rzecz integracji Unii Europejskiej. Autor i współautor licznych raportów, dokumentów, artykułów i opracowań poświęconych problematyce międzynarodowego ruchu związkowego oraz zagadnieniom wynikającym ze stosunków Unia Europejska - Polska. Do eurowyborów w 004 roku startował z ramienia Unii Wolności (obecnej Partii Demokratycznej) zdobywając łącznie głosów. Jan Kułakowski posiada ogromne doświadczenie, jakie nabył będąc pierwszym negocjatorem Polski z Unią Europejską, oraz bardzo dobrą znajomość struktur Wspólnot 10 Jan Kułakowski Europejskich, które miał sposobność poznać m.in. będąc ambasadorem RP przy UE Analizując aktywność posła na arenie 60 parlamentarnej zaskakuje znikoma liczba 40 jego wystąpień na posiedzeniach plenarnych, 0 zgłaszanych interpelacji czy też chociażby 0 podpisanych projektów rezolucji. Od początku kadencji PE eurodeputowany okres 1 okres okres 3 średnia czynnie uczestniczy pracach dwóch komisji (Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rozwoju), a także licznych delegacji (w okresie należał aż do pięciu, w tym w jednej pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego). W swojej działalności poseł wiele uwagi poświęca zagadnieniom społecznym oraz polityce rozwoju. okres 1 okres okres 3 średnia 63,33 41,67 100,00 56,90 Okres I Projekty rezolucji W sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 1 8 maja 1945 r.

65 Raport Pracusie i Obiboki Liberalizacja rynku usług, wspólny rynek UE Polityka społeczna Kwestie gospodarczo społeczne (migracje, problemy trzeciego świata, polityka wizowa itp.) System językowy w UE Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Komisja Rozwoju Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Indyjskiej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią) Okres II Projekty rezolucji 1 Kwestie gospodarczo społeczne 5 Kwestie społeczne Stosowanie przepisów dorobku prawnego Schengen przez nowe państwa członkowskie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Komisja Rozwoju Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia parlamentarnego (wiceprzewodniczący) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią) Okres III Projekty rezolucji 0 0 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Komisja Rozwoju Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

66 66 Raport Pracusie i Obiboki Onyszkiewicz Janusz urodził się 18 grudnia 1937 roku we Lwowie, z wykształcenia jest doktorem nauk matematycznych. W latach pełnił funkcję pracownika naukowego PAN w Instytucie Maszyn Matematycznych, następnie wykładał w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego ( ). Posiada również bardzo bogate doświadczenie polityczne, które otworzyło mu drogę do odgrywania istotnej roli w Parlamencie Europejskim. W latach 80. pełnił funkcję rzecznika prasowego i członka prezydium NSZZ Solidarność. Internowany, a potem wielokrotnie aresztowany, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Przez ponad dekadę sprawował funkcję posła na Sejm RP, był również wiceministrem ( ), a następnie ministrem obrony narodowej ( i ) pełniąc tę funkcję aktywnie działał na rzecz wstąpienia Polski do NATO. W swojej karierze był delegatem do Zgromadzenia Północnoatlantyckiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnio-Europejskiej, członkiem zarządu Centrum Stosunków Międzynarodowych, przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego oraz wiceprzewodniczący Rady Azji i Pacyfiku. W 004 roku uzyskał mandat europosła, startując z listy Unii Wolności. W okresie od lipca 004 do stycznie 007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W latach był także przewodniczącym Partii Demokratycznej. Obecnie ubiega się o reelekcję do PE startując z pierwszego miejsca listy PdP Centrolewica w okręgu małopolskim Janusz Onyszkiewicz w dwóch pierwszych okresach badawczych przejawia porównywalną aktywność na forum Parlamentu Europejskiego. Również przez całą kadencję bierze udział w pracach trzech komisji: Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł udzielał się ponadto w Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. W marcu 009 roku przedstawił sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych, wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją. W aktywności politycznej tego posła widać dużą konsekwencje, cała jego działalność skupia się na problematyce polityki zagranicznej, zwłaszcza stosunków z krajami Europy wschodniej. Można też dostrzec zainteresowanie Onyszkiewicza tematyką energetyki, ochrony praw człowieka oraz rozwoju społecznego. okres 1 okres okres 3 średnia 06,67 75, ,00 301, Janusz Onyszkiewicz okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 13 Wszystkie rezolucje dotyczą tematyki spraw zagranicznych. Poseł specjalizuje się w stosunkach z krajami wschodnimi: Białorusią, 18 Ukrainą, Rosją, Gruzją. Przeważająca część działalności dotyczy spraw zagranicznych. Poszczególne aktywności nawiązują jednak też do tematyki energetyki, ochrony praw człowieka oraz rozwoju społecznego.

67 Raport Pracusie i Obiboki 67 4 Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Transportu i Turystyki Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Okres II Projekty rezolucji 18 Wszystkie rezolucje dotyczą tematyki spraw zagranicznych. Poseł specjalizuje się w stosunkach z krajami wschodnimi: Białorusią, Ukrainą, Rosją, Gruzją. Zwraca również uwagę na łamanie praw 33 4 człowieka i wolności słowa w Rosji. Przeważająca część działalności dotyczy spraw zagranicznych. Poszczególne aktywności nawiązują jednak też do tematyki energetyki, ochrony praw człowieka oraz rozwoju społecznego. Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Okres III Sprawozdania 1 Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych dotyczące zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją Projekty rezolucji 4 Wszystkie rezolucje dotyczą tematyki spraw zagranicznych. Poseł specjalizuje się w stosunkach z krajami wschodnimi: Białorusią, Ukrainą, Rosją, Gruzją. Zwraca również uwagę na łamanie praw człowieka w Chinach. Przeważająca część działalności dotyczy spraw zagranicznych. Poszczególne aktywności nawiązują jednak też do tematyki 19 energetyki, ochrony praw człowieka oraz rozwoju społecznego. Komisja Spraw Zagranicznych 3 Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Komisja Gospodarcza i Monetarna Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja

68 68 Raport Pracusie i Obiboki Staniszewska Grażyna urodziła się listopada 1949 roku w Bielsku-Białej. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach była członkiem zarządu i rady regionalnej Podbeskidzia NSZZ Solidarność, założycielką i kierowniczką Wszechnicy Podbeskidzia. W stanie wojennym została internowana, następnie aresztowana. W latach zasiadała we władzach podziemnych Solidarności Podbeskidzia. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Po roku 1989 zasiadała we władzach krajowych Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W latach była posłanką na Sejm RP, pełniła funkcję przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W 1996 roku została przewodniczącą Rady Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie i koordynowała ogólnopolski program przygotowania młodzieży do społeczeństwa informacyjnego Ponadto była członkinią zarządu stowarzyszenia "Instytut Południowy", założycielką Beskidzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz Beskidzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowo-Rekreacyjnych i Turystycznych. W 001 roku została wybrana do Senatu RP z listy komitety Blok Senat 001, w 004 roku uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Unii Wolności. Obecnie jest członkiem Rady Krajowej Partii Demokratycznej. W najbliższych wyborach do PE Grażyna Staniszewska nie będzie się ubiegać o reelekcję. Grażyna Staniszewska w trzech okresach badawczych przejawia zróżnicowaną Grażyna Staniszewska aktywność na forum Parlamentu 300 Europejskiego. Również przez całą kadencję 50 bierze udział w pracach trzech komisji: Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 00 Petycji oraz Komisji Kultury i Edukacji. W 150 aktywności politycznej posłanki widać brak 100 konsekwencji, przyłącza się ona do działań 50 w zakresie polityki zagranicznej kolegów z 0 PD, wspiera politykę kulturalna i społeczną okres 1 okres okres 3 średnia UE, co wynika z wykształcenia posłanki i z faktu uczestniczenia w Komisja Kultury i Edukacji oraz zajmuje stanowisko w sprawie polityki regionalnej Wspólnot. Aktywność Grażyny Staniszewskiej na forum europarlamentu nie jest duża. okres 1 okres okres 3 średnia 66,67 11,50 50,00 98,8 Okres I Projekty rezolucji Obie rezolucje dotyczyły Ukrainy polityka regionalna polityka sąsiedztwa stosunki UE z krajami Europy wschodniej Europejski Instytut Innowacji i Technologii fundusze strukturalne integracja osób niepełnosprawnych pomoc rolnikom długofalowe konsekwencje II Wojny Światowej Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Petycji Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

69 Raport Pracusie i Obiboki 69 Okres II Projekty rezolucji w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Gruzji w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach polityka regionalna polityka sąsiedztwa stosunki UE z krajami Europy wschodniej Europejski Instytut Innowacji i Technologii fundusze strukturalne integracja osób niepełnosprawnych pomoc rolnikom długofalowe konsekwencje II Wojny Światowej Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Petycji Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Okres III Projekty rezolucji 1 rola kultury w rozwoju regionów europejskich 4 3 polityka regionalna polityka sąsiedztwa stosunki UE z krajami Europy wschodniej Europejski Instytut Innowacji i Technologii fundusze strukturalne integracja osób niepełnosprawnych pomoc rolnikom długofalowe konsekwencje II Wojny Światowej Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Petycji Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Wielowieyski Andrzej urodził się 16 grudnia 197 w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach angażował się w działalność oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Po studiach ukończonych w 1947r. był pracownikiem Ministerstwa Finansów. W czasach PRL był opozycjonistą i działaczem katolickim. W latach pełnił funkcję redaktora miesięcznika Więź. Był sekretarzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ( ). Był jednym z organizatorów Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestniczył także w rozmowach Okrągłego Stołu. Od roku 1989 kilkakrotnie z powodzeniem ubiegał się o mandat posła lub senatora. Przez całą karierę działał aktywnie w różnorakich organizacjach i stowarzyszeniach, był m.in. wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym delegacji polskiej w Zgromadzeniu

70 70 Raport Pracusie i Obiboki Parlamentarnym Rady Europy (1993), przewodniczącym Polskiej Rady Ruchu Europejskiego ( ), prezesem Stowarzyszenia Gmin Metropolia Warszawa ( ), członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej. Był członkiem Rady Krajowej Unii Demokratycznej/Unii Wolności/Partii Demokratycznej ( ). W 004 w wyborach do Parlamentu Europejskeigo zdobył drugi wynik w okręgu warszawskim na liście Unii Wolności (484 głosy). W 008, po śmierci Bronisława Geremka, objął po nim miejsce w PE (ślubowanie 6 sierpnia 008). Obecnie ubiega się o reelekcję startując z listy Centrolewicy. Andrzej Wielowieyski oficjalnie zaprzysiężony został 6 sierpnia 008r. Eurodeputowany należy do tych samych komisji i delegacji, do których należał jego poprzednik B. Geremek. Analizując problematykę wystąpień posła (1 interpelacja i 5 wystąpień na posiedzeniu plenarnym) widać, że bliskie są mu kwestie gospodarcze (deputowany jest z zawodu ekonomistą), polityka energetyczna oraz zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa krajów członkowskich UE. okres 1 okres okres 3 średnia 10,00 00,00 155, Andrzej Wielowieyski okres 1 okres okres 3 średnia Okres II Projekty rezolucji 0 Polityka finansowa Stosunki UE Rosja Polityka energetyczna Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE - Rosja (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Okres III Projekty rezolucji 0 Dialog społeczny Polityka energetyczna 4 Stosunki UE Rosja Polityka finansowa Komisja Spraw Zagranicznych

71 Raport Pracusie i Obiboki 71 Komisja Spraw Konstytucyjnych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE - Rosja (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Posłowie, którzy nie sprawowali mandatu do końca kadencji PE: Geremek Bronisław to była jedna z bardziej cenionych osób w Parlamencie Europejskim, co potwierdza m.in. fakt, że był kandydatem na przewodniczącego PE. Prowadził on bardzo aktywną działalność na rzecz promocji idei integracji europejskiej. Ogromne poważanie i prestiż, jakimi Profesor Geremek cieszył się wśród eurodeputowanych, nie pozwalają sklasyfikować pełni Jego aktywności według sumarycznych, liczbowych kategorii. okres 1 okres okres 3 średnia 133,33 16,3 130, Bronisław Geremek okres 1 okres okres 3 średnia

72 7 Raport Pracusie i Obiboki 3.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Onyszkiewicz Janusz 06,67 75, ,00 301,7 5 Wielowieyski Andrzej 10,00 00,00 155,56 47 Geremek Bronisław 133,33 16,3 130,61 50 Staniszewska Grażyna 66,67 11,50 50,00 98,8 57 Kułakowski Jan Jerzy 63,33 41,67 100,00 56,90 60 Partia Demokratyczna ONYSZKIEWICZ WIELOWIEYSKI GEREMEK STANISZEWSKA KUŁAKOWSKI

73 Raport Pracusie i Obiboki Tabela zbiorcza (biografia) Prawo i Sprawiedliwośd Imię i Nazwisko Adam Bielan Anna Fotyga Mieczysław Janowski Michał Kamiński Marcin Libicki Wojciech Roszkowski Hanna Foltyn- Kubicka Konrad Szymański Ewa Tomaszewska Wykształcenie Zawód Wcześniejsza działalność polityczna wyższe (SGH) politolog, polityk Poseł na Sejm, Rzecznik prasowy PIS. wyższe ekonomistka, Uniwersytet specjalista ds. Gdański handlu wyższe Politechnika Warszawska wyższe (UW) wyższe (UAM) wyższe (SGH) wyższe (UŁ) zagranicznego wykładowca akademicki dziennikarz, polityk historyk sztuki, polityk historyk, wykładowca akademicki germanistka Radna Rady Miejskiej Gdańska, Wiceprezydent Gdańska. Radny Rady Miejskiej Rzeszowa, Prezydent Rzeszowa, Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Małopolski Pomorski Podkarpacki Senator RP Poseł na Sejm Warszawski Poseł na Sejm Wielkopolski Przewodniczący Komitetu Wyborczego Hanny Gronkiewicz Waltz Posłanka na sejm RP Radna Sejmiku woj. pomorskiego wyższe (UAM) prawnik NIE (doradca polityczny) Ekspert komisji samorządowej Rady Miasta Poznania Pracownik Kancelarii Sejmu wyższe (fizyka) związkowiec polityk RP poseł III kadencji z listy AWS radna sejmiku województwa mazowieckiego senator IV kadencji Śląski Pomorski 4 58 Dolnośląsko opolski obszar miasta stołecznego Warszawy

74 74 Raport Pracusie i Obiboki 4.. Posłowie Bielan Adam urodził się 1 września 1974 roku w Gdańsku. Posiada wykształcenie wyższe, jest ekonomistą. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Biegle włada trzema językami. Ma bogate (jak na swój wiek) doświadczenie polityczne. Już w czasach studenckich był wiceprzewodniczącym największej konserwatywnej organizacji młodzieżowej w Europie - European Democrat Students. Poseł na Sejm RP III i IV kadencji, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, polski obserwator w Parlamencie Europejskim. Jako eurodeputowany pełnił funkcje skarbnika oraz wiceprzewodniczącego PE, a takżę wiceprzewodniczącego Grupy Unii na rzecz Europy Narodów (UEN). Adam Bielan to jeden z twórców kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości podczas ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich, a także w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których jednocześnie sam ubiega się o reelekcję startując z pierwszego miejsca listy PiSu na Mazowszu Adam Bielan wykazuje się dość dużą aktywnością na forum PE i własnej frakcji, w której na początku pełnił funkcje skarbnika, a teraz jest wiceprzewodniczącym. Od stycznia 007 roku pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W I okresie aktywność nie jest zbyt duża, jednak w II okresie zaobserwować można zdecydowane zwiększenie aktywności. Polega ono jednak głównie na złożeniu podpisu pod ogromną liczbą rezolucji (a czasem taki podpis składany jest automatycznie ). Podobnie rzecz się ma jeżeli chodzi o debaty i interpelacje. Ponadto eurodeputowany udzielał się w większej liczbie komisji, a także zaczął pełnić nowe, bardziej prestiżowe funkcje w PE i frakcji. Znaczny wzrost aktywności utrzymuje się także w III okresie. Katalog podejmowanych tematów jest równie szeroki, zmniejszyła się natomiast liczba komisji, w których udziela się Adam Bielan. Jednak uogólniając, od 007 roku eurodeputowany jest znaczniej aktywniejszy i widoczny na arenie PE. okres 1 okres okres 3 średnia 156,67 933,33 100,00 61, Adam Bielan okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 1 Sprawy międzynarodowe Bezpieczeństwo Unia Europejska Sprawy historyczne Sprawy międzynarodowe Gospodarka 7 Unia Europejska Transport 5 Komisja Rozwoju Regionalnego

75 Raport Pracusie i Obiboki 75 3 Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Transportu i Turystyki Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Okres II Projekty rezolucji 11 Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka Ekologia Gospodarka Okres III Sprawy historyczne Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka Ekologia Gospodarka Sprawy krajowe Projekty rezolucji 4 Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka Ekologia Gospodarka Sprawy historyczne Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Transportu i Turystyki Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 3 3 Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka 4. Gospodarka Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Transportu i Turystyki Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

76 76 Raport Pracusie i Obiboki Foltyn- Kubicka Hanna urodziła się 3 maja 1950 roku w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów pracowała jako asystent na wydziale filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim. Była też wykładowcą języka niemieckiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W latach 80 współtworzyła pomorską Solidarność. Z Prawem i Sprawiedliwością związana jest od początku jego istnienia. Do 00 roku prowadziła Biuro Poselskie Lecha Kaczyńskiego i do dnia dzisiejszego pozostaje jednym z najbliższych współpracowników Prezydenta RP na Pomorzu. W latach zasiadała jako radna w Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Współpracy Międzynarodowej i Zagranicznej. W wyborach parlamentarnych w 005 roku uzyskała mandat poselski, którego jednak zrzekła się po dwóch miesiącach, by zająć miejsce Anny Fotygi w Parlamencie Europejskim. W najbliższych wyborach do PE ubiega się o reelekcję startując z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu pomorskim. Hanna Foltyn-Kubicka jest bardzo aktywna na forum Parlamentu Europejskiego Hanna Foltyn-Kubicka (zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w porównaniu do większości europosłów, czas 1000 sprawowania mandatu jest tu nieco krótszy). 800 Należy zwrócić uwagę na pokaźną liczba rezolucji. Ponadto eurodeputowana udziela 600 się w 3 komisjach: Komisja Spraw 400 Zagranicznych. Komisja Wolności 00 Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 0 Wewnętrznych, Podkomisja Praw Człowieka. II okres działalności również charakteryzuje okres 1 okres okres 3 średnia się względnie dużą aktywnością. Zdecydowanie zwiększyła się liczba debat i interpelacji oraz rezolucji. Ponadto eurodeputowana w swojej działalności na forum PE poszerzyła katalog spraw (tematów), których dotyczyła jej aktywność. Oprócz udzielania się w trzech wymienionych wyżej komisjach, Hanna Foltyn Kubicka dołączyła również do Komisji Kultury i Edukacji. W III okresie uwagę zwraca bardzo duża, jak na tak krótki okres, liczba rezolucji. Niewiele mniej jest debat i interpelacji, co wskazuje na utrzymującą się aktywność w PE. okres 1 okres okres 3 średnia 3,08 566,67 950,00 495,1 Okres I Projekty rezolucji 11 Sprawy międzynarodowe UE 11 Sprawy międzynarodowe UE Ekologia 5 Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

77 Raport Pracusie i Obiboki 77 Podkomisja Praw Człowieka Komisja Kultury i Edukacji Komisja Transportu i Turystyki Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Okres II Projekty rezolucji 7 Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka 59 3 Gospodarka Sprawy międzynarodowe UE Prawa człowieka Sprawy krajowe (dot. stoczni) Komisja Kultury i Edukacji Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Podkomisja Praw Człowieka Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria Okres III Projekty rezolucji 0 Sprawy międzynarodowe UE 14 Sprawy historyczne Sprawy międzynarodowe Sprawy historyczne Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

78 78 Raport Pracusie i Obiboki Janowski Mieczysław urodził się 16 listopada 1947 roku w Zduńskiej Woli. Posiada wyższe wykształcenie, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą akademickim na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada doświadczenie polityczne: był senatorem IV i V kadencji. Jego mandat wygasł 13 czerwca 004 roku, w związku z wyborem na posła do PE. Zanim został wybrany na senatora, działał również na szczeblu lokalnym przez dwie kadencje (w latach ) pełnił funkcję prezydenta Rzeszowa, był także radnym Rady Miejskiej tego miasta. W latach pełnił funkcje delegata do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Należy do NSZZ "Solidarność" i Ruchu Społecznego AWS. Działa w Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz innych organizacjach takich, jak: Liga Krajowa, Wspólnota Polska, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W najbliższych wyborach do PE Mieczysław Janowski będzie się ubiegał o reelekcję startując z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu podkarpackim. Mieczysław Janowski wykazuje się dużą aktywnością w debatach dotyczących problemów szkolnictwa i techniki. Pracuje w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz bierze udział w pracach Delegacji do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pełni również zastępstwo w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także w Komisji Petycji i Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE - Ukraina Mieczysław Janowski okres 1 okres okres 3 średnia okres 1 okres okres 3 średnia 150,00 79,17 15,00 463,79 Okres I Projekty rezolucji sprawy zagraniczne 6 wolność wypowiedzi w Internecie lotnictwo współpraca gospodarcza 34 fundusze strukturalne integracja społeczna Komisja Rozwoju Regionalnego 3 Komisja Petycji Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

79 Raport Pracusie i Obiboki 79 Okres II Sprawozdania w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne 1 zdolności Unii Europejskiej Projekty rezolucji 7 Sprawy zagraniczne 88 EFRR, EFS i Fundusz Spójności pakiet klimatyczny i energia Ochrona dzieci korzystających z internetu i innych technologii komunikacyjnych opłaty lotniskowe gazociąg baltycki polityka regionalna i mieszkaniowa polityka turystyczna szkolnictwo i technika 3 Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Petycji Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Okres III Projekty rezolucji 17 Sprawy zagraniczne 6 Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących partnerstwo wschodnie inteligentne systemy transportu Walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą 3 Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Petycji Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

80 80 Raport Pracusie i Obiboki Libicki Marcin urodził się lutego 1939 roku w Poznaniu. Legitymuje się wykształceniem wyższym, z zawodu jest historykiem sztuki. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu książek i artykułów dotyczących historii sztuki oraz polityki. Zna biegle angielski i francuski. Nie jest debiutantem politycznym zanim zdobył mandat eurodeputowanego był posłem I, III i IV kadencji Sejmu RP. W związku z wyborem na posła do PE w dniu 15 czerwca 004 wygasł jego mandat na Sejm RP. Jako poseł sejmu I kadencji w latach , pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Był członkiem wielu komisji działających w ramach tego Zgromadzenia. Od 1998 roku pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskich Demokratów (EDG). W latach był wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest członkiem Zakonu Kawalerów Maltańskich. Został odznaczany Medalem za Zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej. Ponad to został odznaczony orderem Przyjaźni Republiki Chińskiej na Tajwanie. 9 kwietnia 009 roku Marcin Libicki opuścił Prawo i Sprawiedliwość na znak protestu wobec decyzji komitetu politycznego tej partii o skreśleniu go z wielkopolskiej listy PiS w wyborach do PE. Marcin Libicki jest aktywnym obrońcą praw człowieka. Jest przewodniczącym Komisji Petycji, a także członkiem Konferencji Przewodniczących Komisji, Komisji Prawnej i Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Pełni również zastępstwo w Komisji Rozwoju Regionalnego i Delegacji do spraw stosunków z Iranem. W każdym z badanych okresów sprawy z zakresu stosunków międzynarodowych, a także sprawiedliwości i praw człowieka były jego priorytetami. okres 1 okres okres 3 średnia 46,67 500,00 775,00 481, Marcin Libicki okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji Sprawy międzynarodowe 18 (m.in. w sprawie: Tybetu, Kambodży, Uzbekistanu, Fidżi, 85 Gwatemali) Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: Tybetu, Kambodży, Uzbekistanu, Fidżi, Gwatemali, Zimbabwe, Sri Lanki, Iranu) UE (m.in. w kwestii wytycznych w sprawie delegowania pracowników zaprezentowanych przez Komisarza Spidlę, w sprawie programu działania Prezydencji Holandii, wniosków o przystąpienie Bułgarii i Rumunii) Sprawiedliwość, prawo, prawa człowieka (m.in. w sprawach łamania praw człowieka na całym świecie, rejestrów sądowych) 4 Komisja Petycji (Przewodniczący),

81 Raport Pracusie i Obiboki 81 3 Komisja Prawna, Komisja Rozwoju Regionalnego, Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii Delegacja. ds stosunków z Krajami MERCOSUR. Delegacja. ds stosunków z Iranem. Delegacja ds.stosunków z Chińska Republiką Ludową. Okres II Sprawozdania 1 W sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego. Projekty rezolucji 5 Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: sytuacji z Zimbabwe, wschodniego Czadu, Pakistanu, Somalii, szczytu UE Rosja, Birmy, Wenezueli, Estonii, Darfuru, Kambodży) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa (m.in. w sprawie: aresztowania chińskiego dysydenta Hu Jia, sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i gwałtu jako zbrodni wojennej, operacji EPBiO we wschodnim Czadzie i na północy Republiki Środkowoafrykańskiej, praw człowieka w Birmie i Etiopii) 61 Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: zatrzymywania opozycjonistów na Białorusi, sytuacji w Tybecie, Birmy, Bangladeszu, Nigerii, Fidżi, Timoru Wschodniego, praw narodu Beludżystanu, Gospodarka (m.in. w sprawie: reformy stoczni polskich, pomocy rolnikom dotkniętym klęską mrozu, sytuacji na rynku żywca wieprzowego w Polsce) Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. w sprawie: kodeksu dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego) 3 Komisja Petycji (Przewodniczący), Komisja Prawna, Komisja Rozwoju Regionalnego, Delegacja. ds. stosunków z Iranem. Delegacja ds. stosunków z Chińska Republiką Ludową. Okres III Projekty rezolucji 3 Sprawy międzynarodowe ( W sprawie sytuacji w Strefie Gazy, a także sytuacji uchodźców birmańskich w Tajlandii) 5 Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: strategicznego partnerstwa UE Brazylia i UE Meksyk, dostaw gazu na Ukrainę i Rosję) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa (m.in. w sprawie: sytuacji uchodźców Birmańskich w Tajlandii) 3 Komisja Petycji (Przewodniczący),

82 8 Raport Pracusie i Obiboki Komisja Prawna, Komisja Rozwoju Regionalnego Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową. Delegacja ds. stosunków z Iranem Roszkowski Wojciech urodził się 0 czerwca 1947 roku w Warszawie. Z zawodu jest historykiem (ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki dzisiejsze SGH). Na przełomie 1985 i 1986 r. przebywał w USA jako visiting researcher na University of Georgetown w Waszyngtonie w ramach wymiany między SGPiS i wspomnianym uniwersytetem. W latach współpracował z podziemnym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym (pod pseudonimem Andrzej Albert). W latach był członkiem Solidarności. W latach uczestniczył w redakcji podziemnej Niezależnej Encyklopedii Powszechnej. W sierpniu 1988 r. uzyskał stypendium Wilson Center w Waszyngtonie, a od stycznia do czerwca 1989 r. wykładał jako visiting professor na Wydziale Historii University of Maryland w College Park k. Waszyngtonu. Nie posiada większego doświadczenia politycznego. W 004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. W roku 005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Wojciech Roszkowski jest członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Delegacji do spraw stosunków z Japonią. Wojciech Roszkowski Pełni zastępstwo w Komisji Kultury i 800 Edukacji oraz Komisji Kontroli Budżetowej. Pełni również zastępstwo w Delegacji do spraw stosunków z Indiami. Profesor Roszkowski pracował też w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy 0 Regionalnej (SAARC). Pracował również, w formie zastępstwa, w Komisji Tymczasowej okres 1 okres okres 3 średnia ds. Wyzwań Politycznych i Środków Budżetowych w Rozszerzonej Unii w latach Nie posiada wcześniejszego stażu parlamentarnego. okres 1 okres okres 3 średnia 143,33 54,17 675,00 5,86 Okres I Projekty rezolucji 7 sprawy zagraniczne 30 cła we Wspólnocie antysemityzm i rasizm

83 Raport Pracusie i Obiboki 83 Okres II polityka zagraniczna budżet UE; długofalowe skutki Iiwojny światowej Komisja Budżetowa Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do spraw stosunków z Japonią Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) Projekty rezolucji 9 Birma Gwatemala Estonia Okres III sprawy zagraniczne Perspektywy finansowe, sprawy zagraniczne; Pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich Komisja Budżetowa Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Handlu Zagranicznego Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do spraw stosunków z Japonią Delegacja do spraw stosunków z Indiami Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) Sprawozdania w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności z 1 polityką rozwoju obszarów wiejskich Projekty rezolucji stosunki UE-Białoruś 8 uchodzcy birmiańscy w Tajlandii w sprawie Mołdowy 4 polityka spójności wytycznych w sprawie delegowania pracowników zaprezentowanych przez Komisarza Spidlę wytycznych w sprawie delegowania pracowników zaprezentowanych przez Komisarza Spidlę 3 Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Regionalnego Delegacja do spraw stosunków z Japonią Delegacja do spraw stosunków z Indiami

84 84 Raport Pracusie i Obiboki Szymański Konrad urodził się 6 grudnia 1969 roku w Kaliszu. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach był ekspertem komisji samorządowej Rady Miasta Poznania. W 1995 odbył praktykę w Departamencie Traktatowym MSZ, a w 1996 praktykę w Central Conservative Office w Londynie. W 1997 został doradcą w Marcina Libickiego, (przewodniczącego Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia pomiędzy 1997 a 001) W latach był członkiem Zarządu Głównego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (głównej federacji pozarządowych organizacji pro-rodzinnych w Polsce) oraz członkiem Zarządu Głównego ZChN. Pod koniec lat 90. pracował w Kancelarii Sejmu RP, a później, pomiędzy 1999 a 000 był członkiem Gabinetu Politycznego Ministra Kazimierza Marcinkiewicza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach pełnił funkcję redaktora programowego do spraw publicystyki w TV PULS. Od 003 roku członek Zespołu ds. Międzynarodowych Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku założył Międzynarodowy Przegląd Polityczny, którego jest redaktorem naczelnym. W obecnych wyborach do PE ubiega się o reelekcję startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wielkopolskim. Konrad Szymański wykazuje się dużą aktywnością na forum Parlamentu Konrad Szymaoski Europejskiego. Jest posłem w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Praw Kobiet 000 i Równouprawnienia, działał również w Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów 500 oraz Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Pełni zastępstwo w Delegacji do 0 spraw stosunków z Mercosur-em. Pracował również w Delegacji do Spraw Stosunków z okres 1 okres okres 3 średnia Ukrainą, a także, w formie zastępstwa, w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W każdym z badanych okresów sprawy z zakresu stosunków międzynarodowych, a także sprawiedliwości i praw człowieka były jego priorytetami. okres 1 okres okres 3 średnia 706,67 145, ,00 989,66 Okres I Sprawozdania 1 W sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Projekty rezolucji 58 Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawach: Tajwanu, sytuacji w Południowej Osetii, sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich 006, Afganistanu, Birmy, wyborów w Palestynie, konfrontacji między Iranem a wspólnotą międzynarodową, Mołdawii (Naddniestrza), sytuacji w Południowej Osetii) UE (m.in. w sprawach: przystąpienia Bułgarii i Rumunii)

85 Raport Pracusie i Obiboki Gospodarka (m.in. bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej) Sprawy historyczne (W sprawie pięćdziesiątej rocznicy rewolucji węgierskiej 56) Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej) Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: sytuacji na Białorusi, homofobii w Europie, Światowego Dnia AIDS, konfrontacji między Iranem i wspólnotą międzynarodową, naruszenia praw człowieka na Białorusi.) UE (m.in. w sprawie: otwarcia negocjacji z Turcją, prezentacji programu Prezydencji Austriackiej, szczytu UE-Rosja, dyskryminacji osób polskojęzycznych przez niemieckie urzędy i sądy.) Gospodarka (m.in. w sprawie: swobodnego przepływu pracowników i okresów przejściowych, instrumentu finansowania na rzecz rozwoju, w sprawie zredukowanej stawki podatku VAT na pieluchy, opłat celnych nałożonych przez Tunezję na towary pochodzące z Polski oraz innych nowych państw członkowskich UE.) Ochrona zdrowia (m.in. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, w sprawie nowych technologii informacyjnych i ich wpływu na dzieci.) Komisja Spraw Zagranicznych. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Delegacja ds. Stosunków z Ukrainą. Delegacja. Ds. Stosunków z Krajami MERCOSUR. Okres II Projekty rezolucji 83 Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: sytuacji w Gruzji, Bangladeszu, Kaszmiru, sytuacji w Zimbabwe, Iranu, Libanu, Białorusi, Tybetu, szczytu UE Rosja, Timoru Wschodniego, sytuacji w Strefie Gazy, sytuacji w Egipcie, sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i gwałtu jako zbrodni wojennej, ) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa (m.in. w sprawie: egzekucji w Iranie, zabójstw albinosów w Tanzanii, Birmy: długotrwałe przetrzymywanie więźniów politycznych, praw kobiet w Arabii Saudyjskiej, poważnych wydarzeń zagrażających istnieniu wspólnot chrześcijańskich oraz innych wspólnot 09 religijnych) Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: stosunków UE Rosja, oddziaływania na środowisko planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego łączyć Rosję i Niemcy, światowego traktatu o zakazie broni wykorzystującej uran, sytuacji w Tybecie, roli Unii Europejskiej w Iraku, Estonii) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa (m.in. w sprawie: dyskryminacji osób polskojęzycznych przez

86 86 Raport Pracusie i Obiboki 4 3 niemieckie urzędy i sądy, nasilających się prześladowań religijnych chrześcijan w Indiach, transportu i nielegalnego przetrzymywanie więźniów) Medycyna i ochrona zdrowia (m.in. w sprawie: oddawania komórek jajowych za wynagrodzeniem, komercyjnego pobieranie krwi i osocza przez firmy) Gospodarka (m.in. w sprawie: modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku, perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej, pomocy rolnikom dotkniętym klęską mrozu) Komisja Spraw Zagranicznych. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Delegacja ds. Stosunków z Białorusią. Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem. Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej Okres III Sprawozdania W sprawie przeglądu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 1 Partnerstwa Projekty rezolucji Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: ogłoszenia dnia 11 lipca dniem upamiętniającym ofiary mordu w Srebrenicy, strategii UE wobec Białorusi, zamachu stanu w Gwinei, Filipin, Sri Lanki, Darfurze, pięćdziesiątej rocznicy 7 powstania tybetańskiego oraz w sprawie dialogu między Dalajlamą a rządem chińskim, Sumienie Europy a totalitaryzm) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa (m.in. w sprawie: Praw kobiet w Afganistanie, odmowy ekstradycji Cesare Battistiego z Brazylii, wolności prasy w Kenii) Sprawy międzynarodowe (m.in. w sprawie: stanu stosunków transatlantyckich po wyborach w USA, przeglądu instrumentu europejskiej polityki sąsiedztwa, Białorusi,) Sprawiedliwość, prawa człowieka, rządy prawa 1 (m.in. w sprawie: dyskryminacji osób polskojęzycznych przez niemieckie urzędy i sądy, zasad równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną) Gospodarka (m.in. w sprawie: skutków niedawnego kryzysu w sektorze gazu. Komisja Spraw Zagranicznych. 3 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Delegacja do spraw stosunków z Białorusią. Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej

87 Raport Pracusie i Obiboki 87 Tomaszewska Ewa urodziła się 14 kwietnia 1947 roku w Płocku. Posiada wyższe wykształcenie: ukończyła studia na UW, z zawodu jest fizykiem. W latach 70-tych brała udział w przygotowaniu reformy nauczania fizyki, wydała również szereg publikacji związanych z tą dziedziną, w czasie gdy pełniła funkcję senatora Uniwersytetu Warszawskiego. W latach była członkiem Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność"; w latach zasiadała w Społecznej Komisji Pojednawczej ; w okresie od 1993 do 1995 roku była członkiem Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie ; w latach działała w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W roku 1998 została wybrana radną Sejmiku Mazowieckiego. Była również posłanką na Sejm III kadencji ( ), zasiadała także w senacie RP ( ). Mandat w Parlamencie Europejskim sprawuje od r., kiedy to zastąpiła Michała Kamińskiego, który został sekretarzem stanu w kancelarii Prezydenta RP. Obecnie ubiega się o reelekcję do PE, startując z drugiego miejsca na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Ewa Tomaszewska od momentu objęcia mandatu europarlamentarzysty bardzo aktywna. Jej praca w europarlamencie jest ukierunkowana i stanowi kontynuację spraw i problemów, którymi zajmowała się w Polsce. Członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także delegacji do spraw stosunków z Mercosurem. Pełni zastępstwo w Komisji Kultury i Edukacji i w delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE Mołdawia. Eurodeputowana wykazuje dużą aktywność w debatach i we współtworzeniu projektów rezolucji Ewa Tomaszewska okres 1 okres okres 3 średnia okres 1 okres okres 3 średnia 1088,4 050,00 171,43 Okres II Projekty rezolucji sprawy zagraniczne 80 niestabilna sytuacja w krajach rozwijających się 116 zabójstwa w indyjskim Pendżabie obniżenie stawek VAT sprawy zagraniczne ochrona Praw Człowieka przemysł kulturowy w Europie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

88 88 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Projekty rezolucji rozwój regionów europejskich 3 sprawy zagraniczne obniżenie stawek VAT sprawy zagraniczne 55 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Kultury i Edukacji Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Posłowie, którzy nie sprawowali mandatu do końca kadencji PE: Fotyga Anna wykazywała się aktywnością na arenie Parlamentu Europejskiego, jej głównym profilem wystąpień była polityka zagraniczna, a najmocniejszym punktem były projekty rezolucji (na różne tematy). Anna Fotyga pracowała w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE - Rosja. Pełniła także zastępstwo w Komisji Handlu Zagranicznego oraz Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Bułgaria Anna Fotyga okres 1 okres okres 3 średnia okres 1 okres okres 3 średnia 170,59 170,59 Kamiński Michał wyróżniał się aktywnością na forum Parlamentu Europejskiego, często zabierał głos, był pierwszym polskim deputowanym, który przemawiał w Europarlamencie, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w swojej frakcji. Trudno przypisać konkretny profil tematyczny. Interesuje go z pewnością problematyka polityki zagranicznej. Poseł Kamiński był wiceprzewodniczącym Delegacji do Parytetowego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, a także Michał Kamioski okres 1 okres okres 3 średnia

89 Raport Pracusie i Obiboki 89 członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Pełnił również zastępstwo w Komisji Transportu i Turystyki oraz Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej. Od 0 lipca 004 do 6 sierpnia 007 sprawował mandat posła do Parlamentu Europejskiego z Warszawy. Zrezygnował, by od 3 lipca 007 do 16 kwietnia 009 pełnić funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialnego za politykę medialną. okres 1 okres okres 3 średnia 63,33 650,00 344, Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Tomaszewska Ewa 1088,4 050,00 171,43 1 Szymański Konrad 706,67 145, ,00 989,66 3 Bielan Adam 156,67 933,33 100,00 61,07 7 Foltyn-Kubicka Hanna 3,08 566,67 950,00 495,1 10 Libicki Marcin 46,67 500,00 775,00 481,03 1 Janowski Mieczysław Edmund 150,00 79,17 15,00 463,79 13 Kamiński Michał 63,33 650,00 344,74 Roszkowski Wojciech 143,33 54,17 675,00 5,86 34 Fotyga Anna 170,59 170,59 44 Prawo i Sprawiedliwośd TOMASZEWSKA SZYMAŃSKI BIELAN FOLTYN-KUBICKA LIBICKI JANOWSKI KAMIŃSKI ROSZKOWSKI FOTYGA

90 90 Raport Pracusie i Obiboki Platforma Obywatelska 5.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Jerzy Buzek Zdzisław Chmielewski Urszula Gacek Małgorzata Handzlik Krzysztof Hołowczyc Stanisław Jałowiecki Filip Kaczmarek Bogdan Klich Barbara Kudrycka Wykształcenie wyższe Politechnika Śląska wyższe Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu wyższe (filozofia, ekonomia, nauki polityczne) wyższe Uniwersytet Śląski w Katowicach wyższe Uniwersytet Jagielloński wyższe Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyższe Akademia Medyczna w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński wyższe Uniwersytet Warszawski Zawód nauczyciel akademicki mechanikenergetyk nauczyciel akademicki historyk archiwista doradca ekonomiczny, manager geograf manager kierowca rajdowy nauczyciel akademicki socjolog polityk dziennikarz historyk teolog politolog- doktor nauk humanistycznych nauczyciel akademicki doktor medycyny nauczyciel akademicki prawnik Wcześniejsza działalność polityczna Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Premier RP działacz Solidarności Śląskie NIE Senator VI kadencji Senatu RP NIE NIE Marszałek Województwa Opolskiego członek Rady Krajowej KLD członek Rady Krajowej PO wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania poseł na Sejm RP obserwator w PE ( ) poseł na Sejm RP ( ) wiceminister obrony narodowej ( ) doradca Głównego Negocjatora RP z UE ( ) NIE (doradca, ekspert) Lubuskie i Zachodniopomorskie Małopolskie i Świętokrzyskie Śląskie Podlaskie i Warmińskomazurskie Dolnośląskoopolski Wielkopolska Małopolskie i Świętokrzyskie Podlaskie i Warmińskomazurskie Janusz Lewandowski wyższe Uniwersytet Gdański nauczyciel akademicki ekonomista obserwator w PE ( ) poseł na Sejm RP ( ; ) Minister Przekształceń Własnościowych ( ) Pomorskie

91 Raport Pracusie i Obiboki 91 Jan Olbrycht Paweł Piskorski wyższe Uniwersytet Jagielloński wyższe Uniwersytet Warszawski nauczyciel akademicki socjolog historyk polityk Burmistrz Cieszyna Marszałek Województwa Śląskiego ( ) radny Sejmiku Województwa Śląskiego ( ) Prezydent Warszawy poseł na Sejm RP radny miasta stołecznego Warszawy Śląskie Warszawa Jacek Protasiewicz Jacek Emil Saryusz Wolski Bogusław Sonik wyższe Uniwersytet Wrocławski wyższe Uniwersytet Łódzki wyższe Uniwersytet Jagielloński filolog polski ekonomista prawnik poseł na Sejm RP obserwator w Parlamencie Europejskim Minister Spraw Europejskich Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego radny Sejmiku Dolnośląsko- Opolski Łódzkie Małopolskoświętokrzyskie Zbigniew Zaleski wyższe Katolicki Uniwersytet Lubelski psycholog nauczyciel akademicki radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Lubelskie Tadeusz Zwiefka wyższe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dziennikarz telewizyjny prawnik NIE Kujawsko- Pomorskie 6 144

92 9 Raport Pracusie i Obiboki 5.. Posłowie Buzek Jerzy urodził się 3 lipca1940 r. w Śmiłowicach na Zaolziu. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tam w 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanikaenergetyka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie z pracą w Instytucie prowadził zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej. We wrześniu 1980 roku rozpoczął działalność w Solidarności. Wybrano go przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku. Latem 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności oraz przewodniczył obradom jego drugiej tury. Później przewodził jeszcze IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność. W lutym 1997 r. został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS oraz posłem na Sejm RP. 17 października 1997 roku został desygnowany na szefa Rady Ministrów. Karierę premiera zakończył z bardzo niskimi notowaniami w 001 r. Od 00 r. piastuje funkcję prorektora ds. nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Zdobywając mandat do Parlamentu Europejskiego uzyskał najlepszy w Polsce wynik wyborczy. Na byłego premiera oddało swój głos wyborców. W 006 roku miesięcznik Parliament Magazine uznał go za najlepszego eurodeputowanego w kategorii Badania naukowe i Technologie Obecnie Jerzy Buzek ubiega się o reelekcję startując z pierwszego miejsca na liście PO w okręgu śląskim. Jerzy Buzek współczynnik jego aktywności w Parlamencie Europejskim nie jest szczególnie wysoki, ale należy zaznaczyć, iż poseł zajmuje się kluczowymi dla gospodarki sprawami i jest uznawany za eksperta. Aktywność Jerzego Buzka była zbliżona w każdym z okresów. W trakcie kadencji był członkiem trzech komisji (Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności i Komisji Tymczasowa do spraw zmian klimatycznych). Jego wypowiedzi na forum PE w większości były związane z wykształceniem i zainteresowaniami badawczymi - nowe technologie, kwestie energetyczne. Przez cały okres kadencji Profesor był członkiem Delegacji do spraw komisji współpracy parlamentarnej UE Ukraina oraz do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Spośród analizowanych w raporcie form aktywności u prof. Jerzego Buzka przeważa udział w debatach, można też zaobserwować wzrost tego rodzaju aktywności w drugim z badanych okresów. okres 1 okres okres 3 średnia 6,67 87,50 00,00 50, Jerzy Buzek okres 1 okres okres 3 średnia

93 Raport Pracusie i Obiboki 93 Okres I Sprawozdania 3 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) badań jądrowych i działań szkoleniowych ( ) Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ( ) Sprawozdanie w sprawie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych Projekty rezolucji 4 30 W sprawie Ukrainy ( i ) W sprawie 5 rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy W sprawie Białorusi Sytuacja na Ukrainie Stosunki transatlantyckie Kwestie badań naukowych i nowych technologii Problematyka energetyki i ochrony środowiska Europejski Instytut Technologii Stosunki UE - Rosja Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE Ukraina Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo - Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo Wschodniej (ASEAN) Okres II Sprawozdania Sprawozdanie w sprawie europejskiego strategicznego planu w 1 dziedzinie technologii energetycznych Projekty rezolucji W sprawie Białorusi W sprawie Ukrainy W sprawie przygotowania do Rady Europejskiej W sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program reform polskich stoczni Rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu ziemnego Współpraca naukowa Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

94 94 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Projekty rezolucji 0 4 Rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu ziemnego Ochrona środowiska Sprawy związane z bieżącym funkcjonowanie Unii Europejskiej Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) Chmielewski Zdzisław Zdzisław Chmielewski urodził się 4 października 194 w Folborzu. Z wykształcenia jest historykiem. Pracował jako nauczyciel akademicki, w latach pełnił funkcje rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem ponad 110 rozpraw, monografii, artykułów, wydawnictw źródłowych, recenzji opublikowanych w czasopismach regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych, dotyczących archiwistyki, historii najnowszej oraz integracji europejskiej. Nie posiada jednak wielkiego doświadczenia politycznego. Mandat do Parlamentu Europejskiego uzyskał startując z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu obejmującym województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie. Jego aktywność w trakcie trwania kadencji utrzymywała się na podobnym średnim Zdzisław Chmielewski poziomie. Nieco jednak wzrosła w drugim okresie, tj. od do Charakterystyczna jest u posła przewaga interpelacji i zapytań nad wystąpieniami na 150 posiedzeniu plenarnym, w stosunku 40:0. Poseł przez cały okres kadencji był 100 członkiem dwóch komisji (Komisja 50 Rybołówstwa Komisja Przemysłu, Badań 0 Naukowych i Energii). Należał również do dwóch delegacji (delegacji do wspólnej okres 1 okres okres 3 średnia komisji parlamentarnej UE Chile oraz do spraw stosunków z Japonią). Przykładowe tematy wystąpień: Europejski Instytut Innowacji i Technologii, nowe technologie itd. okres 1 okres okres 3 średnia 13,33 00,00 13,33 158,6

95 Raport Pracusie i Obiboki 95 Okres I Sprawozdania Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 1 ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów. Projekty rezolucji 0 3 W większości dotyczy rybołówstwa i gospodarki morskiej Stan negocjacji pomiędzy UE a Norwegią Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe Negatywne następstwa emigracji zarobkowej do krajów UE Komisja Rybołówstwa Komisja Przemysłu, Badan Naukowych i Energii Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile Delegacja do spraw stosunków z Japonią Okres II Sprawozdania 1 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie. Projekty rezolucji 0 34 W sprawach związanych z połowem ryb, W sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii W sprawach związanych z nauką i innowacjami Ochrona środowiska Komisja Rybołówstwa Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile Delegacja do spraw stosunków z Japonią Okres III Projekty rezolucji 0 3 Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego W sprawie roamingu W sprawie wspólnotowego systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Komisja Rybołówstwa Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile Delegacja do spraw stosunków z Japonią

96 96 Raport Pracusie i Obiboki Gacek Urszula Urszula Gacek urodziła się 17 marca 1963 roku w Manchesterze. Jest absolwentką studiów na Uniwersytecie w Oksfordzie na kierunku: filozofia, nauki polityczne i ekonomia. W latach stanu wojennego w Polsce wspierała z zagranicy Solidarność. Na początku lat 90. powróciła na stałe do Polski zakładając firmę doradczą w branży chemicznej i energetycznej. Jest autorką specjalistycznych publikacji o sektorze chemicznym i energetycznym. W latach była koordynatorem dwuletniego programu UE "ACENET - Accelerating the Establishment of Clusters and Company Networks" dla Tarnowskiego Klastera Przemysłowego "Plastikowa Dolina" S.A. w Tarnowie. W 004 roku wystartowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobywając głosów: wynik ten nie pozwolił jej jednak na uzyskanie mandatu w Parlamencie Europejskim. W 005 roku była pierwszą kobietą, którą okręg tarnowski wybrał do Senatu. Reprezentowała Senat w Parlamentarnym Zgromadzeniu Rady Europy. W 006r. została Wiceprzewodniczącą Regionu Małopolskiego Platformy Obywatelskiej RP. W grudniu 007 roku zastąpiła w Parlamencie Europejskim posła Bogdana Klicha. Urszula Gacek od grudnia 007 roku do końca 008 roku wykazała się wysokim poziomem aktywności na forum Parlamentu europejskiego. Wraz z innymi posłami podpisała się pod 7 projektami rezolucji, skierowała 13 zapytań do Komisji, które najczęściej dotyczyły regionalnych produktów spożywczych. Posłanka Gacek jest członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Wraz z innymi posłami należy do 5 delegacji. Urszula Gacek W 009 roku posłanka zaktywizowała sięnajprawdopodobniej w związku z trwająca kampania wyborczą. Urszula Gacek skierowała 0 zapytań do Komisji dotyczących przede wszystkim spraw związanych z regionem Małopolska. Posłanka złożyła podpis tylko pod jednym projektem rezolucji oraz jest autorką sprawozdania dotyczącego problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego. okres 1 okres okres 3 średnia 700,00 175,00 835, okres 1 okres okres 3 średnia Okres II Projekty rezolucji 7 w sprawie Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni egzekucje w Iranie państwa Trzeciego Świata, w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu na Ukrainie, Birma, Białoruś, Armenia, Irak, Gruzja ceny energii zamachy stanu w Mauretanii sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi, broni ze zubożonym uranem,

97 Raport Pracusie i Obiboki szczyt Rosja-UE, Transatlantycka Rada Gospodarcza, Białoruś, seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca, przymusowa prostytucja i handel kobietami, Somalia, więźniowie Guantanamo, reforma stoczni polskich, zwalczanie terroryzmu, kontrolowanie cen energii, ochrona praw człowieka, sytuacja w Gruzji, nielegalni imigranci z państw trzecich, obowiązek wizowy USA/UE, Białoruś i Ukraina, Transatlantycka Rada Gospodarcza, sytuacja w Birmie, Armenia, energia i zmiana klimatu, sytuacja w państwach Afrykańskich, eksport broni ochrona prawna osób pełnoletnich: skutki transgraniczne, Gazociąg South Stream, wizy wjazdowe USA/UE, dla Białorusi, Integralność terytorialna i suwerenność państw narodowych objętych europejską polityką sąsiedztwa prawo do prywatności, a internet, ciężar plecaków szkolnych, rynek okien dachowych, modernizacja linii kolejowej Kraków- Zakopane, Europejskie Miasto Kultury- Kraków, rejestracja oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrzny h, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną Delegacja do spraw stosunków z Indiami Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Okres III Sprawozdania 1 Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego, Projekty rezolucji Powrót i przesiedlenia więźniów z więzienia w Guantanamo, 3 zniesienie przez Stany Zjednoczone obowiązku posiadania wizy wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Obywatelstwo europejskie, bezpieczeństwo i wolność w internecie, partnerstwo wschodnie, więźniowie Guantanamo, pornografia dziecięca, Małopolskie produkty regionalne,

98 98 Raport Pracusie i Obiboki 5 rejestracja oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego zakupy w strefie chronionej na lotniskach, spekulacyjne działania banków na rynkach walutowych, rzeź fok w Kanadzie, modernizacja polskich linii kolejowych, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych h, Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem Delegacja do spraw stosunków z Indiami Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Handzlik Małgorzata urodziła się 1 stycznia 1965 roku w Bielsku-Białej. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku geografia, a ponadto studia podyplomowe, m.in. z zakresu: dziennikarstwa, prawa gospodarczego, integracji europejskiej. Biegle włada językiem esperanto. Małgorzata Handzlik pełniła stanowiska prezesa oraz wiceprezesa kilku spółek, była dyrektorem Centrum Kształcenia Nauczycieli oraz Centrum Nauki Języków Obcych SITA. Obecnie współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej. Poza tym wspiera wiele organizacji pozarządowych. Małgorzata Handzlik nie ma posiada praktycznie żadnego doroku politycznego. Jej pierwszym doświadczeniem w tej dziedzinie jest działalność w Parlamencie Europejskim, do którego mandat uzyskała startując z listy Platformy Obywatelskiej. Również z ramienia tej partii ubiega się ona o reelekcję w najbliższych wyborach do PE. Małgorzata Handzlik w pierwszym okresie (lata ) udzielała się w trzech komisjach (jako ich członkini) i w takiej samej liczbie delegacji. Miała możliwość zaprezentowania jednego sprawozdania, złożyła 3 interpelacje, opinie, wzięła udział w 13 debatach. W tym czasie zajmowała się głównie tematyką gospodarczą, polityką wspólnotową i ekologiczną Małgorzata Handzlik W drugim okresie (lata ) jej okres 1 okres okres 3 średnia aktywność zdecydowanie wzrosła. Co prawda nie zaprezentowała żadnego sprawozdania, nie podpisała projektów rezolucji, za to złożyła interpelacje, 3 opinie i wzięła udział w 74 debatach. Dodatkowo uczestniczyła w 4 delegacjach i obradowała w 3 komisjach. Tematyka, jak w okresie pierwszym dotyczyła przede wszystkim szeroko rozumianego przemysłu i rolnictwa.

99 Raport Pracusie i Obiboki 99 W trzecim okresie (od stycznia do końca kwietnia 009), wydawałoby się, w okresie wzmożonej kampanii przedwyborczej, aktywność pani poseł pozostała na podobnym poziomie, jak w okresach wcześniejszych. Podobnie jak w okresie całej kadencji, problematyka poruszana przez panią Handzlik obraca się głównie wokół handlu, rynku (zarówno wewnętrznego państw członkowskich, jak i wspólnotowego), przemysłu, ogólnie pojętej polityki gospodarczej, choć, co należy podkreślić, nie są to jedyne tematy, którymi posłanka się zajmuje. okres 1 okres okres 3 średnia 116,67 358,33 475,00 41,38 Okres I Sprawozdania 1 Projekty rezolucji na temat krajowego rynku nowych państw członkowskich: sytuacji, szans i wskazówek na przyszłość zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego w związku z budową gazociągu północnoeuropejskiego, obowiązek wizowy Stanów Zjednoczonych w stosunku obywateli UE pochodzących z dziesięciu nowych państw członkowskich, wspólny rynek w nowych Państwach Członkowskich, wspólnotowa siec kolejowa; Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów; Komisja Kultury i Edukacji; Komisja Handlu Zagranicznego Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem; Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej; Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem Okres II Projekty rezolucji pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu, wyzwania związane z układami zbiorowymi w UE, niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach, kredyty konsumenckie, rynki wewnętrzne usług pocztowych Wspólnoty, kobiety nauka, wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich; Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisja Handlu Zagranicznego; Komisja Handlu Międzynarodowego Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem; Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego; Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem; Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

100 100 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Projekty rezolucji 0 opłaty pobierane przez Słowenię za korzystanie z dróg szybkiego ruchu i autostrad, handel międzynarodowy 14 Internet, europejski plan naprawy gospodarczej, przyszłość przemysłu motoryzacyjnego, 1 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 4 Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem; Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego; Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem; Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej Hołowczyc Krzysztof urodził się 4 czerwca 196 w Olsztynie. O jego wykształceniu milczą wszelkie serwisy internetowe (nawet jego strona europosła czy rajdowca). Jest przede wszystkim rajdowcem, popularność przyniosły mu starty w Mistrzostwach Świata oraz sukcesy w Mistrzostwach Polski oraz w Mistrzostwach Europy. Krzysztof Hołowczyc to także wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar w 005, 006 i w 007 roku. Hołowczyc działa także społecznie co zaowocowało powołaniem fundacji Kierowca bezpieczny, która za cel stawia sobie zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zainteresowania i działania w Parlamencie Europejskim związane są z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz przygotowaniami Polski do Euro 01. Mandat otrzymał w miejsce nowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. Poseł jak sam przyznał jego start w wyborach do PE to pomyłka. Krzysztof Hołowczyc w trakcie swojej niepełnej kadencji nie wykazał się dużą Krzysztof Hołowczyc aktywnością. Swoją obecność w Parlamencie 300 Europejskim zaznaczał w trakcie debat, których tematyka była zbliżona do jego 50 zainteresowań. Aktywizował się w trakcie 00 dyskusji na temat bezpieczeństwa na drogach 150 czy wprowadzania ograniczeń produkcji CO 100 przez samochody osobowe, a więc w 50 tematach związanych z motoryzacją. Poseł 0 był członkiem komisji Handlu Międzynarodowego pełnił zastępstwo w okres 1 okres okres 3 średnia komisji Transportu i Turystyki. Podobny profil aktywności w obu okresach działalności. Tematy poruszane przez posła to motoryzacja, mobilność miejska, sieć transportowa. okres 1 okres okres 3 średnia 53,85 75,00 105,88

101 Raport Pracusie i Obiboki 101 Okres II Projekty rezolucji 0 4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego Wdrażanie programu i010 ( zmniejszenie nakładów na ratowanie ofiar wypadków drogowych, problemy związane z zatłoczeniem dróg, zanieczyszczenie środowiska i pogarszający się stan zdrowia publicznego) Normy emisji CO dla nowych samochodów osobowych Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Okres III Projekty rezolucji 0 8 Równowaga konkurencyjna oraz prawa konsumenta we wspólnotowym ruchu lotniczym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Wdrażanie europejskiego numeru alarmowego 11 Działania w sprawie zwiększenia mobilności miejskiej Wpływ kryzysu finansowego na przemysł samochodowy Pobieranie opłat od pojazdów ciężarowych Przyszłość przemysłu motoryzacyjnego Transeuropejska sieć transportu Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Jałowiecki Stanisław urodził się 6 grudnia 1946 w Tanvaldzie w Czechach. Wybrany do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu wrocławsko opolskim. Z wykształcenia doktor socjologii, pracuje jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Opolskim. Prowadzi również razem z żoną gospodarstwo agroturystyczne. Posiada doświadczenie polityczne, jednak nieparlamentarne. W latach osiemdziesiątych był aktywnym działaczem Solidarności na Śląsku Opolskim. W latach pełnił funkcję Marszałka województwa opolskiego. Sąd Lustracyjny orzekł że Jałowiecki jest kłamcą lustracyjnym. Według sądu, Jałowiecki zataił w swym oświadczeniu lustracyjnym, iż w 1973 r. jako tzw. konsultant Służby Bezpieczeństwa w Katowicach, udzielił jej pomocy w postaci socjologicznej analizy nielegalnych ulotek. Konsultant to podlegająca lustracji - tak samo jak tajny współpracownik - forma współpracy z tajnymi służbami, polegająca na wykonywaniu analiz naukowych

102 10 Raport Pracusie i Obiboki Stanisław Jałowiecki ma na swoim koncie niezłą liczbę interpelacji i wystąpień podczas debat w pierwszym okresie. Jednak trzeba zauważyć, że poseł nie proponował konkretnych rozwiązań pod postacią aktów prawnych, co stanowi duży mankament. Poseł nie koncentrował się na sprawach czysto europejskich, zwracał także uwagę na sprawy ważne dla Polaków (np. wizy do USA czy gazociąg bałtycki). Stosunkowo dużo jego wystąpień to wyjaśnienie sposobu głosowania. Okres drugi to stopniowy spadek aktywności w porównaniu z poprzednim okresem. W trzecim okresie, tak jak poprzednio, aktywność poselska pozostaje nadal mała. Poseł nie ubiega się o reelekcję, być może dlatego zaprzestał działań w Parlamencie Europejskim. okres 1 okres okres 3 średnia 130,00 79,17 15,00 108, Stanisław Jałowiecki okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 0 36 stosunki transatlantyckie poprawa zrozumiałości języka dokumentów Unii Europejskiej konsekwencje II wojny światowej gazociąg bałtycki dyskryminacja polskich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na rynku francuskim przystąpienie nowych państw członkowskich do strefy Schengen wizy do USA dla obywateli nowych państw UE transeuropejska sieć transportu postępy Turcji na drodze do przystąpienia tsunami w Azji prawa jazdy w UE wyjaśnienia sposobu głosowania transport drogowy finansowanie Transeuropejskich Sieci Transportowych strategia informacyjna i komunikacyjna na temat euro i UGW turystyka wspólnotowa sieć kolejowa bezpieczeństwo drogowe bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) 1 Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja Okres II Projekty rezolucji 0

103 Raport Pracusie i Obiboki definicja przewoźnika macierzystego wdrażanie systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach UE wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania bezpieczeństwo żeglugi autostrada Via Baltica (przez dolinę Rospudy) koleje wspólnotowe wyciek ropy na Morzu Czarnym i Azowskim komputerowe systemy rezerwacji biletów lotniczych Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (zastępstwo) Okres III Sprawozdania Projekty rezolucji Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 1 Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (zastępstwo) Kaczmarek Filip urodził się listopada 1966 r. w Poznaniu. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studiował też teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym. W marcu 004 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w 005 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest dziennikarzem, publicystą, działaczem samorządowym, politykiem. Pracował w Głosie Wielkopolskim i wielkopolskim oddziale Telewizji Polskiej SA. Na początku 001 roku był współzałożycielem poznańskiej Platformy Obywatelskiej, współtworzył także klub radnych PO w Radzie Miasta Poznania i poznańskie struktury tego ugrupowania. Sprawami europejskimi zajmuje się od kilkunastu lat. Jako poseł na Sejm I kadencji ( ) był członkiem sejmowej Komisji ds. Układu Europejskiego. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i z listy tej partii ubiega się o reelekcję w okręgu wielkopolskim podczas najbliższych wyborów do PE. Filip Kaczmarek w pierwszym wyodrębnionym okresie był członkiem 3 komisji, brał udział w 3 delegacjach. Poseł podpisał się ponadto pod projektami rezolucji, złożył 9 interpelacji, opinie i jedną deklarację pisemną. Co więcej Filip Kaczmarek wziął czynny udział w 3 debatach. Problematyka, jaką poseł porusza, dotyczy głównie polityki zagranicznej Unii czy sytuacji m.in. państw afrykańskich, a także dotyka problemów społecznych czy przestrzegania Praw Człowieka.

104 104 Raport Pracusie i Obiboki W okresie drugim (lata ) aktywność posła wyraźnie się podniosła. Filip Kaczmarek Liczba projektów rezolucji wzrosła do trzynastu, debat do pięćdziesięciu trzech Filip Kaczmarek wystosował 1 interpelacji i opinie. Co więcej, w tym okresie poseł przedstawił swoje jedyne (w całej pięcioletniej kadencji) sprawozdanie. 400 Tematyka znowu dotyczy głównie sytuacji 00 w państwach afrykańskich czy Chinach, a poza tym poseł zajmuje się sprawami 0 związanymi z handlem. Okres ostatni (styczeń kwiecień 009) okres 1 okres okres 3 średnia zdaje się być najintensywniejszy. W przeciągu tych 4 miesięcy posłowi udało się złożyć interpelacje, 7 projektów rezolucji i wziąć udział w 18 debatach. Co więcej Filip Kaczmarek bierze udział w 4 delegacjach i jest członkiem komisji. okres 1 okres okres 3 średnia 150,00 400,00 850,00 301,7 Okres I Projekty rezolucji W sprawie sytuacji w Darfurze; w sprawie działań przeciwko 3 głodowi i biedzie Dotyczące m.in. długofalowych konsekwencji II wojny światowej, oszczędności budżetowych w wydatkach na administrację UE, 38 stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy UE a Indiami, działań przeciwko głodowi i ubóstwu, naruszenia praw człowieka w Chinach, Tybetu; Komisja Rozwoju;, 3 Komisja Handlu Zagranicznego; Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów; Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE; 3 Delegacja ds. stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem; Delegacja ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej; Okres II Sprawozdania 1 w sprawie strategii UE na rzecz Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w Rogu Afryki Projekty rezolucji 18 w sprawie sytuacji takich państw jak: Nigeria, Czad, Białoruś, Sudan, Birma, Somalia; w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowia macierzyńskiego) 67 dot. m.in. wdrażania wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich,

105 Raport Pracusie i Obiboki kryzysu na rynku nieruchomości, opłat za eksport energii elektrycznej, umowy o wolnym handlu między UE a Indiami, sytuacji w Birmie, Kenii, na Kubie, w Nigerii, w Palestynie, na Białorusi Komisja Rozwoju; Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów; Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem; Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej; Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN}; Okres III Projekty rezolucji 9 m.in.: w sprawie sytuacji w Rogu Afryki; w sprawie zamachu stanu w Gwinei; w sprawie Gwinei Bissau; w sprawie wydalenia organizacji pozarządowych z Darfuru; w sprawie wsparcia dla Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra 0 4 Leone; dot. m.in. dostaw gazu na Ukrainę i do UE przez Rosję, sytuacji w Gwinei, sumienia europejskiego i totalitaryzmu, praw osób niepełnosprawnych, wparcia dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone, Komisja Rozwoju; Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów; Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem; Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej; Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo- Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

106 106 Raport Pracusie i Obiboki Lewandowski Janusz urodził się 13 czerwca 1951 r. w Lublinie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obronił pracę doktorską. W 1989 roku był współzałożycielem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Na polskiej scenie politycznej jest obecny od wielu lat. W latach był członkiem NSZZ Solidarność, później należał kolejno do Kongresu Liberalno Demokratycznego oraz Unii Wolności, a obecnie - Platformy Obywatelskiej. Dwukrotnie pełnił funkcję Ministra Przekształceń Własnościowych ( oraz ). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 004 roku startował z listy Platformy Obywatelskiej, z Okręgu 1 (woj. pomorskie), zdobywając głosów. W najbliższych wyborach do PE ubiega się o reelekcję, startując z tego samego okręgu wyborczego. Janusz Lewandowski dość aktywnie rozpoczął sprawowanie mandatu w Parlamencie Europejskim. W swojej działalności na forum PE skupia się głównie na zagadnieniach finansowych, co wiąże się zapewne z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej, uważanej za prestiżową. Wypowiada się on także na inne tematy, takie jak ochrona środowiska czy okolicznościowe decyzje na temat obchodów rocznicowych, są to jednak pojedyncze sytuacje Janusz Lewandowski okres 1 okres okres 3 średnia Janusz Lewandowski w okresie od do kontynuuje swoją pracę w Komisji Budżetowej, od r. jako jej Wiceprzewodniczący. Okres ten obfituje w sprawozdania i różnego rodzaju wystąpienia na forum Parlamentu, które niezmiennie swą tematyką obejmują głównie zagadnienia finansowe. Poseł ograniczył swoją aktywność w komisjach, gdyż oprócz wspomnianej już Budżetowej, sprawuje zastępstwo w Komisji Gospodarczej i Monetarnej. W ostatnim okresie nie widać wzmożonej aktywności posła związanej ze zbliżającym się terminem wyborów do PE. Pełniąc aktywnie swoje funkcje przez całą kadencję Parlamentu Europejskiego, poseł podczas kampanii wręcz zmniejsza zakres swojej działalności na forum PE. okres 1 okres okres 3 średnia 80,00 479,17 450,00 374,14 Okres I Sprawozdania Sprawy budżetowe Projekty rezolucji Rocznica powstania Solidarności, ramy prawne dla europejskich agencji regulacyjnych 38 4 Szeroka od zagadnień związanych z długofalowymi skutkami II wojny światowej, poprzez ochronę środowiska po sprawy finansowe Wspólnoty, z naciskiem na te ostatnie Komisja Budżetowa (Przewodniczący), Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii, Komisja tymczasowa do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach , Komisja Gospodarcza i Monetarna (zastępstwo). 1 Delegacja do spraw stosunków z Japonią

107 Raport Pracusie i Obiboki 107 Okres II Sprawozdania 5 Sprawy budżetowe Projekty rezolucji 0 53 Przede wszystkim sprawy finansowe (także te silnie związane z Polską sprawa Stoczni Gdyńskiej), ale też polityka zagraniczna UE, ochrona środowiska Komisja Budżetowa (Wiceprzewodniczący od ) Komisja Gospodarcza i Monetarna (zastępstwo). 1 Delegacja do spraw stosunków z Japonią Okres III Projekty rezolucji 0 6 Europejska polityka sąsiedztwa, sprawy budżetowe, wsparcie olimpiad specjalnych Komisja Budżetowa (Wiceprzewodniczący), Komisja Gospodarcza i Monetarna (zastępstwo) 1 Delegacja do spraw stosunków z Japonią Olbrycht Jan urodził się 1 września 195 r. w Rybniku. Posiada tytuł doktora socjologii uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle włada językami obcymi: angielskim i francuskim. Doświadczenie polityczne zdobywał jako samorządowiec (był radnym oraz burmistrzem Cieszyna, radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, a także Marszałkiem Województwa Śląskiego). Od 004 r. członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. W wyborach do PE w 004 r. zdobył głosów. Obecnie ubiega się o reelekcję startując z miejsca listy PO w okręgu śląskim. Jan Olbrycht nie wyróżnia się swoją aktywnością na forum Parlamentu Europejskiego. Tematyka, którą podejmuje w swojej działalności, jest bardzo szeroka, obejmuje m.in. sprawy budżetowe i politykę regionalną. Od początku kadencji sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego. W trzecim badanym okresie widoczny jest znaczny wzrost aktywności. okres 1 okres okres 3 średnia 0,00 150,00 65,00 18, Jan Olbrycht okres 1 okres okres 3 średnia

108 108 Raport Pracusie i Obiboki Okres I Sprawozdania Współpraca transgraniczna i terytorialna Projekty rezolucji Szeroka od środowiska naturalnego po politykę wizową w stosunku do USA, politykę spójności, politykę regionalną itd. Komisja Rozwoju Regionalnego (Wiceprzewodniczący), Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo), Komisja tymczasowa do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach (zastępstwo), Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Bułgaria (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji Szeroka od kryzysu na rynku nieruchomości, poprzez politykę spójności i regionalną po tworzenie kultury mobilności w mieście Komisja Rozwoju Regionalnego (Wiceprzewodniczący), Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo), Komisja Kontroli Budżetowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową, Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 0 Od spraw budżetowych po politykę spójności 5 3 Komisja Rozwoju Regionalnego (Wiceprzewodniczący),

109 Raport Pracusie i Obiboki 109 Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo), Komisja Kontroli Budżetowej (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią (zastępstwo) Piskorski Paweł z wykształcenia jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Jako aktywny uczestnik polskich przemian 1989 roku i jeden z liderów Kongresu Liberalno - Demokratycznego w 1991 roku kandydował w wyborach parlamentarnych. Został posłem i do 1993 roku pracował w Sejmie I kadencji. Był członkiem Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Demografii i Migracji. Zajmował także stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polski. W 1997 roku ponownie został posłem. Pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony i przewodniczącego Podkomisji ds. Strategii Obronnej i Integracji z NATO. Piastował urząd Prezydenta Warszawy. W 001 roku jako lider warszawskiej listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na Posła na Sejm RP IV kadencji zdobywając ok. 70 tys. głosów. Również jako lider listy PO w Warszawie, został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego. Zdobył blisko 60 tysięcy głosów, co oznacza, że głosował na niego co dziesiąty wyborca. Jest członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był też wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Został także wiceprzewodniczącym Polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Od 1. lutego 009 jest przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. Paweł Piskorski swoją aktywność skupił początkowo na kwestiach związanych ze sprawami zagranicznymi. W latach wziął udział w 8 debatach, głównie 50 Paweł Piskorski zajmując się kwestiami zagranicy. Był wówczas członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 50 i Energii (zastępstwo). Rozpoczął wtedy 0 działalność w delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, w której pozostał do końca kadencji. okres 1 okres okres 3 średnia W latach Paweł Piskorski rozpoczął działalność w Komisji Transportu i Turystyki, Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz w Delegacji do spraw stosunków z Afganistanem. Nieco mniejsza aktywność parlamentarna niż w pierwszym okresie dotyczyła głównie kwestii transportu, infrastruktury i rolnictwa. W roku 009 pozostał członkiem dwóch komisji i trzech delegacji, jednak nie brał udziału w żadnej debacie, nie składał także żadnych oświadczeń, interpelacji i zapytań. okres 1 okres okres 3 średnia 90,00 87,50 5,00 98,8

110 110 Raport Pracusie i Obiboki Okres I Projekty rezolucji 0 19 Kwestie organizacji prac PE Europejska Polityka Sąsiedztwa Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Stosunki UE-Chiny Postępy Turcji na drodze do przystąpienia Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych Układ euro-śródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy UE i Syrią Zagrożenia dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego w związku z budową gazociągu północnoeuropejskiego, tzw. gazociągu bałtyckiego Sytuacja w innych państwach - 5 Więzienia USA na terenie Polski Opóźnienie przystąpienia nowych państw członkowskich do strefy Schengen Uznawanie wykształcenia lekarzy polskich w Niemczech 3 1 Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO Okres II Projekty rezolucji 0 1 Kryzys na rynku nieruchomości Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich Pomoc rolnikom dotkniętym klęską mrozu Via Baltica Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej Europejska strategia bezpieczeństwa i ESDP Ochrona pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg Bezpieczeństwo infrastruktury drogowej Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i wydajniejszy transport dla Europy

111 Raport Pracusie i Obiboki 111 Opłaty lotniskowe 3 Komisja Transportu i Turystyki Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem Okres III Projekty rezolucji 0 0 Komisja Transportu i Turystyki Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 3 Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem Protasiewicz Jacek urodził się 5 czerwca 1967 roku w Brzegu. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na pierwszym roku studiów wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) - wówczas organizacji opozycyjnej i nielegalnej. Na początku lat 90. związał się z Kongresem Liberalno Demokratycznym. W 199 r. został sekretarzem wrocławskiego oddziału KL-D, rok później stał się członkiem władz krajowych tej partii, a w 1994 wybrano go przewodniczącym KL-D w województwie wrocławskim. Pełniąc tę funkcję, brał udział w tworzeniu samorządowej koalicji centroprawicowej, która w 1994 r., pod nazwą Wrocławska Koalicja Obywatelska "Wrocław 000", zdobyła 50% miejsc w Radzie Miejskiej i rekomendowała Bogdana Zdrojewskiego na funkcję Prezydenta Wrocławia. W rok po studiach został stypendystą The Kettering Foundation. W USA spędził pół roku uczestnicząc w programie, którego celem było zaznajomienie się z funkcjonowaniem demokracji amerykańskiej, zwłaszcza z metodami aktywizacji obywateli do udziału w życiu publicznym. W 1998 ukończył kurs dla kadry kierowniczej administracji publicznej. Jeszcze czasie studiów pełnił funkcję rzecznika prasowego ówczesnego Wojewody Wrocławskiego. Po powrocie ze stypendium został

112 11 Raport Pracusie i Obiboki dyrektorem Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą. W 001 r. został wybrany do Sejmu RP IV kadencji, gdzie rozpoczął pracę w dwóch komisjach: Europejskiej oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Od maja 003 r., z racji powierzenia mu funkcji obserwatora w Parlamencie Europejskim, zrezygnował z udziału w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas wyborów prezydenckich w 005 roku był szefem sztabu wyborczego Donalda Tuska. W najbliższych wyborach do PE ubiega się o reelekcję startując z pierwszego miejsca dolnośląskiej listy PO. Jacek Protasiewicz w pierwszym badanym okresie zwrócił się 1 razy z zapytaniem do Jacek Protasiewicz Rady i Komisji. Poseł jest członkiem 400 Delegacji do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej oraz 300 przewodniczącym Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Złożył swój podpis 00 wraz z innymi parlamentarzystami pod jednym projektem rezolucji. Jako członek 100 Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 0 oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych, poseł zaangażowany jest w sprawy związane z okres 1 okres okres 3 średnia problematyką funduszy europejskich, integracji społecznej, sytuacji na Białorusi oraz dyskryminacji pracowników na rynku wewnętrznym oraz łamania praw pracowniczych. W drugim badanym przez nas okresie poseł był umiarkowanie aktywny - złożył podpis pod 4 projektami rezolucji związanych z Białorusią. Należy również wspomnieć o sprawozdaniu dotyczącym modernizacji prawa pracy. Poseł brał udział w kilkunastu debatach o różnym zakresie tematycznym oraz skierował 9 zapytań do Komisji. W trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego poseł nie skierował żadnego zapytania do Rady lub Komisji, brał udział w trzech debatach dotyczących Białorusi oraz złożył podpis wraz z innymi posłami pod trzema projektami rezolucji, które również dotyczyły problematyki Białorusi. okres 1 okres okres 3 średnia 180,00 33,33 375,00 15,5 Okres I Projekty rezolucji Białoruś, 44 Rozszerzenie UE Długofalowe konsekwencje II wojny światowej Dyskryminacja na rynku wewnętrznym Zagrożenia dla środowiska naturalnego Prawa człowieka Gazociąg Północny Obowiązek wizowy Stanów Zjednoczonych w stosunku obywateli UE, Obozy pracy, łamanie praw pracowniczych Rozwiązania problemu bezdomności na ulicach Stosowanie zasad pomocy publicznej pomoc rolnikom dotkniętym klęską na morzu, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności,

113 Raport Pracusie i Obiboki 113 Okres II Rada Europejska Integracja społeczna Usługi na rynku wewnętrznym Perspektywy dla Bośni i Hercegowiny Swobodny przepływ pracowników i okresy przejściowe Rozszerzenie UE Fundusze Europejskie Wspólna polityka imigracyjna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Spraw Konstytucyjnych Do spraw stosunków z Białorusią, Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej Sprawozdania 1 Modernizacja prawa pracy, Projekty rezolucji 5 Białoruś, Okres III 33 Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Białoruś, Traktat Lizboński, bezpieczeństwo i higiena pracy Czarnogóra politka zatrudnienia państw członkowskich, modernizacja prawa pracy sytuacja w Tybecie umowy zbiorowe w UE organizacja czau pracy Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich, Dyskryminacji na wewnętrznym rynku pracy UE, Stosowania zasad pomocy publicznej w obszarze wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wizy wjazdowe dla Bialorusi, bezdomność na ulicach, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Spraw Konstytucyjnych Do spraw stosunków z Białorusią, Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej Projekty rezolucji 4 Białoruś, Białoruś, 3 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Spraw Konstytucyjnych Do spraw stosunków z Białorusią, Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej

114 114 Raport Pracusie i Obiboki Saryusz-Wolski Jacek jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia podyplomowe w Centre Européen Universitaire w Nancy. Już w latach 70-tych zajmował się naukowo Wspólnotami Europejskimi na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 1980 związał się z "Solidarnością". Na przełomie lat 80. i 90. kierował Ośrodkiem Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego. W 1991 Pan Saryusz-Wolski został pierwszym pełnomocnikiem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, gdy ten urząd został stworzony przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Tę funkcję pełnił aż do 1996 roku, mimo częstych zmian rządów i większości parlamentarnych. Do pracy rządowej powrócił w 000, kiedy premier Jerzy Buzek mianował go sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. Na tym stanowisku odegrał ważną rolę w polskich negocjacjach podczas szczytu w Nicei, w grudniu 000. Jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas i przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskie. 13 czerwca 004 został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu nr 6 (Województwo łódzkie) otrzymując 66,589 głosów. Od 0 lipca 004 do 16 stycznia 007 (połowa kadencji) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego z ramienia EPL-ED. w latach wykazywał się dużą aktywnością na forum Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetowej. Większość jego wystąpień i projektów tematycznie związana jest pracami podejmowanymi przez pierwszą z wymienionych instytucji. Należy także podkreślić, wyjątkowo dużą w porównaniu z innymi posłami, liczbę sprawozdań, w których opracowywaniu Jacek Saryusz wolski miał swój udział. Od 0 lipca 004 r. do r. był Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W związku z przyjęciem przez posła Jacka Saryusza Wolskiego funkcji przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, nieznacznie wzrosła jego aktywność w ramach tej instytucji. Również w tym okresie, liczba sprawozdań przy których opracowywaniu poseł ten współpracował znacznie przewyższa średnią liczbę sprawozdań opracowanych przez wszystkich polskich eurodeputowanych. Pomimo zbliżającego się końca kadencji, nie zauważa się wzrostu aktywności, tendencja jest odwrotna. Tematyką prace i wystąpienia podejmowane przez Jacka Saryusza Wolskiego, związane było tak jak i w dwóch poprzednich okresach z działalnością Komisji Spraw Zagranicznych. okres 1 okres okres 3 średnia 53, , ,00 796, Jacek Saryusz-Wolski okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 15 w sprawie helsińskiego szczytu UE Rosja w dniu 4 listopada 006 r. w sprawie szczytu UE-Rosja w Soczi w dniu 5 maja 006 r. w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich w dniu

115 Raport Pracusie i Obiboki marca 006 r. w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej w sprawie sytuacji mniejszości narodowych na Białorusi w sprawie 5 rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy w sprawie Ukrainy Kwoty mleczne Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW - Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR Roczny raport Europejskiego Banku Centralnego Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Nanonauka i nanotechnologie Wybory na Białorusi Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego 116 Sytuacja w Uzbekistanie Stosunki transatlantyckie System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej Doping w sporcie Ochrona socjalna i poprawa jakości służby zdrowia Sytuacja Romów w Unii Europejskiej Sytuacja w Sudanie Różnorodność kulturowa Wspólna organizacja rynku cukru Zielona księga dotycząca kwestii związanych z zatrudnieniem Postępy osiągnięte przez Rumunię na drodze do przystąpienia Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Budżetowa 1 Delegacja do Komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Okres II Sprawozdania 1 wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). stosunki z innymi instytucjami i organami UE, z ONZ oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i zgromadzeniami międzyparlamentarnymi wzmocnienie stosunków politycznych z krajami trzecimi, w szczególności z krajami leżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie Unii, otwieranie, monitorowanie oraz finalizowanie negocjacji dotyczących przystąpienia państw europejskich do Unii kwestii dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. Projekty rezolucji 1 w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu 8 września 008 r. w sprawie szczytu UE-Rosja w czerwcu 008 r. w Chanty- Mansyjsku w sprawie sytuacji w Gruzji w sprawie szczytu UE-USA w sprawie klęski żywiołowej w Chinach w sprawie szczytu UE-Rosja w Chanty-Mansyjsku w czerwcu 008 r. w sprawie Tybetu

116 116 Raport Pracusie i Obiboki 1 w sprawie Mołdawii Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej Zaostrzenie sytuacji w Gruzji Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa - Sytuacja w Gruzji Sytuacja w Iranie Szczyt UE/Rosja Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Budżetowa Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem Delegacja do Komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Okres III Sprawozdania wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz 1 europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). Projekty rezolucji w sprawie Białorusi w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance 8 Partnerstwo wschodnie główne aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB Europejska Strategia Bezpieczeństwa oraz EPBiO Rola NATO w architekturze bezpieczeństwa UE Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Budżetowa 1 Delegacja do Komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Sonik Bogusław. Bogusław Sonik to poseł z ziemi krakowskiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student, w latach 70-tych, rozpoczął działalność w opozycji antykomunistycznej. Był związany z prowadzonym przez oo. Dominikanów, duszpasterstwem akademickim Beczka. Współpracował również z Komitetem Obrony Robotników. Po śmierci swojego kolegi, Staszka Pyjasa założył wraz z przyjaciółmi z opozycji Studencki Komitet Solidarności. Do 198 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiej "Solidarności". Był przewodniczącym delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". Był internowany. W 1985 roku, kiedy to opuścił ojczyznę, rozpoczął pracę jako dziennikarz w Sekcji Polskiej Radia France Internationale oraz BBC, współpracował również z Sekcją Polską Deutschland Funk oraz prowadził autorskie programy w Radiu Wolna Europa. Publikował w "Tygodniku Powszechnym". W 1990 roku objął stanowisko dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz otrzymał nominację na stanowisko Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. Powrócił do kraju w 1996 roku i wówczas objął stanowisko dyrektora Festiwalu Kraków Europejskie Miasto Kultury. W 1998 roku Bogusław Sonik zaangażował się w działalność samorządową i uzyskał mandat Radnego Województwa. Został Przewodniczącym Sejmiku Małopolskiego. Na rzecz Małopolski pracował prawie dwie kadencje. Przedsięwziął kroki w kierunku rozwoju turystyki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska. Był pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz budowy nowych tras rowerowych. Wspierał modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz program ratowania kasztanowców i pomników przyrody. W październiku 00 roku, startując ponownie do samorządu wojewódzkiego z rekomendacji Platformy Obywatelskiej RP, uzyskał jeden z najlepszych wyników wyborczych. Został szefem największego klubu w Sejmiku (PO i PiS).

117 Raport Pracusie i Obiboki 117 Jego aktywność w pierwszym okresie związana była głównie z działalnością na Bogusław Sonik forum Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W swoich wystąpieniach poruszał także tematy z kategorii stosunków międzynarodowych. 300 Poseł bardzo aktywny pod względem uczestnictwa w delegacjach. 00 W drugim okresie poseł Bogusław Sonik był 100 członkiem aż trzech komisji oraz pięciu 0 delegacji, czym pozytywnie wyróżnia się na okres 1 okres okres 3 średnia tle innych posłów. W swoich wystąpieniach i sprawozdaniach podejmował tematy związane głównie z działalnością Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnośc. W okresie trzecim poseł Bogusław Sonik wciąż wyróżnia się znaczną aktywnością w delegacjach. W dziewięciu wystąpieniach poruszał tematy związane głównie z ochroną praw człowieka i kwestiami dotyczącymi świadomości historycznej europejczyków. okres 1 okres okres 3 średnia 353,33 375,00 475,00 370,69 Okres I Sprawozdania 1 W sprawie inicjatywy Królestwa Belgii mającej na celu przyjęcie przez Radę decyzji ramowej w sprawie uznawania i realizacji w Unii Europejskiej zakazów wynikających z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach. Projekty rezolucji W sprawie Bliskiego Wschodu. W sprawie Syrii. W sprawie praw człowieka w Republice Mołdowy, a zwłaszcza w Naddniestrzu. W sprawie sytuacji w Libanie. W sprawie antysemityzmu. W sprawie pamięci ofiar holokaustu, antysemityzmu i rasizmu. ochrona środowiska, kwestie dotyczące polityki UE wobec Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, prawa człowieka, gospodarka wodna, kontakty UE- Ameryka Łacińska, pewne kwestie odnoszące się do prawa międzynarodowego, turystyka i rozwój. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

118 118 Raport Pracusie i Obiboki Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Okres II Sprawozdania 1 w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zatwierdzającej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo w 1991 r. Projekty rezolucji 8 w sprawie wschodniego Czadu w sprawie poważnych wydarzeń zagrażających istnieniu wspólnot chrześcijańskich oraz innych wspólnot religijnych w sprawie Mołdawii w sprawie Wenezueli w sprawie sytuacji na bliskim wschodzie ochrona środowiska, kwestie dotyczące polityki UE wobec Europy Wschodniej i 64 Bliskiego Wschodu, prawa człowieka, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 3 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią) 6 Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku Delegacja do spraw stosunków z Białorusią Zaleski Zbigniew urodził się 9 kwietnia 1947 w Rogozińcu. Z wykształcenia jest psychologiem. Pracuje jako wykładowca akademicki (prowadzi wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w szkołach wyższych Europy i USA), był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KULu. Włada biegle 4 językami obcymi (angielskim, hiszpańskim, niemieckim oraz francuskim). Posiada doświadczenie polityczne na arenie regionalnej. Do czasu wyboru na eurodeputowanego był radnym Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (reprezentował także Lubelszczyznę w Europejskim Komitecie Regionów). Był koordynatorem europrojektu Innowacja i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1981 był członkiem "Solidarności", a w latach pracował w zespole doradców dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Sejmu RP. Był również członkiem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułów Naukowych. Jest założycielem Towarzystwa Współpracy Europejskiej, którego działalność skupia się

119 Raport Pracusie i Obiboki 119 obecnie na informowaniu uczniów szkół średnich o celowości uczenia się języków obcych, o wymianie ze szkołami za granicą. Obecnie ubiega się o reelekcję do Parlamentu Europejskiego startując z drugiego miejsca listy PO w okręgu lubelskim. Zbigniew Zaleski swoją aktywność na arenie Parlamentu Europejskiego przejawia głównie poprzez udział w debatach plenarnych. Główne kwestie poruszane przez posła dotyczą spraw międzynarodowych, gospodarczych i handlowych, a także ochrony zdrowia i praw człowieka. Zbigniew Zaleski stale zasiadał w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rozwoju. Jest również członkiem dwóch delegacji: do spraw stosunków z Izraelem oraz do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. okres 1 okres okres 3 średnia 150,00 387,50 750,00 89, Zbigniew Zaleski okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji W sprawie Ukrainy oraz głodu i ubóstwa 38 Współpraca gospodarcza Sprawy międzynarodowe Komisja Handlu Zagranicznego Komisja Rozwoju (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Okres II Sprawozdania W sprawie handlu i stosunków gospodarczych z Ukrainą Projekty rezolucji 1 Obrona praw człowieka w Rosji 67 3 Stosunki gospodarcza i handlowe Sprawy międzynarodowe Prawa człowieka Ochrona zdrowia Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo)

120 10 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Projekty rezolucji 0 6 Sprawy Międzynarodowe Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Handlu Międzynarodowego (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Zwiefka Tadeusz urodził się 8 grudnia 1954 r. w Tucholi. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pracował jako prezenter i dziennikarz TVP oraz prowadził zajęcia z dziedziny dziennikarstwa telewizyjnego i kultury języka polskiego na UAM i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Jest debiutantem jeśli chodzi o działalność polityczną. Obecnie pełni funkcję członka Rady Regionu w Platformie Obywatelskiej. Jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, pracuje w stowarzyszeniu pomocy mieszkaniowej dla sierot oraz pełni funkcji rzecznika prasowego Polskiego Związku Kawalerów Orderu Św. Stanisława. Był wielokrotnie nagradzany różnorakimi odznaczeniami, otrzymał m.in. odznakę honorową miasta Gorzowa Wielkopolskiego, brązowy medal Za zasługi dla obronności kraju, Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Oficerski Orderu Św. Stanisława. Obecnie ubiega się o reelekcję do Parlamentu Europejskiego startując z pierwszego miejsca listy PO w okręgu kujawskopomorskim. Tadeusz Zwiefka w pierwszym okresie sprawowania swojego mandatu skupia się głównie na wystąpieniach plenarnych. Tadeusz Zwiefka Tematyka poruszana przez niego dotyczy w szczególności spraw międzynarodowych oraz związanych z mediami i wolnością słowa w Internecie. Jest członkiem jednej komisji, w drugiej sprawuje zastępstwo Uczestniczył również w czterech 00 delegacjach. W drugim okresie europoseł zwiększył 0 swoja aktywność przy podpisywaniu okres 1 okres okres 3 średnia rezolucji, które dotyczyły przede wszystkim spraw międzynarodowych. W wystąpieniach plenarnych czy interpelacjach w dalszym ciągu poruszał tematykę spraw międzynarodowych, praw autorskich, ale także praw człowieka. Dodatkowo pełnił zastępstwo w Komisji Kultury i Edukacji. W ostatnim okresie swojej kadencji europoseł wyraźnie zwiększył swoją aktywność. Najważniejszym jego dokonaniem z całą pewnością jest sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych

121 Raport Pracusie i Obiboki 11 między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych. W wystąpieniach plenarnych posła w tym okresie ciężko doszukać się wiodącej tematyki. okres 1 okres okres 3 średnia 73,33 33,33 675,00 181,03 Okres I Projekty rezolucji 1 Ukraina 15 4 Sprawy międzynarodowe Tematyka związana z prawami autorskimi i nowymi mediami Komisja Prawna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji 11 Sprawy międzynarodowe Sprawy międzynarodowe Prawa człowieka Prawa autorskie Komisja Prawna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) Komisja Kultury i Edukacji (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku (zastępstwo) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo)

122 1 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Sprawozdania 1 Zagadnienia prawne polityki zagranicznej UE Projekty rezolucji 1 Kenia Brak dominującej tematyki 9 Komisja Prawna Komisja Kultury i Edukacji (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE- Azerbejdżan i UE-Gruzja Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia 5 (zastępstwo) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (zastępstwo) Posłowie, którzy nie sprawowali mandatu do końca kadencji PE: Klich Bogdan do końca 006 r. podpisał 16 projektów rezolucji. Zabierał 5 razy głos w debatach na forum parlamentarnym, przy czym w ogromnej większości dotyczyły one spraw międzynarodowych. Skierował 10 zapytań do Komisji Europejskiej. Był przewodniczącym Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Swoje doświadczenie zdobyte w pracy na stanowisku wiceministra obrony narodowej wykorzystywał w Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (zastępstwo). W roku 007 poseł Klich był autorem sprawozdania w sprawie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: strategia zewnętrznego wymiaru, plan działania wdrażający program haski. Zabrał głos w 11 debatach oraz skierował zapytania do Komisji Europejskiej. okres 1 okres okres 3 średnia 03,33 91,67 8, Bogdan Klich okres 1 okres okres 3 średnia

123 Raport Pracusie i Obiboki 13 Kudrycka Barbara była członkiem dwóch komisji: Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz od początku 006 roku Komisji Tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Pełniła także zastępstwo w Komisji Prawnej. Swój mandat sprawowała do 7 listopada 007 roku. Podczas swojej kadencji aktywnie działała na rzecz demokratyzacji i praw człowieka (szczególnie na Białorusi). okres 1 okres okres 3 średnia 30,00 108,70 8, Barbara Kudrycka okres 1 okres okres 3 średnia

124 14 Raport Pracusie i Obiboki 5.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Gacek Urszula 700,00 175,00 835,9 5 Saryusz-Wolski Jacek 53, , ,00 796,55 6 Lewandowski Janusz 80,00 479,17 450,00 374,14 19 Sonik Bogusław 353,33 375,00 475,00 370,69 0 Kaczmarek Filip 150,00 400,00 850,00 301,7 5 Zaleski Zbigniew 150,00 387,50 750,00 89,66 7 Buzek Jerzy 6,67 87,50 00,00 50,00 9 Handzlik Małgorzata 116,67 358,33 475,00 41,38 30 Klich Bogdan 03,33 91,67 8,57 3 Kudrycka Barbara 30,00 108,70 8,30 33 Olbrycht Jan 0,00 150,00 65,00 18,97 37 Protasiewicz Jacek 180,00 33,33 375,00 15,5 39 Zwiefka Tadeusz 73,33 33,33 675,00 181,03 43 Chmielewski Zdzisław Kazimierz 13,33 00,00 13,33 158,6 46 Jałowiecki Stanisław 130,00 79,17 15,00 108,6 55 Hołowczyc Krzysztof 0,00 53,85 75,00 105,88 56 Piskorski Paweł Bartłomiej 90,00 87,50 5,00 98,8 57 GACEK SARYUSZ-WOLSKI LEWANDOWSKI SONIK KACZMAREK ZALESKI BUZEK HANDZLIK KLICH KUDRYCKA OLBRYCHT PROTASIEWICZ ZWIEFKA CHMIELEWSKI JAŁOWIECKI HOŁOWCZYC PISKORSKI Platforma Obywatelska

125 Raport Pracusie i Obiboki 15 Polskie Stronnictwo Ludowe 6.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Zbigniew Kuźmiuk Zdzisław Podkański Czesław Siekierski Janusz Wojciechowski Wykształcenie wyższe (tytuł doktora nauk ekonomicznych) wyższe wyższe (tytuł doktora nauk ekonomiczno rolniczych) wyższe Zawód ekonomista absolwent wydziału humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ekonomista prawnik (aplikacja prokuratorska) Wcześniejsza działalność polityczna : Wojewoda Radomski 1997 Minister, członek RM marszałek Województwa Mazowieckiego, radny poseł na Sejm RP, przewodniczący Klubu parlamentarnego PSL Sejmu RP 1991r. prezes ZW PSL w Lublinie r.- działalność w Ministerstwie Kultury i sztuki na stanowiskach kolejno : pełnomocnik ministra podsekretarz stanu Minister Kultury i Sztuki 1998r.- Marszałek Sejmiku Chłopów polskich 1981r.- Kierownik Wydziału Organizacyjnego NK ZSL poseł na Sejm III i IV Kadencji r.- Funkcja Sekretarza Stanu, pierwszego zastępcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- J.Kalinowksiego 1993r.-wybrany na posła do Sejmu RP z listy PSL-u r.- podsekretarz stanu w Urzedzie Rady Ministrów 1995r.-001r.- Prezes Najwyższej Izby Kontroli 001r. poseł na Sejm RP, wicemarszałek Izby, III I 005- prezes PSL-u II 006- wykluczony z PSLu i założył własną partię PSL- Piast Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Mazowieckie Mazowieckie 358 Małopolskie i Świętokrzyskie Łódzki

126 16 Raport Pracusie i Obiboki 6.. Posłowie Kuźmiuk Zbigniew, urodził się roku w Komorowie. W 1979 roku ukończył Politechnikę Świętokrzyską. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Planowania i Statystyki - obecnie SGH - w Warszawie. Przez pewien czas pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Radomskiej. Jest doświadczonym politykiem, początek jego kariery politycznej datuje się na lata , kiedy to sprawował funkcję wojewody radomskiego. W roku 1997 został Ministrem i członkiem Rady Ministrów, zaś w latach był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym piastował funkcję Marszałka. W latach był posłem na Sejm RP oraz Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Sejmu RP. Bardzo aktywnie działał w Polskim Stronnictwie Ludowym, gdzie pełnił m.in. funkcje wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego i wiceprezesa mazowieckiego związku wojewódzkiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do PE dostał się z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (okręg nr 5 część woj. mazowieckiego), jednak w trakcie kadencji został wykluczony z tej partii za złamanie jej statutu. W kwietniu 009 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości i to właśnie z listy wyborczej tej partii ubiega się o kolejną elekcję do Parlamentu Europejskiego. Zbigniew Kuźmiuk jak możemy zauważyć, w ciągu trzech okresów swojej kadencji najbardziej aktywny był na posiedzeniach PE, co wyraża się w dużej liczbie oświadczeń, interpelacji oraz zapytań. Najmniejszą aktywność przejawiał w zakresie sprawozdań. Drugi i trzeci okres charakteryzuje zbliżona aktywność. okres 1 okres okres 3 średnia 76,67 579,17 65,00 45, Zbigniew Kuźmiuk okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji Sytuacja na Ukrainie 5 Wolność wypowiedzi w Internecie Innowacyjność gospodarki UE, Sektor owoców jagodowych, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia, 75 Deficyt budżetowy, przemysł obuwniczy; Przemysł cukrowy, owocowy, import mięsa; kwestie eksportu na rynek rosyjski; Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja budżetowa 1 Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Bułgaria

127 Raport Pracusie i Obiboki 17 Okres II Projekty rezolucji W sprawie Gruzji 11 Nowy pakiet socjalny 13 3 Umowa WE/Ukraina w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy Podatek akcyzowy Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja budżetowa Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Okres III Projekty rezolucji 1 Rola kultury w rozwoju regionów euroejskich 19 3 Dystrybucja żywności Kwestie budżetowe Komisja Budżetowa Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina Podkański Zdzisław urodził się roku w miejscowości Guzówka. Do PE dostał się z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego z woj. mazowieckiego. Reprezentant Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. Magister historii, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest doświadczonym politykiem, działalność rozpoczął w latach 70-tych XX w. Pracował m.in. w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym oraz w organizacjach młodzieżowych. W 1991 r. został prezesem ZW PSL w Lublinie. W latach w Ministerstwie Kultury kolejno na stanowiskach: Pełnomocnika Ministra, Podsekretarza Stanu oraz Ministra Kultury i Sztuki. W 1998 roku został wybrany na Marszałka Sejmiku Chłopów Polskich. Od 1993 do 004 r. poseł na Sejm RP. W lipcu 006r. usunięty z szeregów PSL, po przejściu do grupy UEN i założeniu formacji PSL Piast, na której czele stanął. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od kwietnia 008 jest Przewodniczącym Stronnictwa "Piast". Zdzisław Podkański w pierwszym okresie zajmował się sprawami związanymi z polityką zagraniczną - Gruzja i Mołdawia. Bardzo ważną dla niego kwestią była sprawa łamania praw człowieka w Mołdawii.

128 18 Raport Pracusie i Obiboki Był wiceprzewodniczącym Delegacji do spraw współpracy UE - Mołdawia. Zabierał Zdzisław Podkaoski głos w sprawach związanych z polityką socjalną. Był członkiem dwóch komisji Komisji Kultury i Edukacji, Komisji 800 Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W drugim okresie poseł pozostaje nadal członkiem tych samych dwóch komisji Ponownie jego aktywność związana jest ze 00 sprawami międzynarodowymi - Mołdawia, Uzbekistan, szczyt UE - Rosja. Zabierał 0 głos w debatach, gdzie poruszane były okres 1 okres okres 3 średnia problemy transportu, łamania praw człowieka w różnych regionach świata. Nadal sprawował funkcję wiceprzewodniczącego delegacji. W trzecim okresie aktywność posła wyrażała się w zabieraniu głosu w kwestiach gospodarczych, ochrony środowiska i kultury oraz komunikacji. Obok członkostwa w delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE - Mołdawia, gdzie nadal jest wiceprzewodniczącym, został członkiem delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE - Rosja. okres 1 okres okres 3 średnia 0,00 554,17 875,00 403,45 Okres I Projekty rezolucji 11 w sprawie praw człowieka w Republice Mołdowy, a zwłaszcza w Naddniestrzu w sprawie wolności wypowiedzi w Internecie Wybory w Mołdowie Ochrona socjalna i integracja społeczna Zrównoważona turystyka europejska Program "Obywatele dla Europy" 66 Mołdowa (Transnistria), Gruzja (Osetia Południowa) Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie Kwoty mleczne Komisja Kultury i Edukacji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (wiceprzewodniczący) Okres II Projekty rezolucji 5 w sprawie szczytu UE-Rosja, który odbył się w Mafrze w sprawie znacznego wzrostu cen żywności oraz ochrony konsumentów w sprawie podwyżki cen paszy i żywności w sprawie Mołdawii w sprawie Uzbekistanu 110 Zrównoważona europejska polityka transportowa uwzględniająca

129 Raport Pracusie i Obiboki 19 europejską politykę energetyczną i europejską politykę ochrony środowiska Działania informacyjnye i promocyjne dotyczące produktów rolnych Wzrost cen produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i w krajach rozwijających się Przemysł kulturowy w Europie Zatrzymanie opozycjonistów na Białorusi Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie Umowa WE/Ukraina w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy Komisja Kultury i Edukacji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (wiceprzewodniczący) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Okres III Projekty rezolucji 4 Sumienie Europy a totalitaryzm w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich 3 Sumienie Europy a totalitaryzm eksport mięsa, uznawalność kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek w krajach UE, system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej kultura i komunikacja, ochrona środowiska, sprawy formalne, gospodarka, ochrona środowiska Komisja Kultury i Edukacji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia (wiceprzewodniczący) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Siekierski Czesław urodził się 8 października 195 roku w miejscowości Stopnica (powiat buski). Z zawodu jest ekonomistą. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1976r.- od tegoż roku nauczyciel akademicki w SGGW), posiada tytuł doktora nauk ekonomiczno rolniczych (1986r.). Radny dzielnicowy Rady Narodowej Warszawa-Mokotów ( ). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( ). Poseł na Sejm RP ( ); wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki ( ). Członek Komisji Integracji Europejskiej ( ). Członek Parlamentarnej Komisji Wspólnej Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego ( );obserwator PE ( ). Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (1977- ) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA ( ). Jest doświadczonym politykiem - w latach 70-tych XXw. działał w ruchach studenckich oraz Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Od 1981r. do 198r.

130 130 Raport Pracusie i Obiboki Kierownik Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Komitetu ZSL; Radny dzielnicowy Rady Narodowej Warszawa-Mokotów ( ). Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL ( ). W latach poseł na Sejm RP, natomiast w latach pełnił funkcję Sekretarza Stanu (wiceministra), pierwszego zastępcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Kalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997). Obecnie ubiega się o reelekcję do Parlamentu Europejskiego, startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim. Czesław Siekierski przejawia różną aktywność w trzech badanych okresach. Wynika to z faktu, że w drugim okresie zwiększyła się jego aktywność na arenie parlamentarnej, a liczba oświadczeń, interpelacji i zapytań wzrosła z 48 do 114. Zwraca uwagę bardzo duża różnica między aktywnością w pierwszym a trzecim okresie - ponad dziesięciokrotny wzrost aktywności. Dobre wyniki w dwóch ostatnich okresach spowodowały, że poseł zajmuje wysoką pozycję w rankingu aktywności na forum PE. okres 1 okres okres 3 średnia 176,67 904,17 185,00 591, Czesław Siekierski okres 1 okres okres 3 średnia Okręg I Projekty rezolucji polskie veto na rozmowy negocjacyjne z Rosją; kwoty produkcji na skrobię ziemniaczaną, rynek owoców i warzyw, strategia leśna, połów ryb w Bałtyku, w sprawie zakazu eksportu produktów mięsnych do Rosji; sektor banków, stosunki handlowe z Indiami, cztery jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Gospodarcza i Walutowa Komisja Rybołówstwa Komisja Rozwoju Regionalnego 1 Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Chorwacja Okręg II Projekty rezolucji 1 W sprawie Mołdawii 11 Rynek mleka i przetworów mlecznych w UE Sytuacja na rynku wieprzowiny

131 Raport Pracusie i Obiboki Restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Rybołówstwa Komisja Rozwoju Regionalnego Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową Okres III Sprawozdania 1 Finansowanie wspólnej polityki rolnej Projekty rezolucji 1 Rola kultury w rozwoju regionów euroejskich 57 Kwestie gospodarcze 3 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Rybołówstwa Komisja Rozwoju Regionalnego Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja Wojciechowski Janusz urodził się roku w Rawie Mazowieckiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 roku uzyskał aplikację prokuratorską. W latach był kolejno: sędzią Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, sędzią Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach oraz sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 1990 do1993 członek Krajowej Rady Sądowniczej. W 1993 roku został posłem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Urzędzie Rady Ministrów ds. spraw legislacyjnych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli od 1995 do 001 roku. Członek Zarządu EUROSAI - organizacji najwyższych organów kontroli ( ). Wicemarszałek Sejmu IV kadencji. Był również obserwatorem Parlamentu Europejskiego. W marcu 004 roku objął funkcję prezesa PSL, z której zrezygnował w styczniu 005 r., po tym jak partia opowiedziała się przeciwko utworzeniu wraz z ZChN i Zbigniewem Religą komitetu wyborczego,,zgoda. Rok później został wykluczony z PSL-u za złamanie statutu. Współzałożyciel nowej formacji PSL Piast Janusz Wojciechowski w pierwszym okresie zajmował się sprawami międzynarodowymi, kwestiami związanymi z rolnictwem, energetyką. Był członkiem dwóch komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kontroli Budżetowej. W drugim okresie nadal jego głównymi kwestiami zainteresowań są sprawy związane z rolnictwem oraz sprawy międzynarodowe. Wciąż pozostaje członkiem dwóch komisji. W trzecim okresie poseł zintensyfikował Janusz Wojciechowski okres 1 okres okres 3 średnia

132 13 Raport Pracusie i Obiboki swoją działalność poprzez członkostwo w trzech komisjach, obok dwóch poprzednich został członkiem Komisji Budżetowej. Jest też członkiem dwóch delegacji - współpracy parlamentarnej UE- Kazachstan, UE- Kirgistan, UE- Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem, Mongolią. Aktywność na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w tym okresie spadła, poruszane przez posła tematy to niefunkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania. okres 1 okres okres 3 średnia 0,00 350,00 700,00 306,90 Okres I Sprawozdania 1 Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej. Projekty rezolucji 6 w sprawie Kazachstanu w sprawie wolności wypowiedzi w Internecie w sprawie Mołdawii (Naddniestrza) w sprawie Uzbekistanu 35 Zapytanie ustne do Komisji dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego bezpieczeństwa energetycznego w związku z budową gazociągu północnoeuropejskiego, tzw. gazociągu bałtyckiego, zapytanie pisemne do Komisji w zakresie przyszłej regulacji kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej, zapytanie pisemne do Komisji w zakresie Planu działań Wspólnoty w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt rolnictwo, sprawy międzynarodowe, gospodarka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Kontroli Budżetowej Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, 1 UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan Delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Okres II Sprawozdania Sprawozdanie w sprawie kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej. Sprawozdanie w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt Projekty rezolucji 8 w sprawie Mołdawii w sprawie znacznego wzrostu cen żywności oraz ochrony konsumentów w sprawie Uzbekistanu: w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym w sprawie Białorusi w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym Klęsk żywiołowych w Europie,

133 Raport Pracusie i Obiboki zapobiegania im i usuwania ich skutków, zapytanie ustne do Komisji dotyczące obozów pracy niewolniczej na terenie Unii Europejskiej, zapytanie pisemne do Komisji w zakresie trudnej sytuacji producentów tytoniu w Unii Europejskiej gospodarka, rolnictwo, sprawy międzynarodowe, ochrona środowiska, prawa człowieka Finansowanie wspólnej polityki rolnej Uproszczenie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich Perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej na rok 006 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Kontroli Budżetowej Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej Okres III Sprawozdania 1 Sprawozdanie w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Projekty rezolucji nierówności miedzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania europejskiego nakazu aresztowania, gospodarka, rolnictwo Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Budżetowa Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej

134 134 Raport Pracusie i Obiboki 6.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię okres 1 okres okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Siekierski Czesław Adam 176,67 904,17 185,00 591,38 8 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 76,67 579,17 65,00 45,86 15 Podkański Zdzisław Zbigniew 0,00 554,17 875,00 403,45 17 Wojciechowski Janusz 50,00 358,33 850,00 336,1 3 Polskie Stronnictwo Ludowe SIEKIERSKI KUŹMIUK PODKAŃSKI WOJCIECHOWSKI

135 Raport Pracusie i Obiboki 135 Samoobrona RP 7.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Marek Czarnecki Ryszard Czarnecki Bogdan Golik Wiesław Stefan Kuc Jan Masiel Leopold Rutowicz Wykształcenie wyższe (Uniwersytet Warszawski) wyższe (Uniwersytet Wrocławski) wyższe (Akademia Rolnicza we Wrocławiu) wyższe (SGGW) prawnik historyk Zawód weterynarz inżynier doradztwa rolniczego NIE NIE wyższe (KUL) psycholog NIE wyższe (AGH w Krakowie) inżynier mechanik Wcześniejsza działalność polityczna wojewoda bialsko-podlaski poseł na Sejm minister w rządzie RP Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Mazowiecki Dolnośląsko opolski Łódzki Lubelski Wielkopolski 40 NIE Małopolsko świętokrzyski 58

136 136 Raport Pracusie i Obiboki 7.. Posłowie Czarnecki Marek urodził się marca 1959 roku w Chorzowie. W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1986 także na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tej uczelni. Prowadził własną praktykę adwokacką w międzynarodowej kancelarii prawniczej "Ole Nielsen & Partners", napisał wspólnie z Lidią Bagińską komentarz do prawa wekslowego i czekowego. W 1997 kandydował bez powodzenia do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność z rekomendacji Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Objął stanowisko wojewody bialskopodlaskiego, które zajmował do Był prezesem zarządu Ruchu S.A. i wiceprezesem Agencji Mienia Wojskowego. Później powrócił do praktyki adwokackiej. W 006 roku kandydował na urząd prezydenta Warszawy: zajął ostatnie miejsce, zdobywając jedynie 1096 głosów (0,16%) Do Parlamentu Europejskiego został wybrany z listy Samoobrony. Początkowo działał jako parlamentarzysta niezrzeszony, następnie wstąpił do frakcji Unia na Rzecz Europy Narodów. Obecnie ubiega się o reelekcję do PE z ramienia koalicji Porozumienie dla Przyszłości z nominacji Partii Demokratycznej Marek Czarnecki jest członkiem Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na Marek Czarnecki rzecz Europy. W wystąpieniach parlamentarnych poseł prezentuje się jako obrońca wartości humanitarnych. Takie akcenty odnaleźć można w interpelacji dotyczącej Zaprzestania wyzyskiwania 100 pracy nieletnich, a także w debatach na temat sytuacji więźniów w Iraku i w Syrii 50 oraz niepokojącej z punktu widzenia 0 wolności obywatelskich sytuacji w Somalii, okres 1 okres okres 3 średnia Palestynie, Liberii, Haiti i Bangladeszu. Wystąpienia posła na forum PE dotyczą również specjalistycznych zagadnień z zakresu stanowienia prawa wspólnotowego (m.in. monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego, prawo spółek czy uwzględnianie między państwami członkowskimi wyroków skazujących w przypadku nowego postępowania karnego). Warto wspomnieć także o udziale w debacie dotyczącej bezpośrednio Polski, a mianowicie uregulowań przejściowych ograniczających swobodny przepływ pracowników w UE. Podsumowując dokonania Marka Czarneckiego na forum PE należy stwierdzić, że należy on do stosunkowo mało aktywnych deputowanych, zajmuje się zróżnicowaną problematyką. okres 1 okres okres 3 średnia 103,33 137,50 150,00 10,69 Okres I Projekty rezolucji Polityka zagraniczna UE, szczyt UE-Rosja UE, w sprawie odrzucenia budżetu 5 Sprawy międzynarodowe, prawa człowieka UE, prawo wspólnotowe Gospodarka

137 Raport Pracusie i Obiboki 137 Komisja Prawna (członek) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (członek) Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej (członek) Okres II Projekty rezolucji 1 Polityka zagraniczna UE, w sprawie Pakistanu 8 Sprawy międzynarodowe, prawa człowieka UE, prawo wspólnotowe Bezpieczeństwo Komisja Prawna (członek) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji Sprawy międzynarodowe, prawa człowieka UE, prawo wspólnotowe Komisja Prawna(członek) 1 Delegacja do spraw stosunków z Izraelem Czarnecki Ryszard Urodzony w 1963 roku w Londynie. Ukończył w 1986 studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów: przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Filozoficzno - Historycznego, elektor w wyborach rektora Uniwersytetu, szef podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) oraz członek 3-osobowego tajnego Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS w latach Stypendysta Jagiellonian Foundation i Fundacji Grabowskiego, dziennikarz w "Dzienniku Polskim" w Londynie, współpracował również z "Kontaktem" (Paryż) i "Polską" (Londyn). Przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, wiceminister kultury w rządzie Hanny Suchockiej. Wiceprezes, a w późniejszym okresie prezes

138 138 Raport Pracusie i Obiboki Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego. Minister Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie premiera Jerzego Buzka. Przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii Zachodnioeuropejskiej. Żonaty, ma dwóch synów. W wyborach do PE w 009 r. wystartuje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Czarnecki działa bardzo aktywnie na forum PE. Jest autorem (lub współautorem) wielu rezolucji. Był oficjalnym obserwatorem wyborów parlamentarnych i lokalnych w Kosowie, brał udział w delegacjach ad hoc Komisji Rozwoju PE do Autonomii Palestyńskiej. Częste wystąpienia na forum plenarnym - przede wszystkim zapytania i uczestnictwo w debatach na różne tematy. Skala problematyki, którą podejmuje w wystąpieniach jest szeroka - od problemów międzynarodowych do szczegółowych rozwiązań dotyczących rolnictwa. okres 1 okres okres 3 średnia 750,00 145, ,00 97, Ryszard Czarnecki okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji Między innymi w sprawie odrzucenia budżetu ogólnego UE na rok TEMATY DEBAT, W KTÓRYCH BRAŁ UDZIAŁ R.CZARNECKI: prawa człowieka, gospodarka, kultura, UE, rozszerzenie UE, sport, rolnictwo, sprawy międzynarodowe OŚWIADCZENIA: sprawy międzynarodowe, prawa człowieka, UE INTERPELACJE: sprawy międzynarodowe, prawa człowieka, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka 4 3 Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) (członek) Komisja Spraw Konstytucyjnych (zastępstwo) Tymczasowa Komisja do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (zastępstwo) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony(zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (członek) Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej(członek) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo)

139 Raport Pracusie i Obiboki 139 Okres II Projekty rezolucji Miedzy innymi: w sprawie dialogu pomiędzy Europą a Chinami, w 14 sprawie zwalczania ekstremizmu w Europie TEMATY DEBAT, W KTÓRYCH BRAŁ UDZIAŁ R.CZARNECKI: prawa człowieka, gospodarka, kultura, reformy gospodarcze, sprawy międzynarodowe, rolnictwo, sprawy międzynarodowe INTERPELACJE: sprawy międzynarodowe, prawa człowieka, 143 reformy UE, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka, reforma opieki zdrowotnej, problem modyfikowanej żywności, niekontrolowana sprzedaż broni WYSTĄPIENIA: między innymi polityka energetyczna, kryzys finansowy, szczyt UE- Rosja, program reformy stoczni polskich Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) (członek) Komisja Rozwoju (członek) Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej (członek) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (zastępstwo) 5 Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (członek) Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego(zastępstwo) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 13 Między innymi: Pomoc humanitarna dla Strefy Gazy; Rezolucja w sprawie uchodźców birmańskich w Tajlandii; w sprawie wolności prasy w Kenii, w sprawie zamachu stanu w Gwinei, w sprawie 17 3 Srebenicy TEMATY DEBAT, W KTÓRYCH BRAŁ UDZIAŁ R.CZARNECKI: prawa człowieka, gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, rolnictwo, INTERPELACJE: sprawy międzynarodowe, prawa człowieka, kryzys finansowy, polityka energetyczna, ochrona konsularna obywateli państw Trzeciego Świata WYSTĄPIENIA: między innymi- europejska strategia bezpieczeństwa, niepodległość Kosowa, strategia państw europejskich wobec Białorusi Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) (członek) Komisja Rozwoju (członek) Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo- Wschodniej (członek) Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego(zastępstwo) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo)

140 140 Raport Pracusie i Obiboki Golik Bogdan urodził się 19 marca 1963 r. we Wrocławiu. Ukończył studia na wrocławskiej Akademii Rolniczej gdzie zdobył tytuł lekarza weterynarii. Jest doktorantem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing - pisze pracę doktorską na temat lobbingu. Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i za granicą. Działa społecznie w samorządach gospodarczych. W 1991 roku z jego inicjatywy powołano w Lesznie jedną z pierwszych regionalnych izb gospodarczych w Polsce (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie). W latach pełnił funkcję wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Założył Polsko- Arabską Izbę Gospodarczą oraz Polsko Amerykańską Izbę Gospodarczą, w której pełni funkcję wiceprezesa. Do Parlamentu Europejskiego wybrany został z Regionu Łódzkiego w czerwcu 004 rok.. Jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów (PES). Jego aktywność ukierunkowana jest szczególnie na wspieranie i ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, a także na działania zmierzające do podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i jej reprezentacji w strukturach UE. Bohater skandalu związanego z gwałtem na prostytutce w 005. Postępowanie zostało umorzone. Bogdan Golik w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie się ubiegał o reelekcję z ramienia Polskiej Partii Pracy. Bogdan Golik jest reprezentantem Samoobrony RP w Grupie Socjalistycznej (PES) w PE. Jego aktywność ukierunkowana jest szczególnie na wspieranie i ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, a także na działania zmierzające do podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki i właściwiej jej reprezentacji w strukturach Unii Europejskiej. Po kilku latach ponownie zajął się problematyką weterynarii i bezpieczeństwa żywności, będąc jedynym lekarzem weterynarii w Parlamencie Europejskim z Polski oraz Europy Środkowo- Wschodniej. Na tym polu jego wystąpienia mają charakter najbardziej merytoryczny. Poseł zabiera głos również w sprawach związanych z rolnictwem i ochroną środowiska. Poseł wykazuje się niską aktywnością. okres 1 okres okres 3 średnia 16,67 91,67 50,00 03, Bogdan Golik okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 0 33 Kwestie stosunków gospodarczych Stosunki z Indiami Handel z Chinami Promocja produktów UE Kwestie ekonomiczne rolnictwo przemysł dopłaty, dofinansowania sytuacja pielęgniarek i położnych w Polsce Kwestie dotyczące ochrony środowiska: gospodarowanie odpadami

141 Raport Pracusie i Obiboki wpływ gazociągu Kwestie dotyczące zdrowia ptasia grypa Komisja Rolnictwa i Rozwoju (członek) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) (członek) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja) (zastępstwo) Okres II Sprawozdania 1 Projekty rezolucji Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich Kwestie ekonomiczne wyroby spirytusowe (definicja, promocja) owoce, zboża (promocja, dopłaty) Kwestie dotyczące ochrony środowiska, np.: gospodarowanie odpadami Kwestie stosunków gospodarczych Chiny Kwestie ochrony zdrowia owoce w szkole Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej(członek) Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego(członek) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) (członek) Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 0 6 Kwestie gospodarcze przemysł stoczniowy promocja produktów rolnych lotnictwo pasze Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (członek) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony(zastępstwo)

142 14 Raport Pracusie i Obiboki 4 Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja (zastępstwo) Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (członek) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (członek) Kuc Wiesław urodził się września 1949 roku w Sokołowie Podlaskim. Z zawodu jest inżynierem o specjalizacji doradztwo rolnicze. Dyplom zdobył w SGGW w Warszawie na Wydziale Rolniczym. W roku 1973 rozpoczął pracę w Instytucie Zastosowań Matematyki i Statystyki SGGW. Podczas pracy na uczelni odbył roczny staż naukowy w Goshen College Indiana w Stanach Zjednoczonych. W latach był głównym specjalistą w Krajowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, następnie przeszedł do Urzędu Rady Ministrów do Biura ds. Młodzieży, gdzie pracował do 1986 r. Później objął stanowisko dyrektora departamentu w Urzędzie Patentowym, by w 1988 r. zająć podobne stanowisko w Banku Rozwoju Eksportu S.A. W latach pracował kolejno w Banku Handlowo- Kredytowym, Merkury Bank S.A., Prosper Banku, Banku Staropolskim S.A. i KIB Banku na Ukrainie. W 1997 r. założył własną działalność gospodarczą. Został przewodniczącym rad nadzorczych w ESBEO Sp. z o.o. i Wisła Consulting Sp. z o.o. W 003 r. został Prezesem Zarządu Bialskich Fabryk Mebli S.A. jednak zrezygnował z pełnienia tej funkcji w czerwcu 004r. po wyborach do PE, do którego dostał się z ramienia Samoobrony. Początkowo działał jako parlamentarzysta niezrzeszony, w XII 004r. wraz z Bogdanem Golikiem wstąpił jednak do Grupy Socjalistycznej (PES), a po latach- w XII 006r - przeszedł do Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. Wiesław Kuc jest członkiem Komisji Budżetowej oraz pełni zastępstwo w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Brał udział w pracach Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE Bułgaria. Obecnie jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej. Jego wkład w prace PE jest co najwyżej umiarkowany, aktywność przejawia głównie w kwestiach korespondujących z jego wyuczonym zawodem, czyli w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska. Przez wszystkie okresy działalności na arenie PE podejmuje te same tematy. okres 1 okres okres 3 średnia 53,33 37,50 00,00 139, Wiesław Kuc okres 1 okres okres 3 średnia

143 Raport Pracusie i Obiboki 143 Okres I Projekty rezolucji Gospodarka Rolnictwo i leśnictwo Ochrona Praw Podstawowych w UE Ochrona Środowiska Integracja Europejska/UE Edukacja Komisja Budżetowa (członek) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (zastępstwo) Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Bułgaria (do XII 006) (członek) Okres II Projekty rezolucji 1 w sprawie Bangladeszu 5 Rolnictwo i leśnictwo Ochrona Środowiska Komisja Budżetowa (członek) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej (członek) Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 1 w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich Integracja Europejska/UE 5 Komisja Budżetowa Komisja Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej (członek) Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową (zastępstwo)

144 144 Raport Pracusie i Obiboki Masiel Jan urodził się roku. W 1987 ukończył Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał dyplom z języka francuskiego w 1993 na Alliance Française w Brukseli. Prowadzi działalność gospodarczą. Wcześniej pracował jako tłumacz przysięgły i socjoterapeuta. W 004 wybrany na europosła z list Samoobrony. Teraz należy do Stronnictwa Piast, a w Parlamencie Europejskim do frakcji Unii na rzecz Europy Narodów. W PE udziela się w kwestiach polityki zagranicznej zwłaszcza wobec Azji (Indie, Pakistan, Sri Lanka). Uczestnik dramatycznych wydarzeń w hotelu w Bombaju w 008 roku. Jan Masiel najczęściej zabiera głos w sprawach ściśle związanych z pracą komisji, w których się znajduje. Charakterystyczne jest dla niego zabieranie głosu w sprawach 5 0 socjalnych, szczególnie dotyczących 15 wprowadzenia nowych zasiłków i innego 10 rodzaju świadczeń dla najuboższych. 05 Podejmuje on również tematy z zakresu 00 podstawowych kwestii polityki zagranicznej, 195 jak choćby kwestia przystąpienia do Unii 190 Rumunii i Bułgarii, czy starania Turcji (w tej kwestii przejawia bardzo krytyczny stosunek do aspiracji integracyjnych tego państwa). Niestety aktywność posła spada w każdym badanym okresie. okres 1 okres okres 3 średnia 0,00 08,33 00,00 13,79 Jan Masiel okres 1 okres okres 3 średnia Okres I Projekty rezolucji 1 Ws. budżetu UE na Kwestie międzynarodowe Turcja Bliski Wschód Akcesja Bułgarii i Rumunii Wspólna Polityka Zagraniczna Kwestie społeczne Emigracja legalna i nielegalna Ogólna sytuacja społeczna w UE Homofobia Kwestie dotyczące gospodarki pomoc dla rolników Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (członek) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Komisja Petycji (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia (członek) Okres II

145 Raport Pracusie i Obiboki 145 Projekty rezolucji 9 Pakistan, Sri Lanka pakiet socjalny, unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego, 36 morderstwa albinosów w Tanzanii Kwestie międzynarodowe Szczyt UE-Rosja Sytuacja w Palestynie Kwestie ochrony zdrowia promocja zdrowego odżywiania walka z otyłością Kwestie społeczne Wykluczenia Równość Prawa dziecka 3 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (członek) Komisja Handlu Międzynarodowego (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (członek) Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią (zastępstwo) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 1 Sri Lanka 4 3 Kwestie społeczne Polityka azylowa mniejszości opieka nad dziećmi Kwestie zdrowia walka z Alzheimerem Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (członek) Komisja Handlu Międzynarodowego (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (członek) Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią (zastępstwo) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo) Rutowicz Leopold urodził się w Krakowie w 193 roku. W 1956 roku ukończył

146 146 Raport Pracusie i Obiboki AGH w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera na wydziale mechanicznym. W roku 1981 otrzymał tytuł doktora nauk towaroznawczych. W latach był asystentem i wykładowcą na AGH, poza tym pełnił m.in. funkcję głównego mechanika w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, kierownika Ośrodka Prototypów Zakładu Badań i Doświadczeń Budownictwa. W latach był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Urzędu Miar i Wag, a w okresie od 1990 do pełnił funkcję dyrektora Zakładu Pobierczego w Krakowie. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi w 1977 roku oraz Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta w 1984 roku. Żonaty, ma syna. Do Parlamentu Europejskiego dostał się z listy Samoobrony RP zdobywając w wyborach 58 głosów. Członek Unii na Rzecz Narodów (UEN). Leopold Rutowicz jest członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Jeśli chodzi o tematykę Leopold Rutowicz wystąpień i pytań, warte zauważenia jest 1000 skupienie się na sprawach rozwoju nauki, 800 szczególnie w kontekście Strategii 600 Lizbońskiej. Z racji wykształcenia i doświadczenia zawodowego (inżynier, 400 wykładowca na Akademii Górniczo- 00 Hutniczej w Krakowie oraz między innymi prezes Wojewódzkiego Klubu Racjonalizacji 0 i Wynalazczości), deputowany jest osobą kompetentną w sprawach z tym związanych. okres 1 okres okres 3 średnia Porusza wiele kwestii związanych z gospodarką. Liczba wystąpień w pierwszym okresie była dosyć skromna, ale zwiększyła się w drugim okresie, a także jest na przyzwoitym poziomie w trzecim badanym okresie. okres 1 okres okres 3 średnia 196,67 416,67 800,00 39,31 Okres I Projekty rezolucji Projekt rezolucji w sprawie odrzucenia w całości projektu budżetu 1 ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 006 INTERPELACJE: między innymi w sprawie ceł, granic UE, programu działań na rzecz szybkiego rozwoju badań naukowych, ochrony interesów konsumentów 55 DEBATY: gospodarka, sprawy wewnętrzne UE, polityka rolna, przemysł, górnictwo, hutnictwo, rozwój żeglugi, ochrona niepełnosprawnych Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, (członek) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (zastępstwo) 1 Delegacja ds. stosunków z Australią i Nową Zelandią (członek) Okres II

147 Raport Pracusie i Obiboki 147 Projekty rezolucji INTERPELACJE: między innymi program energetyczny dla Europy, bezpieczeństwo energetyczne dla Unii Europejskiej na najbliższe 0 lat, ustanowienie Dyrektywy Roamingowej, szybsze rozpowszechnianie i wdrażanie wyników badań, budowa autostrad w Polsce, pomoc krajom ubogim, efekt cieplarniany DEBATY: gospodarka, infrastruktura, polityka gospodarcza, energetyczna, przemysł OPINIE: w sprawie podejścia do polityki regionalnej w regionie Morza Czarnego oraz w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów(członek) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem, (członek) Delegacja ds. stosunków z Australią i Nową Zelandią (członek) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (zastępstwo) Okres III Sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 1 Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów Projekty rezolucji 1 w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich 19 INTERPELACJA: Rozporządzenie o wyłączeniach blokowych w motoryzacji (WE) nr 1400/00 DEBATY: gospodarka, infrastruktura, polityka gospodarcza, energetyczna, przemysł, ograniczanie konkurencji w branży rolniczej, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów(członek) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem, (członek) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (zastępstwo)

148 148 Raport Pracusie i Obiboki 7.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Czarnecki Ryszard 750,00 145, ,00 97,41 4 Rutowicz Leopold Józef 196,67 416,67 800,00 39,31 4 Masiel Jan Tadeusz 0,00 08,33 00,00 13,79 40 Golik Bogdan 16,67 91,67 50,00 03,45 41 Kuc Wiesław Stefan 53,33 37,50 00,00 139,66 48 Czarnecki Marek Aleksander 103,33 137,50 150,00 10,69 51 Samoobrona CZARNECKI R. RUTOWICZ MASIEL GOLIK KUC CZARNECKI M

149 Raport Pracusie i Obiboki 149 Socjaldemokracja Polska 8.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Genowefa Grabowska Józef Pinior Dariusz Rosati Wykształcenie wyższe wyższe Zawód prawnik wykładowca prawnik wykładowca Wcześniejsza działalność polityczna maj maj obserwator w Parlamencie Europejskim z ramienia Senatu RP parlamentarzysta - Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz delegacji parlamentu polskiego do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej wiceprzewodniczący Unii Pracy ds. zagranicznych Okręg wyborczy (województwo) Śląski Liczba głosów Dolnośląski współzałożyciel PPS wyższe ekonomista minister spraw zagranicznych RP Warszawski

150 150 Raport Pracusie i Obiboki 8.. Posłowie Grabowska Genowefa urodziła się 1 stycznia 1944 roku w Przystajni. W 1966 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1974 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na tej uczelni, a w 199 tytuł profesora Uniwersytetu Śląskiego. Aktywnie działa w organizacjach międzynarodowych zajmujących się problematyką prawną, w obrębie jej zainteresowań naukowych znajduje się przede wszystkim prawo międzynarodowe, europejski, dyplomatyczne i prawo ochrony środowiska. Karierę polityczną rozpoczynała w 001 roku jako senator z ramienia koalicji SLD-UP, w senacie przewodniczyła Komisji Spraw Zagranicznych. W 004 roku przeszła do klubu senatorskiego Sojaldemokracji Polskiej, również z listy tej partii uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego. Aktywność posłanki na forum PE jest znaczna. Eurodeputowana jest członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych. W 3 Genowefa Grabowska komisjach i 1 podkomisji pełni funkcję zastępcy członka. Posłanka działa także w dwóch delegacjach: Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP - UE, jako członek oraz Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE - 00 Kazachstan, UE - Kirgistan i UE - Uzbekistan oraz do spraw stosunków z 0 Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią, jako zastępca. Do 007 roku pełniła funkcję kwestora i zasiada w składzie Prezydium PE. okres 1 okres okres 3 średnia W sumie, z trzech badanych okresów, wzięła udział w 136 debatach. Tematyka dotyczyła w głównej mierze praw człowieka (w tym m.in. polityki imigracyjnej, statusu uchodźcy, problemu kary śmierci), zagadnień politycznych związanych z regionem Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej, promowania wartości demokratycznych oraz technicznych aspektów funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Dziwi jednak jej stosunkowo niska aktywność w zakresie składania interpelacji (19). Ponadto, warto zaznaczyć, iż aktywność posłanki w ramach debat, oświadczeń, interpelacji i zapytań wzrosła w latach w porównaniu z latami , i w roku 009 nadal się utrzymuje na wysokim poziomie. okres 1 okres okres 3 średnia 0,00 70,83 575,00 451,7 Okres I Projekty rezolucji polityka wewnętrzna Unii Europejakiej polityka imigracyjna Unii Europejskiej problemy międzynarodowe prawa człowieka Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego Komisja Spraw Konstytucyjnych Podkomisja Praw Człowieka Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i

151 Raport Pracusie i Obiboki 151 Bezpieczeństwa Żywności Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Okres II Sprawozdania 6 instytucjonalne aspekty procesu integracji europejskiej problemy międzynarodowe ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych Projekty rezolucji 1 Problemy demokratyczne w krajach trzecich: Białoruś 106 instytucjonalne aspekty procesu integracji europejskiej problemy międzynarodowe rozwijanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: przepływ osób, azyl i polityka migracyjna, jak również współpraca sądowa i administracyjnej w sprawach cywilnych, ochrona, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości zwalczanie wszelkich form dyskryminacji m.in.: dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych polityka dotycząca środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, zdrowie publiczne kwestie związane z bezpieczeństwem żywności promowanie i ochrona wartości demokratycznych w krajach trzecich 4 Komisja Spraw Konstytucyjnych Podkomisja Praw Człowieka Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Okres III Projekty rezolucji 0 17 prawa człowieka polityka międzynarodowa instytucjonalne aspekty procesu integracji europejskiej polityka wewnętrzna UE promowanie i ochrona wartości demokratycznych w krajach trzecich

152 15 Raport Pracusie i Obiboki 4 polityka imigracyjna zdrowie publiczne Komisja Spraw Konstytucyjnych Podkomisja Praw Człowieka Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią Pinior Józef. Działalność posła Józefa Piniora na arenie krajowej rozpoczęła się od czynnego udziału w ruchu społeczno-politycznym Solidarność. Był on m.in. założycielem i jednym z przewodniczących regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność ( ), współtwórcą podziemnego Radia Solidarność we Wrocławiu oraz uczestnikiem happeningów Pomarańczowej Alternatywy. W lipcu 1987 roku występował jako rzecznik strony polskiej Solidarności Polsko - Czechosłowackiej. Od września 00 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Referendum Europejskiego, a od sierpnia 003 r. - Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. Europejskich. Poseł jest także zaangażowany w pracę naukową. Jego najważniejsze publikacje to: Wokół egzystencjalizmu politycznego Hanny Arendt, Wychodzenie z autorytaryzmu w Europie Południowej, w Ameryce Łacińskiej oraz w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Polonia: Crisis de transicion. Całokształt aktywności posła, a przede wszystkim cel, który im przyświecał, dają podstawę, aby sądzić, że idee wolności narodu, demokratycznego państwa prawa oraz społeczeństwa obywatelskiego stanowić będą myśl przewodnią działalności eurodeputowanego na forum Parlamentu Europejskiego. Józef Pinior we wszystkich trzech okresach był członkiem Komisji Rozwoju, a także pełnił zastępstwo członka w Komisji Spraw Zagranicznych. W Podkomisji Praw Człowieka pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Uczestniczył w pracach: Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi jako członek, Delegacji do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią oraz Delegacji do spraw stosunków z Indiami jako zastępca. Tematyka tych wystąpień koncentruje się wokół szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych (m.in., Bliskiego Wschodu, Azji Środkowo-Wschodniej, Półwyspu Bałkańskiego, relacji UE z wyspami Pacyfiku oraz stosunków transatlantyckich) oraz problemu poszanowania praw człowieka (w tym m.in. polityki imigracyjnej, statusu uchodźcy, problemu kary śmierci). okres 1 okres okres 3 średnia 316,67 41,50 600,00 375, Józef Pinior okres 1 okres okres 3 średnia

153 Raport Pracusie i Obiboki 153 Okres I Projekty rezolucji 4 Relacje UE-Rosja po zamordowaniu Anny Politkovskiej, Rezultat pertraktacji nad Radą Praw Człowieka oraz 6 sesją UNCHR, 10 marzec 006 Sytuacji na Białorusi rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy problemy międzynarodowe Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE prawa człowieka polityka imigracyjna Komisja Rozwoju Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Praw Człowieka Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do spraw stosunków Australią i Nową Zelandią Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja Okres II Projekty rezolucji 5 w sprawie siódmej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNHRC) luty 008 w sprawie kary śmierci, a w szczególności sprawy Troya Davisa 9 lipca 008 w sprawie ataków na obrońców praw człowieka w Rosji oraz procesu o morderstwo Anny Politowskiej 17 grudnia 008 Nielegalne przetrzymywanie więźniów Prawa człowieka Problemy międzynarodowe Kontakty UE- Rosja/Białoruś/Chiny Komisja Rozwoju Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Praw Człowieka Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do spraw stosunków Australią i Nową Zelandią Delegacja do spraw stosunków z Indiami Okres III Projekty rezolucji 1 sumienie Europy a totalitaryzm 5 marzec Prawa człowieka

154 154 Raport Pracusie i Obiboki 3 3 Europejska Strategia Bezpieczeństwa Stosunki transatlantyckie Komisja Rozwoju Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Praw Człowieka Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Delegacja do spraw stosunków Australią i Nową Zelandią Delegacja do spraw stosunków z Indiami Rosati Dariusz jest uznanym teoretykiem oraz praktykiem w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. Posiada bogate doświadczenie z pracy w wielu międzynarodowych instytucjach o charakterze gospodarczo-finansowym. W latach był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów, między 1994 a 1997 rokiem był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Pełnił w tym czasie także funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach uczestniczył w pracach Rady Polityki Pieniężnej. W 009 stanął na czele ruchu politycznego Porozumienie dla Przyszłości, skupiającego m.in. SdPl i Partię Demokratyczną. Dariusz Rosati działa w dwóch komisjach: jako członek w Komisji Gospodarczej i Dariusz Rosati Monetarnej oraz jako zastępca w Komisji Spraw Zagranicznych (od października do czerwca 005 r. pełnił funkcje 30 wiceprzewodniczącego w Komisji Tymczasowej ds. wyzwań politycznych i środków budżetowych rozszerzonej Unii w latach ). Są to jedne z najważniejszych komisji parlamentarnych, 190 pracujące nad najpilniejszymi i najbardziej problematycznymi zagadnieniami objętymi okres 1 okres okres 3 średnia współpracą. Wybór tych konkretnych komisji jest zgodny z wykształceniem, zainteresowaniami badawczymi oraz wcześniejszą pracą zawodową posła, co jest najlepszą gwarancją na rzetelny, merytoryczny wkład w ich funkcjonowanie. Ponadto poseł uczestniczy w dwóch delegacjach: Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz w Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Poseł głownie zajmuje się tematyką polityki finansowej, polityką rozwojową oraz gospodarczą UE, tendencja ta utrzymuje się przez wszystkie badane okresy. Niestety jest on stosunkowo mało aktywny na forum parlamentu - debaty, oświadczenia, interpelacje wynoszą 49. Warto ponad to zaznaczyć, iż jego aktywność jest podobna w każdym z badanych okresów i nie podlega ostrym fluktuacjom. okres 1 okres okres 3 średnia 30,00 04,17 5,00 18,97

155 Raport Pracusie i Obiboki 155 Okres I Sprawozdania Polityka finansowa: finanse publiczne w Unii Gospodarczej i 3 Waluowej, wprowadzenie euro, podatek akcyzowy, Projekty rezolucji 1 5 rocznica Solidarności i jej przesłanie dla Europy finanse publiczne w UE polityka rozwojowa UE 3 gospodarka środowisko naturalne Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Tymczasowa ds. wyzwań politycznych i środków 4 budżetowych rozszerzonej Unii w latach (stanowisko wiceprzewodniczącego) Komisja Spraw Zagranicznych Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Delegacja do Wspólnej Komisji parlamentarnej UE- Rumunia Okres II Sprawozdania Polityka finansowa Projekty rezolucji 0 5 Polityka finansowa i monetarna w UE: m.in.: strefa euro, polityka podatkowa i celna, Polityka gospodarcza Polityka rozwojowa Polityka międzynarodowa Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Okres III Projekty rezolucji 0 5 Polityka finansowa UE Polityka międzynarodowa Polityka gospodarcza Problemy Polski : program reformy polskich stoczni Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Spraw Zagranicznych Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

156 156 Raport Pracusie i Obiboki 8.3. Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Grabowska Genowefa 140,00 70,83 575,00 451,7 14 Pinior Józef 316,67 41,50 600,00 375,86 18 Rosati Dariusz 30,00 04,17 5,00 18,97 37 Socjaldemokracja Polska GRABOWSKA PINIOR ROSATI

157 Raport Pracusie i Obiboki 157 Sojusz Lewicy Demokratycznej 9.1. Tabela zbiorcza (biografie) Imię i Nazwisko Lidia Geringer de O denberg Adam Gierek Bogusław Liberadzki Marek Siwiec Andrzej Szejna Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) wyższe (Politechnika Śląska) wyższe (Akademia Ekonomiczna) wyższe (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie) wyższe (SGH w Warszawie i Uniwersytet Warszawski) Zawód ekonomista dziennikarka, matematyk, manager prof. inżynier prof. ekonomii magister inżynier ekonomista prawnik NIE Wcześniejsza działalność polityczna Okręg wyborczy (województwo) Liczba głosów Dolnośląski senator V kadencji Śląskie Podsekretarz stanu a od 1997 minister transportu i gospodarki morskiej poseł III i IV kadencji od 003 stały obserwator Polski w PE członek założyciel Socjaldemokracji RP poseł na Sejm sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Od 1993 członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. od stycznia 005 do czerwca 006 przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka członek komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w dwukrotnie Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kwiecień 003 -styczeń 004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Od kwietnia do 14 czerwca 004 podsekretarz stanu ds. europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej do 003 członek Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD i krajowy pełnomocnik Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP w 00 Zachodniopo- morski- Lubuski Wielkopolski Małopolski

158 158 Raport Pracusie i Obiboki 9.. Posłowie Geringer de Oedenberg Lidia urodziła się 1 września 1957 we Wrocławiu.Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Studiowała również w Hiszpanii i Holandii. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w Telewizji Polskiej, była m.in. dyrektorem programowym wrocławskiego oddziału telewizji. W latach była Dyrektorem Generalnym Filharmonii Wrocławskiej, zaś od roku 1996 do 005 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Festiwalu Kultury "Wratislavia Cantans. Jest także laureatką wielu nagród z dziedziny kultury, ekonomii i sztuki. W swoim dorobku posiada m.in. nagrodę Primus Inter Pares (1977), Nagrodę Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk (dziedzina ekonomii, 1980) czy też Medal Zasłużonego Kulturze Gloria Artis (005). Warto także wspomnieć, iż w wyborach prezydenckich we Wrocławiu w roku 00, Lidia Geringer D oedenberg dotarła do II tury wyborów, przegrywając ostatecznie z Rafałem Dutkiewiczem. 13 czerwca 004 r. dzięki blisko 36. tysiącom głosów oddanych w Okręgu Wyborczym nr 1 (Dolny Śląsk i woj. opolskie) uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego. Lidia Geringer de Oedenberg na forum Parlamentu Europejskiego zabierała głos Lidia Geringer de Oedenberg przede wszystkim, gdy dyskusja dotyczyła jednej z trzech dziedzin: kultury, 500 społeczeństwa lokalnego i praw człowieka. 000 Szczególnie często zwracała uwagę na 1500 sytuację społeczeństw azjatyckich. Warto tutaj wspomnieć o członkostwie w Delegacji 1000 do spraw stosunków z państwami Azji 500 Południowej i Południowo - Azjatyckim 0 Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC). Do priorytetów okres 1 okres okres 3 średnia eurodeputowanej zaliczyć także trzeba m.in.: stworzenie biur i punktów informacyjnych w regionie, rzetelne informowanie o możliwościach pracy i staży w Instytucjach Europejskich oraz o innych programach wymiany międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach UE. Wystosowała także kilka zapytań dotyczących kwestii kultury. Duża aktywność posłanki w drugim okresie. Najczęściej poruszane problemy to prawa człowieka, równouprawnienie kobiet, kwestie bieżącej polityki UE (m.in. polityka regionalna, polityka podatkowa), pomoc państwom biednym, prawa obywatela UE. Często poruszanym tematem były także sprawy związane z rolnictwem (rośliny i zwierzęta hodowlane). Posłanka angażowała się też w debaty na temat kultury oraz bieżących spraw Parlamentu (np. dotyczących skarg ) Trzeci okres to kontynuacja aktywności w wybranych przez posłankę kwestiach (głównie prawa kobiet i prawa człowieka). okres 1 okres okres 3 średnia 690,00 187,50 15, ,1 Okres I Sprawozdania Kwestie związane z prawami Kobiet i równouprawnieniem i polityką 1 regionalną. Projekty rezolucji 0 Korupcja, prawa człowieka, równouprawnienie, kultura 79 Finanse, podatki, budżet UE, kultura

159 Raport Pracusie i Obiboki Sprawy międzynarodowe Polska Rozwoju Regionalnego (członek) Budżetowa (zastępstwo) Praw Kobiet i równouprawnienia.(zastępstwo) Komisja tymczasowa do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC) (członek) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (zastępstwo). Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja. (zastępstwo) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Okres II Sprawozdania Rolnictwo, stosowanie prawa wspólnotowego, bhp, działalność 18 gospodarcza, dysproporcje rozwojowe Projekty rezolucji 1 Sytuacja w Birmie 110 Prawa człowieka, prawa kobiet, kwestie rozszerzenia Unii, polityka regionalna, polityka kultura, sprawy międzynarodowe, sprawy wolności i swobód obywatelskich 5 4 Komisja Prawna (wiceprzewodnicząca) Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Budżetowa (zastępstwo) Praw Kobiet i równouprawnienia.(zastępstwo) Komisja Petycji (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (członek) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (członek). Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja. (zastępstwo) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Okres III Sprawozdania 5 Kwestie dotyczące rolnictwa, zwolnień celnych, podatków Projekty rezolucji Prawa kobiet, prawa człowieka, prawa obywateli UE, sprawy międzynarodowe Komisja Prawna (wiceprzewodnicząca)

160 160 Raport Pracusie i Obiboki 4 Rozwoju Regionalnego (zastępstwo) Praw Kobiet i równouprawnienia.(zastępstwo) Komisja Petycji (zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej (członek) Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (członek). Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja. (zastępstwo) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Gierek Adam urodził się 17 kwietnia 1938 r. w Zwartbergu (Belgia). Jest synem I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Absolwent wydziału Mechaniczno - Technicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktorski zdobył podczas stażu w Wyższej Szkole Samochodowo - Mechanicznej w Moskwie. Kolejne szczeble swojej kariery naukowej zdobył na Politechnice Śląskiej, w której podjął pracę. Od 1979 jest profesorem zwyczajnym. Jego dorobek naukowy jest niezwykle bogaty jest twórcą ponad 00 publikacji i autorem bądź współautorem blisko 80 patentów. Ma za sobą krótki epizod naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Współpracuje z PAN, należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Odlewników. Politycznie związany z Unią Pracy. We wrześniu 001 r. wybrany senatorem RP, a w czerwcu 004 zdobył mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego liczbą głosów. Adam Gierek skupia się na tematach dyskusji związanych z jego wykształceniem. Zasiada w dwóch komisjach i bierze udział w trzech delegacjach. Z możliwości złożenia interpelacji korzysta, gdy debata dotyczy spraw dotyczących tematyki związanych z komisjami, których jest członkiem. Jego wypowiedzi są bardzo fachowe, przez co mogą być niezrozumiałe dla innych europosłów. Poseł brał, także udział w dyskusjach na tematy bieżące, takie jak problem amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach oraz pomocy dla polskich stoczni. Aktywnie zabiegał o pomoc dla gospodarki własnego okręgu wyborczego. Poseł w 009 roku dużo uwagi poświecił sprawie katastrofalnego stanu tamy na Wiśle we Włocławku. Angażował się także w typowe dla siebie zagadnienia gospodarki czy ochrony środowiska. okres 1 okres okres 3 średnia 70,00 179,17 300,00 131, Adam Gierek okres 1 okres okres 3 średnia

161 Raport Pracusie i Obiboki 161 Okres I Projekty rezolucji 1 W sprawie VII Programu Ramowego 16 Badania naukowe i innowacje, WTO, patenty, energie odnawialne, produkty chemiczne, dostawy energii, nanotechnologia. zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego, a gazociąg północny, nieuczciwa konkurencja, patenty, cło na węgiel importowany Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (członek) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią. (członek) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Okres II Sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali Projekty rezolucji w sprawie wykorzystania wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE Badania naukowe i innowacje, WTO, patenty, energie odnawialne, produkty chemiczne, dostawy energii, nanotechnologia. Unijny system zgodności Tarcza antyrakietowa Reformy polskich stoczni Pomoc dla Zagłębia Dąbrowskiego Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (członek) Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych (członek) Komisja Kultury i Edukacji(zastępstwo) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią. (członek)

162 16 Raport Pracusie i Obiboki Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki. (członek) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji Gospodarka, zmiany klimatu, badania, rynek energii elektrycznej Katastrofalny stan tamy we Włocławku Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (członek) Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych (członek) Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (zastępstwo) Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią. (członek) Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki. (członek) Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (zastępstwo) Liberadzki Bogusław urodził się 1 września 1948 roku w Sochaczewie. W latach stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Illinois. Jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Wykładał w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Akademii Morskiej w Szczecinie. W latach był wiceministrem (podsekretarzem stanu), a później do 1997 ministrem transportu i gospodarki morskiej. Od 1997 do 004 r. poseł na Sejm RP reprezentujący SLD. Od 003 był stałym obserwatorem Polski w Parlamencie Europejskim, a do 1 maja 004r. tego roku posłem w tym parlamencie. W wyborach europejskich 13 czerwca 004 startował z list SLD- UP w okręgu nr 13 (województwo zachodniopomorskie i lubuskie) uzyskując 5,335 głosów. W 008 r. wybrany Posłem Roku za aktywność i skuteczność w dziedzinie Transport. Bogusław Liberadzki w pierwszym okresie pracy w PE skupił się na aktywności w dziedzinach, które związane są z komisjami, w których zasiada. Transport, finanse i gospodarka były tematami, w których najczęściej zabierał głos. Dodatkowo aktywny był w sprawie stosunków UE USA, co nie dziwi, wiedząc iż należy do delegacji zajmującej się ta tematyką. Drugi okres był bardzo aktywnym w działalności posła Liberadzkiego. Oprócz swoich stałych dziedzin zainteresowań, takich Bogusław Liberadzki okres 1 okres okres 3 średnia

163 Raport Pracusie i Obiboki 163 jak transport i finanse, zabierał głos w ważnych kwestiach dla Polski. Pytał o pomoc dla poszkodowanych rolników oraz o sprawę polskich stoczni. W trzecim okresie poseł pracował nad sprawozdaniem w sprawie absolutorium wykonania budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju. Interesował się również kwestią telefonii ecall. okres 1 okres okres 3 średnia 30,00 60,83 950,00 487,93 Okres I Sprawozdania Projekty rezolucji rozwój sieci kolejowych wspólnoty, absolutorium z wykonania budżetu za 003r, komunikat Komisji Europejskiej na temat polityki lotnictwa cywilnego wobec Chińskiej Republiki Ludowej, partnerstwo publiczno-prywatne, wzmocnienie współpracy i otwarcia rynków USA-UE rynki wewnętrzne w nowych państwach członkowskich: sytuacja, możliwości, lekcje do odrobienia budżet Unii Europejskiej 006 Transport morski, przewóz towarowy koleją, rozwój kolei wspólnotowych, poprawa bezpieczeństwa transportu zbiorowego, żegluga bliskiego zasięgu, Komisja Kontroli Budżetowej (członek) Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów(zastępstwo) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Rosja (członek) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (zastępstwo) Okres II Sprawozdania 3 Projekty rezolucji W sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych W sprawie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji W sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych Transport Homologacje Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego Opłaty lotniskowe Polityka portowa Sprawa polskich stoczni Via Baltica Komisja Kontroli Budżetowej (wiceprzewodniczący) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Rosja (członek) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (zastępstwo)

164 164 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Sprawozdania 1 Projekty rezolucji 16 W sprawie absolutorium z wykonania budżetu siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 007 Absolutoria budżetowe Transport Usługa e Call Komisja Kontroli Budżetowej (wiceprzewodniczący) Komisja Transportu i Turystyki (zastępstwo) Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE Rosja (członek) Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (zastępstwo) Siwiec Marek urodził się 13 marca 1955 roku w Piekarach Śląskich. Z wykształcenia jest fizykiem i dziennikarzem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą, a w 1989 ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarstwa. Działał w organizacjach studenckich, od 1977 był członkiem PZPR. W latach był redaktorem naczelnym dwutygodnika Student w Krakowie, zaś w między rokiem 1987 a 1990 pracował, jako redaktor naczelny w tygodniku "ITD". Prowadził też w Telewizji program "Otwarte studio". Był członkiem-założycielem Socjaldemokracji RP (wszedł do władz krajowych partii) i pierwszym redaktorem naczelnym "Trybuny". Od 1991 do 1997 roku był posłem na Sejm RP z woj. kaliskiego. W latach był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1996 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od lutego 1997 szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponownie powołany na to stanowisko 3 grudnia 000. Podczas wyborów prezydenckich w 005 roku był członkiem sztabu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza. 13 czerwca 004 r. dzięki blisko 37. tysiącom głosów został z ramienia SLD-UP wybrany do Parlamentu Europejskiego, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Marek Siwiec w znacznej części swych wystąpień poruszał kwestie dotyczące m.in.: stosunków z Iranem, sytuacji na Białorusi, Marek Siwiec wyborów prezydenckich na Ukrainie, 000 terroryzmu, stosunków między Irakiem a Unią Europejską, czy polityką zagraniczną w ramach UE. Jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych (co jeszcze bardziej determinuje jego aktywność na arenie międzynarodowej) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Jest 0 przewodniczącym Delegacji Unia okres 1 okres okres 3 średnia Europejska Ukraina. Liczba wystąpień Marka Siwca stoi na umiarkowanym poziomie. Imponuje spora liczba projektów rezolucji zgłaszanych i postulowanych przez Marka Siwca. W kolejnym okresie aktywność posła Siwca na arenie PE była bardzo duża (ponad 160 wystąpień) - nadal dotyczyła głównie kwestii międzynarodowych. Szeroko omawiane były także problemy państw Bliskiego Wschodu oraz szeroko

165 Raport Pracusie i Obiboki 165 rozumianego bezpieczeństwa unii ( ochrona przeciwrakietowa, budowa rurociągu gazowego). Szczególna uwagę poświęca Siwiec kontaktom UE z Białorusią. W tym okresie ponownie słabe zainteresowanie problemami Polski w Parlamencie Europejskim. Okres trzeci to zwiększenie zainteresowania sprawami krajowymi (program reformy stoczni polskich, stosunki UE z Polską), a także sąsiadów (Czechy, Białoruś), a także kontynuacja tematyki z poprzednich okresów (np. Iranu), także wypowiedzi dotyczące bieżącej polityki Unii. Aktywność posła dość duża w tym okresie, warto też zaznaczyć, iż pełni on funkcje Wiceprzewodniczącego PE oraz Prezydium. okres 1 okres okres 3 średnia 93,33 854, ,00 51,07 Okres I Projekty rezolucji 5 Projekty dotyczące m.in. sytuacji politycznej na Białorusi, niezależności mediów w tym kraju, możliwości Ukrainy czy elekcji 17 4 parlamentarnej w tym państwie Szczyt Rosja/Unia Europejska, Sytuacja w Palestynie, Wybory na Ukrainie, Konfrontacja pomiędzy Iranem i wspólnotą międzynarodową. Sytuacja w Iraku, na Białorusi, zwalczanie terroryzmu, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Zagrożenia dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego w związku z budową gazociągu północnoeuropejskiego, tzw. gazociągu bałtyckiego. Komisja Spraw Zagranicznych (członek) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony(zastępstwo) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (zastępstwo) Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (zastępstwo) Delegacji Unia Europejska Ukraina (członek) Ds. Współpracy z Izraelem, (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji Projekt rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i 1 Komisji Ubóstwa dzieci w państwach członkowskich UE, System obrony przeciwrakietowej USA w Czechach i Polsce, kwestie dotyczące państw Bliskiego Wschodu, Afryki, polityki UE 167 wobec Białorusi, podatków, prawa europejskiego, działalności Komisji Petycji Komisja Spraw Zagranicznych (członek) 3 Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony (zastępstwo)

166 166 Raport Pracusie i Obiboki Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (zastępstwo) Delegacji Unia Europejska Ukraina (członek) Ds. Współpracy z Izraelem (zastępstwo) Okres III Projekty rezolucji 0 30 Kwestie dotyczące stosunków z Polską, Czechami, Białorusią, absolutoria budżetowe, Róg Afryki, programy reform stoczni polskich, Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, dopuszczanie leków, Komisja Spraw Zagranicznych (członek) Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony(zastępstwo) Delegacji Unia Europejska Ukraina (członek) Ds. Współpracy z Izraelem, (zastępstwo) Szejna Andrzej urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Końskich. Ukończył studia ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz prawnicze (Uniwersytet Warszawski). W latach był doradcą sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W następnych latach pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od lipca 004 jest posłem do Parlamentu Europejskiego z regionu świętokrzysko-małopolskiego. Obecnie jest przewodniczącym Delegacji Polskiej w Grupie Europejskich Socjalistów (PES) w PE. Jako członek SLD pełni funkcję zastępcy szefa Sekretariatu Międzynarodowego SLD, jest także członkiem Zarządu Krajowego i Rady Krajowej SLD. Andrzej Szejna deklaruje znajomość czterech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Andrzej Szejna w pierwszym okresie był członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego, zastępstwo pełni w następujących komisjach: Komisji Budżetowej, Komisji Petycji oraz 1000 Andrzej Szejna Komisji Kontroli Budżetowej. Wchodzi również w skład Delegacji do spraw stosunków z Izraelem oraz Delegacji do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim W swojej działalności na arenie 00 parlamentarnej zajmuje się przede 0 wszystkim sprawami prawnymi, choć w swoich wystąpieniach poruszał wiele okres 1 okres okres 3 średnia różnych kwestii - od tarczy antyrakietowej, przez Dolinę Rozpudy, po wybory prezydenckie na Białorusi. Tematy poruszane przez posła to między

167 Raport Pracusie i Obiboki 167 innymi, pytania dotyczące tarczy antyrakietowej oraz budowy autostrady w Dolinie Rozpudy. Zgłaszał także interpelacje w kwestii Fuzji UniCredit SpA i Grupy HVB, funduszy strukturalnych w Polsce oraz liczne pytania dotyczące kwestii prawnych (np. interpelacja w sprawie przepisów prawnych dotyczących budżetu). O aktywności posła Szejny świadczy również częsty udział w debatach parlamentarnych. Od lutego 006 roku wziął w nich udział 3 razy. Podobnie jak w kwestiach interpelacji, pole zainteresowań posła było dość szerokie. Andrzej Szejna brał udział, między innymi w debatach dotyczących polityki regionalnej, praw autorskich, wspólnej polityki zagranicznej, czy też w debacie dotyczącej sytuacji na Białorusi przed wyborami prezydenckimi. Poseł złożył jedno sprawozdanie. Znaczny wzrost aktywności w stosunku do aktywności w początkowych miesiącach sprawowania funkcji. W trzecim okresie do najważniejszych kwestii poruszanych przez posła należy zaliczyć kwestię polityki Unii wobec Rosji i sprawę rurociągu gazowego, a także zaangażowanie w sprawę polskich stoczni. Poza tym większość objawów aktywności posła to ponownie udział w debatach dotyczących glosowania. okres 1 okres okres 3 średnia 186,67 69,17 900,00 418,97 Okres I Sprawozdania 1 prawo spółek Projekty rezolucji 0 34 tematyka bardzo szeroka, w sporej części dotycząca kwestii prawnych oraz sposobu głosowania 1 Komisja Prawna (wiceprzewodniczący) Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (członek) Delegacja do spraw stosunków z Płw. Koreańskim (zastępstwo) Okres II Projekty rezolucji kwestie transgraniczne, polityka przemysłowa, wspólna polityka bezpieczeństwa, Komisja Rozwoju Regionalnego(członek) Komisja Kontroli Budżetowej, (zastępstwo) Komisja Budżetowa, (zastępstwo) Komisja Petycji(zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Białorusią (członek) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (członek) Delegacja do spraw stosunków z Płw. Koreańskim (zastępstwo)

168 168 Raport Pracusie i Obiboki Okres III Projekty rezolucji gazociąg północny, kwestia nowej umowy UE z Rosją program reformy stoczni polskich dialog z obywatelami UE Komisja Rozwoju Regionalnego(członek) Komisja Kontroli Budżetowej, (zastępstwo) Komisja Budżetowa, (zastępstwo) Komisja Petycji(zastępstwo) Delegacja do spraw stosunków z Izraelem (członek) Delegacja do spraw stosunków z Płw. Koreańskim (zastępstwo)

169 Raport Pracusie i Obiboki Tabela zbiorcza punktów dla partii Nazwisko Imię Okres 1 Okres Okres 3 Średnia Miejsce w rankingu Geringer de Oedenberg Lidia Joanna 690,00 187,50 15, ,1 Siwiec Marek 93,33 854, ,00 51,07 9 Liberadzki Bogusław 30,00 60,83 950,00 487,93 11 Szejna Andrzej Jan 186,67 69,17 900,00 418,97 16 Gierek Adam 70,00 179,17 300,00 131,03 49 GERINGER de OEDENBERG SIWIEC Sojusz Lewicy Demokratycznej LIBERADZKI SZEJNA GIEREK

170 170 Raport Pracusie i Obiboki Podsumowanie aktywności parlamentarnej posłów Wyniki rankingu wszyscy eurodeputowani Zestawiając Wrocławskie Studenckie Wskaźniki Aktywności (WSWA) wszystkich posłów na forum Parlamentu Europejskiego, otrzymujemy następujący ranking: Ranking aktywności posłów na forum Parlamentu Europejskiego wg WSWA Miejsce w rankingu Nazwisko Imię Partia Średnia WSWA 1 TOMASZEWSKA Ewa PiS 171,43 GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna SLD 1036,1 3 SZYMAŃSKI Konrad PiS 989,66 4 CZARNECKI Ryszard SO 97,41 5 GACEK Urszula PO 835,9 6 SARYUSZ-WOLSKI Jacek PO 796,55 7 BIELAN Adam PiS 61,07 8 SIEKIERSKI Czesław Adam PSL 591,38 9 SIWIEC Marek SLD 51,07 10 FOLTYN-KUBICKA Hanna PiS 495,1 11 LIBERADZKI Bogusław SLD 487,93 1 LIBICKI Marcin PiS 481,03 13 JANOWSKI Mieczysław Edmund PiS 463,79 14 GRABOWSKA Genowefa SdPL 451,7 15 KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof PSL 45,86 16 SZEJNA Andrzej Jan SLD 418,97 17 PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew PSL 403,45 18 PINIOR Józef SdPL 375,86 19 LEWANDOWSKI Janusz PO 374,14 0 SONIK Bogusław PO 370,69 1 KRUPA Urszula LPR 348,8 KAMIŃSKI Michał PiS 344,74 3 WOJCIECHOWSKI Janusz PSL 336,1 4 RUTOWICZ Leopold Józef SO 39,31 5 ONYSZKIEWICZ Janusz PD 301,7 5 KACZMAREK Filip PO 301,7 7 ZALESKI Zbigniew PO 89,66 8 WOJCIECHOWSKI Bernard LPR 79,07 9 BUZEK Jerzy PO 50,00 30 HANDZLIK Małgorzata PO 41,38 31 ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz LPR 41,30 3 KLICH Bogdan PO 8,57 33 KUDRYCKA Barbara PO 8,30 34 ROSZKOWSKI Wojciech PiS 5,86 35 ROGALSKI Bogusław LPR 4,14 36 CHRUSZCZ Sylwester LPR 0,69

171 Raport Pracusie i Obiboki OLBRYCHT Jan PO 18,97 37 ROSATI Dariusz SdPL 18,97 39 PROTASIEWICZ Jacek PO 15,5 40 MASIEL Jan Tadeusz SO 13,79 41 GOLIK Bogdan SO 03,45 4 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz LPR 194,83 43 ZWIEFKA Tadeusz PO 181,03 44 FOTYGA Anna PiS 170,59 45 TOMCZAK Witold LPR 160,34 46 CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz PO 158,6 47 WIELOWIEYSKI Andrzej PD 155,56 48 KUC Wiesław Stefan SO 139,66 49 GIEREK Adam SLD 131,03 50 GEREMEK Bronisław PD 130,61 51 CZARNECKI Marek Aleksander SO 10,69 5 GRABOWSKI Dariusz Maciej LPR 117,4 53 GIERTYCH Maciej Marian LPR 110,34 53 PĘK Bogdan LPR 110,34 55 JAŁOWIECKI Stanisław PO 108,6 56 HOŁOWCZYC Krzysztof PO 105,88 57 PISKORSKI Paweł Bartłomiej PO 98,8 57 STANISZEWSKA Grażyna PD 98,8 59 ADWENT Filip LPR 58,33 60 KUŁAKOWSKI Jan Jerzy PD 56,90 61 WIERZEJSKI Wojciech LPR 56,5 Średnia WSWA dla wszystkich polskich eurodeputowanych wynosi 33,63. Poniżej tej średniej plasuje się aż 38 (!) eurodeputowanych. To oznacza, że tylko 3 polskich europarlamentarzystów pełni swoje obowiązki na poziomie ponadprzeciętnym, windując wspólny wynik wszystkich posłów. Ranking Pracusiów Wśród tych najaktywniejszych posłów poszukaliśmy Pracusiów. W tabeli umieszczono nazwiska zarówno tych posłów, którzy w Parlamencie Europejskim przepracowali całą kadencję, jak i tych, którzy z różnych przyczyn skończyli kadencję wcześniej lub zaczęli ją później. PRACUSIE... Miejsce w rankingu Nazwisko Imię Partia Średnia (WSWA) 1 TOMASZEWSKA Ewa PiS 171,43 GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna SLD 1036,1 3 SZYMAŃSKI Konrad PiS 989,66 4 CZARNECKI Ryszard SO 97,41 5 GACEK Urszula PO 835,9 6 SARYUSZ-WOLSKI Jacek PO 796,55 7 BIELAN Adam PiS 61,07

172 17 Raport Pracusie i Obiboki 8 SIEKIERSKI Czesław Adam PSL 591,38 9 SIWIEC Marek SLD 51,07 10 FOLTYN-KUBICKA Hanna PiS 495,1 Wyniki naszego rankingu wskazują, że największą średnią miesięczną aktywnością na forum PE wykazała się Ewa Tomaszewska, europosłanka startująca w wyborach w 004 r. z list PiS. W czołówce europarlamentarzystów znajduje się czterech posłów PiS, dwóch PO, dwóch SLD oraz po jednym z PSL i Samoobrony RP. Ciekawy wydaje się fakt, że Prawo i Sprawiedliwość, reprezentowane w PE przez 7 posłów umieściło na swoich listach w 004 r. aż 4 Pracusiów, natomiast Platforma Obywatelska wśród 16 europosłów posiada tych wyjątkowo aktywnych jedynie dwóch. Zwraca uwagę wysoka pozycja Adama Bielana (7. miejsce), który większą część swojej aktywności skupia raczej na arenie krajowej i partyjnej, nie zaś na pracy w PE. Miejsce, które zajmuje zawdzięcza przede wszystkim 148 rezolucjom, które podpisał. Trzeba jednak zaznaczyć, że podpisy pod rezolucjami często są składane automatycznie, np. z racji pełnienia określonej funkcji we frakcji. Ogromne różnice punktowe WSWA występują w pierwszej dziesiątce rankingu. WSWA zaledwie dwóch pierwszych posłów (a raczej posłanek) przekroczył próg 1000, w dwóch kolejnych przypadkach ponad 900, ale już miejscu 10. towarzyszy wskaźnik zaledwie 495,1. Z listy rankingowej Pracusiów wynika także, że późniejsze rozpoczęcie kadencji przez eurodeputowanych nie przeszkadza w aktywnym sprawowaniu swych funkcji. Dowodzi tego pojawienie się na liście najaktywniejszych posłanek Ewy Tomaszewskiej (1. miejsce), Urszuli Gacek (5. miejsce) oraz Hanny Foltyn Kubickiej (10. miejsce). Ranking Obiboków A oto jak kształtuje się ranking najmniej aktywnych eurodeputowanych na forum PE Obiboków:...i OBIBOKI Miejsce w rankingu Nazwisko Imię Partia Średnia WSWA 61 WIERZEJSKI Wojciech LPR 56,5 60 KUŁAKOWSKI Jan Jerzy PD 56,90 59 ADWENT Filip LPR 58,33 57 PISKORSKI Paweł Bartłomiej PO 98,8 57 STANISZEWSKA Grażyna PD 98,8 56 HOŁOWCZYC Krzysztof PO 105,88 55 JAŁOWIECKI Stanisław PO 108,6 53 GIERTYCH Maciej Marian LPR 110,34 53 PĘK Bogdan LPR 110,34 5 GRABOWSKI Dariusz Maciej LPR 117,4 W rankingu Obiboków nie ma większych rozbieżności punktowych, takich jak wśród Pracusiów średnie WSWA wahają się od 56,5 (Wojciech Wierzejski) do 117,4 (Dariusz Grabowski). Patrząc całościowo na ranking aktywności wszystkich posłów, średnia WSWA aż 0 razy nie przekroczyła wartości 00. Ponieważ ranking aktywności parlamentarnej obejmuje wszystkich posłów, niezależnie od daty rozpoczęcia lub zakończenia kadencji, objęci nim zostali również eurodeputowani, którzy swój mandat sprawowali bardzo krótko (Wojciech Wierzejski i Filip Adwent). Ich słabą średnią WSWA można po części tłumaczyć tym, że w pierwszych miesiącach kadencji dopiero zapoznawali się ze specyfiką pracy w PE i nie zdążyli przekuć zdobytego doświadczenia w działanie.

173 Raport Pracusie i Obiboki 173 Reszta Obiboków (poza Krzysztofem Hołowczycem, który zastąpił w PE Bogdana Klicha) sprawowała swój urząd przez pełną kadencję. Spośród nich najmniej aktywny w sięganiu po parlamentarne środki okazał się Jan Kułakowski (średni wskaźnik 56,9 przypomnijmy, że zwyciężczyni rankingu osiągnęła wynik 171,43). Aż połowa Obiboków wywodzi się z Ligi Polskich Rodzin, trzech z Platformy Obywatelskiej, zaś dwóch z Partii Demokratycznej. Pozostałe partie nie mają w swoich szeregach tak mało aktywnych posłów. Co ciekawe, Obiboki z PO to między innymi znane twarze, które miały przyciągnąć swym nazwiskiem wyborców (Krzysztof Hołowczyc), a także poseł Paweł Piskorski oraz Stanisław Jałowiecki, od których, jako doświadczonych polityków, powinniśmy wymagać znacznie więcej. Ranking sumaryczny Dla każdego z aktualnych posłów została obliczona suma punktów za aktywność. Kolorem niebieskim zostali zaznaczeni posłowie, którzy z różnych przyczyn nie pełnili pełnej kadencji. miejsce Nazwisko Imię Partia Suma punktów 1 GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna SLD 601. SZYMAŃSKI Konrad PiS CZARNECKI Ryszard SO SARYUSZ-WOLSKI Jacek PO BIELAN Adam PiS SIEKIERSKI Czesław Adam PSL SIWIEC Marek SLD LIBERADZKI Bogusław SLD LIBICKI Marcin PiS JANOWSKI Mieczysław Edmund PiS TOMASZEWSKA Ewa PiS GRABOWSKA Genowefa SdPL KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof PSL SZEJNA Andrzej Jan SLD PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew PSL PINIOR Józef SdPL LEWANDOWSKI Janusz PO SONIK Bogusław PO FOLTYN-KUBICKA Hanna PiS KRUPA Urszula LPR 0 1. WOJCIECHOWSKI Janusz PSL 195. RUTOWICZ Leopold Józef SO ONYSZKIEWICZ Janusz PD KACZMAREK Filip PO ZALESKI Zbigniew PO BUZEK Jerzy PO GACEK Urszula PO HANDZLIK Małgorzata PO KAMIŃSKI Michał PiS ROSZKOWSKI Wojciech PiS 131

174 174 Raport Pracusie i Obiboki 31. ROGALSKI Bogusław LPR CHRUSZCZ Sylwester LPR OLBRYCHT Jan PO ROSATI Dariusz SdPL PROTASIEWICZ Jacek PO MASIEL Jan Tadeusz SO KUDRYCKA Barbara PO WOJCIECHOWSKI Bernard LPR GOLIK Bogdan SO PIOTROWSKI Mirosław Mariusz LPR ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz LPR ZWIEFKA Tadeusz PO KLICH Bogdan PO TOMCZAK Witold LPR CHMIELEWSKI Zdzisław Kazimierz PO KUC Wiesław Stefan SO GIEREK Adam SLD CZARNECKI Marek Aleksander SO GRABOWSKI Dariusz Maciej LPR GIERTYCH Maciej Marian LPR PĘK Bogdan LPR GEREMEK Bronisław PD JAŁOWIECKI Stanisław PO STANISZEWSKA Grażyna PD PISKORSKI Paweł Bartłomiej PO KUŁAKOWSKI Jan Jerzy PD FOTYGA Anna PiS HOŁOWCZYC Krzysztof PO WIELOWIEYSKI Andrzej PD WIERZEJSKI Wojciech LPR ADWENT Filip LPR 7 Dane w powyższej tabeli dowodzą, że poseł nie musi pełnić całej kadencji, by nie odbiegać sumą punktów od bardziej doświadczonych kolegów. Świadczy o tym przykład chociażby Ewy Tomaszewskiej, która, zwyciężając w rankingu WSWA, zajmuje wysokie 11.miejsce w rankingu sumarycznym, mimo krótszego niż większość europosłów, czasu pracy w Parlamencie Europejskim. Nie licząc europosłów pełniących swoje funkcje krócej niż 5 lat, wyniki rankingu sumarycznego nie odbiegają szczególnie od WSWA. Aktywność posłów w III okresie Z analizy wyników badań wynika, że często aktywność w III okresie, uznanym przez nas za czas kampanii wyborczej, wyraźnie wzrasta. Tak jest w przypadku posłów: Bogusława Rogalskiego (w porównaniu z pierwszym okresem, w okresie kampanii wyborczej jego aktywność wzrosła prawie siedmiokrotnie), Zbigniewa Zaleskiego (również ok. siedmiokrotnie), Tadeusza Zwiefki (podobnie). Widoczna jest ogólna tendencja do wzrostu aktywności w ostatnim okresie, zwłaszcza posłów, którzy wcześniej nie wyróżniali się na forum PE.

175 Raport Pracusie i Obiboki 175 Maksymalna aktywnośd w okresach 14,75% 65,57% 19,67% okres 1 okres okres 3 9 posłów (14,75%) wykazywało największą aktywność w pierwszym okresie, 1 posłów (19,67%) w okresie drugim i 40 posłów (65,57%) w trzecim okresie. Aktywność partii Podliczając średnie WSWA dla wszystkich członków danych partii, otrzymaliśmy porównanie aktywności reprezentantów partii na forum Parlamentu Europejskiego: Porównanie aktywności partii Aktywnośd partii PiS SLD PSL SdPL SO PO LPR PD 147,84 191,1 83,68 348,85 39,89 439, 517,4 551, Ponieważ zestawienie to uwzględnia przynależność partyjną posłów w chwili wyborów w 004 r., możemy ocenić, w jakim stopniu sposób ułożenia list przez konkretne ugrupowania rzutował na siłę tych partii w Parlamencie Europejskim; innymi słowy czy partie dobrze wybrały swoich reprezentantów? Wyraźnie najaktywniejszych europarlamentarzystów zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość (średnia 551,3). Dobry wynik uzyskali także reprezentanci Sojuszu Lewicy Demokratycznej (517, 4) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (439,) wyniki obu tych partii znajdują się ponad średnią (33,63). Najgorszy wynik osiągnęła Partia Demokratyczna (147,84) oraz Liga Polskich Rodzin (191,1).

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 r. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 r. Wybory 2014r. ogólny zarys O 25 maja 2014 r. słychać było dużo. Każdy znał dokładnie tą datę oraz związane z nią wydarzenie, tj. kolejne, trzecie już

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Polsce i na świecie

Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Polsce i na świecie Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Polsce i na świecie 1. Cele lekcji: a) Wiadomości Po zakończonej lekcji uczeń: - zna główne kierunki w polityce światowej, - zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH)

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Prof. dr hab. ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta Wyzwania Polityczne

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED: 288 posłów)

Grupa Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów (EPP-ED: 288 posłów) GRUPY POLITYCZNE I RÓśNORODNOŚĆ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy polityczne Posłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim w grupach politycznych w zaleŝności od poglądów, a nie ze względu na narodowość.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA STRUKTURA Struktura Traktatu Konstytucyjnego Traktat Konstytucyjny jest podzielony na cztery części poprzedzone preambułą. Poszczególne części podzielone są na rozdziały, a niektóre z nich na sekcje i

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

Nr 1120. Informacja. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 1120. Informacja. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Luty 2005 Ewa Karpowicz Informacja Nr 1120 W czerwcu 2004 r., odbyły się

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski

Parlament Europejski Parlament Europejski 1. Geneza Parlamentu Europejskiego Proces jednoczenia państw europejskich po II wojnie światowej rozpoczął, m.in., ówczesny minister spraw zagranicznych Francji - Robert Schuman, uznany

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ilościowego Jedynki

Raport z badania ilościowego Jedynki koordynator badania: Patrycja Brąglewicz Joanna Badura Maciej Banaszak Kamil Sikora Raport z badania ilościowego Jedynki Kandydaci z pierwszych miejsc list wyborczych do Parlamentu Europejskiego Kraków-Stambuł

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r.

Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020. Wrocław, 26 września 2013 r. Prezentacja założeń wybranych programów EWT w perspektywie 2014-2020 Wrocław, 26 września 2013 r. Współpraca terytorialna w perspektywie finansowej 2014-2020 przygotowanie beneficjentów Aktywny udział

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej Nieprzeciekający dach, brak wilgoci w mieszkaniu, prysznic, wanna to podstawowe wymagania, które zgodnie z opinią większości bezsprzecznie powinna spełniać nieruchomość mieszkaniowa, bez względu na standard.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH Kobiecy styl zarządzania dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Czas na nas Plan prezentacji 1. Szklany sufit

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH Kamila Ordowska PRIORYTET zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne Zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Parzymies Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Maciej Żukowski Konferencja O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza SGH, Warszawa, 22.01.2015 r. Plan Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo